ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ (4) /ΝΣΗ Ε ΡΑΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Τ.Κ. (7) ΠΟΛΗ (8) ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ (9) ΚΩ ΙΚΟΣ (2) ΟΝΟΜΑΣΙΑ (3) Ο ΟΣ (5) ΑΡΙΘΜΟΣ (6) Α.Μ.Ε (10) Α.Μ.Ο.Ε. (11) Α.Φ.Μ. (12) Ο ΟΣ (13) Τ.Κ. (15) ΣΥΝΟΛΑ ΑΠ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΗ (16) ΑΡΙΘΜΟΣ (14) ΑΠΟ ΟΧΩΝ* (18), ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (19) ΕΙΣΦΟΡΩΝ* (20), ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 22 ΑΡΙΘΜ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦ. 23 Α.Μ.Κ.Α. 24 ΕΠΩΝΥΜΟ 25 ΟΝΟΜΑ 26 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 27 ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ 28 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (HH/MM/EEEE) / / / / / / 29 Α.Φ.Μ. 30 ΑΓΑΜΟΣ/ΕΓΓΑΜΟΣ 31 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΩΝ 32 ΚΥΡΙΑΚΕΣ 33 ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ 34 ΕΙ. ΠΕΡΙΠΤ. ΑΣΦΑΛ. 35 ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 36 ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ. / / / / / / 37 ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ. / / / / / / 38 ΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΟΧΩΝ 39 ΗΜ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 40 ΗΜΕΡOMIΣΘΙΟ*,,, 41 ΑΠΟ ΟΧΕΣ*,,, ΚΑΤΑΣΚ.ΦΑΣΗ ή ΕΡΓΑΣ. ΗΜΟΣΙΟΥ 43 ΗΜ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 44 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜ.*,,, 45 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ*,,, 46 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ*,,,

2 Α.Μ.Ε (10) Α.Μ.Ο.Ε. (11) Α.Φ.Μ. (12) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 22 ΑΡΙΘΜ.ΜΗΤΡΩΟΥΑΣΦ. 23 Α.Μ.Κ.Α. 24 ΕΠΩΝΥΜΟ 25 ΟΝΟΜΑ 26 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 27 ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ 28 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (HH/MM/EEEE) / / / / / / 29 Α.Φ.Μ. 30 ΑΓΑΜΟΣ/ΕΓΓΑΜΟΣ 31 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΩΝ 32 ΚΥΡΙΑΚΕΣ 33 ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ 34 ΕΙ. ΠΕΡΙΠΤ. ΑΣΦΑΛ. 35 ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 36 ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ. / / / / / / 37 ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ. / / / / / / 38 ΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΟΧΩΝ 39 ΗΜ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 40 ΗΜΕΡOMIΣΘΙΟ*,,, 41 ΑΠΟ ΟΧΕΣ*,,, ΚΑΤΑΣΚ.ΦΑΣΗ ή ΕΡΓΑΣ. ΗΜΟΣΙΟΥ 43 ΗΜ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 44 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜ.*,,, 45 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ*,,, 46 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ*,,,

3 Α.Μ.Ε (10) Α.Μ.Ο.Ε (11) Α.Φ.Μ. (12) / / / / / / / / / / / / / / / / 37 / / / / / / / / ,,,, 41,,,, 43 44,,,, 45,,,, 46,,,,

4 Α.Μ.Ε (10) Α.Μ.Ο.Ε. (11) Α.Φ.Μ. (12) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 22 ΑΡΙΘΜ.ΜΗΤΡΩΟΥΑΣΦ. 23 Α.Μ.Κ.Α. 24 ΕΠΩΝΥΜΟ 25 ΟΝΟΜΑ 26 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 27 ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ 28 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (HH/MM/EEEE) / / / / / / 29 Α.Φ.Μ. 30 ΑΓΑΜΟΣ/ΕΓΓΑΜΟΣ 31 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΩΝ 32 ΚΥΡΙΑΚΕΣ 33 ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ 34 ΕΙ. ΠΕΡΙΠΤ. ΑΣΦΑΛ. 35 ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 36 ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ. / / / / / / 37 ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ. / / / / / / 38 ΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΟΧΩΝ 39 ΗΜ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 40 ΗΜΕΡOMIΣΘΙΟ*,,, 41 ΑΠΟ ΟΧΕΣ*,,, ΚΑΤΑΣΚ.ΦΑΣΗ ή ΕΡΓΑΣ. ΗΜΟΣΙΟΥ 43 ΗΜ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 44 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜ.*,,, 45 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ*,,, 46 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ*,,, 47 ΙΑΚΟΠΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( Συµπληρώνεται µόνο όταν ο τύπος δήλωσης είναι 02: Έκτακτη) ηλώνω υπεύθυνα και µε γνώση των συνεπειών του Ν.1599/86 ότι από / /, διακόπηκαν οι οικοδοµικές εργασίες του προαναφερόµενου έργου και ότι σε περίπτωση επανέναρξης αυτή θα γνωστοποιηθεί στο ΙΚΑ µε υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής ήλωσης. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠ / / Ο ΗΛΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠ / / Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ (Σφραγίδα υπογραφή) (Σφραγίδα υπογραφή)

5 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΑΠΟΚΟΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ Η Αναλυτική Περιοδική ήλωση συµπληρώνεται και υποβάλλεται από κάθε εργοδότη Οικοδοµοτεχνικού Έργου (κύριο έργου, εργολάβο µε αντιπαροχή ή εργολάβο δηµοσίου έργου) σε µηνιαία βάση. Η δήλωση συµπληρώνεται µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Για κάθε µήνα απασχόλησης, ασφαλισµένο και τύπο αποδοχών συµπληρώνεται µία στήλη. Αν στον ίδιο µήνα ο ίδιος ασφαλισµένος έχει παραπάνω από έναν τύπο αποδοχών (πεδίο 38) τότε συµπληρώνονται αντίστοιχα τόσες στήλες όσοι και οι τύποι αποδοχών. Στις επιπρόσθετες αυτές στήλες δε χρειάζεται να επαναληφθούν τα στοιχεία των πεδίων 24, 25, 26, 27, 28. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι στήλες για τους ασφαλισµένους δεν επαρκούν θα πρέπει να φωτοτυπηθεί η δεύτερη σελίδα του παρόντος εντύπου κατά τον αριθµό που απαιτείται και αφού συµπληρωθεί να υποβληθεί µαζί µε το κυρίως έντυπο. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ (1) Συµπληρώνεται ο κωδικός του τύπου δήλωσης και η αντίστοιχη περιγραφή ως ακολούθως: 01 Κανονική, 02 Έκτακτη, 03 Επανυποβολή, 04 Συµπληρωµατική. Σε περίπτωση που ο κωδικός τύπου δήλωσης είναι 02, ο εργοδότης θα πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρώσει και το πεδίο 47 της τέταρτης σελίδας του εντύπου. Σε περίπτωση που ο κωδικός είναι 04, ο εργοδότης θα πρέπει να γνωρίζει ότι η ΑΠ παραλαµβάνεται µεν αλλά υπόκειται σε ουσιαστικό έλεγχο από τα αρµόδια όργανα του ΙΚΑ, πριν τη µηχανογραφική επεξεργασία των δεδοµένων της. (2), (3) Συµπληρώνεται ο τριψήφιος Κωδικός του Υποκαταστήµατος ΙΚΑ στο οποίο γίνεται η υποβολή (π.χ. 001) καθώς και η ονοµασία του (π.χ. Αθηνών). (4) Όσα οικοδοµοτεχνικά έργα έχουν απογραφεί πριν από την 1/1/2002, στα πεδία: 4 «ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ» και 13, 14, 15, 16 που αναφέρονται στη «ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ», θα αναγράφεται η Επωνυµία Εργοδότη και η ιεύθυνση Έργου αντίστοιχα, όπως έχουν δηλωθεί κατά την απογραφή και έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Οικοδοµοτεχνικών Έργων του ΙΚΑ. Όσα οικοδοµοτεχνικά έργα θα απογραφούν από 1/1/2002, συµπληρώνεται η πλήρης επωνυµία του εργοδότη ως εξής: Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο (Κύριος έργου) : Επώνυµο Όνοµα Πατρώνυµο ή Επωνυµία αντίστοιχα. Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο (Εργολάβος µε αντιπαροχή): Επώνυµο Όνοµα Πατρώνυµο ή Επωνυµία αντίστοιχα. Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο (Εργολάβος δηµοσίου έργου) : Επώνυµο Όνοµα Πατρώνυµο ή Επωνυµία αντίστοιχα. Σε περίπτωση που η διεύθυνση αφορά χωριό όπου οι οδοί δε διαθέτουν όνοµα στο πεδίο «Οδός» θα συµπληρωθεί το όνοµα του χωριού, ενώ το πεδίο «Αριθµός» θα παραµείνει κενό. (5),(6), Για Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο (Κύριο έργου), Εργολάβο µε αντιπαροχή, ή Εργολάβο δηµοσίου έργου, (7),(8) συµπληρώνεται η διεύθυνση έδρας (εστεγασµένη επιχείρηση) και εφόσον δεν υπάρχει η διεύθυνση κατοικίας. (9) Συµπληρώνεται ο τίτλος - ονοµασία του έργου, όπως αναγράφεται στους πίνακες (1), (2), (3) που συµπληρώνει ο µηχανικός, προκειµένου για ιδιωτικά έργα, ή όπως αναγράφεται στη σύµβαση που υπογράφει ο ανάδοχος εργολάβος µε την αναθέτουσα αρχή (φορέα εκτέλεσης του έργου) προκειµένου για δηµόσια έργα. (10) Συµπληρώνεται ο Αριθµός Μητρώου Εργοδότη που αποδόθηκε κατά την απογραφή, εκτός από φυσικό πρόσωπο (Κύριο έργου) που εκτελεί έργο µε αυτεπιστασία. (11) Συµπληρώνεται ο Αριθµός Μητρώου Οικοδοµοτεχνικού Έργου που αποδόθηκε κατά την απογραφή. (12) Συµπληρώνεται ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του Εργοδότη που αναγράφεται στο 10. (13),(14) Όσα οικοδοµοτεχνικά έργα θα απογραφούν από 1/1/2002 συµπληρώνεται η διεύθυνση έργου ως εξής : Για Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο (Κύριος έργου) ή Εργολάβος µε αντιπαροχή, η διεύθυνση εκτέλεσης έργου. Για δηµόσιο έργο που εκτελείται µε αυτεπιστασία, η διεύθυνση της έδρας της αναθέτουσας αρχής (φορέας εκτέλεσης του έργου). Για δηµόσιο έργο που εκτελείται µε ανάθεση σε µία ασφαλιστική περιοχή, η διεύθυνση εκτέλεσης έργου. Για δηµόσιο έργο που εκτελείται µε ανάθεση σε διάφορες ασφαλιστικές περιοχές µε ενιαίο προϋπολογισµό, η διεύθυνση της έδρας του Αναδόχου. Σε περίπτωση που η διεύθυνση αφορά χωριό όπου οι οδοί δε διαθέτουν όνοµα στο πεδίο «Οδός» θα συµπληρωθεί το όνοµα του χωριού, ενώ το πεδίο «Αριθµός» θα παραµείνει κενό. (15),(16) Συµπληρώνονται ο Αριθµός του Ταχυδροµικού Κώδικα και το Ταχυδροµικό Γραφείο της διεύθυνσης του έργου (π.χ Νίκαια). (17) Συµπληρώνεται ο µήνας και το έτος της απασχόλησης (π.χ. 01/2002). Σελίδα Οδηγιών i

6 (18) Συµπληρώνεται το σύνολο των αποδοχών όπως προκύπτει από το άθροισµα των αντίστοιχων στηλών του πεδίου 41 «Αποδοχές». (19) Συµπληρώνεται το σύνολο των ηµερών απασχόλησης όλων των στηλών του πεδίου 39 «Ηµέρες Απασχόλησης» [και του πεδίου 43 «Ηµέρες Απολογιστικών» εφόσον αυτό είναι συµπληρωµένο]. (20) Συµπληρώνεται το σύνολο των εισφορών, όπως προκύπτει από το άθροισµα των αντίστοιχων στηλών του πεδίου 46 «Συνολικές Εισφορές». () Συµπληρώνεται ο τριψήφιος κωδικός του Υποκαταστήµατος Παραρτήµατος ΙΚΑ που κάνει έναρξη εργασιών ο Ανάδοχος (συµπληρώνεται µόνο για δηµόσια έργα που εκτελούνται σε διάφορες ασφαλιστικές περιοχές µε ενιαίο προϋπολογισµό). ΠΡΟΣΟΧΗ: Συµπληρώνεται µόνο για Οικοδοµοτεχνικά Έργα που θα απογραφούν από 1/1/2002. (22) Αναγράφεται ο Α.Μ.Α συµπεριλαµβανοµένων και των µηδενικών που προτάσσονται αυτού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν αστερίσκος και ψηφίο ελέγχου µετά τον αστερίσκο, παραλείπονται. (23) Συµπληρώνεται ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισµένου, εφόσον του έχει αποδοθεί. ιαφορετικά το πεδίο µένει κενό. (30) Συµπληρώνεται η ένδειξη «ΑΓΑΜΟΣ» ή «ΕΓΓΑΜΟΣ» ολογράφως. (31) Συµπληρώνεται ο αριθµός των τριετιών του ασφαλισµένου µε ενδείξεις 0 έως 5 ως εξής : Ο = χωρίς 3ετία, 1 = µε 1 3ετία, 2 = µε 2 3ετίες, 3 = µε 3 3ετίες, 4 = µε 4 3ετίες, 5 = µε 5 3ετίες (32) Συµπληρώνεται µε αριθµό το πλήθος των Κυριακών που απασχολήθηκε ο ασφαλισµένος κατά τη διάρκεια του µήνα. (33) Συµπληρώνεται ο Κωδικός της Ειδικότητας του Ασφαλισµένου όπως προκύπτει από τον Οδηγό Σύνδεσης Κωδικών ραστηριότητας Εργοδότη, Ειδικότητας Ασφαλισµένου και Πακέτου Κάλυψης (Ο.ΣΥ.Κ). (34) Το πεδίο αυτό συµπληρώνεται µόνο στην περίπτωση που για κάποιο λόγο ο Κωδικός Πακέτου Καλύψεων δεν είναι αυτός που αντιστοιχεί στην ειδικότητα του ασφαλισµένου σε σχέση µε τη δραστηριότητα του εργοδότη. Ενδεικτικές περιπτώσεις εφαρµογής είναι οι: απασχολούµενοι συνταξιούχοι, ασφαλισµένοι σε κάποιο κλάδο άλλου φορέα κλπ. Προκειµένου να συµπληρωθεί το πεδίο ο εργοδότης θα πρέπει να συµβουλεύεται τις οδηγίες και τους αντίστοιχους πίνακες των ειδικών περιπτώσεων ασφάλισης του Ο.ΣΥ.Κ. (35) Συµπληρώνεται ο κωδικός πακέτου καλύψεων που αντιστοιχεί στην ειδικότητα του ασφαλισµένου σε συνδυασµό µε τη δραστηριότητα του εργοδότη, όπως αυτό προκύπτει από τον Ο.ΣΥ.Κ. (36), (37) Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της απασχόλησης του εργαζοµένου στο οικοδοµοτεχνικό έργο όταν έχει εργαστεί στο µήνα που αφορά η ΑΠ για διάστηµα µικρότερο του µήνα λόγω πρόσληψης ή αποχώρησης µέσα στο µήνα (π.χ. 10/02/ /02/2002). Επίσης συµπληρώνεται η περίοδος αναφοράς για αναδροµικά ποσά προηγούµενου διαστήµατος (από συλλογική σύµβαση εργασίας εργατοτεχνιτών οικοδόµων, bonus). Π.χ. Καταβολή αναδροµικών από ΣΣΕ τον 08/2002 για το διάστηµα 01/01/2002 έως 30/06/2002. (38) Συµπληρώνεται ο τύπος αποδοχών σύµφωνα µε την κωδικοποίηση του πίνακα 1 (π.χ. 01: Τακτικές Αποδοχές, 11: Υπερωρίες). (39) Συµπληρώνεται ο Αριθµός των Ηµερών Απασχόλησης για το µήνα που αφορά η ΑΠ. (40) Συµπληρώνεται το ποσό του ηµεροµισθίου (το µικτό, όχι το καθαρό). (41) Συµπληρώνεται το ποσό των µικτών αποδοχών του εργαζόµενου [αποδοχές = πεδίο (39) Χ πεδίο (40)] + [πεδίο (43) X πεδίο (40) εφόσον συµπληρωθεί το πεδίο (43)]. Αν στον ίδιο εργαζόµενο καταβάλλονται και άλλοι τύποι αποδοχών αυτές καταχωρούνται ανά τύπο αποδοχών σε άλλη στήλη. () Συµπληρώνεται η Κατασκευαστική Φάση προκειµένου για ιδιωτικό οικοδοµοτεχνικό έργο ή η Εργασία ηµοσίου προκειµένου για δηµόσιο έργο, µε οδηγίες που παρέχονται από το αρµόδιο Υποκατάστηµα του ΙΚΑ. (43) Συµπληρώνονται οι ηµέρες απασχόλησης που αφορούν απασχόληση µόνο σε εργασίες απολογιστικές. (44) Συµπληρώνεται το ποσό των εισφορών του ασφαλισµένου σύµφωνα µε το αντίστοιχο πακέτο κάλυψης. (45) Συµπληρώνεται το ποσό των εισφορών του εργοδότη σύµφωνα µε το αντίστοιχο πακέτο κάλυψης. (46) Συµπληρώνεται το σύνολο των εισφορών εργοδότη και ασφαλισµένου. Πρακτικά η τιµή του πεδίου είναι το άθροισµα των τιµών που συµπληρώθηκαν στα πεδία 44 και 45. Πίνακας 1: ΤΥΠΟΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΟΧΩΝ 01 Τακτικές Αποδοχές 10 Bonus 08 Αποδοχές Ασθενείας 11 Υπερωρίες 09 Αναδροµικές Αποδοχές 14 Λοιπές Αποδοχές Σελίδα Οδηγιών ii

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ YΠΟΒΟΛΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ (2) ΟΝΟΜΑΣΙΑ (3) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ (4) Α.Μ.Ε. (5) Α.Φ.Μ. (6) Ο ΟΣ (7) Τ.Κ. (9) ΠΟΛΗ (10) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ (8) ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (13) /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 111/65, 110/68, 30/80, 50/81, 125/92, 7/93, 21/01 και 52/02.

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 111/65, 110/68, 30/80, 50/81, 125/92, 7/93, 21/01 και 52/02. Αρµοδιότητα, ιαδικασία και Τρόπος Υπολογισµού ποσοστού Εργατικής απάνης ηµοσίων Έργων, Χορήγηση Βεβαιώσεων για Είσπραξη Λογ/σµών, Εκκαθάριση Μερικών και Τελικών Λογ/σµών. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Εγγραφή - Πιστοποίηση 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγγραφή Πιστοποίηση χρηστών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών... 3 Βήµα 1ο από 2... 4 Βήµα 2ο από 2... 6 Εγγραφή για υποβολή ΑΠ Κοινών Επιχειρήσεων... 7 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών»

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών» Αθήνα, 24/02/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΦΕΚ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΦΕΚ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ. Αθήνα, 24-7-2012. Aριθ. πρωτ: οικ.14827/22

ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ. Αθήνα, 24-7-2012. Aριθ. πρωτ: οικ.14827/22 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ Αθήνα, 24-7-2012 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1010 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΙΨΗ-ΕΘ1. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α ΚΓ

ΠΟΛ.: 1010 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΙΨΗ-ΕΘ1. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α ΚΓ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική.

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική. ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ Το ΕΡΓΟΣΗΜΟ είναι ο νέος τρόπος αμοιβής των εργατών γης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους. Ο εργοδότης κτηματίας, αντί για χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα πλαίσια της βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 Αθήνα 22/6/2015 Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 261

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ.

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ. Προδιαγραφές διαγωνισµού επέκτασης ωραρίου για την λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής υποστήριξης των καταναλωτών 1520, της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή 1. Εισαγωγή Η οικονοµική κρίση έχει αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα