Λεζάντα για τη χρήση της BeoVision 1. Παρακολούθηση τηλεόρασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λεζάντα για τη χρήση της BeoVision 1. Παρακολούθηση τηλεόρασης"

Transcript

1 BeoVision 1 Οδηγός

2

3 Περιεχόµενα του Οδηγού 3 Τα παρακάτω είναι ένα ευρετήριο των περιεχοµένων του Βιβλίου Αναφοράς µε παραποµπές σε σελίδες: Πώς να ρυθµίσετε την BeoVision 1, 4 Σύνδεση των καλωδίων της τηλεόρασης, 5 Σύνδεση ενός βίντεο, 6 Σύνδεση ενός αποκωδικοποιητή, 7 Σύνδεση ενός set-top box, 8 Σύνδεση ενός DVD 1, 9 Ηχοσύστηµα µε BeoVision 1, 10 ιανοµή ήχου και εικόνας µε το BeoLink, 12 Ρύθµιση της BeoVision 1 στο διασυνδεδεµένο δωµάτιο, 14 Ρύθµιση της BeoVision 1 για πρώτη φορά, 16 Καταχώρηση επιπλέον συσκευών, 18 Επεξεργασία συντονισµένων τηλεοπτικών προγραµµάτων, 20 Επανασυντονισµός ή προσθήκη προγραµµάτων, 24 Ρυθµίσεις για τη θέση της τηλεόρασης, 26 Επιλογή της γλώσσας µενού, 27 Ρυθµίσεις ήχου, 28 Ρυθµίσεις εικόνας, 30 Ρύθµιση της ώρας και της ηµεροµηνίας, 31 Αυτόµατη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της BeoVision 1, 32 Λεζάντα για τη χρήση της BeoVision 1 4 Xρήση του τηλεχειριστηρίου Beo4 5 Χρήση των µενού 5 Χρήση της ένδειξης στην οθόνη Παρακολούθηση τηλεόρασης 6 Μετακίνηση µεταξύ των συντονισµένων προγραµµάτων 6 Εµφάνιση λίστας όλων των προγραµµάτων 7 Ρύθµιση του φορµά της εικόνας 7 Περιστροφή της BeoVision 1 αριστερά ή δεξιά Ρύθµιση του ήχου 8 Ρύθµιση ή σίγαση του ήχου 8 Αλλαγή του τύπου του ήχου ή της γλώσσας 9 Ρύθµιση ισορροπίας ηχείων και επιλογή συνδυασµού ηχείων Αναζήτηση πληροφοριών µέσω Teletext 10 Εξερεύνηση στο Teletext 11 ηµιουργία ή διαγραφή σελίδων MEMO 11 Χρήση σελίδων MEMO Το σύστηµα κωδικού PIN, 34 Φροντίδα της BeoVision 1, 36 Χειρισµός από κοντά και υποδοχές, 37 Υποδοχές στο πίσω µέρος, 38 Εάν έχετε ένα βίντεο BeoCord V , 40 Εάν έχετε έναν Ελεγκτή Set-top Box Controller..., 44 Για τη δική σας πληροφόρηση..., 48 Χρήση Οµάδων προγράµµατος 12 Επιλογή προγραµµάτων σε µία Οµάδα 12 ηµιουργία Οµάδων 13 Μετακίνηση προγραµµάτων µέσα σε µία Οµάδα

4 4 Λεζάντα για τη χρήση της BeoVision 1 Xρήση του τηλεχειριστηρίου Beo4 Εξετάστε τις βασικές αρχές του τηλεχειριστηρίου Beo4 και δοκιµάστε τις. Κάθε πλήκτρο επεξηγείται παρακάτω. *Ανατρέξτε στον Οδηγό του Beo 4 για πληροφορίες σχετικά µε την προσθήκη επιπλέον λειτουργιών σε αυτές που φαίνονται στην οθόνη του Beo4. Ενεργοποίηση τηλεοπτικών προγραµµάτων TV TV LIGHT RADIO TV Η οθόνη του Beo4 δείχνει την πηγή που Ενεργοποιήστε µία συνδεδεµένη πηγή και το SAT SAT DVD CD FORMAT έχετε επιλέξει, ή επιπλέον διαθέσιµες λειτουργίες όταν πιέσετε το πλήκτρο LIST BeoVision 1 για να παρακολουθήσετε προγράµµατα set-top box, βιντεοκασέτες ή DVD V TAPE DVD V TAPE RECORD A TAPE MENU Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το κυρίως Χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα για µενού SETUP. Εάν έχετε επιλέξει την STB σαν πηγή σας, µε το πάτηµα του MENU να επιλέξετε προγράµµατα, σελίδες Teletext, κεφάλαια και τίτλους DVD και κοµµάτια CD εµφανίζεται το µενού Set-top Box Controller. Πατήστε MENU για δεύτερη φορά για το κύριο µενού SETUP Εισάγετε πληροφορίες στα µενού της οθόνης. Πατήστε ss ή tt όταν π.χ. η τηλεόραση είναι αναµµένη για να επιλέξετε ss tt TEXT 0 MENU TEXT Πιέστε για να ανακαλέσετε το Teletext µία Οµάδα προγραµµάτων που έχετε δηµιουργήσει Ρυθµίστε την ένταση του ήχου πιέστε στο µέσο για να σιγήσετε τον ήχο Πιέστε για να επιλέξετε την επιλογή EXIT Έξοδος από τα µενού της οθόνης ένδειξης Mετακινηθείτε επάνω ή κάτω στα LIST EXIT Θέστε την BeoVision 1 σε αναµονή προγράµµατα ή στις επιλογές του µενού STOP Αποκάλυψη επιπλέον λειτουργιών στην LIST οθόνη του Beo4, π.χ. FORMAT*

5 5 Χρήση των µενού Τα µενού στην οθόνη της BeoVision 1 σας δίνουν πρόσβαση σε έναν αριθµό διαφορετικών επιλογών. Όταν εισέρχεστε στο σύστηµα του µενού, το πρώτο διαθέσιµο µενού είναι το µενού SETUP. Οι ενδείξεις επί της οθόνης Οι ενδείξεις οθόνης σας κρατούν ενήµερους σχετικά µε ποια πηγή έχετε επιλέξει κλπ. Όνοµα µενού Επιλογές µενού Περιεχόµενα επιλογών Πεδίο πληροφοριών TV SETUP PROGRAM GROUPS TUNING TV TUNING TIMER RECORDING PLAY TIMER OPTIONS STAND POSITIONS EDIT PROGRAM EDIT PROGRAMS ADD PROGRAM AUTO TUNING MANUAL TUNING LINK FREQUENCY ADD PROGRAM 1 DR1 AUTO TUNING 2 TV2 back select 3.. back select TV TV Πιέστε για ενεργοποίηση της τηλεόρασης MENU Πιέστε για να ανακαλέστε το µενού TV SETUP Πιέστε για να µετακινηθείτε µεταξύ των διαφορετικών επιλογών του µενού ss tt Πιέστε για να εµφανίσετε διάφορες ρυθµίσεις EXIT Πιέστε για να ανακαλέσετε ένα µενού ή να αποθηκεύσετε µια ρύθµιση που έχετε κάνει Πιέστε για να βγείτε από το σύστηµα των µενού

6 6 Παρακολούθηση τηλεόρασης Μπορείτε να βρείτε ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα το οποίο είναι συντονισµένο στην BeoVision 1 µε τέσσερις τρόπους... Μετακινούµενοι µέσα σε ολόκληρη τη λίστα των συντονισµένων προγραµµάτων. Χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε τον αριθµό του προγράµµατος που θέλετε. Ανακαλώντας µια λίστα προγραµµάτων όλων των συντονισµένων προγραµµάτων. Επιλέγοντας µία Οµάδα προγραµµάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Χρησιµοποιήστε Οµάδες προγραµµάτων. Καθώς παρακολουθείτε τηλεόραση, µπορείτε επίσης να ρυθµίσετε το φορµά εικόνας και να στρέψετε την BeoVision αριστερά ή δεξιά. Μετακίνηση µεταξύ των συντονισµένων προγραµµάτων Για να αρχίσετε να παρακολουθείτε τηλεόραση, πιέστε TV στο τηλεχειριστήριο Beo4. Η τηλεόραση αυτόµατα ενεργοποιείται στο τελευταίο πρόγραµµα που παρακολουθούσατε. TV 1 9 SAT Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την BeoVision 1 Πιέστε ή για να µετακινηθείτε µεταξύ των διαθέσιµων τηλεοπτικών προγραµµάτων Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα 1-9 για να πληκτρολογήσετε τον αριθµό του προγράµµατος που θέλετε Πιέστε κάποιο άλλο πλήκτρο πηγής, π.χ. SAT, για να µεταβείτε στα προγράµµατα Set-top box Πιέζοντας 0 γίνεται εναλλαγή µεταξύ του παρόντος και του προηγούµενου τηλεοπτικού προγράµµατος. Εµφάνιση της λίστας προγραµµάτων Επιλέξτε µία πηγή, για παράδειγµα TV, και πιέστε και κρατήστε πατηµένο το στο τηλεχειριστήριο του Beo4 για να εµφανίσετε µία πλήρη λίστα των διαθέσιµων τηλεοπτικών προγραµµάτων. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε µια λίστα προγραµµάτων για Οµάδες προγραµµάτων. TV BBC 0 9 Πιέστε για ενεργοποίηση της τηλεόρασης Πιέστε και κρατήστε πιεσµένο για να ανακαλέσετε την λίστα καναλιών τηλεόρασης Μετακινηθείτε επάνω ή κάτω µεταξύ των διαθέσιµων προγραµµάτων Πιέστε για να ανακαλέσετε το πρόγραµµα που επιλέξατε, ή... πληκτρολογήστε τον αριθµό του προγράµµατος που θέλετε να δείτε Εµφανίστε την λίστα προγραµµάτων για µία συγκεκριµένη Οµάδα... TV Πιέστε για ενεργοποίηση της BBC τηλεόρασης ss tt MY GROUP Πιέστε ss ή tt επανειληµµένα για να µεταβείτε από την µία σας Οµάδα στην άλλη Πιέστε για να ανακαλέσετε την επιλεγµένη Οµάδα ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ανατρέξτε στο ξεχωριστό βιβλίο Αναφοράς για πληροφορίες σχετικά µε το συντονισµό των τηλεοπτικών καναλιών. Τα προγράµµατα Set-top box είναι διαθέσιµα µόνο εάν η BeoVision 1 είναι εξοπλισµένη µε ενσωµατωµένο Set-top Box Controller και ένα Set-top box είναι συνδεδεµένο. ss tt Πιέστε και κρατήστε πιεσµένο για να ανακαλέσετε την λίστα καναλιών για την Οµάδα αυτή Μπορείτε να δείτε τις λίστες προγραµµάτων όλων των άλλων οµάδων πιέζοντας ss ή tt

7 7 Ρύθµιση του φορµά της εικόνας Το φορµά της εικόνας που επιλέξατε αλλάζει αντίστοιχα στην οθόνη, σε εικόνα ευρείας οθόνης 16:9 ή σε στάνταρ φορµά 4:3. Το φορµά εικόνας που επιλέγετε δεν αποθηκεύεται όταν αλλάξετε πρόγραµµα ή σβήσετε την BeoVision 1, το στάνταρ φορµά 4:3 επανεγκαθίσταται. Περιστροφή της BeoVision 1 αριστερά ή δεξιά Εάν η δική σας BeoVision 1 είναι εφοδιασµένη µε την µηχανοκίνητη βάση, µπορείτε να περιστρέψετε την BeoVision 1 αριστερά ή δεξιά µε το Beo4. Μπορείτε επίσης να περιστρέψετε την BeoVision 1 χειροκίνητα. LIST Πιέστε επανειληµµένα µέχρι LIST Πιέστε επανειληµµένα µέχρι TV PROGRAM LIST FORMAT να εµφανιστεί το µήνυµα STAND να εµφανιστεί το µήνυµα 1 DR2 2 TV EUROSPRT 5 ZDF 6 RTL BBC CNN 13 N SAT 1 16 SVT 2 17 NRK 18 TV4 1 2 FORMAT στην οθόνη του Beo4 Πιέστε 1 ή 2 για να επιλέξετε ένα φορµά εικόνας: FORMAT 1 για εικόνα 4:3, ή FORMAT 2 για εικόνα 16:9 ss tt 1 9 STAND στην οθόνη του Beo4 Πιέστε για να περιστρέψετε την BeoVision 1 προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, ή χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα για να επιλέξετε µία προκαθορισµένη θέση. Το 1 αντιστοιχεί στην θέση τέρµα αριστερά και το 9 στη θέση more select τέρµα δεξιά Η λίστα προγραµµάτων για την τηλεόραση έχει τώρα ανακληθεί. Σας παρέχει µία γενική εικόνα όλων των διαθέσιµων τηλεοπτικών προγραµµάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο προρύθµισης θέσεων παρακολούθησης τηλεόρασης για την BeoVision 1, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ρυθµίσεις θέσεων τηλεόρασης" στο ξεχωριστό βιβλίο Αναφοράς. NEWS DR2 TV2 EUROSPRT ZDF RTL7 BBC CNN group select Λίστα Οµάδων... Τα τηλεοπτικά (TV) προγράµµατα που επιλέχθηκαν για µία Οµάδα εµφανίζονται επίσης στις λίστες προγράµµατος όλων των συντονισµένων προγραµµάτων.

8 8 Ρύθµιση της έντασης ήχου Η BeoVision 1 διαθέτει πολλές δυνατότητες ρύθµισης της έντασης του ήχου. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγµή να ρυθµίσετε την ένταση ή να σιγήσετε τελείως τον ήχο. Εάν τα προγράµµατα µεταδίδονται µε διαφορετικά είδη ήχου ή γλώσσες, µπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα τους. Εάν υπάρχουν ηχεία συνδεδεµένα µε την BeoVision 1 σας, µπορείτε να επιλέξετε το συνδυασµό ηχείων που προτιµάτε. Όταν ενεργοποιείτε την BeoVision 1 ή µία από τις πηγές που συνδέονται σ' αυτήν, τα ηχεία που µπορεί να έχετε συνδεδεµένα µπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν, ανάλογα µε το είδος του ήχου που ταιριάζει στη πηγή που χρησιµοποιείτε. Ρύθµιση ή σίγαση του ήχου Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, µπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου της τηλεόρασης οποιαδήποτε στιγµή ή να σιγάσετε εντελώς τον ήχο. VOL 26 MUTE Πιέστε ή για να αυξήσετε ή να µειώσετε την ένταση του ήχου Πιέστε στο µέσον των πλήκτρων και για να διακόψετε προσωρινά τον ήχο Πιέστε ή ξανά για να επανέλθει ο ήχος Αλλαγή του τύπου του ήχου ή της γλώσσας Εάν υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ήχου ή γλώσσας, µπορείτε να αποθηκεύσετε τον αγαπηµένο σας τύπο ήχου κατά τον συντονισµό των καναλιών της τηλεόρασης. Ωστόσο, είναι δυνατό επίσης να επιλέξετε ανάµεσα σε τύπους ήχου ή γλώσσες κατά την παρακολούθηση ενός προγράµµατος. LIST Πιέστε επανειληµµένα µέχρι SOUND να εµφανιστεί η ένδειξη SOUND* στην οθόνη του Beo4 Πιέστε για να δείτε τον MONO τρέχοντα τύπο ήχου στην οθόνη σας Πιέστε επανειληµµένα για να STEREO επιλέξετε διαφορετικό τύπο ήχου ή διαφορετική γλώσσα σε ένα πολυγλωσσικό πρόγραµµα EXIT Πιέστε για να βγείτε από τη λειτουργία SOUND *Για να εµφανιστεί η ένδειξη SOUND στο Beo4, πρέπει πρώτα να την προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του Beo4. Ανατρέξτε στον Οδηγό της Beo4 για περισσότερες πληροφορίες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Υποδοχές στο πίσω µέρος στο ξεχωριστό Βιβλίο Αναφοράς για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πώς θα συνδέσετε ηχεία και στον Οδηγό που παρέχεται µε την µονάδα ήχου suround για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον ήχο surround.

9 9 Ρύθµιση ισορροπίας ηχείων και επιλογή συνδυασµού ηχείων Όταν συνδέετε ηχεία στο BeoVision 1 σας, µπορείτε να ρυθµίσετε την ισορροπία των ηχείων και να επιλέξετε ένα συνδυασµό ηχείων οποιαδήποτε στιγµή. LIST SPEAKER ss tt 1 3 EXIT Πιέστε επανειληµµένα µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη SPEAKER στην οθόνη του Beo4 Πιέστε για να ρυθµίσετε την ισορροπία ανάµεσα στο αριστερό και το δεξί ηχείο Πιέστε για να επιλέξετε ένα συνδυασµό ηχείων Πιέστε για να βγείτε από τη λειτουργία SPEAKER Συνδυασµοί ηχείων SPEAKER 1 Ήχος µόνο από τα ηχεία της τηλεόρασης. Για προγράµµατα µε διάλογο, π.χ. τηλεοπτικές ειδήσεις. SPEAKER 2 Στερεοφωνικός ήχος στα δύο εξωτερικά εµπρός ηχεία. Το subwoofer BeoLab 2 είναι ενεργό. Για µουσικά CD. SPEAKER 3 Τα ηχεία της τηλεόρασης, τα εµπρός εξωτερικά ηχεία και το subwoofer BeoLab 2 είναι ενεργά. Για στερεοφωνικά τηλεοπτικά προγράµµατα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Ρύθµιση επιλογών ήχου στο ξεχωριστό Βιβλίο αναφοράς για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την προεπιλογή συνδυασµού ηχείων.

10 10 Αναζήτηση πληροφοριών µέσω Teletext Το Τeletext σας προσφέρει ένα θησαυρό πληροφοριών. Η ΒeoVision 1 σας βοηθά να τον βρείτε γρήγορα. Τα πλήκτρα βέλη στο Beo4, η γραµµή µενού στο πάνω µέρος της οθόνης και ο φωτισµένος κέρσορας σας βοηθούν να µετακινηθείτε στη σελίδα που επιθυµείτε µε ένα βήµα. Όταν φτάσετε εκεί, µπορείτε να διακόψετε τη ροή των υποσελίδων και να τις διαβάσετε µε την ησυχία σας. Η ΒeoVision 1 θυµάται τις αγαπηµένες σας σελίδες, σας επιστρέφει πίσω στην προηγούµενη σελίδα, αποκαλύπτει τα κρυφά µηνύµατα ή σας βοηθά να µετακινηθείτε στην υπηρεσία Teletext κάποιου άλλου προγράµµατος. Μέσω της λειτουργίας SETUP, µπορείτε να δηµιουργήσετε µέχρι 9 αγαπηµένες σελίδες MEMO σε κάθε διαθέσιµη υπηρεσία Teletext. Αποθηκεύστε µια σελίδα µε τους υπότιτλους Teletext σαν σελίδα MEMO µε αριθµό 9, και οι υπότιτλοι Teletext εµφανίζονται αυτόµατα όταν εµφανίζεται το πρόγραµµα αυτό. Εξερεύνηση στο Teletext Εξερευνήστε τις σελίδες του Teletext χρησιµοποιώντας τη γραµµή των µενού στο πάνω µέρος της σελίδας Teletext. PAGE PROGRAM POINT HALT REC SETUP P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34 PAGE PROGRAM POINT HALT REC SETUP P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34 Πιέστε TEXT για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Teletext και EXIT για να βγείτε από το Teletext. Εάν πιέσετε EXIT και βγείτε από το Teletext πριν βρεθεί η σελίδα που θέλετε, η ένδειξη ΤΕΧΤ σας ενηµερώνει όταν βρεθεί η σελίδα. Πιέστε για να δείτε τη σελίδα. Παρακαλούµε σηµειώστε ότι δεν θα εµφανιστεί τέτοια ειδοποίηση εάν π.χ. αλλάξετε προγράµµατα ή βγείτε από το Teletext επιλέγοντας µία νέα πηγή, όπως V.TAPE. Για να µετακινηθείτε σε µια νέα σελίδα... > Πληκτρολογήστε τον αριθµό της σελίδας που θέλετε να δείτε, ή... > µετακινείστε το φωτισµένο κέρσορα στο PAGE πιέζοντας το ss. > Πιέστε ή για να µετακινηθείτε µεταξύ των σελίδων, και κρατήστε πιεσµένο για να µετακινηθείτε γρηγορότερα. > Πιέστε για να µετακινηθείτε στις σελίδες ευρετηρίου (100, 200, 300, κλπ.). Για να µετακινηθείτε χρησιµοποιώντας τις ορατές αναφορές σελίδων... > Πιέστε tt για να µετακινήσετε τον κέρσορα στην µπάρα στο POINT. > Πιέστε ή για να τοποθετήσετε τον κέρσορα στη σελίδα. > Μετακινήστε τον κέρσορα σε µια αναφορά σελίδας χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα βέλους και πιέστε. Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη σελίδα... > Όταν χρησιµοποιείτε την ένδειξη POINT για να µετακινηθείτε σε άλλη σελίδα, η ένδειξη POINT στη γραµµή των µενού θα αλλάξει σε RETURN. > Ενώ βρίσκεστε στη νέα σελίδα πιέστε για να επιστρέψετε στην προηγούµενη σελίδα. Η λειτουργία RETURN σας γυρίζει πίσω µόνο µια σελίδα. Επιστρέψετε σε σελίδες που είχατε προηγουµένως ανακαλέσει χρησιµοποιώντας τις λειτουργίες PAGE ή MEMO. Για να µεταβείτε σε άλλη υπηρεσία Teletext... > Μετακινείστε το φωτισµένο κέρσορα στο PROGRAM πιέζοντας το tt. Εάν έχουν δηµιουργηθεί σελίδες MEMO, το MEMO θα είναι φωτισµένο όταν ενεργοποιήσετε το Teletext. Πιέστε ή όταν το MEMO είναι φωτισµένο για να βρείτε το PROGRAM. > Πιέστε για να ανακαλέσετε µία λίστα προγραµµάτων. > Πιέστε ή για να βρείτε ένα πρόγραµµα που επιθυµείτε. > Πιέστε για να µεταβείτε σε άλλη υπηρεσία Teletext.

11 11 ηµιουργία ή διαγραφή σελίδων MEMO Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις σελίδες Teletext που χρησιµοποιείτε συχνότερα ως σελίδες MEMO, ώστε να µπορείτε να τις ανακαλείτε ευκολότερα όταν παρακολουθείτε µια υπηρεσία Teletext. Μπορείτε να αποθηκεύσετε 9 αγαπηµένες σελίδες MEMO. Χρήση σελίδων MEMO Εάν έχετε δηµιουργήσει αγαπηµένες σελίδες ΜΕΜΟ, µπορείτε να µετακινηθείτε µεταξύ αυτών απευθείας. PAGE MEMO1 POINT HALT REC SETUP P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34 PAGE MEMO2 POINT HALT REC SETUP P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34 Για να σταµατήσετε τη ροή υποσελίδων... > Πιέστε STOP για να γίνει παύση ροής των υποσελίδων, ή... > µετακινείστε τον κέρσορα στο HALT και πιέστε. Η ένδειξη HALT θα αντικατασταθεί από µια οµάδα τεσσάρων ψηφίων. > Χρησιµοποιήστε τα και για να µεταβείτε στην υποσελίδα που θέλετε να δείτε, ή πληκτρολογήστε τον αριθµό της. > Πιέστε για να επανεκκινήσετε τη ροή των σελίδων. Για να αποκαλύψετε κρυφά µηνύµατα... > Μετακινήστε τον κέρσορα στην µπάρα στο. > Πιέστε για να αλλάξετε το SETUP σε REVEAL. > Πιέστε ξανά για να αποκαλύψετε κρυφά µηνύµατα κειµένου στην τρέχουσα σελίδα. Για να δηµιουργήσετε µια σελίδα MEMO... > Βρείτε µια σελίδα που χρησιµοποιείτε συχνά. > Πιέστε ss ή tt για να µετακινήσετε τον κέρσορα κατά µήκος της γραµµής µενού στο SETUP και πιέστε. Οι 9 διαθέσιµες θέσεις σελίδων MEMO εµφανίζονται µε αριθµούς. Η πρώτη θέση φωτίζεται. > Πιέστε για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα σελίδα. Ο κέρσορας µετακινείται στην επόµενη διαθέσιµη σελίδα MEMO. > Χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα στο Beo4 για να επιλέξετε την επόµενη σελίδα teletext που θέλετε να αποθηκεύσετε. > Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε σελίδα που θέλετε να αποθηκεύσετε. > Για να βγείτε από τη ρύθµιση MEMO, πιέστε ss ή tt για να µετακινήσετε τον κέρσορα στο BACK και πιέστε. Για να ανακαλέσετε σελίδες MEMO... > Πιέστε ΤΕΧΤ για να ανακαλέσετε το Teletext. > Πιέστε ή για να µετακινηθείτε µεταξύ των σελίδων ΜΕΜΟ. > Πιέστε ΕΧΙΤ για να βγείτε από το Teletext. Αν θέλετε οι διαθέσιµοι υπότιτλοι Teletext να εµφανίζονται αυτόµατα για ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα, αποθηκεύστε τους υπότιτλους Teletext στη σελίδα MEMO 9. Για να διαγράψετε µια σελίδα MEMO... > Πιέστε ss ή tt για να µετακινήσετε τον κέρσορα στο SETUP και πιέστε. > Μετακινείστε τον κέρσορα στη σελίδα MEMO που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε το κίτρινο πλήκτρο. > Πιέστε και πάλι το κίτρινο πλήκτρο για επιβεβαίωση.

12 12 Χρήση Οµάδων προγράµµατος Αν έχετε αποθηκεύσει πολλά προγράµµατα και θέλετε να έχετε γρήγορη πρόσβαση στα αγαπηµένα σας προγράµµατα, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνετε στη λίστα κάθε φορά, τοποθετήστε τα σε µια Οµάδα. εν χρειάζεται πλέον να ψάχνετε ανάµεσα στα προγράµµατα που δεν χρησιµοποιείτε. ώστε στις Οµάδες το όνοµα των ατόµων που τις παρακολουθούν π.χ. 'Μπαµπάς' ή 'Μαίρη' ή σύµφωνα µε τα είδη των προγραµµάτων που συµπεριλάβατε, όπως 'Ειδήσεις' ή 'Αθλητικά'. Όταν έχετε δηµιουργήσει και επιλέξει µια συγκεκριµένη Οµάδα, µετακινείστε µόνο µεταξύ των τηλεοπτικών (ΤV) ή STB* προγραµµάτων που ανήκουν µόνο στη συγκεκριµένη Οµάδα. Μετακινηθείτε σε µια διαφορετική Οµάδα για να παρακολουθήσετε µια διαφορετική οµάδα προγραµµάτων, ή µετακινηθείτε από την ένδειξη GROUPS στην τηλεόραση (TV) για να δείτε όλα τα συντονισµένα τηλεοπτικά προγράµµατα. Επιλογή προγραµµάτων σε µία Οµάδα Έχετε πρόσβαση στις Οµάδες σας ενεργοποιώντας τη λειτουργία Οµάδες. Πιέστε τα πλήκτρα βέλη για να επιλέξετε την Οµάδα που αναζητάτε, και στη συνέχεια µετακινηθείτε στα προγράµµατα που περιλαµβάνει η Οµάδα. TV Πιέστε για ενεργοποίηση της ss tt τηλεόρασης Μετακινηθείτε αριστερά ή MY GROUP δεξιά µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη GROUPS NEWS Όταν βρείτε την Οµάδα που θέλετε, πιέστε για να επιλέξετε την Οµάδα σας 1 9 TV 2 BBC Μετακινηθείτε επάνω ή κάτω ανάµεσα στα προγράµµατα της συγκεκριµένης Οµάδας, ή χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά πλήκτρα για να ss tt πληκτρολογήστε τον αριθµό προγράµµατος το οποίο θέλετε να παρακολουθήσετε Μετακινηθείτε αριστερά ή SPORT δεξιά για να µετακινηθείτε σε άλλη Οµάδα και πιέστε για να την ανακαλέσετε Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το στην λειτουργία Οµάδων για να δείτε µία λίστα προγραµµάτων για την τρέχουσα Οµάδα. ηµιουργία Οµάδων Με την BeoVision 1, έχετε τη δυνατότητα να δηµιουργήσετε µέχρι 8 διαφορετικές Οµάδες προγραµµάτων, ανάλογα µε το χρήστη ή τον τύπο του προγράµµατος. Κάθε Οµάδα µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι 18 προγράµµατα. 'Αντίγραφα' του ίδιου προγράµµατος µπορούν να αποθηκευτούν σε διαφορετικές Οµάδες. PROGRAM GROUPS TUNING TIMER RECORDING PLAY TIMER OPTIONS STAND POSITIONS A GROUP1 TV SETUP back select COPY TV PROGRAM GROUPS character MY GROUP name PROGRAM GROUPS next accept move create TO MY GROUP 1 DR2 DR2 2 TV2 SKY NEWS 3.. ZDF 4 EUROSPORT RADIO 2 5 ZDF BBC 6 ARD SAT 1 16 SVT 2 17 NRK 18 TV4 GROUP1 PROGRAM GROUPS name move new group create group copy accept *ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για τη λήψη set-top box (STB) προγραµµάτων, η BeoVision 1 σας θα πρέπει να είναι εξοπλισµένη µε ενσωµατωµένο Set-top Box Controller και επίσης ένα set-top box θα πρέπει να είναι συνδεδεµένο.

13 13 Μετακίνηση προγραµµάτων µέσα σε µία Οµάδα Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά µε την οποία τα προγράµµατα σας εµφανίζονται µέσα σε µία Οµάδα και να διαγράψετε προγράµµατα της Οµάδας. > Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση > Πιέστε ΜΕΝU για να ανακαλέσετε το µενού TV SETUP, η ένδειξη PROGRAM GROUPS είναι ήδη φωτισµένη. > Πιέστε για να ανακαλέσετε το µενού PROGRAM GROUPS. > Πιέστε για να µετακινήσετε τον κέρσορα σε µια κενή Οµάδα και πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να µπορέσετε να ονοµάσετε τη νέα Οµάδα. > Πιέστε ή για χαρακτήρες και ss ή tt για να µετακινηθείτε στην επόµενη ή στην προηγούµενη θέση χαρακτήρα. > Πιέστε για να αποθηκεύσετε το όνοµα, και πιέστε ξανά για την αντιγραφή προγραµµάτων στη νέα Οµάδα. > Πιέστε ή για την εύρεση του προγράµµατος που θέλετε να αντιγράψετε στη νέα Οµάδα. > Πιέστε tt για να αντιγράψετε ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα στην Οµάδα σας. > Πιέστε για να αποθηκεύσετε την Οµάδα. > Πιέστε για να επιστρέψετε µέσω των προηγούµενων µενού ή πιέστε EXIT για να βγείτε από τα µενού της οθόνης απευθείας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Τα προγράµµατα Set-top box δεν µπορούν να τοποθετηθούν στην ίδια Οµάδα µαζί µε τηλεοπτικά (TV) προγράµµατα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο δηµιουργίας Οµάδων προγραµµάτων STB, ανατρέξτε στο κεφάλαιο στο ξεχωριστό Βιβλίο αναφοράς µε τίτλο Εάν έχετε Set-top Box Controller. DR2 TV2 EUROSPRT ZDF RTL7 BBC CNN NEWS group select > Πιέστε TV για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. > Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το µενού TV SETUP. H ένδειξη PROGRAM GROUPS είναι ήδη φωτισµένη. > Πιέστε για να ανακαλέσετε το µενού PROGRAM GROUPS. > Πιέστε για να φωτίσετε µία Οµάδα και πιέστε GΟ για να την επιλέξετε. > Πιέστε για να φωτίσετε το πρόγραµµα που θέλετε να µετακινήσετε ή να διαγράψετε. > Πιέστε tt για να µετακινήσετε το πρόγραµµα εκτός της λίστας και πιέστε ή για να το µετακινήσετε στη νέα θέση. > Πιέστε ss για να µετακινήσετε το πρόγραµµα πίσω στη λίστα, ή πατήστε το κίτρινο πλήκτρο για να το διαγράψετε. Όταν διαγράφετε ένα πρόγραµµα από τη λίστα, τα υπολειπόµενα προγράµµατα συµπυκνώνονται. > Εάν το πρόγραµµα αλλάξει θέσεις µε άλλο πρόγραµµα, στη συνέχεια µετακινήστε το πρόγραµµα αυτό σε νέα θέση. > Έχοντας ολοκληρώσει την µετακίνηση ή διαγραφή προγραµµάτων σε µία Οµάδα, πιέστε για να αποθηκεύσετε την Οµάδα. > Πιέστε για να επιστρέψετε µέσω των προηγούµενων µενού ή πιέστε EXIT για να βγείτε από τα µενού της οθόνης απευθείας.

14 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε µεταβολή χωρίς προειδοποίηση Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

15

16

Η εισαγωγή σας στη χρήση της BeoCenter 1. Παρακολούθηση τηλεόρασης. Ρύθµιση της έντασης ήχου

Η εισαγωγή σας στη χρήση της BeoCenter 1. Παρακολούθηση τηλεόρασης. Ρύθµιση της έντασης ήχου BeoCenter 1 Οδηγός Περιεχόµενα του Οδηγού 3 Τα παρακάτω είναι ένα ευρετήριο των περιεχοµένων του ξεχωριστού Βιβλίου Αναφοράς µε παραποµπές σε σελίδες: Πώς να ρυθµίσετε την BeoCenter 1, 4 Σύνδεση των καλωδίων

Διαβάστε περισσότερα

BeoVision MX 4200 Οδηγ ς

BeoVision MX 4200 Οδηγ ς BeoVision MX 4200 Οδηγός BeoVision Avant Guide Οι πληροφορίες στο CD-rom βρίσκονται και στις ιστοσελίδες της Bang & Olufsen µε διεύθυνση www.bang-olufsen.com ή µπορείτε να επικοινωνήσετε µε ένα κατάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στον Οδηγό και το Βιβλίο Αναφοράς. Πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο Beo4 TV LIST

Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στον Οδηγό και το Βιβλίο Αναφοράς. Πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο Beo4 TV LIST BeoVision 6 Οδηγός Ο Οδηγός και το Βιβλίο Αναφοράς Αυτός ο Οδηγός περιέχει πληροφορίες σχετικά με την καθημερινή χρήση της συσκευής σας Bang & Olufsen. Το Βιβλίο Αναφοράς περιέχει πληροφορίες για πιο προηγμένη

Διαβάστε περισσότερα

BeoCenter Οδηγός

BeoCenter Οδηγός BeoCenter 6 26 Οδηγός Ο Οδηγός και το Βιβλίο Αναφοράς Αυτός ο Οδηγός περιέχει πληροφορίες σχετικά με την καθημερινή χρήση της συσκευής σας Bang & Olufsen. Το Βιβλίο Αναφοράς περιέχει πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

BeoCenter Οδηγός _0604GRC UG BeoCenter 6-23.indd 1 05/04/06 14:20:28

BeoCenter Οδηγός _0604GRC UG BeoCenter 6-23.indd 1 05/04/06 14:20:28 BeoCenter 6 23 Οδηγός 3507798_0604GRC UG BeoCenter 6-23.indd 1 05/04/06 14:20:28 Ο Οδηγός και το Βιβλίο Αναφοράς Αυτός ο Οδηγός περιέχει πληροφορίες σχετικά με την καθημερινή χρήση της συσκευής σας Bang

Διαβάστε περισσότερα

BeoVision MX 8000 Οδηγ ς

BeoVision MX 8000 Οδηγ ς BeoVision MX 8000 Οδηγός BeoVision Avant Guide Σε περίπτωση απώλειας ή ζηµιάς του BeoVision MX 8000 CD-ROM, οι πληροφορίες βρίσκονται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Bang & Olufsen: www.bang-olufsen.com

Διαβάστε περισσότερα

BeoVision Avant Οδηγ ς

BeoVision Avant Οδηγ ς BeoVision Avant Οδηγός BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Περιεχόµενα του Οδηγού 3 Υπάρχουν δύο οδηγοί στη διάθεση σας, για να γνωρίσετε τη δική σας συσκευή Bang & Olufsen. Ο οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στον Οδηγό και το Βιβλίο Αναφοράς. Πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο Beo4. Ένδειξη στο τηλεχειριστήριο Beo4

Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στον Οδηγό και το Βιβλίο Αναφοράς. Πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο Beo4. Ένδειξη στο τηλεχειριστήριο Beo4 BeoVision 8 Οδηγός Ο Οδηγός και το Βιβλίο Αναφοράς Αυτός ο Οδηγός περιέχει πληροφορίες σχετικά με την καθημερινή χρήση της συσκευής σας Bang & Olufsen. Το Βιβλίο Αναφοράς περιέχει πληροφορίες σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός και το Βιβλίο Αναφοράς

Ο Οδηγός και το Βιβλίο Αναφοράς BeoVision 7 Οδηγός Ο Οδηγός και το Βιβλίο Αναφοράς ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Όλες οι αναφορές στο χειρισμό του DVD ισχύουν μόνο εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει DVD player. Αυτός ο Οδηγός περιέχει πληροφορίες σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός και το Βιβλίο Αναφοράς περιέχουν ευρετήριο, το οποίο σας βοηθά να βρίσκετε συγκεκριµένα θέµατα, για τα οποία θέλετε να µάθετε περισσότερα.

Ο Οδηγός και το Βιβλίο Αναφοράς περιέχουν ευρετήριο, το οποίο σας βοηθά να βρίσκετε συγκεκριµένα θέµατα, για τα οποία θέλετε να µάθετε περισσότερα. BeoSystem 1 Οδηγός BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Ο Οδηγός και το Βιβλίο Αναφοράς Επεξήγηση των συµβόλων που χρησιµοποιούνται στον Οδηγό και το Βιβλίο Αναφοράς Πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός και το Βιβλίο Αναφοράς

Ο Οδηγός και το Βιβλίο Αναφοράς BeoVision 4 Οδηγός Η BeoVision 4 περιλαμβάνει τα προϊόντα τα οποία φαίνονται δίπλα. Τα μεμονωμένα εξαρτήματα αναφέρονται με τα αντίστοιχα ονόματά τους στον Οδηγό και το Βιβλίο Αναφοράς. Η πλήρης διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

BeoVision 7. Βιβλίο Αναφοράς

BeoVision 7. Βιβλίο Αναφοράς BeoVision 7 Βιβλίο Αναφοράς Πίνακες περιεχόμενων στο Βιβλίο Αναφοράς ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Όλες οι αναφορές στο χειρισμό του DVD ισχύουν μόνο εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει DVD player. Τα περιεχόμενα αυτού του Βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μενού, 25 Επισκόπηση των µενού στην οθόνη.

Μενού, 25 Επισκόπηση των µενού στην οθόνη. Περιεχόµενα 2 Σύνδεση επιπλέον συσκευών, 3 Μάθετε για τον τρόπο σύνδεσης ενός set-top box, ενός αποκωδικοποιητή, του βίντεο BeoCord V 8000 ή ενός DVD 1 µε την τηλεόρασή σας, όπως και για τον τρόπο καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

BeoVision 8. Νέο λογισμικό Συμπλήρωμα

BeoVision 8. Νέο λογισμικό Συμπλήρωμα BeoVision 8 Νέο λογισμικό Συμπλήρωμα Μενού στην οθόνη Η τηλεόρασή σας έχει εφοδιαστεί με νέο λογισμικό και πιθανώς με νέο υλικό εξοπλισμό. Σαν αποτέλεσμα υπάρχουν νέες λειτουργίες και χαρακτηριστικά που

Διαβάστε περισσότερα

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN BeoVision 8 Οδηγός CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Στο εσωτερικό, δεν περιέχονται εξαρτήματα τα

Διαβάστε περισσότερα

BeoVision 6. Βιβλίο Αναφοράς

BeoVision 6. Βιβλίο Αναφοράς BeoVision 6 Βιβλίο Αναφοράς 3 Πίνακες περιεχόμενων στο Βιβλίο Αναφοράς Τα περιεχόμενα αυτού του Βιβλίου Αναφοράς χωρίζονται σε ενότητες. Κάθε ενότητα ξεκινά με το δικό της αναλυτικό πίνακα περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μενού οθόνης, 42 Επισκόπηση των μενού στην οθόνη.

Περιεχόμενα. Μενού οθόνης, 42 Επισκόπηση των μενού στην οθόνη. HDR 2 Οδηγός Περιεχόμενα 3 Γνωριμία με τη συσκευή εγγραφής σκληρού δίσκου και το Beo4, 4 Μάθετε για τον τρόπο χρήσης της συσκευής εγγραφής σκληρού δίσκου με το τηλεχειριστήριο Beo4 και εμφάνισης των μενού

Διαβάστε περισσότερα

BeoSound 9000 Οδηγ ς

BeoSound 9000 Οδηγ ς BeoSound 9000 Οδηγός BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Περιεχόµενα του Οδηγού 3 Υπάρχουν δύο οδηγοί στη διάθεση σας, για να γνωρίσετε τη δική σας συσκευή Bang & Olufsen. Ο οδηγός Το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μενού, 44 Επισκόπηση των μενού στην οθόνη. Ευρετήριο, 51

Περιεχόμενα. Μενού, 44 Επισκόπηση των μενού στην οθόνη. Ευρετήριο, 51 HDR 1 Οδηγός Περιεχόμενα 3 Γνωριμία με το HDR 1, 4 Μάθετε για τον τρόπο χρήσης της συσκευής εγγραφής σκληρού δίσκου με το τηλεχειριστήριο Beo4 και εμφάνισης των μενού στην οθόνη της τηλεόρασής σας. Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

BeoCenter Βιβλίο Αναφοράς

BeoCenter Βιβλίο Αναφοράς BeoCenter 6 23 Βιβλίο Αναφοράς Πίνακες περιεχόμενων στο Βιβλίο Αναφοράς Τα περιεχόμενα αυτού του Βιβλίου Αναφοράς χωρίζονται σε ενότητες. Κάθε ενότητα ξεκινά με το δικό της αναλυτικό πίνακα περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

BeoSound 4. Συμπλήρωμα

BeoSound 4. Συμπλήρωμα BeoSound 4 Συμπλήρωμα Σύστημα μενού Το παρόν συμπλήρωμα περιέχει διορθώσεις στον Οδηγό του BeoSound 4. Λόγω νέου λογισμικού, το μουσικό σας σύστημα έχει εξοπλιστεί με νέα χαρακτηριστικά. Το σύστημα μενού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Χρήση του τηλεχειριστηρίου σας Beo4, 3. Τα πλήκτρα του Beo4 με λεπτομέρειες, 4 Καθημερινή και προηγμένη λειτουργία με τα πλήκτρα του Beo4

Περιεχόμενα. Χρήση του τηλεχειριστηρίου σας Beo4, 3. Τα πλήκτρα του Beo4 με λεπτομέρειες, 4 Καθημερινή και προηγμένη λειτουργία με τα πλήκτρα του Beo4 Beo4 Οδηγός Περιεχόμενα Χρήση του τηλεχειριστηρίου σας Beo4, 3 Τα πλήκτρα του Beo4 με λεπτομέρειες, 4 Καθημερινή και προηγμένη λειτουργία με τα πλήκτρα του Beo4 Εξατομίκευση του Beo4, 5 Προσθήκη ενός πρόσθετου

Διαβάστε περισσότερα

BeoVision 10. Οδηγός

BeoVision 10. Οδηγός BeoVision 10 Οδηγός Περιεχόμενα Επισκόπηση μενού, 3 Δείτε μία επισκόπηση των μενού οθόνης. Πλοήγηση στα μενού, 4 Δείτε πώς να χρησιμοποιείτε τα διάφορα τηλεχειριστήρια για το χειρισμό των μενού. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

BeoSound 3000 Οδηγ ς

BeoSound 3000 Οδηγ ς BeoSound 3000 Οδηγός BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Περιεχόµενα του Οδηγού 3 Υπάρχουν δύο οδηγοί στη διάθεση σας, για να γνωρίσετε τη δική σας συσκευή Bang & Olufsen. Ο Οδηγός Το Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Χρήση του τηλεχειριστηρίου σας Beo4, 4. Τα πλήκτρα του Beo4 με λεπτομέρειες, 6 Καθημερινή και προηγμένη λειτουργία με τα πλήκτρα του Beo4

Περιεχόμενα. Χρήση του τηλεχειριστηρίου σας Beo4, 4. Τα πλήκτρα του Beo4 με λεπτομέρειες, 6 Καθημερινή και προηγμένη λειτουργία με τα πλήκτρα του Beo4 Beo4 Οδηγός Περιεχόμενα 3 Χρήση του τηλεχειριστηρίου σας Beo4, 4 Τα πλήκτρα του Beo4 με λεπτομέρειες, 6 Καθημερινή και προηγμένη λειτουργία με τα πλήκτρα του Beo4 Εξατομίκευση του Beo4, 9 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Μενού, 18 Επισκόπηση των µενού στην οθόνη.

Μενού, 18 Επισκόπηση των µενού στην οθόνη. Περιεχόµενα 2 ιάταξη ηχείων ήχος surround, 3 Μάθετε τον τρόπο µεταµόρφωσης της τηλεόρασής σας σε ηχοσύστηµα surround. Σύνδεση ενός Set-top box ή αποκωδικοποιητή, 7 Μάθετε τον τρόπο σύνδεσης ενός set-top

Διαβάστε περισσότερα

BeoVision 7. Συμπλήρωμα

BeoVision 7. Συμπλήρωμα BeoVision 7 Συμπλήρωμα Μενού στην οθόνη Το παρόν συμπλήρωμα περιέχει διορθώσεις στον Οδηγό και το Βιβλίο Αναφοράς. Οι βασικές διορθώσεις αναφέρονται στα μενού στην οθόνη, στο μενού CONNECTIONS και στους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ρύθμιση της τηλεόρασης 3D, 35 Πώς να πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για την παρακολούθηση τηλεόρασης 3D.

Περιεχόμενα. Ρύθμιση της τηλεόρασης 3D, 35 Πώς να πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για την παρακολούθηση τηλεόρασης 3D. BeoVision 7 Περιεχόμενα Επισκόπηση μενού, 3 Δείτε μία επισκόπηση των μενού οθόνης. Επισκόπηση μενού Blu-ray, 4 Δείτε μία επισκόπηση του μενού Blu-ray. Πλοήγηση στα μενού, 5 Δείτε πώς να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

BeoVision 8. Βιβλίο Αναφοράς

BeoVision 8. Βιβλίο Αναφοράς BeoVision 8 Βιβλίο Αναφοράς 3 Πίνακες περιεχόμενων στο Βιβλίο Αναφοράς Τα περιεχόμενα αυτού του Βιβλίου Αναφοράς χωρίζονται σε ενότητες. Κάθε ενότητα ξεκινά με το δικό της αναλυτικό πίνακα περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

BeoVision Οδηγός

BeoVision Οδηγός BeoVision 8-40 Οδηγός Περιεχόμενα Επισκόπηση μενού, 3 Δείτε μία επισκόπηση των μενού οθόνης. Πλοήγηση στα μενού, 4 Δείτε πώς να χρησιμοποιείτε τα διάφορα τηλεχειριστήρια για το χειρισμό των μενού. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Beo4. Λεξιλόγιο πρόσθετων πλήκτρων

Beo4. Λεξιλόγιο πρόσθετων πλήκτρων Beo4 Λεξιλόγιο πρόσθετων πλήκτρων ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Τα πλήκτρα που φέρουν αστερίσκο (*) ισχύουν μόνο σε παλαιότερες εκδόσεις του τηλεχειριστηρίου Beo4. A A.AUX (βοηθητική πηγή ήχου) Για την ενεργοποίηση οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ρύθμιση της τηλεόρασης 3D, 33 Πώς να πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για την παρακολούθηση τηλεόρασης 3D.

Περιεχόμενα. Ρύθμιση της τηλεόρασης 3D, 33 Πώς να πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για την παρακολούθηση τηλεόρασης 3D. BeoSystem 3 Περιεχόμενα Επισκόπηση μενού, 3 Δείτε μία επισκόπηση των μενού οθόνης. Πλοήγηση στα μενού, 4 Δείτε πώς να χρησιμοποιείτε τα διάφορα τηλεχειριστήρια για το χειρισμό των μενού. Αρχική ρύθμιση,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Χρήση του τηλεχειριστηρίου σας Beo4, 3. Τα πλήκτρα του Beo4 με λεπτομέρειες, 4 Καθημερινή και προηγμένη λειτουργία με τα πλήκτρα του Beo4

Περιεχόμενα. Χρήση του τηλεχειριστηρίου σας Beo4, 3. Τα πλήκτρα του Beo4 με λεπτομέρειες, 4 Καθημερινή και προηγμένη λειτουργία με τα πλήκτρα του Beo4 Beo4 Οδηγός Περιεχόμενα Χρήση του τηλεχειριστηρίου σας Beo4, 3 Τα πλήκτρα του Beo4 με λεπτομέρειες, 4 Καθημερινή και προηγμένη λειτουργία με τα πλήκτρα του Beo4 Εξατομίκευση του Beo4, 5 Προσθήκη ενός πρόσθετου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

BeoVision 10. Οδηγός

BeoVision 10. Οδηγός BeoVision 10 Οδηγός Σημεία προσοχής Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει τοποθετηθεί, ρυθμιστεί και συνδεθεί σύμφωνα µε τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Τοποθετήστε την τηλεόρασή σας σε μία ανθεκτική, σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μια κινητή αίθουσα συναυλιών

Μια κινητή αίθουσα συναυλιών BeoSound 1 Οδηγός Μια κινητή αίθουσα συναυλιών 3 Τοποθετήστε το BeoSound 1 όπου θέλετε. Ο συμπαγής σχεδιασμός του σας επιτρέπει να το μεταφέρετε παντού. Το BeoSound 1 σας προσφέρει μια εξαιρετική ηχητική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

E 212 UNIVERSAL REMOTE dvb-t >tv

E 212 UNIVERSAL REMOTE dvb-t >tv E 212 UNIVERSAL REMOTE dvb-t >tv ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Λειτουργίες τηλεόρασης Φωτάκι ένδειξης Dvb POWER Set Πληροφορίες V επιλογές Γρήγορη μεταφορά πίσω Mute (σίγαση) Στοπ ΜΕΝΟΥ Dvb συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση για το σήµα εισόδου βίντεο. Σύνδεση για το σήµα εισόδου S-VIDEO. Μετακινηθείτε προς τα κάτω ανά µενού και ανά κανάλι.

Σύνδεση για το σήµα εισόδου βίντεο. Σύνδεση για το σήµα εισόδου S-VIDEO. Μετακινηθείτε προς τα κάτω ανά µενού και ανά κανάλι. Πληροφορίες προϊόντος Συνδέσεις Σύνδεση VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Πίνακας ελέγχου CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία προσοχής Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εγκατεστημένη, τοποθετημένη και συνδεδεμένη σύμφωνα µε τις οδηγίες αυτού του Οδηγού.

Σημεία προσοχής Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εγκατεστημένη, τοποθετημένη και συνδεδεμένη σύμφωνα µε τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. BeoVision 9 Οδηγός Σημεία προσοχής Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εγκατεστημένη, τοποθετημένη και συνδεδεμένη σύμφωνα µε τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Τοποθετείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε σταθερή και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_8 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_8 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_8 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

BeoSound 3200 Οδηγ ς

BeoSound 3200 Οδηγ ς BeoSound 3200 Οδηγός Περιεχόµενα 3 Γνωριµία µε το µουσικό σας σύστηµα Bang & Olufsen, 4 Γνωρίστε το µουσικό σας σύστηµα, δείτε πως είναι οργανωµένα τα πλήκτρα στο ταµπλό χειρισµού, κατανοήστε και αλλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πώς να χρησιμοποιείτε το μουσικό σας σύστημα, 4 Μάθετε τον τρόπο ενεργοποίησης και χειρισμού πηγών μέσω του ταμπλό χειρισμού από κοντά

Περιεχόμενα. Πώς να χρησιμοποιείτε το μουσικό σας σύστημα, 4 Μάθετε τον τρόπο ενεργοποίησης και χειρισμού πηγών μέσω του ταμπλό χειρισμού από κοντά BeoCenter 2 Οδηγός Περιεχόμενα 3 Αυτός ο Οδηγός επεξηγεί τον τρόπο χειρισμού του BeoCenter 2. Περιγράφει το χειρισμό του BeoCenter 2 με και χωρίς τη λειτουργία DVD. Αυτό σημαίνει ότι ο Οδηγός περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

BeoVision 4. Βιβλίο Αναφοράς

BeoVision 4. Βιβλίο Αναφοράς BeoVision 4 Βιβλίο Αναφοράς Η BeoVision 4 περιλαμβάνει τα προϊόντα τα οποία φαίνονται δίπλα. Τα μεμονωμένα εξαρτήματα αναφέρονται με τα αντίστοιχα ονόματά τους στον Οδηγό και το Βιβλίο Αναφοράς. Η πλήρης

Διαβάστε περισσότερα

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK,

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK, Tοποθέτηση Μπαταρίας 1. Αφαιρέστε το καπάκι του συνδετήρα USB. 2. Ανοίξτε το καπάκι της µπαταρίας. 3. Τοποθετήστε µια µπαταρία ΑΑΑ και βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση. 4. Κλείστε

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ POWER SETUP TV/AV VOL-/VOL+ Standby / on για TV. Ρύθµιση των πλήκτρων για την TV. Επιλογή στην TV την Είσοδο AV. Ρύθµιση στάθµης ήχου TV. ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΗ POWER:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΑ120 - SWEEX UNIVERSAL REMOTE CONTROL 6IN1 TOUCHSCREEN. Φωτάκι LED

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΑ120 - SWEEX UNIVERSAL REMOTE CONTROL 6IN1 TOUCHSCREEN. Φωτάκι LED Φωτάκι LED ΙΑ120 - SWEEX UNIVERSAL REMOTE CONTROL 6IN1 TOUCHSCREEN ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1) Όταν κάποιο πλήκτρο είναι πατημένο και αναβοσβήνει το φωτάκι LED αυτό σημαίνει ότι γίνεται μετάδοση δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

BeoSound Βιβλίο Αναφοράς

BeoSound Βιβλίο Αναφοράς BeoSound 3000 Βιβλίο Αναφοράς BeoSound 3000 το πλήρως ολοκληρωµένο µουσικό σύστηµα Κάθε φορά που απλώνετε το χέρι σας για να χειριστείτε το BeoSound 3000, οι συρόµενες γυάλινες πόρτες ανοίγουν ως δια

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του τηλεχειριστηρίου Beo4, 21 Μάθετε τον τρόπο χρήσης του τηλεχειριστηρίου Beo4 και χειρισμού του μουσικού σας συστήματος από απόσταση

Χρήση του τηλεχειριστηρίου Beo4, 21 Μάθετε τον τρόπο χρήσης του τηλεχειριστηρίου Beo4 και χειρισμού του μουσικού σας συστήματος από απόσταση BeoSound 4 Οδηγός Περιεχόμενα Γνωριμία με το μουσικό σας σύστημά Γνωριμία με το μουσικό σας σύστημα, 4 Σύστημα μενού, 5 Πώς να χρησιμοποιείτε το μουσικό σας σύστημα, 6 Μάθετε τον τρόπο ενεργοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό σας τηλεχειριστήριο

Το προσωπικό σας τηλεχειριστήριο Beo5 Οδηγός Το προσωπικό σας τηλεχειριστήριο Το τηλεχειριστήριο Beo5 έχει εξατομικευτεί για να προσφέρει εύκολη πρόσβαση στα προϊόντα Bang & Olufsen που διαθέτετε σπίτι σας. Όταν αγοράζετε ένα Beo5, το

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

'Ελληνικά' (Greek) Περιεχόμενα

'Ελληνικά' (Greek) Περιεχόμενα 'Ελληνικά' (Greek) Περιεχόμενα Εισαγωγή Αρχές λειτουργίας Τηλεχειριστήριο Διαθεσιμότητα μουσικής Εξώφυλλο Διαθεσιμότητα φωτογραφιών Διαθεσιμότητα ιστοσελίδων Καθημερινή χρήση του BeoPlayer Οργάνωση του

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία SRM-8340 Γνωρίζοντας τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Όσο περνάει ο χρόνος η χωρητικότητα της ένδειξης θα εξαντλείται. Η ένδειξη είναι κενή όταν η μπαταρία έχει σχεδόν τελειώσει.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν ξεκινήσετε. Ο Οδηγός αυτός περιέχει οδηγίες για τον τρόπο ρύθμισης και χρήσης του ακουστικού BeoCom 2 με μία βάση BeoLine.

Πριν ξεκινήσετε. Ο Οδηγός αυτός περιέχει οδηγίες για τον τρόπο ρύθμισης και χρήσης του ακουστικού BeoCom 2 με μία βάση BeoLine. BeoCom 2 Οδηγός Πριν ξεκινήσετε Ο Οδηγός αυτός περιέχει οδηγίες για τον τρόπο ρύθμισης και χρήσης του ακουστικού BeoCom 2 με μία βάση BeoLine. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό και με άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center Περιεχόμενα V1.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...2 ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ...3 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (TV)...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗΓΗΣ...4 ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...5 SOURCE

Διαβάστε περισσότερα

SENSUS Web edition. Infotainment guide ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ INFOTAINMENT SENSUS

SENSUS Web edition. Infotainment guide ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ INFOTAINMENT SENSUS Infotainment guide SENSUS Web edition ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ INFOTAINMENT SENSUS Ο σκοπός αυτού του συμπληρωματικού εντύπου είναι να παράσχει μια σύντομη παρουσίαση των πιο συνήθων λειτουργιών του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις οδηγίες ΕΕ 89/336 και 73/23.

Το παρόν προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις οδηγίες ΕΕ 89/336 και 73/23. DVD 1 Οδηγός Το παρόν προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις οδηγίες ΕΕ 89/336 και 73/23. CLASS 1 LASER PRODUCT Η ετικέτα επάνω στο compact disc player, προειδοποιεί ότι η συσκευή περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN DVD 2 Οδηγός CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Στο εσωτερικό, δεν περιέχονται εξαρτήματα τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κύρια Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα Για την ασφάλειά σας. Αποσυσκευασία.. Γενική Λειτουργία. Τηλεχειριστήριο.. Πίσω Όψη ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση SCART Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες αυτοκινήτου της

Διαβάστε περισσότερα

SAB SKY 4740 FTA HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

SAB SKY 4740 FTA HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAB SKY 4740 FTA HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κύρια Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα Για την ασφάλειά σας. Αποσυσκευασία.. Γενική Λειτουργία. Τηλεχειριστήριο.. Πίσω Όψη ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση με τηλεόραση και

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

(Αντιγραφή) ή χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να καταχωρίσετε τους αριθμούς των αντιγράφων. Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

(Αντιγραφή) ή χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να καταχωρίσετε τους αριθμούς των αντιγράφων. Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Σύντομη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε την ταινία σας

Ελέγξτε την ταινία σας Ελέγξτε την ταινία σας Σε αυτές τις ασκήσεις, θα κάνετε εισαγωγή μιας ταινίας και θα χρησιμοποιήσετε τις επιλογές που παρουσιάστηκαν στο μάθημα. Άσκηση 1: Εισαγωγή αρχείου ταινίας 1. Κάντε κλικ στη μικρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 MAX T105 HD ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 Περιεχόµενα συσκευασίας: - Συσκευή ψηφιακού δέκτη...χ 1τεµ. - Χειριστήριο... Χ 1 τεµ. - ΑΑΑ µπαταρία για το χειριστήριο...χ 1 τεµ. - Οδηγίες χρήσεως...χ 1τεµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 Υπάρχουν κάποιες µικρές αλλαγές στα κουµπιά µεταξύ των RS25U και RS25E, και κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες και στα δύο µοντέλα. Ένα προαιρετικό χειριστήριο - συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

BeoCom 2. Ξεκινώντας

BeoCom 2. Ξεκινώντας BeoCom 2 Ξεκινώντας Πριν ξεκινήσετε Ο Οδηγός αυτός περιέχει οδηγίες για τον τρόπο ρύθμισης και χρήσης του ακουστικού BeoCom 2 με μία βάση BeoLine. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό και με

Διαβάστε περισσότερα

MultiBoot Οδηγός χρήσης

MultiBoot Οδηγός χρήσης MultiBoot Οδηγός χρήσης Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

MultiBoot. Οδηγός χρήσης

MultiBoot. Οδηγός χρήσης MultiBoot Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Ρυθμίσεις των Windows

Κεφάλαιο 2.3: Ρυθμίσεις των Windows Κεφάλαιο 2.3: Ρυθμίσεις των Windows 2.3.1 Βασικές πληροφορίες συστήματος Για να δούμε βασικές πληροφορίες για τον υπολογιστή μας, πατάμε το κουμπί «Έναρξη» και επιλέγουμε διαδοχικά «Πίνακας Ελέγχου», «Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη

Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη 1.1 Σύνδεση Βήμα 1. Συνδέστε το φορτισή στην πρίζα και το καλώδιο στο tvbox Βήμα 2. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στην τηλεόραση Βήμα 3. Συνδέστε το δικτύου στο Ethernet 01

Διαβάστε περισσότερα