Λεζάντα για τη χρήση της BeoVision 1. Παρακολούθηση τηλεόρασης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λεζάντα για τη χρήση της BeoVision 1. Παρακολούθηση τηλεόρασης"

Transcript

1 BeoVision 1 Οδηγός

2

3 Περιεχόµενα του Οδηγού 3 Τα παρακάτω είναι ένα ευρετήριο των περιεχοµένων του Βιβλίου Αναφοράς µε παραποµπές σε σελίδες: Πώς να ρυθµίσετε την BeoVision 1, 4 Σύνδεση των καλωδίων της τηλεόρασης, 5 Σύνδεση ενός βίντεο, 6 Σύνδεση ενός αποκωδικοποιητή, 7 Σύνδεση ενός set-top box, 8 Σύνδεση ενός DVD 1, 9 Ηχοσύστηµα µε BeoVision 1, 10 ιανοµή ήχου και εικόνας µε το BeoLink, 12 Ρύθµιση της BeoVision 1 στο διασυνδεδεµένο δωµάτιο, 14 Ρύθµιση της BeoVision 1 για πρώτη φορά, 16 Καταχώρηση επιπλέον συσκευών, 18 Επεξεργασία συντονισµένων τηλεοπτικών προγραµµάτων, 20 Επανασυντονισµός ή προσθήκη προγραµµάτων, 24 Ρυθµίσεις για τη θέση της τηλεόρασης, 26 Επιλογή της γλώσσας µενού, 27 Ρυθµίσεις ήχου, 28 Ρυθµίσεις εικόνας, 30 Ρύθµιση της ώρας και της ηµεροµηνίας, 31 Αυτόµατη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της BeoVision 1, 32 Λεζάντα για τη χρήση της BeoVision 1 4 Xρήση του τηλεχειριστηρίου Beo4 5 Χρήση των µενού 5 Χρήση της ένδειξης στην οθόνη Παρακολούθηση τηλεόρασης 6 Μετακίνηση µεταξύ των συντονισµένων προγραµµάτων 6 Εµφάνιση λίστας όλων των προγραµµάτων 7 Ρύθµιση του φορµά της εικόνας 7 Περιστροφή της BeoVision 1 αριστερά ή δεξιά Ρύθµιση του ήχου 8 Ρύθµιση ή σίγαση του ήχου 8 Αλλαγή του τύπου του ήχου ή της γλώσσας 9 Ρύθµιση ισορροπίας ηχείων και επιλογή συνδυασµού ηχείων Αναζήτηση πληροφοριών µέσω Teletext 10 Εξερεύνηση στο Teletext 11 ηµιουργία ή διαγραφή σελίδων MEMO 11 Χρήση σελίδων MEMO Το σύστηµα κωδικού PIN, 34 Φροντίδα της BeoVision 1, 36 Χειρισµός από κοντά και υποδοχές, 37 Υποδοχές στο πίσω µέρος, 38 Εάν έχετε ένα βίντεο BeoCord V , 40 Εάν έχετε έναν Ελεγκτή Set-top Box Controller..., 44 Για τη δική σας πληροφόρηση..., 48 Χρήση Οµάδων προγράµµατος 12 Επιλογή προγραµµάτων σε µία Οµάδα 12 ηµιουργία Οµάδων 13 Μετακίνηση προγραµµάτων µέσα σε µία Οµάδα

4 4 Λεζάντα για τη χρήση της BeoVision 1 Xρήση του τηλεχειριστηρίου Beo4 Εξετάστε τις βασικές αρχές του τηλεχειριστηρίου Beo4 και δοκιµάστε τις. Κάθε πλήκτρο επεξηγείται παρακάτω. *Ανατρέξτε στον Οδηγό του Beo 4 για πληροφορίες σχετικά µε την προσθήκη επιπλέον λειτουργιών σε αυτές που φαίνονται στην οθόνη του Beo4. Ενεργοποίηση τηλεοπτικών προγραµµάτων TV TV LIGHT RADIO TV Η οθόνη του Beo4 δείχνει την πηγή που Ενεργοποιήστε µία συνδεδεµένη πηγή και το SAT SAT DVD CD FORMAT έχετε επιλέξει, ή επιπλέον διαθέσιµες λειτουργίες όταν πιέσετε το πλήκτρο LIST BeoVision 1 για να παρακολουθήσετε προγράµµατα set-top box, βιντεοκασέτες ή DVD V TAPE DVD V TAPE RECORD A TAPE MENU Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το κυρίως Χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα για µενού SETUP. Εάν έχετε επιλέξει την STB σαν πηγή σας, µε το πάτηµα του MENU να επιλέξετε προγράµµατα, σελίδες Teletext, κεφάλαια και τίτλους DVD και κοµµάτια CD εµφανίζεται το µενού Set-top Box Controller. Πατήστε MENU για δεύτερη φορά για το κύριο µενού SETUP Εισάγετε πληροφορίες στα µενού της οθόνης. Πατήστε ss ή tt όταν π.χ. η τηλεόραση είναι αναµµένη για να επιλέξετε ss tt TEXT 0 MENU TEXT Πιέστε για να ανακαλέσετε το Teletext µία Οµάδα προγραµµάτων που έχετε δηµιουργήσει Ρυθµίστε την ένταση του ήχου πιέστε στο µέσο για να σιγήσετε τον ήχο Πιέστε για να επιλέξετε την επιλογή EXIT Έξοδος από τα µενού της οθόνης ένδειξης Mετακινηθείτε επάνω ή κάτω στα LIST EXIT Θέστε την BeoVision 1 σε αναµονή προγράµµατα ή στις επιλογές του µενού STOP Αποκάλυψη επιπλέον λειτουργιών στην LIST οθόνη του Beo4, π.χ. FORMAT*

5 5 Χρήση των µενού Τα µενού στην οθόνη της BeoVision 1 σας δίνουν πρόσβαση σε έναν αριθµό διαφορετικών επιλογών. Όταν εισέρχεστε στο σύστηµα του µενού, το πρώτο διαθέσιµο µενού είναι το µενού SETUP. Οι ενδείξεις επί της οθόνης Οι ενδείξεις οθόνης σας κρατούν ενήµερους σχετικά µε ποια πηγή έχετε επιλέξει κλπ. Όνοµα µενού Επιλογές µενού Περιεχόµενα επιλογών Πεδίο πληροφοριών TV SETUP PROGRAM GROUPS TUNING TV TUNING TIMER RECORDING PLAY TIMER OPTIONS STAND POSITIONS EDIT PROGRAM EDIT PROGRAMS ADD PROGRAM AUTO TUNING MANUAL TUNING LINK FREQUENCY ADD PROGRAM 1 DR1 AUTO TUNING 2 TV2 back select 3.. back select TV TV Πιέστε για ενεργοποίηση της τηλεόρασης MENU Πιέστε για να ανακαλέστε το µενού TV SETUP Πιέστε για να µετακινηθείτε µεταξύ των διαφορετικών επιλογών του µενού ss tt Πιέστε για να εµφανίσετε διάφορες ρυθµίσεις EXIT Πιέστε για να ανακαλέσετε ένα µενού ή να αποθηκεύσετε µια ρύθµιση που έχετε κάνει Πιέστε για να βγείτε από το σύστηµα των µενού

6 6 Παρακολούθηση τηλεόρασης Μπορείτε να βρείτε ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα το οποίο είναι συντονισµένο στην BeoVision 1 µε τέσσερις τρόπους... Μετακινούµενοι µέσα σε ολόκληρη τη λίστα των συντονισµένων προγραµµάτων. Χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε τον αριθµό του προγράµµατος που θέλετε. Ανακαλώντας µια λίστα προγραµµάτων όλων των συντονισµένων προγραµµάτων. Επιλέγοντας µία Οµάδα προγραµµάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Χρησιµοποιήστε Οµάδες προγραµµάτων. Καθώς παρακολουθείτε τηλεόραση, µπορείτε επίσης να ρυθµίσετε το φορµά εικόνας και να στρέψετε την BeoVision αριστερά ή δεξιά. Μετακίνηση µεταξύ των συντονισµένων προγραµµάτων Για να αρχίσετε να παρακολουθείτε τηλεόραση, πιέστε TV στο τηλεχειριστήριο Beo4. Η τηλεόραση αυτόµατα ενεργοποιείται στο τελευταίο πρόγραµµα που παρακολουθούσατε. TV 1 9 SAT Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την BeoVision 1 Πιέστε ή για να µετακινηθείτε µεταξύ των διαθέσιµων τηλεοπτικών προγραµµάτων Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα 1-9 για να πληκτρολογήσετε τον αριθµό του προγράµµατος που θέλετε Πιέστε κάποιο άλλο πλήκτρο πηγής, π.χ. SAT, για να µεταβείτε στα προγράµµατα Set-top box Πιέζοντας 0 γίνεται εναλλαγή µεταξύ του παρόντος και του προηγούµενου τηλεοπτικού προγράµµατος. Εµφάνιση της λίστας προγραµµάτων Επιλέξτε µία πηγή, για παράδειγµα TV, και πιέστε και κρατήστε πατηµένο το στο τηλεχειριστήριο του Beo4 για να εµφανίσετε µία πλήρη λίστα των διαθέσιµων τηλεοπτικών προγραµµάτων. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε µια λίστα προγραµµάτων για Οµάδες προγραµµάτων. TV BBC 0 9 Πιέστε για ενεργοποίηση της τηλεόρασης Πιέστε και κρατήστε πιεσµένο για να ανακαλέσετε την λίστα καναλιών τηλεόρασης Μετακινηθείτε επάνω ή κάτω µεταξύ των διαθέσιµων προγραµµάτων Πιέστε για να ανακαλέσετε το πρόγραµµα που επιλέξατε, ή... πληκτρολογήστε τον αριθµό του προγράµµατος που θέλετε να δείτε Εµφανίστε την λίστα προγραµµάτων για µία συγκεκριµένη Οµάδα... TV Πιέστε για ενεργοποίηση της BBC τηλεόρασης ss tt MY GROUP Πιέστε ss ή tt επανειληµµένα για να µεταβείτε από την µία σας Οµάδα στην άλλη Πιέστε για να ανακαλέσετε την επιλεγµένη Οµάδα ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ανατρέξτε στο ξεχωριστό βιβλίο Αναφοράς για πληροφορίες σχετικά µε το συντονισµό των τηλεοπτικών καναλιών. Τα προγράµµατα Set-top box είναι διαθέσιµα µόνο εάν η BeoVision 1 είναι εξοπλισµένη µε ενσωµατωµένο Set-top Box Controller και ένα Set-top box είναι συνδεδεµένο. ss tt Πιέστε και κρατήστε πιεσµένο για να ανακαλέσετε την λίστα καναλιών για την Οµάδα αυτή Μπορείτε να δείτε τις λίστες προγραµµάτων όλων των άλλων οµάδων πιέζοντας ss ή tt

7 7 Ρύθµιση του φορµά της εικόνας Το φορµά της εικόνας που επιλέξατε αλλάζει αντίστοιχα στην οθόνη, σε εικόνα ευρείας οθόνης 16:9 ή σε στάνταρ φορµά 4:3. Το φορµά εικόνας που επιλέγετε δεν αποθηκεύεται όταν αλλάξετε πρόγραµµα ή σβήσετε την BeoVision 1, το στάνταρ φορµά 4:3 επανεγκαθίσταται. Περιστροφή της BeoVision 1 αριστερά ή δεξιά Εάν η δική σας BeoVision 1 είναι εφοδιασµένη µε την µηχανοκίνητη βάση, µπορείτε να περιστρέψετε την BeoVision 1 αριστερά ή δεξιά µε το Beo4. Μπορείτε επίσης να περιστρέψετε την BeoVision 1 χειροκίνητα. LIST Πιέστε επανειληµµένα µέχρι LIST Πιέστε επανειληµµένα µέχρι TV PROGRAM LIST FORMAT να εµφανιστεί το µήνυµα STAND να εµφανιστεί το µήνυµα 1 DR2 2 TV EUROSPRT 5 ZDF 6 RTL BBC CNN 13 N SAT 1 16 SVT 2 17 NRK 18 TV4 1 2 FORMAT στην οθόνη του Beo4 Πιέστε 1 ή 2 για να επιλέξετε ένα φορµά εικόνας: FORMAT 1 για εικόνα 4:3, ή FORMAT 2 για εικόνα 16:9 ss tt 1 9 STAND στην οθόνη του Beo4 Πιέστε για να περιστρέψετε την BeoVision 1 προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, ή χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα για να επιλέξετε µία προκαθορισµένη θέση. Το 1 αντιστοιχεί στην θέση τέρµα αριστερά και το 9 στη θέση more select τέρµα δεξιά Η λίστα προγραµµάτων για την τηλεόραση έχει τώρα ανακληθεί. Σας παρέχει µία γενική εικόνα όλων των διαθέσιµων τηλεοπτικών προγραµµάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο προρύθµισης θέσεων παρακολούθησης τηλεόρασης για την BeoVision 1, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ρυθµίσεις θέσεων τηλεόρασης" στο ξεχωριστό βιβλίο Αναφοράς. NEWS DR2 TV2 EUROSPRT ZDF RTL7 BBC CNN group select Λίστα Οµάδων... Τα τηλεοπτικά (TV) προγράµµατα που επιλέχθηκαν για µία Οµάδα εµφανίζονται επίσης στις λίστες προγράµµατος όλων των συντονισµένων προγραµµάτων.

8 8 Ρύθµιση της έντασης ήχου Η BeoVision 1 διαθέτει πολλές δυνατότητες ρύθµισης της έντασης του ήχου. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγµή να ρυθµίσετε την ένταση ή να σιγήσετε τελείως τον ήχο. Εάν τα προγράµµατα µεταδίδονται µε διαφορετικά είδη ήχου ή γλώσσες, µπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα τους. Εάν υπάρχουν ηχεία συνδεδεµένα µε την BeoVision 1 σας, µπορείτε να επιλέξετε το συνδυασµό ηχείων που προτιµάτε. Όταν ενεργοποιείτε την BeoVision 1 ή µία από τις πηγές που συνδέονται σ' αυτήν, τα ηχεία που µπορεί να έχετε συνδεδεµένα µπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν, ανάλογα µε το είδος του ήχου που ταιριάζει στη πηγή που χρησιµοποιείτε. Ρύθµιση ή σίγαση του ήχου Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, µπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου της τηλεόρασης οποιαδήποτε στιγµή ή να σιγάσετε εντελώς τον ήχο. VOL 26 MUTE Πιέστε ή για να αυξήσετε ή να µειώσετε την ένταση του ήχου Πιέστε στο µέσον των πλήκτρων και για να διακόψετε προσωρινά τον ήχο Πιέστε ή ξανά για να επανέλθει ο ήχος Αλλαγή του τύπου του ήχου ή της γλώσσας Εάν υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ήχου ή γλώσσας, µπορείτε να αποθηκεύσετε τον αγαπηµένο σας τύπο ήχου κατά τον συντονισµό των καναλιών της τηλεόρασης. Ωστόσο, είναι δυνατό επίσης να επιλέξετε ανάµεσα σε τύπους ήχου ή γλώσσες κατά την παρακολούθηση ενός προγράµµατος. LIST Πιέστε επανειληµµένα µέχρι SOUND να εµφανιστεί η ένδειξη SOUND* στην οθόνη του Beo4 Πιέστε για να δείτε τον MONO τρέχοντα τύπο ήχου στην οθόνη σας Πιέστε επανειληµµένα για να STEREO επιλέξετε διαφορετικό τύπο ήχου ή διαφορετική γλώσσα σε ένα πολυγλωσσικό πρόγραµµα EXIT Πιέστε για να βγείτε από τη λειτουργία SOUND *Για να εµφανιστεί η ένδειξη SOUND στο Beo4, πρέπει πρώτα να την προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του Beo4. Ανατρέξτε στον Οδηγό της Beo4 για περισσότερες πληροφορίες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Υποδοχές στο πίσω µέρος στο ξεχωριστό Βιβλίο Αναφοράς για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πώς θα συνδέσετε ηχεία και στον Οδηγό που παρέχεται µε την µονάδα ήχου suround για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον ήχο surround.

9 9 Ρύθµιση ισορροπίας ηχείων και επιλογή συνδυασµού ηχείων Όταν συνδέετε ηχεία στο BeoVision 1 σας, µπορείτε να ρυθµίσετε την ισορροπία των ηχείων και να επιλέξετε ένα συνδυασµό ηχείων οποιαδήποτε στιγµή. LIST SPEAKER ss tt 1 3 EXIT Πιέστε επανειληµµένα µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη SPEAKER στην οθόνη του Beo4 Πιέστε για να ρυθµίσετε την ισορροπία ανάµεσα στο αριστερό και το δεξί ηχείο Πιέστε για να επιλέξετε ένα συνδυασµό ηχείων Πιέστε για να βγείτε από τη λειτουργία SPEAKER Συνδυασµοί ηχείων SPEAKER 1 Ήχος µόνο από τα ηχεία της τηλεόρασης. Για προγράµµατα µε διάλογο, π.χ. τηλεοπτικές ειδήσεις. SPEAKER 2 Στερεοφωνικός ήχος στα δύο εξωτερικά εµπρός ηχεία. Το subwoofer BeoLab 2 είναι ενεργό. Για µουσικά CD. SPEAKER 3 Τα ηχεία της τηλεόρασης, τα εµπρός εξωτερικά ηχεία και το subwoofer BeoLab 2 είναι ενεργά. Για στερεοφωνικά τηλεοπτικά προγράµµατα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Ρύθµιση επιλογών ήχου στο ξεχωριστό Βιβλίο αναφοράς για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την προεπιλογή συνδυασµού ηχείων.

10 10 Αναζήτηση πληροφοριών µέσω Teletext Το Τeletext σας προσφέρει ένα θησαυρό πληροφοριών. Η ΒeoVision 1 σας βοηθά να τον βρείτε γρήγορα. Τα πλήκτρα βέλη στο Beo4, η γραµµή µενού στο πάνω µέρος της οθόνης και ο φωτισµένος κέρσορας σας βοηθούν να µετακινηθείτε στη σελίδα που επιθυµείτε µε ένα βήµα. Όταν φτάσετε εκεί, µπορείτε να διακόψετε τη ροή των υποσελίδων και να τις διαβάσετε µε την ησυχία σας. Η ΒeoVision 1 θυµάται τις αγαπηµένες σας σελίδες, σας επιστρέφει πίσω στην προηγούµενη σελίδα, αποκαλύπτει τα κρυφά µηνύµατα ή σας βοηθά να µετακινηθείτε στην υπηρεσία Teletext κάποιου άλλου προγράµµατος. Μέσω της λειτουργίας SETUP, µπορείτε να δηµιουργήσετε µέχρι 9 αγαπηµένες σελίδες MEMO σε κάθε διαθέσιµη υπηρεσία Teletext. Αποθηκεύστε µια σελίδα µε τους υπότιτλους Teletext σαν σελίδα MEMO µε αριθµό 9, και οι υπότιτλοι Teletext εµφανίζονται αυτόµατα όταν εµφανίζεται το πρόγραµµα αυτό. Εξερεύνηση στο Teletext Εξερευνήστε τις σελίδες του Teletext χρησιµοποιώντας τη γραµµή των µενού στο πάνω µέρος της σελίδας Teletext. PAGE PROGRAM POINT HALT REC SETUP P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34 PAGE PROGRAM POINT HALT REC SETUP P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34 Πιέστε TEXT για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Teletext και EXIT για να βγείτε από το Teletext. Εάν πιέσετε EXIT και βγείτε από το Teletext πριν βρεθεί η σελίδα που θέλετε, η ένδειξη ΤΕΧΤ σας ενηµερώνει όταν βρεθεί η σελίδα. Πιέστε για να δείτε τη σελίδα. Παρακαλούµε σηµειώστε ότι δεν θα εµφανιστεί τέτοια ειδοποίηση εάν π.χ. αλλάξετε προγράµµατα ή βγείτε από το Teletext επιλέγοντας µία νέα πηγή, όπως V.TAPE. Για να µετακινηθείτε σε µια νέα σελίδα... > Πληκτρολογήστε τον αριθµό της σελίδας που θέλετε να δείτε, ή... > µετακινείστε το φωτισµένο κέρσορα στο PAGE πιέζοντας το ss. > Πιέστε ή για να µετακινηθείτε µεταξύ των σελίδων, και κρατήστε πιεσµένο για να µετακινηθείτε γρηγορότερα. > Πιέστε για να µετακινηθείτε στις σελίδες ευρετηρίου (100, 200, 300, κλπ.). Για να µετακινηθείτε χρησιµοποιώντας τις ορατές αναφορές σελίδων... > Πιέστε tt για να µετακινήσετε τον κέρσορα στην µπάρα στο POINT. > Πιέστε ή για να τοποθετήσετε τον κέρσορα στη σελίδα. > Μετακινήστε τον κέρσορα σε µια αναφορά σελίδας χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα βέλους και πιέστε. Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη σελίδα... > Όταν χρησιµοποιείτε την ένδειξη POINT για να µετακινηθείτε σε άλλη σελίδα, η ένδειξη POINT στη γραµµή των µενού θα αλλάξει σε RETURN. > Ενώ βρίσκεστε στη νέα σελίδα πιέστε για να επιστρέψετε στην προηγούµενη σελίδα. Η λειτουργία RETURN σας γυρίζει πίσω µόνο µια σελίδα. Επιστρέψετε σε σελίδες που είχατε προηγουµένως ανακαλέσει χρησιµοποιώντας τις λειτουργίες PAGE ή MEMO. Για να µεταβείτε σε άλλη υπηρεσία Teletext... > Μετακινείστε το φωτισµένο κέρσορα στο PROGRAM πιέζοντας το tt. Εάν έχουν δηµιουργηθεί σελίδες MEMO, το MEMO θα είναι φωτισµένο όταν ενεργοποιήσετε το Teletext. Πιέστε ή όταν το MEMO είναι φωτισµένο για να βρείτε το PROGRAM. > Πιέστε για να ανακαλέσετε µία λίστα προγραµµάτων. > Πιέστε ή για να βρείτε ένα πρόγραµµα που επιθυµείτε. > Πιέστε για να µεταβείτε σε άλλη υπηρεσία Teletext.

11 11 ηµιουργία ή διαγραφή σελίδων MEMO Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις σελίδες Teletext που χρησιµοποιείτε συχνότερα ως σελίδες MEMO, ώστε να µπορείτε να τις ανακαλείτε ευκολότερα όταν παρακολουθείτε µια υπηρεσία Teletext. Μπορείτε να αποθηκεύσετε 9 αγαπηµένες σελίδες MEMO. Χρήση σελίδων MEMO Εάν έχετε δηµιουργήσει αγαπηµένες σελίδες ΜΕΜΟ, µπορείτε να µετακινηθείτε µεταξύ αυτών απευθείας. PAGE MEMO1 POINT HALT REC SETUP P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34 PAGE MEMO2 POINT HALT REC SETUP P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34 Για να σταµατήσετε τη ροή υποσελίδων... > Πιέστε STOP για να γίνει παύση ροής των υποσελίδων, ή... > µετακινείστε τον κέρσορα στο HALT και πιέστε. Η ένδειξη HALT θα αντικατασταθεί από µια οµάδα τεσσάρων ψηφίων. > Χρησιµοποιήστε τα και για να µεταβείτε στην υποσελίδα που θέλετε να δείτε, ή πληκτρολογήστε τον αριθµό της. > Πιέστε για να επανεκκινήσετε τη ροή των σελίδων. Για να αποκαλύψετε κρυφά µηνύµατα... > Μετακινήστε τον κέρσορα στην µπάρα στο. > Πιέστε για να αλλάξετε το SETUP σε REVEAL. > Πιέστε ξανά για να αποκαλύψετε κρυφά µηνύµατα κειµένου στην τρέχουσα σελίδα. Για να δηµιουργήσετε µια σελίδα MEMO... > Βρείτε µια σελίδα που χρησιµοποιείτε συχνά. > Πιέστε ss ή tt για να µετακινήσετε τον κέρσορα κατά µήκος της γραµµής µενού στο SETUP και πιέστε. Οι 9 διαθέσιµες θέσεις σελίδων MEMO εµφανίζονται µε αριθµούς. Η πρώτη θέση φωτίζεται. > Πιέστε για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα σελίδα. Ο κέρσορας µετακινείται στην επόµενη διαθέσιµη σελίδα MEMO. > Χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα στο Beo4 για να επιλέξετε την επόµενη σελίδα teletext που θέλετε να αποθηκεύσετε. > Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε σελίδα που θέλετε να αποθηκεύσετε. > Για να βγείτε από τη ρύθµιση MEMO, πιέστε ss ή tt για να µετακινήσετε τον κέρσορα στο BACK και πιέστε. Για να ανακαλέσετε σελίδες MEMO... > Πιέστε ΤΕΧΤ για να ανακαλέσετε το Teletext. > Πιέστε ή για να µετακινηθείτε µεταξύ των σελίδων ΜΕΜΟ. > Πιέστε ΕΧΙΤ για να βγείτε από το Teletext. Αν θέλετε οι διαθέσιµοι υπότιτλοι Teletext να εµφανίζονται αυτόµατα για ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα, αποθηκεύστε τους υπότιτλους Teletext στη σελίδα MEMO 9. Για να διαγράψετε µια σελίδα MEMO... > Πιέστε ss ή tt για να µετακινήσετε τον κέρσορα στο SETUP και πιέστε. > Μετακινείστε τον κέρσορα στη σελίδα MEMO που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε το κίτρινο πλήκτρο. > Πιέστε και πάλι το κίτρινο πλήκτρο για επιβεβαίωση.

12 12 Χρήση Οµάδων προγράµµατος Αν έχετε αποθηκεύσει πολλά προγράµµατα και θέλετε να έχετε γρήγορη πρόσβαση στα αγαπηµένα σας προγράµµατα, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνετε στη λίστα κάθε φορά, τοποθετήστε τα σε µια Οµάδα. εν χρειάζεται πλέον να ψάχνετε ανάµεσα στα προγράµµατα που δεν χρησιµοποιείτε. ώστε στις Οµάδες το όνοµα των ατόµων που τις παρακολουθούν π.χ. 'Μπαµπάς' ή 'Μαίρη' ή σύµφωνα µε τα είδη των προγραµµάτων που συµπεριλάβατε, όπως 'Ειδήσεις' ή 'Αθλητικά'. Όταν έχετε δηµιουργήσει και επιλέξει µια συγκεκριµένη Οµάδα, µετακινείστε µόνο µεταξύ των τηλεοπτικών (ΤV) ή STB* προγραµµάτων που ανήκουν µόνο στη συγκεκριµένη Οµάδα. Μετακινηθείτε σε µια διαφορετική Οµάδα για να παρακολουθήσετε µια διαφορετική οµάδα προγραµµάτων, ή µετακινηθείτε από την ένδειξη GROUPS στην τηλεόραση (TV) για να δείτε όλα τα συντονισµένα τηλεοπτικά προγράµµατα. Επιλογή προγραµµάτων σε µία Οµάδα Έχετε πρόσβαση στις Οµάδες σας ενεργοποιώντας τη λειτουργία Οµάδες. Πιέστε τα πλήκτρα βέλη για να επιλέξετε την Οµάδα που αναζητάτε, και στη συνέχεια µετακινηθείτε στα προγράµµατα που περιλαµβάνει η Οµάδα. TV Πιέστε για ενεργοποίηση της ss tt τηλεόρασης Μετακινηθείτε αριστερά ή MY GROUP δεξιά µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη GROUPS NEWS Όταν βρείτε την Οµάδα που θέλετε, πιέστε για να επιλέξετε την Οµάδα σας 1 9 TV 2 BBC Μετακινηθείτε επάνω ή κάτω ανάµεσα στα προγράµµατα της συγκεκριµένης Οµάδας, ή χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα για να ss tt πληκτρολογήστε τον αριθµό προγράµµατος το οποίο θέλετε να παρακολουθήσετε Μετακινηθείτε αριστερά ή SPORT δεξιά για να µετακινηθείτε σε άλλη Οµάδα και πιέστε για να την ανακαλέσετε Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το στην λειτουργία Οµάδων για να δείτε µία λίστα προγραµµάτων για την τρέχουσα Οµάδα. ηµιουργία Οµάδων Με την BeoVision 1, έχετε τη δυνατότητα να δηµιουργήσετε µέχρι 8 διαφορετικές Οµάδες προγραµµάτων, ανάλογα µε το χρήστη ή τον τύπο του προγράµµατος. Κάθε Οµάδα µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι 18 προγράµµατα. 'Αντίγραφα' του ίδιου προγράµµατος µπορούν να αποθηκευτούν σε διαφορετικές Οµάδες. PROGRAM GROUPS TUNING TIMER RECORDING PLAY TIMER OPTIONS STAND POSITIONS A GROUP1 TV SETUP back select COPY TV PROGRAM GROUPS character MY GROUP name PROGRAM GROUPS next accept move create TO MY GROUP 1 DR2 DR2 2 TV2 SKY NEWS 3.. ZDF 4 EUROSPORT RADIO 2 5 ZDF BBC 6 ARD SAT 1 16 SVT 2 17 NRK 18 TV4 GROUP1 PROGRAM GROUPS name move new group create group copy accept *ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για τη λήψη set-top box (STB) προγραµµάτων, η BeoVision 1 σας θα πρέπει να είναι εξοπλισµένη µε ενσωµατωµένο Set-top Box Controller και επίσης ένα set-top box θα πρέπει να είναι συνδεδεµένο.

13 13 Μετακίνηση προγραµµάτων µέσα σε µία Οµάδα Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά µε την οποία τα προγράµµατα σας εµφανίζονται µέσα σε µία Οµάδα και να διαγράψετε προγράµµατα της Οµάδας. > Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση > Πιέστε ΜΕΝU για να ανακαλέσετε το µενού TV SETUP, η ένδειξη PROGRAM GROUPS είναι ήδη φωτισµένη. > Πιέστε για να ανακαλέσετε το µενού PROGRAM GROUPS. > Πιέστε για να µετακινήσετε τον κέρσορα σε µια κενή Οµάδα και πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να µπορέσετε να ονοµάσετε τη νέα Οµάδα. > Πιέστε ή για χαρακτήρες και ss ή tt για να µετακινηθείτε στην επόµενη ή στην προηγούµενη θέση χαρακτήρα. > Πιέστε για να αποθηκεύσετε το όνοµα, και πιέστε ξανά για την αντιγραφή προγραµµάτων στη νέα Οµάδα. > Πιέστε ή για την εύρεση του προγράµµατος που θέλετε να αντιγράψετε στη νέα Οµάδα. > Πιέστε tt για να αντιγράψετε ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα στην Οµάδα σας. > Πιέστε για να αποθηκεύσετε την Οµάδα. > Πιέστε για να επιστρέψετε µέσω των προηγούµενων µενού ή πιέστε EXIT για να βγείτε από τα µενού της οθόνης απευθείας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Τα προγράµµατα Set-top box δεν µπορούν να τοποθετηθούν στην ίδια Οµάδα µαζί µε τηλεοπτικά (TV) προγράµµατα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο δηµιουργίας Οµάδων προγραµµάτων STB, ανατρέξτε στο κεφάλαιο στο ξεχωριστό Βιβλίο αναφοράς µε τίτλο Εάν έχετε Set-top Box Controller. DR2 TV2 EUROSPRT ZDF RTL7 BBC CNN NEWS group select > Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. > Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το µενού TV SETUP. H ένδειξη PROGRAM GROUPS είναι ήδη φωτισµένη. > Πιέστε για να ανακαλέσετε το µενού PROGRAM GROUPS. > Πιέστε για να φωτίσετε µία Οµάδα και πιέστε GΟ για να την επιλέξετε. > Πιέστε για να φωτίσετε το πρόγραµµα που θέλετε να µετακινήσετε ή να διαγράψετε. > Πιέστε tt για να µετακινήσετε το πρόγραµµα εκτός της λίστας και πιέστε ή για να το µετακινήσετε στη νέα θέση. > Πιέστε ss για να µετακινήσετε το πρόγραµµα πίσω στη λίστα, ή πατήστε το κίτρινο πλήκτρο για να το διαγράψετε. Όταν διαγράφετε ένα πρόγραµµα από τη λίστα, τα υπολειπόµενα προγράµµατα συµπυκνώνονται. > Εάν το πρόγραµµα αλλάξει θέσεις µε άλλο πρόγραµµα, στη συνέχεια µετακινήστε το πρόγραµµα αυτό σε νέα θέση. > Έχοντας ολοκληρώσει την µετακίνηση ή διαγραφή προγραµµάτων σε µία Οµάδα, πιέστε για να αποθηκεύσετε την Οµάδα. > Πιέστε για να επιστρέψετε µέσω των προηγούµενων µενού ή πιέστε EXIT για να βγείτε από τα µενού της οθόνης απευθείας.

14 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε µεταβολή χωρίς προειδοποίηση Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

15

16

Ο Οδηγός και το Βιβλίο Αναφοράς

Ο Οδηγός και το Βιβλίο Αναφοράς BeoVision 4 Οδηγός Η BeoVision 4 περιλαμβάνει τα προϊόντα τα οποία φαίνονται δίπλα. Τα μεμονωμένα εξαρτήματα αναφέρονται με τα αντίστοιχα ονόματά τους στον Οδηγό και το Βιβλίο Αναφοράς. Η πλήρης διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός και το Βιβλίο Αναφοράς περιέχουν ευρετήριο, το οποίο σας βοηθά να βρίσκετε συγκεκριµένα θέµατα, για τα οποία θέλετε να µάθετε περισσότερα.

Ο Οδηγός και το Βιβλίο Αναφοράς περιέχουν ευρετήριο, το οποίο σας βοηθά να βρίσκετε συγκεκριµένα θέµατα, για τα οποία θέλετε να µάθετε περισσότερα. BeoSystem 1 Οδηγός BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Ο Οδηγός και το Βιβλίο Αναφοράς Επεξήγηση των συµβόλων που χρησιµοποιούνται στον Οδηγό και το Βιβλίο Αναφοράς Πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

BeoVision 8. Νέο λογισμικό Συμπλήρωμα

BeoVision 8. Νέο λογισμικό Συμπλήρωμα BeoVision 8 Νέο λογισμικό Συμπλήρωμα Μενού στην οθόνη Η τηλεόρασή σας έχει εφοδιαστεί με νέο λογισμικό και πιθανώς με νέο υλικό εξοπλισμό. Σαν αποτέλεσμα υπάρχουν νέες λειτουργίες και χαρακτηριστικά που

Διαβάστε περισσότερα

BeoSound 4. Συμπλήρωμα

BeoSound 4. Συμπλήρωμα BeoSound 4 Συμπλήρωμα Σύστημα μενού Το παρόν συμπλήρωμα περιέχει διορθώσεις στον Οδηγό του BeoSound 4. Λόγω νέου λογισμικού, το μουσικό σας σύστημα έχει εξοπλιστεί με νέα χαρακτηριστικά. Το σύστημα μενού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Χρήση του τηλεχειριστηρίου σας Beo4, 3. Τα πλήκτρα του Beo4 με λεπτομέρειες, 4 Καθημερινή και προηγμένη λειτουργία με τα πλήκτρα του Beo4

Περιεχόμενα. Χρήση του τηλεχειριστηρίου σας Beo4, 3. Τα πλήκτρα του Beo4 με λεπτομέρειες, 4 Καθημερινή και προηγμένη λειτουργία με τα πλήκτρα του Beo4 Beo4 Οδηγός Περιεχόμενα Χρήση του τηλεχειριστηρίου σας Beo4, 3 Τα πλήκτρα του Beo4 με λεπτομέρειες, 4 Καθημερινή και προηγμένη λειτουργία με τα πλήκτρα του Beo4 Εξατομίκευση του Beo4, 5 Προσθήκη ενός πρόσθετου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Χρήση του τηλεχειριστηρίου σας Beo4, 4. Τα πλήκτρα του Beo4 με λεπτομέρειες, 6 Καθημερινή και προηγμένη λειτουργία με τα πλήκτρα του Beo4

Περιεχόμενα. Χρήση του τηλεχειριστηρίου σας Beo4, 4. Τα πλήκτρα του Beo4 με λεπτομέρειες, 6 Καθημερινή και προηγμένη λειτουργία με τα πλήκτρα του Beo4 Beo4 Οδηγός Περιεχόμενα 3 Χρήση του τηλεχειριστηρίου σας Beo4, 4 Τα πλήκτρα του Beo4 με λεπτομέρειες, 6 Καθημερινή και προηγμένη λειτουργία με τα πλήκτρα του Beo4 Εξατομίκευση του Beo4, 9 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

BeoVision 7. Συμπλήρωμα

BeoVision 7. Συμπλήρωμα BeoVision 7 Συμπλήρωμα Μενού στην οθόνη Το παρόν συμπλήρωμα περιέχει διορθώσεις στον Οδηγό και το Βιβλίο Αναφοράς. Οι βασικές διορθώσεις αναφέρονται στα μενού στην οθόνη, στο μενού CONNECTIONS και στους

Διαβάστε περισσότερα

BeoVision 8. Βιβλίο Αναφοράς

BeoVision 8. Βιβλίο Αναφοράς BeoVision 8 Βιβλίο Αναφοράς 3 Πίνακες περιεχόμενων στο Βιβλίο Αναφοράς Τα περιεχόμενα αυτού του Βιβλίου Αναφοράς χωρίζονται σε ενότητες. Κάθε ενότητα ξεκινά με το δικό της αναλυτικό πίνακα περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

BeoVision Οδηγός

BeoVision Οδηγός BeoVision 8-40 Οδηγός Περιεχόμενα Επισκόπηση μενού, 3 Δείτε μία επισκόπηση των μενού οθόνης. Πλοήγηση στα μενού, 4 Δείτε πώς να χρησιμοποιείτε τα διάφορα τηλεχειριστήρια για το χειρισμό των μενού. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ρύθμιση της τηλεόρασης 3D, 33 Πώς να πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για την παρακολούθηση τηλεόρασης 3D.

Περιεχόμενα. Ρύθμιση της τηλεόρασης 3D, 33 Πώς να πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για την παρακολούθηση τηλεόρασης 3D. BeoSystem 3 Περιεχόμενα Επισκόπηση μενού, 3 Δείτε μία επισκόπηση των μενού οθόνης. Πλοήγηση στα μενού, 4 Δείτε πώς να χρησιμοποιείτε τα διάφορα τηλεχειριστήρια για το χειρισμό των μενού. Αρχική ρύθμιση,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK,

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK, Tοποθέτηση Μπαταρίας 1. Αφαιρέστε το καπάκι του συνδετήρα USB. 2. Ανοίξτε το καπάκι της µπαταρίας. 3. Τοποθετήστε µια µπαταρία ΑΑΑ και βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση. 4. Κλείστε

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

BeoSound Βιβλίο Αναφοράς

BeoSound Βιβλίο Αναφοράς BeoSound 3000 Βιβλίο Αναφοράς BeoSound 3000 το πλήρως ολοκληρωµένο µουσικό σύστηµα Κάθε φορά που απλώνετε το χέρι σας για να χειριστείτε το BeoSound 3000, οι συρόµενες γυάλινες πόρτες ανοίγουν ως δια

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ POWER SETUP TV/AV VOL-/VOL+ Standby / on για TV. Ρύθµιση των πλήκτρων για την TV. Επιλογή στην TV την Είσοδο AV. Ρύθµιση στάθµης ήχου TV. ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΗ POWER:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΑ120 - SWEEX UNIVERSAL REMOTE CONTROL 6IN1 TOUCHSCREEN. Φωτάκι LED

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΑ120 - SWEEX UNIVERSAL REMOTE CONTROL 6IN1 TOUCHSCREEN. Φωτάκι LED Φωτάκι LED ΙΑ120 - SWEEX UNIVERSAL REMOTE CONTROL 6IN1 TOUCHSCREEN ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1) Όταν κάποιο πλήκτρο είναι πατημένο και αναβοσβήνει το φωτάκι LED αυτό σημαίνει ότι γίνεται μετάδοση δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

'Ελληνικά' (Greek) Περιεχόμενα

'Ελληνικά' (Greek) Περιεχόμενα 'Ελληνικά' (Greek) Περιεχόμενα Εισαγωγή Αρχές λειτουργίας Τηλεχειριστήριο Διαθεσιμότητα μουσικής Εξώφυλλο Διαθεσιμότητα φωτογραφιών Διαθεσιμότητα ιστοσελίδων Καθημερινή χρήση του BeoPlayer Οργάνωση του

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Πριν ξεκινήσετε. Ο Οδηγός αυτός περιέχει οδηγίες για τον τρόπο ρύθμισης και χρήσης του ακουστικού BeoCom 2 με μία βάση BeoLine.

Πριν ξεκινήσετε. Ο Οδηγός αυτός περιέχει οδηγίες για τον τρόπο ρύθμισης και χρήσης του ακουστικού BeoCom 2 με μία βάση BeoLine. BeoCom 2 Οδηγός Πριν ξεκινήσετε Ο Οδηγός αυτός περιέχει οδηγίες για τον τρόπο ρύθμισης και χρήσης του ακουστικού BeoCom 2 με μία βάση BeoLine. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό και με άλλες

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center Περιεχόμενα V1.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...2 ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ...3 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (TV)...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗΓΗΣ...4 ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...5 SOURCE

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 MAX T105 HD ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 Περιεχόµενα συσκευασίας: - Συσκευή ψηφιακού δέκτη...χ 1τεµ. - Χειριστήριο... Χ 1 τεµ. - ΑΑΑ µπαταρία για το χειριστήριο...χ 1 τεµ. - Οδηγίες χρήσεως...χ 1τεµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 Υπάρχουν κάποιες µικρές αλλαγές στα κουµπιά µεταξύ των RS25U και RS25E, και κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες και στα δύο µοντέλα. Ένα προαιρετικό χειριστήριο - συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κύρια Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα Για την ασφάλειά σας. Αποσυσκευασία.. Γενική Λειτουργία. Τηλεχειριστήριο.. Πίσω Όψη ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση SCART Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λοιπές Λειτουργίες Πως θα μεταβείτε στη λίστα προγραμμάτων Πως θα ρυθμίσετε τη λειτουργία Sleep Timer (Χρονοδιακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Radio R 4.0 IntelliLink Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Radio R 4.0 IntelliLink Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) Περιεχόµενα 1. Audio. 2. Σύστηµα Πλοήγησης... 3. Τηλέφωνο.... 4. Φωνητική Αναγνώριση. 5. Λοιπά. 1. Audio Πώς µπορώ να µεταβαίνω διαδοχικά από το ηχοσύστηµα στις πηγές πολυµέσων, π.χ. από το ραδιόφωνο FM

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές Πληροφορίες Ο δορυφορικός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από δορυφόρο για να προβάλετε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες καλύπτο

1 Γενικές Πληροφορίες Ο δορυφορικός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από δορυφόρο για να προβάλετε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες καλύπτο Οδηγίες χρήσεως BigSat BS67 CR Ψηφιιακός ορυφοριικός έκτης Μνήµη για 4.000 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια Εύκολη λειτουργία Γρήγορη απόκριση των καναλιών Ενσωµατωµένος αναγνώστης καρτών 2010 Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης avantage Εγχειρίδιο Χρήσης Ελληνικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκδοση: 1.80) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 Βασικές ιδιότητες...3 Πληροφορίες ασφαλείας...4 Άνοιγμα Συσκευασίας...5 Γενικές Πληροφορίες...5 Τηλεχειριστήριο...6

Διαβάστε περισσότερα

Το προϊόν απενεργοποιείται πλήρως μόνο όταν αποσυνδέεται από την πρίζα. Η πρόσβαση στην πρίζα πρέπει να είναι πάντα ελεύθερη.

Το προϊόν απενεργοποιείται πλήρως μόνο όταν αποσυνδέεται από την πρίζα. Η πρόσβαση στην πρίζα πρέπει να είναι πάντα ελεύθερη. BeoLab 5 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέσετε τη συσκευή σε τυχόν σταξίματα ή πιτσιλίσματα και εξασφαλίστε ότι δεν

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή της συσκευής

Περιγραφή της συσκευής Περιγραφή της συσκευής 9 10 11 12 13 1 Καλώδιο ρεύματος 2 Τροφοδοσία χαρτιού 3 Δίσκος χαρτιού 4 Συγκρατητής χαρτιού 5 Πτερύγιο τροφοδοσίας 6 Πάνελ λειτουργίας 9 Κύλινδρος εκτύπωσης 11 Καπάκι σαρωτή 12

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Περιεχόμενα Περιβάλλον Εφαρμογής... 3 1. Σύνδεση... 3 2. Κατάσταση Σύνδεσης... 3 3. Συνδεδεμένοι Χρήστες... 4 4. Συμμετέχοντες... 4 Διάταξη Push to

Διαβάστε περισσότερα

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης High Definition Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης USB PVR Ready Εργοστασιακός Κωδικός: 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε το καπάκι του δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έντυπα προϊόντος, 4 Μάθετε για τα έντυπα που συνοδεύουν το Beo6.

Περιεχόμενα. Έντυπα προϊόντος, 4 Μάθετε για τα έντυπα που συνοδεύουν το Beo6. Beo6 Οδηγός Περιεχόμενα Έντυπα προϊόντος, 4 Μάθετε για τα έντυπα που συνοδεύουν το Beo6. Χρήση του Beo6, 5 Πώς να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα στην οθόνη του Beo6 και τα πραγματικά πλήκτρα. Χειρισμός άλλων

Διαβάστε περισσότερα

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 BEOPLAY V1 BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 Αγαπητέ Πελάτη Αυτός ο οδηγός περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σας και περιγράφει με περισσότερες λεπτομέρειες μερικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 6000 Οδηγ ς BEOL B 6000 GB OMSL

BeoLab 6000 Οδηγ ς BEOL B 6000 GB OMSL BeoLab 6000 Οδηγός ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην αφαιρείτε το κάλυµµα (ή το πίσω µέρος). Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήµατα που µπορούν να επισκευαστούν από το

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

1. Eξοπλισμός hol my tv 1.1 Αποκωδικοποιητής

1. Eξοπλισμός hol my tv 1.1 Αποκωδικοποιητής περιεχόμενα 03 1. Εξοπλισμός hol my tv 05 1.1 Αποκωδικοποιητής 05 1.2 Τηλεχειριστήριο 06 2. hol my tv 08 3. live tv 09 3.1 Οδηγός προγράμματος τηλεόρασης 09 3.2 Αναζήτηση 14 4. hol video club 17 4.1 Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 Πλήκτρα Χειρισµού Συσκευής 1093/016 Θύρα USB για σύνδεση συσκευών αποθήκευσης ΜΟΝΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ : Το ποντίκι συνδέεται στην θύρα USB στο πίσω µέρος της συσκευής Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη Digital Terrestrial Receiver Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ 2 Περιεχόμενα συσκευασίας... Σελ 3 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONTROL AIR+ KAI TO DJUCED 40

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONTROL AIR+ KAI TO DJUCED 40 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONTROL IR+ KI TO DJUCED 40 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ 1 - ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΗΧΕΙΩΝ Εισάγετε το CD-ROM. ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝ: ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής SciFY - Οκτώβριος 2016 Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Οδηγίες για τον εργοθεραπευτή / φροντιστή 4 Αρχική Οθόνη 4 Δημιουργία προφίλ 5 Ρυθμίσεις Επικοινωνίας 6 Ρυθμίσεις Ψυχαγωγίας 9 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 17 18 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας 1) Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες. 2) Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες. 3) Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema

Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι ονομασίες Seagate,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά MANAGER SIDE BAR Η Manager side bar είναι μία εφαρμογή σχεδιασμένη να προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες και ευκολίες σε κάθε χρήστη Η/Υ προχωρημένο ή αρχάριο. Βασική λειτουργία της εφαρμογής είναι ότι

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. MP3 και άλλα αρχεία ήχου... 55 Εξαγωγή κομματιών από CD σε ψηφιακά αρχεία ήχου... 56 Εγγραφή αρχείων ήχου σε CD...

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. MP3 και άλλα αρχεία ήχου... 55 Εξαγωγή κομματιών από CD σε ψηφιακά αρχεία ήχου... 56 Εγγραφή αρχείων ήχου σε CD... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ NERO Τι χρειάζεστε για να ξεκινήσετε... 18 Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο... 18 Συμβάσεις του βιβλίου... 20 Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο... 20 Σημείωση για την ελληνική έκδοση...

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Ελληνικά. 1.1 Περιεχόμενο συσκευασίας. 1.2 Απαιτήσεις Συστήματος. 1.3 Κύρια Χαρακτηριστικά

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Ελληνικά. 1.1 Περιεχόμενο συσκευασίας. 1.2 Απαιτήσεις Συστήματος. 1.3 Κύρια Χαρακτηριστικά Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Ελληνικά Το νέο Genius TVGo A31 αποτελεί έναν έξοχο συνδυασμό ΗΥ και συστήματος Τηλεόρασης, χωρίς να χρειάζεται κάποιο κατσαβίδι ή εγκατάσταση κάποιου οδηγού λογισμικού. Απλά συνδέετε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή κενών κελιών, γραµµών ή στηλών 1. Κάντε ένα από τα εξής: Εισαγωγή νέων κενών κελιών Επιλέξτε µια περιοχή (περιοχή: ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ER-100U REC Γενικά χαρακτηριστικά: 1.Ψηφιακό σύστημα με ικανότητα συνεργασίας με τα ακόλουθα φορμά και αποθηκευτικά μέσα, SD/MMC CARD,USB MP3. 2.Είσοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONTROL INSTINCT ΚΑΙ ΤΟ DJUCED

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONTROL INSTINCT ΚΑΙ ΤΟ DJUCED ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONTROL INSTINCT ΚΑΙ ΤΟ DJUCED ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Εισάγετε το CD-ROM. Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες. 6 1 2 7 3 4 5 1- Ισορροπία, κανάλια 1-2 (έξοδος μίξης)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης.

Οδηγίες Χρήσης. www.geomechaniki.gr email info@geomechaniki.gr Οδηγίες Χρήσης 2 Για τη σωστή λειτουργία του προγραµµατιστή πρέπει να τοποθετήσετε την µπαταρία των 9V. Η µπαταρία των 9 Volt ενεργοποιεί την οθόνη LCD. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα