2. Υποψήφιοι/ες για τη Διεύθυνση και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 1986, 1988, 1990, 1997, 1998 και 2002.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Υποψήφιοι/ες για τη Διεύθυνση και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 1986, 1988, 1990, 1997, 1998 και 2002."

Transcript

1 2. Υποψήφιοι/ες για τη Διεύθυνση και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 986, 988, 99, 997, 998 και 22. Παλιεράκη Καλλιόπη

2 Περιεχόμενα 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο και σκοπός της έρευνας Το υλικό της έρευνας και οι σχετικές δυσκολίες ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η κατά φύλο κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (έτη ) Κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση το φύλο και την ειδικότητά τους (έτη ) Κατανομή των υποψηφίων γυναικών για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά φύλο και ειδικότητα (έτη ) Κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση το φύλο και την Περιφέρεια υποβολής αιτήσεων (έτη ) Η κατά φύλο κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά έτος Κατανομή όλων των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά φύλο και ειδικότητα ανά έτος Η κατανομή των γυναικών υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση την ειδικότητα τους ανά έτος Κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση το φύλο και την Περιφέρεια υποβολής αιτήσεων ανά έτος Κατανομή των γυναικών υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση την ειδικότητα ανά Εκπαιδευτική Περιφέρεια(έτη 986, 988, 99 και 998) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3 2. Εισαγωγή 2.. Αντικείμενο και σκοπός της έρευνας Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αποτύπωση της κατάστασης αναφορικά με το κατά πόσο οι γυναίκες εκπαιδευτικοί θέτουν υποψηφιότητα και κατ επέκταση συμμετέχουν σε διοικητικές θέσεις, που συνοδεύονται με γόητρο και κύρος στο χώρο εργασίας τους. Γενικά θα λέγαμε, κυριαρχεί η αντίληψη ότι μολονότι οι γυναίκες συμμετέχουν με ίσο ή και υψηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με τους άνδρες στο επάγγελμα των εκπαιδευτικών, η παρουσία τους περιορίζεται κυρίως στη διδασκαλία στις σχολικές αίθουσες και δεν επεκτείνεται σε διοικητικές θέσεις. Σκοπός της έρευνάς μας, λοιπόν, είναι να διερευνήσει την παραπάνω υπόθεση, μελετώντας την κατά φύλο κατανομή των εκπαιδευτικών που υποβάλλουν αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση διοικητικής ευθύνης. Μολονότι οι θέσεις αυτές προβλέπονται και για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η παρούσα μελέτη περιορίζεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται τα ακόλουθα ζητήματα: Κατά φύλο κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά φύλο και ειδικότητα (όπου υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία). Κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά φύλο και Περιφέρεια υποβολής αιτήσεων. Η παράθεση των σχετικών γραφημάτων που ακολουθεί αμέσως παρακάτω στηρίζεται ακριβώς στα παραπάνω ερωτήματα. Με άλλα λόγια, η ενότητα αυτή χωρίζεται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο υποενότητες 2.2., 2.2.2, και παρουσίαζονται στοιχεία που απαντούν στα παραπάνω ερωτήματα συγκεντρωτικά για όλα τα υπό μελέτη έτη. Στη συνέχεια υποενότητες 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, και παρουσιάζονται τα δεδομένα που αφορούν στην κατά φύλο, ειδικότητα και Περιφέρεια υποβολής αιτήσεων κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα 3

4 Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά έτος. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι παρατίθενται τρεις υποενότητες 2.2.2, και στις οποίες παρατίθενται στοιχεία μόνο για τις γυναίκες υποψήφιες αναφορικά με την ειδικότητά τους αρχικά συνολικά για τα υπό μελέτη έτη και στη συνέχεια για κάθε έτος υποβολής αιτήσεων χωριστά και τέλος σε συσχέτιση προς την ειδικότητα και την Περιφέρεια υποβολής αιτήσεως. 4

5 2..2 Το υλικό της έρευνας και οι σχετικές δυσκολίες Τα πρωτογενή στοιχεία της έρευνας συγκεντρώθηκαν από τους πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διαθέτει το ΥΠΕΠΘ, όπως αυτοί δημοσιεύτηκαν στα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως των ετών 986, 988, 99, 997, 998 και 22. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 24 πραγματοποιήθηκαν τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στις συγκεκριμένες διοικητικές θέσεις, έγιναν ωστόσο με συνοπτικές διαδικασίες χωρίς να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Το πρωτογενές αυτό υλικό έγινε αντικείμενο στατιστικής επεξεργασίας, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Microsoft Excel. Τα δεδομένα που τελικά συλλέχθησαν παρουσίασαν κάποιες ιδιομορφίες που δεν επέτρεψαν έναν ενιαίο τρόπο επεξεργασίας τους. Γενικά επιχειρήθηκε από την ερευνητική ομάδα να καθοριστεί ο αριθμός των υποψηφίων ανδρών και γυναικών και όχι οι υποψηφιότητές τους. Με άλλα λόγια, καταμετρήθηκαν τα άτομα και όχι ο αριθμός των αιτήσεων που είχαν υποβάλλει ανά νομό ή Περιφέρεια. Για το λόγο αυτό άνδρες ή γυναίκες υποψήφιες που είχαν καταθέσει αιτήσεις σε περισσότερους από έναν νομούς για κάθε έτος προσμετρήθηκαν μια φορά και όχι για κάθε υποψηφιότητά τους. Ωστόσο, για τα έτη 997 και 22, ο όγκος και η μορφή των δεδομένων δεν επέτρεψε την επεξεργασία με βάση τον αριθμό των ατόμων και την κατά φύλο κατανομή τους. Ως εκ τούτου και λόγω των δυσκολιών αυτών που θα καθιστούσαν την έρευνα ιδιαίτερα χρονοβόρα ίσως και αναξιόπιστη, στις συγκεκριμένες χρονολογίες τα δεδομένα που τελικά επιλέχθηκε να παρουσιαστούν αφορούν υποψηφιότητες και όχι υποψήφιους/ υποψήφιες. Μια δεύτερη δυσκολία που παρουσιάστηκε σε σχέση με το υπό επεξεργασία υλικό είχε να κάνει με τις ειδικότητες των υποψηφίων. Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση των υποψηφίων δεν αναφέρεται στους πίνακες όλων των ετών για τους/τις υποψήφιους/ες Διευθυντές/ντριες Διευθύνσεων και Προϊσταμένους/ες Γραφείων. Σε κάποιους από τους πίνακες αναφέρεται μόνο το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων, ενώ σε ορισμένους άλλους η στήλη ΠΕ των υποψηφίων παρατίθετο με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυσανάγνωστη. Για το λόγο αυτό η ειδικότητα των υποψηφίων επεξεργάστηκε και αξιολογήθηκε μόνο στις περιπτώσεις που ήταν διαθέσιμη και αξιοποιήσιμη. 5

6 2.2 Παρουσίαση δεδομένων 2.2. Η κατά φύλο κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (έτη ). Προκειμένου να διαπιστωθεί η κατανομή των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων με βάση το φύλο, αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία του ΥΠΕΠΘ, όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τα αντίστοιχα έτη. Τα στοιχεία αυτά αφορούν στα έτη από το 986 έως και το 22. Γράφημα 2.2..α Η κατά φύλο κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά έτος Άνδρες 542 Γυναίκες 3 Γράφημα 2.2..β Η κατά φύλο κατανομή των υποψηφιοτήτων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά έτος Άνδρες 2526 Γυναίκες 243 6

7 Όπως διαπιστώνεται από τα δεδομένα των παραπάνω γραφημάτων: Οι υποψήφιοι/ες Διευθυντές/ντριες Διευθύνσεων και Προϊστάμενοι/ες γραφείων είναι κατά κύριο λόγο άνδρες. Για όλα τα έτη για τα οποία συλλέχθηκαν δεδομένα διαπιστώνεται μια σαφής αριθμητική υπεροχή των ανδρών υποψηφίων συγκριτικά με τις γυναίκες. Αναλυτικότερα, το έτος 986 σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας υπήρξαν 8 άνδρες υποψήφιοι (97%) και μόλις τέσσερις (4) γυναίκες υποψήφιες (3%). Αντίστοιχα, το έτος 988 το 96% των υποψηφίων ήταν άνδρες (27 άνδρες υποψήφιοι) και το 4% γυναίκες (μία υποψήφια). Το έτος 99 υπήρξαν 395 άνδρες υποψήφιοι (94%) και μόλις 25 γυναίκες (6%). Κατά το έτος 998 το ποσοστό των γυναικών φαίνεται να αυξάνεται φτάνοντας το 33%, ωστόσο το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε μία μόνο γυναίκα υποψήφια έναντι δύο ανδρών. Λόγω της ιδιαιτερότητας των στοιχείων που συλλέχθησαν, όπως ήδη έχει αναφερθεί, τα δεδομένα του γραφήματος 2...β αντανακλούν υποψηφιότητες και όχι υποψήφιους/ες. Συγκεκριμένα για το έτος 997 υπήρξαν 57 άνδρες υποψήφιοι Διευθυντές Διευθύνσεων και Προϊστάμενοι Γραφείων (94%) και μόλις 96 γυναίκες (6%) γυναίκες. Το εύρημα αυτό είναι πιθανό να υποδηλώνει ότι οι άνδρες υποψήφιοι επιλέγουν να υποβάλλουν αιτήσεις σε πολλούς νομούς μπορώντας να απομακρυνθούν από τον τόπο διαμονής τους, ενώ οι γυναίκες για διάφορους λόγους δεν μπορούν να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Αντίστοιχα το έτος 22 υπήρξαν 955 άνδρες υποψήφιοι (87%) και μόλις 47 γυναίκες (3%). Στο γράφημα που ακολουθεί απεικονίζεται ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 986, 988, 99, 997, 998 και 22. 7

8 Γράφημα Η κατά φύλο κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 986 έως 22. 8% Άνδρες 368 Γυναίκες % Από τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος διαπιστώνεται ότι: Στο σύνολο των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα υπό μελέτη έτη, οι γυναίκες υποψήφιες καλύπτουν μόλις το 8% (274) ενώ οι άνδρες καλύπτουν το συντριπτικό ποσοστό του 92% (368). 8

9 2.2.2 Κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση το φύλο και την ειδικότητά τους (έτη ). Η επεξεργασία των σχετικών δεδομένων που αντλήθηκαν από το ΥΠΕΠΘ, διαμόρφωσε το παρακάτω γράφημα στο οποίο απεικονίζεται η κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς το φύλο και την ειδικότητα τους. Η μορφή ωστόσο των δεδομένων που συλλέχθησαν κατέστησαν την επεξεργασία τους ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε να γίνει η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων για όσες Περιφέρειες των ετών 986 και 998 υπήρχαν επαρκή στοιχεία, για όλους τους υποψήφιους του 99 και για τους υποψήφιους του 998. Με άλλα λόγια, η Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εκτιμήθηκε σε ένα σύνολο 466 υποψηφίων, ανδρών και γυναικών. Γράφημα Κστανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά ειδικότητα και φύλο Άνδρες 439 Γυναίκες ΠΕ ΠΕ2 ΠΕ3 ΠΕ4 ΠΕ5 ΠΕ6 ΠΕ9 Π ΠΕ2 ΠΕ3 ΠΕ4 ΠΕ7 Τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος επαληθεύουν για μια ακόμη φορά τη συντριπτική αριθμητική υπεροχή των ανδρών συγκριτικά με τις γυναίκες υποψήφιες 9

10 για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Όπως διαπιστώνεται με τη βοήθεια του σχετικού γραφήματος: Οι άνδρες υποψήφιοι προέρχονται από δώδεκα διαφορετικούς κλάδους, ενώ οι γυναίκες υποψήφιες ανήκουν μόνο στους κλάδους ΠΕ(Θεολόγοι, μια υποψήφια), ΠΕ2 (Φιλόλογοι, 6 υποψήφιες), ΠΕ4 (Φυσικοί, 7 υποψήφιες), ΠΕ6 (Καθηγήτριες Αγγλικών, μία υποψήφια) και ΠΕ2 (..., 2 υποψήφιες). Ωστόσο, ακόμη και στις ειδικότητες στις οποίες φαίνεται να συμμετέχουν γυναίκες, οι άνδρες εξακολουθούν να διατηρούν σαφή αριθμητική υπεροχή. Ως προς την ειδικότητα των Θεολόγων, για παράδειγμα, 99% των υποψηφίων για τις θέσεις των Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων είναι άνδρες (93) και μόλις % είναι γυναίκες (). Από τον κλάδο των Φιλολόγων το 9% των υποψηφίων είναι άνδρες (48) και μόνο το % (6) είναι γυναίκες. Στην ειδικότητα των Φυσικών οι γυναίκες υποψήφιες αγγίζουν το ποσοστό του % (7) έναντι του 9% που κατέχουν οι άνδρες (6). Αντίθετα, στην ειδικότητα των Καθηγητών/τριών Αγγλικών η στους 4 υποψηφίους είναι γυναίκα διαμορφώνοντας εδώ τα ποσοστά στο 25% για τις γυναίκες υποψήφιες και στο 75% για τους άνδρες. Φαίνεται, ωστόσο, ότι οι άνδρες διατηρούν εξαιρετικά υψηλό ποσοστό συμμετοχής σε διοικητικές θέσεις ακόμη και σε μια ειδικότητα, όπου οι γυναίκες εκπαιδευτικοί υπερέχουν αριθμητικά των ανδρών.

11 2.2.3 Κατανομή των υποψηφίων γυναικών για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά φύλο και ειδικότητα (έτη ). Στο γράφημα που ακολουθεί απεικονίζονται οι ειδικότητες των υποψηφίων Διευθυντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα υπό μελέτη έτη. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι σε ορισμένα από τα έτη που μελετώνται (π.χ 997, 22) η μορφή των δεδομένων που συλλέχθηκαν δεν επέτρεψε να αξιολογηθεί η ειδικότητα των υποψηφίων. Περιοριζόμαστε, λοιπόν, στα δεδομένα των ετών πλην του 997 και 22, που μπορέσαμε να επεξεργαστούμε σε σχέση με το παραπάνω ερώτημα, τα οποία ωστόσο θεωρούμε ότι είναι ενδεικτικά για τα υπόλοιπα έτη. Γράφημα Κατανομή των γυναικών υποψηφίων για τη Διεύθυνση και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη % 4% 7% 4% ΠΕ () ΠΕ2 (6) ΠΕ4 (7) ΠΕ6 () ΠΕ2 (2) 59% Με βάση τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος διαπιστώνεται ότι: Οι γυναίκες υποψήφιες των οποίων γνωρίζουμε τις πανεπιστημιακές ειδικότητες είναι μόλις 27. Σε σχέση με τις ειδικότητές τους, το 59% των υποψηφίων γυναικών (6) ανήκει στον κλάδο ΠΕ2 των Φιλολόγων, το 26% (7) προέρχεται από τον κλάδο ΠΕ4 των Φυσικών, και το 7% (2) από τον κλάδο ΠΕ2, ενώ οι υποψήφιες των κλάδων ΠΕ6 (Καθηγήτριες Αγγλικών) και ΠΕ (Θεολόγοι) καλύπτουν μικρότερο ποσοστό, με μια μόλις υποψηφιότητα από κάθε έναν από τους δύο αυτούς κλάδους.

12 2.2.4 Κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση το φύλο και την Περιφέρεια υποβολής αιτήσεων (έτη ) Στο γράφημα που ακολουθεί αμέσως παρακάτω παρουσιάζονται όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεντρωτικά για όλα τα υπό μελέτη έτη και με αναφορά στις Περιφέρειες υποβολής αιτήσεων. Γράφημα Η κατά φύλο και ανά Περιφέρεια απεικόνιση των υποψηφίων για τις Διεύθυνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (έτη ) (συνεχίζεται) Άνδρες 96 Γυναίκες Αν. Μακ. Θράκη 3 Αττικής Βορ. Αιγαίου Δυτ. Δυτ. Μακ Ηπείρου Ελλάδας Γράφημα (α) Η κατά φύλο και ανά Περιφέρεια απεικόνιση των υποψηφίων για τις Διεύθυνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (έτη ) (συνέχεια) ΘεσσαλίαςΙόνιων Νήσων 46 Κεντρ. Μακεδ Κρήτης Νοτ. Πελοπ ον. Στερ. Αιγαίου Ελλάδας Άνδρες 62 Γυναίκες 4 2

13 Όπως εύκολα διαπιστώνεται από τα δεδομένα των παραπάνω γραφημάτων: Η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων και των υποψηφιοτήτων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τα έτη διαπιστώνεται στις Εκπαιδευτικές Περιφέρειες όπου εδρεύουν μεγάλα αστικά κέντρα (Αττική και Κεντρική Μακεδονία). Αναλυτικότερα διαπιστώνεται ότι στην Περιφέρεια Αττικής κατατέθηκαν συνολικά 398 υποψηφιότητες από άνδρες εκπαιδευτικούς και 3 από γυναίκες. Με άλλα λόγια, στην Περιφέρεια Αττικής έχουν κατατεθεί συνολικά 529 (46%) υποψηφιότητες ανδρών και γυναικών σε ένα σύνολο Σε ένα σύνολο 274 υποψηφίων και υποψηφιοτήτων από γυναίκες οι 3 (48%) πραγματοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής. Εξίσου μεγάλο ποσοστό υποψηφιοτήτων διαπιστώνεται και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Στη συγκεκριμένη Περιφέρεια κατατέθηκαν 465 υποψηφιότητες από άνδρες και 46 υποψηφίοτητες από γυναίκες. Έτσι σε ένα σύνολο 3342 υποψηφιότητων που τέθηκαν συνολικά σε όλα τα υπό μελέτη έτη οι 5 (5%) κατατέθηκαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το ποσοστό των υποψηφιότητων των γυναικών εκπαιδευτικών που κατατέθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία αγγίζει το 7%. Με αναφορά στα παραπάνω δεδομένα διαπιστώνεται ότι το 6% των υποψηφιοτήτων ανδρών και γυναικών για όλα τα υπό μελέτη έτη κατατέθηκε στις εκπαιδευτικές περιφέρειες των μεγάλων αστικών κέντρων, όπου διαπιστώνεται και το 65% του συνολικού ποσοστό των υποψηφίων γυναικών. Στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές Περιφέρειες της επικράτειας το ποσοστό των υποψηφίων ανδρών και γυναικών είναι αρκετά μικρότερο και δεν ξεπερνά συνολικά το 39%. 3

14 2.2.5 Η κατά φύλο κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά έτος. Στα γραφήματα που ακολουθούν απεικονίζεται ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων ή των υποψηφιοτήτων, ανάλογα με το έτος και τη μορφή των δεδομένων που συλλέχθησαν, ανδρών και γυναικών για τις θέσεις των Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Γράφημα Η κατά φύλο απεικόνιση των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (έτος 986). 3% Άνδρες 8 Γυναίκες 4 97% Για το έτος 986 διαπιστώνεται ότι: Οι άνδρες υποψήφιοι (8) σε όλες τις Περιφέρειες καλύπτουν το 97%, ενώ οι γυναίκες (4) δεν ξεπερνούν το 3%. Γράφημα Η κατά φύλο απεικόνιση των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (έτος 988). 4% Άνδρες 27 Γυναίκες 96% 4

15 Η ίδια περίπου εικόνα διαπιστώνεται και για το έτος 988, όπου απλά παρατηρείται μια μείωση των υποψηφίων ανδρών και γυναικών για τις θέσεις των Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων, με σύνολο 27 άνδρες και μία () γυναίκα υποψήφια. Το ποσοστό και εδώ είναι συντριπτικά υπέρ των ανδρών (96% για τους άνδρες και 4% για τις γυναίκες). Γράφημα Η κατά φύλο απεικόνιση των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (έτος 99). 6% Άνδρες 395 Γυναίκες 25 94% Ανάλογο ποσοστό αντιπροσώπευσης ανδρών και γυναικών υποψηφίων διαπιστώνουμε, με αναφορά στα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος, και για το 99. Σε ένα σύνολο 42 υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων σε όλες τις Περιφέρειες, οι άνδρες ήταν 395 (94%) και οι γυναίκες 25 (6%). Γράφημα Η κατά φύλο απεικόνιση των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (έτος 997). 6% Άνδρες57 Γυναίκες 96 94% 5

16 Σε σύγκριση με τα γραφήματα των ετών που παρουσιάστηκαν παραπάνω το συγκεκριμένο γράφημα παρουσιάζει μια ιδιομορφία. Αναφέρεται σε υποψηφιότητες και όχι σε υποψήφιους/ες. Και για το 997, το ποσοστό των υποψηφιοτήτων των ανδρών καλύπτει το 96% ενώ των γυναικών το 4%, έχοντας αριθμητικά 57 υποψηφιότητες από άνδρες και μόλις 96 υποψηφιότητες από γυναίκες. Η υποβολή μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων από άνδρες είναι σημαντική γιατί υποδεικνύει ότι οι άνδρες εμφανίζονται περισσότερο αποφασισμένοι να καταλάβουν μια θέση διοικητικής ευθύνης. Για το λόγο αυτό υποβάλλουν αίτηση για περισσότερες από μία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Οι γυναίκες είναι πιθανό να υποβάλλουν αίτηση για Διευθύνσεις στην πόλη ή στην ευρύτερη περιοχή όπου διαμένουν. Γράφημα Η κατά φύλο απεικόνιση των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (έτος 998). 33% Άνδρες 2 Γυναίκες 67% Για το έτος 998 κατατέθηκαν υποψηφιότητες μόνο στο νομό Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Για το λόγο αυτό, το ποσοστό των γυναικών φαίνεται μεν να αυξάνεται αγγίζοντας το 33%, αριθμητικά ωστόσο αντανακλά σε μια γυναίκα υποψήφια έναντι δύο ανδρών υποψηφίων. 6

17 Γράφημα Η κατά φύλο απεικόνιση των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (έτος 22). 3% Άνδρες 955 Γυναίκες 47 87% Για το 22 ισχύει ό,τι και για το έτος 997. Τα δεδομένα του γραφήματος αναφέρονται σε υποψηφιότητες ανδρών και γυναικών και όχι σε υποψήφιους/ες. Όσον αφορά το συγκεκριμένο έτος, το ποσοστό των γυναικών που έθεσαν υποψηφιότητα για τη θέση των Διευθυντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων φαίνεται να αυξάνεται ελάχιστα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, εξακολουθεί ωστόσο να παραμένει χαμηλό, και δεν ξεπερνά το 3%. Επιπλέον, φαίνεται ότι σε ένα σύνολο 2 υποψηφιοτήτων για το 22, υπήρξαν 955 υποψηφιότητες από άνδρες και μόλις 47 υποψηφιότητες από γυναίκες. 7

18 2.2.6 Κατανομή όλων των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά φύλο και ειδικότητα ανά έτος. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται σε γραφήματα η κατανομή όλων των υποψηφίων (ανδρών και γυναικών) με βάση το φύλο και την ειδικότητά τους ανά έτος. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται αφορούν τα έτη 986, 988, 99 και 998. Γράφημα Η κατά φύλο και ειδικότητα κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (έτος 986) ΠΕ ΠΕ2 ΠΕ3 ΠΕ4 Άνδρες 3 Γυναίκες Όπως διαπιστώνεται από το παραπάνω γράφημα, κατά το έτος 986 τα στοιχεία για την πανεπιστημιακή Εκπαίδευση των Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων που διαθέτουμε αφορούν μόνο τους άνδρες υποψήφιους. Πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι κατά το έτος αυτό δημοσιεύτηκαν δύο πίνακες κύρωσης επιλογής υποψηφίων, ένας αρχικός και ένας δεύτερος συμπληρωματικός. Οι ειδικότητες των υποψηφίων ωστόσο παρατίθενται μόνο στον συμπληρωματικό πίνακα. Έτσι, μολονότι στο γράφημα (σελ.4) φαίνεται ότι κατά το συγκεκριμένο έτος υπήρξαν περισσότεροι άνδρες υποψήφιοι αλλά και τέσσερις (4) γυναίκες υποψήφιες, οι ειδικότητες των υποψηφίων αυτών δεν αναγράφονται στους πίνακες, όπως αυτοί διατίθενται από το ΥΠΕΠΘ. Όσον αφορά στο γράφημα : 8

19 Εύκολα διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι υποψήφιοι (6) προέρχονται από τον κλάδο ΠΕ2, είναι δηλαδή Φιλόλογοι, και καλύπτουν το 46%. Ίσο ποσοστό αντιπροσώπευσης 23% ανά κλάδο παρουσιάζεται να έχουν οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ3 (Μαθηματικοί) και ΠΕ4 (Φυσικοί), ενώ από τον κλάδο των Θεολόγων υπήρξε ένας μόνο υποψήφιος. Γράφημα Η κατά φύλο και ειδικότητα κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (έτος 988) ΠΕ ΠΕ2 ΠΕ3 ΠΕ4 ΠΕ6 ΠΕ7 Άνδρες 3 Γυναίκες Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει το γράφημα για το έτος 988. Η μοναδική γυναίκα υποψήφια για το έτος αυτό προέρχεται από τον κλάδο ΠΕ7 (...), ενώ μεγάλο ποσοστό (45%) των ανδρών υποψηφίων προέρχεται από την ειδικότητα των Φιλολόγων. Ακολουθούν με ποσοστό 33% οι υποψήφιοι του κλάδου των Φυσικών ενώ αρκετά χαμηλότερα είναι τα ποσοστά των υποψηφίων που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ3-Μαθηματικοί (%), ΠΕ-Θεολόγοι (7%) και ΠΕ6-Καθηγητές Αγγλικών (4%). 9

20 Γράφημα Η κατά φύλο και ειδικότητα κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (έτος 99) ΠΕ ΠΕ2 ΠΕ3 ΠΕ4 ΠΕ5 ΠΕ6 ΠΕ9 ΠΕ ΠΕ2 ΠΕ3 ΠΕ4 ΠΕ7 Άνδρες 395 Γυναίκες25 Παρατηρώντας τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος διαπιστώνεται ότι κατά το 99 τα στοιχεία που διαθέτουμε σχετικά με τους/τις υποψήφιους/ες Διευθυντές/ντριες Διευθύνσεων και Προϊστάμενους/ες Γραφείων είναι περισσότερα συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. Τόσο οι άνδρες υποψήφιοι, όσο και οι γυναίκες υποψήφιες προέρχονται από περισσότερους κλάδους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Οι άνδρες φαίνεται να ανήκουν (έστω και με έναν υποψήφιο) και στους δώδεκα κλάδους που απεικονίζονται παραπάνω. Αντίθετα, οι γυναίκες υποψήφιες ανήκουν μόνο στους κλάδους ΠΕ (Θεολόγοι), ΠΕ2 (Φιλόλογοι), ΠΕ4 (Φυσικοί) και ΠΕ2 (...). Οι περισσότερες γυναίκες υποψήφιες (5) προέρχονται από τον κλάδο των Φιλολόγων, 7 υποψήφιες είναι Φυσικοί, μια () είναι Θεολόγος και 2 υποψήφιες προέρχονται από τον κλάδο ΠΕ2. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών υποψηφίων (3%), επίσης, ανήκει στον κλάδο των Φιλολόγων, ενώ υψηλό ποσοστό των υποψηφίων (22%) προέρχεται από την ειδικότητα των Θεολόγων. Ακολουθούν με ποσοστό 2% οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ3 των Μαθηματικών και οι υποψήφιοι του κλάδου των Φυσικών με ποσοστό 2%. Οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ7, ΠΕ2, ΠΕ, ΠΕ3, ΠΕ6, ΠΕ5 και ΠΕ9 εκπροσωπούνται με μικρότερα ποσοστά που συνολικά δεν ξεπερνούν το 5%. 2

21 Γράφημα Η κατά φύλο και ειδικότητα κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (έτος 998). 2 Άνδρες 2 Γυναίκες ΠΕ2 ΠΕ4 Τα ελάχιστα δεδομένα που διαθέτουμε για το έτος 998 πληροφορούν ότι υπήρξε μια μόνο γυναίκα υποψήφια προερχόμενη από τον κλάδο ΠΕ2 των Φιλολόγων, ενώ οι 2 άνδρες που έθεσαν υποψηφιότητα προέρχονταν από τους κλάδους ΠΕ2 και ΠΕ4 (Φυσικοί). 2

22 2.2.7 Η κατανομή των γυναικών υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση την ειδικότητα τους ανά έτος. Στην ενότητα αυτή επιχειρείται να παρουσιαστεί η ειδικότητα των ελάχιστων, συγκριτικά με τους άνδρες, υποψηφίων γυναικών για τη θέση των Διευθυντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων στα έτη 986, 988, 99, 997, 998 και 22. Η μορφή, ωστόσο, και ο αριθμός των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν δε επιτρέπει να παρουσιαστούν στοιχεία για όλα τα παραπάνω έτη. Θα αρκεστούμε, λοιπόν, στην απεικόνιση των δεδομένων που τελικά μπορέσαμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε. Για το έτος 986, οι πληροφορίες που δίνονται αναφορικά με τις ειδικότητες (ΠΕ) των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι ελάχιστες και αναφέρονται σε κάποιες από τις ελληνικές Περιφέρειες (π.χ Περιφέρεια Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου). Για τις τέσσερις (4), ωστόσο, συνολικά γυναίκες που έθεσαν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση δεν αναφέρεται η ειδικότητα τους. Για το έτος 988, μολονότι οι ειδικότητες των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δίνονται είναι περισσότερες, υπήρξε μόνο μια γυναίκα υποψήφια, η οποία ανήκει στον κλάδο ΠΕ6, είναι δηλαδή Καθηγήτρια Αγγλικών. Τα περισσότερα δεδομένα αναφορικά με την ειδικότητα των γυναικών υποψηφίων Διευθυντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων που συλλέχθηκαν αναφέρονται στο έτος 99. Για το συγκεκριμένο έτος έθεσαν υποψηφιότητα, σε όλες τις Περιφέρειες, συνολικά 25 γυναίκες. Η επεξεργασία των δεδομένων ως προς την ειδικότητα των γυναικών αυτών διαμορφώνει το παρακάτω γράφημα. 22

23 Γράφημα Γυναίκες υποψήφιες για τη Διεύθυνση και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά ειδικότητα (έτος 99). 8% 4% 28% ΠΕ () ΠΕ2 (5) ΠΕ4 (7) ΠΕ2 (2) 6% Τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος υποδηλώνουν ότι: Το μεγαλύτερο ποσοστό - 6% - των γυναικών που κατά το 99 έθεσαν υποψηφιότητα για τη θέση της Διευθύντριας Διευθύνσεων ή Προϊσταμένης Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προέρχεται από την ειδικότητα των Φιλολόγων. Το αμέσως χαμηλότερο ποσοστό (28%) με 7 υποψήφιες σε σύνολο 25, καλύπτουν οι Φυσικοί, ενώ αρκετά μικρότερα είναι τα ποσοστά των προερχόμενων από τον κλάδο ΠΕ2 (8%) και των ΠΕ4 Θεολόγοι (4%). Τα έτη 997 και 22 και για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, προτιμήθηκε να μη συμπεριληφθούν στην έρευνα μας για τις ειδικότητες των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων. Τέλος για το έτος 998 αρκούμαστε στο να αναφέρουμε ότι υπήρξαν μόνο 3 υποψήφιοι/ες στον νομό Λέσβου, 2 άνδρες Φιλόλογοι και μια γυναίκα, η οποία ήταν Φυσικός. 23

24 2.2.8 Κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση το φύλο και την Περιφέρεια υποβολής αιτήσεων ανά έτος. Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται ο αριθμός των ανδρών και γυναικών που έθεσαν υποψηφιότητα για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλες τις εκπαιδευτικές Περιφέρειες για τα έτη 986, 988, 99, 997, 998 και 22. Γράφημα Κατά φύλο και κατά Περιφέρεια κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας για το έτος 986 (συνεχίζεται) Αν.Μακ. & Θράκης Αττικής Βορ.Αιγαίου Δυτ.Ελλάδας Θεσσαλίας Ιόνιων Νήσων Κεν.Μακεδονίας 3 2 Άνδρες 75 Γυναίκες 3 Γράφημα α (συνέχεια) Κατά φύλο και κατά Περιφέρεια κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας για το έτος Νοτ.Αιγαίου Πελοπ/σου Ηπείρου Στερ.Ελλάδας Δυτ.Μακεδονίας Κρήτης Άνδρες 43 Γυναίκες 24

25 Τα δεδομένα των παραπάνω γραφημάτων πληροφορούν ότι: Για το έτος 986 υπήρξαν μόλις 4 γυναίκες υποψήφιες, 2 στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, μια () στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και μια υποψήφια στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στις συγκεκριμένες Περιφέρειες οι άνδρες υπερέχουν αριθμητικά με τρεις (3), εννέα (9) και έξι (6) υποψήφιους αντίστοιχα. Στις υπόλοιπες Περιφέρειες εμφανίζονται μόνο άνδρες υποψήφιοι Διευθυντές Διευθύνσεων και Προϊστάμενοι Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Περιφέρεια στην οποία κατά το 986 υπήρξαν οι περισσότεροι άνδρες υποψήφιοι (32) ήταν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ακολουθεί η Περιφέρεια Αττικής με δεκατρείς (3) υποψήφιους. Σε κάθε μια από τις Περιφέρειες Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρουσιάστηκαν εννέα (9) υποψήφιοι, ενώ ο μικρότερος αριθμός υποψηφίων παρουσιάστηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (2). Γράφημα Κατά φύλο και κατά Περιφέρεια κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας για το έτος Αν.Μακ. & Θράκης 5 5 Αττικής Δυτ.Μακεδονίας 8 Ηπείρου Κεν.Μακεδονίας Κρήτης Πελοπ/σου Άνδρες 27 Γυναίκες Παρατηρώντας κάποιος/α τα δεδομένα του γραφήματος εύκολα διαπιστώνει ότι: Και για το 988 η επικράτηση των ανδρών υποψηφίων Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι σχεδόν καθολική. 25

26 Η μοναδική γυναίκα υποψήφια για τις συγκεκριμένες θέσεις διοκητικής ευθύνης άνηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ για τις υπόλοιπες Περιφέρειες παρουσιάστηκαν μόνο άνδρες υποψήφιοι. Όπως και για το έτος 986, οι περισσότεροι υποψήφιοι παρουσιάστηκαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (8), ενώ αρκετοί ήταν και οι υποψήφιοι για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (6). Στη συγκεκριμένη, μάλιστα, περιφέρεια οι άνδρες υποψήφιοι είναι κατά 72 ποσοστιαίες μονάδες περισσότεροι συγκριτικά με τις γυναίκες (86% άνδρες υποψήφιοι και 4% γυναίκες). Γράφημα Κατά φύλο και κατά Περιφέρεια κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας για το έτος 99 (συνεχίζεται) Άνδρες 27 Γυναίκες Αν.Μακ. & Θράκης Αττικής Βορ.Αιγαίου Δυτ.Ελλάδας Δυτ.Μακεδονίας Ηπείρου Γράφημα α (συνέχεια) Κατά φύλο και κατά Περιφέρεια κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας για το έτος

27 Θεσσαλίας Ιόνιων Νήσων Κεν.Μακεδονίας Κρήτης Νοτ.Αιγαίου Πελοπ/σου Στερ.Ελλάδας Άνδρες 88 Γυναίκες3 Σε ανάλογες διαπιστώσεις μας οδηγούν τα δύο παραπάνω γραφήματα που αφορούν στο έτος 99. Πιο συγκεκριμένα: Οι γυναίκες υποψήφιες είναι ελάχιστες, μολονότι διαπιστώνεται μια σαφής αύξηση των υποψηφιοτήτων ανδρών και γυναικών συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. Το 4% των υποψηφίων γυναικών προέρχεται από την Περιφέρεια Αττικής, ενώ το 32% προέρχεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εύκολα, λοιπόν, διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες δε θέτουν συχνά υποψηφιότητα για διοικητικές θέσεις στην εκπαίδευση. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που αυτό συμβαίνει, συνήθως οι αιτήσεις των υποψηφίων γυναικών συγκεντρώνονται σε μεγάλα αστικά κέντρα. Το 8% των υποψηφίων γυναικών για το 99 προέρχεται από την Περιφέρεια των Ιόνιων Νήσων, ενώ στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας υπάρχει μόνο μια γυναίκα υποψήφια ανά Περιφέρεια. Αναφορικά με τους άνδρες υποψηφίους, οι περισσότεροι προέρχονται, επίσης, από τα μεγάλα αστικά κέντρα (Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας), ενώ οι λιγότεροι άνδρες υποψήφιοι υπήρξαν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας. 27

28 Γράφημα Κατά φύλο και κατά Περιφέρεια κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας για το έτος 997 (συνεχίζεται) Άνδρες 28 Γυναίκες Αν.Μακ. & Θράκης 2 Αττικής Βορ.Αιγαίου Δυτ.Ελλάδας Δυτ.Μακεδονίας Ηπείρου Γράφημα α (συνέχεια) Κατά φύλο και κατά Περιφέρεια κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας για το έτος Θεσσαλίας Ιόνιων Νήσων Κεν.Μακεδονίας Κρήτης Νοτ.Αιγαίου Πελοπ/σου Στερ.Ελλάδας Άνδρες 443 Γυναίκες3 Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν τα γραφήματα και α. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως δεδομένου ότι τα στοιχεία που παρατίθενται για το έτος αυτό αναφέρονται σε υποψηφιότητες και όχι σε υποψήφιους άνδρες και γυναίκες, ο αριθμός των ανδρών και γυναικών που έθεσαν υποψηφιότητα για το 997 φαίνεται να αυξάνει σημαντικά. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Περιφέρεια Αττικής υπήρξαν συνολικά 33 υποψηφιότητες, 977 (95%) από άνδρες και 56 (5%) από γυναίκες. 28

29 Η μεγαλύτερη ποσοστιαία απόκλιση ανάμεσα στις υποψηφιότητες ανδρών και γυναικών παρουσιάζεται στην Περιφέρεια Κρήτης όπου οι άνδρες παρουσιάζονται να έχουν ποσοστό υποψηφιοτήτων 98%, ενώ οι γυναίκες δεν ξεπερνούν τις 2 εκατοστιαίες μονάδες, με μία () μόνο υποψηφιότητα σε ένα σύνολο 42. Ανάλογα ποσοστά παρουσιάζονται και στην Περιφέρεια Ηπείρου (97% άνδρες υποψήφιοι και μόλις 3% γυναίκες). Και κατά το 997 οι περισσότερες υποψηφιότητες γυναικών κατατίθενται στα μεγάλα αστικά κέντρα (56 υποψηφιότητες στην Αττική και 7 στην Κεντρική Μακεδονία), ενώ ακόμη και στις Περιφέρειες αυτές το ποσοστό υποψηφιοτήτων των γυναικών παραμένει ελάχιστο, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών υποψηφίων. Ας σημειωθεί, τέλος, ότι σε τρεις από τις 3 συνολικά εκπαιδευτικές Περιφέρειες (Στερεάς Ελλάδας, Ιόνιων Νήσων και Βορείου Αιγαίου) δεν υπήρξε καμία υποψηφιότητα από γυναίκα, ενώ υπήρξαν 86 υποψηφιότητες ανδρών. Γράφημα Κατά φύλο και κατά Περιφέρεια κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας για το έτος Άνδρες 2 Γυναίκες Βορ.Αιγαίου Για το έτος 998 διαπιστώνεται ότι: Και οι 3 υποψηφιότητες κατατέθηκαν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ανάμεσα στις οποίες και μια υποψηφιότητα από γυναίκα εκπαιδευτικό. 29

30 Γράφημα Κατά φύλο και κατά Περιφέρεια κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας για το έτος 22 (συνεχίζεται) Αν.Μακ. & Θράκης Αττικής Βορ.Αιγαίου Δυτ.Ελλάδας Δυτ.Μακεδονίας Ηπείρου Άνδρες 57 Γυναίκες 9 Γράφημα α (συνέχεια) Κατά φύλο και κατά Περιφέρεια κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας για το έτος Θεσσαλίας Ιόνιων Νήσων Κεν.Μακεδονίας Κρήτης Νοτ.Αιγαίου Πελοπ/σου Στερ.Ελλάδας Άνδρες 448 Γυναίκες 57 Για το έτος 22 (γραφήματα και α) διαπιστώνεται ότι υπήρξαν αρκετά περισσότερες υποψηφιότητες. Αναλυτικότερα: Το 59% των υποψηφιοτήτων των γυναικών για το συγκεκριμένο έτος κατατέθηκε στους νομούς των Περιφερειών Αττικής (65 υποψηφιότητες) και Κεντρικής Μακεδονίας (2 υποψηφιότητες). Συγκεκριμένα, 86 από τις συνολικά 47 υποψηφιότητες γυναικών. Αρκετά μεγάλος αριθμός υποψηφιοτήτων γυναικών (8), συγκριτικά πάντα με τις υπόλοιπες Περιφέρειες, κατατέθηκε και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 3

31 Οι άνδρες υποψήφιοι ήταν αριθμητικά περισσότεροι σε όλες τις Περιφέρειες, και κυρίως στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας, στις οποίες εκπροσωπούνται με ποσοστά 96% και 94% αντίστοιχα. Οι Περιφέρειες στις οποίες οι γυναίκες εμφανίζονται με μεγαλύτερο ποσοστό (8%) είναι η Περιφέρεια Αττικής και Θεσσαλίας, ενώ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου το ποσοστό των γυναικών δεν ξεπερνάει το %. 3

32 2.2.9 Κατανομή των γυναικών υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση την ειδικότητα ανά Εκπαιδευτική Περιφέρεια(έτη 986, 988, 99 και 998). Στο γράφημα που ακολουθεί απεικονίζεται η ειδικότητα των γυναικών υποψηφίων Διευθυντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν όλες τις εκπαιδευτικές Περιφέρειες για τις οποίες διαθέτουμε στοιχεία ως προς την πανεπιστημιακή Εκπαίδευση των υποψηφίων τους, και τα έτη 986, 988, 99 και 998. Γράφημα Η κατά ειδικότητα κατανομή των υποψηφίων Διευθυντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 986, 988, 99 και ΠΕ () ΠΕ2 (6) 4 ΠΕ4 (7) ΠΕ6 () ΠΕ2 (2) Παρατηρώντας τα δεδομένα του γραφήματος διαπιστώνεται εύκολα ότι: Οι περισσότερες γυναίκες υποψήφιες () ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής. Με άλλα λόγια σε σχέση με τα υπό μελέτη έτη το 36% των υποψηφίων γυναικών προέρχεται από την Περιφέρεια Αττικής. Αν στο ποσοστό αυτό προστεθεί και το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών υποψηφίων για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (3%) διαπιστώνουμε 32

33 τότε ότι το 66% των υποψηφιοτήτων των γυναικών κατατίθενται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στις περισσότερες Περιφέρειες οι γυναίκες υποψήφιες ανήκουν στον κλάδο ΠΕ2 των Φιλολόγων και λιγότερες στον κλάδο ΠΕ4 των Φυσικών. Από τους υπόλοιπους κλάδους προέρχονται ελάχιστες ή και καμία υποψήφια. 33

34 2.3 Συμπεράσματα Στην ενότητα που προηγήθηκε παρουσιάστηκαν με τη βοήθεια γραφημάτων τα στοιχεία που συλλέχθηκαν σε σχέση με την κατανομή των υποψηφίων για τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς το φύλο, τις ειδικότητες και την Περιφέρεια υποβολής για τα έτη 986, 988, 99, 997, 998 και 22. Το πλήθος και η μορφή των δεδομένων που συλλέχθησαν για ορισμένα από τα παραπάνω έτη κατάθεσης υποψηφιοτήτων δε μας επέτρεψε να εξάγουμε συμπεράσματα σε όλες τις υπό μελέτη παραμέτρους και σε κάθε ένα από τα παραπάνω έτη. Η συλλογή και η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων σχετικά με τις αιτήσεις των υποψηφιοτήτων που υπέβαλλαν οι άνδρες και οι γυναίκες για τις Διευθύνσεις και τα γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιτρέπει να υποστηριχθεί η θέση ότι η συμμέτοχη των γυναικών στις υψηλές ιεραρχικά θέσεις της εκπαίδευσης είναι ελάχιστη, γεγονός που η πάροδος του χρόνου δε φαίνεται να επηρεάζει. Οι γυναίκες σπάνια θέτουν υποψηφιότητα για μια θέση υψηλής ευθύνης αλλά και κύρους όπως αυτή της Διευθύντριας Διεύθυνσης ή Προϊσταμένης Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι συνολικά για τα υπό μελέτη έτη υπήρξαν 368 άνδρες υποψήφιοι (92%) και μόλις 274 γυναίκες υποψήφιες (8%), ενώ σε όλα τα έτη, πλην του 998, το ποσοστό των γυναικών υποψηφίων παραμένει μονοψήφιο. Τα ποσοστά αυτά αποδεικνύουν με σαφήνεια την αριθμητική υπεροχή των ανδρών υποψηφίων, οδηγώντας για άλλη μια φορά στη διαπίστωση ότι οι γυναίκες διδάσκουν, ενώ οι άνδρες διοικούν. Ως προς την ειδικότητα των υποψηφίων Διευθυντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων τα δεδομένα που συλλέχθηκαν φανερώνουν ότι οι περισσότερες γυναίκες υποψήφιες προέρχονται από τον κλάδο ΠΕ2 των Φιλολόγων. Οι υπόλοιποι κλάδοι, στους οποίους ανήκουν οι γυναίκες υποψήφιες, είναι των Φυσικών, των Θεολόγων, της Αγγλικής Φιλολογίας και ο κλάδος ΠΕ2, με αρκετά ωστόσο μικρότερη αριθμητικά εκπροσώπηση. Οι άνδρες αντίθετα που θέτουν υποψηφιότητα για τις συγκεκριμένες διοικητικές θέσεις προέρχονται από διαφόρους κλάδους. Ωστόσο, και στην περίπτωση των ανδρών το μεγαλύτερο ποσοστό των υποψηφιοτήτων προέρχεται από τον κλάδο των Φιλολόγων. Αρκετά, επίσης, μεγάλο 34

35 ποσοστό των ανδρών υποψηφίων προέρχεται από τους κλάδους των Φυσικών, των Θεολόγων και των Μαθηματικών. Η επεξεργασία, τέλος, των σχετικών δεδομένων ως προς με την Περιφέρεια υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τη θέση των Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μας επιτρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι περισσότερες γυναίκες υποψήφιες προέρχονται από τα μεγάλα αστικά κέντρα (65%). Γενικά, λοιπόν, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η συμμετοχή των γυναικών στη συγκεκριμένη θέση είναι περιορισμένη και ακόμη και στις περιπτώσεις που οι γυναίκες θέτουν υποψηφιότητα αυτό φαίνεται να συμβαίνει σε περιοχές όπου εδρεύουν μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 35

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997,

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Καναβέλη Ελιάνα Παλιεράκη Πόπη 8--6 . Εισαγωγή..... Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ( ). Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης . Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Έτος Ίδρυσης: 97 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Περιεχόμενα. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( ).... Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

14. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

14. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ . ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Περιεχόμενα. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ( ).... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 51 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 48 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 58 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έτος Ίδρυσης: 98 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατα φυλο και βαθμιδα (συνολικα στοιχεια).... Η κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 338.055 38.632

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 291.804

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 284.491 35.105 < 12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 337.100 41.958

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος 2016 Α) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Δείκτης 1: Ποσοστό ανά φύλο των εκλεγμένων αντιπροσώπων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ΓΡΑΦΗΜΑ 1

Μάιος 2016 Α) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Δείκτης 1: Ποσοστό ανά φύλο των εκλεγμένων αντιπροσώπων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ΓΡΑΦΗΜΑ 1 Μάιος 2016 Το δεύτερο ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) εντάσσεται στο θεματικό πεδίο Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

13. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

13. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Έτος Ίδρυσης: 97 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)..... ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά) Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω στηρίζονται στα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών, που

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έτος Ίδρυσης: ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ(ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 306.084

Διαβάστε περισσότερα

8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ]

8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ] . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ] Έτος Ίδρυσης: 9 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2014. (πριν από τις εκλογές )

Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2014. (πριν από τις εκλογές ) Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2014 (πριν από τις εκλογές ) Γενικά στοιχεία Στις Δημοτικές Εκλογές 2014, για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών σε 325 δήμους, συμμετέχουν 1.441 υποψήφιοι συνδυασμοί (120

Διαβάστε περισσότερα

5. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

5. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

21. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

21. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έτος ίδρυσης: ΨΩΦΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Έτος Ίδρυσης: 98 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... 9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. από τα αποτελέσματα της Α Κυριακής των Δημοτικών Εκλογών 2014

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. από τα αποτελέσματα της Α Κυριακής των Δημοτικών Εκλογών 2014 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα της Α Κυριακής των Δημοτικών Εκλογών 2014 Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω στηρίζονται στα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών, που παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

7. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ . ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έτος ίδρυσης 9 ΨΩΦΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.... ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 2006 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ ανέθεσε την εκπόνηση σχετικής µελέτης που αποσκοπεί στη χαρτογράφηση και γενικότερη παρουσίαση των

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Μια πιο βαθιά ανάγνωση για τις χορηγηθείσες Άδειες Φύτευσης το 2016

Μια πιο βαθιά ανάγνωση για τις χορηγηθείσες Άδειες Φύτευσης το 2016 5 Σεπτεμβρίου 2016 Μια πιο βαθιά ανάγνωση για τις χορηγηθείσες Άδειες Φύτευσης το 2016 Στις 2 Αυγούστου 2016 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΑΤΤρ. οι δικαιούχοι για την φύτευση αμπέλων με το νέο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Φεβρουάριος 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Φεβρουάριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Φεβρουάριος 2014 Δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας σχετικά με το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (ιδιωτικής δημόσιας) για το

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή αριθμού μαθητών από την Β' Λυκείου ( ) στην Γ' Λυκείου (το )

Μεταβολή αριθμού μαθητών από την Β' Λυκείου ( ) στην Γ' Λυκείου (το ) Μεταβολή αριθμού μαθητών από την Β' Λυκείου (1998-99) στην Γ' Λυκείου (το 1999-2000) Σε μια προσπάθεια συστηματικότερου προσδιορισμού του φαινομένου της "κίνησης" των μαθητών εξετάζουμε την διαφορά η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪ Η: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪ Η: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪ Η: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3/11/9 3/1/1 Αθήνα, Μάρτιος 1 Η ανοιχτή επικοινωνία των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Ομάδα εργασίας Μαρίνος Σκολαρίκος (Επεξεργασία δεδομένων, συγγραφή κειμένου)

Διαβάστε περισσότερα

18. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

18. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 8. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έτος Ίδρυσης: 99 ΨΩΦΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 8. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ... 8. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... 8. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση B Εξαμήνου 2013 Οι Εξελίξεις στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 2014 σε Αριθμούς

Οι Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 2014 σε Αριθμούς Οι Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές σε Αριθμούς Μαρίνος Σκολαρίκος (Επεξεργασία δεδομένων, συγγραφή κειμένου) Ευγενία Πετροπούλου Διονυσία Φιλντίση (Καταχώρηση και έλεγχος δεδομένων) Α Δημοτικές Εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

O A E Δ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»

O A E Δ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» O A E Δ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή της κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής,

Διαβάστε περισσότερα

2017 Πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία Διαδραστικές παρεμβάσεις σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς & κηδεμόνες

2017 Πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία Διαδραστικές παρεμβάσεις σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς & κηδεμόνες 2017 Πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία Διαδραστικές παρεμβάσεις σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς & κηδεμόνες Αριθμητική Απεικόνιση 1. Συνολικός αριθμός παρεμβάσεων πρόληψης : 1027 I.Συνολικός αριθμός παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Έτος ίδρυσης: 9 ΨΩΦΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Παραδόθηκε από:κωνσταντίνα Ψωφάκη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση μαθητών. ενδεικτ. μικρ. του 15

Απόδοση μαθητών. ενδεικτ. μικρ. του 15 Σύγκριση της απόδοσης των Λυκείων με βάση την απόδοση των μαθητών της Γ' Λυκείου του σχολικού έτους 1999-2000 με τους μαθητές που ήταν στην Β Λυκείου το 1999-2000 και το 1998-1999 Προηγουμένως εξετάσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία εφαρμογής του net metering

Στατιστικά στοιχεία εφαρμογής του net metering Στατιστικά στοιχεία εφαρμογής του net metering 24.8.2016 1. Διασυνδεδεμένο Σύστημα 1 O ΔΕΔΔΗΕ, από τις αρχές Μαΐου του 2015, δέχεται αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Με εκτίμηση Γεώργιος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου. Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

Με εκτίμηση Γεώργιος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου. Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Κα Ρένα Δούρου Περιφερειάρχη Αττικής Κυρία Περιφερειάρχη, Κο Γιώργο Παυλίδη Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κα Χριστιάνα Καλογήρου Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κυρία Περιφερειάρχη, Κο Απόστολο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών

Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών Ενότητα: Φοιτητές και φοιτήτριες Βασίλειος Φούκας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών. «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» Τελικός Δικαιούχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών. «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» Τελικός Δικαιούχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) Μελέτη διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και ειδικότητα των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Κρήτη, κατά την ενδεκαετία 2003-2014

Φύλο και ειδικότητα των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Κρήτη, κατά την ενδεκαετία 2003-2014 Φύλο και ειδικότητα των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Κρήτη, κατά την ενδεκαετία 2003-2014 Κωνσταντίνα Αρετάκη 1, Πολυξένη Ράγκου 2 και Νικόλαος Ανδρεαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της κρίσης στην εκπαίδευση. Νεκτάριος Κορδής Αιρετός Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι επιπτώσεις της κρίσης στην εκπαίδευση. Νεκτάριος Κορδής Αιρετός Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νεκτάριος Κορδής Αιρετός Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης 3 455 Γυμνάσια 1 877 Λύκεια 1 6 Τεχνική Εκπαίδευση 58 Ημερήσια Γυμνάσια 1 584 Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα»

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ταυτότητα Έρευνας...4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ...8 2.1. Χρήση Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών. Οκτώβριος 2010 Αρχική Έκδοση

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών. Οκτώβριος 2010 Αρχική Έκδοση ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) Μελέτη διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Κακοποίηση Ζώων Συντροφιάς

Κακοποίηση Ζώων Συντροφιάς Κακοποίηση Ζώων Συντροφιάς VPRC VPRC Δ.1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ VPRC- - Εμπιστευτικό Proastiakos.net 17993 // Δ.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η VPRC, με την ευαισθησία που τη διακρίνει σε θέματα που αφορούν στα ζώα συντροφιάς,

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της κρίσης στην εκπαίδευση. Νεκτάριος Κορδής Αιρετός Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι επιπτώσεις της κρίσης στην εκπαίδευση. Νεκτάριος Κορδής Αιρετός Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νεκτάριος Κορδής Αιρετός Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης 3 5 Γυμνάσια 1 877 Λύκεια 1 6 Τεχνική Εκπαίδευση 8 Ημερήσια Γυμνάσια 1 584 Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ιαν. 2016 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Χωρική διάρθρωση και εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού, 2004-2014 ΓΕΩΧΩΡΟΣ Α.Ε., Σύμβαση: Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

16. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

16. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ . ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έτος Ίδρυσης: 98 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

19. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

19. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 9. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έτος Ίδρυσης: 99 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... 9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ... 9. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μ.Ν. Ντυκέν, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. Ε. Αναστασίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. ΔΙΑΛΕΞΗ 02 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Βόλος, 2015-2016 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Descriptive)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 05_1.3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 05_1.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 05_.3. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 20.000.000,00. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ενδεικτική κατανομή του ανωτέρω προϋπολογισμού: Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31/10/2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μ.Ν. Ντυκέν, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. Ε. Αναστασίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. ΔΙΑΛΕΞΗ 02 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Βόλος, 2016-2017 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Descriptive)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ στο σχολικό έτος

Εκτίμηση Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ στο σχολικό έτος Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Τμήμα Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εκτίμηση Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ στο σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς,12.11.2008 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑ TΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑ TΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιεύτηκε από το Παρατηρητήριο για τα θέματα καταγραφής και αντιμετώπισης της Μαθητικής Διαρροής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) η επιτελική σύνοψη της μελέτης για τη μαθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ) ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ) ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9/11/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ) ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση A Εξαμήνου 2013 Οι εξελίξεις στο σύνολο και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πιο κάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα, όπως αυτά έχουν προκύψει από την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση. Συγκεκριμένα, τα ποσοτικά αποτελέσματα αφορούν στο ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005/06. Μαθητές, σχολικές μονάδες και διδακτικό προσωπικό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005/06. Μαθητές, σχολικές μονάδες και διδακτικό προσωπικό ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 1 / 8 / 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005/06 Μαθητές, σχολικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές στην ελληνική εκπαίδευση. Αθήνα 2003

Αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές στην ελληνική εκπαίδευση. Αθήνα 2003 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές στην ελληνική εκπαίδευση Μέρος Β, Αναλυτικά στοιχεία Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

Hλίας Αθανασιάδης * Συγκριτική θέση της Ηπείρου ως προς τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας με κριτήριο τους δείκτες ευημερίας

Hλίας Αθανασιάδης * Συγκριτική θέση της Ηπείρου ως προς τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας με κριτήριο τους δείκτες ευημερίας Hλίας Αθανασιάδης * Συγκριτική θέση της Ηπείρου ως προς τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας με κριτήριο τους δείκτες ευημερίας Στη σημερινή εποχή της ευρωπαϊκής ενοποίησης, τα οικονομικά κριτήρια σύγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις και προοπτικές της απασχόλησης

Εξελίξεις και προοπτικές της απασχόλησης Εξελίξεις και προοπτικές της απασχόλησης στον ελληνικό αγροτικό τοµέα Χριστίνα Σταυροπούλου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ 2 Μαρτίου 2013 Απασχόλησηκατάκλάδο, 2012* Κλάδοι Εμπόριο Αγροτικός Τομέας Μεταποίηση Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Σε προηγούμενη ενότητα μελετήσαμε την απόδοση των εξετασθέντων μαθητών (μέσω του μέσου όρου βαθμολογίας τους). Τα

Διαβάστε περισσότερα

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημογραφία Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση Μιχάλης Αγοραστάκης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011. κατοικίες. Χαρακτηριστικά και ανέσεις

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011. κατοικίες. Χαρακτηριστικά και ανέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011 Κατοικίες Χαρακτηριστικά και ανέσεις Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 28 Σεπτεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της Σχολικής Αποτυχίας (Μη Ολοκλήρωσης Σπουδών)

Μελέτη της Σχολικής Αποτυχίας (Μη Ολοκλήρωσης Σπουδών) Μελέτη της Σχολικής Αποτυχίας (Μη Ολοκλήρωσης Σπουδών) Στην ενότητα αυτή επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στη μελέτη μιας συγκεκριμένης μορφής αποτυχίας των μαθητών του Λυκείου το σχολικό έτος 2000-2001.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Β Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 276 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου NewsLetter ΠΕ19 ΠΕ20

Αξιολόγηση του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου NewsLetter ΠΕ19 ΠΕ20 Αξιολόγηση του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου NewsLetter ΠΕ19 ΠΕ20 Περιγραφή της έρευνας Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο σε μορφή Google Form στο https://docs.google.com/forms/d/1r7yfqqpmjvgcverywc_oz7km54h5m1yrxet

Διαβάστε περισσότερα