ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ. Φορέας Διαχείρισης ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ. Φορέας Διαχείρισης ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ"

Transcript

1 Φορέας Διαχείρισης ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Άστρος Αρκαδίας, Τηλ: , Φαξ: Πληροφορίες: Αναστόπουλος Δήμος M.Sc. Μηχανικός Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 7ΥΡΝ46Ψ8ΒΞ-ΗΧ6 ΑΝ ΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥ Ο Άστρος, 23/ 6 / Αριθ. Πρωτ.: 942 Προς: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Πλατεία Κολοκοτρώνη 20 Τ.Κ.: 22100, Τρίπολη Θέμα: Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. σε θαλάσσια έκταση 50,1 στρεμμάτων στον όρμο Καλαμάκι του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. Σχετ.: Το με α.π /607/ έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με το οποίο διαβιβάστηκε στο Φορέα μας ο φάκελος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Την Κ.Υ.Α υπ αριθμ (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/ ): «Καθορισμός χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων Θεραπνών, Οινούντος και Γερονθρών του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν. Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της περιοχής όρους Πάρνωνα-υγροτόπου Μουστού» και τροποποιήσεις αυτής (δυνάμει των ΦΕΚ 160/ΑΑΠΘ/ και ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/ ). 2. Το Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» 3. Το κεφάλαιο Ε Διοίκηση και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, άρθρο 15 φορείς διαχείρισης παρ. 2γ., όπου αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης υπάγεται και «Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους από τις αρμόδιες αρχές» του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α: «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»), 4. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002, 5. Το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 194Α ), άρθρο 13, όπου αναφέρεται η ίδρυση των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, 6. Το κεφάλαιο Ε Διοίκηση και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, άρθρο 15 φορείς διαχείρισης παρ. 2γ., όπου αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης υπάγεται Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » «Προστασία και βιοποικιλότητας του όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού» Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και «Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους από τις αρμόδιες αρχές» του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α: «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», 7. Την υπ. αριθμό / Εγκύκλιο, «Διευκρινίσεις σχετικά µε θέματα ορισμού. κατάταξης και διαδικασιών κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1650/1986, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002», 8. Το N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/ ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, 9. Την ΚΥΑ 31722/ (ΦΕΚ 2505/Β/ ) «Έγκριση Ειδικού Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», 10. Το Π.Δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων», 11. Την ΥΑ 1958/ (ΦΕΚ 21/Β/ ) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες» 12. Την υπ. αριθμ. 57/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα και σύμφωνα με την Κ.Υ.Α υπ αριθμ (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/ ) και τροποποιήσεις αυτής, το έργο βρίσκεται εντός ορίων χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης, και συγκεκριμένα στις «Εκτάσεις εκτός των περιοχών Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, των Περιοχών Προστασίας της Φύσης, της ζώνης προστασίας Μουστού και των περιοχών με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης», και εκτός του δικτύου Natura Με βάση τα προαναφερθέντα, ο Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού αποφασίζει ομόφωνα: 1. αρνητικά για την έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων για το τμήμα αιγιαλού εμβαδού 244,11 m 2 που έχει αιτηθεί, λόγω ότι οι ανάγκες της μονάδας στη θέση Καλαμάκι εξυπηρετούνται από τις χερσαίες εγκαταστάσεις που διαθέτει η εταιρία στη θέση «Φουσκί», 2. θετικά για την συνέχιση του εν λόγω έργου και αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας από 474 τόνους σε 592,5 τόνους με τους ακόλουθους περιβαλλοντικούς όρους (Π.Ο.): Για να περιοριστεί η παρέμβαση στο τοπίο και η οπτική όχληση, και εφόσον πρόκειται για εντατική μονάδα, ο αριθμός των κλωβών θα πρέπει να υπολογιστεί με βάση τις μέγιστες τελικές ιχθυοφορτίσεις για την προσαρμογή της μονάδας στην τελική παραγωγή των 592,5 τόνων ψαριών ετησίως, έτσι ώστε να τοποθετηθεί ο ελάχιστος δυνατός αριθμός κλωβών. Όλα τα συστήματα προστασίας από θηρευτές θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά, μη θανατηφόρα και να αποτρέπουν τον αποκλεισμό της άγριας πανίδας. Συνιστάται, όπου απαιτείται, να τοποθετούνται επιφανειακά δίχτυα για την αποτροπή άγριων πτηνών. Η προτεινόμενη λύση όπου υπάρχουν ανάλογα προβλήματα είναι η χρήση τεταμένου διχτυού (χρησιμοποιώντας συνδυασμό βαριδιών και σχοινιών). Τα δίχτυα θα πρέπει να έχουν τέτοιο μέγεθος ματιού ώστε να αποφεύγεται η παγίδευση πτηνών και να είναι τεταμένα με τη βοήθεια βυθιζόμενων βαριδιών. Όλα τα δίχτυα θα πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται τακτικά. Όποιο ζώο ή πτηνό παγιδεύεται θα πρέπει να απελευθερώνεται απευθείας στο φυσικό του περιβάλλον ενώ αν έχει τραυματιστεί σοβαρά θα πρέπει με συμφωνία της αρμόδιας αρχής να απομακρύνεται με ανθρωπιστικό τρόπο. Τα βιολογικά και φυσικοχημικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των παράκτιων υδάτων της μονάδας και της περιοχής που γειτνιάζει άμεσα με αυτήν θα παρακολουθούνται συστηματικά με ευθύνη του φορέα Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

3 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού λειτουργίας και από πιστοποιημένο εργαστήριο, με σκοπό την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την λειτουργία της μονάδας στην οικολογική κατάσταση των παράκτιων υδάτων. Tα βιολογικά και φυσικοχημικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των ιζημάτων του πυθμένα της μονάδας και περιοχής που γειτνιάζει άμεσα με αυτήν, θα παρακολουθούνται συστηματικά με ευθύνη του φορέα λειτουργίας και από πιστοποιημένο εργαστήριο, με σκοπό την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την λειτουργία της μονάδας στην οικολογική κατάσταση του βυθού στον όρμο και στην ευρύτερη περιοχή αυτού. Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω θα πρέπει να συνταχθεί πρόγραμμα παρακολούθησης στο οποίο θα καθορίζονται οι παράμετροι και οι δείκτες που θα παρακολουθούνται και η περιοδικότητα των δειγματοληψιών, ενώ θα ορίζονται και συγκεκριμένοι χρόνοι στους οποίους οι σχετικές αναφορές θα υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Σχέδιο του προγράμματος παρακολούθησης θα προταθεί από τον φορέα λειτουργίας του έργου και θα οριστικοποιηθεί μετά από συνεργασία και τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Ο φορέας λειτουργίας του έργου θα τηρεί αρχείο με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, εύχρηστο και με άμεση πρόσβαση για τακτικό ή έκτακτο έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο αρχείο θα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων, αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου στην κατάσταση διατήρησης του θαλάσσιου οικοσυστήματος και προτάσεις για τυχόν βελτιώσεις στη λειτουργία της μονάδας ή και στον σχεδιασμό παρακολούθησης. Οι αναφορές θα αποστέλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στις αρμόδιες υπηρεσίες (στην Δ/νση Υδάτων Πελ/σου και στην υπηρεσία Αλιείας) στα χρονικά διαστήματα που θα έχουν συμφωνηθεί στο πρόγραμμα παρακολούθησης. Ο φορέας λειτουργίας του έργου δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που αντιληφθεί έμμεσα ή άμεσα, ξαφνική ή απροσδόκητη οξεία περιβαλλοντική επιβάρυνση στην περιοχή της μονάδας ή στο ευρύτερο αυτής περιβάλλον για τον οποιοδήποτε λόγο (ενδογενή δηλ. σχετιζόμενο με τη λειτουργία της μονάδας, ή εξωγενή δηλ. σχετιζόμενο με το εξωτερικό περιβάλλον), θα προβεί άμεσα και εκτάκτως στην απαραίτητη δειγματοληψία με σκοπό να εξακριβώσει τα αίτια της επιβάρυνσης και θα ενημερώσει γραπτώς τις αρμόδιες υπηρεσίες αυθημερόν. Τα δίχτυα των ιχθυοκλωβών θα διατηρούνται καθαρά, ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία του νερού και θα αντικαθίστανται όποτε η κατάσταση της καθαριότητας τους το επιβάλλει. Στην πλωτή μονάδα δεν θα διατηρούνται ιχθυοτροφές για την αποφυγή κινδύνου ρύπανσης της θάλασσας σε περίπτωση ατυχήματος. Τα νεκρά και άρρωστα ψάρια θα απομακρύνονται και οι ποσότητες των νεκρών ψαριών θα καταγράφονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για τη γονιδιακή θωράκιση του ελεύθερου ιχθυοπληθυσμού, τα άρρωστα και παραμορφωμένα ψάρια θα θανατώνονται και θα παραδίνονται για ειδική διαχείριση και δεν θα ρίχνονται για κανένα λόγο στη θάλασσα. Στα υλικά κατασκευής ή και εμποτισμού, επάλειψης, βαφής, συγκόλλησης των πλωτών εγκαταστάσεων δεν θα εμπεριέχονται ουσίες που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θεωρούνται επικίνδυνες για το θαλάσσιο και γενικότερα το υδάτινο περιβάλλον και για τις οποίες ισχύουν περιορισμοί στην κυκλοφορία και χρήση τους. Στην μονάδα δεν θα χρησιμοποιούνται ουσίες που μπορούν να δημιουργήσουν ελαιώδη κατάλοιπα, ο δε φορέας του έργου θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Δεν θα γίνεται καμία ανεξέλεγκτη διάθεση (π.χ. απόρριψη, εκροή, εναπόθεση) των αποβλήτων που παράγονται από τις εργασίες κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας (π.χ. κάθε είδους λιπαντικών, υγρών συσσωρευτών ή άλλων υγρών και καύσιμων, συσκευασιών, κάθε είδους απορριμμάτων των εγκαταστάσεων κ.λπ.), ενώ η διαχείρισή τους θα γίνεται ανάλογα με τη φύση τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

4 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Τα υλικά που είναι ανακυκλώσιμα θα διατίθενται προς ανακύκλωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υλικά δε, που τυχόν περιλαμβάνουν επικίνδυνα υλικά (βαρέα μέταλλα κ.λπ.) θα διατίθενται ξεχωριστά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και οι άχρηστοι συσσωρευτές θα παραδίδονται σε διαχειριστή που λειτουργεί με νόμιμη άδεια και θα διατηρείται αρχείο πρωτοκόλλων παράδοσης παραλαβής με αναγραφή των ποσοτήτων, υπογεγραμμένων και σφραγισμένων από τον παραλήπτη. Κατά την φάση λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα τηρείται σχολαστικά η καθαριότητα του εσωτερικού αλλά και του περιβάλλοντος χώρου και τα άχρηστα υλικά θα οδηγούνται σε κατάλληλους χώρους όπου πραγματοποιείται νομίμως οργανωμένη συγκέντρωση και διάθεση απορριμμάτων. Τα στερεά απορρίμματα από τους χώρους εκτροφής των ψαριών, από τα υλικά αποσυσκευασίας των ιχθυοτροφών καθώς και από το προσωπικό της μονάδας, θα απομακρύνονται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό και θα διατίθενται σε χώρους όπου γίνεται οργανωμένη συγκέντρωση και διάθεση απορριμμάτων και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η περιοχή της ακτής που βρίσκεται κοντά στη μονάδα θα πρέπει να διατηρείται καθαρή και τυχόν άχρηστα υλικά που προκύπτουν από τη μονάδα θα απομακρύνονται. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της μονάδας ο φορέας του έργου με δική του ευθύνη και δικούς του πόρους και μέσα σε εύλογο χρόνο που θα συμφωνηθεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα επαναφέρει τη μισθωμένη θαλάσσια έκταση στην αρχική της κατάσταση και το σύνολο του εξοπλισμού της θα διατεθεί προς ανακύκλωση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Με εκτίμηση Μαρία Αναγνωστοπούλου Πρόεδρος του Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

5 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» Αριθμός συνεδρίασης: 5/2015 Ημερομηνία, ώρα: Δευτέρα 20 Ιουλίου, ώρα 12:00 μ.μ. Τόπος: Άστρος, Αρκαδίας, ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1. Έγκριση παραδοτέων Υποέργου 1 στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ για τον μήνα Ιούνιο Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κος Μήλιος Δημήτριος ελέγχει τις παρουσίες των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού που έχουν ορισθεί σύμφωνα την αριθ. 149/2014 απόφαση της 9 ης συνεδρίασης του Δ.Σ. στις και τους καλεί να υπογράψουν το έγγραφο παρουσίας τους. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει την εκπροσώπηση και σύνθεση της Επιτροπής ως εξής: Μέλη Επιτροπής Πιστοποίησης & Παρακολούθησης για το Υποέργο 1, οι: 1. κ. Μήλιος Δημήτριος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής. 2. κ. Χρήστος Χρυσομάλλης, ως μέλος της Επιτροπής. 3. κ. Μαχαίρας Παναγιώτης, ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής θέτει υπόψη την απόφαση 149/2014 του Δ.Σ. με την οποία είχε αποφασισθεί η σύσταση της εν λόγω Επιτροπής και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης σύμφωνα με την πρόσκληση. Ο κος. Μήλιος παρουσιάζει στο σώμα τα παραδοτέα κάθε υπαλλήλου και συγκεκριμένα των: 1. Αγνή Αναστασιάδη 2. Δήμο Αναστόπουλο 3. Διαμαντή Αρβανίτη 4. Αγγελική Δήμα 5. Φωτεινή Δημάκου 6. Ιωάννη Δημητρακόπουλο 7. Γεώργιο Κωλέττη Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8. Γεώργιο Λυτρίβη 9. Αργύριο Μπόγλη 10. Πανταζή Κατερίνα 11. Άννα Κανελίδου 12. Γεώργιο Τρυφωνόπουλο 13. Κωνσταντίνο Μάγγο 14. Αγγελική Δημητρακοπούλου για τις ενέργειες που πραγματοποίησε ο κάθε υπάλληλος στα πλαίσια της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του ΕΠΠΕΡΑΑ με κωδικό : ΑΠΟΦΑΣΗ: Η Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την θετική εισήγηση της στο Δ.Σ. του Φ.Δ. και μετά και την ολοκλήρωση του ελέγχου των παραδοτέων, την έγκριση των εκθέσεων αυτεπιστασίας-φύλλων εργασιών του κάθε υπαλλήλου για το μήνα Ιούνιο 2015 και οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος. Συντάσσεται δε προς τούτο Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής η οποία και θα εισηγηθεί σχετικά στο Δ.Σ. για τις δικές του ενέργειες. Τα μέλη της Επιτροπής: 1. κος. Μήλιος Δημήτριος, Πρόεδρος της Επιτροπής. 2. κος. Χρήστος Χρυσομάλλης, μέλος της Επιτροπής. 3. κος. Μαχαίρας Παναγιώτης, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής

7 ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» βιοποικιλότητας Ονομ/μο Απασχολούμενου: Αγγελική Ι. Δήμα Ειδικότητα στο ΦΔ: ΠΕ Οικονομολόγος/Λογίστρια Έτος: 2015 Μήνας: Ιούνιος Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία Υ1 και σύνολο 1 Δευτέρα # Αργία ΤΔΠΠ 2 Τρίτη 3 Τετάρτη 4 Πέμπτη 5 Παρασκευή Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου # Πληρωμή Προμηθευτών μέσω e-banking & επικ. μαζί τους ότι έγινε η μεταφορά στο λογαριασμό τους # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # Εκτύπωση κινήσεων λογαρ. ΦΔ στην ΕΤΕ # Ενημέρωση αρχείου λογιστικού περιεχομένου # Επικοινωνία με το Λογιστή Φοροτεχνικό του ΦΔ # Διαχείρ. χρημάτων λογ/σμού ΕΠΠΕΡΑΑ και Έλεγχος Ταμείου # Επικ. με ΕΤΕ, κατάστημα Άστρους, για τα έξοδα μεταφοράς στην Τ.τ.Ε. και από την Τ.τ.Ε. # Συμμετοχή στην συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου Προμήθειας Επίπλων των Κέντρων Ενημέρωσης του ΦΔ Υποέργου 1, ως γραμματέας της Επιτροπής Αξιολόγησης # Προετοιμασία του Μην. Δελτ. Δήλ. Δαπ. (ΔΔΔ) με όλα τα συνημμένα αρχεία που απαιτούνται ΥΠ1 για τον 05/2015 # Επικ. με ΣΕΠΕ για το Δελτίο Ελέγχου για το ατύχημα Λυτρίβη # Επικ. με τον Πρόεδρο και τον Τεχνικό Ασφαλείας για το ότι ξεκίνησαν οι διαδικασίες από το ΣΕΠΕ # Επικ. με τον Λυτρίβη Γ. για παροχή της Ιατρικής Γνωμάτευσης # Προσπάθεια επικ. με τη Νομικό του ΦΔ και αποστολή μηνύματος για παροχή διευκρινιστικών απαντήσεων για την έγγραφη γνώμη του ΦΔ για το ατύχημα Λυτρίβη # Εκκαθάριση μηνυμάτων του & του στο webmail # Σύνταξη μισθοδ. κατάστασης των εργαζομένων στο ΦΔ για το μήνα Μάιο 2015 # Διενέργεια πληρωμών Μισθ. 05/2015 μέσω e-banking # Δημιουργία αρχείου ΑΠΔ για τον 05/2015 # Επικ. με τον Ορκωτό Λογιστή (τηλεφωνική επικοινωνία) του ΦΔ για προγραμματισμό της ημερομηνίας ελέγχου της χρήσης του έτους 2014 # Σύνταξη κειμένου για το ατύχημα Λυτρίβη # Συνεργασία με το Λογιστή Φοροτεχνικό του ΦΔ # Eνέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Μισθοδ. & Λογιστ. Προγρ. # Κανονική άδεια # Κανονική άδεια Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 6 Σάββατο 7 Κυριακή 8 Δευτέρα 9 Τρίτη 10 Τετάρτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ # Σύνδεση στην εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (ΕΣΥΠ) στο TaxisNet.gr για εκτύπωση αποδεικτικών, για έγκριση λογαριασμού Παρόχου (OTE ΑΕ) # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. & άνοιγμα νέων λογαριασμών στο Λογιστικό Σχέδιο # Διαχείρ. χρημάτων λογ/σμού ΕΠΠΕΡΑΑ και Έλεγχος Ταμείου # Επικ. με Τ.τ.Ε., Κατάστημα Τρίπολης, για διευκρινήσεις επί της διαδικασίας επιστρ. των χρημάτων από τον Λογ. Ταμ. Διαχείρ. # Μήνυμα σε Πρόεδρο για ενημέρωσή του # Μεταφορά του ποσού εκκαθάρισης στο Πρόγραμμα της Ε.Ε. ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ έτους 2013 (EVS) # Επικ. με το Λογιστή Φοροτεχνικό του ΦΔ # Πληρωμή Παρ. Υπηρ. Δημιουργ. Ιστοσελίδας και Τεχνικού Ασφαλείας # Πληρωμή Φόρου Προμηθειών 04/2015 μέσω e-banking # Πληρωμή Παρ. Υπηρ. Ελέγχου και Έκδοσης Κάρτας Καυσαερίων για τα (4) αυτοκίνητα του ΦΔ # Έλεγχος σχετ. δικαιολ. & ετοιμασία παραστατικών (Ημερ. Μετακ..,Αποδ. Δαπ.,) για καταχώρηση Μετακινήσεων # Προσπάθεια μεταφοράς του ποσού στην Τ.τ.Ε., Κατ. Τρίπολης # Ετοιμασία επιταγών για υπογραφή τους από Πρόεδρο # Ετοιμασία καταθετηρίου για Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων # Εκτύπωση δηλώσεων Χαρτοσήμου για την Παρακράτηση 0,10% για Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για τη ΔΟΥ Τρίπολης # Συμπλήρωση κειμένου για το ατύχημα Λυτρίβη # Επικ. με ΣΕΠΕ, για διευκρινήσεις για τα ζητηθέντα # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # Επικ. με τον Τεχνικό Ασφαλείας για ενημέρωσή του # Προσπάθεια επικ. με τη Νομικό του ΦΔ για ενημέρωσή της και για ολοκλήρωση της σύμφωνης γνώμης του ΦΔ για το ατύχημα-αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος # Σύνδεση στην εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (ΕΣΥΠ) στο TaxisNet.gr για έγκριση λογαριασμού Παρόχου (COSMOTE ΑΕ) & για την εκτύπωση του αποδεικτικού # Επικ. με Τ.τ.Ε. και την ΕΤΕ για τη δυσκολία της ηλεκτρονικής μεταφοράς των χρημάτων στον Λογ. του ΦΔ στην Τ.τ.Ε. # Σύνταξη Αποφ. Ανάληψης, καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής, σύνταξη Μητρώου Δεσμ. # Έλεγχος σχετ. δικαιολ. & ετοιμασία παραστατικών (Ημερ. Μετακ..,Αποδ. Δαπ.,) για καταχώρηση Μετακινήσεων # Υποβολή ΥΔ Εργοδότη για Λυτρίβη Γεώργιο, στο ΙΚΑ, Γραφείο Άστρους # Πληρωμή τηλεπικ. (ΟΤΕ-(2) Λογ., Cosmote-(1) λογ.,) & ΔΕΥΑΒΚ μέσω e-banking # Επικ. με Πρόεδρο για ενημέρωσή του για τη μη δυνατότητα μεταφοράς των χρημάτων στην Τ.τ.Ε. # Διαχείρ. χρημάτων λογ/σμού ΕΠΠΕΡΑΑ και Έλεγχος Ταμείου # Ετοιμασία επιταγών για υπογραφή τους από Πρόεδρο # Συμπλήρωση κειμένου για το ατύχημα Λυτρίβη & αποστολή του στον Πρόεδρο για τελική έγκριση # Επικ. με τη Νομικό του ΦΔ για ολοκλήρωση της σύμφωνης γνώμης του ΦΔ για το ατύχημα # Επικ. με ΣΕΠΕ, για την ημερομηνία που θα γίνει ο έλεγχος και Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

9 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία η συνάντηση με τους μάρτυρες και για την παράδοση των ζητηθέντων αύριο Πέμπτη, στο γραφείο της Τρίπολης # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # Μελέτη εγκυκλίων του Υπ. Εσωτ. & Διοικ. Ανασυγκρότησης, που εστάλησαν από το ΥΠΑΠΕ # Εξωτερικές εργασίες 11 Πέμπτη 12 Παρασκευή 13 Σάββατο 14 Κυριακή 15 Δευτέρα Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ # Υποβολή δήλωσης και πληρωμή Χαρτοσήμου στη ΔΟΥ Τρίπολης & πληρωμή στην ΕΤΕ για την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημ. Συμβ. # Πληρωμή μετακινήσεων Προέδρου # Συνάντηση με τον Πρόεδρο # Πληρωμή Προμηθευτή Υλικών Προώθησης και Ενημ-Ευαισθ. # Σύνταξη Αποφ. Ανάληψης, καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής, σύνταξη Μητρώου Δεσμ. # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # Μελέτη εγκυκλίου του Υπ. Εσωτ. & Διοικ. Ανασυγκρότησης, που εστάλη από το ΥΠΑΠΕ # Επικ. με ΣΕΠΕ, για την παράδοση των ζητηθέντων αύριο Παρασκευή, στο γραφείο του Ναυπλίου # Διαχείρ. χρημάτων λογ/σμού ΕΠΠΕΡΑΑ και Έλεγχος Ταμείου # Συμμετοχή στην διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια επιπρόσθετου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ως γραμματέας της επιτροπής αξιολόγησης # Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή αλληλογραφίας # Εκκαθάριση μηνυμάτων του & του στο webmail # Ηλεκτρονικό μήνυμα στη Δ/νση Οικον. Υπηρ., Τμ. Παρακολ. Εποπτ. Φορέων για τι ς ενέργειες που έχουν γίνει για τον Λογαριασμό των Ταμειακών Διαθεσίμων στην Τ.τ.Ε. # Πληρωμή Προμηθευτή Ράμπας Πρόσβασης ΑΜΕΑ & Παρ. Υπηρ. Διαμορφ. Κήπου Δημοτ. Σχολείου Πλατάνου # Υποβολή ζητηθέντων στο ΣΕΠΕ, γραφείο Ναυπλίου, για το ατύχημα του Λυτρίβη Γεωργίου # Επικοινωνία με το Λογιστή Φοροτεχνικό του ΦΔ # Διαχείρ. χρημάτων λογ/σμού ΕΠΠΕΡΑΑ και Έλεγχος Ταμείου # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # Σύνταξη Αποφ. Ανάληψης, καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής, σύνταξη Μητρώου Δεσμ. # Προετοιμασία του Μην. Δελτίου 3 στο ΥΠΑΠΕ (Δ/νση Δημοσ. Αναφορών & ΠΥ, Τμ. Παρακ. Εποπτ. Φορέων) για την Δ39 για τον μήνα Απρίλιο 2015 # Eνέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Μισθοδ. & Λογιστ. Προγρ. και Microsoft Outlook # Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας # Μήνυμα σε Λογίστρια Προέδρου κ. Μήλιου Δ., για έκδοση φορολογικής ενημερότητας # Αποστολή ΑΠΔ 05/2015 # Δημιουργ. & αποστ. αρχείου, ηλεκτρονικά, σε ΤΣΜΕΔΕ για τη δημιουργία κωδ. πληρ. για τον 05/2015 # Σύνταξη & ηλεκτρ. αποστολή Πίνακα Μισθοδ. 3 για τον 05/2015 για το ΥΠΑΠΕ & το Υπ. Οικον., Γ.Λ.Κ., Δ/νση 22 # Τελική σύνταξη και αποστ., ηλεκτρονικά, του Μην. Δελτίου 3 Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

10 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία στο ΥΠΑΠΕΝ (Δ/νση Δημοσ. Αναφορών & ΠΥ, Τμ. Παρακ. Εποπτ. Φορέων) για την Δ39 για τον μήνα Μάιο 2015, αφού έγινε συμφωνία των στοιχείων του με τα στοιχεία του Μητρώου Δεσμεύσεων # Σύνταξη Αποφ. Ανάληψης, καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής, σύνταξη Μητρώου Δεσμ. & σύνταξη και ηλεκτρ. αποστολή τελικών στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων για τον 05/2015 # Προετοιμασία του Μην. Δελτ. Δήλ. Δαπ. (ΔΔΔ) με όλα τα συνημμένα αρχεία που απαιτούνται ΥΠ1 για τον 05/2015 # Συνεργασία με το Λογιστή Φοροτεχνικό του ΦΔ # Συγκεντρ. ζητηθέντων στοιχείων από Ορκωτό για τον προγραμματισμένο έλεγχο του έτους 2014 και ηλεκτρονική αποστολή τους # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # Προετοιμασία της Έκθεσης του 2014 για τον Ορκωτό # Επικ. με Τ.τ.Ε., Αθήνα, για διευκρίνιση για τη μεταφορά του επόμενου ποσού της επιχορήγησης κατευθείαν στον λογαριασμό Ταμ. Διαθεσίμων του ΦΔ στην Τ.τ.Ε. # Επικ. με ΥΠΑΠΕΝ (Δ/νση Δημοσ. Αναφορών & ΠΥ, Τμ. Παρακ. Εποπτ. Φορέων) για το ίδιο θέμα # Επικ. με ΕΤΕ, Κατάστημα Άστρους, για το ίδιο θέμα # Ενημέρωση Βιβλίου Αδειών έως και τον 05/ Τρίτη 17 Τετάρτη 18 Πέμπτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ # Έλεγχος από το ΣΕΠΕ & συνάντηση με του ς μάρτυρες για το ατύχημα του Λυτρίβη Γεωργίου # Ενημέρωση αρχείου μισθοδοτικού περιεχομένου # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # Συγκεντρ. ζητηθέντων στοιχείων από Ορκωτό για τον προγραμματισμένο έλεγχο του έτους 2014 και ηλεκτρονική αποστολή τους # Προετοιμασία φακέλων για τον έλεγχο του 2014 από τον Ορκωτό Λογιστή & φωτοτυπίες # Εξωτερικές εργασίες # Αποστολή στο φαξ του ΣΕΠΕ στην Τρίπολη, τη Βεβαίωση του Λυτρίβη Γ. από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αρκαδίας # Εισαγωγή θεμάτων στην Πρόσκληση, σύνταξη εισήγησης για το ΔΣ και συνημμένο # Προετοιμασία και τελική σύνταξη του Μην. Δελτ. Δήλ. Δαπ. (ΔΔΔ) με όλα τα συνημμένα αρχεία που απαιτούνται και ηλεκτρ. αποστολή στο ΟΠΣ & στο ΕΠΠΕΡΑΑ ΥΠ1 για τον 05/2015 # Προετοιμασία και τελική σύνταξη του Μην. Δελτ. Δήλ. Δαπ. (ΔΔΔ) με όλα τα συνημμένα αρχεία που απαιτούνται και ηλεκτρ. αποστολή στο ΟΠΣ ΥΠ11 για τον 05/2015 # Έλεγχος παραστατικών 05/2015 # Προετοιμασία φακέλων για τον έλεγχο του 2014 από τον Ορκωτό Λογιστή & φωτοτυπίες # Ταχυδρ. αποστολή των Μην. ΔΔΔ, ΥΠ1 & ΥΠ11, με όλα τα συνημμ. αρχεία, που απαιτούνται, στο ΕΠΠΕΡΑΑ, για τον 05/2015 # Ετοιμασία επιταγών για υπογραφή τους από Πρόεδρο # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # Διαχείρ. χρημάτων λογ/σμού ΕΠΠΕΡΑΑ και Έλεγχος Ταμείου # Ετοιμασία αιτήματος καταβολής της 21ης δόσης εκταμίευσης, στο ΕΠΠΕΡΑΑ # Συνεργασία με το Λογιστή Φοροτεχνικό του ΦΔ # Διενέργεια πληρωμών ΙΚΑ & ΤΣΜΕΔΕ 05/2015 μέσω e- Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

11 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία banking # Προετοιμασία της Έκθεσης του 2014 για τον Ορκωτό # Διαχείρ. χρημάτων λογ/σμού ΕΠΠΕΡΑΑ και Έλεγχος Ταμείου # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. 19 Παρασκευή 20 Σάββατο 21 Κυριακή 22 Δευτέρα 23 Τρίτη 24 Τετάρτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου και διανομή αλληλογραφίας # Εκκαθάριση μηνυμάτων του & του στο webmail # Συνεργασία με το Λογιστή Φοροτεχνικό του ΦΔ # Προετοιμασία της Έκθεσης του 2014 για τον Ορκωτό και ηλεκτρονική αποστολή της, μαζί με τα υπόλοιπα ζητηθέντα # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # Ετοιμασία και εκτύπωση επιστολών Ορκωτού προς ΕΤΕ και Δικηγόρο, για υπογραφή του ς από την Πρόεδρο # Προετοιμασία φακέλων για τον έλεγχο του 2014 από τον Ορκωτό Λογιστή & φωτοτυπίες # Eνέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Μισθοδ. & Λογιστ. Προγρ. και Microsoft Outlook # Επικ. με τον Ορκωτό Λογιστή του ΦΔ # Επικ. με τη Λογίστρια του Προέδρου για έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας του ΦΔ # Επικ. με τον Πρόεδρο του ΦΔ # Ολοκλήρωση και ηλεκτρονική & ταχυδρομική αποστολή αιτήματος κατανομής της 21ης δόσης της πράξης του ΕΠΠΕΡΑΑ (Σύνταξη Πίνακα Δαπ., που πρέπει να καλύψει ο ΦΔ το Γ τρίμ. του 2015), σε συνεργασία με τον Συντονιστή του Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, κ. Μπόγλη Αργ. (& για έγκρισή του από το ΔΣ) # Σύνταξη εισήγησης/εισηγήσεων για το ΔΣ & συνημμένα # Οργάνωση των φακέλων του έργου # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # Διαχείρ. χρημάτων λογ/σμού ΕΠΠΕΡΑΑ και Έλεγχος Ταμείου # Επικ. με το Λογιστή Φοροτεχνικό του ΦΔ # Ταχυδρ. αποστολή της επιστολής του Ορκωτού για παροχή στοιχείων προς τη Νομικό του ΦΔ # Παράδοση της επιστολής του Ορκωτού για παροχή στοιχείων προς την ΕΤΕ, Κατάστημα Άστρους # Προετοιμασία φακέλων για τον έλεγχο του 2014 από τον Ορκωτό Λογιστή & φωτοτυπίες # Έκδοση τιμολογίου για είσπραξη επιχορήγησης από ΚΕΚ Αττικής και αποστολή στο ΦΑΞ (μαζί με τον ΙΒΑΝ) # Εκτύπωση Κίνησης αυτοκινήτου # Διενέργεια ελέγχου έτους 2014 από τον Ορκωτό # Ετοιμασία και εκτύπωση επιστολών Ορκωτού προς Προμηθευτές, για υπογραφή του ς από την Πρόεδρο # Προετοιμασία φακέλων για τον έλεγχο του 2014 από τον Ορκωτό Λογιστή & φωτοτυπίες # Συνεργασία με το Λογιστή Φοροτεχνικό του ΦΔ # Φωτοτυπίες για τον έλεγχο του 2014 από τον Ορκωτό Λογιστή & ταχυδρομική αποστολή τους # Διαχείρ. χρημάτων λογ/σμού ΕΠΠΕΡΑΑ και Έλεγχος Ταμείου # Σύνταξη & εκτύπωση δήλωσης Φόρου Προμηθειών 05/2015 # Ταχυδρ. αποστολή στη Δ/νση ΠΥ & Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμ. Παρακολ. Εποπτευόμενων Φορέων του ΥΠΑΠΕ: του Πίν. 3 Μισθοδ.,, του μηνιαίου Δελτίου 3 για τη Δ39 Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

12 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία & του Μητρώου Δεσμεύσεων - για τον 05/2015 # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # Πληρωμή Προμηθ. & Εγκαταστάτη Καμερών Ασφαλ. CCTV # Σύνταξη Αποφ. Ανάληψης, καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής, σύνταξη Μητρώου Δεσμ. # Έκδοσή ΔΕΔ για πληρωμή Προμηθ. Φαρμακευτικού Υλικού 25 Πέμπτη 26 Παρασκευή 27 Σάββατο 28 Κυριακή 29 Δευτέρα Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. & άνοιγμα νέων λογαριασμών στο Λογιστικό Σχέδιο # Πληρωμή Προμηθ. Φαρμακευτικού Υλικού # Πληρωμή Μετακιν. Προσωπικού, μελών ΔΣ & Εθελοντών # Επικοιν. & συνεργασία με το Λογιστή Φοροτεχνικό του ΦΔ # Υποβολή της δήλωσης Φόρου Προμηθειών 05/2015 στη ΔΟΥ Τρίπολης, Γραφείο Άστρους # Αποστολή επιστολών Ορκωτού προς Προμηθευτές # Σύντ. δήλωσης ΦΜΥ & ΦΕΕ 05/2015 και υποβολή στο gsis.gr # Διαχείρ. χρημάτων λογ/σμού ΕΠΠΕΡΑΑ και Έλεγχος Ταμείου # Επικ. με Προμηθευτή & μέλος ΔΣ ότι πραγματοποιήθηκε η πληρωμή τους # Πληρωμή Προμηθ. & Εγκαταστάτη των Συναγερμών Αυτοκιν. # Εκκαθάριση μηνυμάτων του & του στο webmail # ΔΣ # Προσπάθεια παραλαβής του Κωδ. Πληρωμής της Δήλωσης του Φόρου Προμηθειών 05/2015 από τη ΔΟΥ Τρίπολης, Γραφείο Άστρους # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # Σύνταξη Αποφ. Ανάληψης, καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής, σύνταξη Μητρώου Δεσμ. # Ηλεκτρονική αποστολή ζητηθέντων από Ορκωτό # Eνέργειες για αντίγρ. ασφαλ. Μισθοδ. & Λογιστ. Προγρ. και Microsoft Outlook # Διαχείρ. χρημάτων λογ/σμού ΕΠΠΕΡΑΑ και Έλεγχος Ταμείου # Επικ. με Εθελοντές ότι πραγματοποιήθηκε η πληρωμή τους # Σύνταξη εισηγήσεων θεμάτων εκτός Ημερησίας για το ΔΣ # Επικ. με ΔΟΥ Τρίπολης, Γραφείο Άστρους, για την μη έκδοση Ταυτότ. Πληρ. για τη Δήλωση του Φόρου Προμ. 05/2015 # Πληρωμή Προμηθ. Μελανιού για τον εκτυπωτή και αποστολή στο φαξ την πληρωμή του # Διεκπεραίωση εργασιών Πρωτοκόλλου # Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού # Επικ. με την Οικον. Υπηρ. του Δ. Βορ. Κυνουρίας για το Τιμολόγιο της Προγραμματικής Σύμβασης # Σύνταξη, διαμόρφ. & εκτύπωση αρχείου Ειδικού Βιβλίου Τροποπ. Ωραρίου Εργασίας & Υπερωριών για τον 07/2015 # Επικοινωνία με το Λογιστή Φοροτεχνικό του ΦΔ # Σύνταξη Αποφ. Ανάληψης, καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής, σύνταξη Μητρώου Δεσμ. # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # Επικ. με ΔΟΥ Τρίπολης & Γραφείο Άστρους, για την μη έκδοση Ταυτότ. Πληρ. για τη Δήλωση του Φόρου Προμ. 05/2015 # Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης Εργοδότη για Λυτρίβη Γεώργιο για υποβολή της στο ΙΚΑ, ίδια με την πρώτη Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

13 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 30 Τρίτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ # Έλεγχος σχετ. δικαιολ. & ετοιμασία παραστατικών (Ημερ. Μετακ..,Αποδ. Δαπ.,) για καταχώρηση Μετακινήσεων # Επικ. με την Οικον. Υπηρ. του Δ. Βορ. Κυνουρίας για το Τιμολόγιο της Προγραμματικής Σύμβασης # Σύνταξη Αποφ. Ανάληψης, καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής, σύνταξη Μητρώου Δεσμ. # Παραλαβή αντιγράφου της Δήλωσης Φόρου Προμηθειών 05/2015 από ΔΟΥ Τρίπολης, Γραφείο Άστρους # Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο Λογιστ. Πρόγρ. # Διαχείρ. χρημάτων λογ/σμού ΕΠΠΕΡΑΑ και Έλεγχος Ταμείου # Συνάντηση εργασίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΑΠΕΝ κ. Τσιρώνη Γιάννη Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1 Δημήτριος Μήλιος Γεώργιος Σωτηρίου Χρήστος Χρυσομάλλης Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

14 ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» βιοποικιλότητας Ονομ/μο Απασχολούμενου: Κανελίδου Άννα Ειδικότητα στο ΦΔ: ΠΕ Δασολόγος Έτος: 2015 Μήνας: Ιούνιος Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 1 Δευτέρα # ΑΡΓΙΑ 2 Τρίτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Ρεπό (λόγω εργασίας Σάβ. 30/05/2015) 3 Τετάρτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Ρεπό (λόγω εργασίας Κυρ. 31/05/2015) 4 Πέμπτη 5 Παρασκευή 6 Σάββατο Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Αποδελτίωση Δελτίων Τύπου (Γιορτή Κερασιών, Πρόσκληση Ημερίδας Καρυών) Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Προετοιμασία υλικού (γραφιστικής ύλης) για την Ημερίδα στις Καρυές (Υπ.1. «Υπηρεσίες Διοργάνωσης Ενημερωτικών Ημερίδων») στις 6/6/2015. # Επικοινωνία με ανάδοχο προμήθειας φαρμακευτικού υλικού # Παραλαβή, τακτοποίηση και κατανομή φαρμακευτικού υλικού στα οχήματα του ΦΔ. # Αποδελτίωση παλαιότερων Δελτίων Τύπου (Πρόσκληση Ημερίδας, Μέτρα για αρωματικά φυτά) και νέου Δ.Τ. (Ολοκλήρωση Μεσόγειος S.O.S.) # Ολοκλήρωση συμπλήρωσης του Μηνιαίου Φύλλου Εργασίας Μήνα Μαίου. # Συνάντηση εργασίας με στελέχη του Φ.Δ. σχετικά με την υπηρεσία παραγωγής τηλεοπτικού μηνύματος (Υπ. 1: «Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων») # Προετοιμασία υλικού (γραφιστικής ύλης) για την Ημερίδα στις Καρυές (Υπ.1. «Υπηρεσίες Διοργάνωσης Ενημερωτικών Ημερίδων») στις 6/6/2015. # Παρακολούθηση της Ημερίδας που διοργάνωσε ο Φ.Δ. στις Καρυές Λακωνίας, στα πλαίσια του Υπ.1 «Υπηρεσίες Διοργάνωσης Ενημερωτικών Ημερίδων» με θέμα «Ο φυσικός πλούτος της ; αειφορική χρήση και εκμετάλλευση αυτού». Γραμματειακή Υποστήριξη. Λήψη φωτογραφιών. Πώληση προωθητικού υλικού του Φ.Δ.. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 7 Κυριακή 8 Δευτέρα 9 Τρίτη 10 Τετάρτη 11 Πέμπτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Καταχώρηση-αποθήκευση φωτογραφιών από την παρακολούθηση της Ημερίδας στις 6/6/2015. Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Αποδελτίωση παλαιού Δελτίου Τύπου (Ολοκλήρωση Μεσόγειος S.OS). # Τακτοποίηση προωθητικού υλικού, προς πώληση στην ημερίδα, στους χώρους φύλαξης τους στα γραφεία του Φ.Δ. # Παροχή Υπηρεσιών στο Οικονομικό Τμήμα του Φ.Δ.: Συμπλήρωση Μπλοκ Αποδείξεων, προς μελλοντική χρήση. # Ηλεκτρονική Επικοινωνία με ανάδοχο Υπ.12 «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας», σχετικά με την εξέλιξη του έργου. # Ηλεκτρονική Ενημέρωση. # Συνάντηση εργασίας με στελέχη του Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης του Φ.Δ.. σχετικά με τρέχοντα θέματα. Καταμερισμός εργασιών. # Μελέτη-ανάγνωση του υπάρχοντος Σχεδίου Διαχείρισης, με σκοπό την επικαιροποίηση του. # Αποδελτίωση Δελτίου Τύπου (Ολοκλήρωση Ημερίδας) # Συνάντηση εργασίας με στελέχη του Φ.Δ. για τρέχοντα θέματα. # Παρακολούθηση, με εργασία πεδίου, του σεμιναρίου σχετικά με την καταγραφή των τύπων οικοτόπων στην περιοχή της Λιμνοθάλασσας Μουστού, από τους αναδόχους του Υπ.3. «Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων». Συμπλήρωση Δελτίων Καταγραφής. Λήψη φωτογραφιών. # Καταχώρηση φωτογραφιών του σεμιναρίου. # Έλεγχος Διόρθωση των εντύπων Β Φάσης (εγχειρίδιο ενηλίκων παιδικό) στα πλαίσια υλοποίησης του Υπ.11 «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης ευαισθητοποίησης». # Εκδήλωση απελευθέρωσης χελώνας Caretta caretta. Λήψη φωτογραφιών. # Αποθήκευση των φωτογραφιών από την εκδήλωση απελευθέρωσης. # Ηλεκτρονική επικοινωνία με ανάδοχο του Υπ.12 «Ολοκλήρωση της έκθεσης του Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας», σχετικά με την εξέλιξη του έργου. # Μελέτη-ανάγνωση του υπάρχοντος Σχεδίου Διαχείρισης, με σκοπό την επικαιροποίηση του. 12 Παρασκευή Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Ρεπό (λόγω εργασίας Σαβ 6/6/2015). Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

16 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 13 Σάββατο 14 Κυριακή 15 Δευτέρα Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 16 Τρίτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 17 Τετάρτη 18 Πέμπτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 19 Παρασκευή # Μελέτη ανάγνωση του υπάρχοντος Σχεδίου Διαχείρισης, με σκοπό την επικαιροποίηση του. # Μετάβαση στον Υγρότοπο Μουστού για την υπόδειξη των σημείων δειγματοληψιών στο πλαίσιο του έργου «Παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων & καθορισμού σημείων δειγματοληψίας στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού» και πραγματοποίηση της 3 ης δειγματοληψίας. Λήψη φωτογραφιών. # Καταχώρηση των φωτογραφιών. # Αποδελτίωση Δελτίου Τύπου (Απελευθέρωση χελώνας). # Τηλεφωνική Ηλεκτρονική επικοινωνία με ανάδοχο του Υπ.12 «Ολοκλήρωση της έκθεσης του Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας», σχετικά με την εξέλιξη του έργου. # Επικαιροποίηση υπάρχοντος Σχεδίου Διαχείρισης. # Αποδελτίωση Δ.Τ. (απελευθέρωση χελώνας). # Επικαιροποίηση υπάρχοντος Σχεδίου Διαχείρισης. # Συμπλήρωση Μηνιαίου Φύλλου Εργασίας Μήνα Ιούνιο από έως # Αποδελτίωση Δ.Τ. (7 ο Newsletter) #Επικαιροποίηση υπάρχοντος Σχεδίου Διαχείρισης # Αποδελτίωση Δ.Τ. (τηλεοπτικό σποτ) # Ηλεκτρονική επικοινωνία με ανάδοχο Υπ.12 «Ολοκλήρωση Έκθεσης ΚΠΕ Καστάνιτσας» σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις του έργου. # Προετοιμασία εισήγησης για το επικείμενο Δ.Σ. (στις 26/6/2015), σχετικά με τις εξελίξεις του Υπ.12. # Ανάγνωση ΣΜΠΕ (ΥΠΕΚΑ). 20 Σάββατο 21 Κυριακή 22 Δευτέρα 23 Τρίτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Συνάντηση εργασίας με στελέχη του ΦΔ σχετικά με τρέχοντα ζητήματα του Φορέα. # Ανάγνωση ΣΜΠΕ (ΥΠΕΚΑ). # Αποδελτίωση Δ.Τ. (Τηλεοπτικό σποτ). # Συνάντηση εργασίας με Πρόεδρο Δ.Σ. του Φ.Δ., με σκοπό την ενημέρωση του σχετικά με τις εξελίξεις του Υπ.12 «Ολοκλήρωση Έκθεσης ΚΠΕ Καστάνιτσας». # Προετοιμασία και διεκπεραίωση διαβιβαστικού αιτήματος αποστολής βιβλιογραφικών δεδομένων. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

17 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 24 Τετάρτη 25 Πέμπτη # Συνάντηση εργασίας με εκπρόσωπο του Μορφωτικού & Φυσιολατρικού Συλλόγου Απανταχού Καστανιτσιωτών (κ.. Λάτση) για συζήτηση ενημέρωση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Υπ.12 «Ολοκλήρωση Έκθεσης ΚΠΕ Καστάνιτσας». # Ηλεκτρονική επικοινωνία με ανάδοχο Υπ12. σχετικά με τις αποφάσεις που πάρθηκαν για την πορεία υλοποίησης του έργου και απάντηση στο οικονομικού περιεχομένου αίτημα τους. # Ανάγνωση παραδοτέων Υποέργων Παρακολούθησης (monitoring Υπ.3) με σκοπό την επικαιροποίηση των δεδομένων του υπάρχοντος Σχεδίου Διαχείρισης. Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Αποδελτίωση Δ.Τ. (Μελισσοκομία, 2 ο Σεμινάριο Τσακώνικης Διαλέκτου). Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 26 Παρασκευή Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 27 Σάββατο # Επικοινωνία με προμηθευτή Φαρμακευτικού Υλικού Υπ.1 «Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού». # Ανάγνωση παραδοτέων Υποέργων Παρακολούθησης (monitoring, Υπ.3) με σκοπό την επικαιροποίηση των δεδομένων του υπάρχοντος Σχεδίου Διαχείρισης. # Ηλεκτρονική ενημέρωση. # Παραλαβή δικαιολογητικών από προμηθευτή φαρμακευτικού υλικού με σκοπό την αποπληρωμή της προμήθειας (Υπ.1). # Ηλεκτρονική επικοινωνία με προμηθευτή με σκοπό την ενημέρωση του για την αποπληρωμή της προμήθειας. # Έλεγχος παραδοτέων Φάσης Γ Υποέργου 2 «Παρακολούθηση και καταγραφή ειδών Χλωρίδας», ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής του έργου. # Διόρθωση δειγμάτων (οικοτουριστικός οδηγός) Γ Φάσης Υπ.11 «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης ευαισθητοποίησης». # Αποδελτίωση Δ.Τ. (Μελισσοκομία, TV Spot κ.α.). # Συνάντηση εργασίας με τον διοργανωτή του Υπερμαραθώνιου «Κρόνιον Πέρασμα» που θα διεξαχθεί στην προστατευόμενη περιοχή. # Παρακολούθηση Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Δ. # Ανάγνωση παραδοτέων Υποέργων Παρακολούθησης (monitoring, Υπ.4) με σκοπό την επικαιροποίηση των δεδομένων του υπάρχοντος Σχεδίου Διαχείρισης. # Διόρθωση δειγμάτων (οικοτουριστικός οδηγός) Γ Φάσης Υπ.11 «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης ευαισθητοποίησης». Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

18 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 28 Κυριακή 29 Δευτέρα Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 30 Τρίτη # Επικαιροποίηση υπάρχοντος Σχεδίου Διαχείρισης. # Τακτοποίηση παραλαβής προμήθειας Β Φάσης του Υπ.11 «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης ευαισθητοποίησης». # Αποδελτίωση Δ.Τ (υπουργός). # Αποδελτίωση Δ.Τ. (υπουργός, μελισσοκομία, TV Spot). # Έλεγχος παραδοτέων Φάσης Γ Υποέργου 8 «Παρακολούθηση και καταγραφή ειδών ψαριών», ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής του έργου. # Διόρθωση δειγμάτων (οικοτουριστικός οδηγός) Γ Φάσης Υπ.11 «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης ευαισθητοποίησης». # Συνάντηση με Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη. Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1 Μήλιος Δημήτριος Χρήστος Χρυσομάλλης Γεώργιος Σωτηρίου Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

19 ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» βιοποικιλότητας Ονομ/μο Απασχολούμενου: Tρυφωνόπουλος Γιώργος Ειδικότητα στο ΦΔ: ΠΕ Βιολόγος Έτος: 2015 Μήνας: Iούνιος Ημ/νία Ημέρα Άξονας/ Υποέργο 1 Δευτέρα Αργία 2 Τρίτη 3 Τετάρτη 4 Πέμπτη 5 Παρασκευή Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Ημερήσια εργασία Έλεγχος δειγμάτων Αλφαβητάρι του Πάρνωνα και παιδικής και έκδοσης ενηλίκων Ενημερωτικού Εγχειρίδιου του Υποέργου 11 «Παραγωγή εντύπων και υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης», Συμμετοχή στην συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου Προμήθειας Επίπλων των Κέντρων Ενημέρωσης του Φ.Δ. Υποέργου 1, δημιουργία παρουσίασης Φ.Δ. για την ημερίδα της 8/6/2015 στις Καρυές. Δημιουργία παρουσίασης Φ.Δ. για την ημερίδα της 8/6/2015 στις Καρυές, μετάβαση σε πρωτοδικείο Άστρους για κλήση μάρτυρα πρώην προέδρου Δ.Σ. του Φ.Δ. σχετικά με ρύπανση Τάνου από λήμματα ελαιοτριβείου. Δημιουργία παρουσίασης Φ.Δ. για την ημερίδα της 6/6/2015 στις Καρυές, μετάβαση σε περιοχή Κάτω Βερβένων για την παραλαβή τραυματισμένου σπιτόφιδου από εργάτη της περιοχής/ παροχή πρώτων βοηθειών σε τραυματισμένο ζώο, μετάβαση σε περιοχή Κάτω Βερβένων για την παραλαβή φιδόσαυρας από εργάτη της περιοχής/ λήψη φωτογραφιών και απελευθέρωση ζώου σε έλος Κάτω Βερβένων, έλεγχος Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) της Περιφέρειας Πελοποννήσου για διατύπωση σχολίων. Δημιουργία παρουσίασης Φ.Δ. για την ημερίδα της 6/6/2015 στις Καρυές, έλεγχος Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) της Περιφέρειας Πελοποννήσου για διατύπωση σχολίων. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα 6 Σάββατο 7 Κυριακή 8 Δευτέρα 9 Τρίτη 10 Τετάρτη 11 Πέμπτη Άξονας/ Υποέργο Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ 12 Παρασκευή Ρεπό 13 Σάββατο 14 Κυριακή 15 Δευτέρα Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Ημερήσια εργασία Συμμετοχή σε ημερίδα του Φ.Δ. στις Καρυές/παρουσίαση εναρκτήριας παρουσίασης του Φ.Δ. Τοποθέτηση πινακίδας έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. σε Κ.Π.Ε. Άστρους, συμπλήρωση εντύπου δήλωσης πόθεν έσχες οικονομικού έτους 2014 για το Φ.Δ., έλεγχος δείγματος αγγλικής έκδοσης ενηλίκων Ενημερωτικού Εγχειρίδιου του Υποέργου 11 «Παραγωγή εντύπων και υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης». Σύνταξη προσωπικού μηνιαίου δελτίου απασχόλησης προσωπικού Μαΐου, έλεγχος παραδοτέων Γ φάσης Υποέργου 4 "Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών θηλαστικών"/σύνταξη ΠΟΠ, έλεγχος παραδοτέων Γ φάσης υποέργου 10 "Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χειροπτέρων"/σύνταξη ΠΟΠ, έλεγχος δείγματος αγγλικής έκδοσης ενηλίκων Ενημερωτικού Εγχειρίδιου του Υποέργου 11 «Παραγωγή εντύπων και υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης», συνάντηση εργασίας προσωπικού Τμήματος προστασίας και Διαχείρισης για θέματα Φ.Δ. Εκπαίδευση προσωπικού του Φ.Δ. από ομάδα έργου του Υποέργου 3 "Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων". Εκδήλωση απελευθέρωσης θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta σε περιοχή πλησίον της Π.Α.Π. υγρότοπος Μουστού, συμμετοχή σε παρουσίαση Φ.Δ. για τις χελώνες στο Δημοτικό Σχολείο Παραλίου Άστρους, έλεγχος δειγμάτων Αλφαβητάρι του Πάρνωνα και παιδικής και έκδοσης ενηλίκων Ενημερωτικού Εγχειρίδιου του Υποέργου 11 «Παραγωγή εντύπων και υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης». Σύνταξη εισηγήσεων θεμάτων για το Δ.Σ. του Φ.Δ.: ΠΟΠ τελικής Γ φάσης Υποέργου 4 "Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών θηλαστικών"/ποπ τελικής Γ φάσης Υποέργου 10 "Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χειροπτέρων"/αίτημα παράτασης της Γ φάσης Υποέργου 8 "Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών ψαριών", σύνταξη εγγράφου προς αναδόχους/επιστημονικούς υπευθύνους προγραμμάτων παρακολούθησης σχετικά με τα παραδοτέα των προγραμμάτων τους, μετάβαση σε Π.Α.Π. υγρότοπος Μουστού για υπόδειξη σημείου ωοτοκίας θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta από αλλοδαπούς κατοίκους στην τοποθεσία Πόρτες. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

21 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα 16 Τρίτη 17 Τετάρτη 18 Πέμπτη 19 Παρασκευή 20 Σάββατο 21 Κυριακή 22 Δευτέρα 23 Τρίτη 24 Τετάρτη Άξονας/ Υποέργο Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Ημερήσια εργασία Έλεγχος παραδοτέων τελικής Γ φάσης Υποέργου 7 "Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών ερπετών-αμφιβίων", μετάβαση σε περιοχή Aγ. Πέτρου με κλιμάκιο επιθεωρητών εργασίας για αυτοψία σε σπήλαιο όπου τραυματίστηκε ο ειδικός δασικής προστασίας Λυτρίβης Γεώργιος, κατάθεση για τον τραυματισμό του ειδικού δασικής προστασίας Λυτρίβη Γεώργιου σε επιθεωρητή εργασίας. Μετάβαση σε Π.Α.Π. υγρότοπος Μουστού για τοποθέτηση πλέγματος προστασίας σε σημείο ωοτοκίας θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στην τοποθεσία Πόρτες, καθαρισμός αυτοκινήτου SUZUKI VITARA του Φ.Δ. με ιδία μέσα του Φ.Δ., ταξινόμηση φωτογραφιών σε φακέλους υποέργων παρακολούθησης, έλεγχος εισήγησης για γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Σταθμός βάσης σταθερής τηλεφωνίας». Σύνταξη ΠΟΠ παραδοτέων τελικής Γ φάσης Υποέργου 7 "Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών ερπετών-αμφιβίων"/εισήγηση για το Δ.Σ. του Φ.Δ., έλεγχος παραδοτέων τελικής Γ φάσης Υποέργου 8 "Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών ψαριών"/σύνταξη ΠΟΠ παραδοτέων τελικής Γ φάσης Υποέργου 8 /εισήγηση για το Δ.Σ. του Φ.Δ. Έλεγχος Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) της Περιφέρειας Πελοποννήσου για διατύπωση σχολίων. Μετάβαση σε περιοχή Αγ. Ανδρέα για παραλαβή νεαρού βραχοκιρκίνεζου για προώθησή του σε ΑΝΙΜΑ/παροχή πρώτων βοηθειών, σύνταξη εγγράφου προς μελισσοκόμους Αρκαδίας για άδειες τοποθέτησης κυψελών, συνάντηση εργασίας του προσωπικού του Φ.Δ. στο Κ.Π.Ε. Άστρους για θέματα του Τ.Δ.Π.Π., σύνταξη εισήγησης για συμμετοχή του Φ.Δ. στο 13ο Διεθνές Συνέδριο Ζωογεωγραφίας και Οικολογίας της Ελλάδας και των Γειτονικών Χωρών στο Ηράκλειο Κρήτης στις 7-11 Οκτωβρίου Παροχή πρώτων βοηθειών σε νεαρό βραχοκιρκίνεζο και προώθηση του σε ΑΝΙΜΑ μέσω ΚΤΕΛ Αρκαδίας, μετάβαση με πρόεδρο Δ.Σ. του Φ.Δ. σε Αγ. Ανδρέα σε τραυματισμένο ειδικό δασικής προστασίας κ. Λυτριβη Γιώργο, έλεγχος/αρχειοθέτηση φυσικών εγγράφων/ ηλεκτρονικών αρχείων υποέργων υπηρεσιών παρακολούθησης. Βιβλιογραφική ενημέρωση για θέματα παρακολούθησης και διατήρησης ειδών πανίδας από βιβλιοθήκη του Φ.Δ., εργασία πεδίου Υποέργου 4 "Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών θηλαστικών"/τοποθέτηση φωλιών τρωκτικών σε περιοχή Λεπίδας, Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

22 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα 25 Πέμπτη Άξονας/ Υποέργο Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ 26 Παρασκευή Άδεια 27 Σάββατο 28 Κυριακή 29 Δευτέρα 30 Τρίτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Ημερήσια εργασία έλεγχος παραδοτέων τελικής Γ φασης Υποέργου 6 "Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών πουλιών". Έλεγχος παραδοτέων τελικής Γ φάσης Υποέργου 2 "Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας"/σύνταξη ΠΟΠ τελικής Γ φάσης Υποέργου 2/ σύνταξη εισήγησης έγκρισης ΠΟΠ Υποέργου 2 για το Δ.Σ. του Φ.Δ., σύνταξη ΠΟΠ παραδοτέων τελικής Γ φάσης Υποέργου 6 "Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών πουλιών"/ σύνταξη εισήγησης έγκρισης ΠΟΠ Υποέργου 6 για το Δ.Σ. του Φ.Δ. Συλλογή παραδοτέων τελικών Β και Γ φάσεων Υποέργων παρακολούθησης και αποστολή τους σε συντονιστή ομάδας οριζόντιου συντονισμού των μελετών εποπτείας τύπων οικοτόπων και ειδών για την επικαιροποίηση της 3ης εθνικής έκθεσης τύπων οικοτόπων και ειδών/σύνταξη επιστολής για αποστολή παραδοτέων τελικών φάσεων υποέργων παρακολούθησης, αρχειοθέτηση εγγράφων Υποέργων παρακολούθησης. Έλεγχος προσχεδίου προκήρυξης/σύμβασης «Μελέτης για τη βελτίωση του υγροτόπου Μουστού στην Πελοπόννησο» του Υποέργου 3 του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ της Προγραμματικής Περιοχής «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων GR 02»/διορθωσεις προσχεδίου, βιβλιογραφική ενημέρωση για θέματα παρακολούθησης και διατήρησης ειδών πανίδας από βιβλιοθήκη του Φ.Δ., συνάντηση με Αν. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Τσιρώνη σε Κ.Π.Ε. Άστρους. Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1 Δημήτριος Μήλιος Σωτηρίου Γεώργιος Χρήστος Χρυσομάλλης Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» Αριθμός συνεδρίασης: 7/2015 Ημερομηνία, ώρα: Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» Αριθμός συνεδρίασης: 6/2015 Ημερομηνία, ώρα: Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου, ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1. Έγκριση παραδοτέων Υποέργου 1 στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ για το μήνα Φεβρουάριο 2015.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1. Έγκριση παραδοτέων Υποέργου 1 στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ για το μήνα Φεβρουάριο 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» Αριθμός συνεδρίασης: 2/2015 Ημερομηνία, ώρα: Δευτέρα 30 Μαρτίου, ώρα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Δευτέρα 30/3/2015 και ώρα 13:30 μμ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 4/2012 Στην Καστάνιτσα σήμερα, Τρίτη 15 Μαΐου 2012, και ώρα 12.00 μ.μ., στο Χώρο Εκδηλώσεων του Συλλόγου Απανταχού Καστανιτσιωτών (Σ.Α.Κ.), συνήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Τετάρτη 13/5/2015 και ώρα 12:00 μμ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 03/02/2017 και ώρα 12:30 μμ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 15/07/2016 και ώρα 12:00 μμ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος σήμερα, Τρίτη 02 Ιουλίου 2013, και ώρα 13:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1. Έγκριση παραδοτέων Υποέργου 1 στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ για τους μήνες Αύγουστο- Σεπτέμβριο 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1. Έγκριση παραδοτέων Υποέργου 1 στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ για τους μήνες Αύγουστο- Σεπτέμβριο 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» Αριθμός συνεδρίασης: 6/2013 Ημερομηνία, ώρα: Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, ώρα 13.00μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία

Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας Ονομ/μο Απασχολούμενου: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Δευτέρα 29/06/2017 και ώρα 12:00 μμ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ/ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ. Πληρ. Εκπαιδ. Δημοσιοτητ. Πληρ. Εκπαιδ. Δημοσιοτητ. Εποπτ/Φυλαξ.&.Εφαρμ.

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ/ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ. Πληρ. Εκπαιδ. Δημοσιοτητ. Πληρ. Εκπαιδ. Δημοσιοτητ. Εποπτ/Φυλαξ.&.Εφαρμ. Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Έκδοση 2 (Ισχύει από 20/1/2010) Ε 02.01.01 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών συστήματος παρακολούθησης ΚΩΔ: ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 26/6/2015 και ώρα 12:00 μμ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Πέμπτη 11/9/2014, και ώρα 16:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» Αριθμός συνεδρίασης: 7/2013 Ημερομηνία, ώρα: Tρίτη 5 Νοεμβρίου, ώρα 15.00μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843 ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλ.: 213-1313394,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Τετάρτη 18/02/2015, και ώρα 12:30 μ.μ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος σήμερα, Πέμπτη 05 Σεπτεμβρίου 2013, και ώρα 12:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» βιοποικιλότητας Ονομ/μο Απασχολούμενου: «ΑΓΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ» Ειδικότητα στο ΦΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Πέμπτη 29/12/2016 και ώρα 12:00 μμ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 5/12/2014, και ώρα 12:30 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας σήμερα, Τρίτη 20 Μαΐου 2014, και ώρα 17:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 1/2013 Στο Άστρος σήμερα, Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013, και ώρα 12:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Πέμπτη 24/9/2015 και ώρα 12:00 μμ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22025 Email: ampoglis@fdparnonas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 6/2011 Στον Άγιο Πέτρο σήμερα, Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011, και ώρα 12.00π.μ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση από την Πρόεδρο για θέματα που αφορούν τον Φορέα Διαχείρισης. Απόφαση:

Θέμα: Ενημέρωση από την Πρόεδρο για θέματα που αφορούν τον Φορέα Διαχείρισης. Απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3 ης /2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Την Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 και ώρα 12:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 2/2012 Στο Άστρος σήμερα, Τρίτη 6 Μαρτίου 2012, και ώρα 11.00π.μ., στο Κέντρο Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας σήμερα, Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014, και ώρα 16:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 25/11/2016 και ώρα 12:30 μ.μ. στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Πέμπτη 23/10/2014, και ώρα 12:30 μμ, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος σήμερα, Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014, και ώρα 16:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος σήμερα, Τρίτη 05 Νοεμβρίου 2013, και ώρα 04:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Πληροφορίες: Γεώργιος Τρυφωνόπουλος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: gtryfon@fdparnonas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας σήμερα, Παρασκευή 4/7/2014, και ώρα 17:00 μμ., στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ».

«ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ». Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ». Από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 6/2012 Στο Άστρος σήμερα, Τρίτη 7 Αυγούστου 2012, και ώρα 11.00 π.μ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013, και ώρα 14:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους,

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του έργου LIFE PINUS

Οι δράσεις πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του έργου LIFE PINUS Οι δράσεις πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του έργου LIFE PINUS Συνάντηση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου LIFE PINUS Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού Σπάρτη 15 Μαΐου 2013 Οι δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος σήμερα, Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013, και ώρα 02:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους,

Διαβάστε περισσότερα

-10- -08-3946/2009 ( -11-2011: -7-

-10- -08-3946/2009 ( -11-2011: -7- 1-10- -08-3946/2009 ( -11-2011: -7-3 Juniperus drupaceae. NATURA 2000 1 2 : & - 1 2 4 - - -. 5 Convention). convention). ern -1-6 150559/10-6- 150559/10-6-.06.2011 » 3937/2011 ( 2011 96/61 7 . «2000».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012. διεξαγωγή. μέλη του. ΠΕ Βιολόγος. α και. επιτροπής ΦΥΣΗ 2000.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012. διεξαγωγή. μέλη του. ΠΕ Βιολόγος. α και. επιτροπής ΦΥΣΗ 2000. ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 19 η Απόφαση υπ αριθ. 717/2015

Διαβάστε περισσότερα

Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, Υπεύθυνος Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης ΠΕ Βιολόγος

Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, Υπεύθυνος Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης ΠΕ Βιολόγος ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-203» Άστρος, 3-0-200 Αριθμ. Πρωτ.: 268 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/3/2012

ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/3/2012 ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-12 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-12 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση:1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 4 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Πίνακας Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015 Απόρριψη της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03488/10.06.2008 αίτησης της κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αργοστόλι, 14/06/2016 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1002/2015 ΘΕΜΑ: 28 ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Άστρος, 23/02/2012 Αριθ. Πρωτ.: 144 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ε03.04.01 Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 14/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας σήμερα, Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014, και ώρα 13:00 μμ., στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

«Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας»

«Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-6- 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 646/69401 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τις δαπάνες που θα απαιτηθούν για την συντήρηση και επισκευή του ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Νομικού Προσώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΚΟΙΝ.: Το αριθ /7151/ έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ ΠΙΝ

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΚΟΙΝ.: Το αριθ /7151/ έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ ΠΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012 ΘΕΜΑ: 139 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ7ΛΒ-0Α0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ7ΛΒ-0Α0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ηροδότου 28 Κομοτηνή Ταχ.Κώδικας : 69100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου» Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Απόφαση:

Θέμα: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 ης /2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 2:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 1 ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 1 ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ- ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 1 ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Στο Πόρτο Λάγος Π.Ε. Ξάνθης, σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 233771 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπράγγελοι 25/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : 524 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Πληροφορίες: κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΘΝ-Ζ8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β49ΘΝ-Ζ8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β49ΘΝ-Ζ8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Γούρνες 31 /12 /2012 Αριθ. Πρωτ.: 35652 13SYMV001619496 2013-09-16 ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας σήμερα, Τετάρτη 23 Απριλίου 2014, και ώρα 17:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 3/2012 Στο Άστρος σήμερα, Τρίτη 3 Απριλίου 2012, και ώρα 12.00 μ.μ., στο Κέντρο Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 16-6-2017 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 25507 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό- Διοικητικό Πληρ.: Φωτεινή Αθανασίου Τηλ.: 231 9991122

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις Γιάνναρης Κωνσταντίνος Στέλεχος Μονάδας Β - Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) kgiannaris@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: ,Fax: Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: ,Fax: Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 315/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 23/09/2016 και ώρα 12:30 μ.μ. στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Τηλ. : Fax:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Τηλ. : Fax: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Κατάρτισης & Εκτέλεσης Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 1 από 7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αντιδήμαρχος Ραπακούσιος Απόστολος Τηλέφωνο: 2655360330 Φαξ: 26550203000 Κόνιτσα, 09 Οκτωβρίου 2013 Aρ. Πρωτ.: 12074

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ937ΛΗ-Α1Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ937ΛΗ-Α1Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΕΛΛΙΟΣ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2015 ΘΕΜΑ: 23 ο Κατάρτιση προϋπολογισμού 2015. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟTΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟTΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟTΗΣΗΣ Αθήνα 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, Α.Π. 17787 / 790 ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 26/01/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 1 / 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΑ469Β4Μ-ΔΓΚ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ FAX:

ΑΔΑ: ΒΟΖΑ469Β4Μ-ΔΓΚ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ FAX: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 84/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ11 Διαδικασία Οικονοµικής Διαχείρισης

Δ11 Διαδικασία Οικονοµικής Διαχείρισης Δ11 Διαδικασία Οικονοµικής Διαχείρισης Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ (πρώην ΕΥΣΠΕΔ) Μονάδα Α : Συντονισμού & Αξιολόγησης της Εφαρμογής Περιβαλλοντικών Πολιτικών Ταχ. Δ/νση: Ευρυτανίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ46ΨΧΨΤ-Μ70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε.

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ46ΨΧΨΤ-Μ70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 969/84616

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 969/84616 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση παράτασης παράδοσης του έργου: «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει «Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 21/04/2016 Αρ. πρωτ.:οικ. 35374/51 ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα