Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 9 : Η άρδευση με περιορισμένη διάχυση Δρ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 9 : Η άρδευση με περιορισμένη διάχυση Δρ."

Transcript

1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 9 : Η άρδευση με περιορισμένη διάχυση Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης

2 9. Η άρδευση με περιορισμένη διάχυση Γενικά. Η ομοιόμορφη εφαρμογή του αρδευτικού νερού είναι πάντοτε ο πρωταρχικός παράγοντας της αρδευόμενης γεωργίας για την αποδοτική χρησιμοποίηση του νερού. Ο έλεγχος του αρδευτικού νερού, για να επιτευχθεί ομοιόμορφη διανομή πάνω στην έκταση που πρόκειται να αρδευτεί, είναι ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα του καλού χειρισμού του νερού, και εξακολουθεί να υπάρχει σαν πρόβλημα στις περισσότερες αρδευόμενες εκτάσεις. Για να είναι εύκολος ο έλεγχος της ροής του αρδευτικού νερού, εγκαταλείφθηκε η ελεύθερη διάχυση του και αντικαταστάθηκε με την περιoρισμένη διάχυση. Τυπική μέθοδος άρδευσης με περιορισμένη διάχυση είναι η άρδευση κατά λωρίδες μεταξύ παράλληλων αναχωμάτων (Βοrder, Planche, Βeet). Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή η έκταση, που είναι για άρδευση, διαιρείται με μικρά αναχώματα σε ορθογώνια επιμήκη τεμάχια (λωρίδες). Συνήθως το έδαφος προετοιμάζεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι μεταξύ των παράλληλων αναχωμάτων λωρίδες του, να έχουν κλίση μόνο κατά τη διεύθυνση της άρδευσης και μηδενική ή και ελάχιστη κατά την εγκάρσια διεύθυνση. Το μήκος, το πλάτος των λωρίδων, ο χρόνος εφαρμογής του αρδευτικού νερού, η παροχή κατά λωρίδα, το ύψος της εφαρμοζόμενης αρδευτικής δόσης, η κατά μήκος και κατά πλάτος κλίση των λωρίδων, καθώς και η διήθητικότητα του αρδευόμενου εδάφους, είναι οι συντελεστές ελέγχου της άρδευσης για την εφαρμογή μίας ορισμένης ποσότητας αρδευτικού νερού, και για την επίτευξη ομοιόμορφης άρδευσης σε ολόκληρο το μήκος της λωρίδας. Οι παράγοντες αυτοί βρίσκονται σε στενή αλληλεπίδραση και αποτελούν τις συνθήκες ροής, που θα εξεταστούν στη συνέχεια. Αφού με την άρδευση επιδιώκεται η διήθηση του νερού μέσα στο έδαφος, δια μέσου της επιφάνειάς του, ο βαθμός διηθητικότητας του εδάφους έχει πρωταρχική σημασία για τον υπολογισμό των υπόλοιπων παραμέτρων της άρδευσης. Γενικά, η επιφάνεια που προσφέρεται για άρδευση μπορεί να υπολογιστεί από τη γενική σχέση: Q E Δ όπου: Ε = η αρδευόμενη επιφάνεια Q = η παροχή Δ = ο βαθμός διηθητικότητας

3 Από τη σχέση αυτή παρατηρούμε ότι η επιφάνεια, που μπορεί να αρδευτεί, είναι ανάλογη με την παροχή, που χορηγείται, και αντίστροφα ανάλογη με το βαθμό διηθητικότητας. Δηλαδή όσο μεγαλύτερη παροχή χρησιμοποιείται κατά την άρδευση και όσο μικρότερη είναι η ταχύτητα διήθησης του νερού, τόσο λιγότερο νερό προσλαμβάνεται από το έδαφος και, επομένως, το υπόλοιπο νερό διανύει μεγαλύτερη διαδρομή και αρδεύει μεγαλύτερη έκταση. Όμως, είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί μια ορισμένη τιμή της διηθητικότητας. Η τιμή της τελικής ή βασικής διηθητικότητας, αποδείχτηκε ότι δεν έχει καμιά πρακτική σημασία στην προκείμενη περίπτωση, επειδή το φαινόμενο της διήθησης δεν έχει μια σταθερή, αλλά μεταβλητή τιμή. Το νερό, από την αρχή της εφαρμογής του στο έδαφος, διηθείται συνέχεια με ρυθμό επιβραδυνόμενο. Η ποσότητα του διηθούμενου νερού μέσα στο έδαφος, για μία ορισμένη χρονική περίοδο από την πρώτη εφαρμογή του νερού στο χωράφι, δίνεται από την εξίσωση της αθροιστικής διήθησης: D= k.t n Από τη σχέση αυτή μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε το χρόνο, που χρειάζεται να παραμείνει το νερό στην επιφάνεια του εδάφους για την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης αρδευτικής δόσης στο χωράφι. Αρδευτική δόση και χρόνος άρδευσης. Με τις σύγχρονες αντιλήψεις της αρδευόμενης γεωργίας, κατά την άρδευση επιδιώκεται να μπει στο έδαφος εκείνη η αρδευτική δόση, που είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση μέχρι της υδατοϊκανότητας της υγρασίας του ριζοστρώματος των καλλιεργούμενων φυτών. Η αρδευτική αυτή δόση υπολογίζεται ως διαφορά της ποσότητας που υπάρχει στο έδαφος από την υδατοϊκανότητά του. Η αρδευτική δόση που υπολογίζεται με αυτό τον τρόπο προσαυξάνεται ανάλογα με το βαθμό εφαρμογής του νερού για την κάλυψη των απωλειών που δεν μπορούν να αποφευχθούν κατά την εφαρμογή του νερού. Η αρδευτική δόση, που πρόκειται να εφαρμοστεί, υπολογίζεται κατά τα γνωστά από την σχέση: D = k1.t n = dα και από αυτή έχουμε τη σχέση: d α ΔΥ 100 β Ε φ d e c και ο χρόνος εφαρμογής του νερού στο χωράφι, που χρειάζεται για να γεμίσει το ριζόστρωμα των καλλιεργούμενων φυτών υπολογίζεται από τη γνωστή σχέση: t n d k a 1 όπου: t = ο χρόνος εφαρμογής του αρδευτικού νερού σε ώρες dα = η αρδευτική δόση σε m 3 / στρέμμα k1 = η αθροιστική διήθηση της πρώτης ώρας σε m και

4 n = η κλίση της γραμμής συσχέτισης. Στο χρόνο t το ψηλότερο τετραγωνικό μέτρο της λωρίδας παίρνει τόσο νερό, όσο υπολογίσαμε ως νερό εφαρμογής και δεν επιτρέπεται στη συνέχεια να παραμείνει καλυμμένο με νερό. Για το λόγο αυτό μετά από t ώρες, από την έναρξη της άρδευσης, επιβάλλεται η διακοπή της παροχής του νερού στη λωρίδα, οπότε πια το νερό που υπάρχει μέσα στη λωρίδα, ρέει, κάτω από την επίδραση της βαρύτητας, από τα ψηλότερα τμήματα της λωρίδας προς τα χαμηλότερα. Έτσι, ο χρόνος t, στον οποίο διηθείται η αρδευτική δόση στο έδαφος, είναι συγχρόνως και ο χρόνος εφαρμογής του αρδευτικού νερού στη λωρίδα. Και είναι μια τιμή πολύ μεγάλης σημασίας για την πρακτική της άρδευσης. Από τη σχέση προκύπτει ότι ο χρόνος t δεν είναι ανάλογος της αρδευτικής δόσης dα, αλλά ανάλογος της n (νιοστής) ρίζας της αρδευτικής δόσης. Αύξηση της αρδευτικής δόσης για να γεμίσει με νερό μεγαλύτερο βάθος ριζοστρώματος, συνεπάγεται πολλαπλασιασμό του χρόνου εφαρμογής του νερού. Ο χρόνος εφαρμογής θα ήταν ανάλογος με την εφαρμοζόμενη αρδευτική δόση, αν η άρδευση άρχιζε, όταν το έδαφος θα είχε την τελική τιμή της διηθητικότητας. Με τέτοιες όμως συνθήκες υγρασίας εδάφους δεν χρειάζεται άρδευση. Ο χρόνος εφαρμογής του νερού είναι συνάρτηση του μεγέθους της αρχικής διήθησης του εδάφους και της τιμής της κλίσης της καμπύλης διήθησης. Πολλές φορές, υπολογίζοντας το χρόνο άρδευσης, είναι δυνατό να βρούμε χρόνο εφαρμογής του νερού πρακτικά ανεφάρμοστο. Στην περίπτωση αυτή, αν μειώσουμε την αρδευτική δόση, υποπολλαπλασιάζεται ο χρόνος εφαρμογής του νερού. Για το λόγο αυτό σε συνεκτικά εδάφη, που έχουν κάτω από συνηθισμένες συνθήκες, υψηλές τιμές υδατοϊκανότητας και απαιτούν βαριές αρδευτικές δόσεις, ενώ αντίθετα έχουν μικρές τιμές της κλίσης της καμπύλης διήθησης, επιβάλλεται, για να μειωθεί ο χρόνος εφαρμογής σε πρακτικά εφαρμόσιμα όρια, να μην αφήνεται να εξαντληθεί ολόκληρη η υγρασία στο χωράφι, αλλά η άρδευση να γίνεται, όταν υπάρχει ακόμη στο έδαφος το % της διαθέσιμης υγρασίας, οπότε μειώνεται αντίστοιχα η αρδευτική δόση και ελαττώνεται σημαντικά ο χρόνος εφαρμογής του νερού. Αριθμητικά παραδείγματα: 1. Σε ένα χωράφι της περιοχής του αρδευτικού δικτύου Γραμμενίτσας Άρτας, έχομε έδαφος κατηγορίας αργιλοπηλός, καλλιέργεια βαμβακιού, και βαθμό απόδοσης της άρδευσης 80 %. Υπολογίζουμε επομένως: α. Δόση άρδευσης: dα = c. ΔΥβ. Εφ. de Είναι: c = 0,50 (πίνακας 2), ΔΥβ = 0,14 (πίνακας 3) Εφ = 1,35 gr / cm 3 (πίνακας 3) και de = 700 mm (πίνακας 3) Άρα: dα = 0,50. 0,14.1, = 56,70 m 3 /στρέμμα. και dυ = 66,15: 0,80 = 70,87 m 3 /στρέμμα. β. Η αθροιστική διήθηση είναι: D = k t n Από τον πίνακα 4 έχουμε k = 1,2 και n=0,54

5 Άρα: D = 1,2. t 0,54 Κατά την πρώτη ώρα της άρδευσης διηθούνται: k1 = 1, ,54 = 10,949 mm νερού οπότε βρίσκομε: d u t n 0,54 k 1 70,87 10,949 31,76 ώρες Ο χρόνος αυτός θεωρείται ανεφάρμοστος στην πράξη. Με μείωση της αρδευτικής δόσης, που υπολογίσαμε, στο 60 %, ήτοι με εφαρμογή της άρδευσης, όταν η διαθέσιμη υγρασία του εδάφους εξαντλείται κατά 30 %, η απαιτούμενη δόση υπολογίζεται σε 34,02 m 3 το στρέμμα, επίσης η δόση εφαρμογής υπολογίζεται σε 42,52 m 3 το στρέμμα, και επομένως ο χρόνος άρδευσης υπολογίζεται μόνο σε 12 ώρες 20 ', ήτοι με μείωση της αρδευτικής δόσης στο 60 %, ο χρόνος εφαρμογής του νερού ελαττώνεται στο 39 % περίπου και είναι πρακτικά εφαρμόσιμος. 2. Αντίθετα, σε ένα χωράφι στην ίδια περιοχή και με την ίδια καλλιέργεια, το οποίο από πλευράς μηχανικής σύστασης είναι ιλυώδης άργιλος βρίσκουμε: α. Δόση άρδευσης: dα = 0,50. 0,18.1, = 70,20 m 3 /στρέμμα. και dυ = 70,20: 0,80 = 87,75 m 3 /στρέμμα. β. Η αθροιστική διήθηση είναι: D = k t n Από τον πίνακα 4 έχουμε k= 3,6 και n=0,52 Άρα: D = 3,6. t 0,52 Κατά την πρώτη ώρα της άρδευσης διηθούνται: k1 = 3, ,52 = 30,26 mm νερού οπότε βρίσκομε: d u t n 0,52 k 1 87,75 30,26 7,74 ώρες Από τα παραπάνω παραδείγματα αποδεικνύεται ότι ο απαιτούμενος χρόνος για την εφαρμογή του αρδευτικού νερού δεν αυξομειώνεται ανάλογα με την αυξομείωση του βάθους του ριζοστρώματος, ούτε ανάλογα με την αυξομείωση της αρδευτικής δόσης, αλλά είναι συνάρτηση της αρχικής διήθησης και του εκθέτη του χρόνου. Με τα παραπάνω παραδείγματα δίνεται επίσης μία απάντηση στο επίμαχο θέμα των αρδεύσεων: Αν τα συνεκτικά εδάφη έχουν ανάγκη από βαριές αρδευτικές δόσεις με αραιές αρδεύσεις ή από ελαφρές αρδευτικές δόσεις με συχνές αρδεύσεις. Ο καθορισμός της αρδευτικής δόσης δεν πρέπει να υπολογίζεται μόνο ως συνάρτηση των οριακών τιμών της εδαφικής υγρασίας, αλλά και του απαιτούμενου χρόνου για την εφαρμογή της ο οποίος υπολογίζεται σε συνάρτηση με την αθροιστική διήθηση. Σε αμμώδη εδάφη οι εξισώσεις της αθροιστικής διήθησης έχουν συνήθως τιμές αρχικής διήθησης μεγαλύτερες της μονάδας και εκθέτες του χρόνου, που κυμαίνονται γύρω στην τιμή του 0,8.

6 Αν πάρουμε υπόψη μας ότι, το διαθέσιμο νερό, των αμμωδών εδαφών, λόγω της μικρής υδατοϊκανότητάς τους, έχει χαμηλές τιμές, μπορεί σε αμμώδη εδάφη να προκύψουν εξαιρετικά χαμηλές τιμές του χρόνου εφαρμογής του αρδευτικού νερού. Όταν οι υπολογισμοί του χρόνου εφαρμογής της αρδευτικής δόσης μας δίνουν ακραίες τιμές, θα πρέπει να εξετάζεται η περίπτωση εγκατάλειψης της άρδευσης με τη μέθοδο της περιορισμένης διάχυσης και να ερευνάται η περίπτωση άρδευσης με καταιονισμό. Υπολογισμός των διαστάσεων των λωρίδων. Ο χρόνος άρδευσης, t, για την εφαρμογή της απαιτούμενης αρδευτικής δόσης, είναι συγχρόνως και η διάρκεια παροχής νερού στη λωρίδα. Στο χρόνο αυτό πρέπει μια παροχή, Q, να χορηγήσει στο μήκος, L, της λωρίδας dα. L mm νερού και επομένως προκύπτει η σχέση: Q.t = dα. L όπου: Q = η παροχή ανά μέτρο πλάτους λωρίδας σε m 3 / h. t = ο χρόνος χορήγησης του νερού σε ώρες. dα = η αρδευτική δόση σε m 3 / στρέμμα και L = μήκος της λωρίδας σε μέτρα m. Στη σχέση αυτή, έχουμε δύο άγνωστους, το Q και το L, οι οποίοι βρίσκονται σε στενή σχέση μεταξύ τους. Για κάθε τιμή του Q αντιστοιχεί μια τιμή του L και αντίστροφα. Στην περίπτωση αξιοποίησης ενός αρδευτικού δικτύου που λειτουργεί, το L είναι καθορισμένο από την απόσταση της τριτεύουσας αρδευτικής διώρυγας και της αντίστοιχης στραγγιστικής τάφρου, γιατί στις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, επειδή ο κλήρος είναι συνήθως μικρός, με τον αναδασμό τακτοποιούνται τα κληροτεμάχια των γεωργών κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να περιλαμβάνονται μεταξύ αρδευτικής διώρυγας και αντίστοιχης στραγγιστικής τάφρου, για να μπορούν να εφάπτονται της διώρυγας με την ανώτερη πλευρά τους, πράγμα που θα διευκολύνει τη λήψη του νερού από τη διώρυγα, και να καταλήγουν με την αντίθετη (κατώτερη) πλευρά τους στη στραγγιστική τάφρο για εύκολη απορροή των νερών που πλεονάζουν, από κακή διαχείριση του νερού άρδευσης. Τα αρδευτικά δίκτυα, που κατασκευάζονται σήμερα στη χώρα μας, προσπαθούν να δώσουν αποστάσεις μεταξύ τριτευουσών αρδευτικών διωρύγων και των αντίστοιχων τάφρων τέτοιες, ώστε να είναι δυνατή η μεταξύ αυτών εγκατάσταση των κληροτεμαχίων των γεωργών και μάλιστα κατά το δυνατό σε ορθογώνιο σχήμα με αναλογία πλευρών 1:6. Έτσι, στις Ελληνικές συνθήκες, οι λωρίδες άρδευσης έχουν μήκος την απόσταση μεταξύ τριτεύουσας διώρυγας και αντίστοιχης στραγγιστικής τάφρου και επομένως το L της σχέσης είναι καθορισμένο και γι' αυτό το λόγο είναι εύκολη η λύση της εξίσωσης ως προς ένα άγνωστο, την παροχή Q.

7 Κατά το στάδιο όμως της μελέτης ενός αρδευτικού έργου πρέπει ο καθορισμός των αποστάσεων να μην εξαρτάται μόνο από το μέγεθος των κλήρων, αλλά κυρίως να επιδιώκεται η επίτευξη ιδανικών συνθηκών άρδευσης. Όπως προκύπτει από τη σχέση: Q.t = dα. L, θεωρητικά υπάρχει άπειρος αριθμός συνδυασμών Q και L. Όμως, ένας από αυτούς θα είναι ο ιδανικός, ο οποίος μπορεί να καθοριστεί μόνο με πειραματική εργασία. Ας προσπαθήσουμε όμως να δώσουμε παρακάτω μια γενική κατεύθυνση, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της παροχής, Q, και του μήκους, L, έχοντας υπόψη πάντοτε ότι πρωταρχικός παράγοντας της άρδευσης είναι μία ομοιόμορφη διύγρανση του εδάφους σε ολόκληρο το μήκους της διαδρομής της λωρίδας και το βάθος του ενεργού ριζοστρώματος. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εφαρμογής του νερού, t, το υδάτινο στρώμα που απλώνεται πάνω στη λωρίδα, ρέει κατά μήκος της και καλύπτει μια ορισμένη απόσταση, που κυμαίνεται, ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη παροχή, από 0,07-0,9 του συνολικού μήκους της λωρίδας. Μετά το τέλος του χρόνου, t, διακόπτεται η παροχή, αλλά το υδάτινο στρώμα εξακολουθεί να κινείται εξαιτίας της βαρύτητας προς τα κάτω μέρη της λωρίδας, και τελικά φτάνει στο τέρμα της λωρίδας. Ο χρόνος της αποχώρησης του νερού, αν και θεωρείται από πολλούς ασήμαντος και παραβλέπεται, έχει μεγάλη σημασία για την ομοιομορφία της άρδευσης. Στο χρόνο της αποχώρησης, το νερό διηθείται συνεχώς και αδιαλείπτως μέσα στο έδαφος και συντελεί στην ομοιόμορφη διανομή του σε όλο το μήκος της λωρίδας. Η ροή του νερού πάνω στην επιφάνεια της λωρίδας είναι μια κίνηση που συνεχώς επιβραδύνεται, γιατί λόγω της εξάπλωσής της στην επιφάνεια της λωρίδας και της διήθησης του νερού μέσα στο έδαφος, το ύψος του υδάτινου στρώματος διαρκώς γίνεται μικρότερο και σε κάθε επόμενο μέτρο της διαδρομής το νερό παραμένει για μεγαλύτερο χρόνο από το προηγούμενο, δηλαδή ο χρόνος διήθησης αυξάνει. Από την άλλη πλευρά, όσο προχωρεί η άρδευση, η διηθούμενη στη μονάδα του χρόνου ποσότητα συνεχώς μειώνεται. Έτσι, η ποσότητα νερού που ρέει μέσα στο έδαφος εξαρτάται από δύο μεταβλητές. α. Στις μικρές παροχές, η διήθηση υπερνικά το χρόνο ροής του νερού, και τα ανώτερα τμήματα της λωρίδας αρδεύονται εντονότερα από τα κατώτερα τμήματά της. β. Αντίθετα, μεγάλες παροχές αρδεύουν εντονότερα τα κατώτερα τμήματα της λωρίδας. Ελαφρά εδάφη, ή εδάφη με καλή δομή, απορροφούν το νερό με απληστία. Για το λόγο αυτό, στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται μεγάλη παροχή, Q, που να απλώνεται γρήγορα στο ανώτερο τμήμα της λωρίδας, να υγραίνει το τμήμα αυτό κανονικά και να περισσεύει αρκετό νερό, το οποίο με την κλίση του εδάφους να οδηγείται στα κατώτερα τμήματα της λωρίδας. Βαριά και χωρίς δομή εδάφη ροφούν νερό με βραδύτητα και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται μικρές παροχές άρδευσης. Τελικά, για κάθε κατηγορία εδάφους υπάρχει ένας συνδυασμός μήκους και παροχής, με τον οποίο η μείωση της

8 διηθούμενης ποσότητας συμψηφίζεται με το χρόνο παραμονής του νερού και έτσι η λωρίδα άρδευσης υγραίνεται ομοιόμορφα σε όλο το μήκος της. Στην πράξη αποδείχτηκε ότι χωράφια με μήκος μεγαλύτερο από m, είναι δύσκολο να παρακολουθηθούν για την εφαρμογή της άρδευσης, και γι' αυτό, σε περιπτώσεις που οι υπολογισμοί οδηγούν σε μεγάλα μήκη θα πρέπει το L να περιορίζεται στα m. Η ταχύτητα ροής του νερού μέσα στη λεκάνη εξαρτάται από τέσσερις παράγοντες: - Από την παροχή, Q, ανά μονάδα επιφάνειας. - Από την κλίση του εδάφους, i, σε μέτρα ανά μέτρο. - Από το πάχος του υδάτινου στρώματος, α, σε μέτρα. - Από τη φύση της επιφάνειας πάνω στην οποία ρέει το νερό και την οποία χαρακτηρίζουμε με ένα συντελεστή C. Ο Τscherkasοw δίνει την ακόλουθη σχέση της ταχύτητας ροής: u = C. Q 1/2. i 1/4 όπου: u = η ταχύτητα ροής σε m/sec i = η κλίση της επιφάνειας του εδάφους σε m/m. Q = η παροχή του νερού σε m 3 /sec και C = ο συντελεστής που παίρνει τιμές από 4 έως 6 και που εξαρτάται από τη φύση της επιφάνειας του αρδευόμενου εδάφους. Ο συντελεστής αυτός μειώνεται, όταν αυξάνουν οι ανωμαλίες της επιφάνειας του εδάφους. Ανάλογα με τη δομή του εδάφους και για να αποφεύγεται η διάβρωση, η ταχύτητα, u, πρέπει να έχει τιμές που να κυμαίνονται από 0,1 ως 0, 2 m/sec. Μπορούμε, λοιπόν, κατά το στάδιο της μελέτης, με διαδοχικές προσεγγίσεις, να υπολογίζουμε το μήκος διαδρομής του νερού από την ταχύτητα ροής, u, και το χρόνο εφαρμογής του αρδευτικού νερού, που έχει ήδη υπολογιστεί Όμως, κατά τον υπολογισμό του μήκους και της παροχής, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ορισμένες προϋποθέσεις, που προέρχονται από την πείρα της εφαρμογής του αρδευτικού νερού δηλαδή: α. Το νερό που ρέει μέσα στη λωρίδα πρέπει να καλύπτει όλες τις ανωμαλίες, που προέρχονται από την καλλιέργεια (άροση), γιατί αν σχηματιστούν νησίδες εδάφους, μπορεί να οδηγήσει σε μια ανομοιόμορφη διύγρανση του εδάφους και ακόμη και σε εμπλουτισμό των νησίδων με άλατα. Για το λόγο αυτό πρέπει το πάχος, α, του υδάτινου στρώματος, που ρέει, να είναι μεγαλύτερο από 2-3 cm. Το α μπορεί να υπολογιστεί από τη βασική εξίσωση της υδραυλικής: Q = E.u. Επειδή στην τυπική λωρίδα πλάτους 1m το E = α.1 έχουμε: Q = α.u = α.c.q 1/2. i 1/4 και επομένως: α = Q 1/2: [ C. i 1/4 ]

9 β. Η πείρα έχει δείξει ότι παροχές κατά λωρίδα μικρότερες των 2,5-3,0 lit/sec, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, γιατί το νερό δεν εξαπλώνεται εύκολα σε όλο το πλάτος της λωρίδας. γ. Λωρίδες με μικρό μήκος διαδρομής χρειάζονται μεγάλο αριθμό διωρύγων διανομής του νερού, που έχουν ως συνέπεια σημαντική απώλεια πολύτιμου εδάφους και δυσκολεύουν την εργασία των αγροτικών μηχανημάτων. Λωρίδες με μήκος μικρότερο των 30 μέτρων είναι απαράδεκτες στην επιφανειακή άρδευση. δ. Σε λωρίδα μεγάλου μήκους η ανομοιομορφία των εδαφικών συνθηκών είναι πιθανότερη και για το λόγο αυτό είναι δυσκολότερο να πετύχουμε μια ομοιόμορφη άρδευση. Συνήθως λωρίδες με μήκος μεγαλύτερο από 200 μέτρα δεν κάνουν για άρδευση. Το πλάτος της λωρίδας, β, σε μέτρα μπορεί να υπολογιστεί από τους παρακάτω συλλογισμούς: Αν η λωρίδα έχει μια εγκάρσια κλίση, j, τότε η τομή του ρέοντος στρώματος νερού έχει μορφή τραπεζίου. Το ελάχιστο βάθος, αmin, της εγκάρσιας τομής, για τους λόγους που αναφέραμε προηγούμενα, δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 2-3 cm. Το μέσο βάθος της τομής προκύπτει από την εξίσωση: Q b α min j 1/4 C i 2 Και από αυτή υπολογίζεται το πλάτος της λωρίδας ως ακολούθως: β 2 Q 1/2 min 1/4 C j i C i 1/4 Και αν παραδεχτούμε μέση τιμή του συντελεστή C = 5, τότε η σχέση παίρνει τη μορφή: Q β 0,4 1/2 5α j i min 1/4 i 1/4 Από τη σχέση παρατηρούμε ότι το πλάτος της λωρίδας, β, είναι συνάρτηση της παροχής και των κατά μήκος και κατά πλάτος κλίσεων της λωρίδας. Τρόποι εφαρμογής του νερού. Γενικά, στην επιφανειακή άρδευση διακρίνουμε δύο τρόπους εφαρμογής του αρδευτικού νερού, την κεκλιμένη άρδευση και την οριζόντια άρδευση. Κεκλιμένη άρδευση. Στις περιπτώσεις εκείνες που το έδαφος έχει μικρή τιμή διηθητικότητας και η κλίση, i, είναι μεγαλύτερη του 0,005, το μέτωπο του ρέοντος υδάτινου στρώματος κινείται τόσο γρήγορα, ώστε αυτό φτάνει στο τέρμα της λωρίδας σε χρόνο μικρότερο

10 από το χρόνο διήθησης ή εφαρμογής του νερού που υπολογίστηκε. Σε αυτή την περίπτωση, όταν το νερό καλύψει το μήκος διαδρομής, περιορίζεται η χορηγούμενη παροχή, ώστε αυτή να είναι ίση προς τη διηθούμενη ποσότητα νερού για όλο το μήκος της λωρίδας. Ο υπολογισμός της παροχής αυτής είναι εύκολος από τη σχέση: Q.t = dα. L Το νερό χορηγείται στη λωρίδα επί τόσο χρόνο, όσος χρειάζεται για τη διήθηση της αρδευτικής δόσης στο πρώτο τρέχον μέτρο της λωρίδας. Όμως, το νερό που περισσεύει, χύνεται στη στραγγιστική τάφρο και αποτελεί τις απώλειες από την επιφανειακή απορροή, με δυσμενείς παρενέργειες στη διάβρωση του αρδευόμενου εδάφους και στη μεταφορά των θρεπτικών συστατικών αυτού στο στραγγιστικό δίκτυο, που αργά, αλλά συνεχώς προσχώνεται και χρειάζεται συνεχείς δαπάνες συντήρησης. Το είδος αυτό της άρδευσης με ελεύθερη απορροή ονομάζεται κεκλιμένη άρδευση. Επειδή στην περίπτωση αυτή της ελεύθερης απορροής ο χρόνος αποχώρησης του νερού, μετά τη διακοπή της εφαρμογής του, είναι συντομότερος από το χρόνο κάλυψης από το νερό του μήκους διαδρομής, είναι επόμενο το νερό να παραμείνει στην επιφάνεια του χωραφιού, σε κάθε επόμενο μέτρο αυτού, για λιγότερο χρόνο από το προηγούμενο μέτρο, οπότε προκύπτει ανομοιόμορφος χρόνος διήθησης του νερού, που οδηγεί σε ανομοιόμορφη άρδευση κατά μήκος της λωρίδας. Για τη βελτίωση της ομοιομορφίας της άρδευσης, Αμερικανοί συγγραφείς προτείνουν τη μείωση του μήκους διαδρομής της λωρίδας στο μήκος εκείνο, που πετυχαίνεται στο 1/4 του χρόνου εφαρμογής του νερού και την επί 1/4, επί πλέον του συνολικού χρόνου εφαρμογής του νερού, χορήγηση αρδευτικού νερού με τη μειωμένη παροχή αυτού, όπως υπολογίστηκε παραπάνω. Επειδή η διηθούμενη ποσότητα του νερού, όπως προκύπτει από τη την εξίσωση της διήθησης, μειώνεται συνεχώς, η συνολική βαθιά διήθηση φτάνει μόνο στο 5 % του χορηγούμενου νερού ενώ πετυχαίνεται μια σχετικά ομοιόμορφη εφαρμογή του αρδευτικού νερού. Η μέθοδος αυτή της κεκλιμένης άρδευσης πρέπει στην πράξη να αποφεύγεται, γιατί οδηγεί πάντοτε σε ανεπιθύμητες απώλειες νερού από επιφανειακή απορροή, που μαζί με τις απώλειες από τη βαθιά διήθηση μπορούν να φθάσουν από κακό χειρισμό μέχρι 70 % του χορηγούμενου νερού. Οριζόντια άρδευση. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί στις Νοτιοδυτικές Πολιτείες των Η.Π.Α. η οριζόντια άρδευση, που είναι ένας επιτυχής συνδυασμός εφαρμογής του νερού με ροή και με κατάκλυση. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε στη χώρα μας από το lνστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων και μερικώς στις υποδειγματικές αρδεύσεις της ΥΕΒ και αποδείχτηκε ότι απλοποιεί σημαντικά την εφαρμογή του νερού. Η μέθοδος αυτή απαιτεί λεπτομερέστατη ισοπέδωση, κατά το δυνατό μηδενική εγκάρσια κλίση του χωραφιού και μικρή κλίση κατά τη ροή του νερού i Γενικά, δεν επιτρέπεται η συνολική πτώση του επιπέδου να είναι μεγαλύτερη από τα 6 εκατοστά του μέτρου. Όμως, σε πειραματικές εργασίες του lνστιτούτου Εγγείων

11 Βελτιώσεων επιτεύχθηκαν καλοί βαθμοί απόδοσης της άρδευσης και με κλίσεις 0,0015-0,0025. Ο υπολογισμός του χρόνου άρδευσης από την αθροιστική διήθηση και στη συνέχεια ο υπολογισμός της παροχής από το χρόνο και το μήκος της λωρίδας, διευκολύνει στη χρησιμοποίηση της μεθόδου και σε χωράφια με κλίση μεγαλύτερη του 0,0005. Το σημαντικότερο στο σύστημα οριζόντιας άρδευσης είναι η κατασκευή ενός εγκάρσιου μικρού αναχώματος στο κατώτερο άκρο του χωραφιού, δηλαδή στο τέλος της διαδρομής του νερού. Το ανάχωμα αυτό συντελεί, ώστε το νερό, που θα φθάσει πρώτο στο τέρμα μιας λωρίδας, να αντιστρέψει τη ροή του και να καλύψει άλλα τμήματα της έκτασης που είναι για άρδευση. Με την οριζόντια άρδευση το νερό στα αρχικά τμήματα της λωρίδας διηθείται κατά το χρόνο της ροής του στην επιφάνεια του χωραφιού, ενώ στα κάτω τμήματα της λεκάνης κατά το χρόνο της παραμονής του σε αυτό. Αυτό έχει διπλή πρακτική σημασία. Από τη μια μεριά επιτρέπει την αντιστροφή του νερού προς τις λωρίδες που παρουσιάζουν επιβράδυνση της ροής, κι από την άλλη διευκολύνει την κίνηση των καλλιεργητικών μηχανημάτων από λωρίδα σε λωρίδα. Σχήμα 8. Κεκλιμένη άρδευση. Σχήμα 9. Οριζόντια άρδευση. Στην πράξη, λόγω αστάθμητων παραγόντων, ο χρόνος κάλυψης από το νερό των λωρίδων του ίδιου χωραφιού παρουσιάζει συχνά ανομοιομορφία, που οφείλεται στη διαφορετική διήθηση που παρουσιάζουν τα χωράφια.

12 Επειδή ο υπολογισμός της αθροιστικής διήθησης, από την οποία γίνονται οι παραπέρα υπολογισμοί του μήκους, του πλάτους και παροχής των λωρίδων, στηρίζεται στο μέσο όρο περισσότερων μετρήσεων της διηθητικότητας του χωραφιού κατά την εφαρμογή του νερού, η παροχή, που υπολογίστηκε σε συνάρτηση με το μέσο όρο, είναι επόμενο να παρουσιάσει την ανομοιομορφία του χρόνου κάλυψης των λωρίδων. Με το σύστημα του σχετικού εξαφανισμού των λωρίδων στα κατώτερα τμήματά τους και με την επικοινωνία που έχουν αυτές, μπορούν γρηγορότερα να καλυφθούν από το νερό οι λωρίδες που παρουσίασαν επιβράδυνση της ροής και με αυτό τον τρόπο να καλυφθεί όλο το χωράφι γρηγορότερα. Έτσι πετυχαίνεται ομοιομορφία άρδευσης μέχρι 90% και πολύ υψηλοί βαθμοί εφαρμογής του αρδευτικού νερού. Όπως παρατηρούμε στο σχήμα 10, τα επιμήκη αναχώματα των λωρίδων, που περιορίζουν τη διάχυση μέσα στις λωρίδες, δεν φθάνουν μέχρι το εγκάρσιο ανάχωμα αλλά διακόπτονται μπροστά από αυτό. Σχήμα 10. Λεπτομέρεια κατασκευής λωρίδων μεταξύ παράλληλων αναχωμάτων. Αν και γενικά η επιφανειακή άρδευση δεν προσφέρεται για τα χονδρόκοκκα αμμώδη και πολύ διαπερατά εδάφη, με την οριζόντια άρδευση μπορούμε στα αμμώδη διαπερατά εδάφη να πετύχουμε ομοιόμορφη άρδευση με μήκη διαδρομής του νερού μέχρι 40 m (στα μέσα εδάφη τα μήκη διαδρομής κυμαίνονται μεταξύ m, ενώ στα λεπτόκοκκα συνεκτικά και με αργή διήθηση εδάφη, το μήκος διαδρομής κυμαίνεται από m). Κατασκευαστικά στοιχεία και εφαρμογή της άρδευσης.

13 Για την ορθή εφαρμογή της μεθόδου άρδευσης με περιορισμένη διάχυση, είναι απαραίτητη η συστηματοποίηση του χωραφιού. Ομοιόμορφη κλίση κατά τη διεύθυνση της άρδευσης είναι η πιο επιθυμητή. Ανομοιόμορφες κλίσεις συντελούν στην ανομοιόμορφη διήθηση του νερού μέσα στο έδαφος. Επίσης πρέπει κυρίως να αποφεύγονται οι εγκάρσιες κλίσεις, γιατί αυτές συντελούν στο να κατευθύνεται το νερό προς τη μια πλευρά της λωρίδας. Το μικρό πλάτος συνήθως των λωρίδων (8-12 m), μας επιτρέπει να κατασκευάζουμε εύκολα λωρίδες με σχεδόν μηδενική εγκάρσια κλίση. Αφού συστηματοποιηθεί το χωράφι κατασκευάζονται τα αναχώματα διαχωρισμού των λωρίδων. Το πλάτος των λωρίδων υπολογίζεται από τη σχέση: 2 Q β 1/2 min 1/4 C j i C i 1/4 Όμως πρακτικά πρέπει να είναι ίσο προς το πλησιέστερο ακέραιο πολλαπλάσιο του πλάτους των καλλιεργητικών μηχανημάτων, για να μη δυσχεραίνεται η λειτουργία τους. Τα αναχώματα κατασκευάζονται με ειδικό αποξέστη (Ridger), σχήματος V. Θεωρητικά ο αποξέστης πρέπει να έχει το πλάτος της υποτιθέμενης λωρίδας, ξύνει μια λεπτή λωρίδα εδάφους, το μισό από κάθε γειτονική λωρίδα, συγκεντρώνει το χώμα και κατασκευάζει το ανάχωμα χωρίς να αφήνει ανωμαλίες πάνω στις λωρίδες. Αν δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιο ειδικό αποξέστη, κατασκευάζουμε τα αναχώματα με το άροτρο κάνοντας συγκλίνουσα άροση στη θέση του αναχώματος. Η στέψη των αναχωμάτων πρέπει να είναι 5-7 cm πάνω από τη στάθμη του νερού που ρέει και που υπολογίζεται από τη σχέση: α = Q 1/2: [ C. i 1/4 ]. Το ύψος των αναχωμάτων κατά κανόνα είναι cm. Τα πρανή των αναχωμάτων έχουν κλίση 2: 1. Το πλάτος στέψης των αναχωμάτων πρέπει να είναι διπλάσιο από το ύψος. Τα αναχώματα κατασκευάζονται στρογγυλεμένα, ώστε να έχουν τομή ημιελλειπτική και σπέρνονται μαζί με την έκταση. Η απόδοση όμως των φυτών πάνω σε αυτά είναι μειωμένη σε σχέση με την απόδοση των φυτών της λωρίδας. Το νερό από τις τριτεύουσες διώρυγες χορηγείται στις λωρίδες με τη βοήθεια ειδικού στομίου ή με τη βοήθεια σιφωνίων. Ο αρδευτής έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει την παροχή στο μέγεθος που υπολογίστηκε. Μόλις ρυθμιστεί η παροχή, το νερό απλώνεται γρήγορα πάνω σε όλο το πλάτος της λωρίδας. Σε αυτό βοηθά η ισοπέδωση των πρώτων μέτρων της λωρίδας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν μηδενική κλίση, τόσο κατά τη διεύθυνση της ροής, όσο και κατά την εγκάρσια έννοια. Αν η παροχή κατά λωρίδα έχει υπολογιστεί μεγαλύτερη από 10 lit / sec, συνήθως δε χρειάζεται άλλη επέμβαση του αρδευτή εκτός από το να περιμένει να περάσει ο χρόνος άρδευσης. Σε μικρότερες όμως παροχές χρειάζεται ο αρδευτής να διευκολύνει τη ροή του υδάτινου στρώματος, η οποία συνήθως εμποδίζεται από τις μικροανωμαλίες της καλλιεργούμενης έκτασης. Συνήθως ο αρδευτής χρησιμοποιεί ένα φτυάρι ή μικρές σανίδες, τις οποίες τοποθετεί υπό γωνία προς τη ροή του νερού, ώστε να διευκολύνει την εξάπλωσή του. Ανάλογα με την παροχή της τριτεύουσας

14 διώρυγας και της ανά λωρίδα παροχής, μπορούν να αρδεύονται συγχρόνως 2-3 λωρίδες. Ύστερα από τη διακοπή της παροχής της άρδευσης το νερό που τρέχει συγκεντρώνεται, εξαιτίας της αντίδρασης του εγκάρσιου αναχώματος, στα κατώτερα τμήματα των λωρίδων, όπου αργά διηθείται στο έδαφος. Αν οι υπολογισμοί της καμπύλης διήθησης, του χρόνου εφαρμογής του νερού, του μήκους και του πλάτους της λωρίδας καθώς και της παροχής ανά λωρίδα, έχουν γίνει με μεγάλη ακρίβεια, τότε πετυχαίνεται μια ομοιόμορφη άρδευση της λωρίδας, η οποία με την ομοιόμορφη διύγρανση του εδάφους βοηθά στον ομοιόμορφο εφοδιασμό των φυτών με νερό και κατά συνέπεια στην εξασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών για το μέγιστο της παραγωγής της αρδευόμενης καλλιέργειας.

15 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 1. Μενέλαος Θεοχάρης, ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Άρτα, Μενέλαος Θεοχάρης, Η ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Άρτα, Θεοχάρης Μ.: " Αρδεύσεις - Στραγγίσεις ", Άρτα Θεοχάρης Μ.: " Η Άρδευση με Σταγόνες ", Άρτα Θεοχάρης Μ.: " Αρδεύσεις - Στραγγίσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις", Άρτα Καρακατσούλης Π. : " Αρδεύσεις - Στραγγίσεις και Προστασία των Εδαφών ", Αθήνα Κωνσταντινίδης Κ. : "Η μέθοδος αρδεύσεως δια καταιονήσεως ", Θεσσαλονίκη - Αθήνα Μιχελάκης Ν. : "Συστήματα Αυτόματης Άρδευσης - Άρδευση με Σταγόνες" 9. Daugerty - Franzini : "Υδραυλική" Τόμοι Ι, ΙΙ, Εκδόσεις Πλαίσιο, Αθήνα. 10. Davis- Sorensen :" Handbook of applied Hydraulics" Third edition McGraw-Hill Book Company, Ουζούνης Δ. "Θεωρητική και Πρακτική Μέθοδος της Άρδευσης με Σταγόνες" Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη Τερζίδης Γ. : "Μαθήματα Υδραυλικής ", Τόμοι Ι,ΙΙ, ΙΙΙ, Θεσσαλονίκη Τερζίδης Γ. - Παπαζαφειρίου Ζ. : " Γεωργική Υδραυλική " Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη Τζιμόπουλος Χ. : " Γεωργική Υδραυλική ", Τόμοι Ι, ΙΙ, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσ-σαλονίκη Τσακίρης Γ. : "Μαθήματα Εγγειοβελτιωτικών Έργων ", Αθήνα 16. Hansen V. - Israelsen : "Αρδεύσεις. Βασικοί Αρχαί και Μέθοδοι. Μετάφραση από τους Α. Νικολαϊδη και Α. Κοκκινίδη ", Αθήνα 1968.

16 Σημείωμα Αναφοράς Θεοχάρης Μενέλαος, (2015). Αρδεύσεις (Θεωρία). ΤΕΙ Ηπείρου. Διαθέσιμο από: Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, Διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί. Επεξεργασία: Δημήτριος Κατέρης Άρτα, 2015

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 8 : Η άρδευση με κατάκλυση Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 8 : Η άρδευση με κατάκλυση Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 8 : Η άρδευση με κατάκλυση Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 8. Η άρδευση με κατάκλυση Γενικά. Κατά τη μέθοδο αυτή η προς άρδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 7 : Επιφανειακή άρδευση Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 7 : Επιφανειακή άρδευση Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 7 : Επιφανειακή άρδευση Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 7. H επιφανειακή άρδευση Γενικά. Τις μεθόδους επιφανειακής άρδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 1 : Η έννοια της άρδευσης Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 1 : Η έννοια της άρδευσης Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 1 : Η έννοια της άρδευσης Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 1. Η έννοια της άρδευσης 1.1. Γενικά Άρδευση ονομάζεται γενικά η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 10 : Η άρδευση με αυλάκια Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 10 : Η άρδευση με αυλάκια Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 10 : Η άρδευση με αυλάκια Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 10. Η άρδευση με αυλάκια 10.1. Γενικά. Από τις επιφανειακές μεθόδους

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : H υπόγεια άρδευση Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : H υπόγεια άρδευση Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : H υπόγεια άρδευση Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 11. H υπόγεια άρδευση 11.1. Γενικά. Η υπόγεια άρδευση ή υπάρδευση συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Στραγγίσεις (Θεωρία)

Στραγγίσεις (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 4 : Μέτρηση της στάθμης του υπόγειου νερού Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 4.1 Εγκατάσταση πιεζομετρικών σωλήνων Η στάθμη

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 8 : Κλειστοί Αγωγοί ΙΙ Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 5.4. Λυμένες ασκήσεις Άσκηση 1η Δίνεται ένας σωληνωτός αγωγός από

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 9 : Η ασταθής στράγγιση των εδαφών Ι Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 9 : Η ασταθής στράγγιση των εδαφών Ι Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 9 : Η ασταθής στράγγιση των εδαφών Ι Δρ Μενέλαος Θεοχάρης 61 Γενικά Η ροή του υπόγειου νερού ονομάζεται ασταθής,

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 0 : Ανοικτοί Αγωγοί II Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Μόνιμη ομοιόμορφη ροή σε ανοικτούς αγωγούς 6... Εφαρμογή Για b=0,60

Διαβάστε περισσότερα

Στραγγίσεις (Θεωρία)

Στραγγίσεις (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : Τα κριτήρια στράγγισης των εδαφών Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 7.1 Γενικά Οι περισσότερες καλλιέργειες των φυτών έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 6 : Εκροές Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Εκροές Εκροές από οπές υπερχειλιστές & θυροφράγματα Εισαγωγή Τα προβλήματα εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

Στραγγίσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 0 : Η σταθερή στράγγιση των εδαφών ΙΙΙ Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Άσκηση 3 Στραγγιστικοί σωλήνες διαμέτρου = 0,0

Διαβάστε περισσότερα

Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

Στραγγίσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 9 : Η σταθερή στράγγιση των εδαφών ΙΙ Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Άσκηση Στραγγιστικοί σωλήνες διαμέτρου cm πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 12 : Μελέτη άρδευσης συγκροτήματος καταιονισμού Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 6.1.1 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 13 : Μελέτη συγκροτήματος καταιονισμού Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 13 : Μελέτη συγκροτήματος καταιονισμού Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 13 : Μελέτη συγκροτήματος καταιονισμού Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 13. Μελέτη συγκροτήματος καταιονισμού 13.1. Γενικά. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία)

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 6 : Κριτήρια επιλογής κατάλληλου συστήματος άρδευσης Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 6. Κριτήρια επιλογής κατάλληλου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

Στραγγίσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 8 : Η σταθερή στράγγιση των εδαφών Ι Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης . Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Άσκηση 9 Στραγγιστικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 1 : Εισαγωγή Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 1 : Εισαγωγή Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 1 : Εισαγωγή Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 1.1 Η υπόγεια στάθμη Στραγγίσεις είναι η επιστήμη που ασχολείται με την απομάκρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Μ.Σπηλιώτης. Σχήματα, κέιμενα όπου δεν αναφέρεται πηγή: από Τσακίρης, 2008 και Εγγειοβελτιωτικά έργα

Δρ Μ.Σπηλιώτης. Σχήματα, κέιμενα όπου δεν αναφέρεται πηγή: από Τσακίρης, 2008 και Εγγειοβελτιωτικά έργα Δρ Μ.Σπηλιώτης ρ η ης Σχήματα, κέιμενα όπου δεν αναφέρεται πηγή: από Τσακίρης, 2008 και 1986. Εγγειοβελτιωτικά έργα Επιφανειακές μέθοδοι άρδευσης Άρδευση στο αγροτεμάχιο ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Διήθηση ημε

Διαβάστε περισσότερα

Άρδευση µε περιορισµένη διάχυση ή λωρίδες

Άρδευση µε περιορισµένη διάχυση ή λωρίδες Άρδευση µε περιορισµένη διάχυση ή λωρίδες Λωρίδες µεταξύ αναχωµάτων Κλίση προς τη διεύθυνση άρδευσης Άρδευση στο άνω µέρος της λωρίδας Που εφαρµόζεται Σε καλλιέργειες: χορτοδετικές, µηδική, δηµητριακά

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 9 : Ανοικτοί Αγωγοί I Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Μόνιμη ομοιόμορφη ροή σε ανοικτούς αγωγούς 6.1. Γενικά Ανοικτός αγωγός

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 3 : Η ποιότητα του αρδευτικού νερού Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 3 : Η ποιότητα του αρδευτικού νερού Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 3 : Η ποιότητα του αρδευτικού νερού Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 3. Η ποιότητα του αρδευτικού νερού Η φυσική ποιότητα Από

Διαβάστε περισσότερα

Επιφανειακή άρδευση (τείνει να εκλείψει) Άρδευση με καταιονισμό ή τεχνητή βροχή (επικρατεί παγκόσμια)

Επιφανειακή άρδευση (τείνει να εκλείψει) Άρδευση με καταιονισμό ή τεχνητή βροχή (επικρατεί παγκόσμια) Επιφανειακή άρδευση (τείνει να εκλείψει) Υπάρδευση ή υπόγεια άρδευση (καταργήθηκε στην Ελλάδα) Άρδευση με καταιονισμό ή τεχνητή βροχή (επικρατεί παγκόσμια) Άρδευση με σταγόνες ή στάγδην άρδευση (εξελίσσεται)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ. Επιφανειακές. Καταιονισµός. Μικροάρδευση (Στάγδην και microsprayers)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ. Επιφανειακές. Καταιονισµός. Μικροάρδευση (Στάγδην και microsprayers) ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Είναι οι τρόποι µε τους οποίους εφαρµόζεται το νερό στο έδαφος. Εξαρτώνται: Εδαφικές συνθήκες Κλιµατικές συνθήκες Υδρολογικές συνθήκες Τοπογραφία Είδος καλλιέργειας ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Για

Διαβάστε περισσότερα

Σχήματα από Τσακίρης, 2008.

Σχήματα από Τσακίρης, 2008. Δρ Μ.Σπηλιώτης Σχήματα από Τσακίρης, 2008. Εγγειοβελτιωτικά έργα Επιφανειακές μέθοδοι άρδευσης Άρδευση στο αγροτεμάχιο ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Διήθηση ημε ροή ή παραμονή νερού,, οριζόντια ρζ άρδευση Λεκάνες

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 10 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα κατεργασίας του Εδάφους ΙΙ Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 10 ο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 10 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα δευτερογενούς κατεργασίας του εδάφους Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΜΗΧΑΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια Υδραυλική και Υδρολογία

Υπόγεια Υδραυλική και Υδρολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Μόνιμες ροές προς τάφρους και πηγάδια. Καθηγητής Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Θεοδοσίου ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2 : Διήθηση-Εξίσωση Kostiakov Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΚΛΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΚΛΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΚΛΥΣΗ Π. Σιδηρόπουλος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirp@teilar.gr ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δρ. Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Δίκτυα αρδεύσεων-μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 12 : Στραγγιστικά δίκτυα Ι Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 12 : Στραγγιστικά δίκτυα Ι Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 12 : Στραγγιστικά δίκτυα Ι Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 8.1 Τυπικό σχήμα στραγγιστικών δικτύων 8.1.1 Γενικό σχήμα στραγγιστικού

Διαβάστε περισσότερα

1 m x 1 m x m = 0.01 m 3 ή 10. Χ= 300m 3

1 m x 1 m x m = 0.01 m 3 ή 10. Χ= 300m 3 9 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 1. Προέλευση του νερού που διατίθεται στο φυτό Βροχή Υγρασία εδάφους Υπόγειο νερό 2. Ύψος βροχής Σε μια επιφάνεια στο ύπαιθρο τοποθετούμε ανοικτό δοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Στραγγίσεις (Θεωρία)

Στραγγίσεις (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκαιδευτικό Ίδρυμα Ηείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 1 : Η ασταθής στράγγιση των εδαφών ΙΙ Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 6... Πρώτος τρόος γραμμικοοίησης Η μη γραμμικότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 : Στάγδην Άρδευση Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις Στραγγίσεις. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Αρδεύσεις Στραγγίσεις. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Αρδεύσεις Στραγγίσεις Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Μηχανική Σύσταση Εδάφους Χονδρή άμμος: 2 έως 0,2 mm Λεπτή άμμος: 0,2 έως 0,05 mm Ιλύς: 0,05 έως 0,02

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 11 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα σποράς και φύτευσης Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΠΟΡΑ - ΦΥΤΕΥΣΗ-ΛΙΠΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eγγειοβελτιωτικά έργα και επιπτώσεις στο περιβάλλον

Eγγειοβελτιωτικά έργα και επιπτώσεις στο περιβάλλον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Eγγειοβελτιωτικά έργα και επιπτώσεις στο περιβάλλον Ενότητα 2 : Υπολογισμός παροχών σε δίκτυα με ελεύθερη ζήτηση Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Μ.Σπηλιώτης. Σχήματα, κέιμενα όπου δεν αναφέρεται πηγή: από Τσακίρης, 2008 και Εγγειοβελτιωτικά έργα

Δρ Μ.Σπηλιώτης. Σχήματα, κέιμενα όπου δεν αναφέρεται πηγή: από Τσακίρης, 2008 και Εγγειοβελτιωτικά έργα Δρ Μ.Σπηλιώτης ρ η ης Σχήματα, κέιμενα όπου δεν αναφέρεται πηγή: από Τσακίρης, 2008 και 1986. Εγγειοβελτιωτικά έργα Προσέγγιση Στην πραγματικότητα: μη μόνιμη ροή Αβεβαιότητα στην πρόβλεψη των παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4 : Υδρολογικός κύκλος Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 13 : Μελέτη αρδευτικού συγκροτήματος με σταγόνες Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία)

ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία) ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δρ. Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Συνοπτική παρουσίαση του Εργαστηρίου Υδρογεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα κυρίως από Τσακίρης 2008 (όπου δεν αναφέρεται

Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα κυρίως από Τσακίρης 2008 (όπου δεν αναφέρεται Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα κυρίως από Τσακίρης 2008 (όπου δεν αναφέρεται άλλη πηγή) Ακόρεστη ζώνη Πόροι εδάφους δεν είναι κορεσμένοι με νερό Ανάπτυξη αρνητικών πιέσεων, δηλαδή πιέσεων μικρότερων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 3 : Φυσικές ιδιότητες του εδάφους ΙΙ Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 3 : Φυσικές ιδιότητες του εδάφους ΙΙ Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 3 : Φυσικές ιδιότητες του εδάφους ΙΙ Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 2.3.6 Το νερό μέσα στο έδαφος 2.3.6.1 Κατηγορίες του

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου

Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου Ενότητα 11: Στραγγίσεις έργων πράσινου Δρ. Τσιρογιάννης Λ. Ιωάννης Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδυμα Ηπείου Αδεύσεις (Εγαστήιο) Ενότητα : Οι ιδιότητες των ευστών II Δ. Μενέλαος Θεοχάης ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ 1..1 Να υπολογιστεί η πυκνότητα,, και ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3 : Εξατμισοδιαπνοή Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1 ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1 ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Η ενότητα εργασίας απέβλεπε στην δημιουργία ενός πλήρως αξιολογημένου και λειτουργικού συστήματος προσδιορισμού του υδατικού μετώπου. Ως γνωστό οι αισθητήρες υδατικού μετώπου παρεμβαλλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια Υδραυλική και Υδρολογία

Υπόγεια Υδραυλική και Υδρολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ DARCY Καθηγητής Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Θεοδοσίου ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 9 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα κατεργασίας του Εδάφους Ι Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 9 ο ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5 : Άρδευση Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 1: Διαστασιολόγηση της επικάλυψης των υαλόφρακτων θερμοκηπίων Δρ Μενέλαος Θεοχάρης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 7 : Η σταθερή στράγγιση των εδαφών Ι Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 7 : Η σταθερή στράγγιση των εδαφών Ι Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 7 : Η σταθερή στράγγιση των εδαφών Ι Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 5. Γενικά ΑΠΟ ΕΔΩ Ενα υδροφόρο στρώμα ονομάζεται ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Όταν ένα σώμα ισορροπεί τότε: i. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Ενότητα 2: Θεωρία ταλαντώσεων (Συνοπτική περιγραφή) Αικατερίνη Σκουρολιάκου. Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας

Φυσική (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Ενότητα 2: Θεωρία ταλαντώσεων (Συνοπτική περιγραφή) Αικατερίνη Σκουρολιάκου. Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Φυσική (Ε) Ενότητα 2: Θεωρία ταλαντώσεων (Συνοπτική περιγραφή) Αικατερίνη Σκουρολιάκου Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας Το περιεχόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Ενόργανη Ανάλυση II. Ενότητα 1: Θεωρία Χρωματογραφίας 3 η Διάλεξη. Θωμαΐδης Νικόλαος Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Ενόργανη Ανάλυση II. Ενότητα 1: Θεωρία Χρωματογραφίας 3 η Διάλεξη. Θωμαΐδης Νικόλαος Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ενόργανη Ανάλυση II Ενότητα 1: 3 η Διάλεξη Θωμαΐδης Νικόλαος Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΘΕΩΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Πως επηρεάζει η ταχύτητα ροής της κινητής φάσης την αποδοτικότητα της στήλης (Η,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στην Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στην Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στην Γεωργία Ενότητα 13 : Γεωργία Ακριβείας, η Γεωργία του Μέλλοντος Επισκόπηση Μαθήματος Μελετίου Γεράσιμος 1

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 4 : Ελαστικότητα ζήτησης Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 4 : Ελαστικότητα ζήτησης Καραμάνης Κωνσταντίνος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Μικροοικονομική Ενότητα 4 : Ελαστικότητα ζήτησης Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 11 : Κόστος παραγωγής Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 11 : Κόστος παραγωγής Καραμάνης Κωνσταντίνος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Μικροοικονομική Ενότητα 11 : Κόστος παραγωγής Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 8 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Διεύθυνσης - Σύστημα Πέδησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 8 ο ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι άρδευσης στο αγροτεμάχιο

Μέθοδοι άρδευσης στο αγροτεμάχιο Υδραυλικά Έργα ΙI [ΠΟΜ 451] Μέθοδοι άρδευσης στο αγροτεμάχιο Ανδρέας Χριστοφή / ειδικός επιστήμονας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Email: andreas.christofe@cut.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 5 : Κίνηση του νερού στο έδαφος Ι Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 5 : Κίνηση του νερού στο έδαφος Ι Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 5 : Κίνηση του νερού στο έδαφος Ι Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 4.1 Γενικά Όπως προαναφέρθηκε, το νερό που βρίσκεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

Στραγγίσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιευτικό Ίρυμα Ηπείρου Στραγγίεις (Εργατήριο Ενότητα 6 : Η κίνηη του νερού το έαφος IV Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Άκηη Ένας κλειτός υπό πίεη υροφορέας έχει μεταβλητό πάχος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Ενότητα 4: Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Αικατερίνη Σκουρολιάκου. Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας

Φυσική (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Ενότητα 4: Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Αικατερίνη Σκουρολιάκου. Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Φυσική (Ε) Ενότητα 4: Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου Αικατερίνη Σκουρολιάκου Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας Το περιεχόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα

Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα Εγγειοβελτιωτικά Έργα Εγγειοβελτιωτικά έργα Συμβαδίζουν με την εξέλιξη του πολιτισμού π.χ. Μεσοποταμία, Αίγυπτος, Ινδία, Κίνα, Περσία Εγγειοβελτιωτικά έργα Εμπειρικές

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμός 3. Ενότητα 19: Θεώρημα Πεπλεγμένων (γενική μορφή) Μιχ. Γ. Μαριάς Τμήμα Μαθηματικών ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Λογισμός 3. Ενότητα 19: Θεώρημα Πεπλεγμένων (γενική μορφή) Μιχ. Γ. Μαριάς Τμήμα Μαθηματικών ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 19: Θεώρημα Πεπλεγμένων (γενική μορφή) Μιχ. Γ. Μαριάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 6 : Ελαστικότητα προσφοράς Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 6 : Ελαστικότητα προσφοράς Καραμάνης Κωνσταντίνος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Μικροοικονομική Ενότητα 6 : Ελαστικότητα προσφοράς Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ CRP4010 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4 : Μέθοδοι Penman, Thornwaite και Blaney-Criddle Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 4 : Μετρήσεις γωνιών και μηκών στο έδαφος Ι Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 10 : Παραγωγικότητα συντελεστών παραγωγής Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 10 : Παραγωγικότητα συντελεστών παραγωγής Καραμάνης Κωνσταντίνος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μικροοικονομική Ενότητα 10 : Παραγωγικότητα συντελεστών παραγωγής Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Λογιστικής και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 4 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Λιπάνσεως Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 4 ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Το

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 7 :Κλειστοί Αγωγοί Ι Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Ροή σε κλειστούς αγωγούς υπό πίεση 5.1. Γενικά Η ροή των πραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Γενικά Μαθηματικά Ι. Ενότητα 6: Ακρότατα Συνάρτησης. Λουκάς Βλάχος Τμήμα Φυσικής

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Γενικά Μαθηματικά Ι. Ενότητα 6: Ακρότατα Συνάρτησης. Λουκάς Βλάχος Τμήμα Φυσικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Ακρότατα Συνάρτησης Λουκάς Βλάχος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ Μάθημα ασκήσεων 4: Κοντή γραμμή μεταφοράς Λαμπρίδης Δημήτρης Ανδρέου Γεώργιος Δούκας Δημήτριος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρησιακή Έρευνα Επιχειρησιακή Έρευνα Ενότητα 4: Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό (4 ο μέρος) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον

Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον Ενότητα 3 : Βασικές Υδραυλικές και Μαθηματικές Έννοιες Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Κεφάλαιο 7 ο : Κρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 7 : Γεωργικός ελκυστήρας Συστήματα μηχανικής μετάδοσης της κίνησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 2 : Φυσικές ιδιότητες του εδάφους Ι Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 2 : Φυσικές ιδιότητες του εδάφους Ι Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 2 : Φυσικές ιδιότητες του εδάφους Ι Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 2.1 Γενικά Ο όρος έδαφος αναφέρεται βασικά στην εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια Υδραυλική και Υδρολογία

Υπόγεια Υδραυλική και Υδρολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή Καθηγητής Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Θεοδοσίου ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 3: Θεωρία Παραγωγής και Κόστους

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 3: Θεωρία Παραγωγής και Κόστους Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 3: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται βασικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Βάθος ριζοστρώματος καλλιεργειών που αναπτύσσονται σε αρδευόμενα, βαθιά, ομοιογενή, μέσης σύστασης εδάφη

Πίνακας 1. Βάθος ριζοστρώματος καλλιεργειών που αναπτύσσονται σε αρδευόμενα, βαθιά, ομοιογενή, μέσης σύστασης εδάφη Πίνακας 1. Βάθος ριζοστρώματος καλλιεργειών που αναπτύσσονται σε αρδευόμενα, βαθιά, ομοιογενή, μέσης σύστασης εδάφη Βάθος ριζοστρώματος, m α/α Καλλιέργεια κανονικό μέγιστο 1. Καλαμπόκι 0.90 1.80 2. Σιτηρά

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστος Έλεγχος Συστημάτων

Βέλτιστος Έλεγχος Συστημάτων Βέλτιστος Έλεγχος Συστημάτων Ενότητα 1: Εισαγωγή Καθηγητής Αντώνιος Αλεξανδρίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Εκτίμησης Υπολογιστικών Συστημάτων Ενότητα 1: Προσομοίωση ενός συστήματος αναμονής

Τεχνικές Εκτίμησης Υπολογιστικών Συστημάτων Ενότητα 1: Προσομοίωση ενός συστήματος αναμονής Τεχνικές Εκτίμησης Υπολογιστικών Συστημάτων Ενότητα 1: Προσομοίωση ενός συστήματος αναμονής Γαροφαλάκης Ιωάννης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχ/κών Η/Υ & Πληροφορικής Περιεχόμενα ενότητας Διατύπωση του προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Το νερό των κατακρημνισμάτων ακολουθεί διάφορες διαδρομές στη πορεία του προς την επιφάνεια της γης. Αρχικά συναντά επιφάνειες που αναχαιτίζουν την πορεία του όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 6: Συμπίεση Έργου

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 6: Συμπίεση Έργου Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 6: Συμπίεση Έργου Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ. Π. Σιδηρόπουλος. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ. Π. Σιδηρόπουλος. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ Π. Σιδηρόπουλος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@teilar.gr ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 5 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες- Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες- Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες- Ασκήσεις Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ERGASTHRIO 7O Eisagwg Tac thta di qhshv kai trhs thv l getai arcik dihqhtik thta telik basik dihqhtik thta M trhsh thv tac thtav di qhshv ston agr

ERGASTHRIO 7O Eisagwg Tac thta di qhshv kai trhs thv l getai arcik dihqhtik thta telik basik dihqhtik thta M trhsh thv tac thtav di qhshv ston agr ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7 Ο Ενότητα: Κίνηση του νερού στο έδαφος Εισαγωγή Το φαινόμενο της διήθησης είναι η διείσδυση του νερού στο έδαφος. Εξαρτάται από την κατάσταση της επιφάνειας, τη δομή και την υφή, τη σε βάθος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Γεωφραγμάτων

Τεχνολογία Γεωφραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολογία Γεωφραγμάτων Φώτης Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ακτομηχανική και λιμενικά έργα

Ακτομηχανική και λιμενικά έργα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 21 η. Στερεομεταφορά/Μηχανισμοί μεταφοράς φερτών υλών-2 Θεοφάνης Καραμπάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμός 3. Ενότητα 18: Θεώρημα Πεπλεγμένων (Ειδική περίπτωση) Μιχ. Γ. Μαριάς Τμήμα Μαθηματικών ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Λογισμός 3. Ενότητα 18: Θεώρημα Πεπλεγμένων (Ειδική περίπτωση) Μιχ. Γ. Μαριάς Τμήμα Μαθηματικών ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 18: Θεώρημα Πεπλεγμένων (Ειδική περίπτωση) Μιχ. Γ. Μαριάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ CRP5050 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

στο αγροτεμάχιο Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα Τσακίρης 2008 Και κατά τις παραδόσεις του Κ.Κ.Μπέλλου

στο αγροτεμάχιο Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα Τσακίρης 2008 Και κατά τις παραδόσεις του Κ.Κ.Μπέλλου Δίκτυα καταιονισμού, άρδευση στο αγροτεμάχιο Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα Τσακίρης 2008 Και κατά τις παραδόσεις του Κ.Κ.Μπέλλου Και μικρότερες απώλειες Λιγότερη εξάρτηση η από την τοπογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗ Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΑΡΔΕΥΣΗ. Π. Σιδηρόπουλος. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ.

ΜΙΚΡΟΑΡΔΕΥΣΗ. Π. Σιδηρόπουλος. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. ΜΙΚΡΟΑΡΔΕΥΣΗ Π. Σιδηρόπουλος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirp@teilar.gr ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 5 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ Μικροάρδευση

Διαβάστε περισσότερα