Linux με τη χρήση κονσόλας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Linux με τη χρήση κονσόλας"

Transcript

1 Linux με τη χρήση κονσόλας Κεφάλαιο 4 Κείμενα Χρυσούλα Παπάζογλου Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Θεσσαλονίκη, Μάρτης 2009

2 Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση- Παρόμοια διανομή 3.0 Unported deed.el

3 Κατάλογος περιεχομένων Εισαγωγή...4 Διαχείριση αρχείων...4 Ιδιότητες των αρχείων...4 Περισσότερα εργαλεία...5 Προβολή περιεχομένων αρχείων οι εντολές cat και more...5 Η εντολή cat...5 Η εντολή more...6 Ασφάλεια αρχείων...6 Δικαιώματα πρόσβασης: η πρώτη γραμμή άμυνας του Linux...6 Αλλαγή δικαιωμάτων αρχείων...7 Η εντολή chmod...7 Αλλαγή ιδιοκτήτη (χρήστη / ομάδας)...9 Οι εντολές chown και chgrp...9 Δημιουργία και διαγραφή αρχείων και καταλόγων...10 Δημιουργία καταλόγων...10 Δημιουργία αρχείων...10 Μετακίνηση/ μετονομασία αρχείων και καταλόγων...11 Αντιγραφή αρχείων...11 Διαγραφή αρχείων...11 Αναζήτηση αρχείων...12 Η εντολή Which...12 Οι εντολές find και locate...12 Αναζήτηση κειμένου σε αρχείο - η εντολή grep...14 Χαρακτήρες μπαλαντέρ (wildcards)...14 Σύνδεσμοι αρχείων...15 Τύποι συνδέσμων...15 Δημιουργία συμβολικών συνδέσμων...15 Νέες εντολές...15 Ασκήσεις...17 Διαχείριση αρχείων...17 Άδειες πρόσβασης αρχείων...18

4 Εισαγωγή Στο UNIX και το Linux όλες οι οντότητες παρουσιάζονται στο σύστημα σαν αρχεία με τις αντίστοιχες ιδιότητες. Η χρήση των προκαθορισμένων διαδρομών επιτρέπει στους χρήστες και το διαχειριστή να εντοπίσουν, να διαβάσουν και να χειριστούν τα αρχεία. Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε: Τις ιδιότητες των αρχείων Να προβάλετε τα περιεχόμενα των αρχείων Τα δικαιώματα πρόσβασης και την αλλαγή τους Τη δημιουργία, διαγραφή, μετακίνηση και μετονομασία αρχείων και καταλόγων Πώς μπορούμε να αναζητήσουμε αρχεία Τους συνδέσμους αρχείων Διαχείριση αρχείων Ιδιότητες των αρχείων Τις ιδιότητες ενός αρχείου ή καταλόγου μπορούμε να τις προβάλλουμε χρησιμοποιώντας την εντολή ls με την επιλογή -l. Έστω για παράδειγμα ότι εκτελούμε την ls με τις επιλογές l (λίστα), t (ταξινόμηση ανάλογα με την ημερομηνία τροποποίησης) και r (αντιστροφή σειράς ταξινόμησης): krissie:~/mp3> ls -ltr total 20 drwxr-xr-x 4 krissie krissie 4096 Oct Radio/ -rw-r--r-- 1 krissie krissie 453 Jan index.html drwxrwxr-x 30 krissie krissie 4096 Oct 20 17:32 Singles/ drwxr-xr-x 2 krissie krissie 4096 Dec 4 23:22 gene/ drwxrwxr-x 13 krissie krissie 4096 Dec 21 11:40 Albums/ Σε αυτή τη λίστα περιέχονται τα περιεχόμενα του φακέλου mp3, ο οποίος βρίσκεται στον αρχικό κατάλογο του χρήστη krissie με αύξουσα ημερομηνία τροποποίησης (δηλαδή πρώτα εμφανίζεται αυτό που τροποποιήθηκε παλαιότερα). Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, ο πρώτος χαρακτήρας κάθε γραμμής δηλώνει τον τύπο του συγκεκριμένου στοιχείου. Οι επόμενοι 9 χαρακτήρες αντιστοιχούν στα δικαιώματα που έχουν οι διάφοροι χρήστες σε αυτό το στοιχείο (εξηγούνται αναλυτικά παρακάτω). Επίσης, η λίστα δίνει πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη και την ομάδα στην οποία ανήκει το αρχείο, καθώς και για την ημερομηνία τροποποίησής του. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εκτέλεσης της εντολής ls με την επιλογή F, η οποία προσαρτά έναν χαρακτήρα στο τέλος κάθε γραμμής (επίθεμα), ο οποίος δηλώνει τον τύπο του κάθε στοιχείου. Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται τα επιθέματα αυτά όπως απαντώνται σε μια τυπική εγκατάσταση του Linux.

5 Πίνακας 4-1. Προεπιλεγμένο σχήμα επιθεμάτων ls Χαρακτήρας κανένα Τύπος Αρχείου κανονικό αρχείο / κατάλογος * εκτελέσιμο σύνδεσμος = υποδοχή επώνυμη διοχέτευση Περισσότερα εργαλεία Για να μάθουμε περισσότερα για το είδος των δεδομένων που περιέχει ένα αρχείο, μπορούμε να εκτελέσουμε την εντολή file με όρισμα το όνομα του αρχείου. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα: mike:~> file Documents/ Documents/: directory mike:~> file high-tech-stats.pdf high-tech-stats.pdf: PDF document, version 1.2 mike:~> file Nari-288.rm Nari-288.rm: RealMedia file mike:~> file bijlage10.sdw bijlage10.sdw: Microsoft Office Document mike:~> file logo.xcf logo.xcf: GIMP XCF image data, version 0, 150 x 38, RGB Color mike:~> file cv.txt cv.txt: ISO-8859 text mike:~> file image.png image.png: PNG image data, 616 x 862, 8-bit grayscale, non-interlaced Προβολή περιεχομένων αρχείων οι εντολές cat και more Η εντολή cat Η εντολή cat έχει πολλές χρήσεις (π.χ. τη δημιουργία ή τη συνένωση αρχείων), αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την προβολή των περιεχομένων ενός αρχείου στην οθόνη, ως εξής:

6 cat όνομα_αρχείου Η εκτέλεση της εντολής εμφανίζει στην οθόνη όλα του τα περιεχόμενα (τα οποία πιθανώς να μην χωράνε σε μία οθόνη). Η εντολή more Η εντολή more εμφανίζει τα περιεχόμενα του αρχείου που της δίνεται ως όρισμα σελίδα-σελίδα. Για παράδειγμα, η εντολή more index.php θα εμφανίσει την πρώτη σελίδα του αρχείου index.php. Για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα πατήστε Space ενώ για έξοδο πατήστε q. Μόλις φτάσει στο τέλος του αρχείου η more σας επιστρέφει στη γραμμή εντολών. Ασφάλεια αρχείων Δικαιώματα πρόσβασης: η πρώτη γραμμή άμυνας του Linux Το μοντέλο ασφάλειας του Linux βασίζεται σε αυτό των συστημάτων UNIX και είναι εξίσου σταθερό και στιβαρό. Στο Linux, κάθε αρχείο ανήκει σε ένα χρήστη (user ή u) και μια ομάδα χρηστών (group ή g). Επίσης υπάρχει μια τρίτη κατηγορία χρηστών που δεν είναι ούτε ιδιοκτήτες, ούτε ανήκουν στην ίδια ομάδα χρηστών (others ή o). Για κάθε μία από τις 3 κατηγορίες χρηστών (user-group-others) μπορούν να δοθούν ή να στερηθούν δικαιώματα ανάγνωσης, εγγραφής και εκτέλεσης (read-write-execute). Οι 9 χαρακτήρες που περιγράφουν τα δικαιώματα ενός αρχείου χωρίζονται σε 3 ομάδες των 3 χαρακτήρων με κάθε ομάδα να αντιστοιχεί σε ένα είδος χρήστη. Οι 3 πρώτοι χαρακτήρες, δηλαδή, περιγράφουν τα δικαιώματα του user, οι 3 επόμενοι της ομάδας και οι 3 τελευταίοι των υπόλοιπων χρηστών. Σε κάθε 3άδα χαρακτήρων, ο πρώτος χαρακτήρας δηλώνει το δικαίωμα ανάγνωσης (r αν έχει δικαίωμα ή αν δεν έχει), ο δεύτερος το δικαίωμα εγγραφής (w ή -) και ο τρίτος το δικαίωμα εκτέλεσης (x ή -). Το δικαίωμα εκτέλεσης έχει φυσικά νόημα μόνο εφόσον πρόκειται για εκτελέσιμο αρχείο. Το δικαίωμα ανάγνωσης αντιστοιχεί όχι μόνο στη δυνατότητα προβολής των περιεχομένων του αρχείου, αλλά και στη δυνατότητα αντιγραφής του σε άλλη τοποθεσία. Το δικαίωμα εγγραφής συνεπάγεται όχι μόνο δυνατότητα τροποποίησης των περιεχομένων, αλλά και δυνατότητα μετακίνησης, μετονομασίας και διαγραφής. Για παράδειγμα: marise:~> ls -l To_Do -rw-rw-r-- 1 marise users 5 Jan 15 12:39 To_Do Τα δικαιώματα του αρχείου για τον χρήστη marise είναι rw- που σημαίνει ότι έχει δικαίωμα ανάγνωσης και εγγραφής αλλά όχι δικαίωμα εκτέλεσης. Οι χρήστες που ανήκουν στην ομάδα users έχουν δικαιώματα rw-(ανάγνωση-εγγραφή αλλά όχι εκτέλεση) ενώ οι υπόλοιποι χρήστες έχουν μόνο δικαίωμα ανάγνωσης. Ένας εναλλακτικός τρόπος αναπαράστασης των δικαιωμάτων αρχείων είναι με τη χρήση του αριθμού 1 όπου ένα δικαίωμα υπάρχει και του αριθμού 0 όταν δεν υπάρχει. Στο παραπάνω παράδειγμα τα δικαιώματα μπορούν να γραφτούν και ως Αν κάθε τριάδα τη μετατρέψουμε από το δυαδικό σύστημα στο δεκαδικό, μπορούμε να πούμε ότι τα δικαιώματα του αρχείου είναι 664 (110 -> 6, 100 -> 4).

7 Μέσω του συστήματος προστασίας των αρχείων με δικαιώματα, το Linux ελέγχει την πρόσβαση των χρηστών στα προγράμματα και προστατεύει ευαίσθητα δεδομένα, όπως το βασικό κατάλογο και τα αρχεία διαμόρφωσης του συστήματος. Σημείωση: Εάν δε γνωρίζετε το όνομα χρήστη με το οποίο έχετε συνδεθεί, μπορείτε να το εμφανίσετε χρησιμοποιώντας την εντολή id, η οποία επίσης εμφανίζει και την κύρια ομάδα στην οποία ανήκετε και τις άλλες ομάδες στις οποίες είστε μέλος: tilly:~> id uid=504(tilly) gid=504(tilly) groups=504(tilly),100(users),2051(org) Το όνομα χρήστη σας αποθηκεύεται επίσης και στη μεταβλητή περιβάλλοντος USER: tilly:~> echo $USER tilly Αλλαγή δικαιωμάτων αρχείων Η εντολή chmod Η εντολή chmod χρησιμοποιείται για να προστεθούν ή να αφαιρεθούν δικαιώματα και μπορεί να έχει ως ορίσματα χαρακτήρες ή αριθμούς (ανάλογα με τους δύο τρόπους με τους οποίους συμβολίζονται τα δικαιώματα οι οποίοι περιγράφηκαν παραπάνω). Η γενική σύνταξη της εντολής (με ορίσματα χαρακτήρες) έχει ως εξής: chmod χρήστης+/-δικαίωμα όνομα αρχείου Το σύμβολο + χρησιμοποιείται για να δώσει επιπλέον δικαιώματα ενώ το σύμβολο για να τα ανακαλέσει. Το πεδίο του χρήστη μπορεί να έχει τις τιμές u, g, o ενώ το πεδίο του δικαιώματος r, w, x. Για παράδειγμα, εάν θέλουμε να δώσουμε στο χρήστη asim δικαίωμα εκτέλεσης του αρχείου hello, θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε την ακόλουθη εντολή: asim:~> chmod u+x hello Επιτρέπονται και οι συνδυασμοί χρηστών και οι συνδυασμοί δικαιωμάτων. Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα, το οποίο προσθέτει στο χρήστη asim του αρχείου hello όλα τα δικαιώματα ενώ παράλληλα τα αφαιρεί από την ομάδα και τους υπόλοιπους χρήστες: asim:~> chmod u+rwx,go-rwx hello asim:~> ls -l hello

8 -rwx asim asim 32 Jan 15 16:29 hello Εάν ο χρήστης που εκτελεί την εντολή chmod δεν έχει δικαίωμα τροποποίησης των δικαιωμάτων, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους. Η εντολή chmod μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με αριθμητικά ορίσματα. Σε αυτή την περίπτωση η γενική σύνταξή της είναι: chmod αριθμός όνομα_αρχείου ή καταλόγου Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τους πιο συνηθισμένους συνδυασμούς: Πίνακας 4-2. Προστασία αρχείων με chmod Εντολή chmod 400 file chmod 500 directory chmod 600 file chmod 644 file chmod 660 file chmod 700 file chmod 755 directory chmod 775 file chmod 777 file Επεξήγηση Μόνο ο χρήστης έχει δικαίωμα ανάγνωσης. Κανείς δεν έχει δικαίωμα εγγραφής ή τροποποίησης. Προστατεύει από τυχαία διαγραφή, μετονομασία ή μετακίνηση αρχείων από αυτόν τον κατάλογο. Επιτρέπει μόνο την ανάγνωση και την εκτέλεση από τον χρήστη. Ιδιωτικό αρχείο που τροποποιείται μόνο από το χρήστη που έδωσε αυτή την εντολή. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση. Ένα αναγνώσιμο από όλους αρχείο που τροποποιείται μόνο από τον χρήστη που έδωσε τα δικαιώματα. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση. Οι χρήστες της ίδιας ομάδας μπορούν να το τροποποιήσουν, οι υπόλοιποι δεν έχουν καμία πρόσβαση. Δεν επιτρέπει καμία πρόσβαση παρά μόνο στον χρήστη που έδωσε τα δικαιώματα ο οποίος διατηρεί πλήρη πρόσβαση. Μπορεί να αναγνωσθεί και εκτελεστεί από άλλους αλλά τροποποιείται μόνο από το χρήστη που έδωσε τα δικαιώματα. Πλήρη δικαιώματα για τον χρήστη και την ομάδα, δικαίωμα ανάγνωσης και εκτέλεσης για τους υπόλοιπους. Πλήρης πρόσβαση από όλους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκτέλεση της εντολής chmod με όρισμα έναν κατάλογο και την επιλογή -R αλλάζει τα δικαιώματα αναδρομικά και σε όλα τα αρχεία και τους καταλόγους που περιέχονται σε αυτόν.

9 Αλλαγή ιδιοκτήτη (χρήστη / ομάδας) Οι εντολές chown και chgrp Η εντολή chown μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αλλαγή της ιδιοκτησίας ενός αρχείου, τόσο για το χρήστη, όσο και για την ομάδα, ενώ η chgrp αλλάζει μόνο την ιδιοκτησία για την ομάδα. Φυσικά το σύστημα εξετάζει κατά πόσο αυτός που εκτελεί την εντολή έχει τα αντίστοιχα δικαιώματα. Για να αλλάξετε τον ιδιοκτήτη ενός αρχείου χρησιμοποιήστε την παρακάτω σύνταξη: chown newuser file π.χ. chown jacky my_report Εάν πληκτρολογήσετε άνω κάτω τελεία μετά το όνομα χρήστη, θα αλλάξει και η ομάδα του αρχείου στην κύρια ομάδα του χρήστη που έδωσε την εντολή. Για παράδειγμα: jacky:~> id uid=1304(jacky) gid=(1304) groups=1304(jacky),2034(pproject) jacky:~> ls -l my_report -rw-rw-r-- 1 jacky project Jan 15 09:34 my_report jacky:~> chown jacky: my_report -rw-rw jacky jacky Jan 15 09:34 my_report Με την εντολή id διαπιστώνουμε ότι η κύρια ομάδα του χρήστη jacky λέγεται επίσης jacky (είναι συνήθης πρακτική κάθε χρήστης να έχει και ομώνυμη ομάδα). Ενώ αρχικά το αρχείο my_report ανήκει στην ομάδα project, μετά την εκτέλεση της εντολής chown jacky: αλλάζει ομάδα και ανήκει πλέον στην ομώνυμη με τον χρήστη ομάδα. Αλλαγή στην ομάδα στην οποία ανήκει ένα αρχείο μπορεί να επιτευχθεί και με την εντολή chgrp: jacky:~> ls -l report xls -rw-rw jacky jacky Jan 15 09:35 report xls jacky:~> chgrp project report xls jacky:~> ls -l report xls -rw-rw jacky project Jan 15 09:35 report xls Τόσο η chown, όσο και η chgrp έχουν τη δυνατότητα αναδρομικής αλλαγής ιδιοκτήτη χρησιμοποιώντας την επιλογή -R. Με αυτόν τον τρόπο όλα τα αρχεία και υποκατάλογοι ενός καταλόγου θα ανήκουν στο συγκεκριμένο χρήστη ή ομάδα.

10 Δημιουργία και διαγραφή αρχείων και καταλόγων Δημιουργία καταλόγων Η δημιουργία ενός νέου καταλόγου προϋποθέτει δικαίωμα εγγραφής στον τρέχοντα κατάλογο και γίνεται με την εντολή mkdir: richard:~> mkdir archive richard:~> ls -ld archive drwxrwxrwx 2 richard richard 4096 Jan 13 14:09 archive/ Υπάρχει δυνατότητα για δημιουργία πολλών υποκαταλόγων με μία εντολή mkdir, όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί: richard:~> cd archive richard:~/archive> mkdir richard:~/archive> ls 1999/ 2000/ 2001/ Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν με ένα βήμα υποκατάλογοι σε περισσότερα από ένα επίπεδο (δηλαδή ένας υποκατάλογος ενός υποκαταλόγου). Αυτό γίνεται με την προσθήκη της επιλογής -p. Στο παράδειγμα που ακολουθεί δημιουργούνται με μία εντολή mkdir οι κατάλογοι reports Restaurants-Michelin (με τον δεύτερο να περιέχεται στον πρώτο). richard:~/archive> mkdir 2001/reports/Restaurants-Michelin/ mkdir: cannot create directory `2001/reports/Restaurants-Michelin/': No such file or directory richard:~/archive> mkdir -p 2001/reports/Restaurants-Michelin/ richard:~/archive> ls 2001/reports/ Restaurants-Michelin/ Το όνομα ενός καταλόγου πρέπει να συμφωνεί με τους κανόνες ονοματολογίας των αρχείων. Ένας από τους πιο σημαντικούς περιορισμούς είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο αρχεία με το ίδιο όνομα στον ίδιο κατάλογο (υπόψη ότι το Linux όπως και το Unix είναι case sensitive λειτουργικά συστήματα, δηλαδή διαχωρίζουν τα πεζά και τα κεφαλαία γράμματα). Δεν υπάρχουν όρια σε σχέση με το μέγεθος του ονόματος ενός αρχείου, αλλά καλό είναι να είναι μικρότερο από 80 χαρακτήρες για να χωράει σε μια γραμμή εντολών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε χαρακτήρας, ωστόσο είναι καλό να αποφεύγονται οι χαρακτήρες που έχουν ειδική σημασία για το κέλυφος εντολών. Δημιουργία αρχείων Ο πιο απλός τρόπος να δημιουργήσετε ένα αρχείο είναι να χρησιμοποιήσετε έναν επεξεργαστή κειμένου (text editor). Σε κάθε κέλυφος Linux μπορεί να υπάρχουν διάφοροι τέτοιοι editors. Δύο πολύ γνωστοί editors είναι ο vi και ο nano. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε ένα αρχείο και να το επεξεργαστείτε με τον nano, πληκτρολογείτε nano file1.txt. Στη συνέχεια, στο περιβάλλον του επεξεργαστή κειμένου μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο και να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις που αναγράφονται στο κάτω μέρος της οθόνης για να το αποθηκεύσετε.

11 Μετακίνηση/ μετονομασία αρχείων και καταλόγων Η μετακίνηση και η μετονομασία αρχείων ή καταλόγων γίνεται με την εντολή mv. Στο παράδειγμα που ακολουθείται γίνεται μετακίνηση ενός αρχείου.doc που περιέχεται στο φάκελο που περιέχει τον τρέχοντα φάκελο (archive) στο φάκελο reports/restaurants-michelin/ richard:~/archive> mv../report1.doc reports/restaurants-michelin/ Για τη μετονομασία αρχείων ή καταλόγων η εντολή mv συντάσσεται ως εξής: richard:~> ls To_Do -rw-rw-r-- 1 richard richard 2534 Jan 15 12:39 To_Do richard:~> mv To_Do done richard:~> ls -l done -rw-rw-r-- 1 richard richard 2534 Jan 15 12:39 done Είναι φανερό ότι η εντολή αλλάζει μόνο το όνομα του αρχείου και ότι όλες οι ιδιότητες παραμένουν ίδιες. Αντιγραφή αρχείων Η αντιγραφή αρχείων και καταλόγων γίνεται με χρήση της εντολής cp. Για την αντιγραφή όλων των περιεχομένων (αρχεία και υποκατάλογοι) ενός καταλόγου πρέπει να προστεθεί η επιλογή -R. Η γενική σύνταξη της εντολής είναι: cp [-R] fromfile tofile Για παράδειγμα: victor:~> cp -R../oldguy/ gnome/ Διαγραφή αρχείων Για τη διαγραφή αρχείων χρησιμοποιείται η εντολή rm και για τη διαγραφή κενών καταλόγων η εντολή rmdir. Εκτελώντας την εντολή rm με την επιλογή της αναδρομής -r είναι δυνατό να διαγραφούν ολόκληρη κατάλογοι με όλα τα περιεχόμενά τους. Φυσικά, η συγκεκριμένη επιλογή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Σε μια γενική εγκατάσταση Linux, οι διαγραφές που εκτελούνται μέσω της κονσόλας είναι οριστικές (δηλαδή δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο του Κάδου Ανακύκλωσης). Για την προστασία του αρχάριου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο διακόπτης -i για αλληλεπιδραστική εκτέλεση των εντολών rm, cp και mv. Σε αυτή την περίπτωση το σύστημα δεν ενεργεί άμεσα τη διαγραφή αλλά ζητάει επιβεβαίωση :

12 mary:~> rm -ri archive/ rm: descend into directory `archive'? y rm: descend into directory `archive/reports'? y rm: remove directory `archive/reports'? y rm: descend into directory `archive/backup'? y rm: remove `archive/backup/sysbup tar'? y rm: remove directory `archive/backup'? y rm: remove directory `archive'? y Αναζήτηση αρχείων Η εντολή Which Η εντολή which χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό εκτελέσιμων αρχείων (κυρίως εντολών του κελύφους). Η αναζήτηση περιορίζεται μόνο στους καταλόγους που προσδιορίζονται από τη μεταβλητή περιβάλλοντος $PATH. Μπορείτε να δείτε ποιοι είναι αυτοί οι κατάλογοι στο σύστημά σας γράφοντας την εντολή: echo $PATH Για να εντοπίσετε π.χ. το αρχείο της εντολής cp μπορείτε να πληκτρολογήσετε: which cp Η συνήθης απόκριση θα είναι: /bin/cp Η εντολή which επίσης μπορεί να ελέγξει εάν μια εντολή είναι ψευδώνυμο (alias) κάποιας άλλης. Αυτό γίνεται με την προσθήκη της επιλογής -a όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί: gerrit:~> which -a ls ls is aliased to `ls -F --color=auto' ls is /bin/ls Οι εντολές find και locate Πρόκειται για δύο εντολές με γενικότερη χρησιμότητα σε σχέση με τη which, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό οποιουδήποτε αρχείου. Η εντολή find επιτρέπει την αναζήτηση αρχείων με κριτήριο όχι μόνο το όνομα, αλλά και το μέγεθος, την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης και άλλων ιδιοτήτων. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για την αναζήτηση αρχείου είναι: find <path> -name <searchstring>

13 Η παραπάνω σύνταξη μπορεί να διατυπωθεί ως "Ψάξε σε όλα τα αρχεία και τους υποκαταλόγους που περιέχονται σε μια δεδομένη διαδρομή και εμφάνισε τα ονόματα των αρχείων που περιέχουν τους χαρακτήρες προς εύρεση στο όνομά τους (όχι στο περιεχόμενό τους)". Για παράδειγμα, η εντολή: find /var/www/html -name index2.php θα εντοπίσει και θα εμφανίσει τις διαδρομές σε όλα τα αρχεία με όνομα index2.php που βρίσκονται μέσα στον κατάλογο /var/www/html και τους υποκαταλόγους του. Μια άλλη εφαρμογή της find είναι η αναζήτηση αρχείων συγκεκριμένου μεγέθους, όπως στο παρακάτω παράδειγμα όπου ο χρήστης peter θέλει να βρει όλα τα αρχεία, που είναι μεγαλύτερα των 5 MB, στον τρέχοντα κατάλογο ή στους υποκαταλόγους του: peter:~> find. -size +5000k chaos.mp3 Η εντολή find μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση εντολών στα αρχεία που επιστρέφονται ως αποτελέσματα (π.χ. διαγραφή). Για παράδειγμα, εντολή: find -name index2.php -exec rm {} \; θα εντοπίσει αρχεία με όνομα index2.php στον τρέχοντα κατάλογο και τους υποκαταλόγους του και στη συνέχεια θα τα διαγράψει. Είναι αυτονόητο ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιούνται τέτοιες εντολές. Σε αντίθεση με την εντολή find, η οποία κάνει αναζήτηση στο σύστημά σας σε πραγματικό χρόνο (τη στιγμή που ζητείται), η εντολή locate κάνει αναζήτηση σε μια βάση δεδομένων δεικτών αρχείων. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι οι αναζητήσεις διαρκούν μικρότερο χρόνο και δαπανώνται λιγότεροι πόροι του συστήματος, αλλά και το μειονέκτημα ότι εάν η βάση δεδομένων των δεικτών αρχείων δεν είναι ενημερωμένη, μπορεί να επιστραφούν λιγότερα ή και καθόλου αποτελέσματα. Οι περισσότερες διανομές Linux χρησιμοποιούν την slocate, η οποία ενσωματώνει χαρακτηριστικά ασφαλείας που αποτρέπει τους χρήστες να δουν πληροφορίες που δεν έχουν δικαίωμα. Η γενική σύνταξή της slocate είναι: slocate filename Εάν η βάση δεδομένων των δεικτών αρχείων δεν είναι ενημερωμένη θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα: warning: slocate: warning: database /var/lib/slocate/slocate.db' is more than 8 days old Για να ενημερώσετε τη βάση δεδομένων μπορείτε να πληκτρολογήσετε την εντολή updatedb. Θα πρέπει φυσικά να έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα για να εκτελέσετε την εντολή.

14 Αναζήτηση κειμένου σε αρχείο - η εντολή grep Η grep είναι μια απλή, αλλά ιδιαίτερα ισχυρή εντολή η οποία σας επιτρέπει μεταξύ άλλων να εντοπίζετε τις θέσεις στις οποίες περιέχεται ένα κείμενο μέσα σε ένα αρχείο: Η γενική της σύνταξη είναι: grep επιλογές κείμενο κατάλογος Για παράδειγμα, εντολή: grep -ir chris * θα εμφανίσει αρχεία των οποίων είτε το όνομα είτε το περιεχόμενο περιέχουν τη λέξη chris στον τρέχοντα κατάλογο. Η συγκεκριμένη αναζήτηση δεν περιορίζεται σε κάποιον τύπο αρχείου, αλλά αφορά όλα τα αρχεία του τρέχοντος καταλόγου. Η επιλογή -i ορίζει ότι η grep δε θα κάνει διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων ενώ η επιλογή -R (ή -r), ότι η αναζήτηση θα γίνει αναδρομικά και σε όλους τους υποκαταλόγους. Χαρακτήρες μπαλαντέρ (wildcards) Ένα από τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά της κονσόλας του Linux είναι η χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ για την εκτέλεση εντολών με ορίσματα των οποίων τα ονόματα ταιριάζουν με ένα κοινό μοτίβο. Για παράδειγμα, στην ακόλουθη εντολή χρησιμοποιούνται οι ειδικοί χαρακτήρες []: richard:~/archive> mv../report[1-4].doc reports/restaurants-michelin/ Η εκτέλεση της εντολής έχει ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση των αρχείων report1.doc, report2.doc, report3.doc και report4.doc στο φάκελο προορισμού (εφόσον φυσικά τα αρχεία αυτά υπάρχουν στον αρχικό φάκελο). Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι βασικοί χαρακτήρες μπαλαντέρ του Linux: Πίνακας 4-3. Βασικοί χαρακτήρες μπαλαντέρ * Οποιοιδήποτε και οσοιδήποτε χαρακτήρες? Ένας οποιοσδήποτε χαρακτήρες [] Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση εύρους χαρακτήρων (π.χ. [a-e] -> a, b, c, d, e ή [abd] -> a, b, d) Εάν κάποιο όνομα αρχείου περιέχει έναν χαρακτήρα που έχει ειδική σημασία για κέλυφος (π.χ. έναν χαρακτήρα μπαλαντέρ) τότε θα πρέπει πριν από αυτόν τον χαρακτήρα να μπει μια ανάποδη κάθετος (\) ώστε να μην ερμηνευτεί αλλά να αναζητηθεί ως έχει. Για παράδειγμα εάν θέλουμε να εμφανίσουμε τα περιεχόμενα ενός αρχείου που περιέχει κενό στο όνομά του θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η σύνταξη:

15 cat This\ File Σύνδεσμοι αρχείων Τύποι συνδέσμων Αν δεχτούμε ότι ένα αρχείο ή ένας κατάλογος δεν είναι παρά ένα σύνολο από δεδομένα, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ένας σύνδεσμος (link) δεν είναι παρά η αντιστοίχηση δύο ή περισσότερων ονομάτων στο ίδιο σύνολο δεδομένων. Υπάρχουν δύο τρόποι για να γίνει: Hard link: Συσχετίζουμε δύο ή περισσότερα ονόματα αρχείου με την ίδια δομή δεδομένων του συστήματος αρχείων. Τα Hard links μοιράζονται τα ίδια block δεδομένων στο σκληρό δίσκο ενώ συμπεριφέρονται ως ανεξάρτητα αρχεία. Υπάρχει ένα άμεσο μειονέκτημα: Τα hard links δε μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικά διαμερίσματα. Soft link ή συμβολικοί σύνδεσμοι (symlink): πρόκειται για μικρά αρχεία που είναι δείκτες σε άλλα αρχεία ή καταλόγους. Ένας συμβολικός σύνδεσμος περιέχει τη διαδρομή για το αρχείο (ή τον κατάλογο) στόχο και έτσι μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικά διαμερίσματα. Οι δύο τύποι συνδέσμων συμπεριφέρονται παρόμοια, αλλά δεν είναι ίδιοι. Σημειώστε ότι η διαγραφή του αρχείου στόχου σε ένα συμβολικό σύνδεσμο καθιστά το σύνδεσμο άχρηστο. Δημιουργία συμβολικών συνδέσμων Η εντολή για τη δημιουργία συνδέσμων είναι η ln. Για τη δημιουργία συμβολικών συνδέσμων χρησιμοποιείται ο διακόπτης -s (-> symbolic): ln -s targetfile linkname Στο παρακάτω παράδειγμα ο χρήστης freddy δημιουργεί ένα σύνδεσμο για έναν υποκατάλογο του βασικού καταλόγου σε ένα κατάλογο σε άλλη θέση του συστήματος: freddy:~/music> ln -s /opt/mp3/queen/ Queen freddy:~/music> ls -l lrwxrwxrwx 1 freddy freddy 17 Jan 22 11:07 Queen -> /opt/mp3/queen Οι soft links είναι πολύ μικρά αρχεία σε αντίθεση με τους hard links που έχουν το ίδιο μέγεθος με το πρωτότυπο αρχείο. Νέες εντολές Πίνακας 4-4. Νέες εντολές του κεφαλαίου Εντολή bash Σημασία GNU πρόγραμμα φλοιού.

16 Εντολή cat file(s) cd directory chgrp newgroup file(s) Σημασία Αποστολή του περιεχομένου του αρχείου(ων) στην προκαθορισμένη έξοδο. Μετακίνηση στον κατάλογο directory. Η εντολή cd είναι ενσωματωμένη στο bash. Αλλάζει την ομάδα ιδιοκτήτη του/των file(s) στην ομάδα newgroup chmod mode file(s) Αλλάζει τα δικαιώματα πρόσβασης του/των file(s) chown newowner[: Αλλάζει τον ιδιοκτήτη του αρχείου και την ομάδα ιδιοκτήτη. [newgroup]] file(s) cp sourcefile targetfile df file echo string export file filename find path expression grep PATTERN file head file id info command less file ln targetfile linkname locate searchstring ls file(s) man command mkdir newdir Αντιγράφει το sourcefile στο targetfile. Αναφέρει το χρησιμοποιημένο χώρο της διαμέρισης του δίσκου που περιέχει το file. Εμφανίζει το αλφαριθμητικό string Μέρος του bash που ανακοινώνει τις μεταβλητές και την τιμή τους στο σύστημα. Αποφασίζει τον τύπο αρχείου του filename. Εντοπίζει αρχεία στην ιεραρχία αρχείων του συστήματος Τυπώνει τις γραμμές του file που περιέχουν το πρότυπο αναζήτησης. Στέλνει το αρχικό μέρος (κεφαλή) του file στην προκαθορισμένη έξοδο. Εμφανίζει τα πραγματικά και ενεργά ονόματα χρηστών και ομάδων. Εμφανίζει την τεκμηρίωση σχετικά με την εντολή command. Εμφανίζει το file με ένα ισχυρό εργαλείο σελιδοποίησης. Δημιουργεί ένα σύνδεσμο με το όνομα linkname για το targetfile. Εμφανίζει όλα α αρχεία που ταιριάζουν με το πρότυπο εύρεσης. Εμφανίζει το περιεχόμενο του καταλόγου. Εμφανίζει τις σελίδες οδηγιών του συστήματος για την εντολή command. Δημιουργεί ένα νέο κενό κατάλογο.

17 mv oldfile newfile newgrp groupname pwd quota rm file rmdir file tail file umask [value] wc file which command Μετονομάζει ή μετακινεί το oldfile. Σύνδεση με μια νέα ομάδα. Εμφανίζει τον τρέχοντα κατάλογο. Εμφανίζει τη χρήση του δίσκου (μερίδια). Διαγράφει αρχεία και καταλόγους. Διαγράφει καταλόγους. Εμφανίζει το τέλος (ουρά) του αρχείου. Εμφανίζει ή αλλάζει την μάσκα δημιουργίας αρχείων. Μετράει τις γραμμές, τις λέξεις και τους χαρακτήρες του αρχείου file. Εμφανίζει τη πλήρη διαδρομή για το αρχείο command. Σημειώστε ότι είναι σημαντικό να ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΟΔΗΓΙΩΝ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. Πρόκειται για τις πρώτες βοήθειες και δίνουν απαντήσεις σε πολλές ερωτήσεις. Ο παραπάνω κατάλογος περιέχει τις βασικές εντολές που θα χρησιμοποιήσετε σε καθημερινή βάση, όμως αυτές μπορούν να κάνουν περισσότερα πράγματα από αυτά που αναφέρουμε. Διαβάζοντας τις οδηγίες αποκτάτε τον έλεγχο που χρειάζεστε. Εν τέλει παραθέτουμε και τις άδειες πρόσβασης των αρχείων: Πίνακας 4-5. Άδειες πρόσβασης αρχείων Ποιος\Τί r(ead) w(rite) (e)x(ecute) u(ser) g(roup) o(ther) Ασκήσεις Συνδεθείτε με το όνομα χρήστη που έχετε. Διαχείριση αρχείων Συνδεθείτε με το όνομα χρήστη που έχετε. Δημιουργήσετε ένα νέο κατάλογο στον αρχικό σας κατάλογο. Μπορείτε να μετακινήσετε αυτόν τον κατάλογο στο ίδιο επίπεδο με τον αρχικό σας κατάλογο; Αντιγράψετε όλα τα XPM αρχεία από το /usr/share/pixmaps στον νέο κατάλογο.

18 Εμφανίσετε τα αρχεία με αντίστροφη αλφαβητική σειρά (συμβουλή: ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της εντολής ls). Μετακινηθείτε στον αρχικό σας κατάλογο. Δημιουργήσετε έναν νέο κατάλογο και αντιγράψετε σε αυτόν όλα τα αρχεία από το /etc. Σιγουρευτείτε ότι αντιγράφετε και τα περιεχόμενα των υποκαταλόγων του /etc (αναδρομική αντιγραφή). Μετακινηθείτε στον νέο κατάλογο και δημιουργήσετε έναν κατάλογο για τα αρχεία που αρχίζουν με κεφαλαίο χαρακτήρα και έναν για τα αρχεία που αρχίζουν με πεζό χαρακτήρα. Μετακινήσετε τα αρχεία χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερες εντολές. Διαγράψετε τα υπόλοιπα αρχεία. Διαγράψετε τον κατάλογο και όλα τα περιεχόμενά του χρησιμοποιώντας μόνο μια εντολή. Που βρίσκεται το πρόγραμμα sendmail? Δημιουργήσετε έναν συμβολικό σύνδεσμο στον οικείο σας κατάλογο για το /var/tmp. Ελέγξετε εάν δουλεύει. Δημιουργήστε στον αρχικό σας κατάλογο έναν συμβολικό σύνδεσμο προς αυτόν τον σύνδεσμο. Ελέγξετε εάν δουλεύει. Διαγράψετε τον πρώτο σύνδεσμο και εμφανίσετε τα περιεχόμενα του καταλόγου. Τι συνέβη στον δεύτερο σύνδεσμο; Άδειες πρόσβασης αρχείων Συνδεθείτε με το όνομα χρήστη που έχετε. Μπορείτε να αλλάξετε τα δικαιώματα αρχείων στο /home; Αλλάξτε την ιδιοκτησία του /etc σε εσάς και στη κύριά σας ομάδα. Αλλάξετε τα δικαιώματα του ~/.bashrc έτσι ώστε μόνο εσείς και η κύριά σας ομάδα να μπορούν να το διαβάσουν. Δώσετε την εντολή locate root. Παρατηρείτε κάτι ιδιαίτερο; Δημιουργήσετε ένα συμβολικό σύνδεσμο στο /root. Μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε;

Μερικές άλλες χρήσιμες εντολές

Μερικές άλλες χρήσιμες εντολές 1 Μερικές άλλες χρήσιμες εντολές whoami (Εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος χρήστη) pwd (Εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος καταλόγου) cat text file name (Παρουσιάζει στην οθόνη το περιεχόμενο ενός αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. UNIX Μέρος 1

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. UNIX Μέρος 1 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα Εργαστήριο - ΕΠΛ003 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο UNIX Μέρος 1 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

3ο Εργαστήριο Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων σε LINUX

3ο Εργαστήριο Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων σε LINUX ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης 3ο Εργαστήριο Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων σε LINUX Αρχικός φάκελος χρήστη Home directory

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Μάθημα 2ο Βασικές Εντολές Διαχείρισης Αρχείων και Καταλόγων Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Σύστημα αρχείων Αρχεία και κατάλογοι Διαδρομές αρχείων και καταλόγων

Διαβάστε περισσότερα

Linux με τη χρήση κονσόλας

Linux με τη χρήση κονσόλας Linux με τη χρήση κονσόλας Κεφάλαιο 2 Κείμενα Χρυσούλα Παπάζογλου Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Θεσσαλονίκη, Μάρτης 2009 Το υλικό διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:03 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργαστήριο 3: Βοηθητικά προγράμματα του Linux CLI. Οκτώβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη Γ. Δημητρακάκης

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργαστήριο 3: Βοηθητικά προγράμματα του Linux CLI. Οκτώβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη Γ. Δημητρακάκης Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργαστήριο 3: Βοηθητικά προγράμματα του Linux CLI Οκτώβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη Γ. Δημητρακάκης Περίληψη Προηγούμενου Επισκόπηση αρχείων και επεξεργασία κειμένου Εντολές file,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών. Εισαγωγή στο Λ.Σ. UNIX

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών. Εισαγωγή στο Λ.Σ. UNIX Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Εισαγωγή στο Λ.Σ. UNIX Εργαστηριακές Σημειώσεις Εισαγωγή στο UNIX Αρμοδιότητες των Λ.Σ. Διαχείριση πόρων o o Συσκευές I/O (disk, keyboard, mouse, terminal) Μνήμη Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Unix: Εντολές, οργάνωση και χειρισµός αρχείων, διεργασίες

Unix: Εντολές, οργάνωση και χειρισµός αρχείων, διεργασίες Unix: Εντολές, οργάνωση και χειρισµός αρχείων, διεργασίες Σύνταξη εντολών Περιεχόµενα Οργάνωση και χειρισµός αρχείων Μπαλαντέρ ικαιώµατα χρήσης αρχείων και οµάδες χρηστών Έλεγχος διεργασιών Σύνταξη εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργαστήριο 3: Βοηθητικά προγράμματα του Linux CLI. Οκτώβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη Γ. Δημητρακάκης

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργαστήριο 3: Βοηθητικά προγράμματα του Linux CLI. Οκτώβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη Γ. Δημητρακάκης Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργαστήριο 3: Βοηθητικά προγράμματα του Linux CLI Οκτώβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη Γ. Δημητρακάκης Περίληψη Προηγούμενου Επισκόπηση αρχείων και επεξεργασία κειμένου Εντολές file,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Unix Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Λειτουργικό Σύστημα (ΛΣ) Λογισμικό συστήματος, το οποίο αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

[11] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[11] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εισαγωγή στο Unix Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στο Unix

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στο Unix ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στο Unix Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Περιεχόμενα 2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙΘ ΣΤΕΦ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (UNIX) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. 3o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΕΙΘ ΣΤΕΦ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (UNIX) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. 3o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΧΟΣ Εξοικείωση με τον χειρισμό αρχείων και καταλόγων με wildcards. Άδειες χρήσης. ΑΣΚΗΣΗ 1 Δημιουργείστε στον τρέχων κατάλογο τα παρακάτω αρχεία: hello.dat hello.doc hello.exe hello1.exe

Διαβάστε περισσότερα

Μερικές άλλες χρήσιμες εντολές

Μερικές άλλες χρήσιμες εντολές 1 Μερικές άλλες χρήσιμες εντολές whoami (Εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος χρήστη) pwd (Εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος καταλόγου) less (Το ίδιο με την εντολή «cat», αλλά επιτρέπει την κύλιση στο κείμενο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης. 8ο Εργαστήριο

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης. 8ο Εργαστήριο ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης 8ο Εργαστήριο Χρήστες και Ομάδες Χρηστών Εντολές su και sudo Δικαιώματα Αρχείων Ειδικά Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

% ls -l /usr/bin/wc -rwxr-xr-x 1 root bin 7368 Jul /usr/bin/wc

% ls -l /usr/bin/wc -rwxr-xr-x 1 root bin 7368 Jul /usr/bin/wc Κεφάλαιο 9: Δομή αρχείων συστήματος Έχουμε ήδη μιλήσει για τη δομή των καταλόγων στο Slackware Linux. Θα πρέπει λοιπόν να μπορείτε να βρείτε αρχεία και καταλόγους όπου χρειάζεστε. Υπάρχουν όμως πολλά περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Η εντολή ln. σύνδεση με την πραγματική καταχωρημένη πληροφορία. περισσότερα ονόματα (συνδέσεις). Τα επιπλέον ονόματα δημιουργούνται με

Η εντολή ln. σύνδεση με την πραγματική καταχωρημένη πληροφορία. περισσότερα ονόματα (συνδέσεις). Τα επιπλέον ονόματα δημιουργούνται με Η εντολή ln Το όνομα ενός αρχείου είναι απλώς μια σύνδεση με την πραγματική καταχωρημένη πληροφορία. Ενα αρχείο μπορεί να έχει ένα ή και περισσότερα ονόματα (συνδέσεις). Τα επιπλέον ονόματα δημιουργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Διαχείριση Αρχείων και Καταλόγων

Κεφάλαιο 10 Διαχείριση Αρχείων και Καταλόγων Κεφάλαιο 10 Διαχείριση Αρχείων και Καταλόγων Στόχος του Linux να είναι όσο πιο κοντά στο Unix γίνεται. Παραδοσιακά, τα Unix λειτουργικά συστήματα ήταν προσανατολισμένα στη γραμμή εντολών. Έχουμε γραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικό σύστημα Unix

Λειτουργικό σύστημα Unix Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διδάσκοντες: Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 1.7. Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007. 1. Εισαγωγή

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 1.7. Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007. 1. Εισαγωγή Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 1.7 Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) Ομάδα Εργασίας: Τσιμπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007 1. Εισαγωγή Η πλατφόρμα eclass είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Μάθημα 1: Βασική Πλοήγηση σε Linux CLI. Οκτώβριος 2016 Χ. Αλεξανδράκη

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Μάθημα 1: Βασική Πλοήγηση σε Linux CLI. Οκτώβριος 2016 Χ. Αλεξανδράκη Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Μάθημα 1: Βασική Πλοήγηση σε Linux CLI Οκτώβριος 2016 Χ. Αλεξανδράκη Command Line Interface Τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα είναι φτιαγμένα ώστε να παρέχουν δύο περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Σχολή Θετικών Επιστημών Τμ. Πληροφορικής. Διδάσκων: Ι. Η. Λαγαρής. Εισαγωγή

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Σχολή Θετικών Επιστημών Τμ. Πληροφορικής. Διδάσκων: Ι. Η. Λαγαρής. Εισαγωγή Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Σχολή Θετικών Επιστημών Τμ. Πληροφορικής Διδάσκων: Ι. Η. Λαγαρής 1.0 Solaris και UNIX Εισαγωγή Το UNIX είναι ένα λειτουργικό σύστημα που αναπτύχθηκε τις δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές εντολές του Unix-Linux

Βασικές εντολές του Unix-Linux Εισαγωγή-Ο Φλοιός (Shell) Βασικές εντολές του Unix-Linux Μόλις συνδεθούμε στο Unix, εμφανίζεται στην οθόνη μας η προτροπή (prompt), σημάδι ότι το λειτουργικό σύστημα περιμένει τις εντολές μας. Το prompt

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Οι λογαριασµοί χρηστών Σύνδεση (login) και αποσύνδεση (logout)

2.1. Οι λογαριασµοί χρηστών Σύνδεση (login) και αποσύνδεση (logout) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στην Βιοϊατρική Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό (εργαστήριο) Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστηµα UNIX 1. Σύνδεση στο Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN) 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) Ομάδα Εργασίας: Τσιμπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009 Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Λύβας Χρήστος chrislibas@ssl-unipi.gr Μανουσόπουλος Χρήστος cman@unipi.gr Αρχική επιμέλεια Πιτροπάκης Νικόλαος και Υφαντόπουλος Νικόλαος >_ ΔΟΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ (1/5) +- / Ριζικός κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux

Σύντομη εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux 1 Σύντομη εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux Το Linux είναι ένα λειτουργικό σύστημα όμοιο με το Unix που αναπτύχθηκε από έναν πυρήνα (kernel, Εικ.1) τον οποίο δημιούργησε το 1991 ο Linus Torvalds όντας

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές του Λειτουργικού Συστήματος UNIX

Εντολές του Λειτουργικού Συστήματος UNIX Εντολές του Λειτουργικού Συστήματος UNIX Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Ηπείρου Διδάσκων: Δημήτριος Λιαροκάπης Διαφάνειες: Γρηγόριος Τζώρτζης Ακ. Έτος 2013-2014 Παράδειγμα Δένδρου Συστήματος Αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή...1 Το κοινό αυτού του βιβλίου...2 Οι συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο...3

Εισαγωγή...1 Το κοινό αυτού του βιβλίου...2 Οι συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο...3 III Εισαγωγή...1 Το κοινό αυτού του βιβλίου...2 Οι συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο...3 1. Πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για τη γραμμή εντολών...5 Τα πάντα είναι αρχεία...5 Μέγιστο μήκος ονομάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα - Εργαστήριο 6. 6ο Εργαστήριο. Συμπίεση αρχείων Χρήση ειδικών χαρακτήρων στην γραμμή εντολών. Χρήστες και Ομάδες Χρηστών

Λειτουργικά Συστήματα - Εργαστήριο 6. 6ο Εργαστήριο. Συμπίεση αρχείων Χρήση ειδικών χαρακτήρων στην γραμμή εντολών. Χρήστες και Ομάδες Χρηστών ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης 6ο Εργαστήριο Συμπίεση αρχείων Χρήση ειδικών χαρακτήρων στην γραμμή εντολών Χρήστες και Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Μάθημα 4ο Σύστημα αρχείων Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Σύστημα αρχείων Εισαγωγή Μονοπάτια διαδρομής Φόρτωση και αποφόρτωση συστημάτων αρχείων Ιεραρχική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ I

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ I ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ I Πιτροπάκης Νικόλαος Υποψήφιος Διδάκτορας Contact: npitrop@unipi.gr Υφαντόπουλος Νικόλαος Υποψήφιος Διδάκτορας Contact: nifantop@unipi.gr ΔΟΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ (1/5) / Ριζικός κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Αβδέλαρου Κωνσταντίνα

Αβδέλαρου Κωνσταντίνα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Αβδέλαρου Κωνσταντίνα 1 η Εργασία στο μάθημα Λειτουργικά Συστήματα Ταύρος, 9 Δεκεμβρίου 2014 Άσκηση 1.1 Το shell script που δημιουργήθηκε είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0. Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007. 1. Εισαγωγή

Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0. Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007. 1. Εισαγωγή Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0 Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) Οµάδα Εργασίας: Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007 1. Εισαγωγή Η πλατφόρµα eclass είναι ένα ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων)

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Πως δημιουργούμε ένα νέο αρχείο κειμένου; Με τρεις τρόπους:

Πως δημιουργούμε ένα νέο αρχείο κειμένου; Με τρεις τρόπους: Αρχεία Πως δημιουργούμε ένα νέο αρχείο κειμένου; Με τρεις τρόπους: Με την εντολή touch: touch test.txt δημιουργούμε ένα κενό αρχείο test.txt. Mε την εντολή echo: Η echo λειτουργεί σαν αντίλαλος, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Συστήματα Ι. Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι ο. Αριστείδης Ηλίας. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Λειτουργικά. Συστήματα Ι. Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι ο. Αριστείδης Ηλίας. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Λειτουργικά Αριστείδης Ηλίας Συστήματα Ι Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι ο Shell Scripting Εισαγωγή Ένα shell script είναι μια λίστα εντολών που εκτελούνται ακολουθιακά Εκτελούνται ανάλογα με το κέλυφος και για

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Μάθημα 3ο Λογαριασμοί χρηστών Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Λογαριασμοί χρηστών Το αρχείο /etc/passwd To αρχείο /etc/shadow To αρχείο /etc/group Προσθήκη χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Ενότητα : Διαχείριση αρχείων και καταλόγων στο Linux. Όνομα Καθηγητή : Δημήτριος Λυμπερόπουλος, Σπύρος Δενάζης Τμήμα : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (TP-105)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (TP-105) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (TP-105) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ MS-DOS WINDOWS Διδάσκων: Γιάννης Χρυσάκης Εργαστηριακό Μάθημα 2012-2013 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Εισαγωγή DOS: Disk Operating System Το

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 Διάλεξη 1β

Ενότητα 1 Διάλεξη 1β Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού Ενότητα 1 Διάλεξη 1β Σιέττος Κωνσταντίνος Άδεια Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Σύντομη εισαγωγή στο εργαστήριο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Σύντομη εισαγωγή στο εργαστήριο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Σύντομη εισαγωγή στο εργαστήριο Στο φετινό εργαστήριο του μαθήματος, έχετε τη δυνατότητα να δουλέψετε σε 2 περιβάλλοντα. Ένα σε περιβάλλον UNIX μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Mε την ονομασία Unix ή μάλλον Unix-like αναφερόμαστε

Mε την ονομασία Unix ή μάλλον Unix-like αναφερόμαστε UNIX is basically a simple operating system, but you have to be a genius to understand the simplicity. Dennis Ritchie Εργαστήριο 1 o : Εισαγωγή στο UNIX Τσαδήμας Ανάργυρος, Μάρα Νικολαϊδου, Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙΘ ΣΤΕΦ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (UNIX) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΕΙΘ ΣΤΕΦ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (UNIX) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΧΟΣ Εξοικείωση με τον χειρισμό αρχείων και καταλόγων. ΑΣΚΗΣΗ 1 Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι πιο συχνές εντολές για τον χειρισμό αρχείων και καταλόγων. Χρησιμοποιώντας την εντολή

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Δημιουργήστε ένα φάκελο test, κάτω από το home directory του χρήστη (~). ~ test z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 a1.txt a2.txt a3.txt a4.txt Σχήμα 1 1. Μέσα στον test, δημιουργείστε με χρἠση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Λύβας Χρήστος chrislibas@ssl-unipi.gr Μανουσόπουλος Χρήστος cman@unipi.gr Αρχική επιμέλεια Πιτροπάκης Νικόλαος και Υφαντόπουλος Νικόλαος >_ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΑ ΟΝΟΜΑΤΑ +- Υπάρχουν ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:04 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήµατα

Λειτουργικά Συστήµατα Λειτουργικά Συστήµατα UNIX Ιστορία του UNIX 1940-50 υπολογιστές για ένα άτοµο και µία εργασία για κάθε χρονική περίοδο επικράτηση batch systems 1960 ερευνητικά συστήµατα διαµοιρασµού χρόνου Dartmouth College:

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικό Σύστημα: διαχείριση πόρων. Διαχείριση αρχείων. Τι είναι ένα αρχείο ; Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων)

Λειτουργικό Σύστημα: διαχείριση πόρων. Διαχείριση αρχείων. Τι είναι ένα αρχείο ; Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικό Σύστημα: διαχείριση πόρων Εισαγωγή Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) Επικοινωνία με χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Ενότητα : Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux. Όνομα Καθηγητή : Δημήτριος Λυμπερόπουλος, Σπύρος Δενάζης Τμήμα : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη εισαγωγή στο Unix

Σύντομη εισαγωγή στο Unix Σύντομη εισαγωγή στο Unix Λίγη Ιστορία 1960: Bell Laboratories, MIT, GE: Multiplexed Information and Computing Service (Multics, GE- 645 mainframe) 1969: Ken Thompson, Dennis Ritchie et al: Unics, PDP-7

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμημα Πληροφορικης και Τηλεματικης Τσάμη Παναγιώτα ΑΜ: 20833 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Άσκηση 1 Αθήνα 13-12-2011 Αναφορά Ενότητα 1 A Δημιουργήστε στο φλοιό 3 εντολές (alias) που η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήµατα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης. 7ο Εργαστήριο

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήµατα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης. 7ο Εργαστήριο ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήµατα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης 7ο Εργαστήριο Συµπίεση αρχείων Χρήση ειδικών χαρακτήρων στην γραµµή εντολών 1 Συµπίεση αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:01 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο UNIX. Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων

Εισαγωγή στο UNIX. Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Εισαγωγή στο UNIX Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων 1 Περίγραµµα Αναζητώντας βοήθεια από το σύστηµα Το κέλυφος (Shell) Αρχεία και Κατάλογοι

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Μάθημα 4ο Εργαλεία UNIX/Linux Μιχαηλίδης Παναγιώτης Εργαλεία Linux Τα εργαλεία του Linux μπορούν να ομαδοποιηθούν λογικά σε κατηγορίες ανάλογα με την χρήση τους:

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώνουμε ότι τα αρχεία περιλαμβάνουν κανονικά αρχεία, καταλόγους και συνδέσμους (links). Οι αντίστοιχες εντολές είναι οι εξής:

Σημειώνουμε ότι τα αρχεία περιλαμβάνουν κανονικά αρχεία, καταλόγους και συνδέσμους (links). Οι αντίστοιχες εντολές είναι οι εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 4η Εργασία- Τμήμα: Περιττών Αριθμών Μητρώου Κ22: Λειτουργικά Συστήματα Χειμερινό Εξάμηνο 14 Ημερομηνία Ανακοίνωσης: Τετάρτη 14 Ιανουαρίου Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

2.Shell, users, groups και privilegies

2.Shell, users, groups και privilegies 2.Shell, users, groups και privilegies 2.0 Εισαγωγή Όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα έχουν γραφικό περιβάλλον που τα κάνουν πολύ φιλικά προς το χρήστη. Το ίδιο ισχύει και στις διανομές του Linux,

Διαβάστε περισσότερα

2ο Εργαστήριο. Εισαγωγική στο Λ.Σ. LINUX Γενικές εντολές συστήματος και χρηστών

2ο Εργαστήριο. Εισαγωγική στο Λ.Σ. LINUX Γενικές εντολές συστήματος και χρηστών ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης 2ο Εργαστήριο Εισαγωγική στο Λ.Σ. LINUX Γενικές εντολές συστήματος και χρηστών Πίνακας Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές Διαχείρισης Αρχείων στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX. Δημιουργία Αρχείων. Η Εντολή cat. Παράδειγμα Δένδρου Συστήματος Αρχείων

Εντολές Διαχείρισης Αρχείων στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX. Δημιουργία Αρχείων. Η Εντολή cat. Παράδειγμα Δένδρου Συστήματος Αρχείων Παράδειγμα Δένδρου Συστήματος Αρχείων Εντολές Διαχείρισης Αρχείων στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX Στα παραδείγματα που ακολουθούν υποθέτουμε την παρακάτω δενδρική δομή Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών. Εισαγωγή στο Λ.Σ. UNIX

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών. Εισαγωγή στο Λ.Σ. UNIX Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Εισαγωγή στο Λ.Σ. UNIX Εργαστηριακές Σημειώσεις Εισαγωγή στο UNIX Αρμοδιότητες των Λ.Σ. Διαχείριση πόρων o o Συσκευές I/O (disk, keyboard, mouse, terminal) Μνήμη Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 2 Χρήση Υπολογιστή και ιαχείριση Αρχείων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 2 Χρήση Υπολογιστή και ιαχείριση Αρχείων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 2 Χρήση Υπολογιστή και ιαχείριση Αρχείων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 2 Using the Computer and Managing Files) Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι - Εργαστήριο

Λειτουργικά Συστήματα Ι - Εργαστήριο 1. Εισαγωγικά Τι είναι το DOS (Disk Operating System); «Το DOS είναι ένα αρκτικόλεξο (Disk Operating System, λειτουργικό σύστημα δίσκου) που αναφέρεται σε μία ομάδα λειτουργικών συστημάτων (δες στο http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_dos_operating_systems),

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Minix Overview

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Minix Overview Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων Minix Overview Σύνοψη 5ης ιάλεξης Λειτουργικό Σύστημα Minix Οργάνωση του Λειτουργικού Συστήματος Οργάνωση πηγαίου κώδικα Minix recompilation Σύνοψη Μαθήματος Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ I

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ I ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ I Πιτροπάκης Νικόλαος Υποψήφιος Διδάκτορας Contact: npitrop@unipi.gr Υφαντόπουλος Νικόλαος Υποψήφιος Διδάκτορας Contact: nifantop@unipi.gr If at first you don't succeed, call it version

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης «Αναζήτησης αρχείων»

Οδηγός χρήσης «Αναζήτησης αρχείων» i ii Copyright 2005 Dennis Cranston Copyright 2002, 2003, 2004 Sun Microsystems Copyright 2000 Alexander Kirillov Copyright 2009 Στέργιος Προσινικλής (steriosprosiniklis@gmail.com) Δίνεται άδεια για αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα S E T Δ Ι Α Φ Α Ν Ε Ι Ω Ν 10 S C R I P T S Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Σ Ι Δ Η Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Φλοιός (Shell) 2 Είναι το πρόγραμμα που διερμηνεύει (interpreter) τις εντολές που εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πρόσβασης στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX. Χρήστες και Ομάδες στο Unix. Δικαιώματα στο Unix. Παράδειγμα Δένδρου Συστήματος Αρχείων

Δικαιώματα Πρόσβασης στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX. Χρήστες και Ομάδες στο Unix. Δικαιώματα στο Unix. Παράδειγμα Δένδρου Συστήματος Αρχείων Παράδειγμα Δένδρου Συστήματος Αρχείων Δικαιώματα Πρόσβασης στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX Στα παραδείγματα που ακολουθούν υποθέτουμε την παρακάτω δενδρική δομή Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Οι σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το εργαστήριο του Προγραμματισμού Ι, τυπικά είναι εξοικειωμένοι με: τη χρήση ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Μάθημα 3ο Επεξεργαστές κειμένου Μιχαηλίδης Παναγιώτης Επεξεργαστές κειμένου Στα προηγούμενα μαθήματα είδαμε εντολές για τον χειρισμό αρχείων στο σύστημα αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων

FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων Το File Transfer Protocol (FTP), (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο σε δίκτυα τα οποία υποστηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Εργαστήριο 1 ο Περιβάλλον Εργασίας. Νικόλαος Δ. Τσελίκας Κυριακή Θ. Σεκλού

Προγραμματισμός Ι. Εργαστήριο 1 ο Περιβάλλον Εργασίας. Νικόλαος Δ. Τσελίκας Κυριακή Θ. Σεκλού Προγραμματισμός Ι Εργαστήριο 1 ο Περιβάλλον Εργασίας Νικόλαος Δ. Τσελίκας ntsel@uop.gr Κυριακή Θ. Σεκλού kseklou@uop.gr Εργαστήριο στον Προγραμματισμό Ι - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ #1. Το Λειτουργικό Σύστηµα Unix

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ #1. Το Λειτουργικό Σύστηµα Unix ΕΠΛ 032 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ #1 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ #1 Το Λειτουργικό Σύστηµα Unix Λειτουργικό Σύστηµα (Operating System) : είναι ένα σύνολο από προγράµµατα που ελέγχουν, συντονίζουν και επιβλέπουν τη λειτουργία του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (UNIX) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. 9o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (UNIX) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. 9o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΧΟΣ σενάρια φλοιού ΑΣΚΗΣΗ 1 Να γράψετε ένα σενάριο φλοιού (shell script) που : 1. θα δέχεται ως ορίσματα εισόδου : το όνομα ενός καταλόγου (να ελέγξετε την ύπαρξη του καταλόγου). μια επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP Περιεχόµενα Τι είναι η υπηρεσία FTP;...2 FTP από τη γραµµή εντολών των Windows...2 Το πρόγραµµα WS-FTP...4 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πρόσβασης στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX

Δικαιώματα Πρόσβασης στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX Δικαιώματα Πρόσβασης στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Ηπείρου Διδάσκων: Δημήτριος Λιαροκάπης Διαφάνειες: Γρηγόριος Τζώρτζης Ακ. Έτος 2013-2014 Παράδειγμα Δένδρου Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I. 1. Εισαγωγή 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I. 1. Εισαγωγή 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ xiii ΜΕΡΟΣ I 1. Εισαγωγή 3 1.1 Περί Λειτουργικών Συστημάτων 3 1.1.1 Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) 3 1.1.2 To UNIX 4 1.1.3 Η δομή ενός Λειτουργικού Συστήματος 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Linux με τη χρήση κονσόλας

Linux με τη χρήση κονσόλας Linux με τη χρήση κονσόλας Κεφάλαιο 3 Κείμενα Χρυσούλα Παπάζογλου Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Θεσσαλονίκη, Μάρτης 2009 Το υλικό διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής (Compiler)

Μεταφραστής (Compiler) Windows Καθαρισµος οθονης cls Unix clear Τελεστες ανακατευθυνσης > > >> >> < < Εντολες σε αρχεια * * (wild card) del Α rm Α ιαγραφη type Α cat Α Εµφανιση copy Α Β cp Α Β Αντιγραφη ren Α Β mv Α Β Αλλαγη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16: Ο κειμενογράφος Vi

Κεφάλαιο 16: Ο κειμενογράφος Vi Κεφάλαιο 16: Ο κειμενογράφος Vi Ο vi(1) είναι ο κατεξοχήν κειμενογράφος όπου μπορείτε να βρείτε στα συστήματα Unix, και χωρίς να είναι πλέον τόσο σημαντικός όσο κάποτε ήταν, αξίζε ι να πουμε μερικά λόγια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για το Λειτουργικό Σύστηµα Linux. Ιωάννης Ε. Λιβιέρης

Εγχειρίδιο για το Λειτουργικό Σύστηµα Linux. Ιωάννης Ε. Λιβιέρης Εγχειρίδιο για το Λειτουργικό Σύστηµα Linux Ιωάννης Ε. Λιβιέρης i Περιεχόµενα i Εγχειρίδιο για το Λειτουργικό Σύστηµα Linux 1 1.1 Χρήστες και Οµάδες Χρηστών..................... 3 1.1.1 Χρήστες.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ. File Transfer Protocol

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ. File Transfer Protocol ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ File Transfer Protocol Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων Χρησιμοποιείται σε δίκτυα τα οποία υποστηρίζουν το πρωτόκολλο TCP/IP (όπως internet ή intranet). Ο FTP client μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin)

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Εμπορική Διαχείριση > Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Μέσα από τη διαχείριση βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές Διαχείρισης Αρχείων στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX

Εντολές Διαχείρισης Αρχείων στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX Εντολές Διαχείρισης Αρχείων στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Ηπείρου Διδάσκων: Δημήτριος Λιαροκάπης Διαφάνειες: Γρηγόριος Τζώρτζης Ακ. Έτος 2013-2014 Παράδειγμα Δένδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ II. Υφαντόπουλος Νικόλαος Υποψήφιος Διδάκτορας Contact:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ II. Υφαντόπουλος Νικόλαος Υποψήφιος Διδάκτορας Contact: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ II Υφαντόπουλος Νικόλαος Υποψήφιος Διδάκτορας Contact: nifantop@unipi.gr Operating System (O.S) O.S Types Windows 1981 Macintosh 1984 Linux 1991 Unix 1969 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ UNIX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η χρησιμοποίηση κάποιων εφαρμογών που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΤΑ SCRIPT files πρέπει να είναι ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΑ: $*, : ΟΛΑ - Η λίστα (ο πίνακας) με τα ορίσματα $# πλήθος παραμέτρων. one two third parameter

ΟΛΑ ΤΑ SCRIPT files πρέπει να είναι ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΑ: $*, : ΟΛΑ - Η λίστα (ο πίνακας) με τα ορίσματα $# πλήθος παραμέτρων. one two third parameter SCRIPTS FILES ΟΛΑ ΤΑ SCRIPT les πρέπει να είναι ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΑ: LAB8 chmod +x myscript $*, $@ : ΟΛΑ - Η λίστα (ο πίνακας) με τα ορίσματα $# πλήθος παραμέτρων Σχόλια AΣΚΗΣΗ 1 - for και παράμετροι εντολής (script

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενική Περιγραφή του Unix - Βασικές Έννοιες

1 Γενική Περιγραφή του Unix - Βασικές Έννοιες 1 Γενική Περιγραφή του Unix - Βασικές Έννοιες 1.1 To λειτουργικό σύστημα Τo Unix είναι ένα λειτουργικό σύστημα γενικής χρήσης, πολυχρηστικό (multi-user) και διεργασιακό (multitasking). Αυτό σημαίνει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα της γλώσσας C, το Dev-C++, το οποίο είναι εφαρμογή που τρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ιαφάνειες παρουσίασης #12

ιαφάνειες παρουσίασης #12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/programming/ ιδάσκοντες: Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) ιαφάνειες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη εισαγωγή στο Unix

Σύντομη εισαγωγή στο Unix Σύντομη εισαγωγή στο Unix Λίγη Ιστορία 1960: Bell Laboratories, MIT, GE: Multiplexed Information and Computing Service (Multics, GE- 645 mainframe) 1969: Ken Thompson, Dennis Ritchie et al: Unics, PDP-7

Διαβάστε περισσότερα

Λύβας Χρήστος Αρχική επιµέλεια Πιτροπάκης Νικόλαος και Υφαντόπουλος Νικόλαος

Λύβας Χρήστος Αρχική επιµέλεια Πιτροπάκης Νικόλαος και Υφαντόπουλος Νικόλαος ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ IΙ Λύβας Χρήστος chrislibas@ssl-unipi.gr Αρχική επιµέλεια Πιτροπάκης Νικόλαος και Υφαντόπουλος Νικόλαος >_ FILE SYSTEM >_ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ >_ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ? >_ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ +- chmod

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #0 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #0 2 Γενικά Η C είναι μιας γενικής χρήσης γλώσσα προγραμματισμού. Είχε συνδεθεί στενά

Διαβάστε περισσότερα