ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΟΥΤΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΟΥΤΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΟΥΤΟΥ Παπασυμεών Αναστάσιος Επιβλέπων Καθηγητής: Αρτίκης Παναγιώτης Πειραιάς 2012

2 Ανάλυση και Διαχείριση Πλούτου Παπασυμεών Αναστάσιος Περίληψη Η πρόβλεψη και η ερμηνεία της απόδοσης των μετοχών έχει αποτελέσει θέμα εκτενούς ανάλυσης πολλών ακαδημαϊκών μελετών. Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες εστιάζουν στην ικανότητα των ιστορικών οικονομικών μεγεθών να προβλέπουν τη μεταβολή της απόδοσης των μετοχών έτσι ώστε μια επικερδής στρατηγική επένδυσης να οδηγήσει σε υπεραποδόσεις. Στόχος της παρούσας εργασίας α) η διερεύνηση των οικονομικών μεγεθών που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των μετοχών, β) η σύγκριση των στρατηγικών επένδυσης που βασίζονται στα ιστορικά στοιχεία των μετοχών. Πιο συγκεκριμένα, στο θεωρητικό μέρος αναπτύσσονται κάποιες βασικές έννοιες που σχετίζονται με την αγορά, τις επενδύσεις και τη διαχείριση κεφαλαίων, ενώ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη θεωρία χαρτοφυλακίου όπου διατυπώνεται αναλυτικά η έννοια της απόδοσης και του κινδύνου. Στο εμπειρικό μέρος εξετάζεται η σχέση μεταξύ της απόδοσης των μετοχών του ελληνικού χρηματιστηρίου και των οικονομικών μεγεθών τους για την περίοδο 2004 έως Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι οι μετοχές αξίας σημειώνουν σημαντική απόδοση την εξεταζόμενη περίοδο. Παρόλα αυτά η μελέτη δείχνει ότι τα ιστορικά στοιχεία δεν προσφέρουν κάποια ένδειξη για τη διαμόρφωση της μελλοντικής απόδοσης των μετοχών. Αυτό σημαίνει ότι τα ιστορικά μεγέθη δε μπορούν να αποτελέσουν πηγή πληροφόρησης για τη μελλοντική απόδοση των μετοχών. ii

3 Ευχαριστίες Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον επιβλέποντα καθηγητή κύριο Αρτίκη Παναγιώτη για την καθοδήγησή του καθώς και για τις χρήσιμες παρατηρήσεις του οι οποίες συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτής της μελέτης. Τον ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία που είχα μαζί του και για τις πολύτιμες γνώσεις που μου προσέφερε κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών. Τέλος, οφείλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τους φίλους μου για τη στήριξή τους καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών μου. iii

4 Περιεχόμενα Κατάσταση Πινάκων... vi Κατάσταση Διαγραμμάτων... vii Κεφάλαιο Αγορά και Επενδυτές Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Η Έννοια της Επένδυσης Επενδυτές Προϊόντα Επενδύσεων Η Σημασία των Επενδύσεων Περιορισμοί της Αγοράς... 9 Βιβλιογραφία Κεφαλαίου Κεφάλαιο Θεωρία Χαρτοφυλακίου Υποθέσεις Θεωρίας Χαρτοφυλακίου Απόδοση Χαρτοφυλακίου Κίνδυνος Χαρτοφυλακίου Τυπική Απόκλιση Επενδύσεων Συνδιακύμανση Αποδόσεων Αναλογία Επενδύσεων στο Χαρτοφυλάκιο Μαθηματική Διατύπωση Κινδύνου Χαρτοφυλακίου Συντελεστής Συσχέτισης και Κίνδυνος Χαρτοφυλακίου Αποδοτικό Σύνορο Χαρτοφυλακίου Βέλτιστο Χαρτοφυλάκιο Υπόδειγμα Ενός Δείκτη Υπολογισμός του Συντελεστή Βήτα Ο Συντελεστής Άλφα Γραμμικό Υπόδειγμα ή Υπόδειγμα Markowitz Βιβλιογραφία Κεφαλαίου Κεφάλαιο Θεωρία Κεφαλαιαγοράς Εισαγωγή Επένδυση Απαλλαγμένη από Κίνδυνο Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων Εμπειρικές Μελέτες Βιβλιογραφία Κεφαλαίου Κεφάλαιο Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου Είδη Κινδύνου Διαφοροποίηση Κινδύνου Εμπειρικές Μελέτες Βέλτιστη Διαφοροποίηση Διεθνής Διαφοροποίηση Απόδοση και Κίνδυνος Ξένων Επενδύσεων Παγκόσμιο Χαρτοφυλάκιο...49 Βιβλιογραφία Κεφαλαίου iv

5 Κεφάλαιο Σύνθεση και Αξιολόγηση Χαρτοφυλακίων Μετοχών Εισαγωγή Ανασκόπηση Προηγούμενων Μελετών Δεδομένα και Μεθοδολογία Εμπειρικά Αποτελέσματα Συμπεράσματα - Προτάσεις Βιβλιογραφία Κεφαλαίου Βιβλιογραφία Παράρτημα v

6 Κατάσταση Πινάκων Πίνακας 5-1 Ετήσιες Αποδόσεις Χαρτοφυλακίων Μετοχών Σύμφωνα Με Την Κεφαλαιοποίηση Του Προηγούμενου Έτους 61 Πίνακας 5-2 Ετήσιες Αποδόσεις Χαρτοφυλακίων Μετοχών Σύμφωνα Με Την Κερδοφορία Του Προηγούμενου Έτους 62 Πίνακας 5-3 Ετήσιες Αποδόσεις Χαρτοφυλακίων Μετοχών Σύμφωνα Με Το Δείκτη P/BV Του Προηγούμενου Έτους 63 Πίνακας 5-4 Ετήσιες Αποδόσεις Χαρτοφυλακίων Μετοχών Σύμφωνα Με Το Δείκτη P/E Του Προηγούμενου Έτους 64 Πίνακας 5-5: Σύγκριση Αποδόσεων Γενικού Δείκτη με Αποδόσεις Χαρτοφυλακίων Βασισμένα στο δείκτη P/E του Προηγούμενου Έτους 65 vi

7 Κατάσταση Διαγραμμάτων Διάγραμμα 2-1: Κίνδυνος και Προσδοκώμενη Απόδοση Χαρτοφυλακίου με Τέλεια Θετικά Συσχετισμένες Επενδύσεις...19 Διάγραμμα 2-2: Κίνδυνος και Προσδοκώμενη Απόδοση Χαρτοφυλακίου με Τέλεια Αρνητικά Συσχετισμένες Επενδύσεις...20 Διάγραμμα 2-3: Κίνδυνος και Προσδοκώμενη Απόδοση Χαρτοφυλακίου με Μηδενική Συσχέτιση Επενδύσεων...21 Διάγραμμα 2-4: Αποδοτικό Σύνορο Χαρτοφυλακίου...22 Διάγραμμα 2-5: Σημείο Επαφής Καμπύλης Αδιαφορίας με Αποδοτικό Σύνορο...23 Διάγραμμα 2-6: Γραμμή Αγοράς Αξιογράφου...26 Διάγραμμα 3-1: Συνδυασμοί Χαρτοφυλακίων Απαλλαγμένα από Κίνδυνο με Χαρτοφυλάκια Αποδοτικού Συνόρου...33 Διάγραμμα 4-1: Μέσος Κίνδυνος Χαρτοφυλακίων Μετοχών Διάγραμμα 4-2: Αποδοτικό Σύνορο Διεθνούς Διαφοροποιημένου Χαρτοφυλακίου...50 Διάγραμμα 5-1: Αποδόσεις Χαρτοφυλακίων Βασισμένα στην Κεφαλαιοποίηση του Προηγούμενου Έτους Διάγραμμα 5-2: Αποδόσεις Χαρτοφυλακίων Βασισμένα στην Κερδοφορία του Προηγούμενου Έτους...62 Διάγραμμα 5-3: Αποδόσεις Χαρτοφυλακίων Βασισμένα στο δείκτη P/BV του Προηγούμενου Έτους...63 Διάγραμμα 5-4: Αποδόσεις Χαρτοφυλακίων Βασισμένα στο δείκτη P/E του Προηγούμενου Έτους...64 Διάγραμμα 5-5: Σύγκριση Αποδόσεων Γενικού Δείκτη με Αποδόσεις Χαρτοφυλακίων Βασισμένα στο δείκτη P/E του Προηγούμενου Έτους...66 vii

8 Κεφάλαιο 1 Αγορά και Επενδυτές 1.1 Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Οι χρηματοοικονομικές αγορές χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, στις αγορές χρήματος και στις αγορές κεφαλαίου. Στις αγορές κεφαλαίων περιλαμβάνονται οι αγορές μετοχών και οι αγορές ομολόγων και οι επενδυτές τις χρησιμοποιούν ως πηγή μακροχρόνιας χρηματοδότησης. Οι αγορές χρήματος χαρακτηρίζονται ως αγορές βραχυχρόνιου δανεισμού και παρέχουν ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα πιστοποιητικά καταθέσεων, τα γραμμάτια, τα δάνεια, οι προθεσμιακές συμφωνίες είναι αντικείμενα διαπραγμάτευσης στις αγορές χρήματος από τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οίκους. Οι αγορές χρεογράφων, δηλαδή οι αγορές που αντικείμενο διαπραγμάτευσης είναι οι μετοχές και οι ομολογίες, μπορούν με τη σειρά τους να χωριστούν σε δυο κατηγορίες: σε πρωτογενείς και δευτερογενείς. Στις πρωτογενείς αγορές προσφέρονται για πρώτη φορά χρεόγραφα στο κοινό και δραστηριοποιούνται κυρίως εταιρείες επενδύσεων που παρεμβάλλονται μεταξύ των εταιρειών που προσφέρουν τα χρεόγραφα και των δυνητικών αγοραστών. Από τη στιγμή που τα χρεόγραφα πωληθούν στην πρωτογενή αγορά, μπορούν στη συνέχεια να διαπραγματεύονται στη δευτερογενή αγορά. Ο ρόλος της δευτερογενούς αγοράς είναι να παρέχει στους επενδυτές ρευστότητα και τη δυνατότητα αλλαγής της κατανομής των επενδύσεων τους μεταξύ μετοχών και ομολόγων. Οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου προσφέρουν στους επενδυτές τη δυνατότητα μεταφοράς της αγοραστικής τους δύναμης από το παρόν στο μέλλον και αντίστροφα. Επενδύοντας στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, μειώνεται η σημερινή κατανάλωση έτσι ώστε να αυξηθεί στο μέλλον. Αντιθέτως, δανειζόμενοι από αυτές τις αγορές, μπορεί να αυξηθεί η κατανάλωση στο παρόν και να μειωθεί στο μέλλον. Έτσι με αυτόν 1

9 τον τρόπο μπορεί να μπορεί κάποιος να επιλέγει το επίπεδο της διαχρονικής του κατανάλωσης μέχρι το τέλος της ζωής του. (Πετραλιάς, Τζαβαλής, 2008) Οι αγορές χρεογράφων επιτυγχάνουν το διαχωρισμό της διοίκησης από την ιδιοκτησία της εταιρείας. Ο διαχωρισμός επιτυγχάνεται από την αγοραπωλησία και την έκδοση νέων μετοχών. Αυτό συμβαίνει για την αύξηση και ενίσχυση των κεφαλαίων που χρειάζεται μια μεγάλη εταιρεία για να αναπτυχθεί. Για να διοικηθούν τέτοιες εταιρείες επιλέγεται ένα ολιγάριθμο διοικητικό συμβούλιο το οποίο μπορεί να είναι ανεξάρτητο από τους αρχικούς ιδιοκτήτες..( Πετραλιάς, Τζαβαλής, 2008) Παρά τα εμφανή πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου στη λειτουργία και ανάπτυξης της οικονομίας, υπάρχουν όμως κάποιες εγγενείς αδυναμίες όπως είναι η πτώχευση των επενδυτικών εταιρειών, η παραπληροφόρηση κοκ. Οι αδυναμίες αυτές εμποδίζουν τον ανταγωνισμό και την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι αδυναμίες αλλά και για να προστατευθούν τα μέλη των αγορών υπάρχουν θεσμοθετημένες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές όπως η επιτροπή κεφαλαιαγοράς στη χώρα μας. Αυτές οι ρυθμιστικές αρχές ελέγχουν τις συναλλαγές σε ημερήσια βάση, μπορούν να σταματήσουν τη διεξαγωγή συναλλαγών σε περιόδους πανικού ή υπερβολικών μεταβολών στις τιμές των χρεογράφων, ακόμα μπορούν να επιβάλουν πρόστιμα σε περιπτώσεις πληροφόρησης εκ των έσω στην εμπορία χρεογράφων.( Πετραλιάς, Τζαβαλής, 2008) 1.2 Η Έννοια της Επένδυσης Με την ευρεία έννοια, επένδυση χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε δέσμευση χρημάτων και γενικά διαθέσιμων πόρων με την προσδοκία αύξησης της αξίας των δεσμευμένων κεφαλαίων. Η πρόσθετη αύξηση της αξίας μιας επένδυσης ονομάζεται απόδοση της επένδυσης. Ο όρος επένδυση μπορεί να αφορά μετοχές ή ομολογίες που αγοράζονται για την πραγματοποίηση οικονομικών στόχων, επίσης μπορεί να αφορά και αγοροπωλησίες απτών περιουσιακών στοιχείων όπως μηχανήματα και ακίνητα. Επένδυση δε μπορεί να αποτελεί η δέσμευση χρημάτων σε κάποιο τραπεζικό λογαριασμό όψεως, γιατί η αξία τους μπορεί να μειωθεί από τον πληθωρισμό και δεν παρέχουν κάποιο είδος εισοδήματος. Οι επενδύσεις που γίνονται τόσο από ιδιώτες όσο και από επιχειρήσεις, αποτελούν απαραίτητο μηχανισμό για την επέκταση και την ανάπτυξη της οικονομίας. (Laurence J. Gitman, Michael D. Joehnk, 2001) 2

10 Οι επενδύσεις μπορεί να διακριθούν σε διάφορες κατηγορίες, όπως άμεσες και έμμεσες επενδύσεις, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Άμεση είναι η επένδυση με την οποία ο επενδυτής αποκτά άμεσα όλα τα δικαιώματα των χρεογράφων ή της κυριότητας. Έτσι, η αγορά μετοχών, ομολογιών ή ακίνητης περιουσίας αποτελεί άμεση επένδυση. Έμμεση είναι η επένδυση που γίνεται σε κάποιο σύνολο χρεογράφων, ή κυριοτήτων. Για παράδειγμα, η αγορά μετοχών ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, δηλαδή ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, αποτελεί έμμεση επένδυση. Η διάρκεια μιας επένδυσης μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη. Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις είναι αυτές που λήγουν το αργότερο μέσα σε ένα έτος. Αντίθετα, μακροπρόθεσμες χαρακτηρίζονται οι επενδύσεις που λήγουν σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη του έτους. Ένα πιστοποιητικό καταθέσεων για έξι μήνες είναι βραχυπρόθεσμη επένδυση, ενώ μακροπρόθεσμη μπορεί να χαρακτηριστεί μια επένδυση σε ομολογία είκοσι ετών. 1.3 Επενδυτές Στόχος των επενδυτών είναι να μεγιστοποιήσουν την απόδοση των χρημάτων που διαχειρίζονται και να αποφύγουν τον κίνδυνο. Στην ουσία, σκοπός του επενδυτή είναι να προσδιορίσει τη σχέση κινδύνου απόδοσης που θέλει να αναλάβει. Η έννοια του κινδύνου αναφέρεται στην πιθανότητα η απόδοση του κεφαλαίου να είναι μικρότερη από την αναμενόμενη. Με άλλα λόγια κίνδυνος είναι η πιθανότητα ανεπιθύμητου αποτελέσματος. Εκτός από τους ιδιώτες επενδυτές, άλλες κατηγορίες επενδυτών είναι εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, ασφαλιστικοί οργανισμοί, ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες. Παρακάτω αναλύονται οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας επενδυτών στην αγορά. o Ιδιώτες: Οι ιδιώτες επενδυτές διαχειρίζονται τις αποταμιεύσεις τους και τα αχρησιμοποίητα κεφάλαιά τους για να επιτύχουν αποδόσεις και να δημιουργήσουν ένα επιπλέον εισόδημα. Οι ιδιώτες-ατομικοί επενδυτές αποφασίζουν τις επενδύσεις τους με βάση το σημείο του κύκλου ζωής που 3

11 βρίσκονται. Νέοι άνθρωποι, αποστρέφονται λιγότερο τον κίνδυνο και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν επενδύσεις σε ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία. Τέτοια άτομα, συνήθως κατέχουν μια μόνιμη εργασία, έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και έχουν αποταμιεύσεις στις τράπεζες. Επειδή δεν υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας στην ηλικία αυτή, αναλαμβάνουν επενδύσεις μεσαίου κινδύνου, αλλά και επενδύσεις που αφορούν την εκπαίδευση και την κατοικία. Καθώς ωριμάζουν, η αποστροφή στον κίνδυνο γίνεται μεγαλύτερη. Όταν συνταξιοδοτούνται, αποφεύγουν τον κίνδυνο, γιατί η απώλεια εισοδήματος μπορεί να είναι ζημιογόνα. Σε αυτή τη φάση της ζωής τους, οι επενδύσεις περιορίζονται σε αμοιβαία κεφάλαια και προθεσμιακές καταθέσεις. o Επενδυτικοί οργανισμοί: Οι επενδυτικοί οργανισμοί, επενδύουν τα κεφάλαια που λαμβάνουν από τους ιδιώτες επενδυτές για τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους. Με άλλα λόγια είναι επαγγελματίες επενδυτές που πληρώνονται για να διαχειρίζονται τα χρήματα άλλων ανθρώπων. Οι οργανισμοί αυτοί εμπορεύονται διάφορα είδη αξιογράφων και επενδυτικών προϊόντων. Για τις υπηρεσίες που παρέχουν, οι οργανισμοί παρακρατούν ένα ποσοστό από τα κέρδη των πελατών τους. Η σχέση μεταξύ πελάτη και επενδυτικού οργανισμού-διαχειριστή συνοδεύεται από την υπογραφή σύμβασης διαχείρισης. Βασικά σημεία της σύμβασης διαχείρισης είναι ο ορισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών, η αμοιβή διαχείρισης, τυχόν περιορισμοί που επιβάλλει ο πελάτης στον διαχειριστή κατά την διαχείριση των κεφαλαίων του, ο δείκτης αναφοράς (benchmark), η αναμενόμενη απόδοση και ο αναμενόμενος επενδυτικός κίνδυνος. Στην ουσία, ο πελάτης προσδοκά θετικές αποδόσεις με το μικρότερο δυνατό επενδυτικό κίνδυνο. o Ασφαλιστικά ταμεία: Τα ασφαλιστικά ταμεία λαμβάνουν εισφορές από τους εργαζόμενους, καθώς και από τις εταιρείες των εργαζομένων. Οι εισφορές επενδύονται ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στους εργαζομένους, όταν συνταξιοδοτηθούν να έχουν ένα σταθερό εισόδημα για την υπόλοιπη ζωή τους. Τα ταμεία θέτουν ως στόχο μια απόδοση που να καλύπτουν τις μελλοντικές τους υποχρεώσεις και στη συνέχεια αποφασίζουν τις εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών. Το ύψος της εισφοράς των εργαζομένων και των εργοδοτών, εξαρτάται από το ύψος του μισθού του εργαζομένου και τα χρόνια υπηρεσίας του. 4

12 o Ασφαλιστικές εταιρείες: Οι ασφαλιστικές εταιρείες ασχολούνται με ασφάλειες ζωής, ακινήτων, τροχαίων ατυχημάτων κλπ. Συγκεκριμένα, στις ασφάλειες ζωής η εταιρεία εισπράττει εισφορές που εν συνεχεία επενδύονται μέχρι το θάνατο του ασφαλιζόμενου. Όταν αποβιώσει ο ασφαλιζόμενος, η εταιρεία αποπληρώνει το ποσό που είχε συμφωνηθεί. Οποιαδήποτε στιγμή, ο ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει πίσω τις εισφορές του, το ποσό που θα λάβει εξαρτάται από το χρόνο ασφάλισής του στην εταιρεία αλλά και από το ύψος των εισφορών. Τα κέρδη των ασφαλιστικών εταιρειών προέρχονται από τη θετική διαφορά των αποδόσεων από τις επενδύσεις που κάνουν (από εισφορές πελατών), μείον τις μελλοντικές αποδόσεις που προσφέρουν στους πελάτες τους. Έτσι, σκοπός τους είναι να αντισταθμίσουν τις μελλοντικές υποχρεώσεις τους διαθέτοντας τα απαραίτητα διαθέσιμα.αποφεύγουν χρεόγραφα με υψηλό κίνδυνο και αβέβαιες αποδώσεις, επενδύουν σε ομόλογα των οποίων η λήξη τους ή η χρονική διάρκεια που καταβάλλουν κουπόνια, αντιστοιχούν με αυτές των υποχρεώσεών τους. o Αμοιβαία Κεφάλαια: Τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούνται από κεφάλαια διαφόρων επενδυτών, τα οποία κατανέμονται σε ομόλογα, μετοχές, καταθέσεις και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου, είναι ο άνθρωπος ο οποίος επιβλέπει την πορεία του, προβλέπει τις μελλοντικές εισροές και εκροές και γενικά κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις που ταιριάζουν στο σκοπό του κεφαλαίου. Κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο ξεχωριστά, έχει το δικό του σκοπό όπως μακροχρόνια απόδοση των κεφαλαίων (growth funds), ελαχιστοποίηση κινδύνου (mixed funds), κλπ. o Τράπεζες: Η τράπεζα είναι ένας οργανισμός που ασχολείται με τραπεζικές και πιστωτικές συναλλαγές. Ανάλογα με το είδος της, κάθε τράπεζα μπορεί να δέχεται καταθέσεις, να χορηγεί δάνεια, να φυλάσσει και να διαχειρίζεται αξιόγραφα, να αναλαμβάνει την αποπληρωμή για λογαριασμό κάποιου πελάτη της. Οι επενδύσεις των τραπεζών προέρχονται κυρίως από δάνεια που παρέχονται σε επιχειρηματίες και νοικοκυριά. Η χρηματοδότηση των επενδύσεων στηρίζονται στις καταθέσεις των αποταμιευτών. Η κερδοφορία των τραπεζών βασίζεται στη διαφορά ανάμεσα στο επιτόκιο δανεισμού και το επιτόκιο καταθέσεων. Γι αυτό τα επιτόκια των δανείων είναι υψηλότερα από αυτά των καταθέσεων. Βέβαια οι τράπεζες αποκομίζουν και από προμήθειες ή από συμμετοχές σε επενδύσεις. Ωστόσο η κύρια λειτουργία της έγκειται στον δανεισμό (χορηγήσεις και καταθέσεις). 5

13 1.4 Προϊόντα Επενδύσεων Ο επενδυτής μπορεί να κατανείμει το κεφάλαιό του σε ένα μεγάλο μέρος αξιογράφων: καταθέσεις, έντοκα γραμμάτια, μετοχές, ομολογίες, παράγωγα προϊόντα (options, futures, swaps), αμοιβαία κεφάλαια (μετοχικά, ομολογιακά, διαχείρισης διαθεσίμων, διεθνή, εμπορευμάτων, ακινήτων, μικτά, κλπ) και άλλα προϊόντα της κεφαλαιαγοράς. Ο διαχειριστής αγοράζει τίτλους που τους θεωρεί υποτιμημένους και αναμένει μελλοντική ανατίμηση, ενώ ρευστοποιεί τίτλους που τους θεωρεί υπερτιμημένους και δεν υπάρχουν επιπλέον όρια αύξησης της τιμής του περιουσιακού στοιχείου. Επενδύσεις σταθερού εισοδήματος είναι τα repοs, τα αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος και διαχείρισης διαθεσίμων, τα έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου, οι ομολογίες ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή πρόκειται για επενδύσεις βραχυπρόθεσμου ή μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, με σαφώς περισσότερο περιορισμένο κίνδυνο και προτιμώνται από τους επενδυτές γιατί ρευστοποιούνται άμεσα. Παρακάτω αναλύονται κάποιες επενδύσεις σταθερού εισοδήματος που είναι διαθέσιμες για τους επενδυτές: Καταθέσεις: Υπάρχουν δυο τύποι καταθέσεων, οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και οι προθεσμιακές καταθέσεις. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου προσφέρουν υψηλό βαθμό ρευστοποίησης από το δίκτυο των τραπεζών ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις απ αυτές του ταμιευτηρίου. Η διαφορά μεταξύ των δυο ειδών καταθέσεων είναι ότι στις καταθέσεις προθεσμίας, υπάρχει δέσμευση των κεφαλαίων από την τράπεζα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο επενδυτής δεν έχει τη δυνατότητα ρευστοποίησης των κεφαλαίων του στο διάστημα που έχει ορίσει η τράπεζα, ενώ απαιτείται ένα ελάχιστο ύψος κατάθεσης. Σε περίπτωση που ο επενδυτής ζητήσει ανάληψη του κεφαλαίου του τη συγκεκριμένη περίοδο επιβαρύνεται αρχικά με μια μείωση του επιτοκίου του. Ενδείκνυται για μεγάλα ποσά καταθέσεων όπου οι τράπεζες προσφέρουν ανταγωνιστικές αποδόσεις. Repos (συμφωνία πώλησης και επαναγοράς): Eίναι η πώληση από την Τράπεζα τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου που διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της, με ταυτόχρονη συμφωνία για την επαναγορά τους μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα. Στην Ελλάδα τα χρεόγραφα τα οποία επαναγοράζονται είναι τα Έντοκα Γραμμάτια του Δημοσίου. 6

14 Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου: Τα Έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου είναι τίτλοι μικρής διάρκειας, οι οποίοι πωλούνται στους επενδυτές σε τιμή χαμηλότερη από την ονομαστική τους αξία. Με τον τρόπο αυτό οι τόκοι προκαταβάλλονται στους επενδυτές. Τα έντοκα γραμμάτια εξοφλούνται στην ονομαστική τους αξία κατά την ημερομηνία λήξης τους. Έχουν διάρκεια τριών, έξι, εννέα και δώδεκα μηνών. Απευθύνονται κυρίως σε μικροεπενδυτές και παρέχουν υψηλές πραγματικές αποδόσεις, αφού το επιτόκιό τους βρίσκεται πολύ πάνω από τον πληθωρισμό. Οι τίτλοι είναι ανώνυμοι και διαπραγματεύσιμοι στις τράπεζες και στο Χρηματιστήριο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε επενδυτής σε περίπτωση ανάγκης μπορεί εύκολα να πωλήσει τους τίτλους του πριν από τη λήξη τους σε οποιαδήποτε τράπεζα ή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε τιμές που ισχύουν στη δευτερογενή αγορά. Ομολογίες: Οι ομολογίες αποτελούν δανειακούς τίτλους είτε για το ελληνικό δημόσιο, είτε για ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις. Τα ομόλογα ελληνικού δημοσίου προσφέρουν αποδόσεις μεγαλύτερες από τα έντοκα γραμμάτια και έχουν διάρκεια μεγαλύτερη του έτους. Τα ομόλογα ελληνικού δημοσίου προσφέρουν σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο, υπάρχει η περίπτωση να μην προσφέρουν επιτόκιο και η αξία αγοράς να είναι μικρότερη από την ονομαστική αξία του ομολόγου. Ομολογιακά δάνεια έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η κύρια διαφορά με αυτές του δημοσίου είναι στην ασφάλεια των επενδύσεων καθώς οι επενδύσεις δημοσίου θεωρούνται περισσότερο φερέγγυες. Αμοιβαία κεφάλαια: Αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μια κοινή περιουσία, η οποία δημιουργείται από την εισφορά κεφαλαίων πολλών επενδυτών, οι οποίοι έχουν κοινή επενδυτική φιλοσοφία και στόχους. Ανάλογα με το ποσό που συνεισφέρει ο κάθε επενδυτής, γίνεται και κάτοχος του αντίστοιχου μέρους αυτής της περιουσίας με τη μορφή μεριδίων. Την περιουσία του αμοιβαίου κεφαλαίου αναλαμβάνει να τη διαχειρίζεται εκ μέρους των επενδυτών μια εξειδικευμένη εταιρία διαχείρισης. Τα αμοιβαία κεφάλαια συγκεντρώνουν πλεονεκτήματα όπως διαχείριση της επένδυσης επί καθημερινής βάσεως από ειδικούς, διαφάνεια στις συναλλαγές και καθημερινή ενημέρωση από τον τύπο και πολλαπλάσια διασπορά από ένα κοινό χαρτοφυλάκιο μετοχών και σε κίνδυνο. Η ρευστότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι πλήρης, δηλαδή στον επενδυτή δίνεται η δυνατότητα να πουλήσει το μερίδιο του αμοιβαίου κεφαλαίου που κατέχει και να εισπράξει το ποσοστό του άμεσα. 7

15 1.5 Η Σημασία των Επενδύσεων Η λειτουργία και η ανάπτυξη μιας οικονομίας στηρίζεται στη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων. Οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις, οι ιδιώτες χρειάζονται κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις έχουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων τους, να μειώνουν το κόστος παραγωγής και έτσι να βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Αντιθέτως οι επιχειρήσεις που δε λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις κάποια στιγμή θα ξεπεραστούν από τους ανταγωνιστές τους που συμμετέχουν στην αναπτυξιακή διαδικασία. Σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, οι επενδύσεις συμβάλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και της ανάπτυξης. Η ανάπτυξη προϋποθέτει ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών οι οποίες με τη σειρά τους δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και αντίστοιχη αύξηση των δεικτών απασχόλησης. Επιπλέον οι επενδύσεις προωθούν τις εξαγωγές των προϊόντων και συμβάλλουν στην αύξηση της εισροής συναλλάγματος στη χώρα. (Γ.Π Αρτίκης, 2002) Σε ατομικό επίπεδο, οι επενδύσεις σε χρεόγραφα αποτελούν απαιτήσεις στα εισοδήματα των εταιρειών ή του κράτους που τα εκδίδει. Έτσι οι επενδυτές έχουν συμμετοχή στα κέρδη μιας εταιρείας χωρίς κατ ανάγκη να είναι ιδιοκτήτες. Επίσης, αγοράζοντας χρεόγραφα οι επενδυτές μεταφέρουν το εισόδημά τους από το παρόν σε μια μελλοντική περίοδο. Οι εταιρείες ή το κράτος χρησιμοποιούν τα έσοδα από την πώληση των χρεογράφων σε για να καλύψουν τις δικές τους επενδυτικές ανάγκες. (Πετραλιάς, Τζαβαλής, 2008) 8

16 1.6 Περιορισμοί της Αγοράς Εκτός από τη σχέση κινδύνου και απόδοσης σε μια επένδυση, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες ή περιορισμοί που επιδρούν στη λήψη μιας επενδυτικής απόφασης. Τέτοιοι παράγοντες είναι η ρευστότητα, ο επενδυτικός ορίζοντας, η φορολογία, θεσμικοί και νομικοί παράγοντες.(frank Reily, Keith Brown, 2002) o Ρευστότητα: Ρευστό ονομάζεται ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο μπορεί να μετατραπεί πολύ εύκολα σε μετρητά. Γενικά ένα στοιχείο είναι περισσότερο ρευστό σε σύγκριση με κάποιο άλλο, όταν κεντρίζει το ενδιαφέρον πολλών επενδυτών. Τα κρατικά ομόλογα θεωρούνται στοιχεία υψηλότερης ρευστότητας σε σύγκριση με κάποιο ακίνητο. Οι επενδυτές ατομικά ίσως έχουν ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να ληφθούν υπόψη για το εκάστοτε επενδυτικό σχέδιο. Για παράδειγμα ο επενδυτής μπορεί να έχει αναλάβει ένα επενδυτικό σχέδιο με μακροπρόθεσμους στόχους, όμως βραχυπρόθεσμες ανάγκες μπορεί να αποσπάσουν κεφάλαια που προορίζονται για επένδυση. Μεγάλοι επενδυτές αναζητούν επιπλέον πόρους για να πληρώσουν τους προσωπικούς τους φόρους, χωρίς να αποσπάσουν κεφάλαια από τα επενδυτικά τους σχέδια. Η διαδικασία της επένδυσης προϋποθέτει ότι οι επενδυτές δεσμεύουν ένα ποσό χρημάτων στο παρόν με την προσδοκία της επανείσπραξης ενός μεγαλύτερου ποσού στο μέλλον. Η διαδικασία αυτή πολλές φορές δεν είναι αναστρέψιμη γιατί μεγάλο μέρος από τα κεφαλαίων των επενδυτών παρακρατείται για αρκετό χρονικό διάστημα, περιορίζοντας χρήματα που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Κάποιος ενήλικας επενδυτής δεν έχει ανάγκη από υψηλή ρευστότητα γιατί δεν έχει τόσες πολλές άμεσες ανάγκες και επενδύει τα χρήματά του μακροπρόθεσμα. Όμως αυτό μπορεί να αλλάξει, σε περίπτωση που μείνει άνεργος ή αντιμετωπίσει έκτατες ανάγκες, θα χρειαστεί περισσότερα ρευστά διαθέσιμα. Οι βραχυπρόθεσμες ανάγκες, επιφέρουν επαναπροσδιορισμό των στόχων του επενδυτικού σχεδίου. o Επενδυτικός ορίζοντας: Ο επενδυτικός ορίζοντας ως περιορισμός αναφέρεται στους στόχους του επενδυτικού προγράμματος και το χρονικό ορίζοντά τους (μακροπρόθεσμοι-βραχυπρόθεσμοι). Υπάρχει σχέση μεταξύ του επενδυτικού ορίζοντα, της ανάγκης για ρευστότητα και του κινδύνου της επένδυσης. Επενδύτες με μακροπρόθεσμους στόχους ζητούν χαμηλότερη ρευστότητα και 9

17 είναι πρόθυμοι να διαχειριστούν υψηλότερο κίνδυνο. Απαιτείται χαμηλότερη ρευστότητα διότι τα επενδυόμενα κεφάλαια δεν είναι αναγκαία για μεγάλο διάστημα, ενώ τυχόν απώλειες βραχυπρόθεσμα συμψηφίζονται με υψηλότερες αποδόσεις μακροχρόνια. Αντιθέτως, επενδυτές με μικρό επενδυτικό ορίζοντα ζητούν υψηλότερη ρευστότητα και μικρότερο κίνδυνο, γιατί τυχόν απώλειες είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν σε μικρότερο χρονικό διάστημα. o Φορολογικοί παράγοντες: Η φορολογική πολιτική μιας χώρας μπορεί να επηρεάσει τις επενδυτικές αποφάσεις των κατοίκων της. Σε κάθε επένδυση, ο επενδυτής λαμβάνει υπόψη του και το φόρο που έχει να πληρώσει διότι μειώνεται η απόδοση της επένδυσης και αφαιρούνται κεφάλαια τα οποία θα μπορούσαν να επανεπενδυθούν ή να καλύψουν βραχυπρόθεσμες ανάγκες. Τα κέρδη από τις επενδύσεις σε σχέση με το εισόδημα φορολογούνται με διαφορετικό τρόπο. Το εισόδημα φορολογείται τη στιγμή που ο επενδυτής το εισπράττει. Αντιθέτως τα κέρδη φορολογούνται τη στιγμή που το περιουσιακό στοιχείο ρευστοποιείται. o Θεσμικό πλαίσιο και νομοθεσία: Στις κεφαλαιαγορές υπάρχουν κανόνες που καθορίζουν το ρόλο και τις στρατηγικές των επενδυτών. Το θεσμικό πλαίσιο τοποθετεί κυρίως περιορισμούς σε αυτούς που έχουν κυρίως ρόλο θεματοφύλακα. Οι ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών έχουν ως κύριο σκοπό τη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους. Τα χαρτοφυλάκια υπό διαχείριση περιλαμβάνουν κεφάλαια και χρηματοπιστωτικά μέσα εσωτερικού ή εξωτερικού και φυλάσσονται σε θεματοφύλακες-πιστωτικά ιδρύματα. Όλοι οι θεσμικοί επενδυτές οφείλουν να σέβονται τη νομοθεσία της εκάστοτε χώρας, για παράδειγμα οφείλουν να σέβονται τους κανόνες που κάνουν λόγο για εσωτερική πληροφόρηση των επενδύσεων. Είναι παράνομη η χρησιμοποίηση τέτοιας πληροφόρησης των διευθυντών για αγοραπωλησία μετοχών γιατί έχουν πλεονεκτική θέση έναντι των υπόλοιπων κοινών μετόχων. 10

18 Βιβλιογραφία Κεφαλαίου Ελληνική 1. Αρτίκης Π.Γ (2002), Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Αποφάσεις Επενδύσεων, Εκδόσεις Interbooks 2. Θωμαδάκης Σ και M. Ξανθάκης.( 2006), Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Εκδόσεις Σταμούλη 3. Πετραλιάς Α. και H. Τζαβαλής (2008), Επενδύσεις, Εκδόσεις ΟΠΑ Ξένη 1. Reily F and Brown K (2002), Investment Analysis & Portfolio Management, Thomson South Western, Ohio 2. Gitman L.and Joehnk M (2001), Επενδύσεις, Εκδόσεις Έλλην 11

19 Κεφάλαιο 2 Θεωρία Χαρτοφυλακίου 2.1 Υποθέσεις Θεωρίας Χαρτοφυλακίου Χαρτοφυλάκιο είναι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που έχει στη διάθεσή του ο επενδυτής. Οι επενδυτές δεν έχουν στην κατοχή τους μόνο ένα περιουσιακό στοιχείο, αλλά ένα ευρύ φάσμα ή αλλιώς ένα χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων. Οι λόγοι που ο επενδυτής θα πρέπει να έχει στην κατοχή τους ένα χαρτοφυλάκιο παρά μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία είναι διάφοροι. Η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου προσφέρει επιμερισμό του κινδύνου που αναλαμβάνει ο επενδυτής. Επιπλέον το χαρτοφυλάκιο προσφέρει υψηλό βαθμό εμπορευσιμότητας του επενδυτή, δηλαδή δυνατότητα εξόδου από τις επενδύσεις προκειμένου να ικανοποιηθούν προσωπικές του ανάγκες ή λόγω αλλαγής των δεδομένων της οικονομίας. Η αποσπασματική επιλογή επενδύσεων κάνει τον επενδυτή περισσότερο επιρρεπή σε τοποθετήσεις μικρής διάρκειας χωρίς στρατηγική. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η δημιουργία χαρτοφυλακίου για τον επενδυτή με συγκεκριμένη στρατηγική και φιλοσοφία είναι αναγκαία. Η θεωρία χαρτοφυλακίου εστιάζει στο συνδυασμό περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή είναι η διαδικασία επιλογής άριστων χαρτοφυλακίων από την πλευρά των ορθολογικών επενδυτών. Ορθολογικοί ονομάζονται οι επενδυτές που προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους σε δεδομένο βαθμό κινδύνου. Η θεωρία χαρτοφυλακίου αναπτύχθηκε πρώτα από το Harry Markowitz και την ανέπτυξε κάνοντας τις εξής υποθέσεις: i. Για τους επενδυτές κάθε επένδυση αντιπροσωπεύεται από μία κατανομή πιθανοτήτων των αναμενόμενων αποδόσεων. Η απόδοση αυτή είναι ένα μέτρο της αναμενόμενης απόδοσης της μετοχής και η διακύμανση (τυπική απόκλιση) είναι ένα μέτρο του κινδύνου της. 12

20 ii. iii. iv. Ο κίνδυνος μιας επένδυσης οφείλεται στη διασπορά των προβλεπόμενων αποδόσεών της. Οι επιλογές των επενδυτών στηρίζονται στην προσδοκώμενη απόδοση και τον κίνδυνο των εξεταζόμενων επενδύσεων. Σύμφωνα με την αρχή της ορθολογικής συμπεριφοράς, οι επενδυτές προτιμούν επενδύσεις με τις υψηλότερες προσδοκώμενες αποδόσεις σε δεδομένο επίπεδο κινδύνου, και αντιστρόφως σε δεδομένο επίπεδο προσδοκώμενης απόδοσης, οι επενδυτές προτιμούν επενδύσεις με το χαμηλότερο κίνδυνο. 2.2 Απόδοση Χαρτοφυλακίου Η ιστορική απόδοση μιας επένδυσης είναι συνάρτηση της αρχικής τιμής και της τελικής τιμής της επένδυσης καθώς και των εισπράξεων στη διάρκεια της περιόδου. Δηλαδή: ή ή ή ή ά R = ή ή Η προσδοκώμενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου είναι ο σταθμικός μέσος των προσδοκώμενων αποδόσεων των επιμέρους επενδύσεων του χαρτοφυλακίου. Δηλαδή: Όπου: Ε(r) = n pir i 1 i Ε(r) : η προσδοκώμενη απόδοση χαρτοφυλακίου p i: αναλογία επένδυσης i στην αξία του χαρτοφυλακίου r i: προσδοκώμενη απόδοση επένδυσης i 13

21 2.3 Κίνδυνος Χαρτοφυλακίου Ο κίνδυνος χαρτοφυλακίου υπολογίζεται πιο σύνθετα σε σχέση με την απόδοση. Ο κίνδυνος χαρτοφυλακίου είναι συνάρτηση τριών μεταβλητών: Των κινδύνων των επενδύσεων που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο Της συνδιακύμανσης μεταξύ των αποδόσεων των επενδύσεων που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο Της αναλογίας συμμετοχής κάθε επένδυσης στη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου Τυπική Απόκλιση Επενδύσεων Η μέτρηση του κινδύνου μιας επένδυσης που συμμετέχει σε ένα χαρτοφυλάκιο κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, μπορεί να γίνει με την τυπική απόκλιση των αποδόσεων της επένδυσης. Η τυπική απόκλιση ορίζεται ως η τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης των αποδόσεων της επένδυσης. Δηλαδή: σ = n i 1 pi( ri E( r)) 2 όπου : σ: τυπική απόκλιση επένδυσης p i: πιθανότητα απόδοσης i r i: προβλεπόμενη απόδοση i E(r): αναμενόμενη απόδοση επένδυσης n: αριθμός αποδόσεων Ο μελλοντικός κίνδυνος μιας επένδυσης μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας και ιστορικά δεδομένα. Δηλαδή: 14

22 σ = 1 n n j 1 ( rj r ) 2 Όπου: n: ο αριθμός των ιστορικών αποδόσεων r j : ιστορική απόδοση επένδυσης την περίοδο j r : μέση απόδοση των ιστορικών αποδόσεων Συνδιακύμανση Αποδόσεων Η συνδιακύμανση μεταξύ δυο επενδύσεων υποδηλώνει την τάση των αποδόσεών τους να αυξάνουν και να μειώνονται μαζί, καθώς και το μέγεθος αυτών των κινήσεων. Με απλά λόγια, η συνδιακύμανση μετρά μέχρι ποιο σημείο οι αναμενόμενες αποδόσεις των επενδύσεων στο χαρτοφυλάκιο εξαρτώνται ή επηρεάζονται. (Γ.Π Αρτίκης, 2002) Όπου: n σ ij = pk( Rik E( Ri) )( Rjk E( Rj) k 1 ) σ ij : Συνδιακύμανση μεταξύ αποδόσεων των επενδύσεων i και j R ik: Προβλεπόμενη απόδοση επένδυσης i την περίοδο k E(R i): Αναμενόμενη τιμή απόδοσης της επένδυσης i Rj k: Προβλεπόμενη απόδοση επένδυσης j την περίοδο k E(R j): Αναμενόμενη τιμή απόδοσης της επένδυσης j pk : Πιθανότητα ταυτόχρονης πραγματοποίησης απόδοσης i και j. n: αριθμός ζευγών απόδοσης. Η συνδιακύμανση μπορεί να υπολογιστεί με ιστορικά στοιχεία, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των αποδόσεων. Σε αυτή την περίπτωση η συνδιακύμανση μεταξύ των απoδόσεων i και j, δίνεται από τον τύπο: σ ij = n 1 ( Rik Ri)( Rjk Rj) n 1 k Όπου: 15

23 Rik R i Rjk R j : Ιστορική απόδοση της επένδυσης i την περίοδο k :Μέση τιμή ιστορικής απόδοσης i την περίοδο k : Ιστορική απόδοση της επένδυσης j την περίοδο k : Μέση τιμή ιστορικής απόδοσης j την περίοδο k n: αριθμός ιστορικών αποδόσεων Αναλογία Επενδύσεων στο Χαρτοφυλάκιο Η τρίτη συνιστώσα του κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου είναι η αναλογία με την οποία κάθε επένδυση συμμετέχει στην αξία του χαρτοφυλακίου. Ο κίνδυνος ενός συνόλου στοιχείων διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από το μέσο όρο του κινδύνου από το κάθε στοιχείο ξεχωριστά. Ειδικότερα, ο κίνδυνος ενός συνόλου στοιχείων μπορεί να είναι πολύ μικρότερος από το κίνδυνο του κάθε στοιχείου. Το κατά πόσο θα ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κατανομή-αναλογία των πόρων στα στοιχεία του χαρτοφυλακίου. (Γ.Π Αρτίκης, 2002) Μαθηματική Διατύπωση Κινδύνου Χαρτοφυλακίου Ο συνολικός κίνδυνος για ένα χαρτοφυλάκιο με δυο στοιχεία και αναλογίες επενδύσεων w 1 και w 2 είναι: σ 2 p = Ε(R p- R p) 2 σ 2 p = E[w 1R 1+ w 2 R 2-( w 1 R 1+w 2 R 2)] 2 σ 2 p = E[w 1 (R 1 - R 1 ) + w 2(R 2 - R 2)] 2 σ 2 p = E[w 2 1 (R 1- R 1) w 1 w 2 (R 1- R 1) (R 2 - R 2) + w 2 2(R 2 - R 2) 2 ] σ 2 p = w 2 1 E[(R 1- R 1) 2 ] + 2 w 1 w 2 E[(R 1- R 1) (R 2 - R 2)] + w 2 2E[(R 2 - R 2) 2 ] Δηλάδή: σ 2 p = w 2 1σ w 2 2σ w 1 w 2 σ 12 16

24 Όπου: σ 2 p: Διακύμανση χαρτοφυλακίου R p: Ιστορική απόδοση χαρτοφυλακίου R p : Μέση απόδοση χαρτοφυλακίου R 1 : Ιστορική απόδοση επένδυσης 1 R 1 Μέση απόδοση επένδυσης 1 R 2 : Ιστορική απόδοση επένδυσης 2 R 2 : Μέση απόδοση επένδυσης 2 w 1, w 2 : Αναλογία επενδύσεων 1 και 2, βάρη χαρτοφυλακίου Ο κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου είναι μια συνάρτηση του κινδύνου που έχει κάθε επένδυση του χαρτοφυλακίου, καθώς και των συνδιακυμάνσεων των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου. Γενικά για ένα χαρτοφυλάκιο με n μετοχές, ο κίνδυνος δίνεται από τον τύπο: 2 p n i 1 w 2 i 2 i n n i 1 j 1 w w i j i j Το γινόμενο των όρων (R 1- R 1) και (R 2 - R 2) μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό. Όταν οι επενδύσεις έχουν θετικές υψηλές αποκλίσεις η τιμή της συνδιακύμανσης είναι θετική. Αν οι επενδύσεις έχουν αρνητικές υψηλές αποκλίσεις η τιμή της συνδιακύμανσης είναι πάλι θετική. Στις δύο αυτές περιπτώσεις η διακύμανση του χαρτοφυλακίου και σε επέκταση ο κίνδυνος, θα λαμβάνει υψηλές τιμές. Αντιθέτως, αν το γινόμενο των δυο τυπικών αποκλίσεων είναι αρνητικό, ο κίνδυνος μειώνεται. Δηλαδή η συνδιακύμανση των αποδόσεων των μετοχών ενός χαρτοφυλακίου αποτελεί ένα μέτρο της διαφοροποίησής του. Όμως ισχύει w 1 + w 2 = 1 και ρ 12 = σ 12 σ1σ2, έτσι : σ 2 p = 2 w1 σ 2 1 +(1- w 1) 2 σ w 1 (1- w 1) ρ 12 σ 1 σ 2 ενώ η τυπική απόκλιση χαρτοφυλακίου είναι: 17

25 σ p = 2 p Ο όρος ρ 12 εκφράζει το συντελεστή συσχέτισης μεταξύ των επενδύσεων 1 και 2. Επειδή η συνδιακύμανση ερμηνεύεται δύσκολα, για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται ο συντελεστής συσχέτισης. Ο συντελεστής συσχέτισης παίρνει τιμές μεταξύ -1 και +1, μετρά σε ποιο βαθμό δυο σύνολα κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Συντελεστής συσχέτισης +1 σημαίνει ότι τα δυο σύνολα κινούνται τέλεια προς την ίδια κατεύθυνση. Αντιθέτως συντελεστής συσχέτισης -1 σημαίνει ότι τα δυο σύνολα αριθμών κινούνται τέλεια προς την αντίθετη κατεύθυνση. Συντελεστής συσχέτισης ίσος με 0 σημαίνει ότι τα δύο σύνολα δεν έχουν κάποια συστηματική θέση. 2.4 Συντελεστής Συσχέτισης και Κίνδυνος Χαρτοφυλακίου Για να γίνει περισσότερο αντιληπτή η σχέση του συντελεστή συσχέτισης με τον κίνδυνο, εξετάζονται οι περιπτώσεις δυο επενδύσεων όπου ο συντελεστής συσχέτισης λαμβάνει τις τιμές ρ=1, ρ=-1, ρ=0. Για ρ=1, ο τύπος σ 2 p = 2 w 1 σ 2 1 +(1- w 1) 2 σ w 1 (1- w 1) ρ 12 σ 1 σ 2 γίνεται: σ 2 p = [ w 1 σ1 +(1- w 1)σ2] 2 δηλαδή: σp = w 1 σ1 +(1- w 1)σ2 (1) Ενώ η συνάρτηση της απόδοσης είναι: Ε(r) = n pir i 1 i = w E R ) (1 w ) E( ) (2) 1 ( 1 1 R2 Λύνοντας την (1) ως προς w 1 και αντικαθιστώντας στην (2): 18

26 Ε(r) = p E( R 1 ) + (1- p ) E ( R 2 ) Ο παραπάνω τύπος δείχνει ότι η απόδοση και ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου είναι γραμμικοί συνδυασμοί της απόδοσης και του κινδύνου κάθε επένδυσης ξεχωριστά. Δηλαδή: Διάγραμμα 2-1: Κίνδυνος και Προσδοκώμενη Απόδοση Χαρτοφυλακίου με Τέλεια Θετικά Συσχετισμένες Επενδύσεις Σε περίπτωση πλήρους αρνητικής συσχέτισης, δηλαδή ρ = -1 ο τύπος σ 2 p = 2 w1 σ 2 1 +(1- w 1) 2 σ w 1 (1- w 1) ρ 12 σ 1 σ 2 γίνεται: σ 2 p = [ w 1 σ 1 -(1- w 1)σ 2] 2 δηλαδή, σ p = w 1 σ 1 - (1- w 1)σ 2. Λύνοντας ως προς w 1 και αντικαθιστώντας στη συνάρτηση απόδοσης του χαρτοφυλακίου έχουμε: Ε(r) = p E ( R 1 ) + (1- p ) E R ) ( 2 Και σε αυτή την περίπτωση η σχέση μεταξύ κινδύνου και απόδοσης είναι γραμμικοί συνδυασμοί του κινδύνου και της απόδοση των δυο επενδύσεων. Μόνο που εδώ αυτοί οι συνδυασμοί βρίσκονται επάνω σε δυο γραμμές και όχι σε μία. 19

27 Έτσι το αντίστοιχο διάγραμμα είναι: Διάγραμμα 2-2: Κίνδυνος και Προσδοκώμενη Απόδοση Χαρτοφυλακίου με Τέλεια Αρνητικά Συσχετισμένες Επενδύσεις Το σημείο Α στο παραπάνω διάγραμμα είναι το σημείο του χαρτοφυλακίου όπου ο κίνδυνος είναι ίσος με μηδέν. Ο μηδενικός κίνδυνος επιτυγχάνεται όταν : σ p = w 1 σ 1 - (1- w 1)σ 2 σ p = w1 1 2 w1 2 σ p = w 1 ( 1 2) 2 w ( = 0 δηλαδή 1 1 2) 2 w 1 και 1 2 w 2 1 w Οι δυο παραπάνω τύποι δείχνουν ότι το χαρτοφυλάκιο μηδενικού κινδύνου επιτυγχάνεται όταν τα βάρη των δυο επενδύσεων είναι αντιστρόφως ανάλογα των κινδύνων των δύο επενδύσεων. Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δυο επενδύσεων και ρ = 0, ο τύπος σ 2 p = 2 w1 σ 2 1 +(1- w 1) 2 σ w 1 (1- w 1) ρ 12 σ 1 σ 2 γίνεται : 20

28 σ 2 p = 2 w 1 σ 2 1 +(1- w 1) 2 σ 2 2, δηλαδή σ p = [ 2 w 1 σ 2 1 +(1- w 1) 2 σ 2 2)] 1/2 Οι συνδυασμοί αναμενόμενης απόδοσης και κινδύνου δύο επενδύσεων όταν ρ = 0 φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα: Διάγραμμα 2-3: Κίνδυνος και Προσδοκώμενη Απόδοση Χαρτοφυλακίου με Μηδενική Συσχέτιση Επενδύσεων 2.5 Αποδοτικό Σύνορο Χαρτοφυλακίου Όσο ο αριθμός των επενδύσεων αυξάνεται, η γραμμή συνδυασμών επενδύσεων παίρνει τη μορφή τεθλασμένης. Η καμπύλη δείχνει όλους τους δυνατούς συνδυασμούς που μπορούν να γίνουν όσο αυξάνεται ο αριθμός των επενδύσεων. Η συγκεκριμένη γραμμή ονομάζεται εφικτό σύνολο ή εφικτή περιοχή. Τα αποδοτικά χαρτοφυλάκια συνθέτουν το αποδοτικό σύνορο (efficient frontier). Αποδοτικά ονομάζονται τα χαρτοφυλάκια που σε δεδομένο κίνδυνο προσδίδουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Το αποτελεσματικό σύνορο αποτελείται από το σύνολο των αποδοτικών χαρτοφυλακίων και βρίσκεται με τη βοήθεια του μη γραμμικού προγραμματισμού. 21

29 Διάγραμμα 2-4: Αποδοτικό Σύνορο Χαρτοφυλακίου Πιο συγκεκριμένα, στο παραπάνω διάγραμμα η καμπύλη ΑΒ αποτελεί την εφικτή περιοχή. Περιέχει όλους τους δυνατούς συνδυασμούς επενδύσεων που μπορούν να γίνουν. Το σημείο Γ είναι ένα από τα αποδοτικά χαρτοφυλάκια που όμως έχει την μικρότερη δυνατή απόδοση. Το τμήμα ΓΒ της εφικτής περιοχής είναι το αποδοτικό σύνορο, γιατί δίνει τη μέγιστη δυνατή απόδοση σε συγκεκριμένο βαθμό κινδύνου. Για παράδειγμα, κάποιος επενδυτής δε θα ενδιαφερόταν για κάποιο χαρτοφυλάκιο της εφικτής περιοχής κάτω από το σημείο Γ, γιατί στον ίδιο βαθμό κινδύνου αντιστοιχεί σημείο πάνω στο αποδοτικό σύνορο με μεγαλύτερη απόδοση 2.6 Βέλτιστο Χαρτοφυλάκιο Το αποδοτικό σύνορο δείχνει το σύνολο των αποδοτικών χαρτοφυλακίων, όμως ο επενδυτής πρέπει να επιλέξει ένα από αυτά που θα ικανοποιεί τις προτιμήσεις του. Το χαρτοφυλάκιο που θα επιλέξει ο επενδυτής ονομάζεται βέλτιστο χαρτοφυλάκιο και εξαρτάται από το βαθμό προτίμησης και το βαθμό αποστροφής του επενδυτή στο κίνδυνο. Οι προτιμήσεις του επενδυτή εκφράζονται με τη σχέση: 22

30 U 1 2 E( r) A 2 Η παραπάνω σχέση ονομάζεται συνάρτηση χρησιμότητας ενός επενδυτή όπου U η αξία της χρησιμότητας, Ε(r) η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου, σ 2 η διακύμανση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου και Α είναι ο δείκτης αποστροφής του επενδυτή στον κίνδυνο. Μεγαλύτερες τιμές του Α δίνει μικρότερες τιμές χρησιμότητας για δεδομένο επίπεδο απόδοσης και διακύμανσης. Πάντως, η δυσκολία της παραπάνω συνάρτησης είναι ο προσδιορισμός του Α, κάθε επενδυτής δε γνωρίζει και δε μπορεί να μετρήσει με ακρίβεια την αποστροφή του στον κίνδυνο. Γενικά, οι επενδυτές προτιμούν επενδύσεις με μεγαλύτερο κίνδυνο και υψηλότερη απόδοση παρά χαμηλές αποδόσεις με χαμηλότερο κίνδυνο. Οι προτιμήσεις αυτές απεικονίζονται γραφικά με τις καμπύλες αδιαφορίας. Η καμπύλη αδιαφορίας παριστάνει γραφικά τη σχέση απόδοσης-κινδύνου για δεδομένο επίπεδο χρησιμότητας. Άρα, το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο είναι εκείνο το οποίο έχει τη μεγαλύτερη χρησιμότητα για τον επενδυτή και γραφικά είναι το σημείο επαφής της υψηλότερης καμπύλης αδιαφορίας με το αποδοτικό σύνορο. Διάγραμμα 2-5: Σημείο Επαφής Καμπύλης Αδιαφορίας με Αποδοτικό Σύνορο Το τμήμα ΓΒ της καμπύλης είναι το αποδοτικό σύνορο και οι καμπύλες που εφάπτονται οι καμπύλες αδιαφορίας των επενδυτών 1 και 2. Ο επενδυτής 1 αποστρέφεται περισσότερο τον κίνδυνο και δεν είναι πρόθυμος να αναλάβει μεγαλύτερο κίνδυνο, ενώ ο επενδυτής 2 αποστρέφεται λιγότερο τον κίνδυνο και είναι πρόθυμος να αναλάβει περισσότερο κίνδυνο για να επιτύχει μεγαλύτερη απόδοση. Οι συντηρητικοί επενδυτές 23

31 προτιμούν χαρτοφυλάκια πιο κοντά στο σημείο Γ, αντιθέτως ριψοκίνδυνοι επενδυτές προτιμούν χαρτοφυλάκια που βρίσκονται πιο μακριά από το σημείο Γ. 2.7 Υπόδειγμα Ενός Δείκτη Το κύριο πρόβλημα με το υπόδειγμα του Markowitz είναι ο μεγάλος αριθμός των υπολογισμών που χρειάζονται. Για ένα χαρτοφυλάκιο με n επενδύσεις θα πρέπει να υπολογιστούν n αποδόσεις, n διακυμάνσεις και n(n-1)/2 συνδιακυμάνσεις. Δηλαδή θα χρειαστούν n(n+3)/2 υπολογισμοί. Για παράδειγμα, εάν ένα χαρτοφυλάκιο αποτελείτε από 100 μετοχές, τότε είναι απαραίτητοι υπολογισμοί των εκτιμήσεων. Έχει παρατηρηθεί ότι όταν ο δείκτης του χρηματιστηρίου ανεβαίνει, οι τιμές των περισσοτέρων μετοχών ανεβαίνουν και αυτές με τη σειρά τους. Αυτό σημαίνει ότι ένας λόγος για τη μεταβλητότητα των μετοχών είναι και η συσχέτιση με το γενικό δείκτης του χρηματιστηρίου. Το υπόδειγμα του ενός δείκτη αναπτύχθηκε από το William Sharpe και James Lintner to 1964, απλοποιώντας το μοντέλο Markowitz γιατί μειώνει σε σημαντικό βαθμό τις εκτιμήσεις που χρειάζονται για τον υπολογισμό του αποτελεσματικού συνόρου. Το υπόδειγμα του ενός δείκτη υποθέτει ότι όλες οι μετοχές αντιδρούν στη μεταβολή της αγοράς και του γενικού δείκτη. Έτσι, η σχέση αυτή μπορεί να παρουσιαστεί ως μια απλή γραμμική συνάρτηση της απόδοσης ενός οποιουδήποτε δείκτη με την εξεταζόμενη απόδοση της μετοχής. Το υπόδειγμα του ενός δείκτη είναι της μορφής : Όπου: R i a i irm R i : η απόδοση του i αξιογράφου R m : η απόδοση του δείκτη του χρηματιστηρίου a i : μέρος της απόδοσης του αξιογράφου που δεν επηρεάζεται από το δείκτη i : ο συντελεστής που δείχνει την ευαισθησία της απόδοσης του αξιογράφου σε σχέση με το γενικό δείκτη : το τυχαίο σφάλμα, αναφέρεται σε παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση του αξιογράφου οι οποίοι είναι άγνωστοι. Οι υποθέσεις του υποδείγματος του ενός δείκτη είναι οι εξής: 24

32 Οι μεταβλητές i και R m είναι τυχαίες μεταβλητές, E( i )=0, δηλαδή η αναμενόμενη τιμή των τιμών του τυχαίου σφάλματος είναι μηδέν, ή ο μέσος όρος των τιμών του τυχαίου σφάλματος για κάθε τιμή είναι μηδέν. Δηλαδή το τυχαίο σφάλμα δεν επηρεάζει τη μέση τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής ( E R ) a E( R ) ). Cov( Ε( δείκτη., i, j R m ( i m ) = 0, δηλαδή το τυχαίο σφάλμα είναι ανεξάρτητο από τις τιμές του ) = 0, οι τιμές του τυχαίου σφάλματος είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και δε συσχετίζονται. Ο μόνος λόγος που μεταβάλλονται τα αξιόγραφα είναι η επίδραση με την αγορά και δεν υπάρχουν άλλοι οικονομικοί παράγοντες που να επηρεάζουν την απόδοση των αξιογράφων. Η συνάρτηση του υποδείγματος μπορεί να εκτιμηθεί με τη βοήθεια της γραμμικής παλινδρόμησης, εξετάζοντας τη σχέση της απόδοσης ενός συγκεκριμένου αξιογράφου i με την απόδοση του χρηματιστηριακού δείκτη m. Η παλινδρόμηση είναι η τεχνική που εξετάζει τη ποσοτική σχέση μιας εξαρτημένης μεταβλητής ( R i ) και μιας ανεξάρτητης μεταβλητής ( R m ). Η ευθεία που προκύπτει από την εφαρμογή της τεχνικής της παλινδρόμησης ονομάζεται χαρακτηριστική γραμμή και περιγράφει την προαναφερθείσα σχέση. Η κλίση της χαρακτηριστικής γραμμής προσδιορίζεται από το συντελεστή β ενώ ο όρος α φανερώνει τη σταθερή απόδοση όταν η απόδοση του δείκτη R m είναι μηδέν. Οι όροι α και β της παλινδρόμησης υπολογίζονται οικονομετρικά με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Έτσι: i = im 2 m n i 1 ( R R )( R n i i 1 ( R m i m R m R ) 2 m ) και a i E( Ri ) ie( Rm ) Οι αποδόσεις, οι τυπικές αποκλίσεις και οι συνδιακυμάνσεις των αξιογράφων που περιλαμβάνονται σε ένα χαρτοφυλάκιο δίνονται από τους εξής τύπους: 25

33 E( Ri ) ai ie( Rm ) i ij i i j m 2 m ei Η ευθεία παλινδρόμησης της απόδοσης του αξιογράφου i με την απόδοση του δείκτη της αγοράς, φαίνεται διαγραμματικά: Διάγραμμα 2-6: Γραμμή Αγοράς Αξιογράφου To a i εκφράζει την επιπλέον απόδοση του μεμονωμένου αξιογράφου όταν η απόδοση της αγοράς είναι μηδέν. Κανονικά το a i θα έπρεπε να ήταν μηδέν, αν η κεφαλαιαγορά λειτουργούσε τέλεια, δηλαδή αν οι αξίες που διαμορφώνονται αντανακλούν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. (Αποστολόπουλος, 2007) Το β i μετρά την ευαισθησία της αποδοτικότητας του αξιογράφου i ως συνέπεια αλλαγής κατά μια μονάδα στην αποδοτικότητα του δείκτη της αγοράς. Αν το β i είναι μεγαλύτερο από τη μονάδα, το αξιόγραφο i παρουσιάζει μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι παρουσιάζει η αγορά. Χαρτοφυλάκια με β p μεγαλύτερο της μονάδας χαρακτηρίζονται επιθετικά, λειτουργούν αποδοτικά σε περίοδο ανόδου της αγοράς, αλλά επιτείνουν τη ζημία σε περίοδο μείωσης των τιμών. Ενώ, χαρτοφυλάκια με β P μικρότερο της μονάδας χαρακτηρίζονται αμυντικά, πραγματοποιούν μικρότερες ζημίες σε περιόδους μείωσης των τιμών και πραγματοποιούν μικρότερα κέρδη σε περιόδους ανόδου του γενικού δείκτη. (Αποστολόπουλος, 2007) 26

34 Το μοντέλο του Sharpe επιλύει το πρόβλημα της πολυπλοκότητας της ανάλυσης χαρτοφυλακίου, βρίσκοντας πιο εύκολα την αναμενόμενη απόδοση και τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. Η αναμενόμενη απόδοση και ο κίνδυνος χαρτοφυλακίου δίνονται αντίστοιχα από τις δυο παρακάτω σχέσεις: με a p n i 1 w a και i i n p w i i 1 E( Rp ) p pe( Rm ) Τα α p και β p του χαρτοφυλακίου είναι οι σταθμικοί μέσοι όροι των α i και β i του κάθε αξιογράφου που περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο, όπου τα βάρη είναι το ποσοστό του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί σε κάθε μετοχή. Ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου δίνεται από τη σχέση : p Με p m n i 1 w 2 i 2 ei 2 ei συμβολίζεται τη διακύμανση των καταλοίπων, όταν ο αριθμός των αξιογράφων αυξάνεται, η σημαντικότητα του κινδύνου των καταλοίπων μειώνεται. 2.8 Υπολογισμός του Συντελεστή Βήτα Η εκτίμηση του συντελεστή β χαρτοφυλακίου απαιτεί τον υπολογισμό της απόδοσης της μετοχής σε τακτά χρονικά διαστήματα για κάθε μετοχή και των αντίστοιχων αποδόσεων της αγοράς. Όπως αναφέρθηκε, ο συντελεστής β είναι η κλίση της χαρακτηριστικής γραμμής, εξετάζει την ευαισθησία της απόδοσης της μετοχής με την απόδοση του γενικού δείκτη και υπολογίζεται οικονομετρικά με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. (Αποστολόπουλος, 2007) Ένα σημαντικό μέρος του υπολογισμού του συντελεστή είναι η επιλογή του χρονικού διαστήματος που θα συλλεχθούν οι παρατηρήσεις. Είναι επιθυμητό να υπάρχει μεγάλος αριθμός παρατηρήσεων ώστε το δείγμα να είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικό. Όμως οι παρατηρήσεις δεν πρέπει να προέρχονται από μεγάλο χρονικό διάστημα του παρελθόντος γιατί μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση στο μη συστηματικό ή ειδικό κίνδυνο της μετοχής. Σε προηγμένες αγορές, οι μηνιαίες 27

35 παρατηρήσεις των πέντε τελευταίων ετών δίνουν ικανοποιητικές εκτιμήσεις των συντελεστών β. Οι τιμές των συντελεστών β μεταβάλλονται σχετικά αργά, ώστε να μπορούν να διεξαχθούν κάποια συμπεράσματα για το μελλοντικό κίνδυνο. Για παράδειγμα, αν μια εταιρεία αυξήσει τα δανειακά της κεφάλαια και επιβαρυνθεί ο δείκτης ξένα προς ίδια κεφάλαια, ο συντελεστής β θα αυξηθεί. Αντίθετα, αν μια επιχείρηση εξαγοράσει μια άλλη που έχει αναλάβει μικρότερους κινδύνους, η συνολική εικόνα της επιχείρησης θα βελτιωθεί και ο συντελεστής β μετά τη συγχώνευση θα μειωθεί. (Αποστολόπουλος, 2007) 2.9 Ο Συντελεστής Άλφα Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του υποδείγματος του ενός δείκτη είναι ότι παρέχει ένα πλαίσιο ανάλυσης του χαρτοφυλακίου τόσο μικροοικονομικά όσο και μακροοικονομικά με το συντελεστή β. Ο συντελεστής α είναι κάτι περισσότερο από ένα κοινό στοιχείο του υποδείγματος. Είναι η κύρια μεταβλητή η οποία πληροφορεί αν η αγορά μιας συγκεκριμένης μετοχής είναι αξιόλογη κίνηση. Υπάρχουν πολλές μετοχές με συντελεστές β που προσφέρουν μια επιθυμητή ευαισθησία στο γενικό δείκτη, όμως ο συντελεστής α είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει την επένδυση σε μια μετοχή ελκυστική ή όχι. Μια μετοχή με θετικό συντελεστή α προσφέρει μια σημαντική επιπλέον απόδοση έναντι της απόδοσης της αγοράς. Αντιθέτως αρνητικός συντελεστής α μειώνει τις αποδόσεις σε περιόδους ανόδου του γενικού δείκτη και καθιστά τις απώλειες περισσότερο επιζήμιες σε περιόδους πτώσης των τιμών. (Bodie, Kane, Marcus, 2009) 2.10 Γραμμικό Υπόδειγμα ή Υπόδειγμα Markowitz Σε ένα γραμμικό υπόδειγμα, όσες περισσότερες μεταβλητές υπάρχουν τόσο πιο περίπλοκο γίνεται το υπόδειγμα. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή του συντελεστή προσδιορισμού R 2 θα αυξηθεί, δηλαδή θα βελτιωθεί η ερμηνευτική ικανότητα του υποδείγματος. Όμως η βελτίωση της ερμηνευτικής ικανότητας δε σημαίνει κατ ανάγκη και βελτίωση της δυνατότητας πρόβλεψης από το μοντέλο. Καμιά φορά, η προσθήκη επιπλέον μεταβλητών μειώνει τις δυνατότητες πρόβλεψης του μοντέλου. Εμπειρικές έρευνες έχουν δείξει ότι τα υποδείγματα πολλαπλών δεικτών περιγράφουν καλύτερα τα 28

36 εξεταζόμενα στοιχεία του παρελθόντος, όμως οδηγούν σε χειρότερες προβλέψεις για τις μελλοντικές συσχετίσεις των αξιογράφων και επιλογή χαρτοφυλακίου με μικρότερες αποδόσεις σε δεδομένο βαθμό κινδύνου, απ ότι το υπόδειγμα του ενός δείκτη. (Bodie, Kane, Marcus, 2009) Όσο αναφορά το υπόδειγμα του Markowitz, θετικό είναι το γεγονός ότι υπολογίζεται άμεσα η συσχέτιση των αξιογράφων του χαρτοφυλακίου και συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό κίνδυνο. Όμως παρά το συγκεκριμένο πλεονέκτημα το μοντέλο του Markowitz δεν υπολογίζει μακροοικονομικούς παράγοντες όπως την ανάπτυξη της αγοράς ή το επίπεδο του πληθωρισμού. Αντιθέτως, το υπόδειγμα του ενός δείκτη είναι περισσότερο πρακτικό και εξετάζει τις διακυμάνσεις των αξιογράφων τόσο ειδικά όσο και μακροοικονομικά. (Bodie, Kane, Marcus, 2009) 29

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Άσκηση η 2 η Εργασία ΔEO3 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ3 Η επιχείρηση Α εκδίδει σήμερα ομολογία ονομαστικής αξίας.000 με ετήσιο επιτόκιο έκδοσης 7%. Το

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 13: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ Σεμινάριο 1 Ενότητες Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Ένας

Διαβάστε περισσότερα

Απλή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση µεταξύ κλάδων Περιττή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση κατά Markowitz ιεθνική διαφοροποίηση

Απλή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση µεταξύ κλάδων Περιττή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση κατά Markowitz ιεθνική διαφοροποίηση ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Της µαθήτριας: Αλευρά Αλεξάνδρας Τάξη: Α Λυκείου Τµήµα: 1 Καθηγητής: Καρούζος Φώτιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον τρόπο που εξελίσσεται το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αναδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου»

ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου» ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου» Αβέβαιο Οικονομικό Περιβάλλον Κρίσης! Υπάρχουν Ευκαιρίες και Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

Η ΣΧΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα ονομάζονται εκείνα τα οποία παράγονται από πρωτογενείς στοιχειώδους τίτλους όπως μετοχές, δείκτες μετοχών, πετρέλαιο, χρυσός, πατάτες, καλαμπόκι, κλπ. Τα είδη των παραγώγων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

www.oleclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι κατανομές των αποδόσεων δύο μετοχών. Πιθανότητα (π ) 0,5 0,5 0,5 0,5 r Α 10% 6% 13% 3% r Β 0% 5% -1% 16% Α. Να υπολογιστεί η εκτιμώμενη

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 6: «ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος αφορούν μια μεγάλη μερίδα των επενδυτών, οι οποίοι αποστρέφονται τον υψηλό κίνδυνο που συνεπάγονται οι μετοχικές επενδύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1.2 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...6 1.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...9 1.4 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.1 ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ...11

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Η Διαχρονική Προσέγγιση Η διαχρονική προσέγγιση έχει ως σημείο εκκίνησης τις τεχνολογικές και αγοραίες

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 3 (25 μονάδες) www.onlineclassroom.gr Το τμήμα έρευνας μιας χρηματιστηριακής εταιρείας συλλέγοντας δεδομένα και αναλύοντας τα κατέληξε ότι για τις παρακάτω μετοχές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Ανάλυση Παλινδρόμησης

Στατιστική Ι. Ανάλυση Παλινδρόμησης Στατιστική Ι Ανάλυση Παλινδρόμησης Ανάλυση παλινδρόμησης Η πρόβλεψη πωλήσεων, εσόδων, κόστους, παραγωγής, κτλ. είναι η βάση του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Η ανάλυση παλινδρόμησης και συσχέτισης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 4: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ευκαιρία είναι η επένδυσή σας να ακολουθεί ένα μέσο-μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι μια ευκαιριακή νοοτροπία. Γιατί καθετί ευκαιριακό δεν σας εγγυάται το μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός Εταιρείες επενδύσεων:γενικά Μια εταιρεία επενδύσεων ορίζεται ως ένα σύνολο επενδυτικών κεφαλαίων το οποίο εισφέρεται από πολλούς ιδιώτες και

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Κατερίνα Κύρτσου Σελίδα-1 Υποθέσεις Δεν υπάρχει κόστος συναλλαγών Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Νοέμβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Άριστη Κεφαλαιακή Δομή www.onlineclassroom.gr Είναι η διάρθρωση των μακροπρόθεσμων κεφαλαίων της επιχείρησης η οποία μεγιστοποιεί την αξία της επιχείρησης, τον πλούτο των μετόχων της και εφόσον είναι εισηγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (έκδοση )

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (έκδοση ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (έκδοση 18.4.2016) 440. Για μια κατάθεση 100 με ετήσιο επιτόκιο 12% και τριμηνιαίο ανατοκισμό, η ετήσια πραγματική απόδοση είναι : α) 12,42%

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη. Διπλωματική Εργασία

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη. Διπλωματική Εργασία Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη Διπλωματική Εργασία Θέμα : «Ζήτηση Προθεσμιακών Καταθέσεων» Όνομα : Ελένη Ζίττη Αριθμός Μητρώου : Μ 08/04 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε:

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: 2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: ( ) ( ) 3) Επομένως η θεωρητική αξία του πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Φεβρουάριος 2005 Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis Journal - Value Invest - www.valueinvest.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 8: Απόδοση - Κίνδυνος Επενδύσεων Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 5ο. Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης

Μάθηµα 5ο. Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης Μάθηµα 5ο Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης Η συνολική Ζήτηση και τα συστατικά της Είδαµε ότι ένας τρόπος µέτρησης του ΑΕΠ είναι αυτός της συνολικής δαπάνης της οικονοµίας µε την παρακάτω ταυτότητα GDP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων 1 Θέματα παρουσίασης Η Παγκόσμια Αγορά ο κύκλος της οικονομίας και των επενδύσεων Το Τρίπτυχο της Επένδυσης : Κατανομή Διασπορά Χρονικός Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ Η επένδυση μπορεί επίσης να ορισθεί ως η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ. χρηματοδοτικού τίτλου) με την προσδοκία να αποφέρει μια ικανοποιητική απόδοση. Η

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι χρήμα; 2. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 3. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 1 Εισαγωγή Στην 2 η ενότητα διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 9: Τιμολογιακή πολιτική Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

12 Χρήμα και επιτόκιο

12 Χρήμα και επιτόκιο 12 Χρήμα και επιτόκιο Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η ανάλυση της αγοράς χρήματος κατά την κλασική θεωρία. Στην ανάλυση αυτή εντάσσονται δύο καίρια για την κλασική θεωρία θέματα, Το πρώτο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία 2013-14 - Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποτελεί υποδειγματική λύση. απάντηση! 1 Μελετήστε τη λύση και δώστε τη δική σας ΘΕΜΑ 1 Ο Επένδυση Α Για την επένδυση Α γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα