6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting"

Transcript

1 6. Οριακή Κοστολόγηση Cost Accounting 1

2 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση Μεταβλητό Ά Ύλες Άμεση Εργασία Οριακή Κοστολόγηση Μεταβλητά Γ.Β.Ε. Σταθερό Σταθερά Γ.Β.Ε. Ναι Θα ληφθεί υπόψη το σταθερό κόστος παραγωγής στη κοστολόγηση των προϊόντων; Όχι Έξοδο Λογιστική Κόστους 2

3 Περιθώριο Συμμετοχής Το μοναδιαίο περιθώριο συμμετοχής είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης μιας μονάδας και του οποιουδήποτε μεταβλητού κόστους που σχετίζεται τόσο με την παραγωγή όσο και την πώληση του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Το μοναδιαίο περιθώριο συμμετοχής δηλώνει το ποσό που απομένει από την πώληση μιας μονάδας προϊόντος για την κάλυψη του σταθερού της κόστους. Το ποσοστιαίο περιθώριο συμμετοχής (percentage contribution margin) εκφράζει το λόγο του μοναδιαίου περιθωρίου συμμετοχής ως προς την τιμή πώλησης. Συνολικό περιθώριο συμμετοχής ενός προϊόντος είναι το γινόμενο του περιθωρίου συμμετοχής ανά μονάδα επί τον αριθμό των πωλούμενων μονάδων. To Καθαρό Περιθώριο Συμμετοχής του προϊόντος υπολογίζεται αν από το συνολικό περιθώριο συμμετοχής του αφαιρεθεί το άμεσο σταθερό κόστος. Λογιστική Κόστους 3

4 Περιθώριο Συμμετοχής Παράδειγμα: Η επιχείρηση ΑΒΓ παράγει τρία προϊόντα, το προϊόν Α, το προϊόν Β και το προϊόν Γ. Στη συνέχεια δίνονται ορισμένες πληροφορίες αναφορικά με την τιμή πώλησης, τον όγκο πωλήσεων και το κόστος των τριών προϊόντων. Στοιχείο Προϊόν Α Προϊόν Β Προϊόν Γ Τιμή πώλησης ανά μονάδα Αριθμός πωλούμενων μονάδων Μεταβλητό κόστος παραγωγής ανά μονάδα Μεταβλητό κόστος πωλήσεων ανά μονάδα Άμεσο σταθερό κόστος παραγωγής Άμεσο σταθερό κόστος πωλήσεων Κοινό σταθερό κόστος παραγωγής Κοινό σταθερό κόστος διοίκησης Ζητείται: 1. Να υπολογιστεί το μοναδιαίο περιθώριο συμμετοχής και το ποσοστιαίο περιθώριο συμμετοχής κάθε προϊόντος. 2. Να υπολογιστεί το συνολικό (καθαρό) περιθώριο συμμετοχής κάθε προϊόντος. 3. Να υπολογιστεί το οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης. Λογιστική Κόστους 4

5 Περιθώριο Συμμετοχής 1. Για να υπολογιστεί το μοναδιαίο περιθώριο συμμετοχής ενός προϊόντος αφαιρείται από την τιμή πώλησής του οποιοδήποτε μεταβλητό κόστος. Για να υπολογιστεί το ποσοστιαίο περιθώριο συμμετοχής ενός προϊόντος διαιρείται το μοναδιαίο περιθώριο συμμετοχής του προϊόντος με την τιμή πώλησής του. Προϊόν Α Προϊόν Β Προϊόν Γ Τιμή πώλησης ανά μονάδα Μεταβλητό κόστος ανά μονάδα: Παραγωγής Πωλήσεων Σύνολο μεταβλητού κόστους ανά μονάδα Μοναδιαίο περιθώριο συμμετοχής Ποσοστιαίο περιθώριο συμμετοχής * 50,00% 46,67% 61,11% * 5:10 = 50%; 7:15 = 46,67%; 11:18=61,11% Λογιστική Κόστους 5

6 Περιθώριο Συμμετοχής 2. Για να υπολογιστεί το συνολικό (καθαρό) περιθώριο συμμετοχής κάθε προϊόντος πολλαπλασιάζεται το μοναδιαίο περιθώριο συμμετοχής του προϊόντος επί τον αριθμό των πωλούμενων μονάδων και στη συνέχεια αφαιρείται οποιοδήποτε άμεσο σταθερό κόστος. Προϊόν Α Προϊόν Β Προϊόν Γ Αριθμός πωλούμενων μονάδων Μοναδιαίο περιθώριο συμμετοχής Συνολικό περιθώριο συμμετοχής Άμεσο σταθερό κόστος Παραγωγής Πωλήσεων Σύνολο άμεσου σταθερού κόστους Καθαρό περιθώριο συμμετοχής Παρατηρείται ότι για το προϊόν Β για το οποίο δεν υπάρχει άμεσο σταθερό κόστος, το καθαρό περιθώριο συμμετοχής ισούται με το συνολικό περιθώριο συμμετοχής, γεγονός το οποίο δεν ισχύει για τα προϊόντα Α και Γ. Λογιστική Κόστους 6

7 Περιθώριο Συμμετοχής 3. Για τον υπολογισμό του αποτελέσματος της επιχείρησης θα πρέπει να αφαιρεθεί από το συνολικό (καθαρό) περιθώριο συμμετοχής, το κοινό σταθερό κόστος. Προϊόν Α Προϊόν Β Προϊόν Γ Σύνολο Καθαρό περιθώριο συμμετοχής Κοινό σταθερό κόστος παραγωγής Κοινό σταθερό κόστος διοίκησης Λειτουργικό Αποτέλεσμα Παρατηρείται ότι για τον υπολογισμό του αποτελέσματος της επιχείρησης αφαιρείται από το άθροισμα του καθαρού περιθωρίου συμμετοχής όλων των προϊόντων το κοινό σταθερό κόστος. Το κοινό αυτό σταθερό κόστος δεν επιμερίζεται στα προϊόντα, διότι σύμφωνα με την τεχνική της οριακής κοστολόγησης είναι κόστος περιόδου και δεν σχετίζεται με τον όγκο και το μείγμα των παραγομένων προϊόντων. Λογιστική Κόστους 7

8 Σύγκριση Οριακής και Απορροφητικής Κοστολόγησης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (Απορροφητική Κοστολόγηση) Πωλήσεις ΧΧΧ Μείον: Κόστος πωληθέντων ΧΧΧ Μικτό αποτέλεσμα ΧΧΧ Μείον Έξοδα Διοίκησης ΧΧΧ Έξοδα Πωλήσεων ΧΧΧ ΧΧΧ Λειτουργικό Αποτέλεσμα ΧΧΧ Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (Οριακή Κοστολόγηση) Πωλήσεις ΧΧΧ Μείον: Κόστος πωληθέντων (μεταβλητό) ΧΧΧ Κόστος πωλήσεων (μεταβλητό) ΧΧΧ ΧΧΧ Περιθώριο Συμμετοχής ΧΧΧ Μείον Σταθερό κόστος Παραγωγής ΧΧΧ Σταθερό κόστος Διοίκησης ΧΧΧ Σταθερό κόστος Πωλήσεων ΧΧΧ ΧΧΧ Λειτουργικό Αποτέλεσμα ΧΧΧ Λογιστική Κόστους 8

9 Σύγκριση Οριακής και Απορροφητικής Κοστολόγησης Παράδειγμα: Στη συνέχεια δίνονται πληροφορίες για την επιχείρηση ΑΒΓ για τα έτη 20Χ2, 20Χ3 και 20Χ4. Πληροφορία 20Χ2 20Χ3 20Χ4 Αρχικό απόθεμα (μονάδες) 0 ; ; Τελικό απόθεμα (μονάδες) ; ; 0 Πωλήσεις (μονάδες) Τιμή πώλησης ( /μονάδα) Παραχθείσα ποσότητα (μονάδες) Μεταβλητό κόστος παραγωγής ( /μονάδα) Σταθερό κόστος Παραγωγής ( ) Μεταβλητά έξοδα πωλήσεων (προμήθεια 10% 10% 10% πώλησης) Σταθερό έξοδα διοίκησης ( ) Σταθερά έξοδα πωλήσεων ( ) Λογιστική Κόστους 9

10 Σύγκριση Οριακής και Απορροφητικής Κοστολόγησης Επίσης σημειώνεται ότι η επιχείρηση: 1. Δεν διατηρεί αποθέματα ημικατεργασμένων προϊόντων. 2. Υπολογίζει το συντελεστή καταλογισμού των σταθερών Γ.Β.Ε χρησιμοποιώντας ως βάση μονάδες. 3. Τακτοποιεί τις τυχόν διαφορές καταλογισμού στο κόστος των πωληθέντων. Ζητείται: 1. Να καταρτισθούν Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης με βάση: α) Την οριακή κοστολόγηση και β) Την απορροφητική κοστολόγηση για τα έτη 20Χ2, 20Χ3 και 20Χ4. 2. Να υπολογιστεί η αξία των τελικών αποθεμάτων για τα έτη 20Χ2, 20Χ3 και 20Χ4 βάσει των δύο τεχνικών κοστολόγησης. 3. Να αιτιολογήσετε τη διαφορά που παρατηρείται μεταξύ των ετήσιων αποτελεσμάτων με τις δύο μεθόδους. Λογιστική Κόστους 10

11 Σύγκριση Οριακής και Απορροφητικής Κοστολόγησης 1α. Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης με βάση την Οριακή Κοστολόγηση. Για τον υπολογισμό του κόστους των παραχθέντων λαμβάνεται υπόψη μόνο το μεταβλητό κόστος παραγωγής. Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης με την Οριακή Κοστολόγηση 20Χ2 20Χ3 20Χ4 Πωλήσεις* Μείον: Κόστος πωληθέντων (μεταβλητό)** Κόστος πωλήσεων (μεταβλητό)*** Περιθώριο Συμμετοχής Μείον Σταθερό κόστος Παραγωγής Σταθερά έξοδα Διοίκησης Σταθερά έξοδα Πωλήσεων Αποτέλεσμα * x 10 = ; x 10 = ; x 10 = ** Κόστος πωληθέντων = Α.Α + Κόστος παραχθέντων Τ.Α., x 6 0 = ; x x 6 = ; x 6 0 = *** (2.000 x 10) x 10% = ή (10x10%) x = 2.000; x 10% = 1.800; x Cost Accounting 11 10% = 2.000

12 1β. Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης με βάση την Απορροφητική Κοστολόγηση. Για τον υπολογισμό του κόστους των παραχθέντων λαμβάνεται υπόψη τόσο το μεταβλητό κόστος παραγωγής όσο και το σταθερό κόστος μέσω του συντελεστή καταλογισμού των σταθερών Γ.Β.Ε. Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης με την Απορροφητική Κοστολόγηση 20Χ2 20Χ3 20Χ4 Πωλήσεις* Μείον: Κόστος πωληθέντων ** Μείον ή Συν: Διαφορά καταλογισμού*** Μικτό κέρδος Μείον Έξοδα Διοίκησης Έξοδα Πωλήσεων**** Αποτέλεσμα * x 10 = ; x 10 = ; x 10 = ** Το κόστος παραγωγής μιας μονάδας είναι: 6 + (4.400: 2.000) = 6+ 2,2 = 8,2 ανά μονάδα. Κόστος πωληθέντων = Α.Α + Κόστος παραχθέντων Τ.Α., x 8,2 0 = ; x 8,2 200 x 8,2 = ; x 8,2 0 = *** Καταλογισμένα σταθερά Γ.Β.Ε = x 2,2 = 4.400, άρα διαφορά καταλογισμού 0; Καταλογισμένα σταθερά Γ.Β.Ε = x 2,2 = 4.400, άρα διαφορά καταλογισμού 0; Καταλογισμένα σταθερά Γ.Β.Ε = x 2,2 = 3.960, άρα διαφορά καταλογισμού = 440 υποκαταλογισμός **** ( x 10%) = 2.700; ( x 10%) = 2.500; ( x 10%) = Cost Accounting

13 Σύγκριση Οριακής και Απορροφητικής Κοστολόγησης 2. Αξία τελικών αποθεμάτων Τεχνική Κοστολόγησης Αξία τελικού αποθέματος 20Χ2 Αξία τελικού αποθέματος 20Χ3 Αξία τελικού αποθέματος 20Χ4 Οριακή Κοστολόγηση * 0 Απορροφητική Κοστολόγηση ** 0 * 200 x 6 = ** 200 x 8,2 = Διαφορά στα αποτελέσματα μεταξύ των περιόδων Τεχνική Κοστολόγησης Αποτέλεσμα 20Χ2 Αποτέλεσμα 20Χ3 Αποτέλεσμα 20Χ3 Οριακή Κοστολόγηση Απορροφητική Κοστολόγηση Λογιστική Κόστους 13

14 Σχέση Μεταξύ Μεταβολής Αποθεμάτων και Αποτελεσμάτων Οριακής και Απορροφητικής Κοστολόγησης Αποτίμηση τελικού αποθέματος ετοίμων: Επίπτωση στο λειτουργικό αποτέλεσμα όταν*: Αρχικό Απόθεμα ετοίμων = Τελικό Απόθεμα ετοίμων, δηλαδή Παραγωγή = Πωλήσεις Αρχικό Απόθεμα ετοίμων > Τελικό Απόθεμα ετοίμων, δηλαδή Παραγωγή < Πωλήσεις Αρχικό Απόθεμα ετοίμων < Τελικό Απόθεμα Οριακή Κοστολόγηση Μεταβλητό κόστος παραγωγής Απορροφητική Κοστολόγηση Συνολικό (πλήρες) κόστος παραγωγής Αποτέλεσμα οριακής = Αποτέλεσμα απορροφητικής Αποτέλεσμα οριακής Αποτέλεσμα οριακής Λογιστική Κόστους 14 > < Αποτέλεσμα απορροφητικής Αποτέλεσμα απορροφητικής ετοίμων, δηλαδή Παραγωγή > Πωλήσεις * Οι υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται η ανάλυση είναι οι εξής: (α) δεν υπάρχει αλλαγή στο αρχικό και το τελικό απόθεμα ημικατεργασμένων και (β) ο συντελεστής καταλογισμού των σταθερών Γ.Β.Ε. παραμένει αμετάβλητος μεταξύ των περιόδων.

15 Σχέση Μεταξύ Μεταβολής Αποθεμάτων και Αποτελεσμάτων Οριακής και Απορροφητικής Κοστολόγησης Απορροφητική Κοστολόγηση Κόστος Πωληθέντων = Κόστος Παραγωγής Τρέχουσας Περιόδου + Α.Α. Ετοίμων - Τ.Α. Ετοίμων Μεταβλητό Ως Κόστος Πωληθέντων Ως Κόστος Πωληθέντων Ισολογισμός Σταθερό Ως Κόστος Πωληθέντων Ως Κόστος Πωληθέντων Ισολογισμός Λογιστική Κόστους 15

16 Σχέση Μεταξύ Μεταβολής Αποθεμάτων και Αποτελεσμάτων Οριακής και Απορροφητικής Κοστολόγησης Οριακή Κοστολόγηση Κόστος Πωληθέντων = Κόστος Παραγωγής Τρέχουσας Περιόδου + Α.Α. Ετοίμων - Τ.Α. Ετοίμων Μεταβλητό Ως Κόστος Πωληθέντων Ως Κόστος Πωληθέντων Ισολογισμός Σταθερό Μειωτικό Στοιχείο (Τρέχουσα Χρήση) Μειωτικό Στοιχείο (Προηγ. Χρήση) Μειωτικό Στοιχείο (Τρέχ. Χρήση) Λογιστική Κόστους 16

17 Σχέση Μεταξύ Μεταβολής Αποθεμάτων και Αποτελεσμάτων Οριακής και Απορροφητικής Κοστολόγησης Σταθερό Κόστος Α.Α. Ετοίμων - Τ.Α. Ετοίμων Απορροφητική Κοστολόγηση Ως Κόστος Πωληθέντων Ισολογισμός Οριακή Κοστολόγηση Μειωτικό Στοιχείο (Προηγ. Χρήση) Μειωτικό Στοιχείο (Τρέχ. Χρήση) Λογιστική Κόστους 17

18 Σχέση Μεταξύ Μεταβολής Αποθεμάτων και Αποτελεσμάτων Οριακής και Απορροφητικής Κοστολόγησης Α.Α. Ετοίμων Σταθερό Κόστος < Τ.Α. Ετοίμων Παραγωγή > Πωλήσεις Απορροφητική Κοστολόγηση Οριακή Κοστολόγηση Αποθεματοποίηση Σταθερού Κόστους Τρέχουσας Χρήσης Επιβάρυνση Αποτελεσμάτων Τρέχουσας Χρήσης Απορροφητική Κοστολόγηση μεγαλύτερο αποτέλεσμα από την Οριακή Κοστολόγηση Λογιστική Κόστους 18

19 Σχέση Μεταξύ Μεταβολής Αποθεμάτων και Αποτελεσμάτων Οριακής και Απορροφητικής Κοστολόγησης Α.Α. Ετοίμων Σταθερό Κόστος > Τ.Α. Ετοίμων Παραγωγή < Πωλήσεις Απορροφητική Κοστολόγηση Οριακή Κοστολόγηση Επιβάρυνση και με Αποθεματοποιημένο Σταθερό Κόστος Προηγούμενης Περιόδου Επιβάρυνση Αποτελεσμάτων Τρέχουσας Χρήσης Απορροφητική Κοστολόγηση Μικρότερο αποτέλεσμα από την Οριακή Κοστολόγηση Λογιστική Κόστους 19

20 Διαφορές Αποτελεσμάτων μεταξύ Οριακής και Απορροφητικής Κοστολόγησης Σχέσεις Εξισώσεις (1) Λειτουργικό Αποτέλεσμα (Απορροφητική Κοστολόγηση) - Λειτουργικό Αποτέλεσμα (Οριακή Κοστολόγηση) = Αποθεματοποιημένο Σταθερό Κόστος Παραγωγή στο Τ.Α. Ετοίμων - Αποθεματοποιημένο Σταθερό Κόστος Παραγωγή στο Α.Α. Ετοίμων (2) Λειτουργικό Αποτέλεσμα (Απορροφητική Κοστολόγηση) - Λειτουργικό Αποτέλεσμα (Οριακή Κοστολόγηση) = (Πωλήσεις σε Μονάδες Παραγωγή σε Μονάδες) Χ Συντελεστής Καταλογισμού Προϋπολογιστικών Σταθερών Γ.Β.Ε. (3) Λειτουργικό Αποτέλεσμα (Απορροφητική Κοστολόγηση) - Λειτουργικό Αποτέλεσμα (Οριακή Κοστολόγηση) = (Τ.Α. Ετοίμων Α.Α. Ετοίμων) Λογιστική Κόστους 20 Χ Συντελεστής Καταλογισμού Προϋπολογιστικών Σταθερών Γ.Β.Ε.

21 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Οριακής Κοστολόγησης Πλεονεκτήματα: Οι καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση την οριακή κοστολόγηση απευθύνονται κυρίως στα στελέχη της επιχείρησης για εσωτερική πληροφόρηση για τη λήψη αποφάσεων. Υπολογίζεται καλύτερα το πραγματικό αποτέλεσμα της περιόδου επειδή δεν γίνεται αποθεματοποίηση του σταθερού κόστους. Η αποθεματοποίηση του σταθερού κόστους μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα όταν υπάρχουν αξιόλογες αυξομειώσεις στην παραγωγή και στα αποθέματα. Η γνώση του περιθωρίου συμμετοχής, του μεταβλητού κόστους του κάθε προϊόντος καθώς και του σταθερού κόστους επιτρέπει στην επιχείρηση να λαμβάνει αποφάσεις βάσει κόστους στο βραχυχρόνιο διάστημα Η τεχνική αυτή κοστολόγησης είναι ευκολότερη στην υλοποίηση διότι δεν απαιτεί επιμερισμούς και επανεπιμερισμούς των Γ.Β.Ε στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης. Λογιστική Κόστους 21

22 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Οριακής Κοστολόγησης Μειονεκτήματα: Στην πράξη δεν είναι ιδιαίτερα απλή η διάκριση του κόστους σε σταθερό και μεταβλητό. Στις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις η αποτίμηση των αποθεμάτων επιτρέπεται να γίνεται μόνο βάσει της απορροφητικής κοστολόγησης. Λογιστική Κόστους 22

23 Άσκηση 6.1 Οι πιο κάτω πληροφορίες αφορούν τη βιομηχανική επιχείρηση ΔΙΑΣ Α.Ε. : Ανάλυση του κόστους παραγωγής μίας μονάδας προϊόντος: Στοιχείο κόστους Ποσό Πρώτες ύλες 130 Άμεσα εργατικά 150 Μεταβλητά Γ.Β.Ε. 20 Σταθερά Γ.Β.Ε.* 10 * : μονάδες σε κανονικό βαθμό απασχόλησης Στοιχεία Πωλήσεων: Τιμή πωλήσεως 500 / μονάδα Σταθερό κόστος πωλήσεων Μεταβλητό κόστος πωλήσεων (προμήθειες) 7% επί των πωλήσεων Λογιστική Κόστους 23

24 Άσκηση 6.1 Συμπληρωματικές Πληροφορίες: 20Χ2 20Χ3 Αρχικό απόθεμα 0 μονάδες μονάδες + Παραγωγή μονάδες μονάδες - Πωλήσεις μονάδες μονάδες = Τελικό απόθεμα μονάδες μονάδες Ζητείται: 1. Να συντάξετε τις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης για τα έτη 20Χ2 και 20Χ3: Σύμφωνα με την οριακή κοστολόγηση. Σύμφωνα με την απορροφητική κοστολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε διαφορά από τον υπέρ ή τον υποκαταλογισμό των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων μεταφέρεται στο τέλος της χρήσεως στο λογαριασμό κόστος πωληθέντων. 2. Να εξηγήσετε τις τυχόν διαφορές στα αποτελέσματα των δύο χρήσεων μεταξύ των δύο τεχνικών κοστολόγησης. Λογιστική Κόστους 24

25 Άσκηση Σύνταξη Καταστάσεων Αποτελεσμάτων Χρήσης για τα έτη 20Χ2 και 20Χ3 Το οριακό και το πλήρες κόστος παραγωγής ανά μονάδα είναι το ακόλουθο: Οριακό Πλήρες Πρώτες ύλες Άμεση εργασία Μεταβλητά Γ.Β.Ε Σταθερά Γ.Β.Ε Σύνολο Λογιστική Κόστους 25

26 Άσκηση 6.1 α. Οριακή Κοστολόγηση: Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης για τα έτη 20Χ2 και 20Χ3 20Χ2 Πωλήσεις x Αρχικό Απόθεμα (Μεταβλητό Κόστος) Μεταβλητό Κόστος Παραχθέντων x Τελικό Απόθεμα (Μεταβλητό Κόστος) x Κόστος Πωληθέντων Μεταβλητό Κόστος Μεταβλητά Έξοδα Πωλήσεων x7% Συνολικό Μεταβλητό Κόστος Περιθώριο Συμμετοχής Σταθερά έξοδα παραγωγής Σταθερά έξοδα πωλήσεων Σύνολο Κόστους Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης Λογιστική Κόστους 26

27 Άσκηση Χ3 Πωλήσεις x Αρχικό Απόθεμα (Μεταβλητό Κόστος) x Μεταβλητό Κόστος Παραχθέντων x Τελικό Απόθεμα (Μεταβλητό Κόστος) x Κόστος Πωληθέντων Μεταβλητό Κόστος Μεταβλητά Έξοδα Πωλήσεων x7% Συνολικό Μεταβλητό Κόστος Περιθώριο Συμμετοχής Σταθερά έξοδα παραγωγής Σταθερά έξοδα πωλήσεων Σύνολο Κόστους Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης Λογιστική Κόστους 27

28 Άσκηση 6.1 β. Πλήρης Απορροφητική Κοστολόγηση: Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης για τα έτη 20Χ2 και 20Χ3 20Χ2 Πωλήσεις x Αρχικό Απόθεμα (Πλήρες Κόστος) Κόστος Παραχθέντων x Τελικό Απόθεμα (Πλήρες Κόστος) x Κόστος Πωληθέντων Διαφορά Καταλογισμού* -200 Τελικό Κόστος Πωληθέντων Μικτό Αποτέλεσμα (Κέρδος) Μείον: Έξοδα Πωλήσεων** ( ) Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης Λογιστική Κόστους 28

29 Άσκηση Χ3 Πωλήσεις x Αρχικό Απόθεμα (Πλήρες Κόστος) x Κόστος Παραχθέντων x Τελικό Απόθεμα (Πλήρες Κόστος) x Κόστος Πωληθέντων Διαφορά Καταλογισμού* +100 Τελικό Κόστος Πωληθέντων Μικτό Αποτέλεσμα (Κέρδος) Μείον: Έξοδα Πωλήσεων** ( ) Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης Λογιστική Κόστους 29

30 Άσκηση Διαφορές στα αποτελέσματα των ετών 20Χ2 και 20Χ3 Τεχνικές κοστολόγησης 20Χ2 20Χ3 Οριακή κοστολόγηση Πλήρης κοστολόγηση Διαφορά Λογιστική Κόστους 30

31 Άσκηση 6.2 Η επιχείρηση ΔΕΛΤΑ Α.Ε. για σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης χρησιμοποιεί την οριακή κοστολόγηση. Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης για τη χρήση 20Χ3 με βάση την οριακή κοστολόγηση παρουσιάζεται στη συνέχεια: Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 20Χ3 Οριακή Κοστολόγηση Πωλήσεις Αρχικό απόθεμα Κόστος παραγωγής Τελικό απόθεμα = Κόστος πωληθέντων Μεταβλητό έξοδα πωλήσεων = Περιθώριο συμμετοχής Σταθερό κόστος παραγωγής Σταθερά έξοδα πωλήσεων Έξοδα διοίκησης Αποτέλεσμα χρήσης 500 Λογιστική Κόστους 31

32 Άσκηση 6.2 Ωστόσο, η επιχείρηση θα πρέπει να συντάξει για την πληροφόρηση των μετόχων της μια Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης με βάση την πλήρη απορροφητική κοστολόγηση. Για την σύνταξή της είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες πληροφορίες: Το μεταβλητό κόστος παραγωγής κατά τη διάρκεια του 20Χ3 παρέμεινε το ίδιο με εκείνο της χρήσης 20Χ2. Τα σταθερά Γ.Β.Ε. επιμερίζονται ανά μονάδα προϊόντος και επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής βάσει των πραγματικά παραχθεισών μονάδων. Το αρχικό απόθεμα των ετοίμων προϊόντων την 1/1/20Χ3 εάν είχε χρησιμοποιηθεί η απορροφητική κοστολόγηση θα ήταν 500 μονάδες συνολικού κόστους 11/μονάδα. Τα μεταβλητά έξοδα πωλήσεων αφορούν προμήθειες των πωλητών οι οποίες ανέρχονται σε 2 ανά πωλούμενη μονάδα. Δεν υπήρχαν ημικατεργασμένα προϊόντα στην αρχή και στο τέλος της χρήσης 20Χ3. Λογιστική Κόστους 32

33 Άσκηση 6.2 Ζητείται: 1. Να συντάξετε την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης με βάση την πλήρη απορροφητική κοστολόγηση για τη χρήση 20Χ3. 2. Να υπολογίσετε τη διαφορά στο αποτέλεσμα που υπάρχει για τη χρήση 20Χ3 μεταξύ των δύο μεθόδων και να προσδιορίσετε αναλυτικά τις αιτίες ύπαρξής της. Λογιστική Κόστους 33

34 Άσκηση 6.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 20Χ3 - Απορροφητική Κοστολόγηση Πωλήσεις (1000* x 25) Αρχικό απόθεμα [500x(5**+6)] Κόστος παραγωγής (2.000 x [5+(12.000/2.000***)]) Τελικό απόθεμα [1.500****x(5+6)] Κόστος πωληθέντων Μικτό αποτέλεσμα Έξοδα διοίκησης 500 Έξοδα πωλήσεων [5.000+(2x1.000)] Μικτό αποτέλεσμα * (μεταβλητά έξοδα πωλήσεων) / 2 προμήθεια ανά πωλούμενη μονάδα = μονάδες ** 2.500/ 500= 5/ μονάδα *** / 5= μονάδες τρέχουσα παραγωγή **** Μονάδες Τ.Α.= ( ) = Λογιστική Κόστους 34

35 Άσκηση 6.2 Διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων ( ) Αποθέματα Χ2 Απορροφητική (500 Χ11) Οριακή (500 Χ5) Διαφορά Αποθέματα Χ3 Απορροφητική (1.500 Χ11) Οριακή (1.500 Χ5) Διαφορά Λογιστική Κόστους 35

36 Άσκηση 6.3 Η επιχείρηση ΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε. χρησιμοποιεί την απορροφητική κοστολόγηση για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής των προϊόντων της και επιμερίζει τα σταθερά έξοδα παραγωγής της στα προϊόντα βάσει ενός συντελεστή καταλογισμού Γ.Β.Ε. που υπολογίζεται με βάση τον προϋπολογισμένο όγκο της παραγωγής. Ο προϋπολογισμός της επιχείρησης για τη χρήση 20Χ5 έχει ως εξής: Τιμή πώλησης 10 / μονάδα Προϋπολογισμένος όγκος παραγωγής μονάδες Προϋπολογισμένα σταθερά Γ.Β.Ε Προϋπολογισμένα μεταβλητά Γ.Β.Ε. 4 / μονάδα Προμήθεια πώλησης 10% επί της τιμής πώλησης Προϋπολογισμένα σταθερά έξοδα πωλήσεων Λογιστική Κόστους 36

37 Άσκηση 6.3 Ζητείται: 1. Να καταρτισθεί η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης της επιχείρησης ΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε. για το έτος 20Χ5 με βάση την Απορροφητική Κοστολόγηση και την Οριακή Κοστολόγηση λαμβάνοντας υπόψη ότι επαληθεύτηκε πλήρως ο ανωτέρω προϋπολογισμός, και δεν υπήρχαν αρχικά και τελικά αποθέματα τόσο ημικατεργασμένων όσο και ετοίμων προϊόντων. 2. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα αποτελέσματα χρήσης με βάση την Οριακή Κοστολόγηση εάν κατά τη διάρκεια του 20Χ5 παράγονταν μονάδες και πωλούνταν μόνο οι μονάδες; (Ισχύει ότι δεν υπήρχαν αρχικά αποθέματα τόσο ημικατεργασμένων όσο και ετοίμων προϊόντων καθώς και τελικά αποθέματα ημικατεργασμένων προϊόντων). Λογιστική Κόστους 37

38 Άσκηση 6.3 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης με την Πλήρη Κοστολόγηση Πωλήσεις 10 x Μείον: Κόστος πωληθέντων [4+(5000/2000)] x = (4+2,5) x Μικτό αποτέλεσμα Μείον: Έξοδα πωλήσεων 10% x Αποτέλεσμα Λογιστική Κόστους 38

39 Άσκηση 6.3 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης με την Οριακή Κοστολόγηση Πωλήσεις Μείον: Κόστος πωληθέντων (μεταβλητό) 4 x Κόστος πωλήσεων (μεταβλητό) - 10% x Περιθώριο Συμμετοχής Μείον: Σταθερό κόστος παραγωγής Σταθερό κόστος πωλήσεων Αποτέλεσμα Λογιστική Κόστους 39

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 6: Οριακή Κοστολόγηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 6: Οριακή Κοστολόγηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 6: Οριακή Κοστολόγηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Τα στοιχεία που ακολουθούν αφορούν την επιχείρηση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε, η οποία παράγει ένα μόνο προϊόν το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ.

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Ενότητα 4 Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση 1 Πλήρης Κοστολόγηση Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση είναι η µέθοδος κοστολόγησης σύµφωνα µε την οποία το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος υπολογίζεται λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους : Η χρησιμότητα της λογιστικής κόστους έγκειται στην παροχή πληροφοριών οι οποίες είναι απαραίτητες για προγραμματισμό, έλεγχο, αξιολόγηση της δραστηριότητας της επιχείρησης, με τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση Λογιστική Κόστους Ι 1 Εισαγωγή Η κοστολογική εργασία επικεντρώνεται στο πρόβλημα της κατανομής του κόστους στους διάφορους τομείς ή δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

5. Συμπαράγωγα. Cost Accounting

5. Συμπαράγωγα. Cost Accounting 5. Συμπαράγωγα Cost Accounting 1 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Συμπαράγωγο 1 Συμπαράγωγο 2 Σχετική Αξία Πώλησης Υψηλή Σημείο Διαχωρισμού Συμπαράγωγο.. Συμπαράγωγο Ν Κοινή Παραγωγική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον Απρίλιο 20XΧ, τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας ΑΒΓ Ο.Ε. είχαν ως εξής (ποσά σε ευρώ): Αναλώσεις πρώτων υλών 69.000 Άμεση εργασία 63.000 ΓΒΕ 111.000 Παραγωγή σε εξέλιξη: Απόθεμα αρχής: 39.000

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2006 2007 Εξάμηνο 8 ο 4η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ. Διδάσκων Καθηγητής: Πέππας Γεώργιος

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ. Διδάσκων Καθηγητής: Πέππας Γεώργιος 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Διδάσκων Καθηγητής: Πέππας Γεώργιος 2 Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τις κοστολογικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

1. Στις 30 Απριλίου τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας PLASTIC ΑΒΕΕ είχαν ως εξής : Αγορά πρώτων υλών 72.000 Τελικό απόθεμα πρώτων υλών 12.000 Αρχικό απόθεμα πρώτων υλών 3.000 Άμεση εργασία 9.500

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11. Πλήρης Κοστολόγηση. Πωλήσεις 10.000. - άμεσα υλικά 3.500. -άμεση εργασία 2.700. -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000

Άσκηση 11. Πλήρης Κοστολόγηση. Πωλήσεις 10.000. - άμεσα υλικά 3.500. -άμεση εργασία 2.700. -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000 Άσκηση 11 Πωλήσεις 10.000 - άμεσα υλικά 3.500 -άμεση εργασία 2.700 -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000 - Μεταβλητά έξοδα πωλήσεων 250 - Μεταβλητά έξοδα διοίκησης 50 - Μεταβλητά έξοδα διάθεσης 100 - Σταθερά

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2002. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 3 Το εστιατόριο πολυτελείας «Η Ωραία Θεσσαλονίκη» παρουσιάζει τους τελευταίους μήνες ραγδαία αύξηση των πωλήσεών του. Στοιχεία για τα έσοδα και έξοδα της επιχείρησης κατά το 2 ο τρίμηνο του 2013 δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Συστήματα συγκέντρωσης Απορροφητική κοστολόγηση Κοστολόγηση Πλήρης (ή απορροφητική) κοστολόγηση Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Κανονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται ο προσδιορισµός του αποτελέσµατος µε την πλήρη και την άµεση κοστολόγηση.

Ζητείται ο προσδιορισµός του αποτελέσµατος µε την πλήρη και την άµεση κοστολόγηση. Πλήρης και Αναλογική / Άµεση Κοστολόγηση Εφαρµογή Έστω ότι έχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες για µία επιχείρηση: Άµεσα Υλικά 1.000 Η παραγωγή και πώληση ανέρχεται σε 1.000 µονάδες Άµεση Εργασία 2.000 και

Διαβάστε περισσότερα

3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting

3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting 3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Εξατομικευμένης και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

4. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting

4. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting 4. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Εξατομικευμένης και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012.

Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012. Άσκηση 1 Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής 2.500.000 Αμοιβές Εποπτών 2.000.000 Αμοιβές

Διαβάστε περισσότερα

8. Πρότυπη Κοστολόγηση. Cost Accounting

8. Πρότυπη Κοστολόγηση. Cost Accounting 8. Πρότυπη Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Στοιχεία Πρότυπης Κοστολόγησης Η πρότυπη κοστολόγηση (standard costing) είναι μία ακόμα βασική τεχνική κοστολόγησης πέραν της πλήρους απορροφητικής και της οριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 3 Βήματα 1. Εκτίμηση μελλοντικού επιπέδου παραγωγής μιας περιόδου 2. Εκτίμηση των μελλοντικών ΓΒΕ μιας περιόδου 3. Υπολογισμός συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ (πηλίκο 2/1) Συντελεστής και βάση καταλογισμού

Διαβάστε περισσότερα

4. Μερισμός Κόστους. Cost Accounting

4. Μερισμός Κόστους. Cost Accounting 4. Μερισμός Κόστους Cost Accounting 1 Παραγωγή Προϊόντων Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 Υποστηρικτικό 1 Υποστηρικτικό 2 Υποστηρικτικό 3 2 3 Παροχή Υπηρεσιών 4 Παραγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής Άσκηση 2.1 Τα παρακάτω δεδομένα έχουν ληφθεί από τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας «Γεωργίου Α.Ε.» για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβλητή & Ολική Κοστολόγηση

Μεταβλητή & Ολική Κοστολόγηση Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 4 Μεταβλητή & Ολική Κοστολόγηση Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. Κατηγορίες Κόστους Νο 2. Δημήτρης Μπάλιος 1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους

Βασικά σημεία διάλεξης. Κατηγορίες Κόστους Νο 2. Δημήτρης Μπάλιος 1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικά σημεία διάλεξης Βασικές έννοιες και Μέρος Β, μεταβλητό και μικτό. Άμεσο και έμμεσο., ελεγχόμενο και μη ελεγχόμενο. 1 2 Κατηγορίες κόστους Διάκριση κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. ιοικητική Λογιστική. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.

Βασικά σημεία διάλεξης. ιοικητική Λογιστική. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Α Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι κόστος, φορείς κόστους και κέντρα κόστους; Τι είναι το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Συντελεστής και βάση καταλογισμού ΓΒΕ 3 Βήματα 1. Εκτίμηση μελλοντικού επιπέδου παραγωγής μιας περιόδου 2. Εκτίμηση των μελλοντικών ΓΒΕ μιας περιόδου 3. Υπολογισμός συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ (πηλίκο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 5η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Διοικητική Λογιστική Δημήτρης Μπάλιος Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής Πληροφορίες για το κόστος παραγωγής συγκεκριμένης περιόδου Βήμα 1ο : Προσδιορισμός της φυσικής ροής Βήμα 2ο : Προσδιορισμός των ισοδύναμων

Διαβάστε περισσότερα

[1] Αποδέκτες Κυρίως εκτός της επιχείρησης Εντός της επιχείρησης. Αρχές και Πρότυπα Γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές Ευελιξία - ανάλογα με το στόχο

[1] Αποδέκτες Κυρίως εκτός της επιχείρησης Εντός της επιχείρησης. Αρχές και Πρότυπα Γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές Ευελιξία - ανάλογα με το στόχο ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τις κοστολογικές έννοιες και όρους και τον χειρισμό τους για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής στο πλαίσιο κυρίως βιομηχανικών επιχειρήσεων. Κατανόηση των

Διαβάστε περισσότερα

1.1.6 Εξωλογιστικός προσδιορισμός κόστους παραγωγής, μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων χρήσης Σελ. 11

1.1.6 Εξωλογιστικός προσδιορισμός κόστους παραγωγής, μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων χρήσης Σελ. 11 1. Κόστος και Κοστολόγηση 1.1 Κόστος Σελ. 1 1.1.1 Έννοια και ορισμός του κόστους Σελ. 1 1.1.2 Ιστορικό κόστος Σελ. 1 1.1.3 Αμφισβήτηση του ιστορικού κόστους Σελ. 2 1.1.4 Το κόστος κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Ασκήσεις #1# Βασικά σημεία (1) Παραγωγής Άμεσα Υλικά ή Α Ύλες Άμεση Εργασία Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) ή Έμμεσο Αρχικό ή Βασικό Μετατροπής Τμήμα Οικονομικών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Η βιομηχανική επιχείρηση ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε. έχει τρία βοηθητικά τμήματα τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τόσο

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΙΑΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ»

«ΟΡΙΑΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΡΙΑΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΧΡΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας

Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας Οδυσσέας Παυλάτος Διδάκτωρ Λογιστικής Βασικές αρχές κοστολόγησης Cost accounting principles 2 Κοστολόγηση Βασικές έννοιες Κοστολόγηση ή Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Διοικητική Λογιστική» 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Κόστος Μέρος ΙΙ

Πρότυπο Κόστος Μέρος ΙΙ Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 9 Πρότυπο Κόστος Μέρος ΙΙ Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2007 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος Διοικητική Λογιστική Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτρης Μπάλιος Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής - Ασκήσεις #4# Πληροφορίες για το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Ο συντελεστής καταλογισμού των Γ.Β.Ε. υπολογίσθηκε στο 50% του κόστους της Άμεσης Εργασίας.

Ο συντελεστής καταλογισμού των Γ.Β.Ε. υπολογίσθηκε στο 50% του κόστους της Άμεσης Εργασίας. Άσκηση 1 Η εικόνα των αποθεμάτων αρχής σε και τέλους σε της επιχείρησης ΖΗΤΑ για τον Ιανουάριο 2003 ήταν: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1/1/03 31/1/03 Αμεσα Υλικά 360.000 300.000 Παραγωγή σε εξέλιξη 180.000 120.000 Έτοιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 Τα στοιχεία του ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ είναι: Άµεσα Υλικά (πρώτες ύλες) Άµεση

Διαβάστε περισσότερα

8. Εφαρμογές Οριακής Κοστολόγησης. Cost Accounting

8. Εφαρμογές Οριακής Κοστολόγησης. Cost Accounting 8. Εφαρμογές Οριακής Κοστολόγησης Cost Accounting 1 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Κόστος/Έσοδο Ζημία Κέρδος Συνολικό Έσοδο Μεταβλητό Συνολικό Κόστος Σταθερό Ποσότητα Ποια ποσότητα προϊόντων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά Γ.Ε Μεταβλητά Γ.Ε

Σταθερά Γ.Ε Μεταβλητά Γ.Ε i. ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟY ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ "ΟΡΙΑΚΗ" ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Η "Μ" ΑΕ είναι μια βιομηχανική επιχείρηση, που εφαρμόζει το "Οριακό Πρότυπο Κόστος". Παράγει ένα μοναδικό προϊόν το Π1, κατά παραγγελία, χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους.

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους. Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους. Άσκηση 4.1 Το εργοστάσιο της επιχείρησης ΕΠΙΠΛΟΜΟΔΑ Α.Ε. παράγει υψηλής ποιότητας έπιπλα κατόπιν παραγγελίας των πελατών της. Η παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση. Cost Accounting

3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση. Cost Accounting 3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Κατά Παραγγελία και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η λογιστική κόστους αποτελεί ένα κύκλωμα της λογιστικής επιστήμης το οποίο ασχολείται με την κοστολόγηση, δηλαδή με την τιμολόγηση των παραγόμενων προϊόντων. Η λογιστική κόστους βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουμε αναφέρει ότι η κοστολόγηση προϊόντος είναι η διαδικασία υπολογισμού και διανομής του κόστους παραγωγής στα παραγόμενα αγαθά Η κατανόηση της διαδικασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Συμπαράγωγα προϊόντα ή υποπροϊόντα είναι τα προϊόντα που παράγονται από την ίδια παραγωγική διαδικασία.

Συμπαράγωγα προϊόντα ή υποπροϊόντα είναι τα προϊόντα που παράγονται από την ίδια παραγωγική διαδικασία. Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση ων προϊόντων και υπο-προϊόντων προϊόντων Ορισμοί Συμπαράγωγα προϊόντα ή υποπροϊόντα είναι τα προϊόντα που παράγονται από την ίδια παραγωγική διαδικασία. Εάν τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» (Έκδοση 7) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΔ407, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ΘΕΜΑ 1 ΜΟΝΑΔΕΣ Η Εταιρία ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. έχει επτά τμήματα. Από αυτά τα τμήματα τα 3 είναι κύρια και τα υπόλοιπα βοηθητικά. Το λογιστήριο της επιχείρησης έπειτα από τον επιμερισμό των γενικών

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής. Δημήτρης Μπάλιος

Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής. Δημήτρης Μπάλιος Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής Δημήτρης Μπάλιος ΘΕΩΡΙΑ Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής Η επιχείρηση παράγει πολλά τεμάχια ενός μοναδικού προϊόντος (τυποποιημένο προϊόν) για μεγάλο χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 3: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 3: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 3: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Η επιχείρηση ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. είναι μια βιομηχανική επιχείρηση η οποία παράγει ένα μόνο προϊόν, κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 1. Η επιχείρηση ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΑΕ ασχολείται με τη συναρμολόγηση δύο μοντέλων αυτοκινήτων, ενός επιβατηγού, με το όνομα ΑΥΤΟ και ενός τζιπ με το όνομα 4Χ4. Για τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 20Χ1 εκτελέστηκε η παραγγελία Νο. 125, η οποία αφορούσε την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι Λογιστική Κόστους (Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι. 2014 mavridis@teikoz.gr ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 2 Πρότυπη Κοστολόγηση (Standard Costing) Χαρακτηριστικά σημεία 1. Προσδιορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα9. Ανάλυση Κόστους Όγκου- Κέρδους. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ.

Ενότητα9. Ανάλυση Κόστους Όγκου- Κέρδους. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Ενότητα9 Ανάλυση Κόστους Όγκου- Κέρδους 1 Εισαγωγή Η ανάλυση της σχέσης Κόστους - Όγκου Κέρδους είναι η τεχνική που χρησιµοποιείται για τη µελέτη των επιδράσεων των µεταβολών του Όγκου (παραγωγής και πωλήσεων)

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητική Λογιστική Επανεπιμερισμός μ του κόστους των βοηθητικών κέντρων κόστους στα κύρια Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Επανεπιμερισμός του κόστους των βοηθητικών τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ BSc, MA, ACMA, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ BSc, MA, ACMA, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ BSc, MA, ACMA, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Χρηματοοικονομική Λογιστική - Διοικητική Λογιστική Χρηματοοικονομική Λογιστική Εργαλεία πληροφόρησης : Δημοσιευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διοικητική Λογιστική Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Διοικητική Λογιστική Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική»

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» Θράκης Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» (Έκδοση 2η) Λέκτορας Π. 407/80, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο, Λέκτορας (υπό διορισµό) Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Ειδίκευση:

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο κόστος. Διοικητικη λογιστικη. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Πρότυπη κοστολόγηση

Πρότυπο κόστος. Διοικητικη λογιστικη. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Πρότυπη κοστολόγηση Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητικη λογιστικη Πρότυπη κοστολόγηση Πρότυπο κόστος Τι είναι: Πολύ σωστά και πολύ λεπτομερειακά υπολογισμένο προϋπολογιστικό κόστος Τι εκφράζει: Σό Στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 2 Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση ΣΤ) Οκτώβριος 2015 Διδάσκων Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, Λέκτορας, ΠΔ. 407/80, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Μάθηµα: ιοικητική Λογιστική ιδάσκων Μαθήµατος: ρογαλάς, Γ., Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2009 2010 Εξάμηνο 8 ο 4η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ: ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ: ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ: ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση Γ) Οκτώβριος 2012 ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης 2 Η συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Δρ. Δημήτρης Μπάλιος 1. Βασικά ερωτήματα. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Δρ. Δημήτρης Μπάλιος 1. Βασικά ερωτήματα. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΟΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Βασικά ερωτήματα 1. Περιγράψτε σε τι διαφέρουν οι λογαριασμοί αποθεμάτων μιας ςμεταποιητικής από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Δημήτρης Μπάλιος. Βασικά ερωτήματα. Λογιστική & Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Μεταποιητική εταιρεία. Άμεσα υλικά.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Δημήτρης Μπάλιος. Βασικά ερωτήματα. Λογιστική & Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Μεταποιητική εταιρεία. Άμεσα υλικά. Βασικά ερωτήματα Λογιστική & Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΟΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. Περιγράψτε σε τι διαφέρουν οι λογαριασμοί αποθεμάτων μιας ςμεταποιητικής από το λογαριασμό αποθεμάτων μιας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Εθνικ ό Μετ Μετ όβιο όβιο Πολ Πολ τεχνείο Σχολή ολή Ηλεκτρολ όγων Ηλεκτρολ Μηχ Μηχ νικ νικ ν & Μηχα Μηχ νικ νικ ν Υπ ογιστ

Εθνικό Εθνικ ό Μετ Μετ όβιο όβιο Πολ Πολ τεχνείο Σχολή ολή Ηλεκτρολ όγων Ηλεκτρολ Μηχ Μηχ νικ νικ ν & Μηχα Μηχ νικ νικ ν Υπ ογιστ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2008 2009 Εξάμηνο 8 ο 4η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ THE ROLE AND IMPORTANCE OF COST IN PRICING PROCESS

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 9: Πρότυπο κόστος

Λογιστική Κόστους Ενότητα 9: Πρότυπο κόστος Λογιστική Κόστους Ενότητα 9: Πρότυπο κόστος Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 1. Δίδεται καρτέλα πρότυπου κόστους:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανική και Διοικητική Λογιστική

Βιομηχανική και Διοικητική Λογιστική ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΩΡΡΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΤΣΗΣ Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Βιομηχανική και Διοικητική Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΣΗ (1)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΣΗ (1) (1) ΣΚΟΠΟΣ : Η γνώση του κόστους συμβάλλει στην λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων για: Σωστή Διοικητική Πολιτική Σωστή Τιμολογιακή Πολιτική Καλύτερη οργάνωση Καλύτερος Σχεδιασμός Καλύτερος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα5. Μερισµός Επιµερισµός- Επανεπιµερισµός- Καταλογισµός. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα5. Μερισµός Επιµερισµός- Επανεπιµερισµός- Καταλογισµός. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα5 Μερισµός Επιµερισµός- Επανεπιµερισµός- Καταλογισµός 1 Φύλλο Μερισµού Το Φύλλο Μερισµού είναι ένας πίνακας διπλής εισόδου στον οποίο παρουσιάζονται τα κατά είδος έξοδα οµαδοποιηµένα κατά προορισµό.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 8: Εφαρμογές Οριακής Κοστολόγησης ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 8: Εφαρμογές Οριακής Κοστολόγησης ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 8: Εφαρμογές Οριακής Κοστολόγησης ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Η φωτοτυπική εταιρία ΑΒΓ έχει ως μέρος της πολιτικής πωλήσεών της την τοποθέτηση σε πολυσύχναστους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πρότυπο κόστος. Πρότυπο κόστος. Πρότυπα πρώτων υλών

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πρότυπο κόστος. Πρότυπο κόστος. Πρότυπα πρώτων υλών N. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πρότυπη κοστολόγηση Πρότυπο κόστος Τι είναι: Πολύ σωστά και πολύ λεπτομερειακά υπολογισμένο προϋπολογιστικό κόστος Τι εκφράζει: Στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρειώτης Δημήτριος Μπάλιος 1

Νικόλαος Ηρειώτης Δημήτριος Μπάλιος 1 Επανεπιμερισμός μ του κόστους των βοηθητικών κέντρων κόστους στα κύρια Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Επανεπιμερισμός του κόστους των βοηθητικών τμημάτων στα κύρια (1) Ο επιμερισμός των ΓΒΕ στα κέντρα κόστους αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους (Orestes Vlismas, PhD) Cost Accounting

Λογιστική Κόστους (Orestes Vlismas, PhD) Cost Accounting Λογιστική Κόστους (Orestes Vlismas, PhD) Cost Accounting 1 Περίγραμμα Μαθήματος Ο σκοπός του μαθήματος Λογιστική Κόστους είναι η παρουσίαση βασικών κοστολογικών εννοιών και του τρόπου με τον οποίο η λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

O επανεπιμερισμός του κόστους παραγωγής είναι η διαδικασία μεταφοράς του κόστους των βοηθητικών τμημάτων στα κύρια τμήματα παραγωγής. Η συγκέντρωση του κόστους παραγωγής στα κύρια τμήματα έχει σαν αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική»

Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» (Έκδοση Α) Λέκτορας Π. 407/80, Ειδίκευση: Λογιστική Ελεγκτική Μάρτιος, 2012 2 Η συγγραφή των ασκήσεων βασίστηκε στα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικη λογιστικη. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Προϋπολογισμοί. Δρ.

Διοικητικη λογιστικη. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Προϋπολογισμοί. Δρ. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου Σχεδιασμός Διοικητικη λογιστικη Προϋπολογισμοί Αναφορά απόδοσης και ανατροφοδότηση Λήψη αποφάσεων Διοίκηση και καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 339 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗΡΕΥΣΤΟΤΗΣ (CASH FLOW) 7 ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 8 -Βασικοί δείκτες για την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΜΕΣΗΣ Η ΟΡΙΑΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΜΕΣΗΣ Η ΟΡΙΑΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΜΕΣΗΣ Η ΟΡΙΑΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. 307 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Περίληψη Η κοστολόγηση είναι μια διαδικασία που χρησιμεύει στον έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική. Ορισμοί. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος 1. Συμπαράγωγα προϊόντα: παράδειγμα (2)

Διοικητική Λογιστική. Ορισμοί. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος 1. Συμπαράγωγα προϊόντα: παράδειγμα (2) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 1 2 Διοικητική Λογιστική Διάλεξη 7 η Κοστολόγηση προϊόντ και υπο-προϊόντ Ορισμοί Συμπαράγωγα προϊόντα ή υποπροϊόντα είναι τα προϊόντα π παράγονται από την ίδια παραγωγική διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Νεκρού Σημείου

Ανάλυση Νεκρού Σημείου Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 7 Ανάλυση Νεκρού Σημείου Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) 12/12/2012 Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητική Λογιστική Επιμερισμός μ ΓΒΕ στα κέντρα κόστους Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Γενικά, τα ΓΒΕ κάθε παραγόμενου προϊόντος σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 34. = / 6,2-3,7 = µονάδες. = / 6,2-3,2 = µονάδες

Άσκηση 34. = / 6,2-3,7 = µονάδες. = / 6,2-3,2 = µονάδες Πρόγραµµα: MBA.Π.Θ. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Άσκηση 34 60.000 / 6,2-3,7 24.000 µονάδες 60.000 + 15.000 / 6,2-3,2 25.000 µονάδες Μονάδες (Q) + Επιθυµητό Κέρδος 60.000 + 15.000 + 45.000 / 6,2 3,2 40.000

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητική Λογιστική Ασκήσεις επανάληψης Άσκηση Συντελεστή Καταλογισμού (1) Μια επιχείρηση παραγωγής μεταλλικών ανταλλακτικών εξατομικευμένης παραγωγής καταλογίζει

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική. Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Διαδικασία επιμερισμού των ΓΒΕ (1) Τα στάδια επιμερισμού

Διοικητική Λογιστική. Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Διαδικασία επιμερισμού των ΓΒΕ (1) Τα στάδια επιμερισμού Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Διοικητική Λογιστική Επιμερισμός ΓΒΕ στα κέντρα κόστους Γενικά, τα ΓΒΕ κάθε παραγόμενου προϊόντος σχετίζονται με τα ΓΒΕ του τμήματος ή των τμημάτων της παραγωγικής διαδικασίας από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α. Η Επιχείρηση (γενικά) (βλ. αρχείο 1-ΕΝΑΡΞΗ.xls) νομικό φυσικού κεφάλαιο κέρδη αποθεματικά δανείζεται μακροπρόθεσμος δανεισμός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α. Η Επιχείρηση (γενικά) (βλ. αρχείο 1-ΕΝΑΡΞΗ.xls) νομικό φυσικού κεφάλαιο κέρδη αποθεματικά δανείζεται μακροπρόθεσμος δανεισμός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α. Η Επιχείρηση (γενικά) (βλ. αρχείο 1-ΕΝΑΡΞΗ.xls) Η Επιχείρηση, απέναντι στον νόμο, είναι νομικό πρόσωπο, κατ αναλογία προς την έννοια του φυσικού προσώπου. Γεννιέται νομικά με κάποιο συμβόλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αποτίμηση Αποθεμάτων. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αποτίμηση Αποθεμάτων. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αποτίμηση Αποθεμάτων Λογιστική Κόστους Ι 1 Συστήματα Απογραφής Τα συστήματα απογραφής που συναντάμε είναι τα εξής: Διαρκής Απογραφή Συστήματα Απογραφής Περιοδική Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Κόστους. Κεφάλαιο 3. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων. Νικόλαος Α.

Κατανομή Κόστους. Κεφάλαιο 3. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων. Νικόλαος Α. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 3 Κατανομή Κόστους Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα