ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη Προς : 1. Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Κρήτης, Λεωφ. ηµοκρατίας 10, Ηράκλειο Κρήτης. 2. Τηλεόραση Ελληνικής Περιφέρειας (Τ.Ε.Π.), West Channel, Φον Κοζάνι 10, Κοζάνη 3. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (Ε.ΠΕ.Κ.), Γκινοσάτη 88, Μεταµόρφωση Αττικής 4. Ένωση Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας (Ε.Τ.Ε.Π.), Οδός των Εκατόν έκα Οκτώ, αριθµ. 30, Σπάρτη. ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2012 «Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τηλεόρασης Κρήτης, που εργάζονται στους Τηλεοπτικούς Σταθµούς, µέλη των εργοδοτικών σωµατείων Ε.ΠΕ.Κ. και Τ.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 4/ ) 1. Με την αριθµό 03 / αίτησή της η Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Κρήτης ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των τεχνικών τηλεόρασης- µελών της, επειδή η διαδικασία της µεσολάβησης µε τις Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Ένωση Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας (ΕΤΕΠ) και Τηλεόραση Ελληνικής Περιφέρειας (ΤΕΠ), δεν στάθηκε δυνατό να οδηγήσει στην κατάρτιση ΣΣΕ. 2. Την αναδείχθηκα ιαιτητής µε κλήρωση και ανέλαβα κανονικά τα καθήκοντά µου. Η συνάντηση µε τους εκπροσώπους των µερών ορίσθηκε για την στα γραφεία του ΟΜΕ στη Θεσσαλονίκη, και σε αυτήν προσήλθαν εκπρόσωποι µόνο της εργατικής πλευράς. 3. Μετά τη διαπίστωση ότι δεν ήταν εφικτή, συµφωνία των µερών για υπογραφή ΣΣΕ, σύµφωνα µε το Ν. 1876/1990 όπως ισχύει και αφού προηγουµένως έλαβα υπόψη τα σχετικά στοιχεία του φακέλου, τις προτάσεις της εργατικής πλευράς και ειδικότερα:

2 α) Την από αίτηση της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Κρήτης στον ΟΜΕ για παροχή υπηρεσιών µεσολάβησης και την από αίτηση της ίδιας οργάνωσης στον ΟΜΕ για παροχή υπηρεσιών διαιτησίας. β) Την από εξώδικη δήλωση πρόσκληση για διαπραγµατεύσεις της εργατικής πλευράς προς τις εργοδοτικές οργανώσεις ΤΕΠ ΕΠΕΚ και ΕΤΕΠ, κοινοποιηθείσα στο Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προκειµένου να υπογραφεί συλλογική σύµβαση εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τηλεόρασης, που απασχολούνται σε εργοδότες µέλη των προαναφερθεισών εργοδοτικών οργανώσεων και τα εκεί αναφερόµενα θέµατα προς διαπραγµάτευση. γ) Την Α 24/2010 για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τηλεόρασης Κρήτης, που εργάζονται στους Τηλεοπτικούς Σταθµούς, µέλη των εργοδοτικών σωµατείων ΕΠΕΚ και ΤΕΠ. δ) Τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα IV, που προσαρτάται στο άρθρο πρώτο του Ν.3845/2010 για τις προϋποθέσεις οικονοµικής πολιτικής. ε) Την από ΕΓΣΣΕ των ετών 2010, 2011 και 2012 (Πρ. Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 14/ ), η οποία στο άρθρο 3 δεν προβλέπει αυξήσεις για το έτος 2010, αλλά προβλέπει αυξήσεις από και από σε ποσοστό ίσο µε το µέσο ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού του 2010 και του 2011 αντίστοιχα και µε επιµέρους ρυθµίσεις της αναφέρεται στην χορήγηση, του δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας, ώστε να αποκλεισθεί η µείωση των τακτικών ετησίων αποδοχών των εργαζοµένων, όπως ίσχυαν την στ) Τα αιτήµατα και τις προτάσεις της πλευράς των εργαζοµένων, όπως αυτές διατυπώθηκαν στα σχετικά έγγραφα της εργατικής πλευράς, που κατατέθηκαν στον ΟΜΕ και όπως αναπτύχθηκαν προφορικά από τους εκπροσώπους της στην συνάντηση της και καταγράφηκαν στο σχετικό πρακτικό διαιτησίας. ζ) Την έκθεση της µεσολαβήτριας του ΟΜΕ που χειρίστηκε την ίδια υπόθεση στο στάδιο της µεσολάβησης (Μ31/2011) και στην οποία διαπίστωσε άρνηση µεσολάβησης για τις εργοδοτικές οργανώσεις καθώς και τις απόψεις των εργαζοµένων, όπως αυτές καταγράφηκαν στο πρακτικό µεσολάβησης. η) τις τρέχουσες οικονοµικές εξελίξεις καθώς και τις προβλέψεις της ΕΣΥΕ για τον είκτη τιµών Καταναλωτή (2,4%) και τον εναρµονισµένο είκτη Τιµών Καταναλωτή (2,2%) κατά το έτος 2011 ( εκέµβριος εκέµβριος 2010).

3 θ) την πρόσφατα δηµοσιευµένη πρόβλεψη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τη µεταβολή του ΑΕΠ κατά -5% για το Γ τρίµηνο του ι) τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση της χώρας, που επιτάσσει τη στοιχειώδη προστασία του εισοδήµατος των εργαζοµένων εν µέσω της οικονοµικής κρίσης και των ήπιων πληθωριστικών πιέσεων, αλλά δεν επιτρέπει την ικανοποίηση όλων των οικονοµικών και θεσµικών αιτηµάτων που έθεσε η εργατική πλευρά. κ) την αναγκαιότητα του συνυπολογισµού της εν γένει οικονοµικής κατάστασης της χώρας, της συµπίεσης της αγοραστικής δύναµης των µισθωτών εξαιτίας της αύξησης του είκτη Τιµών Καταναλωτή κατά τον καθορισµό των ετήσιων αναπροσαρµογών των αµοιβών των εργαζοµένων. λ) Το γεγονός ότι από τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 3 του ν. 1876/90, όπως τροποποιήθηκε µε το νόµο 3899/ , η οποία ορίζει ότι, «η προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται στον καθορισµό βασικού ηµεροµισθίου ή/και βασικού µισθού, για τα λοιπά θέµατα µπορεί να συνεχισθεί οποτεδήποτε η συλλογική διαπραγµάτευση προκειµένου να συναφθεί ΣΣΕ», η διατήρηση µε τη Α των προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων που δεν τροποποιούνται, δεν συνιστά υπέρβαση της κατά το άρθρο 16 παρ.3 του ν.3899/2010 εξουσίας του διαιτητή. Με τη διατήρηση στη νέα Α των διατάξεων των προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων (ΣΣΕ ή Α), οι οποίες παραµένουν αµετάβλητες, δεν επέρχεται ρύθµιση αλλά επιβεβαίωση της ισχύος των προϋφισταµένων διατάξεων, οι οποίες δεν θίγονται. Αντίθετα η παράλειψη της Α να προβλέψει τη διατήρηση των προηγούµενων όρων θα ισοδυναµεί µε οιονεί ρύθµιση και σε θέµατα πέραν του βασικού µισθού ή βασικού ηµεροµισθίου, και µάλιστα προς το χειρότερο για την εργατική πλευρά, αφού ουσιαστικά θα καταργηθούν και δεν θα ισχύουν στο µέλλον, ως κανονιστικοί όροι. Σκοπός του νόµου δεν είναι η κατάργηση των όρων των ΣΣΕ/ Α που είχαν θεσπισθεί µέχρι την ισχύ του ( ), αλλά η διασφάλιση του δικαιώµατος των µερών να συνεχίσουν, όποτε θεωρούν σκόπιµο, τις διαπραγµατεύσεις, για τα υπόλοιπα, πέραν του βασικού µισθού /ηµεροµίσθιου, θεµάτων, µε σκοπό τη σύναψη ΣΣΕ. Ο νοµοθέτης, δηλαδή θέλησε και τα υπόλοιπα θέµατα, που αποτελούν περιεχόµενο της ΣΣΕ, να ρυθµίζονται µε ΣΣΕ και όχι µονοµερώς από τον εργοδότη, όπως θα συνέβαινε, εάν έπαυαν να ισχύουν οι µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου όροι των προηγούµενων ΣΣΕ/ Α. µ) η διαιτητική απόφαση έχει έναρξη ισχύος από την εποµένη της υποβολής αίτησης για µεσολάβηση στον ΟΜΕ (άρθρο 16, παραγρ. 3 του Ν. 1876/90 όπως ισχύει).

4 ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ ΩΣ ΕΞΗΣ: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής Στις διατάξεις της παρούσας διαιτητικής απόφασης υπάγονται όλοι οι τεχνικοί τηλεόρασης µέλη της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Κρήτης (ΕΤΙΤΚ) που εργάζονται στους Τηλεοπτικούς Σταθµούς, µέλη της ΕΠΕΚ, της ΤΕΠ και της ΕΤΕΠ µε τις παρακάτω ειδικότητες: 1.1. ιευθυντής φωτογραφίας 1.2. Εικονολήπτης (Χειριστής Τηλεοπτικής µηχανής λήψεως) 1.3. Τεχνικός ΕΝG (Βοηθός ηχολήπτης, Βοηθός εικονολήπτης) 1.4. Ηχολήπτης (Μηχανικός ήχου) 1.5. Ηλεκτρονικός συντηρητής τεχνολογικού εξοπλισµού 1.6. Ηλεκτρονικός ράδιο - ζεύξεων - Link 1.7. Ηλεκτρολόγος - Φωτιστής 1.8. Μοντέρ (Χειριστής µαγνητοσκοπίου και συναρµολογητής εικόνας) 1.9. Χειριστής κονσόλας µίξης εικόνας (vision mixer and digital effects) Φροντιστής τηλεοπτικού πλατό (floor manager) Τεχνικός ρύθµισης εικόνας Τεχνικός γεννήτριας χαρακτήρων Χειριστής autoque Γραφίστας Τεχνικός MASTER CONTROL (Μηχανικός τηλεόρασης) Τεχνικός ροής προγράµµατος (continuity) Μακιγιέζ - ιέρ Κοµµωτής - τρια Ηλεκτρονικός δικτύου εκποµπής (RF) Σκηνοθέτης Βοηθός σκηνοθέτη Βοηθός παραγωγής Τεχνικός Σκηνικών Ενδυµατολόγος Αµπιγιέζ Άρθρο 2 Βασικοί Μισθοί Οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή, όπως είχαν διαµορφωθεί µε βάση την Α 24/2010 (πράξη καταθ. Υπ. Εργασ. & Κοινων. Ασφάλισης

5 15/ ) και ίσχυαν την , διατηρούνται αµετάβλητοι καθόλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της παρούσας ρύθµισης. Άρθρο 3 ιατήρηση όρων Για τους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της Α 24/2010 καθώς και των προηγούµενων αυτής συλλογικών ρυθµίσεων. Άρθρο 4 Γενικοί όροι Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, συλλογικές ρυθµίσεις, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. Άρθρο 5 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 3 Φεβρουαρίου 2012 Ο ΙΑΙΤΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Έλληνας Νομοθέτης με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ A 226/27-10-2011) για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Σήμερα την 2 Αυγούστου 2010 ενώπιον του Μεσολαβητή του ΟΜΕΔ Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών βυτιοφόρων ΙΧΦ μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων και των οδηγών ανεφοδιαστών αεροσκαφών με καύσιμο, οι οποίοι εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 Στην Αθήνα, σήµερα την 15 η Ιουλίου 2010, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) ηµήτριος ασκαλόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Ιουλίου 2010, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Δημήτριος Δασκαλόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις αμοιβές 42 ΜΕΛΕΤΕΣ. κατά το 2013 ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΚΑΨΆΛΗΣ, ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ

Εξελίξεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις αμοιβές 42 ΜΕΛΕΤΕΣ. κατά το 2013 ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΚΑΨΆΛΗΣ, ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ Εξελίξεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις αμοιβές κατά το 2013 ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΚΑΨΆΛΗΣ, ΧΡΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ Συντονιστής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΙΝΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 42 ΜΕΛΕΤΕΣ Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 [Π.Κ. ΥΠ. ΑΠ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟ/ΣΙΑΣ 13/18-4-2008]

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 [Π.Κ. ΥΠ. ΑΠ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟ/ΣΙΑΣ 13/18-4-2008] ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 [Π.Κ. ΥΠ. ΑΠ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟ/ΣΙΑΣ 13/18-4-2008] Στην Αθήνα, σήµερα την 2 α Απριλίου 2008, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP)

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretation for Greece Version 1.0, July 2013 Greek Version 1 Υπάρχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων ή συμβούλιο εργαζομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA, STAR, MAD TV, ANTENNA TV, ΣΚΑΪ, EXTRA 3, KONTRA CHANNEL, MEGA

ALPHA, STAR, MAD TV, ANTENNA TV, ΣΚΑΪ, EXTRA 3, KONTRA CHANNEL, MEGA Αρ. Πρωτ. 1273 Αθήνα, 13/12/2012 Προς: ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ALPHA, STAR, MAD TV, ANTENNA TV, ΣΚΑΪ, EXTRA 3, KONTRA CHANNEL, MEGA Για όλα τα Τηλεοπτικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις

Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις Ματίνα Γιαννακούρου ικηγόρος, ρ. Εργατικού ικαίου (Παν/µιο Paris X-Nanterre), & Ευαγγελία Σουµέλη Επιστ. Συνεργάτις ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012 30 Απριλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 163203/17875/2013 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Θέµα: Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες Εισαγωγή Το προσφυγικό πρόβληµα άρχισε να παίρνει µεγάλες διαστάσεις κυρίως µετά τα τέλη του Β' Παγκοσµίου πολέµου. Η µαζική έξοδος ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους άλλοτε βίαια και άλλοτε εκούσια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα