ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ<<ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ>>.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ<<ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ>>."

Transcript

1 ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ<<ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ>>. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: << ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ>>. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΟΝΟΜΑ : ΗΜΗΤΡΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ:4 ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ι ΑΣΚΩΝ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...4 Κεφάλαιο 1:Ιστορική αναδροµή και διεθνής κατοχύρωση...5 I. Η ιστορία του θεσµού της παιδείας στα II. αρχαία ελληνικά χρόνια....5 Η θέσπιση της παιδείας στο πλαίσιο των ελληνικών συνταγµάτων...6 III. ιεθνής κατοχύρωση της παιδείας 11 Κεφάλαιο 2: Η συνταγµατική προστασία της παιδείας..12 A. Η διπλή συνταγµατική προστασία της παιδείας 12 i. Η αντικειµενική αρχή και το συνταγµατικό δικαίωµα...12 ii. Η ισχύς της διάταξης...12 iii. Η σχέση της διάταξης µε άλλες συνταγµατικές διατάξεις..12 B. Το συνταγµατικό δικαίωµα της παιδείας...13 i. Το συνταγµατικό δικαίωµα της παιδείας.13 ii. Οι φορείς του δικαιώµατος..13 iii. Η παραίτηση από το δικαίωµα.. 13 Κεφάλαιο 3:Το γενικό περιεχόµενο του δικαιώµατος της παιδείας 14 A. Το προστατευόµενο αγαθό της παιδείας 14 Νοµικός ορισµός της παιδείας...14 i. Το corpus.18 ii. Το animus. 18 B. Η εξουσία i. Βασικές µορφές της παιδείας ii. Μερικότερες εξουσίες της παιδείας

3 iii. ιαστάσεις του δικαιώµατος της παιδείας[αποδέκτες του δικαιώµατος] 20 C. Η άσκηση.21 Κεφάλαιο 4: Οι σκοποί της παιδείας κατά το άρθρο 16, παράγραφος 2 του Συντάγµατος...22 i. Γραµµατική ερµηνεία της διάταξης.. 22 ii. Ανάλυση και σηµασία της διάταξης.. 25 iii. Η συνταγµατική διάταξη του άρθρου 16.2 Σ και οι εξειδικεύσεις της 27 Η παιδεία ως κοινωνικό δικαίωµα.. 27 iv. Κριτική της διάταξης του άρθρου 16.2Σ 29 v. Νοµική φύση των σκοπών της παιδείας Κεφάλαιο 5: Εκδηλώσεις του άρθρου 16.2 Σ στην ελληνική έννοµη τάξης i. Συντονισµός και κρατική εποπτεία ii. Το σύστηµα της παιδείας και η ιδιωτική εκπαίδευση, µέσα από το πρίσµα των συνταγµατικών επιταγών του άρθρου 16.2Σ...32 iii. Οι ακαδηµαϊκές ελευθερίες και το πανεπιστηµιακό άσυλο iv. Η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης κατά το άρθρο 16.2Σ..35 Κεφάλαιο 6: Νοµολογία 37 Συµπεράσµατα..41 Περίληψη 42 Absract..43 Λήµµατα.44 Βιβλιογραφία. 45 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την ερµηνεία της συνταγµατικής διάταξης του άρθρου 16, παράγραφος 2. Για να γίνει εύληπτη και πλήρως κατανοητή η ερµηνεία της διάταξης, επιχειρείται στην αρχή της εργασίας µία µικρή ιστορική αναδροµή σχετικά µε την έννοια και την συνταγµατική κατοχύρωση του θεσµού της παιδείας, αρχής γενοµένης της ιδρύσεως του Ελληνικού Κράτους και σε αυτό το σηµείο τονίζεται η διεθνής κατοχύρωση της παιδείας [κεφάλαιο 1]. Έπειτα, ακολουθεί η εξέταση της συνταγµατικής προστασίας της παιδείας, όπου αναλύεται η συνταγµατική αρχή και το ατοµικό συνταγµατικό δικαίωµα της παιδείας[κεφάλαιο 2]. Ύστερα, ακολουθεί η εξέταση του γενικού περιεχοµένου του δικαιώµατος, όπου αναλύονται το προστατευόµενο αγαθό, η εξουσία και η άσκηση του δικαιώµατος[κεφάλαιο 3]. Ακολουθεί η εξέταση του κυρίως θέµατος, δηλαδή της ερµηνείας και της ανάλυσης της συνταγµατικής διάταξης του άρθρου 16.2 Σ. Αναλύεται εποµένως µέσα από την γραµµατική ερµηνεία της συγκεκριµένης διάταξης και την ανάλυση της, ποια είναι η σηµασία της αναγωγής της παιδείας ως αποστολής, ως δηλαδή σκοπού του Κράτους καθώς και πώς ακριβώς προσδιορίζονται οι σκοποί της παιδείας κατά το άρθρο 16.2 Σ, οι οποίοι χρήζουν εξειδίκευσης, καθ ότι η διάταξη περιέχει µία γενικότητα, αοριστία[κεφάλαιο 4]. Έπειτα, εξετάζεται ορισµένες σηµαντικές εκφάνσεις του ελληνικού συστήµατος παιδείας που καθιερώθηκαν µε εξειδίκευση του περιεχοµένου του άρθρου16[κεφάλαιο 5]. Τέλος,στο τέλος της εργασίας, ύστερα από την ανάλυση του κυρίως θέµατος, παρατίθεται χρήσιµη νοµολογία, η οποία είναι σχετική µε το θέµα και αναδεικνύουν µε τον καλύτερο τρόπο την πρακτική εφαρµογή της[εκ πρώτης µατιάς µη θεωρούµενης διατάξεως µε πλήρες κανονιστικό περιεχόµενο]εν λόγω διάταξης στην σύγχρονη ελληνικά έννοµη τάξη[κεφάλαιο 6]. 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΙ ΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ Κρίνεται σκόπιµο, προτού προβούµε στην ανάλυση των σκοπών της παιδείας, όπως απαριθµούνται από το άρθρο 16.2 του ισχύοντος ελληνικού Συντάγµατος, να αναφερθούµε λίγο στην γενικότερη ιστορία του θεσµού[ κυρίως στην Αρχαία Ελλάδα] και ακόµα περισσότερο στην ιστορία της νοµικής και δη της συνταγµατικής καθιέρωσης της παιδείας, να εξετάσουµε δηλαδή την συνταγµατική µορφή που είχε ο θεσµός της παιδείας από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως σήµερα. Γιατί βέβαια δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι η σηµερινή µορφή της παιδείας, όπως την διαµορφώνει το Σύνταγµα του 1975, υπήρξε πάντα η ίδια στο πέρας των αιώνων αλλά αντίθετα, όπως θα διαπιστωθεί, οι διαφορές από το σήµερα είναι σηµαντικές και αξιοσηµείωτες. Για την καλύτερη διάρθρωση του κειµένου, θα εξετάσουµε πρώτα την ιστορία του θεσµού της παιδείας στα αρχαία ελληνικά χρόνια και ύστερα στο πλαίσιο των ελληνικών συνταγµάτων, όπως διαµορφώθηκαν από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους και έπειτα. Στο τέλος του κεφαλαίου, γίνεται αναφορά στην διεθνή κατοχύρωση της παιδείας. I. Η ιστορία του θεσµού της παιδείας στα αρχαία ελληνικά χρόνια Είναι αλήθεια πως η παιδεία εν γένει και ειδικότερα το εκπαιδευτικό σύστηµα, ήταν ένα σηµαντικό και αµφιλεγόµενο ζήτηµα. Όλοι οι λαοί έχουν κατά καιρούς ασχοληθεί για την παιδεία. Είναι γεγονός ότι οι Έλληνες ασχολήθηκαν πρώτοι µε την εκπαίδευση και καλλιέργεια των νέων και τόνισαν πόση σηµασία έχει στη ζωή του ανθρώπου η παιδεία. Ο Όµηρος καθώς και µεγάλοι αρχαίοι φιλόσοφοι αντιλήφθηκαν ήδη από τα αρχαία χρόνια την αξία του θεσµού της παιδείας. Έτσι,ο Πλάτων είχε κύριο αντικείµενο της φιλοσοφίας του την ανατροφή των νέων και την παιδεία. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο η φιλοσοφία του ονοµάσθηκε <<παιδαγωγική>>. Σε πάρα πολλά έργα του, ίσως και στα περισσότερα ο Πλάτων ασχολήθηκε µε την παιδεία και υπογράµµισε τον θεµελιώδη ρόλο που παίζει στην εξέλιξη της ζωής των ατόµων. Ειδικά στα έργα: <<Πολιτείαι>>, <<Νόµοι>> και <<Τίµαιος>>,τονίζει πως η παιδεία αποτελεί το µοναδικό µέσο για την διαπαιδαγώγηση και την τελειοποίηση του ατόµου. 1 Η παιδεία αποτελεί το µέσο για την κατάκτηση του υπέρτερου αγαθού, όπως ο ίδιος αναφέρει στα έργα του και εκείνη πρέπει, κατά τον φιλόσοφο, να αποτελεί εφόδιο τόσο των κυβερνώντων όσο και των κυβερνωµένων, προκειµένου να επιτευχθεί µία οµαλή και ισορροπηµένη σχέση κράτους κοινωνίας. Για αυτό τον λόγο, πρέπει η ανατροφή και η παιδεία να αρχίζουν από την παιδική ηλικία των ατόµων, ώστε το παιδί να διαπλάσσει τον χαρακτήρα και την συµπεριφορά του κατά τον ορθό τρόπο, που υπαγορεύουν οι αρχές της παιδείας. Ο Αριστοτέλης, από την πλευρά του, στον <<Προτρεπτικό>>συλλαµβάνει πρώτος την ηθικό-παιδαγωγική έννοια του 1 Φραγκοπούλου Ειρ., <<Η παιδεία και η συνταγµατική της κατοχύρωση>>,εκδόσεις Αντώνης Σάκκουλας,1986, σελίδα 10. 5

6 κράτους. 2 Και ο Αριστοτέλης υπογραµµίζει την τεράστια σηµασία που έχει η παιδεία, αναπτύσσει την δική του θεωρία για το θέµα αυτό, διάφορη όµως από εκείνη του Πλάτωνος. II. Η θέσπιση της παιδείας στο πλαίσιο των ελληνικών συνταγµάτων Προτού εξετάσουµε τα ελληνικά συντάγµατα, όπως διαµορφώθηκαν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και µετά, δηλαδή από το 1830 και µετά, καλό θα ήταν να αναφερθούµε στην θέση που κατείχε η παιδεία από την Ελληνική Απελευθέρωση µέχρι το Στο προσωρινό πολίτευµα της Ελλάδας της πρώτης Ιανουαρίου του 1822, που ψηφίστηκε από την Α Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο καθώς και στον Νόµο της Επιδαύρου του 1823, δεν υπήρχε καµία διάταξη σχετική µε την παιδεία. 3 Η πρώτη µνεία για την παιδεία γίνεται µε το σχέδιο του 1824,στην Εθνική Συνέλευση στην Επίδαυρο,το οποίο διακρίνει δύο επίπεδα εκπαίδευσης: την δηµοτική εκπαίδευση[η οποία έγινε υποχρεωτική στην Ελλάδα το 1834] και την µέση εκπαίδευση. Βέβαια, αυτό το σχέδιο δεν αποτελούσε Σύνταγµα και για αυτό δεν µπορούµε να µιλήσουµε για συνταγµατική κατοχύρωση της παιδείας το Για αυτήν µπορούµε να µιλήσουµε µόνο το 1827, όπου πράγµατι κατοχυρώνεται συνταγµατικά[στο άρθρο 20] η παιδεία µε το Πολιτικό Σύνταγµα της Ελλάδας, που ψηφίσθηκε στην Τροιζήνα. Το σχέδιο του 1824 αποτέλεσε αναµφισβήτητα την βάση για αυτήν την συνταγµατική κατοχύρωση. Το πρώτο Σύνταγµα, µετά την ίδρυση του Ελληνικού κράτους το 1830, ήταν εκείνο που ψηφίστηκε στο Ναύπλιο στις 25/03/1832, το λεγόµενο<<ηγεµονικό σύνταγµα>>. Το σύνταγµα αυτό περιείχε διάταξη για την παιδεία στο άρθρο 28, που όριζε τα εξής:<<όλοι οι Έλληνες έχουν το δικαίωµα να αποκτώσι µέρος των υλικών και ηθικών αγαθών, οίον κτήµατα και χρήµατα και παιδείαν, και να απολαύωσι µετά ασφαλείας τους καρπούς των πόνων των; να συσταίνωσι καταστήµατα παιδευτικά, βιοµηχανίας και τεχνών, και να φροντίζωσι περί της ιδίας αυτών και των ιδίων τέκνων ευπορίας και εκπαιδεύσεως, συµµορφούµενοι µε τους τεθησοµένους περί τούτων νόµους>>.η διάταξη αυτή περιλαµβάνεται στο κεφάλαιο του Συντάγµατος, το οποίο έφερνε τον τίτλο<< ηµόσιον ή Κοινόν ίκαιον των Ελλήνων>>. Ύστερα, το Σύνταγµα του 1844[που θεσπίστηκε στην περίοδο της συνταγµατικής µοναρχίας, ] ορίζει στο άρθρο 11 τα εξής:<<η ανωτέρα εκπαίδευσις ενεργείται δαπάνη του κράτους; εις δε την δηµοτικήν συντρέχει και το Κράτος κατά το µέτρον της ανάγκης των δήµων. Έκαστος έχει το δικαίωµα να συσταίνη εκπαιδευτικά καταστήµατα, συµµορφούµενος µε τους Νόµους του Κράτους>>. Από την µελέτη των παραπάνω δύο συνταγµατικών διατάξεων, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι µε το σύνταγµα του 1844 γίνεται λόγος, για πρώτη φορά, για 2 Φραγκοπούλου Ειρ., <<Η παιδεία και η συνταγµατική της κατοχύρωση>>,εκδόσεις Αντώνης Σάκκουλας,1986, σελίδα Φραγκοπούλου Ειρ., <<Η παιδεία και η συνταγµατική της κατοχύρωση>>,εκδόσεις Αντώνης Σάκκουλας,1986, σελίδα

7 <<ανωτέρα εκπαίδευση>> καθώς και για την σύσταση ιδιωτικών καταστηµάτων. Το τελευταίο σηµαίνει ότι για πρώτη φορά θεσπίζεται συνταγµατικό ατοµικό δικαίωµα για την ίδρυση εκπαιδευτικών καταστηµάτων από ιδιώτες. 4 Η στοιχειώδης εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν ονοµάζεται σε αυτό το Σύνταγµα ως <<δηµοτική>>, για το λόγο ότι αυτού του είδους την εκπαίδευση την αναλάµβαναν οι δήµοι. Το Κράτος παρείχε βοήθεια στους δήµους, που δεν είχαν την οικονοµική ευχέρεια να ιδρύουν και να διατηρούν σχολεία. 5 Η <<ανωτέρα εκπαίδευση>> προσφέρεται µε δαπάνες του Κράτους. Ακολούθως, το Σύνταγµα του 1864[που θεσπίστηκε σε περίοδο της Συνταγµατικής Βασιλείας]ορίζει στο άρθρο 16:<<Η ανωτέρα εκπαίδευσις ενεργείται δαπάνη του Κράτους; εις δε την δηµοτικήν συντρέχει και το Κράτος κατά το µέτρον της ανάγκης των δήµων. Έκαστος έχει το δικαίωµα να συσταίνη εκπαιδευτικά καταστήµατα συµµορφούµενος µε τους νόµους του Κράτους>>. Όπως παρατηρούµε, το µόνο που άλλαξε από το προηγούµενο σύνταγµα είναι η αρίθµηση του άρθρου[16 αντί για 11]. Το περιεχόµενο όµως παρέµεινε το ίδιο. Το Σύνταγµα του 1911 ορίζει στο άρθρο 16:<<Η εκπαίδευσις, διατελούσε υπό την ανωτάτην εποπτείαν του Κράτους, ενεργείται δαπάνη αυτού. Η στοιχειώδης εκπαίδευσις είναι δια άπαντας υποχρεωτική, παρέχεται δε δωρεάν υπό του Κράτους. Επιτρέπεται εις ιδιώτας και εις νοµικά πρόσωπα η ίδρυσις ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, λειτουργούντων κατά το Σύνταγµα και τους νόµους του Κράτους>>. Είναι αλήθεια ότι για πρώτη φορά γίνεται λόγος για <<εποπτεία>>, που αναφέρεται µάλλον και στις τρεις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Με τον όρο αυτόν δηλώνεται ότι η φροντίδα για την ίδρυση των εκπαιδευτηρίων, ο διορισµός και η µισθοδοσία του εκπαιδευτικού προσωπικού ανήκει στο κράτος. Επίσης, γίνεται λόγος για δωρεάν παιδεία, η οποία όµως καλύπτει µόνο την στοιχειώδη εκπαίδευση και όχι τις δύο τελευταίες βαθµίδες. 6 Επίσης, σε αντίθεση µε το προηγούµενο Σύνταγµα, παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης εκπαιδευτηρίων όχι µόνο από ιδιώτες αλλά και από νοµικά πρόσωπα. Το Σύνταγµα του 1927 ορίζει στο άρθρο 23:<<Η εκπαίδευσις διατελεί υπό την ανωτάτην εποπτείαν του Κράτους, ενεργείται δαπάνη αυτού ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως. Η στοιχειώδης εκπαίδευσις είναι δια όλους υποχρεωτική, παρέχεται δε δωρεάν υπό του Κράτους. Ο νόµος ορίζει δια την στοιχειώδη εκπαίδευσιν τα έτη της υποχρεωτικής φοιτήσεως, τα οποία δεν δύνανται να είναι λιγότερα των εξ. ια νόµου δύναται επίσης να καταστή υποχρεωτική η φοίτησις και εις σχολεία συµπληρωµατικά των σχολείων της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως µέχρι του 18 ου έτους της ηλικίας. Επιτρέπεται εις ιδιώτας και νοµικά πρόσωπα η ίδρυσις ιδιωτικών εκπαιδευτικών, λειτουργούντων κατά το Σύνταγµα και τους νόµους του Κράτους>>. Η διάταξη ανήκει στο κεφάλαιο ου Συνάγµατος, που τιτλοφορείται << ηµόσιον ίκαιον των Ελλήνων>>.Στο άρθρο αυτό έχει τεθεί µάλιστα και µία ερµηνευτική δήλωση, η οποία αναφέρεται στα προγράµµατα των σχολείων και στην φοίτηση των 4 Πουλής Παναγιώτης,<<Η οργάνωση της εθνικής παιδείας>>, Εκδόσεις Αντώνης Σάκκουλας,1995, σελίδα Φραγκοπούλου Ειρ., <<Η παιδεία και η συνταγµατική της κατοχύρωση>>,εκδόσεις Αντώνης Σάκκουλας,1986, σελίδα Πουλής Παναγιώτης,<<Η οργάνωση της εθνικής παιδείας>>, Εκδόσεις Αντώνης Σάκκουλας,1995, σελίδα 37. 7

8 µαθητών. Στην παραπάνω διάταξη θα πρέπει να διευκρινιστούν δύο πράγµατα. Πρώτον, το Σύνταγµα του 1927 ορίζει την<<στοιχειώδη εκπαίδευση>> των Συνταγµάτων 1844 και 1864 ως << δηµοτική >>, γιατί οι δήµοι την αναλαµβάνουν και παρέχεται δωρεάν. εύτερον, η τρίτη παράγραφος της διάταξης είναι γνωστή ήδη από το Το Σύνταγµα του 1952 αναφέρει στο άρθρο 16:<< Η Παιδεία τελεί υπό την ανωτάτην εποπτείαν του Κράτους και ενεργείται δαπάνη αυτού ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως. Εις πάντα τα σχολεία µέσης και στοιχειώδους εκπαιδεύσεως η διδασκαλία αποσκοπεί την ηθικήν και πνευµατικήν αγωγήν και στην ανάπτυξιν της εθνικής συνειδήσεως των νέων επί τη βάσει των ιδεολογικών κατευθύνσεων του ελληνοχριστιανικού πολιτισµού. Η στοιχειώδης εκπαίδευσις είναι δι` όλους υποχρεωτική, παρέχεται δε δωρεάν υπό του Κράτους. Ο νόµος ορίζει τα έτη της υποχρεωτικής φοιτήσεως, τα οποία δεν δύνανται να είναι ολιγώτερα των εξ. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα αυτοδιοικούνται υπό την εποπτείαν του Κράτους, οι δε καθηγηταί τούτων είναι δηµόσιοι υπάλληλοι. Επιτρέπεται, κατόπιν αδείας της αρχής, εις ιδιώτας µη εστερηµένόυς των πολιτικών δικαιωµάτων και εις νοµικά πρόσωπα η ίδρυσις εκπαιδευτηρίων λειτουργούντων κατά το Σύνταγµα και τους νόµους του Κράτούς>>. Τα στοιχεία της διάταξης είναι ότι διακρίνει από την µία την στοιχειώδη εκπαίδευση που παρέχεται από το Κράτος και από την άλλη την παιδεία, που περιλαµβάνει την µέση εκπαίδευση και την πανεπιστηµιακή µόρφωση. 7 Επίσης, από την διάταξη φαίνεται ότι η παιδεία παρέχεται δωρεάν από το Κράτος ή τους ΟΤΑ, κάτι το οποίο σηµαίνει ότι το Κράτος προσφέρει στους µαθητές όλα τα µέσα και το απαραίτητο υλικό για την εκπαίδευση τους, κάτι που δεν το κάνει για την ανώτερη εκπαίδευση. Η στοιχειώδης εκπαίδευση περιλαµβάνει σχολεία γενικής µόρφωσης, όπως νηπιαγωγεία, δηµοτικά και άλλα. Η τελευταία παρέχεται δωρεάν, κάτι που παροτρύνει τους γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία. 8 Να σηµειωθεί ότι για πρώτη φορά, µε το σύνταγµα του 1952, γίνεται λόγος για <<αυτοδιοίκηση>> των πανεπιστηµίων. Αυτό σηµαίνει ότι για πρώτη φορά, καθιερώνεται η αυτοτέλεια και η ανεξαρτησία των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Επίσης, για πρώτη φορά, µε την παράγραφο 4 του συντάγµατος του 1952, παρέχεται το συνταγµατικό ατοµικό δικαίωµα ίδρυσης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων τόσο σε ηµεδαπούς όσο και σε αλλοδαπούς υπό ορισµένες βέβαια προϋποθέσεις, κάτι το οποίο δεν αναφερόταν στα προηγούµενα συντάγµατα. Οι προϋπόθεσης είναι πρώτον η χορήγηση άδειας από την αρχή 7 Πουλής Παναγιώτης,<<Η οργάνωση της εθνικής παιδείας>>, Εκδόσεις Αντώνης Σάκκουλας,1995, σελίδα 40 και Ειρ.Φραγκοπούλου, <<Η παιδεία και η συνταγµατική της κατοχύρωση>>,εκδόσεις Αντώνης Σάκκουλας,1986, σελίδα Φραγκοπούλου Ειρ., <<Η παιδεία και η συνταγµατική της κατοχύρωση>>,εκδόσεις Αντώνης Σάκκουλας,1986, σελίδα

9 και έπειτα το γεγονός ότι οι ιδιώτες που την ζητούν πρέπει να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα. Εποµένως, µόνο αν συντρέξουν σωρευτικά αυτές οι δύο προϋπόθεσης, οι ιδιώτες νόµιµα ιδρύουν εκπαιδευτήρια. Το Σύνταγµα του 1968 αναφέρει στο άρθρο 17 τα εξής:<< 1. Η παιδεία τελεί υπό την ανωτάτην εποπτείαν του Κράτους, παρέχεται δαπάναις αυτού, σκοπεί δε και εις την ηθικήν και πενυµατικήν αγωγήν και την ανάπτυξιν της εθνικής συνειδήσεως των νέων επί τη βάσει των αξιών του ελληνικού και του χριστιανικού πολιτισµού. 2. Ο προσδιορισµός των γενικών γραµµών της εθνικής πολιτικής επί της παιδείας ενεργείται, καθ`ά νόµος ορίζει, µετά γνώµην Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας. 3. Η στοιχειώδης εκπαίδευσις είναι δι`όλους υποχρεωτική. Νόµος ορίζει τα έτη της υποχρεωτικής φοιτήσεως, τα οποία δεν δύναται να είναι ολιγώτερα των εξ 4. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι αυτοδιοικούµενα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, λειτουργούν υπό την εποπτείαν του Κράτους και ενισχύονται οικονοµικώς υπ`αυτού. Οι καθηγηταί των είναι δηµόσιοι υπάλληλοι. Αι αρχαί των εκλέγονται παρά των τακτικών καθηγητών αυτών. Την κρατικήν εποπτείαν επί των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ασκεί ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων δια Κυβερνητικού Επιτρόπου, ως νόµος ορίζει. 5. Επιτρέπεται, κατόπιν αδείας της αρχής, εις ιδιώτας µη εστερηµένους των πολιτικών δικαιωµάτων και εις νοµικά πρόσωπα η ίδρυσις εκπαιδευτηρίων, λειτουργούντων κατά το Σύνταγµα και τους νόµους του Κράτους. Οι ιδρύοντες ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και οι διδάκσοντες εις ταύτα δέον να κέκτηνται τα δια τους δηµοσίους υπαλλήλους απαιτούµενα ηθικά και λοιπά προσόντα, ως νόµος ορίζει>>. Αυτή η διάταξη παρουσιάζει σηµαντικές οµοιότητες µε τις διατάξεις των άλλων συνταγµάτων[ιδίως του 1952], σε ό,τι αφορά την εποπτεία που ασκεί το Κράτος στα σχολεία και τις δαπάνες. Στην παράγραφο 4 υπάρχει µία καινοτοµία στο ζήτηµα της νοµικής προσωπικότητας των πανεπιστηµίων, κάτι για το οποίο είχε γίνει µία µόνο µία νύξη από το προηγούµενο σύνταγµα. Πλέον µε αυτό το σύνταγµα κατοχυρώνεται για πρώτη φορά η νοµική µορφή των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. 9 Βέβαια όλα έχουν διαµορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο που να µπορεί η εκτελεστική εξουσία να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Αυτό φαίνεται λογικό, αν αναλογισθούµε ότι αυτό το Σύνταγµα διαµορφώθηκε κάτω από µη δηµοκρατικά καθεστώτα. Το Σύνταγµα του 1975 έχει πλέον την γνωστή ακόλουθη µορφή:<< 1. Η τέχνη και η επιστήµη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες, η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Η ακαδηµαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγµα. 2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. 9 Πουλής Παναγιώτης,<<Η οργάνωση της εθνικής παιδείας>>, Εκδόσεις Αντώνης Σάκκουλας,1995, σελίδα 43. 9

10 3. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν µπορεί να είναι λιγότερα από εννέα. 4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωµα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθµίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το Κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα µε τις ικανότητές τους. 5. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύµατα που αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε πλήρη αυτοδιοίκηση. Τα ιδρύµατα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους έχουν δικαίωµα να ενισχύονται οικονοµικά από αυτό και λειτουργούν σύµφωνα µε τους νόµους που αφορούν τους οργανισµούς τους. Συγχώνευση ή κατάτµηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόµος ορίζει. Ειδικός νόµος ορίζει όσα αφορούν τους φοιτητικούς συλλόγους και τη συµµετοχήν των σπουδαστών σ` αυτούς. 6. Οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων είναι δηµόσιοι λειτουργοί. Το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό τους επιτελεί επίσης δηµόσιο λειτούργηµα, µε τις προϋποθέσεις που νόµος ορίζει. Τα σχετικά µε την κατάσταση όλων αυτών των προσώπων καθορίζονται από τους οργανισµούς των οικείων ιδρυµάτων. Οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων δεν µπορούν να παυθούν προτού λήξει σύµφωνα µε το νόµο ο χρόνος υπηρεσίας τους παρά µόνο µε τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 88 παράγραφος 4 και ύστερα από απόφαση συµβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, όπως νόµος ορίζει. Νόµος ορίζει το όριο της ηλικίας των καθηγητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, έως ότου εκδοθεί ο νόµος αυτός οι καθηγητές που υπηρετούν αποχωρούν αυτοδικαίως µόλις λήξει του ακαδηµαϊκό έτος µέσα στο οποίο συµπληρώνουν το εξηκοστό έβδοµο έτος της ηλικίας τους. 7. Η επαγγελµατική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το Κράτος και µε σχολές ανώτερης βαθµίδας για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από τρία χρόνια, όπως προβλέπεται ειδικότερα από το νόµο, που ορίζει και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα όσων αποφοιτούν από τις σχολές αυτές. 8. Νόµος ορίζει προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Κράτος, τα σχετικά µε την εποπτεία που ασκείται πάνω σ` αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους. Η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται. 9. Ο αθλητισµός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του κράτους. Το Κράτος επιχορηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των αθλητικών σωµατείων κάθε είδους, όπως νόµος ορίζει. Νόµος ορίζει επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων που παρέχονται κάθε φορά στις επιχορηγούµενες ενώσεις σύµφωνα µε τον προορισµό τους>>. Σε αυτό το σύνταγµα ο συντακτικός νοµοθέτης κατοχυρώνει το δικαίωµα στην µόρωση. Επίσης, µε βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 16, η υποχρεωτική φοίτηση φτάνει τα εννέα χρόνια. Με βάση την παράγραφο 4 του 10

11 ίδιου άρθρου, κατοχυρώνεται κάτι πολύ σηµαντικό, για πρώτη µάλιστα φορά. Κατοχυρώνεται το δικαίωµα για δωρεάν παιδεία, το οποίο δεν θα περιλαµβάνει µόνο την δηµοτική εκπαίδευση, όπως γινόταν παλιά αλλά όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Ας σηµειωθεί ότι ο νόµος για την εκπαίδευση που στόχο έχει να εξειδικεύσει τις συνταγµατικές επιταγές είναι κυρίως ο υπό αριθµόν 1566/1985. Ακόµα, µπαίνει στο άρθρο µία παράγραφος[η παράγραφος2], σύµφωνα µε την οποία ανάγεται η παιδεία σε σκοπό, σε αποστολή του Κράτους, κάτι που επίσης αποτελεί καινοτοµία. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι ότι το Σύνταγµα αυτό κατοχυρώνει την παιδεία, ως ατοµικό αλλά και ως κοινωνικό δικαίωµα. Ας σηµειωθεί ότι ως <<κοινωνικό δικαίωµα>> θεωρούµε την εξουσία που µπορεί να χρησιµεύσει για την ικανοποίηση των συµφερόντων ολόκληρης της κοινωνίας. 10 III. ιεθνής κατοχύρωση της παιδείας Εκτός από συνταγµατική κατοχύρωση, η παιδεία απολαµβάνει και διεθνή κατοχύρωση: Πρώτα και κύρια, κατοχυρώνεται ως δικαίωµα στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση ικαιωµάτων του Ανθρώπου [Ε.Σ..Α], και συγκεκριµένα στο άρθρο 2.1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της σύµβασης αυτής. Επιπλέον, κατοχυρώνεται στην Οικουµενική ιακήρυξη των ικαιωµάτων του Ανθρώπου, στο άρθρο 26. Στον Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο άρθρο 14. Στο ιεθνές Σύµφωνο για τα οικονοµικά, κοινωνικά και µορφωτικά δικαιώµατα, στο άρθρο Στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη στο Μέρος 1, παράγραφος 9-10, καθώς και στα άρθρα 9 και 10. Στην Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού, στα άρθρα 28 και Φραγκοπούλου Ειρ., <<Η παιδεία και η συνταγµατική της κατοχύρωση>>,εκδόσεις Αντώνης Σάκκουλας,1986, σελίδα

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ A. Η διπλή συνταγµατική προστασία της παιδείας i. Η αντικειµενική αρχή και το συνταγµατικό δικαίωµα Το Σύνταγµα δεν προστατεύει µόνο ατοµικά δικαιώµατα αλλά και θεσµούς. Έτσι και στην περίπτωση του άρθρου 16 προστατεύεται εξίσου τόσο το ατοµικό δικαίωµα της παιδείας όσο και ο ίδιος ο θεσµός της παιδείας. 11 Υπάρχει δηλαδή µία αντικειµενική και υποκειµενική προστασία της παιδείας από το Σύνταγµα. Εποµένως, στο άρθρο 16 κατοχυρώνεται και προστατεύεται αφενός η ελευθερία της παιδείας ως αντικειµενική συνταγµατική αρχή και αφετέρου κατοχυρώνεται συνταγµατικά το ατοµικό δικαίωµα του κάθε ατόµου για παροχή παιδείας. ii. Η ισχύς της διάταξης Στις συνταγµατικές διατάξεις τίθεται ορισµένες φορές το ζήτηµα αν η συγκεκριµένη εξεταστέα συνταγµατική διάταξη αποτελεί προγραµµατική πρόταση[οπότε και δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα και δεν είναι δεσµευτική απλά επιτελεί έναν ρόλο καθαρά κατευθυντήριο] ή αντιθέτως θεσπίζει έναν κανόνα δικαίου µε πλήρες κανονιστικό περιεχόµενο. Στο ερώτηµα αυτό, πρέπει να απαντήσουµε πως οι διατάξεις του άρθρου 16 δεν αποτελούν << προγραµµατική πρόταση>> αλλά <<ισχύον δίκαιο>> και αναπτύσσουν πλήρη νοµική δύναµη. 12 Συγκεκριµένα για τον χαρακτήρα της διάταξης του άρθρου 16.2 Σ, ως δεσµευτικού κανόνα δικαίου βλέπε παρακάτω στο κεφάλαιο 4, vi. Όσον αφορά την αναθεώρηση των διατάξεων του άρθρου 16, ας σηµειωθεί ότι δεν ανήκουν σε εκείνες που <<καθορίζουν την βάση και την µορφή του πολιτεύµατος ως Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής ηµοκρατίας..>>[άρθρο 110 Σ], οπότε είναι δυνατή η αναθεώρησή τους. Όσον αφορά την αναστολή αυτών των διατάξεων σε περίπτωση εφαρµογής του νόµου για κατάσταση πολιορκίας[άρθρο 48Σ], ας σηµειωθεί ότι δεν είναι δυνατή η αναστολή τους, καθότι δεν περιλαµβάνονται κατά το άρθρο 48 στις διατάξεις που αναστέλλονται. iii. Η σχέση της διάταξης µε άλλες συνταγµατικές διατάξεις Είναι γνωστό ότι στο πλαίσιο των συνταγµατικών διατάξεων ισχύει η αρχή της τυπικής ισοδυναµίας, µε την έννοια ότι όλες οι διατάξεις του Συντάγµατος έχουν την ίδια <<βαρύτητα>>, την ίδια τυπική δύναµη, οπότε και οι διατάξεις του άρθρου 16 έχουν την ίδια τυπική δύναµη µε όλες τις υπόλοιπες συνταγµατικές διατάξεις, ούτε µ, µε άλλα λόγια, υπερέχουν ούτε και είναι κατώτερης ισχύος από τις άλλες. 11 ηµητρόπουλος Ανδρέας, <<Συνταγµατικά ικαιώµατα>>, Β Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα [Αθήνα-Θεσσαλονίκη], 2008, σελίδα 570,9. 12 ηµητρόπουλος Ανδρέας <<Συνταγµατικά ικαιώµατα>>, Β Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα [Αθήνα-Θεσσαλονίκη], 2008, σελίδα 570,10. 12

