Εργαστηριακή Άσκηση 8 Δυναμική δρομολόγηση BGP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστηριακή Άσκηση 8 Δυναμική δρομολόγηση BGP"

Transcript

1 Εργαστηριακή Άσκηση 8 Δυναμική δρομολόγηση BGP Πρωτόκολλο δρομολόγησης BGP (Border Gateway Protocol) Το BGP είναι το πρωτόκολλο που κάνει το διαδίκτυο να δουλεύει. Είναι το de-facto πρωτόκολλο δρομολόγησης (όπως έχει οριστεί στα RFC 1163 και RFC 1267) για την δρομολόγηση εκτός της περιοχής διαχείρισης. Από τον Ιανουάριο του 2006 η έκδοση 4 (RFC 4271) χρησιμοποιείται ευρέως στην λειτουργία του διαδικτύου. Το BGP αντικατέστησε το Exterior Gateway Protocol EGP (RFC904) για να παρέχει πλήρως αποκεντρωμένη δρομολόγηση, στην μετάβαση από το μοντέλο του ARPAnet σε ένα αποκεντρωμένο δίκτυο που περιλάμβανε τον κορμό NSFNET και τα σχετικά περιφερειακά δίκτυα. Επειδή οι διευθύνσεις IP δεν έχουν την ιεραρχία των τηλεφωνικών αριθμών, οι δρομολογητές των πάροχων δικτύων κορμού πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες για εκατοντάδες χιλιάδες δικτυακά προθέματα. Το BGP εκτελεί εξαιρετικά αποδοτικά αυτή τη λειτουργία. Οι πληροφορίες που διακινεί το BGP ανταλλάσσονται συνήθως μεταξύ ανταγωνιστικών εταιρειών (Internet Service Providers ISPs) μέσω εντός ανοικτού περιβάλλοντος, το δημόσιο διαδίκτυο. Για τον λόγο αυτό το BGP δίνει έμφαση στην ασφάλεια. Οι γειτονικοί δρομολογητές πρέπει να ρυθμιστούν χειροκίνητα και πρέπει να διαθέτουν πολλαπλά φίλτρα που να επιτρέπουν στους ISP να θωρακίζουν τα δίκτυά τους και να ελέγχουν ποια πληροφορία διαφημίζουν στους ανταγωνιστές τους. Το BGP χρησιμοποιείται πάντα ως πρωτόκολλο δρομολόγησης μεταξύ ISP (external BGP) μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και ως πρωτόκολλο δρομολόγησης στο δίκτυο κορμού ενός μεγάλου παρόχου (internal BGP). Η μεγάλη αποδοχή του BGP οφείλεται στην κλιμακοσιμότητα (scalability) του για μεγάλο αριθμό δικτυακών πληροφοριών και στην υποστήριξη πολιτικών δρομολόγησης (routing policies). Το BGP επιτρέπει σε ένα Αυτόνομο Σύστημα (Autonomous System AS) να αναγγείλει την ύπαρξή του στο υπόλοιπο Internet. Ειδικότερα το BGP ρυθμίζει τη δρομολόγηση μεταξύ διαφορετικών Αυτόνομων Συστημάτων και για αυτό τον λόγο ονομάζεται και inter-as routing protocol 1. Το BGP παρέχει σε κάθε AS τα μέσα για να αποκτήσει πληροφορίες προσβασιμότητας από τα γειτονικά AS, να διαδίδει τη πληροφορία προσβασιμότητας σε όλους τους εσωτερικούς δρομολογητές του και να καθορίζει καλές διαδρομές προς τα άλλα AS βάσει της πληροφορίας προσβασιμότητας και της πολιτικής δρομολόγησης. Κάθε αυτόνομο σύστημα περιλαμβάνει 2 ένα ή περισσότερα μοναδικά, με την έννοια ότι δεν περιλαμβάνονται σε κανένα άλλο αυτόνομο σύστημα, δίκτυα και χαρακτηρίζεται από έναν ακέραιο αριθμό AS μήκους 16 bit (AS number) ο οποίος το χαρακτηρίζει μοναδικά. Το BGP δεν παρέχει πληροφορίες για την τοπολογία του δικτύου παρά μόνο πληροφορίες προσβασιμότητας (Reachability information) για τα προθέματα δικτύου που ανακοινώνονται. Προτού δύο αυτόνομα συστήματα π.χ. AS1 και AS2 μπορέσουν να προωθήσουν κίνηση IP το ένα στο άλλο (data plane), οι ομότιμοι δρομολογητές (BGP peers) ανταλλάσσουν πληροφορίες δρομολόγησης (control plane) πάνω από ημι-μόνιμες συνδέσεις TCP που αποκαλούνται σύνοδοι BGP. Οι σύνοδοι BGP δεν αντιστοιχούν σε φυσικές ζεύξεις. Όταν το AS1 αναγγέλλει ένα δικτυακό 1 Δείτε Εργαστηριακή Άσκηση 6. 2 Μέσω κατάλληλων καταχωρήσεων στους περιοχικούς ληξίαρχους δικτυακών αγαθών (regional internet registries) π.χ. για την Ευρώπη στο RIPE ( -1-

2 πρόθεμα στο AS2, το AS2 πρέπει να αποδεχθεί ότι θα προωθεί πακέτα προς το υπόψη πρόθεμα. Και αντίστροφα, Όταν το AS2 αναγγέλλει ένα δικτυακό πρόθεμα στο AS1, το AS1 πρέπει να αποδεχθεί ότι θα προωθεί πακέτα προς το υπόψη πρόθεμα. Όταν ένας δρομολογητής μαθαίνει για ένα νέο δικτυακό πρόθεμα, δημιουργεί μια εγγραφή για το δικτυακό πρόθεμα αυτό στον πίνακα προώθησής του. Βασική λειτουργία BGP Το BGP ανήκει στην κατηγορία των πρωτοκόλλων διανύσματος αποστάσεων (Distance Vector DV) και ως εκ τούτου οι αποστάσεις εκφράζονται σε βήματα όπου στην απλούστερη εκδοχή ως βήμα (hop) νοείται το κάθε αυτόνομο σύστημα και η συνολική απόσταση ενός δικτυακού προθέματος είναι το μήκος διαδρομής (Path length) των Αυτόνομων Συστημάτων. Κατ επέκταση η βέλτιστη διαδρομή μεταξύ δύο δρομολογητών που ανήκουν σε διαφορετικά αυτόνομα συστήματα γίνεται με τη σύγκριση του αριθμού των AS πρέπει να διανυθούν για ένα πρόθεμα προορισμού δρομολόγησης (routing entry). Ειδικότερα τo BGP είναι ένα πρωτόκολλο για την ανταλλαγή πληροφορίας προσβασιμότητας μεταξύ πυλών δρομολόγησης BGP σε ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων AS. Η βασική του λειτουργία σε συντομία είναι: 1) να μαθαίνει πληθώρα διαδρομών από εσωτερικές 3 (ibgp) ή εξωτερικές (ebgp) ως προς με το δικό του AS πηγές, 2) να επιλέγει την κατάλληλη, 3) να την εισάγει στον πίνακα δρομολόγησης και 4) να την αναγγέλλει στους γείτονες. Η επιλογή της κατάλληλης διαδρομής ρυθμίζεται συνδυαστικά αφενός μεν από τον αλγόριθμο DV για το μήκος της ελάχιστης διαδρομής αφετέρου δε από την εκάστοτε πολιτική δρομολόγησης (routing policy). Εκεί που όλα τα άλλα πρωτόκολλα δρομολόγησης ασχολούνται με το να βρουν τη βέλτιστη διαδρομή προς όλους τους γνωστούς προορισμούς, το BGP δεν ακολουθεί αυτή την απλοϊκή προσέγγιση, διότι οι συμφωνίες διασύνδεσης (peering agreements) μεταξύ ISP οδηγούν σε πολύπλοκες πολιτικές δρομολόγησης. Οι πίνακες δρομολόγησης παράγονται για όλα τα γνωστά δίκτυα IP με τα οποία υπάρχει επικοινωνία καθώς και το κόστος της διαδρομής ανά διαδρομή προς κάθε δρομολογητή προκειμένου να επιλεχθεί η καταλληλότερη. Για διευκόλυνση των παρόχων, στο BGP όταν αναγγέλλεται ένα δικτυακό πρόθεμα, στην περιγραφή της αναγγελίας περιλαμβάνονται και χαρακτηριστικά (attributes) BGP. Τα πιο σημαντικά είναι: AS_PATH: η πλήρης διαδρομή σε όρους αυτόνομων συστημάτων που ένα πακέτο πρέπει να διασχίσει προκειμένου να φτάσει στον προορισμό του NEXT_HOP: η διεύθυνση IP του δρομολογητή που πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως επόμενο βήμα για τους προορισμούς που περιλαμβάνει το μήνυμα UPDATE. LOCAL_PREF: η προτίμηση (εσωτερικό κόστος) για μια διαφημιζόμενη διαδρομή ώστε να εξασφαλισθεί η συνέπεια των πινάκων δρομολόγησης εντός του AS MULTI_EXIT_DISC (riminator): για να υπάρξει διάκριση μεταξύ πολλαπλών σημείων διασύνδεσης με το γειτονικό AS ORIGIN: η πηγή της πληροφορίας προσβασιμότητας Οι πύλες BGP επικοινωνούν χρησιμοποιώντας το TCP και στέλνουν ενημερώσεις του πίνακα δρομολόγησης μόνο όταν ανιχνεύσουν κάποια αλλαγή. Το BGP χρησιμοποιεί το TCP (θύρα προορισμού 179, η θύρα αποστολής είναι δυναμική) ως πρωτόκολλο μεταφοράς για να 3 Σε αυτή την περίπτωση η σύνδεση BGP ονομάζεται ibgp (internal BGP) σε αντιδιαστολή με τις υπόλοιπες περιπτώσεις που αποκαλείται ebgp (external BGP). -2-

3 εκμεταλλευτεί την αξιοπιστία του. Στην τρέχουσα έκδοση 4 του BGP οι διαχειριστές ορίζουν μετρικές κόστους βασισμένες σε πολιτικές δρομολόγησης. Επειδή η έμφαση στην υλοποίηση του BGP βρίσκεται στα θέματα ασφάλειας και ευστάθειας, το BGP συγκλίνει πολύ αργά. Για αυτό στα μεγάλα δίκτυα των ISP απαιτούνται δύο πρωτόκολλα δρομολόγησης. Ένα πρωτόκολλο IGP (συνήθως OSPF) για να επιτευχθεί ταχεία σύγκλιση στο εσωτερικό του δικτύου (περιλαμβανομένων και των IP διευθύνσεων των δρομολογητών BGP) και το BGP για την ανταλλαγή των διαδρομών στο διαδίκτυο. Στο εσωτερικό ενός αυτόνομου συστήματος το BGP επικοινωνεί χρησιμοποιώντας το Internal BGP (IBGP). Κατά συνέπεια οι δρομολογητές εντός του AS συντηρούν δύο πίνακες δρομολόγησης έναν για το χρησιμοποιούμενο IGP (π.χ. RIP, OSPF) και έναν για το IBGP. Ανακοίνωση ιδίων προθεμάτων δικτύου Το BGP ανακοινώνει στους γείτονες (BGP peers) μόνον ότι είναι ήδη γνωστό στον πίνακα δρομολόγησης. Έτσι για την ανακοίνωση των ιδίων δικτυακών προθεμάτων ενός AS ο κανόνας είναι ότι πρέπει να είναι τοπικά προσβάσιμα 4, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να βρίσκονται ήδη στον τοπικό πίνακα δρομολόγησης προτού ανακοινωθούν. Εάν είναι εφικτό μαζί με τις ανακοινώσεις γίνεται και σύντμηση (aggregation) των προθεμάτων δικτύου ώστε να μειώνεται το μέγεθος του πίνακα δρομολόγησης BGP. NEXT_HOP του BGP Το πρωτόκολλο BGP για κάθε πρόθεμα δικτύου (network prefix) ανακοινώνει υποχρεωτικά και την ΙP διεύθυνση μέσω της οποίας έγινε η ανακοίνωση 5. Αυτό το υποχρεωτικά μεταβιβαζόμενο χαρακτηριστικό (attribute) ονομάζεται NEXT_HOP και τροποποιείται από το κάθε διαφορετικό AS που περνά η ανακοίνωση ενός δικτυακού προθέματος. Μέσω αυτού το AS που λαμβάνει την αναγγελία πληροφορείται για το ποιος δρομολογητής από το αποστέλλον AS είναι το επόμενο βήμα (next-hop). Σημειώστε ότι μπορεί να υπάρχουν πολλές ζεύξεις από το τρέχον AS προς το επόμενο AS. Σχήμα 1 Ανακοίνωση του BGP_Next_Hop 4 Δηλαδή να υπάρχει διαδρομή IGP για αυτά ή για κάποιο υποδίκτυό τους. 5 πλέον της διαδρομής AΣ (AS path) -3-

4 Προώθηση προθεμάτων δικτύου Σχήμα 2 Ανακοίνωση και προώθηση δικτυακών προθεμάτων με μεταβολή του AS_PATH Το AS_PATH περιέχει τα AS μέσω των οποίων πέρασε η αναγγελία για το υπόψη πρόθεμα. Τα AS προωθούν αυτή την πληροφορία στους γείτονες προσθέτοντας το δικό τους AS αυξάνοντας έτσι την AS διαδρομή. Για όλα τα δικτυακά προθέματα δημιουργείται ένα διάνυσμα διαδρομών (Path Vector) κατά αναλογία με το διάνυσμα αποστάσεων (distance vector). Για παράδειγμα το δίκτυο /16 του Σχήματος 2 έχει AS_PATH <100> όταν ανακοινώνεται από τους δρομολογητές του AS100. Το AS_PATH του /16 γίνεται <200,100> όταν ανακοινώνεται από το AS 200. Επιπλέον το AS 200 ανακοινώνει και το δικό του δίκτυο /16. Επιπλέον το NEXT_HOP τροποποιείται από το κάθε AS στη διεύθυνση που αντιστοιχεί στο υποδίκτυο εκπομπής. Επιλογή μεταξύ διαφορετικών διαδρομών Ένας δρομολογητής μπορεί να πληροφορηθεί για περισσότερες από μία διαδρομές προς κάποιο πρόθεμα δικτύου. Σχήμα 3 Επιλογή πλησιέστερης διαδρομής Η διαδικασία ελέγχου, λήψης και αξιολόγησης μιας ανακοίνωσης ενός προθέματος δικτύου (BGP decision process) ξεκινώντας από τα ισχυρότερα κριτήρια προς τα πιο αδύναμα είναι: -4-

5 Απόρριψη ενός προθέματος δικτύου εάν δεν υπάρχει εγγραφή δρομολόγησης για το next hop Το υψηλότερο βάρος (weight), όπου βάρος είναι μετρική με τοπικό χαρακτήρα για τον δρομολογητή, κερδίζει Το υψηλότερο local preference (συνολικά εντός του AS) κερδίζει Η μικρότερη διαδρομή AS path κερδίζει. Εφόσον το BGP λειτουργεί ως αλγόριθμος DV για κάθε πρόθεμα που λαμβάνει από παραπάνω από μία διαδρομή ελέγχει το μήκος των εναλλακτικών διαδρομών με όρους μήκους AS_PATH και διαλέγει το μικρότερο το οποίο στη συνέχεια το ανακοινώνει στους γείτονες του. Επιλογή των διαδρομών μέσω ebgp σε σχέση με τις ibgp Επιλογή των διαδρομών με την χαμηλότερη μετρική για το BGP next-hop. Πολιτική δρομολόγησης (routing policy) Ένα από τα συστατικά της επιτυχίας του ΒGP είναι ότι επιτρέπει στον διαχειριστή του ΑS να εκφράσει μια πολιτική δρομολόγησης (routing policy). Σε απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι επιβάλει περιορισμούς, οι οποίοι μπορεί να προκύπτουν π.χ. από οικονομικές συνθήκες, στην επιλογή της βέλτιστης διαδρομής με βάση τα κριτήρια που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο BGP. Οι πολιτικές δρομολόγησης χρησιμοποιούνται για να ρυθμίζει ο πάροχος την εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση αναφορικά με τους γείτονές του. Ο πάροχος αποφασίζει για το ποια πληροφορία δρομολόγησης δέχεται και ποια απορρίπτει από τους γείτονές του. Η πληροφορία μπορεί να αφορά μεμονωμένες διαδρομές, διαδρομές που διασχίζουν συγκεκριμένα AS, διαδρομές που ανήκουν σε άλλες ομάδες (που ορίζονται όπως νομίζει ο πάροχος). H εξερχόμενη κίνηση (Εgress traffic) από ένα AS εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα διαδρομών (τι ανάγγειλαν τα άλλα AS), την αποδοχή τους από το εν λόγω AS, την πολιτική και βελτιστοποίηση (τι κάνει το AS με τις διαδρομές των άλλων) και τις συμφωνίες διασύνδεσης και διαβίβασης (Peering and transit agreements). Αντίστοιχα, η εισερχόμενη κίνηση (Ingress traffic) σε ένα AS εξαρτάται από τι πληροφορία αποστέλλει το AS και σε ποιον, βάσει του δικτυακού προθέματος και αριθμού AS καθώς και τις πολιτικές των άλλων (τι δέχονται για το εν λόγω AS και τι κάνουν με αυτό). Η ροή της κίνησης (dataplane) είναι πάντα αντίθετη από την ροή της πληροφορίας προσβασιμότητας (controlplane). Το φιλτράρισμα της εξερχόμενης πληροφορίας σταματά την εισερχόμενη ροή κίνησης. Το φιλτράρισμα της εισερχόμενης πληροφορίας σταματά την εξερχόμενη ροή κίνησης. Για να μπορεί το δίκτυο N1 στο AS1 να στέλνει κίνηση στο δίκτυο N16 του S16, το AS16 πρέπει να αναγγείλει το N16 στον AS8, το AS8 πρέπει να αποδεχτεί το N16 από το AS16 και στη συνέχεια να αναγγείλει το N16 (όχι ως πηγή αυτή φορά) στο AS1 ή στο AS34 και τέλος το AS1 πρέπει να αποδεχθεί το N16 από το AS8 ή το AS34. Για την αντίστροφη κίνηση από το N1 στο N16 πρέπει να γίνει αντίστοιχα αναγγελία και αποδοχή. Δοθέντων των πολλαπλών διαδρομών και διασυνδέσεων οι πολιτικές δρομολόγησης εύκολα μπορεί να γίνουν εξαιρετικά πολύπλοκες. -5-

6 Εσωτερικές συνδέσεις BGP Οι εσωτερικές συνδέσεις BGP εντός ενός AS χρησιμοποιούνται συνήθως όταν είναι επιθυμητή η διασύνδεση με ένα γειτονικό AS σε περισσότερα από ένα σημεία (δρομολογητές) για να επιτευχθεί υψηλότερη διαθεσιμότητα ή όταν πολύ απλά οι εξωτερικές συνδέσεις BGP δεν μπορούν να γίνουν στον ίδιο δρομολογητή εξαιτίας φυσικών περιορισμών (π.χ. εξωτερικές συνδέσεις σε διαφορετικές τοποθεσίες). Το χαρακτηριστικό των εσωτερικών συνδέσεων BGP είναι ότι γίνονται εντός του ίδιου AS και επιτρέπουν την προώθηση δικτυακών προθεμάτων με το ίδιο AS. Ως αντιστάθμισμα για αποφυγή δημιουργίας βρόχων δεν επιτρέπουν την αλλαγή του NEXT_HOP. Μηνύματα BGP OPEN: ανοίγει σύνδεση TCP προς ομότιμη οντότητα και πιστοποιεί την αυθεντικότητα του αποστολέα UPDATE: αναγγέλλει νέα διαδρομή (ή αποσύρει παλαιά) KEEPALIVE: διατηρεί ανοικτή τη σύνδεση όταν δεν υπάρχουν μηνύματα UPDATE. Επίσης, επαληθεύει αίτηση OPEN. Έχει μήκος 152 bit και αποστέλλεται μεταξύ γειτόνων κάθε 60 sec. Ο hold-down timer είναι 3 φορές το διάστημα ενημέρωσης ήτοι 180 sec. NOTIFICATION: αναφέρει σφάλματα προηγούμενου μηνύματος. Επίσης, χρησιμοποιείται για κλείσιμο σύνδεσης Μηχανή καταστάσεων γειτόνων BGP Το BGP υλοποιεί ένα μηχανισμό μετάβασης καταστάσεων, ο οποίος καθορίζεται από τις καταστάσεις (states) και τα γεγονότα (events) που μεσολαβούν για την προκαθορισμένη μετάβαση από μια κατάσταση σε μια επόμενη. Οι δρομολογητές BGP περνούν από πολλές καταστάσεις με τους γείτονές τους προτού μπορέσουν να δρομολογήσουν πακέτα. Στην κατάσταση Idle περιμένει για ένα γεγονός έναρξης BGP και αρνείται όλες τις εισερχόμενες συνδέσεις BGP. Στην κατάσταση Connection το BGP περιμένει την σύνδεση TCP. Στην κατάσταση Active το BGP προσπαθεί να ξεκινήσει μια σύνοδο TCP με ένα γείτονα. Στην κατάσταση OpenSent περιμένει το μήνυμα OPEN από τον γείτονα. Στην OpenConfirm περιμένει να λάβει το μήνυμα KEEPALIVE από τον γείτονα και τέλος στην Established μπορούν να ανταλλαχθούν μηνύματα UPDATE, KEEPALIVE και NOTIFICATION. -6-

7 Οδηγίες εγκατάστασης BGP Προσοχή: Καθώς θα κατασκευάζετε τα εικονικά μηχανήματα για τους δρομολογητές που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της άσκησης, φροντίστε ώστε οι R1 και R2 να έχουν εξ αρχής 4 διεπαφές και μνήμη τουλάχιστον 384 Mb. Εάν χρησιμοποιήσετε τον εικονικό δρομολογητή BSDRP, θα βρείτε το BGP εγκατεστημένο. Όμως για να το ενεργοποιήσετε πρέπει να προσθέσετε στα quagga_deamons του αρχείου /etc/rc.conf το bgpd και να επανεκκινήσετε την υπηρεσία με service quagga restart. Αν έχετε εγκαταστήσει το Quagga μόνοι σας στο FreeBSD με βάση τις οδηγίες της προηγούμενης εργαστηριακής άσκησης, θα χρειαστεί να ξεκινήσετε τη διεργασία BGPD ως εξής: 1. Κλείστε την υπηρεσία quagga με service quagga stop. 2. touch /usr/local/etc/quagga/bgpd.conf ώστε να δημιουργήσετε άδειο αρχείο παραμετροποίησης BGP για το quagga. 3. chown quagga:quagga /usr/local/etc/quagga/bgpd.conf για να ρυθμίσετε σωστά τον ιδιοκτήτη του αρχείου. 4. Ξεκινήστε την υπηρεσία quagga ξανά με service quagga start. Επειδή τα δυναμικά πρωτόκολλα υλοποιούνται σε ξεχωριστές διεργασίες στο quagga, ο πιο απλός τρόπος για να τα παραμετροποιήσετε είναι με το ενιαίο περιβάλλον που παρέχει το vtysh. Διαφορετικά, μπορείτε να συνδεθείτε με telnet (στη θύρα 2605/tcp για το BGP), αφού πρώτα ορίσετε συνθηματικό στο αρχείο παραμετροποίησης του κάθε πρωτοκόλλου (bgpd.conf για το BGP). Άσκηση 1: Εισαγωγή στο BGP Κατασκευάστε στο VirtualBox την παρακάτω τοπολογία. Εάν χρησιμοποιήσετε για τη συνέχεια το BSDRP, θα πρέπει να διαγράψετε από το αρχείο rc.conf τις γραμμές ifconfig_em0 και quagga_flags και επανεκκινήσετε (με reboot) το μηχάνημα. -7-

8 Απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις καταγράφοντας παράλληλα, όπου απαιτείται, την ακριβή σύνταξη των εντολών που χρησιμοποιήσατε. 1.1 Ορίστε τη σωστή προεπιλεγμένη πύλη στο PC Ορίστε τη σωστή προεπιλεγμένη πύλη στο PC Στον R1 εμφανίστε τον πίνακα δρομολόγησης του Quagga και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμία στατική εγγραφή. 1.4 Στον R1 εισέλθετε στο επίπεδο global configuration mode. 1.5 Χρησιμοποιείστε τη βοήθεια της εντολής router για να βρείτε πόσα είναι τα διαθέσιμα πρωτόκολλα δρομολόγησης στο Quagga. 1.6 Εισέλθετε στο router configuration mode για το πρωτόκολλο BGP, ορίζοντας AS Χρησιμοποιήστε τη βοήθεια ώστε να βρείτε πόσες είναι οι διαθέσιμες εντολές. 1.8 Εισάγετε στο BGP το δίκτυο / Εισάγετε τη διεύθυνση του κατάλληλου γείτονα. [Υποδ. Για την σύνταξη των εντολών BGP συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση στην ιστοσελίδα Εξέλθετε από το configuration mode. Περιμένετε περίπου ένα λεπτό. Έχει αλλάξει κάτι στον πίνακα δρομολόγησης; 1.11 Στον R2 εισέλθετε στο router configuration mode για το πρωτόκολλο BGP, ορίζοντας AS Εισάγετε τον R1 ως γείτονα Εισάγετε τον R3 ως γείτονα Εξέλθετε από το configuration mode. Περιμένετε περίπου ένα λεπτό. Έχει αλλάξει κάτι στον πίνακα δρομολόγησης; 1.15 Στον R3 εισέλθετε στο router configuration mode για το πρωτόκολλο BGP, ορίζοντας AS Εισάγετε στο BGP το δίκτυο / Εισάγετε τη διεύθυνση του κατάλληλου γείτονα Εξέλθετε από το configuration mode. Περιμένετε περίπου ένα λεπτό. Έχει αλλάξει κάτι στον πίνακα δρομολόγησης; 1.19 Στον R1 εισάγετε την εντολή show ip route bgp. Πόσες εγγραφές βλέπετε; 1.20 Στον R2 εισάγετε την εντολή show ip route bgp. Πόσες εγγραφές βλέπετε; 1.21 Στον R3 εισάγετε την εντολή show ip route bgp. Πόσες εγγραφές βλέπετε; 1.22 Πώς ξεχωρίζουν στον πίνακα δρομολόγησης οι δυναμικές εγγραφές από τις υπόλοιπες; 1.23 Εξέλθετε από το Quagga και εμφανίστε τον πίνακα δρομολόγησης όπως τον αντιλαμβάνεται το λειτουργικό σύστημα. Μπορείτε να καταλάβετε αν κάποια εγγραφή είναι δυναμική; 1.24 Επικοινωνεί το PC1 με το PC2; -8-

9 Άσκηση 2: Λειτουργία του BGP Θα χρησιμοποιήσετε την τοπολογία της προηγούμενης άσκησης για να δείτε πιο αναλυτικά τη λειτουργία του BGP. Απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις καταγράφοντας παράλληλα, όπου απαιτείται, την ακριβή σύνταξη των εντολών που χρησιμοποιήσατε. 2.1 Εμφανίστε τον πίνακα δρομολόγησης για το BGP στον R1. Ποια είναι η διαχειριστική απόσταση (administrative distance) των διαδρομών BGP; 2.2 Στον R1, με τη βοήθεια της εντολής show ip bgp βρείτε τις τιμές next hop και weight για το δίκτυο / Βρείτε τις τιμές next hop και weight καθώς και τη διαδρομή AS για το δίκτυο / Πώς μπορείτε να καταλάβετε εάν το BGP έχει συγκλίνει με τη βοήθεια της εντολής show ip bgp neighbors ; 2.5 Πώς μπορείτε από το αποτέλεσμα της παραπάνω εντολής να καταλάβετε αν η σύνοδος BGP είναι external ή internal; 2.6 Ξεκινήστε καταγραφή πακέτων με το tcpdump στη διεπαφή του R1 στο WAN1, εμφανίζοντας λεπτομερείς πληροφορίες για τα πακέτα χωρίς επίλυση ονομάτων και περιμένετε τουλάχιστον ένα λεπτό. 2.7 Ποιο πρωτόκολλο μεταφοράς και ποια θύρα χρησιμοποίησε το BGP; Συγκρίνετε το αποτέλεσμα της καταγραφής με την εντολή show ip bgp neighbors. 2.8 Πόσο συχνά βλέπετε τα πακέτα BGP; Συγκρίνετε αυτό το χρόνο με το αποτέλεσμα της εντολής show ip bgp neighbors. 2.9 Ποιο είναι το TTL των πακέτων που βλέπετε; 2.10 Με τη βοήθεια της εντολής show ip bgp summary βρείτε πόση μνήμη καταναλώνεται για κάθε εγγραφή στον πίνακα δρομολόγησης του λειτουργικού συστήματος (RIB: Router Information Base) Ποιο είναι το Router-ID; 2.12 Με ποια εντολή μπορεί να ρυθμιστεί το Router-ID χειροκίνητα; 2.13 Επειδή το Router-ID πρέπει να είναι μοναδικό σε μια τοπολογία και ο χειροκίνητος ορισμός εύκολα οδηγεί σε λάθη, το BGP μπορεί να το υπολογίζει αυτόματα από τις διευθύνσεις IP των διεπαφών του δρομολογητή. Με ποιά εντολή μπορούμε να εξωθήσουμε το BGP να επιλέξει ως σταθερό Router-ID μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP; 2.14 Ξεκινήστε μια νέα καταγραφή στη διεπαφή του R1 στο WAN1 και περιμένετε Στον R3 διαγράψτε το δίκτυο /24 από το BGP Τι είδους BGP πακέτα βλέπετε στην καταγραφή; 2.17 Υπάρχει καθυστέρηση στην ενημέρωση του πίνακα δρομολόγησης του R1; 2.18 Στον R2 επανεισάγετε το /24 στο BGP Υπάρχει καθυστέρηση στην ενημέρωση του πίνακα δρομολόγησης του R1; 2.20 Τι είδους πακέτα παρατηρείτε τώρα στην καταγραφή; 2.21 Ποια χαρακτηριστικά (attributes) μεταφέρει το μήνυμα UPDATE που παρατηρήσατε και ποιες οι τιμές τους; -9-

10 Άσκηση 3 Στην παραπάνω τοπολογία θα προσθέσουμε τη διασύνδεση WAN3, σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα. Απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις καταγράφοντας παράλληλα, όπου απαιτείται, την ακριβή σύνταξη των εντολών που χρησιμοποιήσατε. 3.1 Ορίστε στο quagga του R1 τη διεύθυνση IP για το WAN Ορίστε στο quagga του R3 τη διεύθυνση IP για το WAN Μέσω ποιας διαδρομής επικοινωνεί το PC1 με το PC2; 3.4 Επικοινωνούν οι R1 και R3 μεταξύ τους; Μέσω ποιας διαδρομής; Τεκμηριώστε την απάντησή σας. 3.5 Ορίστε μέσω του quagga στη διεπαφή loopback του R1 τη διεύθυνση IP / Ορίστε μέσω του quagga στη διεπαφή loopback του R2 τη διεύθυνση IP / Ορίστε μέσω του quagga στη διεπαφή loopback του R3 τη διεύθυνση IP / Eισέλθετε στο router configuration mode των δρομολογητών για το πρωτόκολλο BGP και εισάγετε στο BGP τα αντίστοιχα δίκτυα /32, /32 και / Ποιοι είναι οι γείτονες BGP του R1; 3.10 Ποια δίκτυα μαθαίνει ο R1 μέσω του BGP; 3.11 Ποια είναι τα BGP NEXT-HOP στον R1 για αυτά τα δίκτυα; 3.12 Ποιοι είναι οι γείτονες BGP του R2; 3.13 Ποια δίκτυα μαθαίνει ο R2 μέσω του BGP; 3.14 Ποια είναι τα BGP NEXT-HOP στον R2 για αυτά τα δίκτυα; 3.15 Ποιοι είναι οι γείτονες BGP του R3; 3.16 Ποια δίκτυα μαθαίνει ο R3 μέσω του BGP; 3.17 Ποια είναι τα BGP NEXT-HOP στον R3 για αυτά τα δίκτυα; 3.18 Ορίστε στο quagga του R1 ως γείτονα BGP τον R

11 3.19 Έχουν αλλάξει οι γείτονες BGP στον R3; 3.20 Έχουν αλλάξει οι γείτονες BGP στον R1; 3.21 Υπάρχει κάποια ένδειξη για το AS στον R1; 3.22 Είναι διαθέσιμη για δρομολόγηση μέσω BGP η διαδρομή μεταξύ R1 και R3; 3.23 Ορίστε στο quagga του R3 ως γείτονα BGP τον R Είναι τώρα διαθέσιμη για δρομολόγηση μέσω BGP η διαδρομή μεταξύ R1 και R3; 3.25 Μέσω ποιας διαδρομής επικοινωνεί τώρα το PC1 με το PC2; 3.26 Στον R1 με τη βοήθεια της εντολής ip prefix-list ορίστε λίστα με όνομα peer όπου το δίκτυο /24 δηλώνεται ως ανεπιθύμητο Στον R1 με τη βοήθεια της εντολής bgp neighbor δηλώστε την παραπάνω λίστα peer για την εισερχόμενη κατεύθυνση στο γείτονα Στη συνέχεια ενεργοποιήστε το φιλτράρισμα εισερχόμενων αγγελιών από τον εκτελώντας την εντολή clear ip bgp Μέσω ποιας διαδρομής επικοινωνεί τώρα το PC1 με το PC2; 3.30 Επηρεάζει η προηγούμενη αλλαγή τη διαδρομή της εισερχόμενης κίνησης προς το AS από το δίκτυο /24; [Υποδ. Χρησιμοποιήστε την επιλογή για καταγραφή διαδρομής στην εντολή ping] Αφαιρέστε το προηγούμενο φίλτρο και επανεκκινήστε την σύνοδο BGP όπως στην ερώτηση Επιβεβαιώστε ότι η κίνηση από το PC1 στο PC2 διέρχεται από το WAN3. Άσκηση 4: ibgp Προσθέστε στην τοπολογία της προηγούμενης άσκησης ένα νέο δρομολογητή R4, σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα. -11-

12 Απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις καταγράφοντας παράλληλα, όπου απαιτείται, την ακριβή σύνταξη των εντολών που χρησιμοποιήσατε. 4.1 Ορίστε στο quagga του R4 τη διεύθυνση IP για το LAN Ορίστε στο quagga του R4 τη διεύθυνση IP για το WAN Ορίστε στο quagga του R1 τη διεύθυνση IP για το LAN Ορίστε στο quagga του R3 τη διεύθυνση IP για το WAN Εισέλθετε στο router configuration mode του R4 για το πρωτόκολλο BGP, ορίζοντας AS Εισάγετε στο BGP του R4 τον R1 ως γείτονα στο ίδιο AS και αντίστροφα, καθορίζοντας έτσι σύνδεση τύπου ibgp. 4.7 Πώς μπορείτε να καταλάβετε από το αποτέλεσμα της εντολής show ip bgp neighbors εάν η σύνοδος BGP είναι external ή internal BGP; 4.8 Στον R4 πόσα δίκτυα βλέπετε στο αποτέλεσμα της εντολής show ip bgp ; 4.9 Στον R4 πόσα δίκτυα βλέπετε στο αποτέλεσμα της εντολής show ip route bgp ; 4.10 Με βάση το αποτέλεσμα της εντολής show ip bgp /24 εξηγήστε γιατί δεν έχει γίνει αποδεκτή η διαφήμιση του δικτύου αυτού. [Υποδ. Δείτε παράγραφο για επιλογή μεταξύ διαφορετικών διαδρομών.] 4.11 Προσθέστε στατική εγγραφή στον R4 για το /30 μέσω του R Έχει τοποθετηθεί τώρα το δίκτυο /24 στον πίνακα δρομολόγησης; 4.13 Μπορείτε από τον R4 να κάνετε ping τη διεπαφή του R1 στο WAN3; 4.14 Μπορείτε από τον R4 να κάνετε ping τη διεπαφή του R3 στο WAN3; 4.15 Στον R1 διαφημίστε το δίκτυο /24 στο BGP 4.16 Μπορείτε τώρα από τον R4 να κάνετε ping τη διεπαφή του R3 στο WAN3; 4.17 Στον R1 διαφημίστε το δίκτυο /23 στο BGP χρησιμοποιώντας την εντολή aggregate-address Περιμένετε περίπου ένα λεπτό και εμφανίστε τον πίνακα δρομολόγησης του R3. Πόσες σχετικές εγγραφές βλέπετε; 4.19 Στον R1 αλλάξτε την εντολή της ερώτησης 4.17 και προσθέστε την επιλογή summary-only Περιμένετε περίπου ένα λεπτό και εμφανίστε τον πίνακα δρομολόγησης του R3. Πόσες σχετικές εγγραφές βλέπετε; 4.21 Αφαιρέστε την σχετική εντολή για το aggregate-address από τον R Εισάγετε στο BGP του R4 τον R3 ως γείτονα και αντίστροφα Προσθέστε στατική εγγραφή στον R1 για το / Πόσες διαδρομές προς το δίκτυο /24 δείχνει η εντολή show ip bgp στον R1 και ποια εξ αυτών έχει επιλεχθεί από το BGP; 4.25 Πόσες διαδρομές προς το δίκτυο /24 δείχνει η εντολή show ip bgp στον R3 και ποια εξ αυτών έχει επιλεχθεί από το BGP; -12-

13 ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άσκηση 7 Ακ. Έτος Ονοματεπώνυμο: Ομάδα: Ημερομηνία: -i- Όνομα PC: Διεύθυνση IP:... Διεύθυνση MAC: Εργαστηριακή Άσκηση 8 Δυναμική δρομολόγηση BGP Απαντήστε στα ερωτήματα στον χώρο που σας δίνεται παρακάτω και στην πίσω σελίδα εάν δεν επαρκεί. Το φυλλάδιο αυτό θα παραδοθεί στον επιβλέποντα

14 ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άσκηση 7 Ακ. Έτος ii-

15 ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άσκηση 7 Ακ. Έτος iii-

16 ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άσκηση 7 Ακ. Έτος iv-

Εργαστηριακή Άσκηση 6 Δυναμική δρομολόγηση RIP

Εργαστηριακή Άσκηση 6 Δυναμική δρομολόγηση RIP Δυναμική δρομολόγηση Εργαστηριακή Άσκηση 6 Δυναμική δρομολόγηση RIP Στη στατική δρομολόγηση, κάποιος διαχειριστής δικτύου ρυθμίζει χειροκίνητα τις εγγραφές στους πίνακες δρομολόγησης. Δεδομένου ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο - BGP

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο - BGP Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο - BGP Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών Διαφάνεια 1 1 Δρομολόγηση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο -BGP

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο -BGP Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο -BGP Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Δρομολόγηση μεταξύ ΑΣ στο Διαδίκτυο Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/ :55

2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/ :55 2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/2015 23:55 Ευριπίδης Τζαμούσης (tzamusis@csd.uoc.gr) Μαρία Πλακιά (plakia@csd.uoc.gr) Ερώτηση 1 (5 μονάδες) Ποια είναι η διαφορά μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών Διαφάνεια 1 Δρομολόγηση Εισαγωγή Ιεραρχική δρομολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335α Δίκτυα Υπολογιστών Καραγκούνης Δημήτρης

ΗΥ335α Δίκτυα Υπολογιστών Καραγκούνης Δημήτρης ΗΥ335α Δίκτυα Υπολογιστών Καραγκούνης Δημήτρης Θέματα Ιεραρχία του διαδικτύου Αυτόνομα Συστήματα (AS) BGP : βασικές έννοιες και λειτουργία Τύποι μηνυμάτων BGP Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα BGP Τι γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 Δρομολόγηση Εισαγωγή Ιεραρχική δρομολόγηση - Αυτόνομα συστήματα Δρομολόγηση αυτόνομου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 7 Δυναμική δρομολόγηση OSPF

Εργαστηριακή Άσκηση 7 Δυναμική δρομολόγηση OSPF Εργαστηριακή Άσκηση 7 Δυναμική δρομολόγηση OSPF Πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF (Open Shortest Path First) To OSPF είναι ένα ακόμη πρωτόκολλο εσωτερικής δρομολόγησης (IGP). Η έκδοση 2, RFC 2328, είναι για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών Διδάσκων: Απόστολος Γκάμας (Διδάσκων ΠΔ 407/80) Ενδεικτική Λύση 2 ης Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 5 Εισαγωγή στο Quagga

Εργαστηριακή Άσκηση 5 Εισαγωγή στο Quagga Εργαστηριακή Άσκηση 5 Εισαγωγή στο Quagga Το Quagga είναι ένα εξειδικευμένο λογισμικό δρομολόγησης ανοικτού κώδικα, για λειτουργικά συστήματα τύπου UNIX. Περιλαμβάνει υλοποιήσεις διαφόρων δυναμικών πρωτοκόλλων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 4: EIGRP - Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (Μέρος 1) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες δρομολόγησης και χρήση εργαλείων παρακολούθησης της δρομολόγησης του Διαδικτύου (2 η άσκηση)

Βασικές έννοιες δρομολόγησης και χρήση εργαλείων παρακολούθησης της δρομολόγησης του Διαδικτύου (2 η άσκηση) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΜΠ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής Εργαστήριο Διαχείρισης & Βελτίστου Σχεδιασμού Δικτύων Τηλεματικής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 10: Στρώμα δικτύου

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 10: Στρώμα δικτύου Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 10: Στρώμα δικτύου Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση Επιπέδου 3 στο Internet (IGP, BGP) Β. Μάγκλαρης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση Επιπέδου 3 στο Internet (IGP, BGP) Β. Μάγκλαρης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση Επιπέδου 3 στο Internet (IGP, BGP) Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr www.netmode.ntua.gr 27/10/2014 Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών Διδάσκων: Απόστολος Γκάμας (Διδάσκων ΠΔ 407/80) Ενδεικτική Λύση 3 ης Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Πρωτόκολλα δρομολόγησης

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Πρωτόκολλα δρομολόγησης ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Πρωτόκολλα δρομολόγησης Εσωτερικά πρωτόκολλα δρομολόγησης Interior Routing Protocols Distance-vector routing Link-state routing Exterior Routing Protocols 2 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Distance-Vector

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra) Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr www.netmode.ntua.gr 23/10/2017 routing algorithm

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ RIP ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Αλγόριθμοι Δρομολόγησης στο Internet (I)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Αλγόριθμοι Δρομολόγησης στο Internet (I) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Αλγόριθμοι Δρομολόγησης στο Internet (I) Ταξινόμηση Τρόπων Δρομολόγησης Επίπεδο 3: Intra-domain & Inter-domain Routing Host Routing, IGP/OSPF EGP/BGP Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Δρομολόγηση Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Ευάγγελος Α. Κοσμάτος Λειτουργίες στρώματος δικτύου (1) μεταφορά πακέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 8 η ιάλεξη: Βασικές αρχές δρομολόγησης Βασικές αρχές δρομολόγησης σε δίκτυα δεδομένων ρομολόγηση (Routing) Μεταφορά μηνυμάτων μέσω του διαδικτύου από μία πηγή σε ένα προορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet (II) Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet (II) Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δρομολόγηση στο Internet (II) Αλγόριθμοι Distance Vector (Bellman) Αλγόριθμοι Link State (Dijkstra) Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr www.netmode.ntua.gr 2/11/2015 Άδεια Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ Τ Μ Η Μ Α Ψ Η Φ Ι Α Κ Ω Ν Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν Π. Μ. Σ. Ψ Η Φ Ι Α Κ Ε Σ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε Σ & Δ Ι Κ Τ Υ Α

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ Τ Μ Η Μ Α Ψ Η Φ Ι Α Κ Ω Ν Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν Π. Μ. Σ. Ψ Η Φ Ι Α Κ Ε Σ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε Σ & Δ Ι Κ Τ Υ Α Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ Τ Μ Η Μ Α Ψ Η Φ Ι Α Κ Ω Ν Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν Π. Μ. Σ. Ψ Η Φ Ι Α Κ Ε Σ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε Σ & Δ Ι Κ Τ Υ Α Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ω Ν Ε Ξ Ω Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 3 Εισαγωγή στη δρομολόγηση

Εργαστηριακή Άσκηση 3 Εισαγωγή στη δρομολόγηση Εργαστηριακή Άσκηση 3 Εισαγωγή στη δρομολόγηση Όπως είδαμε και στο τέλος του προηγούμενου εργαστηρίου, μια από τις βασικότερες λειτουργίες του Internet είναι δρομολόγηση πακέτων IP. Με τον γενικό όρο δρομολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/ :55

2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/ :55 2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/2015 23:55 Ευριπίδης Τζαμούσης (tzamusis@csd.uoc.gr) Μαρία Πλακιά (plakia@csd.uoc.gr) Ερώτηση 1 (5 μονάδες) Ποια είναι η διαφορά μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ)

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Δρομολόγηση ΙI Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Αυτόνομο σύστημα ονομάζουμε εκείνο που έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι ένα σύνολο δρομολογητών και δικτύων υπό τη διαχείριση ενός και μόνο οργανισμού Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Διευθέτηση πρωτοκόλλου BGP και διαχείριση Αυτόνομων Συστημάτων

Διευθέτηση πρωτοκόλλου BGP και διαχείριση Αυτόνομων Συστημάτων Διευθέτηση πρωτοκόλλου BGP και διαχείριση Αυτόνομων Συστημάτων Φοιτητής : Λάμπρος Κλωνής Επιβλέπων καθηγητής : Βασιλειάδης Δημήτριος ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 5: Δυναμική δρομολόγηση Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 8: Διαχείριση φόρτου Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 6: Δρομολόγηση (Μέρος 2) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πρωτόκολλα Διαδικτύου 11 η Διάλεξη Δημοσθένης Κυριαζής Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 Σημερινή διάλεξη Σύνοψη 10ης διάλεξης Επίπεδο δικτύου IPv6 Αλγόριθμοι δρομολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 5 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (routing protocols) είναι υπεύθυνα για:

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 5 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (routing protocols) είναι υπεύθυνα για: Εισαγωγή Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 5 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης (routing protocols) είναι υπεύθυνα για: την επιλογή του καλύτερου δρόμου προς οποιοδήποτε δίκτυο/υποδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Τετάρτη 15:00-21:00)

Δίκτυα Υπολογιστών Ι. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Τετάρτη 15:00-21:00) Δίκτυα Υπολογιστών Ι ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ giannis.nikoloudakis@gmail.com (Τετάρτη 15:00-21:00) Δομή Πίνακα Δρομολόγησης Ο πίνακας δρομολόγησης είναι αποθηκευμένος στη RAM και περιέχει πληροφορίες για:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δρομολόγηση. Δίκτυα Υπολογιστών

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δρομολόγηση. Δίκτυα Υπολογιστών ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρομολόγηση Δίκτυα Υπολογιστών Περίληψη Σύντομη αναφορά στις βασικές λειτουργίες του στρώματος δικτύου Βασικές αρχές της δρομολόγησης Δρομολογητές Μελέτη των δύο κυριότερων αλγορίθμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Διαδικτύωση

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Διαδικτύωση ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Διαδικτύωση Γενικά Διαδικτύωση είναι η διασύνδεση υπολογιστικών συστημάτων μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων με σκοπό το διαμοιρασμό των πόρων και των υπηρεσιών τους. Τοπικά δίκτυα (LANs) Ευρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 7: Δρομολόγηση (Μέρος 3) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 5: Δρομολόγηση (Μέρος 1) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο, RIP, OSPF

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο, RIP, OSPF Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο, RIP, OSPF Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 RIP: Routing Information Protocol Συμπεριλήφθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

«Διευθέτηση πρωτοκόλλου BGP και Διαχείριση Αυτόνομων Συστημάτων»

«Διευθέτηση πρωτοκόλλου BGP και Διαχείριση Αυτόνομων Συστημάτων» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT «Διευθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθήματος

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθήματος Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθήματος Ερώτηση: EAM1. Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά δεν αποτελεί κριτήριο κατηγοριοποίησης δικτύων. Κλίμακα Τεχνολογία μετάδοσης Πλήθος τερματικών εντός του δικτύου Ερώτηση:

Διαβάστε περισσότερα

HY335Α Δίκτυα Υπολογιστών Xειμερινό Εξάμηνο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών. Routing Algorithms. Network Layer.

HY335Α Δίκτυα Υπολογιστών Xειμερινό Εξάμηνο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών. Routing Algorithms. Network Layer. HY335Α Δίκτυα Υπολογιστών Xειμερινό Εξάμηνο 2016-2017 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Routing Algorithms Network Layer Nena Basina Υποδίκτυα (subnets) 200.23.18.0/23 11001000 00010111

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς Τεχνολογίες WAN και Δρομολόγηση LAN Επεκτείνεται μόνον σε ένα κτίριο ή ομάδα κτιρίων WAN (Wide Area Network) Επεκτείνονται σε μεγάλες περιοχές MAN Ενδιάμεσο ως προς το μέγεθος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 8: Περισσότερα για τα πρωτόκολλα δρομολόγησης διανυσματικής απόστασης Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Θεωρία

Δίκτυα Θεωρία Δίκτυα Θεωρία 2016-17 Κεφάλαιο 1 1. Ποια είναι τα επίπεδα που χρησιμοποιεί το μοντέλο αναφοράς για τη Διασύνδεση Ανοικτών Συστημάτων (OSI); i. Φυσικό Επίπεδο ii. επίπεδο Ζεύξης ή Σύνδεσης Δεδομένων iii.

Διαβάστε περισσότερα

Στα windows η εμφάνιση του πίνακα δρομολόγησης γίνεται με τη συνοδεία της διαταγής PRINT C: \>route PRINT -4

Στα windows η εμφάνιση του πίνακα δρομολόγησης γίνεται με τη συνοδεία της διαταγής PRINT C: \>route PRINT -4 Εντολή rute Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση και διαχείριση του πίνακα δρομολόγησης σε έναν υπολογιστή και κυρίως για τον ορισμό στατικών δρομολογίων προς συγκεκριμένα δίκτυα και υπολογιστές μέσω μιας

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Το επίπεδο δικτύου ασχολείται με τη μεταφορά πακέτων από την προέλευσή τους μέχρι τον προορισμό τους. Επιλέγει τις κατάλληλες διαδρομές από τους διάφορους δρομολογητές ώστε ένα πακέτο να

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών. Ενότητα 6: Δρομολόγηση διανυσματικής απόστασης (Μέρος 1 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών. Ενότητα 6: Δρομολόγηση διανυσματικής απόστασης (Μέρος 1 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 6: Δρομολόγηση διανυσματικής απόστασης (Μέρος 1 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 12: Επαναληπτική ενότητα Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 2: Διευθυνσιοδότηση Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Β. Μάγκλαρης.

Β. Μάγκλαρης. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρχιτεκτονική & Δρομολόγηση στο Internet (Τμήμα 2/2) Ορισμοί Δρομολόγησης Άμεση Έμμεση Δρομολόγηση Δρομολόγηση εντός Αυτόνομης Περιοχής (IGP) Δρομολόγηση μεταξύ Αυτονόμων Περιοχών (BGP)

Διαβάστε περισσότερα

ρομολόγηση Δίκτυα Υπολογιστών

ρομολόγηση Δίκτυα Υπολογιστών ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ρομολόγηση Δίκτυα Υπολογιστών Περίληψη Σύντομη αναφορά στις βασικές λειτουργίες του στρώματος δικτύου Βασικές αρχές της δρομολόγησης ρομολογητές Μελέτη των δύο κυριότερων ρ αλγορίθμων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - ορολογία. Προώθηση (forwarding): Δρομολόγηση (routing):

Εισαγωγή - ορολογία. Προώθηση (forwarding): Δρομολόγηση (routing): Δρομολόγηση Ι Εισαγωγή - ορολογία Προώθηση (forwarding): Οι συσκευές διαδικτύωσης (γέφυρες, δρομολογητές, κ.τ.λ.) προωθούν πακέτα δεδομένων στα κατάλληλα μονοπάτια βάσει των πινάκων δρομολόγησης (routing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Εργαστηριακές Ασκήσεις για το Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών I»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Εργαστηριακές Ασκήσεις για το Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών I» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εργαστηριακές Ασκήσεις για το Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών I» 3 η Εργαστηριακή άσκηση με χρήση του Network Simulator-2 Υπεύθυνοι Καθηγ. Π. Δεμέστιχας Δρ. Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Αρχές δρομολόγησης

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Αρχές δρομολόγησης ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Αρχές δρομολόγησης Γενικά Δρομολόγηση και κριτήριο ελάχιστου κόστους (least-cost criterion) ο αριθμός των αλμάτων (hops), η χωρητικότητα των ζεύξεων, ο τηλεπικοινωνιακός φόρτος των ζεύξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Εισαγωγή: Το Internet, Μοντέλο Διαχείρισης FCAPS, Ανασκόπηση TCP/IP, Στατιστικές, Ονοματοδοσία στο Internet Β.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Εισαγωγή: Το Internet, Μοντέλο Διαχείρισης FCAPS, Ανασκόπηση TCP/IP, Στατιστικές, Ονοματοδοσία στο Internet Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Εισαγωγή: Το Internet, Μοντέλο Διαχείρισης FCAPS, Ανασκόπηση TCP/IP, Στατιστικές, Ονοματοδοσία στο Internet Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr www.netmode.ntua.gr 13/10/2014 Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Β. Μάγκλαρης 9/11/2015

Β. Μάγκλαρης  9/11/2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρχιτεκτονικές & Πρωτόκολλα Δρομολόγησης στο Internet (I) Επίπεδο 3: EGP/BGP Επίπεδο 3: IGP/OSPF Επίπεδο 2: Ethernet Switches, VLANs Spanning Tree Protocol Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

3.6 Δρομολόγηση 1 22 /

3.6 Δρομολόγηση 1 22 / 3.6 Δρομολόγηση 1 / 22 Το επίπεδο Διαδικτύου (στο μοντέλο TCP/IP), εκτός από τη διευθυνσιοδότηση, είναι επιφορτισμένο και με τη δρομολόγηση των αυτοδύναμων πακέτων (datagrams) ώστε να εξασφαλίσει την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Πρωτόκολλα ροµολόγησης: Αρχές Λειτουργίας του OSPF (Open Shortest Path First)

Ενότητα 4. Πρωτόκολλα ροµολόγησης: Αρχές Λειτουργίας του OSPF (Open Shortest Path First) Ενότητα 4 Πρωτόκολλα ροµολόγησης: Αρχές Λειτουργίας του OSPF (Open Shortest Path First) Πρωτόκολλα ροµολόγησης Πρωτόκολλα ιανύσµατος Απόστασης Πρωτόκολλα Κατάστασης Ζεύξης Πρωτόκολλα ιανύσµατος Απόστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών. Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών. Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 4: Το πρωτόκολλο RIP - Routing Information Protocol (Μέρος 2) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 10: OSPF - Open Shortest Path First (Μέρος 2) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Μελέτη πρωτοκόλλων δρομολόγησης OSPF και BGP Του σπουδαστή Μεράτζα Λάμπρο ΑΡΤΑ 2014 Ευχαριστίες Με την περάτωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Δροµολόγηση (Routing)

Δροµολόγηση (Routing) Δροµολόγηση (Routing) Περίληψη Flooding Η Αρχή του Βέλτιστου και Δυναµικός Προγραµµατισµός Dijkstra s Algorithm Αλγόριθµοi Δροµολόγησης Link State Distance Vector Δροµολόγηση σε Κινητά Δίκτυα Δροµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ενότητα: Δίκτυα Η/Υ Στρώμα Δικτύου Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολόγηση (Routing)

Δρομολόγηση (Routing) Δρομολόγηση (Routing) Περίληψη Flooding Η Αρχή του Βέλτιστου και Δυναμικός Προγραμματισμός ijkstra s Algorithm Αλγόριθμοi Δρομολόγησης Link State istance Vector Δρομολόγηση σε Κινητά Δίκτυα Δρομολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι TCP-IP (περιγραφή πρωτοκόλλων)

Παιχνίδι TCP-IP (περιγραφή πρωτοκόλλων) Παιχνίδι TCP-IP (περιγραφή πρωτοκόλλων) Επιμέλεια : Χ. Πατρικάκης (βασισμένο στην ιδέα του Norman Pendegraft. 2003: The TCP/IP game, Current issues in IT education, Tanya McGill (Ed.). IGI Publishing,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 9: [από τις σημειώσεις του Καθηγητή Ι. Βενιέρη, συγγραφέα του βιβλίου ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓIΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓEΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών. Ενότητα 8: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης (Μέρος 1 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών. Ενότητα 8: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης (Μέρος 1 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 8: Δρομολόγηση κατάστασης ζεύξης (Μέρος 1 ο ) Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 11: To πρωτόκολλο RIP (Routing Information Protocol) -Μέρος 3 Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 7: Σύνοψη στατικών διαδρομών Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στους δρομολογητές Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η Δίκτυα Η/Υ Θεωρία Διάλεξη 2η Kάρτες Δικτύωσης (NIC-Network Interface Controller) Βασικές εντολές δρομολόγησης και ανίχνευσης Η κάρτα δικτύου συνδέει τον υπολογιστή στο τοπικό δίκτυο παράγει και λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πολλοί μεγάλοι οργανισμοί συνηθίζουν να διαιρούν τα δίκτυα τους σε επιμέρους υποδίκτυα, αφήνοντας ένα μικρό αριθμό bits για τον προσδιορισμό των τελικών υπολογιστών. 128. 6. 5. x 128.6. x. x 128. 6. 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Παπαζώης. Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ανδρέας Παπαζώης. Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανδρέας Παπαζώης Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Περιεχόμενα Εργ. Μαθήματος Διεύθυνση MAC Πρωτόκολλο DNS Πρωτόκολλο DHCP Σχετικές ρυθμίσεις στον «Πίνακα Ελέγχου» των Windows 2/10 Διεύθυνση MAC Είναι ένας μοναδικός

Διαβάστε περισσότερα

Α5.1 Εισαγωγή στα Δίκτυα. Α Λυκείου

Α5.1 Εισαγωγή στα Δίκτυα. Α Λυκείου Α5.1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Α Λυκείου Εισαγωγή Δίκτυο Υπολογιστών (Computer Network) είναι μια ομάδα από δύο ή περισσότερους υπολογιστές ή άλλες συσκευές που συνδέονται μεταξύ τους με σκοπό να ανταλλάσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 6: Ο αλγόριθμος DUAL (Μέρος 1) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα Διπλωματική Εργασία ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΠΑΛΑΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την

Διαβάστε περισσότερα

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις 7.9 ροµολόγηση Ερωτήσεις 1. Να δώσετε τον ορισµό της δροµολόγησης; 2. Από τι εξαρτάται η χρονική στιγµή στην οποία λαµβάνονται οι αποφάσεις δροµολόγησης; Να αναφέρετε ποια είναι αυτή στην περίπτωση των

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Εντολέσ δικτυακών πρωτοκόλλων ςε Windows/Unix Γκάμασ Βαςίλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργάτησ Εντολζσ δικτφου ςε Windows/Unix ε προηγούμενο εργαςτήριο παρουςιάςτηκαν οι παρακάτω εντολέσ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 8: Περισσότερα για το EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο TCP/IP. Π. Γαλάτης

Εισαγωγή στο TCP/IP. Π. Γαλάτης Εισαγωγή στο TCP/IP Π. Γαλάτης H σουίτα πρωτοκόλλου TCP/IP Το TCP/IP είναι ένα σύνολο πρωτοκόλλων που ονομάζουμε σουίτα και αφορούν στη δικτύωση των υπολογιστών. Transmission Control Protocol (TCP) μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακάτω τοπολογία θα χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση του πρωτοκόλλου

Η παρακάτω τοπολογία θα χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση του πρωτοκόλλου Redundancy και High Availability είναι δύο στοιχεία επιθυμητά σε κάθε δίκτυο προκειμένου να μη παρατηρείται από τους τελικούς χρήστες downtime. Στο πλαίσιο αυτό, η Cisco δημιούργησε το πρωτόκολλο GLBP

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 Το δίκτυο ARPANET ήταν ένα δίκτυο μεταγωγής πακέτων που χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο άμυνας των Η.Π.Α. στα τέλη της δεκαετίας του '60. 2 / 26 Από την αρχή κύριος

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολόγηση (Routing)

Δρομολόγηση (Routing) Δρομολόγηση (Routing) Ε Εξάμηνο, Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών ΤΕΙ Λαμίας Οι διαφάνειες βασίζονται στα βιβλία: 1. Computer Networking: A Top Down Approach Featuring the Internet, 3 rd edition,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Τετάρτη 15:00-21:00)

Δίκτυα Υπολογιστών Ι. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Τετάρτη 15:00-21:00) Δίκτυα Υπολογιστών Ι ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ giannis.nikoloudakis@gmail.com (Τετάρτη 15:00-21:00) Routing Table Η εντολή debug ip routing Εμφανίζει τις αλλαγές που κάνει το router όταν προσθέτουμε ή αφαιρούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP. Εισαγωγή. Διάρθρωση

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP. Εισαγωγή. Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 1 Η έννοια της διαδικτύωσης 2 3 4 ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 5: RIP (Routing Information Protocol) και EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα