Παραδοτέα Π14 Καθορισμός γεωγραφικής θέσης δημιουργίας μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων (Έκθεση Αναφοράς)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παραδοτέα Π14 Καθορισμός γεωγραφικής θέσης δημιουργίας μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων (Έκθεση Αναφοράς)"

Transcript

1 Αριθμός & Τίτλος Δέσμης Εργασίας ΔΕ6: Καθορισμός γεωγραφικής θέσης δημιουργίας μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων Κωδικός Φορέα ΑΦ ΣΦ1 ΣΦ2 ΣΦ3 ΣΦ4 Ανθρωπομήνες για κάθε Φορέα Στόχοι Δέσμης Εργασίας Στόχος της Δέσμης Εργασίας 6 είναι ο εντοπισμός και ο προσδιορισμός των περιοχών εκείνων στην Κύπρο όπου ενδείκνυται η εγκατάσταση μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων. Περιγραφή Εργασίας & Κύρια Αναμενόμενα Αποτελέσματα Ο καθορισμός των περιοχών εκείνων όπου συνίσταται η προώθηση ενεργειακών καλλιεργειών, αποτελεί το εισερχόμενο στην έκτη δέσμη εργασίας που είναι ο καθορισμός γεωγραφικών θέσεων δημιουργίας μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε σε αυτή την περίπτωση είναι αυτή της ανάλυσης ευαισθησίας και της χρήσης κατάλληλου λογισμικού για επίλυση των γραμμικών και μη συναρτήσεων που θα προκύψουν. Τα δεδομένα τα οποία λήφθηκαν υπόψη είναι τόσο οικονομικά, όσο και τεχνικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά. Σημαντικό ρόλο για τον προσδιορισμό των δεδομένων της μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων, αποτελούν τόσο το είδος της υπό μελέτη ενεργειακής καλλιέργειας, όσο και η προτεινόμενη τεχνολογία. Για τον σκοπό αυτό καταρτίστηκαν σειρά σεναρίων, όπου μέσα από μία πολυκριτηριακή ανάλυση με την εφαρμογή του λογισμικού DLab υποδείχθηκε η βέλτιστη λύση. Παραδοτέα Π14 Καθορισμός γεωγραφικής θέσης δημιουργίας μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων (Έκθεση Αναφοράς)

2 1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Τα βιοκαύσιμα είναι η ενεργειάκα αξιοποιήσιμη μορφή των διαφόρων πηγών βιομάζας. Παράγονται μέσα από θερμοχημικές ή και βιοχημικές διεργασίες. Το βιοντίζελ και η βιοαιθανόλη είναι τα αντιπροσωπευτικότερα υγρά εναλλακτικά καύσιμα της ομάδας βιοκαυσίμων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο τομέα μεταφορών. Αποτελεί ουσιαστικά μεθυλεστέρα ο οποίος παράγεται κυρίως από ελαιούχους σπόρους (π.χ. ηλίανθος, ελαιοκράμβη), μέσω μετεστεροποίησης των τριγλυκεριδίων (TGs) ή εστεροποίησης των ελευθέρων λιπαρών οξέων (FFAs) με αλκοόλες μικρού μοριακού βάρους. Αυτή είναι και η μέθοδος παραγωγής βιοντίζελ που εφαρμόζεται παγκοσμίως σε βιομηχανικό επίπεδο [4,9]. Η παραγωγή του βιοντίζελ βασίζεται σε ραφιναρισμένα προϊόντα αγοράς όπως σογιέλαιο, το κραμβέλαιο, το ηλιέλαιο και το φοινικέλαιο. Οι συγκεκριμένες πρώτες ύλες επιβαρύνουν την τελική τιμή του παραγόμενου βιοντίζελ σε σημείο που πλησιάζει το συμβατικό ντίζελ. Για αυτό ακριβώς το λόγο χρησιμοποιούνται εναλλακτικές πρώτες ύλες όπως τα χρησιμοποιημένα λίπη και έλαια - τηγανέλαια αλλά και τα όξινα ακατέργαστα σπορέλαια τα οποία έχουν σημαντικά χαμηλότερη τιμή από αυτή των ραφιναρισμένων ελαίων. [9] Τα τελευταία χρόνια μια ισπανική εταιρεία υποστηρίζει την παραγωγή βιοντίζελ χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη το φυτοπλαγκτόν που υποδηλώνει μια οικολογικότερη και οικονομικότερη διαδικασία παραγωγής του υγρού βιοκαυσίμου. Η ισπανική εταιρεία έχει σχεδόν τελειοποιήσει τη διαδικασία παραγωγής, ωστόσο δεν έχει ακόμα δοκιμάσει να εξευγενίσει το καύσιμο, το οποίο σε ακατέργαστη μορφή έχει σκούρο πράσινο χρώμα [7]. Μια ενθαρρυντικά υποσχόμενη διεργασία παραγωγής βιοντίζελ, είναι η μέθοδος Fischer-Tropsch. Στη συγκεκριμένη μέθοδο γίνεται παραγωγή βιοντίζελ από βιομάζα με βαθμό απόδοσης 45%-48% και με υψηλό κόστος επένδυσης, που ανεβάζει το

3 κόστος του προϊόντος πάνω από την τιμή ορυκτού ντίζελ. Ήδη, έχουν αναπτυχθεί τεχνολογίες στηριζόμενες στην πιο πάνω μέθοδο, οι οποίες ανεβάζουν τον βαθμό απόδοσης πάνω από το 80% ενώ ταυτόχρονα ρίχνουν το κόστος του παραγόμενου βιοντίζελ (σχεδόν από κάθε είδος βιομάζας) στα όρια οικονομικής εκμετάλλευσης ευρείας κλίμακας [6]. 2. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ Μια δυνητική πρώτη ύλη για παραγωγή βιοντίζελ στην Κύπρο είναι τα χρησιμοποιούμενα φυτικά έλαια. Δεν χρησιμοποιούνται πρωτογενή φυτικά έλαια ως πρώτη ύλη λόγω περιορισμένης καλλιεργήσιμης γης και υδάτινων πόρων καθώς επίσης και λόγω του γεγονότος ότι αρκετά ενεργειακά φυτά που παράγουν βιομάζα δεν ευδοκιμούν στην Κύπρο. 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας λήφθηκαν πληροφορίες από την εταιρεία Green Fuels Ltd, μονάδα παραγωγής βιοντίζελ που βρίσκεται στις Αγκλεισίδες. Η μονάδα διαθέτει δυναμικό παραγωγής 400lt βιοντίζελ ημερησίως και αξιοποιεί τα χρησιμοποιούμενα φυτικά έλαια για την παραγωγή των βιοκαυσίμων. Τα χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια συλλέγονται από τα εστιατόρια, αποθηκεύονται στην δεξαμενή της μονάδας παραγωγής η οποία διαχωρίζεται σε τρία τμήματα (βλ. Εικόνα 1) Στο πρώτο τμήμα γίνεται φυσικός διαχωρισμός (διύλιση) του λαδιού από το νερό, όπου το λάδι λόγω της μικρότερης πυκνότητας του σε σχέση με το νερό συγκεντρώνεται στο πάνω μέρος και μεταφέρεται στο δεύτερο τμήμα της δεξαμενής.

4 Εικόνα 1: Δεξαμενή διοχέτευσης Στη συνέχεια το λάδι περνά μέσω φίλτρων στο τρίτο τμήμα της δεξαμενής όπου γίνεται μερικώς καθαρισμός του και μεταφέρεται σε βαρέλι των 8000lt (βλ. Εικόνα 2) στο οποίο ξαναφυλτράρεται. Το καθαρό λάδι μεταφέρεται σε δεξαμενή (Processor Tank) (βλ. Εικόνα 3) όπου ζεσταίνεται στους C για να ρευστοποιηθεί και να απομακρυνθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ελεύθερα λιπαρά οξέα. Η θερμοκρασία είναι σχετικά χαμηλή κατά την οποία δεν εκπέμπονται μυρωδιές στην ατμόσφαιρα. Εικόνες 2,3: Βαρέλι και Processor Tank Ακολούθως, γίνεται έλεγχος οξύτητας του λαδιού (Titration Test) και η τιτλοδότηση του, όπου καθορίζεται η ποσότητα του καταλύτη (καυστική σόδα) που χρειάζεται για τη διάσπαση της περιεχόμενης οξύτητας.

5 Στη συνέχεια, γίνεται επεξεργασία πρόσμιξης της μεθανόλης με την καυστική σόδα. Στο δοχείο πρόσμιξης η δεξαμενή μεθανόλης παραμένει ερμητικά κλειστή και με την χρίση του συστήματος επιστροφής αερίων (vapor recovery) επιτυγχάνεται η ασφαλής μετάγγιση της απαιτούμενης ποσότητας μεθανόλης. Το δοχείο πρόσμιξης είναι επίσης εφοδιασμένο με ένα σιφόνι διαμέσου του οποίου διοχετεύεται η απαιτούμενη ποσότητα καυστικής σόδας (βλ. Εικόνα 4). Η καυστική σόδα και η μεθανόλη μεταφέρονται μέσω σωλήνα ροής σε κλειστή δεξαμενή μαζί με το λάδι και αναμιγνύονται για 1h. Η αναλογία λαδιού μεθανόλης καυστικής σόδας είναι 150 lt λάδι 30 lt μεθανόλης 1000 gr καυστική σόδα. Εικόνα 4: Πρόσθεση μεθανόλης και καυστικής σόδας. Μετά το τέλος της ανάμιξης το μέιγμα αφήνεται για 4h σε ηρεμία όπου παράγονται δυο μείγματα. Στο κάτω μέρος της δεξαμένης συγκεντρώνεται η γλυκερίνη λόγω βαρύτητας και στο πάνω μέρος το βιοντίζελ. Η γλυκερίνη αφαιρείται από το μείγμα ως παραπροϊόν, το οποίο μετά από επεξεργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σταθμούς βιομάζας, σε βιομηχανίες παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών. Στη συνέχεια ακολουθεί το στάδιο πλύσης ύδατος του βιοντίζελ όπου προστίθεται ποσότητα νερού ίση με την ποσότητα της γλυκερίνης που

6 αφαιρείται. Το νερό που χρησιμοποιείται είναι μαλακό δηλαδή δεν περιέχει άλατα και αυτό πετυχαίνεται με τα μέσα ατμοποίησης (βλ. Εικόνα 5). Λόγω της πυκνότητας του, το νερό περνά διαμέσου του βιοντίζελ μεταφέροντας μαζί του και το υπολειπόμενο σαπούνι. Έτσι στο πάνω μέρος της δεξαμενής έχουμε το βιοντίζελ και στο κάτω μέρος της συγκεντρώνεται η ποσότητα του νερού η οποία αφαιρείται (Σχήμα 1). Εικόνα 5: Συσκευή ατμοποίησης Σχήμα 1: Δεξαμενή πλυσίματος Το νερό που αφαιρείται λόγω του ότι δεν είναι κατάλληλο για χρήση αποθηκεύεται σε στεγανή δεξαμενή και στη συνεχεία μεταφέρεται σε σταθμό επεξεργασίας λυμάτων. Έτσι το τελικό προϊόν, βιοντίζελ μεταφέρεται στις δεξαμενές διάθεσης (βλ. Είκονα 6) [2]. Εικόνα 6: Δεξαμενές διάθεσης βιοντίζελ

7 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΕΡΔΟΥΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ, ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ 4.1. Εκτίμηση Συνολικού Κόστους Επένδυσης Ενοικιαγορά κρατικής γης Για την λειτουργία της μονάδας παραγωγής βιοντίζελ η συνολική έκταση που απαιτείται είναι 1700m² λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις σημερινές ανάγκες όσο και για μελλοντική επέκταση. Το κόστος θα ανέρχεται στις 10,000 με βάση τα σημερινά δεδομένα. Κτιριακές Εγκαταστάσεις Οι αναγκαίες κτιριακές εγκαταστάσεις που απαιτούνται είναι το τμήμα παραγωγής και διοίκησης. Η συνολική έκταση που απαιτείται είναι 200 m². Το κόστος θα ανέρχεται στις 60,000 νοουμένου ότι η κατασκευή είναι μεταλλική και συμπεριλαμβανομένων όλων των ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών. Εξοπλισμός Το συνολικό κόστος του εξοπλισμού το οποίο απαιτείται για τη σωστή λειτουργία της μονάδας ανέρχεται στις 94,000. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων δεξαμενή διοχέτευσης, βαρέλια, συστήματα σωληνώσεων, αντλία συστήματος και μεθανόλης, δοχείο πρόσμιξης, δεξαμενές πλυσίματος, σύστημα θέρμανσης, συσκευή ατμοποίησης και το όχημα περισυλλογής των χρησιμοποιούμενων φυτικών ελαίων το οποίο στοιχίζει 25,000. Απρόβλεπτα Τα απρόβλεπτα έξοδα τα οποία πιθανόν να οφείλονται σε αυξήσεις εργατικών και υλικών και επιπλέον εργασίες κατά την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων ανέρχονται στις 10,000.

8 Οι συνολικές ανάγκες της επιχείρησης σε κεφάλαια ανέρχονται στις 174,000 (Βλ. Πίνακα 1). Ανάγκες Κεφάλαιο Ενοικιαγορά Κρατικής Γης 10,000 Κτιριακές Εγκαταστάσεις 60,000 Εξοπλισμός 94,000 Απρόβλεπτα Έξοδα 10,000 Σύνολο 174,000 Πίνακας 1: Ανάγκες σε κεφάλαια Το κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται στις 174,000 και χρηματοδοτείται από: 40% Κρατική Επιχορήγηση στο συνολικό πόσο του εξοπλισμού (37,600 ), 50 % Ίδια Κεφάλαια (68,200 ) και 50% σε τραπεζικό δάνειο (68,200 ) Εκτίμηση Δαπανών Λειτουργίας Πρώτες Ύλες Η παραγωγή βιοντίζελ στηρίζεται στη μέθοδο όπου ως πρώτες ύλες είναι τα χρησιμοποιούμενα φυτικά έλαια, η μεθανόλη και η καυστική σόδα με τιμές μονάδος αγοράς 0.20 /lt, 0.06 /lt και 0.02 /lt αντίστοιχα. Ανθρώπινος Παράγοντας Για την ομαλή λειτουργία της μονάδας παραγωγής το ανθρώπινο δυναμικό και οι μηνιαίες απολαβές τους συγκεντρώνονται στον πιο κάτω πίνακα (Πίνακας 2): Ειδικότητες Αριθμός Ετήσιες Απολαβές Διευθυντής 1 36,000 Μηχανολόγος Μηχανικός 1 24,000 Οδηγός 1 14,400 Τεχνικός 2 19,200 Γραμματέας 1 11,400 Σύνολο: 6 105,000 Πίνακας 2: Ανθρώπινο Δυναμικό

9 Τόκοι Οι τόκοι του δανείου το οποίο είναι 68,200, υπολογίζονται με βάση ότι το επιτόκιο ανέρχεται στα 6.5% στο πόσο κάθε χρόνου μέχρι την αποπληρωμή του δανείου και ετήσια δόση 7,500. Γενικά Έξοδα Τα έξοδα λειτουργίας της μονάδος όπως κόστος συντήρησης, λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και φιάλες υγραερίου συνολικά ανέρχονται 7000 ετησίως, 5% του συνολικού κόστους λειτουργίας Κέρδος Χρηματορροές Νεκρό σημείο Συνοψίζοντας τα πιο πάνω το κόστος των πρώτων υλών όσον αφορά τα χρησιμοποιούμενα φυτικά έλαια ανέρχεται στα 0.20 /lt, τη μεθανόλη στα 0.06 /lt και τη καυστική σόδα στα 0.02 /lt. Η ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής (π.χ ηλεκτρισμός, λειτουργία μηχανημάτων) υπολογίζεται περίπου στις 13kWh για παραγωγή 400lt βιοντίζελ. Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος ανά kwh το οποίο είναι 0.12 / kwh και κάνοντας τους απαραίτητους υπολογισμούς, το κόστος της καταναλισκόμενης ενέργειας ανέρχεται στα /lt. Το κόστος για τα εργατικά και τον εξοπλισμό ανέρχεται στα 0.1 /lt και /lt αντίστοιχα. Η γλυκερίνη ως παραπροϊόν λόγω του ότι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για παραγωγή φαρμάκων και καλλυντικών δεν λαμβάνεται υπόψη ως κόστος αλλά ως κέρδος το οποίο ανέρχεται στα 0.05 /lt. Το συνολικό κόστος παραγωγής βιοντίζελ ανά lt ανέρχεται στα /lt και παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον πιο κάτω πίνακα (βλ. Πινάκα 3) [3,8]. Αν το βιοντίζελ έχει κόστος παραγωγής /lt, τιμή πώλησης 0.60 /lt και η ετήσια ποσότητα παραγωγής είναι 96,000 λίτρα (400 λίτρα ανά ημέρα), το ετήσιο κέρδος ανέρχεται στις 16,000.

10 Κόστος Παραγωγής Βιοντίζελ Κόστος [ /lt] Χρησιμοποιούμενα Φυτικά Έλαια 0,200 Μεθανόλη 0,060 Καυστική Σόδα 0,020 Ενέργεια 0,004 Εργατικά 0,100 Εξοπλισμός 0,042 Γλυκερίνη -0,050 Σύνολο: 0,376 Φ.Π.Α 15% 0,056 Σύνολο: 0,432 [ /lt] Πίνακας 3: Κόστος βιοντίζελ (Ευρώ ανά λίτρο) Ο χρόνος απόσβεσης που απαιτείται για την επένδυση σύμφωνα με τα πιο πάνω κόστη επένδυσης και λειτουργίας είναι (βλ. Πίνακα 4 ). Χρόνος Κέρδη [ ] Κόστος [ ] Υπολειπόμενη Αξία [ ] Πίνακας 4: Νεκρό σημείο

11 5. ΕΚΤΙΜΗΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Για να υπολογιστεί η παραγωγή των ενεργειακών καλλιεργειών (σε λίτρα) απαιτείται η γνώση της παραγωγής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ από την επεξεργασία των ενεργειακών φυτών σε λίτρα ανά εκτάριο (lt/ha) καθώς και οι επιλεγμένες εκτάσεις σε εκτάρια. Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει την παραγωγή βιοκαυσίμων (Βιοαιθανόλη και Βιοντίζελ) σε λίτρα ανά εκτάριο των επιλεγμένων ενεργειακών φυτών. Α/Α Φυτό Παραγωγή (lt/ha) Βιοαιθανόλη Βιοντίζελ 1 Ελαιοκράμβη Ηλίανθος Γλυκό σόργο Σιτάρι Κριθάρι Ζαχαρότευτλα Καλαμπόκι Πατάτα 4550 Πίνακας 5: Η παραγωγή βιοκαυσίμων από τα επιλεγμένα ενεργειακά φυτά Οι επιλεγμένες εκτάσεις ανά επαρχία για χωροθέτηση ενεργειακών καλλιεργειών όπως αυτές προκύπτουν από τα διάφορα σενάρια στα δυο τελευταία στάδια της πολυκριτηριακής ανάλυσης αφενός μετά την υιοθέτηση των κριτηρίων άρδευσης και αφετέρου μετά την υιοθέτηση όλων των κριτηρίων (τελικά αποτελέσματα) του Παραδοτέου Π12 παρουσιάζονται στον Πίνακα 6 που ακολουθεί. Με βάση τους δυο Πίνακες 5 και 6 προκύπτει η παραγωγή βιοκαυσίμων σε λίτρα από τα ενεργειακά αυτά φυτά στις επιλεγμένες εκτάσεις για χωροθέτηση ενεργειακών καλλιεργειών για τα διάφορα σενάρια μετά και την υιοθέτηση των κριτηρίων άρδευσης (εντός περιοχών με υδατικά έργα και πλησίον σε σταθμούς βιολογικής επεξεργασία λυμάτων) (Πίνακας 7) καθώς και για τα τελικά αποτελέσματα (Πίνακας 8) ανά επαρχία καθώς και για ολόκληρη την Κύπρο (Πίνακες 9 και 10).

12 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΠΡΟ ΣΕΝΑΡΙΑ Επαρχία ΜΕ ΥΔΑΤ. ΕΡΓΑ Η/ΚΑΙ ΒΙΟΛ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ Σεναριο 1 1 η Εκδοχή 1η Επιλογή (χρήσηκάλυψη γης, υψόμετρα 800μ. και κλίσεις εδάφους 15%) + Υδατικά Έργα Σεναριο 1 2 η Εκδοχή 1η Επιλογή (χρήσηκάλυψη γης, υψόμετρα 800μ. και κλίσεις εδάφους 15%) + Υδατικά Έργα + Βιολ. Σταθμούς Σεναριο 2 Σενάριο 2 (χρήση κάλυψη γης,, υψόμετρα 800μ. και κλίσεις εδάφους 15%) + Υδατικά Έργα + Βιολ. Σταθμούς Σεναριο 3 Σενάριο 3 (χρήση κάλυψη γης,, υψόμετρα 800μ. και κλίσεις εδάφους 15%ς στις ορεινές περ.) + Υδατικά Έργα + Βιολ. Σταθμούς Εκτάρια (ha) Εκτάρια (ha) Λευκωσια Λεμεσος Λαρνακα Παφος Κερυνεια 0 0 Αμμοχωστος Βασεις Η.Β Λευκωσια Λεμεσος Λαρνακα Παφος Κερυνεια 0 0 Αμμοχωστος Βασεις Η.Β Λευκωσια Λεμεσος Λαρνακα Παφος Κερυνεια Αμμοχωστος Βασεις Η.Β Λευκωσια Λεμεσος Λαρνακα 0 0 Παφος 0 0 Κερυνεια 0 0 Αμμοχωστος 0 0 Βασεις Η.Β. 0 0 Πίνακας 6: Οι εκτάσεις των επιλεγμένων περιοχών για χωροθέτηση ενεργ. καλλιεργειών ανά επαρχία και ανά σενάριο στα δυο τελευταία στάδια της πολυκριτηριακής ανάλυσης.

13 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (litres) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΠΡΟ ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΣΙΤΗΡΑ ΑΜΥΛΟΥΧΑ ΣΑΚΧΑΡΟΥΧΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΚΡΙΘΑΡΙ ΠΑΤΑΤΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟ ΓΛΥΚΟ ΣΟΡΓΟ ΜΕ ΥΔΑΤ. ΕΡΓΑ Η/ΚΑΙ ΒΙΟΛ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ Βιοκαύσιμα (lt/ha) Επαρχία Εκτάρια (ha) Λευκωσια , , , , , , , , Σεναριο 1 1η Εκδοχή 1η Επιλογή (χρήση κάλυψη Λεμεσος ,792, ,629, ,723, ,792, ,589, ,283, ,360, ,258, γης, υψόμετρα 800μ. και Λαρνακα ,724, ,172, ,965, ,724, ,120, ,379, ,483, ,344, κλίσεις εδάφους 15%) + Παφος ,118, ,318, ,157, ,118, ,573, ,515, ,150, ,637, Υδατικά Έργα Κερυνεια Αμμοχωστος ,764, ,362, ,685, ,764, ,856, ,969, ,703, ,725, Βασεις Η.Β ,644, ,292, ,526, ,644, ,402, ,700, ,045, ,585, Σεναριο 1 2η Εκδοχή Λευκωσια ,170, ,266, ,894, ,170, ,731, ,884, ,940, ,532, η Επιλογή (χρήση κάλυψη Λεμεσος ,082, ,714, ,776, ,082, ,645, ,185, ,452, ,429, γης, υψόμετρα 800μ. και Λαρνακα ,834, ,069, ,445, ,834, ,454, ,126, ,087, ,139, κλίσεις εδάφους 15%) + Παφος ,356, ,041, ,809, ,356, ,269, ,302, ,962, ,082, Υδατικά Έργα + Βιολ. Κερυνεια Σταθμούς Αμμοχωστος ,403, ,651, ,204, ,403, ,237, ,657, ,718, ,303, Βασεις Η.Β ,646, ,293, ,528, ,646, ,409, ,704, ,054, ,587, Σεναριο 2 Λευκωσια Σενάριο 2 (χρήση κάλυψη Λεμεσος ,708, ,913, ,944, ,708, ,436, ,094, ,896, ,826, γης,, υψόμετρα 800μ. και Λαρνακα ,665, ,388, ,887, ,665, ,023, ,497, ,660, ,776, κλίσεις εδάφους 15%) + Παφος ,218, ,377, ,291, ,218, ,952, ,741, ,700, ,754, Υδατικά Έργα + Βιολ. Κερυνεια Σταθμούς Αμμοχωστος ,345, ,618, ,127, ,345, ,018, ,527, ,399, ,236, Βασεις Η.Β Σεναριο 3 Λευκωσια , , , , , , ,206, , Σενάριο 3 (χρήση κάλυψη Λεμεσος ,156, , ,542, ,156, ,386, ,603, ,363, ,349, γης,, υψόμετρα 800μ. και Λαρνακα κλίσεις εδάφους 15%ς Παφος στις ορεινές περ.) + Υδατικά Κερυνεια Έργα + Βιολ. Σταθμούς Αμμοχωστος Βασεις Η.Β Πίνακας 7: Η παραγωγή βιοκαυσίμων σε λίτρα από τα ενεργειακά φυτά στις επιλεγμένες εκτάσεις για χωροθέτηση ενεργειακών καλλιεργειών ανά επαρχία για τα διάφορα σενάρια μετά και την υιοθέτηση των κριτηρίων άρδευσης (εντός περιοχών με υδατικά έργα και πλησίον σε σταθμούς βιολογικής επεξεργασία λυμάτων).

14 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (litres) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΠΡΟ ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΣΙΤΗΡΑ ΑΜΥΛΟΥΧΑ ΣΑΚΧΑΡΟΥΧΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΚΡΙΘΑΡΙ ΠΑΤΑΤΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟ ΓΛΥΚΟ ΣΟΡΓΟ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ Βιοκαύσιμα (lt/ha) Επαρχία Εκτάρια (ha) Λευκωσια , , , , , , , , Σεναριο 1 1η Εκδοχή 1η Επιλογή (χρήση κάλυψη Λεμεσος , , , , ,601, , ,322, , γης, υψόμετρα 800μ. και Λαρνακα , , , , ,188, , ,723, , κλίσεις εδάφους 15%) + Παφος , , ,146, , ,260, ,934, ,729, ,003, Υδατικά Έργα Κερυνεια Αμμοχωστος ,123, , ,497, ,123, ,259, ,527, ,178, ,310, Βασεις Η.Β , , , , ,843, ,093, ,673, , Σεναριο 1 2η Εκδοχή Λευκωσια ,387, ,976, ,517, ,387, ,845, ,622, ,633, ,952, η Επιλογή (χρήση κάλυψη Λεμεσος ,034, , ,378, ,034, ,921, ,326, ,688, ,206, γης, υψόμετρα 800μ. και Λαρνακα , , , , ,791, ,656, ,049, , κλίσεις εδάφους 15%) + Παφος , , ,301, , ,702, ,196, ,370, ,139, Υδατικά Έργα + Βιολ. Κερυνεια Σταθμούς Αμμοχωστος ,959, ,143, ,612, ,959, ,430, ,409, ,778, ,286, Βασεις Η.Β , , , , ,844, ,094, ,675, , Σεναριο 2 Λευκωσια Σενάριο 2 (χρήση κάλυψη Λεμεσος , , ,146, , ,259, ,934, ,728, ,003, γης,, υψόμετρα 800μ. και Λαρνακα , , , , ,573, ,527, ,733, , κλίσεις εδάφους 15%) + Παφος , , , , ,810, ,667, ,077, , Υδατικά Έργα + Βιολ. Κερυνεια Σταθμούς Αμμοχωστος ,637, , ,183, ,637, ,208, ,684, ,006, ,910, Βασεις Η.Β Σεναριο 3 Λευκωσια ,248 1,334 3, Σενάριο 3 (χρήση κάλυψη Λεμεσος , , , , , , , , γης,, υψόμετρα 800μ. και Λαρνακα κλίσεις εδάφους 15%ς στις Παφος ορεινές περ.) + Υδατικά Έργα Κερυνεια Βιολ. Σταθμούς Αμμοχωστος Βασεις Η.Β Πίνακας 8: Η παραγωγή βιοκαυσίμων σε λίτρα από τα ενεργειακά φυτά στις επιλεγμένες εκτάσεις για χωροθέτηση ενεργειακών καλλιεργειών ανά επαρχία για τα διάφορα σενάρια βάσει των τελικών αποτελεσμάτων της ολοκληρωμένης πολυκριτηριακής ανάλυσης.

15 ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ) (litres) ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΣΙΤΗΡΑ ΑΜΥΛΟΥΧΑ ΣΑΚΧΑΡΟΥΧΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΚΡΙΘΑΡΙ ΠΑΤΑΤΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟ ΓΛΥΚΟ ΣΟΡΓΟ Σεναριο 1 1η Εκδοχή 27,129, ,825, ,172, ,129, ,865, ,041, ,211, ,650, Σεναριο 1 2η Εκδοχή 87,493, ,038, ,658, ,493, ,747, ,861, ,215, ,076, Σεναριο 2 80,561, ,994, ,415, ,561, ,463, ,264, ,090, ,988, Σεναριο 3 1,376, , ,835, ,376, ,218, ,096, ,570, ,605, Πίνακας 9: Η παραγωγή βιοκαυσίμων σε λίτρα από τα ενεργειακά φυτά στις επιλεγμένες εκτάσεις για χωροθέτηση ενεργειακών καλλιεργειών σε ολόκληρη την Κύπρο για τα διάφορα σενάρια μετά και την υιοθέτηση των κριτηρίων άρδευσης (εντός περιοχών με υδατικά έργα και πλησίον σε σταθμούς βιολογικής επεξεργασία λυμάτων). ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (litres) ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΣΙΤΗΡΑ ΑΜΥΛΟΥΧΑ ΣΑΚΧΑΡΟΥΧΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΚΡΙΘΑΡΙ ΠΑΤΑΤΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟ ΓΛΥΚΟ ΣΟΡΓΟ Σεναριο 1 1η Εκδοχή 3,213, ,874, ,284, ,213, ,182, ,229, ,671, ,748, Σεναριο 1 2η Εκδοχή 8,581, ,005, ,441, ,581, ,536, ,307, ,195, ,011, Σεναριο 2 4,705, ,744, ,274, ,705, ,841, ,587, ,880, ,489, Σεναριο 3 24, , , , , , , , Πίνακας 10: Η παραγωγή βιοκαυσίμων σε λίτρα από τα ενεργειακά φυτά στις επιλεγμένες εκτάσεις για χωροθέτηση ενεργειακών καλλιεργειών σε ολόκληρη την Κύπρο για τα διάφορα σενάρια βάσει των τελικών αποτελεσμάτων της ολοκληρωμένης πολυκριτηριακής ανάλυσης.

16 6. ΕΚΤΙΜΗΘΕΙΣΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΏΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Στην προηγούμενη ενότητα εκτιμήθηκε η παραγωγή βιοκαυσίμων σε λίτρα από τα ενεργειακά φυτά στις επιλεγμένες εκτάσεις για χωροθέτηση ενεργειακών καλλιεργειών ανά επαρχία και σε ολόκληρη την Κύπρο για τα διάφορα σενάρια τα οποία δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της πολυκριτηριακής ανάλυσης του Παραδοτέου Π12. Στην ενότητα αυτή θα εκτιμηθεί το πόσο μπορεί να μεταβάλει το ποσοστό κατανάλωσης βιοκαυσίμων στο σύνολο της ετήσιας κατανάλωσης καυσίμων η παραγωγή βιοκαυσίμων απο τις ενεργειακές καλλιέργειες. Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία πάρθηκαν από την Υπηρεσία Ενέργειας η κατανάλωση καυσίμων στην Κύπρο τα έτη 2008, 2009 και 2010 ανάλογα με το είδος καυσίμου παρουσιάζονται πιο κάτω. Η κατανάλωση για κάθε καύσιμο υπολογίζεται από την κατανάλωση κάθε καυσίμου σε λίτρα επί τον Συντελεστή Ενεργειακού Δυναμικού. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ 2008 ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ RON ,860, ,771,547, % RON 98 26,324, ,389, % RON 100 2,977, ,270, % Diesel 240,263, ,649,501, % Biodiesel 11,507, ,753, % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 17,738,461, Πίνακας 11: Η ετήσια κατανάλωση καυσίμων στην Κύπρο το έτος ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ 2009 ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ RON ,857, ,907,440, % RON 98 49,140, ,572,509, % RON 100 3,801, ,657, % Diesel 406,685, ,640,686, % Biodiesel 18,422, ,948, % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 31,850,242, Πίνακας 12: Η ετήσια κατανάλωση καυσίμων στην Κύπρο το έτος 2009.

17 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ 2010 ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ RON ,836, ,290,770, % RON 98 42,669, ,365,414, % RON 100 3,330, ,560, % Diesel 412,033, ,833,195, % Biodiesel 18,839, ,690, % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 32,217,631, Πίνακας 13: Η ετήσια κατανάλωση καυσίμων στην Κύπρο το έτος Για τους σκοπούς της ανάλυσης αυτή θεωρούμε ως εκτιμηθείσα μέση συνολική κατανάλωση καυσίμων υπολογίζεται από τον μέσο όρο της κατανάλωσης καυσίμων τα έτη 2008, 2009 και 2010 (Πίνακας 14). Το εκτιμηθέν ποσοστό κατανάλωσης βιοκαυσίμων στην συνολική κατανάλωση είναι 1.97%. ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Μ.Ο ) ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ RON ,518, ,656,586, % RON 98 39,378, ,260,104, % RON 100 3,369, ,829, % Diesel 352,994, ,707,794, % Biodiesel 16,256, ,464, % ΜΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 27,268,778, Πίνακας 14: Η εκτιμηθείσα ετήσια κατανάλωση καυσίμων στην Κύπρο το έτος Βήμα 1 ο : Πολλαπλασιάζουμε την παραγωγή βιοκαυσίμων σε λίτρα από τα ενεργειακά φυτά στις επιλεγμένες εκτάσεις για χωροθέτηση ενεργειακών καλλιεργειών για ολόκληρη την Κύπρο και για τα διάφορα σενάρια τα οποία δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της πολυκριτηριακής ανάλυσης του Παραδοτέου Π12 (Πίνακες 9 και 10) με τον αντίστοιχο συντελεστή για το Βιοντίζελ, ο οποίος έχει τιμή 33. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 15. Βήμα 2 ο : Από την συνολική κατανάλωση συμβατικών καυσίμων (26,732,314, lt) η οποία προκύπτει από την αφαίρεση της κατανάλωσης βιοντίζελ από την συνολική μέση ετήσια κατανάλωση καυσίμων (Πίνακας 14), αφαιρούμε την εκτιμηθείσα κατανάλωση βιοκαυσίμων του Πίνακα 15. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 16.

18 Βήμα 3 ο : Στην ετήσια κατανάλωση βιοντίζελ (536,464, lt), του Πίνακα 14 προσθέτουμε την μέση εκτιμηθείσα ετήσια κατανάλωση βιοκαυσίμων όπως αυτή υπολογίστηκε στο Βήμα 1 (Πίνακας 15) Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 17. Βήμα 4 ο : Προσθέτουμε την συνολική μέση κατανάλωση συμβατικών καυσίμων (Πίνακας 16) και την εκτιμηθείσα μέση ετήσια κατανάλωση βιοκαυσίμων (Πίνακας 17). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 18. Το βήμα αυτό γίνεται για να ελεγχθεί ότι η συνολική μέση ετήσια κατανάλωση όπως αυτή παρουσιάζεται στον Πίνακα 13 θα μείνει αναλλοίωτη καθ όλη την διαδικασία. Βήμα 5 ο : Στο τελικό αυτό στάδιο υπολογίζουμε το ποσοστό της εκτιμηθείσας ετήσιας κατανάλωσης βιοκαυσίμων (Πίνακας 17) ως προς την συνολική κατανάλωση καυσίμων (Πίνακας 18). Τα τελικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 19. Ο Πίνακας 20 παρουσιάζει τη μεταβολή % του ποσοστού κατανάλωσης βιοκαυσίμων σε σχέση με το μέσο ποσοστό των ετών Η ανάλυση καταδεικνύει τα ακόλουθα: Το ζαχαρότευτλο έχει την καλύτερη απόδοση όσον αφορά στην παραγωγή βιοκαυσίμων στο οποίο και παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη μεταβολή του ποσοστού των βιοκαυσίμων. Ακολουθούν το γλυκό σοργό και η ελαιοκράμβη. Τα ποσοστά κατανάλωσης βιοκαυσίμων της ολοκληρωμένης πολυκριτηριακής ανάλυσης είναι σημαντικά μειωμένα σε σχέση με αυτά της μερικής πολυκριτηριακής ανάλυσης (μέχρι την υιοθέτηση των κριτηρίων άρδευσης). Η 2 η Αναθεώρηση του Σεναρίου 1 προσφέρει τα μεγαλύτερα ποσοστά εκτιμηθείσας μέσης ετήσιας κατανάλωσης βιοκαυσίμων για τον λόγο ότι αφορά επιλεγμένες περιοχές μεγαλύτερης εκτάσεις. Ακολουθεί το Σενάριο 2 Διαβαθμίσεις κλίσεων. Οι ξηρικές καλλιέργειες, δηλαδή τα σιτηρά, δεν έχουν την ανάγκη σημαντικής άρδευσης. Άρα τα αποτελέσματα τα οποία παράχθηκαν μέσω των Σεναρίων 1-3 στην πιο πάνω διαδικασία αγνοούνται και λαμβάνονται υπόψιν οι αντίστοιχοι πίνακες της επόμενης ενότητας 6.1.

19 ΜΕ ΥΔΑΤ. ΕΡΓΑ Η/ΚΑΙ ΒΙΟΛ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕΣΗ ΕΚΤΙΜΙΘΕΙΣΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ * ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (litres) ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΣΙΤΗΡΑ ΑΜΥΛΟΥΧΑ ΣΑΚΧΑΡΟΥΧΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΚΡΙΘΑΡΙ ΠΑΤΑΤΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟ ΓΛΥΚΟ ΣΟΡΓΟ Σεναριο 1 1η Εκδοχή 895,268, ,240, ,193,691, ,268, ,394,560, ,014,354, ,923,978, ,044,480, Σεναριο 1 2η Εκδοχή 2,887,295, ,684,255, ,849,726, ,887,295, ,947,660, ,496,414, ,880,123, ,368,511, Σεναριο 2 2,658,542, ,550,816, ,544,723, ,658,542, ,080,307, ,981,720, ,621,983, ,101,632, Σεναριο 3 45,421, ,495, ,561, ,421, ,222, ,197, ,816, ,991, Σεναριο 1 1η Εκδοχή 106,029, ,850, ,372, ,029, ,027, ,565, ,160, ,700, Σεναριο 1 2η Εκδοχή 283,174, ,185, ,566, ,174, ,073,703, ,142, ,557,460, ,370, Σεναριο 2 155,281, ,580, ,042, ,281, ,776, ,383, ,049, ,161, Σεναριο 3 802, , ,070, , ,043, ,805, ,414, , Πίνακας 15: Η μέση εκτιμηθείσα ετήσια κατανάλωση βιοκαυσίμων στην Κύπρο επί τον αντίστοιχο συντελεστή (33). ΜΕ ΥΔΑΤ. ΕΡΓΑ Η/ΚΑΙ ΒΙΟΛ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΙΘΕΙΣΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (litres) ΣΥΜΒ. ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΣΥΜΒ. ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΙΤΗΡΑ ΣΥΜΒ. ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΜΥΛΟΥΧΑ ΣΥΜΒ. ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΑΚΧΑΡΟΥΧΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΚΡΙΘΑΡΙ ΠΑΤΑΤΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟ ΓΛΥΚΟ ΣΟΡΓΟ Σεναριο 1 1η Εκδοχή 25,837,045, ,210,074, ,538,622, ,837,045, ,337,753, ,717,959, ,808,335, ,687,833, Σεναριο 1 2η Εκδοχή 23,845,019, ,048,058, ,882,587, ,845,019, ,784,653, ,235,900, ,852,190, ,363,803, Σεναριο 2 24,073,771, ,181,497, ,187,590, ,073,771, ,652,007, ,750,593, ,110,330, ,630,681, Σεναριο 3 26,686,893, ,705,818, ,671,752, ,686,893, ,560,092, ,630,116, ,482,497, ,679,322, Σεναριο 1 1η Εκδοχή 26,626,285, ,670,463, ,590,941, ,626,285, ,330,286, ,493,748, ,149,153, ,608,613, Σεναριο 1 2η Εκδοχή 26,449,139, ,567,129, ,354,748, ,449,139, ,658,610, ,095,171, ,174,854, ,401,943, Σεναριο 2 26,577,032, ,641,733, ,525,271, ,577,032, ,143,537, ,382,930, ,878,265, ,551,152, Σεναριο 3 26,731,511, ,731,846, ,731,244, ,731,511, ,729,270, ,730,508, ,727,899, ,731,377, Πίνακας 16: Η μέση εκτιμηθείσα συνολική ετήσια κατανάλωση συμβατικών καυσίμων στην Κύπρο.

20 ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΙΘΕΙΣΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΌ ΕΝΕΡΓ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (Biodiesel + Παραγωγή Ενεργ. Φυτών) * ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (litres) ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΣΙΤΗΡΑ ΑΜΥΛΟΥΧΑ ΣΑΚΧΑΡΟΥΧΑ Παραγωγή Biodiesel: 536,464, ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΚΡΙΘΑΡΙ ΠΑΤΑΤΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟ ΓΛΥΚΟ ΣΟΡΓΟ ΜΕ ΥΔΑΤ. ΕΡΓΑ Η/ΚΑΙ ΒΙΟΛ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ Σεναριο 1 1η Εκδοχή 1,431,733, ,058,704, ,730,156, ,431,733, ,931,025, ,550,819, ,460,442, ,580,944, Σεναριο 1 2η Εκδοχή 3,423,759, ,220,719, ,386,191, ,423,759, ,484,125, ,032,878, ,416,587, ,904,975, Σεναριο 2 3,195,006, ,087,280, ,081,187, ,195,006, ,616,771, ,518,184, ,158,448, ,638,097, Σεναριο 3 581,885, ,959, ,025, ,885, ,686, ,661, ,280, ,455, Σεναριο 1 1η Εκδοχή 642,493, ,314, ,836, ,493, ,491, ,029, ,119,624, ,164, Σεναριο 1 2η Εκδοχή 819,638, ,649, ,030, ,638, ,610,167, ,173,606, ,093,924, ,834, Σεναριο 2 691,745, ,045, ,506, ,745, ,125,240, ,848, ,390,513, ,626, Σεναριο 3 537,266, ,932, ,534, ,266, ,507, ,270, ,878, ,400, Πίνακας 17: Η εκτιμηθείσα συνολική ετήσια κατανάλωση βιοκαυσίμων στην Κύπρο. ΜΕ ΥΔΑΤ. ΕΡΓΑ Η/ΚΑΙ ΒΙΟΛ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Συμβατικά Κάυσιμα + Biodiesel + Παραγωγή Ενεργειακών Φυτών) * ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (litres) ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΣΙΤΗΡΑ ΑΜΥΛΟΥΧΑ ΣΑΚΧΑΡΟΥΧΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΚΡΙΘΑΡΙ ΠΑΤΑΤΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟ ΓΛΥΚΟ ΣΟΡΓΟ Σεναριο 1 1η Εκδοχή 27,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, Σεναριο 1 2η Εκδοχή 27,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, Σεναριο 2 27,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, Σεναριο 3 27,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, Σεναριο 1 1η Εκδοχή 27,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, Σεναριο 1 2η Εκδοχή 27,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, Σεναριο 2 27,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, Σεναριο 3 27,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, ,268,778, Πίνακας 18: Η εκτιμηθείσα συνολική ετήσια κατανάλωση καυσίμων στην Κύπρο.

21 Ποσοστό σύγκρισης: ΜΕ ΥΔΑΤ. ΕΡΓΑ Η/ΚΑΙ ΒΙΟΛ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (%) ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΣΙΤΗΡΑ ΑΜΥΛΟΥΧΑ ΣΑΚΧΑΡΟΥΧΑ 1.97% ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΚΡΙΘΑΡΙ ΠΑΤΑΤΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟ ΓΛΥΚΟ ΣΟΡΓΟ Σεναριο 1 1η Εκδοχή 5.25% 3.88% 6.34% 5.25% 14.42% 9.35% 20.02% 5.80% Σεναριο 1 2η Εκδοχή 12.56% 8.14% 16.09% 12.56% 42.11% 25.79% 60.20% 14.32% Σεναριο % 7.65% 14.97% 11.72% 38.93% 23.90% 55.59% 13.34% Σεναριο % 2.06% 2.19% 2.13% 2.60% 2.34% 2.88% 2.16% Σεναριο 1 1η Εκδοχή 2.36% 2.19% 2.49% 2.36% 3.44% 2.84% 4.11% 2.42% Σεναριο 1 2η Εκδοχή 3.01% 2.57% 3.35% 3.01% 5.90% 4.30% 7.68% 3.18% Σεναριο % 2.30% 2.73% 2.54% 4.13% 3.25% 5.10% 2.63% Σεναριο % 1.97% 1.97% 1.97% 1.98% 1.97% 1.98% 1.97% Πίνακας 19: Το ποσοστό μέσης ετήσιας κατανάλωσης βιοκαυσίμων ως προς την συνολική μέση ετήσια κατανάλωση καυσίμων στην Κύπρο. Ποσοστό σύγκρισης: ΜΕ ΥΔΑΤ. ΕΡΓΑ Η/ΚΑΙ ΒΙΟΛ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ (%) ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΣΙΤΗΡΑ ΑΜΥΛΟΥΧΑ ΣΑΚΧΑΡΟΥΧΑ 1.97% ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΣΙΤΑΡΙ ΚΡΙΘΑΡΙ ΠΑΤΑΤΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟ ΓΛΥΚΟ ΣΟΡΓΟ Σεναριο 1 1η Εκδοχή % 97.35% % % % % % % Σεναριο 1 2η Εκδοχή % % % % % % % % Σεναριο % % % % % % % % Σεναριο % 4.94% 11.29% 8.47% 32.10% 19.05% 46.57% 9.88% Σεναριο 1 1η Εκδοχή 19.76% 11.53% 26.35% 19.76% 74.94% 44.47% % 23.06% Σεναριο 1 2η Εκδοχή 52.79% 30.79% 70.38% 52.79% % % % 61.58% Σεναριο % 16.88% 38.59% 28.95% % 65.13% % 33.77% Σεναριο % 0.09% 0.20% 0.15% 0.57% 0.34% 0.82% 0.17% Πίνακας 20: Η μεταβολή επί % του ποσοστού κατανάλωσης βιοκαυσίμων σε σχέση με το μέσο ποσοστό των ετών

22 6.1. Εκτιμηθείσα Κατανάλωση Συμβατικών Καυσίμων και Βιοκαυσίμων από τις Ξηρικές Καλλιέργειες (Σιτηρά) Οι ξηρικές καλλιέργειες, δηλαδή τα σιτηρά, όπως το σιτάρι και το κριθάρι, είναι από τα είδη καλλιεργειών τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενεργειακές καλλιέργειες. Το διαφορετικό από άλλα ενεργειακά φυτά είναι οι μειωμένες τους ανάγκες σε νερό. Για την ιδιαίτερη αυτή περίπτωση μπορούμε να εκτιμήσουμε τις περιοχές στις οποίες δύνανται να χωροθετηθούν ξηρικές ενεργειακές καλλιέργειες, μη λαμβάνοντας υπόψιν το κριτήριο άρδευσης. Επομένως, υιοθετούμε τα κριτήρια; χρήση-κάλυψη γης, υψόμετρο 800μ. και κλίσεις εδάφους 15%, αγρανάπαυση αμειψισπορά και εκτός Ζωνών Ειδικής Προστασίας. Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία όπως και για τα υπόλοιπα φυτά και όπως περιγράφηκε παραπάνω. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα: ΣΕΝΑΡΙΑ Σεναριο 5 Ξηρικές Ενεργ. Καλλιέργειες ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (litres) ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΗΡΑ ΚΡΙΘΑΡΙ 16,163, ,122, Πίνακας 10β. Η παραγωγή βιοκαυσίμων σε λίτρα από τα ενεργειακά φυτά στις επιλεγμένες εκτάσεις για χωροθέτηση ενεργειακών καλλιεργειών σε ολόκληρη την Κύπρο για το Σενάριο 5 βάσει των τελικών αποτελεσμάτων της ολοκληρωμένης πολυκριτηριακής ανάλυσης Ξηρικές Καλλιέργειες. ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ Σεναριο 5 Ξηρικές Ενεργ. Καλλιέργειες ΜΕΣΗ ΕΚΤΙΜΙΘΕΙΣΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ * ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (litres) ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΗΡΑ ΚΡΙΘΑΡΙ 533,383, ,037, Πίνακας 15β: Η μέση εκτιμηθείσα ετήσια κατανάλωση βιοκαυσίμων στην Κύπρο επί τον αντίστοιχο συντελεστή (33) για το Σενάριο 5 Ξηρικές Καλλιέργειες.

23 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΑ Σεναριο 5 Ξηρικές Ενεργ. Καλλιέργειες ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΙΘΕΙΣΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (litres) ΣΙΤΑΡΙ ΣΥΜΒ. ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΡΙΘΑΡΙ 26,198,930, ,332,276, Πίνακας 16β: Η μέση εκτιμηθείσα συνολική ετήσια κατανάλωση συμβατικών καυσίμων στην Κύπρο για το Σενάριο 5 Ξηρικές Καλλιέργειες. ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΙΘΕΙΣΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΌ ΕΝΕΡΓ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (Biodiesel + Παραγωγή Ενεργ. Φυτών) * ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (litres) ΣΙΤΗΡΑ Παραγωγή Biodiesel: 536,464, ΣΙΤΑΡΙ ΚΡΙΘΑΡΙ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ Σεναριο 5 Ξηρικές Ενεργ. Καλλιέργειες 1,069,847, ,501, Πίνακας 17β: Η εκτιμηθείσα συνολική ετήσια κατανάλωση βιοκαυσίμων στην Κύπρο για το Σενάριο 5 Ξηρικές Καλλιέργειες. ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΑ Σεναριο 5 Ξηρικές Ενεργ. Καλλιέργειες ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Συμβατικά Κάυσιμα + Biodiesel + Παραγωγή Ενεργειακών Φυτών) * ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (litres) ΣΙΤΑΡΙ ΣΙΤΗΡΑ ΚΡΙΘΑΡΙ 27,268,778, ,268,778, Πίνακας 18β: Η εκτιμηθείσα συνολική ετήσια κατανάλωση καυσίμων στην Κύπρο για το Σενάριο 5 Ξηρικές Καλλιέργειες.

24 ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (%) Ποσοστό σύγκρισης: ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΙΤΗΡΑ 1.97% ΣΙΤΑΡΙ ΚΡΙΘΑΡΙ Σεναριο 5 Ξηρικές Ενεργ. Καλλιέργειες 3.92% 3.43% Πίνακας 19: Το ποσοστό μέσης ετήσιας κατανάλωσης βιοκαυσίμων ως προς την συνολική μέση ετήσια κατανάλωση καυσίμων στην Κύπρο για το Σενάριο 5 Ξηρικές Καλλιέργειες. ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ (%) Ποσοστό σύγκρισης: ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΙΤΗΡΑ 1.97% ΣΙΤΑΡΙ ΚΡΙΘΑΡΙ Σεναριο 5 Ξηρικές Ενεργ. Καλλιέργειες 99.43% 74.57% Πίνακας 20: Η μεταβολή επί % του ποσοστού κατανάλωσης βιοκαυσίμων σε σχέση με το μέσο ποσοστό των ετών για το Σενάριο 5 Ξηρικές Καλλιέργειες. Παρατηρούμε από την όλη διαδικασία ότι τα νέα ποσοστά κατανάλωσης βιοκαυσίμων, είναι υψηλότερα σε σχέση με τα ποσοστά που υπολογίστηκαν στην προηγούμενη διαδικασία.

25 7. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η περίπτωση της ιεράρχησης της θέσης μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων από ενεργειακές καλλιέργειες, εμπίπτει στην θεματική της πολυκριτηριακής ανάλυσης. Η επιστημονική περιοχή της πολυκριτηριακής ανάλυσης περιλαμβάνει κατ αρχήν ένα θεωρητικό υπόβαθρο, στο οποίο αναπτύσσεται η βασική λογική για την προσέγγιση προβλημάτων πολυκριτηριακού χαρακτήρα. Ακολούθως προσδιορίζονται τα κύρια δομικά στοιχεία του προβλήματος και αναλύονται οι βασικές τους ιδιότητες. Με βάση αυτό το θεωρητικό υπόβαθρο έχει αναπτυχθεί ένα πλήθος τεχνικών, κατάλληλων για την αντιμετώπιση ενός μεγάλου εύρους προβλημάτων που προκύπτουν στην πράξη. Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης υιοθετήθηκε η μεθοδολογία της πολυκριτηριακής θεωρίας χρησιμότητας. Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόζεται και σε συνεχή και σε διακριτά σύνολα επιλογών και στηρίζεται στη λογική της αναγωγής του πολυκριτηριακού σε μονοκριτηριακό πρόβλημα μέσω του προσδιορισμού μιας συνολικής συνάρτησης χρησιμότητας που συνθέτει τις επιμέρους (ανά κριτήριο) προτιμήσεις του αποφασίζοντα σε ένα ενιαίο μέτρο με βάση το οποίο προχωράει στη λήψη της απόφασης. Η ταυτοποίηση του αντικειμένου της πολυκριτηριακής ανάλυσης ως προς τα χαρακτηριστικά του προβλήματος αποτελεί ένα πρώτο στάδιο της αναλυτικής διαδικασίας, που διευκολύνει την κατανόηση του προβλήματος Έμφαση δίνεται A. στο στάδιο δόμησης του προβλήματος: B. στον καθορισμό του προβλήματος και την επιλογή πιθανών εναλλακτικών σεναρίων, C. στην επιλογή των κριτηρίων, D. στην μέτρηση των επιδόσεων και ταξινόμηση των κριτηρίων, E. στην εκτίμηση της βαρύτητας του κάθε κριτηρίου, F. στη δημιουργία του μοντέλου αξιολόγησης, G. στον καθορισμός των πιθανών περιοριστικών παραμέτρων ανάλογα με το αντικείμενο του εξεταζόμενου προβλήματος, H. στην τελική ταξινόμηση των εξεταζόμενων σεναρίων κατά σειρά βαθμολογίας με βάση τα χαρακτηριστικά του μοντέλου που θα επιλεχθεί Στο στάδιο ανάλυσης των αποτελεσμάτων A. την ανάλυση ευαισθησίας της λύσης,

26 B. τον προσδιορισμό της σύγκρουσης των κριτηρίων. Στο Διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά η διαδικασία πολυκριτηριακής ανάλυσης. Διάγραμμα 3.1: Απεικόνιση της διαδικασίας πολυκριτηριακής ανάλυσης Ο βαθμός σπουδαιότητας των εφαρμοζόμενων κριτηρίων για την αξιολόγηση των διαφόρων εναλλακτικών σεναρίων καθορίζεται με βάση το συντελεστή βαρύτητας που αποδίδεται στα κριτήρια αυτά. Ανάλογα με την περίπτωση, χρησιμοποιούνται είτε άμεσοι συντελεστές βαρύτητας είτε έμμεσοι. Οι άμεσοι συντελεστές βαρύτητας χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που ο αριθμός των κριτηρίων είναι μικρός και είναι δυνατή η επιλογή συντελεστών βαρύτητας. Οι έμμεσοι συντελεστές βαρύτητας προσδιορίζονται με την ταξινόμηση των κριτηρίων κατά σειρά σπουδαιότητας, την απόδοση ενός συνολικού συντελεστή βαρύτητας ή ενός μέγιστου συντελεστή βαρύτητας και στη συνέχεια τον προσδιορισμό των συντελεστών βαρύτητας σε σχέση με το άθροισμα όλων των συντελεστών βαρύτητας ή σε σχέση με το μεγαλύτερο συντελεστή. Επιπλέον, είναι δυνατή η χρήση κριτηρίων, στα οποία δεν έχει αποδοθεί συντελεστής βαρύτητας. Ο προσδιορισμός της σπουδαιότητας του κάθε κριτηρίου βασίζεται στην ιδιαίτερη σημασία που δίδεται σε κάθε κριτήριο. Συνεπώς, ανάλογα με τα δεδομένα του εξεταζόμενου σεναρίου είναι δυνατό να παρουσιάζουν μεγαλύτερη σημασία τα περιβαλλοντικά κριτήρια σε σχέση με τα οικονομικά ή και το αντίστροφο. Έτσι, για τον

27 προσδιορισμό των συντελεστών βαρύτητας απαιτείται η προσεκτική ιεραρχική ταξινόμηση των διαφόρων κριτηρίων. Η πολυκριτηριακή ανάλυση προσεγγίζεται μέσα από διαφορετικές μεθοδολογίες, οι κυριότερες των οποίων συνοψίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Μέθοδος λήψης αποφάσεων με χρήση αθροιστικής συνάρτησης ομάδων κριτηρίων (Multi Attribute Value or Utility Theory) Μέθοδος λήψης αποφάσεων με καθορισμό μεμονωμένων κριτηρίων και σύγκριση σεναρίων ανά ζεύγη σε κάθε κριτήριο (Προσέγγιση σχέσεων υπεροχής - Outranking approaches) Η προσέγγιση των σχέσεων υπεροχής βασίζεται στην ανά ζεύγη σύγκριση των επιλογών σε κάθε μεμονωμένο κριτήριο με βάση τις επιδόσεις τους και τις ενδοκριτηριακές προτιμήσεις του αποφασίζοντα, όπως αυτές εκφράζονται με τα κατώφλια αδιαφορίας ή / και προτίμησης. Χαρακτηριστικό των μεθόδων υπεροχής είναι ότι η σύγκριση γίνεται στην αρχική κλίμακα μέτρησης των επιδόσεων (ποσοτική ή ποιοτική) χωρίς αναγωγή στο διάστημα [0,1]. Ο δείκτης που προκύπτει από την ανά κριτήριο σύγκριση συντίθεται στη συνέχεια σε ένα συνολικό δυαδικό δείκτη λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων. Οι πιο γνωστές μέθοδοι υπεροχής είναι οι ομάδες των μεθόδων ELECTRE, και PROMETHEE.

28 Διάγραμμα 3.2: Οι έξι τύποι κριτηρίων της μεθόδου PROMETHEE Οι μέθοδοι προσέγγισης σχέσεων υπεροχής (Preference Ordering Method) χρησιμοποιούν για τη δυαδική σύγκριση των επιλογών ένα ή περισσότερα από 6 κριτήρια τα οποία παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1.2. A. Κανονικό κριτήριο (usual type) B. Κριτήριο με κατώφλι αδιαφορίας (U type) C. Κριτήριο με κατώφλι προτίμησης (V type) D. Βαθμωτό κριτήριο (level type) E. Γραμμικό κριτήριο (linear type) F. Κριτήριο Gauss (Gauss type) Η επίλυση του πολυκριτηριακού προβλήματος με τις μεθόδους αυτές ακολουθεί τα εξής διαδοχικά στάδια: 1ο Στάδιο: Αρχικά, γίνεται η επιλογή των κριτηρίων, τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις πλευρές του εξεταζόμενου προβλήματος και να μπορούν να βαθμολογηθούν σε κατάλληλη κλίμακα.

29 2ο Στάδιο: Για όλα τα κριτήρια αξιολόγησης καθορίζεται η σπουδαιότητά τους με τη βοήθεια κατάλληλων συντελεστών βαρύτητας. Το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων είναι 100%. 3ο Στάδιο: Πραγματοποιείται ανάλυση όλων των εναλλακτικών χαρακτηριστικών κάθε επιμέρους κριτηρίου τα οποία στη συνέχεια ποσοτικοποιούνται βάσει κλίμακας 1-10, όπου οι μικρότερες τιμές αφορούν στις δυσμενέστερες αποδόσεις των χαρακτηριστικών του κριτηρίου και οι μεγαλύτερες τιμές στις ευνοϊκότερες (καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό όλες τις πιθανές περιπτώσεις). 4ο Στάδιο: Αρχικά γίνεται αποτύπωση των χαρακτηριστικών κάθε επιμέρους κριτηρίου για κάθε εναλλακτικό σενάριο και αφού γίνει σύγκριση τους με την κλίμακα που αναπτύσσεται στο 3ο στάδιο, λαμβάνει μία συγκεκριμένη τιμή απόδοσης σε κλίμακα από ο Στάδιο: Εφαρμογή του μοντέλου πολυκριτηριακής ανάλυσης Η ανάπτυξη και εφαρμογή του μοντέλου πολυκριτηριακής ανάλυσης της ομάδας αυτής περιλαμβάνει διακριτά επιμέρους βήματα όπως δυαδική σύγκριση επιλογών ανά κριτήριο, υπολογισμός συνολικών δεικτών προτίμησης, υπολογισμό θετικών και αρνητικών ροών, μερική κατάταξη των επιλογών με βάση τις τιμές των θετικών και αρνητικών ροών, πλήρη κατάταξη των επιλογών με βάση ένα καθαρό μέτρο υπεροχής κάθε επιλογής (καθαρή ροή) Μέθοδος προσέγγισης σχέσεων υπεροχής συγκριτικά πλεονεκτήματα Η μέθοδος προσέγγισης σχέσεων υπεροχής παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την αθροιστικής συνάρτησης ομάδων κριτηρίων, όπως: Στηρίζεται στη δυαδική σύγκριση των επιλογών σε κάθε μεμονωμένο κριτήριο, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να διενεργεί πιο αναλυτικές συγκρίσεις (εξειδικευμένη σύγκριση των επιμέρους χαρακτηριστικών των υπό εξέταση εναλλακτικών σεναρίων). Απαλείφει τη στρέβλωση των αποτελεσμάτων λόγω διαφορών κλίμακας. Λαμβάνει υπόψη το εύρος της διαφοράς των επιδόσεων των δύο συγκρινόμενων επιλογών. Διευρύνει την κλασική σχέση προτίμησης με την εισαγωγή ψευδοκριτηρίων, που δέχονται όρια - κατώφλια αδιαφορίας και προτίμησης.

30 Διευρύνει την κλασική σχέση επικράτησης, αναγνωρίζοντας καταστάσεις ασυγκρισιμότητας. Τα αποτελέσματα παρέχουν αρχικά μια μερική κατάταξη των επιλογών (που περιλαμβάνει και μη συγκρίσιμες επιλογές), η οποία μπορεί να αναχθεί και σε πλήρη κατάταξη. Παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να εξάγει περισσότερες πληροφορίες και συμπεράσματα σχετικά με τα κριτήρια στα οποία υπερέχει ή υπολείπεται για κάθε εναλλακτικό σενάριο που εξετάζεται. Παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να εξάγει περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες και συμπεράσματα σχετικά με τη συνολική απόδοση κάθε εναλλακτικού σεναρίου που εξετάζεται. Εξασφαλίζεται η μη αποδοχή αποτελεσμάτων που στηρίζονται σε ακραίες τιμές βαθμολογίας των κριτηρίων (ιδιαίτερα δυσμενείς περιπτώσεις) Παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να προβαίνει σε διεξοδική ανάλυση των αποτελεσμάτων, μέσω ανάλυση ευαισθησίας της προτεινόμενης λύσης σε επιλεγμένα κριτήρια για τα οποία θεωρείται ότι έχουν υψηλότερο βαθμό σημαντικότητας σε σχέση με τα υπόλοιπα. Παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να προσδιορίσει τις περιπτώσεις στις οποίες κάποια κριτήρια ευνοούν σε μεγάλο βαθμό συγκεκριμένα σενάρια ενώ κάποια άλλα μειώνουν την προτίμηση στα σενάρια αυτά. Με βάση το γεγονός αυτό, επιλέχθηκε η μέθοδος PROMETHEE ΙΙ για ανάπτυξη και εφαρμογή στην εξέταση των εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης των υπό εξέταση σεναρίων. Χωροθέτηση Μονάδος Η χωροθέτηση ενός Έργου τέτοιας ιδιαιτερότητας είναι εξαιρετικά σημαντική. Απαιτείται η επιλογή ενός χώρου όπου να έχει πρόσβαση στα αστικά κέντρα, όπως επίσης και σε λιμάνια και αεροδρόμια έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος και το κόστος των μεταφορών τόσο των χρησιμοποιημένων ελαίων όσο και του τελικού προιόντος (βιοντίζελ). Επίσης σημαντική παράμετρος για την επιλογή του χώρου

Καθορισμός Δυναμικού Ενεργειακών Καλλιεργειών Στην Κύπρο

Καθορισμός Δυναμικού Ενεργειακών Καλλιεργειών Στην Κύπρο Καθορισμός Δυναμικού Ενεργειακών Καλλιεργειών Στην Κύπρο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ξενοδοχείο Classic 25/02/2011, 16:00 ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Μελέτη Μεθόδων Παραγωγής Βιοντίζελ Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

www.energy crops.eu ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

www.energy crops.eu ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ www.energy crops.eu ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΕ. Οι Προοπτικές Ενεργειακών Φυτών

ΙΓΕ. Οι Προοπτικές Ενεργειακών Φυτών Ι.Γ.Ε Οι Προοπτικές Ενεργειακών Φυτών στην Κύπρο Δρ. Πολύκαρπος Πολυκάρπου Ανάγκη Αξιοποίησης των ΑΠΕ στην Κύπρο Σήμερα επικρατεί πλήρης εξάρτηση της οικονομίας της Κύπρου από το εισαγόμενο πετρέλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Ορισµοί 1. Βιοµάζα : το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Αριθμός & Τίτλος Δέσμης Εργασίας ΔΕ4: Χρήση ΓΣΠ για καθορισμό διαθεσιμότητας γης για προώθηση ενεργειακών καλλιεργειών Κωδικός Φορέα ΑΦ ΣΦ1 ΣΦ2 ΣΦ3 ΣΦ4 Ανθρωπομήνες για κάθε Φορέα (με βάση το Συμβόλαιο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΟΞΙΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΟΞΙΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΟΞΙΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Αιμ. Κονδύλη, Ι. Κ. Καλδέλλης, Χρ. Παπαποστόλου ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Μηχανολογίας Απρίλιος 2007 Στόχοι της εργασίας Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Ο ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 29-30 Μαΐου 2009, Αλεξανδρούπολη Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Νίκος Παπαγιαννάκος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών 1 ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Project για το μάθημα: «Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων» ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ.: 2419 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

ΑΘΗΝΑ, 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ: ΈΝΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ ΗΜΕΡΙ Α: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΤΑΣ ΑΘΗΝΑ, 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα υποκατάστατα του πετρελαίου Ντίζελ

Βιοκαύσιμα υποκατάστατα του πετρελαίου Ντίζελ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σχολή Χημικών Μηχανικών - Τομέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων Βιοκαύσιμα υποκατάστατα του πετρελαίου Ντίζελ Ν. Παπαγιαννάκος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ ΒΟΤΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ Η ελαιοκράµβη (Brassica spp.) είναι ετήσιο φυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ: «ΑΠΟΤΟΣΠΟΡΟΣΤΟΒΙΟΝΤΙΖΕΛ»

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ: «ΑΠΟΤΟΣΠΟΡΟΣΤΟΒΙΟΝΤΙΖΕΛ» ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ: «ΑΠΟΤΟΣΠΟΡΟΣΤΟΒΙΟΝΤΙΖΕΛ» Βιοµηχανικό Συγκρότηµα στο Αχλάδι Φθιώτιδας Στο µέσον της Εθνικής Οδού Αθήνας Θεσσαλονίκης Αντικείµενα ραστηριότητας: Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Παραρτήμα V της Οδηγίας 2009/28/EK και Παράρτημα IV της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 περ. 13 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Θέµα: Πρόγραµµα LIFE 3 rd διαχείριση ειδικών ρευµάτων στερεών αποβλήτων στην Κύπρο Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

6 η Οκτωβρίου 2013. Παρουσίαση της. Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός

6 η Οκτωβρίου 2013. Παρουσίαση της. Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός 6 η Οκτωβρίου 2013 Παρουσίαση της Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Εικόνα 1: Εγκατάσταση μονάδας «ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» στο Παραλίμνιο Σερρών (2011) Α. Η Εταιρεία Η «ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IIIa Πρόγραμμα BIOSIS ΕΛΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-Α. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

INTERREG IIIa Πρόγραμμα BIOSIS ΕΛΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-Α. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ INTERREG IIIa Πρόγραμμα BIOSIS ΕΛΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-Α. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Τα ορυκτά καύσιμα τελειώνουν Τα ορυκτά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Ανάλυση Παραγωγής και ιάθεσης Υγρών Βιοκαυσίµων

Οικονοµική Ανάλυση Παραγωγής και ιάθεσης Υγρών Βιοκαυσίµων Οικονοµική Ανάλυση Παραγωγής και ιάθεσης Υγρών Βιοκαυσίµων Νίκος Λιάπης ιευθυντής Εκµετάλλευσης ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ : ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ύο βιοκαύσιµα σε βιοµηχανική εφαρµογή:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων

Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής & ιοίκησης ιδάσκων: A.Π. Βαβάτσικος, Dip.Eng., PhD H Μέθοδος PROMETHEE Η μέθοδος PROMETHEE (Preference Ranking Organization METHod for Enrichment

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης Ι. Ζιώμας, Καθηγητής ΕΜΠ Αντικείμενο Η ανάπτυξη μεθοδολογίας λήψης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΑΔΙΑ Δήμητρα Δύσπυρου Λεμεσός Δεκέμβριος 2012 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (Α.Μ. 107/03) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Αργύριος Φαββατάς ιευθυντής Εργοστάσιου Αχλαδίου Φθιώτιδας Αντικείµενα ραστηριότητας: Επεξεργασία Ελαιούχων Σπόρων Βαµβακόσπορος > Βαµβακέλαιο > Βαµβακόπιττα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ Αποφευχθέν CO 2 (Kg / εκτάριο / έτος) Προϊόντα: Υψηλό κόστος σακχαρούχων και αμυλούχων προϊόντων (τεύτλα, καλαμπόκι, κ.ά.) που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μηδενικές εκποµπές SO 2 Μηδενικό ισοζύγιο CO 2 εν περιέχει αρωµατικές ενώσεις Βιοαποικοδοµήσιµο Υψηλό σηµείο ανάφλεξης-ασφαλής µεταφορά Αυξηµένη λιπαντική ικανότητα εν απαιτεί ιδιαίτερες

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή βιοντήζελ: πρώτες ύλες και παραπροϊόντα

Παραγωγή βιοντήζελ: πρώτες ύλες και παραπροϊόντα Παραγωγή βιοντήζελ: πρώτες ύλες και παραπροϊόντα Νίκος Λιάπης Διευθυντής Εκμετάλλευσης ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2006 Στόχοι παραγωγής: ΕΝ 14214 Βελτιστοποίηση οικονομικών αποτελεσμάτων Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Αριθμός & Τίτλος Δέσμης Εργασίας ΔΕ5: Τεχνοοικονομική ανάλυση για τον καθορισμό τιμής πώλησης τελικού προϊόντος από αγρότη Κωδικός Φορέα ΑΦ ΣΦ1 ΣΦ2 ΣΦ3 ΣΦ4 Ανθρωπομήνες για κάθε Φορέα 0 1 2 0 1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΣΤΑΓΟΝΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΗ. ανακυκλώνουµε τώρα και τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά λάδια. www.recoilproject.eu

... ΕΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΣΤΑΓΟΝΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΗ. ανακυκλώνουµε τώρα και τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά λάδια. www.recoilproject.eu Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ...... ΕΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΣΤΑΓΟΝΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΗ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ανακυκλώνουµε τώρα και τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά λάδια ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ προστατεύουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Αν. Διευθυντής Πετρελαϊκής Πολιτικής, ΥΠΕΚΑ

ΜΕΤΡΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Αν. Διευθυντής Πετρελαϊκής Πολιτικής, ΥΠΕΚΑ 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» ΜΕΤΡΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Αν. Διευθυντής Πετρελαϊκής Πολιτικής, ΥΠΕΚΑ ΜΕΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012

«Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012 «Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012 «Ενεργειακές καλλιέργειες Παραγωγή βιοντίζελ» Παρουσίαση: Γαβρανίδης Οδυσσέας Βιομηχανία Βιοκαυσίμων Η εταιρία ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και Θέσεις του Σ.ΒΙ.Β.Ε. επί της διαβούλευσης «Καθορισμός κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ»

Σχόλια και Θέσεις του Σ.ΒΙ.Β.Ε. επί της διαβούλευσης «Καθορισμός κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ» Σχόλια και Θέσεις του Σ.ΒΙ.Β.Ε. επί της διαβούλευσης «Καθορισμός κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ» Σε συνέχεια της πρόσκλησης του Υφ/γου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

BIOENERGY CONFERENCE 2013

BIOENERGY CONFERENCE 2013 BIOENERGY CONFERENCE 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Χημικός Μηχανικός Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής ΓΓΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 6: Βιομάζα Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2 Η εταιρεία ZEME ECO FUELS & ALLOYS LTD πρόκειται να προβεί στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας που θα περιλαμβάνει την παραγωγή υψηλής αξίας κραμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η µελέτη αυτή είναι µέρος του έργου BIOFUELS-2G που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE+ (LIFE08 ENV/GR/000569)

Η µελέτη αυτή είναι µέρος του έργου BIOFUELS-2G που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE+ (LIFE08 ENV/GR/000569) Παραγωγή Βιοκαυσίµων µε Υδρογονοπεξεργασία Χρησιµοποιηµένων Τηγανελαίων ρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Χηµικός Μηχανικός Ερευνήτρια ΕΚΕΤΑ Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Ινστιτούτο Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά

Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά 21 Απριλίου 2007 Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός» EXPOLINK 07 Ν. Ζαχαριάδης Περιεχόμενα Τι είναι βιοκαύσιμα Νομοθεσία για τη διάθεση στην Ελληνική αγορά Τάσεις στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Συντάχθηκε από το: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τµήµα Μηχανικών ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μοντέλου ΓΠΣ για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας τους

Ανάπτυξη Μοντέλου ΓΠΣ για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας τους ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ερευνητική Μονάδα GIS Marathon Data Systems 22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών GIS Ανάπτυξη Μοντέλου ΓΠΣ για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη χωροθέτηση των μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΝΟΡΤΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΑ Φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη ή παράγωγά τους Μετεστεροποίηση Υδρογονοαποξυγόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 EKETA ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρ/κων (ΕΠΚΥ) Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΑΕΡΙΟ. Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος?

ΒΙΟΑΕΡΙΟ. Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος? Karl Str. 1/1 7373 Esslingen Germany Phone: +49 (711) 932583 Fax: +49 (3222) 11447 info@ingrees.com www.ingrees.com ΒΙΟΑΕΡΙΟ Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος?

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα 2 ης Γενιάς

Βιοκαύσιμα 2 ης Γενιάς Βιοκαύσιμα 2 ης Γενιάς Στέλλα Μπεζεργιάννη ΕΚΕΤΑ Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ) Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρογονανθράκων Βιομάζα και Βιοκαύσιμα 2 ης Γενιάς Τι είναι βιομάζα;

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη μελέτη και διαχείριση ενεργειακών καλλιεργειών και υπολειμμάτων τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων και ενέργειας

Ολοκληρωμένη μελέτη και διαχείριση ενεργειακών καλλιεργειών και υπολειμμάτων τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων και ενέργειας Ολοκληρωμένη μελέτη και διαχείριση ενεργειακών καλλιεργειών και υπολειμμάτων τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων και ενέργειας Από την καλλιέργεια στη μεταποίηση Γ. Ζανάκης, Ν. Μαριόλης, Α. Ζαμπανιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προσωπικού

Αξιολόγηση Προσωπικού Αξιολόγηση Προσωπικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Αξιολόγησης Προσωπικού. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL A7-0279/160. Τροπολογία. Amalia Sartori εξ ονόµατος της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL A7-0279/160. Τροπολογία. Amalia Sartori εξ ονόµατος της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 4.9.2013 A7-0279/160 Τροπολογία 160 Amalia Sartori εξ ονόµατος της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Έκθεση A7-0279/2013 Corinne Lepage Οδηγία σχετικά µε την ποιότητα των καυσίµων και οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Εγχειρίδιο λειτουργίας λογισμικού Πολυ-κριτιριακής αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίνονται σε: λίπη (είναι στερεά σε συνήθεις θερμοκρασίες) έλαια (είναι υγρά)

Διακρίνονται σε: λίπη (είναι στερεά σε συνήθεις θερμοκρασίες) έλαια (είναι υγρά) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ Λίπη και έλαια: Βασική κατηγορία θρεπτικών υλών που αποτελούν σημαντική πηγή ενέργειας. Είναι ενώσεις που προκύπτουν από την αντίδραση οργανικών οξέων με γλυκερίνη και λέγονται γλυκερίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2013 Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu/ 9 Ε.Ε. Παρ. () Αρ., 8.. Κ.Δ.Π. 6/ Αριθμός 6 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L,.6.9, σ. 6. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L,.6.9, σ. 88. 8() του (Ι) του () του 9 ()

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας April 1, 2013 Slide 1 Η ενεργειακή πρόκληση σήμερα Αυξανόμενη ζήτηση Ευρώπη και Β. Αμερική 5.4% 26% Κίνα 94% 177% Πρόβλεψη IEA 2007-30 Αύξηση στη

Διαβάστε περισσότερα

e, = (CSR - C S J χ 3,664 χ 1/20 χ 1/Ρ- eb, (*)

e, = (CSR - C S J χ 3,664 χ 1/20 χ 1/Ρ- eb, (*) Τα παραρτήματα της οδηγίας 98/70/ΕΚ τροποποιούνται ως εξής: 1. Το παράρτημα IV μέρος Γ σημείο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «7. Οι ετήσιες εκπομπές από τη μεταβολή των αποθεμάτων άνθρακα λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση-Ενέργεια και Τεχνολογίες Αντιρύπανσης

Ρύπανση-Ενέργεια και Τεχνολογίες Αντιρύπανσης ΚΠΠ 60/Β Μέθοδοι Αξιοποίησης Βιομάζας για Παραγωγή Βιοκαυσίμων Ρύπανση-Ενέργεια και Τεχνολογίες Αντιρύπανσης Tόμος Τόμος Β Χρήστος Κορδούλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών ISBN ISBN 978-960-538-934-5 960538934-7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ FAME ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ FAME ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ FAME ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Αθηνά Τουµπέλη Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σκοπός της µελέτης

Διαβάστε περισσότερα

L 140/104 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/104 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/104 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική ενίσχυση N 652/2006 Κύπρος Φορολογικές απαλλαγές για τη χρήση βιοκαυσίμων για τις μεταφορές

Κρατική ενίσχυση N 652/2006 Κύπρος Φορολογικές απαλλαγές για τη χρήση βιοκαυσίμων για τις μεταφορές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.III.2007 E(2007)1371 Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 652/2006 Κύπρος Φορολογικές απαλλαγές για τη χρήση βιοκαυσίμων για τις μεταφορές Κύριε Υπουργέ, Η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κίττας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Οδός Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, 38334 Βόλος

Κωνσταντίνος Κίττας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Οδός Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, 38334 Βόλος 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων, 26-27 Απριλίου 2007, Λίµνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας Κωνσταντίνος Κίττας 1 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή βιοντήζελ: πρώτες ύλες και παραπροϊόντα. Νίκος Λιάπης ιευθυντής Εκµετάλλευσης ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

Παραγωγή βιοντήζελ: πρώτες ύλες και παραπροϊόντα. Νίκος Λιάπης ιευθυντής Εκµετάλλευσης ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. Παραγωγή βιοντήζελ: πρώτες ύλες και παραπροϊόντα Νίκος Λιάπης ιευθυντής Εκµετάλλευσης ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2006 Στόχοι παραγωγής: ΕΝ 14214 Βελτιστοποίηση οικονοµικών αποτελεσµάτων Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 7-2 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 214 ISBN 978-9963-43-974-4 Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Α.Φαββατάς, Χ.Φράγκος 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΚΡΟΙΝΒΕΣΤ ΑΕΒΕ Βιοµηχανικό Συγκρότηµα στο Αχλάδι Φθιώτιδας Στο µέσον της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 6-2 1 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 213 ISBN 978-9963-43-962-1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες σε Μονάδες Βιοαερίου. - Βασικά στοιχεία για το Βιοαέριο - Οι Βασικές Πρώτες Ύλες για την λειτουργία μονάδας και εργοστασίου παραγωγής - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Χρήση του βιοντήζελ και της βιοαιθανόλης ως υποκατάστατων του πετρελαίου κίνησης & της βενζίνης Δρ. Ευριπίδης

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµένη καύση (σύγκαυση) άνθρακα και βιοµάζας Ιωάννα Παπαµιχαήλ Τµήµα βιοµάζας, ΚΑΠΕ Ορισµός καύση βιοµάζας µαζί µε ορυκτά καύσιµα, συχνότερα άνθρακα αλλά και φυσικό αέριο, στον ίδιο σταθµό ηλεκτροπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τα βιοκαύσιμα 2ης γενιάς

Έρευνα για τα βιοκαύσιμα 2ης γενιάς Έρευνα για τα βιοκαύσιμα 2ης γενιάς Κώστας Σ. Τριανταφυλλίδης Λέκτορας Τμ. Χημείας ΑΠΘ Συνεργαζόμενος ερευνητής ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ «Σύγχρονες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και επιπτώσεις στο περιβάλλον» EXPOLINK

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων Καθηγητής: Ν. Παπαγιαννάκος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ. Μονάδα Μηχανικής ιεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίµων

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ. Μονάδα Μηχανικής ιεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίµων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σχολή Χηµικών Μηχανικών Τοµέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής ιεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίµων ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 Η μελέτη είναι προσβάσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ: www.hrdauth.org.cy Α. Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Β., ΚΕΚΟΣ Δ., ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Καύσιμη στερεά, υγρή ή αέρια

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 1ο: Κερδοσκοπική πολιτική Στο σενάριο αυτό προβλέπεται η μεγιστοποίηση των συνολικών κερδών από την εκμετάλλευση των γαιών

Σενάριο 1ο: Κερδοσκοπική πολιτική Στο σενάριο αυτό προβλέπεται η μεγιστοποίηση των συνολικών κερδών από την εκμετάλλευση των γαιών Το πρόβλημα αφορά στην κατανομή υδάτινων πόρων και γης σε δύο καλλιέργειες (Δημητριακά / Εσπεριδοειδή). Υπάρχουν δύο διαφορετικά αναπτυξιακά σενάρια: (1) Η κατανομή με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επιλογή δράσης (έργου)

Αξιολόγηση και επιλογή δράσης (έργου) Αξιολόγηση και επιλογή δράσης (έργου) Η διαδικασία για αξιολόγηση ξεχωριστών δράσεων, έργων ή ομάδων έργων και η επιλογή υλοποίησης μερικών από αυτών, για την επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού της επιχείρησης.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15: Οικονομικά στοιχεία για υδρευτικά έργα

Κεφάλαιο 15: Οικονομικά στοιχεία για υδρευτικά έργα Κεφάλαιο 15: Οικονομικά στοιχεία για υδρευτικά έργα Επιμερισμός κόστους έργων Αρχικό κατασκευαστικό κόστος Δαπάνες κατασκευής (υλικά, προσωπικό, μηχανήματα, ασφάλιση) Δαπάνες εξοπλισμού Δαπάνες μελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ 3.4.9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ανδριανός Θεοχάρης Operations Manager Ελίν Βιοκαύσιμα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ανδριανός Θεοχάρης Operations Manager Ελίν Βιοκαύσιμα ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ανδριανός Θεοχάρης Operations Manager Ελίν Βιοκαύσιμα Στόχοι της ΕΕ Μείωση των αέριων εκπομπών θερμοκηπίου κατά 20% το 2020 Μειωμένη εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ-Η. Δεκέμβριος Αριθμός Έκθεσης 08/2016

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ-Η. Δεκέμβριος Αριθμός Έκθεσης 08/2016 ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ-Η Δεκέμβριος 2016 Αριθμός Έκθεσης 08/2016 Οποιαδήποτε αλληλογραφία για το παρόν έγγραφο να αποστέλλεται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ Γεωργία Νέα ΚΑΠ: -εφαρμογή υποχρεωτικών μέτρων «Πολλαπλή Συμμόρφωση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων Καρδίτσα 26-27 Απριλίου,,

Διαβάστε περισσότερα

1/12/2016. Πλεονεκτήματα. Μειονεκτήματα. (Roy, 1994)

1/12/2016. Πλεονεκτήματα. Μειονεκτήματα. (Roy, 1994) Πολυκριτηριακή Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων Δ. Καλιαμπάκος -Δ. Δαμίγος μγ Πολυκριτηριακή ανάλυση «Ο κύριος στόχος δεν είναι να ανακαλύψουμε μια λύση αλλά να δημιουργήσουμε ή να κατασκευάσουμε κάτι το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση των πηγών εκπομπών ισοδύναμου CO 2 των τουριστικών καταλυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΙΝΩΔΗ ΦΥΤΑ Σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.fibrecrops.nl τα ινώδη φυτά ανάλογα από το μέρος του φυτού που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,

Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Η ΕΕ και η χώρα μας δεν διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση στη βιομηχανία. Άννα Φραγκίδου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος MSc Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Ενεργειακή επιθεώρηση στη βιομηχανία. Άννα Φραγκίδου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος MSc Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων Ενεργειακή επιθεώρηση στη βιομηχανία Άννα Φραγκίδου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος MSc Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων Εκτενής Ενεργειακή Επιθεώρηση με τα ακόλουθα βήματα : Συνεντεύξεις

Διαβάστε περισσότερα