ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΙΣΩΣ ΥΠΕΡΒΟΛΗ να

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΙΣΩΣ ΥΠΕΡΒΟΛΗ να"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓH ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΙΣΩΣ ΥΠΕΡΒΟΛΗ να ισχυρισθεί κανείς ότι η ιστορία του 20ού αιώνα δεν είναι μόνο η ιστορία των τεχνολογικών επιτευγμάτων ή των δύο παγκόσμιων καταστροφικών πολέμων, αλλά και η ιστορία του «κοινωνικού ανθρώπου». Κοινωνική διαμαρτυρία, κοινωνικές επαναστάσεις, πόλεμοι, κοινωνικά κινήματα συνέβαλαν στην συγκρότηση του «κοινωνικού» δίπλα στην οικονομία και τους φορείς της που ανέδειξε ο 19ος αιώνας και αποκρυσταλλώθηκε στην θεσμοποίηση των κοινωνικών δικαιωμάτων, την οργάνωση και ανάδειξη του κοινωνικού κράτους, την διατύπωση κοινωνικών πολιτικών και γενικότερα την κατίσχυση ενός «κοινωνικού συμβολαίου» όπου το οικονομικό κίνητρο της μεγιστοποίησης του κέρδους συμβιβάστηκε με την ανάγκη νομιμοποίησης του συνολικού παραγωγικού συστήματος, την κοινωνική ειρήνη και τον ταξικό συμβιβασμό. Το εργαλείο για την εδραίωση της γενικής ισορροπίας ήταν η αναδιανομή ή δευτερογενής διανομή του εισοδήματος μέσα από την φορολογία και τον μηχανισμό της πολιτικής επιλογής. Η γενική ισορροπία του διεθνούς καπιταλιστικού συστήματος του 20ού αιώνα εκφράστηκε θεσμικά και λειτουργικά μέσα από την συγκρότηση και δράση του κοινωνικού κράτους. Υποστηρίχτηκε από «μερικότερες ισορροπίες», μονιμότερου ή συγκυριακού χαρακτήρα, όπως την ύπαρξη του φορντικού τεχνολογικού και εργασιακού μοντέλου, την επικυριαρχία του έθνους-κράτους, τη λειτουργία της πυρηνικής οικογένειας με τον άνδρα-τροφοδότη, την ύπαρξη έντονα θετικής δημογραφικής πυραμίδας, την πλήρη ή σχεδόν πλήρη απασχόληση, την οργάνωση και εκπροσώπηση της εργασίας μέσα από τα συνδικάτα. Οι «μερικές ισορροπίες» του 20ού αιώνα επέτρεψαν και διαμόρφωσαν αντίστοιχες κοινωνικές πολικές και δομές όπως τα συστήματα απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης, τα συστήματα υγείας και πρόνοιας, τις πολιτικές για την οικογένεια, το παιδί και την εκπαίδευση, την στέγαση κ.ά. που είχαν ως τελικό σκοπό την προστασία του συντελεστή εργασία στην οικονομική διαδικασία και των εργαζο-

2 12 ΘΕOΔΩΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ μένων από κοινωνικούς κινδύνους. Παράλληλα σηματοδότησαν το πέρασμα σε μια άλλη αντίληψη για το καπιταλιστικό σύστημα που δεν ορίζονταν μόνο με τα στενά οικονομικά κριτήρια των ρυθμών συσσώρευσης, ανάπτυξης και κερδών, αλλά και με κοινωνικούς όρους(οργανωμένος καπιταλισμός, κοινωνική οικονομία της αγοράς για τις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης, «σοσιαλισμός» για τους Σκανδιναβούς κ.ά.) που στόχευαν στην πληρέστερη κάλυψη των κοινωνικών αναγκών των πολιτών. Από την δεκαετία του 1980, ωστόσο, σημειώνεται μια προϊούσα, ιδεολογική και πρακτική, αμφισβήτηση της γενικής ισορροπίας που επιταχύνθηκε από την κατάρρευση του αντίπαλου δέους, του υπαρκτού σοσιαλισμού και από το κύμα της οικονομικής παγκοσμιοποίησης που προκάλεσε η τάση για υπερσυσσώρευση και υπερκέρδη ενός όχι μόνο χρηματοοικονομικού αλλά και παραγωγικού καπιταλισμού που επεκτάθηκε σε όλη την υδρόγειο συμπαρασύροντας μαζί του στην τροχιά της οικονομικής ανάπτυξης και χώρες της πρώην υπανάπτυξης που διεκδικούν έναν αυτόνομο πλέον ρόλο στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα, αλλαγές στις οικονομικές, κοινωνικές, δημογραφικές και οικογενειακές δομές ανατρέπουν τις μερικές ισορροπίες που στηρίχτηκαν και λειτούργησαν κοινωνικό κράτος και κοινωνικές πολιτικές με συνέπεια να αυξάνει η αμφισβήτηση του «κοινωνικού συμβολαίου» του 20ού αιώνα. Αυτές τις ραγδαίες και συνεχιζόμενες αλλαγές στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής και προστασίας προσπαθεί να αποτυπώσει και να ερμηνεύσει ο παρών τόμος. Πρόκειται για συλλογή άρθρων, μελετών και ερευνών του συγγραφέα, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μεταξύ 1993 και Κεντρικός άξονας προβληματισμού αναδεικνύεται το νέο τοπίο κοινωνικής πολιτικής στις αρχές του 21ού αιώνα και η ανάγκη για αντίστοιχες αλλαγές στην Ελλάδα. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην αναζήτηση και ερμηνεία της διεθνούς εμπειρίας, ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι συνθήκες της σημερινής οικονομικής κρίσης έχουν αλλάξει ριζικά πολλά από τα δεδομένα στη βάση των οποίων γράφτηκαν αυτά τα κείμενα. Πολλές διαπιστώσεις ή συνθήκες ίσως να μην ισχύουν πλέον ή να έχουν αποδειχθεί λάθος. Ωστό-

3 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 13 σο όλα τα κείμενα του βιβλίου υποστηρίζουν ότι η κοινωνική πολιτική πρέπει να συνεχίζει να παραμένει πολιτική για την κοινωνία και τους ασθενέστερους οικονομικά πολίτες. Και πολιτική σημαίνει υπεράσπιση αξιών και κοινωνικών συμφερόντων Η διατήρηση της ουσίας και του βασικού περιεχομένου του κοινωνού κράτους πρέπει να παραμείνει στον πυρήνα των όποιων αναζητήσεων. Οι αλλαγές και μεταρρυθμίσεις πρέπει να επιχειρούνται σε αυτήν την κατεύθυνση και να επιβεβαιώνουν τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης και δικαιοσύνης μέσω της αναδιανομής του εισοδήματος. Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το Πρώτο Μέρος, κάτω από τον τίτλο Αναλύσεις, περιλαμβάνει επιστημονικά άρθρα και μελέτες, αποτελέσματα αναλυτικής έρευνας και βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης, που αποτελούν συμβολές στη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία. Το Δεύτερο Μέρος, με τον υπότιτλο Παρεμβάσεις, Θέσεις, Προτάσεις αποτελείται από δημοσιευμένα και αδημοσίευτα κείμενα, που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν σε εκδηλώσεις δημοσίου διαλόγου, συνέδρια, ημερίδες, και υποδεικνύουν συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής και μέτρα που οφείλουν να ληφθούν σε πρακτικό επίπεδο. Δηλαδή, είναι κείμενα προσανατολισμένα στην πράξη και τον σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής. Το πρώτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους με τίτλο Αναζητώντας το νέο κοινωνικό κράτος είναι εισαγωγικού χαρακτήρα. Προδημοσιεύτηκε το 1999 και συμπληρώθηκε πρόσφατα για τις ανάγκες της παρούσας έκδοσης. Θέτει το πλαίσιο θεωρητικής ανάλυσης και κατανόησης του σύγχρονου κοινωνού κράτους και διαγράφει το περίγραμμα των κύριων στρατηγικών και αναζητήσεων για την μεταρρύθμισή του τα τελευταία είκοσι χρόνια. Το δεύτερο κείμενο Οι Μεγάλοι Αναπροσανατολισμοί του Κράτους Πρόνοιας, αναφέρεται στις μεγάλες αλλαγές στα σύγχρονα κράτη πρόνοιας. Είναι ένα θεωρητικό κείμενο που περιγράφει συνοπτικά τις κατευθύνσεις στις οποίες κινούνται οι μεταρρυθμίσεις που εξελίσσονται στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο. Πρόκειται για μία από τις πολλές θεωρητικές προσεγγίσεις που διατυπώθηκαν για να ερμηνεύσουν αυτές τις αλλαγές και προτάθηκε από τον Maurizio Ferrera.

4 14 ΘΕOΔΩΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Το τρίτο κείμενο με τίτλο Νέες προσεγγίσεις στην κοινωνική πολιτική, είναι η κεντρική εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο που οργάνωσε η Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάιο του 2003, στα Ιωάννινα. Πρόκειται για τη σύνθεση και σύνοψη μιας εκτεταμένης Έκθεσης, που συνέγραψε διεθνής ομάδα εμπειρογνωμόνων υπό το συντονισμό του συγγραφέα. Στόχος του κειμένου είναι να συζητήσει και να εντοπίσει τις εξελίξεις και την πορεία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, κάτω από το φως της ευρείας χρησιμοποίησης της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού στα πεδία των συντάξεων και της κοινωνικής ενσωμάτωσης, καθώς και το ρόλο των κοινωνικών δικαιωμάτων ενόψει ψήφισης του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Η βασική διαπίστωση που προκύπτει είναι ότι παρά τη θεσμική κοινωνικοπολιτική διαφορετικότητα που επικρατεί στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προκλήσεις και η συμφωνία των κρατών-μελών για κοινή αντιμετώπιση με την υιοθέτηση κοινών στόχων προωθούν, αργά αλλά σταθερά, ένα κοινό ευρωπαϊκό κοινωνικό προφίλ. Το τέταρτο κείμενο με τίτλο Η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού. Ένα συμπληρωματικό εργαλείο για τον Εκσυγχρονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου εξετάζει λεπτομερώς την Ανοικτή Μέθοδο Συντονισμού (ΑΜΣ) ως συμπληρωματικό εργαλείο Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής, στα πεδία της απασχόλησης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και των συντάξεων, και αξιολογεί τα αποτελέσματα εφαρμογής της σε αυτούς τους τομείς. Απέναντι σε μια συντηρητική ερμηνεία της ΑΜΣ ως απλής μεταφοράς καλών πρακτικών, στο παρόν κείμενο υπογραμμίζεται ο δυναμικός της χαρακτήρας ως συμφωνίας σε κοινούς, μετρήσιμους στόχους, καθώς και η συμμετοχική της διάσταση, δηλ. η εκπροσώπηση όλων των κοινωνικών δυνάμεων και κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό και την υλοποίηση των κοινών στόχων. Σε μια αισιόδοξη προοπτική και εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση για θεσμική ενσωμάτωση, η ΑΜΣ θα μπορούσε να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα στον ευρωπαϊκό κοινωνικό χώρο, συμβάλλοντας στη συγκρότηση ενός νέου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου στη βάση της διαφορετικότητας.

5 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15 Το πέμπτο κείμενο με τίτλο Κοινωνικός φεντεραλισμός, Επικουρικότητα και Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού, αναφέρεται στη συζήτηση που έχει ανοίξει για το μέλλον της κοινωνικής Ευρώπης. Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αν φεντεραλιστικές κοινωνικές δομές μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση ή συνιστούν απειλή για το κράτος πρόνοιας. Με στατιστικά στοιχεία αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη οργάνωση των κρατών πρόνοιας δεν έχει σχέση με την ποιότητα και το μέγεθος των κοινωνικών θεσμών τους. Αναλύοντας την Ανοικτή Μέθοδο Συντονισμού που υιοθετήθηκε στην Ε.Ε. ως ένα «ήπιο» συμπληρωματικό εργαλείο άσκησης κοινωνικής πολιτικής, το άρθρο διαπιστώνει ότι, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, αυτή η μέθοδος μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά τη δημιουργία και τη λειτουργία αποκεντρωμένων κοινωνικών δομών, χωρίς να επηρεαστεί ο χαρακτήρας του ευρωπαϊκού προτύπου, με όσες μορφές αν εμφανίζεται αυτό. Το έκτο κεφάλαιο, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος ή Εθνικές Κοινωνικές Πολιτικές, γράφτηκε το 1993 και αποτελεί αναδημοσίευση. Η χρησιμότητα και η ένταξή του στον παρόντα τόμο έγκεινται στο γεγονός ότι υπογραμμίζει τα αδιέξοδα και τη στασιμότητα της παραδοσιακής μεθόδου της κοινωνικής πολιτικής που χρησιμοποιούσε η Κοινότητα έως τα μέσα της δεκαετίας του 90 και την ανάγκη για νέες ιδέες και πολιτικές. Από αυτή την άποψη αποτελεί την Ιστορία της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής, που είναι απαραίτητη για την κατανόηση των δύο πρώτων κεφαλαίων. Το έβδομο κεφάλαιο, Η Διεθνής Εμπειρία των Μεταρρυθμίσεων στην Κοινωνική Ασφάλιση: Η νέα συναίνεση, γράφτηκε το 2001 και είναι μέρος μιας πιο ολοκληρωμένης έρευνας, που ανατέθηκε από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας στον υποφαινόμενο και στον καθηγητή Σ. Ρομπόλη ενόψει της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. Έχει ως αντικείμενο τη συγκριτική ανάλυση των ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων στις κυριότερες ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ. Παράλληλα αναλύει τα μοντέλα κοινωνικής ασφάλισης που προτείνουν διάφοροι διεθνείς οργανισμοί όπως ΟΟΣΑ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα κ.λπ. Τα συμπεράσματα αυτού του κεφα-

6 16 ΘΕOΔΩΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ λαίου συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι μια συναίνεση διαμορφώθηκε και διαμορφώνεται διεθνώς στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, όπου δεν ισχύουν πλέον παλαιές αντιπαραθέσεις δημόσιο-ιδιωτικό, κράτος-αγορά, κεφαλαιοποιητικό- αναδιανεμητικό σύστημα κ.λπ. Η ανάλυση αυτού του κεφαλαίου συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης που έγινε το 2002 και στην Ελλάδα, αφού πολλές πλευρές της φαίνεται να εμπνέονται από τη διεθνή εμπειρία. Το όγδοο κείμενο με τίτλο Προς μια κοινή αντίληψη για την ποιότητα της εργασίας σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, επιχειρεί να προσδιορίσει την έννοια της ποιότητας εργασίας. Αφού επισημαίνει τις διαφορετικές προσεγγίσεις που επικρατούν, επιχειρεί μία σύγκριση των θέσεων των διεθνών οργανισμών ΟΟΣΑ, ΔΓΕ, Ε.Ε. Υπογραμμίζει την ανάγκη μίας κοινής κατανόησης και προσέγγισης και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η προσέγγιση του ΔΓΕ είναι η καταλληλότερη, καθώς αντανακλά τις ανθρωπιστικές, πολιτισμικές και κοινωνικές αξίες της εποχής μας. Στο ένατο κεφάλαιο, Υπερεθνικές Κοινωνικές Πολιτικές: Για μια Παγκόσμια Κοινωνικοπολιτική Συζήτηση, τίθενται και συζητούνται τα κοινωνικά ζητήματα που θέτει η παγκοσμιοποίηση κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Προτείνονται πολιτικές για την απόκρουση των επιζήμιων κοινωνικών συνεπειών της παγκοσμιοποίησης και υποστηρίζεται η ανάγκη για μια παγκοσμιοποίηση με ανθρώπινο και κοινωνικό πρόσωπο. Τα επόμενα κείμενα ασχολούνται με την Ελλάδα. Το δέκατο κείμενο με τίτλο Εθνικές προτεραιότητες και Ευρωπαϊκές προκλήσεις στη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής προστασίας και απασχόλησης στην Ελλάδα , αναφέρεται στο σύστημα κοινωνικής προστασίας και απασχόλησης στην Ελλάδα. Ερευνά την ιστορική εξέλιξη και τη μεταρρυθμιστική δυναμική αυτού του συστήματος τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Υπογραμμίζει την καθυστερημένη και ελλιπή ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα, τον ρόλο που διαδραμάτισε η ευρωπαϊκή ενοποίηση, καθώς και τις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα που δημιουργήθηκαν. Η υπόθεση εργασίας που υποστηρίζει είναι ότι Ευρωπαϊκές πρωτοβου-

7 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 17 λίες και πολιτικές σε αυτό το πεδίο πέτυχαν μόνο στον βαθμό που τροφοδότησαν την παραπέρα επέκταση των κοινωνικών θεσμών. Αντίθετα, πρωτοβουλίες ευρωπαϊκής προέλευσης απέτυχαν όταν στόχευσαν στη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους. Ιστορικοί, πολιτισμικοί, ιδεολογικοί και θεσμικοί παράγοντες επηρέασαν αποφασιστικά αυτές τις εκβάσεις. Το ενδέκατο κεφάλαιο με τίτλο Η πολιτική των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, είναι μία συγκριτική ανάλυση των πολιτικών για τις ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις στην Νότια Ευρώπη. Με αναλυτική τεκμηρίωση από την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία, παρακολουθείται η εξέλιξη των ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων τις τελευταίες δεκαετίες. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις σε αυτές τις χώρες δεν καινοτόμησαν ουσιαστικά, αλλά ακλούθησαν την «πεπατημένη οδό». Κοινωνικές πολιτικές και ιδεολογικές αντιστάσεις παρεμπόδισαν ριζοσπαστικές αλλαγές που θα μετέβαλλαν άρδην το ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζομένων. Οι όποιοι καινοτόμοι θεσμοί εμφανίστηκαν, προέκυψαν ως αποτέλεσμα συμφωνίας, κυβέρνησης και συνδικάτων. Το συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση, υπογραμμίζει τη θέση ότι σε αυτές τις χώρες οποιαδήποτε απόπειρα μεταβολής του υπάρχοντος συστήματος δεν μπορεί να τελεσφορήσει, χωρίς τη συναίνεση των συνδικάτων. Τέλος το δωδέκατο κείμενο με τίτλο Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Τοπική Ανάπτυξη: Το διπλό έλλειμμα της κοινωνίας πολιτών στην Ελλάδα, εξετάζει τον ρόλο της κοινωνικής οικονομίας και του τρίτου τομέα, καθώς και τη σχέση τους με την τοπική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Με βάση πρόσφατες έρευνες τεκμηριώνεται η θέση ότι ο τρίτος τομέας στη χώρα μας βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης. Τα ελλείμματα και οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται οφείλονται τόσο σε ιστορικές, κοινωνικές αιτίες, όσο και στην έως πρόσφατα εχθρική στάση του πολιτικού συστήματος στο σύνολο του. Η βασική υπόθεση είναι ότι οι παραδοσιακές αδυναμίες της κοινωνίας των πολιτών και η έλλειψη πρωτοβουλιών για την τοπική ανάπτυξη που χαρακτήριζαν, τουλάχιστον μέχρι πρό-

8 18 ΘΕOΔΩΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ σφατα, την περίπτωση της Ελλάδας, σταδιακά ξεπερνιούνται. Η κινητήριος δύναμη πίσω από αυτή την αλλαγή είναι ένας εξωτερικός παράγοντας: η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ενσωμάτωση, ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις και σημαντικές πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί σε τοπικό επίπεδο από ΜΚΟ και άλλους φορείς της κοινωνικής οικονομίας, αν και χωρίς ιδιαίτερα αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Ορισμένα επιτυχημένα παραδείγματα που έχουν σημειωθεί αντικατοπτρίζουν τη θετική πορεία αυτής της εξέλιξης, αλλά δεν καθορίζουν όλο το τοπίο. Το Δεύτερο Μέρος του παρόντος τόμου περιέχει παρεμβάσεις, προτάσεις και θέσεις του συγγραφέα σε διάφορα επίκαιρα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής. Στην πλειονότητά τους περιέχουν προτάσεις, υποδείξεις, κριτική για άσκηση πολιτικών. Βάση όλων αυτών των παρεμβάσεων είναι η ανάγκη αναμόρφωσης και επαναχάραξης των λειτουργιών του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα, ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες μιας συνεχώς διαφοροποιούμενης κοινωνίας, στην όξυνση του παγκόσμιου ανταγωνισμού, στις δημογραφικές αλλαγές και στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Στο Σύγχρονο Κοινωνικό Κράτος. Προτάσεις για μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα και την Ευρώπη, που γράφτηκε το 1997, διατυπώνονται με εξαιρετική σαφήνεια οι στόχοι του νέου κοινωνικού κράτους, οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην Ελλάδα, καθώς και οι προσαρμογές της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής. Αυτές οι αλλαγές οφείλουν να λάβουν χώρα στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης, της αναδιανομής του κοινωνικού προϊόντος και της ισότητας των πολιτών, της αυξανόμενης κοινωνικής προστασίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Προσαρμογή και ευελιξία συνδυασμένες με κοινωνική σταθερότητα και ασφάλεια είναι οι σταθεροί άξονες του νέου κοινωνικού κράτους, που επαναλαμβάνονται σε κάθε κεφάλαιο του Δεύτερου Μέρους του βιβλίου. Σε αυτό το κεφάλαιο υπογραμμίζεται η άποψη ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στην Ελλάδα προϋποθέτει αύξηση των κοινωνικών πόρων του κρατικού προϋπολογισμού.

9 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 19 Στο άρθρο Παγκοσμιοποίηση, κοινωνική πολιτική, Ελλάδα: Εννέα θέσεις, υπογραμμίζεται η θέση ότι η παγκοσμιοποίηση απαιτεί ισχυρό κοινωνικό κράτος. Στην περίπτωση της Ελλάδας υποδεικνύεται η στρατηγική τριών στόχων. Ενός επιθετικού και δύο αμυντικών. Ο επιθετικός στόχος ταυτίζεται με τις βαριές επενδύσεις στην εκπαίδευση και τη νέα γενιά. Οι δύο αμυντικοί στόχοι υπογραμμίζουν την ανάγκη οικοδόμησης ενός διχτύου ή διχτύων ασφαλείας για τους «χαμένους» της παγκοσμιοποίησης και ενός αξιόπιστου και βιώσιμου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, που θα σταθεροποιεί τις κοινωνικές δομές και θα εξασφαλίζει σταθερότητα. Τέλος, προτείνεται μια μεσοπρόθεσμη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και συνδικάτων, ένας Οδικός Χάρτης πενταετούς διάρκειας, που θα συμβιβάζει τους κοινωνικοπολιτικούς στόχους των συνδικάτων με τις δημοσιονομικές επιφυλάξεις των κυβερνήσεων. Τα τρία επόμενα κείμενα έχουν ως αντικείμενο την Κοινωνική Ασφάλιση. Σημειωτέον ότι γράφτηκαν τις παραμονές ή στη διάρκεια της απόπειρας ασφαλιστικής μεταρρύθμισης το Στο πρώτο, που επιγράφεται Η Κοινωνική Ασφάλιση ως κοινωνικό δικαίωμα: Το πλαίσιο της επικείμενης μεταρρύθμισης, διατυπώνονται προτάσεις για τους στόχους της μεταρρύθμισης της κοινωνικής ασφάλισης. Προτείνεται η δημιουργία ενός μεικτού συστήματος με βάση το υπάρχον διανεμητικό σύστημα PAYG, τη θέσπιση του ρόλου των επαγγελματικών ταμείων και την έκφραση της κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους συνταξιούχους μέσα από τη θέσπιση της εθνικής σύνταξης. Ως σημαντικό επιχείρημα αναδεικνύεται η ανάγκη διαφάνειας των πόρων. Τέλος, διαπιστώνεται και εδώ ότι επειδή η αύξηση των εισφορών είναι αδύνατη, θα πρέπει να αυξηθούν οι πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στο κείμενο Οκτώ προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης: Τι διδάσκει η διεθνής εμπειρία, προτείνεται με βάση τη διεθνή εμπειρία το πλαίσιο της μεταρρύθμισης και δυνατές επιλογές για τη βιωσιμότητα του συστήματος και την επάρκεια των συντάξεων. Ακόμα μια φορά υπογραμμίζεται εδώ ο όρος της κοινωνικής συναίνεσης ως ουσιαστικής και αναγκαίας προϋπόθεσης επιτυχίας κάθε μεταρρύθμισης στις συντάξεις. Στο Ανισότητες φύλων και κοινωνική

10 20 ΘΕOΔΩΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ασφάλιση. Τα συμπεράσματα ενός συνεδρίου τίθεται ο προβληματισμός, συζητούνται οι αιτίες και προτείνονται λύσεις για την αποκατάσταση συνθηκών ισότητας μεταξύ των δύο φύλων στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας. Ειδικά θέματα κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής πολικής ή των προβλημάτων κοινωνικών ομάδων πραγματεύονται τα επόμενα κεφάλαια. Το κείμενο Η χρηματοδότηση της κοινωνικής πρόνοιας και το θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΚΦ στην Ελλάδα έχει ως αντικείμενο το πλαίσιο κοινωνικής προστασίας που ψηφίστηκε το Στη βάση της εμπειρίας και των γενικών αρχών των προνοιακών συστημάτων που ίσχυαν στην Ευρώπη, υπογραμμίζεται ο εκσυγχρονιστικός χαρακτήρας του νέου θεσμικού πλαισίου και επισημαίνονται οι ατέλειες και τα κενά του. Στο κείμενο με τίτλο Κοινωνικό Κράτος, Υγεία, Φάρμακο. Ένα μεθοδολογικό πλαίσιο ένταξης της φαρμακευτικής πολιτικής στις σύγχρονες πολιτικές υγείας και κοινωνικής προστασίας, αφού δίδεται το μεταβαλλόμενο πλαίσιο κοινωνικής προστασίας διεθνώς προτείνονται ορισμένες αρχές στη βάση των οποίων πρέπει να κρίνεται η φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα. Το κείμενο Κοινωνική ενσωμάτωση των νεοπροσφύγων Ποντίων στη Μητροπολιτική Ελλάδα. Προβλήματα και προτάσεις για την επίλυσή τους αναφέρεται σε μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, τους πόντιους πρόσφυγες. Αναλύονται τα προβλήματα κοινωνικής ένταξης που αντιμετωπίζουν οι Πόντιοι μετανάστες από την πρώην ΕΣΣΔ με την έλευση και την εγκατάσταση τους στην Ελλάδα. Εξετάζονται οι πολιτικές παρέμβασης που ασκήθηκαν από την πολιτεία και υπογραμμίζονται στη βάση εμπειρικών στοιχείων οι ανεπάρκειες και τα λάθη τους. Τέλος, προτείνονται διορθωτικά μέτρα πολιτικής για τη βελτίωση τα κοινωνικής κατάστασης αυτών των συμπολιτών μας. Στο κείμενο Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προβληματική και τα ερωτήματα ενός συνεδρίου τίθενται ο προβληματισμός και η θεματολογία ενός νέου πεδίου όπου αναπτύσσεται η κοινωνική πολιτική και αναφέρονται οι κοινωνικοί στόχοι και ευθύνες που έχουν οι επιχειρήσεις απέναντι στους εργαζόμενους, τους καταναλωτές, το περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες. Αναλύονται οι μορφές

11 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 21 έκφρασης της κοινωνικής ευθύνης, τα όρια και οι δυνατότητες αυτών των πρωτοβουλιών. Επισημαίνεται, τέλος, η ανάγκη επέκτασης και στην Ελλάδα των πολιτικών αυτών πρακτικών. Τα επόμενα κείμενα ασχολούνται με την Ευρώπη, τους κοινωνικούς της θεσμούς και τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Εξετάζοντας την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση ως παράδειγμα περιφερειακής παγκοσμιοποίησης, το άρθρο Παγκοσμιοποίηση και κοινωνική ρύθμιση στο παράδειγμα της Ευρωπαϊκής ενοποίησης επισημαίνει ότι παρά τις ελλείψεις και τις καθυστερήσεις στην οργάνωση του κοινωνικού χώρου, η Ευρώπη σε σύγκριση με άλλες οικονομικές ενότητες μπορεί να θεωρηθεί ως πετυχημένο παράδειγμα παγκοσμιοποίησης με κοινωνική ευθύνη. Η ίδια επισήμανση ισχύει στο παράδειγμα της διεύρυνσης της Ε.Ε. προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, που αποτελεί αντικείμενο του επόμενου άρθρου Οι κοινωνικές επιπτώσεις της διεύρυνσης. Εδώ υπογραμμίζεται ότι η μεταφορά και μεταφύτευση του κοινωνικού κοινοτικού κεκτημένου στις νέες χώρες όχι μόνο προστατεύει την EE-15 από την απειλή του κοινωνικού ντάμπιγκ, αλλά δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για κοινωνική ρύθμιση και παρέμβαση στις οικονομικές διαδικασίες της ενοποίησης συνολικά. Στο κείμενο Η βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην Ε.Ε. αναλύονται ο στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για βιώσιμη κοινωνική περιβαλλοντική και οικονομική ανάπτυξη, καθώς και η ανακοίνωση της Επιτροπής για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Στην περίπτωση της Ελλάδας διαπιστώνεται ο μικρός βαθμός δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων σε αυτό τον τομέα, καθώς και η δυσπιστία των ελλήνων πολιτών στις όποιες πρωτοβουλίες τους. Συμπληρωματικά με τα προηγούμενα κεφάλαια στο άρθρο με τίτλο Η κοινωνία της γνώσης και κοινωνική προστασία, αναπτύσσονται ορισμένες ιδέες για το προφίλ και τις επιπτώσεις που έχει η ανάδυση της κοινωνίας της γνώσης στην κοινωνική προστασία. Η βασική ιδέα που προβάλλεται είναι ότι η προτεινόμενη αρχή της ευελιξίας στην οικονομία της γνώσης προϋποθέτει τη σταθερότητα των κοινωνικών σχέσεων και αυξημένη κοινωνική προστασία. Η ευελιξία δεν πρέπει να οδηγεί σε μειώσεις μισθών ή του επιπέδου κοινωνική προστα-

12 22 ΘΕOΔΩΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ σίας, αλλά να είναι μια ευελιξία που ενισχύει τις καινοτόμες μορφές εργασίας και τις διαρθρωτικές μεταβολές. Αυτή η προοδευτική ευελιξία απαιτεί κοινωνική σταθερότητα, σταθερότητα εισοδημάτων και βαριές επενδύσεις στην εκπαίδευση. Ο ρόλος επομένως του Κράτους και του κρατικού προϋπολογισμού είναι αναντικατάστατος. Η παραπομπή αυτών των ζητημάτων στην οικονομία της αγοράς και στο ιδιωτικό κεφάλαιο, όπως προτείνει ο νεοφιλελευθερισμός δεν αντιπροσωπεύει μόνο μεσαιωνικές αντιλήψεις αλλά υπονομεύει την ίδια τη διαδικασία μετασχηματισμού των ευρωπαϊκών κοινωνιών σε κοινωνίες της Γνώσης. Τέλος, στο Παγκόσμια οικονομική ρύθμιση και σοσιαλιστική προοπτική διατυπώνονται επιχειρήματα για την αναπόφευκτη και αντικειμενική σύνδεση του σοσιαλιστικού οράματος με την παγκοσμιοποίηση. Μια παγκοσμιοποίηση όμως με οικονομική ρύθμιση και κατοχύρωση και επέκταση των κοινωνικών δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως τονίστηκε και στην αρχή, το αντικείμενο της κοινωνικής πολιτικής βρίσκεται σε συνεχή κίνηση, συζήτηση και αναθεώρηση. Αυτό αντανακλάται στη θεωρία, καθώς και στα κείμενα αυτού του τόμου, που γράφτηκαν σε διάφορες χρονικές στιγμές και κάτω από διαφορετικές οπτικές. Αιτία είναι οι μεγάλες κοινωνικές, οικονομικές και δημογραφικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα, η οικονομική κρίση αλλά και οι νέες κοινωνικές ανισότητες στο εσωτερικό των εθνικών κρατών αλλά και παγκοσμίως. Κυρίως οι κοινωνικές και δημόσιες πολιτικές επηρεάζονται από τις συνεχείς πολιτικές μεταρρυθμίσεις του υφισταμένου πλαισίου κοινωνικής προστασίας. Συνεπώς βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ρευστό πεδίο μιας κοινωνικής πραγματικότητας, που αλλάζει συνεχώς. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί και να συγκεκριμενοποιηθεί το περιεχόμενο πολλών εννοιών όπως κοινωνική δικαιοσύνη, αναδιανομή, αλληλεγγύη κ.λπ., ώστε να καταστούν λειτουργικές, να δίνουν αξιόπιστες απαντήσεις και αποτελεσματικές λύσεις στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και να καταπολεμούν τις κοινωνικές ανισότητες. Πιστεύουμε ότι ο παρών τόμος συμβάλλει σε αυτή την προβληματική τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

ENA, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών Ζαλοκώστα 8, 2ος όροφος T enainstitute.org

ENA, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών Ζαλοκώστα 8, 2ος όροφος T enainstitute.org Ιδρυτική Διακήρυξη 1. 2. 3. Το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών - ΕΝΑ ενεργοποιείται σε μια κρίσιμη για την Ελλάδα περίοδο. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι κοινωνικοί και πολιτικοί θεσμοί λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του κ. ιονύση Νικολάου, Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ. «Ενεργός Γήρανση: Ένα Κοινωνικό Συµβόλαιο Αλληλεγγύης µεταξύ των Γενεών»

Χαιρετισµός του κ. ιονύση Νικολάου, Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ. «Ενεργός Γήρανση: Ένα Κοινωνικό Συµβόλαιο Αλληλεγγύης µεταξύ των Γενεών» Χαιρετισµός του κ. ιονύση Νικολάου, Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ στην Ηµερίδα της ΟΚΕ µε θέµα: «Ενεργός Γήρανση: Ένα Κοινωνικό Συµβόλαιο Αλληλεγγύης µεταξύ των Γενεών» 6 Μαρτίου 2008 Αθήνα, Παλαιά Βουλή 0

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15573/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

10279/17 ΔΑ/ακι 1 DG C 1

10279/17 ΔΑ/ακι 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2011 (31.05) (OR. en) 10405/11 SOC 418 ECOFIN 276 SAN 105

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2011 (31.05) (OR. en) 10405/11 SOC 418 ECOFIN 276 SAN 105 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2011 (31.05) (OR. en) 10405/11 SOC 418 ECOFIN 276 SAN 105 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας Αποδέκτης : Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 13.4.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 18/2009 σχετικά με την αποτελεσματικότητα της στήριξης του ΕΤΑ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ. Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον

ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ. Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΕΝΑ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Το ευρωπαϊκό big-bang, η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες EF 162 ECOFIN 638 UEM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ V PRC «Συνδικαλισμός, συνδικάτα και συνδικαλιστική συμμετοχή στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης», ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση του βαθμού συνδικαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του 3ου πυλώνα στο νέο μοντέλο κοινωνικής προστασίας

Ο ρόλος του 3ου πυλώνα στο νέο μοντέλο κοινωνικής προστασίας Labor & Insurance Μπορεί να υπάρξει βιωσιμότητα και επάρκεια παροχών στην Κοινωνική Ασφάλιση ; Ο ρόλος του 3ου πυλώνα στο νέο μοντέλο κοινωνικής προστασίας ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Γενική Διευθύντρια Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Συμβουλίου (Ecofin) προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (μάθημα επιλογής) Α τάξη Γενικού Λυκείου Α) Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος επιλογής «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός πολιτισμός»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

14475/16 ΜΜ/ριτ/ΕΠ 1 DG B 1C

14475/16 ΜΜ/ριτ/ΕΠ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14475/16 SOC 712 EMPL 486 ECOFIN 1052 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ συζήτηση για

ΣΥΜΠΥΚΝΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ συζήτηση για ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ: Εννέα Θέσεις *2 ΣΥΜΠΥΚΝΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ συζήτηση για τις σχέσεις παγκοσμιοποίησης και κοινωνικής πολιτικής, διατυπώνουμε εννέα θέσεις ως βάση για

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Κωδικός μαθήματος: ΚΕΠ 302 Διδάσκων: Δημήτρης Θ. Ζάχος Πιστωτικές μονάδες: 10 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής: Τετάρτη 6-9 αίθουσα 907 Εισαγωγικά Η επιτυχής συμμετοχή σ ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ που διεξάγεται

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ που διεξάγεται ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Τα συμπεράσματα ενός συνεδρίου *1 ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ που διεξάγεται σήμερα στην Ελλάδα σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση και τις ανισότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ιωάννης Βλασσόπουλος Μεταπτυχιακός Φοιτητής, ΠΜΣ Κοινωνικής Πολιτικής: Μέθοδοι και Εφαρμογές, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ιωάννης Βλασσόπουλος Μεταπτυχιακός Φοιτητής, ΠΜΣ Κοινωνικής Πολιτικής: Μέθοδοι και Εφαρμογές, Πάντειο Πανεπιστήμιο. ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιωάννης Βλασσόπουλος Μεταπτυχιακός Φοιτητής, ΠΜΣ Κοινωνικής Πολιτικής: Μέθοδοι και Εφαρμογές, Πάντειο Πανεπιστήμιο. M. Lipsky (1980), Street-Level Bureaucracy: The Dilemmas of the Individual

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 Kεφάλαιο Πρώτο Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ 1.1. Η Σύγκριση. Έννοια και περιεχόμενο... 14 1.2. Η Συγκριτική Εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη και προοπτικές για το μέλλον

Σύνοψη και προοπτικές για το μέλλον Σύνοψη και προοπτικές για το μέλλον Δημήτρης Βαγιανός (LSE), Νίκος Βέττας (ΟΠΑ & ΙΟΒΕ), Κώστας Μεγήρ (Yale), Χριστόφορος Πισσαρίδης (LSE) Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2017 Εθνικό Εισόδημα 48.000 ΑΕΠ κατά κεφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ OΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΨΗΦΙΣΜΑ OΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΨΗΦΙΣΜΑ OΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Εγκρίθηκε από το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη για τη διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές

Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Project1:Layout 1 3/23/2012 3:38 PM Page 1 Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Π. Ε. Πετράκης Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Συγγραφέας Π.Ε. Πετράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2104(INI) 3.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ροβέρτου Σπυρόπουλου. του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου:

Ομιλία. του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ροβέρτου Σπυρόπουλου. του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου: Ομιλία του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ροβέρτου Σπυρόπουλου στο 4 ο Ετήσιο Συνέδριο Labor & Insurance του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου: «Απασχόληση και Ασφάλιση: Δύο ζητήματα εθνικής προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι Συντονιστής Οργανωτικής Γραμματείας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιπποκράτους 22 & Ναυαρίνου, 106 80 Αθήνα Τηλ.: 210 3665301-03 - Fax: 210 3665089 www.pasok.gr - e-mail: syntonistis@pasok.gr Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Κυρίες και κύριοι Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα και προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 ο Συνέδριο EduPolicies Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014

Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 ο Συνέδριο EduPolicies Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014 Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 ο Συνέδριο EduPolicies Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014 Η διεθνής βιβλιογραφία διαπιστώνει την αντιπαράθεση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή:

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή: Κυρίες και Κύριοι, Το σημερινό συνέδριο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιτυχή έκβαση της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Μαρόκο, αλλά και υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17-12-2015 Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία 13.2.2017 A8-0037/1 1 Παράγραφος 6 α (νέα) 6α. Επισύρει την προσοχή στη μείωση του μεριδίου των μισθών στην ΕΕ, στη διεύρυνση των ανισοτήτων όσον αφορά τους μισθούς και τα εισοδήματα και στην αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαλίτσης Κων/νος 23/7/2015 Αναπληρωτής Γραμματέας Υγείας Πρόνοιας & Κοιν. Μέριμνας ΑΝΕΛ Υπεύθυνος Υπο-Γραμματείας Κοιν.

Μιχαλίτσης Κων/νος 23/7/2015 Αναπληρωτής Γραμματέας Υγείας Πρόνοιας & Κοιν. Μέριμνας ΑΝΕΛ Υπεύθυνος Υπο-Γραμματείας Κοιν. Κοινωνική Ασφάλιση Μια προσέγγιση στρατηγικής για ουσιαστική μεταρρύθμιση Περιγραφή Το ασφαλιστικό σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση συνεχούς κρίσης τα τελευταία τριάντα χρόνια με κυρίαρχο χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρέμβαση Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση με θέμα : «Αριστερά και Μεταρρυθμίσεις»

Παρέμβαση Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση με θέμα : «Αριστερά και Μεταρρυθμίσεις» Παρέμβαση Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση με θέμα : «Αριστερά και Μεταρρυθμίσεις» Αμφιθέατρο Μεγάρου Καρατζά Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2007 Η σχέση της αριστεράς με τις μεταρρυθμίσεις μπορεί να θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια. Ν. Χατζηαργυρίου: «Έξυπνη προσαρμογή ή θάνατος;» Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για το σημερινό Συνέδριο που έχει ως επίκεντρο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. 9 Απριλίου 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. 9 Απριλίου 2013 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 9 Απριλίου 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. Ομιλία του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. Ομιλία του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ Ομιλία του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου Οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπουν την σύγκλιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών Bασικό συνθετικό στοιχείο και παράλληλα ζητούμενο για τη Δημοκρατία αποτελεί η εμπεδωμένη σχέση, η επικοινωνία και

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων. Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς:

Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων. Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς: Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς: 1) Το πρώτο σύστημα είναι η καπιταλιστική οικονομία ή οικονομία της αγοράς:

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές.

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. 1 2 Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. Στόχος: Να αποδείξουν οι φοιτητές από μόνοι τους πόσες πολλές έννοιες βρίσκονται στην τομή των δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Πως λειτουργεί/ δομείται ένα οικονομικό σύστημα; Ισχυρό παρεμβατικό κράτος ή ισχυρός ιδιωτικός τομέας; Ποια η δυνατότητα του να αντιλαμβάνεται τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω θερμά που ανταποκριθήκατε στην. Ανεξάρτητης Αρχής για την παρουσίαση της ειδικής

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω θερμά που ανταποκριθήκατε στην. Ανεξάρτητης Αρχής για την παρουσίαση της ειδικής Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω θερμά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση της Ανεξάρτητης Αρχής για την παρουσίαση της ειδικής έκθεσης για τα έσοδα των ΟΤΑ και το Κράτος Δικαίου. Η σημερινή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 17 o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012 30-31 Οκτωβρίου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα Έντιμε Κύριε Υπουργέ, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις με πρόσθετη αξία που θα προωθηθούν στη βάση πάντα της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται άλλωστε και στη Συνθήκη.

Δράσεις με πρόσθετη αξία που θα προωθηθούν στη βάση πάντα της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται άλλωστε και στη Συνθήκη. Πέμπτη, 25/10/2012 Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη κατά την εναρκτήρια τελετή του 11 ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τουρισμού 2012, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΊΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΊΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΊΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΊΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου 07.11.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου. Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου

Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου. Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΊΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΊΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου ACP-UE/101.868/B 19.3.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - BOOK PRESENTATIONS

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - BOOK PRESENTATIONS «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 45, Τεύχος 3ο-4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 45, No 3-4, University of Piraeus ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - BOOK PRESENTATIONS Κ. Ευστρατόγλου, «Ελεύθερη Διακίνηση Εργαζομένων στην

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες)

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Γ2 (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Ο φίλος σας έγραψε μία μελέτη σχετικά με τρόπους βελτίωσης της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών. Επειδή, όμως, είναι ξένος, κάνει ακόμη λάθη,

Διαβάστε περισσότερα

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 1. Ιστορική εξέλιξη της Χωροταξίας Η Χωροταξία στην Ελλάδα αρχίζει να εμφανίζεται ως ιδιαίτερος κλάδος (discipline) μεταπολεμικά, στις αρχές του δεύτερου μισού

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου «Παγκόσμια Ευρώπη: οι Διεθνείς Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2007 1 Προσφωνήσεις. Αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο SPEECH/04/224 Σταύρος δήµας Επίτροπος υπεύθυνος για θέµατα Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο Ευρωπαϊκο κοινοβουλιο συνοδος Στρασβουργο, 4 µαïου 2004 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ- 31.3.2014 Κε Γενικέ Γραμματέα, Κε Ειδικέ Γραμματέα, Διακεκριμένοι καλεσμένοι μας, Κυρίες και Κύριοι, H σημερινή εκδήλωση αφορά στην επίσημη έναρξη της Πανελλαδικής

Διαβάστε περισσότερα

Εαρινές προβλέψεις : από την ύφεση προς τη βραδεία ανάκαμψη

Εαρινές προβλέψεις : από την ύφεση προς τη βραδεία ανάκαμψη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εαρινές προβλέψεις 2012-13: από την ύφεση προς τη βραδεία ανάκαμψη Bρυξέλλες, 11 Μαΐου 2012 Ως επακόλουθο της συρρίκνωσης της παραγωγής τους τελευταίους μήνες του 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Του. Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Του. Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Το πολιτικό προσωπικό της χώρας βαρύνεται, μεταξύ άλλων, και για την καταστροφή του ασφαλιστικού συστήματος της

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0055/30. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0055/30. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF 7.6.2017 A8-0055/30 30 Αιτιολογική σκέψη B B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι προετοιμασίες για την προσχώρηση παρεμποδίζονται από την πολιτική πόλωση, τη βαθιά αμοιβαία καχυποψία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

6147/16 ΔΙ/σα/ΠΜ 1 DG B 3A

6147/16 ΔΙ/σα/ΠΜ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6147/16 SOC 63 EMPL 38 ECOFIN 102 EDUC 25 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9η: Ο λόγος της Πολιτικής Οικολογίας 2 Γιάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Η ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Ιούνιο του 1996, στη Δεύτερη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (HABITAT II) που πραγματοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΑΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΚΡΟΑΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή REX/174 "Εξωτερική δράση της Ένωσης " Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2005 ΑΚΡΟΑΣΗ του ειδικευμένου τμήματος "Εξωτερικές σχέσεις" με θέμα: "Εξωτερική δράση της Ένωσης":

Διαβάστε περισσότερα