13 B. Το συνταγµατικό δικαίωµα της παιδείας i. Το συνταγµατικό δικαίωµα της παιδείας Έγινε ήδη λόγος ότι το Σύνταγµα κατοχυρώνει στο άρθρο 16 την ελευθερία της παιδείας, ως αντικειµενική συνταγµατική αρχή αλλά και ως ατοµικό δικαίωµα, υπέρ του εκάστοτε φορέα δικαιωµάτων, που απορρέει από τους θεσµούς της παιδείας. ii. Οι φορείς του δικαιώµατος Φορείς του δικαιώµατος είναι τα φυσικά πρόσωπα. Για τα φυσικά πρόσωπα τίθεται το ζήτηµα αν σε αυτά περιλαµβάνονται οι Έλληνες πολίτες[ηµεδαποί] ή και οι αλλοδαποί ή και οι ανιθαγενείς. Ως προς το σηµείο αυτό,πρέπει να γίνει µία βασική διάκριση που έχει να κάνει µε τις διαστάσεις του δικαιώµατος της παιδείας. Έτσι, το αµυντικό και το προστατευτικό δικαίωµα παιδείας κατοχυρώνεται και υπέρ των Ελλήνων αλλά και υπέρ των αλλοδαπών, όµως το διασφαλιστικό περιεχόµενο του δικαιώµατος κατοχυρώνεται µόνο για τους Έλληνες πολίτες. 13 Φορείς του δικαιώµατος είναι, εκτός από τα φυσικά πρόσωπα, και τα νοµικά πρόσωπα, τόσο του δηµοσίου δικαίου όσο και αυτά του ιδιωτικού δικαίου. iii. Η παραίτηση από το δικαίωµα Παραίτηση από τα συνταγµατικά δικαιώµατα σπανίως γίνεται δεκτή, ειδικά δε για το µέλλον απαγορεύεται ρητά. Ειδική παραίτηση χωρεί µόνο στις περιπτώσεις των περιουσιακών δικαιωµάτων[όπου η αρχή volenti non fit injuria έχει εφαρµογή] και όχι για δικαιώµατα που αφορούν προσωπικές, ανθρώπινες ιδιότητες του φορέα. Το δικαίωµα της παιδείας όµως δεν είναι περιουσιακό και άρα είναι <<απαράγραπτο>> και <<αναπαλλοτρίωτο>>. εν είναι επιδεικτικό λοιπόν παραίτησης. 13 ηµητρόπουλος Ανδρέας, <<Συνταγµατικά ικαιώµατα>>, Β Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα [Αθήνα-Θεσσαλονίκη], 2008, σελίδα

14 Κεφάλαιο 3:ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ A. Το προστατευόµενο αγαθό της παιδείας Προτού προβούµε στην εξέταση της έννοιας της παιδείας κατά το άρθρο 16 Σ., παρατίθεται η πραγµατική έννοια της παιδείας. Ερευνώντας έναν ορισµό για την λέξη παιδεία σε ένα λεξικό,θα καταλήγαµε στον ακόλουθο ορισµό: παιδεία είναι η συστηµατική παροχή γνώσεων, µία διαδικασία αγωγής που στοχεύει στην άνοδο του πνευµατικού επιπέδου κάποιου προσώπου 14. Με αυτήν την έννοια η παιδεία εδώ ταυτίζεται µε την εκπαίδευση και την µόρφωση, και για αυτόν τον λόγο, µιλάµε για ιδιωτική ή για δηµόσια παιδεία µε την έννοια,πάντα, της εκπαίδευσης. Ένας άλλος ορισµός που θα µπορούσε να δοθεί για την παιδεία είναι ό,τι έχει αποκοµίσει κανείς ως αποτέλεσµα µαθήσεως ή οι ποικίλες πνευµατικές επιδράσεις που έχει δεχθεί ένα άτοµο. Με αυτήν την έννοια παιδεία είναι η κουλτούρα, η καλλιέργεια. 15 Ως παιδεία θα µπορούσαµε επίσης ορίσουµε την πνευµατική και ηθική αγωγή του ανθρώπου 16. Ακόµη, όταν ακούµε για παιδεία,µας έρχεται στο µυαλό το συνολικό δηµόσιο σύστηµα µαζικής αλλά ισότιµης πάντα παροχής γνώσεων στα µέλη µίας κοινωνίας, αυτό δηλαδή που ονοµάζουµε κρατικό εκπαιδευτικό σύστηµα 17. Τελικά ένας συνολικός, περιεκτικός, ορισµός για την πραγµατική έννοια της παιδείας είναι ο εξής: παιδεία είναι η καλλιέργεια των νοητικών, των ψυχικών και των σωµατικών δυνάµεων των νέων ανθρώπων,η οποία καλλιέργεια επιτυγχάνεται µέσα από ένα γενικό και προκαθορισµένο από κάθε χώρα σύστηµα,το εκπαιδευτικό σύστηµα. Σκοπός αυτού του συστήµατος[κάτι που θα φανεί και παρακάτω, µέσα από την περαιτέρω ανάλυση του άρθρου 16, παραγράφου 2 Σ] είναι να παράσχει παιδεία. Νοµικός ορισµός της παιδείας Ύστερα από νοµική εξέταση της έννοιας της παιδείας,έτσι όπως διαµορφώνεται από το άρθρο 16 του συντάγµατος,η παιδεία φαίνεται να έχει την ακόλουθη σηµασία: είναι η γνωσιολογική και καλλιτεχνική καλλιέργεια του ανθρωπίνου πνεύµατος, όπως πραγµατοποιείται µέσω µίας συγκεκριµένης 14 Μπαµπινιώτης Γεώργιος, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε., Αθήνα 1998,σελίδα 1312[σηµασία 1]. 15 Μπαµπινιώτης Γεώργιος, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε., Αθήνα 1998,σελίδα 1312[σηµασία 2]. 16 Μπαµπινιώτης Γεώργιος, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε., Αθήνα 1998,σελίδα 1312[σηµασία 3]. 17 Μπαµπινιώτης Γεώργιος, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε., Αθήνα 1998,σελίδα 1312[σηµασία 4]. 14

15 διαδικασίας 18. Θα µπορούσαµε επίσης να την ορίσουµε ως εξής: παιδεία είναι η ανατροφή του παιδιού, η παιδαγωγία, γενικά η διδασκαλία, η σπουδή και η µάθηση. Με βάση αυτόν τον ορισµό, η παιδεία stricto sensu και εκπαίδευση ταυτίζονται, ενώ η παιδεία latu sensu είναι η καλλιέργεια, η κουλτούρα του ανθρώπου. 19 Επειδή όµως όταν εξετάζουµε την ανάλυση των συνταγµατικών δικαιωµάτων, διακρίνουµε τις έννοιες που δίνει το σύνταγµα σε δύο µέρη [το corpus και το animus] για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών,το ίδιο θα κάνουµε για το προστατευόµενο αγαθό της παιδείας. Έτσι,η γνωσιολογική και καλλιτεχνική καλλιέργεια του ανθρώπινου πνεύµατος αποτελεί το λεγόµενο animus της παιδείας, που αντιστοιχεί στην σηµασία της παιδείας ως αφηρηµένη έννοια. Από την άλλη η συγκεκριµένη διαδικασία µε την οποία πραγµατοποιείται η παιδεία είναι το λεγόµενο corpus της παιδείας, δηλαδή αναφέρεται στους τρόπους και τα µέσα που καθορίζει η πολιτεία µέσω των οποίων υλοποιείται, γίνεται πράξη η αφηρηµένη έννοια της παιδείας. Αυτός ο διαχωρισµός της έννοιας έχει µεγάλη σηµασία για την καλύτερη κατανόηση του προστατευόµενου έννοµου αγαθού της παιδείας. Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι τα δύο αυτά µέρη παρ όλο που φαίνονται µε πρώτη µατιά ξεχωριστά, ωστόσο βρίσκονται σε έναν άρρηκτο σύνδεσµο µεταξύ τους. Ο σύνδεσµός τους µάλιστα είναι τόσο µεγάλος ώστε το ένα δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο. Στην ουσία λοιπόν πρόκειται για δύο διαστάσεις [corpus και animus] του ίδιου αγαθού που τελικά,όπως διαπιστώνουµε, είναι δισυπόστατο. Αυτό αιτιολογείται από το γεγονός ότι στα συνταγµατικά δικαιώµατα και δη στην ανάλυση των συνταγµατικών εννοιών χρησιµοποιούµε την µονιστική θεωρία, και όχι την δυαδιστική. Αυτό έχει σηµασία γιατί αν ακολουθούσαµε την θεωρία του δυϊσµού στην συγκεκριµένη περίπτωση, θα οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει ουσιαστική παιδεία[που αντιστοιχεί στην ουσία µε αυτό που ονοµάσαµε animus] καθώς και τυπική παιδεία [που αντιστοιχεί σε αυτό που ονοµάσαµε corpus της παιδείας], κατά τον ίδιο συλλογισµό µε τον οποίο υποστηρίζεται, κατά την δυαδιστική θεωρία, υπάρχουν ουσιαστικά και τυπικά συντάγµατα. Εποµένως, µε την διάκριση σε corpus και animus αποµακρυνόµαστε σιγά-σιγά από την παλαιά, παραδοσιακή άποψη, που έβλεπε τις έννοιες δυαδιστικά. Συνεπώς, corpus και animus αποτελούν δύο όψεις, πλευρές του ίδιου αγαθού της παιδείας, ακολουθώντας σε αυτό σηµείο την αντίθετη θεωρία, την θεωρία του µονισµού. Αυτό που µας ενδιαφέρει στα συνταγµατικά δικαιώµατα, είναι ότι το ελληνικό σύνταγµα [έτσι όπως διαµορφώθηκε το 1975 µαζί µε τις αναθεωρήσεις του] προστατεύει και τα δύο µέρη του προστατευόµενου αγαθού της παιδείας. Η παιδεία εποµένως προστατεύεται από τον συντακτικό νοµοθέτη και ως ουσία[animus] αλλά και ως διαδικασία, ως εκπαιδευτικό δηλαδή σύστηµα[corpus]. Η παιδεία,υπό ουσιαστική έννοια έχει δύο βασικά 18 ηµητρόπουλος Ανδρέας, Συνταγµατικά ικαιώµατα, Β Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα[Αθήνα-Θεσσαλονίκη], 2008, σελίδα 572[19]. 19 Φραγκοπούλου Ειρ., <<Η παιδεία και η συνταγµατική της κατοχύρωση>>,εκδόσεις Αντώνης Σάκκουλας,1986, σελίδα 9. 15

16 διαστάσεις, την γνωσιολογική και την καλλιτεχνική, µε βάση τις οποίες ο συντακτικός νοµοθέτης διαµορφώνει το άρθρο 16, παράγραφος 1 Σ 20. Η << επιστήµη>>,η <<έρευνα>>, και η <<διδασκαλία>> στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 16, αντιστοιχούν στην γνωσιολογική διάσταση της παιδείας, ενώ η λέξη <<τέχνη>>, που χρησιµοποιεί ο συντακτικός νοµοθέτης, αποτελεί την δεύτερη διάσταση της παιδείας, που είναι η καλλιτεχνική διάσταση. 21 Όπως παρατηρείται, η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αποτελεί µία γενική ρήτρα. Ειδικότερα, στο εδάφιο α, δεν κατοχυρώνεται µόνο ένα status negativus[ δηλαδή το γεγονός ότι το δικαίωµα στην παιδεία είναι ένα δικαίωµα του status negativus, µε την έννοια ότι το περιεχόµενο του δικαιώµατος εξαναγκάζει τον αποδέκτη του, που είναι το κράτος, να µην πράξει κάτι,λειτουργώντας µε αυτόν τον τρόπο ως µία νοµική ασπίδα των πολιτών έναντι του κράτους] αλλά και ένα status positivus[µε την έννοια ότι κατοχυρώνεται ένα δικαίωµα του κοινωνικού χώρου 22 ],αφού η ανάπτυξη της τέχνης, της επιστήµης, της έρευνας και της διδασκαλίας αποτελούν υποχρέωση του κράτους 23. Η παιδεία είναι, εποµένως, ένα κοινωνικό δικαίωµα. Ας σηµειωθεί ότι η διάκριση σε status negativus, σε status positivus βασίστηκε στον γερµανό νοµικό G.Jellinek, ο οποίος συστηµατοποίησε την θεωρία των συνταγµατικών δικαιωµάτων, τα οποία τα κατέταξε τελικώς σε τρεις κατηγορίες: στα ατοµικά δικαιώµατα[status negativus], στα πολιτικά[status activus] και στα κοινωνικά[status socialis]. 24 Οι έννοιες της τέχνης και της επιστήµης παρουσιάζουν µία δυσκολία ορισµού. Αυτό γιατί αν δινόταν ένας ορισµός κατά τρόπο δεσµευτικό από την κρατική εξουσία θα καταλήγαµε στο συµπέρασµα ότι µόνο η κρατικά αναγνωρισµένη τέχνη και επιστήµη θα ήταν ελεύθερες, γεγονός που οδηγεί στον, αντίθετα µε το δηµοκρατικό πολίτευµα, φραγµό της καλλιτεχνικής ανάπτυξης και της επιστηµονικής προόδου. Συνεπώς, ορισµός της παιδείας θα µπορούσε να δοθεί µόνο σε ό,τι αφορά την αµυντική διάσταση του δικαιώµατος στην παιδεία. 25 Στο σηµείο αυτό πρέπει να εξηγηθεί ότι το δικαίωµα στην παιδεία αναγνωρίζεται κατ αρχήν από το σύνταγµα ως αµυντικό δικαίωµα[όπως άλλωστε και όλα τα ατοµικά δικαιώµατα, σύµφωνα 20 ηµητρόπουλος Ανδρέας, Συνταγµατικά ικαιώµατα, Β Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα [Αθήνα-Θεσσαλονίκη], 2008, σελίδα 573[19]. 21 ηµητρόπουλος Ανδρέας, <<Συνταγµατικά ικαιώµατα>>, Β Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα [Αθήνα-Θεσσαλονίκη], 2008, σελίδα 573[19]. 22 ηµητρόπουλος Ανδρέας, <<Συνταγµατικά ικαιώµατα>>, Β Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα [Αθήνα-Θεσσαλονίκη], 2008, σελίδα 126, όπου αναφέρει τα εξής:<<οι όροι << δικαιώµατα του κοινωνικού χώρου και <<πολιτικά δικαιώµατα>>διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τους <<αντίστοιχους.>>όρους της κλασικής γερµανικής διάκρισης σε status positivus και σε status activus. Η χρησιµοποίηση τους αποτελεί ονοµατολογικά σύµπτωση και όχι ταύτιση του ουσιαστικού τους περιεχοµένου.>>. 23 Χρυσόγονος Κώστας, <<Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα>>,εκδόσεις Σάκκουλας, 2002, σελίδα Jellinek, Allgemeine Staatslehre, σελίδα 417 επ. 25 Χρυσόγονος Κώστας, <<Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα>>,εκδόσεις Σάκκουλας, 2002, σελίδα

17 µε την παραδοσιακή- κλασική θεωρία περί δικαιωµάτων], µε την έννοια του ότι το κράτος οφείλει να σέβεται το συνταγµατικά κατοχυρωµένο αυτό δικαίωµα και περαιτέρω να απέχει από κάθε ενέργεια που θα παρακώλυε την άσκησή του. Χαρακτηριστικό των αµυντικών δικαιωµάτων είναι ότι επιδιώκουν την άµυνα, αποκρούουν µε άλλα λόγια κάθε επίθεση του κράτους, η οποία στρέφεται κατά του δικαιώµατος. Τα αµυντικά δηλαδή δικαιώµατα δεν έχουν διεκδικητικό περιεχόµενο. Έτσι, µε βάση την παραπάνω έννοια του δικαιώµατος της παιδείας, η συνταγµατική ερµηνεία πρέπει να προσανατολίζεται στην ευρύτατη έννοια της τέχνης και της επιστήµης[ ας σηµειωθεί ότι αυτού του είδους η ερµηνεία προσιδιάζει στην ανάλυση των συνταγµατικών εννοιών]. Για αυτό τον λόγο, ως έργο τέχνης ή επιστήµης οφείλει να θεωρηθεί κατ αρχήν οτιδήποτε ο δηµιουργός του θεωρεί ως τέτοιο. Ο όρος <<τέχνη>> δεν αναφέρεται στην τεχνική αλλά στις καλές τέχνες 26, στις τέχνες δηλαδή που αποβλέπουν στην αισθητική έκφραση και στην ικανοποίηση της καλαισθησίας. 27 Τέτοιες τέχνες είναι ο χορός, η γλυπτική, η µουσική, η ποίηση, η αρχιτεκτονική, το θέατρο, ο κινηµατογράφος, η ζωγραφική ή άλλη διακοσµητική τέχνη[για παράδειγµα ταπητουργία, υαλουργία, κεραµική και άλλες] και τα λοιπά. Ως <<επιστήµη>>, νοείται η προσπάθεια κατάκτησης ακριβούς και ολοκληρωµένης γνώσης για την επίτευξη ορθολογικής και µεθοδικής έρευνας του επιστητού και του συνόλου των συστηµατοποιηµένων γνώσεων που προέρχονται από αυτή 28. Είναι η σοβαρή και οργανωµένη προσπάθεια για την ανεύρεση της αλήθειας. 29 Στην κατά το Σύνταγµα έννοια της επιστήµης περιλαµβάνονται όλες τυχόν οι απόψεις και θεωρίες σχετικά µε διάφορους κλάδους επιστηµών [κρατούσες ή µη]. 30 Ως <<έρευνα >> νοείται η συστηµατική εξέταση δεδοµένων για την επιβεβαίωση, τον εµπλουτισµό ή την ανακάλυψη νέων στοιχείων. Το Σύνταγµα κατοχυρώνει εδώ την ελευθερία της έρευνας Χρυσόγονος, <<Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα>>,εκδόσεις Σάκκουλας, 2002, σελίδα Μπαµπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε., Αθήνα 1998,σελίδα Ηλεκτρονικό λεξικό: η πύλη για την ελληνική γλώσσα [http://www.greek-language.gr ]. 29 Σκουρής Βασίλειος - Κουτούπα -Ρεγκάκου Ευαγγελία, <<Το ίκαιο της Παιδείας>>, έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλας [Αθήνα-Θεσσαλονίκη], 2009, σελίδα Κώστας Χρυσόγονος, <<Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα>>,εκδόσεις Σάκκουλας, 2002, σελίδα 307, όπου αναφέρονται τα εξής: <<Στην κατά το Σύνταγµα έννοια της επιστήµης περιλαµβάνεται οπωσδήποτε και η αµφισβήτηση απόψεων ή θεωριών και η τυχόν ανάπτυξη εναλλακτικών εκδοχών για την επιστήµη, π.χ. η οµοιοπαθητική έναντι της παραδοσιακής ιατρικής>>. 31 Σκουρής Βασίλειος - Κουτούπα-Ρεγκάκου Ευαγγελία, <<Το ίκαιο της Παιδείας>>, έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλας [Αθήνα-Θεσσαλονίκη], 2009, σελίδα 31-32,όπου αναφέρονται τα εξής:<<ελευθερία της έρευνας σηµαίνει επιλογή του αντικειµένου, της µεθόδου, και του τρόπου οργανώσεως της έρευνας, καθώς και ελεύθερη διάδοση των συµπερασµάτων της µε οποιονδήποτε τρόπο ο ερευνητής κρίνει πρόσφορο>>. 17

18 Ως <<διδασκαλία>> νοείται η διαδικασία µετάδοσης γνώσεων από ειδικούς σε άλλα άτοµα. Έτσι παρατηρούµε ότι η<< διδασκαλία>> αναφέρεται στην µετάδοση της γνώσης σε αντίθεση µε την <<επιστήµη>> και την <<τέχνη>> που αναφέρονται στη αναζήτηση και στην κατοχή της γνώσης. Το αντικείµενο της συνταγµατικής προστασίας είναι η παιδεία, η οποία είναι δηλαδή το αγαθό επί του οποίου ασκείται η από το δικαίωµα παρεχόµενη εξουσία του φορέα. 32 Όπως εξηγήσαµε παραπάνω κάθε συνταγµατική έννοια αποτελείται από δύο άρρηκτα[ λόγω της εφαρµογής στο χώρο του συνταγµατικού δικαίου της θεωρίας του µονισµού] συνδεδεµένα µεταξύ τους στοιχεία: το corpus και το animus. Κατά αυτόν τον λόγο, και η παιδεία ως συνταγµατική έννοια διαθέτει corpus και animus. i. Το corpus Το corpus αναφέρεται στην διαδικασία µε την οποία παρέχεται η υπό ουσιαστική έννοια παιδεία, δηλαδή εκφράζει την διαδικασία µετάδοσης των γνώσεων. Είναι η τυπική πλευρά του δικαιώµατος της παιδείας. Με την παραπάνω σηµασία ο όρος <<παιδεία>> ταυτίζεται µε την εκπαίδευση και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι δηλαδή η διαδικασία µε την οποία γίνεται πράξη η υποχρέωση εκ του συντάγµατος[16, παράγραφος 2] για επίτευξη ηθικής, πνευµατικής, επαγγελµατικής και φυσικής αγωγής καθώς και η ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και η διάπλαση των ελλήνων πολιτών σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Μία διαδικασία, σαν αυτή που προηγουµένως περιγράψαµε, ίσως εκ πρώτης όψεως να µην φαίνεται τόσο σηµαντική, που να οδηγούσε στην συνταγµατική κατοχύρωση της και άρα προστασία της. Όµως, ο συντακτικός νοµοθέτης έκρινε ορθώς ότι απαιτείται η προστασία και αυτής της διαδικασίας, κάτι το οποίο φαίνεται από την ρύθµιση του άρθρου 16 Σ. Την έννοια λοιπόν της <<παιδείας >> ως εκπαίδευσης, την χρησιµοποιεί και την προστατεύει ο νοµοθέτης όχι σε όλες τις παραγράφους του άρθρου 16 αλλά µόνο σε εκείνα τα σηµεία που νοεί την <<παιδεία>> µε την σηµασία του εκπαιδευτικού συστήµατος[για παράδειγµα στην παράγραφο 4 του 16 Σ:<<Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωµα δωρεάν παιδείας >>]. ii. Το animus Ο όρος <<παιδεία>> υπό ουσιαστική έννοια αναφέρεται στο ουσιαστικό περιεχόµενο της παιδείας, δηλαδή στην γνώση,σε πνευµατικά αγαθά και στην εκπαιδευτική ύλη. Ο όρος <<παιδεία>> µε την ουσιαστική έννοια αναφέρεται κυρίως στην γνώση, η οποία πρέπει να γίνεται αντιληπτή όχι µόνο µε την στενή γνωσιολογική της έννοια αλλά µε το ευρύτερο περιεχόµενό της, περιλαµβάνοντας έτσι µέσα της και την καλλιέργεια, δηλαδή την καλλιτεχνική 32 ηµητρόπουλος Ανδρέας, <<Συνταγµατικά ικαιώµατα>>, Β Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα [Αθήνα-Θεσσαλονίκη], 2008, σελίδα

19 γνώση, αλλά και την καλλιέργεια ιδανικών και προτύπων. 33 Η <<παιδεία>> υπό την γνωσιολογική της έννοια αποσκοπεί στην µετάδοση της γνώσης ενώ η <<παιδεία>> µε την έννοια της καλλιτεχνικής γνώσης, αποσκοπεί στην ανάπτυξη, στην προώθηση και στην προαγωγή της τέχνης. B. Η εξουσία Εξουσία είναι η νοµική δύναµη που παρέχει σε κάθε φορέα του δικαιώµατος την ικανότητα επιβολής θελήσεως και η οποία εξουσία προσδιορίζεται από το αντικείµενο του δικαιώµατος που, όπως αναφέραµε, είναι η παιδεία. i. Βασικές µορφές της παιδείας Θα µπορούσαµε να διακρίνουµε την ελευθερία της παιδείας σε αρνητική και θετική. Η θετική ελευθερία είναι η ελευθερία συµµετοχής στην παιδεία ενώ η αρνητική είναι η ελευθερία αποχής από την παιδεία. 34 Και αυτό φαίνεται πολύ λογικό στο πλαίσιο ενός σύγχρονου δηµοκρατικού πολιτεύµατος, µιας και δεν νοείται να εξαναγκασθεί κάποιος να εκπαιδευτεί, γιατί αυτό αφήνεται στην δική του διακριτική ευχέρεια, απλώς το Σύνταγµα υποχρεούται να κατοχυρώσει και να προστατεύει την επιλογή του. Η αλήθεια είναι όµως πως η αρνητική ελευθερία της παιδείας δεν έχει απόλυτο χαρακτήρα λόγω της διάταξης του άρθρου 16.3 Σ.[<<Τα έτη της υποχρεωτικής φοίτησης δεν µπορεί να είναι λιγότερο από εννέα.>>], κάτι που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι στο άρθρο 16 δεν θεσπίζεται µόνο η ελευθερία αλλά και η υποχρέωση για παιδεία. Η παιδεία επίσης προστατεύεται ως ελευθερία των διδασκόντων και ως ελευθερία των διδασκοµένων[ενεργητική και παθητική ελευθερία της παιδείας]. Σηµασία έχει η παραπάνω διάκριση κυρίως στο επίπεδο της ακαδηµαϊκής ελευθερίας. Έτσι, η ακαδηµαϊκή ελευθερία του διδακτικού προσωπικού είναι η ελευθερία ακαδηµαϊκής έρευνας και διδασκαλίας, στα πλαίσια του αυτοδιοικούµενου πανεπιστηµίου. 35 Φορείς όµως της ακαδηµαϊκής ελευθερίας είναι και οι φοιτητές, οι οποίοι µέσω αυτής της 33 ηµητρόπουλος Ανδρέας,<<Συνταγµατικά ικαιώµατα>>, Β Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα [Αθήνα-Θεσσαλονίκη], 2008, σελίδα 574 και 575 [23 και 26]. 34 ηµητρόπουλος Ανδρέας,<<Συνταγµατικά ικαιώµατα>>, Β Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα [Αθήνα-Θεσσαλονίκη], 2008, σελίδα αγτόγλου Π.,<<Ατοµικά ικαιώµατα>>,τόµος Α, Εκδόσεις Αντώνη Σάκκουλα, 2005, σελίδα

20 ελευθερίας, έχουν την ελευθερία επιλογής της επιστήµης και του πανεπιστηµίου, την ελευθερία της παρακολούθησης των µαθηµάτων καθώς και την πολύ µεγάλης σηµασίας ελευθερία της αποκτήσεως γνώσεων και της εξασκήσεως στην ικανότητα της κριτικής και της έρευνας. ii. Μερικότερες εξουσίες της παιδείας Από την γενική εξουσία που παρέχεται από το δικαίωµα της παιδείας απορρέουν µερικότερες εξουσίες, που είναι η υλική ελευθερία πρόσβασης στην παιδεία, η ελευθερία επιλογής εκπαιδευτηρίου και η ελευθερία σπουδών. 36 iii. ιαστάσεις του δικαιώµατος της παιδείας[αποδέκτες του δικαιώµατος] Οι διαστάσεις κάθε δικαιώµατος είναι τρεις[αµυντικό περιεχόµενο, προστατευτικό περιεχόµενο, διασφαλιστικό περιεχόµενο]. Το δικαίωµα της παιδείας αναγνωρίζεται ως αµυντικό δικαίωµα, που στρέφεται κατά όλων[erga omnes], δηλαδή τόσο κατά του κράτους όσο και κατά των ιδιωτών[λόγω της διαπροσωπικής ενέργειας, <<τριτενέργειας>> του δικαιώµατος της παιδείας]. Εποµένως, οι τελευταίοι οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα παρακώλυε το δικαίωµα της παιδείας και οφείλουν να σέβονται το δικαίωµα αυτό. Εκτός όµως από αµυντικό δικαίωµα, η παιδεία είναι και προστατευτικό δικαίωµα, όχι όµως κατά του κράτους, αλλά προς το κράτος. Με το προστατευτικό περιεχόµενο του δικαιώµατος της παιδείας, υποδηλώνεται η υποχρέωση του κράτους να προστατεύει το δικαίωµα αυτό από κάθε απειλητική ενέργεια, κάτι που άλλωστε προκύπτει από. Αυτή η διάσταση του δικαιώµατος αναφέρεται µόνο στο κράτος και όχι στους ιδιώτες, καθότι µόνο το κράτος οφείλει όχι µόνο να σέβεται αλλά και να προστατεύει το δικαίωµα της παιδείας, ενώ οι ιδιώτες οφείλουν µόνο να το σέβονται. Αυτή η υποχρέωση του κράτους αντιστοιχεί στην αξίωση παροχής βοήθειας προς τον αµυνόµενο για την απόκρουση της απειλούµενης, µε επιθετική ενέργεια, προσβολής του δικαιώµατος του ή για την αποκατάσταση της βλάβης που υπέστη µε την προσβολή. Εκτός όµως από προστατευτικό περιεχόµενο, το δικαίωµα της παιδείας διαθέτει και διεκδικητικό περιεχόµενο, είναι λοιπόν και εξασφαλιστικό/ διεκδικητικό δικαίωµα. Μάλιστα το δικαίωµα της παιδείας είναι και το µόνο συνταγµατικό, κοινωνικό δικαίωµα, του οποίου το εξασφαλιστικό περιεχόµενο 36 ηµητρόπουλος Ανδρέας,<<Συνταγµατικά ικαιώµατα>>, Β Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα [Αθήνα-Θεσσαλονίκη], 2008, σελίδα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ένα ερµηνευτικό παράδειγµα από το Σύνταγµα» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ένα ερµηνευτικό παράδειγµα από το Σύνταγµα» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία. Καρυδάκη Γεωργία. Συνταγματικά Δικαιώματα Μαθητών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προπτυχιακή Εργασία. Καρυδάκη Γεωργία. Συνταγματικά Δικαιώματα Μαθητών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προπτυχιακή Εργασία Καρυδάκη Γεωργία Συνταγματικά Δικαιώματα Μαθητών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 4 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Γιώργου Σ.-Π. Κατρούγκαλου, αν. καθηγητή ΔΠΘ, κατοίκου, ως εκ της υπηρεσίας του, Κομοτηνής, οδός Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Στη σκιά του ζητήματος των ταυτοτήτων, το πρόβλημα της αναγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ.

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 55 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2002-2003 ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Αναλυτικό Πρόγραμμα; Τι είναι οι σκοποί; Τι είναι ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ; Τι είναι τα περιεχόμενα; Τι είναι η μεθόδευση; Πως συνδέονται αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ nina fountedakis, unendlichkeit wirkt 1 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ [Κ.Μ. 110344] : ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.1340200300156 ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 13 η : Απαλλαγή Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της Η Διάλυση της Βουλής

Ενότητα 13 η : Απαλλαγή Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της Η Διάλυση της Βουλής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 13 η : Απαλλαγή Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της Η Διάλυση της Βουλής Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Στα πλαίσια των συναντήσεων της ομάδας που συνιστά αυτή την βάση δεδομένων πραγματοποιήθηκε μια συζήτηση για τα κωλύματα εγγραφής ως μέλος στα αθλητικά σωματεία,όπως αυτά έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν.

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν. ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ****/2003 Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαρία Μητροσύλη Ειδική Επιστήµονας: Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ι. Γένεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 επιχειρείται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε.

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. στην Ελλάδα σχετίζεται καθαρά με τις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ. ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : κος ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΘΕΜΑ: ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΚΑΙ ΙΝΣΕΡΝΕΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ. ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : κος ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΘΕΜΑ: ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΚΑΙ ΙΝΣΕΡΝΕΣ ΝΟΜΙΚΗ ΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : κος ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΘΕΜΑ: ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΚΑΙ ΙΝΣΕΡΝΕΣ ΔΗΜΗΣΡΗ ΑΠΛΑΔΑ,(Δ ΕΞΑΜΗΝΟ) ΑΜ:1340201200027 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αντικείμενο του Τμήματος Το Τμήμα ασχολείται με την μελέτη των πολιτικών φαινομένων, των πολιτικών θεσμών, διαδικασιών και ανταγωνισμών.

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Για τη δημοκρατία έγιναν κινήματα, εξεγέρσεις, επαναστάσεις, εμφύλιοι πόλεμοι. διώχθηκαν, βασανίστηκαν άνθρωποι και τιμήθηκαν τυραννοκτόνοι. Αποτέλεσε όχι μόνο το σκοπό κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κώστας Ν. Τσιαντής

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κώστας Ν. Τσιαντής Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κώστας Ν. Τσιαντής Πρόβλημα που τέθηκε από τους διοργανωτές της διημερίδας Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης 1 ηµ. Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ02 Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης Αριστοτέλης Ενότητα 15η 1. Μετάφραση Γι αυτόν που ασχολείται µε το σύστηµα διακυβέρνησης, πιο ειδικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα,

Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα, 1 Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα, Κοινωνική ικαιοσύνη: Ο ρόλος της Εκπαίδευσης», ευτέρα 22 Μαρτίου 2011, ώρα 19:00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Επιστηµονικός-Επαγγελµατικός Φορέας των Ψυχολόγων (ν.991/79, 2646/98, 2005/36/ EK) Έτος Ιδρύσεως 1963 Μέλος E.F.P.A Λεωφόρος Βασιλίσσης Αµαλίας 42 Αθήνα 16-07-2014 10558 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Ν. 3985/2011) & Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (αρ. 1 επ. Ν. 3986/2011):

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Ενότητα 1: Γενικά Εισαγωγικά Θέματα Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013.

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Βασιλική Τσεκούρα, Διευθύντρια Κατάρτισης του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» Άρθρο 8, παρ. 2 (εδάφιο β) και παρ. 4 (εδάφιο α) Με στόχο, αφενός, την επιτυχή εφαρμογή του νέου Νόμου για μια ποιοτική αλλαγή στη λειτουργία των ΑΕΙ και, αφετέρου, την αποφυγή τυχόν νομικών εμπλοκών αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

8 ο ΓΕΛΠάτρας ΕρευνητικήΕργασία Μάιος 2012

8 ο ΓΕΛΠάτρας ΕρευνητικήΕργασία Μάιος 2012 8 ο ΓΕΛΠάτρας ΕρευνητικήΕργασία Μάιος 2012 ΗΕξέλιξηκαιη Ιστορίατης Εκπαίδευσηςανά τουςαιώνες Τομάθημαστην αρχαίαελλάδα. Αντί για βιβλία είχαν πήλινες πλάκες και το μάθημα γινόταν με δύο άτομα, τον μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου), σχετικά με την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την εφεδρεία».

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου), σχετικά με την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την εφεδρεία». Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Μ Α Ρ Ι Α Σ - Μ Α Γ Δ Α Λ Η Ν Η Σ Β. Τ Σ Ι Π Ρ Α & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ω Ν Μαυρομματαίων 11, T.K.106 82 Τηλ. 3302240 Fax: 3302323 e-mail: mtsipra@otenet.gr ΘΕΜΑ: «Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα