Κανονισμός εφαρμογής που αφορά στο διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμός εφαρμογής που αφορά στο διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων"

Transcript

1 Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Γενική Γραμματεία Αριθ. : 2009-D-422-el-5 Πρωτότυπο : FR Κανονισμός εφαρμογής που αφορά στο διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων Κανονισμός εφαρμοζόμενος στο προσωπικό που αναλαμβάνει καθήκοντα από 1 ης Σεπτεμβρίου 2009 Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο, με γραπτή διαδικασία (2009/24) στις 13 Ιουλίου 2009 Ακυρώνει και αντικαθιστά τον Κανονισμό 2003-D-7610-el-7 Έναρξη ισχύος την 1 η Σεπτεμβρίου 2009

2 I. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 1. Να ανοίξουν οι δυνατότητες υποψηφιότητας για κάθε θέση σε επαρκή αριθμό υποψηφίων για να διασφαλιστεί ένας αληθινός ανταγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων που προέρχονται τουλάχιστον από δύο και κατά προτίμηση από περισσότερα κράτη μέλη. 2. Να εξασφαλιστεί και να διατηρηθεί ο μικτός εθνικά χαρακτήρας των ομάδων διεύθυνσης (στο χώρο και στο χρόνο) 3. Να εξασφαλιστεί ίση πρόσβαση στους υποψηφίους όλων των κρατών μελών 4. Να καθοριστεί ένα χρονοδιάγραμμα εργασίας προσαρμοσμένο στις ανάγκες του συστήματος. II. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ Στο κείμενο που ακολουθεί, πρέπει να εννοείται ότι η χρησιμοποίηση του γένους αρσενικού για τις υπηρεσίες Διευθυντή ή Αναπληρωτή υπονοεί προφανώς ότι οι υπηρεσίες αυτές προορίζονται τόσο για το άρρεν όσο και για το θήλυ προσωπικό. Τα χαρακτηριστικά και τα χαρίσματα που περιγράφονται κατωτέρω είναι υποχρεωτικά. Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του σχολείου, θα δίνεται έμφαση σε ορισμένες ειδικότερες πτυχές των προσόντων. 1. Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται στη χώρα του για τη διεύθυνση ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος του οποίου το απολυτήριο παρέχει πρόσβαση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (υποψήφιοι για θέση Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή δευτεροβάθμιας) ή εκπαιδευτικού ιδρύματος πρωτοβάθμιας (για τους υποψηφίους σε θέση Αναπληρωτή Διευθυντή του νηπιαγωγείου και της πρωτοβάθμιας). 2. Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι κατέχει ικανότητες διαχείρισης στους τομείς παιδαγωγικό, διοικητικό και δημοσιονομικό, για να μπορεί για παράδειγμα: να διοικεί ένα σχολείο στο σύνολό του να δημιουργεί καλές διαπροσωπικές σχέσεις να επιλύει διαφορές να κάνει σύνθεση των ιδεών να διαχειρίζεται ανθρώπινους, υλικούς και δημοσιονομικούς πόρους να δημιουργεί και να αναπτύσσει ένα σύστημα ελέγχου ποιότητας στους διάφορους τομείς διαχείρισης του σχολείου Αυτές οι απαιτήσεις δεν πρέπει να οδηγούν σε αποκλεισμό των υποψηφίων που δεν έχουν εμπειρία προϊσταμένου ιδρύματος. 3. Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον τρεις γλώσσες μεταξύ των οποίων δύο τουλάχιστον εκ των τριών γλωσσών επικοινωνίας (γερμανικά αγγλικά - γαλλικά). Ο υποψήφιος οφείλει να δεσμευτεί να μάθει τη γλώσσα της χώρας έδρας του Σχολείου. Το επίπεδο γνώσης της γλώσσας της χώρας θα είναι ένα από τα κριτήρια της πρώτης αξιολόγησης. 4. Ο υποψήφιος πρέπει να αποδεικνύει ότι γνωρίζει και κατανοεί το σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων D-422-el-5 2/14

3 5. Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να ολοκληρώσει τουλάχιστον την πρώτη θητεία 5 ετών (υπό την επιφύλαξη θετικής αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του 2 ου έτους υπηρεσίας). III. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 1. Ο φάκελος του υποψηφίου ή της υποψήφιας πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες : ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, πραγματοποιηθείσες σπουδές και αποκτηθέντα διπλώματα, επαγγελματικές εμπειρίες, γλωσσικές γνώσεις (θα τεκμηριώνονται και θα αξιολογούνται βάσει του πίνακα αυτοαξιολόγησης του πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες που έχει καταρτιστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης), ειδικές δεξιότητες, ικανότητες, και επιτεύγματα, ονόματα των προσώπων που έδωσαν συστατικές επιστολές. Επίσημα έγγραφα που θα επισυνάπτονται στο Βιογραφικό Σημείωμα : αντίγραφο των διπλωμάτων, επίσημο έγγραφο που θα βεβαιώνει ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποτελέσει το αντικείμενο ασυμβίβαστης με τη θέση καταδίκης για ποινικό αδίκημα. Συνιστάται να χρησιμοποιείται το Βιογραφικό Σημείωμα «Europass». Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστέλλουν την υποψηφιότητά τους στην εθνική τους αντιπροσωπεία, η οποία θα τη διεκπεραιώνει σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο VΙ.B.2. κατωτέρω. 2. Αυτός ο φάκελος του υποψηφίου θα συνοδεύεται από μια δήλωση της αρχής απόσπασης σύμφωνα με την οποία ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για κάθε υποψηφιότητα, ήτοι : ότι διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται στη χώρα του για τη διεύθυνση ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος του οποίου το απολυτήριο παρέχει πρόσβαση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (υποψήφιοι για θέση Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή δευτεροβάθμιας) ή εκπαιδευτικού ιδρύματος πρωτοβάθμιας (για τους υποψηφίους σε θέση Αναπληρωτή Διευθυντή του νηπιαγωγείου και της πρωτοβάθμιας). ότι θα μπορέσει εφόσον συντρέχει περίπτωση να ολοκληρώσει τουλάχιστον την πρώτη θητεία 5 ετών (υπό την επιφύλαξη θετικής αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του 2 ου έτους υπηρεσίας). ότι κατέχει τις απαιτούμενες γλωσσικές δεξιότητες, δηλαδή τη γνώση τριών γλωσσών. Πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τουλάχιστον μία εκ των τριών γλωσσών επικοινωνίας (DE EN FR) και να χρησιμοποιεί καλά μια δεύτερη γλώσσα επικοινωνίας. 3. Ο Γενικός Γραμματέας διασφαλίζει ότι όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα περιλαμβάνονται στο φάκελο. Σε περίπτωση ελλιπούς φακέλου, η υποψηφιότητα δεν θα μπορεί να λαμβάνεται υπόψη D-422-el-5 3/14

4 IV. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 1. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να κατέχει ένα μέγιστο τριών θέσεων διεύθυνσης μεταξύ των οποίων μία θέση Διευθυντή. 2. Όταν ένας Διευθυντής ή Αναπληρωτής Διευθυντής αποχωρήσει από ένα Σχολείο, η μόνη εθνικότητα που πρέπει να αποκλεισθεί από την επόμενη θητεία είναι εκείνη του Διευθυντή ή του Αναπληρωτή Διευθυντή που αποχωρεί από τη θέση. Εάν ο Διευθυντής ή ο Αναπληρωτής Διευθυντής αποχωρήσει πριν από το τέλος της πενταετούς θητείας του, το Ανώτατο Συμβούλιο δεν θα απαγορεύσει αυτόματα στο κράτος μέλος που τον έχει αποσπάσει να προτείνει υποψηφίους για την κάλυψη της θέσης. 3. Δύο πρόσωπα αποσπασμένα από το ίδιο κράτος μέλος δεν μπορούν να κατέχουν ταυτόχρονα θέσεις διεύθυνσης στο ίδιο Σχολείο. 4. Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να παρουσιάσει υποψηφίους για αριθμό θέσεων ανώτερο από αυτόν που μπορεί να κατέχει σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (βλέπε IV.1), ούτε να παρουσιάσει τον ίδιο υποψήφιο για περισσότερες θέσεις. 5. Εάν ένα κράτος μέλος δεν κατέχει ακόμη θέση Διευθυντή, μπορεί να προτείνει έναν ή περισσότερους υπηρετούντα(ες) Αναπληρωτή(ές) Διευθυντή(ές) για την κενή θέση Διευθυντή, υπό τον όρο ότι αυτός(οί) ο(οι) υποψήφιος(οι) πληροί(ούν) τα κριτήρια των προσόντων. Επίσης μπορεί να προτείνει έναν (ή περισσότερους) Αναπληρωτή Διευθυντή της πρωτοβάθμιας για κενή θέση της δευτεροβάθμιας, ή αντιστρόφως, υπό τον όρο ότι ο(οι) υποψήφιος(οι) πληροί(ούν) τα κριτήρια των προσόντων. 6. Κατά γενικό κανόνα, ο Διευθυντής δεν είναι υπήκοος της χώρας έδρας του Σχολείου. Μπορεί να γίνει παρέκκλιση από τον κανόνα σε περίπτωση δημιουργίας νέου Σχολείου ή αν το Ανώτατο Συμβούλιο έχει αποφασίσει ότι ένα σχολείο θα σταματήσει να είναι σχολείο τύπου I. V. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 1. Η διάρκεια της θητείας ενός Διευθυντή ή ενός Αναπληρωτή Διευθυντή είναι 9ετής. 2. Η θητεία υποδιαιρείται σε 3 περιόδους : μία πρώτη περίοδο δύο ετών. Κατά τη διάρκεια του 2 ου έτους θα πραγματοποιείται αξιολόγηση, μία δεύτερη περίοδο τριών ετών. Κατά τη διάρκεια του 5 ου έτους θα πραγματοποιείται μια άλλη αξιολόγηση, μία τρίτη περίοδο τεσσάρων ετών. 3. Η θητεία μπορεί να παραταθεί κατά ένα έτος προς το συμφέρον της υπηρεσίας, στο τέλος εννέα ετών στο ίδιο σχολείο. 4. Σε περίπτωση μετάθεσης, η συνολική διάρκεια της θητείας στα δύο Σχολεία είναι δέκα έτη. Αυτή η συνολική διάρκεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα 10 έτη. VI. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 2009-D-422-el-5 4/14

5 A. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ εκ μέρους των υπηρετούντων Διευθυντών ή Αναπληρωτών προς το συμφέρον της υπηρεσίας. 1. Όταν μια θέση Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή είναι κενή σε ένα Ευρωπαϊκό Σχολείο, ο Γενικός Γραμματέας των Ευρωπαϊκών Σχολείων ενημερώνει σχετικά τους Διευθυντές ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τους Αναπληρωτές Διευθυντές που υπηρετούν σε Ευρωπαϊκό Σχολείο από 5ετίας ή 6ετίας τη στιγμή κατά την οποία θα πρέπει να καλυφθεί η θέση. 2. Οι Διευθυντές μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για μια δεύτερη θητεία Διευθυντή ενός δεύτερου σχολείου και οι Αναπληρωτές Διευθυντές για μια δεύτερη θητεία Αναπληρωτή Διευθυντή του αντίστοιχου κύκλου σπουδών. 3. Το μικτό Συμβούλιο Επιθεωρητών εκτιμά αν η υποψηφιότητα για μετάθεση είναι δικαιολογημένη προς το συμφέρον της υπηρεσίας και λαμβάνει την απόφαση. Λαμβάνει υπόψη τις πτυχές της αξιολόγησης που αναφέρονται στο δεύτερο τμήμα του εγγράφου που φέρει τον τίτλο : «Αξιολόγηση των επιδόσεων των Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών». 4. Προς το συμφέρον της κινητικότητας και της εναρμόνισης εντός του συστήματος, οι αιτήσεις μετάθεσης εξετάζονται κατά προτεραιότητα σε σχέση με τους νέους διορισμούς. B. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ στις θέσεις Διευθυντών/Αναπληρωτών Διευθυντών. 1. Εάν δεν υπάρχουν αιτήσεις μετάθεσης ή αν το μικτό Συμβούλιο Επιθεωρητών εκτιμά ότι αυτές δεν είναι προς το συμφέρον της υπηρεσίας, ο Γενικός Γραμματέας καταρτίζει, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες που καθορίζονται στο σημείο IV, τον κατάλογο των κρατών μελών που μπορούν να ορίσουν υποψηφίους για τις διάφορες θέσεις και καλεί τις ενδιαφερόμενες χώρες να τον πληροφορήσουν για το ενδεχόμενο ενδιαφέρον τους για τη θέση. 2. Οι ενδιαφερόμενες αντιπροσωπείες ορίζουν τους υποψηφίους τους για τη θέση και αποστέλλουν τις υποψηφιότητες ταξινομημένες κατ' αλφαβητική σειρά στον Γενικό Γραμματέα. Η αντιπροσωπεία που επιλέγει έναν ή περισσότερους υπηρετούντα(ες) Αναπληρωτή(ές) Διευθυντή(ές) για μια κενή θέση Διευθυντή οφείλει να περιορίσει την επιλογή της σε αυτόν/αυτούς. 3. Υπό την επιφύλαξη του σημείου IV.5, αν μόνο 2 εθνικότητες είναι ενδιαφερόμενες, η κάθε μία οφείλει να παρουσιάσει τουλάχιστον 2 υποψηφιότητες με ένα μέγιστο 3 υποψηφιοτήτων αν 3 ή περισσότερες εθνικότητες είναι ενδιαφερόμενες, η κάθε μία μπορεί να παρουσιάσει 2 υποψηφιότητες το πολύ. 4. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες ή αν οι υποψηφιότητες προέρχονται από μία μόνο χώρα, ο Γενικός Γραμματέας καλεί όλες τις χώρες να προτείνουν υποψηφιότητα, ακόμη και αυτές που έχουν ήδη συμπληρώσει την ποσόστωσή τους σε θέσεις, με εξαίρεση αυτές που εμπίπτουν στο σημείο IV.2,3 και Η επιλογή των υποψηφίων από τα κράτη μέλη θα πρέπει να γίνεται μετά από επίσημη δημοσίευση, σύμφωνα με κριτήρια ίδια με εκείνα που ισχύουν στα κράτη για το διορισμό σε θέση ευθύνης στη δημόσια διοίκηση D-422-el-5 5/14

6 6. Οι υποψήφιοι για τη θέση Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή του κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται στη χώρα τους για τη διεύθυνση ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος του οποίου το απολυτήριο παρέχει πρόσβαση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (άρθρο 21 της Σύμβασης για το Καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων). 7. Οι υποψήφιοι για τη θέση Αναπληρωτή Διευθυντή των κύκλων νηπιαγωγείου και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται στη χώρα τους για να κατέχουν θέση Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 8. Όσον αφορά στις υποψηφιότητες εκπαιδευτικών που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε Ευρωπαϊκό Σχολείο, αυτές θα λαμβάνονται υπόψη ισότιμα με εκείνες που παρουσιάζονται από άλλους υποψηφίους, υπό τον όρο ότι ανταποκρίνονται στα προσόντα που καθορίζονται στο σημείο ΙΙ. Γ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1. Ιδρύεται επιτροπή επιλογής προεδρευόμενη από τον Γενικό Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Η σύνθεση αυτής της επιτροπής εξαρτάται από τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας μπορεί να συμμετέχει στην επιτροπή αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός αν ο Γενικός Γραμματέας του έχει εκχωρήσει την προεδρία της επιτροπής επιλογής. 2. Εκπροσώπηση των επιθεωρητών i) για μια θέση Διευθυντή, η επιτροπή περιλαμβάνει, πέραν του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων, τέσσερις Επιθεωρητές, μεταξύ των οποίων δύο μέλη του Συμβουλίου Επιθεωρητών πρωτοβάθμιας και δύο μέλη του Συμβουλίου Επιθεωρητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ii) για μια θέση Αναπληρωτή Διευθυντή, η επιτροπή περιλαμβάνει, πέραν του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων : δύο Επιθεωρητές της πρωτοβάθμιας εάν πρόκειται για θέση Αναπληρωτή του κύκλου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δύο Επιθεωρητές της δευτεροβάθμιας εάν πρόκειται για θέση Αναπληρωτή του κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. iii) Ένας επιθεωρητής της χώρας που παρουσιάζει υποψηφίους μπορεί να είναι παρών, ως παρατηρητής, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με το σύνολο των υποψηφίων των διαφόρων χωρών, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι παρατηρητές δεν μπορούν να είναι παρόντες τη στιγμή των συσκέψεων. 3. Εκπροσώπηση των Διευθυντών i) εάν πρόκειται για θέση Διευθυντή, δύο Διευθυντές ορίζονται για να συμμετέχουν στην επιτροπή επιλογής. Ο Διευθυντής του Σχολείου όπου είναι κενή η θέση δεν μπορεί να αποτελεί μέλος της επιτροπής επιλογής. ii) όταν πρόκειται για θέση Αναπληρωτή Διευθυντή, ένας μόνον Διευθυντής είναι μέλος της επιτροπής. Πρόκειται για το Διευθυντή του Σχολείου όπου πρέπει να καλυφθεί η θέση D-422-el-5 6/14

7 4. Η έκθεση της επιτροπής επιλογής πρέπει να παρουσιάζει μια περίληψη της γενικής γνώμης της επιτροπής για κάθε υποψήφιο, αναφερόμενη στα προσόντα που περιλαμβάνονται στο τμήμα ΙΙ του εγγράφου "Προσόντα των Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών". Αναφέρει αν τον κρίνει εξαιρετικό, πολύ καλό, καλό, αποδεκτό ή ότι δεν έχει δείξει τις ικανότητες να διευθύνει Ευρωπαϊκό Σχολείο ή να κατέχει θέση Αναπληρωτή Διευθυντή της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας, ανάλογα με την περίπτωση. Η επιτροπή καταρτίζει κατάταξη των υποψηφίων. Δ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 1. Αν η επιτροπή επιλογής δεχθεί με ομοφωνία την πρόταση κατάταξης που έχει καταρτιστεί στους κόλπους της, ο Γενικός Γραμματέας γνωστοποιεί εξ ονόματος του Ανωτάτου Συμβουλίου το διορισμό και πληροφορεί σχετικά το Ανώτατο Συμβούλιο και το μικτό Συμβούλιο Επιθεωρητών, είτε κατά την προσεχή τους συνεδρίαση είτε εγγράφως. Μόνο υποψήφιος που έχει χαρακτηριστεί πολύ καλός ή εξαιρετικός μπορεί να διοριστεί μ αυτόν τον τρόπο. 2. Αν η επιτροπή επιλογής δεν κατορθώσει να συμφωνήσει ομόφωνα επί μιας προτάσεως ή αν ουδείς εκ των υποψηφίων έχει κριθεί πολύ καλός ή εξαιρετικός, ο Γενικός Γραμματέας υποβάλλει στο μικτό Συμβούλιο Επιθεωρητών την έκθεση της επιτροπής επιλογής, εφόσον συντρέχει περίπτωση με γραπτή διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, το Ανώτατο Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη τις συστάσεις της επιτροπής επιλογής και του μικτού Συμβουλίου Επιθεωρητών, λαμβάνει την τελική απόφαση σχετικά με το διορισμό. VII. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Ο Γενικός Γραμματέας, μόλις λάβει γνώση της χηρείας μιας θέσης από το προσεχές σχολικό έτος, πληροφορεί τους Διευθυντές ή Αναπληρωτές Διευθυντές που βρίσκονται στο 5 ο ή 6 ο έτος υπηρεσίας και οργανώνει, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τις αξιολογήσεις των υποψηφίων για μετάθεση. 2. Ο Γενικός Γραμματέας πληροφορεί το μικτό Συμβούλιο Επιθεωρητών για τις αιτήσεις μετάθεσης και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων. Το μικτό Συμβούλιο Επιθεωρητών αποφασίζει επί των αιτήσεων μετάθεσης. 3. Ο Γενικός Γραμματέας πληροφορεί τις αντιπροσωπείες για τις θέσεις διεύθυνσης που πρέπει να καλυφθούν. Καταρτίζει, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες που καθορίζονται στο σημείο IV, τον κατάλογο των χωρών που μπορούν να ορίσουν υποψηφίους για τις διάφορες θέσεις και καλεί αυτές τις χώρες να τον ενημερώσουν για το ενδιαφέρον τους για τη θέση. 4. Ο Γενικός Γραμματέας γνωστοποιεί στις αντιπροσωπείες που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για τη θέση, τον αριθμό υποψηφίων που μπορεί να ορίσει κάθε χώρα. Μεριμνά για τη δημοσίευση στα Σχολεία του καταλόγου των χωρών που ενδιαφέρονται για τις κενές θέσεις. 5. Ο Γενικός Γραμματέας καταρτίζει το χρονοδιάγραμμα των επιτροπών επιλογής και καλεί τα Συμβούλια Επιθεωρητών και τους διευθυντές να ορίσουν τον(τους) αντιπρόσωπο(αντιπροσώπους) τους D-422-el-5 7/14

8 6. Αν η επιτροπή επιλογής δεχθεί ομόφωνα την πρόταση που έχει ετοιμαστεί στους κόλπους της, εφόσον ο επιλεγείς υποψήφιος έχει χαρακτηριστεί «πολύ καλός» ή «εξαιρετικός», ο Γενικός Γραμματέας γνωστοποιεί εξ ονόματος του Ανωτάτου Συμβουλίου το διορισμό και πληροφορεί το μικτό Συμβούλιο Επιθεωρητών και το Ανώτατο Συμβούλιο. 7. Αν η επιτροπή επιλογής, αντιθέτως, δεν έχει κατορθώσει να συμφωνήσει ομόφωνα επί μίας προτάσεως κατάταξης των υποψηφίων, ή αν ουδείς εκ των υποψηφίων έχει κριθεί πολύ καλός ή εξαιρετικός, ο Γενικός Γραμματέας υποβάλλει την έκθεση της επιτροπής επιλογής στο μικτό Συμβούλιο Επιθεωρητών για γνωμοδότηση. 8. Το Ανώτατο Συμβούλιο αποφασίζει μόνο τους διορισμούς που δεν μπόρεσαν να επιτύχουν την ομόφωνη συμφωνία της επιτροπής επιλογής ή για τους υποψηφίους που δεν έχουν κριθεί πολύ καλοί ή εξαιρετικοί. VIII. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 1. Η αξιολόγηση έχει ως σκοπό να διαμορφωθεί μια αντικειμενική κρίση για την ποιότητα της εργασίας, προκειμένου να δοθούν συμβουλές και να παρασχεθεί βοήθεια, να αναγνωριστούν τα επιτεύγματα και να πραγματοποιηθεί βελτίωση, αν είναι αναγκαίο. Η επιλεγείσα στιγμή για τις τυπικές αξιολογήσεις των Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών πρέπει να επιτρέπει τη λήψη έγκαιρα απόφασης σχετικά με την επιβεβαίωση της θητείας μετά από την πρώτη διετή περίοδο, την ανανέωσή της μετά από το πέμπτο έτος ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τη διακοπή της θητείας. Τα μέλη διεύθυνσης που κατείχαν τη θέση πριν από το Σεπτέμβριο 1999 αξιολογούνται επίσημα κάθε πέντε έτη, με πραγματοποίηση της πρώτης αξιολόγησης το πρώτο μετά το διορισμό έτος που αντιστοιχεί σε πολλαπλάσιο του πέντε. 2. Οι Διευθυντές αξιολογούνται από τον Γενικό Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων, από έναν Επιθεωρητή της ιδίας εθνικότητας με τον Διευθυντή και από έναν δεύτερο Επιθεωρητή άλλης εθνικότητας που ανήκει στον άλλο κύκλο εκπαίδευσης. Οι Αναπληρωτές Διευθυντές του κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αξιολογούνται από τον Επιθεωρητή του κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ιδίας εθνικότητας με τον Αναπληρωτή Διευθυντή, από το Διευθυντή και από έναν άλλο Επιθεωρητή του κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι Αναπληρωτές Διευθυντές του κύκλου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αξιολογούνται από τον Επιθεωρητή του κύκλου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της ιδίας εθνικότητας με τον Αναπληρωτή Διευθυντή, από το Διευθυντή και από έναν άλλο Επιθεωρητή του κύκλου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 3. Είναι ευθύνη του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων να διασφαλίζει ώστε οι τυπικές αξιολογήσεις να διενεργούνται έγκαιρα. 4. Η έκθεση αξιολόγησης υπογραφείσα από τον Γενικό Γραμματέα και από το αξιολογούμενο πρόσωπο αντιτάσσεται κατά τρίτων. 5. Η αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών αφορά στον τρόπο με τον οποίο έχουν ασκήσει τα καθήκοντά τους, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο 1 του Γενικού Κανονισμού των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες πτυχές: Χαρίσματα που χαρακτηρίζουν έναν διευθυντή Πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην ανάπτυξη ευρωπαϊκού πνεύματος 2009-D-422-el-5 8/14

9 Προγραμματισμός, θέση σε εφαρμογή και αξιολόγηση Διοίκηση και οργάνωση Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις Γνώση γλωσσών κυρίως, εφόσον συντρέχει περίπτωση, της γλώσσας της χώρας έδρας του σχολείου. Διαχείριση των ανθρώπινων, υλικών και δημοσιονομικών πόρων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, κυρίως με το δημοσιονομικό κανονισμό. Δημιουργία και ανάπτυξη ενός συστήματος ελέγχου ποιότητας. Το έντυπο του παραρτήματος συνιστά μία σειρά λεπτομερέστερων κριτηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για όλες τις αξιολογήσεις των Διευθυντών και Αναπληρωτών. 6. Πριν από την αξιολόγηση, η ομάδα αξιολογητών συναντά τον Διευθυντή/Αναπληρωτή Διευθυντή προκειμένου να τον πληροφορήσει για τους τομείς που θα αξιολογηθούν και τις στρατηγικές που θα χρησιμοποιηθούν. 7. Στο τέλος της αξιολόγησης συντάσσεται εμπιστευτική έκθεση σχετικά με την επίδοση στους οκτώ τομείς που απαριθμούνται ανωτέρω, από ένα μέλος της επιτροπής αξιολόγησης, οριζόμενο από αυτήν. Αν δύο από τα τρία μέλη της επιτροπής αξιολόγησης καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι οι επιδόσεις στους αξιολογηθέντες τομείς δεν αντιστοιχούν, ή δεν αντιστοιχούν πλέον, στις απαιτήσεις της θέσης, η επιτροπή αξιολόγησης ζητεί η θητεία να μην επιβεβαιωθεί ή ανανεωθεί. 8. Αυτή η έκθεση αποστέλλεται στο αξιολογούμενο πρόσωπο το οποίο διαθέτει προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών για να διατυπώσει εγγράφως τις παρατηρήσεις του επί της εκθέσεως. Σε περίπτωση διαφωνίας, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 έως 80 του Κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του αποσπασμένου προσωπικού. 9. Η έκθεση αποστέλλεται στις εθνικές αρχές και στο Γενικό Γραμματέα των Ευρωπαίκών Σχολείων. 10. Στην περίπτωση αξιολόγησης η οποία καταλήγει στη συνέχιση της θητείας στο ίδιο σχολείο, η έκθεση αξιολόγησης απευθύνεται στο μικτό Συμβούλιο Επιθεωρητών για ενημέρωση. 11. Αν πρόκειται για αξιολόγηση στο πλαίσιο αίτησης μετάθεσης, στο τέλος του 5 ου ή 6 ου έτους, η έκθεση αξιολόγησης αποστέλλεται στο μικτό Συμβούλιο Επιθεωρητών το οποίο αποφασίζει για τη μετάθεση. 12. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο σημείο 7 ανωτέρω, θα τίθεται τέλος στα διευθυντικά καθήκοντα του μέλους του προσωπικού στο τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους και ο Γενικός Γραμματέας θα ζητεί από την αρχή απόσπασης να θέσει τέλος στην απόσπαση D-422-el-5 9/14

10 IX. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Τα μέλη του προσωπικού διεύθυνσης που υπηρετούσαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού εξακολουθούν να υπόκεινται, υπό την επιφύλαξη πιο ευνοϊκών διατάξεων, στη νομοθεσία που εφαρμοζόταν έναντι αυτών κατά την ημερομηνία του διορισμού τους. X. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Ο παρών Κανονισμός ακυρώνει και αντικαθιστά τον Κανονισμό 2003-D-7610-el-7. Τίθεται σε ισχύ την 1 η Σεπτεμβρίου D-422-el-5 10/14

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Έντυπο αξιολόγησης των επιδόσεων των Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών I. 1. Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο (ενδεχομένως πατρικό επώνυμο) Όνομα (ονόματα) Ημερομηνία γέννησης Σημερινά καθήκοντα Ευρωπαϊκό Σχολείο : 2. Λόγος της αξιολόγησης : Επιβεβαίωση ή ανανέωση της θητείας ως Διευθυντή/Αναπληρωτή του Ευρωπαϊκού Σχολείου : Ημερομηνία της τελευταίας αξιολόγησης : Διευθυντής/Αναπληρωτής του Ευρωπαϊκού Σχολείου : Από : Διευθυντής/Αναπληρωτής του Ευρωπαϊκού Σχολείου : Από : 3. Στοιχεία στα οποία βασίζεται η αξιολόγηση: Γνώση του προσώπου για ορισμένη περίοδο βασισμένη στις παρατηρήσεις που έγιναν από τους Επιθεωρητές, στις προηγούμενες διαβουλεύσεις, στις συζητήσεις με τον Διευθυντή/Αναπληρωτή, στην παρακολούθηση τυπικών συζητήσεων και συνεδριάσεων Λεπτομερής ανάλυση σχολικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων της έκθεσης για την έναρξη του σχολικού έτους, του προγράμματος του σχολείου, των εκθέσεων επιθεώρησης, των πρακτικών των συνεδριάσεων, κλπ. Αξιολόγηση μιας επίσκεψης τάξης και συνεδρίαση απολογισμού επί... Προεδρία συνεδρίασης που αφορά... Συζητήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαξιολόγησης (η αυτοαξιολόγηση μπορεί επίσης να αποτελέσει το αντικείμενο εγγράφου παρασχεθέντος ενδεχομένως από το αξιολογούμενο πρόσωπο). Συζητήσεις με τα μέλη της διεύθυνσης και τους εκπροσώπους των μαθητών, γονέων, διδασκόντων και άλλων μελών του προσωπικού. Χρησιμοποίηση των γλωσσών επικοινωνίας και της γλώσσας της χώρας. Κάθε άλλο στοιχείο D-422-el-5 11/14

12 4. Συμπληρωματικές πληροφορίες επίσημα καθήκοντα εκτός του σχολείου: π.χ. μέλη επιτροπών του Ευρωπαϊκού Σχολείου, ομάδων εργασίας δραστηριότητες συνδεόμενες με τη συνεχή κατάρτιση: π.χ. ως συμμετέχων ή διοργανωτής μαθημάτων συνεχούς κατάρτισης. II. Η αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών αφορά ουσιαστικά στις ακόλουθες πτυχές : 1. Χαρίσματα που χαρακτηρίζουν έναν διευθυντή Λαμβάνει θέση υπέρ της αποστολής και των στόχων των Ευρωπαϊκών Σχολείων Αποδεικνύει αποφασιστικότητα υπέρ του Σχολείου Καινοτομεί και λαμβάνει πρωτοβουλίες Εξουσιοδοτεί με κατάλληλο τρόπο Αναλαμβάνει τις ευθύνες του, εργάζεται με ζήλο, είναι άξιος εμπιστοσύνης, έχει τη φαντασία και τις ικανότητες που είναι αναγκαίες για την επίλυση προβλημάτων Είναι καλός σύμβουλος για το προσωπικό του Έχει υγιή διαχείριση του άγχους 2. Πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην ανάπτυξη ευρωπαϊκού πνεύματος Αυτό φαίνεται από τις στρατηγικές που εφαρμόζει για τη συνεργασία μεταξύ διδασκόντων και μαθητών διαφορετικών γλωσσικών τμημάτων από τις νέες πρωτοβουλίες ή τη στήριξη που προσφέρει στις δραστηριότητες μεταξύ σχολείων. 3. Προγραμματισμός, εφαρμογή και αξιολόγηση σε σχέση με - το πρόγραμμα σπουδών, - τα κριτήρια επίδοσης, - την ποιότητα της διδασκαλίας - τη δημιουργία σχολικής κοινότητας - τους πόρους (ανθρώπινους και υλικούς) 2009-D-422-el-5 12/14

13 έχει παιδαγωγικές ικανότητες είναι ικανός να αξιολογεί το προσωπικό του και τις ανάγκες του σχολείου υποστηρίζει και δημιουργεί ορισμένο αριθμό εξωσχολικών δραστηριοτήτων σχεδιάζει και συντονίζει τις αναπτύξεις με αποτελεσματικό τρόπο ενθαρρύνει τη συνεχή κατάρτιση και τα μαθήματα εξειδίκευσης αναπτύσσει μια κουλτούρα προσανατολισμένη προς τη διασφάλιση της ποιότητας. 4. Διοίκηση και οργάνωση σε σχέση με τους μαθητές τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους (π.χ. προσωπικό, οικονομικά, αίθουσες) Έχει καλή γνώση του κανονισμού. 5. Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις με τους μαθητές και το προσωπικό με τους γονείς με τον εξωτερικό κόσμο με τους οργανισμούς των Σχολείων και το ΓΓΓΑΣ συνεργάζεται με εποικοδομητικό τρόπο και ενθαρρύνει την αποτελεσματική ομαδική εργασία προεδρεύει στις συνεδριάσεις με αποτελεσματικότητα ξέρει να παρουσιάζει και να υποστηρίζει έναν φάκελο με ικανότητα 6. Γλωσσικές δεξιότητες στις γλώσσες επικοινωνίας και στη γλώσσα της χώρας 7. Διαχείριση των ανθρώπινων, υλικών και δημοσιονομικών πόρων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, κυρίως με τον δημοσιονομικό κανονισμό. 8. Δημιουργία και ανάπτυξη ενός συστήματος ελέγχου ποιότητας Καταρτίζει σαφείς, απλές και διαφανείς διαδικασίες παιδαγωγικής, διοικητικής και δημοσιονομικής διαχείρισης. III. IV. Προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία που αξίζουν να αναφερθούν Συμμετέχοντες στη διαδικασία αξιολόγησης 2009-D-422-el-5 13/14

14 V. Συνολική εκτίμηση: Κάθε αρνητική απόκλιση σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση πρέπει να αιτιολογείται. ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της θέσης. δεν ανταποκρίνεται / δεν ανταποκρίνεται πλέον ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της θέσης. (υπογραφή και επίσημος τίτλος του αξιολογητή) τόπος, ημερομηνία Έλαβα γνώση της ανωτέρω αξιολόγησης και παρέλαβα αντίγραφό της. Γνωρίζω ότι, σύμφωνα με το σημείο VIΙΙ.8 του Κανονισμού εφαρμογής που αφορά στο διορισμό των Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών (Έγγρ.2009-D-422-el-5) μπορώ να προσθέσω εγγράφως τα σχόλιά μου σε αυτή την έκθεση... Τόπος, ημερομηνία Υπογραφή του αξιολογούμενου προσώπου 2009-D-422-el-5 14/14

Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Αριθ. : 2003-D-7610-el-7 Πρωτότυπο : FR.

Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Αριθ. : 2003-D-7610-el-7 Πρωτότυπο : FR. Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων Γενική Γραμματεία Αριθ. : 2003-D-7610-el-7 Πρωτότυπο : FR Κανονισμός εφαρμογής που αφορά στο διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2010-D-531-el-5 Πρωτότυπο : FR Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Εγκριθέν από το Ανώτατο Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Παιδαγωγική Μονάδα Αριθ. : 2009-D-225-el-5 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής

Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Γενική Γραμματεία Αριθ. : 2009-D-295-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος:

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 2012-13 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2014 COM(2014) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 39/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997).

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΤΙΣ 4 MAΪΟΥ 2009 Το Προεδρείο, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 2 του Κανονισμού 1, - έχοντας υπόψη την απόφασή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαδικασίες Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών»

ΘΕΜΑ: «Διαδικασίες Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών Ν 2817/00 Άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 78Α' /14.3.00) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Ηράκλειο, 18/08/2015 Αρ. Πρωτ.: 5756 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Ηράκλειο, 18/08/2015 Αρ. Πρωτ.: 5756 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ -------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης»

ΘΕΜΑ : «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης» Δ/νση Τ.Κ. Πληρ. Τηλ. Fax. e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ---- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2018 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά στις συμπληρωματικές ερωτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον διορισμό

Διαβάστε περισσότερα

3) Π.Υ.Σ.Δ.Ε. & Π.Υ.Σ.Π.Ε. όλης της Χώρας

3) Π.Υ.Σ.Δ.Ε. & Π.Υ.Σ.Π.Ε. όλης της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Μαρούσι, 19-11 - 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. 131013/Δ2 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ: Β, Δ & Ε Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Ξάνθη 26/10/2017 Α.Π. 23867 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίασή της με αρ. 391/25.10.2017 λαμβάνοντας υπόψιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων 2/θ Νηπιαγωγείων και 2/θ & 3/θ Δημοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων 2/θ Νηπιαγωγείων και 2/θ & 3/θ Δημοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 4-9-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Α.Π.: 8315 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------------------- ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Τσάτσου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» Πειραιάς, 1 Ιουνίου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΩΗΤ7Η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΩΗΤ7Η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΩΗΤ7Η - 091 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Απριλίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1066040 ΕΞ 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευσης Ανατολικής Πόλη: Μακεδονίας και Θράκης Γραφείο:

Εκπαίδευσης Ανατολικής Πόλη: Μακεδονίας και Θράκης Γραφείο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------------------------- Αλεξανδρούπολη, 24 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για Ανανέωση Συμβολαίου / Μονιμοποίηση

Διαδικασία Αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για Ανανέωση Συμβολαίου / Μονιμοποίηση Διαδικασία Αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για Ανανέωση Συμβολαίου / Μονιμοποίηση A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το διάγραμμα ροής που ακολουθεί καθορίζει τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Σηµείωµα για τις µεθόδους εργασίας Το επισυναπτόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Πλήρωση κενής θέσης: Προϊστάμενος τμήματος κατάρτισης στον τομέα της δημόσιας υγείας Μονάδα: Μονάδα ενίσχυσης ικανοτήτων και επικοινωνίας στον τομέα της δημόσιας υγείας Κωδικός: (ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/-ντριών σε κενούμενες θέσεις. Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης Π.Ε Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/-ντριών σε κενούμενες θέσεις. Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης Π.Ε Ανατολικής Θεσσαλονίκης» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Δ / Ν Σ Η Π Ρ Ω Τ / Θ Μ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέλη της ομάδας. Συντονιστής: Κλιάπης Πέτρος

Τα μέλη της ομάδας. Συντονιστής: Κλιάπης Πέτρος Επισημάνσεις και προτάσεις της ομάδας Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Τα μέλη της ομάδας Βαϊραμίδου

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 03/02/2016 Αριθμ. πρωτ.: 1858

Ηράκλειο, 03/02/2016 Αριθμ. πρωτ.: 1858 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ----------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο, 03/02/2016 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ THΣ 4ης MAΪOΥ 2009 1 ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Κανονισμού 2, - έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Πλήρωση κενής θέσης: Προϊστάμενος του τμήματος υποστήριξης της επικοινωνίας Μονάδα: Μονάδα ενίσχυσης ικανοτήτων και επικοινωνίας στον τομέα της δημόσιας υγείας Κωδικός αναφοράς: (ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τρικάλων & Μαγνησίας»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τρικάλων & Μαγνησίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 23 Τ.Κ. - Πόλη: 41222 Λάρισα Ιστοσελίδα: http://thess.pde.sch.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 Email: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Πλήρωση κενής θέσης: Προϊστάμενος μονάδας τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών Μονάδα: Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών Κωδικός: ECDC/AD/ 2017/ICT-HOU Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ1) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εκλογής εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων

Διαδικασία εκλογής εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Διαδικασία εκλογής εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων Η παρακάτω διαδικασία αφορά: α) στην μονιμοποίηση των επί θητεία Επίκουρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Εισαγωγή. Σύνοδος της 22ας & 23ης Μαϊου 2002 στη Νίκαια

Ανώτατο Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Εισαγωγή. Σύνοδος της 22ας & 23ης Μαϊου 2002 στη Νίκαια Αριθ.: 2002-D-54 Πρωτότυπο: FR Έκδοση: EL Οδηγίες για τις σχολικές εκδροµές και τα σχολικά ταξίδια που οργανώνονται από τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Ανώτατο Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βαθμός Ασφαλείας: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών Σέρρες, 03/02/2016 Αρ. Πρωτ.: Φ.11.2/1038 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Επίπεδα ανάγνωσης του έργου του Σχολικού Συμβούλου»

«Επίπεδα ανάγνωσης του έργου του Σχολικού Συμβούλου» 2 o Συνέδριο Διευθυντών Κύπρου «Ηθική και Δημοκρατία για μια Αειφόρο Σχολική Ηγεσία» «Επίπεδα ανάγνωσης του έργου του Σχολικού Συμβούλου» Κριτσωτάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος ΕΠΚ Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης Περικλειδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Ηλείας»

Θέμα: «Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Ηλείας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση κενής θέσης: Αναπληρωτής προϊστάμενος μονάδας Μονάδα: Μονάδα υποστήριξης σε θέματα επιτήρησης και αντίδρασης Κωδικός: ECDC/AD/2017/SRS-DHOU

Πλήρωση κενής θέσης: Αναπληρωτής προϊστάμενος μονάδας Μονάδα: Μονάδα υποστήριξης σε θέματα επιτήρησης και αντίδρασης Κωδικός: ECDC/AD/2017/SRS-DHOU Πλήρωση κενής θέσης: Αναπληρωτής προϊστάμενος μονάδας Μονάδα: Μονάδα υποστήριξης σε θέματα επιτήρησης και αντίδρασης Κωδικός: ECDC/AD/2017/SRS-DHOU Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS):

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 20.07.2017 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας»

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ------------ Ταχ. Δ/νση: Δώρου 9 T.K. - Πόλη: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων Πλήρωση κενής θέσης Επικεφαλής Ομάδας Διαχείρισης Έργων στη Μονάδα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ECDC/AD/2016/ICT-GLPM) Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Έχοντας υπόψη: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν στα τμήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του Ψ.Ν.Α. και τον/την εκπαιδευτικό που θα οριστεί Υπεύθυνος/νη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ Αθήνα 2/7/2008 Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αριθμ.Πρωτ Αθήνα 2/7/2008 Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αριθμ.Πρωτ. 1155 Αθήνα 2/7/2008 Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα : Αποφάσεις της 77 ης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Συνάδελφοι Η 77 η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε. ενέκρινε τις καταστατικές αλλαγές που εισηγήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΨ0ΑΗ ΟΣ7 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΩΨ0ΑΗ ΟΣ7 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΩΨ0ΑΗ ΟΣ7 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 30/09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 2845 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. &Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΣ: Ταχ. Δ/νση : 2 ο χλμ. Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο ΜΙ Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX:

Ο Ι Κ Ο Ν Ο ΜΙ Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: Ο Ι Κ Ο Ν Ο ΜΙ Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203292 FAX: 210-8215909 http://www.aueb.gr rector@aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΗΣ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2012 Αρ. Πρωτ.:4977 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0308 (NLE) 14708/17 ADD 1 TRANS 506 COWEB 137 ELARG 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2016 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, έχοντας υπόψη της: α. Tις διατάξεις του άρθρου 24, του Ν. 3187/2003

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ΑΠ 7, ΑΠ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ΑΠ 7, ΑΠ Αθήνα, 9 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 602/11/37799 ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ) 2.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/51 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΞΕΔΩΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Ξάνθη 26-07-2017 Α.Π. 17634 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της με αρ.386/24.07.2017 λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 09/02/2016 Αρ. Πρ.: 1377 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, ΞΑΝΘΗ Τηλ.: Φαξ.:

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, ΞΑΝΘΗ Τηλ.: Φαξ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 19.6.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ/ΝΣΗ: 3 Ο χλμ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ 35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 14/12/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: 6Β3ΒΗ ΑΑ8 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 31/12/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 31/12/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 9 Τύπος σύμβασης Κωδικός Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός πίνακας (ΕΠ) ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02) 17.11.2011 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 336 A/5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02) Ενδιαφέρεστε για μια σταδιοδρομία στις υπηρεσίες μας; Τα προσόντα σας αντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων Πλήρωση κενής θέσης Ανώτερου εμπειρογνώμονα διαχείρισης δεδομένων / Επικεφαλής ομάδας υπηρεσιών δεδομένων επιτήρησης στη Μονάδα Υποστήριξης Επιτήρησης και Αντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΝ/ΝΙΑΣ Ημερομηνία 13-5-2016 Αριθμ.Πρωτ.: 10320 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ Τηλ ,-991 Fax:

Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ Τηλ ,-991 Fax: ΑΔΑ: ΩΣΟΑΗ-9ΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης για τη σχολική

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης για τη σχολική ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών της Εκπαίδευσης Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα