Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία."

Transcript

1 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 109(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος του (1) Εις τον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια «αλιευτικό σκάφος» σημαίνει το σκάφος που χρησιμοποιείται για την αλιεία ιχθύων, ή άλλων ζώντων οργανισμών της θάλασσας «αξιωματικός» σημαίνει το μέλος του πληρώματος, εκτός από τον πλοίαρχο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως αξιωματικός, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου. «αξιωματικός καταστρώματος» σημαίνει τον προσοντούχο αξιωματικό του κλάδου καταστρώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου II της Συμβάσεως STCW «αξιωματικός μηχανής» σημαίνει τον προσοντούχο αξιωματικό του κλάδου μηχανής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου III της Συμβάσεως STCW «βοηθός αξιωματικός μηχανής», σημαίνει πρόσωπο εκπαιδευόμενο για να γίνει αξιωματικός μηχανής, κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου «δεξαμενόπλοιο» σημαίνει δεξαμενόπλοιο πετρελαιοφόρο, δεξαμενόπλοιο υγραεριοφόρο ή δεξαμενόπλοιο χημικών «δεξαμενόπλοιο πετρελαιοφόρο» σημαίνει το πλοίο που έχει ναυπηγηθεί και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου χύδην «δεξαμενόπλοιο υγραεριοφόρο» σημαίνει το πλοίο που κατασκευάστηκε ή μετασκευάστηκε και χρησιμοποιείται για τη χύδην μεταφορά υγραερίων ή άλλων προϊόντων τα οποία αναφέρονται, στο Κεφάλαιο 19 του Κώδικα IGC «δεξαμενόπλοιο χημικών» σημαίνει το πλοίο που κατασκευάστηκε ή μετασκευάστηκε και χρησιμοποιείται για τη χύδην μεταφορά υγρών χημικών τα οποία αναφέρονται στο Κεφάλαιο 17 του Κώδικα IBC «δεύτερος μηχανικός» σημαίνει τον αξιωματικό μηχανής, ο οποίος ακολουθεί σε βαθμό τον πρώτο μηχανικό, και στον οποίο περιέρχεται η ευθύνη για τη μηχανική πρόωση, λειτουργία και συντήρηση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πλοίου, σε περίπτωση ανικανότητας του πρώτου μηχανικού Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

2 8 του (III) του 1998 «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας «εγκεκριμένος» σημαίνει εγκεκριμένος από την Αρμόδια Αρχή «επιβατηγό πλοίο» σημαίνει το θαλασσοπλοούν πλοίο το οποίο μεταφέρει πέραν των δώδεκα επιβατών «επιβατηγό πλοίο RO-RO» (επιβατηγό-οχηματαγωγό) σημαίνει επιβατηγό πλοίο το οποίο διαθέτει χώρους φορτίου RO-RO ή χώρους ειδικής κατηγορίας, όπως ορίζονται στη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει στη Δημοκρατία «θαλάσσια υπηρεσία» σημαίνει την υπηρεσία σε πλοίο που είναι απαραίτητη για την έκδοση πιστοποιητικού ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου εκπαιδεύσεως «θαλασσοπλοούν πλοίο» σημαίνει κάθε πλοίο, εκτός εκείνων τα οποία απασχολούνται αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα ή μέσα ή πλησίον προασπισμένων υδάτων, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των τριών ναυτικών μιλίων από την πλησιέστερη ακτή της Δημοκρατίας ή περιοχών, όπου εφαρμόζονται κανονισμοί λιμένα «καθορισμένο τέλος» σημαίνει τέλος καθορισμένο δυνάμει του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμου, που εκάστοτε ισχύει στη Δημοκρατία «Κανονισμοί Ραδιοεπικοινωνιών» σημαίνει τους αναθεωρημένους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών, που έχουν εκδοθεί από την παγκόσμια διοικητική διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών για τις κινητές υπηρεσίες, όπως οι Κανονισμοί αυτοί εκάστοτε ισχύουν στη Δημοκρατία «κατάλληλο πιστοποιητικό» σημαίνει πιστοποιητικό που εκδόθηκε και θεωρήθηκε ή αναγνωρίστηκε και θεωρήθηκε κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, και παρέχει στο νόμιμο κάτοχό του το δικαίωμα να υπηρετεί υπό την ειδικότητα και να εκτελεί τις λειτουργίες που αναφέρονται σε επίπεδο ευθύνης που καθορίζεται στο πιστοποιητικό, επί πλοίου του τύπου, της χωρητικότητας, του εκτοπίσματος, είδους και ισχύος μέσων πρόωσης, που αναγράφονται στο πιστοποιητικό, ενόσω υπηρετεί στο συγκεκριμένο εκτελούμενο πλουν «Κώδικας IBC» σημαίνει το Διεθνή Κώδικα για την Κατασκευή και τον Εξοπλισμό Πλοίων που Μεταφέρουν Επικίνδυνα Χημικά Χύδην, που δημοσιεύτηκε από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, όπως ο Κώδικας αυτός εκάστοτε ισχύει και δεσμεύει τη Δημοκρατία «Κώδικας IGC» σημαίνει το Διεθνή Κώδικα για την Κατασκευή και τον Εξοπλισμό Πλοίων που Μεταφέρουν Υγροποιημένα Αέρια Χύδην, που δημοσιεύτηκε από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, όπως ο Κώδικας αυτός εκάστοτε ισχύει και δεσμεύει τη Δημοκρατία «Κώδικας STCW» σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, που υιοθετήθηκε το 1995 από τη Διάσκεψη των Μερών της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, με την Απόφαση 2, που κυρώθηκε από τη Δημοκρατία με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, 1978, όπως

3 τροποποιήθηκε το 1995 (Κυρωτικό) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικό) Νόμο του 1998, όπως ο Κώδικας αυτός εκάστοτε ισχύει και δεσμεύει τη Δημοκρατία «μέλος κατώτερου πληρώματος» σημαίνει μέλος του πληρώματος του πλοίου, που δεν είναι πλοίαρχος ή αξιωματικός «Μητρώο» σημαίνει το κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 του παρόντος Νόμου τηρούμενο Μητρώο Πιστοποιητικών Ναυτικής Ικανότητας και Αποδεικτικών Εγγράφων Εκπαιδεύσεως «Οδηγία» σημαίνει Οδηγία που εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή, κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου «πιστοποιητικό» σημαίνει πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας ή άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο προβλεπόμενο στον παρόντα Νόμο, εκδιδόμενο κατά τις διατάξεις του Μέρους VI ή αναγνωριζόμενο κατά τις διατάξεις του Μέρους VIII του παρόντος Νόμου «πλοίαρχος» σημαίνει το πρόσωπο που έχει τη διακυβέρνηση του πλοίου «πρώτος μηχανικός» σημαίνει τον ανώτερο αξιωματικό μηχανής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη μηχανική πρόωση, τη λειτουργία και συντήρηση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πλοίου «προωστήρια ισχύς» σημαίνει τη συνολική συνεχή ισχύ εξόδου σε κιλοβάτ, όλων των κύριων μηχανών πρόωσης του πλοίου, η οποία αναγράφεται στο πιστοποιητικό νηολογήσεως του πλοίου «Σύμβαση STCW» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών του 1978 όπως αυτή τροποποιήθηκε το 1995 και κυρώθηκε με τους περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών του 1978 και 1995 (Κυρωτικούς) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμους του 1985 και 1998, όπως η Σύμβαση αυτή εκάστοτε ισχύει και δεσμεύει τη Δημοκρατία. «υπεύθυνος για τη χρήση των σωσίβιων λέμβων» σημαίνει κάθε μέλος του πληρώματος του πλοίου, που είναι κάτοχος πιστοποιητικού όσον αφορά τα σωστικά μέσα και τις λέμβους διάσωσης, το οποίο έχει εκδοθεί ως χωριστό έγγραφο ή ως περιλαμβανόμενο στο πιστοποιητικό ικανότητας που κατέχει «υποπλοίαρχος» σημαίνει τον αξιωματικό καταστρώματος, ο οποίος, σε βαθμό, έπεται του πλοιάρχου, και στον οποίο περιέρχεται η διακυβέρνηση του πλοίου σε περίπτωση ανικανότητας του πλοιάρχου «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων «χειριστής ραδιοεπικοινωνιών» σημαίνει το πρόσωπο που κατέχει κατάλληλο πιστοποιητικό σχετικό με το γενικό σύστημα για τον κίνδυνο και την ασφάλεια στη θάλασσα, το οποίο εκδίδεται ή αναγνωρίζεται από την Αρμόδια Αρχή, κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 8 του (ΙΙΙ) του (2) Όροι, που δεν καθορίζονται άλλως πως στον παρόντα Νόμο, έχουν την έννοια που αποδίδουν στους όρους αυτούς η Σύμβαση STCW και ο Κώδικας STCW. 3. (1) Ο παρών Νόμος, με εξαίρεση το Μέρος VII, άρθρο 44, εφαρμόζεται επί Έκταση Εφαρμογήςπλοιάρχων και ναυτικών που εργάζονται σε θαλασσοπλοούντα κυπριακά πλοία, με εξαίρεση (α) Τα πολεμικά πλοία, ή άλλα πλοία των οποίων η κυριότητα ή η εκμετάλλευση ανήκει στη Δημοκρατία και τα οποία απασχολούνται σε κρατική μη εμπορική υπηρεσία

4 (β) τα αλιευτικά σκάφη (γ) τα σκάφη αναψυχής, που δε χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς 45 του του του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (δ) τα ξύλινα πλοία πρωτόγονης ναυπήγησης. (2) Το Μέρος VII, άρθρο 44, του παρόντος Νόμου εφαρμόζεται επί του προσωπικού κυπριακών πλοίων, που λειτουργούν αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα ή μέσα ή πλησίον προασπισμένων υδάτων ή περιοχών, όπου εφαρμόζονται κανονισμοί λιμένα. (3) Ο όρος «κυπριακό πλοίο» στον παρόντα Νόμο έχει την έννοια που αποδίδει στον όρον αυτό το άρθρο 5 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμων του 1963 έως το Αρμόδια Αρχή. Αξιωματικοί. 4. Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, για την έκδοση, θεώρηση και αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας ή άλλων πιστοποιητικών, την έγκριση και εποπτεία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολών ναυτικής εκπαίδευσης, είναι ο Υπουργός και οι από τον Υπουργό ειδικά κατά περίπτωση εξουσιοδοτημένοι. 5. Ένα πρόσωπο κατέχει τα απαραίτητα προσόντα για να χαρακτηριστεί ως αξιωματικός για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, της Συμβάσεως STCW και του Κώδικα STCW, εάν κατέχει πιστοποιητικό που εκδόθηκε ή αναγνωρίστηκε και θεωρήθηκε από την Αρμόδια Αρχή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, σε ένα από τους ακόλουθους βαθμούς: (α) (i) Πλοίαρχος (ii) υποπλοίαρχος (iii) αξιωματικός υπεύθυνος φυλακής ναυσιπλοΐας. (β) (i) Πρώτος μηχανικός (ii) δεύτερος μηχανικός (iii)αξιωματικός υπεύθυνος φυλακής μηχανοστασίου, σε επανδρωμένο μηχανοστάσιο ή οριζόμενος αξιωματικός υπηρεσίας σε περιοδικά μη επανδρωμένο μηχανοστάσιο. Πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητας. Κατά εξαίρεση άδεια. (γ) Χειριστής ραδιοεπικοινωνιών. ΜΕΡΟΣ II ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 6. Κάθε πρόσωπο που ναυτολογείται σε κυπριακό πλοίο, πρέπει να κατέχει το κατάλληλο για τη θέση αυτή πιστοποιητικό, που εκδόθηκε ή θεωρήθηκε δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VI ή αναγνωρίστηκε και θεωρήθηκε δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VIII του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Συμβάσεως STCW. 7. (1) Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, σε περιπτώσεις εξαιρετικής ανάγκης η Αρμόδια Αρχή δύναται κατ' αίτηση της Εταιρείας, εάν κρίνει ότι δεν προξενείται κίνδυνος σε πρόσωπα, περιουσιακά στοιχεία ή το περιβάλλον, να χορηγήσει κατ' εξαίρεση άδεια, μόνο για τη θέση του υποπλοίαρχου ή δεύτερου μηχανικού που να επιτρέπει σε συγκεκριμένο

5 ναυτικό να ναυτολογηθεί σε συγκεκριμένο πλοίο για ορισμένη χρονική περίοδο, η οποία δε δύναται να υπερβαίνει τους έξι μήνες στη θέση αυτή, για την οποία δεν κατέχει το κατάλληλο πιστοποιητικό, νοουμένου ότι το πρόσωπο, στο οποίο χορηγείται η κατ' εξαίρεση άδεια, έχει επαρκώς κατάλληλα προσόντα προς κάλυψη της κενής θέσης, κατά τρόπο ασφαλή κατά την κρίση της Αρμόδιας Αρχής. Σε ότι αφορά την ειδικότητα του χειριστή ραδιοεπικοινωνιών, δεν επιτρέπεται κατ' εξαίρεση άδεια, εκτός εάν αυτό προβλέπεται στους οικείους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών. (2) Κατ' εξαίρεση άδεια ναυτολόγησης δε χορηγείται για τη θέση πλοιάρχου ή πρώτου μηχανικού, εκτός σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και για την ελάχιστη δυνατή χρονική διάρκεια. (3) Κάθε κατ' εξαίρεση άδεια ναυτολόγησης παρεχόμενη για κάποια θέση, θα χορηγείται μόνο σε πρόσωπο το οποίο κατέχει το απαιτούμενο πιστοποιητικό προς πλήρωση της αμέσως κατώτερης θέσης. ΜΕΡΟΣ III ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 8. Τα πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητας, που εκδίδονται ή αναγνωρίζονται από την Αρμόδια Αρχή κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διακρίνονται σε Διάκριση πιστοποιητικών. (α) Πιστοποιητικά κλάδου προσωπικού καταστρώματος (β) πιστοποιητικά κλάδου προσωπικού μηχανής (γ) πιστοποιητικά προσωπικού ραδιοεπικοινωνιών (χειριστή ραδιοεπικοινωνιών) και (δ) πιστοποιητικά εκτελέσεως φυλακής. 9. Τα πιστοποιητικά του κλάδου προσωπικού καταστρώματος διακρίνονται σε Πιστοποιητικά κλάδου προσωπικού καταστρώματος. (α) Πιστοποιητικό πλοιάρχου (β) πιστοποιητικό υποπλοιάρχου και (γ) πιστοποιητικό αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής ναυσιπλοΐας. 10. Τα πιστοποιητικά του κλάδου προσωπικού μηχανής διακρίνονται σε Πιστοποιητικά (α) Πιστοποιητικό πρώτου μηχανικού (β) πιστοποιητικό δεύτερου μηχανικού (γ) πιστοποιητικά αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής μηχανοστασίου, σε επανδρωμένο μηχανοστάσιο ή οριζόμενου αξιωματικού υπηρεσίας μηχανοστασίου σε περιοδικά μη επανδρωμένο μηχανοστάσιο. 11. Τα πιστοποιητικά εκτελέσεως φυλακής κατώτερου πληρώματος διακρίνονται σε (α) Πιστοποιητικό πληρώματος που αποτελεί μέρος φυλακής ναυσιπλοΐας και κλάδου προσωπικού μηχανής. Πιστοποιητικά εκτελέσεως φυλακής κατώτερου πληρώματος. (β) πιστοποιητικό πληρώματος που αποτελεί μέρος φυλακής σε επανδρωμένο μηχανοστάσιο ή έχει οριστεί να εκτελεί καθήκοντα σε περιοδικά μη επανδρωμένο μηχανοστάσιο. ΜΕΡΟΣ IV ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 12. (1) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού πλοιάρχου σε Πιστοποιητικό πλοιάρχου. θαλασσοπλοούντα πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω πρέπει (α) Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για πιστοποίηση ως αξιωματικός τήρησης φυλακής ναυσιπλοΐας σε πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω

6 Πιστοποιητικό Υποπλοιάρχου. (β) να έχει θαλάσσια υπηρεσία σαρανταοκτώ (48) μηνών σε πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω, μετά την απόκτηση πιστοποιητικού υποπλοιάρχου, με ειδικότητα πλοιάρχου ή υποπλοιάρχου από την οποία η μισή τουλάχιστο σε πλοία ολικής χωρητικότητας πάνω από Στην απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία περιλαμβάνεται και ο χρόνος φοίτησης σε εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή Κέντρο Επιμορφώσεως (όχι περισσότερος από έξι μήνες) (γ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση και άσκηση που καλύπτει τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος Α-ΙΙ/2 του Κώδικα STCW για πλοιάρχους και υποπλοιάρχους πλοίων ολικής χωρητικότητας 3000 και άνω (δ) να έχει καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Cambridge First Certificate ή ισότιμου (ε) να έχει πιστοποιητικό χειριστή γενικής εκτάσεως στο Παγκόσμιο Σύστημα Κινδύνου και Ασφαλείας (G.M.D.S.S.) και (στ) να έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα εκπαιδεύσεως από αναγνωρισμένες σχολές, απαιτούμενα από Διεθνείς Συμβάσεις, Κώδικες ή από νομοθεσία που ισχύουν στη Δημοκρατία. (2) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού πλοιάρχου σε θαλασσοπλοούντα πλοία ολικής χωρητικότητας μέχρι 3000 πρέπει (α) Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για πιστοποίηση ως αξιωματικός τήρησης φυλακής ναυσιπλοΐας σε πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω (β) να έχει θαλάσσια υπηρεσία σαρανταοκτώ (48) μηνών σε πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω, μετά την απόκτηση πιστοποιητικού υποπλοιάρχου, με ειδικότητα πλοιάρχου ή υποπλοιάρχου. Στην απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία περιλαμβάνεται και ο χρόνος φοίτησης σε εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή Κέντρο Επιμορφώσεως (όχι περισσότερος από έξι μήνες) (γ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση και άσκηση που καλύπτει τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος Α-ΙΙ/2 του Κώδικα STCW για πλοιάρχους και υποπλοιάρχους πλοίων ολικής χωρητικότητας μεταξύ 500 και (δ) να έχει καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Cambridge First Certificate ή ισότιμου (ε) να έχει πιστοποιητικό χειριστή γενικής εκτάσεως στο Παγκόσμιο Σύστημα Κινδύνου και Ασφαλείας (G.M.D.S.S.) και (στ) να έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα εκπαιδεύσεως από αναγνωρισμένες σχολές, απαιτούμενα από Διεθνείς Συμβάσεις, Κώδικες ή από νομοθεσία που ισχύουν στη Δημοκρατία. 13. (1) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού υποπλοιάρχου σε θαλασσοπλοούντα πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω πρέπει (α) Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για πιστοποίηση ως αξιωματικός τήρησης φυλακής ναυσιπλοΐας σε πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω (β) να έχει θαλάσσια υπηρεσία τριάντα έξι (36) μηνών σε πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω μετά την απόκτηση πιστοποιητικού αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής ναυσιπλοΐας, με ειδικότητα αξιωματικού

7 υπεύθυνου φυλακής ναυσιπλοΐας από την οποία η μισή τουλάχιστο σε πλοία ολικής χωρητικότητας πάνω από Στην απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία περιλαμβάνεται και ο χρόνος φοίτησης σε εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή Κέντρο Επιμορφώσεως, (όχι περισσότερος από έξι μήνες) (γ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση και άσκηση που καλύπτει τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος Α-ΙΙ/2 του Κώδικα STCW για πλοιάρχους και υποπλοιάρχους πλοίων ολικής χωρητικότητας 3000 και άνω (δ) να έχει καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Cambridge First Certificate ή ισότιμου (ε) να έχει πιστοποιητικό χειριστή γενικής εκτάσεως στο Παγκόσμιο Σύστημα Κινδύνου και Ασφαλείας (G.M.D.S.S.) και (στ) να έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα εκπαιδεύσεως από αναγνωρισμένες σχολές, απαιτούμενα από Διεθνείς Συμβάσεις, Κώδικες ή από νομοθεσία που ισχύουν στη Δημοκρατία. (2) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού υποπλοιάρχου σε θαλασσοπλοούντα πλοία ολικής χωρητικότητας μέχρι 3000 πρέπει (α) Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για πιστοποίηση ως αξιωματικός τήρησης φυλακής ναυσιπλοΐας σε πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω (β) να έχει θαλάσσια υπηρεσία τριάντα έξι (36) μηνών σε πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω μετά την απόκτηση πιστοποιητικού αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής ναυσιπλοΐας, με ειδικότητα αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής ναυσιπλοΐας. Στην απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία περιλαμβάνεται και ο χρόνος φοίτησης σε εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή Κέντρο Επιμορφώσεως (όχι περισσότερος από έξι μήνες) (γ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση και άσκηση που καλύπτει τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος Α-ΙΙ/2 του Κώδικα STCW για πλοιάρχους και υποπλοιάρχους πλοίων ολικής χωρητικότητας μεταξύ 500 και 3000 (δ) να έχει καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Cambridge First Certificate ή ισότιμου. (ε) να έχει πιστοποιητικό χειριστή γενικής εκτάσεως στο Παγκόσμιο Σύστημα Κινδύνου και Ασφαλείας (G.M.D.S.S.) και (στ) να έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα εκπαιδεύσεως από αναγνωρισμένες σχολές, απαιτούμενα από Διεθνείς Συμβάσεις, Κώδικες ή από νομοθεσία που ισχύουν στη Δημοκρατία. 14. (1) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής ναυσιπλοΐας σε θαλασσοπλοούντα πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω πρέπει (α) Να είναι ηλικίας όχι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών (β) να διαθέτει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία, όχι λιγότερη από ένα έτος ως τμήμα εγκεκριμένου από την Αρμόδια Αρχή προγράμματος εκπαίδευσης, το οποίο περιλαμβάνει εκπαίδευση επί πλοίου, η οποία ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Μέρους Α-ΙΙ/1 του Κώδικα STCW και θα είναι καταχωρημένη σε εγκεκριμένο βιβλίο αρχείου εκπαίδευσης, ή αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία όχι λιγότερη των τριών ετών Πιστοποιητικό αξιωματικού υπεύθυνου φυλακή; ναυσιπλοΐας.

8 Πιστοποιητικό πρώτου μηχανικού. (γ) να έχει εκτελέσει, κατά τη διάρκεια της απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας, καθήκοντα τήρησης φυλακής γέφυρας υπό την επίβλεψη του πλοιάρχου ή προσοντούχου αξιωματικού για χρονική περίοδο όχι μικρότερη των έξι μηνών (δ) να έχει πιστοποιητικό χειριστή γενικής εκτάσεως στο Παγκόσμιο Σύστημα Κινδύνου και Ασφαλείας (G.M.D.S.S.) (ε) να έχει ολοκληρώσει εγκεκριμένη εκπαίδευση και άσκηση που καλύπτουν τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος Α-ΙΙ/1 του Κώδικα STCW και (στ) να έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα εκπαιδεύσεως από αναγνωρισμένες σχολές, απαιτούμενα από Διεθνείς Συμβάσεις, Κώδικες ή από νομοθεσία που ισχύουν στη Δημοκρατία. (2) Μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του έτους 2002, για υποψηφίους προς απόκτηση πιστοποιητικού αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής ναυσιπλοΐας, σε θαλασσοπλοούντα πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω, οι οποίοι έχουν αρχίσει εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία, εγκεκριμένη εκπαίδευση και πρόγραμμα άσκησης ή εγκεκριμένο κύκλο σπουδών, πριν από την 1η Αυγούστου του έτους 1998, δε θα απαιτείται εκπαίδευση επί πλοίου, που να αποδεικνύεται από εγγραφές σε εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή βιβλίο εκπαίδευσης. 15. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού πρώτου μηχανικού σε θαλασσοπλοούντα πλοία των οποίων η ισχύς της κύριας μηχανής πρόωσης είναι 750 kw και άνω πρέπει (α) Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις πιστοποίησης αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής μηχανής (β) να έχει θαλάσσια υπηρεσία τριάντα έξι (36) μηνών μετά την απόκτηση πιστοποιητικού δεύτερου μηχανικού με ειδικότητα πρώτου ή δεύτερου μηχανικού σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 750 kw Εάν ο υποψήφιος έχει Δίπλωμα Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (κλάδου ναυτομηχανικής) ή Ανώτερης Σχολής Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, αναγνωρισμένων από τη Δημοκρατία και επιπρόσθετα δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος των κλάδων Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανικών, η απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία μειώνεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες. Εάν ο υποψήφιος έχει μόνο δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος όπως καθορίζεται πιο πάνω, απαιτείται θαλάσσια υπηρεσία τριάντα (30) μηνών. Στην απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω θαλάσσια υπηρεσία περιλαμβάνεται και ο χρόνος φοιτήσεως σε εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή Κέντρο Επιμορφώσεως (όχι περισσότερος από έξι μήνες) (γ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση και άσκηση που καλύπτει τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος Α-ΙΙΙ/2 του Κώδικα STCW (δ) να έχει καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Cambridge First Certificate ή ισότιμου και (ε) να έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα εκπαιδεύσεως από αναγνωρισμένες σχολές, απαιτούμενα από Διεθνείς Συμβάσεις, Κώδικες ή από νομοθεσία που ισχύουν στη Δημοκρατία.

9 16. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού δεύτερου μηχανικού σε θαλασσοπλοούντα πλοία των οποίων η ισχύς της κύριας μηχανής πρόωσης είναι 750 kw και άνω πρέπει (α) Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις προς πιστοποίηση ως αξιωματικός υπεύθυνος φυλακής μηχανής (β) να έχει θαλάσσια υπηρεσία τριάντα έξι (36) μηνών μετά την απόκτηση πιστοποιητικού αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής μηχανοστασίου, σε επανδρωμένο μηχανοστάσιο ή οριζόμενου αξιωματικού υπηρεσίας μηχανοστασίου σε περιοδικά μη επανδρωμένο μηχανοστάσιο, σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 750 kw εάν ο υποψήφιος έχει Δίπλωμα Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (κλάδου ναυτομηχανικής) ή Ανώτερης Σχολής Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, αναγνωρισμένων από τη Δημοκρατία και επιπρόσθετα δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος των κλάδων Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανικών, η απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία μειώνεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες εάν ο υποψήφιος έχει μόνο δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος όπως καθορίζεται πιο πάνω, απαιτείται θαλάσσια υπηρεσία τριάντα (30) μηνών στην απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω θαλάσσια υπηρεσία περιλαμβάνεται και ο χρόνος φοιτήσεως σε εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή Κέντρο Επιμορφώσεως (όχι περισσότερος από έξι μήνες). Πιστοποιητικό δεύτερου μηχανικού. (γ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση και άσκηση που καλύπτει τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος Α-ΙΙΙ/2 του Κώδικα STCW (δ) να έχει καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Cambridge First Certificate ή ισότιμου και (ε) να έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα εκπαιδεύσεως από αναγνωρισμένες σχολές, απαιτούμενα από Διεθνείς Συμβάσεις, Κώδικες ή από νομοθεσία που ισχύουν στη Δημοκρατία. 17. (1) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού αξιωματικού Πιστοποιητικό αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής μηχανοστασίου, σε επανδρωμένο μηχανοστάσιο ή οριζόμενου υπεύθυνου αξιωματικού υπηρεσίας μηχανοστασίου σε περιοδικά μη επανδρωμένο φυλακής μηχανοστάσιο σε θαλασσοπλοούντα πλοία των οποίων η ισχύς της κύριας μηχανής μηχανοστασίου. πρόωσης είναι 750 kw και άνω πρέπει (α) Να είναι ηλικίας όχι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών (β) να έχει συμπληρώσει όχι λιγότερη από έξι μήνες θαλάσσια υπηρεσία στο κλάδο μηχανοστασίου σύμφωνα με το Μέρος Α-ΙΙΙ/1 του Κώδικα STCW (γ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση και άσκηση τουλάχιστο τριάντα (30) μηνών, η οποία περιλαμβάνει εκπαίδευση επί πλοίου που αποδεικνύεται από εγγραφές σε εκγεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή βιβλίο εκπαίδευσης και ικανοποιεί τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος Α-ΙΙΙ/1 του Κώδικα STCW (δ) να έχει καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Cambridge First Certificate ή ισότιμου και (ε) να έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα εκπαιδεύσεως από αναγνωρισμένες σχολές, απαιτούμενα από Διεθνείς Συμβάσεις, Κώδικες ή από νομοθεσία που ισχύουν στη Δημοκρατία. (2) Μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του έτους 2002, για υποψήφιους προς απόκτηση πιστοποιητικού αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής μηχανοστασίου, σε επανδρωμένο μηχανοστάσιο ή οριζόμενου αξιωματικού υπηρεσίας μηχανοστασίου

10 Πιστοποιητικό μελών πληρώματος που αποτελούν " μέρος Φυλακής ναυσιπλοΐας. Πιστοποιητικό πληρώματος που αποτελεί μέρος Φυλακής σε επανδρωμένο μηχανοστάσιο ή έχει οριστεί να εκτελεί καθήκοντα σε περιοδικά μη επανδρωμένο μηχανοστάσιο. σε περιοδικά μη επανδρωμένο μηχανοστάσιο σε θαλασσοπλοούντα πλοία των οποίων η ισχύς της κύριας μηχανής πρόωσης είναι 750 kw και άνω, που έχουν αρχίσει εγκεκριμένο κύκλο εκπαίδευσης πριν από την 1η Αυγούστου του 1998, δε θα απαιτείται εκπαίδευση επί πλοίου που αποδεικνύεται από εγγραφές σε εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή βιβλίο εκπαίδευσης, αλλά θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει όχι λιγότερη από δώδεκα (12) μήνες θαλάσσια υπηρεσία στον κλάδο μηχανοστασίου. 18. (1) Κάθε μέλος πληρώματος που αποτελεί μέλος φυλακής ναυσιπλοΐας σε θαλασσοπλοούντα πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω, εκτός εκείνων που είναι υπό εκπαίδευση και μέλη του πληρώματος τα καθήκοντα εκείνων που είναι υπό εκπαίδευση και μέλη του πληρώματος, τα καθήκοντα των οποίων, ενώ εκτελούν φυλακή, δεν απαιτούν κάποια ειδικότητα, θα διαθέτουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά για να ασκούν τέτοια καθήκοντα. (2) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση κατάλληλου πιστοποιητικού πληρώματος που αποτελεί μέρος φυλακής ναυσιπλοΐας πρέπει (α) Να είναι ηλικίας όχι κάτω των δεκαοκτώ ετών (β) να έχει θαλάσσια υπηρεσία ενός έτους με ειδικότητα καταστρώματος θαλάσσια υπηρεσία έξι μηνών τουλάχιστον από τη συνολικά απαιτούμενη κατευθυνόμενης εκπαιδεύσεως επί πλοίου διανύεται υπό την επίβλεψη προσοντούχου ναυτικού κατά την οποία θα τηρείται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο, το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από αναγνωρισμένο από την Αρμόδια Αρχή Εκπαιδευτικό Κέντρο, που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση (γ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εκπαίδευση σύμφωνα με τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος Α-ΙΙ/4 του Κώδικα STCW σε ειδικό πρόγραμμα εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή (δ) να έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα εκπαιδεύσεως από αναγνωρισμένες σχολές, απαιτούμενα από Διεθνείς Συμβάσεις, Κώδικες ή από νομοθεσία που ισχύουν στη Δημοκρατία. 19. (1) Κάθε μέλος πληρώματος που αποτελεί μέρος φυλακής σε επανδρωμένο μηχανοστάσιο ή έχει οριστεί να εκτελεί καθήκοντα σε περιοδικά μη επανδρωμένο μηχανοστάσιο σε θαλασσοπλοούντα πλοία των οποίων η ισχύς της κύριας μηχανής πρόωσης είναι 750 kw και άνω, εκτός εκείνων που είναι υπό εκπαίδευση και μέλη του πληρώματος τα καθήκοντα των οποίων, ενώ εκτελούν φυλακή, δεν απαιτούν κάποια ειδικότητα, θα διαθέτουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά για να ασκούν τέτοια καθήκοντα. (2) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση κατάλληλου πιστοποιητικού πληρώματος που αποτελεί μέρος φυλακής σε επανδρωμένο μηχανοστάσιο ή έχει οριστεί να εκτελεί καθήκοντα σε περιοδικά μη επανδρωμένο μηχανοστάσιο πρέπει (α) Να είναι ηλικίας όχι κάτω των δεκαοκτώ ετών (β) να έχει θαλάσσια υπηρεσία ενός έτους με ειδικότητα στον κλάδο μηχανής θαλάσσια υπηρεσία έξι μηνών τουλάχιστον από τη συνολικά απαιτούμενη κατευθυνόμενης εκπαιδεύσεως επί πλοίου διανύεται υπό την επίβλεψη προσοντούχου ναυτικού κατά την οποία θα τηρείται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση

11 (γ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς αναγνωρισμένη εκπαίδευση σύμφωνα με τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος Α-ίΙΙ/4 του Κώδικα STCW σε ειδικό πρόγραμμα εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή και (δ) να έχει κατάλληλα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα εξειδικευμένης εκπαιδεύσεως από αναγνωρισμένες σχολές, απαιτούμενα από Διεθνείς Συμβάσεις, Κώδικες ή από νομοθεσία που ισχύουν στη Δημοκρατία. 20. (1) Κάθε πρόσωπο, που προΐσταται ή εκτελεί καθήκοντα χειριστή Προσωπικό Ραδιοεπικοινωνιών. ραδιοεπικοινωνιών σε πλοίο που απαιτείται να συμμετέχει στο Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας (GMDSS),πρέπει να διαθέτει κατάλληλο πιστοποιητικό σχετικό με το (GMDSS), που εκδόθηκε ή αναγνωρίστηκε από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνιών. (2) Επιπρόσθετα κάθε υποψήφιος για πιστοποίηση σύμφωνα με το παρόν άρθρο για υπηρεσία στο πλοίο που υποχρεούται να διαθέτει τηλεπικοινωνιακή εγκατάσταση από τη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974, όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει στη Δημοκρατία, πρέπει: (α) Να είναι ηλικίας όχι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και (β) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εκπαίδευση σύμφωνα με τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος A-IV/2 του Κώδικα STCW. 21. (1) Αξιωματικοί και ναυτικοί, στους οποίους ανατίθενται συγκεκριμένα Προσωπικό δεξαμενοπλοίων. καθήκοντα και ευθύνες, που σχετίζονται με το φορτίο ή τα μέσα φορτοεκφορτώσεως δεξαμενοπλοίων, πρέπει να έχουν (α) Θαλάσσια υπηρεσία, τουλάχιστο, τριών μηνών σε δεξαμενόπλοιο προκειμένου να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις των ασφαλών επιχειρησιακών πρακτικών ή (β) θαλάσσια υπηρεσία, ενός μηνός, αν το δεξαμενόπλοιο στο οποίο ναυτολογούνται, είναι ολικής χωρητικότητας μέχρι 3000 και πραγματοποιεί πλόες διαρκείας μέχρι εβδομήντα δύο ωρών, και εφόσον η πείρα που έχει αποκτηθεί στο δεξαμενόπλοιο ικανοποιεί την Αρμόδια Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά του δεξαμενοπλοίου, τον αριθμό των ταξιδίων και των εργασιών φόρτωσης - εκφόρτωσης που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου (γ) επιτυχή εκπαίδευση σε ειδικό πρόγραμμα εξοικείωσης δεξαμενοπλοίου, εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή, που καλύπτει τουλάχιστο τη διδακτέα ύλη που δίδεται για τέτοια προγράμματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-V/l του Κώδικα STCW- και (δ) επιτυχή εκπαίδευση σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό Κέντρο στα θέματα πυρκαγιών, προχωρημένου επιπέδου σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους A- VI/3 του Κώδικα STCW. (2) Πλοίαρχος, υποπλοίαρχος, πρώτος και δεύτερος μηχανικός δεξαμενόπλοιων ή οποιοδήποτε άτομο με άμεση ευθύνη φόρτωσης, εκφόρτωσης, και μέριμνα κατά τη μεταφορά ή χειρισμό φορτίου δεξαμενόπλοιων, πέραν των απαιτήσεων του προηγούμενου εδάφιου (1), πρέπει να έχουν (α) Θαλάσσια υπηρεσία τριών μηνών, τουλάχιστο, κατάλληλη για τα καθήκοντά τους σε δεξαμενόπλοιο του τύπου που πρόκειται να ναυτολογηθούν και

12 (β) επιτυχή εκπαίδευση σε ειδικό πρόγραμμα εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή, που θα καλύπτει τουλάχιστο τα θέματα που ορίζονται στο Μέρος Α-V/l του Κώδικα STCW, τα οποία είναι απαραίτητα για τα καθήκοντά τους στο πετρελαιοφόρο, δεξαμενόπλοιο χημικών ή υγραεριοφόρο, στο οποίο πρόκειται να ναυτολογηθούν. (3) Κατάλληλο πιστοποιητικό θα εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή στους πλοιάρχους και αξιωματικούς που ικανοποιούν τις διατάξεις του εδαφίου (1)ή (2), ή το υπάρχον πιστοποιητικό τους θα θεωρείται. Ναυτικοί που ικανοποιούν τις διατάξεις του εδαφίου (1) ή (2) θα πιστοποιούνται από την Αρμόδια Αρχή. Προσωπικό RO-RO επιβατηγών πλοίων 22. (1) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επί των πλοιάρχων, αξιωματικών και μελών πληρώματος και λοιπού προσωπικού που υπηρετεί σε επιβατηγά πλοία RO-RO. (2) Για την ανάληψη καθηκόντων σε επιβατηγά πλοία RO-RO, οι ναυτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την απαιτούμενη εκπαίδευση που προβλέπεται στα επόμενα εδάφια (4) έως (8), ανάλογα με την ειδικότητα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους. (3) Οι ναυτικοί που απαιτείται να εκπαιδευτούν σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια (4), (7) και (8), σε χρονικά διαστήματα που δε θα είναι μεγαλύτερα των πέντε ετών, θα λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση εκσυγχρονισμού γνώσεων, εγκεκριμένη από την Αρμόδια Αρχή ή θα παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν επιτύχει το απαιτούμενο πρότυπο ικανότητας εντός των προηγούμενων πέντε ετών. (4) Ο πλοίαρχος, οι αξιωματικοί και το λοιπό προσωπικό, που έχουν καθοριστεί στον πίνακα συγκεντρώσεως - διαιρέσεως πληρώματος να βοηθούν τους επιβάτες σε καταστάσεις ανάγκης στα επιβατηγά πλοία RO-RO, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση στη διαχείριση πλήθους σε αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο, όπως καθορίζεται στο Μέρος A-V/2, παράγραφος 1, του Κώδικα STCW. (5) Ο πλοίαρχος, οι αξιωματικοί και το λοιπό προσωπικό, στους οποίους έχουν ανατεθεί συγκεκριμένα καθήκοντα και ευθύνες σε επιβατηγά πλοία RO-RO, πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα εξοικειώσεως σε αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο, όπως καθορίζεται στο Μέρος A-V/2, παράγραφος 2, του Κώδικα STCW. (6) Προσωπικό, που παρέχει άμεση εξυπηρέτηση σε επιβάτες σε χώρους των επιβατών, στα επιβατηγά πλοία RO-RO, πρέπει να έχει ολοκληρώσει εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας σε αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο, όπως καθορίζεται στο Μέρος A-V/2, παράγραφος 3, του Κώδικα STCW. (7) Ο πλοίαρχος, υποπλοίαρχοι, πρώτοι και δεύτεροι μηχανικοί και κάθε άτομο, στους οποίους έχει ανατεθεί η άμεση ευθύνη επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών, φόρτωσης ή εκφόρτωσης φορτίου ή κλείσιμο των ανοιγμάτων του σκάφους σε επιβατηγά πλοία RO-RO, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση όσον αφορά την ασφάλεια των επιβατών, την ασφάλεια φορτίου και την ακεραιότητα του σκάφους, σε αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο, όπως καθορίζεται στο Μέρος A-V/2, παράγραφος 4, του Κώδικα STCW. (8) Ο πλοίαρχος, υποπλοίαρχοι, πρώτοι και δεύτεροι μηχανικοί και κάθε άτομο, που έχει την ευθύνη για την ασφάλεια των επιβατών σε καταστάσεις ανάγκης σε επιβατηγά πλοία RO-RO, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση σε θέματα διοικήσεως πλήθους και ανθρώπινης συμπεριφοράς σε κρίσιμες καταστάσεις σε αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο, όπως καθορίζεται στο Μέρος A-V/2, παράγραφος 5, του Κώδικα STCW.

13 (9) Κατάλληλο πιστοποιητικό ή αποδεικτικό έγγραφο εκπαιδεύσεως εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή στους ναυτικούς που ικανοποιούν τις διατάξεις των εδαφίων (4), (5), (6), (7) και (8). 23. (1) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επί των πλοιάρχων, Προσωπικό επιβατηγών. αξιωματικών και των μελών του πληρώματος και του λοιπού προσωπικού, που υπηρετεί σε επιβατηγά πλοία. (2) Για την ανάληψη καθηκόντων σε επιβατηγά πλοία, οι ναυτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την απαιτούμενη εκπαίδευση που προβλέπεται στα επόμενα εδάφια (4) έως (8), ανάλογα με την ειδικότητα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους. (3) Οι ναυτικοί, που απαιτείται να εκπαιδευτούν σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια (4), (7) και (8), σε χρονικά'διαστήματα που δε θα είναι μεγαλύτερα των πέντε ετών, θα λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση εκσυχρονισμού γνώσεων, εγκεκριμένη από την Αρμόδια Αρχή ή θα παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν επιτύχει το απαιτούμενο πρότυπο ικανότητας εντός των προηγούμενων πέντε ετών. (4) Ο πλοίαρχος, οι αξιωματικοί και το λοιπό προσωπικό, που έχουν καθοριστεί στον πίνακα συγκεντρώσεως - διαιρέσεως πληρώματος να βοηθούν τους επιβάτες σε καταστάσεις ανάγκης στα επιβατηγά πλοία, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση στη διαχείριση πλήθους σε αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο, όπως καθορίζεται στο Μέρος A-V/3, παράγραφος 1, του Κώδικα STCW. (5) Ο πλοίαρχος, οι αξιωματικοί και το λοιπό προσωπικό, στους οποίους έχουν ανατεθεί συγκεκριμένα καθήκοντα και ευθύνες σε επιβατηγά πλοία, πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα εξοικειώσεως σε αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο, όπως καθορίζεται στο Μέρος A-V/3, παράγραφος 2, του Κώδικα STCW. (6) Προσωπικό, που παρέχει άμεση εξυπηρέτηση σε επιβάτες σε χώρους των επιβατών, σε επιβατηγά πλοία, πρέπει να έχει ολοκληρώσει εκπαίδευση σε θέματα ασφαλείας σε αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο, όπως καθορίζεται στο Μέρος A-V/3 παράγραφος 3, του Κώδικα STCW. (7) Ο πλοίαρχος, ο υποπλοίαρχος, και κάθε άτομο, στο οποίο έχει ανατεθεί η άμεση ευθύνη επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών σε επιβατηγά πλοία, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση όσον αφορά την ασφάλεια των επιβατών σε αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο, όπως καθορίζεται στο Μέρος A-V/3, παράγραφος 4, του Κώδικα STCW. (8) Ο πλοίαρχος, ο υποπλοίαρχος, πρώτοι και δεύτεροι μηχανικοί και κάθε άτομο, που έχει την ευθύνη για την ασφάλεια των επιβατών σε καταστάσεις ανάγκης σε επιβατηγά πλοία, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση σε θέματα διοικήσεως πλήθους και ανθρώπινης συμπεριφοράς σε κρίσιμες καταστάσεις σε αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο, όπως καθορίζεται στο Μέρος A-V/3, παράγραφος 5, του Κώδικα STCW. (9) Κατάλληλο πιστοποιητικό ή αποδεικτικό έγγραφο εκπαιδεύσεως εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή στους ναυτικούς που ικανοποιούν τις διατάξεις του εδαφίου (4), (5), (6), (7) ή (8) του παρόντος άρθρου. 24. (1) Όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή απασχολούνται σε θαλασσοπλοούντα πλοία, εκτός από τους επιβάτες, πρέπει να λαμβάνουν εγκεκριμένη από την Αρμόδια Αρχή εκπαίδευση εξοικείωσης σε τεχνικές ατομικής επιβίωσης ή να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες και οδηγίες σύμφωνα με το Μέρος A-VI/1, παράγραφος 1, του Κώδικα STCW. Αποδεικτικό έγγραφο εκπαιδεύσεως εξοικείωσης.

14 Πιστοποιητικό αποδεικτικό έγγραφο βασικής εκπαίδευσης ασφάλειας. Πιστοποιητικό χειριστή σκάφους επιβίωσης ή λέμβου διάσωσης. Πιστοποιητικό χειριστή ταχύπλοου λέμβου διάσωσης. (2) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση αποδεικτικού εγγράφου εκπαιδεύσεως εξοικείωσης για συγκεκριμένο πλοίο πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς αναγνωρισμένη εκπαίδευση σε τεχνικές ατομικής επιβίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους A-VI/1, παράγραφος 1, του Κώδικα STCW. 25. (1) Ναυτικοί, που ναυτολογούνται ή απασχολούνται με οποιαδήποτε ειδικότητα σε πλοίο, κατά τις εμπορικές δραστηριότητες του πλοίου ως μέλη του πληρώματος του πλοίου με καθορισμένα καθήκοντα ασφάλειας ή πρόληψης της ρύπανσης κατά τη λειτουργία του πλοίου, πριν τους ανατεθούν οποιαδήποτε καθήκοντα στο πλοίο, πρέπει να λάβουν εγκεκριμένη από την Αρμόδια Αρχή εκπαίδευση και οδηγίες σύμφωνα με το Μέρος A-VI/1, παράγραφος 2, του Κώδικα STCW, και να έχουν επιτύχει το απαιτούμενο πρότυπο ικανότητας, που καθορίζεται εκεί, νοουμένου ότι αυτό θα παραμείνει σε ισχύ για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε ετών, από την ημερομηνία αποφοίτησης του υποψηφίου. (2) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ή αποδεικτικού εγγράφου εκπαιδεύσεως βασικής εκπαίδευσης ασφάλειας, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση εξοικείωσης σε τεχνικές ατομικής επιβίωσης, που καλύπτει τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος A-VI/1, παράγραφος 2, του Κώδικα STCW. (3) Ξενοδοχειακό προσωπικό και άλλα άτομα που εργάζονται ή απασχολούνται σε επιβατηγά ή επιβατηγά RO-RO πλοία και παρέχουν άμεση εξυπηρέτηση σε επιβάτες, που όμως δεν έχουν καθορισμένα καθήκοντα ασφάλειας ή πρόληψης της ρύπανσης κατά τη λειτουργία του πλοίου και δεν έχουν λάβει εγκεκριμένη εκπαίδευση και οδηγίες σύμφωνα με το Μέρος A-VI/1, παράγραφος 2, του Κώδικα STCW, πρέπει να λάβουν εγκεκριμένη εκπαίδευση και οδηγίες σε θέματα τεχνικών επιβίωσης, πρόληψης πυρκαγιάς και πυρόσβεσης, στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες και ασφάλεια και κοινωνικές ευθύνες, σύμφωνα με το πρότυπο ικανότητας που καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή. (4) Οι ναυτικοί, οι οποίοι απαιτείται να εκπαιδευτούν σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου αυτού, οφείλουν να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν επιτύχει το απαιτούμενο πρότυπο ικανότητας, εντός των αμέσως προηγούμενων πέντε ετών. 26. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού χειριστή σκάφους επιβίωσης ή λέμβου διάσωσης πρέπει (α) Να είναι ηλικίας όχι κάτω των δεκαοκτώ ετών (β) να έχει αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία όχι μικρότερη των δώδεκα μηνών ή να έχει παρακολουθήσει εγκεκριμένο κύκλο σπουδών και να διαθέτει εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι μηνών και (γ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση για σκάφη επιβίωσης και λέμβους διάσωσης που καλύπτει τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος A-VI/2, παράγραφοι 1 έως 4, του Κώδικα STCW. 27. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού χειριστή ταχύπλοου λέμβου διάσωσης πρέπει (α) Να είναι κάτοχος αναγνωρισμένου πιστοποιητικού ικανότητας σε σκάφη επιβίωσης και λέμβους διάσωσης, που δεν είναι ταχύπλοες και (β) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση για ταχύπλοες λέμβους διάσωσης που καλύπτει τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος A-VI/2, παράγραφοι 5 έως 8, του Κώδικα STCW.

15 28. (1) Ναυτικοί, που έχουν οριστεί για τον έλεγχο διαδικασιών πυρόσβεσης, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία προχωρημένου επιπέδου εκπαίδευση σε τεχνικές πυρόσβεσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση, την τακτική και τη διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους A- VI/3 του Κώδικα STCW και να ικανοποιούν τα πρότυπα ικανότητας, που καθορίζονται εκεί. (2) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ή αποδεικτικού εγγράφου εκπαιδεύσεως προχωρημένου επιπέδου αντιμετώπισης πυρκαγιών πρέπει (α) Να είναι ηλικίας όχι κάτω των δεκαοκτώ ετών και (β) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη προχωρημένου επιπέδου εκπαίδευση σε τεχνικές πυρόσβεσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση, την τακτική και διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους A-VI/3 του Κώδικα STCW. 29. (1) Ναυτικοί, στους οποίους έχει ανατεθεί η παροχή ιατρικών πρώτων βοηθειών σε πλοίο, πρέπει να ικανοποιούν τα πρότυπα ικανότητας σε ιατρικές πρώτες βοήθειες, που καθορίζονται στο Μέρος A-VI/4, παράγραφοι 1 έως 3, του Κώδικα STCW. (2) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ή αποδεικτικού εγγράφου εκπαιδεύσεως για παροχή ιατρικών πρώτων βοηθειών σε πλοίο πρέπει (α) Να είναι ηλικίας όχι κάτω των δεκαοκτώ ετών και (β) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση για παροχή πρώτων βοηθειών σε πλοίο, όπως καθορίζεται στο Μέρος A-VI/4, παράγραφοι 1 έως 3, του Κώδικα STCW. 30. (1) Ναυτικοί, στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα ιατρικής μέριμνας στο πλοίο, πρέπει να ικανοποιούν τα πρότυπα ικανότητας για ιατρική μέριμνα σε πλοία, όπως καθορίζονται στο Μέρος A-VI/4, παράγραφοι 4 έως 6, του Κώδικα STCW. (2) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ή αποδεικτικού εγγράφου εκπαιδεύσεως για παροχή ιατρικής μέριμνας σε πλοίο πρέπει (α) Να είναι ηλικίας όχι κάτω των δεκαοκτώ ετών και (β) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση και να έχει αποδεικτικά στοιχεία ότι ικανοποιεί τα πρότυπα ικανότητας για παροχή ιατρικής μέριμνας σε πλοίο, όπως καθορίζονται στο Μέρος Α VI/4, παράγραφοι 4 έως 6, του Κώδικα STCW. ΜΕΡΟΣ V ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 31. (1) Τα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα που αναφέρονται στο Μέρος IV του παρόντος Νόμου, χορηγούνται από την Αρμόδια Αρχή σε ναυτικούς, που έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς, εντός των προηγούμενων πέντε ετών, από ναυτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Αρμόδιας Αρχής και λειτουργεί σύμφωνα με τα απαιτούμενα από Διεθνείς Συμβάσεις, Κώδικες ή άλλη νομοθεσία που ισχύουν στη Δημοκρατία. (2) Τα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα εκδίδονται κατ' αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (α) Πιστοποιητικό ιατρικής εξετάσεως από το οποίο να προκύπτει, ότι αυτός είναι σωματικά και πνευματικά ικανός για το αιτούμενο πιστοποιητικό ή αποδεικτικό έγγραφο (β) αποδεικτικά στοιχεία για τα προσόντα που απαιτούνται για το αιτούμενο πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας και Πιστοποιητικό ή αποδεικτικό έγγραφο εκπαιδεύσεως προχωρημένου επιπέδου αντιμετώπισης πυρκαγιών. Πιστοποιητικό ή αποδεικτικό έγγραφο εκπαιδεύσεως για παροχή ιατρικών πρώτων βοηθειών σε πλοίο. Πιστοποιητικό ή αποδεικτικό έγγραφο εκπαιδεύσεως για παροχή ιατρικής μέριμνας σε πλοίο. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών ή αποδεικτικών εγγράφων.

16 Υπολογισμός πλεονάζοντος χρόνου. Απόδειξη θαλάσσιας υπηρεσίας. (γ) πρωτότυπο αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας της αμέσως κατώτερης τάξεως από το αιτούμενο, εάν υπάρχει. (3) Για την έκδοση του πιστοποιητικού ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου καταβάλλεται το καθορισμένο τέλος. 32. (1) Για την έκδοση πιστοποιητικών κατά τις διατάξεις των άρθρων 12(1), 12(2), 13(1), 13(2), 15 και 16 του παρόντος Νόμου, επιτρέπεται αναδρομή εις πλεονάζοντα χρόνο θαλάσσιας υπηρεσίας, προς συμπλήρωση μέχρι του ενός πέμπτου της προς απόκτηση προαγωγικού πιστοποιητικού ναυτικής ικανότητας απαιτουμένης, εφόσον έχει αποκτηθεί υπό ανάλογο βαθμό ή ειδικότητα, νοουμένου ότι η υπηρεσία αυτή δε θα είναι μικρότερη των δεκαοκτώ μηνών. (2) Η αναδρομή αυτή αφορά αποκλειστικώς και μόνο υπηρεσία διανυθείσα μετά την απόκτηση του αμέσως κατώτερου από το προς απονομή πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας. (3) Ως θαλάσσια υπηρεσία για απόκτηση πιστοποιητικού ναυτικής ικανότητας λογίζεται αυτή που διανύεται με ιδιότητα μέλους του.πληρώματος πλοίων που είναι εν ενεργεία. Ο απαιτούμενος χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας είναι ανάλογος προς το αιτούμενο πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας, εκτός αν από συγκεκριμένη ειδική διάταξη ορίζεται άλλως πως. (4) Πλοία εν ενεργεία λογίζονται αυτά που ευρίσκονται εν πλω, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών παραμονής τους σε λιμένες, κατά τις οποίες ενεργούν εργασίες φορτοεκφορτώσεως ή διατηρούν τα τρία τέταρτα τουλάχιστο της κανονικής συνθέσεως του πληρώματός τους. (5) Τα προβλεπόμενα στις προηγούμενες διατάξεις προσόντα πρέπει να υπάρχουν κατά την ημέρα που υποβάλλεται η αίτηση για την απονομή του αιτούμενου πιστοποιητικού ναυτικής ικανότητας. (6) Τα προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα. 33. (1) Η θαλάσσια υπηρεσία αποδεικνύεται με επίσημο σημείωμα της Αρμόδιας Αρχής, με βάση το τηρούμενο από την Αρμόδια Αρχή Μητρώο. Εάν η υπηρεσία υποψηφίου δεν έχει καταχωρηθεί ακόμα στο Μητρώο αυτό, για τη σύνταξη του σημειώματος, λαμβάνεται υπόψη και η επιπρόσθετη υπηρεσία που υπάρχει στο Βιβλιάριο Ταυτότητας και Ναυτικής Υπηρεσίας του υποψηφίου. (2) Η θαλάσσια υπηρεσία που αποκτάται σε πλοία αλλοδαπά αποδεικνύεται με βεβαίωση που χορηγείται από την αρμόδια αρχή της σημαίας του πλοίου και περιλαμβάνει το όνομα, το είδος, την ολική χωρητικότητα και το λιμένα νηολογήσεως του πλοίου, το είδος, τον αριθμό και την ιπποδύναμη των μηχανών του, το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ναυτικού, τις ημερομηνίες και λιμένες ναυτολογήσεως και απολύσεως, το βαθμό ή την ειδικότητα υπό τον οποίο υπηρέτησε ο ναυτικός στο πλοίο. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία για επιβεβαίωση της θαλάσσιας υπηρεσίας. Έλεγχος προσόντων. (3) Σε όλες τις περιπτώσεις η θαλάσσια υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν καλύπτει τις από τις οικείες διατάξεις οριζόμενες προϋποθέσεις, ως προς την ειδικότητα ή βαθμό, υπό τον οποίο πρέπει να έχει διανυθεί. 34. (1) Τα προσόντα των υποψηφίων για απόκτηση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας ή αποδεικτικών εγγράφων ελέγχονται από Επιθεωρητή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας οριζόμενο από το Διευθυντή.

17 (2) Εάν διαπιστωθούν από τον έλεγχο ελλείψεις καλείται ο υποψήφιος να συμπληρώσει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν, πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού ή αποδεικτικού εγγράφου. 35. Εκδότης ή κομιστής πλαστών ή μη αληθούς περιεχομένου πιστοποιητικών ή εγγράφων, προς το σκοπό αποκτήσεως ή συμπληρώσεως προσόντων προς λήψη πιστοποιητικού ναυτικής ικανότητας ή άλλου πιστοποιητικού ή αποδεικτικού εγγράφου τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές και επί πλέον στερείται για δύο έτη του δικαιώματος αποκτήσεως πιστοποιητικού ή της συμμετοχής του σε σχετικές εξετάσεις. ΜΕΡΟΣ VI ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 36. (1) Τα πιστοποιητικά καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα εκπαιδεύσεως, εκδίδονται από την Αρμόδια Αρχή κατά τον καθορισμένο από αυτήν τύπο, εφόσον ικανοποιούνται όλες οι προς τούτο προϋποθέσεις, που τίθενται στον παρόντο Νόμο και καταβληθεί το τυχόν προβλεπόμενο καθορισμένο τέλος. (2) Τα εκδιδόμενα κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα παραδίδονται στον κατά νόμο δικαιούμενο να τα κατέχει, και ενδεικτικώς περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: (α) Αύξοντα αριθμό πιστοποιητικού ή αποδεικτικού εγγράφου (β) αριθμό μητρώου ναυτικού (γ) λειτουργικά καθήκοντα, επίπεδα, ειδικότητα και τυχόν περιορισμούς (δ) ονοματεπώνυμο, όνομα μητρός και ημερομηνία γεννήσεως (ε) κάθε αναγκαία παρατήρηση (στ) ημερομηνία εκδόσεως (ζ) υπογραφή του ναυτικού (η) φωτογραφία του ναυτικού. 37. Τα δυνάμει του προηγούμενου άρθρου εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι θεωρήσεις αυτών παραμένουν σε ισχύ μόνο για όσο διάστημα ο κάτοχός τους εξακολουθεί να ικανοποιεί όλες τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις που προβλέπονται για το πιστοποιητικό αυτό από τον παρόντα Νόμο και τη Σύμβαση STCW. Ποινικό αδίκημα περί την έκδοση ή προσκόμιση ψευδούς πιστοποιητικού ή εγγράφου. Έκδοση και τύπος πιστοποιητικών και αποδεικτικών εγγράφων. Ισχύς πιστοποιητικών και θεωρήσεων πιστοποιητικών. Μητρώο πιστοποιητικών και αποδεικτικών εγγράφων 38. (1) Τα δυνάμει του Μέρους αυτού εκάστοτε χορηγούμενα πιστοποιητικά εκπαιδεύσεως. και αποδεικτικά έγγραφα εκπαιδεύσεως καταχωρίζονται στο προς τούτο τηρούμενο Μητρώο Πιστοποιητικών και Αποδεικτικών Εγγράφων Εκπαιδεύσεως. (2) Το Μητρώο αυτό τηρείται στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας κατά τον καθορισμένο από την Αρμόδια Αρχή τύπο. (3) Στο Μητρώο καταχωρίζονται επίσης όλες οι κατά τις διατάξεις του Μέρους αυτού ενεργούμενες θεωρήσεις, η λήξη ή η επανακύρωση της ισχύος, η αναστολή ή η ακύρωση των πιστοποιητικών, ή δήλωση απώλειας ή φθοράς ή καταστροφής τους και γενικά οτιδήποτε αφορά στα καταχωρισμένα στο Μητρώο πιστοποιητικά ή έγγραφα. 39. (1) Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή καταστροφής του πιστοποιητικού ή αποδεικτικού εγγράφου εκπαιδεύσεως, ο κατά νόμο δικαιούμενος να το κατέχει δύναται να υποβάλει αίτηση προς αντικατάστασή του. (2) Με την αίτηση συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τις συνθήκες απώλειας, φθοράς ή καταστροφής, το εφθαρμένο πιστοποιητικό ή έγγραφο και Απώλεια ή φθορά πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων.

18 Θεώρηση πιστοποιητικών. Επανακύρωση και επέκταση της ισχύος πιστοποιητικών. δύο φωτογραφίες του ενδιαφερομένου και καταβάλλεται το τυχόν προβλεπόμενο καθορισμένο τέλος. (3) Η Αρμόδια Αρχή, εφόσον κρίνει δικαιολογημένη την αιτούμενη αντικατάσταση, εκδίδει ακριβές αντίγραφο του αρχικού πιστοποιητικού ή εγγράφου και το παραδίδει στο δικαιούχο. Για την έκδοση του αντίγραφου αυτού γίνεται σχετική μνεία στο κατά το προηγούμενο άρθρο τηρούμενο Μητρώο. 40. Τα κατά τις διατάξεις του Μέρους αυτού εκδιδόμενα πιστοποιητικά θεωρούνται από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμβάσεως STCW, εφόσον η Αρμόδια Αρχή βεβαιωθεί ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού ικανοποιεί όλες τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις, που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο. Μνεία της θεώρησης γίνεται στο κατά το άρθρο 38 τηρούμενο Μητρώο. 41. (1) Τα πιστοποιητικά πλοιάρχων, αξιωματικών και χειριστών ραδιοεπικοινωνιών, τα οποία εκδίδονται κατά τις διατάξεις του Μέρους αυτού ή αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VIII του παρόντος Νόμου, δε θα είναι έγκυρα για θαλάσσια υπηρεσία εκτός εάν η ισχύς τους επανακυρωθεί και παραταθεί ανά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη, προς βεβαίωση της συνεχούς επαγγελματικής τους ικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-Ι/11 του Κώδικα STCW. (2) Κάθε πλοίαρχος και αξιωματικός, που υπηρετεί σε πλοία που διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 21(1), 22(1) και 23(1) του παρόντος Νόμου, πρέπει να συμπληρώνει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση για σκοπούς ανανέωσης των γνώσεών του, ανά διαστήματα εκάστοτε καθοριζόμενα από την Αρμόδια Αρχή, τα οποία όμως δε δύνανται να υπερβαίνουν τα πέντε έτη. Απόρριψη της αιτήσεως προς έκδοση ή επανακύρωση πιστοποιητικού. Απόκτηση πιστοποιητικού από κατόχους πιστοποιητικού ξένης χώρας. 42. (1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να απορρίψει την αίτηση προς έκδοση ή αναγνώριση ή επανακύρωση και παράταση της ισχύος πιστοποιητικού έστω και αν το πρόσωπο που υπέβαλε την αίτηση ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο προϋποθέσεις, εάν λαμβάνοντας υπ' όψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, κρίνει ότι το πρόσωπο αυτό, για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι κατάλληλο να κατέχει το πιστοποιητικό και να ενεργεί υπό την ιδιότητα στην οποία αναφέρεται το πιστοποιητικό. (2) Η απόφαση της Αρμόδιας Αρχής προς απόρριψη της αίτησης, γραπτή και επαρκώς αιτιολογημένη, επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος έχει δικαίωμα να ζητήσει μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε ημερών τη διεξαγωγή έρευνας και επανεξέταση της αιτήσεώς του. (3) Η έρευνα διεξάγεται από δύο επιθεωρητές του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, που ορίζονται από το Διευθυντή και υποβάλλουν το πόρισμά τους προς την Αρμόδια Αρχή, που αποφαίνεται επί της αιτήσεως προς επανεξέταση. 43. Ναυτικοί, κάτοχοι πιστοποιητικού ναυτικής ικανότητας ξένης χώρας, οποιασδήποτε βαθμίδας αξιωματικού, που είναι αναγνωρισμένο από τη Δημοκρατία, δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα για απόκτηση του ανώτερου από το κατεχόμενο πιστοποιητικού, εάν έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία για την απόκτηση του ήδη κατεχόμενου πιστοποιητικού, ίσου χρόνου με αυτή που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο για το πιστοποιητικό αυτό.

19 ΜΕΡΟΣ VII ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ Ή ΜΕΣΑ Ή ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΜΕΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ή ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΑ 44. (1) Στο προσωπικό πλοίων, που λειτουργούν αποκλειστικά μέσα σε εσωτερικά ύδατα ή μέσα ή πλησίον προασπισμένων υδάτων ή περιοχών, όπου εφαρμόζονται κανονισμοί, λιμένα, η Αρμόδια Αρχή δύναται να εκδώσει τα ακόλουθα πιστοποιητικά: (α) Πιστοποιητικό κυβερνήτη (μη θαλασσοπλοούν πλοίο) (β) Πιστοποιητικό κατώτερου πληρώματος γέφυρας (μη θαλασσοπλοούν πλοίο) ή (γ) Πιστοποιητικό κατώτερου πληρώματος μηχανής (μη θαλασσοπλοούν πλοίο). (2) Κάθε υποψήφιος για την απόκτηση των πιο πάνω πιστοποιητικών πρέπει Προσωπικό πλοίων που λειτουργούν αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα ή μέσα ή πλησίον προασπισμένων υδάτων ή περιοχών, όπου εφαρμόζονται κανονισμοί λιμένα. (α) Να είναι ηλικίας όχι κάτω των δεκαοκτώ ετών (β) να έχει έκθεση ιατρικής εξετάσεως, από την οποία να προκύπτει ότι είναι σωματικά και πνευματικά ικανός για την αντίστοιχη προς το πιστοποιητικό ναυτική υπηρεσία (γ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εκπαίδευση σε ειδικό πρόγραμμα αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή, ανάλογο προς το αιτούμενο πιστοποιητικό και (δ) να έχει θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστο τριών ετών, σε πλοία της ίδιας κατηγορίας, για το πιστοποιητικό κυβερνήτη. ΜΕΡΟΣ VIII ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ STCW 45. (1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να αναγνωρίσει, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αναγνώριση πιστοποιητικών 1/2 της Συμβάσεως STCW, πιστοποιητικό που εκδόθηκε από τη διοίκηση άλλου άλλου Μέρους. Κράτους Μέρους της Συμβάσεως STCW, στο οποίο η Σύμβαση STCW τέθηκε σε ισχύ, σε πλοίαρχο, αξιωματικό ή χειριστή ραδιοεπικοινωνιών, εφόσον ικανοποιηθεί, με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που δυνατό να περιλαμβάνουν και την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και τον έλεγχο διαδικασιών, ότι (α) Έχουν τηρηθεί πλήρως οι απαιτήσεις της Συμβάσεως STCW, που αφορούν στα πρότυπα ικανότητας, την έκδοση και θεώρηση πιστοποιητικών και την τήρηση μητρώων και (β) θα παρέχεται από το άλλο αυτό Μέρος έγκαιρη γνωστοποίηση κάθε σημαντικής αλλαγής στις ρυθμίσεις για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση, που προβλέπονται σύμφωνα με τη Σύμβαση STCW. (2) Εάν η Αρμόδια Αρχή αναγνωρίσει πιστοποιητικό δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, το θεωρεί προς επιβεβαίωση της αναγνώρισής του, εφόσον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Συμβάσεως STCW, που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού και καταβληθεί το τυχόν καθορισμένο τέλος. (3) Η θεώρηση ενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 1/2 της Συμβάσεως STCW, σε χωριστό έγγραφο που φέρει τον τίτλο «ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ». (4) Η Αρμόδια Αρχή δύναται, εάν οι περιστάσεις το επιβάλλουν, να επιτρέψει σε ναυτικό να υπηρετήσει με ειδικότητα εκτός αυτή του αξιωματικού ραδιοεπικοινωνιών ή χειριστή ραδιοεπικοινωνιών, εκτός αν προβλέπεται από τους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο

20 Εποπτεία ναυτικής εκπαιδεύσεως. των τριών μηνών, σε κυπριακό πλοίο, εφόσον διαθέτει κατάλληλο και ισχύον πιστοποιητικό, που εκδόθηκε και θεωρήθηκε όπως απαιτείται, από άλλο Κράτος Μέρος στο οποίο η Σύμβαση STCW έχει τεθεί σε εφαρμογή, για χρήση σε πλοία αυτού του Μέρους, αλλά που δεν έχει ακόμη θεωρηθεί. (5) Η Αρμόδια Αρχή οφείλει να διασφαλίζει ότι οι ναυτικοί που προσκομίζουν για αναγνώριση πιστοποιητικά που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Π/2, ΙΙΙ/2 ή ΠΙ/3 ή εκδόθηκαν σύμφωνα με τον Κανονισμό VII/1 σε διοικητικό επίπεδο, όπως ορίζεται από τον Κώδικα STCW, γνωρίζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία της Δημοκρατίας, που έχει σχέση με τα καθήκοντά τους που τους επιτρέπεται να εκτελούν. (6) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή ανακαλέσει τη θεώρηση αναγνώρισης πιστοποιητικού που έχει αναγνωρίσει, για πειθαρχικούς ή άλλους λόγους, οφείλει να ενημερώσει γραπτώς το Μέρος στο οποίο εκδόθηκε το πιστοποιητικό αναφορικά με τους λόγους που επέβαλαν την ανάκληση. (7) Η Αρμόδια Αρχή οφείλει να ανακοινώνει στο Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού τις πληροφορίες και τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ι/7 της Συμβάσεως STCW. ΜΕΡΟΣ IX ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 46. (1) Η εκπαίδευση και η αξιολόγηση των ναυτικών, όπως απαιτείται από τη Σύμβαση STCW, τελεί υπό τη διοίκηση, την εποπτεία και την παρακολούθηση της Αρμόδιας Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-Ι/6 του Κώδικα STCW. (2) Η εκπαίδευση των ναυτικών δύναται να παρέχεται μόνο σε αναγνωρισμένες κατά τις διατάξεις του επόμενου άρθρου σχολές ναυτικής εκπαιδεύσεως, στις οποίες παρέχονται εκπαιδευτικά προγράμματα εγκεκριμένα από την Αρμόδια Αρχή. Αναγνώριση σχολής ναυτικής εκπαίδευσης. 47. (1) Για την αναγνώριση μιας σχολής ναυτικής εκπαιδεύσεως και την έγκριση των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων απαιτείται να υποβληθεί σχετική αίτηση από τη σχολή, που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (α) Τα απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα (β) τη σειρά μαθημάτων και τις ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα (γ) περιγραφή των κτιριακών υπηρεσιών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (δ) προσόντα υπευθύνων για την εκπαίδευση και την αξιολόγηση των ναυτικών (ε) μέγιστο αριθμό εκπαιδευομένων και αναλογία εκπαιδευτών/αξιολογητών/εξοπλισμού/εκπαιδευομένων (ζ) περιγραφή του προτύπου ποιότητας που εφαρμόζεται για επιτήρηση της εκπαίδευσης, αξιολόγησης ικανότητας και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων (η) διαδικασία, τύπο και σκοπό των εξετάσεων (θ) διαδικασία, τύπο και σκοπό της αξιολόγησης προόδου (ι) ελάχιστα πρότυπα ικανότητας για έκδοση αποδεικτικού επιτυχούς φοίτησης (ια) υπόδειγμα αποδεικτικού επιτυχούς φοίτησης.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με- (α) τα Αρθρα 1(12), (14), (26), (30) και (31),

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 108 (Ι) του 2000

Αριθμός 108 (Ι) του 2000 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Απογραφή των Ναυτικών και Μητρώο Ναυτικής Απογραφής) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ, ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/25/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

"Κώδικας STCW" σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως

Κώδικας STCW σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ιατρική Εξέταση Ναυτικών και Έκδοση Πιστοποιητικών) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1992 ΕΩΣ 2003 ------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (RO/RO) ΔΙΕΘΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (RO/RO) ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΚΕΣΕΝ) ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 4826270 FAX : 210 4813314 E mail : Kesen_pl@lib.yen.gr ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαίδευσης, έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW 1 /1978)».

ΘΕΜΑ : «Αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαίδευσης, έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW 1 /1978)». ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 28 Νοεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 3636/ 04 /12 ΔΕΚΝ Γ - ΔΝΕΡ 2 Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες : 185

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3868, 11/6/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3868, 11/6/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 16(Ι) του 1992 17(Ι) του 2001. 1. Ο παρών Νόμος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα) ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ( ISM CODE ) ΑΠΟΦΑΣΗ Α 741 (18) υιοθετήθηκε από τον IMO στις 4 Νοεμβρίου 1993 αριθμ. 1218.78/01/1995/01-08-95 Υ.Α. (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 232 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 141 Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικα νότητας και δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος E.E. Παρ. I(III) 869 Ν. 11(ΙΙΙ)/2001 Αρ. 3489,12.4.2001 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΚΕΣΕΝ) ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 4823853 FAX : 210 4813314 E mail : Kesenpl@yen.gr ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Χατζηλίας Βιογραφικό Σημείωμα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Νικόλαος Χατζηλίας Βιογραφικό Σημείωμα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα : Οικογενειακή κατάσταση : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ Έγγαμος με ένα παιδί Διεύθυνση Κατοικίας : Μητροπολίτου Ιακώβου 32 Μυτιλήνη GR 81100 Τηλέφωνο Εργασίας : +30-210-36803 Fax Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Ε.Ν. ΣΥΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Ε.Ν. ΣΥΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν. ΣΥΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ορισμοί Ακαδημαϊκό Έτος: 1 Σεπτεμβρίου 31 Αυγούστου Διδακτικό Έτος: 1 Σεπτεμβρίου 5 Ιουλίου Χειμερινό Εξάμηνο: 1 Οκτωβρίου 31 Ιανουαρίου (Διδακτικά Εξάμηνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.10.20 19:29:17 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 7459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΗ Α ΤΑΞΗΣ (ΑΡΘΡΟ 32 ΚΑΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ - ΦΕΚ 1071Β /1998)

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΗ Α ΤΑΞΗΣ (ΑΡΘΡΟ 32 ΚΑΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ - ΦΕΚ 1071Β /1998) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΕΣΕΝ Ρ/Η-Ρ/Ε) Τμήμα Γραμματείας Τηλέφωνο: 210-5570450, 210-5574956

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 73(Ι) του 2004 94(Ι) του 2005 28(Ι) του 2006. 1. Ο παρών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@yen.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠOΙΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ GMDSS (ROC)

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠOΙΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ GMDSS (ROC) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΕΣΕΝ Ρ/Η-Ρ/Ε) Τμήμα Γραμματείας Τηλέφωνο: 210-5570450, 210-5574956

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Α ή Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Α ή Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΚΕΣΕΝ) Τμήμα Γραμματείας Σχολής Πλοιάρχων Τηλεφωνικό κέντρο: 210-4823853, -854 Διεύθυνση: ΦΛΕΜΙΝΓΚ 43,

Διαβάστε περισσότερα

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 663 Ν. 29(Ι)/95 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΒΛΑΒΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προοίμιο. 45 του 1964. 203 του 1988. Για σκοπούς εφαρμογής του περί της Αιγιαλίτιδας Ζώνης Νόμου και των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ (Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοηλεκτρονικών Ραδιοεπικοινωνιών) ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III. Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III. Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935 Ν. 6(lll)/2012 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως Ναυτικής Εργασίας του 2006 (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 Για σκοπούς συμβατότητας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου όπως αυτή κυρώθηκε από τον περί της Συνθήκης Προσχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΩΡΑ Ε.Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΩΡΑ Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@yen.gr ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.7.2014 Ν. 97(Ι)/2014 97(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

729 Ν. 38(I)/92. Ε.Ε. Παρ. I (I), Αρ. 2712,

729 Ν. 38(I)/92. Ε.Ε. Παρ. I (I), Αρ. 2712, Ε.Ε. Παρ. I (I), Αρ. 2712, 29.5.92 729 Ν. 38(I)/92 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμψωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΚΕΣΕΝ) ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΕΣΕΝ Ρ/Η-Ρ/Ε)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΚΕΣΕΝ) ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΕΣΕΝ Ρ/Η-Ρ/Ε) ΘΕΜΑ : ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΟΥ Α ΤΑΞΗΣ Υποψήφιοι Ραδιοτηλεγραφητές Α τάξης. Βεβαίωση της Ανώτατης Ναυτικής Υγειονοµικής Επιτροπής (ΑΝΥΕ). Προσοχή να µην έχει περάσει ένας χρόνος από την

Διαβάστε περισσότερα

Για ενημέρωση των Ιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στην Κύπρο.

Για ενημέρωση των Ιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στην Κύπρο. Για ενημέρωση των Ιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στην Κύπρο. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Υπουργείο Υγείας «Γιώρκειο, Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, Άγιος Ανδρέας, 1448 Λευκωσία», Επίπεδο Κήπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 92/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί48. 31.7.87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4553, 17.2.2016 Ν. 6(Ι)/2016 6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3487, 6/4/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3487, 6/4/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3487 της 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Αναγνώριση και Εξουσιοδότηση Οργανισμών) Νόμος του 2001 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92 E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, 24.1.92 15 Ν. 4/92 Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 185(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4544 Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 1377 Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014

Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ. 4544, 16.12.2015 Ν. 186(I)/2015 Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

170 Ν. 45(Ι)/96. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,

170 Ν. 45(Ι)/96. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3051, Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 170 Ν. 45(Ι)/96 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 6208 Κ.Α.Π. 621/2002 Αρ. 3662,13.12.2002 Αριθμός 621 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3326, 17/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3326, 17/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3326 της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΩΝ (ADVANCED OILTANKER SAFETY) - cow

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΩΝ (ADVANCED OILTANKER SAFETY) - cow ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΚΕΣΕΝ) ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 4823853-854 FAX : 210 4813314 ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20 ης Σεπτεµβρίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20 ης Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 24 Φεβρουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20 ης Σεπτεµβρίου 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3853, 3/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3853, 3/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μεταφοράς στην Κυπριακή έννομη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 110 Ν. 27(Ι)/96 Αρ. 3049,

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 110 Ν. 27(Ι)/96 Αρ. 3049, Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 110 Ν. 27(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4266, 23/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4266, 23/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 47(Ι) του 1997 82(Ι) του 2000 52(Ι) του 2002 27(Ι) του 2006 96(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους - Αριθμός 151 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 217/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2822 της 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 217 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Ο ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014 22(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 26/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ/λου: 4995 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση : Βιθυνίας

Διαβάστε περισσότερα

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 192(I)/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΦΟΡΩΝ (ADVANCED LIGUEFIED GAS TANKER SAFETY)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΦΟΡΩΝ (ADVANCED LIGUEFIED GAS TANKER SAFETY) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΚΕΣΕΝ) ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 4823853-854 FAX : 210 4813314 ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 198(Ι) του 2003 74(Ι) του 2005 79(Ι) του 2007 105(Ι) του 2007 133(Ι)

Διαβάστε περισσότερα