3.3. ιεύθυνση Ηγεσία - Βασικές έννοιες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3.3. ιεύθυνση Ηγεσία - Βασικές έννοιες"

Transcript

1 3.3. ιεύθυνση Ηγεσία - Βασικές έννοιες Ηγέτης είναι το άτοµο εκείνο το οποίο κάνοντας.. ενέργειες καταφέρνει να κάνει τα άλλα άτοµα να τον "ακολουθούν.. και.". Ηγετική συµπεριφορά Συνθέτοντας αρκετούς ορισµούς θα µπορούσε κανείς να ορίσει την ηγεσία ή την ηγετική συµπεριφορά ενός ατόµου ως το.. των ενεργειών εκείνων, οι οποίες πάνω στους άλλους ανθρώπους και τους κάνουν να το "ακολουθούν εθελοντικά και πρόθυµα" και να του έχουν... Βασικά στοιχεία που συνθέτουν την ηγετική συµπεριφορά ενός ατόµου είναι: - Η.. ενός οράµατος, η διάδοσή του στους συνεργάτες, ώστε να το.., και η..του µε τις καθηµερινές εργασίες τους, ώστε να δίνει σε αυτές.. - Η., η ανάπτυξη, η παρακίνηση και η. των συνεργατών. - Η.των ατόµων. - Η δηµιουργία.και η δηµιουργία καλού κλίµατος σ' αυτή. - Η διαµόρφωση στόχων και.για την υλοποίησή τους. - Η συνεχής βελτίωση των ατόµων, των των διαδικασιών και.. και οι. - Η παρακολούθηση του περιβάλλοντος, η αντιµετώπιση των. και των και η αξιοποίηση των.. που υπάρχουν σ' αυτό. - Η ανάπτυξη της (νοοτροπίας- κουλτούρας) στο χώρο της ευθύνης του Πηγές δύναµης τον Ηγέτη Ο Max Weber θεωρεί ως δύναµη "τη δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να είναι σε θέση να.. τις δικές του επιθυµίες µέσα από µια. σχέση, παρά την..". Κατά συνέπεια, η δύναµη απαιτεί δύο ή περισσότερα άτοµα, ένα που την και ένα που την. Βλέπουµε λοιπόν ότι η δύναµη είναι η.. ενός ατόµου να επιβάλλει την. του στους άλλους, επηρεάζοντας τη.. τους. Επιρροή είναι η αλλαγή της σκέψης, των, των. και της συµπεριφοράς ενός ανθρώπου, που προκύπτει από την.. της δύναµης που ασκείται σε αυτόν από άλλο άτοµο. Εξουσία είναι το δικαίωµα που έχει κάποιος να εξασκεί τη..που διαθέτει. Η εξουσία προκύπτει από τη θέση που κατέχει το άτοµο στη. ιεραρχία. Οι βασικές πηγές δύναµης του είναι: Η δύναµη της και της.. Αυτή δίνει τη δυνατότητα στον ηγέτη να. τις ανάγκες ενός ατόµου ή µιας οµάδας ή να. ποινές. Για παράδειγµα ο υπάλληλος Α έχει δύναµη απέναντι στον υπάλληλο Β, αν ο δεύτερος γνωρίζει ότι η προαγωγή του εξαρτάται από τον πρώτο, αφού ο διευθυντής τους τον συµβουλεύεται και παίρνει υπόψη τη γνώµη του για τις προαγωγές. Αυτό τον κάνει να συµµορφώνεται λίγο-πολύ στις επιθυµίες του Α, ο οποίος γι' αυτό αποκτά ηγετικό

2 ρόλο - συµπεριφορά. Η δύναµη της (προτύπου). Είναι γεγονός ότι τα άτοµα, κυρίως οι έφηβοι, έχουν κάποιο άλλο άτοµο ως πρότυπο ή σηµείο αναφοράς (..) και θέλουν να.. µαζί του, γιατί έχει.. που τους εντυπωσιάζουν. Επηρεάζονται λοιπόν από αυτό (π.χ. η επιρροή που ασκούν ηθοποιοί, τραγουδιστές, αθλητές κ.λ.π.) και το αρχηγό. Η δύναµη των.. Αυτή προέρχεται από τις ειδικές..και την πείρα που έχει ή κατά τη γνώµη των οπαδών έχει ο ηγέτης σε ένα ειδικό θέµα. Για παράδειγµα, στο ιοικητικό Συµβούλιο µιας εταιρίας ο µηχανικός έχει µεγαλύτερη δύναµη, όταν συζητούνται προβλήµατα της ειδικότητάς του και, κατά συνέπεια,.. τα υπόλοιπα µέλη. Η δύναµη των... Μια ακόµη πηγή δύναµης για τους ηγέτες είναι η κατοχή των πληροφοριών ή ο έλεγχος των... µε τους οποίους αυτές µεταβιβάζονται. Αυταρχικό πρότυπο. Ο ηγέτης αποφασίζει. του και δίνει στους συνεργάτες του για. των αποφάσεών του. Λέγεται ότι ο τρόπος αυτός είναι ενδεδειγµένος, όταν οι εργαζόµενοι πρέπει να µάθουν το έργο τους και όταν δεν.. σε άλλους τρόπους ηγεσίας. Έχει αρκετά µειονεκτήµατα µια και οι εργαζόµενοι δεν την ευθύνη για το αποτέλεσµα και η παραγωγή είναι καλή µόνον, όταν ο ηγέτης είναι.. ηµοκρατικό πρότυπο. Ο ηγέτης στις αποφάσεις του. σοβαρά υπόψη τη γνώµη και τις. των συνεργατών του ή και συχνά ζητά τη τους στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Εξουσιοδοτικό πρότυπο. Ο ηγέτης δίνει το. να αποφασίζουν σε πολλά θέµατα οι. του και ο ρόλος του είναι πολύ. Η οµάδα παίρνει τις αποφάσεις µόνη της χωρίς τον επηρεασµό του ηγέτη. Ένα άλλο κριτήριο περιγραφής και διάκρισης των προτύπων ηγεσίας είναι αυτό του συνολικού της συµπεριφοράς του ηγέτη. Σύµφωνα µε αυτό, προσδιορίστηκαν δύο βασικές διαστάσεις της συµπεριφοράς. Η πρώτη διάσταση ονοµάστηκε "προσανατολισµός προς τους..". Ο ηγέτης που ακολουθεί αυτόν τον τρόπο διοίκησης θεωρεί τον τον σπουδαιότερο συντελεστή παραγωγής, αποδέχεται τις ιδιαιτερότητές του και αναπτύσσει σχέσεις φιλίας και εµπιστοσύνης. Πιστεύει ακόµη ότι, αν ικανοποιούνται τα µέλη της οµάδας του, τότε και η παραγωγή θα είναι.. Η ηγετική συµπεριφορά στρέφεται κυρίως στην ανάπτυξη και ικανοποίηση των ανθρώπων και στη διατήρηση ανθρώπινων σχέσεων µεταξύ του ηγέτη και των συναδέλφων του. Η δεύτερη διάσταση ονοµάστηκε "προσανατολισµός προς τα..". Σ' αυτήν την περίπτωση δίνεται µεγάλη προσοχή στο. και την υλοποίηση του έργου και ορίζονται µε. οι ρόλοι των εργαζοµένων και οι υποχρεώσεις που έχουν. Ο ηγέτης διατηρεί τυπικές σχέσεις µε τους υφισταµένους του και οι δοµές και οι διαδικασίες είναι καθορισµένες. Θεωρεί ότι, όταν οι. του έργου επιτυγχάνονται, τότε και τα µέλη της οµάδας µπορούν να ικανοποιηθούν. Συνεπώς, η ηγετική

3 συµπεριφορά επικεντρώνεται κυρίως σε ενέργειες που αφορούν την του έργου και την.. των καθηκόντων. Αρκετοί ερευνητές προσπάθησαν να εξετάσουν ποιο πρότυπο ηγεσίας είναι το πλέον αποτελεσµατικό ή κατάλληλο. Το κύριο συµπέρασµά τους είναι ότι.. µπορεί να είναι αποτελεσµατικά, όταν.. στην κατάλληλη περίπτωση. Αυτό σηµαίνει ότι ο ηγέτης θα πρέπει να προσαρµόζει το πρότυπο ηγεσίας: α) Στο. που έχει να υλοποιήσει, β) Στο µέσα στο οποίο.την ηγεσία, γ) Στην.. των ατόµων. Το τελευταίο στοιχείο αποτελεί την πιο σηµαντική.. που θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο ηγέτης, για να επιλέξει το κατάλληλο. ηγεσίας.. είναι από τη µια η.. των ατόµων (ξέρουν και µπορούν) να υλοποιούν ένα έργο και από την άλλη η τους (θέλω) να υλοποιήσουν το έργο. Τα άτοµα τα οποία θέλουν και µπορούν να υλοποιούν το έργο έχουν υψηλή. (για το ζήτηµα της ηγεσίας) και προφανώς οι καταλληλότερες µορφές ηγεσίας είναι οι... Αντίθετα, τα άτοµα τα οποία ούτε µπορούν, ούτε θέλουν να υλοποιούν ένα έργο είναι.. (για το ζήτηµα της ηγεσίας) και, συνεπώς, η καταλληλότερη µορφή ηγεσίας είναι η Παρακίνηση Βασικές θεωρίες α) Η Θεωρία των αναγκών του Α. Maslow Σύµφωνα µε τη θεωρία του Α. Maslow οι ανάγκες για τις οποίες ο άνθρωπος εργάζεται ταξινοµούνται ως εξής: Φυσιολογικές - Βιολογικές Ανάγκες. Περιλαµβάνουν όλες τις ανάγκες που συνδέονται µε την του ανθρώπου ως βιολογικού οργανισµού, δηλαδή το οξυγόνο, το.., την.., την ένδυση, την κατοικία. Βρίσκονται στη βάση της.. του Α. Maslow, δηλαδή είναι οι πρώτες ανάγκες που ο άνθρωπος προσπαθεί να ικανοποιήσει. Είναι φανερό λοιπόν ότι σε κανονικές καταστάσεις, αν δεν έχει εξασφαλιστεί η. ικανοποίησή τους, δεν µπορεί να γίνεται λόγος για άλλες ανάγκες. Ανάγκες για ασφάλεια. Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να αισθάνεται..για την ύπαρξή του και την ικανοποίηση των φυσιολογικών του αναγκών στο µέλλον. Θέλει να είναι ασφαλής απέναντι στους του περιβάλλοντος (ανεργία, ατυχήµατα, κτλ.). Προσπαθεί λοιπόν, συγχρόνως ή αµέσως µετά τη "λογική στοιχειώδη" ικανοποίηση των φυσιολογικών του αναγκών, να ικανοποιήσει τις ανάγκες για ασφάλεια, µόνιµη απασχόληση, σύνταξη, κατοικία κτλ. Κοινωνικές ανάγκες. Σ' αυτήν την κατηγορία εντάσσονται οι ανάγκες του ανθρώπου να. σε µια ή περισσότερες κοινωνικές οµάδες, να γίνεται αποδεκτός από αυτές, να φιλικές σχέσεις, να προσφέρει και να. αγάπη και στοργή. Για να γίνουν οι κοινωνικές ανάγκες η.. κατηγορία παρακίνησης, είναι απαραίτητη η ικανοποίηση των φυσιολογικών και των αναγκών. Ανάγκες εγωιστικές ή αναγνώρισης. Αποκαλούνται συχνά και εγωιστικές ανάγκες. Οι πιο σηµαντικές είναι η ανάγκη του ανθρώπου για.. από τους άλλους, η ανάγκη για,, εκτίµηση, σεβασµό, ανάγκη για., ικανότητα,

4 ανεξαρτησία καθώς και.. και. Αποτελούν κυρίαρχη.. δύναµη, αφού ικανοποιηθούν και οι. Πρέπει να τονιστεί ότι αυτή η κατηγορία των αναγκών είναι πολύ πιο δύσκολο να ικανοποιηθεί από ό,τι οι προηγούµενες. Ανάγκες ολοκλήρωσης. Είναι η κατηγορία αναγκών και τελευταία από άποψη προτεραιότητας. Πρόκειται για τις ανάγκες που έχει ο άνθρωπος να γίνει αυτό που. να γίνει, να πραγµατοποιήσει όλα τα., τα οράµατα και τις του, να αναπτυχθεί και να, για να φτάσει στον " " γι' αυτόν τύπο, να χρησιµοποιήσει όλη του τη.. Ο Maslow αναφέρει χαρακτηριστικά "να γίνει οτιδήποτε που είναι. να γίνει". β) Η θεωρία υγιεινής - παρακίνησης του F. Herzberg Σύµφωνα µε τη θεωρία υγιεινής -παρακίνησης του F. Herzberg, υπάρχουν.. κατηγορίες παραγόντων οι οποίοι προσδιορίζουν τη διάθεση των εργαζοµένων για απόδοση. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι παράγοντες " " ή "διατήρησης". Αυτοί, (παράγοντες του περιβάλλοντος της εργασίας) όταν δεν υπάρχουν στο χώρο της εργασίας, δηµιουργούν.. στους εργαζοµένους. Όταν υπάρχουν, καταφέρνουν βέβαια να εξασφαλίζουν τη µη δυσαρέσκεια, όµως δε δηµιουργούν καµία. και παρακίνηση για υψηλή.. Βασικοί τέτοιοι παράγοντες είναι: - Οι. αµοιβές - µισθός. - Οι συνθήκες (, φυσικό περιβάλλον, διαθέσιµα µέσα κτλ.). - Οι σχέσεις του εργαζοµένου µε συναδέλφους, προϊσταµένους κτλ. - Η.. που αισθάνεται στη δουλειά του ο εργαζόµενος. - Ο τρόπος από τον προϊστάµενο. - Οι της επιχείρησης. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι παράγοντες (από την ίδια την εργασία) που ονοµάζονται " ". Αυτοί δηµιουργούν ευχαρίστηση και. στους εργαζοµένους για όσο το δυνατόν υψηλότερη... Βασικοί τέτοιοι παράγοντες είναι: - Η.. των προσπαθειών, των.. και των όσων προσφέρει ο εργαζόµενος. - Το. της εργασίας που κάνει ο εργαζόµενος, δηλαδή το πόσο ενδιαφέρον και σηµαντικό το θεωρεί. - Η ελευθερία.., η συµµετοχή και η του εργαζοµένου ότι αυτός είναι υπεύθυνος για τα..της εργασίας του. - Η.. των γνώσεων, των ικανοτήτων και της.του εργαζοµένου µέσω της εργασίας του. - Οι..επαγγελµατικής εξέλιξης -.. του εργαζοµένου. γ) Η θεωρία των προσδοκιών Η θεωρία των προσδοκιών αφορά κυρίως τη διαδικασία της παρακίνησης. Η βασική λογική είναι η παρακάτω: - Η απόδοση του εργαζοµένου εξαρτάται από την.. που καταβάλλει, από την.. του να αποδίδει ανάλογα µε τα που έχει στη διάθεσή του και από την..του από το περιβάλλον της οργάνωσης (π.χ. προϊστάµενο, συνεργάτες, διαδικασίες κλπ). - Ο εργαζόµενος, για να έχει διάθεση να αποδώσει, πρέπει να ότι η προσπάθειά του θα οδηγήσει σε αποτελέσµατα για τα οποία θα και ότι οι αυτές θα µπορέσουν να ικανοποιήσουν τις "." ανάγκες του.

5 - Ο εργαζόµενος, για να έχει διάθεση να αποδώσει, πρέπει να πιστεύει ακόµη ότι οι ανταµοιβές του θα είναι.., τόσο σε σχέση µε αυτά που προσφέρει όσο και σε σχέση µε αυτές που παίρνουν οι άλλοι... Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η παρακίνηση του εργαζοµένου για απόδοση προϋποθέτει: - Τη. της απόδοσης του εργαζοµένου µε τις. του (οποιασδήποτε µορφής, υλικές ή άυλες). - Την.. σ' αυτόν εργασιών που.. και µπορεί να κάνει. - Να. ο εργαζόµενος τι ακριβώς. οι άλλοι (ο προϊστάµενος, η επιχείρηση) να κάνει. - Τη µεταχείριση του σχετικά µε τις αµοιβές του. - Την.των ανταµοιβών στις ανάγκες του εργαζοµένου, ώστε να έχουν.. γι' αυτόν Μέθοδοι και τεχνικές παρακίνησης Οι θεωρίες της παρακίνησης οδήγησαν στην εφαρµογή διαφόρων µεθόδων και τεχνικών. Τέτοιες µέθοδοι είναι οι εξής: - Οι αµοιβές για παραγωγικότητα (πριµ ). -.. βραβεία (bonus) στόχων. - Οι προαγωγές, ανάλογα µε τις επιδόσεις. - Η συµµετοχή στα.. της εταιρίας. - Τα µη. βραβεία ( π.χ. έπαινοι, σύµβολα.κλπ). - Ο σχεδιασµός των θέσεων εργασίας µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µειώνεται η. και η... - Η των θέσεων εργασίας των εργαζοµένων σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να µειώνεται η.. - Η συµµετοχή των εργαζοµένων στη αποφάσεων. - Η ανάθεση.στόχων στους εργαζοµένους. - Οι.. δραστηριότητες. Όµως και ο καλός µε τη συµπεριφορά του παίζει σηµαντικότατο ρόλο στην παρακίνηση των εργαζοµένων. Εφαρµόζει στο χώρο του τις παρακίνησης. Ενδεικτικές ενέργειες του που µπορεί να παρακινούν τους συνεργάτες του για υψηλή απόδοση είναι: - Η της καλής προσπάθειας και της απόδοσής τους σε καθηµερινή βάση. - Η δηµιουργία καλού κλίµατος στην... - Η. και ο σεβασµός που τους δείχνει. - Η.. της.των συνεργατών του, µε την επισήµανση των θετικών τους στοιχείων και της της εργασίας που κάνουν. - Η συνεχής. των συνεργατών του. - Η πρωτοβουλιών που τους παρέχει και η. για συµµετοχή µε και προτάσεις υναµική Οµάδων Βασικές έννοιες - Ορισµοί Οµάδα σχηµατίζουν δύο ή περισσότερα άτοµα που σχέσεις µεταξύ τους, για να πετύχουν στόχους, και ότι ανήκουν στην ίδια οµάδα.

6 Τυπική οµάδα συγκροτούν τα άτοµα που η διοίκηση. οµαδοποιεί µε σκοπό την.. συγκεκριµένου έργου. Κύρια είδη τυπικών οµάδων είναι: 1.. οµάδες (ιεραρχικές οµάδες). Αυτές αποτελούν ουσιαστικά µέρη της οργανωτικής δοµής και η σύνθεσή τους παραµένει διαχρονικά. Τα µέλη τους έχουν συγκεκριµένη ευθύνη για την υλοποίηση κάποιας λειτουργίας και έργου στην επιχείρηση. Κάθετες οµάδες είναι οι.., τα και τα "γραφεία" (υποδιαίρεση τµήµατος). 2. Οριζόντιες -. οµάδες. Αποτελούνται από εργαζοµένους διαφορετικών.. ή. ή και από εργαζόµενους µε διαφορετική. Μπορεί να είναι διαρκείς (µόνιµες) ή. Συνήθως οι λόγοι που οδηγούν στη δηµιουργία οριζόντιων -.. οµάδων είναι: - Η ενός έργου το οποίο απαιτεί τη περισσότερων διευθύνσεων ή τµηµάτων (π.χ. δηµιουργία ενός νέου προϊόντος). - Ο συντονισµός συνεργατών,.. ή αποφάσεων µεταξύ διαφορετικών τµηµάτων (π.χ... επιτροπές) Προβλήµατα λειτουργίας των οµάδων Τα πιο συνήθη προβλήµατα ή µειονεκτήµατα σ' αυτές τις περιπτώσεις είναι: - Η.. χρόνου, η και η αναποφασιστικότητα, λόγω διαφωνιών, διαφορετικών αντιλήψεων και µη εφαρµογής σωστών κανόνων και διαδικασιών λειτουργίας. - Επειδή η ευθύνη στην οµαδική σκέψη διαιρείται, τα άτοµα συµπεριφέρονται. υπεύθυνα. - Αντί για., υπάρχει. και επικρατεί η πλειοψηφία. Ιδιαίτερα αρνητικό χαρακτηριστικό είναι αυτό το οποίο αποκαλείται ". σκέψη" (groupthink). Πρόκειται για ένα. φαινόµενο που συνδέεται µε την. των ατόµων και της οµάδας. Όταν συµβαίνει, τότε µειώνεται η. ικανότητα και η λογική κρίση της οµάδας,. η. και η πραγµατικότητα, γίνεται. µη λογικών καταστάσεων,. και αποφάσεων, τα άτοµα. και πιέζονται να συµµορφωθούν σε.. πρότυπα ή κανόνες, µε τα οποία κανείς δε θα.. ως άτοµο εκτός οµάδας Προσδιοριστικοί παράγοντες της αποτελεσµατικότητας της οµάδας. Μέλη της οµάδας. Τα µέλη που συµµετέχουν στην οµάδα. την της µε αρκετούς τρόπους. Κατ' αρχάς, ο.. τους δεν µπορεί να είναι πάρα πολύ µεγάλος, γιατί όσο αυξάνει το µέγεθος της οµάδας τόσο δυσκολεύουν η. και η.. Φυσικά το κατάλληλο µέγεθος εξαρτάται από τη. του έργου της και την.. των µελών της. Όµως ο αριθµός αυτός κυµαίνεται από 5 µέχρι 12 άτοµα. Οι ρόλοι και η. των µελών της οµάδας προσδιορίζουν το πόσο καλά λειτουργεί αυτή και τη συνολική της. Τα άτοµα στην οµάδα πρέπει να αποφεύγουν. συµπεριφορές και ρόλους (π.χ.., ανταγωνιστική και εγωιστική συµπεριφορά,.. αντιρρήσεις). Αντίθετα, είναι ανάγκη να συµβάλλουν µε ρόλους και συµπεριφορές στη συνοχή της οµάδας (π.χ. βοήθεια για επίτευξη συναίνεσης, προτάσεις για σωστούς. και διαδικασίες, έλλειψη εντάσεων,. συµµετοχής όλων των µελών, δηµιουργία καλών

7 σχέσεων και κλίµατος) και στην υλοποίηση του έργου της (π.χ. πρωτοβουλίες, προτάσεις). Κανόνες- ιαδικασίες -Μέθοδοι. Η αποτελεσµατικότητα της οµάδας. την ύπαρξη σωστών.., σωστή διαδικασία λειτουργίας, σωστή. εργασιών στα µέλη της, µέθοδο και σύστηµα εργασίας. Ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο είναι κάθε µέλος της οµάδας να γνωρίζει τι ακριβώς τα άλλα µέλη απ' αυτό. Επίσης σηµαντικές είναι οι διαδικασίες µε τις οποίες τα µέλη της οµάδας. προβλήµατα, αποφασίζουν,. και. Όπως, για παράδειγµα, σε µια οµάδα ποδοσφαίρου κάθε παίχτης έχει το ρόλο του και εφαρµόζεται συγκεκριµένο σύστηµα στο παιχνίδι, έτσι και στις οµάδες εργασίας κάθε µέλος έχει το δικό του ρόλο και εφαρµόζεται συγκεκριµένο σύστηµα και. για τη λειτουργία τους. Κοινοί στόχοι - όραµα. Η ύπαρξη κοινών στόχων και οράµατος αποτελεί βασική.. για την αποτελεσµατικότητα της οµάδας. Όταν όλα τα µέλη της. ότι έχουν κοινούς στόχους και συνεπώς "κοινό..", συνειδητοποιούν την. τους, αισθάνονται ως µια ολότητα και αναπτύσσουν το οµαδικό πνεύµα και τις θετικές " " συµπεριφορές. Ηγέτης. Ο ηγέτης παίζει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο. Μπορεί να βοηθήσει την οµάδα να αποκτήσει. όραµα και στόχους, διαµορφώνει το πνεύµα και το κατάλληλο κλίµα,. και. τα υπόλοιπα µέλη, συµβάλλει στον συντονισµό της οµάδας, και προτείνει σύστηµα και µέθοδο λειτουργίας. Σε µια οµάδα, ανάλογα µε τη φύση της και την της, µπορεί να υπάρχουν περισσότεροι...ή. ηγέτες και τυπικά ή άτυπα να συναλλάσσονται, ανάλογα µε το έργο και την. της οµάδας. Κλίµα-Επικοινωνία Η.. λειτουργία της οµάδας προϋποθέτει την ύπαρξη καλού κλίµατος. Βασικά στοιχεία του είναι ο.. σεβασµός, η αµοιβαία..µεταξύ των µελών, η ελευθερία.., η ανοιχτή και η ειλικρινής επικοινωνία, οι καλές ανθρώπινες σχέσεις, η προδιάθεση για, η και η αλληλοϋποστήριξη Επικοινωνία Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία. πληροφορίες και από έναν άνθρωπο σε άλλον. Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία ένας ποµπός Α(άνθρωπος, οµάδα) µεταβιβάζει.,..,.., συναισθήµατα και. σε ένα δέκτη Β (άνθρωπος, οµάδα), µε στόχο να ενεργήσει πάνω του µε τρόπο, ώστε να προκαλέσει σ' αυτόν την εµφάνιση.., πράξεων,.., ενέργειας και σε τελική ανάλυση να. την κατάσταση του και τη συµπεριφορά του. Τα βασικά λοιπόν στοιχεία της διαδικασίας της επικοινωνίας είναι: - Η.. (ποµπός), - ο.. του ποµπού - κωδικοποίηση, - το µήνυµα,

8 - τα. ή δίκτυα µεταβίβασης, - η. (δέκτης), - ο κώδικας του δέκτη (.), - η.. του µηνύµατος ή αποτέλεσµα. Κώδικας - Κωδικοποίηση. Οτιδήποτε θέλει να µεταβιβάσει ο ποµπός πρέπει να το µετατρέψει σε. Ο κώδικας αποτελείται κυρίως από τη (το σύνολο των λέξεων), τα σύµβολα, τις.. του σώµατος, την. επαφή, τις στάσεις του σώµατος. Κωδικοποίηση είναι η διαδικασία µε την οποία ο ποµπός µετατρέπει αυτό που θέλει να µεταβιβάσει σε ένα νόηµα µε την µορφή του µηνύµατος. Είναι διαδικασία. Μήνυµα. Είναι το της προηγούµενης διανοητικής διαδικασίας, της κωδικοποίησης. Το µήνυµα είναι η φυσική. του νοήµατος. Αποτελείται από γραπτές ή προφορικές λέξεις,.. ή στάσεις του σώµατος, παραστάσεις και, που µπορεί να είναι αντικείµενα, χρώµατα,, αρώµατα κτλ. ίκτυα (κανάλια) µεταβίβασης. Πρόκειται για τα µέσα µε τα οποία το µήνυµα. στο δέκτη, όπως η ατµόσφαιρα, τα, τα µέσα τηλεπικοινωνιών. Σύλληψη του δέκτη. Ο δέκτης µε τις. του, κατά κύριο λόγο την ακοή και την. και κατά δεύτερο την όσφρηση, την αφή, τη γεύση, το µήνυµα που ο ποµπός έχει στείλει. Κώδικας του δέκτη - αποκωδικοποίηση. Ο δέκτης µε το δικό του και µε διανοητική διεργασία αποκωδικοποιεί το µήνυµα, το µετατρέπει, δηλαδή, σε δίνοντας σηµασία στις λέξεις, τις κινήσεις ή τα. Κατανόηση του µηνύµατος -αποτέλεσµα. Ο δέκτης µετά την αποκωδικοποίηση του µηνύµατος πληροφορείται,.., αισθάνεται, αλλάζει.,. κτλ., πράγµα που είναι βέβαια το αποτέλεσµα της επικοινωνίας. Έλεγχος - feed back. Τέλος, το αποτέλεσµα που έχει επιφέρει το µήνυµα στο δέκτη µε την της διαδικασίας µεταφέρεται στον ποµπό µε το µηχανισµό / (feed back). Κάθετη επικοινωνία Η από πάνω προς τα κάτω επικοινωνία Η µορφή επικοινωνίας στις επιχειρήσεις και οργανισµούς, η οποία όµως παρατηρείται και σήµερα σε πολλές περιπτώσεις, είναι αυτή που αρχίζει από τα. κλιµάκια και καταλήγει στα, χωρίς την.. λειτουργία. Είναι η µεταβίβαση µηνυµάτων µε τη µορφή,,.., ανακοινώσεων κτλ. από τους ανώτερους στους κατώτερους σχετικά µε τον ορισµό.., την εκτέλεσή τους, τις διαδικασίες, τις πολιτικές κλπ. Αυτή η µορφή επικοινωνίας, αν και απαραίτητη, όταν είναι η µοναδική, αντιστοιχεί σε.. οργανώσεις και τα προβλήµατά της είναι πολυάριθµα. Οι υφιστάµενοι δεν έχουν την ευκαιρία να στέλνουν µηνύµατα σχετικά µε τα προβλήµατα της εργασίας τους, να ιδέες για βελτίωση της παραγωγικότητας, να γνωστοποιούν προσωπικές τους ανάγκες,. ή.. Έτσι και οι ίδιοι αισθάνονται και η βελτίωση της εργασίας είναι ανέφικτη.

9 Εκτός όµως από τα παραπάνω, τα µηνύµατα που στέλνονται από πάνω προς τα κάτω περνώντας από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.. σηµαντικά και βέβαια γίνονται σε µικρό βαθµό από τους αποδέκτες. Η από τα κάτω προς τα πάνω επικοινωνία Η ροή των πληροφοριών εδώ ξεκινά από τα κατώτερα επίπεδα και καταλήγει στα ανώτερα. Είναι πάρα πολύ σηµαντική και µορφή επικοινωνίας, γιατί. την προηγούµενη, αφού δίνει τη δυνατότητα στους υφισταµένους να.. αυτά που θέλουν και να αισθάνονται ικανοποίηση, αλλά και στους προϊσταµένους να. την τύχη των δικών τους µηνυµάτων και γενικά να γνωρίζουν καλύτερα την στην οποία προΐστανται. Βασικοί τρόποι αυτής της επικοινωνίας είναι κυρίως οι προϊσταµένων - υφισταµένων, οι επιστολές, τα κουτιά.,. ή υποδείξεων, τα διάφορα έντυπα, οι έρευνες. και ικανοποίησης των εργαζοµένων. Συχνά οι έχοντες την εξουσία στις οργανώσεις. τη σπουδαιότητά της ή την επιδιώκουν περιστασιακά. Αυτό είναι σηµαντικό λάθος και έχει έντονα.. συνέπειες στην αποτελεσµατική λειτουργία και την των µελών της οργάνωσης. Οριζόντια επικοινωνία Εκτός από την ανάπτυξη της.. επικοινωνίας, ο αποτελεσµατικός και η στην επιχείρηση απαιτεί την ανάπτυξη της οριζόντιας επικοινωνίας. Πρόκειται για την επικοινωνία µεταξύ εργαζοµένων που βρίσκονται σε διαφορετικά τµήµατα της επιχείρησης. Ο διαχωρισµός της επιχείρησης σε τµήµατα και.. γίνεται για την επίτευξη καλύτερου συντονισµού,., ελέγχου και... Όλα τα τµήµατα υπάρχουν και λειτουργούν για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, που είναι. για όλα. Αυτό, για να συµβεί, προϋποθέτει αναµφισβήτητα την επικοινωνία µεταξύ τους. Πολλές φορές στις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς η επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων ή υποτµηµάτων ή οµάδων προσκρούει σε που δηµιουργούνται µεταξύ τους και τυπικά γίνεται µέσω των προϊσταµένων. Συγχρόνως το κλίµα.. που αναπτύσσεται µεταξύ τους ευνοεί τη. και την, µε αρνητικές συνέπειες στη συνεργασία, στο συντονισµό και στο κοινωνικό κλίµα. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να εξαλειφθούν οι και να δηµιουργηθούν οι συνθήκες για την ανάπτυξη της. µεταξύ τους Βασικά Εµπόδια Επικοινωνίας 1. Ασαφείς στόχοι. Όπως φαίνεται από τη διαδικασία της επικοινωνίας, το σηµείο.. της ή ο λόγος για τον οποίο αυτή επιδιώκεται είναι η.. του ποµπού να επικοινωνήσει µε το δέκτη, για να πετύχει κάποιο. ή.. Για παράδειγµα, ο προϊστάµενος ως ποµπός επικοινωνεί µε τον υφιστάµενο του (δέκτης) µε οδηγίες,,. κτλ., για να επηρεάσει τη συµπεριφορά του (του δέκτη) και να πετύχει ο ίδιος τους στόχους του. Όταν ο στόχος της επικοινωνίας είτε σε επίπεδο. είτε σε επίπεδο επιχειρήσεων δεν είναι σαφής και συγκεκριµένος, τότε είναι λογικό να µην είναι. Απαιτείται λοιπόν στο στόχο. 2. Μη σωστά µηνύµατα. Συχνά, από. χρόνου αλλά και για άλλους λόγους (αδιαφορία, κτλ.), ο ποµπός δε διαµορφώνει σωστά µηνύµατα, δηλαδή δεν εµπεριέχουν ακριβώς αυτό που επιθυµεί να µεταβιβάσει ή είναι δύσκολο να από το δέκτη. Συνήθη προβλήµατα που παρουσιάζονται στα µηνύµατα είναι η

10 .., η µη, η έλλειψη, περιεκτικότητας, συντοµίας και. και γενικά η κακή τους... Έτσι το ίδιο το µήνυµα συχνά εµποδίζει την αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων. Την ευθύνη αυτού βέβαια έχει ο ποµπός, ο οποίος το διαµορφώνει. 3. Κακή επιλογή χρόνου και χώρου. Ο ποµπός συνήθως είναι αυτός που καθορίζει το.. και το.. της επικοινωνίας. Η κακή επιλογή και των δύο µειώνει σηµαντικά την.. της επικοινωνίας. Για παράδειγµα κανείς προϊστάµενος δε θα ακούσει αποτελεσµατικά τον υφιστάµενο του, όταν προσπαθεί να του εξηγήσει ένα προσωπικό του πρόβληµα, τη στιγµή που ο πρώτος καθυστερηµένος τρέχει στο διάδροµο να προλάβει τη σύσκεψη του ιοικητικού Συµβουλίου. 4. Κακή επιλογή τρόπου και µέσου. Εµπόδιο στην αποτελεσµατική επικοινωνία αποτελούν οι κακές.. του ποµπού σε ό,τι αφορά τον τρόπο (γραπτή, προφορική, ) και τα µέσα (λόγος,, σώµα,.. κτλ.). Για κάθε στόχο, µήνυµα, συνθήκες κτλ. επικοινωνίας υπάρχουν. τρόποι και µέσα. Όταν δεν επιλέγονται οι πλέον αποτελεσµατικοί, η επικοινωνία δυσχεραίνεται. 5. Έλλειψη ενδιαφέροντος / απροσεξία. Συχνά παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος, διάθεσης, αλλά και του δέκτη να συγκεντρώνει την προσοχή του στο µήνυµα που του ο ποµπός. Πολλές φορές την ώρα της µεταβίβασης του µηνύµατος από τον ποµπό ο δέκτης κάνει ή σκέπτεται άλλα πράγµατα,.., ετοιµάζει τη δική του - µήνυµα στον ποµπό, µιλά ή ασχολείται µε οτιδήποτε άλλο, εκτός από το να καταβάλει προσπάθεια να, να επεξεργασθεί και να.. σωστά το µήνυµα που του στέλνουν. Αυτό έχει συνέπεια να µη συλλαµβάνεται ή να συλλαµβάνεται.. ένα µέρος του µηνύµατος και να αλλοιώνεται το περιεχόµενο του. Συγχρόνως τον ποµπό να εκφραστεί και να συνεχίσει την επικοινωνία. 6. Βιαστικά συµπεράσµατα. Αρκετές φορές το άτοµο ως δέκτης έχει την.., από έλλειψη υποµονής και πίεση χρόνου, να βγάζει.. συµπεράσµατα σε ό,τι αφορά το νόηµα του µηνύµατος που του µεταβιβάζεται, πριν ακόµη ο ποµπός τη µετάδοσή του. Έτσι, µε τις πρώτες λέξεις ή φράσεις ο δέκτης λανθασµένα συνήθως το νόηµα του µηνύµατος και σταµατά να συλλαµβάνει και να. το υπόλοιπο ή ακόµη σπεύδει να διακόψει τον ποµπό - οµιλητή. Αυτή η ενέργεια γίνεται εµπόδιο στην αποτελεσµατική επικοινωνία, ιδιαίτερα στο χώρο των.. όπου η πίεση του.. συνήθως είναι σηµαντική. 7. Προδιάθεση / προκατάληψη. Κάθε άνθρωπος λίγο ή πολύ από προδιαθέσεις και έναντι άλλων ανθρώπων. Έτσι, όταν λειτουργεί ως δέκτης, τα µηνύµατα που συλλαµβάνει περνούν µέσα από το. των προδιαθέσεων και προκαταλήψεών του. Αυτό έχει συνέπεια να µη δίνεται προσοχή στο πραγµατικό νόηµα του µηνύµατος, αλλά να.., σύµφωνα µε την προκατάληψη που έχει ο δέκτης προς τον.. Για παράδειγµα, συχνά βελτιωτικές προτάσεις των εργαζοµένων για την αύξηση της.. της επιχείρησης δεν κατανοούνται σωστά από τη διοίκηση και απορρίπτονται, γιατί η τελευταία έχει την.. ότι οι εργαζόµενοι πάντα.. σε βάρος της επιχείρησης. 8. Υπερευαισθησία. Ένα σηµαντικό εµπόδιο είναι η υπερευαισθησία που χαρακτηρίζει κάποια άτοµα ως προς ορισµένες,. ή γεγονότα. Αυτό τα κάνει να συγκεντρώνουν την προσοχή τους κυρίως σ' αυτά τα σηµεία του µηνύµατος και να µη δίνουν προσοχή ή σηµασία στα υπόλοιπα, χάνοντας έτσι ένα σηµαντικό µέρος του. 9. ιαφορετικές αντιλήψεις. Κάθε άνθρωπος βλέπει τον κόσµο (αυτά που υπάρχουν έξω και γύρω από τον ίδιο) και τον εαυτό του µε ένα συγκεκριµένο. τρόπο. Η αντίληψη του αυτή διαµορφώνεται, ανάλογα µε τις εµπειρίες, τις,, τις

11 ανάγκες και επιθυµίες. Έτσι κάθε άνθρωπος αποτελεί µια ξεχωριστή. µε αντίληψη διαφορετική απ' αυτή των άλλων, που αποτελεί όµως φίλτρο για την αξιολόγηση και την... των µηνυµάτων που δέχεται. Συνεπώς, οι διαφορετικές αντιλήψεις των ανθρώπων οδηγούν σε διαφορετικές. και ερµηνείες των ίδιων µηνυµάτων, µε συνέπεια να δηµιουργούνται σηµαντικά.. στην επικοινωνία. 10. Σχέσεις µεταξύ ποµπού και δέκτη. Οι ανθρώπινες σχέσεις, οι., η κοινωνική και διοικητική θέση καθώς και οι σχέσεις δυσχεραίνουν την επικοινωνία. Όταν οι ανθρώπινες σχέσεις είναι κακές, η επικοινωνία είναι δύσκολη (και το αντίθετο βέβαια σε κάποιο βαθµό). Όταν η εξουσία ασκείται., η αποτελεσµατικότητα της επικοινωνίας µειώνεται. Όταν η διαφορετική κοινωνική και διοικητική θέση δεν επιτρέπει την.. και ελεύθερη έκφραση, η επικοινωνία ασφαλώς. Τέλος, όταν µεταξύ ποµπού και δέκτη. σχέση έντονου ανταγωνισµού ή.. συµφερόντων, η επικοινωνία περιορίζεται. 11. οµές / διαδικασίες. Συχνά εµπόδια αποτελεσµατικής επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων στις επιχειρήσεις και οργανισµούς αποτελούν οι..δοµές και οι διαδικασίες που εφαρµόζονται. Η.των διάφορων τµηµάτων, τα πολυάριθµα επίπεδα, οι περίπλοκες και.. διαδικασίες ροής των πληροφοριών, οι γραπτοί και άγραφοι κανόνες και κανονισµοί επικοινωνίας (συµβούλια, επιτροπές, συναντήσεις, ακροάσεις, έγγραφα, κ.λπ.) δε διευκολύνουν τους ανθρώπους να επικοινωνούν αποτελεσµατικά. 12. Υπερφόρτωση. Ο µεγάλος πληροφοριών που δέχεται καθηµερινά κάθε άνθρωπος σε συνδυασµό µε το χρόνο και τις..σύλληψης, ερµηνείας και τους συχνά αποτελεί εµπόδιο στην επικοινωνία. Συνήθεις συνέπειες του εµποδίου αυτού είναι: - Η αδυναµία του ανθρώπου να συλλάβει και να.. ένα µέρος αυτών, - η. επεξεργασία, - η. επεξεργασία, - η.. σύλληψη και - η αποφυγή Βελτίωση Επικοινωνίας Οι βασικές αρχές αποτελεσµατικής επικοινωνίας ταξινοµούνται σε τρεις κατηγορίες θεµάτων: α) Εκείνα που αφορούν τον.. και την αποτελεσµατική µετάδοση του µηνύµατος. β) Εκείνα που αφορούν το.. και την αποτελεσµατική µετάδοση του µηνύµατος. γ) Εκείνα που αφορούν το δέκτη και την αποτελεσµατική.. του µηνύµατος ιαδικασία µετάδοσης µηνύµατος Προετοιµασία επικοινωνίας. Αφορά τον καθορισµό του. της επικοινωνίας, τον έλεγχο του δέκτη (ψυχική διάθεση,..,, µόρφωση, κτλ.) και των διαφορών του µε τον ποµπό και την επιλογή του κατάλληλου,. και τόπου για τη µετάδοση του µηνύµατος. Η προσπάθεια και ο χρόνος της ασφαλώς εξαρτάται από τη του στόχου. Μετάδοση του µηνύµατος. Η αποτελεσµατικότητα της µετάδοσης του µηνύµατος εξαρτάται από την.., αλλά και από τα µέσα - τρόπους µετάδοσης που χρησιµοποιεί ο, όπως ο τόνος, το.. της φωνής και η. του σώµατος, δηλαδή οι στάσεις, οι., οι. κτλ.

12 Έλεγχος (feed back). Μετά τη µετάδοση του µηνύµατος ο ποµπός είναι χρήσιµο να αν τελικά το µήνυµά του., ερµηνεύτηκε και. από το δέκτη, όπως επιθυµούσε, ή υπάρχουν πιθανές. για Κρίσιµα ζητήµατα της µετάδοσης του µηνύµατος, που πρέπει να τονιστούν β. Κατανόηση των διαφορών µεταξύ ποµπού και δέκτη Η καλή επικοινωνία µεταξύ δύο ανθρώπων προϋποθέτει την κατανόηση από αυτούς των.. τους. Αυτές οι διαφορές εντοπίζονται κυρίως στην αντίληψη και τον κώδικα που χρησιµοποιούν. Όπως έχει αναφερθεί, η διαφορά της των ανθρώπων τους κάνει να βλέπουν το γύρω τους κόσµο διαφορετικά. Απαιτείται λοιπόν ο ποµπός να προσπαθεί να. τον τρόπο µε τον οποίο ο δέκτης αντιλαµβάνεται το γύρω κόσµο του, τις ανάγκες του, τις προσδοκίες του, τις του, την ψυχολογική και.. του κατάσταση. Η ίδια προσπάθεια απαιτείται και από την πλευρά του δέκτη. Έτσι, ο ποµπός γνωρίζει καλύτερα τι µπορεί ο δέκτης να αντιληφθεί απ' όσα επιθυµεί να του... Οι διαφορετικοί. συχνά είναι η κύρια αιτία της κακής επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων. Η προσπάθεια να επικοινωνούµε µε τον ίδιο, δηλαδή να µιλάµε την ίδια., αποτελεί βασική παράµετρο της επικοινωνίας. Η χρησιµοποίηση απλής γλώσσας και λέξεων που αφήνουν ελάχιστα περιθώρια διαφορετικής ερµηνείας.. αναµφισβήτητα την επικοινωνία. γ. Βελτίωση του µηνύµατος Σαφήνεια -ακρίβεια. Κάθε µήνυµα, για να γίνει εύκολα και κατανοητό από το δέκτη, πρέπει να διακρίνεται από τη µέγιστη δυνατή. Αυτή εξαρτάται τόσο από το χρησιµοποιούµενο κώδικα όσο και από τη του. Οι πληροφορίες που περιέχει θα πρέπει να είναι ακριβείς και λέξεις, όπως " " "σύντοµα" κ.ά., θα πρέπει να αποφεύγονται. Επίσης προτάσεις.. και κάνουν δυσκολονόητο το µήνυµα και έχουν αρνητική χρησιµότητα. Οι Αµερικανικοί Οργανισµοί χρησιµοποιούν χαρακτηριστικά την ένδειξη KISS (Keep it simple stupid), για να δηλώσουν την. των µηνυµάτων. Πληρότητα. Το µήνυµα πρέπει να περιέχει όλες εκείνες τις που είναι αναγκαίες, για να γίνει.. από το δέκτη αυτό που θέλουµε να του µεταβιβάσουµε. Όταν οι πληροφορίες είναι., ο δέκτης έχοντας την τάση να συµπληρώνει από µόνος του τα. κενά µπορεί, χωρίς να το θέλει, να διαστρεβλώσει το νόηµα του µηνύµατος. Επίσης, ο δέκτης πρέπει να έχει την.. να πάρει ολόκληρο το µήνυµα. Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν περιµένουν ολόκληρο το µήνυµα, αλλά σπεύδουν να βγάλουν. µόνον από ένα πρώτο µέρος του. Περιεκτικότητα-συντοµία. Η περιεκτικότητα και η συντοµία του µηνύµατος αυξάνει τις. σύλληψής του από το δέκτη και βέβαια µειώνει το. της επικοινωνίας. Οι φλυαρίες και οι. κουράζουν το δέκτη και επιδρούν αρνητικά στη. του για επικοινωνία. Συχνό είναι το φαινόµενο να γράφουµε πολλές σελίδες ή να µιλάµε πολύ ώρα, για να πούµε πράγµατα που µπορούν να διατυπωθούν µε δύο προτάσεις. Είναι χρήσιµο να δίνεται το του µηνύµατος µε όσο λιγότερες λέξεις γίνεται. Βέβαια η.. δε θα πρέπει να λειτουργεί σε βάρος της

13 Αποτελεσµατική ακρόαση Παθητική ακρόαση. Τα χαρακτηριστικά της είναι η σωστή., και από το δέκτη των µηνυµάτων που του στέλνει ο ποµπός. Η επιτυχηµένη παθητική ακρόαση απαιτεί τις παρακάτω βασικές ενέργειες: Εξάλειψη των θορύβων µε την ευρεία έννοια και των ενοχλήσεων που εµποδίζουν τον ποµπό να εκφραστεί και προκαλούν. και. στο µήνυµα. της προσοχής του δέκτη, για να συλλάβει συνολικά το µήνυµα και να αποφύγει τα βιαστικά συµπεράσµατα, πριν ακόµη. το µήνυµα. Οπτική επαφή και, ώστε να αντιλαµβάνεται ο ποµπός ότι ο δέκτης τον παρακολουθεί και ότι έχει. την προσοχή του σ' αυτόν (τον ποµπό). Έλεγχο των.του δέκτη και της πιθανής. του στις λέξεις ή τα χαρακτηριστικά του ποµπού, ώστε να γίνεται κατανοητό το πραγµατικό.. του µηνύµατος. Ενεργητική ακρόαση. Η ενεργητική ακρόαση. από την προσπάθεια του δέκτη να βοηθήσει τον ποµπό να εκφράσει και να.. µε σωστό τρόπο αυτό που επιθυµεί. Επίσης η ενεργητική ακρόαση περιλαµβάνει την.του δέκτη να κατανοήσει και να.το µήνυµα. Οι βασικές ενέργειες της ενεργητικής ακρόασης είναι:. Με τις.. ο δέκτης µπορεί να βοηθήσει τον ποµπό να γίνει σαφής, κατανοητός και πλήρης... του ποµπού να εκφράσει άνετα αυτό που επιθυµεί. Αυτή επιτυγχάνεται µε το καλό κλίµα επικοινωνίας που µπορεί να δηµιουργήσει ο δέκτης... από το δέκτη αν έχει συλλάβει και κατανοήσει σωστά το µήνυµα, ο οποίος γίνεται µε ερωτήσεις που εκφράζουν µε άλλα λόγια το µήνυµα..., που σηµαίνει ότι ο δέκτης ακούει και. από τη θέση του ποµπού όσα ο τελευταίος του µεταβιβάζει, δηλαδή, µπαίνει ο ίδιος στη θέση του ποµπού. Ταυτόχρονα δείχνει στον τελευταίο ότι..από τη θέση του. δε σηµαίνει ούτε συµπαθώ ούτε συµπάσχω. Είναι όµως ενέργεια ιδιαίτερα σηµαντική για την αποτελεσµατικότητα της.., αφού ο δέκτης µπαίνοντας στη θέση του ποµπού µπορεί να.. καλύτερα όσα ο τελευταίος θέλει να του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η ύπαρξη των παραγόντων «υγιεινής» ή «διατήρησης» (κατά τον Herzberg) δημιουργεί ευχαρίστηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΑΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΑΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 2 3 Η επικοινωνία συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη ζωή των ανθρώπων. Επικοινωνία Επικοινωνία Η αποτελεσματικότητα ομάδων και επιχειρήσεων στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Γ ΤΑΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Γ ΤΑΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Γ ΤΑΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ γνώση + ικανότητα επικοινωνίας χρήσιμη & απαραίτητη αποτελεσματικότητα στον επαγγελματικό χώρο αποτελεσματικότητα στις ανθρώπινες σχέσεις Περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ονοματεπώνυμο: 4 Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Ενότητες: 3.3.1-3.3.2) Τμήμα: Α Ομάδα Α1. Στις παρακάτω προτάσεις να γράψεις στο τετράδιό σου τον αριθμό της κάθε μιας πρότασης και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία µεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήµατα από έναν άνθρωπο σε άλλον.

Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία µεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήµατα από έναν άνθρωπο σε άλλον. 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 141 156, έκδοση 2014 : σελίδες 136 150 ) 3.3.4 Επικοινωνία Η επικοινωνία ταυτίζεται µε την ανθρώπινη ύπαρξη. Χωρίς αυτήν η ζωή του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.3 Διεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, για να εξασφαλίσουν την επιτυχία τους, χρειάζεται να διαθέτουν στελέχη που να είναι και ηγέτες. Ηγέτης είναι το άτομο εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου Χαλκίδα Τ: & F: W:

Περικλέους Σταύρου Χαλκίδα Τ: & F: W: & 6937016375 Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ( σελίδες σχολικού βιβλίου 135 139, έκδοση 2014 : σελίδες 130 134 ) 3.3.3 υναµική Οµάδων 3.3.3.1 Βασικές έννοιες - Ορισµοί Η οµάδα αποτελεί έννοια και όρο που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Διεύθυνση Να σημειώσετε με κύκλο την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει στην κάθε περίπτωση: 1. Ηγέτης είναι το άτομο εκείνο το οποίο: Α. ελέγχει τους υφιστάμενους

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ομάδων-Επικοινωνία

Δυναμική Ομάδων-Επικοινωνία ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3α Δυναμική Ομάδων-Επικοινωνία 3.3. Δυναμική Ομάδων-Βασικές έννοιες Η ομάδα είναι όρος που

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 3 Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ- ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΚΕΦ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ- ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΚΕΦ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ») 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ- ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΚΕΦ. 3.3.4 «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ») Να σημειώσετε με κύκλο την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει στην κάθε περίπτωση: 1) Βασική προϋπόθεση για να επικοινωνούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΚΕΦ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΚΕΦ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ») 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΚΕΦ. 3.3.3 «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ») Να σημειώσετε με κύκλο την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει στην κάθε περίπτωση: 1) Βασική προϋπόθεση για να επικοινωνούμε σωστά είναι

Διαβάστε περισσότερα

3.3 Διεύθυνση. Ηγέτης μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε άνθρωπος στην ομάδα του.

3.3 Διεύθυνση. Ηγέτης μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε άνθρωπος στην ομάδα του. 3.3 Διεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία - Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί έχουν πλέον κατανοήσει ότι, για να εξασφαλίσουν την επιτυχία τους, δεν αρκεί να διαθέτουν στελέχη τα οποία είναι μόνο ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις Α.7 έως Α.9 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Για τις προτάσεις Α.7 έως Α.9 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Οργάνωση & Διοίκηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Διεύθυνση, Παρακίνηση ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α.1 μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: <<Διοικητικές λειτουργίες>> Διεύθυνση. Μάθημα 11 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: <<Διοικητικές λειτουργίες>> Διεύθυνση. Μάθημα 11 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: . 3.3. Διεύθυνση. Μάθημα 11 ο 3.3.1. Ηγεσία Βασικές έννοιες. Ερ.1. Να ορίσετε την έννοια του ηγέτη, να δώσετε παραδείγματα. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α1. ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α2. γ Α3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Οργάνωση & Διοίκηση ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία) ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α.1 μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

-2- τυπική άτυπη Τυπική συγκροτούν συνειδητά ομαδοποιεί επίτευξη παρέχει επίσημα επιφορτίζει πετύχουν παρά δειγμα Αντίθετα άτυπων δεν έργο από φαση

-2- τυπική άτυπη Τυπική συγκροτούν συνειδητά ομαδοποιεί επίτευξη παρέχει επίσημα επιφορτίζει πετύχουν παρά δειγμα Αντίθετα άτυπων δεν έργο από φαση Μάθημα 15 ο 3.3.3. Δυναμική των ομάδων. 3.3.3.1. Βασικές έννοιες ορισμοί. Ερ.20. Με παραδείγματα να εξηγήσετε την έννοια της ομάδας και στη συνέχεια να δώσετε έναν ορισμό της. Η ομάδα αποτελεί έννοια που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΑΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΑΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 2 3.3.2 Παρακίνηση 3 3.3.2 Παρακίνηση 1/18 Η υλοποίηση του έργου Εξαρτάται από τους ανθρώπους Από την ικανότητα και την διάθεσή τους. 4 3.3.2 Παρακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ 1. Η ποσοτική βελτίωση της επικοινωνίας, επιδιώκει τον περιορισμό των αποκλίσεων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΑΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΑΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 2 3.3.1. - Ηγεσία 3 Καθημερινά χρησιμοποιείται η έννοια του ηγέτη, όταν αναφερόμαστε σε άτομα που μέσα σε μία ομάδα καθοδηγούν τους άλλους, αναλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

α. Η ύπαρξη κάθε παραγωγικής μονάδας εξαρτάται από την ικανότητά της να αποκτά έσοδα και κέρδη μέσω του μηχανισμού της αγοράς.

α. Η ύπαρξη κάθε παραγωγικής μονάδας εξαρτάται από την ικανότητά της να αποκτά έσοδα και κέρδη μέσω του μηχανισμού της αγοράς. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/3/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Δύο ορισμοί της επικοινωνίας που μπορεί να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικοί είναι οι παρακάτω:

Δύο ορισμοί της επικοινωνίας που μπορεί να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικοί είναι οι παρακάτω: Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Στη βιβλιογραφία υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ορισμών της επικοινωνίας χωρίς όμως να μπορεί κανείς να περιγράψει συνολικά το περιεχόμενο του όρου. Δύο ορισμοί της επικοινωνίας που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 03 Ε_3.Ο λ3τ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (ος Κύκλος) ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013 2000 ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Οικονοµολόγων της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Οικονοµολόγων της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Οικονοµολόγων της Ώθησης 8 Μα ου 2011 1 Τετάρτη 18 Μα ου 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΑ Α Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

α) Υψηλές πωλήσεις σημαίνουν ανάπτυξη της παραγωγικής λειτουργίας, που είναι προϋπόθεση για να αναπτυχθούν και οι άλλες δύο βασικές λειτουργίες.

α) Υψηλές πωλήσεις σημαίνουν ανάπτυξη της παραγωγικής λειτουργίας, που είναι προϋπόθεση για να αναπτυχθούν και οι άλλες δύο βασικές λειτουργίες. ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 9: Εργασιακές σχέσεις και επικοινωνία Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 9: Εργασιακές σχέσεις και επικοινωνία Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 9: Εργασιακές σχέσεις και επικοινωνία Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος. Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος

Εισηγητής Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος. Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος Εισηγητής Δύναμη: Η πιθανότητα που έχει ο «άνθρωπος» να είναι σε θέση να «περάσει» τις δικές του επιθυμίες μέσα από μία κοινωνική σχέση παρά την αντίσταση. Εξουσία: Η εξουσία ορίζεται ως το νόμιμο δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

α. Η ύπαρξη κάθε παραγωγικής μονάδας εξαρτάται από την ικανότητά της να αποκτά έσοδα και κέρδη μέσω του μηχανισμού της αγοράς.

α. Η ύπαρξη κάθε παραγωγικής μονάδας εξαρτάται από την ικανότητά της να αποκτά έσοδα και κέρδη μέσω του μηχανισμού της αγοράς. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα Κριτηρίου Αξιολόγησης ΣΚΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.3. Λειτουργίες της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Οικονομολόγων της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Οικονομολόγων της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Οικονομολόγων της Ώθησης 1 ετάρτη, 4 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Παρασκευή, 22 Μα ου 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 µέχρι και Α.6 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Το θεσµικό πλαίσιο σύµφωνα µε το οποίο λειτουργεί το κράτος ανήκει στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης ( Σωστό)

1. Το θεσµικό πλαίσιο σύµφωνα µε το οποίο λειτουργεί το κράτος ανήκει στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης ( Σωστό) Ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις Σωστές ή Λάθος 1. Το θεσµικό πλαίσιο σύµφωνα µε το οποίο λειτουργεί το κράτος ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 14 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Πρακτική Εφαρμογών ΔΟΣΕ Α Εξάμηνο ΙΕΚ

Σημειώσεις Πρακτική Εφαρμογών ΔΟΣΕ Α Εξάμηνο ΙΕΚ 2016 Σημειώσεις Πρακτική Εφαρμογών ΔΟΣΕ Α Εξάμηνο ΙΕΚ Επιμέλεια Σημειώσεων: Γραμματικοπούλου Κωνσταντία Μάρκετερ - Εκπαιδευτικός 2 Ηγέτης - Ηγεσία Ηγέτης είναι το άτομο εκείνο το οποίο κάνοντας συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΏΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2016-2017 Περίγραμμα Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής : Ηγεσία Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών, Α.Π.Θ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Καθηγητής Π. Φωτήλας Λέκτορας Ι. Γιαννατσής ΑΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η άτυπη οργάνωση συνυπάρχει με την τυπική οργάνωση και αποτελείται κυρίως από ομάδες Είδη άτυπων ομάδων: Κάθετες:

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων πλευρών σχετικά με τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορεί ο οργανισμός να πετύχει τους στόχους του.

Η διαφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων πλευρών σχετικά με τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορεί ο οργανισμός να πετύχει τους στόχους του. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η διαφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων πλευρών σχετικά με τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορεί ο οργανισμός να πετύχει τους στόχους του. Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα #8: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα #8: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα #8: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.6, να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Η έννοια της Διοίκησης

2.2. Η έννοια της Διοίκησης 2.2. Η έννοια της Διοίκησης 1) Εισαγωγή (ιστορία, ορισμός, παραδείγματα) Η ανάγκη της διοίκησης εμφανίστηκε από τότε που οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να σχηματίσουν ομάδες και ήταν απαραίτητη για τον συντονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α. ε. Τυπική οµάδα συγκροτούν τα άτοµα που η διοίκηση συνειδητά οµαδοποιεί µε σκοπό την επίτευξη συγκεκριµένου έργου

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α. ε. Τυπική οµάδα συγκροτούν τα άτοµα που η διοίκηση συνειδητά οµαδοποιεί µε σκοπό την επίτευξη συγκεκριµένου έργου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012-05-30 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Λειτουργίας Οργάνωσης και Μηχανισμών Παρακίνησης Εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα

Μελέτη Λειτουργίας Οργάνωσης και Μηχανισμών Παρακίνησης Εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα Μελέτη Λειτουργίας Οργάνωσης και Μηχανισμών Παρακίνησης Εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα Ονοματεπώνυμο : ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σειρά: 12 Επιβλέπων Καθηγητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δεκέμβριος 2015 Σκοπός Η μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Διοικηση. Βασικά Πρότυπα Ηγετικής Συμπεριφοράς

Ηγεσία και Διοικηση. Βασικά Πρότυπα Ηγετικής Συμπεριφοράς Ηγεσία και Διοικηση Βασικά Πρότυπα Ηγετικής Συμπεριφοράς Βασικά Πρότυπα Ηγετικής Συμπεριφοράς Στην προέκταση της θεωρητικής συζήτησης για την ηγεσία και την ηγετική συμπεριφορά, η επιστημονική κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΕΤ - Κινητοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού/ Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

ΤΥΠΕΤ - Κινητοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού/ Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων ΤΥΠΕΤ - Κινητοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού/ Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Διαπροσωπικές Σχέσεις στο Χώρο Εργασίας: Παρακίνηση Ενδυνάμωση - Επαναπληροφόρηση Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος Να διερευνήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΚΕΦ «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ»)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΚΕΦ «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ») 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΚΕΦ. 3.3.3 «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ») Να σημειώσετε με κύκλο την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει στην κάθε περίπτωση: 1. Ομάδα αποτελούν: α)οι επιβάτες αεροπλάνου «της

Διαβάστε περισσότερα

Παρακίνηση ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΤΟΜΟ. Διάθεση για απόδοση. Ικανότητα για απόδοση. Οργάνωση Εργασίας- Συνεργασία. Τεχνολογία - Μέσα ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Παρακίνηση ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΤΟΜΟ. Διάθεση για απόδοση. Ικανότητα για απόδοση. Οργάνωση Εργασίας- Συνεργασία. Τεχνολογία - Μέσα ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.2 Παρακίνηση Παρακίνηση ΑΤΟΜΟ Ικανότητα για απόδοση Οργάνωση Εργασίας- Συνεργασία ΑΠΟΔΟΣΗ Διάθεση για απόδοση Τεχνολογία - Μέσα ΟΡΓΑΝΩΣΗ Δυνατότητα Επηρεασμού της απόδοσης με παρακίνηση % Ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής : Παρακίνηση Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών, Α.Π.Θ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια «επιχειρείν» (επιχειρηματικότητας)

Έννοια «επιχειρείν» (επιχειρηματικότητας) Σημασία επιχειρήσεων ΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Διαθέτουμε σε αυτές το 1/3 τουχρόνουμας Τα προϊόντα που καταναλώνουμε προέρχονται από αυτές Από αυτές εξαρτάται: το εισόδημά μας, η απασχόλησή μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ -ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ -ΗΓΕΣΙΑ -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΟΜΑΕΣ Η Διοίκηση (ή το μάνατζμεντ) των Ανθρώπινων Πόρων (HRM) μπορεί να ορισθεί ως η διαδικασία επίτευξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Διαγώνισµα 01.04. Διάλογος Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Η τυπική διαδικασία καθηµερινής επικοινωνίας εκπαιδευτικού - µαθητή στην τάξη και στο σχολείο δεν αφήνει πολλά περιθώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ& Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Συνέργεια σηµαίνει ότι η ολότητα είναι µεγαλύτερη από το άθροισµα των µερών της. Μονάδες 4

Α.2. Συνέργεια σηµαίνει ότι η ολότητα είναι µεγαλύτερη από το άθροισµα των µερών της. Μονάδες 4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παρουσίαση: Καθ. Βελισσαρίου Ευστάθιος Ορισμός της Επικοινωνίας 2 Επικοινωνία είναι η άμεση ή έμμεση μονόπλευρη ή αμφίπλευρη,

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Διοικηση. Management και Ηγεσία

Ηγεσία και Διοικηση. Management και Ηγεσία Ηγεσία και Διοικηση Management και Ηγεσία Management και Ηγεσία Μια σημαντική διάκριση η οποία υφίσταται στο πλαίσιο της διοίκησης και της οργάνωσης είναι η διαφορά ανάμεσα στην άσκηση του management και

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 8: Ηγεσία στις ομάδες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 8: Ηγεσία στις ομάδες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 8: Ηγεσία στις ομάδες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία. Δρ. Βασιλική Καζάνα

Επικοινωνία. Δρ. Βασιλική Καζάνα Επικοινωνία Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210 60435 E-mail: vkazana@teikav.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

23/2/2017. Management Ηγεσία. Ηγεσία. Στρατηγική. Διοίκηση. Γ. Ζάχου ICBS 2

23/2/2017. Management Ηγεσία. Ηγεσία. Στρατηγική. Διοίκηση. Γ. Ζάχου ICBS 2 Management Ηγεσία Ηγεσία Στρατηγική Διοίκηση Γ. Ζάχου ICBS 2 1 Management Functions Προγραμματισμός Ηγεσία Οργάνωση Έλεγχος Γ. Ζάχου ICBS 3 Ηγεσία και HR Ηγεσία Διαφέρει η ηγεσία (Leadership) από τη διοίκηση(management)?

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 20/2/2013 1 Περιγραφή της έρευνας Ερευνητικό υπόβαθρο Επιτυχηµένη Οµάδα Τι σηµαίνει; Ερευνητική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - Καθορισμός του πλαισίου μετάβασης στο περιβάλλον του cloud computing - Αναγνώριση ευκαιριών και ανάλυση κερδών/κόστους από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ο.Δ.Ε. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέματα και Απαντήσεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ο.Δ.Ε. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέματα και Απαντήσεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 Α.Ο.Δ.Ε. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέματα και Απαντήσεις Επιμέλεια: Ομάδα Οικονομολόγων www.othisi.gr 2 Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακίνηση των Εργαζομένων Αποδοχή των Αλλαγών Ηγεσία

Παρακίνηση των Εργαζομένων Αποδοχή των Αλλαγών Ηγεσία Παρακίνηση των Εργαζομένων Αποδοχή των Αλλαγών Ηγεσία 1 Κίνητρα για τους Εργαζόμενους Η αποτελεσματικότητα κάθε εργαζομένου είναι συνάρτηση των προσόντων που απαιτεί η θέση του περιεχόμενου της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών 1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών Το στάδιο αυτό ορίζεται ως η συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού αριθµού κατάλληλων υποψήφιων εθελοντών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ- ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΚΕΦ «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ»)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ- ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΚΕΦ «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ») 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ- ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΚΕΦ. 3.3.3 «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ») Να σημειώσετε με κύκλο την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει στην κάθε περίπτωση: 1) Ομάδα αποτελούν: α)οι επιβάτες αεροπλάνου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κινδύνου, ασφάλεια, και νοµικές προεκτάσεις της διαδικασίας µετάβασης στο. Κεφάλαιο 5: Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις

Ανάλυση κινδύνου, ασφάλεια, και νοµικές προεκτάσεις της διαδικασίας µετάβασης στο. Κεφάλαιο 5: Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις Ανάλυση κινδύνου, ασφάλεια, και νοµικές προεκτάσεις της διαδικασίας µετάβασης στο cloud computing Κεφάλαιο 5: Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1.Προφορική επικοινωνία 2.Αποτελεσµατική επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Managers & Leaders. Managers & Leaders

Managers & Leaders. Managers & Leaders είναι διαφορετικοί? Οι ηγέτες των επιχειρήσεων έχουν περισσότερα κοινά µε τους καλλιτέχνες παρά µε τους Managers.. 1 Αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας SHIP Αντιµετώπιση της αλλαγής Λήψηαπόφασης : τι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τις Κλασσικές-Γραφειοκρατικές Διοικητικές Αρχές Οργάνωσης (Max Weber) Β. Τον Τευλορισμό ή Επιστημονική- Επιχειρησιακή Διοίκηση (Fredrick Winslow

Α. Τις Κλασσικές-Γραφειοκρατικές Διοικητικές Αρχές Οργάνωσης (Max Weber) Β. Τον Τευλορισμό ή Επιστημονική- Επιχειρησιακή Διοίκηση (Fredrick Winslow Α. Τις Κλασσικές-Γραφειοκρατικές Διοικητικές Αρχές Οργάνωσης (Max Weber) Β. Τον Τευλορισμό ή Επιστημονική- Επιχειρησιακή Διοίκηση (Fredrick Winslow Taylor) Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στις απόψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Αξιολόγηση Ικανοτήτων Αξιολόγηση Ικανοτήτων Γενική Περιγραφή της Ενότητας: Αυτή η ενότητα στοχεύει στην αξιολόγηση των ηγετικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Μάθηµα 6 Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία v Οι ειδικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Α.1 Η αντιμετώπιση των νομικών και φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης ανήκει στην οικονομική λειτουργία.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Α.1 Η αντιμετώπιση των νομικών και φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης ανήκει στην οικονομική λειτουργία. Ανακτήθηκε από την ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης της Απόδοσης

Σύστηµα ιαχείρισης της Απόδοσης Σύστηµα ιαχείρισης της Απόδοσης Απρίλιος 2015 Περιεχόµενα Εισαγωγή... 3 ΕΝΟΤΗΤΑ Α : Ανάλυση του Συστήµατος ιαχείρισης της Απόδοσης... 4 Α.1. Σκοπός του Συστήµατος ιαχείρισης της Απόδοσης... 5 Α.2. Αρχές

Διαβάστε περισσότερα