ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 11/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 11/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 11/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου Αριθμ. Απόφασης 205/2013 ΘΕΜΑ: Εγκριση της με αριθμό 32/2013 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά την «Κατάρτιση και Ψήφιση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2012». Στο Αμύνταιο, σήμερα 13 του μηνός Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 24 μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1 Λιάσης Ιωάννης Προεδρεύων Νάνου Ανθούλα 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα Γεωργιάδης Λάζαρος 3 Παπαχρήστου Νικόλαος Διδασκάλου Γεώργιος Βολιώτης Αργύριος 7 Βεράνη Φωτεινή 8 Κύρκου Κυριάκος 9 Γεώργου Τρύφων Δεληγιαννίδης Ευστάθιος Μωϋσιάδης Κων/νος Ψαλλίδας Γεώργιος Τζήγας Θωμάς Μπάντης Ιορδάνης 13 Τσαχειρίδης Σπύρος 14 Κόλκας Παναγιώτης 15 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Ρακόπουλος Άγγελος Θεοδωρίδης Αβραάμ Θεοδώρου Απόστολος Χαριτίδης Ευθύμιος Νικολαϊδης Ισαάκ Μπασούρης Παναγιώτης Κέρλοβας Ιωάννης Τσάμου Πηνελόπη Φιστας Δημήτριος Ο Δήμαρχος κ. Ιωσηφίδης Ιωακείμ προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση. Παρόντες στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Γρομπανόπουλος Τρύφων, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, Ξινού Νερού κ. Χάσος 1

2 Νικόλαος,, Λιμνοχωρίου κ. Τσερέπης Αντώνιος, Μανιακίου κ. Αυτζελανίδης Ελευθέριος, Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρος, Πετρών κ. Κυριακόπουλος Γρηγόρης, Αναργύρων Τσισμαλίδης Γεώργιος, Βαλτονέρων κ. Παναγιωτίδης Γεώργιος.. Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κα. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών. Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 22 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον λογιστή του ΝΠΔΔ κ. Καντρατζή ο οποίος έθεσε υπόψη την με αριθμό 32/2013 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 260 παρ. 4, του Ν. 3463/2006 και την Κ.Υ.Α / άρθρο 4, ΦΕΚ 1876/ , ο ισολογισμός της Κοινωφελούς Επιχείρησης συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση πεπραγμένων η οποία περιλαμβάνει ειδική αναφορά για την εκτέλεση του διετούς προγράμματος δράσης του άρθρου 259 του ΚΔΚ η οποία έχει ως εξής: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 01/01/2012 ΕΩΣ 31/12/2012 Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμυνταίου (ΔΗ.Κ.Ε.Α.), προήλθε σύμφωνα με : τις διατάξεις των άρθρων 103 και 109 του Ν. 3852/2012, τις εγκυκλίους 9/2010, 11/2011, 24/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ και την υπ αριθ. 82/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου από τη συγχώνευση, τον Μάϊο του 2011, των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των πρώην Δήμων Αμυνταίου και Φιλώτα καθώς και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Αμυνταίου (ΦΕΚ 679/τ. Β / ). Επομένως στην ΔΗ.Κ.Ε.Α έχουν εξ αρχής μεταφερθεί όλες οι υποχρεώσεις, οι απαιτήσεις, αλλά και τα αποτελέσματα των Επιχειρήσεων που συγχωνεύθηκαν. Η ΔΗ.Κ.Ε.Α. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων του ν. 3463/2006 και από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διατηρώντας παράλληλα κάποια στην αρχή χαρακτηριστικά του ευρύτερου δημοσίου τομέα, τα οποία όμως κατά τη κλειόμενη καθώς και τη τρέχουσα χρήση ασφυκτικά ενισχύθηκαν, κυρίως σε ότι αφορά τον δημοσιονομικό έλεγχο, αλλά και το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας και τον έλεγχο των διαδικασιών λήψης αποφάσεων των οργάνων της. Η Διοίκησή της ασκείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίστηκε αρχικά με την υπ αριθ. 83/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι και τις 11/12/2012 είχε ως εξής : 2

3 1. Γιαννιτσοπούλου Συμέλα, Πρόεδρος ΔΣ, 2. Βολιώτης Αργύριος, Αντιπρόεδρος ΔΣ, 3. Μπάντης Ιορδάνης, Μέλος 4. Νικολαΐδης Ισαάκ, Μέλος 5. Περπερίδης Μιχαήλ, Μέλος 6. Γραμμενοπούλου Ζωή, Μέλος 7. Στανίση Αγγελική, Μέλος 8. Χαρατσή Κατερίνα, Μέλος 9. Σιάγκας Ιωάννης, Μέλος 10. Νανούσης Αθανάσιος, Μέλος 11. Γκίνης Νικόλαος, Μέλος Στις 12/12/2012 με την υπ αριθ. 388/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου, ορίστηκε νέο μέλος του Δ.Σ. της επιχείρησης ο κ. Δεμερτζίδης Στυλιανός στη θέση του κ. Περπερίδη Μιχαήλ, ύστερα από αίτηση παραίτησης του δεύτερου στις 04/12/2012. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α / , άρθρο 4, Φ.Ε.Κ. 1876/ , τεύχος Β, ο ισολογισμός συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση πεπραγμένων, που συντάσσεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδική αναφορά για την εκτέλεση του προγράμματος δράσης του άρθρου 259 του ΚΔΚ και βεβαιώνεται ότι τηρήθηκαν οι σχετικές νομοθετικές προβλέψεις και οι κανονισμοί της επιχείρησης. Όλες οι ενέργειες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου έγιναν στα πλαίσια που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των κοινωφελών επιχειρήσεων ΟΤΑ, καθώς και οι διατάξεις της παρ. 2 άρθρο 257 του Ν. 3463/2006 για την σύνταξη των Κανονισμών Εσωτερικών Υπηρεσιών, Διαχείρισης και Προσωπικού της Επιχείρησης, αλλά και οι διατάξεις: της υπ αριθ /1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) για τις προμήθειες το Π.Δ. 28/1980 και το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 για τις υπηρεσίες - εργασίες του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου. του άρθρου 1 εδ. iα του Ν. 3812/2009 για την ορισμό και πρόσληψη Διευθυντή καθώς και τα άρθρα 15 και 18 του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Επιχείρησης και 3

4 το άρθρο 14 του Κανονισμού Προσωπικού της Επιχείρησης Α) Η σύνθεση του προσωπικού της επιχείρησης για το έτος 2012 ήταν η εξής : Μία υπάλληλος γραφείου, αορίστου χρόνου, με βάση το Ν. 2643/1998 για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, προερχόμενη από την πρώην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φιλώτα. Μία κοινωνιολόγος, η οποία απασχολείται, στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δομής Φιλώτα και προσλήφθηκε από την συγχωνευμένη πλέον επιχείρηση στις 25/10/2011 Μία νοσηλεύτρια και μία οικογενειακή βοηθός που απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δομής Φιλώτα προερχόμενες από την πρώην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φιλώτα. Μία κοινωνική λειτουργός και μία οικογενειακή βοηθός που απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δομής Αμυνταίου προερχόμενες από την πρώην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αμυνταίου. Μία κοινωνική λειτουργός και μία οικογενειακή βοηθός που απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δομής Αετού προερχόμενες από την πρώην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αμυνταίου. Μία ψυχολόγος, μία νοσηλεύτρια και μία οικογενειακή βοηθός που απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δομής Λεχόβου - Βαρικού προερχόμενες από την πρώην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αμυνταίου. Δύο νοσηλεύτριες οι οποίες απασχολούνται αντίστοιχα στα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δομής Αμυνταίου και Αετού και προσλήφθηκαν από την συγχωνευμένη πλέον επιχείρηση στις 01/09/2011. Ένας Διευθυντής ΚΕΚ ο οποίος προσλήφθηκε από την επιχείρηση στις 25/11/2011 και απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Το προσωπικό των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. Β) Η επιχείρηση προχώρησε στη σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με έναν Συντονιστή Ενεργειών Κατάρτισης κατά τα οριζόμενα του Ν. 3812/2009 και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο ΦΕΚ 1999/τ.Β / για την στελέχωση, τη λειτουργία και τον συντονισμό των ενεργειών και δράσεων της Δομής του Κ.Ε.Κ. όπως υποχρεούται ώστε να διατηρείται η πιστοποίησή του από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η 4

5 συγκεκριμένη σύμβαση έληξε στις 31/12/2012, ωστόσο όμως ανανεώθηκε για έναν ακόμα χρόνο. Γ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμυνταίου έχει επιτελέσει σημαντικό έργο σε διάφορους ευαίσθητους τομείς της οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής του τόπου. Οι κυριότεροι τομείς με τους οποίους έχει ασχοληθεί η Κοινωφελής Επιχείρηση κατά το έτος 2012 είναι οι εξής: Πολιτισμός Κοινωνική Πρόνοια Επαγγελματική Κατάρτιση Δωρεάν διανομή τροφίμων Αναλυτικότερα η ΔΗ.Κ.Ε.Α σε συνεργασία με το Δήμο Αμυνταίου έχει προχωρήσει στις εξής κυριότερες κι ενδεικτικές ενέργειες, οι οποίες προβλέπονται παράλληλα στο διετές πρόγραμμα δράσης του άρθρου 259 του ΚΔΚ : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Για την ανάδειξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, των εθίμων και της μουσικής παράδοσης του τόπου μας, ανέλαβε την διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στα Τοπικά Διαμερίσματα των Δημοτικών Ενοτήτων Αετού, Φιλώτα, Αμυνταίου, καθώς και στις Τοπικές Κοινότητες Λεχόβου και Βαρικού του Δήμου Αμυνταίου, σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς του Δήμου. Προχώρησε στην ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων για την κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2012 Στάθηκε αρωγός σε όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν καθ όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τόσο στις Τοπικές Κοινότητες όσο και στη Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αμυνταίου, με εξαίρεση την συμμετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις των «Αμυνταιων» τις οποίες ανάλαβε ο ίδιος ο Δήμος. Συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την πραγματοποίηση των καρναβαλιών στις Τοπικές Κοινότητες Ξινού Νερού και Λεχόβου Συμμετείχε στη διοργάνωση της ετήσιας «Γιορτής Πατάτας» στην Τοπική Κοινότητα Σκλήθρου 5

6 Συμμετείχε στη διοργάνωση της ετήσιας «Γιορτής Πιπεριάς» στην Τοπική Κοινότητα Αετού Συμμετείχε στη διοργάνωση της πρώτης «Γιορτής Ψαριού» στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Παντελεήμονα Συμμετείχε στη διοργάνωση αναβίωσης παραδοσιακών εθίμων και εορτών όπως είναι η «Γιορτή του Κλείδονα» στην Τοπική Κοινότητα Φιλώτα Ενίσχυσε τις προσπάθειες πολιτιστικών φορέων για την ανάδειξη της τέχνης, των γραμμάτων και του πολιτισμού όπως ήταν η έκθεση «Δημιουργίες γυναικών», η ποιητική βραδιά με τίτλο «Ερωτική ποίηση» καθώς και η θεατρική παράσταση «Κωμοδύσσεια» Ενίσχυσε την προσπάθεια προβολής και προώθησης τοπικών προϊόντων όπως είναι το κρασί Συμμετείχε στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου με την εμφάνιση της Φιλαρμονικής στους δρόμους της Δ.Κ. Αμυνταίου Φιλαρμονική Δήμου Αμυνταίου Στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της ΔΗ.Κ.Ε.Α. ήταν και η ίδρυση της Φιλαρμονικής του Δήμου Αμυνταίου (16/02/2012). Η φιλαρμονική απαρτίζεται από τον Αρχιμουσικό, το Μουσικό Σώμα (Μπάντα) που είναι και τα τακτικά μέλη αυτής και τη σχολή Μαθητείας μουσικών. Μέσω της σχολής Μαθητείας γίνεται η επιμόρφωση και εκπαίδευση δοκίμων - μαθητευομένων μουσικών, για την ενίσχυση του μουσικού σώματος της Φιλαρμονικής αλλά και της μουσικής παιδείας τους. Κατά το έτος 2012 η Φιλαρμονική Δήμου Αμυνταίου αριθμούσε δώδεκα (12) τακτικά μέλη που συμμετείχαν σε δημόσιες εμφανίσεις, σε εκδηλώσεις για τοπικές και εθνικές εορτές αλλά και σε όλες γενικά τις εκδηλώσεις του Δήμου και σύμφωνα πάντα με το πρόγραμμα δημοσίων εμφανίσεων που καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Α. για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Ο συνολικός αριθμός των δημοσίων εμφανίσεων της Φιλαρμονικής για το έτος 2012 ανήλθε στις δεκαπέντε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Οι Δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» Αμυνταίου, Φιλώτα, Αετού και Λεχόβου - Βαρικού οι οποίες ανήκουν στη ΔΗ.Κ.Ε.Α. υλοποίησαν με επιτυχία το κοινωνικό τους έργο και το 2012 σαν συνέχεια της δράσης: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ 6

7 ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» της Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.). Ταυτόχρονα παρείχαν υπηρεσίες και σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ωφελούμενων που προέρχονται από παλαιότερα προγράμματα της Περιφέρειας, σύμφωνα πάντα με τις συστάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατά το έτος 2012 το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» και οι συµβάσεις των εργαζομένων σε αυτό παρατάθηκαν τρεις φορές με καταληκτική αυτή που δόθηκε με τον Νόμο 4087/2012 (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 196/ τεύχος Α ) όπου ορίζεται ως λήξη της διάρκειας του Προγράμματος η 31/3/2013. Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος από πόρους του ΑΚΑΓΕ (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Συνταξιούχων) έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. Στο δεύτερο άρθρο του ορίζεται ρητά η παράταση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου του απασχολούμενου στο πρόγραµµα αυτό προσωπικού, πέραν της προθεσμίας της 30/9/2012. Και οι τέσσερις Δομές της επιχείρησης είναι πλήρως στελεχωμένες από τις τρεις κύριες ειδικότητες προσωπικού αλλά διαθέτουν και διοικητική υποστήριξη από την υπάλληλο της επιχείρησης. Καθημερινά το προσωπικό των Δομών παρέχει σημαντικές υπηρεσίες προς τους εξυπηρετούμενους όπως : ιατρική φροντίδα (λήψη ζωτικών σημείων, παρακολούθηση και τήρηση φαρμακευτικής αγωγής), υποστηρικτική κοινωνική εργασία και ενημέρωση διασφάλιση ατομικής υγιεινής παρακολούθηση τήρησης φαρμακευτικής αγωγής διατήρηση υγιεινής και καθαριότητας της οικίας συνταγογράφηση διεκπεραίωση υποθέσεων προς ΔΕΚΟ, τράπεζες κλπ, καθώς και υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης τόσο των εξυπηρετούμενων όσο και του οικογενειακού περιβάλλοντος. Το προσωπικό των Δομών βρίσκεται κοντά σε όλες τις περιπτώσεις που τους ζητήθηκε βοήθεια, ακόμη και για πολίτες που δεν είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα ως εξυπηρετούμενοι. 7

8 Η ΔΗ.Κ.Ε.Α. όπως κάθε χρόνο πραγματοποίησε κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων ημέρες αγάπης μοιράζοντας τρόφιμα σε όλους τους εξυπηρετούμενους των τεσσάρων Δομών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Η ΔΗ.Κ.Ε.Α. στα πλαίσια του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποίησε με επιτυχία τα παρακάτω προγράμματα κατά το έτος 2012 : πρόγραμμα «Προθετική τέχνη Πώς φτιάχνεται μία βιτρίνα», σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Αμυνταίου στα πλαίσια του ΛΑΕΚ 1-25 του Ο.Α.Ε.Δ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο και ολοκληρώθηκε στις 30/05/2012, όπου καταρτίσθηκαν δεκαεπτά άτομα, οι οποίοι είναι απασχολούμενοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις του Δήμου Αμυνταίου και μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Αμυνταίου. πρόγραμμα κινητικότητας Leonardo da Vinci με τίτλο «Δεξιότητες για βιώσιμο τουρισμό» του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, όπου συμμετείχαν δεκαέξι καταρτιζόμενοι που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τον τομέα του τουρισμού. Για την κατάρτιση τους μετέβησαν στην Αγγλία, όπου απασχολήθηκαν σε συνεργαζόμενες με τον Αγγλικό φορέα υποδοχής επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 12/08/2012 ενώ δεν ακολούθησε δεύτερη ροή καταρτιζομένων. πρόγραμμα «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα ΚΕΚ». Η υλοποίησή του ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 με την δημιουργία τεσσάρων τμημάτων με συνολικό αριθμό σαράντα επτά (47) καταρτιζομένων. Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος υλοποιήθηκε έως τις 31/12/2012 (με την ολοκλήρωση της κατάρτισης δύο τμημάτων, ενώ τα υπόλοιπα δύο τμήματα ολοκλήρωσαν την κατάρτισή τους μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2013). ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΔΗ.Κ.Ε.Α. συμμετείχε για το έτος 2012 στο πρόγραμμα «Δωρεάν διανομής τροφίμων, από τα κοινοτικά αποθέματα της παρέμβασης των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Η επιχείρηση συγκέντρωσε τα δικαιολογητικά από ωφελούμενους απόρους που δικαιούνταν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και εγκρίθηκαν όλοι. Μετά τον 8

9 έλεγχο και την έγκριση των αιτήσεων από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, ακολούθησε τον Δεκέμβριο, η διανομή των προϊόντων σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες ποσοτήτων που δικαιούνταν κάθε άπορος από το σύνολο των αιτούντων, ανάλογα από την οικογενειακή του κατάσταση. Τα προϊόντα που διανεμήθηκαν ήταν λάδι, ρύζι, μακαρόνια, τυρί και γραβιέρα. Ύστερα από την μεγάλη επιτυχία και αποδοχή του προγράμματος η ΔΗ.Κ.Ε.Α. συμμετέχει και για το έτος 2013 στο πρόγραμμα «Δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε.». ΣΤ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ α) Τα έσοδα της επιχείρησης για το έτος 2012 προέρχονται από τις παρακάτω πηγές : ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Χρηματοδότηση από τον Δήμο Αμυνταίου ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (μέσω του διετούς προγράμματος δράσης) ,87 Έσοδα προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι περιόδου ,40 Έσοδα από προγράμματα κατάρτισης ,40 Από πιστωτικούς τόκους των καταθέσεων 58,74 μας β) Τα έξοδα της επιχείρησης κατά κατηγορία εξόδων για το έτος 2012 έχουν ως εξής : ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ Δαπάνες διετούς προγράμματος δράσης ,19 Δαπάνες προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι ,72 Δαπάνες προγραμμάτων κατάρτισης ,28 Ζ) Οι βεβαιωμένες ή συμβασιοποιημένες απαιτήσεις της επιχείρησης, για τις οποίες δεν έγινε τιμολόγηση κατά το έτος 2012, αλλά έχουν παρθεί υπ όψη στην διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της χρήσης, είναι οι εξής : 1. Από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» των τεσσάρων Δομών της ΔΗ.Κ.Ε.Α., για το διάστημα από 01/01/2011 έως και 30/06/2011, το ποσό των ,01 ευρώ. Η πρόβλεψη των εσόδων που έγινε από την επιχείρηση σύμφωνα με το υπ αριθ /571/ έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας (ΔΙΣΑ), απέκλινε λόγο μείωσης που είχαμε από τη ΔΙΣΑ κατά το ποσό των 5.609,72 ευρώ από την αρχική έγκριση. 9

10 2. Από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι η «Γ Δόση του Α Εξαμήνου 2012» και ολόκληρο το ποσό για το «Β Εξάμηνο 2012» για τις τέσσερις Δομές της ΔΗ.Κ.Ε.Α., συνολικού ποσού ,64 ευρώ. 3. Από το Υπουργείο Εργασίας για το Πρόγραμμα «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα ΚΕΚ», και για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2012 συνολικού ποσού ,00 ευρώ. Η) Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης για κάλυψη δαπανών, οι οποίες δεν τιμολογήθηκαν κατά το έτος 2012, πλην όμως λήφθηκαν υπόψη για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της χρήσης, είναι οι εξής : 1. Στους εκπαιδευτές του προγράμματος «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα ΚΕΚ» συνολικό ποσό 5.760,00 ευρώ. 2. Στον φορέα πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού για το πρόγραμμα «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα ΚΕΚ», συνολικό ποσό 718,06 ευρώ. 3. Για τον καθαρισμό των χώρων διδασκαλίας στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα ΚΕΚ» μέχρι τις 31/12/2012, συνολικού ποσού 126,92 ευρώ. 4. Για αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις συνεδριάσεις του β εξαμήνου έτους 2012, συνολικού ποσού 1.020,70 ευρώ. 5. Για αμοιβές Προέδρου έτους 2012, συνολικό ποσό 992,31 ευρώ. Θ) Στην επιχείρηση περιέρχεται και η απαίτηση κατάθεσης από τον Δήμο Αμυνταίου του υπόλοιπου 35% του κεφαλαίου σύστασης της πρώην Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αμυνταίου, συνολικού ποσού ,00 ευρώ. Ι) Η επιχείρηση έχει ένα πλήρως οργανωμένο γραφείο με τον ανάλογο εξοπλισμό το οποίο λειτουργεί σε καθημερινή βάση, καθώς επίσης διατηρεί τέσσερα ξεχωριστά γραφεία για τις Δομές «Βοήθεια στο Σπίτι», δύο αίθουσες διδασκαλίας και μία αίθουσα 10

11 υπολογιστών εξοπλισμένη με Η/Υ και εκτυπωτές για τα προγράμματα κατάρτισης της Δομής του ΚΕΚ. Κ) Η επιχείρηση τέλος διαθέτει μεταξύ των άλλων στον πάγιο εξοπλισμό της και έπιπλα (τραπέζια, καθίσματα κ.ά.), καθώς και ηλεκτρολογικό υλικό, απαραίτητων για τη διενέργεια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το δημοτικό αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Την έκθεση πεπραγμένων έτους 2012 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου (ΔΗ.Κ.Ε.Α.), όπως αυτή καταρτίστηκε και επισυνάπτεται. Η έκθεση πεπραγμένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 01/01/2012 ΕΩΣ 31/12/2012 Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμυνταίου (ΔΗ.Κ.Ε.Α.), προήλθε σύμφωνα με : τις διατάξεις των άρθρων 103 και 109 του Ν. 3852/2012, τις εγκυκλίους 9/2010, 11/2011, 24/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ και την υπ αριθ. 82/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου από τη συγχώνευση, τον Μάϊο του 2011, των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των πρώην Δήμων Αμυνταίου και Φιλώτα καθώς και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Αμυνταίου (ΦΕΚ 679/τ. Β / ). Επομένως στην ΔΗ.Κ.Ε.Α έχουν εξ αρχής μεταφερθεί όλες οι υποχρεώσεις, οι απαιτήσεις, αλλά και τα αποτελέσματα των Επιχειρήσεων που συγχωνεύθηκαν. Η ΔΗ.Κ.Ε.Α. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων του ν. 3463/2006 και από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διατηρώντας παράλληλα κάποια στην αρχή χαρακτηριστικά του ευρύτερου δημοσίου τομέα, τα οποία όμως κατά τη κλειόμενη καθώς και τη τρέχουσα χρήση ασφυκτικά ενισχύθηκαν, κυρίως σε ότι αφορά τον δημοσιονομικό έλεγχο, αλλά και το 11

12 νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας και τον έλεγχο των διαδικασιών λήψης αποφάσεων των οργάνων της. Η Διοίκησή της ασκείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίστηκε αρχικά με την υπ αριθ. 83/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι και τις 11/12/2012 είχε ως εξής : 1. Γιαννιτσοπούλου Συμέλα, Πρόεδρος ΔΣ, 2. Βολιώτης Αργύριος, Αντιπρόεδρος ΔΣ, 3. Μπάντης Ιορδάνης, Μέλος 4. Νικολαΐδης Ισαάκ, Μέλος 5. Περπερίδης Μιχαήλ, Μέλος 6. Γραμμενοπούλου Ζωή, Μέλος 7. Στανίση Αγγελική, Μέλος 8. Χαρατσή Κατερίνα, Μέλος 9. Σιάγκας Ιωάννης, Μέλος 10. Νανούσης Αθανάσιος, Μέλος 11. Γκίνης Νικόλαος, Μέλος Στις 12/12/2012 με την υπ αριθ. 388/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου, ορίστηκε νέο μέλος του Δ.Σ. της επιχείρησης ο κ. Δεμερτζίδης Στυλιανός στη θέση του κ. Περπερίδη Μιχαήλ, ύστερα από αίτηση παραίτησης του δεύτερου στις 04/12/2012. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α / , άρθρο 4, Φ.Ε.Κ. 1876/ , τεύχος Β, ο ισολογισμός συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση πεπραγμένων, που συντάσσεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδική αναφορά για την εκτέλεση του προγράμματος δράσης του άρθρου 259 του ΚΔΚ και βεβαιώνεται ότι τηρήθηκαν οι σχετικές νομοθετικές προβλέψεις και οι κανονισμοί της επιχείρησης. Όλες οι ενέργειες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου έγιναν στα πλαίσια που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των κοινωφελών επιχειρήσεων ΟΤΑ, καθώς και οι διατάξεις της παρ. 2 άρθρο 257 του Ν. 3463/2006 για την σύνταξη των Κανονισμών Εσωτερικών Υπηρεσιών, Διαχείρισης και Προσωπικού της Επιχείρησης, αλλά και οι διατάξεις: της υπ αριθ /1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) για τις προμήθειες 12

13 το Π.Δ. 28/1980 και το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 για τις υπηρεσίες - εργασίες του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου. του άρθρου 1 εδ. iα του Ν. 3812/2009 για την ορισμό και πρόσληψη Διευθυντή καθώς και τα άρθρα 15 και 18 του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Επιχείρησης και το άρθρο 14 του Κανονισμού Προσωπικού της Επιχείρησης Α) Η σύνθεση του προσωπικού της επιχείρησης για το έτος 2012 ήταν η εξής : Μία υπάλληλος γραφείου, αορίστου χρόνου, με βάση το Ν. 2643/1998 για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, προερχόμενη από την πρώην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φιλώτα. Μία κοινωνιολόγος, η οποία απασχολείται, στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δομής Φιλώτα και προσλήφθηκε από την συγχωνευμένη πλέον επιχείρηση στις 25/10/2011 Μία νοσηλεύτρια και μία οικογενειακή βοηθός που απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δομής Φιλώτα προερχόμενες από την πρώην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φιλώτα. Μία κοινωνική λειτουργός και μία οικογενειακή βοηθός που απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δομής Αμυνταίου προερχόμενες από την πρώην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αμυνταίου. Μία κοινωνική λειτουργός και μία οικογενειακή βοηθός που απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δομής Αετού προερχόμενες από την πρώην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αμυνταίου. Μία ψυχολόγος, μία νοσηλεύτρια και μία οικογενειακή βοηθός που απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δομής Λεχόβου - Βαρικού προερχόμενες από την πρώην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αμυνταίου. Δύο νοσηλεύτριες οι οποίες απασχολούνται αντίστοιχα στα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δομής Αμυνταίου και Αετού και προσλήφθηκαν από την συγχωνευμένη πλέον επιχείρηση στις 01/09/2011. Ένας Διευθυντής ΚΕΚ ο οποίος προσλήφθηκε από την επιχείρηση στις 25/11/2011 και απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 13

14 Το προσωπικό των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. Β) Η επιχείρηση προχώρησε στη σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με έναν Συντονιστή Ενεργειών Κατάρτισης κατά τα οριζόμενα του Ν. 3812/2009 και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο ΦΕΚ 1999/τ.Β / για την στελέχωση, τη λειτουργία και τον συντονισμό των ενεργειών και δράσεων της Δομής του Κ.Ε.Κ. όπως υποχρεούται ώστε να διατηρείται η πιστοποίησή του από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η συγκεκριμένη σύμβαση έληξε στις 31/12/2012, ωστόσο όμως ανανεώθηκε για έναν ακόμα χρόνο. Γ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμυνταίου έχει επιτελέσει σημαντικό έργο σε διάφορους ευαίσθητους τομείς της οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής του τόπου. Οι κυριότεροι τομείς με τους οποίους έχει ασχοληθεί η Κοινωφελής Επιχείρηση κατά το έτος 2012 είναι οι εξής: Πολιτισμός Κοινωνική Πρόνοια Επαγγελματική Κατάρτιση Δωρεάν διανομή τροφίμων Αναλυτικότερα η ΔΗ.Κ.Ε.Α σε συνεργασία με το Δήμο Αμυνταίου έχει προχωρήσει στις εξής κυριότερες κι ενδεικτικές ενέργειες, οι οποίες προβλέπονται παράλληλα στο διετές πρόγραμμα δράσης του άρθρου 259 του ΚΔΚ : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Για την ανάδειξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, των εθίμων και της μουσικής παράδοσης του τόπου μας, ανέλαβε την διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στα Τοπικά Διαμερίσματα των Δημοτικών Ενοτήτων Αετού, Φιλώτα, Αμυνταίου, καθώς και στις Τοπικές Κοινότητες Λεχόβου και Βαρικού του Δήμου Αμυνταίου, σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς του Δήμου. Προχώρησε στην ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων για την κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2012 Στάθηκε αρωγός σε όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν καθ όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τόσο 14

15 στις Τοπικές Κοινότητες όσο και στη Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αμυνταίου, με εξαίρεση την συμμετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις των «Αμυνταιων» τις οποίες ανάλαβε ο ίδιος ο Δήμος. Συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την πραγματοποίηση των καρναβαλιών στις Τοπικές Κοινότητες Ξινού Νερού και Λεχόβου Συμμετείχε στη διοργάνωση της ετήσιας «Γιορτής Πατάτας» στην Τοπική Κοινότητα Σκλήθρου Συμμετείχε στη διοργάνωση της ετήσιας «Γιορτής Πιπεριάς» στην Τοπική Κοινότητα Αετού Συμμετείχε στη διοργάνωση της πρώτης «Γιορτής Ψαριού» στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Παντελεήμονα Συμμετείχε στη διοργάνωση αναβίωσης παραδοσιακών εθίμων και εορτών όπως είναι η «Γιορτή του Κλείδονα» στην Τοπική Κοινότητα Φιλώτα Ενίσχυσε τις προσπάθειες πολιτιστικών φορέων για την ανάδειξη της τέχνης, των γραμμάτων και του πολιτισμού όπως ήταν η έκθεση «Δημιουργίες γυναικών», η ποιητική βραδιά με τίτλο «Ερωτική ποίηση» καθώς και η θεατρική παράσταση «Κωμοδύσσεια» Ενίσχυσε την προσπάθεια προβολής και προώθησης τοπικών προϊόντων όπως είναι το κρασί Συμμετείχε στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου με την εμφάνιση της Φιλαρμονικής στους δρόμους της Δ.Κ. Αμυνταίου Φιλαρμονική Δήμου Αμυνταίου Στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της ΔΗ.Κ.Ε.Α. ήταν και η ίδρυση της Φιλαρμονικής του Δήμου Αμυνταίου (16/02/2012). Η φιλαρμονική απαρτίζεται από τον Αρχιμουσικό, το Μουσικό Σώμα (Μπάντα) που είναι και τα τακτικά μέλη αυτής και τη σχολή Μαθητείας μουσικών. Μέσω της σχολής Μαθητείας γίνεται η επιμόρφωση και εκπαίδευση δοκίμων - μαθητευομένων μουσικών, για την ενίσχυση του μουσικού σώματος της Φιλαρμονικής αλλά και της μουσικής παιδείας τους. Κατά το έτος 2012 η Φιλαρμονική Δήμου Αμυνταίου αριθμούσε δώδεκα (12) τακτικά μέλη που συμμετείχαν σε δημόσιες εμφανίσεις, σε εκδηλώσεις για τοπικές και εθνικές εορτές αλλά και σε όλες γενικά τις εκδηλώσεις του Δήμου και σύμφωνα πάντα με το πρόγραμμα δημοσίων εμφανίσεων που καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Α. για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Ο συνολικός αριθμός των δημοσίων εμφανίσεων της Φιλαρμονικής για το έτος 2012 ανήλθε στις δεκαπέντε. 15

16 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Οι Δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» Αμυνταίου, Φιλώτα, Αετού και Λεχόβου - Βαρικού οι οποίες ανήκουν στη ΔΗ.Κ.Ε.Α. υλοποίησαν με επιτυχία το κοινωνικό τους έργο και το 2012 σαν συνέχεια της δράσης: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» της Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.). Ταυτόχρονα παρείχαν υπηρεσίες και σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ωφελούμενων που προέρχονται από παλαιότερα προγράμματα της Περιφέρειας, σύμφωνα πάντα με τις συστάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατά το έτος 2012 το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» και οι συµβάσεις των εργαζομένων σε αυτό παρατάθηκαν τρεις φορές με καταληκτική αυτή που δόθηκε με τον Νόμο 4087/2012 (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 196/ τεύχος Α ) όπου ορίζεται ως λήξη της διάρκειας του Προγράμματος η 31/3/2013. Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος από πόρους του ΑΚΑΓΕ (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Συνταξιούχων) έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. Στο δεύτερο άρθρο του ορίζεται ρητά η παράταση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου του απασχολούμενου στο πρόγραµµα αυτό προσωπικού, πέραν της προθεσμίας της 30/9/2012. Και οι τέσσερις Δομές της επιχείρησης είναι πλήρως στελεχωμένες από τις τρεις κύριες ειδικότητες προσωπικού αλλά διαθέτουν και διοικητική υποστήριξη από την υπάλληλο της επιχείρησης. Καθημερινά το προσωπικό των Δομών παρέχει σημαντικές υπηρεσίες προς τους εξυπηρετούμενους όπως : ιατρική φροντίδα (λήψη ζωτικών σημείων, παρακολούθηση και τήρηση φαρμακευτικής αγωγής), υποστηρικτική κοινωνική εργασία και ενημέρωση διασφάλιση ατομικής υγιεινής παρακολούθηση τήρησης φαρμακευτικής αγωγής 16

17 διατήρηση υγιεινής και καθαριότητας της οικίας συνταγογράφηση διεκπεραίωση υποθέσεων προς ΔΕΚΟ, τράπεζες κλπ, καθώς και υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης τόσο των εξυπηρετούμενων όσο και του οικογενειακού περιβάλλοντος. Το προσωπικό των Δομών βρίσκεται κοντά σε όλες τις περιπτώσεις που τους ζητήθηκε βοήθεια, ακόμη και για πολίτες που δεν είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα ως εξυπηρετούμενοι. Η ΔΗ.Κ.Ε.Α. όπως κάθε χρόνο πραγματοποίησε κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων ημέρες αγάπης μοιράζοντας τρόφιμα σε όλους τους εξυπηρετούμενους των τεσσάρων Δομών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Η ΔΗ.Κ.Ε.Α. στα πλαίσια του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποίησε με επιτυχία τα παρακάτω προγράμματα κατά το έτος 2012 : πρόγραμμα «Προθετική τέχνη Πώς φτιάχνεται μία βιτρίνα», σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Αμυνταίου στα πλαίσια του ΛΑΕΚ 1-25 του Ο.Α.Ε.Δ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο και ολοκληρώθηκε στις 30/05/2012, όπου καταρτίσθηκαν δεκαεπτά άτομα, οι οποίοι είναι απασχολούμενοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις του Δήμου Αμυνταίου και μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Αμυνταίου. πρόγραμμα κινητικότητας Leonardo da Vinci με τίτλο «Δεξιότητες για βιώσιμο τουρισμό» του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, όπου συμμετείχαν δεκαέξι καταρτιζόμενοι που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τον τομέα του τουρισμού. Για την κατάρτιση τους μετέβησαν στην Αγγλία, όπου απασχολήθηκαν σε συνεργαζόμενες με τον Αγγλικό φορέα υποδοχής επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 12/08/2012 ενώ δεν ακολούθησε δεύτερη ροή καταρτιζομένων. πρόγραμμα «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα ΚΕΚ». Η υλοποίησή του ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 με την δημιουργία τεσσάρων τμημάτων με συνολικό αριθμό σαράντα επτά (47) καταρτιζομένων. Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος υλοποιήθηκε έως τις 31/12/2012 (με την ολοκλήρωση της κατάρτισης δύο τμημάτων, 17

18 ενώ τα υπόλοιπα δύο τμήματα ολοκλήρωσαν την κατάρτισή τους μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2013). ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΔΗ.Κ.Ε.Α. συμμετείχε για το έτος 2012 στο πρόγραμμα «Δωρεάν διανομής τροφίμων, από τα κοινοτικά αποθέματα της παρέμβασης των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Η επιχείρηση συγκέντρωσε τα δικαιολογητικά από ωφελούμενους απόρους που δικαιούνταν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και εγκρίθηκαν όλοι. Μετά τον έλεγχο και την έγκριση των αιτήσεων από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, ακολούθησε τον Δεκέμβριο, η διανομή των προϊόντων σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες ποσοτήτων που δικαιούνταν κάθε άπορος από το σύνολο των αιτούντων, ανάλογα από την οικογενειακή του κατάσταση. Τα προϊόντα που διανεμήθηκαν ήταν λάδι, ρύζι, μακαρόνια, τυρί και γραβιέρα. Ύστερα από την μεγάλη επιτυχία και αποδοχή του προγράμματος η ΔΗ.Κ.Ε.Α. συμμετέχει και για το έτος 2013 στο πρόγραμμα «Δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε.». ΣΤ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ α) Τα έσοδα της επιχείρησης για το έτος 2012 προέρχονται από τις παρακάτω πηγές : ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Χρηματοδότηση από τον Δήμο Αμυνταίου ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (μέσω του διετούς προγράμματος δράσης) ,87 Έσοδα προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι περιόδου ,40 Έσοδα από προγράμματα κατάρτισης ,40 Από πιστωτικούς τόκους των καταθέσεων 58,74 μας β) Τα έξοδα της επιχείρησης κατά κατηγορία εξόδων για το έτος 2012 έχουν ως εξής : ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ Δαπάνες διετούς προγράμματος δράσης ,19 Δαπάνες προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι ,72 Δαπάνες προγραμμάτων κατάρτισης ,28 18

19 Ζ) Οι βεβαιωμένες ή συμβασιοποιημένες απαιτήσεις της επιχείρησης, για τις οποίες δεν έγινε τιμολόγηση κατά το έτος 2012, αλλά έχουν παρθεί υπ όψη στην διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της χρήσης, είναι οι εξής : 4. Από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» των τεσσάρων Δομών της ΔΗ.Κ.Ε.Α., για το διάστημα από 01/01/2011 έως και 30/06/2011, το ποσό των ,01 ευρώ. Η πρόβλεψη των εσόδων που έγινε από την επιχείρηση σύμφωνα με το υπ αριθ /571/ έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας (ΔΙΣΑ), απέκλινε λόγο μείωσης που είχαμε από τη ΔΙΣΑ κατά το ποσό των 5.609,72 ευρώ από την αρχική έγκριση. 5. Από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι η «Γ Δόση του Α Εξαμήνου 2012» και ολόκληρο το ποσό για το «Β Εξάμηνο 2012» για τις τέσσερις Δομές της ΔΗ.Κ.Ε.Α., συνολικού ποσού ,64 ευρώ. 6. Από το Υπουργείο Εργασίας για το Πρόγραμμα «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα ΚΕΚ», και για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2012 συνολικού ποσού ,00 ευρώ. Η) Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης για κάλυψη δαπανών, οι οποίες δεν τιμολογήθηκαν κατά το έτος 2012, πλην όμως λήφθηκαν υπόψη για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της χρήσης, είναι οι εξής : 6. Στους εκπαιδευτές του προγράμματος «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα ΚΕΚ» συνολικό ποσό 5.760,00 ευρώ. 7. Στον φορέα πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού για το πρόγραμμα «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα ΚΕΚ», συνολικό ποσό 718,06 ευρώ. 8. Για τον καθαρισμό των χώρων διδασκαλίας στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα ΚΕΚ» μέχρι τις 31/12/2012, συνολικού ποσού 126,92 ευρώ. 19

20 9. Για αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις συνεδριάσεις του β εξαμήνου έτους 2012, συνολικού ποσού 1.020,70 ευρώ. 10. Για αμοιβές Προέδρου έτους 2012, συνολικό ποσό 992,31 ευρώ. Θ) Στην επιχείρηση περιέρχεται και η απαίτηση κατάθεσης από τον Δήμο Αμυνταίου του υπόλοιπου 35% του κεφαλαίου σύστασης της πρώην Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αμυνταίου, συνολικού ποσού ,00 ευρώ. Ι) Η επιχείρηση έχει ένα πλήρως οργανωμένο γραφείο με τον ανάλογο εξοπλισμό το οποίο λειτουργεί σε καθημερινή βάση, καθώς επίσης διατηρεί τέσσερα ξεχωριστά γραφεία για τις Δομές «Βοήθεια στο Σπίτι», δύο αίθουσες διδασκαλίας και μία αίθουσα υπολογιστών εξοπλισμένη με Η/Υ και εκτυπωτές για τα προγράμματα κατάρτισης της Δομής του ΚΕΚ. Κ) Η επιχείρηση τέλος διαθέτει μεταξύ των άλλων στον πάγιο εξοπλισμό της και έπιπλα (τραπέζια, καθίσματα κ.ά.), καθώς και ηλεκτρολογικό υλικό, απαραίτητων για τη διενέργεια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου. Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης Κ. Θεοδωρίδης, Α. Ρακόπουλος, Α θεοδωρίδης, Α. Θεοδώρου, Ε. Χαριτίδη,, Ι. Νικολαϊδη, Π. Μπασούρης, Ι. Κέρλοβας, Π. Τσάμου, σύμφωνα με τις θέσεις που διατύπωσαν όπως αυτές καταγράφονται στα επίσημα αναλυτικά πρακτικά Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 205/2013 Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης Μωϋσιάδης Κωνσταντίνος Νικολαϊδης Ισαάκ Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Ρακόπουλος Άγγελος 17 18

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης Μωϋσιάδης Κωνσταντίνος Νικολαϊδης Ισαάκ Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Ρακόπουλος Άγγελος 17 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 27/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εγκριση της με αριθμό 63/2012 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 16/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εγκριση της με αριθμό 26/12 απόφασης της Δ.Η.Κ.Ε.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 25/2013 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Εγκριση της με αριθμό 61/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 07/2013 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισμού λόγω επιχορήγησης για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού. 1. Βεράνη Φωτεινή 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού. 1. Βεράνη Φωτεινή 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 15/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αριθμ. Απόφασης 261/2013 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου Υδρευση Αμυνταίου κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 03/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης 14 15

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης 14 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 26/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας. Κύρκου Κυριάκος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα. Νάνου Ανθούλα 3 Παπαχρήστου Νικόλαος

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας. Κύρκου Κυριάκος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα. Νάνου Ανθούλα 3 Παπαχρήστου Νικόλαος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 13/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου Αριθμ. Απόφασης 228/2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης Μωϋσιάδης Κωνσταντίνος Νικολαϊδης Ισαάκ Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Ρακόπουλος Άγγελος 17 18

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης Μωϋσιάδης Κωνσταντίνος Νικολαϊδης Ισαάκ Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Ρακόπουλος Άγγελος 17 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 27/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διενέργεια διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 05/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου.

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 05/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 05/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Τροποποίηση προϋπολογισµού και τεχνικού προγράµµατος του τρέχοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 25/2013 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισμού, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου Θέμα: Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 25/2013 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Εγκριση της με αριθμό 116/2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ:υζήτηση και λήψη απόφασης για τετράμηνη μέτρηση των τελών ύδρευσηςαποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδώρου Απόστολος Τσάμου Πηνελόπη Φίστας Δημήτριος Μωυσιάδης Κωνσταντίνος

Θεοδώρου Απόστολος Τσάμου Πηνελόπη Φίστας Δημήτριος Μωυσιάδης Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 25/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό Α2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 21/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 21/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 21/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου Αριθμ. Απόφασης 309/2013 ΘΕΜΑ: Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης 14 15

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης 14 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 26/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη τελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Φίστας Δημήτριος Γεωργιάδη Λάζαρο Τσάμου Πηνελόπη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Φίστας Δημήτριος Γεωργιάδη Λάζαρο Τσάμου Πηνελόπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 16/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού διάθεση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 12/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 12/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 12/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ:Διαγραφές από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Αμυνταίου.

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου.

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Μνηµόνιο συνεργασίας µε σκοπό τη ηµιουργία Αναπτυξιακής Σύµπραξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 13/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 13/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 13/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ:Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 18/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Κατανομή ποσού ύψους 46.600 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Θεοδώρου Απόστολος Τσάμου Πηνελόπη 26 27. Φίστας Δημήτριος Μωυσιάδης Κωνσταντίνος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Θεοδώρου Απόστολος Τσάμου Πηνελόπη 26 27. Φίστας Δημήτριος Μωυσιάδης Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 25/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό Α2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 24/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση δημοτικού συμβουλίου για τον αριθμό αδειών Υπαιθρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 Λιάσης Ιωάννης Πρόεδρος Παπαχρήστου Νικόλαος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα Θεοδωρίδης Αβραάμ 3 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος Πελεκούδας Θεόδωρος 4 5

1 Λιάσης Ιωάννης Πρόεδρος Παπαχρήστου Νικόλαος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα Θεοδωρίδης Αβραάμ 3 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος Πελεκούδας Θεόδωρος 4 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 18/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εγκριση του 2 ου ΑΠΕ του έργου «Υδρευση Αμυνταίου». ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 14/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού και αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 05/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου.

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 05/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 05/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Φίστας Δημήτριος Γεωργιάδη Λάζαρο Κύρκου Κυριάκος

Φίστας Δημήτριος Γεωργιάδη Λάζαρο Κύρκου Κυριάκος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 23/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το Τεχνικό πρόγραμμα έτους

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 4/2011 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αµυνταίου

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 4/2011 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αµυνταίου 10ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:41/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 4/2011 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αµυνταίου Θέµα: Προσαρµογή του καταστατικού της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος κ. Ιωσηφίδης Ιωακείμ προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωσηφίδης Ιωακείμ προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου Αριθμ. Απόφασης 290/2013 ΘΕΜΑ: Εγκριση της με αριθμό 85/2013 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 212/2014 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 94/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 17/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Ανατροπή διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης Μωϋσιάδης Κωνσταντίνος Νικολαϊδης Ισαάκ Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Ρακόπουλος Άγγελος 17 18

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης Μωϋσιάδης Κωνσταντίνος Νικολαϊδης Ισαάκ Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Ρακόπουλος Άγγελος 17 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 27/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εγκριση της με αριθμό 64/2012 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 25/2013 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Εγκριση της με αριθμό 62/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 30/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 30/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 175/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 30/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Προέλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 211/2014 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 05/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου.

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 05/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 05/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Παραχώρηση κατά χρήση, έναντι τιµήµατος, αποκαλυφθεισών εκτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης Μωϋσιάδης Κωνσταντίνος Νικολαϊδης Ισαάκ Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Ρακόπουλος Άγγελος 17 18

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης Μωϋσιάδης Κωνσταντίνος Νικολαϊδης Ισαάκ Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Ρακόπουλος Άγγελος 17 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 27/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

23 Γεωργιάδη Λάζαρο 24 Κύρκου Κυριάκος. 22 Φίστας Δημήτριος

23 Γεωργιάδη Λάζαρο 24 Κύρκου Κυριάκος. 22 Φίστας Δημήτριος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 23/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 04/2013 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Εγκριση Σχεδίου δράσης για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕΩΨΛ-ΔΗΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 81/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞΕΩΨΛ-ΔΗΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 81/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 81/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 9/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 35/2014 του δηµοτικού συµβουλίου ήµου Αµυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 35/2014 του δηµοτικού συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 35/2014 του δηµοτικού συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 106/ /2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 106/ /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 106/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 20/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩΨΛ-Γ13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩΨΛ-Γ13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 6/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρών ο Δήμαρχος κ. Ιωακείμ Ιωσηφίδης που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο Δήμαρχος κ. Ιωακείμ Ιωσηφίδης που κλήθηκε νόμιμα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 11/ του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 17/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 17/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 17/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 159/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 33/2011 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου.

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 33/2011 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 33/2011 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εγκριση 1 ου Α.Π.Ε. του έργου «Ύδρευση Αµυνταίου». ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ452

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 27/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 27/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 27/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ:Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 14/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 14/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 14/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 305/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 35/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 16 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 275 / 2009

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 16 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 275 / 2009 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 16 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 275 / 2009 Περίληψη Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου στην υλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανάθεση σύνταξης µελέτης µε τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση δικτύου τηλεθέρµανσης Τ/Κ Σκλήθρου», προϋπολογισµού ,00 Ευρώ.

Θέµα: Ανάθεση σύνταξης µελέτης µε τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση δικτύου τηλεθέρµανσης Τ/Κ Σκλήθρου», προϋπολογισµού ,00 Ευρώ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 224/2013 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 26/2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ανάθεση σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 13 / Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 13 / Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 1 / 2010 Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 13 / 2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη Συγκρότηση επιτροπών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2010. ( Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 26/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 26/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 26/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 7/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 7/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 7/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 120/2015 Απόσπασµα τα πρακτικά της µε αριθµό 17/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση την Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 27/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ανατροπή προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 2/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Έγκριση 4 ης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού έτους 2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 1/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 278 / 2010

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 278 / 2010 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 14 / 2010 Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 278 / 2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη Έγκριση Προγράμματος «Άθληση για όλους» περιόδου 2010-2011. Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 3/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 2/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 2/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 2/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 8/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 8/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 108/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 8/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2016 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2016 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι: 23/3/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 16408 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ---------------

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 42/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 42/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 259/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 42/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 11/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 11/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 11/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:13/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 12/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 12/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 12/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 141/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Ισολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλυβίων έτους 2010.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 8 /2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Λήψη απόφασης για πρακτική άσκηση στο Δήμο Ωραιοκάστρου μαθητών ΟΑΕΔ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Λήψη απόφασης για πρακτική άσκηση στο Δήμο Ωραιοκάστρου μαθητών ΟΑΕΔ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 6 / 2010 Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 171 / 2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη Λήψη απόφασης για πρακτική άσκηση στο Δήμο Ωραιοκάστρου μαθητών ΟΑΕΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 16/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 16/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 16/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: 375/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 25 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθμός Απόφασης: 375/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 25 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθμός Απόφασης: 375/2014 Από το πρακτικό αριθμός: 25 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 27 ης Ιουλίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.254/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 7 της 9 ης Μαρτίου 2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 7 της 9 ης Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 7 της 9 ης Μαρτίου 2016 Αριθμός Απόφασης 69

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 22/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα:. «Εγκριση Απολογισμού Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 24/06/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 24/06/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 24/06/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 448/2014 Περίληψη Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Περί εγκρίσεως ισολογισµού οικ. έτους 2008» Αρίθµ. Απόφαση: 212 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Περί εγκρίσεως ισολογισµού οικ. έτους 2008» Αρίθµ. Απόφαση: 212 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 18/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. Εισηγητής: ΛΟΓΙΣΤΗΣ Π. ΦΛΩΡΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. Εισηγητής: ΛΟΓΙΣΤΗΣ Π. ΦΛΩΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2338/3.4.2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 36 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Φίστας Δημήτριος Γεωργιάδη Λάζαρο Τσάμου Πηνελόπη

Φίστας Δημήτριος Γεωργιάδη Λάζαρο Τσάμου Πηνελόπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 14/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εγκριση καθορισμού χώρων και όρων διενέργειας εμποροπανήγυρης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 2/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 16/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 16/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 77/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 16/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα