ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εκτίμηση της διακύμανσης της παροχής αιχμής σε λεκάνες της Πελοποννήσου με συγκριτική αξιολόγηση δύο διαδεδομένων μεθόδων της υδρολογίας πλημμυρών Χρήστος Αργυράκης Επιβλέπων: Δ. Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2015

2 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εκτίμηση της διακύμανσης της παροχής αιχμής σε λεκάνες της Πελοποννήσου με συγκριτική αξιολόγηση δύο διαδεδομένων μεθόδων της υδρολογίας πλημμυρών Χρήστος Αργυράκης Επιβλέπων: Δ. Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2015 i

3 Πρόλογος Φτάνοντας στο τέλος αυτής της διπλωματικής εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωσή της. Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή Δημήτρη Κουτσογιάννη για την αποδοχή επίβλεψης της παρούσας εργασίας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στον Αντώνη Κουκουβίνο για τη συνεχή υποστήριξή του στην εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δικούς μου ανθρώπους, οι οποίοι με στήριξαν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου ως φοιτητής στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. ii

4 Περιεχόμενα Πρόλογος... ii Περιεχόμενα... iii Περίληψη... vi Abstract... vi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Εισαγωγή Σκοπός - Αντικείμενο της εργασίας Διάρθρωση της εργασίας... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Περιοχή μελέτης... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Χαρακτηριστικά μεγέθη λεκανών απορροής Βασικές έννοιες Μορφολογικά χαρακτηριστικά Γεωμετρία Υψομετρία Υδρογραφικό δίκτυο Εδαφολογικά χαρακτηριστικά Χρήσεις γης και φυτοκάλυψη... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Τα Συστήματα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ) στην υδρολογία πλημμυρών Γενικά Επεξεργασίες σε ΣΓΠ για τον υπολογισμό των μορφολογικών χαρακτηριστικών λεκάνης απορροής... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Μορφολογικά χαρακτηριστικά λεκανών απορροής Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : Υπολογισμός παροχής σχεδιασμού με την ορθολογική μέθοδο Η έννοια της παροχής σχεδιασμού Γενικά για την ορθολογική μέθοδο Εκτίμηση συντελεστή απορροής Εκτίμηση συνιστώσας C Εκτίμηση συνιστώσας C Εκτίμηση συνιστώσας C Εκτίμηση συνιστώσας C Τελικός συντελεστής απορροής Χωρική κατανομή του συντελεστή απορροής στην Πελοπόννησο iii

5 6.5 Εκτίμηση του χρόνου συγκέντρωσης Υπολογισμός κρίσιμης έντασης βροχής Υπολογισμός παροχής σχεδιασμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : Υπολογισμός παροχής σχεδιασμού με εφαρμογή της συνδυαστικής μεθόδου αριθμού καμπύλης απορροής - συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος Σκοπός και μεθοδολογία Συνοπτική επισκόπηση της μεθόδου SCS-CN Εκτίμηση αριθμού καμπύλης απορροής Υπολογισμός CN σύμφωνα με τις πινακοποιημένες τιμές της SCS Υπολογισμός CN σύμφωνα με το ερευνητικό έργο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Τιμές αριθμού καμπύλης απορροής για τις εννέα λεκάνες Συνθετικά μοναδιαία υδρογραφήματα Η έννοια του μοναδιαίου υδρογραφήματος (ΜΥ) Παραμετρικό συνθετικό μοναδιαίο υδρογράφημα Παραγωγή υετογραφημάτων σχεδιασμού Παραγωγή πλημμυρογραφημάτων σχεδιασμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : Συγκριτικά αποτελέσματα των δύο μεθόδων για τις εννέα λεκάνες απορροής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 : Περαιτέρω ανάλυση στις λεκάνες απορροής ποταμών Ευρώτα και Πείρου Εφαρμογή της συνδυαστικής μεθόδου του αριθμού καμπύλης απορροής και του συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος Συγκριτικά αποτελέσματα των δύο μεθόδων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : Συμπεράσματα Αναφορές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Στοιχεία λεκανών απορροής Χρόνος συγκέντρωσης κατά Giandotti Πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου Συντελεστής απορροής κατά ΟΜΟΕ Παράμετροι όμβριων καμπυλών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Αποτελέσματα ορθολογικής μεθόδου Χρόνος συγκέντρωσης Συντελεστής επιφανειακής αναγωγής Συντελεστής απορροής Μέση επιφανειακή ένταση βροχόπτωσης Ανηγμένη παροχή αιχμής iv

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : Αποτελέσματα της συνδυαστικής μεθόδου του αριθμού καμπύλης απορροής και του συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος Συνθετικά μοναδιαία υδρογραφήματα διάρκειας βροχής 1 h για τρεις περιόδους επαναφοράς Τ (20, 50 και 100 έτη) Πλημμυρογραφήματα σχεδιασμού για τρεις περιόδους επαναφοράς Τ (20, 50, 100 έτη) και τέσσερις τιμές του CN (CNmax, CNmean, CNmin, CNdeucal) Περίοδος επαναφοράς Τ = 20 έτη Περίοδος επαναφοράς Τ = 50 έτη Περίοδος επαναφοράς Τ = 100 έτη v

7 Περίληψη Στη διπλωματική αυτή εργασία εξετάζονται δύο μέθοδοι της υδρολογίας πλημμυρών για τον υπολογισμό της παροχής αιχμής σε λεκάνες της Πελοποννήσου. Η πρώτη μέθοδος είναι η γνωστή ως ορθολογική και χρησιμοποιείται ευρέως στον ελλαδικό χώρο, για μικρής και μεσαίας κλίμακας αντιπλημμυρικά έργα. Η δεύτερη μέθοδος είναι η συνδυαστική εφαρμογή της μεθόδου του αριθμού καμπύλης απορροής (CN) για την εκτίμηση των υδρολογικών ελλειμμάτων, και του συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος για τη μετατροπή της επιφανειακής βροχόπτωσης σε πλημμυρογράφημα στην έξοδο της λεκάνης. Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις τιμές του αριθμού καμπύλης απορροής για κάθε λεκάνη. Επομένως, υπολογίστηκαν συνολικά πέντε τιμές της παροχής αιχμής για κάθε λεκάνη και για κάθε περίοδο επαναφοράς Τ (20, 50 και 100 έτη). Η Πελοπόννησος χωρίστηκε σε 79 υδρολογικές λεκάνες (με έκταση μεγαλύτερη από 100 km 2 ) και στη συνέχεια, με ενοποίηση, προέκυψαν οι εννέα μεγαλύτερες λεκάνες απορροής. Οι υπολογισμοί και η σύγκριση των δύο μεθόδων πραγματοποιήθηκαν τόσο για αυτές τις εννέα λεκάνες όσο και για τις υπολεκάνες δύο εξ αυτών. Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι παροχές αιχμής λεκανών και υπολεκανών παρουσιάζουν μεγάλο εύρος διακύμανσης ανάλογα με τη μέθοδο (η ορθολογική δίνει τη μεγαλύτερη παροχή αιχμής). Ενδεικτικά, στις περισσότερες λεκάνες, για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, οι διαφορές στην παροχή αιχμής ξεπερνούν το 150% με μεγαλύτερη τιμή το 350%. Abstract Two methodologies widely used for peak flow estimation, the known as rational and the curve number (CN) synthetic unit hydrograph combination, are applied to 79 minor (area greater than 100 km 2 ) and 9 major watersheds in Peloponnese area. Both methodologies were applied for three return periods, 20, 50 and 100 years. Four CN values for each watershed were estimated resulting to five peak flow values for each return period for each watershed. The analysis performed indicated that peak flow values for watersheds and subbasins have a big fluctuation range depending on the method applied (the rational method results to maximum values). For example, for return period of 100 years, differences in peak flow values are for most of the watersheds greater than 150% arising to 350%. vi

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Εισαγωγή 1.1 Σκοπός - Αντικείμενο της εργασίας Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της διακύμανσης της παροχής αιχμής σε 9 μεγάλες και 79 μικρότερες λεκάνες απορροής της Πελοποννήσου. Η αβεβαιότητα στην εκτίμηση της παροχής αιχμής, σε λεκάνες χωρίς μετρήσεις, είναι μεγάλη καθώς στον υπολογισμό της εισέρχονται παράμετροι με ένα ευρύ φάσμα τιμών. Οπότε η εργασία αυτή θα μπορούσε να συμβάλλει στην κατεύθυνση της εκτίμησης της αβεβαιότητας στον υπολογισμό της παροχής αιχμής κατά την εκπόνηση μελετών πλημμυρών στην Πελοπόννησο. Το αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η συγκριτική αξιολόγηση δύο μεθόδων της υδρολογίας πλημμυρών που χρησιμοποιούνται ευρέως στον υπολογισμό της παροχής αιχμής. Η πρώτη μέθοδος είναι η λεγόμενη ορθολογική, και η δεύτερη αυτή που συνδυάζει τον αριθμό καμπύλης απορροής (Runoff Curve Number, CN) και το συνθετικό μοναδιαίο υδρογράφημα (ΣΜΥ). Η ορθολογική μέθοδος εκφράζεται από μία εξίσωση που συνδέει την παροχή αιχμής με τρεις παραμέτρους. Αυτές είναι ο συντελεστής απορροής, η μέση ένταση βροχής και η έκταση της λεκάνης. Επομένως, για κάθε λεκάνη απορροής υπολογίζεται μία τιμή της παροχής αιχμής. Για την εφαρμογή της μεθόδου του συνδυασμού του αριθμού καμπύλης απορροής CN με το ΣΜΥ εξετάστηκαν τέσσερις διαφορετικές τιμές της παραμέτρου CN. Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπολογίστηκαν, για κάθε υδρολογική λεκάνη, συνολικά πέντε τιμές της παροχής αιχμής. Η περιοχή μελέτης είναι η Πελοπόννησος, η οποία, ορίζοντας ένα κατώφλι απορροής 100 km 2, χωρίστηκε σε 79 υδρολογικές λεκάνες. Με ενοποίηση προέκυψαν από αυτές οι 9 μεγαλύτερες (από 343 έως 3524 km 2 ) λεκάνες απορροής της Πελοποννήσου. Όλοι οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν για τρεις τιμές της περιόδου επαναφοράς (Τ), και συγκεκριμένα για Τ = 20, 50 και 100 έτη. 1.2 Διάρθρωση της εργασίας Η εργασία διαρθρώνεται σε δέκα κεφάλαια μαζί με την παρούσα εισαγωγή (Κεφάλαιο 1). Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται συνοπτική περιγραφή της περιοχής μελέτης και των υδατικών διαμερισμάτων από τα οποία αποτελείται. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά μεγέθη μιας λεκάνης απορροής. Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται η εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ) στην υδρολογία πλημμυρών. Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η χάραξη των λεκανών απορροής και ο υπολογισμός των μορφολογικών χαρακτηριστικών μεγεθών τους στην Πελοπόννησο. 1

9 Στο Κεφάλαιο 6 υπολογίζονται οι παροχές αιχμής των λεκανών απορροής με την εφαρμογή της ορθολογικής μεθόδου. Στο Κεφάλαιο 7 υπολογίζονται τα πλημμυρογραφήματα και οι παροχές αιχμής των εννέα μεγάλων λεκανών απορροής με τη συνδυαστική εφαρμογή της μεθόδου του αριθμού καμπύλης απορροής CN και του συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος. Στο Κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται τα συγκριτικά αποτελέσματα των δύο εφαρμοζόμενων μεθόδων. Στο Κεφάλαιο 9 εξετάζονται δύο από τις εννέα μεγάλες λεκάνες απορροής σε επίπεδο υπολεκάνης και υπολογίζονται οι παροχές αιχμής. Στο Κεφάλαιο 10 συνοψίζονται τα συμπεράσματα της μελέτης εστιάζοντας στην πρακτική τους αξιοποίηση στις υδρολογικές μελέτες πλημμυρών. 2

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Περιοχή μελέτης Η περιοχή μελέτης είναι το γεωγραφικό διαμέρισμα της Πελοποννήσου. Η Πελοπόννησος είναι ένα από τα εννέα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας και βρίσκεται στα νότια του ηπειρωτικού τμήματος της χώρας (Σχήμα 2.1). Συνδέεται με την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα μέσω της γέφυρας Ρίου Αντιρρίου και της διώρυγας της Κορίνθου. Η Πελοπόννησος διαιρείται διοικητικά σε τρεις περιφέρειες (Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Αττικής), και σε οχτώ περιφερειακές ενότητες (Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Κορινθίας και Αττικής). Σχήμα 2.1 Η θέση της Πελοποννήσου (Πηγή: 3

11 Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 1383/ και το διορθωμένο ΦΕΚ Β 1572/ η Ελλάδα χωρίστηκε σε 14 Υδατικά Διαμερίσματα (ΥΔ), ενώ η περιοχή εξέτασης που είναι η Πελοπόννησος, χωρίστηκε σε 3 Υδατικά Διαμερίσματα (Δυτικής ΥΔ01, Βόρειας ΥΔ02 και Ανατολικής ΥΔ03 Πελοποννήσου) και σε 8 Λεκάνες Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ). Τα τρία Υδατικά Διαμερίσματα της Πελοποννήσου φαίνονται στο παρακάτω Σχήμα 2.2. Σχήμα 2.2 Υδατικά Διαμερίσματα Πελοποννήσου (Πηγή: Το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου (ΥΔ01 ή GR01) εκτείνεται γεωγραφικά στη δυτική και νοτιοδυτική Πελοπόννησο και έχει συνολική έκταση 7235 km 2. Οι Λεκάνες Απορροής Ποταμού Αλφειού (GR29) και Πάμισου Νέδοντος Νέδα (GR32) συγκροτούν το εν λόγω Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου. 4

12 Το Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου (ΥΔ02 ή GR02) καλύπτει γεωγραφικά τη βόρεια Πελοπόννησο, ενώ περιλαμβάνει επίσης και τα νησιά Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη. Η συνολική έκταση του Υδατικού Διαμερίσματος είναι km 2. Οι Λεκάνες Απορροής Ποταμού Πείρου Βέργα Πηνειού (GR28), Ρεμάτων Παραλίας Β. Πελοποννήσου (GR27) και Κεφαλονιάς Ιθάκης Ζακύνθου (GR45) συγκροτούν το Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου. Το Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου (ΥΔ03 ή GR03) εκτείνεται γεωγραφικά στην ανατολική και νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Εντός των ορίων του βρίσκονται, επίσης, τα νησιά Πόρος, Ύδρα, Σπέτσες, Σπετσοπούλα, Δοκός, Κύθηρα και Αντικύθηρα καθώς και η χερσόνησος των Μεθάνων. Η συνολική έκταση του Διαμερίσματος είναι 8442 km 2. Οι Λεκάνες Απορροής Οροπεδίου Τρίπολης (GR30), Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου (GR31) και Ευρώτα (GR33) συγκροτούν το εν λόγω Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου. Αναλυτικές πληροφορίες για τα υδατικά διαμερίσματα της Πελοποννήσου υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ( όπου περιλαμβάνονται τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της Ελλάδας. Όλα τα πρωτογενή δεδομένα και επίπεδα γεωγραφικής πληροφορίας που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωματική εργασία, προέρχονται από την ερευνητική ομάδα ΙΤΙΑ του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΕΜΠ ( 5

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Χαρακτηριστικά μεγέθη λεκανών απορροής 3.1 Βασικές έννοιες Η λεκάνη απορροής, ως σύστημα μετασχηματισμού των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων σε απορροή, παρουσιάζει ορισμένα ειδικά φυσικά γνωρίσματα που επηρεάζουν σημαντικά, τόσο τη διαδικασία του μετασχηματισμού όσο και το τελικό της αποτέλεσμα, δηλαδή το υδρογράφημα της απορροής (Κουτσογιάννης και Ξανθόπουλος, 1999). Τα γνωρίσματα αυτά ονομάζονται φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής και μπορούν να καταταγούν στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: Μορφολογικά χαρακτηριστικά (γεωμετρία, υψόμετρα, υδρογραφικό δίκτυο) Εδαφολογικά χαρακτηριστικά (μηχανικές ιδιότητες, χημική σύσταση) Χρήσεις γης και φυτοκάλυψη (είδη χλωρίδας και χωρική διάταξή της). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν χωρικά κατανεμημένη πληροφορία (αφού μεταβάλλονται από θέση σε θέση) και αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ). 3.2 Μορφολογικά χαρακτηριστικά Γεωμετρία Ο υδροκρίτης είναι το όριο της λεκάνης απορροής και ορίζει την έκταση που καταλαμβάνει η λεκάνη ανάντη μίας δεδομένης διατομής ενός υδατορεύµατος. Το θεμελιώδες γεωμετρικό χαρακτηριστικό μιας λεκάνης απορροής είναι το εμβαδόν της και χρησιμοποιείται στις περισσότερες σχέσεις υπολογισμού του όγκου απορροής Υψομετρία Τα υψόμετρα είναι σημαντικό χαρακτηριστικό μέγεθος της λεκάνης απορροής και σχετίζονται άμεσα με τις κλίσεις και άρα με τις ταχύτητες ροής. Τα κυριότερα υψομετρικά χαρακτηριστικά μίας λεκάνης απορροής είναι: Μέγιστο, ελάχιστο και μέσο υψόμετρο λεκάνης. Μέγιστη, ελάχιστη και μέση κλίση λεκάνης Υδρογραφικό δίκτυο Το υδρογραφικό δίκτυο της λεκάνης προκύπτει είτε από ψηφιοποίηση αναλογικών χαρτών είτε από ψηφιακό μοντέλο υψομέτρων χρησιμοποιώντας ένα όριο επιφάνειας πάνω από το οποίο θεωρείται ότι σχηματίζεται απορροή. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του υδρογραφικού δικτύου είναι: Μήκος κύριας μισγάγγειας. Το μήκος του κύριου υδατορεύματος αποτελεί από τα βασικότερα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της λεκάνης και συσχετίζεται εμπειρικά με το χρόνο συγκέντρωσης της λεκάνης. 6

14 Τάξεις υδατορευμάτων. Η διαίρεση σε τάξεις βασίζεται στη διαφορά μεγέθους μεταξύ των κλάδων όσο και στη θέση κάθε κλάδου ως προς τους υπόλοιπους. Οι ανώτεροι κλάδοι του δικτύου είναι τάξης 1 και δεν δέχονται νερό από άλλους παραποτάμους. Αντίστοιχα, οι κλάδοι με τους οποίους αυτοί συνενώνονται είναι τάξης 2 κ.ο.κ. Διάφοροι ερευνητές έχουν κατά καιρούς προτείνει μεθόδους αρίθμησης των κλάδων ενός υδρογραφικού δικτύου. Πυκνότητα δικτύου. Στην παρούσα εργασία ορίζεται ως ο λόγος του συνολικού εμβαδού του υδρογραφικού δικτύου προς την επιφάνεια της λεκάνης. Η πυκνότητα του υδρογραφικού δικτύου της λεκάνης απορροής συνδέεται άμεσα με τις διεργασίες που παρατηρούνται σε αυτήν, καθώς λεκάνες με πυκνό υδρογραφικό δίκτυο δημιουργούν υψηλές πλημμυρικές αιχμές στο σημείο εξόδου και επίσης μεταφέρουν σημαντικές ποσότητες φερτών υλικών. 3.3 Εδαφολογικά χαρακτηριστικά Η σύσταση των εδαφών της λεκάνης απορροής επηρεάζει κυρίως τα υδρολογικά ελλείμματα, δηλαδή το διαχωρισμό της ενεργού από τη συνολική βροχόπτωση. Ειδικότερα, οι μηχανικές ιδιότητες του εδάφους (υδατοπερατότητα, υδραυλική αγωγιμότητα κατά την οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση) επιδρούν άμεσα στο ρυθμό διήθησης. Από την άλλη πλευρά, η χημική σύσταση των εδαφών, σε συνδυασμό με τις μηχανικές τους ιδιότητες, καθορίζει τη φυτοκάλυψη και τους επικρατούντες τύπους χλωρίδας, που επηρεάζουν τόσο την κατακράτηση όσο και τη διήθηση. 3.4 Χρήσεις γης και φυτοκάλυψη Οι χρήσεις γης, γενικά, και ειδικά η φυτοκάλυψη επηρεάζουν την απορροή με πολλαπλούς τρόπους. Ένας από τους βασικότερους είναι ο μηχανισμός παρεμπόδισης της χλωρίδας, ο οποίος έχει ως συνέπεια τη μείωση του όγκου απορροής κατά την ποσότητα που κατακρατείται από τη χλωρίδα και τελικά εξατμίζεται ή απορροφάται απ αυτή. Ο ίδιος μηχανισμός είναι υπεύθυνος για τη χρονική υστέρηση της απορροής, η οποία εξαρτάται και από την τραχύτητα των εδαφών. Γενικά, η φυτοκάλυψη δρα προς την κατεύθυνση της μείωσης του όγκου άμεσης απορροής, και της επιβράδυνσης και εξομάλυνσης των ρυθμών της, με τελική συνέπεια τη μείωση των αιχμών των πλημμυρικών υδρογραφημάτων. 7

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Τα Συστήματα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ) στην υδρολογία πλημμυρών 4.1 Γενικά Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ, Geographic Information System, GIS) είναι κάθε πληροφοριακό σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης γεωγραφικών (χωρικών) δεδομένων. Με ένα ΣΓΠ οποιαδήποτε εννοιολογική απλοποίηση του κόσμου µπορεί να κωδικοποιηθεί και να αποθηκευτεί σε ένα πληροφοριακό σύστημα (Κουκουβίνος και Μαµάσης, 2009). Στο ΣΓΠ ο κόσμος αποδίδεται με κάποιο εννοιολογικό μοντέλο του και κατά συνέπεια ο τρόπος μοντελοποίησης είναι σημαντικός για την επιτυχία της εφαρμογής. Τα ΣΓΠ χρησιμοποιούν συνήθως δύο μοντέλα δεδομένων για να αποδώσουν τις χωρικές οντότητες και τα χωρικά φαινόμενα (Zeiler, 1999) : Τα διανυσματικά μοντέλα (vector) χρησιμοποιούνται για να αποδοθούν οντότητες με καλά ορισμένα σχήματα. Οι οντότητες ορίζονται από μία σειρά συντεταγμένων που αποδίδει το σχήμα και τη θέση τους. Σχήμα 4.1 Διανυσματικά μοντέλα δεδομένων (Πηγή: Κουκουβίνος, 2012). Τα μοντέλα ψηφιδωτής διαμέρισης (raster) αναπαριστούν συνεχή φαινόμενα σε χώρο δύο διαστάσεων διαμερίζοντάς τον σε γραμμές και στήλες. Σχήμα 4.2 Μοντέλα δεδομένων ψηφιδωτής διαμέρισης (Πηγή: Κουκουβίνος, 2012). 8

16 4.2 Επεξεργασίες σε ΣΓΠ για τον υπολογισμό των μορφολογικών χαρακτηριστικών λεκάνης απορροής Για τον υπολογισμό των μορφολογικών χαρακτηριστικών μεγεθών μίας λεκάνης το βασικό δεδομένο εισόδου είναι ένα Ψηφιακό Μοντέλο Υψομέτρων (ΨΜΥ) σε μορφή ψηφιδωτής διαμέρισης (raster). Από αυτό το επίπεδο προκύπτουν όλα τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται στις αναλύσεις. Στην παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιούνται δύο λογισμικά GIS ανοιχτού κώδικα. Το πρώτο είναι το MapWindow GIS ( το οποίο χρησιμοποιείται για τη χάραξη των λεκανών απορροής και των υδρογραφικών δικτύων. Το δεύτερο είναι το QGIS Desktop ( και χρησιμοποιείται στις διάφορες επεξεργασίες και πράξεις μεταξύ χωρικών επιπέδων, καθώς και για την παραγωγή αποτελεσμάτων και χαρτών. Το λογισμικό MapWindow GIS παρέχει το πρόσθετο εργαλείο Watershed delineation για την χάραξη των ορίων των λεκανών απορροής. Αυτό το πρόσθετο εργαλείο αποτελεί μέρος του Terrain Analysis Using Digital Elevation Models (TauDEM). To TauDEM είναι ένα σύνολο εργαλείων ανάλυσης Ψηφιακού Μοντέλου Υψομέτρων (ΨΜΥ ή DEM), το οποίο έχει αναπτυχθεί από τον David Tarboton ( Μερικά από αυτά τα εργαλεία είναι τα εξής: Διεύθυνση ροής (Flow direction) Αυτό το εργαλείο υπολογίζει 2 κανάβους. Στον πρώτο κάναβο δίνεται, για κάθε κύτταρο, προς τα πού θα κατευθυνθεί η ροή (Σχήμα 4.5). Αυτή η κατεύθυνση είναι μία από τις οκτώ κατευθύνσεις προς τα οκτώ γειτονικά κύτταρα με την πιο απότομη καθοδική κλίση (Σχήμα 4.3). Ο δεύτερος κάναβος περιλαμβάνει την κλίση, η οποία υπολογίζεται προς την κατεύθυνση της πιο απότομης καθόδου και ορίζεται ως η υψομετρική διαφορά των δύο κυττάρων προς την μεταξύ τους απόσταση (Σχήμα 4.4). Σχήμα 4.3 Οι οκτώ πιθανές κατευθύνσεις ροής ενός κυττάρου. Σχήμα 4.4 Υπολογισμός της μεγαλύτερης κλίσης για ένα κύτταρο του κανάβου των υψομέτρων. 9

17 Συγκέντρωση ροής (Flow Accumulation) Σχήμα 4.5 Κάναβος διεύθυνσης ροής. Το εργαλείο αυτό εφαρμόζεται στον κάναβο διεύθυνσης ροής και υπολογίζει σε κάθε κύτταρο τον αριθμό των κυττάρων που απορρέουν σε αυτό (Σχήμα 4.6). Σχήμα 4.6 Κάναβος συγκέντρωσης ροής. Ορισμός υδρογραφικού δικτύου (Threshold) Δίνεται ο αριθμός των φατνίων ή η έκταση πάνω από την οποία δημιουργείται υδρογραφικό δίκτυο (Σχήμα 4.7). Σχήμα 4.7 Προσδιορισμός υδρογραφικού δικτύου για συγκέντρωση ροής πάνω από 10 κύτταρα σε κάθε κύτταρο. 10

18 Κάναβος δικτύου (Grid Network) Αυτό το εργαλείο δημιουργεί 3 κανάβους οι οποίοι περιέχουν για κάθε κύτταρο: 1) Το μεγαλύτερο ανάντη μήκος διαδρομής (longest upslope path length) 2) Το συνολικό ανάντη μήκος διαδρομής (total upslope path length) 3) Την τάξη των κλάδων του υδρογραφικού δικτύου κατά Strahler (Strahler order number) 11

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Μορφολογικά χαρακτηριστικά λεκανών απορροής Πελοποννήσου Εφαρμόζονται τα εργαλεία ανάλυσης ΨΜΥ του TauDEM στην Πελοπόννησο, όπως παρουσιάστηκαν στο υποκεφάλαιο 4.2. Το μόνο δεδομένο εισόδου είναι το Ψηφιακό Μοντέλο Υψομέτρων (ΨΜΥ) της Πελοποννήσου με ισοδιάσταση κανάβου 250 m. Για τον προσδιορισμό του υδρογραφικού δικτύου και των ορίων των λεκανών απορροής επιλέχθηκε ως ελάχιστη ανάντη έκταση απορροής τα 100 km 2, δηλαδή η τιμή κατωφλίου (threshold) λήφθηκε ίση με 100 km 2. Για αυτή την τιμή κατωφλίου προέκυψαν, συνολικά, 79 λεκάνες απορροής με το υδρογραφικό τους δίκτυο. Στα παρακάτω σχήματα φαίνεται το ψηφιακό μοντέλο υψομέτρων της Πελοποννήσου (Σχήμα 5.1), οι χαραγμένες λεκάνες απορροής μαζί με το υδρογραφικό τους δίκτυο (Σχήμα 5.2), καθώς και η ταξινόμηση του υδρογραφικού δικτύου κατά Strahler (Σχήμα 5.3). Σχήμα 5.1 Ψηφιακό μοντέλο υψομέτρων Πελοποννήσου. 12

20 Σχήμα 5.2 Λεκάνες απορροής και υδρογραφικό δίκτυο για τιμή κατωφλίου 100 km 2. 13

21 Σχήμα 5.3 Ταξινόμηση υδρογραφικού δικτύου κατά Strahler για τιμή κατωφλίου 100 km 2. Σε κάθε μία από τις 79 λεκάνες υπολογίστηκαν τα εξής γεωμετρικά μεγέθη, με χρήση ΣΓΠ: Έκταση λεκάνης Μήκος κύριου υδατορεύματος Μέσο και ελάχιστο υψόμετρο λεκάνης Μέση κλίση λεκάνης Όλα τα παραπάνω μεγέθη δίνονται στους ακόλουθους Πίνακες

22 ID Πίνακας 5.1 Μορφολογικά χαρακτηριστικά μεγέθη των 79 λεκανών απορροής (απόσπασμα). Όνομα ποταμού που απορρέει Έκταση λεκάνης (km 2 ) Μήκος κύριου υδατορεύματος (km) Μέση κλίση (%) Μέσο υψόμετρο (m) Υψόμετρο στην έξοδο (m) 0 ΠΕΙΡΟΣ Π ΚΡΙΟΣ Π ΚΡΑΘΙΣ Π ΣΕΛΙΝΟΥΣ Π ΣΕΛΙΝΟΥΣ Π ΠΕΙΡΟΣ Π ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΣ Ρ ΒΕΡΓΑΣ Ρ ΒΟΥΡΑΪΚΟΣ Π ΤΡΙΚΑΛΙΤΙΚΟΣ Π ΠΗΝΕΙΟΣ Π ΛΑΔΩΝ Π ΑΣΩΠΟΣ Π ΠΗΝΕΙΟΣ Π ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ Π ΠΟΤΑΜΙΑ Ρ ΑΣΩΠΟΣ Π ΡΑΙΖΑΝΗ Ρ ΛΑΔΩΝ ΠΗΝΕΙΑΙΟΣ Π ΤΑΝΟΣ Π ΤΡΑΓΟΣ Ρ ΙΝΑΧΟΣ Π ΛΕΣΤΕΝΙΣΤΑΣ Ρ ΛΑΓΚΑΔΙΑΝΟ Ρ ΔΕΡΒΕΝΙ Ρ ΞΕΡΙΑΣ Π ΛΟΥΣΙΟΣ Π ΕΛΙΣΣΩΝ Π ΡΑΔΟΣ Π ΞΟΡΒΡΙΟ Ρ ΤΑΝΟΣ Π ΝΕΔΑ Π ΤΑΝΟΣ Π ΑΛΦΕΙΟΣ Π

23 ID Πίνακας 5.2 Μορφολογικά χαρακτηριστικά μεγέθη των 79 λεκανών απορροής (απόσπασμα). Όνομα ποταμού που απορρέει Έκταση λεκάνης (km 2 ) Μήκος κύριου υδατορεύματος (km) Μέση κλίση (%) Μέσο υψόμετρο (m) Υψόμετρο στην έξοδο (m) 37 ΞΕΡΙΛΑΣ Ρ ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ Ρ ΧΟΥΧΛΟΤΟΣ Ρ ΒΡΑΣΙΑΤΗΣ Ρ ΕΥΡΩΤΑΣ Π ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ Ρ ΤΖΑΜΗΣ Ρ ΟΙΝΟΥΣ Π ΔΑΦΝΩΝ Ρ ΟΙΝΟΥΣ Π ΤΖΙΡΟΡΕΜΜΑ Ρ ΔΑΦΝΩΝ Ρ ΝΕΔΩΝ Π ΣΕΛΑΣ Ρ ΜΥΛΟΙ Ρ ΜΑΡΙΟΡΡΕΜΑ Ρ ΠΛΑΤΥΣ Π ΧΟΥΧΛΟΤΟΣ Ρ ΠΗΝΕΙΟΣ Π ΔΑΦΝΩΝ Ρ ΣΕΛΙΝΟΥΣ Π ΑΛΦΕΙΟΣ Π ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑ Ρ ΟΙΝΟΥΣ Π ΠΕΙΡΟΣ Π ΙΝΑΧΟΣ Π ΞΕΡΙΑΣ Π ΠΗΝΕΙΟΣ Π ΛΑΔΩΝ Π ΑΣΩΠΟΣ Π ΕΥΡΩΤΑΣ Π ΑΛΦΕΙΟΣ Π ΑΡΗΣ Π ΤΑΝΟΣ Π ΑΛΦΕΙΟΣ Π

24 Έκταση λεκάνης (km 2 ) ID Πίνακας 5.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά μεγέθη των 79 λεκανών απορροής (απόσπασμα). Όνομα ποταμού που απορρέει Έκταση λεκάνης (km 2 ) Μήκος κύριου υδατορεύματος (km) Μέση κλίση (%) Μέσο υψόμετρο (m) Υψόμετρο στην έξοδο (m) 74 ΤΑΝΟΣ Π ΛΑΔΩΝ Π ΛΑΔΩΝ Π ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ Π ΛΕΣΤΕΝΙΤΣΑΣ Ρ Παρακάτω δίνεται, επίσης, το διάγραμμα με τις εκτάσεις όλων των χαραγμένων λεκανών απορροής σε φθίνουσα σειρά (Σχήμα 5.4) Κωδικός λεκάνης (ID) Σχήμα 5.4 Έκταση σε km 2 των 79 λεκανών απορροής σε φθίνουσα σειρά. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η σύνθεση 9 μεγάλων λεκανών απορροής, οι οποίες προέκυψαν από την ενοποίηση των παραπάνω 79 λεκανών απορροής. Αυτές οι 9 λεκάνες, μαζί με τις υπολεκάνες τους και το υδρογραφικό τους δίκτυο, φαίνονται στο παρακάτω Σχήμα 5.5. Στη συνέχεια, σε κάθε μία από αυτές τις νέες λεκάνες αντιστοιχήθηκε ένας μοναδικός κωδικός αναγνώρισης (ID) που φαίνεται στο Σχήμα

25 Σχήμα 5.5 Όρια των εννέα μεγάλων λεκανών απορροής και των υπολεκανών τους με το υδρογραφικό τους δίκτυο. 18

26 Σχήμα 5.6 Όρια των εννέα μεγάλων λεκανών απορροής με το υδρογραφικό τους δίκτυο και τον κωδικό αναγνώρισής τους (ID). Έπειτα, υπολογίστηκαν για τις παραπάνω εννέα λεκάνες, με χρήση ΣΓΠ, τα εξής γεωμετρικά μεγέθη: Έκταση λεκάνης Μήκος κύριου υδατορεύματος Ελάχιστο και μέσο υψόμετρο λεκάνης Μέση κλίση λεκάνης 19

27 Έκταση λεκάνης (km 2 ) Τα παραπάνω μορφολογικά χαρακτηριστικά μεγέθη των λεκανών δίνονται στον ακόλουθο Πίνακα 5.4, ενώ στο Σχήμα 5.7 φαίνονται σε διάγραμμα οι εκτάσεις τους σε φθίνουσα σειρά. Πίνακας 5.4 Μορφολογικά χαρακτηριστικά μεγέθη των εννέα λεκανών απορροής. ID Μέση Μέσο Λεκάνη Έκταση Μήκος κύριου Υψόμετρο κλίση υψόμετρο απορροής λεκάνης υδατορεύματος στην ποταμού (km 2 λεκάνης λεκάνης ) (km) έξοδο (m) (%) (m) 1 Αλφειού Ασωπού Δαφνώνα Ευρώτα Ίναχου Πάμισου Πείρου Πηνειού Σελινούντα Λεκάνη απορροής ποταμού Σχήμα 5.7 Έκταση σε km 2 των εννέα λεκανών απορροής σε φθίνουσα σειρά. 20

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : Υπολογισμός παροχής σχεδιασμού με την ορθολογική μέθοδο 6.1 Η έννοια της παροχής σχεδιασμού Στις μελέτες αντιπλημμυρικών έργων, ως παροχή σχεδιασμού νοείται μια μέγιστη στιγμιαία τιμή της διερχόμενης παροχής μέσω ενός φυσικού ή τεχνητού αγωγού, που αναφέρεται και ως παροχή αιχμής Qp. Η έννοια του μεγίστου έχει στατιστική ερμηνεία, δηλαδή θεωρείται η τιμή της μεταβλητής που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη πιθανότητα υπέρβασης (ή περίοδο επαναφοράς). Συνεπώς, ο καθορισμός της παροχής σχεδιασμού προϋποθέτει την επιλογή μιας αποδεκτής πιθανότητας υπέρβασης, F1, ή της αντίστοιχης περιόδου επαναφοράς, Τ. Η επιλογή εξαρτάται από τη σημασία του έργου και τις δυνητικές επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης υδρολογικής αστοχίας του (δηλαδή υπέρβασης της τιμής της παροχής αιχμής). 6.2 Γενικά για την ορθολογική μέθοδο Η ορθολογική μέθοδος, παρά την παλαιότητά της (προτάθηκε το 1850 από τον Ιρλανδό μηχανικό Thomas Mulvaney), αποτελεί το πλέον διαδεδομένο εργαλείο εκτίμησης της παροχής σχεδιασμού μικρής και μεσαίας κλίμακας αντιπλημμυρικών έργων, όπως αστικά δίκτυα ομβρίων, και τυγχάνει ευρύτατης εφαρμογής στην Ελλάδα. Η μέθοδος εξετάζει χωριστά την επίδραση: (α) της επιφάνειας που αποχετεύεται, η οποία προκύπτει από χάρτες, (β) της έντασης βροχής, που προκύπτει μετά από στατιστική ανάλυση βροχογραφικών δεδομένων στην περιοχή μελέτης, και κατάρτιση όμβριων καμπυλών και (γ) μιας σειράς άλλων τοπογραφικών, φυσιογραφικών και πολεοδομικών μεγεθών, που περιγράφονται από μια μοναδική παράμετρο, το συντελεστή απορροής. Ο μετασχηματισμός της βροχής σε απορροή γίνεται μέσω της απλής σχέσης: Qp = C i A (6.1) όπου Qp η παροχή αιχμής της πλημμύρας, C o αδιάστατος συντελεστής απορροής, i η μέση (χρονικά και χωρικά) ένταση βροχής, και Α η έκταση της λεκάνης απορροής. Η εξίσωση (6.1) είναι διαστατικά ομογενής. Αν η ένταση της βροχής δίνεται σε mm/h και η αποχετευόμενη επιφάνεια σε km 2, τότε για να εκφραστεί η παροχή σε m 3 /s, η σχέση (6.1) πρέπει να διαιρεθεί με 3.6. Η εφαρμογή της μεθόδου βασίζεται στις εξής υποθέσεις: Η περίοδος επαναφοράς της παροχής είναι ίση με την περίοδο επαναφοράς της βροχής. Η χρονική κλίμακα για την οποία υπολογίζεται η ένταση βροχής θεωρείται ότι ταυτίζεται με τη διάρκεια της κρίσιμης βροχής και είναι ίση με το χρόνο συγκέντρωσής της. 21

29 6.3 Εκτίμηση συντελεστή απορροής Ο συντελεστής απορροής ορίζεται, ως ο λόγος του όγκου απορροής προς τον αντίστοιχο όγκο βροχόπτωσης που προσπίπτει σε μια δεδομένη επιφάνεια στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Ο συντελεστής απορροής είναι το μέγεθος που παρουσιάζει την πιο μεγάλη αβεβαιότητα στην εκτίμησή του, καθώς σε αυτόν ενσωματώνονται όλες οι ασάφειες που προκύπτουν από τις υπεραπλουστεύσεις της ορθολογικής μεθόδου. Στις προδιαγραφές των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΟΜΟΕ, 2002), ο συντελεστής απορροής C εκτιμάται ως άθροισμα τεσσάρων συνιστωσών, C1, C2, C3, C4, που αναφέρονται στο ανάγλυφο, τη διηθητικότητα του εδάφους, το είδος της βλάστησης και τις δυνατότητες αποστράγγισης του εδάφους (Πίνακας 6.1). Επισημαίνεται ότι οι συντελεστές αυτοί αναφέρονται σε περιόδους επαναφοράς 5-10 έτη. Για μεγαλύτερες περιόδους επαναφοράς, ο τελικός συντελεστής απορροής θα πρέπει να προσαυξάνεται κατά 10% για Τ = 25 έτη, κατά 20% για Τ =50 έτη και κατά 25% για Τ = 100 έτη. C1 C2 C3 C4 Πίνακας 6.1 Εκτίμηση επιμέρους συντελεστών απορροής κατά ΟΜΟΕ (2002) : : Λοφώδες : Επικλινές ανάγλυφο, μέσες Κυματώδες ανάγλυφο, κλίσεις 10-30% ανάγλυφο, μέσες ανώμαλες κλίσεις 5-10% επιφάνειες μέσες κλίσεις > 30% : Μη επηρεαζόμενο κάλυμμα εδάφους, είτε βραχώδες είτε μανδύας λεπτόκοκκου εδάφους αμελητέας διηθητικότητας : Βλάστηση που δεν επηρεάζει την απορροή, γυμνό έδαφος ή πολύ αραιά κάλυψη : Αμελητέες ταπεινώσεις εδάφους και αβαθείς, μικροί διάδρομοι αποστράγγισης, καθόλου τέλματα : Βραδεία διηθητικότητα, άργιλοι ή αβαθή παχιά εδάφη χαμηλής διηθητικότητας, ατελώς ή πολύ μικρής αποστραγγιστικότητας : Πτωχή ως μέτρια βλάστηση, καθαρές καλλιέργειες ή πτωχής φυσικής κάλυψης, < 20% επιφάνειας με καλή κάλυψη : Χαμηλή αποθηκευτικότητα, καλά οριζόμενο σύστημα διαδρόμων αποστράγγισης, όχι λιμνάζοντα νερά ή τέλματα : Κανονική διηθητικότητα, καλά αποστραγγιζόμενα μικρής ή μεσαίας μακροϋφής εδάφη, αμμώδη παχιά εδάφη, ίλυες και ιλυώδη εδάφη : Μέτρια ως καλή βλάστηση, 50% επιφάνειας είναι καλή φυτική γη ή δασώδες, < 50% επιφάνειες είναι καλλιέργειες : Κανονική αποθηκευτικότητα, σημαντικές επιφανειακές ταπεινώσεις, λιμνάζοντα νερά και τέλματα : Σχετικά επίπεδο ανάγλυφο, μέσες κλίσεις 0-5% : Υψηλή διηθητικότητα, βαθιά άμμος ή άλλο έδαφος που απορροφά νερό, πολύ ελαφριά καλά αποστραγγιζόμενα εδάφη : Καλή ως άριστη βλάστηση, 90% της επιφάνειας είναι καλή φυτική γη, δασώδες ή ισοδύναμης κάλυψης : Υψηλή αποθηκευτικότητα, σύστημα αποστράγγισης όχι καλά οριζόμενο, μεγάλος αριθμός πλημμυριζόμενων επιφανειών ή τελμάτων 22

30 Για τον υπολογισμό των παραπάνω τεσσάρων συνιστωσών του συντελεστή απορροής χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα επίπεδα γεωγραφικής πληροφορίας: Ψηφιακό μοντέλο υψομέτρων με ισοδιάσταση κανάβου 250 m Όρια λεκανών απορροής Υδρογραφικό δίκτυο Χρήσεις γης Υδρολιθολογικός χάρτης Συγκεκριμένα, η εκτίμηση των επιμέρους συντελεστών έγινε με χρήση ΣΓΠ και ολόκληρη η διαδικασία υπολογισμού τους αναλύεται στα παρακάτω εδάφια Εκτίμηση συνιστώσας C1 Από το δεδομένο ψηφιακό μοντέλο υψομέτρων του εδάφους παράγεται το ψηφιακό μοντέλο κλίσεων. Και τα δύο αυτά ψηφιακά μοντέλα έχουν ισοδιάσταση κανάβου 250 m. Η τιμή του C1 υπολογίζεται ως συνάρτηση της κλίσης του κάθε κυττάρου του κανάβου των κλίσεων, µε εφαρμογή μιας σχέσης παρεμβολής η οποία αντιστοιχεί σε κάθε κλίση µία τιμή σύμφωνα με τον Πίνακα 6.2. Έπειτα, υπολογίζεται η μέση τιμή του C1 για κάθε λεκάνη απορροής. Παρακάτω δίνονται οι χάρτες με τις κλίσεις (%) και με τις τιμές C1 της Πελοποννήσου (Σχήματα ). Σχήμα 6.1 Χάρτης κλίσεων Πελοποννήσου. 23

31 Πίνακας 6.2 Κατανομή των κλίσεων σε κλάσεις και αντιστοίχισή τους με τις τιμές C1. Κλάση Κλίση (%) C1 1 < > Σχήμα 6.2 Τιμές της συνιστώσας C1 του συντελεστή απορροής. 24

32 Στη συνέχεια δίνονται τα διαγράμματα με τις μέσες τιμές της συνιστώσας C1 για όλες τις λεκάνες απορροής σε φθίνουσα σειρά (Σχήματα ). Συνιστώασα C Κωδικός λεκάνης (ID) Σχήμα 6.3 Τιμές της συνιστώσας C1 των 79 λεκανών σε φθίνουσα σειρά. Συνιστώασα C Λεκάνη απορροής ποταμού Σχήμα 6.4 Τιμές της συνιστώσας C1 των εννέα λεκανών σε φθίνουσα σειρά. 25

33 6.3.2 Εκτίμηση συνιστώσας C2 Για τον υπολογισμό του C2 χρησιμοποιήθηκε το επίπεδο του υδρολιθολογικού χάρτη σε διανυσματική μορφή (vector). Αρχικά, τα εδάφη κατατάσσονται σε 4 κλάσεις υδατοπερατότητας, σε κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί ένα εύρος του C2 (Πίνακας 6.3). Στη συνέχεια, σε κάθε κωδικό του υδρολιθολογικού χάρτη αντιστοιχίζεται η κλάση υδατοπερατότητας και μία μοναδική τιμή του C2 (Πίνακας 6.4). Πίνακας 6.3 Κλάσεις υδατοπερατότητας υδρολιθολογικών σχηματισμών. Κλάση Υδατοπερατότητα C2 1 Μεγάλη Μεσαία Μικρή Πολύ μικρή Πίνακας 6.4 Αντιστοίχιση υδρολιθολογικών σχηματισμών σε κλάση και τιμή C2. Σχηματισμοί Κωδικός υδρολ. χάρτη Περιγραφή Κλάση C2 A1 Ρωγματώδεις σχηματισμοί μικρής έως πολύ μικρής υδροπερατότητας (φλύσχης) Ρωγματώδεις σχηματισμοί μικρής Ρωγματώδεις A2 έως πολύ μικρής υδροπερατότητας σχηματισμοί (φυλλίτες-χαλαζίτες-σχιστόλιθοι) Ρωγματώδεις σχηματισμοί μικρής A3 έως πολύ μικρής διαπερατότητας (πυριγενή) Ανθρακικοί σχηματισμοί υψηλής έως Καρστικοί σχηματισμοί K1 K2 μέτριας υδροπερατότητας Ανθρακικοί σχηματισμοί μέτριας έως μικρής υδροπερατότητας P1 Προσχωματικές κυρίως αποθέσεις κυμαινόμενης υδροπερατότητας Νεογενείς και Πλειστοκαινικές P2 αποθέσεις μέτριας έως μικρής Κοκκώδεις υδροπερατότητας σχηματισμοί Μη προσχωματικές αποθέσεις μικρής P έως πολύ μικρής υδροπερατότητας P4 Κορήματα κυμαινόμενης υδροπερατότητας Γύψοι g Γύψοι ΛΙΜΝΗ ΠΟΤΑΜΙ

34 Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν οι χάρτες με την περατότητα των υδρολιθολογικών σχηματισμών και τις τιμές της συνιστώσας C2 (Σχήματα ). Σχήμα 6.5 Υδατοπερατότητα υδρολιθολογικών σχηματισμών Πελοποννήσου. 27

35 Σχήμα 6.6 Τιμές της συνιστώσας C2 του συντελεστή απορροής. Στη συνέχεια δίνονται τα διαγράμματα με τις μέσες τιμές της συνιστώσας C2 για όλες τις λεκάνες απορροής σε φθίνουσα σειρά (Σχήματα ). 28

36 Συνιστώασα C Κωδικός λεκάνης (ID) Σχήμα 6.7 Τιμές της συνιστώσας C2 των 79 λεκανών σε φθίνουσα σειρά Συνιστώασα C Λεκάνη απορροής ποταμού Σχήμα 6.8 Τιμές της συνιστώσας C2 των εννέα λεκανών σε φθίνουσα σειρά. 29

37 6.3.3 Εκτίμηση συνιστώσας C3 Για την εκτίμηση του C3 χρησιμοποιήθηκε το χωρικό επίπεδο των χρήσεων γης κατά CORINE σε διανυσματική μορφή. Αρχικά, η βλάστηση κατατάσσεται σε 4 κλάσεις, κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει ένα εύρος τιμών C3 (Πίνακας 6.5). Έπειτα, σε κάθε κωδικό CORINE αντιστοιχίζεται η κλάση του και μία μοναδική τιμή C3 (Πίνακες ). Παρακάτω δίνονται οι χάρτες με το είδος βλάστησης και τις τιμές της συνιστώσας C3 (Σχήματα ). Πίνακας 6.5 Κατάταξη της βλάστησης σε κλάσεις. Κλάση Είδος βλάστησης C3 1 Καλή ως άριστη βλάστηση Μέτρια ως καλή βλάστηση Πτωχή ως μέτρια βλάστηση Πολύ αραιά κάλυψη Πίνακας 6.6 Αντιστοίχιση κωδικού CORINE σε αριθμό κλάσης και τιμή C3 (απόσπασμα). Κωδικός Περιγραφή Κλάση C3 111 Συνεχής αστική οικοδόμηση Διακεκομμένη αστική οικοδόμηση Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες Οδικά σιδηροδρομικά δίκτυα και γειτνιάζουσα γη Ζώνες λιμένων Αεροδρόμια Χώροι εξορύξεως ορυκτών Χώροι απορρίψεως απορριμμάτων Χώροι οικοδόμησης Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη Μόνιμα αρδευόμενη γη Ορυζώνες Αμπελώνες Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες με σαρκώδεις καρπούς Ελαιώνες Λιβάδια Ετήσιες καλλιέργειες που συνδέονται με μόνιμες καλλιέργειες Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης Δάσος πλατυφύλλων Δάσος κωνοφόρων Μικτό δάσος Φυσικοί βοσκότοποι Θάμνοι και χερσότοποι

38 Πίνακας 6.7 Αντιστοίχιση κωδικού CORINE σε αριθμό κλάσης και τιμή C3 (απόσπασμα). Κωδικός Περιγραφή Κλάση C3 323 Σκληροφυλλική βλάστηση Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις Παραλίες αμμόλοφοι αμμουδιές Απογυμνωμένοι βράχοι Εκτάσεις με αραιή βλάστηση Αποτεφρωμένες εκτάσεις Βάλτοι στην ενδοχώρα Παραθαλάσσιοι βάλτοι Αλυκές Ροές υδάτων Συλλογές υδάτων Παράκτιες λιμνοθάλασσες Σχήμα 6.9 Είδος βλάστησης Πελοποννήσου. 31

39 Σχήμα 6.10 Τιμές της συνιστώσας C3 του συντελεστή απορροής. Στη συνέχεια δίνονται τα διαγράμματα με τις μέσες τιμές της συνιστώσας C3 για όλες τις λεκάνες απορροής σε φθίνουσα σειρά (Σχήματα ). 32

40 Συνιστώασα C Κωδικός λεκάνης (ID) Σχήμα 6.11 Τιμές της συνιστώσας C3 των 79 λεκανών σε φθίνουσα σειρά Συνιστώασα C Λεκάνη απορροής ποταμού Σχήμα 6.12 Τιμές της συνιστώσας C3 των εννέα λεκανών σε φθίνουσα σειρά. 33

41 6.3.4 Εκτίμηση συνιστώσας C4 Η τιμή του C4 εκτιμήθηκε με βάση την πυκνότητα του υδρογραφικού δικτύου κάθε λεκάνης. Η πυκνότητα του υδρογραφικού δικτύου ορίζεται ως ο λόγος της έκτασης του υδρογραφικού δικτύου (αριθμός κυττάρων υδρογραφικού δικτύου) προς την επιφάνεια της λεκάνης (συνολικός αριθμός κυττάρων που απαρτίζουν τη λεκάνη απορροής). Από το ψηφιακό μοντέλο υψομέτρων έχει παραχθεί ο κάναβος με τις τάξεις του υδρογραφικού δικτύου κατά Strahler (Strahler Network Order Grid), ο οποίος δίνεται στο Σχήμα Για τον υπολογισμό της πυκνότητας του υδρογραφικού δικτύου θεωρείται το υδρογραφικό δίκτυο που σχηματίζεται για τάξη κατά Strahler μεγαλύτερη του 2 (Σχήμα 6.14). Σχήμα 6.13 Χάρτης τάξεων υδρογραφικού δικτύου κατά Strahler. 34

42 Σχήμα 6.14 Υδρογραφικό δίκτυο Πελοποννήσου για τάξη κατά Strahler > 2. Επίσης, η πυκνότητα του υδρογραφικού δικτύου κατατάσσεται σε 4 κλάσεις, σε κάθε μία από τις οποίες, αντιστοιχεί ένα εύρος τιμών του C4 (Πίνακας 6.8). Εφαρμόζοντας τη γραμμική παρεμβολή στον Πίνακα 6.8, ανάλογα με την τιμή της πυκνότητας του υδρογραφικού δικτύου, υπολογίζεται η τιμή της συνιστώσας C4 για κάθε λεκάνη απορροής. Παρακάτω δίνονται τα διαγράμματα με την πυκνότητα του υδρογραφικού δικτύου όλων των λεκανών απορροής σε φθίνουσα σειρά (Σχήματα ). 35

43 Πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου (%) Πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου (%) Πίνακας 6.8 Κατάταξη της πυκνότητας του υδρογραφικού δικτύου σε κλάσεις. Κλάση Πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου (%) C4 1 < > Κωδικός λεκάνης (ID) Σχήμα 6.15 Πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου (%) των 79 λεκανών απορροής Λεκάνη απορροής ποταμού Σχήμα 6.16 Πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου (%) των εννέα λεκανών απορροής. 36

44 Από τα παραπάνω διαγράμματα προκύπτει ότι όλες οι λεκάνες απορροής ανήκουν στην τρίτη κλάση (πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου 10 30%), όποτε παίρνουν τιμές C4 = Στη συνέχεια δίνονται τα διαγράμματα με τις τιμές της συνιστώσας C4 για όλες τις λεκάνες απορροής σε φθίνουσα σειρά (Σχήματα ) Συνιστώασα C Κωδικός λεκάνης (ID) Σχήμα 6.17 Τιμές της συνιστώσας C4 των 79 λεκανών Συνιστώασα C Λεκάνη απορροής ποταμού Σχήμα 6.18 Τιμές της συνιστώσας C4 των εννέα λεκανών. 37

45 Συντελεστής απορροής C Συντελεστής απορροής C Τελικός συντελεστής απορροής Τελικά, από το άθροισμα των τεσσάρων συνιστωσών C1, C2, C3, C4 προέκυψε ο τελικός συντελεστής απορροής C κάθε λεκάνης, ο οποίος δίνεται στα ακόλουθα διαγράμματα σε φθίνουσα σειρά (Σχήματα ) Κωδικός λεκάνης (ID) Σχήμα 6.19 Συντελεστής απορροής C των 79 λεκανών Λεκάνη απορροής ποταμού Σχήμα 6.20 Συντελεστής απορροής C των εννέα λεκανών. 38

46 6.4 Χωρική κατανομή του συντελεστή απορροής στην Πελοπόννησο Στο προηγούμενο εδάφιο υπολογίστηκε, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΟΜΟΕ, 2002), ο συντελεστής απορροής C για τις λεκάνες απορροής της παρούσας εργασίας. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα χωρικά επίπεδα (κλίσεις, έδαφος, βλάστηση και πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου) και υπολογίστηκαν οι αντίστοιχες τέσσερις συνιστώσες C1, C2, C3, C4 του συντελεστή απορροής C κάθε λεκάνης. Οι τρεις πρώτες συνιστώσες C1, C2, C3 των λεκανών υπολογίστηκαν από τις κατανεμημένες τιμές των C1, C2, C3 στην Πελοπόννησο (Σχήματα 6.2, 6.6 και 6.10). Αντίθετα, η συνιστώσα C4 υπολογίστηκε με βάση την πυκνότητα του υδρογραφικού δικτύου κάθε λεκάνης και πήρε συνολικά μόνο δύο τιμές, ήτοι 0.08 και Επομένως, ο συντελεστής απορροής C, για κάθε σημείο της Πελοποννήσου, θα μπορούσε να υπολογιστεί από το άθροισμα των χωρικών επιπέδων με τις κατανεμημένες τιμές των C1, C2, C3 (Σχήματα 6.2, 6.6 και 6.10) και της σταθερής τιμής C4 = Με βάση αυτή την πράξη μεταξύ των επιπέδων γεωγραφικής πληροφορίας προέκυψε ο παρακάτω χάρτης με τις κατανεμημένες τιμές του C σε όλη την Πελοπόννησο (Σχήμα 6.21). Σχήμα 6.21 Κατανεμημένες τιμές του συντελεστή απορροής C στην Πελοπόννησο. 39

47 Από τον παραπάνω χάρτη (Σχήμα 6.21) είναι δυνατόν να υπολογιστεί η μέση τιμή του συντελεστή απορροής C, για οποιαδήποτε υδρολογική λεκάνη της Πελοποννήσου. 6.5 Εκτίμηση του χρόνου συγκέντρωσης Ο χρόνος συγκέντρωσης (ή χρόνος συρροής) αποτελεί χαρακτηριστική χρονική παράμετρο της λεκάνης απορροής και ορίζεται θεωρητικά, ως ο χρόνος που απαιτείται για να φθάσει το νερό που απορρέει επιφανειακά από το υδραυλικά πιο απομακρυσμένο σημείο της λεκάνης μέχρι τη διατομή εξόδου (Dingman, 1994, σ. 397). Ο χρόνος συγκέντρωσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι: το σχήμα και η έκταση της λεκάνης απορροής το μήκος και η πυκνότητα του υδρογραφικού δικτύου η κλίση του εδάφους τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την τραχύτητα του εδάφους (π.χ. φυτοκάλυψη) τα γεωμετρικά και υδραυλικά χαρακτηριστικά του υδρογραφικού δικτύου. Ο χρόνος συγκέντρωσης αποτελεί τυπική παράμετρο εισόδου στις περισσότερες μεθόδους υδρολογικής ανάλυσης. Είναι προφανές ότι, λόγω της πολυπλοκότητας του φαινομένου, δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός του με την εφαρμογή φυσικών νόμων. Για το λόγο αυτό, στις εφαρμογές της πράξης εφαρμόζονται απλές εμπειρικές σχέσεις της βιβλιογραφίας, οι οποίες εκτιμούν το χρόνο συγκέντρωσης, σε συνάρτηση με χαρακτηριστικά γεωμετρικά μεγέθη της λεκάνης (επιφάνεια, κλίση, κτλ.). Κοινό χαρακτηριστικό των μεθόδων αυτών είναι η παλαιότητα τους αλλά και η εξάρτησή από τις τοπικές συνθήκες αναφοράς. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η εμπειρική σχέση του Giandotti (1934), η οποία γράφεται: 4 Α + 1.5L t c = 0.8 Δz (6.2) όπου tc ο χρόνος συγκέντρωσης της λεκάνης (h), A η επιφάνεια της λεκάνης (km 2 ), L το μήκος της κύριας μισγάγγειας (km) και Δz η υψομετρική διαφορά του μέσου υψομέτρου της λεκάνης από το υψόμετρο της εξόδου της (m). Στην πραγματικότητα όμως, ο χρόνος συγκέντρωσης tc εξαρτάται και από το μέγεθος της πλημμυρικής απορροής. Δηλαδή ο χρόνος συγκέντρωσης μειώνεται με την αύξηση της παροχής και τις σχετιζόμενες με αυτή μεταβλητές, ήτοι τη βροχόπτωση. Επομένως, για να ληφθεί υπόψη η εξάρτηση του χρόνου συγκέντρωσης από την πλημμυρική απορροή, μειώνεται ο χρόνος tc που προκύπτει από την σχέση του Giandotti, σύμφωνα µε την ακόλουθη εμπειρική σχέση (Ευστρατιάδης κ.α., 2014): t c (Τ) = tc i(5) i(t) (6.3) όπου i(5) η κρίσιμη ένταση βροχής που αντιστοιχεί σε περίοδο επαναφοράς Τ = 5 έτη, για την οποία θεωρείται αντιπροσωπευτική η εκτίμηση του χρόνου συγκέντρωσης κατά Giandotti, και i(τ) η ένταση βροχής που αντιστοιχεί στην περίοδο επαναφοράς της μελέτης. Παρακάτω δίνονται τα διαγράμματα με τους χρόνους συγκέντρωσης κατά Giandotti για τις 79 και τις 9 λεκάνες απορροής (Σχήματα ). 40

48 Χρόνος συγκέντρωσης κατά Giandotti (h) Χρόνος συγκέντρωσης κατά Giandotti (h) Κωδικός λεκάνης (ID) Σχήμα 6.22 Χρόνος συγκέντρωσης (h) κατά Giandotti των 79 λεκανών απορροής σε φθίνουσα σειρά Λεκάνη απορροής ποταμού Σχήμα 6.23 Χρόνος συγκέντρωσης (h) κατά Giandotti των εννέα λεκανών απορροής σε φθίνουσα σειρά. 41

49 6.6 Υπολογισμός κρίσιμης έντασης βροχής Η κρίσιμη ένταση βροχής υπολογίζεται από τις όμβριες καμπύλες i(d, T) της περιοχής μελέτης, αφού επιλεγεί η περίοδος επαναφοράς Τ και καθοριστεί η διάρκεια βροχής d. Στην εφαρμογή της ορθολογικής μεθόδου η διάρκεια της βροχής θεωρείται ότι είναι ίση με το χρόνο συγκέντρωσης, ο οποίος δίνεται από την παραπάνω σχέση (6.3). Η εξίσωση όμβριων καμπυλών που χρησιμοποιείται προκύπτει από την αποδοχή της κατανομής ΓΑΤ ως κατάλληλης κατανομής για μέγιστες βροχοπτώσεις και έχει την ακόλουθη έκφραση (Koutsoyiannis et al., 1998): i(d, T) = λ (Τ κ ψ ) (κ 0) (6.4) (1 + d θ) η όπου Τ η περίοδος επαναφοράς σε έτη, d η διάρκεια βροχής σε h και κ, λ, ψ, θ και η παράμετροι. Στις παράμετρους θ, η της συνάρτησης της χρονικής κλίμακας δόθηκαν σταθερές τιμές για όλη την Πελοπόννησο (θ=0.09 και η=0.72), ενώ οι παράμετροι κ, λ, ψ μεταβάλλονται στο χώρο και υπολογίζονται ως μέσες τιμές για κάθε λεκάνη, με επεξεργασία των αντίστοιχων επιπέδων ψηφιδωτής διαμέρισης, τα οποία δίνονται στα παρακάτω Σχήματα Σχήμα 6.24 Τιμές της παραμέτρου κ της εξίσωσης των όμβριων καμπυλών. 42

50 Σχήμα 6.25 Τιμές της παραμέτρου λ της εξίσωσης των όμβριων καμπυλών. Σχήμα 6.26 Τιμές της παραμέτρου ψ της εξίσωσης των όμβριων καμπυλών. 43

51 Με αντικατάσταση των i(5)και i(τ) στην εξίσωση (6.3), και σύμφωνα με την (6.4) προκύπτει: λ (5 κ ψ ) (1 + d θ) t c (T) = t c η (5 λ (Τ κ ψ = t ) c κ ψ ) (T κ ψ ) (1 + d θ) η (6.5) Δηλαδή, η απομείωση του χρόνου συγκέντρωσης κατά Giandotti tc γίνεται με ένα συντελεστή που εξαρτάται από την περίοδο επαναφοράς Τ της μελέτης και τις παραμέτρους κ, ψ των όμβριων καμπυλών. Οι παραπάνω όμβριες καμπύλες αναφέρονται σε σημειακή ένταση βροχής και πρέπει να αναχθούν στις επιφάνειες των εξεταζόμενων λεκανών. Αυτό γίνεται με την εφαρμογή του λεγόμενου συντελεστή επιφανειακής αναγωγής φ:= im / i, όπου i η σημειακή ένταση βροχής και im η μέση επιφανειακή ένταση στη λεκάνη. Στα πινακοποιηµένα αποτελέσµατα του UK- NERC (1975), τα οποία είναι και τα πληρέστερα τόσο ως προς το εύρος µεταβολής της διάρκειας (από 1 min ως 25 ηµέρες) όσο και της έκτασης (από 1 ως km 2 ) προσαρµόστηκε η ακόλουθη αναλυτική έκφραση (Κουτσογιάννης και Ξανθόπουλος, 1999): φ = max ( A ln A d 0.35, 0.25) (6.6) όπου φ ο συντελεστής επιφανειακής αναγωγής (αδιάστατος αριθµός), Α η έκταση της λεκάνης σε km 2 και d η διάρκεια βροχής σε h. 6.7 Υπολογισμός παροχής σχεδιασμού Για τον υπολογισμό της παροχής σχεδιασμού Qp επιλέγονται τρεις τιμές της περιόδου επαναφοράς, ήτοι Τ = 20, 50 και 100 έτη. Επομένως, σε κάθε λεκάνη με εμβαδόν Α, συντελεστή απορροής C και για δεδομένη περίοδο επαναφοράς Τ, η παροχή αιχμής δίνεται από τη σχέση: όπου C =1.08 C για Τ=20 έτη C =1.2 C για Τ=50 έτη C =1.25 C για Τ=100 έτη C ο συντελεστής απορροής κατά ΟΜΟΕ. Qp = C φ(α, t c ) i(t c, T) A (6.7) Παρακάτω δίνονται οι πίνακες με τις υπολογισμένες παροχές αιχμής (Πίνακες ), καθώς και τα αντίστοιχα διαγράμματα σε φθίνουσα σειρα (Σχήματα ). 44

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εκτίμηση της διακύμανσης της παροχής αιχμής σε λεκάνες της Πελοποννήσου με συγκριτική αξιολόγηση δύο διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Φυσικό πλαίσιο-γεωμορφολογία και απορροή

Πλημμύρες Φυσικό πλαίσιο-γεωμορφολογία και απορροή Όγκος απορροής Πλημμύρες Φυσικό πλαίσιο-γεωμορφολογία και απορροή Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 4 Φυσικό πλαίσιο Μηχανισμός δημιουργίας επιφανειακής απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Φυσικό πλαίσιο-γεωμορφολογία και απορροή Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Υδρολογικός σχεδιασμός και αντιπλημμυρικά έργα Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υδρολογικός σχεδιασμός και αντιπλημμυρικά έργα Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 214 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υδρολογικός σχεδιασμός και αντιπλημμυρικά έργα Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2014 Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Γενικά Η τεχνολογία των Συστημάτων Γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Υδροµετεωρολογία. Εισαγωγή στα υδρογραφήµατα. Νίκος Μαµάσης, Αθήνα 2009 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Υ ΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Υδροµετεωρολογία. Εισαγωγή στα υδρογραφήµατα. Νίκος Μαµάσης, Αθήνα 2009 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Υ ΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Υδροµετεωρολογία Εισαγωγή στα υδρογραφήµατα Νίκος Μαµάσης, Αθήνα 009 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Υ ΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Υ ΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ Υ ΡΟΚΡΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών Α. Κουκουβίνος

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόµενοι φορείς: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συνεργάτες Ε.Ε. Γραφείο Μαχαίρα Α.Ε.

Συνεργαζόµενοι φορείς: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συνεργάτες Ε.Ε. Γραφείο Μαχαίρα Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΚΑΛΙΩΝ Εκτίµηση πληµµυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιµατικής µεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωµένου εννοιολογικού-πιθανοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένη Υδρολογία Γεωμορφολογία και απορροή

Προχωρημένη Υδρολογία Γεωμορφολογία και απορροή Προχωρημένη Υδρολογία Γεωμορφολογία και απορροή Νίκος Μαμάσης και Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 999 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Γεωμορφολογία και απορροή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληµµύρες και αντιπληµµυρικά έργα

Πληµµύρες και αντιπληµµυρικά έργα Πληµµύρες και αντιπληµµυρικά έργα Γεωµορφολογία και απορροή Εφαρµογές µετηχρήσησγπ Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 22 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Γεωµορφολογία και απορροή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 5 ο : Απορροή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Κατάρτιση Μεθοδολογικού Πλαισίου για την Εκπόνηση Χαρτών Πλημμύρας Παρουσίαση: Αλέξανδρος Θ. Γκιόκας Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ e-mail: al.gkiokas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο υδρολογίας πλημμυρών

Προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο υδρολογίας πλημμυρών Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα υδρογραφήµατα

Εισαγωγή στα υδρογραφήµατα Εισαγωγή στα υδρογραφήµατα Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 009 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Υ ΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Υ ΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2011-2012 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων

Αστικά δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων Αστικά Υδραυλικά Έργα Αποχετευτικά Έργα Αστικά δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων Ανδρέας Ευστρατιάδης & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ακαδημαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

υδρογραφήματος Μάθημα: ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Φώτιος Π. Μάρης, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ. 11 η Διάλεξη : Μοντελοποίηση μοναδιαίου Πολυτεχνική Σχολή

υδρογραφήματος Μάθημα: ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Φώτιος Π. Μάρης, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ. 11 η Διάλεξη : Μοντελοποίηση μοναδιαίου Πολυτεχνική Σχολή Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Μάθημα: ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 11 η Διάλεξη : Μοντελοποίηση μοναδιαίου υδρογραφήματος Φώτιος Π. Μάρης, Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές δραστηριότητες στον χώρο

Οικονοµικές δραστηριότητες στον χώρο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ειδικό Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασµού Εργαστήριο επιλογής χειµερινού εξαµήνου, Πάτρα 2016 Οικονοµικές δραστηριότητες στο χώρο Βασίλης Παππάς, Καθηγητής vpappas@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα επαναληπτικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Η νοητή γραμμή που συνδέει τα ψηλότερα σημεία των υψωμάτων της επιφάνειας του εδάφους και διαχωρίζει τη ροή των όμβριων υδάτων. ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Κουτσογιάννης και Μαμάσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τάφροι Οχετοί Δίκτυα ομβρίων Στραγγιστικά δίκτυα Ρείθρα Διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ :ΟΧΕΤΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Μελέτη χαρτογράφησης πληµµύρας (flood mapping) µε χρήση του υδραυλικού µοντέλου HEC RAS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Μάϊος 2006 1 Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Οριοθέτηση υδρολογικής λεκάνης Χάραξη υδροκρίτη Η λεκάνη απορροής, παρουσιάζει ορισμένα γνωρίσματα που ονομάζονται φυσιογραφικά χαρακτηριστικά και μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση εµπειρικών σχέσεων για την εκτίµηση των πληµµυρικών αιχµών στην Κύπρο Γαλιούνα Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Φεβρουάριος 2011

ιερεύνηση εµπειρικών σχέσεων για την εκτίµηση των πληµµυρικών αιχµών στην Κύπρο Γαλιούνα Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Φεβρουάριος 2011 ιερεύνηση εµπειρικών σχέσεων για την εκτίµηση των πληµµυρικών αιχµών στην Κύπρο Γαλιούνα Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Φεβρουάριος 2011 Αντικείµενο εργασίας Επεξεργασία πρωτογενών δεδοµένων απορροής &

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Μάθημα: ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Μάθημα: ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 8 η Διάλεξη : Υδραυλική Τραχύτητα Φώτιος Π. Μάρης, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ. Πηγή: Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµορφοµετρικά Χαρακτηριστικά των Υδρολογικών Λεκανών της Ελλάδας

Γεωµορφοµετρικά Χαρακτηριστικά των Υδρολογικών Λεκανών της Ελλάδας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Γεωµορφοµετρικά Χαρακτηριστικά των Υδρολογικών Λεκανών της Ελλάδας ιπλωµατική εργασία του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8:Υδρογραφήματα-ΜοναδιαίοΥδρογράφημα - Συνθετικό Μοναδιαίο Υδρογράφημα: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8:Υδρογραφήματα-ΜοναδιαίοΥδρογράφημα - Συνθετικό Μοναδιαίο Υδρογράφημα: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 8:Υδρογραφήματα-ΜοναδιαίοΥδρογράφημα - Συνθετικό Μοναδιαίο Υδρογράφημα: Ασκήσεις Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας

Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας Ν. Μαµάσης και Α. Κουκουβίνος Αθήνα 2006 Συστήµατα Γεωγραφικής Πληροφορίας Σύστηµα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ, Geographic Information System,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας ΣΤΑΔΙΟ Ι 2 ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4 ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ η Μάρτιος 2017 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός δικτύων αποχέτευσης

Υπολογισμός δικτύων αποχέτευσης Υπολογισμός δικτύων αποχέτευσης Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr o O υπολογισμός των δικτύων γίνεται σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Η νοητή γραμμή που συνδέει τα ψηλότερα σημεία των υψωμάτων της επιφάνειας του εδάφους και διαχωρίζει τη ροή των όμβριων υδάτων. ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Κουτσογιάννης και Μαμάσης,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµορφοµετρικά Χαρακτηριστικά των Υδρολογικών Λεκανών της Ελλάδας

Γεωµορφοµετρικά Χαρακτηριστικά των Υδρολογικών Λεκανών της Ελλάδας 12η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών ArcInfo - ArcView 7-8 Νοεµβρίου 2002 Holiday Inn - Αθήνα Γεωµορφοµετρικά Χαρακτηριστικά των Υδρολογικών Λεκανών της Ελλάδας Ιωάννης Πασπαλλής ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης ΣΤΑΔΙΟ Ι 2 ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4 ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ η Μάρτιος 2017 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής Με

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα ΤΕΙ-Αθήνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα Διδάσκων: Ιωάννης Συμπέθερος Καθηγητής Εαρινό Εξάμηνο Σχ. Έτους 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος 3.4 Πλημμυρικές απορροές Πλημμυρικές απορροές θεωρούνται οι απορροές που ακολουθούν κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 9: Μέθοδοι εκτίμησης πλημμύρας σχεδιασμού- Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 9: Μέθοδοι εκτίμησης πλημμύρας σχεδιασμού- Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 9: Μέθοδοι εκτίμησης πλημμύρας σχεδιασμού- Ασκήσεις Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ»

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΜΟΝΤΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας ΣΤΑΔΙΟ Ι 2 η ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4 ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Ιούλιος 2017 Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία Κατακρηµνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση προσομοίωσης πλημμύρας για το σχεδιασμό σε λεκάνες χειμαρρικής δίαιτας Εφαρμογή στη λεκάνη του Σαρανταπόταμου

Διερεύνηση προσομοίωσης πλημμύρας για το σχεδιασμό σε λεκάνες χειμαρρικής δίαιτας Εφαρμογή στη λεκάνη του Σαρανταπόταμου Διερεύνηση προσομοίωσης πλημμύρας για το σχεδιασμό σε λεκάνες χειμαρρικής δίαιτας Εφαρμογή στη λεκάνη του Σαρανταπόταμου Ελένη Μαρία Μιχαηλίδη Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Στόχοι εργασίας Διερεύνηση μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μη μετρούμενες λεκάνες απορροής: Διερεύνηση στη λεκάνη του Πηνειού Θεσσαλίας, στη θέση Σαρακίνα

Μη μετρούμενες λεκάνες απορροής: Διερεύνηση στη λεκάνη του Πηνειού Θεσσαλίας, στη θέση Σαρακίνα Μη μετρούμενες λεκάνες απορροής: Διερεύνηση στη λεκάνη του Πηνειού Θεσσαλίας, στη θέση Σαρακίνα Βασίλειος Γουργουλιός και Ιωάννης Ναλμπάντης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί μας ενδιαφέρει; Αντιπλημμυρική προστασία. Παροχή νερού ύδρευση άρδευση

Γιατί μας ενδιαφέρει; Αντιπλημμυρική προστασία. Παροχή νερού ύδρευση άρδευση Ζαΐμης Γεώργιος Γιατί μας ενδιαφέρει; Αντιπλημμυρική προστασία Παροχή νερού ύδρευση άρδευση Πλημμύρες Ζημίες σε αγαθά Απώλειες ανθρώπινης ζωής Αρχικά εμπειρικοί μέθοδοι Μοναδιαίο υδρογράφημα Συνθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα CORINE LAND COVER (CLC) στην Κύπρο

Το πρόγραμμα CORINE LAND COVER (CLC) στην Κύπρο ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ-GIS) ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Cleopatra Hotel, Λευκωσία Το πρόγραμμα CORINE LAND COVER (CLC) στην Κύπρο Ανδρέας Αντωνίου Λειτουργός Περιβάλλοντος Τομέας Προστασίας της

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ταμιευτήρες. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης

Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ταμιευτήρες. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Πεντέρης Δημήτρης, Καλογερόπουλος Κλεομένης, Χαλκιάς Χρίστος

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Πεντέρης Δημήτρης, Καλογερόπουλος Κλεομένης, Χαλκιάς Χρίστος ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Πεντέρης Δημήτρης, Καλογερόπουλος Κλεομένης, Χαλκιάς Χρίστος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κύριο αντικείμενο της εργασίας Προσομοίωση της επιφανειακής απορροής σε χειμμαρική υπολεκάνη

Διαβάστε περισσότερα

1. Μέθοδοι εκτίµησης των απωλειών

1. Μέθοδοι εκτίµησης των απωλειών 1. Μέθοδοι εκτίµησης των απωλειών Η εκτίµηση των απωλειών της βροχής είναι ένα δύσκολο πρόβληµα που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής καθώς και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή προσομοίωσης Monte Carlo για την παραγωγή πλημμυρικών υδρογραφημάτων σε Μεσογειακές λεκάνες

Εφαρμογή προσομοίωσης Monte Carlo για την παραγωγή πλημμυρικών υδρογραφημάτων σε Μεσογειακές λεκάνες Εφαρμογή προσομοίωσης Monte Carlo για την παραγωγή πλημμυρικών υδρογραφημάτων σε Μεσογειακές λεκάνες Μαστροθεόδωρος Θεόδωρος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δεκέμβριος 2013 Σκοπός και διάρθρωση Μελέτη μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Το νερό είναι το μάτι ενός τοπίου. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Από τον Γεώργιο Ζαΐμη

Το νερό είναι το μάτι ενός τοπίου. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Από τον Γεώργιο Ζαΐμη Το νερό είναι το μάτι ενός τοπίου ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Από τον Γεώργιο Ζαΐμη Τι είναι ο Υδροκρίτης Mία τοπογραφική διαχωριστικη γραμμή που διχωριζει το νερό που απορρέει επιγανειακα σε δύο ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουτσογιάννης & Θ. Ξανθόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τομέας Υδατικών Πόρων Ι Ê Η Ñ Ο Λ Ï. Έκδοση 3 Αθήνα 1999

Δ. Κουτσογιάννης & Θ. Ξανθόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τομέας Υδατικών Πόρων Ι Ê Η Ñ Ο Λ Ï. Έκδοση 3 Αθήνα 1999 Ô Å Χ Δ. Κουτσογιάννης & Θ. Ξανθόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τομέας Υδατικών Πόρων Ν Ι Ê Η Õ Δ Ñ Ο Λ Ï Γ I Έκδοση 3 Αθήνα 1999 A ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Δ. Κουτσογιάννης και Θ. Ξανθόπουλος Τομέας Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 4: Όμβριες Καμπύλες - Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 4: Όμβριες Καμπύλες - Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 4: Όμβριες Καμπύλες - Ασκήσεις Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας στον υδρολογικό σχεδιασμό

Η συμβολή των Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας στον υδρολογικό σχεδιασμό 5o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΤΜ 14-15 ΟΚΤΩΒΡIOY 2017 ΑΘΗΝΑ Συνεδρία: Εφαρμογές Γεωπληροφορικής Η συμβολή των Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας στον υδρολογικό σχεδιασμό Το υλικό της παρουσίασης προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 2 ο : Κατακρημνίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 4: Όμβριες Καμπύλες. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 4: Όμβριες Καμπύλες. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Σχέσεις Έντασης Διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΠΕ-Π-4: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΠΕ-Π-4: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ Ο δείκτης προσδιορίζει τις αλλαγές από αγροτική σε µη αγροτική χρήση ως αποτέλεσµα των πιέσεων που αναµένεται να προκύψουν σε σηµεία του άξονα (ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι:

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι: 1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: Τον τεχνητό εµπλουτισµό της ατµόσφαιρας σε υδρατµούς. Την τεχνητή µείωση της θερµοκρασίας για την ψύξη των υδρατµών. Τον τεχνητό εµπλουτισµό

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ και ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Ινώ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ * & Ιωάννης ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ και ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Ινώ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ * & Ιωάννης ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ και ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αθήνα, 14 & 15 Οκτωβρίου 2017 Ινώ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ * & Ιωάννης ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Το νερό των κατακρημνισμάτων ακολουθεί διάφορες διαδρομές στη πορεία του προς την επιφάνεια της γης. Αρχικά συναντά επιφάνειες που αναχαιτίζουν την πορεία του όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φόρτος εργασίας μονάδες: Ώρες 6 ο διδασκαλίας

Φόρτος εργασίας μονάδες: Ώρες 6 ο διδασκαλίας Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Κωδικός Υδρολογία μαθήματος: μαθήματος: CE06-H03 Πιστωτικές Φόρτος εργασίας 119 μονάδες: (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις Προς µια ορθολογική αντιµετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβληµάτων: Αξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση Υδροσκόπιο: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Καπερώνης Ι. Σπυρίδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Απορροή, Κατακράτηση και ιήθηση (4 η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Απορροή, Κατακράτηση και ιήθηση (4 η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Απορροή, Κατακράτηση και ιήθηση (4 η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση 4 ου Μαθήµατος Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και αποκατάσταση συνέπειας χρονοσειρών βροχόπτωσης Παράδειγµα Η ετήσια βροχόπτωση του σταθµού Κάτω Ζαχλωρού Χ και η αντίστοιχη βροχόπτωση του γειτονικού του σταθµού Τσιβλός Υ δίνονται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 5ο: Στοιχεία γεωμορφολογίας

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 5ο: Στοιχεία γεωμορφολογίας Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 5ο: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας Υετόπτωση: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας Υετόπτωση: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας Υετόπτωση: Ασκήσεις Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του υδρολογικού μοντέλου HEC- HMS για εκτίμηση πλημμυρών με χρήση του Σ.Γ.Π. HEC-GeoHMS στη λεκάνη του Άνω Αράχθου

Εφαρμογή του υδρολογικού μοντέλου HEC- HMS για εκτίμηση πλημμυρών με χρήση του Σ.Γ.Π. HEC-GeoHMS στη λεκάνη του Άνω Αράχθου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εφαρμογή του υδρολογικού μοντέλου HEC- HMS για εκτίμηση πλημμυρών με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕ-Π-4: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕ-Π-4: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τις αλλαγές από αγροτική σε μη αγροτική χρήση ως αποτέλεσμα των πιέσεων που αναμένεται να προκύψουν σε σημεία του άξονα (ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου Δρ Μ.Σπηλιώτη Λέκτορα ΔΠΘ Χρυσάνθου, 2013 Λειψυδρία Προσωρινή κατάσταση Φυσικά Αίτια Ξηρασία (drought) Ανθρωπογενή Αίτια Έλλειμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Υδραυλική ενέργεια Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Υδραυλικήενέργεια Υδραυλική ενέργεια ονοµάζεται η ενέργεια που προέρχεται απότονερό: καθώςτονερόπέφτειαπόκάποιούψος

Διαβάστε περισσότερα

υδρογεωλογικών διεργασιών και λειτουργίας υδροσυστήµατος υτικής Θεσσαλίας

υδρογεωλογικών διεργασιών και λειτουργίας υδροσυστήµατος υτικής Θεσσαλίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Συνδυασµένη προσοµοίωση υδρολογικών-υδρογεωλογικών υδρογεωλογικών διεργασιών και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος.

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος. 1. Η µέση υπερετήσια τιµή δείγµατος µέσων ετήσιων παροχών Q (m3/s) που ακολουθούν κατανοµή Gauss, ξεπερνιέται κατά µέσο όρο κάθε: 1/0. = 2 έτη. 1/1 = 1 έτος. 0./1 = 0. έτος. 2. Έστω δείγµα 20 ετών µέσων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 7 ο : Διόδευση

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Διημερίδα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη λίμνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας 26-27 Ιανουαρίου 21 Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1 η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΔΛΑΠ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝ 1 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1.1 Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ (Άρθρο 2, παρ. 1) ο χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Αριστείδου Msc Env. Eng. UIUC Διπλ. Πολ. Μηχ. ΕΜΠ. Η χρήση ΓΣΠ στις εργασίες της Υπηρεσίας Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας του ΤΑΥ

Κώστας Αριστείδου Msc Env. Eng. UIUC Διπλ. Πολ. Μηχ. ΕΜΠ. Η χρήση ΓΣΠ στις εργασίες της Υπηρεσίας Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας του ΤΑΥ Κώστας Αριστείδου Msc Env. Eng. UIUC Διπλ. Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Η χρήση ΓΣΠ στις εργασίες της Υπηρεσίας Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας του ΤΑΥ 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η χρήση ΓΣΠ στην Υπηρεσία Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... xi Foreword... xv ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... xi Foreword... xv ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... xi Foreword... xv Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Διαχείριση Υδατικών Πόρων (ΔΥΠ)... 1 1.2 Λογισμικό (Software) για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων... 5 1.3 Συστήματα Διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΑΡΑΧΘΟΥ

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΑΡΑΧΘΟΥ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΑΡΑΧΘΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή 1 1.1 Αντικείµενο και διάρθρωση της µελέτης...1 1.2 Περιοχή µελέτης...1 1.2.1 Φυσιογραφικά χαρακτηριστικά...1 1.2.2 Κλίσεις...3 1.2.3 Υδρογεωλογία...4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Πληµµύρες και αντιπληµµυρικά έργα

Πληµµύρες και αντιπληµµυρικά έργα Πληµµύρες και αντιπληµµυρικά έργα Εκτίµηση πληµµυρικών παροχών Νίκος Μαµάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 23 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εκτίµηση πληµµυρικών παροχών Υ ΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από χρόνο σε χρόνο Κατά τη διάρκεια ενός χρόνου Από εποχή σε εποχή Μετά από μια βροχόπτωση Μετά το λιώσιμο του χιονιού Σε διάφορα σημεία της λεκάνης α

Από χρόνο σε χρόνο Κατά τη διάρκεια ενός χρόνου Από εποχή σε εποχή Μετά από μια βροχόπτωση Μετά το λιώσιμο του χιονιού Σε διάφορα σημεία της λεκάνης α Ζαΐμης Γεώργιος Από χρόνο σε χρόνο Κατά τη διάρκεια ενός χρόνου Από εποχή σε εποχή Μετά από μια βροχόπτωση Μετά το λιώσιμο του χιονιού Σε διάφορα σημεία της λεκάνης απορροής ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ; Μετά από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα υδρογραφήµατα

Εισαγωγή στα υδρογραφήµατα Εισαγωγή στα υδρογραφήµατα Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2012 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Υ ΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Υ ΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ Kεφάλαιο 9: ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ 155 ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ Μοντελοποίηση υδρολογικών διαδικασιών με το ArcHydro 9.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 9 Μάρης Φ. - Παπαρρίζος Σ. Τα κατανεμημένα υδρολογικά μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4 : Υδρολογικός κύκλος Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση E9: Εκτίµηση παροχών εξόδου κόµβων, υπολογισµός ελάχιστης κατώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Πληµµύρες και Αντιπληµµυρικά Έργα

Πληµµύρες και Αντιπληµµυρικά Έργα Πληµµύρες και Αντιπληµµυρικά Έργα Υδρολογικό Μοντέλο HEC-HMS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Ιούνιος 2007 Ορισµός-Κατηγορίες Μοντέλων Ορισµός Μοντέλου: Η Αναπαραγωγή της Συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Διαμόρφωση μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης δικτύου διανομής Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02) Ως σημαντικότερα θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων στο Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου αξιολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

Όµβριες καµπύλες για το οδικό έργο Καναβάρι- οµβαίνα-πρόδροµος

Όµβριες καµπύλες για το οδικό έργο Καναβάρι- οµβαίνα-πρόδροµος Όµβριες καµπύλες για το οδικό έργο Καναβάρι- οµβαίνα-πρόδροµος Περιοχή έργου Η µελέτη αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια της υδραυλικής µελέτης αποστράγγισης της οδού Καναβάρι- οµβαίνα-πρόδροµος που ανατέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου Δρ Μ.Σπηλιώτη Λέκτορα ΔΠΘ Χρυσάνθου, 2013 Λειψυδρία Προσωρινή κατάσταση Φυσικά Αίτια Ξηρασία (drought) Ανθρωπογενή Αίτια Έλλειμμα

Διαβάστε περισσότερα