Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερήσιο Δελτίο Τιμών"

Transcript

1 Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214

2 Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών (Η.Δ.Τ.) είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καµία ευθύνη για ενδεχόµενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Η Εταιρία δεν έχει καµία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωµάτων τρίτων από το περιεχόµενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόµενα στο Η.Δ.Τ. στοιχεία παρέχονται µόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται στο Χρηματιστήριο. Αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι όλα τα δικαιώµατα επί των πληροφοριών που εµφανίζονται στο Η.Δ.Τ. θα αποτελούν κυριότητα της εταιρίας και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, σήµατος κλπ. Ανήκουν στο Χρηματιστήριο. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από Λεωφόρος Αθηνών 11, 1442 Αθήνα, Τηλ: (21) , Fax: (21) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (231) , Fax: (231) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Φειδίου 14-16, Αθήνα 16 78, Τηλ: (21) , Fax: (21) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 15 62, Τηλ: (21) , Fax: (21)

3 Πίνακας Περιεχομένων Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Χρηματιστηριακοί Δείκτες Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Σημειώσεις Χρεογράφων Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Στοιχεία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ενότητα 4: Ανακοινώσεις Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α.

4 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων Φεβ.17 Φεβ.18 Φεβ.19 Φεβ.2 Φεβ.21 Φεβ.24 Φεβ.25 Φεβ.26 Φεβ.27 Φεβ.28 Μαρ.4 Μαρ.5 Μαρ.6 Μαρ.7 Μαρ.1 Μαρ.11 Μαρ.12 Μαρ.13 Μαρ.14 Μαρ.17 Μαρ Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Συνολική Αξία Συναλλαγών (Χρεογράφων/ Παραγώγων) (χιλ Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) **: Ημερήσια μεταβολή: εκατ. % Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. ) Ημερήσια μεταβολή (εκατ. ) , ,16 424,55,56% ,8 38,29% 1.369,56,33% 67.11,27 374,2 Συνολικές Θέσεις σε Παράγωγα σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ ,47% σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ ,92% σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ ,59% σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ ,47% σε Repos/Reverse Repos/RA % ημερ μετβλ ,1% Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) ,99 Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) ,57 Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % 18.26,13 15,64% Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % 2.337,76 1,94% Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος ,22 18,24% Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 4.571,74 57,65% Αξία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. % συν. Αξία Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης (χιλ. ) % συν. Αξία Αξία Συναλλαγών Πακέτων ,51 Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. ), Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. Τμχ) Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ % Μέσος Συν/γών YtD: χιλ. τμχ % Μετβλ Μέσο προηγ. έτο Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. τμχ % συν. Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης: χιλ. τμχ % συν. Συναλλαγών Πακέτων (χιλ. Τεμάχια) Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. τεμάχια) Πλήθος Πράξεων Χρεογράφων Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος Πλήθος πακέτων Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** , , ,33-12,59% 5.144,4, ,88% 16 Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων: ,47% Ημερήσια μεταβολή: τμχ % ,97% Μέσος Συμβ. YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος ,64% Πλήθος Πράξεων Παραγώγων: ,5% Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % 254 5,92% Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος ,94% Συναλλαγών και Πλήθος Ανοικτών Θέσεων Μαρ.4 Μαρ.5 Μαρ.6 Μαρ.7 Μαρ.1 Μαρ.11 Μαρ.12 Μαρ.13 Μαρ.14 Μαρ.17 Μαρ Μαρ.4 Μαρ.5 Μαρ.6 Μαρ.7 Μαρ.1 Μαρ.11 Μαρ.12 Μαρ.13 Μαρ.14 Μαρ.17 Μαρ Συναλλαγών (χιλ. τεμάχια) Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α :3 1:45 11: 11:15 11:3 11:45 12: 12:15 12:3 12:45 13: 13:15 13:3 13:45 14: 14:15 14:3 14:45 15: 15:15 15:3 15:45 16: 16:15 16:3 16:45 17: 17:15 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. την 17/3/214 Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. την 18/3/214 Ενότητα 1, 1/6

5 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Ονομασία Δείκτη 18/3/214 17/3/214 Δ μον. Δ % Κατώτερη Ανώτερη Κατ.έτους.έτους Ετησ. μεταβ. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α ,56 # 1.365,9 4,47,33% 1.357, , , ,79 17,79% # FTSE/Χ.Α. Large Cap 442,39 # 44,42 1,97,45% 437,62 445,52 365,97 445,52 14,95% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped 1.43,33 # 1.353,72 49,62 3,67% 1.184,2 1.43,33 14,13% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD 1.41,22 # 1.351,49 49,74 3,68% 1.158, ,22 15,35% # FTSE/Χ.Α. Mid Cap 1.278,8 # 1.277,52 1,28,1% 1.275, , , ,34 9,6% # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης 155,11 # 153,9 1,21,79% 152,22 155,87 125,25 156,48 13,93% # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 1.824,22 # 1.818,58 5,64,31% 1.85, , , ,31 17,63% # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 2.136,15 # 2.132,9 4,6,19% 2.116, , , ,2 23,17% # FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 1.474,76 # 1.472,99 1,77,12% 1.456, , , ,38 15,3% # Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών 643,48 # 63,21 13,27 2,11% 628,71 643,89 57,55 674,7 -,63% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α , ,86-8,61 -,3% 2.852, , , ,89 11,95% # FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς 1.58,57 # 1.54,19 4,38,42% 1.47, ,17 878,2 1.66,17 14,59% # FTSE/Med ,79 # 5.55,1 76,69 1,52% 4.65, ,23 12,31% # Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α ,79 # 1.977,32 6,47,33% 1.966, , , ,72 17,84% # FTSE/Χ.Α. Large Cap Συνολικής Απόδοσης 65,87 # 63,51 2,36,39% 57,16 65,87 14,89% # FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης 1.773,73 # 1.765,81 7,92,45% 1.754, , , ,28 14,95% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped Συνολικής Απόδοσης 1.465,62 # 1.413,8 51,82 3,67% 1.236, ,62 14,13% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD Συνολικής Απόδ 1.465,62 # 1.411,47 54,15 3,84% 1.29, ,62 15,52% # FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 1.69,96 # 1.588,33 21,63 1,36% 1.355, ,96 11,48% # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ. 149,26 # 145,89 3,37 2,31% 121,2 149,26 15,64% # Greece & Turkey 3 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης 753,83 # 734,32 19,51 2,66% 697,73 82,55-2,68% Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap 1.34,8 # 1.333,3 6,78,51% 1.327, , , ,92 2,32% # FTSE/Χ.Α. Τράπεζες 24,93 # 23,34 1,59,78% 21,12 25,94 165,49 26,75 13,93% # FTSE/Χ.Α. Ασφάλειες 1.58,5 1.58,5,,% 1.58,5 1.58,5 1.36, ,57 2,% # FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 2.139, ,99-9,69 -,45% 2.131, , , ,19 2,97% # FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 3.672,21 # 3.669,95 2,26,6% 3.643, , , ,88 13,17% # FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 3.913,82 # 3.852,23 61,59 1,6% 3.817, ,82 3.9, ,39 18,64% # FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 3.111,71 # 3.2,63 19,8 3,63% 2.911, , , ,71 4,38% # FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 7.497,95 # 7.48,26 89,69 1,21% 7.37, 7.498, , ,84 26,71% # FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 6.84,7 # 6.685,98 118,9 1,77% 6.634, , , ,6-13,3% FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 3.37,85 # 3.297,39 1,46,32% 3.277, , , ,44 2,2% # FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 3.375,56 # 3.375,21,35,1% 3.334, , , ,6 25,88% # FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 3.221,8 # 3.216,63 4,45,14% 3.187, , , ,97 12,36% # FTSE/Χ.Α. Χημικά 6.58,96 # 6.383,4 125,92 1,97% 6.354, , , ,88 8,55% # FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 2.29, ,58-29,55-1,27% 2.9, , , ,58 48,33% # FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 2.124, ,43-52,28-2,4% 2.124, , , ,22 26,44% # FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία 1.7, ,67-14,4-1,33% 1.69, ,81 786, ,15 35,92% # FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 3.523,29 # 3.56,77 16,52,47% 3.451, , , ,39 32,37% # FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 4.258,49 # 4.239,47 19,2,45% 4.237, , , ,4 12,28% # FTSE/Χ.Α. Υγεία 28,44 285,82-5,38-1,88% 278,94 286,34 22,3 287,11 25,75% # Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α. 27,55 # 269,3 1,51,56% 226,62 27,55 14,9% # Σημείωση 1: Τα στοιχεία του Greece & Turkey 3 Pr είναι ενδεικτικά στις 17:2 ενώ το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/ΧΑ Custom Capped, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD, FTSE/ΧΑ Custom Capped ΣΑ, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD ΣΑ, FTSE/Med 1, Greece & Turkey 3 Pr & Rt αφορούν την συνεδρίαση της 17/3/214. Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ενότητα 1, 2/6

6 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Δείκτης FTSE/Large Cap 18/3/214:,45% FTSE/Χ.Α. Mid Cap 18/3/214:,1% Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 415 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 121 FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 18/3/214:,31% FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 18/3/214:,19% Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 164 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 2 Δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 18/3/214:,12% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 18/3/214: -,3% Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 136 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 274 συναλλαγών δεικτών Τιμές κλεισίματος δεικτών Ενότητα 1, 3/6

7 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Όλα τα Χρεόγραφα Κύρια Αγορά Χαμηλή Διασπορά Λοιπές Κατηγορίες (*) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) Σύνολα Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές: 73 / 81 / / 65 / 14 1 / 3 / 3 11 / 13 / 6 2 / / 3 / / Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** , , ,8 471,33 Μέση Ημερήσια Αξία Συν/γών (χιλ. ) , ,71 63,56 62,26 75,4 Αξία Συναλλαγών Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Συναλλαγών Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: , , ,51,, , ,39, ,,,,,,,,,, 15 49,78 22,77 98, ,6 49,78 22,77 98,33 Μέσος Ημερήσιος Συναλλαγών Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων , ,11 8.4,99 616,12,, (*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των µετοχών που διαπραγµατεύονται στις Κατηγορίες: Προς Διαγραφή & Επιτήρησης. (**) Δεν περιλαμβάνεται η Κεφαλαιοποίηση των εταιρειών που βρίσκονται στην Κατηγορία Αναστολής. Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Κωδικός Κλάδοι Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές Αριθμός Πράξεων Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών % στη Συνολική Αξία Ακίνητη Περιουσία 4 / 2 / ,45 1,79% Ασφάλειες / / ,8,% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 7 / 12 / ,83 2,4% Δ.Α.Κ. 2 / / ,8,7% Εμπόριο 2 / 2 / ,58 1,69% Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 11 / 1 / ,6 5,42% Μέσα Ενημέρωσης 1 / 5 / ,82,% Πετρέλαιο & Αέριο 2 / 1 / ,26 1,68% Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 5 / 12 / ,66 1,97% Πρώτες Ύλες 4 / 5 / ,2 1,75% Ταξίδια & Αναψυχή 4 / 6 / ,72 11,3% Τεχνολογία 5 / 6 / ,92,19% Τηλεπικοινωνίες 1 / / ,1 8,47% Τράπεζες 5 / 4 / ,43 51,58% Τρόφιμα & Ποτά 8 / 9 / ,59 2,67% Υγεία 3 / 3 / ,86,9% Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 2 / 2 / ,66 5,84% Χημικά 3 / 1 / ,67,17% Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 4 / 1 / ,12 3,27% Ενότητα 1, 4/6

8 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Κύρια Αγορά Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 6,66 5,71% # ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) 1,99 4,74% # EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 9,5 3,82% # ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 1,36 3,82% # PAPERPACK (ΚΟ) 1, 3,63% # REDS (ΚO),628 3,46% # ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 2,12 3,42% # ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 9,2 3,37% # ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 4,2 3,8% # ΕΥΑΘ (ΚΟ) 5,58 2,57% # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών Αξία (χιλ. ) Μεταβ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,16 -,5% ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ,97,% ΟΠΑΠ (ΚΟ) 13.65,2-2,4% ΟΤΕ (ΚΟ) ,47,47% # ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 8.799,87 3,8% # ΔΕΗ (ΚΟ) 6.453,67 -,17% COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 3.543,36 1,85% # ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 3.541,3 -,4% ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 3.27,28,21% # JUMBO (ΚΟ) 2.422,65 1,44% # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΝΗΡΕΥΣ (ΚO),289-4,93% ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1,7-3,41% ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ),15-3,23% CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ),344-3,1% ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 2,37-2,87% ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) 1,91-2,55% ΟΠΑΠ (ΚΟ) 12,2-2,4% ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ),318-2,15% ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 15,26-2,12% J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1,85-2,12% Μετοχές με τo μεγαλύτερo Όγκο Συναλλαγών Μεταβ. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ,% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,5% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,72% # ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) ,23% MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ,96% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ,8% # ΟΠΑΠ (ΚΟ) ,4% ΟΤΕ (ΚΟ) ,47% # ΔΕΗ (ΚΟ) ,17% ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ,87% Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 1, Ευρώ. Ενότητα 1, 5/6

9 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες ,25 FTSE/Χ.Α. Large Cap ,25 Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές ,1 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ,3 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) , ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) , ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) , ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,6 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ,2 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) , FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) , FRIGOGLASS (KO) , ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) , ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) , ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) , JUMBO (ΚΟ) , MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) , ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) , ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) , ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) , ΟΠΑΠ (ΚΟ) , ΟΤΕ (ΚΟ) , ΟΛΠ (ΚΟ) , ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) , ΔΕΗ (ΚΟ) , ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) , ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) , ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) , VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) , Δικαιώματα σε Δείκτες , FTSE/Χ.Α. Large Cap , Δικαιώματα σε Μετοχές , ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ), ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) , ΟΠΑΠ (ΚΟ), ΟΤΕ (ΚΟ) 72, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ), ΔΕΗ (ΚΟ) 295, Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Συμβόλαια Ειδικού Τύπου ,1 Stock Reverse Repos ,1 Stock Repos , Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου 36.92, Συνολική Δραστηριότητα ,45 Ενότητα 1, 6/6

10 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) /6/ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) 1,5 2,4 # 1,47 17/3/214 1,45 1,45 1,53 1,5 1, , ,58 1,13 1, /7/ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ),9 1,12 #,89 17/3/214,89,872,94,9, , ,9,6, /6/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) 1,19 3,48 # 1,15 17/3/214 1,17 1,14 1,21 1,19 1, , ,7,88 1, Κύρια Αγορά , /5/21 11/7/ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 7,64,53 # 7,6 17/3/214 7,6 7,55 7,67 7,64 7,61 8, , ,64 5,9 8, , /4/21 18/12/ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ),995,81 #,987 17/3/214,955,955 1,,99, , , ,11,7 1, , --- 1/8/27 7/4/2 --- ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ),148-8,8,161 17/3/214,145,145,148,148, , ,,1, , /6/29 12/7/ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ),262-9,34,289 17/3/214,273,262,275,262, , ,,218, , /7/29 11/5/2 --- ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ),41-2,38,42 17/3/214,42,41,42,41, ,4 9.26,66,398, , /4/21 5/3/ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 22,52 2,36 # 22, 14/3/214 22,5 22,5 23, 22,52 22,7 6, , ,36 2,8 23, , /7/29 13/12/ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) 1,56-2,5 1,6 17/3/214 1,44 1,44 1,56 1,56 1, , , 1,44 2, , /7/21 14/11/ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ),24 7,14 #,224 14/3/214,24,24,24,24, , ,4,168, , /6/29 15/3/2 --- ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ),666 -,15,667 17/3/214,67,665,67,67, , ,1,461, , /7/ /12/ ΒΙΣ (ΚΟ), ,755 17/3/214,755,755,755,755, , ,29,755, , /7/21 17/2/ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) 1, ,22 11/3/ ,5,851 2, , /5/25 18/8/ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ),27-1,,3 17/3/214,27,26,28,27, ,6 2.89,16,22, , /8/28 22/7/ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ),384 1,59 #,378 17/3/214,384,384,384,384,384 1, , 5.45,32,25, , /8/211 2/1/ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 4,17,97 # 4,13 17/3/214 4,14 4,6 4,21 4,17 4,17 -(6) , ,7 3,8 4, ,3,15, /6/213 27/6/ ΓΕΚΕ (ΚΑ) 6, ,65 14/3/214 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 2, , ,69 6,64 6, ,3,17 18/6/212 21/1/2 --- ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ),388-2,51,398 17/3/214,399,377,399,385, , ,28,327, , /7/27 18/7/2 --- ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) 2, ,12 17/3/ , 1,66 2, ,6 ---, /7/213 12/12/ ΔΕΗ (ΚΟ) 11,9 -,17 11,92 17/3/214 11,99 11,86 12,12 11,9 12, -(6) , , 9,8 12, , /6/21 1/8/ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ),318-2,15,325 17/3/214,337,318,337,318, , ,96,32, , /7/28 26/7/ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ),329-2,95,339 17/3/214,38,37,329,329, , ,48,224, , /5/28 24/5/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 4,2 3,8 # 3,9 17/3/214 3,88 3,87 4,3 4,2 3, , ,7 3,12 4, ,3,132, /8/213 2/9/ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ),395-1,,399 17/3/214,417,395,417,395,397 9, , ,96,343, , /7/21 16/6/ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ),693-2,53,711 17/3/214,714,693,72,693,75 12, , ,25,62, , /12/25 13/12/ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ),875,92 #,867 17/3/214,88,87,89,875, , ,3,85 1, , --- 7/7/29 1/9/ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO),89-1,11,9 17/3/214,915,89,92,899, , ,72,73 1, , /6/28 7/7/2 --- ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 2, ,8 17/3/214 2,7 2,4 2,1 2,8 2,8 16, , ,7 1,73 2, , /8/21 28/8/ ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ),615 -,32,617 17/3/214,58,58,615,615, , ,45,553, , /7/27 19/7/ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ),341-9,79,378 17/3/214,341,341,342,341, , ,47,36, , /7/21 17/2/ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) 1,25,81 # 1,24 17/3/214 1,25 1,24 1,25 1,25 1, , ,16,79 1, , /7/211 2/12/ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 4,1,74 # 4,7 17/3/214 4,5 4,5 4,18 4,1 4, , ,38 3,6 4, ,6,67,5376,672 5/3/214 2/7/ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 15,26-2,12 15,59 17/3/214 15,26 15,2 15,78 15,26 15, , ,16 14,6 16, , /6/28 23/8/2 --- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 1,86-1,6 1,88 17/3/214 1,88 1,81 1,88 1,86 1, , ,23 1,48 1, Ενότητα 2, 1/8

11 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά ,18,45, /8/213 1/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 7,72 -,52 7,76 17/3/214 7,76 7,67 7,79 7,72 7, , ,63 6,6 8, ,76,11, /6/213 25/9/ ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 9,37,21 # 9,35 17/3/214 9,35 9,3 9,49 9,37 9,41 41, , ,44 6,91 9, , /6/29 3/12/ ΕΛΤΟΝ (KΟ) 1,13-2,59 1,16 17/3/214 1,12 1,12 1,18 1,13 1,13 11, , ,11 1,9 1, , /7/211 17/1/ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) 1,62-5,26 1,71 17/3/214 1,75 1,6 1,75 1,6 1, , ,17 1,4 1, , /12/23 24/1/ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ),283,36 #,282 17/3/214,275,268,285,283, , ,4,242, , /6/28 26/6/2 --- ΕΤΕΜ (ΚΑ),392-1,51,398 17/3/214,362,362,392,392, , ,61,261, ,12,188, /8/213 12/12/ ΕΥΑΘ (ΚΟ) 5,58 2,57 # 5,44 17/3/214 5,4 5,37 5,58 5,58 5,47 11, , , 4,65 5, ,6,5, /7/213 28/1/2 --- ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 9,2 3,37 # 8,9 17/3/214 8,9 8,9 9,2 9,2 8,99 2, , , 7,6 9, ,6,5, /7/213 18/1/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 1, ,5 17/3/214 1,48 1,48 1,5 1,5 1,49 4, , ,52 1,24 1, , /6/21 1/12/ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 2, ,57 14/3/ ,94 2,8 2, , /7/21 16/7/ ΙΑΣΩ (ΚΟ) 1,75,58 # 1,74 17/3/214 1,7 1,7 1,76 1,75 1, , ,34 1,34 1, , /7/29 2/1/ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ),91-1,96,919 17/3/214,919,881,92,91, , ,12,722, ,4,2 2/8/212 1/1/ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1,7-3,41 1,76 17/3/214 1,76 1,69 1,8 1,7 1,72 16, , ,17 1,49 1, , /5/29 7/12/ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ),6 ---,6 13/3/ ,,39, , /8/1993 8/5/ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ),766 3,51 #,74 14/3/214,666,666,766,766,694 -(6) , ,63,538 1, , /7/21 3/7/ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ), ,319 12/3/214,288,288,319,319, , ,39,227, ,3,35, /5/213 14/11/ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 2,37-2,87 2,44 17/3/214 2,44 2,36 2,45 2,37 2,4 -(6) , ,28 1,84 2, , /7/29 31/12/ FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 27,79 1,61 # 27,35 17/3/214 27,35 27,1 27,79 27,79 27, , ,76 21,9 27, , /6/28 4/3/ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ),672-9,92,746 17/3/214,68,672,89,672, , ,2,628 4, , /6/21 1/2/ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) 1,8-2,7 1,85 17/3/214 1,84 1,75 1,85 1,8 1,8 12, , , 1,73 1, ,4,1, /8/213 14/7/2 --- ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) 1,39-2,11 1,42 17/3/214 1,3 1,29 1,39 1,39 1,3 5, , ,66,912 1, , /6/211 4/9/2 --- ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) 3,85-1,3 3,89 17/3/214 3,93 3,8 3,93 3,85 3,83 12, , ,2 3,7 4, , /7/24 21/7/ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 1,62-7,95 1,76 17/3/214 1,7 1,62 1,7 1,62 1, , ,12 1,6 2, , /7/21 29/8/ ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 1, ,92 17/3/214 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1, , ,,991 1, , /5/29 9/7/ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ),7 2,49 #,683 17/3/214,77,676,77,75, , ,45,57, , /6/25 6/1/ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ),27-3,57,28 14/3/214,23,23,278,27, , ,73,29, , /7/28 25/4/ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ),32 ---,32 13/3/ ,79,2, , /6/21 28/5/ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) 3,39 -,29 3,4 17/3/214 3,36 3,35 3,39 3,39 3, , ,24 2,84 3, , /7/21 1/8/ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ),542 2,46 #,529 17/3/214,545,542,545,542, , ,16,484, , /7/29 16/9/ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) 1,91-2,55 1,96 17/3/214 1,96 1,88 1,96 1,88 1,91 14, , ,41 1,65 2, , /6/21 12/3/ ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ),349 4,49 #,334 14/3/214,33,33,352,345, , ,88,35, , /8/28 3/1/ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) 1,99 4,74 # 1,9 17/3/214 1,75 1,75 2,5 1,99 1,96 -(6) , ,88 1,7 2, , /8/28 18/8/ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ),746-8,24,813 12/3/214,572,572,814,746, , , ,99,492 1, , /7/21 1/8/ ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 16, ,8 17/3/ ,2 16, 18, , /7/23 3/1/ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ),58 ---,58 17/3/ ,15,485, , /8/27 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA),217-9,58,24 13/3/214,216,216,217,217, , ,85,27, ,67,435, /8/213 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ), ,779 21/1/ ,85,566, Ενότητα 2, 2/8

12 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά , --- 9/7/27 7/1/ ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ), ,211 12/3/ ,95,158, , /6/21 2/8/ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 2,67-5,32 2,82 17/3/214 2,7 2,66 2,7 2,67 2,67 -(6) , ,92 2,5 2, , /8/27 9/1/ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ),34 7,59 #,316 17/3/214,32,32,34,34, , ,59,256, ,32,75, /5/213 21/1/ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 13,62,15 # 13,6 17/3/214 13,58 13,37 13,7 13,62 13,56 19, , ,17 11,1 13, , /6/29 24/7/ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ),365-2,93,376 17/3/214,376,365,376,365, , ,5,28, ,75,4, /6/213 4/11/ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 1,27,78 # 1,19 17/3/214 1,12 1,1 1,29 1,27 1,24 12, , ,2 8,2 1, , /7/28 2/1/2 --- ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ),384-1,54,39 17/3/214,281,281,385,384, , ,21,171, , --- 3/6/25 17/8/ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1,76 1,73 # 1,73 17/3/214 1,64 1,64 1,8 1,76 1, , ,12 1,32 2, , /7/29 12/5/2 --- ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO),43,5 #,41 17/3/214,43,43,43,43, , ,48,362, , /5/29 6/7/ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 7, ,2 17/3/214 7,14 7,13 7,32 7,2 7, , ,21 5,38 7, , /11/29 12/7/2 --- ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ), ,989 17/3/ ,26,526 1, , /6/29 13/6/2 --- ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ),189-14,9,22 17/3/214,185,185,189,189, , ,77,17, , /7/28 1/11/ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO),289-4,93,34 17/3/214,39,289,31,289, , ,48,255, , /7/28 4/1/ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1, ,15 1/3/ ,9 1,15 1, , /7/28 23/2/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ),117-1,,13 14/3/214,131,117,131,117, , ,95,11, , /8/21 9/1/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ), ,195 17/2/ ,95,195, ,,4 1, /7/213 27/8/ ΟΛΘ (ΚΟ) 25,38,92 # 25,15 17/3/214 25,15 25,15 25,85 25,38 25,52 13, , ,4 22,2 25, ,,1, /7/213 8/8/ ΟΛΠ (ΚΟ) 19,85 1,17 # 19,62 17/3/214 19,62 19,62 19,86 19,85 19,77 -(6) , , 16,41 19, ,3,72, /6/213 25/4/ ΟΠΑΠ (ΚΟ) 12,2-2,4 12,5 17/3/214 12,5 12,2 12,74 12,2 12,5 7, , , 9,33 12, , /6/211 18/6/ ΟΤΕ (ΚΟ) 12,8,47 # 12,74 17/3/214 12,75 12,54 12,9 12,8 12, , ,98 9,72 13, , /7/27 8/1/ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ), ,329 14/3/ ,61,231, , /8/2 12/1/ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ),52-3,9,518 17/3/214,519,468,519,52, , ,28,395, , /5/28 5/6/ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 2, -,5 2,1 17/3/214 2, 1,95 2,3 2, 1,99 2, , ,9 1,49 2, , /5/21 12/5/ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) 2,1 -,99 2,3 17/3/214 2,1 1,96 2,3 2,1 1, , ,5 1,58 2, ,32,8, /5/213 3/1/2 --- ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) 7, -3,5 7,22 17/3/214 6,93 6,91 7, 7, 6,99 1, , , 5,8 7, ,5 ---, /6/213 1/11/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 1,36 3,82 # 1,31 17/3/214 1,3 1,3 1,37 1,36 1,35 7, , ,68 1,11 1, , /6/21 18/9/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 5,24,38 # 5,22 17/3/214 5,2 5,1 5,24 5,24 5,21 14, , ,1 4,8 5, , /7/22 4/7/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ),129-1,53,131 17/3/214,125,124,134,129, , ,18,87, , /4/211 23/2/ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ),641-1,69,652 17/3/214,655,63,655,641, , ,48,58, ,54,3 17/1/214 27/7/2 --- ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 7,42,68 # 7,37 17/3/214 7,31 7,3 7,47 7,42 7, , ,69 6,6 7, , /8/2 5/3/ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 1,3 3, # 1, 17/3/214 1, 1, 1,3 1,3 1,3 19, ,5 4.36,89,72 1, , /6/28 17/7/2 --- ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) 2,15 2,38 # 2,1 17/3/214 2,14 2,1 2,19 2,15 2, , ,4 1,5 2, , /8/26 24/11/ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ),28 ---,28 17/3/214,28,28,28,28, , 7.962,72,248, , /6/22 7/2/ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 2,12 3,42 # 2,5 17/3/214 2,5 2,5 2,12 2,12 2,1 75, , ,83 1,77 2, ,3 (,589) 28/5/212 24/1/ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 4,6 -,22 4,61 17/3/214 4,67 4,54 4,71 4,6 4,66 -(6) , ,24 3,9 4, , --- 3/7/26 18/8/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 1,78 -,56 1,79 17/3/214 1,8 1,75 1,81 1,78 1,78 -(6) , ,5 1,58 1, , /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 24,7 -,4 24,8 17/3/214 24,8 24,27 24,8 24,7 24, , ,49 18,12 24, Ενότητα 2, 3/8

13 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά , /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 9,75,21 # 9,73 17/3/214 9,64 9,52 9,8 9,75 9, , ,49 8,53 1, , /7/29 28/9/ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ),481-1,84,49 17/3/214,489,481,492,481, , ,3,371, , /7/27 18/1/ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ),32,31 #,319 17/3/214,26,26,321,32, , ,14,121, , /6/29 3/7/ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ),545-5,55,577 17/3/214,577,545,577,545, , ,71,451, , /6/28 14/7/ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ),84 ---,84 17/3/214,814,83,827,84, , ,82,682, , /7/25 3/12/ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ),255 3,24 #,247 17/3/214,259,24,259,255, , ,91,155, , /7/21 1/2/ A.S. COMPANY (ΚΟ),362 2,84 #,352 17/3/214,36,359,364,364, , , ,24,313, , /4/28 13/5/ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ), ,728 17/3/214,732,722,734,728, , ,58,624, , /6/28 1/2/ ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ),15-3,23,155 17/3/214,155,15,16,15, , ,15,144, , /7/28 1/3/ AUDIOVISUAL (ΚΟ),31-1,27,314 17/3/214,286,283,31,31, , ,81,29, ,32 (,45) 3/4/212 22/11/ AUTOHELLAS (ΚΟ) 1,29,98 # 1,19 17/3/214 1,24 1,2 1,29 1,29 1,21 18, , ,8 7,5 1, , /7/29 17/7/2 --- BYTE COMPUTER (ΚΟ),62 ---,62 17/3/ ,93,555, , /7/21 28/6/ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ),344-3,1,355 17/3/214,36,335,36,344, , , ,59,281, ,7 ---, /6/213 29/4/ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 18,17 1,85 # 17,84 17/3/214 17,84 17,7 18,3 18,17 18, , ,39 17,2 22, , /1/25 13/2/ CPI (ΚΟ),27 ---,27 17/3/ ,85,133, , /6/25 12/7/ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO),52 1,96 #,51 17/3/214,518,511,525,52, , ,72,462, , /8/21 28/11/ DIONIC (ΚΟ), ,259 17/3/214,27,248,27,259, ,3 3.67,83,28, , /5/28 13/6/ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ),474 1,72 #,466 17/3/214,47,46,493,474, , ,9,381, ,13,467 23/3/212 8/1/ EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 9,5 3,82 # 9,15 17/3/214 9,15 8,86 9,5 9,5 9, , , 6,65 9, , /4/21 21/6/ F.G. EUROPE (ΚO), ,799 17/3/214,88,77,89,799,81 9, , ,32,58, , /7/21 16/1/ FLEXOPACK (ΚΟ) 2,98,34 # 2,97 17/3/214 2,9 2,9 2,98 2,98 2,93 1, , ,67 2,68 3, , /6/21 16/7/ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 5,7,35 # 5,68 17/3/214 5,67 5,67 5,8 5,7 5, , ,24 3,86 6, , /7/21 7/9/ FRIGOGLASS (KO) 5,35-1,47 5,43 17/3/214 5,43 5,28 5,48 5,35 5, , , 4,1 5, , /9/28 12/12/ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 6,,67 # 5,96 17/3/214 5,79 5,79 6,1 6, 5, , ,66 4,21 6, , /6/211 5/5/ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) 1,49 -,67 1,5 17/3/214 1,5 1,49 1,5 1,49 1, , ,78 1,36 1, , /7/27 7/1/ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ),83 -,95,838 17/3/214,843,83,85,83, , ,58,526, , /8/28 2/8/ INTRAKAT (KO) 1,25-1,58 1,27 17/3/214 1,27 1,23 1,28 1,25 1, , ,81,934 1, , /7/211 21/2/ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1,85-2,12 1,89 17/3/214 1,89 1,85 1,89 1,85 1, , ,47 1,57 1, , /12/21 5/3/ JUMBO (ΚΟ) 14,5 1,44 # 13,85 17/3/214 13,85 13,72 14,5 14,5 13,87 25, , ,61 11,24 14, , /7/211 23/7/ KLEEMAN HELLAS (KO) 2,26 2,73 # 2,2 17/3/214 2,15 2,15 2,26 2,26 2, , ,6 1,89 2, , /5/27 18/9/ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 6,66 5,71 # 6,3 17/3/214 6,4 6,32 6,74 6,66 6, , ,23 4,91 6, , /3/ LOGISMOS (ΚΟ), ,393 11/3/ ,82,364, , /4/27 1/5/ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ),499-1,96,59 17/3/214,59,498,514,499, , ,11,381, , /2/214 21/5/ MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) 4,13 1,72 # 4,6 17/3/214 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 2, , ,73 3,45 4, , /6/28 19/12/ MEVACO (ΚΟ) 1, ,28 17/3/214 1,28 1,23 1,33 1,29 1,3 9, , , 1,1 1, ,,25 2/3/212 23/7/ MIG REAL ESTATE (ΚΟ) 1,75 -,57 1,76 17/3/214 1,7 1,7 1,75 1,75 1, , ,5 1,5 2, , /6/21 1/11/ MINERVA (ΚΑ), ,689 18/2/ ,8,651, Ενότητα 2, 4/8

14 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά , /7/28 6/9/ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 4,21 -,24 4,22 17/3/214 4,2 4,18 4,25 4,21 4,2 55, , ,57 3,28 4, , /6/211 19/6/ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2,21-6,36 2,36 17/3/214 2,36 2,21 2,36 2,21 2, , ,83 2,3 2, , /7/21 5/12/ PAPERPACK (ΚΟ) 1, 3,63 #,965 17/3/214,97,97 1,3 1,,994 5, , ,9,8 1, , /7/29 15/11/ PROFILE (ΚΟ),93-1,85,92 17/3/214,936,9,936,9,91 17, , ,41,87 1, , /7/25 26/2/ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ),48 1,48 #,473 17/3/214,44,44,48,48, , ,66,378, , /6/28 12/6/ REDS (ΚO),628 3,46 #,67 17/3/214,59,59,639,61, , ,11,53, , /6/21 2/8/ SPACE HELLAS (ΚΟ) 1, ,5 14/3/ , ,8 1,18 1, ,13,1, /4/213 22/3/ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 1, ,21 17/3/214 1,17 1,17 1,21 1,21 1, , ,77,94 1, , /11/1992 3/12/ UNIBIOS (ΚΟ),396,76 #,393 17/3/214,395,394,396,396, , ,42,38, /2/ VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 5,12,99 # 5,7 17/3/214 5,6 5,6 5,19 5,12 5, , ,9 3,92 5, Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) /11/ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 7,35 1,8 # 7,22 17/3/214 7,35 7,35 7,35 7,35 7, ,7-6,7 7, /6/ NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 15, , 17/3/ ,2 15, /1/ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 4,4,46 # 4,38 17/3/214 4,42 4,39 4,42 4,4 4, ,1-3,69 4,45 11 Χαμηλή Διασπορά , /8/24 8/3/ ΑΘΗΝΑ (ΚΟ),29 ---,29 11/3/ ,84,16, , /6/23 4/11/ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 4,1 -,25 4,2 17/3/214 3,95 3,95 4,4 4,1 4, , , 3,56 4, , --- 8/3/22 8/4/ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1,1-3,81 1,5 14/3/214 1,1 1,1 1,1 1,1 1, , ,43 8, 15, , /7/21 21/11/ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) 1,3-1,52 1,32 14/3/214 1,3 1,3 1,3 1,3 1, , 92.47,52 1,26 1, , /4/21 6/3/ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 7, ,5 14/3/ (6) ,3 6,64 9, ,7 7,6 8, /6/213 16/7/ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 25, , 17/3/214 25, 25,25,25,25, 12, , 565.8, 18,234, , /7/28 24/2/ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) 1, ,5 17/3/214 1,5 1,5 1,5 1,5 1, , ,8 1,49 2, , /7/25 3/9/ ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ),31 ---,31 6/3/214 18, ,64,26, , /4/21 29/6/ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 5, ,85 17/3/214 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 24, , 81.9, 4,69 7, , /7/29 29/12/ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ),699 2,34 #,683 17/3/214,699,699,699,699, , ,56,495, Επιτήρηση , /6/23 8/7/ ΑΕΓΕΚ (ΚΟ),88 4,76 #,84 17/3/214,85,85,9,88, , ,55,77, , /5/28 26/9/ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ),81 ---,81 17/3/214,81,81,81,81, , ,48,68, , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΚΟ),11 2,8 #,17 17/3/214,17,17,111,111, , ,88,1, , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `9) 1, ,43 9/9/ ,88 1,43 1, , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96),15 ---,15 17/3/ ,88,15, , /7/28 2/9/ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ),2 ---,2 17/3/214,2,2,2,2, , ,89,2, , /6/25 23/9/ ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) 1, --- 1, 5/11/ ,57 1, 1, , /6/22 21/6/ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ),185-11,91,21 17/3/214,185,185,185,185, ,35 3.3,93,152, , /8/26 2/8/ ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ),155-1,9,158 17/3/214,129,129,16,16, , ,86,14, Ενότητα 2, 5/8

15 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Επιτήρηση 6.., /6/28 8/4/ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ),43 ---,43 1/3/ ,,43, , /6/28 29/12/ ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ),4 ---,4 18/2/ ,38,4, , /7/26 22/3/ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ),469 3,99 #,451 17/3/214,469,469,469,469, , ,13,264, , /6/24 3/8/2 488 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ),31 ---,31 13/3/214,31,31,31,31, , ,,185, , /7/1996 6/9/ ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 3, ,97 26/2/ (6) ,98 1,54 3, , /8/28 29/12/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ),62 1,64 #,61 17/3/214,62,62,62,62, , ,18,52, , /7/26 8/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ),111 -,89,112 17/3/214,111,111,111,111, , ,84,89, , /7/25 14/12/ ΚΡΕΚΑ (ΚΟ),147-4,54,154 14/3/214,147,147,147,147, ,3 1.47,41,147, , /5/27 1/4/ ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ),115-3,36,119 17/3/214,11,11,12,12, , ,41,67, , /7/24 19/11/ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ), ,297 31/12/ ,48,297, , /8/ /9/ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ),5 ---,5 14/3/ ,38,42, , /8/ /9/ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ),1 ---,1 13/3/ ,38,1, , /6/2 3/12/ ΝΕΛ (ΚΟ),52-3,7,54 17/3/214,51,51,53,53, , ,9,49, , /7/28 25/6/ ΝΙΚΑΣ (ΚΟ),17 ---,17 14/3/214,17,17,17,17, , ,33,17, , /6/1997 2/3/2 56 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ),124 3,33 #,12 17/3/214,124,124,124,124, , ,6,11, , /7/21 31/12/ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO),73 19,67 #,61 17/3/214,73,73,73,73, , ,75,45, , --- 1/7/28 3/7/ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ),18-6,9,115 17/3/214,19,18,19,18, , ,4,9, , /6/28 1/5/ ΣΙΔΜΑ (ΚΟ), ,413 13/3/ ,,24, , /6/28 29/6/ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ),7 ---,7 14/3/ ,14,488, , /7/27 6/2/ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) 1, ,72 14/3/ ,4 1,44 1, , /7/29 5/8/ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ),144-2,,18 12/3/214,144,144,144,144, , ,19,111, , /6/21 24/9/ ALTEC (ΚΟ),36 9,9 #,33 17/3/214,28,28,38,32, , ,87,25, , /8/26 2/8/ AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ),7 16,67 #,6 17/3/214,7,7,7,7, , 1.417,91,6, , /6/23 1/7/ COMPUCON (ΚO),42 ---,42 17/3/214,42,42,42,42, ,32 522,14,25, , /5/28 2/8/ EUROMEDICA (KO), ,286 17/3/214,286,286,286,286, , ,64,24, , /12/ FORTHNET (ΚΟ) 1,25-2,34 1,28 17/3/214 1,25 1,25 1,27 1,26 1, , ,48 1,1 1, , --- 2/8/27 3/9/ LAVIPHARM (ΚΟ),132-5,4,139 17/3/214,142,128,142,128, , ,7,128, , /7/211 28/7/ MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ),75,27 #,748 14/3/214,75,75,75,75, , ,14,33, , /5/28 4/1/ PASAL Α.Ε. (ΚΟ),196,51 #,195 14/3/214,196,196,196,196, , 2.933,72,129, , /7/25 27/11/ PC SYSTEMS (ΚΟ),88-19,27,19 17/3/214,88,88,88,88, ,6 3.63,27,7, , /7/27 19/7/ SATO AE (ΚΟ),175-1,13,177 17/3/214,175,175,175,175, , ,1,139, , /8/27 24/1/ SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ),26-18,75,32 17/3/214,32,26,32,26, ,17 755,58,12, , /6/22 1/11/ HELLAS ONLINE (ΚΟ),625 5,4 #,595 17/3/214,625,625,625,625, , ,36,4, , /8/21 9/9/ YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ), ,241 1/2/ ,18,241, Προς Διαγραφή , /7/24 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) 3, ,33 27/1/ ,19 2,81 3, Ενότητα 2, 6/8

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Παρασκευή, 5 Απριλίου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Μαρ.6 Μαρ.7 Μαρ.8 Μαρ.11 Μαρ.12 Μαρ.13

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, 214 Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 10 Ιουνίου, 2016 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 108 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 108 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 25 Ιουλίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 14 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 14 Παρασκευή, 25 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 2 Μαΐου, 214 Παρασκευή, 2 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 8 Μαΐου, 214 Πέμπτη, 8 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 2 Μαΐου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 214 Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 8 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Τετάρτη, 8 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 3 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 118 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 118 Δευτέρα, 27

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου, 216 Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18 Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου, 217 Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 21 Ιουλίου, 214 Δευτέρα, 21 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου, 216 Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Παρασκευή, 19 Ιουνίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 112 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 112

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, 214 Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 115 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 115

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 31 Μαρτίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 6 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 6 Τρίτη, 31 Μαρτίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 2 Ιουνίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου, 216 Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 118 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 118

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 114 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 114 Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 13 Μαΐου, 215 Τετάρτη, 13 Μαΐου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Δευτέρα, 25 Μαΐου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 94 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 94 Δευτέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου, 215 Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 31 Αυγούστου, 215 Δευτέρα, 31 Αυγούστου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 15 Μαΐου, 215 Παρασκευή, 15 Μαΐου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 28 Αυγούστου, 215 Παρασκευή, 28 Αυγούστου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 11 Μαΐου, 215 Δευτέρα, 11 Μαΐου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60

27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60 27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 22 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 22 Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 215 Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92

17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92 17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 92 ΤΡΙΤΗ, 17 ΜΑΪΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 61 ΠΕΜΠΤΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

1 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 41

1 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 41 1 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 41 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: Κα Ιωάννα Παύλου (τηλ. 210 3377223) Κος Γεώργιος Κόκκοβας (τηλ. 210 3377206) FAX: 2103377173 Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

04 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 24

04 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 24 04 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 24 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

12 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 196

12 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 196 12 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 196 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

21 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 245

21 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 245 21 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 245 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

20 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 244

20 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 244 20 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 244 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

01 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 209

01 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 209 01 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 209 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών. FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης

Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών. FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 25 Οκτωβρίου 2012 Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Mε στόχο την ανάδειξη των εισηγμένων εταιρειών που έχουν έντονη διεθνή δραστηριότητα, το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

25 Φεβρουαρίου 2010 Έτος 131, Νο 37

25 Φεβρουαρίου 2010 Έτος 131, Νο 37 25 Φεβρουαρίου 2010 Έτος 131, Νο 37 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 188 ΠΕΜΠΤΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 188 ΠΕΜΠΤΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ Σ Σ 905,444,444 0.720 0.1...... 19.05.08 17.05.06... ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0.93 2.20 0.91 29.09.10 0.93 0.90 0.94 0.93 0.92 0.92 15,024 0.94 42,112...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: κα Ιωάννα Παύλου (Τηλ: 2103377223) κος Νίκος Τριανταφύλλου (Τηλ: 2103377229) Fax: 2103377173 Αθήνα, 29 η Φεβρουαρίου 2016 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΈΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΌΓΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΓΚΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/Χ.Α. 20 (Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 132

Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 132 Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 216 Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: κος Γεώργιος Μακρίδης (Τηλ: 2103377151) κος Γεώργιος Κόκκοβας (Τηλ: 2103377206) Fax: 2103377173 Αθήνα, 4 η Φεβρουαρίου 2014 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 230

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 230 Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 216 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 23 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 23 Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: κος Γεώργιος Μακρίδης (Τηλ: 2103377151) κα Ιωάννα Παύλου (Τηλ: 2103377223) Fax: 2103377173 Αθήνα, 28 η Ιανουαρίου 2013 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα: Αθήνα, 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Ιούνιο 2015, για τις μετοχές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. Capping ΚΥΠΡ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 9.5 0.460212 86.0 ΑΝΕΜΟΣ ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 31.0 1.000000 30.0 ΕΣΥΜΒ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 65.0 1.000000 64.0 ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: κος Γεώργιος Μακρίδης (Τηλ: 2103377151) κος Σπυρίδων Σταύρου (Τηλ: 2103377247) Fax: 2103377173 Αθήνα, 1 η Μαρτίου 2012 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

FTSE/X.A. 20. Νέα Σύνθεση Δείκτη. Κωδικός. (%) Μετοχή Μετοχής

FTSE/X.A. 20. Νέα Σύνθεση Δείκτη. Κωδικός. (%) Μετοχή Μετοχής FTSE/X.A. 20 ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 100.00 ΕΕΕΚ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 40.00 ΕΥΡΩΒ EUROBANK EFG (ΚΟ) 75.00 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ (ΚΟ) 75.00 ΟΤΕ ΟΤΕ (ΚΟ) 75.00 ΑΛΦΑ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 100.00 ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα: Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Οκτώβριο 2015, για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα: Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Ιούλιο 2015, για τις

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης Παρουσίαση

Δείκτες FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης Παρουσίαση Δείκτες FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης Παρουσίαση Ιούνιος 2014 Διεύθυνση Υποστήριξης Εκδοτριών Συνοπτικά Τι είναι οι δείκτες Διεθνούς Δραστηριοποίησης Με λίγα λόγια Οι δείκτες Διεθνούς Δραστηριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 20,000 20.10 402,000.00 12:37:33 20 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 15,000 20.10 301,500.00

Διαβάστε περισσότερα

FTSE/Χ.Α. 20. Εισαγωγές στον Δείκτη. Διαγραφές από τον Δείκτη. Αλλαγές Στάθμισης Μετοχών. Επιλαχούσες Μετοχές Δείκτη

FTSE/Χ.Α. 20. Εισαγωγές στον Δείκτη. Διαγραφές από τον Δείκτη. Αλλαγές Στάθμισης Μετοχών. Επιλαχούσες Μετοχές Δείκτη FTSE/Χ.Α. 20 Δεν Εισάγονται Μετοχές στον Δείκτη Δεν Διαγράφονται Μετοχές από τον Δείκτη Αλλαγές Μετοχών ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 40.0 50.0 ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 19 30.00 ΦΟΛΙ FOLLI - FOLLIE (KΟ) 22 75.00 ΙΝΛΟΤ ΙΝΤΡΑΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

FactSheet 01/01/2010-31/12/2010

FactSheet 01/01/2010-31/12/2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. FactSheet 1/1/21-31/12/21 3,1 2,9 2,7 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 9 8 7 GRI99117A4 ΓΔ - GD.ATG ASE 2,5 2,3 2,1 6 5 4 Απόδοση Δείκτη (%, Μον.) -.4-5.73 Μέγιστη / Ελάχιστη Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 21,331 18.79 400,809.49 16:41:21 20 JUMBO (ΚΟ) 101,117 5.00 505,585.00 11:19:01

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ)

Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) Υποχρεώσεις Μακροπροθεσμα Δάνεια Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Πήγασος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2008 2009 Δ(%) 2008 2009 Δ(%) 2009 2009 Δ(%) ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

FactSheet 31/10/2009-29/10/2010

FactSheet 31/10/2009-29/10/2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 GRI99117A4 Απόδοση Δείκτη (%, Μον.) 5.19 76.39 Μέγιστη / Ελάχιστη Ημερήσια Μεταβολή (%)

Διαβάστε περισσότερα

FactSheet 01/12/2009-30/11/2010

FactSheet 01/12/2009-30/11/2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. FactSheet 1/12/29-3/11/21 3,1 2,9 2,7 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 9 8 7 GRI99117A4 ΓΔ - GD.ATG ASE 2,5 2,3 2,1 6 5 4 Απόδοση Δείκτη (%, Μον.) -8.26-127.76 Μέγιστη / Ελάχιστη Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 23 Απριλίου, 213 Τρίτη, 23 Απριλίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου, 214 Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 12 Μαρτίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 5 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 5 Τρίτη, 12 Μαρτίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013 Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 608.336 0,5680 0,6310 345.534,85 383.860,02

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ 14.015 15.878 13,3% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 4.043 1.293-68,0% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 3.238 2.520-22,2% Σύνολο 21.296 19.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ 14.015 15.878 13,3% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 4.043 1.293-68,0% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 3.238 2.520-22,2% Σύνολο 21.296 19. 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2007 Πρόµερισµα ΤΡΑΠΕΖΕΣ Καθαρά Εσοδα από Τόκους Κέρδη προ φόρων ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 1.471.616 1.605.253 9,1% 800.757 985.263 23,0% 551.987 850.035 54,0% 0,900 ΑΣΠΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ Μητρ. 5.387 12.253 127,5% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Ενοπ. 1.777 3.238 82,2% Σύνολο 7.164 15.491 116,2%

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ Μητρ. 5.387 12.253 127,5% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Ενοπ. 1.777 3.238 82,2% Σύνολο 7.164 15.491 116,2% Ισολ. 2005 2006 (%) 2005 2006 (%) 2005 2006 (%) 2006 Πρόµερισµα ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 502.174 551.987 9,9% 0,75 ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 11.229 12.272 9,3% 0,06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 139.420 188.419

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κερδοφορία Πωλήσεις

Εταιρική Κερδοφορία Πωλήσεις Ισολ. 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 305.865 453.966 48,4% ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 5.852 3.537-39,6% ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 82.132 132.986 61,9% ΑΤΤΙΚΗΣ Ενοπ. 297 7.170

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΜΕΣΗ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 305.336 0,611 0,468 186.677,10 142.897,25-43.779,85

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124

01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124 01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 124 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (Περίοδος 01/01/2014-30/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Μεταβολή επιτοκίου δανεισμού τίτλων και αλλαγή παραμέτρων διαχείρισης κινδύνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Μεταβολή επιτοκίου δανεισμού τίτλων και αλλαγή παραμέτρων διαχείρισης κινδύνου Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεταβολή επιτοκίου δανεισμού τίτλων και αλλαγή παραμέτρων διαχείρισης κινδύνου Με την παρούσα σας ενημερώνουμε: 1. για την μεταβολή του ελάχιστου επιτοκίου δανεισμού τίτλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 777,47 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,80%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 43,51 εκατ. εκ των οποίων 1,58 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/8/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/8/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.114,52 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,65%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 102,93 εκατ. εκ των οποίων 9,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Περίοδος 01/01/2013-31/12/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CITIFUND ΜΕΓΑΛΗΣ METOXIKO ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Στάση αναμονής με τις οικονομικές εξελίξεις στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Στάση αναμονής με τις οικονομικές εξελίξεις στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος Ε β δ ο μ ά δ α 0 8 / 1 1-1 2 / 1 1 / 2 0 1 0 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Περιεχόμενα Απόδοση Δεικτών Χ.Α... 2 FTSE/X.A.-20: Κατάταξη Εταιριών βάσει κεφαλαιοποίησης... 3 FTSE/X.A.-40: Κατάταξη Εταιριών βάσει κεφαλαιοποίησης...

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123

01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123 01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ΑΤΗΕΝS INDEX FUND ΜΕΤΟΧIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα