Π..123/87 (ΦΕΚ 68 Α'/ ) : Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π..123/87 (ΦΕΚ 68 Α'/ ) : Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης"

Transcript

1 Π..123/87 (ΦΕΚ 68 Α'/ ) : Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8, της παρ.8 του άρθρ.9 και της παρ.6 του άρθρ.32 του Ν.1566/85 οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 167 Α') καθώς και τις διατάξεις του εδαφ.β της παρ.2 του άρθρ.22 του Ν.1476/84 (ΦΕΚ 136 Α'). Την 30/87 πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στην οποία διατυπώθηκε η σχετική γνώµη του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.24 του Ν.1566/85. Τη σχετική γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, που περιέχεται στην 162/87 πράξη του, µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: Άρθρο 1 : Το άρθρο 1 του Π.. 104/1979 (ΦΕΚ 23, Α'), όπως αντικαταστάθηκε από τα Π.. 294/1980 (ΦΕΚ 81 Α ), 452/1981 (ΦΕΚ 124 Α ), 268/1982 (ΦΕΚ 47 Α ), 580/1982 (ΦΕΚ 105 Α ), 83/1983 (ΦΕΚ 36 Α ) και 188/1985 (ΦΕΚ 75 Α ) και το άρθρο 1 του Π..294/1979 (ΦΕΚ 87 Α ), όπως αντικαταστάθηκε από τα Π..952/1980 (ΦΕΚ 241 Α ), 54/1984 (ΦΕΚ 15 Α ) και 226/1985 (ΦΕΚ 85 Α ) αντικαθίστανται ως εξής: Σχολικό και διδακτικό έτος. 1. Το σχολικό έτος για τα γυµνάσια, τις τεχνικές-επαγγελµατικές σχολές (ΤΕΣ) και τα λύκεια δηµόσια και ιδιωτικά, ηµερήσια και εσπερινά, αρχίζει την 1 η Σεπτεµβρίου και τελειώνει την 31 η Αυγούστου του επόµενου έτους. 2. Το διδακτικό έτος για τα ίδια σχολεία αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόµενου έτους. 3. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των µαθηµάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις. 4. Η διδασκαλία των µαθηµάτων διεξάγεται κατά τις ακόλουθες διδακτικές περιόδους, που ονοµάζονται τρίµηνα. α) Α' τρίµηνο από 11 Σεπτεµβρίου µέχρι 30 Νοεµβρίου για όλα τα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (.Ε.). β) Β' τρίµηνο από 1 εκεµβρίου µέχρι την τελευταία ηµέρα του Φεβρουαρίου για όλα τα σχολεία της.ε. γ) Γ' τρίµηνο από 1 Μαρτίου µέχρι 10 Ιουνίου για τα γυµνάσια και µέχρι 22 Μαΐου για τις ΤΕΣ και τα λύκεια. 5. Οι εξετάσεις κάθε είδους γίνονται κατά τις ακόλουθες εξεταστικές περιόδους: α) Για τους µαθητές των γυµνασίων από 11 Ιουνίου µέχρι 30 Ιουνίου, εκτός από τις παραπεµπτικές, και από 1 µέχρι 10 Σεπτεµβρίου. β) Για τους µαθητές των ΤΕΣ και των λυκείων από 24 Μαΐου µέχρι 30 Ιουνίου και από 1 µέχρι 10 Σεπτεµβρίου. 6. Την 10η Ιουνίου στα γυµνάσια και την 22α Μαΐου στις ΤΕΣ και τα λύκεια δε διεξάγεται διδασκαλία µαθηµάτων. Τις ηµέρες αυτές ο Σύλλογος των καθηγητών κάθε Σχολείου.Ε. αντίστοιχα, αποφασίζει για το χαρακτηρισµό της φοίτησης των µαθητών. Εκδίδονται τα αποτελέσµατα του γυµνασίου και εκτελείται κάθε προπαρασκευαστική εργασία για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των προβλεπόµενων γραπτών εξετάσεων. 1

2 Το πρόγραµµα των εξετάσεων αυτών ανακοινώνεται στους µαθητές δύο ηµέρες πριν από την έναρξή τους. 7. Μαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που απορρίπτονται κατά τις απολυτήριες εξετάσεις µπορούν να υποστούν απολυτήρια εξέταση και κατά το µήνα Φεβρουάριο στα µαθήµατα στα οποία υστέρησαν. Η εξέταση αυτή γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, παράλληλα µε τη διδακτική εργασία του σχολείου, στην ύλη η οποία διδάχτηκε κατά το προηγούµενο σχολικό έτος στο σχολείο, όπου εξετάζεται ο µαθητής, από επιτροπές που προβλέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 8. Όπου στο άρθρο 19 του προεδρικού διατάγµατος 104/79 (ΦΕΚ 23/Α/79) αναφέρεται η φράση «20ής Μαΐου» αντικαθίσταται από τη φράση «της ηµεροµηνίας λήξης των µαθηµάτων». 9. Όπου στις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων 294/79 (ΦΕΚ 87/Α/79), 935/79 (ΦΕΚ 262/Α/79) και 952/80 (ΦΕΚ 241/Α/80) υπάρχουν οι λέξεις «δίµηνον» και «διµηνιαίος» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «τρίµηνον» και «τριµηνιαίος». (Τροποπ. από το Π.. 196/90, ΦΕΚ-75 Α', Π.. 142/91, ΦΕΚ-59 Α', Π.. 429/91, ΦΕΚ-156 Α', Π.. 191/92, ΦΕΚ-90 Α). Άρθρο 2 : 1. Στα τεχνικά-επαγγελµατικά λύκεια (ΤΕΛ) µπορούν να λειτουργούν ειδικά τµήµατα αγγλικής γλώσσας, στα οποία φοιτούν υποχρεωτικά οι µαθητές εκείνοι, που στη Γ' τάξη γυµνασίου διδάχτηκαν τη γαλλική γλώσσα ή δε διδάχτηκαν ξένη γλώσσα για οποιοδήποτε λόγο ή ήταν για πρώτη φορά αδίδακτοι στην ξένη γλώσσα. Οι µαθητές αυτοί στις Α', Β' και Γ' τάξεις των ΤΕΛ διδάσκονται την αγγλική γλώσσα σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα του µαθήµατος αυτού, όπως αυτό ορίζεται, κάθε φορά, για τις Α', Β' και Γ' τάξεις γυµνασίου αντίστοιχα, εξετάζονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις των λυκείων, αλλά τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων καθορίζονται όπως προβλέπεται για τις αντίστοιχες τάξεις του γυµνασίου και οι βαθµοί τους υπολογίζονται για την προαγωγή ή την απόλυσή τους. 2. Όταν οι µαθητές τάξης ή τµήµατος γυµνασίου ή λυκείου δε διδάχτηκαν καθόλου ξένη γλώσσα για οποιοδήποτε λόγο, µε την έναρξη της διδασκαλίας της οι µαθητές αυτής της τάξης ή τµήµατος την πρώτη σχολική χρονιά διδάσκονται την ξένη γλώσσα µε βάση το αναλυτικό πρόγραµµα του µαθήµατος αυτού, όπως κάθε φορά ορίζεται αυτό για την Α' τάξη γυµνασίου, τη δεύτερη σχολική χρονικά διδάσκονται το αναλυτικό πρόγραµµα της Β' τάξης γυµνασίου, κ.ο.κ. Οι µαθητές αυτοί εξετάζονται µε τον προβλεπόµενο, κάθε φορά, τρόπο εξέτασης των µαθητών της τάξης στην οποία φοιτούν, αλλά τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων καθορίζονται όπως προβλέπεται για τις αντίστοιχες τάξεις των οποίων το αναλυτικό πρόγραµµα διδάσκονται και οι βαθµοί τους στην ξένη γλώσσα υπολογίζονται για την προαγωγή ή απόλυσή τους. 3.Όταν σε τµήµα, τάξη ή τάξεις γυµνασίου ή λυκείου διακοπεί η διδασκαλία της ξένης γλώσσας για οποιοδήποτε λόγο, οι µαθητές, µε την επανάληψη της διδασκαλίας της, συνεχίζουν την ξένη γλώσσα από εκεί που τη σταµάτησαν, ανεξάρτητα από την τάξη στην οποία φοιτούν, εξετάζονται µε τον προβλεπόµενο, κάθε φορά, τρόπο εξέτασης των µαθητών της τάξης στην οποία φοιτούν, αλλά τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων καθορίζονται όπως προβλέπεται για τις αντίστοιχες τάξεις των οποίων το αναλυτικό πρόγραµµα διδάσκονται και οι βαθµοί τους στην ξένη γλώσσα υπολογίζονται για την προαγωγή ή απόλυσή τους. (Σύµφωνα µε την παρ.1 άρθρ.3 Π..213/89 (ΦΕΚ 98 Α') οι ανωτέρω παρ.2 και 3 ισχύουν και για τα µαθήµατα της Μουσικής και των Καλλιτεχνικών). 4.Για τους µαθητές της παρ.1 αυτού του άρθρου που µετεγγράφονται σε γενικό λύκειο ή σε ΤΕΛ που δε λειτουργούν ειδικά τµήµατα αγγλικής γλώσσας, καθώς 2

3 και για τους µαθητές των παρ.2 και 3 που µετεγγράφονται σε άλλο σχολείο ισχύουν οι περί αδιδάκτων στην ξένη γλώσσα διατάξεις. 5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγµατος 952/80 (ΦΕΚ 241/Α'/80) όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγµατος 226/85 (ΦΕΚ 85/Α/85) αντικαθίσταται ως εξής : «Ο βαθµός στην ξένη γλώσσα µαθητή που εγγράφεται και φοιτά σε τεχνική επαγγελµατική σχολή (ΤΕΣ), στην οποία διδάσκεται διαφορετική ξένη γλώσσα απ' αυτή που διδάχτηκε το τελευταίο έτος φοίτησής του στο σχολείο προέλευσης του, δεν υπολογίζεται για την προαγωγή ή απόλυση του παραπάνω µαθητή ούτε στο γενικό µέσο όρο προαγωγής ή απόλυσής του. Η ρύθµιση αυτή ισχύει για τη χρονιά της εγγραφής του καθώς και για την επόµενη σχολική χρονιά φοίτησής του στην ΤΕΣ. Για τους µαθητές της παραπάνω κατηγορίας υπολογίζεται ο βαθµός τους στην ξένη γλώσσα εάν ο κηδεµόνας τους ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικες, υποβάλουν στην ΤΕΣ που φοιτούν σχετική δήλωση το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία λήξης των µαθηµάτων. 6.Εξαιρετικά και µόνο για το σχολικό έτος κατά την εξαγωγή του απολυτηρίου αποτελέσµατος και κατά τον υπολογισµό του γενικού βαθµού απόλυσης δε λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός της ξένης γλώσσας των µαθητών της τελευταίας τάξης λυκείου, οι οποίοι κατά τα δύο προηγούµενα έτη φοίτησής τους θεωρήθηκαν αδίδακτοι στην ξένη γλώσσα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, εκτός εάν οι κηδεµόνες τους ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικες, καταθέσουν στο λύκειο φοίτησής τους, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία λήξης των µαθηµάτων, σχετική δήλωση ότι επιθυµούν να υπολογισθεί ο βαθµός τους στην ξένη γλώσσα. 7. Εξαιρετικά και µόνο για το σχολικό έτος , κατά την εξαγωγή του προαγωγικού ή απολυτηρίου αποτελέσµατος και κατά τον υπολογισµό του γενικού βαθµού προαγωγής ή απόλυσης, δε λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός µαθηµάτων ξένης ορολογίας, τα οποία διδάσκονται επιπλέον της ξένης γλώσσας, των µαθητών της Γ' τάξης των εσπερινών τεχνικών-επαγγελµατικών λυκείων και της τελευταίας τάξης των ηµερήσιων τεχνικών-επαγγελµατικών λυκείων, οι οποίοι κατά το ένα ή δύο προηγούµενα έτη φοίτησής τους θεωρήθηκαν αδίδακτοι στην ξένη γλώσσα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, εκτός εάν οι κηδεµόνες τους ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικες, καταθέσουν στο λύκειο φοίτησής τους, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία λήξης των µαθηµάτων, σχετική δήλωση ότι επιθυµούν να υπολογιστεί ο βαθµός τους στα µαθήµατα ξένης ορολογίας. Άρθρο 3 : Στα µαθήµατα που έχουν κλάδους ο κάθε κλάδος εξετάζεται και βαθµολογείται χωριστά. Ως ετήσιος βαθµός κλάδου µαθήµατος που διδάσκεται στο γυµνάσιο λογίζεται το ένα τρίτο του αθροίσµατος των τριών τριµηνιαίων βαθµών, ενώ στο λύκειο και τις ΤΕΣ το ένα πέµπτο του αθροίσµατος που προκύπτει από τους τρεις τριµηνιαίους βαθµούς και το διπλάσιο της γραπτής κατά Μάιο-Ιούνιο εξέτασης. Κατά τις παραπεµπτικές, συµπληρωµατικές, επαναληπτικές ή κατατακτήριες εξετάσεις ως βαθµός του κλάδου λογίζεται ο µέσος όρος των βαθµών της προφορικής και γραπτής εξέτασης. Για κλάδο µαθήµατος, στον οποίο δεν προβλέπεται προφορική εξέταση, βαθµός του κλάδους είναι ο βαθµός της γραπτής εξέτασης. Ο µέσος όρος των βαθµών των κλάδων µαθήµατος αποτελεί το γενικό βαθµό επίδοσης στο µάθηµα. Κατά την εξαγωγή του απολυτηρίου αποτελέσµατος των µαθητών της τελευταίας τάξης λυκείου, που παρακολουθούν την 1η δέσµη προπαρασκευαστικών µαθηµάτων, ο βαθµός τους στο µάθηµα των Μαθηµατικών στις Γενικές Εξετάσεις θα υπολογίζεται ως γραπτός βαθµός και των δύο κλάδων του µαθήµατος των Μαθηµατικών. 3

4 Άρθρο 4 : 1. Στην περίπτωση η' του άρθρου 16 του βασιλικού διατάγµατος 490/68 (ΦΕΚ 161/Α/68), η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 27 παράγραφο 1 του προεδρικού διατάγµατος 298/80 (ΦΕΚ 82/Α/80), καθώς και στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγµατος 952/80 προστίθεται η φράση «ή προκειµένου περί αλλοδαπών µαθητών, κατά τα δύο πρώτα έτη φοίτησής τους σε ελληνικό σχολείο της ηµεδαπής, «σχεδόν καλώς» δέκα (10) πλήρες. 2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγµατος 465/81 (ΦΕΚ 129/Α/81) προστίθεται η φράση «ή σε άλλο δηµόσιο γυµνάσιο εφόσον µετεγγράφηκε σ' αυτό σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις». 3. Το υπεδάφιο ΙΙ του εδαφίου ε της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγµατος 102/86 (ΦΕΚ 36/Α/86) ισχύει και για το σχολικό έτος , Στο δεύτερο στίχο του εδαφίου α της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγµατος 102/86 µετά τη λέξη «Παράρτηµα» προστίθεται η φράση «ή σε Βαθµολογικό Κέντρο στο οποίο έχει συσταθεί Ειδική Επιτροπή Εξέτασης «φυσικώς» αδυνάτων µαθητών». 5. Στο δεύτερο στίχο της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγµατος 102/86 µετά τη φράση «λειτουργούς.ε.» προστίθεται η φράση «ή εκπαιδευτικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου». 6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγµατος 102/86 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής : «Με απόφαση της οικείας Ειδικής Επιτροπής Εξέτασης «φυσικώς» αδυνάτων µπορεί να παρατείνεται, κατά περίπτωση και µόνο γι' αυτή την κατηγορία υποψηφίων, η διάρκεια εξέτασής τους πέραν της καθοριζόµενης από την ΚΕΓΕ διάρκειας για κάθε εξεταζόµενο µάθηµα των Γενικών Εξετάσεων». Άρθρο 5 : Μέσα σε 5 εργάσιµες ηµέρες από την έκδοση των προαγωγικών και απολυτηρίων αποτελεσµάτων εξεταστικής περιόδου Μαΐου-Ιουνίου οι κηδεµόνες των µαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικες, των δηµοσίων λυκείων καθώς και των ΤΕΣ µπορούν να ζητήσουν την αναβαθµολόγηση ενός ή περισσοτέρων γραπτών δοκιµίων τους, (εκτός των δοκιµίων των µαθηµάτων που εξετάζονται στις Γενικές Εξετάσεις) υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο σχολείο φοίτησής τους µαζί µε το προβλεπόµενο κάθε φορά παράβολο, (η άνω µέσα σε () φράση διαγράφηκε από την παρ.1 άρθρ.3 Π..232/88, ΦΕΚ 99 Α'). Οι ιευθυντές των παραπάνω σχολείων διαβιβάζουν τα προς αναβαθµολόγηση γραπτά, µε καλυµµένα τα στοιχεία των µαθητών και του βαθµού του καθηγητή, στη ιεύθυνση ή το Γραφείο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (.Ε.) στο οποίο υπάγονται, όπου και συγκροτείται µε απόφαση του οικείου Προϊσταµένου επιτροπή αναβαθµολόγησης αποτελούµενη από καθηγητές µε βαθµό Α' που υπηρετούν σε οικεία σχολεία. Στην παραπάνω επιτροπή συµµετέχουν τουλάχιστον δύο καθηγητές αντίστοιχης ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις συναφούς ειδικότητας προς το µάθηµα του οποίου γραπτά δοκίµια αναβαθµολογούνται και µε αναλογία δύο καθηγητών προς 200 αναβαθµολογούµενα γραπτά κατ'ανώτατο όριο. Με την ίδια απόφαση ο Προϊστάµενος της /νσης ή του Γραφείου.Ε. ορίζει ως Πρόεδρο της παραπάνω Επιτροπής τον εαυτό του ή έναν από τους Προϊσταµένους των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων (γενικής ή τεχνικής-επαγγελµατικής κατεύθυνσης), ή ένα από τα µέλη της Επιτροπής. Σε περίπτωση όµως που ο αριθµός των προς αναβαθµολόγηση γραπτών είναι πάνω από 200, ορίζει ως µέλος της επιτροπής έναν από τους Προϊσταµένους των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων (γενικής ή τεχνικής-επαγγελµατικής κατεύθυνσης) ή τον Προϊστάµενο της γραµµατείας, ο οποίος θα εκτελεί χρέη γραµµατέα της επιτροπής, (η µέσα σε φράση αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.2 άρθρ.3 Π..232/88, ΦΕΚ 99 Α'). 4

5 Κάθε δοκίµιο αναβαθµολογείται από δύο καθηγητές και καθένας αναγράφει επ'αυτού το βαθµό µε τον οποίο το αξιολογεί. Ο βαθµός του πρώτου αναβαθµολογητή καλύπτεται µε αδιαφανές χαρτί. Το ηµιάθροισµα των δύο βαθµών αποτελεί την τελική βαθµολογία του αναβαθµολογούµενου δοκιµίου. Αν µεταξύ των δύο βαθµών της προηγούµενης παραγράφου υπάρχει διαφορά ίση ή µεγαλύτερη από 3 βαθµολογικές µονάδες, για την τελική βαθµολογία του δοκιµίου αποφαίνεται ο οικείος Σχολικός Σύµβουλος ειδικότητας, στον οποίο διαβιβάζεται αυτό από την οικεία ιεύθυνση ή Γραφείο.Ε. Στους Σχολικούς αυτούς Συµβούλους καταβάλλεται αποζηµίωση κατά γραπτό δοκίµιο η οποία καθορίζεται µε την κοινή απόφαση της παρ.5 του άρθρου αυτού, (η µέσα σε περίοδος προστέθηκε από την παρ.4 άρθρ.2 Π..191/92, ΦΕΚ 90 Α'). Αντίγραφο πρακτικού µε την οριστική βαθµολογία των γραπτών που αναβαθµολογήθηκαν στέλνεται στα λύκεια ή ΤΕΣ από όπου προήλθαν τα προς αναβαθµολόγηση γραπτά, ο Σύλλογος των οποίων προβαίνει σε έκδοση νέου αποτελέσµατος µόνο στην περίπτωση που ο βαθµός της αναβαθµολόγησης του γραπτού δοκιµίου είναι µεγαλύτερος από το βαθµό µε τον οποίο είχε αρχικά το δοκίµιο βαθµολογηθεί από τον οικείο καθηγητή. (Σύµφωνα µε την παρ.4 άρθρ.2 του Π..191/92 (ΦΕΚ 90 Α') και την παρ.6 της Α2/682/92 (ΦΕΚ 518 Β') Απ. Υπ. Παιδείας, ορίστηκε εξαιρετικά και µόνο για τους µαθητές της τελευταίας τάξεως Λυκείου, που παρακολουθούν προπαρασκευαστικά µαθήµατα δέσµης, η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Π..123/87 προθεσµία υποβολής αιτήσεων αναβαθµολόγησης γραπτών δοκιµίων, σε 2 εργάσιµες ηµέρες). Σε περίπτωση που ιευθυντής δηµοσίου λυκείου ή ΤΕΣ διαπιστώσει κακή βαθµολόγηση ενός ή περισσοτέρων γραπτών δοκιµίων µαθητών του σχολείου του, µπορεί µέσα στην ίδια προθεσµία που ορίζεται από την προηγούµενη παράγραφο, να ζητήσει µε αιτιολογηµένο έγγραφό του προς τη ιεύθυνση ή το Γραφείο.Ε. στην οποία υπάγεται το σχολείο του, την αναβαθµολόγησή τους, οπότε η επιτροπή της προηγούµενης παραγράφου αποφαίνεται οριστικά και για την τελική βαθµολογία και αυτών των γραπτών δοκιµίων. 3. Όταν τα γραπτά δοκίµια, κάποιου µαθήµατος τα οποία υποβάλλονται προς αναβαθµολόγηση σε Γραφείο.Ε., είναι λιγότερα από 25 διαβιβάζονται στη ιεύθυνση.ε., στην οποία το Γραφείο υπάγεται διοικητικά, προκειµένου τα δοκίµια αυτά να αξιολογηθούν από την επιτροπή αναβαθµολόγησης της ιεύθυνσης, (η παρ.3, αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.5 άρθρ.2 Π..191/92, (ΦΕΚ 90 Α'), και από την παρ.7 της Α2/682/92 (ΦΕΚ 518 Β') Απ. Υπ. Παιδ. και Θρησκευµάτων). 4. Αναβαθµολόγηση γραπτών δοκιµίων µπορούν να ζητήσουν µε αίτησή τους, συνοδευόµενη µε το προβλεπόµενο κάθε φορά παράβολο και µέσα σε 5 εργάσιµες ηµέρες από την έκδοση των αποτελεσµάτων, οι κηδεµόνες µαθητών δηµοσίων σχολείων.ε. ή οι ίδιοι οι µαθητές, εφόσον είναι ενήλικες, που προσέρχονται σε παραπεµπτικές, επαναληπτικές ή συµπληρωµατικές εξετάσεις στις εκάστοτε εξεταστικές περιόδους και απορρίπτονται. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται οι ιευθύνσεις.ε. στις οποίες διαβιβάζονται υπηρεσιακά τα προς αναβαθµολόγηση γραπτά δοκίµια, όπου κάθε δοκίµιο αναβαθµολογείται από επιτροπή την οποία απαρτίζουν δύο Σχολικοί Σύµβουλοι οικείας ειδικότητας και οι οποίοι αποφαίνονται οριστικά για την τελική βαθµολογία των δοκιµίων. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται µε απόφαση του οικείου Προϊσταµένου της /νσης.ε. και πρόεδρός της ορίζεται ο σχολικός σύµβουλος που έχει τη µεγαλύτερη συνολική υπηρεσία στο δηµόσιο. Σε περίπτωση που ο αριθµός των προς αναβαθµολόγηση γραπτών είναι πάνω από 200 ορίζεται γραµµατέας της επιτροπής όπως προβλέπεται από το εδαφ.2 της παρ.1 αυτού του άρθρου, (η µέσα σε φράση προστέθηκε από την παρ.3 άρθρ.3 Π..232/88, ΦΕΚ 99 Α'). 5

6 Σε περίπτωση που στις παραπάνω ιευθύνσεις δεν υπηρετούν δύο Σχολικοί Σύµβουλοι της αυτής ειδικότητας ως δεύτερο µέλος της παραπάνω επιτροπής ορίζεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της οικείας ιεύθυνσης.ε. καθηγητής της ίδιας ειδικότητας µε βαθµό Α. Μετά την αναβαθµολόγηση τα γραπτά δοκίµια επιστρέφονται στο σχολείο προέλευσης µαζί µε αντίγραφο πρακτικού αναβαθµολόγησης και ο Σύλλογος του σχολείου προβαίνει σε έκδοση νέου αποτελέσµατος µόνο στην περίπτωση που ο βαθµός της αναβαθµολόγησης του γραπτού δοκιµίου είναι µεγαλύτερος από το βαθµό µε τον οποίο είχε αρχικά το δοκίµιο βαθµολογηθεί από τον οικείο καθηγητή. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών καθορίζονται οι αποζηµιώσεις των µελών των παραπάνω επιτροπών. 6. Για την αναβαθµολόγηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 αυτού του άρθρου, των γραπτών δοκιµίων των µαθητών, που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, τις επιτροπές αναβαθµολόγησης συγκροτεί µε απόφασή του ο οικείος Σύµβουλος ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Αν µεταξύ των βαθµών των δύο αναβαθµολογητών υπάρχει διαφορά ίση ή µεγαλύτερη από 3 βαθµολογικές µονάδες, για την τελική βαθµολογία του δοκιµίου αποφαίνεται Σχολικός Σύµβουλος ειδικότητας στον οποίο διαβιβάζεται αυτό από τη ιεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού. Η αποζηµίωση των µελών των παραπάνω επιτροπών θα είναι όµοια µε εκείνη των µελών των επιτροπών αναβαθµολόγησης γραπτών δοκιµίων µαθητών, που φοιτούν σε σχολεία της ηµεδαπής. Η εκκαθάριση θα γίνεται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ειδικού φορέα , (η παρ.6 προστέθηκε από την παρ.6 άρθρου µόνου Π..185/90, ΦΕΚ 70 Α'). 7(6). Τα γραπτά δοκίµια των προαγωγικών και παραπεµπτικών εξετάσεων των µαθητών των Ιδιωτικών Λυκείων και των Τεχνικών-Επαγγελµατικών Σχολών καθώς και τα γραπτά δοκίµια των εξετάσεων των µαθητών των ιδιωτικών Γυµνασίων υπόκεινται σε αναβαθµολόγηση µε τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους αυτού του άρθρου, (η µέσα σε παράγραφος, προστέθηκε ως παρ.6, από το άρθρ.2 Π..263/91, ΦΕΚ 98 Α' και αναριθµήθηκε σε παρ.7 από την παρ.1 άρθρ.2 του Π..191/92 (ΦΕΚ 90 Α'), και την Α2/682/92 (ΦΕΚ 518 Β') αποφ. Υπ. Παιδείας και Θρησκ. Λήξη των µαθηµάτων του Γ' τριµήνου για τα σχολεία της Μέσης Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και θέµατα σχετικά µε τα Εκκλησιαστικά Λύκεια ). 8. Τα γραπτά δοκίµια των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων περιόδου Ιουνίου καθώς και εκείνα των µαθηµάτων, που διδάσκονται κατά το πρώτο ήµισυ του διδακτικού έτους και εξετάζονται κατά τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Ιανουαρίου, των δηµοσίων και ιδιωτικών Γυµνασίων, υπόκεινται σε αναβαθµολόγηση µε τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους αυτού του άρθρου, (η παρ.8, προστέθηκε από την παρ.2 άρθρ.2 Π..191/92, ΦΕΚ 90 Α' και την παρ.5 της Α2/682/92 (ΦΕΚ 518 Β') Απ. Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων Λήξη των µαθηµάτων του Γ' τριµήνου για τα σχολεία της Μέσης Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και θέµατα σχετικά µε τα Εκκλησιαστικά Λύκεια ). Άρθρο 6 : Κάθε διάταξη, γενική ή ειδική, που αντίκεινται στις διατάξεις αυτού του Π. /τος καταργείται από τη δηµοσίευσή του. 6

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 68 20 Μαΐου 1987 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Παραπεμπτική ονομάζεται η εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι μαθητές, οι οποίοι κατά την εξαγωγή του ετήσιου τελικού αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ.39/14 (ΦΕΚ 75 Α/28-03-2014) : Αξιολόγηση των µαθητών του Γυµνασίου, συµπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των µαθητών Γυµνασίων, λήξη µαθηµάτων στο Γυµνάσιο και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ήδη διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για το σχολικό έτος

Ήδη διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για το σχολικό έτος Αγαπητοί Γονείς, Ήδη διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για το σχολικό έτος 2016-2017. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 126/2016 (Α 211), το δεύτερο τετράμηνο για τα Γυμνάσια

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 465/1981. Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των µαθητών των Γυµνασίων

Π.Δ. 465/1981. Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των µαθητών των Γυµνασίων Π.Δ. 465/1981 Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των µαθητών των Γυµνασίων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 6 του Ν. 309/ 1976 "περί οργανώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο 09-09-16 Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο Έγγραφο µε αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές στο Γυµνάσιο απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προς τις ιευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό και διδακτικό έτος Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει

Σχολικό και διδακτικό έτος Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει Σχολικό και διδακτικό έτος Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ. 5. Τα θέµατα να είναι διατυπωµένα κατά τρόπο που να µην δίνεται η δυνατότητα στον µαθητή να απαντά µονολεκτικά.

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ. 5. Τα θέµατα να είναι διατυπωµένα κατά τρόπο που να µην δίνεται η δυνατότητα στον µαθητή να απαντά µονολεκτικά. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Α. ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. Οι καθηγητές που δίδαξαν το ίδιο µάθηµα στην ίδια τάξη πρέπει να συνεργαστούν, ώστε να ετοιµάσουν κοινά θέµατα. Ως προς τη διατύπωση να χρησιµοποιείται η εµπειρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σχολικό και διδακτικό έτος. Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 465 της 11/ : Περί τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων.- (ΦΕΚ Α 129).

Π.Δ. 465 της 11/ : Περί τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων.- (ΦΕΚ Α 129). Π.Δ. 465 της 11/15.5.81: Περί τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων.- (ΦΕΚ Α 129). Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγ. 6 του Ν. 309/1976 «περί οργανώσεως και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΓΥΜΝΑΣΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ)

ΠΡΟΣ: ΓΥΜΝΑΣΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ) Nα διατηρηθεί μέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Γ -----

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

5 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 5 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Υπενθύμιση για τις ομάδες μαθημάτων Ομάδα Α περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται με γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις τον Ιούνιο Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχολ. Έτος

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχολ. Έτος ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχολ. Έτος 2016-17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΚΕΣΥΠ ΣΑΜΟΥ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥ 145329/Δ2/8-9-2016 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φοίτηση. Απουσίες και δικαιολόγησή τους

Φοίτηση. Απουσίες και δικαιολόγησή τους Φοίτηση Απουσίες και δικαιολόγησή τους 1. Ενημέρωση του κηδεμόνα Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Ο υπεύθυνος, για την παρακολούθηση της φοίτησης

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/ )».

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/ )». Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/11-11-2016)». Αγγελίδης Ζήσης Αναστασιάδου Αλεξάνδρα Δανιηλίδου Ευγενία Κοτίνη Ισαβέλλα

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) διαδικασία επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα

Ίδρυση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) διαδικασία επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα Ίδρυση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) διαδικασία επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις της αριθ. Γ4/902/29-09-1998 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθµ. Φ.253/75425/Β6 (8) Επίδειξη γραπτών δοκιµίων πανελληνίων εξετάσεων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ) Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 2016 Μορφοποίηση: Απόστολος Γατής, MΕd ΠΕ07 Σελ. 02 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και

Διαβάστε περισσότερα

των µαθητών των σχολείων της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης θα ισχύσουν τα ακόλουθα: ΓΥΜΝΑΣΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ)

των µαθητών των σχολείων της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης θα ισχύσουν τα ακόλουθα: ΓΥΜΝΑΣΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 129 15 Μαΐου 1981 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Αλλοδαποί μαθητές Π.Δ. 155/1978. Άρθρο 2 ( ή Αρ.2 του Β.Δ. 664/69 και Αρ. 4 του Π.Δ. 264/76) (Όπως τροποποιήθηκε με το Αρ.3 του Π.Δ.

Αλλοδαποί μαθητές Π.Δ. 155/1978. Άρθρο 2 ( ή Αρ.2 του Β.Δ. 664/69 και Αρ. 4 του Π.Δ. 264/76) (Όπως τροποποιήθηκε με το Αρ.3 του Π.Δ. Αλλοδαποί μαθητές Π.Δ. 155/1978 Άρθρο 2 ( ή Αρ.2 του Β.Δ. 664/69 και Αρ. 4 του Π.Δ. 264/76) (Όπως τροποποιήθηκε με το Αρ.3 του Π.Δ.182/84) Παρ. 1. Μαθητές, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Μαθητών - Γενικός Μ.Ο. Τρίτη, 05 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 30 Νοέμβριος :01

Αξιολόγηση Μαθητών - Γενικός Μ.Ο. Τρίτη, 05 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 30 Νοέμβριος :01 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, με βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία της μάθησής του, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματά της και εκτιμώνται, παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ.Πρωτ.Βαθμός Πρωτ. Φ.253.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ.Πρωτ.Βαθμός Πρωτ. Φ.253. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Π. Δ. 465 της 11/ (Α' 129). Περί τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων

Π. Δ. 465 της 11/ (Α' 129). Περί τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων Π. Δ. 465 της 11/15.5.81.- (Α' 129). Περί τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγ. 6 του Ν. 309/1976 "περί οργανώσεως και διοικήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο. απότοσχολ. έτος

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο. απότοσχολ. έτος Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο απότοσχολ. έτος 2016-17 ΤοσχολικόέτοςγιαταΓυμνάσιααρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος στογυμνάσιοαρχίζειτην την 1η Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νομοθετική Ρύθμιση για την αλλαγή στον τρόπο προαγωγής των μαθητών των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ)

ΘΕΜΑ: Νομοθετική Ρύθμιση για την αλλαγή στον τρόπο προαγωγής των μαθητών των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εξετάσεων των Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εξετάσεων των Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

β) Τη σύνδεσή µε την αγορά εργασίας,τις ανάγκες της παραγωγής και τις πολιτικές απασχόλησης.

β) Τη σύνδεσή µε την αγορά εργασίας,τις ανάγκες της παραγωγής και τις πολιτικές απασχόλησης. ΝΟΜΟΣ 2640/98 ευτεροβάθµια Τεχνικοεπαγγελµατική Εκπαίδευση 1.Σκοπός 2.Οργάνωση λειτουργία 3.Περιεχόµενο σπουδών των Τ.Ε.Ε. 4.Ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, µετατροπή, προσθήκη τοµέων και ειδικοτήτων στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Να διατηρηθεί µέχρι... Βαθµός Ασφαλείας... Μαρούσι, 20-09-2010 Αριθ. Πρωτ. 116109 /Γ2 Βαθ. Προτερ.... ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης

1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης 1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο (βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται). Σχολικό και διδακτικό έτος 2. Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 30 Δεκεμβρίου 2009 Αριθμ. Φ.253/155439/Β6 (1) Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΓΝΩΣΗ» Το Νέο Λύκειο Στους µαθητές που θα φοιτήσουν φέτος (2013-2014) στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρµόζεται η νέα δοµή του Λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα µετράει

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς Καλώς ορίσατε! Ο Δ/ντης και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5 ου Γυμνασίου Θήβας

Αγαπητοί γονείς Καλώς ορίσατε! Ο Δ/ντης και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5 ου Γυμνασίου Θήβας Αγαπητοί γονείς Καλώς ορίσατε! Ο Δ/ντης και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5 ου Γυμνασίου Θήβας T Ι Ι Σ Χ Υ Ε Ι Σχολικό έτος 2016-2017 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικής: Αρχαία Ελληνικά, Νεοελ. Λογοτεχνία, Λατινικά, Ιστορία των Κατευθύνσεων: Θετικής: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία.

Θεωρητικής: Αρχαία Ελληνικά, Νεοελ. Λογοτεχνία, Λατινικά, Ιστορία των Κατευθύνσεων: Θετικής: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία. 3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σχολ. Έτος 2012-2013 1 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. 3475/2006 αρθρ. 3 ( ΦΕΚ 146Α) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ (Π.Δ. 60/2006) ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ Φ.253/120785/Β6/1-11-05 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 07-10-2016 Αρ. Πρωτ. 166077/Δ2 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Σχολ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15)

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Λύκεια και τα Γυμνάσια αρχίζουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις»

«Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Oικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο : «Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παράγραφο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού έτους »

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού έτους » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.12.09/3 6 Σεπτεμβρίου 2017 Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Θέμα: Χρονοδιαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το οποίο θα «εγκαινιάσουν» οι µαθητές που θα φοιτήσουν το Σεπτέµβριο στη Γ Λυκείου, έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Εξεταζόμενοι με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα πανελλήνια εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης του

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ- ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ- ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ- ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» Στη Γ Τάξη Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2016-2017 ΣΧΟΛΙΚΟ / ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ Διεύθυνση Δ.Ε. Ζακύνθου ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) Τμήματα Γενικής Παιδείας ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ 129818/Γ2/16-09-2013 (ΦΕΚ 2451/τ.Β/01-10-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Το νέο Λύκειο Το Σεπτέµβριο του 2013 ψηφίστηκε ο νόµος 4186/2013 (ΦΕΚ Α 193/17-9-2013) που προβλέπει τις αλλαγές για το Νέο Λύκειο και ρυθµίζει το νέο σύστηµα πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.4186/2013 (Α 193), όπως έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/14 (Α 258), αντικαθίσταται ως «Η Γ τάξη Ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι σημαντικότερες επικαιροποιημένες (7/10/2016) αλλαγές του νέου ΠΔ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 8_9_2016. Highlights

Οι σημαντικότερες επικαιροποιημένες (7/10/2016) αλλαγές του νέου ΠΔ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 8_9_2016. Highlights Οι σημαντικότερες επικαιροποιημένες (7/10/2016) αλλαγές του νέου ΠΔ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 8_9_2016 1. Πολύ λιγότερες εξετάσεις Highlights 2. Μεγαλύτερη σχολική χρονιά (περισσότερα μαθήματα στην τάξη) 3. ΔΕΝ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Καλοδήμος Δ. -ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Καλοδήμος Δ. -ΚΕΣΥΠ Λαμίας Άρθρο 3 Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου 1. Η αξιολόγηση στα μαθήματα και των τριών τάξεων επικεντρώνεται στην ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεμάτων και θεμελιωδών εννοιών κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο Ο Λύκειο Κομοτηνής

Νέο Λύκειο Ο Λύκειο Κομοτηνής Νέο Λύκειο 2015-2016 Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ 1.Ελληνική Γλώσσα (5 Αρχαία +2 Νέα + 2Λογοτεχνία) 9 2.Μαθηματικά (3ώρες Άλγεβρα + 2 ώρες Γεωμετρία) 5 3.Φυσικές Επιστήμες (2 ώρες Φυσική +2 ώρες Χημεία +2 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: 1342/τ.Β /

ΦΕΚ: 1342/τ.Β / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το εδάφιο ζ της παρ. 11 του άρθρου 4 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167Α)

1. Το εδάφιο ζ της παρ. 11 του άρθρου 4 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167Α) ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ - ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ Γ1/219/13-03-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Επιλογή σημαιοφόρων Έχοντας υπόψη : 1. Το εδάφιο ζ της παρ. 11 του άρθρου 4 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167Α) 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ29-8Θ0 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.. 112/2013 ΦΕΚ Α 145

ΑΔΑ: ΒΕΖ29-8Θ0 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.. 112/2013 ΦΕΚ Α 145 Π.. 112/2013 ΦΕΚ Α 145 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π..50/2008 (Α 81) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των µαθητών του Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.. 43/2010 (Α

Διαβάστε περισσότερα

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού:

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Ανθρωπιστικές Σπουδές Θετικές- Τεχνολογικές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ http://1lyk-chaid.att.sch.gr Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου [Απόσπασμα του Νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α / 17-09-2013) Όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού έτους 2 www.xenesglosses.eu ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ 2012-2013 Αρ.Πρωτ.72765/Γ2/28-06-2012/ΥΠΘΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές που περιλαμβάνει το νέο Προεδρικό Διάταγμα και θα ισχύσουν από τη φετινή σχολική χρονιά είναι:

Οι αλλαγές που περιλαμβάνει το νέο Προεδρικό Διάταγμα και θα ισχύσουν από τη φετινή σχολική χρονιά είναι: Οι Αλλαγές στο Γυμνάσιο (από σχολ. έτος 20162017) Οι αλλαγές που περιλαμβάνει το νέο Προεδρικό Διάταγμα και θα ισχύσουν από τη φετινή σχολική χρονιά είναι: Α. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1824 της 30.12.1998

Νόµος 1824 της 30.12.1998 Νόµος 1824 της 30.12.1998 Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Αρθρο 1 Καταργήθηκε Αρθρο 2 Προµήθεια βιβλίων Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223) για την προµήθεια από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ - ΝΗΣΟΥ Μ- 122 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ - ΝΗΣΟΥ Μ- 122 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ - ΝΗΣΟΥ Μ- 122 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13211 25 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1405 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Λειτουργία Μουσικών Σχολείων. 2 Κανονισμός Ακροάσεων της Ελληνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές Γ15 Μ126 ΘΕΜΑΤΑ: Α. ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 τετράμηνα. 1ο τετράμηνο: από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και. 2ο τετράμηνο από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.

2 τετράμηνα. 1ο τετράμηνο: από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και. 2ο τετράμηνο από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου. 2 τετράμηνα 1ο τετράμηνο: από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και 2ο τετράμηνο από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου. Α ομάδα 3 ομάδες μαθημάτων 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο Τετράμηνα 1ο τετράμηνο : από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου 2ο τετράμηνο : από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου. Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο Ομάδα Α : 1) Νεοελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008 2009

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008 2009 Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008 2009 Για την καλύτερη οργάνωση και την αποτελεσματική διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αλλοδαποί µαθητές. Ν. 2910/2001 ΦΕΚ 91 τ. Α. Άρθρο 40 Πρόσβαση των ανήλικων αλλοδαπών στην εκπαίδευση

Αλλοδαποί µαθητές. Ν. 2910/2001 ΦΕΚ 91 τ. Α. Άρθρο 40 Πρόσβαση των ανήλικων αλλοδαπών στην εκπαίδευση Αλλοδαποί µαθητές Ν. 2910/2001 ΦΕΚ 91 τ. Α Άρθρο 40 Πρόσβαση των ανήλικων αλλοδαπών στην εκπαίδευση 1. Ανήλικοι αλλοδαποί, που διαµένουν στην ελληνική επικράτεια, υπάγονται στην υποχρέωση της ελάχιστης

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Στην Α τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου οι μαθητές θα παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας (και Επιλογής), συνολικά 35 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. Ελληνική Γλώσσα 9 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο 2014-2015. Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο

Νέο Λύκειο 2014-2015. Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο Νέο Λύκειο 2014-2015 Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο Α Λυκείου: Μαθήματα Α Λυκείου: Εξετάσεις Στις προαγωγικές εξετάσεις Α' Λυκείου που διεξάγονται ενδοσχολικά, τα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

Παρατίθενται οι πιο κάτω σημαντικές διατάξεις:

Παρατίθενται οι πιο κάτω σημαντικές διατάξεις: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018 ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρατίθενται οι πιο κάτω σημαντικές διατάξεις: ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Λουκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ») ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟ (35) ΑΡΧΑΙΑ 5 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2. Ελληνική Γλώσσα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟ (35) ΑΡΧΑΙΑ 5 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2. Ελληνική Γλώσσα Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ 5 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 ΝΕΟ (35) Ελληνική Γλώσσα ΑΛΓΕΒΡΑ/ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 3/2 Μαθηματικά ΦΥΣΙΚΗ 2 ΧΗΜΕΙΑ 2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

,1-9,4 9, , , ,1 20

,1-9,4 9, , , ,1 20 1 «ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ» ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Οι Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ/ΤΕΣΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ/ΤΕΣΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ/ΤΕΣΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Π.Π ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Οι γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 15-9 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ. -----

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 015 Ισχύει για τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν στην Α Λυκείου από το σχολικό έτος 013-14. (ΦΕΚ Α 193/17-9-013) Τα κύρια σημεία του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14965 24 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 58167/Δ2 Λειτουργία Μουσικών Σχολείων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α 71) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Α Λυκείου Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα: 25 Απριλίου 2017 ANAKOINOΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ιωάννινα: 25 Απριλίου 2017 ANAKOINOΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Λουκή Ακρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.12.09/3 24 Φεβρουαρίου 2017 Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Θέμα: Λήξη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος

Α. Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος Κάθε ενδιαφερόμενος για εισαγωγή δικαιούται να συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής μίας και μόνο σχολικής μονάδας, είτε μίας Πειραματικής είτε μίας Πρότυπης. Α. Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας:. Να διατηρηθεί μέχρι:.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας:. Να διατηρηθεί μέχρι:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΠ.Δ.Σ. & Π.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008-2009»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008-2009» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Νικολόπουλος

Διαβάστε περισσότερα