ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Επιχειρησιακές Διαδικασίες και Συστήματα ERP Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 1

2 Επιχειρησιακές Διαδικασίες - Ορισμοί Μια επιχειρησιακή διαδικασία ορίζεται ως μία σειρά από ενέργειες που σχεδιάστηκαν με σκοπό την παραγωγή ενός προϊόντος ήτην παροχή μιας υπηρεσίας. Μπορεί να εκτελείται αυτόματα ήόχι. Αποτελεί μία αλυσίδα αξίας (value chain) καθώς σε κάθε βήμα της πρέπει να προστίθεται κάποια αξία. Αποτελείται από μία σειρά συσχετιζόμενες δραστηριότητες και εργασίες που εκτελούνται σε σειρά ήπαράλληλα με σκοπό την εκπλήρωση ενός επιχειρησιακού στόχου. Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 2

3 Επιχειρησιακές Διαδικασίες Ορισμοί - Δραστηριότητα Ως δραστηριότητα ορίζεται μία σειρά εργασιών που οργανώνονται για την επίτευξη ενός στόχου. Είναι ασυνεχής. Αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης διαδικασίας. Στηρίζεται και καθοδηγείται από δεδομένα. Χαρακτηρίζεται από επαναληψιμότητα και τυποποίηση. Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 3

4 Επιχειρησιακές Διαδικασίες Ορισμοί - Εργασία Ως εργασία ορίζεται η κατώτερη μονάδα που μπορεί να προσδιοριστεί σε μία ασυνεχή δραστηριότητα. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη συχνότητα επανάληψης, υψηλό βαθμό τυποποίησης και αυστηρό ορισμό. Περιέχει εισροές, κατεργασίες και εκροές. Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 4

5 Εργασία ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΟ Υ.Α. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΟ Π.Μ. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Δ.Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δ.Π. ΣΤΟ LYSH ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΤΟ LYSH LYSH ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Δ.Α. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Δραστηριότητα Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 5

6 Εξελίξεις στην οργάνωση επιχειρήσεων Επιχειρησιακές διαδικασίες Καταμερισμός εργασίας Μία αρχαία πρακτική Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 6

7 Εξελίξεις στην οργάνωση επιχειρήσεων Επιχειρησιακές διαδικασίες Καταμερισμός εργασίας στη βιομηχανία Μελετήθηκε από τον Adam Smith ( ) Κατανομή εργασίας σε επί μέρους βήματα Εξειδίκευση εργατικού δυναμικού Ελαχιστοποίηση σπατάλης χρόνου και μείωση εργατικού κόστους Δυνατότητα πρόσληψης ανειδίκευτων εργατών Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 7

8 Εξελίξεις στην οργάνωση επιχειρήσεων Επιχειρησιακές διαδικασίες Βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας F.W. Taylor( ) Μεθοδολογία: Ανάλυση θέσης εργασίας και καθηκόντων Βέλτιστη ταχύτητα στην εκτέλεση της εργασίας με την επιλογή του κατάλληλου ατόμου και χρονομέτρηση Ατομική εργασία Αποζημίωση ανά παραγόμενο κομμάτι (αύξηση αποδοχών 20-60% πάνω από το μέσο όρο) Εφαρμογή της θεωρίας του Taylor στη γραμμή συναρμολόγησης της Ford Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 8

9 Εξελίξεις στην οργάνωση επιχειρήσεων Επιχειρησιακές διαδικασίες Στόχος της πρότασης Taylor: Μείωση προσωπικού Μείωση νεκρών χρόνων Εφαρμογή προτύπων αναμενόμενης απόδοσης. Κατά Taylor: Δεν υπάρχει διαφορά κατά το σχεδιασμό της εργασίας μεταξύ ανθρώπου και μηχανής. Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 9

10 Εξελίξεις στην οργάνωση επιχειρήσεων Επιχειρησιακές διαδικασίες Αμφισβήτηση ιδεών Taylor Ταύτιση αντιμετώπισης ανθρώπων / μηχανών στην παραγωγική διαδικασία. Άγνοια κοινωνικών, ψυχολογικών παραγόντων που επηρεάζουν την ανθρώπινη παραγωγικότητα. Π.χ. κύρος και ικανοποίηση του εργαζόμενου από τη δουλειά του. Υπερεξειδίκευση εργαζομένων που οδηγεί σε άγνοια της συνολικής παραγωγικής διαδικασίας με αποτελέσματα αντίθετα των επιδιωκομένων Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 10

11 Εξελίξεις στην οργάνωση επιχειρήσεων Επιχειρησιακές διαδικασίες Σημερινή απαίτηση: Ευελιξία και σταθερή παρακολούθηση των απαιτήσεων πελάτη / αγοράς: Μετάβαση σε οργανωτικές δομές προσανατολισμένες σε οριζόντιες παραγωγικές / επιχειρησιακές διαδικασίες / διεργασίες Ηαποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της επιχείρησης συναρτάται με την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 11

12 Εξελίξεις στην οργάνωση επιχειρήσεων Επιχειρησιακές διαδικασίες Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 12

13 Παράδειγμα: ΕΔ εξυπηρέτησης παραγγελίας «Ο πελάτης υποβάλει την παραγγελία στη γραμματεία και η γραμματεία με βάση την παραγγελία ετοιμάζει το δελτίο παραγγελίας, στη συνέχεια το αρχειοθετεί και το διεκπεραιώνει στην αποθήκη και στο λογιστήριο. Στην αποθήκη γίνεται διερεύνηση στο πληροφοριακό σύστημα της αποθήκης για να διαπιστωθεί αν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα της παραγγελίας στις απαιτούμενες ποσότητες και αν είναι διαθέσιμα τότε δημιουργείται το τελικό δελτίο παραγγελίας που περιέχει τα είδη και τις αντίστοιχες τιμές. Αν δεν είναι όλα διαθέσιμα τότε ενημερώνεται, από την αποθήκη, ο πελάτης προκειμένου να υποβάλει νέα παραγγελία. Από την αποθήκη, το τελικό δελτίο παραγγελίας προωθείται στο Λογιστήριο. Στο Λογιστήριο συγκρίνεται το δελτίο παραγγελίας με το τελικό δελτίο παραγγελίας και αρχειοθετούνται και τα δυο.» Βρείτε: α) τις λειτουργίες της επιχείρησης που εμπλέκει ηανωτέρω ΕΔ. β) τις δραστηριότητες της ΕΔ. γ) τις εργασίες της δραστηριότητας Αποθήκης. δ) περιγράψτε την ανωτέρω δραστηριότητα με ένα διάγραμμα αναθέσεων διαδικασιών. Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 13

14 Εξελίξεις στην οργάνωση επιχειρήσεων Επιχειρησιακές διαδικασίες Ανασχεδιασμός επιχείρησης = βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών. Καταγραφή διαδικασιών και μελέτη σε βάθος. Οφέλη: Διαπίστωση προβλημάτων, συμφορήσεων και εύρεση περιττών διαδικασιών Απλοποίηση ροών διαδικασίας Μείωση επί μέρους βημάτων διαδικασίας Βελτίωση διατμηματικής επικοινωνίας επιχείρησης Μείωση κόστους με την απαλοιφή βημάτων που δεν προσθέτουν αξία στην παραγωγική διαδικασία Μικρότερες διακυμάνσεις στα αποτελέσματα των διαδικασιών Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 14

15 Μεθοδολογία καταγραφής διαδικασιών Σκοπός: Ηπεριγραφή της ΕΔ με ένα διάγραμμα ροής ώστε: Να κατανοηθεί πλήρως Να απλοποιηθεί Να απαλλαχθεί από τα περιττά βήματα Να υλοποιηθεί με μικρότερο κόστος και χρόνο Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 15

16 Μεθοδολογία καταγραφής διαδικασιών Γενική περιγραφή μεθοδολογίας Προσδιορισμός πλαισίου καταγραφής Οριοθέτηση διαδικασίας: περιεχόμενο, αντικείμενο, εισροές, εκροές, πόροι Αναγνώριση δραστηριοτήτων και εργασιών Αναγνώριση σχέσεων μεταξύ επί μέρους δραστηριοτήτων και εργασιών, σχετική θέση τους, αλληλεπίδραση και σειρά εκτέλεσης Εντοπισμός δραστηριοτήτων που μπορεί να ενοποιηθούν ή πρέπει να διαχωριστούν Συλλογή δεδομένων και γραφική αναπαράσταση διαδικασίας (1 η έκδοση) Σχεδίαση διαγράμματος ροής (βελτιωμένη έκδοση), γραπτή περιγραφή διαδικασίας. Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 16

17 Μεθοδολογία καταγραφής διαδικασιών Προσδιορισμός πλαισίου καταγραφής : Σκοπός καταγραφής Βελτίωση διαδικασίας από πλευράς κόστους ή χρόνου εκτέλεσης Εσωτερικός έλεγχος και ασφάλεια Ανάγκη ελέγχου ποιότητας Θέτει τις κατευθύνσεις για την αποτύπωση όλων των αναγκαίων δεδομένων για την επίτευξή του και την εξαίρεση όλων των περιττών δεδομένων Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 17

18 Μεθοδολογία καταγραφής διαδικασιών Προσδιορισμός πλαισίου καταγραφής : Περιεχόμενο διαδικασίας προς καταγραφή Όρια ευθύνης της Δίαυλοι επικοινωνίας με άλλες διαδικασίες Καθορισμός περιβάλλοντος διαδικασίας Καθορισμός του τι αποτελεί τμήμα της και τι όχι Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 18

19 Μεθοδολογία καταγραφής διαδικασιών Προσδιορισμός πλαισίου καταγραφής : Οπτική γωνία προσέγγισης Τι θα παρασταθεί από το περιεχόμενο της διαδικασίας και τι όχι Χρήση διαφορετικών ειδών διαγραμμάτων για την περιγραφή της διαδικασίας π.χ. Διαγράμματα Συστημάτων (system flowchart)για την περιγραφή της ροής εργασιών στο πλαίσιο ενός πληροφοριακού συστήματος ή Διαγράμματα Διαδικασιών (process flowchart) για την περιγραφή της φυσικής εκτέλεσης εργασιών στη διαδικασία. Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 19

20 Μεθοδολογία καταγραφής διαδικασιών Προσδιορισμός πλαισίου καταγραφής : Επίπεδο καταγραφής Γραφήματα υψηλού επιπέδου: συνολική και περιεκτική περιγραφή της διαδικασίας και σύνδεση με άλλες διαδικασίες με τις οποίες αλληλεπιδρά Γραφήματα χαμηλού επιπέδου: έμφαση σε λεπτομέρειες της διαδικασίας, εντοπισμός προβλημάτων και περιθωρίων βελτίωσης, πιστοποιητικό ποιότητας Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 20

21 Μεθοδολογία καταγραφής διαδικασιών Προσδιορισμός πλαισίου καταγραφής : Πορεία προσέγγισης Εκ των άνω προς τα κάτω (top down): συνοπτική καταγραφή (γράφημα υψηλού επιπέδου) και στη συνέχεια ανάλυση και λεπτομερής περιγραφή (γράφημα χαμηλού επιπέδου) Πλεονέκτημα: μεθοδικότητα Χρήση: καταγραφή και ανάλυση διαδικασιών Εκ των κάτω προς τα άνω (bottom up): λεπτομερής προς συνοπτική περιγραφή Πλεονέκτημα: γρήγορη και εύκολη Χρήση: Ανάλυση διαδικασιών σε λειτουργικό επίπεδο και επίπεδο χρήστη Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 21

22 Μεθοδολογία καταγραφής διαδικασιών Προσδιορισμός πλαισίου καταγραφής (συνοπτικά): Σκοπός καταγραφής Περιεχόμενο διαδικασίας προς καταγραφή Οπτική γωνία προσέγγισης Επίπεδο καταγραφής Πορεία προσέγγισης Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 22

23 Μεθοδολογία καταγραφής διαδικασιών Στάδια καταγραφής Είναι οι φάσεις που πρέπει να ακολουθηθούν από τον αναλυτή για την αποτελεσματικότερη καταγραφή της ΕΔ Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 23

24 Μεθοδολογία καταγραφής διαδικασιών Στάδια καταγραφής Στάδιο συλλογής δεδομένων. Στόχος η συλλογή δεδομένων για το σχεδιασμό της ροής της διαδικασίας Συλλέγονται δεδομένα και πληροφορίες για τη διαδικασία με μελέτη διαφόρων πηγών (εγχειρίδια, υπάρχουσα τεκμηρίωση διαδικασίας) Δημιουργούνται ερωτηματολόγια για τους συμμετέχοντες και γίνονται συνεντεύξεις Δημιουργείται οβασικός κορμός της διαδικασίας και διευκρινίζεται ηαλληλεπίδραση με άλλες διαδικασίες Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 24

25 Μεθοδολογία καταγραφής διαδικασιών Στάδια καταγραφής Στάδιο σχηματικής αναπαράστασης. Στόχος οσχεδιασμός του διαγράμματος ροής της διαδικασίας Αρχικό διάγραμμα με τη μορφή πρόχειρου σχεδίου Λεπτομερής σχεδιασμός και διόρθωση διαγράμματος στη μορφή που επιβάλλει η ακολουθούμενη μέθοδος καταγραφής Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 25

26 Μεθοδολογία καταγραφής διαδικασιών Στάδια καταγραφής Στάδιο συγγραφής - τεκμηρίωσης Στόχος ησυγγραφή κειμένου που συνοδεύει το διάγραμμα ροής εργασιών Στάδιο αλληλεπίδρασης ανάδρασης Στόχος οτελικός έλεγχος, η αξιολόγηση και ο σχολιασμός της καταγραφής της διαδικασίας Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 26

27 Μεθοδολογία καταγραφής διαδικασιών Συλλογή Δεδομένων Συλλέγονται δεδομένα και πληροφορίες Δημιουργούνται ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις Δημιουργείται ο βασικός κορμός της διαδικασίας Σχηματική αναπαράσταση Αρχικό πρόχειρο διάγραμμα Ανασχεδιασμός και διόρθωση διαγράμματος στην τελική μορφή Συγγραφή συνοδευτικού κειμένου Τμήμα Αλληλεπίδραση Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 27 ανάδρασης

28 Μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών Μεθοδολογία μοντελοποίησης επιχειρήσεων (Enterprise Modeling Επιχειρησιακή μοντελοποίηση) Είναι ηαναπαράσταση, περιγραφή και ορισμός των δομών, των πόρων, των διαδικασιών και των πληροφοριών μιας επιχείρησης ήενός οργανισμού Τρεις άξονες Μοντέλο ροών (υλικών, εργασίας, πληροφοριών) Μοντέλο ανθρωπίνων πόρων και οργανωτικής υποδομής Μοντέλο λήψης αποφάσεων Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 28

29 Μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών Τεχνικές μοντελοποίησης Διαγράμματα Ροής (1920) Διαγράμματα Gantt (1910) Διαγράμματα PERT (1950) Διαγράμματα Ροής Δεδομένων και IDEF0 (1970) Unified Modeling Language (UML) και Business Process Modeling Notation (BPMN) Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 29

30 Τα βασικά σύμβολα των Διαγραμμάτων Ροής ΣΥΜΒΟΛΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ Βασικά Επεξεργασία Εξειδικευμένα Εισόδου / Εξόδου Έγγραφο Απεικόνιση Απόφαση Εξειδικευμένα Επεξεργασίας Χειροκίνητη λειτουργία Είσοδος / Έξοδος On line Αποθήκευση Αποθήκευση σε δίσκο Προκαθορισμένη επεξεργασία Τερματισμός Γραμμή Ροής Αποθήκευση σε μαγνητική ταινία Διάτρητη κάρτα Σύνδεση στην ίδια σελίδα Σύνδεση με άλλη σελίδα Σχολιασμός Διάτρητη ταινία Χειροκίνητη είσοδος Παράλληλη επεξεργασία Ταξινόμηση Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 30

31 Διαγράμματα Συστημάτων: Παράδειγμα Υποθέστε την παρακάτω διαδικασία δημιουργίας της ημερήσιας λογιστικής αναφοράς μιας επιχείρησης: Οι ημερήσιες λογιστικές δοσοληψίες εισάγονται στο ΠΣ και διερευνώνται για την περίπτωση λάθους. Από τη διερεύνηση προκύπτει το έντυπο αναφοράς λαθών που περιέχει τις προβληματικές δοσοληψίες. Οι ορθές δοσοληψίες αποθηκεύονται στο σύστημα και στη συνέχεια ταξινομούνται. Οι ταξινομημένες δοσοληψίες αποθηκεύονται στο σύστημα. Στη συνέχεια διαβάζεται από τη μαγνητική ταινία το βασικό αρχείο (master file) του ΠΣ το οποίο ενημερώνεται με τις νέες δοσοληψίες. Το ενημερωμένο master file αποθηκεύεται εκ νέου στην μαγνητική ταινία και δημιουργείται το έντυπο της λογιστικής αναφοράς. Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 31

32 Ημερήσιες λογιστικές δοσοληψίες Παράδειγμα Διαγράμματος Συστήματος Διερεύνηση Αναφορά λαθών Επικυρωμένες δοσοληψίες Ταξινόμηση δοσοληψιών Master file Ταξινομημένες δοσοληψίες Ενημέρωση Master File και δημιουργία λογιστικής αναφοράς Master file Λογιστική αναφορά Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 32

33 Παράδειγμα Διαγράμματος Συστήματος Ένα συνεργείο αυτοκινήτων χρησιμοποιεί ένα πληροφοριακό σύστημα για τη δημιουργία τιμολογίων και για την διαχείριση του αποθεματικού των ανταλλακτικών. Το σύστημα χρησιμοποιεί δυο αρχεία: Το αρχείο αποθεματικού, που περιέχει λεπτομέρειες όλων των ανταλλακτικών. Το αρχείο παραγγελιών, που περιέχει λεπτομέρειες όλων των ανταλλακτικών που έχουν παραγγελθεί. Όταν μια επισκευή ολοκληρωθεί, το προσωπικό καταγράφει σε μια φόρμα όλα τα ανταλλακτικά που έχουν χρησιμοποιηθεί. Τα ανταλλακτικά αυτά μετά καταχωρούνται στο σύστημα από τον χειριστή. Ηλίστα των ανταλλακτικών που καταχωρούνται συγκρίνεται με τη λίστα αποθεματικού για να εκμηδενιστεί ηπιθανότητα λάθους από τον χειριστή. Αν ο χειριστής εισάγει το όνομα ενός ανταλλακτικού που δεν υπάρχει τότε εμφανίζεται στην οθόνη μια αναφορά λάθους. Όταν ηλίστα των ανταλλακτικών εισαχθεί στο σύστημα, βρίσκονται τα αντίστοιχα κόστη στο αρχείο αποθεματικού και εκτυπώνεται το τιμολόγιο για τον πελάτη. Κάθε βράδυ το πληροφοριακό σύστημα ελέγχει το αρχείο αποθεματικού και το αρχείο παραγγελιών και εκτυπώνεται μια αναφορά που υποδεικνύει τα ανταλλακτικά που πρέπει να παραγγελθούν στους προμηθευτές του συνεργείου. Όταν πραγματοποιείται μια νέα παράδοση ανταλλακτικών, ουπάλληλος που κάνει την διανομή παραδίδει στο συνεργείο μια απόδειξη παραλαβής. Ηαπόδειξη παραλαβής περιέχει μια λίστα από τα ανταλλακτικά που έχουν παραδοθεί. Ηλίστα των νέων ανταλλακτικών καταχωρείται στο ΠΣ από τον χειριστή. Αν έχουν παραληφθεί κάποια ανταλλακτικά που δεν έχουν παραγγελθεί, τότε εκτυπώνεται στην οθόνη μια αναφορά λάθους. Όταν ηπαράδοση μιας παραγγελίας ολοκληρωθεί, ησχετική πληροφορία για τη παραγγελία διαγράφεται από το αρχείο παραγγελιών και ενημερώνεται αντίστοιχα το αρχείο αποθεματικού Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 33

34 Παράδειγμα διαγράμματος συστήματος Καταγραφή χρησιμοποιούμε νων ανταλλακτικών Λίστα ανταλλακτικών καταχωρημένα από τον χειριστή Σύγκριση με λίστα αποθεματικού Αρχείο αποθεματικού Τιμολόγιο πελάτη Αναφορά λάθους ανταλλακτικών Παραγγελία για τους προμηθευτές Χρήση απόδειξης παραλαβής Έλεγχος λίστας παραλαβής, ενημέρωση αρχείου αποθεματικού Υπολογισμός ανταλλακτικών για παραγγελία Λίστα νέων ανταλλακτικών καταχωρημένων από τον χειριστή Αναφορά λάθους για παραληφθέντα ανταλλακτικά Αρχείο παραγγελιών Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 34

35 Παράδειγμα: Διαγράμματα Ροής Διαδρόμου Π ε λ ά τη ς Κλήση για επισκευή Ενημέρωση πελάτη Επισκευή Ε ξ υ π η ρ έ τη σ η π ε λ α τώ ν Κατέγραψε κλήση Κλήση Αρχείο κλήσεων Ενημέρωσε πελάτη Τ ε χ ν ικ ό τμ ή μ α Υπάρχει διαθέσιμος τεχνικός ; ΝΑΙ Επέλεξε διαθέσιμο τεχνικό Διενέργησε επισκευή Α π ο θ ή κ η Υπάρχουν διαθέσιμα υλικά ΝΑΙ Ετοίμασε υλικά για την επισκευή Δελτίο αποστολής Παρέδωσε στον τεχνικό Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 35

36 Άσκηση στα Διαγράμματα Ροής Συστημάτων Οι παρακάτω δραστηριότητες είναι τμήματα της επιχειρηματικής διαδικασίας προμήθειας Λαμβάνοντας υπόψη πως δεν αναφέρονται κατ ανάγκη στην ίδια επιχείρηση, δημιουργείστε τρία ανεξάρτητα διαγράμματα ροής. Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 36

37 Άσκηση στα Διαγράμματα Ροής Συστημάτων Α) Επιχειρηματική διαδικασία Προμήθειας. Δημιουργία αιτήματος προμήθειας. Το τμήμα που αιτείται την προμήθεια συμπληρώνει το έντυπο προμήθειας τα στοιχεία του οποίου στη συνέχεια καταχωρούνται στο ΠΣ. Το ΠΣ επεξεργάζεται την αιτούμενη προμήθεια και με βάση το αρχείο προμηθειών δημιουργεί και εκτυπώνει το αίτημα προμήθειας που χρησιμοποιείται από τη διαδικασία προμήθειας. Το τμήμα που αιτείται την προμήθεια λαμβάνει από την αποθήκη την αναφορά παραλαβής και το δελτίο διανομής. Τα δυο αυτά έγγραφα καταχωρούνται στο ΠΣ, το οποίο με βάση το αρχείο προμηθειών δημιουργεί και εκτυπώνει το δελτίο παραλαβής που χρησιμοποιείται από τη διαδικασία των πληρωτέων λογαριασμών. Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 37

38 Άσκηση στα Διαγράμματα Ροής Συστημάτων Β) Επιχειρηματική διαδικασία Προμήθειας. Τμήμα προμήθειας Με βάση το έντυπο αίτημα προμήθειας εισάγονται στο ΠΣ τα στοιχεία των προμηθευτών και ορισμένες επιπλέον λεπτομέρειες της προμήθειας. Το ΠΣ επεξεργάζεται τις δυο προηγούμενες εισόδους και το αρχείο προμηθειών και δημιουργεί το δελτίο παραγγελίας που αποστέλλεται στον προμηθευτή. Όταν οπρομηθευτής στείλει το τιμολόγιο, αυτό συγκρίνεται και επικυρώνεται με τη χρήση του αρχείου προμηθειών. Το επικυρωμένο τιμολόγιο χρησιμοποιείται από τη διαδικασία των πληρωτέων λογαριασμών. Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 38

39 Άσκηση στα Διαγράμματα Ροής Συστημάτων Γ) Επιχειρηματική διαδικασία Προμήθειας. Υποδοχή προϊόντων στην αποθήκη Το προσωπικό της αποθήκης, όταν παραλαμβάνονται νέα υλικά, ετοιμάζει την φόρμα παραλαβής υλικών που περιέχει τον προμηθευτή και την ποσότητα κάθε παρεληφθέντος προϊόντος. Το έντυπο αυτό προωθείται στον χειριστή του ΠΣ, ο οποίος τα εισάγει στο σύστημα όπου χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του αρχείου παρεληφθέντων νέων υλικών. Το ανωτέρω αρχείο χρησιμοποιείται από το ΠΣ για τη δημιουργία και εκτύπωση της αναφοράς παραλαβής (που αποστέλλεται στη διοίκηση) και των δελτίων αποθέματος (που στέλνονται στην αποθήκη). Επιπλέον μια φορά την ημέρα, το αρχείο παρεληφθέντων νέων υλικών, το αρχείο προμηθευτών και το αρχείο των εν αναμονή παραγγελιών προμήθειας, χρησιμοποιούνται για να ενημερώσουν το αρχείο πληρωτέων λογαριασμών. Επιπλέον από την τελευταία επεξεργασία δημιουργείται και ησυνολική αναφορά δραστηριοτήτων (έντυπο). Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 39

40 Άσκηση στα Διαγράμματα Ροής Συστημάτων Α) Επιχειρηματική διαδικασία Προμήθειας. Δημιουργία αιτήματος προμήθειας (επίλυση) ΑΠΟΘΗ ΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣ Η ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 40

41 Άσκηση στα Διαγράμματα Ροής Συστημάτων. Β) Επιχειρηματική διαδικασία Προμήθειας. Τμήμα προμήθειας (Επίλυση) ΠΡΟΜΗΘΕ ΥΤΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝ Ο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΩΝ Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 41

42 Άσκηση στα Διαγράμματα Ροής Συστημάτων. Γ) Επιχειρηματική διαδικασία Προμήθειας. Υποδοχή προϊόντων στην αποθήκη (Επίλυση) κενή φόρμα παραλαβής αρχείο προμηθευτών αρχείο παραγγελιών προμήθειας αναφορά δραστηριοτήτων συμπλήρωσ η φόρμας παραλαβής ενημέρωση αρχείου αρχείο πληρωτέων λογαριασμών φόρμα παραλαβής αρχείο παραληφθέντων υλικών δημιουργία αναφοράς παραλαβής και δελτίο αποθέματος αναφοράς παραλαβής Διοίκη ση εισσαγωγή στο ΠΣ δημιουργία αρχείου παραληφθέντων υλικών δελτίο αποθέματος αποθή κη Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 42

43 Άσκηση στα Διαγράμματα Ροής Συστημάτων (Εξυπηρέτηση Παραγγελιών) Μια επιχείρηση χρησιμοποιεί ένα σύστημα ERP για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών της. Tο Τμήμα Πωλήσεων εισάγει μια νέα παραγγελία στο ERP σύστημα. Το σύστημα με την χρήση του αρχείου πελατών δημιουργεί την εντολή πώλησης, η οποία περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του πελάτη, δηλαδή την επωνυμία, διεύθυνση τιμολόγησης, κλπ. Η εντολή πώλησης εκτυπώνεται και αρχειοθετείται στο Τμήμα Πωλήσεων, και συγχρόνως καταχωρείται στο αρχείο εντολών πωλήσεων. Στη συνέχεια το Τμήμα Αποθήκης πρέπει να υπολογίσει την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης. Για να γίνει αυτό το προσωπικό της αποθήκης εισάγει την εντολή του (αυτόματου) έλεγχου της διαθεσιμότητας όλων των ειδών που περιέχονται στην νέα παραγγελία και ηοποία γίνεται με τη χρήση του αρχείου διαθεσίμων αποθεμάτων, του αρχείου εντολών πωλήσεων και του αρχείου προγραμματισμού παραγωγής. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού συμπληρώνεται στην υπάρχουσα εντολή πώλησης ηοποία εκτυπώνεται εκ νέου στην Αποθήκη. Το προσωπικό της Αποθήκης προχωρά σε ένα χειρονακτικό έλεγχο των αποτελεσμάτων και εισάγει στο σύστημα το αποτέλεσμα του ελέγχου. Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 43

44 Άσκηση στα Διαγράμματα Ροής Συστημάτων Μετά από την προηγούμενη εισαγωγή, αν από τον έλεγχο προκύψει ότι όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στην εντολή πώλησης θα είναι διαθέσιμα σε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, τότε το προσωπικό Αποθήκης εισάγει την ημερομηνία παράδοσης και ενημερώνονται τα αρχεία εντολών πωλήσεων και διαθεσίμων αποθεμάτων για τη δέσμευση των ειδών που περιέχονται σε αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση δημιουργείται μία εντολή παραγωγής ηοποία αποθηκεύεται στο αρχείο εντολών παραγωγής. Τέλος το Τμήμα Παραγωγής εισάγει στο σύστημα τις απαραίτητες παραμέτρους και το ERP σύστημα χρησιμοποιώντας το αρχείο προγραμματισμού παραγωγής, το αρχείο πελατών και το αρχείο εντολών παραγωγής υπολογίζει την αναμενόμενη ημερομηνία παραγωγής και εκτυπώνει την αναφορά παραγωγής. Να δημιουργήσετε το διάγραμμα ροής των ανωτέρω τριών υποσυστημάτων. Να δώσετε ένα ενιαίο διάγραμμα Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 44

45 Εντολή ελέγχου Άσκηση στα Διαγράμματα Ροής Συστημάτων Παραγγελία Εισαγωγή εντολής ελέγχου Εισαγωγή παραμέτρων Εισαγωγή παραγγελίας υπολογισμός ημερομηνίας παράδοσης Αρχείο διαθέσιμων αποθεμάτω ν Υπολογισμός ημερομηνίας παραγωγής και εκτύπωση αναφοράς Δημιουργία εντολής πώλησης Αρχείο πελατών νέα εντολή πώλησης Προγραμμα τισμού παραγωγής Αναφορά παραγωγής εντολή πώλησης αρχείο εντολών πώλησης Έλεγχος εισαγωγή ημερομηνίας παράδοσης Εισαγωγή αποτελέσματος ελέγχου ενημέρωση αρχείων ΝΑΙ Αρχείο εντολών παραγωγής Δημιουργία έλεγχος Τμήμα Λογιστικής έλεγχος ΟΧΙ ΤΕΙ Πάτρας εντολής θετικός 45 παραγωγής

46 Διαγράμματα Gantt Τα διαγράμματα Gantt χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του χρονοδιαγράμματος ενός έργου και την αξιολόγηση της προόδου του Κάθε ευθύγραμμο τμήμα αναπαριστά μια επιμέρους εργασία Κάθε επιμέρους εργασία καταγράφεται από την αριστερό πλευρά του διαγράμματος Οοριζόντιος άξονας αναπαριστά τον χρόνο Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 46

47 Διαγράμματα Gantt Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 47

48 Διαγράμματα Gantt Παράδειγμα Δημιουργείστε το διάγραμμα Gantt για το έργο της δημιουργίας ενός νέου προϊόντος που αποτελεί από τις παρακάτω ενέργειες: Ενέργεια Έναρξη Λήξη Σχεδιασμός Προϊόντος 15 Ιανουαρίου 30 Μαρτίου Υλοποίηση Προϊόντος 15 Μαρτίου 15 Μαΐου Έλεγχος Προϊόντος 15 Μαΐου 10 Ιουλίου Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 48

49 Διαγράμματα Gantt Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 49

50 Διαγράμματα PERT H τεχνική Pert αναπτύχθηκε από τους Booz, Allen & Hamilton σε συνεργασία με το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό (1958) Στοχεύει στον καθορισμό των εξαρτήσεων μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων/ ενεργειών ενός έργου κατά τη διαδικασία του χρονικού προγραμματισμού του Χρησιμοποιείται στην ανάλυση, σχεδίαση προγραμματισμό, παρακολούθηση και έλεγχο ενός έργου Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 50

51 Διαγράμματα PERT Τα βήματα δημιουργίας Καθορισμός του έργου και προσδιορισμός των δραστηριοτήτων/ ενεργειών Καθορισμός των προαπαιτουμένων ενεργειών κάθε δραστηριότητας/ ενέργειας Υπολογισμός των χρόνων σε κάθε ενέργεια Υπολογισμός της διαδρομής στο δίκτυο με το μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης. Αυτή καλείται κρίσιμη διαδρομή Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 51

52 Διαγράμματα PERT Τα διαγράμματα PERT μπορούν να χρησιμοποιηθούν Για τον υπολογισμό της ημερομηνίας ολοκλήρωσης ενός έργου Τον προσδιορισμό των κρίσιμων και μη κρίσιμων ενεργειών του έργου Τον υπολογισμό της πιθανότητας ολοκλήρωσης του έργο σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Την αποτελεσματική παρακολούθηση του έργου, π.χ. αν είναι μπροστά ήπίσω από τα χρονικά όρια που έχουν τεθεί. Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 52

53 Διαγράμματα PERT Σύμβολα Γεγονός Όλες οι ενέργειες που προηγούνται έχουν ολοκληρωθεί Ε1, 5 Ενέργεια Ε1 που διαρκεί 5 χρονικές στιγμές Τα γεγονότα αρχής και τέλους ενός έργου Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 53

54 Διαγράμματα PERT Ενέργεια Προαπαιτούμενη Χρόνος ενέργεια Α - 4 Β - 2 Γ Α 5 Δ Β 3 Ε Γ, Δ 6 Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 54

55 Διαγράμματα PERT Kρίσιμη διαδρομή Η κρίσιμη διαδρομή (critical path) είναι ένα μονοπάτι πάνω στο διάγραμμα PERT που αντιστοιχεί στο μέγιστο άθροισμα των αναμενομένων χρόνων εκτέλεσης των ενεργειών που το αποτελούν. Όταν μια ενέργεια που ανήκει στην κρίσιμη διαδρομή δεν εκτελείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τότε δημιουργείται υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος του όλου έργου Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 55

56 Διαγράμματα PERT Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 56

57 Διαγράμματα IDEF0 Διαγραμματική μέθοδος IDEF0 (Integration Definition Language 0) Είναι κατάλληλη για αναπαράσταση συστημάτων διοίκησης παραγωγής γιατί προσφέρει και τη φυσική ροή υλικών Ένα σύστημα IDEF0 αποτελείται: Αντικείμενα (υλικά, έντυπα, πληροφορίες) Λειτουργίες εκτελούμενες από πόρους (άνθρωποι, μηχανές, λογισμικό) Σχέσεις μεταξύ αντικειμένων Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 57

58 Μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών IDEF0 Βασικό Σχήμα Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 58

59 Μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών IDEF0 Ιεραρχική διάσπαση δραστηριοτήτων Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 59

60 Ανίχνευση προβλήματος Στοιχείο για επισκευή Στοιχείο που επιδιορθώθηκε Υλικά ανταλλακτικά Αντικατάσταση 1 Επισκευάσιμο υλικό Αποστολή στο κατάστημα Αναφορά κατάστασης 2 Προμήθεια ανταλλακτικών Υλικό (πριν την επισκευή) Επιθεώρησε / επισκεύασε 3 Υλικά που περιμένουν ανταλλακτικά Υλικό (μετά την επισκευή) Έλεγχος και αποστολή έτοιμο υλικό 4 NODE: A0F TITLE: Συντήρηση επισκευάσιμων υλικών NO.: σελ 3-4 Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 60

61 Μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών Κρίσιμα σημεία για την υποστήριξη των επιχειρηματικών διαδικασιών: Ανάγκη υποστήριξης από ευέλικτο σύστημα διαχείρισης δεδομένων που είναι μέρος του λειτουργικού πληροφοριακού συστήματος. Αύξηση πολυπλοκότητας πληροφοριακών συστημάτων. Απαιτήσεις για ευκολία κατανόησης, φιλικότητα προς το χρήστη, αξιοπιστία, δυνατότητα υποστήριξης / συντήρησης, ευελιξία. Χρήση διαφόρων υποσυστημάτων. Επιλογή ανάμεσα στην ανάπτυξη του αναγκαίου λογισμικού από την ίδια την επιχείρηση ήστη χρήση κάποιας έτοιμης εφαρμογής Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 61

62 Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών Πολλές φορές οι υφιστάμενες διαδικασίες είναι αναποτελεσματικές και δύσχρηστες. Ηβελτίωση των υφιστάμενων επιχειρησιακών διαδικασιών επιτυγχάνεται μέσω του ανασχεδιασμού τους και ονομάζεται Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Reengineering -BPR). Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 62

63 Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών Σκοπός του ανασχεδιασμού είναι να βελτιωθούν κρίσιμα μεγέθη μέτρησης απόδοσης όπως κόστος, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ταχύτητα. Ένας ανασχεδιασμός πρέπει να είναι Θεμελιώδης, Ριζικός, Δραστικός: Θεμελιώδης: αγνοεί τι υπάρχει και επικεντρώνεται στο τι πρέπει να υπάρχει Ριζικός: επαναδημουργία οργανωτικών δομών εκ του μηδενός και όχι βελτίωση ήμετατροπή Δραστικός: μεγάλα βήματα προόδου στην απόδοση της επιχείρησης και όχι μικρές βελτιώσεις Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 63

64 Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών Μεθοδολογία ανασχεδιασμού 1. Αναγνώριση και αξιολόγηση κρίσιμων διαδικασιών Κρίσιμες είναι διαδικασίες με άμεση επιρροή στην εξυπηρέτηση του πελάτη, την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών 2. Εκτίμηση υπάρχουσας κατάστασης Καταγραφή υφισταμένων διαδικασιών της επιχείρησης και αξιολόγησή τους Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 64

65 Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών Μεθοδολογία ανασχεδιασμού 3. Αξιολόγηση διαδικασιών με υψηλή προτεραιότητα ανασχεδιασμού Επιλογή αναποτελεσματικών και παρωχημένων διαδικασιών με βάση τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης και επί τη βάσει προκαθορισμένων δεικτών μέτρησης απόδοσης. 4. Ανασχεδιασμός διαδικασιών Αναποτελεσματικές διαδικασίες σχεδιάζονται εξ αρχής. Ικανοποιούν συγκεκριμένους στόχους όπως περιορισμός λειτουργικών εξόδων, απλοποίηση λειτουργίας, βελτίωση προϊόντων, ταχύτερη ενεργοποίηση εξυπηρέτησης. Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 65

66 Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών - Χαρακτηριστικά Στοιχεία Ανασχεδιασμού Ολοκληρωμένες και οριζόντιες διαδικασίες Ευέλικτες και λιτές διαδικασίες Οριζόντιες πεπλατυσμένες δομές Στόχος ηεξυπηρέτηση του τελικού αποδέκτη -πελάτη Υπευθυνότητα συμμετοχή εργαζομένων Ένα ενιαίο κέντρο ευθύνης της ολοκληρωμένης διεργασίας Στοιχεία Παραδοσιακής Οργάνωσης Κάθετες και κατακερματισμένες διαδικασίες Αργές και γραφειοκρατικές διαδικασίες Υψηλές κάθετες δομές Στόχος οέλεγχος και η εξειδίκευση Εργαζόμενοι ως απλά εκτελεστικά όργανα Πολλοί υπεύθυνοι Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 66

67 Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών και ERP Οανασχεδιασμός είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή εισαγωγή σε μία επιχείρηση συστήματος ERP Οανασχεδιασμός στις επιχειρησιακές διαδικασίες περιλαμβάνει τα εξής στάδια: Μελέτη υφισταμένου συστήματος (έγγραφα, αρχεία, λογισμικό, υλικό, δίκτυα) Αποτύπωση υπάρχουσας οργανωτικής δομής Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών Προσδιορισμός νέων διαδικασιών και οργανωτικής δομής Εκπαίδευση εργαζομένων Εγκατάσταση και εφαρμογή νέου συστήματος Βασίζεται στην αρχή: Κατανοώ Απλοποιώ Αυτοματοποιώ Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 67

68 Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών και ERP Ηεγκατάσταση και εφαρμογή ενός συστήματος ERP υλοποιείται με τα ακόλουθα βήματα Προγραμματισμός έργου Ανάλυση/καταγραφή Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Ανασχεδιασμός Σχεδιασμός/αντιστοίχηση Επιχειρησιακών Αναγκών Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Διαμόρφωση υποσυστημάτων, διασυνδέσεις και καθορισμός αρμοδιοτήτων Επεξεργασία μετατροπή δεδομένων Προσαρμογή εγγράφων Επαλήθευση Αποδοχή Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 68

69 Επιλογή Συστήματος ERP Κριτήρια επιλογής συστήματος Κάλυψη των επιθυμητών δραστηριοτήτων της επιχείρησης Ανταπόκριση στις καινοτομίες του τομέα δραστηριότητος της επιχείρησης Προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης Βελτιστοποίηση απόδοσης επένδυσης Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 69

70 Επιλογή Συστήματος ERP Κρίσιμα σημεία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου Επιλογή λογισμικού με γνώμονα τωρινές και μελλοντικές ανάγκες Ανάθεση του έργου σε αξιόπιστο συνεργάτη με εμπειρία στο χώρο Ευθυγράμμιση του έργου με επιχειρηματικούς στόχους και προτεραιότητες Σε βάθος ανάλυση υπαρχουσών λειτουργιών και προβλημάτων Ανασχεδιασμός και αυτοματοποίηση κρίσιμων διαδικασιών Υποστήριξη διοίκησης και συμμετοχή χρηστών σε όλη τη διάρκεια του έργου Τεχνογνωσία και εμπειρία από την ομάδα υλοποίησης Αποτελεσματικός και μεθοδικός συντονισμός και διαχείριση Ολοκληρωμένη εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών Απόκτηση τεχνογνωσίας και αφομοίωση από το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης Εξασφάλιση μακρόχρονης υποστήριξης του συστήματος Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 70

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 I. ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ PROJECT MANAGER... 17 Συχνά προβλήματα των project... 17 Παγίδες στα project... 18 Οι συνέπειες της κακής διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων δραστηριοτήτων

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων δραστηριοτήτων Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων δραστηριοτήτων 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση... 4 2 η Άσκηση... 5 3 η Άσκηση... 7 4 η Άσκηση... 8 5 η Άσκηση... 10 6 η Άσκηση... 12 7 η Άσκηση... 13 Χρηματοδότηση...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ανάπτυξη τρόπου χρησιμοποίησης φιλοσοφίας του Just-in-time εισαγωγή έννοιας της ευέλικτης αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Ροής Δεδομένων Δ.Ρ.Δ.

Διάγραμμα Ροής Δεδομένων Δ.Ρ.Δ. Διάγραμμα Ροής Δεδομένων Δ.Ρ.Δ. Εισαγωγή Ένα γραφικό εργαλείο για την αναπαράσταση της ροής της πληροφορίας και των μετασχηματισμών της σε ένα σύστημα. Το Δ.Ρ.Δ. αναλύεται από πάνω προς τα κάτω (top down

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 40 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΔΕΟ 40 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΕΟ 40 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Έργο είναι μια ακολουθία μοναδικών, σύνθετων και αλληλοσυσχετιζόμενων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών (CPI CPI Continuous Process Process Improvement) IImprovement) Προσέγγιση των επιχειρηματικ

Βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών (CPI CPI Continuous Process Process Improvement) IImprovement) Προσέγγιση των επιχειρηματικ Βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών (CPI Continuous Process Improvement) Προσέγγιση των επιχειρηματικών προβλημάτων από την οπτική γωνία των διαδικασιών (process view) Βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος...13 Πρόλογος του Συγγραφέα...15 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου...19 1.1 Λειτουργία, Έργο, Πρόγραμμα...19 1.2 Οι Εμπλεκόμενοι στο Έργο...21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Σημείωμα του συγγραφέα... 18 Υποστηρικτικό υλικό... 22

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Σημείωμα του συγγραφέα... 18 Υποστηρικτικό υλικό... 22 Περιεχόμενα Πρόλογος........................................................ 15 Σημείωμα του συγγραφέα............................................ 18 Υποστηρικτικό υλικό................................................

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Ενότητα 2 Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Εισαγωγικές Έννοιες, εργασίες, τεχνικές, μέθοδοι, εργαλεία Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαχείριση έργων Στόχοι Ερμηνεία των κύριων εργασιών ενός διευθυντή έργου λογισμικού Παρουσίαση της διαχείρισης έργων λογισμικού και περιγραφή των χαρακτηριστικών που τη διακρίνουν Εξέταση του σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση ΠΣ Επιστημονικού Συλλόγου... 4 Χρηματοδότηση... 10 Σημείωμα Αναφοράς... 11 Σημείωμα Αδειοδότησης... 12 2 Πίνακας εικόνων Εικόνα 1: Διάγραμμα Επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χαρακτηριστικά µας I

Τα Χαρακτηριστικά µας I d.d. Synergy Hellas Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Logistics Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής Διονύσης Γιαννακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ KAI ΛΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ/JIT Ι. Γιαννατσής ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΟΗ Ροή Για τη διαχείριση ενός συστήματος παραγωγής και τη βελτίωσή

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Έκδοση 21.28 10/02/2016 Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα... 3 Παρακρατούμενοι φόροι... 3 Μαζικές πληρωμές... 3 Αναστολή πληρωμών... 3 Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 9: Διαχείριση Έργων (1ο Μέρος)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 9: Διαχείριση Έργων (1ο Μέρος) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 9: Διαχείριση Έργων (1ο Μέρος) Γρηγόριος Μπεληγιάννης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρεάτων

Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρεάτων Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρεάτων Γενικά για την εφαρμογή Η νομοθεσία, η ανάγκη για προϊόντα ανώτερης ποιότητας, αλλά και οι κανόνες ορθής διαχείρισης της παραγωγής «επιβάλουν» στις σύγχρονες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των παραγόντων που συνδέονται με την εξέλιξη των συστημάτων ERP

Κατανόηση των παραγόντων που συνδέονται με την εξέλιξη των συστημάτων ERP Συστήματα ERP και βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών Κατανόηση των παραγόντων που συνδέονται με την εξέλιξη των συστημάτων ERP Βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών (BPR, CPI) Κατανομή μοντέλου επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

15. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΎΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

15. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΎΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 15. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΎΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οικονομική Θεωρία & Ποσοτική Ανάλυση Διδακτική Ενότητα 1: Οικονομική Ανάλυση Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αποτυπωθούν οι βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services) Περιεχόμενα Παρουσίασης A. Εισαγωγή στην Εφαρμογή i-flow B. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εφαρμογής i-flow C. Λειτουργική Διαδικασία Εφαρμογής i-flow D.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί μια ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση ΠΣ διαχείρισης γυμναστηρίου... 4 2 η Άσκηση ΠΣ διαχείρισης στοιχείων υποψηφίων για πρόσληψη... 6 3 η Άσκηση ΠΣ ηλεκτρονικής κράτησης εισιτηρίων... 8

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Εξοπλισμού «PRAXIS»

Σύστημα Διαχείρισης Εξοπλισμού «PRAXIS» Σύστημα Διαχείρισης Εξοπλισμού «PRAXIS» Το Σύστημα Praxis της OPTIONSNET, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο λογισμικό για την διαχείριση ιατρό-τεχνολογικού εξοπλισμού. Το σύστημα αφορά στην καταγραφή, κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 8: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 8: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 8: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων Γρηγόριος Μπεληγιάννης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση ροών εργασίας

Μοντελοποίηση ροών εργασίας Μοντελοποίηση ροών εργασίας ΕΣΔΔ Σειρά 22 η Ενότητα 4 Περιεχόμενα Διαδικασία Μοντελοποίηση Διαδικασιών Τεχνικές Μοντελοποίησης Διαδικασιών Εργαλεία Μοντελοποίησης Διαδικασιών Business Process Model and

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

GenikiCourier Prestashop Module ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

GenikiCourier Prestashop Module ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GenikiCourier Prestashop Module ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ MODULE... 2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (Configuration)... 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ...5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εργασία στην Ενότητα Πληροφορική-Πολυμέσα του ΜΠΣ «Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα» του ΕΑΠ Μ. Μαργαριτόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση που σας προτείνουμε για την διαχείριση των πελατών σας συνοπτικά περιλαμβάνει

Η λύση που σας προτείνουμε για την διαχείριση των πελατών σας συνοπτικά περιλαμβάνει Σκεφτείτε πόσες πωλήσεις χάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια από λάθη, από παραλήψεις, από μη συνεργασία των υπευθύνων ή απλά από κακή οργάνωση. Πόσοι υποψήφιοι πελάτες έμειναν μόνο υποψήφιοι και αν γνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Master Data

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Master Data Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής Master Data Τα βασικά δεδομένα (master data) αντιπροσωπεύουν τις οντότητες που συνδέονται με διάφορες διεργασίες. Για παράδειγμα, στην αγορά υλικών από τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. Διοίκηση Έργων II (Δίκτυα Έργων & Χρονοπρογραμματισμός) - 6 ο μάθημα -

Διοίκηση Λειτουργιών. Διοίκηση Έργων II (Δίκτυα Έργων & Χρονοπρογραμματισμός) - 6 ο μάθημα - Διοίκηση Λειτουργιών Διοίκηση Έργων II (Δίκτυα Έργων & Χρονοπρογραμματισμός) - 6 ο μάθημα - Θεματολογία Μορφές δικτύων έργων Χρονικός προγραμματισμός έργων Ανδρέας Νεάρχου Συμβολισμοί για δίκτυα έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της επικοινωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή και της ενημέρωσης της κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 1 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια επιχείρηση διαθέτει κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός προετοιμασίας. για την αλλαγή. των συντελεστών ΦΠΑ

Οδηγός προετοιμασίας. για την αλλαγή. των συντελεστών ΦΠΑ Μελίσσια, 10 Ιουνίου 2010 Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ Εισαγωγή... 1 Δημιουργία εγγραφών... 2 1. Δημιουργία Ομάδων Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ... 2 2. Δημιουργία Γενικής Ομάδας Καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων

Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Κεφάλαιο 12 Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Source: Corbis Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί µια ποσότητα προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 4.1 Λογισμικό συστήματος (application software) Καραμαούνας Πολύκαρπος 2 Λογισμικό εφαρμογών (application software): προγράμματα για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής Business Processes Οι οργανισμοί-επιχειρήσεις υπάρχουν για να εξυπηρετούν κάποιο εμπορικό σκοπό ή να προσφέρουν κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες. Διαφέρουν είτε στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Βασικές κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων Οι τέσσερις βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο Μέρος 1 ό ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ιανουάριος 2011 Καλογιάννης Γρηγόριος Επιστημονικός/ Εργαστηριακός

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1 Επώνυµη ονοµασία Η επώνυµη ονοµασία είναι αυτή η ονοµασία που ξεχωρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας από αυτές των ανταγωνιστών. Οι σχετικές αποφάσεις θα επηρεαστούν από τις εξής ερωτήσεις: 1. Χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης Σύστημα Αντώνης Μαϊργιώτης Σε ένα οργανισμό υπάρχουν προβλήματα για λύση Η διεύθυνση του οργανισμού αναθέτει τη λύση στους κατάλληλους ανθρώπους Οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι είναι αυτοί που θέλουν τις κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Μελίσσια, 4 Μαρτίου Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ

Μελίσσια, 4 Μαρτίου Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ Μελίσσια, 4 Μαρτίου 2010 Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ Εισαγωγή... 1 Δημιουργία εγγραφών... 2 1. Δημιουργία Ομάδων Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ... 2 2. Δημιουργία Γενικής Ομάδας Καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα