Εργαστηριακή Άσκηση 7 Δυναμική δρομολόγηση OSPF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστηριακή Άσκηση 7 Δυναμική δρομολόγηση OSPF"

Transcript

1 Εργαστηριακή Άσκηση 7 Δυναμική δρομολόγηση OSPF Πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF (Open Shortest Path First) To OSPF είναι ένα ακόμη πρωτόκολλο εσωτερικής δρομολόγησης (IGP). Η έκδοση 2, RFC 2328, είναι για δίκτυα IPv4 ενώ η έκδοση 3, RFC 5340, υποστηρίζει επιπλέον το νέο πρωτόκολλο δικτύου IPv6 1. Εντός ενός αυτόνομου συστήματος (AS), το OSPF συγκεντρώνει πληροφορίες κατάστασης ζεύξεων (Link state information) από γειτονικούς δρομολογητές, κατασκευάζει την τοπολογία του δικτύου και μέσω αυτής καθορίζει τον πίνακα δρομολόγησης με χρήση του αλγορίθμου ελάχιστης διαδρομής (Shortest Path First - SPF) του Dijkstra. Το OSPF έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει υποδίκτυα με μάσκες μεταβλητού μήκους (VLSM) καθώς και την αταξική δρομολόγηση (CIDR). Το OSPF ανιχνεύει αλλαγές στην τοπολογία, όπως αστοχίες συνδέσεων, και κατασκευάζει πινάκες δρομολόγησης χωρίς βρόχους υπολογίζοντας τη συντομότερη διαδρομή. Για τον σκοπό αυτό σε κάθε ζεύξη αντιστοιχίζεται ένα κόστος (μετρική), π.χ. η καθυστέρηση RTT μέχρι τον επόμενο δρομολογητή είτε η ρυθμοαπόδοση (throughput) της ζεύξης είτε η διαθεσιμότητα ή αξιοπιστία της σύνδεσης, που εκφράζεται ως αδιάστατος ακέραιος αριθμός. Το OSPF υπολογίζει αυτόματα το κόστος μιας ζεύξης, εάν δεν ορισθεί χειροκίνητα, ως το αντίστροφο της ταχύτητας (bandwidth) της διεπαφής, δηλαδή Cost = Reference bandwidth/interface bandwidth. Η προεπιλεγμένη ταχύτητα αναφοράς είναι 100Mbps. Έτσι μια διεπαφή ταχέως Ethernet 100Mbps θα έχει κόστος 1. Για μοντέρνες διεπαφές ταχύτητας Gigabit και πάνω, το κόστος θα ήταν και πάλι 1. Προκειμένου να υπάρξει διαφοροποίηση αυτών, ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει την τιμή αναφοράς 2. Τέλος, σε κάποιες υλοποιήσεις του OSPF επιτρέπονται περισσότερες τις μιας διαδρομές με το ίδιο κόστος για καταμερισμό της κίνησης. Ο αλγόριθμος SPF μπορεί να γίνει υπολογιστικά βαρύς σε μεγάλα δίκτυα (π.χ. σε δίκτυα με πολλούς δρομολογητές και ασταθείς ζεύξεις). Για απλούστευση της διαχείρισης, ένα OSPF δίκτυο μπορεί να διαιρεθεί σε περιοχές (areas) δρομολόγησης. Οι περιοχές προσδιορίζονται με αριθμούς 32-bit, που εκφράζονται συνήθως ως ακέραιοι. Η περιοχή 0 (μηδέν) αντιπροσωπεύει τον κορμό (backbone) ενός δικτύου OSPF. Οι ταυτότητες των άλλων περιοχών είναι αυθαίρετες, συχνά όμως οι διαχειριστές επιλέγουν τη διεύθυνση IP ενός κεντρικού δρομολογητή της περιοχής ως ταυτότητα. Το OSPF επιβάλλει μια αυστηρή ιεραρχία δύο επιπέδων όσον αφορά τη διασύνδεση περιοχών. Οι δρομολογητές που έχουν όλες τις διεπαφές τους εντός μιας περιοχής αποκαλούνται εσωτερικοί (internal) δρομολογητές. Ένας δρομολογητής με τουλάχιστον μία διεπαφή στην περιοχή 0 είναι δρομολογητής κορμού (backbone). Ένας δρομολογητής με όλες τις διεπαφές του εντός της περιοχής 0 είναι ταυτόχρονα εσωτερικός και κορμού. Κάθε περιοχή έχει άμεση ή έμμεση σύνδεση με τον κορμό. Η σύνδεση αυτή συντηρείται από ένα δρομολογητή ABR (Area Border Router) που έχει μία τουλάχιστον διεπαφή στον κορμό και μια άλλη σε περιοχή εκτός κορμού. Ο δρομολογητής ABR διατηρεί χωριστές βάσεις δεδομένων για τις καταστάσεις ζεύξεων για κάθε περιοχή που εξυπηρετεί καθώς και συνοπτικές διαδρομές για όλες τις περιοχές του δικτύου. Τέλος ο δρομολογητής ASBR (Autonomous System Boundary Router) είναι ένας δρομολογητής OSPF που εισάγει εξωτερικές διαδρομές από άλλη πηγή (route redistribution) εντός του δικτύου OSPF. Το OSPF διακρίνει δύο κύριους τύπους περιοχών δρομολόγησης: διαβιβαστικές (transit) και απολήξεις (stub). Οι διαβιβαστικές έχουν δύο ή περισσότερους δρομολογητές και τα πακέτα μπορούν να πηγάζουν ή διέρχονται από αυτές. Οι περιοχές απολήξεις έχουν ένα μόνο δρομολογητή 1 Υποστηρίζει τόσο IPv6 όσο και IPv4 διευθύνσεις, αλλά δεν είναι συμβατό με το OSPFv2. 2 Η αλλαγή πρέπει να γίνει σε όλους τους δρομολογητές του δικτύου OSPF. -1-

2 και τα πακέτα είτε πηγάζουν είτε καταλήγουν σε αυτές. Το OSPF μπορεί να λειτουργήσει σε δίκτυα εκπομπής (broadcast), π.χ. Ethernet, σε δίκτυα μεταγωγής (non-broadcast), π.χ. Frame-Relay, ATM, X.25, και σε ζεύξεις σημείου προς σημείο (point-to-point), π.χ. PPP, HDLC. Το OSPF, σε αντίθεση με τα RIP και BGP, δεν χρησιμοποιεί κάποιο πρωτόκολλο μεταφοράς (UDP, TCP). Τα μηνύματά του ενθυλακώνονται απευθείας στο IP με αριθμό πρωτοκόλλου 89. Διαθέτει δε δικές του λειτουργίες εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων. Το OSPF χρησιμοποιεί πολλαπλή διανομή (multicast) για τη διασπορά των πακέτων κατάστασης ζεύξεων. Η διεύθυνση για το IPv4 (FF02::5 για το IPv6) αντιπροσωπεύει όλους τους OSPF δρομολογητές και η για το IPv4 (FF02::6 για το IPv6) όλους τους DR (Designated Router) δρομολογητές 3. Το OSPF υποστηρίζει την πιστοποίηση αυθεντικότητας των μηνυμάτων, χρησιμοποιώντας ποικίλες μεθόδους ελέγχου ταυτότητας που να επιτρέπουν μόνο σε έμπιστους δρομολογητές να συμμετέχουν στη δρομολόγηση. Αλγόριθμος Κατάστασης Ζεύξεων (Link State Dijkstra) Αρχικά, ο αλγόριθμος κατάστασης ζεύξεων είχε ως βασικό στόχο την αντιμετώπιση των δύο προβλημάτων του αλγορίθμου διανύσματος αποστάσεων: α) ότι δεν λαμβάνει υπόψη τη χωρητικότητα των γραμμών και β) ότι μερικές φορές ο αλγόριθμος καθυστερεί υπερβολικά για να συγκλίνει. Για τους λόγους αυτούς, επινοήθηκε ένας καινούργιος αλγόριθμος, ο αλγόριθμος κατάστασης ζεύξεων (link state). Η τοπολογία δικτύου και τα κόστη των ζεύξεων (μαζί οι δύο αυτές πληροφορίες ονομάζονται Link state) γνωστοποιούνται σε όλους τους κόμβους. Αυτό επιτυγχάνεται με εκπομπή, από κάθε δρομολογητή προς όλους τους δρομολογητές του δικτύου, του κόστους των ζεύξεων που είναι συνδεδεμένες σ αυτόν, ώστε όλοι οι κόμβοι να έχουν την ίδια πληροφορία. Κάθε κόμβος εκτελεί τον αλγόριθμο Dijkstra και υπολογίζει τις διαδρομές ελαχίστου κόστους προς όλους τους άλλους. Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης είναι ο πίνακας δρομολόγησης για τον κόμβο. Ο αλγόριθμος Dijkstra 4. Είσοδος: Γράφος (N,E) με N το σύνολο των κόμβων και E N N το σύνολο των ακμών d vw κόστος της ζεύξης (d vw = εάν (v,w) E, d vv = 0) s ο κόμβος πηγή Έξοδος: D n το κόστος της διαδρομής ελάχιστου κόστους από τον s στον κόμβο n M = {s}; για κάθε n M D n = d sn ; while (M όλοι οι κόμβοι) do Βρες w M για το οποίο D w = min{d j ; j M}; πρόσθεσε w στο M; για κάθε n M D n = min w [ D n, D w + d wn ]; Ενημέρωσε διαδρομή; end do 3 Δείτε πιο κάτω λεπτομέρειες OSPF DR/BDR. 4 Για μία γραφική αναπαράσταση της εκτέλεσης του αλγορίθμου, δείτε: -2-

3 Βασική λειτουργία OSPF Παρότι το OSPF είναι ένα πολύπλοκο πρωτόκολλο η βασική του λειτουργία είναι απλή. Η πρώτη εργασία που πραγματοποιεί είναι η ανίχνευση της διασύνδεσης με άλλους δρομολογητές που υποστηρίζουν OSPF. Κάθε δρομολογητής OSPF στέλνει πακέτα Hello σε όλες τις διεπαφές του. Όταν ένας δρομολογητής ανακαλύψει μέσω των πακέτων Hello την ύπαρξη ενός άλλου δρομολογητή προσπαθεί να εγκαταστήσει μια σχέση γειτονίας (adjacency) εφόσον τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις (π.χ. ανήκουν στην ίδια περιοχή, έχουν την ίδια MTU, Hello timers κ.α. 5 ). Μετά την φάση επιτυχούς γειτονίας κάθε δρομολογητής ανταλλάσσει πληροφορίες LSA (Link State Advertisements) με τους γείτονές του. Στην ορολογία του OSPF η λέξη ζεύξη είναι το ίδιο με τη διεπαφή. Οι διαφημίσεις LSA περιέχουν την ταυτότητα της ζεύξης, την κατάσταση της ζεύξης, το κόστος και τη λίστα των γειτόνων που συνδέονται στην εν λόγω ζεύξη. Κάθε δρομολογητής αποθηκεύει τις LSA που λαμβάνει στην LSDB (Link State Database), η οποία περιγράφει το δίκτυο ως ένα γράφο με βάρη, και τις διαφημίζει σε όλους τους OSPF γείτονες με αποτέλεσμα όλοι να έχουν ταυτόσημες LSDB. Κάθε δρομολογητής τρέχει τον αλγόριθμο Dijkstra για να επιλέξει την καλύτερη διαδρομή από τη βάση δεδομένων που διαθέτει (LSDB). Έτσι κατασκευάζει ένα γράφο ελεύθερο βρόχων (δηλ. ένα δένδρο) που δείχνει τη συντομότερη διαδρομή για κάθε διαφημιζόμενο προορισμό και τελικά τον πίνακα δρομολόγησης. Το OSPF χρησιμοποιεί πέντε τύπους πακέτων: Hello (Type 1), Database Description-DBD (Type 2), Link State Request - LSR (Type 3), Link State Update - LSU (Type 4) και Link State Acknowledgement -LSack (Type 5). Ο τύπος του πακέτου προσδιορίζεται στην επικεφαλίδα των πακέτων OSPF. Στην επικεφαλίδα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1 για πακέτα OSPFv2 εκτός από τον τύπο (Type), προσδιορίζεται η έκδοση (Version), για IPv4 τιμή 2 και για IPv6 τιμή 3, το μήκος του πακέτου (Packet length) περιλαμβανομένης της επικεφαλίδας, η ταυτότητα του δρομολογητή, Router ID και η ταυτότητα της περιοχής, Area ID. Επίσης υπάρχει ένα πεδίο ελέγχου (Checksum) και πληροφορία για τη μέθοδο πιστοποίησης της αυθεντικότητας (πεδία AuType και Authentication). Version Type Packet length Router ID Area ID Checksum AuType Authentication 32 bits Σχήμα 1: Τυπική επικεφαλίδα OSPF Μετά την επικεφαλίδα ακολουθούν ειδικά δεδομένα ανά είδος πακέτου και στη συνέχεια ακολουθούν πληροφορίες για τους γείτονες ως εξής: στα πακέτα Hello υπάρχει η λίστα των γνωστών γειτόνων, στα DBD η συνοπτική περιγραφή της LSDB, που περιλαμβάνει τις ταυτότητες Router ID όλων των γνωστών δρομολογητών, στα LSR ο ζητούμενος τύπος LSU και η ταυτότητα 5 Δείτε παρακάτω κατάσταση 2-way. -3-

4 Router ID του δρομολογητή που έχει τη ζητούμενη πληροφορία. Τέλος, στα LSU περιέχονται οι διαφημίσεις LSA (δείτε σχήμα). Επικεφαλίδα IP Μήνυμα LSU OSPF Επικεφαλίδα OSPF Δεδομένα μηνύματος LSU OSPF Πλήθος LSA LSA LSA... LSA LSA επικεφ. LSA δεδομένα Σχήμα 2: Διαστρωμάτωση επικεφαλίδων OSPF Το πακέτο Hello Προτού ανταλλάξουν βάσεις δεδομένων δρομολόγησης, οι δρομολογητές OSPF πρέπει να ανακαλύψουν τους γείτονές τους και να συμφωνήσουν σε ορισμένες παραμέτρους. Τα πακέτα Hello (OSPF Type 1) επιτελούν το σκοπό αυτό, διαφημίζοντας ορισμένες παραμέτρους και λειτουργώντας ως μηχανισμός διατήρησης (keepalive) της γειτονίας. Εάν ένας δρομολογητής δεν ακούσει τα πακέτα Hello του γείτονά του για δοθέντα χρόνο, θεωρεί ότι ο γείτονας δεν ανταποκρίνεται και ακυρώνει ότι πληροφορία έλαβε από αυτόν. Επίσης, εξασφαλίζουν το αμφίδρομο της επικοινωνίας, μιας και ο δρομολογητής αναμένει να δει την ταυτότητά του (Router ID) στα πακέτα Hello που λαμβάνει από τους γείτονές του. Το πακέτο Hello μεταφέρει τις ακόλουθες πληροφορίες: τη μάσκα δικτύου (Network Mask) της διεπαφής από την οποία προήλθε, τον χρόνο επανεκπομπής (Hello Interval), 10 sec για δίκτυα εκπομπής (π.χ. Ethernet) και ζεύξεις σημείου προς σημείο (point-to-point), 30 sec σε άλλα είδη ζεύξεων (π.χ ATM, Frame relay), τις επιλογές (Options), πεδίο 8-bit με πιο σημαντικό το bit E που ορίζει το εάν πρόκειται για διαβιβαστικό δίκτυο ή για δίκτυο απόληξη, την προτεραιότητα του δρομολογητή (Router Priority) στη διαδικασία εκλογής DR/BDR, το νεκρό διάστημα (Dead Interval), τυπικά 4 φορές η τιμή του Hello Interval, 40 sec για δίκτυα εκπομπής και ζεύξεις σημείου προς σημείο ή 120 sec για άλλα είδη ζεύξεων, που εάν παρέλθει ο γείτονας θεωρείται ανενεργός και παύει η γειτονία, τον επιλεγμένο δρομολογητή DR (Designated Router) με τον εναλλακτικό του BDR (Backup Designated Router) και τέλος μια μεταβλητού μήκους λίστα (Neighbor) που περιέχει τις ταυτότητες RouterID όλων των ενεργών γειτόνων για τη δεδομένη διεπαφή, δηλαδή, τους γείτονες που ακούγονται από τη διεπαφή που πηγάζει το πακέτο. -4-

5 Network Mask Hello Interval Dead Interval Options Router Priority Designated Router Backup Designated Router Neighbor... Neighbor 32 bits Σχήμα 3: Πακέτο Hello Μηχανή καταστάσεων γειτόνων OSPF Το OSPF υλοποιεί ένα μηχανισμό μετάβασης καταστάσεων, ο οποίος καθορίζεται από τις καταστάσεις (states) και τα γεγονότα (γεγονότα) που μεσολαβούν για την προκαθορισμένη μετάβαση από μια κατάσταση σε μια επόμενη. Οι δρομολογητές OSPF περνούν από πολλές καταστάσεις με τους γείτονές τους προτού μπορέσουν να δρομολογήσουν πακέτα. Στην κατάσταση Down ο δρομολογητής δεν έχει ακόμη ακούσει κανένα πακέτο Hello από κάποιο γείτονα. Στην κατάσταση Init ο δρομολογητής άκουσε ένα πακέτο Hello από κάποιο γείτονα. Στην παράμετρο Neighbor θα βρει τις ταυτότητες Router ID των γειτόνων στη διεπαφή από την οποία το έλαβε. Στην κατάσταση 2-Way ο δρομολογητής άκουσε τη δική του Router ID σε πακέτο Hello από κάποιους γείτονες. Αυτό σημαίνει ότι υφίσταται αμφίδρομη επικοινωνία με αυτούς. Στην κατάσταση ExStart εγκαθίσταται μια σχέση κυρίου/σκλάβου προκειμένου να γίνει η ανταλλαγή των LSA της βάσης δεδομένων δρομολόγησης. Ο δρομολογητής με την υψηλότερη Router ID είναι ο κύριος. Στην κατάσταση Exchange οι δρομολογητές ανταλλάσσουν πακέτα Database Description (Type 2) που περιγράφουν την LSDB. Στην κατάσταση Loading αποστέλλονται πακέτα Link State Request (Type 3) στους γείτονες που ζητούν πιο πρόσφατη πληροφορία LSA σε σχέση με αυτή της κατάστασης Exchange. Εις απάντησή των αποστέλλονται πακέτα Link State Update (Type 4). Τέλος, στην κατάσταση Full, οι δρομολογητές OSPF έχουν πλήρως εγκαταστήσει τη σχέση γειτονίας. Όλη η πληροφορία για τα υποδίκτυα έχει ανταλλαχθεί και επιβεβαιωθεί. Κατάσταση 2-way Οι δρομολογητές OSPF είναι επιλεκτικοί όσον αφορά την εγκατάσταση γειτονίας με άλλους. Για να επέλθει η ανταλλαγή των βάσεων δεδομένων δρομολόγησης πρέπει προηγουμένως να φτάσουν στην κατάσταση 2-way. Η κατάσταση αυτή δηλώνει ότι ορισμένες υποχρεωτικές παράμετροι των Hello πακέτων τους ταυτίζονται. Συγκεκριμένα, οι ακόλουθες συνθήκες πρέπει να ικανοποιούνται προκειμένου δύο δρομολογητές να γίνουν γείτονες: οι δρομολογητές πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο υποδίκτυο, τα διαστήματα Hello Interval and Dead Interval πρέπει να ταυτίζονται, η area ID των διεπαφών των δύο δρομολογητών πρέπει να είναι ίδια, το είδος δικτύου (διαβιβαστικό ή απόληξη) να είναι το ίδιο και τέλος, εφόσον χρησιμοποιείται, να επιτυγχάνει η πιστοποίηση αυθεντικότητας. -5-

6 Εάν οι δρομολογητές συμφωνούν στα προαναφερθέντα, θα περιλάβουν τα router ID τους στο πεδίο Neighbor των πακέτων Hello. Router ID Εκτός και εάν τεθεί χειροκίνητα, το Router ID επιλέγεται αυτόματα. Έχει τη μορφή A.B.C.D (μήκους 32 bit) όπως οι διευθύνσεις IP. Ο δρομολογητής επιλέγει ως ταυτότητά του την υψηλότερη διεύθυνση IP από τις διεπαφές loopback. Εάν δεν υπάρχει διεπαφή loopback, επιλέγει την υψηλότερη διεύθυνση IP από τις φυσικές τους διεπαφές. Δεν είναι υποχρεωτικό οι διεπαφές αυτές να είναι ενεργοποιημένες για OSPF. OSPF DR/BDR Όπως προαναφέρθηκε οι δρομολογητές OSPF πρέπει να εγκαταστήσουν μια σχέση γειτονίας με κάθε γείτονά τους. Μόνο τότε μπορούν να συγχρονίσουν τις LSDB τους. Η διαδικασία συγχρονισμού στην περίπτωση λειτουργίας πολλών δρομολογητών εντός ενός τοπικού υποδικτύου (π.χ. σε ένα LAN) θα ήταν μη αποδοτική με όρους υπολογιστικής και αποθηκευτικής επιφόρτισης για τους δρομολογητές του τοπικού υποδικτύου. Για παράδειγμα για Ν γειτονικούς δρομολογητές πρέπει να εγκατασταθούν Ν(Ν-1)/2 σχέσεις γειτονίας και για οποιαδήποτε ενημέρωση της βάσης θα απαιτηθούν N 2 ανταλλαγές μηνυμάτων. Σε δίκτυα εκπομπής το OSPF επιτρέπει την επιλογή ενός δρομολογητή ως DR (Designated Router) με σκοπό τη διάδοση μέσω αυτού όλων των ενημερώσεων. Σε περίπτωση αστοχίας του DR, ο BDR (Backup Designated Router) θα αναλάβει το έργο του DR. Η επιλογή γίνεται με βάση την τιμή Router Priority. Ο δρομολογητής με την μεγαλύτερη Router Priority γίνεται DR και αυτός με την επόμενη μικρότερη γίνεται BDR. Επί ισοψηφίας, ο δρομολογητής με την υψηλότερη Router ID γίνεται DR και ο αμέσως επόμενος γίνεται BDR. Δρομολογητές με μηδενική τιμή Router Priority δεν μετέχουν στην όλη διαδικασία. Γι αυτό, όπως προαναφέρθηκε, στο OSPF χρησιμοποιούνται δύο διευθύνσεις: όλοι οι δρομολογητές OSPF ακούνε στη διεύθυνση Σε αυτήν αποστέλλονται τα πακέτα Hello. Οι δρομολογητές DR/BDR ακούνε στη Οι ενημερώσεις στέλνονται στην , εκτός στην περίπτωση μέσων εκπομπής οπότε χρησιμοποιείται η Οδηγίες εγκατάστασης OSPF Εάν χρησιμοποιήσετε τον εικονικό δρομολογητή BSDRP, θα βρείτε το OSPF εγκατεστημένο και ενεργό. Αν έχετε εγκαταστήσει το Quagga μόνοι σας στο FreeBSD με βάση τις οδηγίες της προηγούμενης εργαστηριακής άσκησης, θα χρειαστεί να ξεκινήσετε τη διεργασία OSPFD ως εξής: 1. Κλείστε την υπηρεσία quagga με service quagga stop. 2. touch /usr/local/etc/quagga/ospfd.conf ώστε να δημιουργήσετε άδειο αρχείο παραμετροποίησης OSPF για το quagga. 3. chown quagga:quagga /usr/local/etc/quagga/ospfd.conf για να ρυθμίσετε σωστά τον ιδιοκτήτη του αρχείου. 4. Ξεκινήστε την υπηρεσία quagga ξανά με service quagga start. Επειδή τα δυναμικά πρωτόκολλα υλοποιούνται σε ξεχωριστές διεργασίες στο quagga, ο πιο απλός τρόπος για να τα παραμετροποιήσετε είναι με το ενιαίο περιβάλλον που παρέχει το vtysh. Διαφορετικά, μπορείτε να συνδεθείτε με telnet (στη θύρα 2604/tcp για το OSPF), αφού πρώτα -6-

7 ορίσετε συνθηματικό στο αρχείο παραμετροποίησης του κάθε πρωτοκόλλου (ospfd.conf για το OSPF). Άσκηση 1: Εισαγωγή στο OSPF Κατασκευάστε στο VirtualBox την παρακάτω τοπολογία όπως στην Εργαστηριακή Άσκηση 6. Εάν χρησιμοποιήσετε για τη συνέχεια το BSDRP, θα πρέπει να διαγράψετε από το αρχείο rc.conf τις γραμμές ifconfig_em0 και quagga_flags και επανεκκινήσετε (με reboot) το μηχάνημα. Απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις καταγράφοντας παράλληλα, όπου απαιτείται, την ακριβή σύνταξη των εντολών που χρησιμοποιήσατε. 1.1 Ορίστε τη σωστή προεπιλεγμένη πύλη στο PC Ορίστε τη σωστή προεπιλεγμένη πύλη στο PC Στον R1 εμφανίστε τον πίνακα δρομολόγησης του Quagga και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμία στατική εγγραφή. 1.4 Στον R1 εισέλθετε στο επίπεδο global configuration mode. 1.5 Χρησιμοποιείστε τη βοήθεια της εντολής router για να βρείτε πόσα είναι τα διαθέσιμα πρωτόκολλα δρομολόγησης στο Quagga. 1.6 Εισέλθετε στο router configuration mode για το πρωτόκολλο OSPF. 1.7 Χρησιμοποιήστε τη βοήθεια ώστε να βρείτε πόσες είναι οι διαθέσιμες εντολές. 1.8 Εισάγετε στο OSPF το δίκτυο /24 ορίζοντας περιοχή 0. [Υποδ. Για την σύνταξη των εντολών OSPF συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση στην ιστοσελίδα Εισάγετε στο OSPF το δίκτυο /30 ορίζοντας περιοχή Εξέλθετε από το configuration mode. Έχει αλλάξει κάτι στον πίνακα δρομολόγησης; 1.11 Επαναλάβετε τις ερωτήσεις 1.8 και 1.9 για τον R2. [Υποδ. Βάλτε το σωστό δίκτυο για το LAN2] Εξέλθετε από το configuration mode. Έχει αλλάξει κάτι στον πίνακα δρομολόγησης; 1.13 Στον R1 εισάγετε την εντολή show ip route ospf. Πόσες εγγραφές βλέπετε; 1.14 Στον R2 εισάγετε την εντολή show ip route ospf. Πόσες εγγραφές βλέπετε; 1.15 Πώς ξεχωρίζουν στον πίνακα δρομολόγησης οι δυναμικές εγγραφές από τις υπόλοιπες; -7-

8 1.16 Εξέλθετε από το Quagga και εμφανίστε τον πίνακα δρομολόγησης όπως τον αντιλαμβάνεται το λειτουργικό σύστημα. Μπορείτε να καταλάβετε αν κάποια εγγραφή είναι δυναμική; 1.17 Επικοινωνεί το PC1 με το PC2; 1.18 Πώς χαρακτηρίζονται οι δρομολογητές R1 και R2 με βάση τις περιοχές OSPF στις οποίες συμμετέχουν με τις διεπαφές τους; Άσκηση 2: Λειτουργία του OSPF Θα χρησιμοποιήσετε την τοπολογία της προηγούμενης άσκησης για να δείτε πιο αναλυτικά τη λειτουργία του OSPF. Απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις καταγράφοντας παράλληλα, όπου απαιτείται, την ακριβή σύνταξη των εντολών που χρησιμοποιήσατε. 2.1 Πως μπορείτε να καταλάβετε αν έχει συγκλίνει το δίκτυο με τη βοήθεια της εντολής show ip ospf neighbor ; 2.2 Εκτελέστε την εντολή show ip ospf database στους R1 και R2. Τι είδους πληροφορία βλέπετε; Είναι το αποτέλεσμα ίδιο; 2.3 Εμφανίστε τον πίνακα δρομολόγησης για το OSPF στον R1. Ποια είναι η διαχειριστική απόσταση (administrative distance) των διαδρομών OSPF και ποιο είναι το κόστος των διαδρομών; [Υποδ. Το δίκτυο που βρίσκεται δύο βήματα μακριά θα έχει διπλάσια απόσταση.] 2.4 To quagga θεωρεί ότι η ταχύτητα των διεπαφών είναι 10 Mbps. Εισάγετε στο interface configuration mode του R1 για τη διεπαφή στο LAN1 την εντολή bandwidth Τι αλλάζει στον πίνακα δρομολόγησης; 2.5 Ποιο είναι τώρα το κόστος από τον R2 προς το LAN1; 2.6 Ξεκινήστε καταγραφή πακέτων με το tcpdump στη διεπαφή του R1 στο WAN1, εμφανίζοντας λεπτομερείς πληροφορίες για τα πακέτα χωρίς επίλυση ονομάτων και περιμένετε τουλάχιστον μισό λεπτό. 2.7 Ποιες είναι οι διευθύνσεις πηγής των πακέτων OSPF που βλέπετε; 2.8 Ποια είναι η διεύθυνση προορισμού των πακέτων OSPF που βλέπετε; 2.9 Ποιο πρωτόκολλο στρώματος δικτύου και ποιον αριθμό πρωτοκόλλου ανωτέρου στρώματος χρησιμοποιεί το OSPF; 2.10 Τι τύπου πακέτα OSPF είναι αυτά που βλέπετε; Γιατί δεν περιέχουν διαφημίσεις δικτύων όπως στο RIP; 2.11 Πόσο συχνά βλέπετε αυτά τα πακέτα στην καταγραφή; Συγκρίνετε αυτό το χρόνο με το αποτέλεσμα της εντολής vtysh c show ip ospf interface grep Timer Ποια είναι τα Router-IDs στα πακέτα που βλέπετε; 2.13 Με ποια εντολή μπορεί να ρυθμιστεί το Router-ID χειροκίνητα; 2.14 Επειδή το Router-ID πρέπει να είναι μοναδικό σε μια τοπολογία και ο χειροκίνητος ορισμός εύκολα οδηγεί σε λάθη, το OSPF μπορεί να το υπολογίζει αυτόματα από τις διευθύνσεις IP των διεπαφών του δρομολογητή. Με ποιο τέχνασμα μπορούμε να εξωθήσουμε το OSPF να επιλέξει ως Router-ID μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP, χωρίς να κάνουμε χρήση της εντολής που βρήκαμε στο 2.13; -8-

9 2.15 Ξεκινήστε μια καταγραφή στη διεπαφή του R1 στο LAN1. Βλέπετε OSPF πακέτα; 2.16 Ορίστε στο ospf router configuration mode του R1 τη διεπαφή στο LAN1 ως passiveinterface Χρησιμοποιώντας την εντολή show ip ospf interface emx όπου Χ η διεπαφή του R1 στο LAN1 επαληθεύσετε αν έχει γίνει σωστά η παραπάνω ρύθμιση Στην καταγραφή στη διεπαφή του R1 στο LAN1 βλέπετε OSPF πακέτα; 2.19 Επηρεάζεται η λειτουργία του δικτύου με την παραπάνω ρύθμιση; Τεκμηριώστε την απάντησή σας Ξεκινήστε μια νέα καταγραφή στη διεπαφή του R1 στο WAN1 και περιμένετε Στον R2 διαγράψτε το δίκτυο /24 από το OSPF Τι είδους OSPF πακέτα βλέπετε στην καταγραφή; 2.23 Υπάρχει καθυστέρηση στην ενημέρωση του πίνακα δρομολόγησης; 2.24 Στον R2 επανεισάγετε το /24 στο OSPF. Τι παρατηρείτε τώρα στην καταγραφή; Άσκηση 3: Εναλλακτικές διαδρομές, σφάλμα καλωδίου και OSPF Για να εξομοιώσετε βλάβη σε μια διασύνδεση WAN κατασκευάστε στο VirtualBox την παρακάτω τοπολογία, παρόμοια με αυτή των προηγούμενων ασκήσεων. Σε αντίθεση με το RIP, το OSPF προσαρμόζεται ταχύτατα σε αλλαγές στο δίκτυο και λόγω του αλγορίθμου Link State δεν χρειάζεται να αποσυνδεθούν και οι δυο άκρες του καλωδίου. Ο δρομολογητής θα φροντίσει να ενημερώσει τους γείτονές του, αρκεί στις διεπαφές του να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία linkdetect του quagga. Απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις καταγράφοντας παράλληλα, όπου απαιτείται, την ακριβή σύνταξη των εντολών που χρησιμοποιήσατε. 3.1 Ορίστε στο PC1 τη σωστή προεπιλεγμένη πύλη. 3.2 Ορίστε στο PC2 τη σωστή προεπιλεγμένη πύλη. 3.3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία link-detect σε όλες τις διεπαφές WAN. -9-

10 3.4 Δηλώστε σε όλες τις διεπαφές WAN ότι το δίκτυο OSPF είναι από σημείο-σε-σημείο ώστε να μη γίνεται εκλογή DR/BDR. Αυτό θα βοηθήσει στο να φαίνεται πιο καθαρά το αποτέλεσμα του tcpdump παρακάτω. [Υποδ. Αναζητήστε τη σωστή εντολή μεταξύ των υποεντολών παραμετροποίησης διεπαφών ip.] 3.5 Ορίστε μέσω του Quagga τα δίκτυα που χρειάζεται να διαφημίσει ο R1, χρησιμοποιώντας σε όλα την περιοχή Ομοίως, ορίστε μέσω του Quagga τα δίκτυα που χρειάζεται να διαφημίσει ο R Ομοίως, ορίστε μέσω του Quagga τα δίκτυα που χρειάζεται να διαφημίσει ο R Ποια δίκτυα έχει μάθει δυναμικά ο R1; 3.9 Ποια δίκτυα έχει μάθει δυναμικά ο R2; 3.10 Ποια δίκτυα έχει μάθει δυναμικά ο R3; 3.11 Ξεκινήστε ping από το PC2 στο PC Ξεκινήστε καταγραφή πακέτων στη διεπαφή του R2 στο WAN3 εμφανίζοντας λεπτομερείς πληροφορίες για τα πακέτα και βάζοντας φίλτρο ώστε να μη φαίνονται τα πακέτα ICMP Αποσυνδέστε από το VirtualBox το καλώδιο της διεπαφής του R2 στο WAN1. Διακόπτεται το ping; 3.14 Τι βλέπετε στο tcpdump; 3.15 Ποιες αλλαγές έγιναν στον πίνακα δρομολόγησης του R1; 3.16 Ποιες αλλαγές έγιναν στον πίνακα δρομολόγησης του R2; Ποιο είναι το κόστος της διαδρομής προς το LAN1; 3.17 Ξανασυνδέστε στο VirtualBox τη διεπαφή του R2 στο WAN1. Διακόπτεται το ping; 3.18 Τι βλέπετε στο tcpdump; 3.19 Μετά την επανασύνδεση, ποια είναι η τρέχουσα διαδρομή στον R2 για το LAN1; Γιατί; Άσκηση 4: Περιοχές OSPF Κατασκευάστε την τοπολογία που ακολουθεί. Για λόγους εξοικονόμησης μνήμης αν θέλετε μπορείτε να ορίσετε στα 2 PC μνήμη 128MB αντί για 256ΜΒ. -10-

11 Απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις καταγράφοντας παράλληλα, όπου απαιτείται, την ακριβή σύνταξη των εντολών που χρησιμοποιήσατε. 4.1 Ορίστε στα PC1 και PC2 τη σωστή προεπιλεγμένη πύλη. 4.2 Ορίστε στον R1 ως διεύθυνση διαχείρισης loopback την / Ορίστε στον R2 ως διεύθυνση διαχείρισης loopback την / Ορίστε στον R3 ως διεύθυνση διαχείρισης loopback την / Ορίστε στον R4 ως διεύθυνση διαχείρισης loopback την / Ορίστε στον R5 ως διεύθυνση διαχείρισης loopback την / Στον R1 ορίστε μέσω του Quagga τα δύο δίκτυα της περιοχής Στον R2 ορίστε μέσω του Quagga το δίκτυο της περιοχής 0 και το δίκτυο της περιοχής Στον R3 ορίστε μέσω του Quagga το δίκτυο της περιοχής 0 και το δίκτυο της περιοχής Στον R4 ορίστε μέσω του Quagga τα δύο δίκτυα της περιοχής Στον R5 ορίστε μέσω του Quagga τα δύο δίκτυα της περιοχής Μπορείτε να κάνετε ping από το PC1 το PC2; 4.13 Εκτελέστε στον R1 την εντολή show ip ospf database. Ποια επιπλέον πληροφορία βλέπετε στη βάση δεδομένων του OSPF που δεν υπήρχε στην άσκηση 2; 4.14 Τι πληροφορίες περιέχει η βάση του R5 για τα δίκτυα που ανήκουν στην περιοχή 1; 4.15 Τι πληροφορίες περιέχει η βάση του R5 για τα δίκτυα που ανήκουν στην περιοχή 0; 4.16 Με τη βοήθεια της εντολής show ip ospf border-routers βρείτε ποιος είναι ο συνοριακός δρομολογητής (ABR) για την περιοχή Τι πληροφορίες περιέχει η βάση του R2 για τα δίκτυα που ανήκουν στην περιοχή 2; 4.18 Τι πληροφορίες περιέχει η βάση του R2 για την περιοχή 0; 4.19 Ποιος είναι ο συνοριακός δρομολογητής (ABR) για την περιοχή 1; -11-

12 4.20 Με τη βοήθεια της εντολής show ip ospf route βρείτε τι πληροφορίες έχουν οι δρομολογητές της περιοχής 0 για τα δίκτυα που ανήκουν στις περιοχές 1 και 2; 4.21 Πώς γνωρίζουν οι δρομολογητές της περιοχής 1 με ποιο τρόπο να προωθήσουν την κίνηση στην περιοχή 2; Άσκηση 5: OSPF και αναδιανομή διαδρομών Όπως προαναφέρθηκε το OSPF μπορεί να διαδώσει εντός του δικτύου OSPF πληροφορία δρομολόγησης από άλλες πηγές. Η πληροφορία αυτή μπορεί να προέρχεται από άλλα πρωτόκολλα δρομολόγησης (RIP, BGP). Στη συνέχεια θα δείτε δύο βασικούς μηχανισμούς αναδιανομής διαδρομών. Χρησιμοποιήστε την τοπολογία της προηγούμενης άσκησης και απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις καταγράφοντας παράλληλα, όπου απαιτείται, την ακριβή σύνταξη των εντολών που χρησιμοποιήσατε. 5.1 Εισάγετε από το quagga στον R2 στατική διαδρομή για το /24 μέσω της loopback Έχει τοποθετηθεί η εγγραφή στον πίνακα δρομολόγησης του R2; 5.3 Έχει τοποθετηθεί η εγγραφή στον πίνακα δρομολόγησης στους άλλους δρομολογητές; 5.4 Στον R2 ορίστε μέσω του Quagga την εντολή redistribute static. 5.5 Έχει αλλάξει κάτι στον πίνακα δρομολόγησης του R2; 5.6 Τι έχει αλλάξει στον πίνακα δρομολόγησης στους άλλους δρομολογητές; 5.7 Τι βλέπετε στη βάση δεδομένων LSDB του OSPF του R1 που δεν υπήρχε στην άσκηση 4; 5.8 Εισάγετε από το quagga στον R2 προεπιλεγμένη πύλη μέσω της loopback [Υπόδ.: Για να γίνει αυτό στο quagga χρειάζεται στατική διαδρομή για το /0]. 5.9 Έχει τοποθετηθεί η εγγραφή στον πίνακα δρομολόγησης του R2; 5.10 Έχει τοποθετηθεί η εγγραφή στον πίνακα δρομολόγησης στους άλλους δρομολογητές; 5.11 Στον R2 ορίστε μέσω του Quagga την εντολή default-information originate Έχει αλλάξει κάτι στον πίνακα δρομολόγησης του R2; 5.13 Τι έχει αλλάξει στον πίνακα δρομολόγησης στους άλλους δρομολογητές; 5.14 Υπάρχει κάποια αλλαγή στη βάση δεδομένων LSDB του OSPF του R1; 5.15 Από το PC1 ξεκινήστε ping στο PC Καταγράψτε τις διαδρομές στον πίνακα δρομολόγησης του R Καταγράψτε τις διαδρομές στον πίνακα δρομολόγησης του R Στον R3 ορίστε μέσω του Quagga ότι η περιοχή 2 είναι απόληξη (stub) και περιμένετε περίπου 2 λεπτά να διαδοθεί η αλλαγή Έχει αλλάξει κάτι στον πίνακα δρομολόγησης του R3; 5.20 Ποιος είναι ο πίνακας δρομολόγησης του R5 τώρα; 5.21 Έχει αλλάξει κάτι στον πίνακα δρομολόγησης στους άλλους δρομολογητές; 5.22 Γιατί το PC2 δεν απαντά πλέον στο ping που ξεκινήσατε προηγουμένως; 5.23 Στον R5 ορίστε μέσω του Quagga ότι η περιοχή 2 είναι απόληξη (stub) και περιμένετε περίπου 2 λεπτά να διαδοθεί η αλλαγή. -12-

13 5.24 Έχει αλλάξει κάτι στον πίνακα δρομολόγησης του R3; 5.25 Ποιος είναι ο πίνακας δρομολόγησης του R5; 5.26 Υπάρχει προκαθορισμένη διαδρομή; Είναι ίδια με αυτή που καταγράψατε στην ερώτηση 5.17; 5.27 Υπάρχει διαδρομή για το δίκτυο /24; Αιτιολογείστε Έχει αλλάξει κάτι στον πίνακα δρομολόγησης στους άλλους δρομολογητές; 5.29 Απαντά τώρα το PC2 στο ping που ξεκινήσατε προηγουμένως; 5.30 Πώς εξηγείτε την συμπεριφορά που παρατηρήσατε σε σχέση με την απώλεια της διαδρομής από το PC1 στο PC2; [Υποδ. Δείτε κανόνες δημιουργίας γειτονίας στο Κατάσταση 2-way] 5.31 Στον R2 εισέλθετε σε interface configuration mode για το lo0 και εισάγετε την κατάλληλη εντολή για να κλείσετε τη διεπαφή Έχει αλλάξει κάτι στον πίνακα δρομολόγησης του R2; 5.33 Έχει αλλάξει κάτι στον πίνακα δρομολόγησης στους άλλους δρομολογητές; -13-

14 ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άσκηση 7 Ακ. Έτος Ονοματεπώνυμο: Ομάδα: Ημερομηνία: -i- Όνομα PC: Διεύθυνση IP:... Διεύθυνση MAC: Εργαστηριακή Άσκηση 7 Δυναμική δρομολόγηση OSPF Απαντήστε στα ερωτήματα στον χώρο που σας δίνεται παρακάτω και στην πίσω σελίδα εάν δεν επαρκεί. Το φυλλάδιο αυτό θα παραδοθεί στον επιβλέποντα

15 ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άσκηση 7 Ακ. Έτος ii-

16 ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άσκηση 7 Ακ. Έτος iii-

17 ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άσκηση 7 Ακ. Έτος iv-

18 ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άσκηση 7 Ακ. Έτος v-

19 ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άσκηση 7 Ακ. Έτος vi-

Εργαστηριακή Άσκηση 6 Δυναμική δρομολόγηση RIP

Εργαστηριακή Άσκηση 6 Δυναμική δρομολόγηση RIP Δυναμική δρομολόγηση Εργαστηριακή Άσκηση 6 Δυναμική δρομολόγηση RIP Στη στατική δρομολόγηση, κάποιος διαχειριστής δικτύου ρυθμίζει χειροκίνητα τις εγγραφές στους πίνακες δρομολόγησης. Δεδομένου ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 8 Δυναμική δρομολόγηση BGP

Εργαστηριακή Άσκηση 8 Δυναμική δρομολόγηση BGP Εργαστηριακή Άσκηση 8 Δυναμική δρομολόγηση BGP Πρωτόκολλο δρομολόγησης BGP (Border Gateway Protocol) Το BGP είναι το πρωτόκολλο που κάνει το διαδίκτυο να δουλεύει. Είναι το de-facto πρωτόκολλο δρομολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών Διαφάνεια 1 Δρομολόγηση Εισαγωγή Ιεραρχική δρομολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ)

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Δρομολόγηση ΙI Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Αυτόνομο σύστημα ονομάζουμε εκείνο που έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι ένα σύνολο δρομολογητών και δικτύων υπό τη διαχείριση ενός και μόνο οργανισμού Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο, RIP, OSPF

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο, RIP, OSPF Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο, RIP, OSPF Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 RIP: Routing Information Protocol Συμπεριλήφθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 Δρομολόγηση Εισαγωγή Ιεραρχική δρομολόγηση - Αυτόνομα συστήματα Δρομολόγηση αυτόνομου

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ RIP ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 10: OSPF (Open Shortest Path First) και IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Μελέτη πρωτοκόλλων δρομολόγησης OSPF και BGP Του σπουδαστή Μεράτζα Λάμπρο ΑΡΤΑ 2014 Ευχαριστίες Με την περάτωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 4: EIGRP - Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (Μέρος 1) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών Διδάσκων: Απόστολος Γκάμας (Διδάσκων ΠΔ 407/80) Ενδεικτική Λύση 2 ης Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 5 Εισαγωγή στο Quagga

Εργαστηριακή Άσκηση 5 Εισαγωγή στο Quagga Εργαστηριακή Άσκηση 5 Εισαγωγή στο Quagga Το Quagga είναι ένα εξειδικευμένο λογισμικό δρομολόγησης ανοικτού κώδικα, για λειτουργικά συστήματα τύπου UNIX. Περιλαμβάνει υλοποιήσεις διαφόρων δυναμικών πρωτοκόλλων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Πρωτόκολλα ροµολόγησης: Αρχές Λειτουργίας του OSPF (Open Shortest Path First)

Ενότητα 4. Πρωτόκολλα ροµολόγησης: Αρχές Λειτουργίας του OSPF (Open Shortest Path First) Ενότητα 4 Πρωτόκολλα ροµολόγησης: Αρχές Λειτουργίας του OSPF (Open Shortest Path First) Πρωτόκολλα ροµολόγησης Πρωτόκολλα ιανύσµατος Απόστασης Πρωτόκολλα Κατάστασης Ζεύξης Πρωτόκολλα ιανύσµατος Απόστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Πρωτόκολλα δρομολόγησης

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Πρωτόκολλα δρομολόγησης ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Πρωτόκολλα δρομολόγησης Εσωτερικά πρωτόκολλα δρομολόγησης Interior Routing Protocols Distance-vector routing Link-state routing Exterior Routing Protocols 2 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Distance-Vector

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet (II) Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet (II) Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet (II) Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra) Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr www.netmode.ntua.gr 2/11/2015 Άδεια Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 11: Περισσότερα για το OSPF (Open Shortest Path First) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 8 η ιάλεξη: Βασικές αρχές δρομολόγησης Βασικές αρχές δρομολόγησης σε δίκτυα δεδομένων ρομολόγηση (Routing) Μεταφορά μηνυμάτων μέσω του διαδικτύου από μία πηγή σε ένα προορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών. Ενότητα 9: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης (Μέρος 2 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών. Ενότητα 9: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης (Μέρος 2 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 9: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης (Μέρος 2 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολόγηση (Routing)

Δρομολόγηση (Routing) Δρομολόγηση (Routing) Ε Εξάμηνο, Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών ΤΕΙ Λαμίας Οι διαφάνειες βασίζονται στα βιβλία: 1. Computer Networking: A Top Down Approach Featuring the Internet, 3 rd edition,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς Τεχνολογίες WAN και Δρομολόγηση LAN Επεκτείνεται μόνον σε ένα κτίριο ή ομάδα κτιρίων WAN (Wide Area Network) Επεκτείνονται σε μεγάλες περιοχές MAN Ενδιάμεσο ως προς το μέγεθος της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/ :55

2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/ :55 2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/2015 23:55 Ευριπίδης Τζαμούσης (tzamusis@csd.uoc.gr) Μαρία Πλακιά (plakia@csd.uoc.gr) Ερώτηση 1 (5 μονάδες) Ποια είναι η διαφορά μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 12: Επαναληπτική ενότητα Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών Διδάσκων: Απόστολος Γκάμας (Διδάσκων ΠΔ 407/80) Ενδεικτική Λύση 3 ης Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 10: OSPF - Open Shortest Path First (Μέρος 2) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 3 Εισαγωγή στη δρομολόγηση

Εργαστηριακή Άσκηση 3 Εισαγωγή στη δρομολόγηση Εργαστηριακή Άσκηση 3 Εισαγωγή στη δρομολόγηση Όπως είδαμε και στο τέλος του προηγούμενου εργαστηρίου, μια από τις βασικότερες λειτουργίες του Internet είναι δρομολόγηση πακέτων IP. Με τον γενικό όρο δρομολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 6: Δρομολόγηση (Μέρος 2) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 7 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ To πρωτόκολλο OSPF (Open Shortest Path First)

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 7 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ To πρωτόκολλο OSPF (Open Shortest Path First) Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 7 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ To πρωτόκολλο OSPF (Open Shortest Path First) 1 2 3 Άσκηση 1-single area OSPF 4 * σημείωση: Το ID του OSPF έχει σημασία μόνο τοπικά. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 10: Open Shortest Path First (OSPF) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 8: Διαχείριση φόρτου Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Β. Μάγκλαρης 9/11/2015

Β. Μάγκλαρης  9/11/2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρχιτεκτονικές & Πρωτόκολλα Δρομολόγησης στο Internet (I) Επίπεδο 3: EGP/BGP Επίπεδο 3: IGP/OSPF Επίπεδο 2: Ethernet Switches, VLANs Spanning Tree Protocol Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335α Δίκτυα Υπολογιστών Καραγκούνης Δημήτρης

ΗΥ335α Δίκτυα Υπολογιστών Καραγκούνης Δημήτρης ΗΥ335α Δίκτυα Υπολογιστών Καραγκούνης Δημήτρης Θέματα Ιεραρχία του διαδικτύου Αυτόνομα Συστήματα (AS) BGP : βασικές έννοιες και λειτουργία Τύποι μηνυμάτων BGP Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα BGP Τι γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών. Ενότητα 8: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης (Μέρος 1 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών. Ενότητα 8: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης (Μέρος 1 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 8: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης (Μέρος 1 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GNS3

ΣΤΑΤΙΚΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GNS3 ΣΤΑΤΙΚΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GNS3 Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Κόγιας Δημήτριος Χαράλαμπος Πατρικάκης Εργαστήριο Δικτύων Η/Υ [1] Περιεχόμενα Δημιουργία ενός δικτύου στο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών. Ενότητα 6: Δρομολόγηση διανυσματικής απόστασης (Μέρος 1 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών. Ενότητα 6: Δρομολόγηση διανυσματικής απόστασης (Μέρος 1 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 6: Δρομολόγηση διανυσματικής απόστασης (Μέρος 1 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: OSPF Configuration

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: OSPF Configuration Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: OSPF Configuration Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Dynamic Routing Configuration Router (config) # router protocol [ keyword

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 8: Περισσότερα για τα πρωτόκολλα δρομολόγησης διανυσματικής απόστασης Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 11: OSPF - Open Shortest Path First (Μέρος 3) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ενότητα: Δίκτυα Η/Υ Στρώμα Δικτύου Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου

3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου 3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου 1 / 54 Το πρωτόκολλο Διαδικτύου (Internet Protocol -IP) ενθυλακώνει τα πακέτα δεδομένων που του προωθούνται από το ανώτερο επίπεδο σε αυτοδύναμα πακέτα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 7: Δρομολόγηση (Μέρος 3) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 10: Στρώμα δικτύου

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 10: Στρώμα δικτύου Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 10: Στρώμα δικτύου Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: IOS Routing Configuration

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: IOS Routing Configuration Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: IOS Routing Configuration Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων (407/80) gkamas@uop.gr Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών Διαφάνεια 1 1 Dynamic Routing Configuration

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Ασκήσεις επανάληψης

Δίκτυα Υπολογιστών. Ασκήσεις επανάληψης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής Δίκτυα Υπολογιστών Ασκήσεις επανάληψης 1. Κινητός υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Ευάγγελος Α. Κοσμάτος Λειτουργίες στρώματος δικτύου (1) μεταφορά πακέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP Απαιτήσεις διαδικτύωσης Τα ζητήματα που πρέπει να επιλύσει η διαδικτύωση Πρωτόκολλα διαδικτύωσης Αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η Δίκτυα Η/Υ Θεωρία Διάλεξη 2η Kάρτες Δικτύωσης (NIC-Network Interface Controller) Βασικές εντολές δρομολόγησης και ανίχνευσης Η κάρτα δικτύου συνδέει τον υπολογιστή στο τοπικό δίκτυο παράγει και λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 5 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (routing protocols) είναι υπεύθυνα για:

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 5 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (routing protocols) είναι υπεύθυνα για: Εισαγωγή Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 5 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (routing protocols) είναι υπεύθυνα για: την επιλογή του καλύτερου δρόμου προς οποιοδήποτε δίκτυο/υποδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Τετάρτη 15:00-21:00)

Δίκτυα Υπολογιστών Ι. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Τετάρτη 15:00-21:00) Δίκτυα Υπολογιστών Ι ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ giannis.nikoloudakis@gmail.com (Τετάρτη 15:00-21:00) Δομή Πίνακα Δρομολόγησης Ο πίνακας δρομολόγησης είναι αποθηκευμένος στη RAM και περιέχει πληροφορίες για:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 10: To πρωτόκολλο RIP (Routing Information Protocol) - Μέρος 2. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 10: To πρωτόκολλο RIP (Routing Information Protocol) - Μέρος 2. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 10: To πρωτόκολλο RIP (Routing Information Protocol) - Μέρος 2 Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra) Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr www.netmode.ntua.gr 23/10/2017 routing algorithm

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Το επίπεδο δικτύου ασχολείται με τη μεταφορά πακέτων από την προέλευσή τους μέχρι τον προορισμό τους. Επιλέγει τις κατάλληλες διαδρομές από τους διάφορους δρομολογητές ώστε ένα πακέτο να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Θεωρία

Δίκτυα Θεωρία Δίκτυα Θεωρία 2016-17 Κεφάλαιο 1 1. Ποια είναι τα επίπεδα που χρησιμοποιεί το μοντέλο αναφοράς για τη Διασύνδεση Ανοικτών Συστημάτων (OSI); i. Φυσικό Επίπεδο ii. επίπεδο Ζεύξης ή Σύνδεσης Δεδομένων iii.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 6: Περισσότερα για το EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Διαδικτύωση

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Διαδικτύωση ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Διαδικτύωση Γενικά Διαδικτύωση είναι η διασύνδεση υπολογιστικών συστημάτων μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων με σκοπό το διαμοιρασμό των πόρων και των υπηρεσιών τους. Τοπικά δίκτυα (LANs) Ευρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Α5.1 Εισαγωγή στα Δίκτυα. Α Λυκείου

Α5.1 Εισαγωγή στα Δίκτυα. Α Λυκείου Α5.1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Α Λυκείου Εισαγωγή Δίκτυο Υπολογιστών (Computer Network) είναι μια ομάδα από δύο ή περισσότερους υπολογιστές ή άλλες συσκευές που συνδέονται μεταξύ τους με σκοπό να ανταλλάσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ. Ενότητα 8: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης (Μέρος 2) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ. Ενότητα 8: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης (Μέρος 2) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 8: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης (Μέρος 2) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Τα είδη των Δικτύων Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Τα είδη των Δικτύων Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Τα είδη των Δικτύων 1.1. Εισαγωγή Γενικότερα δεν υπάρχει κάποια ταξινόμηση των πιθανών δικτύων κάτω από την οποία να ταιριάζουν όλα τα δίκτυα. Παρόλα αυτά η ταξινόμηση τους είθισται να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/ :55

2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/ :55 2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/2015 23:55 Ευριπίδης Τζαμούσης (tzamusis@csd.uoc.gr) Μαρία Πλακιά (plakia@csd.uoc.gr) Ερώτηση 1 (5 μονάδες) Ποια είναι η διαφορά μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 9: OSPF - Open Shortest Path First (Μέρος 1) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

3.3 Πρωτόκολλα ανεύρεσης και απόδοσης διευθύνσεων, Address Resolution Protocol (ARP) και Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

3.3 Πρωτόκολλα ανεύρεσης και απόδοσης διευθύνσεων, Address Resolution Protocol (ARP) και Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 3.3 Πρωτόκολλα ανεύρεσης και απόδοσης διευθύνσεων, Address Resolution Protocol (ARP) και Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 1 / 32 Σε έναν κόμβο ο οποίος επιθυμεί να αποστείλει δεδομένα σε κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθήματος

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθήματος Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθήματος Ερώτηση: EAM1. Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά δεν αποτελεί κριτήριο κατηγοριοποίησης δικτύων. Κλίμακα Τεχνολογία μετάδοσης Πλήθος τερματικών εντός του δικτύου Ερώτηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 9: Shortest Path First - SPF Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πρωτόκολλα Διαδικτύου 11 η Διάλεξη Δημοσθένης Κυριαζής Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 Σημερινή διάλεξη Σύνοψη 10ης διάλεξης Επίπεδο δικτύου IPv6 Αλγόριθμοι δρομολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 2: Διευθυνσιοδότηση Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

AEI Πειραιά Τ.Τ. Τμ. Μηχ/κων Αυτοματισμού ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

AEI Πειραιά Τ.Τ. Τμ. Μηχ/κων Αυτοματισμού ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές AEI Πειραιά Τ.Τ. Τμ. Μηχ/κων Αυτοματισμού ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Διδάσκουσα: Ελένη Αικατερίνη Λελίγκου Γραφείο ΖΑ202. Ε-mail: e.leligkou@puas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δροµολόγηση (Routing)

Δροµολόγηση (Routing) Δροµολόγηση (Routing) Περίληψη Flooding Η Αρχή του Βέλτιστου και Δυναµικός Προγραµµατισµός Dijkstra s Algorithm Αλγόριθµοi Δροµολόγησης Link State Distance Vector Δροµολόγηση σε Κινητά Δίκτυα Δροµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο

Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Για να ανταλλάξουν δεδομένα δύο σταθμοί, εκτός από την ύπαρξη διαδρομής μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων.

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Αναμεταδότες, Γέφυρες, Μεταγωγείς, δρομολογητές και Πύλες (repeaters, hubs, bridges, switches, routers,

Διαβάστε περισσότερα

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που 7.7 Πρωτόκολλο ARP 1 ύο είδη διευθύνσεων: MAC - IP Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 7: Μελέτη του πρωτοκόλλου OSPF Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις 7.9 ροµολόγηση Ερωτήσεις 1. Να δώσετε τον ορισµό της δροµολόγησης; 2. Από τι εξαρτάται η χρονική στιγµή στην οποία λαµβάνονται οι αποφάσεις δροµολόγησης; Να αναφέρετε ποια είναι αυτή στην περίπτωση των

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το πρωτόκολλο Διαδικτύου (Internet Protocol, IP);

Τι είναι το πρωτόκολλο Διαδικτύου (Internet Protocol, IP); 7.5. Πρωτόκολλο IP Τι είναι το πρωτόκολλο Διαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναμα πακέτα που μεταφέρονται ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet. Σαράντης Πασκαλής <paskalis@di.uoa.gr> Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet. Σαράντης Πασκαλής <paskalis@di.uoa.gr> Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 Mobile IP Ιστορικό Το πρωτόκολλο Internet σχεδιάστηκε για στατικούς υπολογιστές.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση Επιπέδου 3 στο Internet (IGP, BGP) Β. Μάγκλαρης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση Επιπέδου 3 στο Internet (IGP, BGP) Β. Μάγκλαρης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση Επιπέδου 3 στο Internet (IGP, BGP) Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr www.netmode.ntua.gr 27/10/2014 Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επικοινωνιακό υποδίκτυο ονομάζεται το σύνολο των κόμβων που παρεμβάλλονται κατά την αποστολή ενός πακέτου από τη πηγή στο προορισμό. Το επικοινωνιακό υποδίκτυο μπορεί να βασίζεται είτε στη φιλοσοφία των

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 5: Δυναμική δρομολόγηση Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων.

Περίληψη. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Αναµεταδότες, Γέφυρες, Μεταγωγείς, δροµολογητές και Πύλες (repeaters, hubs, bridges, switches, routers,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στους δρομολογητές Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7 Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 7. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται στο IP Fragmentation,

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο

Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο Εισαγωγή Ένα δίκτυο αποτελείται από ενεργά και παθητικά στοιχεία. Στα παθητικά στοιχεία εντάσσονται τα καλώδια και τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Λύσεις σειράς ασκήσεων επανάληψης

Δίκτυα Υπολογιστών Λύσεις σειράς ασκήσεων επανάληψης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής (1) Δίκτυα Υπολογιστών Λύσεις σειράς ασκήσεων επανάληψης Απρόκλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ημέχρι τώρα περιγραφή των πρωτοκόλλων TCP/IP αποδεικνύει, ότι το πρωτόκολλο IP είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά των αυτοδύναμων πακέτων στον προορισμό, που δηλώνεται από τη διεύθυνση προορισμού, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 1: RIP (Μέρος 1) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα