3. Μηχανική εγκατάσταση. Ελληνικά (GR) 3.2 Τοποθέτηση του κυκλοφορητή. 3.1 Ανύψωση του κυκλοφορητή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Μηχανική εγκατάσταση. Ελληνικά (GR) 3.2 Τοποθέτηση του κυκλοφορητή. 3.1 Ανύψωση του κυκλοφορητή"

Transcript

1 . Μηχανική εγκατάσταση. Ανύψωση του κυκλοφορητή Τηρήστε τα όρια ρύθμισης που θέτουν οι τοπικοί κανονισμοί σχετικά με την χειροκίνητη ανύψωση ή χειρισμό. Ανυψώνετε πάντα απευθείας στην κεφαλή του κυκλοφορητή ή στα πτερύγια ψύξης όταν χειρίζεστε τον κυκλοφορητή. Βλέπε σχήμα 8. Για μεγάλους κυκλοφορητές, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε εξοπλισμό ανύψωσης. Τοποθετήστε τους ιμάντες ανύψωσης όπως φαίνεται στο σχ. 8.. Τοποθέτηση του κυκλοφορητή Ο MAGNA είναι σχεδιασμένος για εσωτερική εγκατάσταση. Η σειρά κυκλοφορητών MAGNA περιλαμβάνει εκδόσεις με φλάντζες καθώς και εκδόσεις με σπείρωμα. Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αν και ισχύουν και για τις δύο εκδόσεις δίνουν ωστόσο μία γενική περιγραφή των εκδόσεων με φλάντζες. Εάν οι εκδόσεις διαφέρουν, η περιγραφή της έκδοσης με σπείρωμα θα γίνεται ξεχωριστά. Ο κυκλοφορητής πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υφίσταται τάσεις από τις σωληνώσεις. Οι μέγιστες επιτρεπόμενες δυνάμεις και ροπές από τις συνδέσεις σωλήνα που δρουν στις φλάντζες του κυκλοφορητή ή στις συνδέσεις με σπείρωμα παρατίθενται στη σελίδα 7. Ο κυκλοφορητής μπορεί να αναρτάται απευθείας από τις σωληνώσεις αρκεί οι σωληνώσεις να μπορούν να στηρίξουν τον κυκλοφορητή. Οι κυκλοφορητές διπλής κεφαλής είναι έτοιμοι για εγκατάσταση σε βραχίονα στήριξης ή έλασμα βάσης (περίβλημα κυκλοφορητή με σπείρωμα Μ). Για να εξασφαλίσετε την επαρκή ψύξη του κινητήρα και των ηλεκτρονικών, τηρήστε τις παρακάτω απαιτήσεις: Τοποθετήστε τον κυκλοφορητή με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ψύξη. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους +40 C. Βήμα Ενέργεια Εικόνα Σχ. 8 Προσοχή Σωστός τρόπος ανύψωσης του κυκλοφορητή Μην ανυψώνετε την κεφαλή του κυκλοφορητή από το κιβώτιο ελέγχου (κόκκινη περιοχή του κυκλοφορητή). Βλέπε σχήμα 9. TM Τα βέλη που βρίσκονται στο περίβλημα του κυκλοφορητή υποδεικνύουν τη φορά της ροής του υγρού μέσα στον κυκλοφορητή. Η φορά του υγρού μπορεί να είναι οριζόντια ή κατακόρυφη, ανάλογα με τη θέση του κιβωτίου ελέγχου. Τοποθετήστε τον κυκλοφορητή με παρεμβύσματα στις σωληνώσεις. TM TM TM Σχ. 9 Λάθος τρόπος ανύψωσης του κυκλοφορητή TM Έκδοση με φλάντζες: Τοποθετήστε τις βίδες και τα περικόχλια. Χρησιμοποιήστε το σωστό μέγεθος βιδών σύμφωνα με την πίεση του συστήματος. Για τη συνιστώμενη ροπή σύσφιξης για τις βίδες που χρησιμοποιούνται στη σύνδεση με φλάντζες, βλέπε σελίδα 7. Έκδοση με σπείρωμα: Σφίξτε τα περικόχλια ρακόρ. TM TM

2 . Θέση Τοποθετείτε πάντα τον κυκλοφορητή με τον άξονα του κινητήρα σε οριζόντια θέση. Κυκλοφορητής τοποθετημένος σωστά σε κατακόρυφο σωλήνα. Βλέπε σχ. 0, θέση Α. Κυκλοφορητής τοποθετημένος σωστά σε οριζόντιο σωλήνα. Βλέπε σχ. 0, θέση B. Μην τοποθετείτε τον κυκλοφορητή με κατακόρυφο τον άξονα κινητήρα. Βλέπε σχ. 0, θέση C και D. Εάν η κεφαλή του κυκλοφορητή έχει αφαιρεθεί πριν τοποθετηθεί ο κυκλοφορητής στις σωληνώσεις, προσέξτε ιδιαίτερα κατά την τοποθέτηση της κεφαλής του κυκλφορητή στο περίβλημα του κυκλοφορητή:. Προσαρμόστε σιγά-σιγά την κεφαλή του κυκλοφορητή με τον άξονα και την πτερωτή στο περίβλημα του κυκλοφορητή.. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφής του περιβλήματος του κυκλοφορητή και αυτή της κεφαλής του κυκλοφορητή εφάπτονται ήδη πριν σφίξετε τη στεφάνη. Βλέπε σχήμα. A B C Σχ. 0 Κυκλοφορητής τοποθετημένος με οριζόντιο τον άξονα κινητήρα.4 Θέσεις πίνακα ελέγχου Για να εξασφαλίσετε επαρκή ψύξη, ο πίνακας ελέγχου πρέπει να είναι σε οριζόντια θέση με το λογότυπο της Grundfos σε κατακόρυφη θέση. Βλέπε σχήμα. D TM Σχ. Τοποθέτηση της κεφαλής του κυκλοφορητή στο περίβλημα του κυκλοφορητή Προσοχή Οι κυκλοφορητές δύο κεφαλών που έχουν συνδεθεί σε οριζόντιους σωλήνες πρέπει να διαθέτουν αυτόματο εξαεριστικό (Rp /4) στο ανώτερο μέρος του περιβλήματος του κυκλοφορητή. Βλέπε σχήμα. TM TM Σχ. Αυτόματο εξαεριστικό TM TM TM TM Σχ. Κυκλοφορητής με πίνακα ελέγχου σε οριζόντια θέση 6

3 Κίνδυνος διαφυγής ατμών. 4 Τοποθετήστε τον πίνακα ελέγχου σε οριζόντια θέση έτσι ώστε το λογότυπο της Grundfos να είναι σε κατακόρυφη θέση. Ο άξονας του κινητήρα πρέπει να είναι σε οριζόντια θέση. 5 Τοποθετήστε και σφίξτε τη βίδα που συγκρατεί τη στεφάνη με 8 ± Nm. : Μην ξανασφίξετε τη βίδα εάν στάζει συμπυκνωμένο νερό από τη στεφάνη. Λόγω της οπής αποστράγγισης στο κέλυφος του στάτη, τοποθετήστε το διάκενο της στεφάνης όπως φαίνεται στο βήμα 4a, 4b, 4c, 4d ή 4e. 6 Τοποθετήστε τα μονωτικά κελύφη. : Τα μονωτικά κελύφη για τους κυκλοφορητές σε εγκαταστάσεις κλιματισμού και ψύξης πρέπει να παραγγελθούν χωριστά. Κυκλοφορητής μίας κεφαλής με φλάντζα. Τοποθετήστε τη στεφάνη έτσι ώστε το διάκενο να δείχνει προς το βέλος. Μπορεί να τοποθετηθεί προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Προσοχή Μη μονώνετε τον πίνακα ελέγχου ή μην καλύπτετε τον πίνακα χειρισμού. TM TM TM a Στρέψτε προσεκτικά την κεφαλή του κυκλοφορητή στη θέση που θέλετε. Εάν κολλήσει η κεφαλή του κυκλοφορητή, χαλαρώστε τη με ένα ελαφρύ κτύπημα χρησιμοποιώντας ένα λαστιχένιο σφυρί. TM Χαλαρώστε τη βίδα στη στεφάνη που συγκρατεί την κεφαλή του κυκλοφορητή και το περίβλημά του μαζί. : Εάν χαλαρώσετε πάρα πολύ τη βίδα, η κεφαλή του κυκλοφορητή θα αποσυνδεθεί τελείως από το περίβλημα του κυκλοφορητή. Εικόνα TM Ενέργεια TM TM Βήμα TM e Κυκλοφορητής μίας κεφαλής με σπείρωμα. Το διάκενο της στεφάνης μπορεί επίσης να είναι δεξιά, κάτω, αριστερά ή πάνω. TM TM d ίδυμος κυκλοφορητής. : Το διάκενο της στεφάνης μπορεί επίσης να είναι κάτω για τα παρακάτω μεγέθη κυκλοφορητών: DN 65 DN 80 DN 00. Όταν χαλαρώνετε τη στεφάνη, προσέξτε μην σας πέσει η κεφαλή του κυκλοφορητή. TM c ίδυμος κυκλοφορητής. Θέση των στεφανών έτσι ώστε τα διάκενα να δείχνουν προς τα βέλη. Μπορεί να είναι προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. TM Το σύμβολο προειδοποίησης στη στεφάνη που συγκρατεί την κεφαλή του κυκλοφορητή και το περίβλημά του μαζί υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Βλέπε ειδικές προειδοποιήσεις παρακάτω. TM b Κυκλοφορητής μίας κεφαλής με φλάντζα. : Το διάκενο της στεφάνης μπορεί επίσης να είναι κάτω για τα παρακάτω μεγέθη κυκλοφορητών: DN 65 DN 80 DN 00. TM Αλλαγή θέσης πίνακα ελέγχου Σχ. 4 Μόνωση του περιβλήματος του κυκλοφορητή και των σωληνώσεων 6

4 4. Ηλεκτρική εγκατάσταση Εκτελέστε την ηλεκτρική σύνδεση και προστασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ελέγξτε ότι η τάση τροφοδοσίας και η συχνότητα αντιστοιχούν στις τιμές που αναφέρονται στην πινακίδα. Συνδέστε το καλωδίου στον πίνακα ελέγχου. TM Κλείστε την παροχή ρεύματος πριν κάνετε τις συνδέσεις. Ο κυκλοφορητής πρέπει να συνδέεται με έναν εξωτερικό διακόπτη δικτύου με ελάχιστο διάκενο επαφών mm σε κάθε πόλο. Η γείωση ή η ουδετέρωση πρέπει να χρησιμοποιηθούν για προστασία κατά της έμμεσης επαφής. Εάν ο κυκλοφορητής έχει συνδεθεί σε ηλεκτρική εγκατάσταση όπου χρησιμοποιείται ρελέ διαρροής (ELCB) ως πρόσθετη προστασία, αυτό το ρελέ πρέπει να ενεργοποιηθεί όταν παρουσιαστούν ρεύματα σφάλματος προς γη με περιεχόμενο DC (παλμικό DC). Το ρελέ διαρροής πρέπει να σημαίνεται με το πρώτο ή και με τα δύο σύμβολα που απεικονίζονται παρακάτω: 4 5 Περάστε το καλώδιο ρεύματος μέσα από το καλωδίου. Απογυμνώστε τους αγωγούς καλωδίου όπως απεικονίζεται. TM TM Η αντλία πρέπει να συνδέεται με εξωτερικό διακόπτη ηλεκτρικής. Ο κυκλοφορητής δεν χρειάζεται εξωτερική προστασία κινητήρα. Ο κινητήρας ενσωματώνει θερμική προστασία κατά της βραδείας υπερφόρτωσης και μπλοκαρίσματος. Όταν ανοίγει μέσω ρεύματος, ο κυκλοφορητής θα αρχίσει να αντλεί μετά από 5 δευτερόλεπτα περίπου. Ο αριθμός εκκινήσεων και παύσεων μέσω της ρεύματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τέσσερις φορές την ώρα. 6 Συνδέστε τους αγωγούς καλωδίου στο φις ρεύματος. TM Τάση x 0 V ± 0 %, 50/60 Hz, PE. Οι ανοχές τάσης είναι για να απορροφούν τις διακυμάνσεις της τάσης δικτύου. εν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να λειτουργούν κυκλοφορητές με τάση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τους. 4. Σύνδεση στην παροχή ρεύματος Βήμα Ενέργεια Εικόνα 7 Εισάγετε το φις ρεύματος στο αρσενικό βύσμα στον πίνακα ελέγχου του κυκλοφορητή. TM Βγάλτε το μπροστινό καπάκι από τον πίνακα ελέγχου. : Μη βγάλετε τις βίδες από το καπάκι. Βρείτε το φις ρεύματος και το καλωδίου στη μικρή χάρτινη σακούλα που σας δίνεται με τον κυκλοφορητή. TM TM Σφίξτε το καλωδίου. Τοποθετήστε ξανά στη θέση του το μπροστινό καπάκι. TM

5 4. Έκδοση βύσματος ALPHA 4.. Συναρμολόγηση του βύσματος Βήμα Ενέργεια Εικόνα Τοποθετήστε το καλωδίου και το καπάκι του βύσματος στο καλώδιο. Απογυμνώστε τους αγωγούς καλωδίου όπως απεικονίζεται. Μέγ.,5 mm mm 5,5-0 mm 7 mm 7 mm TM Εισάγετε το φις ρεύματος στο αρσενικό βύσμα στον πίνακα ελέγχου του κυκλοφορητή. TM Αποσυναρμολόγηση του βύσματος 4 5 Συνδέστε τους αγωγούς καλωδίου στο φις ρεύματος. Λυγίστε το καλώδιο με τους αγωγούς του καλωδίου να είναι στραμμένοι προς τα κάτω. Τραβήξτε το πλακετάκι-σφήνα προς τα έξω και πετάξτε το. Κουμπώστε το καπάκι του φις στο φις της ρεύματος. TM TM TM TM Βήμα Ενέργεια Εικόνα Χαλαρώστε το καλωδίου και βγάλτε τον από το βύσμα. Τραβήξτε το καπάκι του βύσματος πιέζοντας ταυτόχρονα και τις δύο πλευρές. Ελευθερώστε τους αγωγούς του καλωδίου έναν έναν πιέζοντας ένα κατσαβίδι ελαφρά στο κλιπ ακροδέκτη. TM TM TM Βιδώστε το καλωδίου στο φις ρεύματος. TM Το βύσμα τώρα έχει αφαιρεθεί από το καλώδιο. TM

6 4.4 ιάγραμμα σύνδεσης ELCB Ασφάλεια (ελάχ. 0 Α, χρονική υστέρηση) Εξωτερικός διακόπτης TM Σχ. 5 Παράδειγμα σύνδεσης ακροδέκτη, x 0 V ± 0 %, 50/60 Hz, ΡΕ ELCB Εξωτερικός διακόπτης Ασφάλεια (ελάχ. 0 Α, χρονική υστέρηση) TM Σχ. 6 Παράδειγμα σύνδεσης βύσματος ALPHA, x 0 V ± 0 %, 50/60 Hz, ΡΕ Όλα τα καλώδια που χρησιμοποιούνται πρέπει να συνδέονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 65

7 5. Πρώτη εκκίνηση Μην θέσετε σε λειτουργία τον κυκλοφορητή πριν το σύστημα πληρωθεί με υγρό και εξαεριστεί. Επιπλέον, πρέπει στην είσοδο του κυκλοφορητή να υπάρχει η απαιτούμενη ελάχιστη πίεση εισόδου. Βλέπε κεφάλαιο. Τεχνικά στοιχεία. Το σύστημα δεν μπορεί να εξαερωθεί μέσω του κυκλοφορητή. Ο κυκλοφορητής διαθέτει αυτόματο σύστημα εξαέρωσης. Προσοχή Η βαλβίδα κατάθλιψης πρέπει να ανοίξει αμέσως μετά την εκκίνηση του κυκλοφορητή. ιαφορετικά η θερμοκρασία του αντλούμενου υγρού μπορεί να ανέβει πολύ και να προκαλέσει βλάβες στα υλικά. Βήμα Ενέργεια Εικόνα Ανοίξτε την παροχή ρεύματος προς τον κυκλοφορητή. : Όταν ο κυκλοφορητής τεθεί σε λειτουργία, θα ξεκινήσει μετά από 5 δευτερόλεπτα περίπου. TM Πίνακας χειρισμού κατά την πρώτη εκκίνηση. TM Ο κυκλοφορητής είναι εργοστασιακά ρυθμισμένος στην ενδιάμεση καμπύλη αναλογικής πίεσης. Επλέξτε το πρόγραμμα ελέγχου σύμφωνα με την εφαρμογή του συστήματος. TM

8 7. Φωτεινά πεδία που υποδεικνύουν τη ρύθμιση του κυκλοφορητή Ο κυκλοφορητής διαθέτει εννέα προαιρετικές ρυθμίσεις απόδοσης που μπορούν να επιλεγούν με το πλήκτρο. Βλέπε σχήμα 7, θέση. Η ρύθμιση κυκλοφορητή υποδεικνύεται από οκτώ φωτεινά πεδία στην οθόνη. Βλέπε σχήμα 7, θέση. TM Πίνακας χειρισμού 7. Περιγραφή του πίνακα χειρισμού Σχ. 8 Εργοστασιακή ρύθμιση, PP Πλήκτρο Ενεργά φωτεινά πεδία Περιγραφή 0 Ενδιάμεση καμπύλη αναλογικής πίεσης, αποκαλούμενη ως ΡΡ Υψηλότερη καμπύλη αναλογικής πίεσης, αποκαλούμενη ως ΡΡ Χαμηλότερη καμπύλη σταθερής πίεσης, αποκαλούμενη ως CP Ενδιάμεση καμπύλη σταθερής πίεσης, αποκαλούμενη ως CP Κατάσταση λειτουργίας Grundfos Eye. Βλέπε κεφάλαιο 7. Grundfos Eye. 4 Υψηλότερη καμπύλη σταθερής πίεσης, αποκαλούμενη ως CP Οκτώ φωτεινά πεδία που υποδεικνύουν τη ρύθμιση του κυκλοφορητή. Βλέπε κεφάλαιο 7. Φωτεινά πεδία που υποδεικνύουν τη ρύθμιση του κυκλοφορητή. 5 Σταθερή καμπύλη/σταθερή ταχύτητα ΙΙΙ Πλήκτρο για επιλογή της ρύθμισης κυκλοφορητή. 6 Σταθερή καμπύλη/σταθερή ταχύτητα ΙΙ 7 Σταθερή καμπύλη/σταθερή ταχύτητα Ι 8 Χαμηλότερη καμπύλη αναλογικής πίεσης, αποκαλούμενη ως ΡΡ TM Σχ. 7 Πίνακας χειρισμού Ο πίνακας χειρισμού στον κυκλοφορητή περιλαμβάνει τα εξής: Θέση Περιγραφή 7. Grundfos Eye H Grundfos Eye είναι αναμμένη όταν η παροχή ισχύος είναι ανοικτή. είτε το σχ. 7, θέση. Η Grundfos Eye είναι μία ενδεικτική λυχνία που προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την εκάστοτε κατάσταση του κυκλοφορητή. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει σε διαφορετικές ακολουθίες και θα δίνει πληροφορίες σχετικά με τα παρακάτω: Ισχύς on/off συναγερμοί κυκλοφορητή. Η λειτουργία της Grundfos Eye περιγράφεται στο κεφάλαιο 0. Κατάσταση λειτουργίας Grundfos Eye. Οι βλάβες που εμποδίζουν τον κυκλοφορητή να λειτουργήσει κανονικά (για παράδειγμα εμπλοκή ρότορα) υποδεικνύονται από την Grundfos Eye. Βλέπε κεφάλαιο 0. Κατάσταση λειτουργίας Grundfos Eye. Εάν υποδεικνύεται κάποια βλάβη, διορθώστε τη βλάβη και επανατάξτε τον κυκλοφορητή κλείνοντας και ανοίγοντας την ηλεκτρική παροχή. Εάν η πτερωτή του κυκλοφορητή έχει περιστραφεί, για παράδειγμα κατά την πλήρωση του κυκλοφορητή με νερό, μπορεί να παραχθεί αρκετή ενέργεια ώστε να φωτιστεί ο πίνακας χειρισμού ακόμη κι αν η παροχή ρεύματος είναι κλειστή Ρυθμίσεις

9 8. Ανασκόπηση ρυθμίσεων H PP CP PP CP PP CP I II III Q TM Σχ. 9 Ρύθμιση κυκλοφορητή σε σχέση με την απόδοση του κυκλοφορητή Ρύθμιση Καμπύλη αντλίας Λειτουργία PP PP PP CP CP CP III II I Χαμηλότερη καμπύλη αναλογικής πίεσης Ενδιάμεση καμπύλη αναλογικής πίεσης Μέγιστη καμπύλη αναλογικής πίεσης Χαμηλότερη καμπύλη σταθερής πίεσης Ενδιάμεση καμπύλη σταθερής πίεσης Μέγιστη καμπύλη σταθερής πίεσης Ταχύτητα ΙΙΙ Ταχύτητα ΙΙ Ταχύτητα Ι Το σημείο λειτουργίας του κυκλοφορητή θα κινηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη χαμηλότερη καμπύλη αναλογικής πίεσης, ανάλογα με τη θερμική ζήτηση. Βλέπε σχήμα 9. Το μανομετρικό (πίεση) μειώνεται όταν πέφτει η θερμική ζήτηση και αυξάνεται όταν ανεβαίνει η θερμική ζήτηση. Το σημείο λειτουργίας του κυκλοφορητή θα κινηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην ενδιάμεση καμπύλη αναλογικής πίεσης, ανάλογα με τη θερμική ζήτηση. Βλέπε σχήμα 9. Το μανομετρικό (πίεση) μειώνεται όταν πέφτει η θερμική ζήτηση και αυξάνεται όταν ανεβαίνει η θερμική ζήτηση. Το σημείο λειτουργίας του κυκλοφορητή θα κινηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη μέγιστη καμπύλη αναλογικής πίεσης, ανάλογα με τη θερμική ζήτηση. Βλέπε σχήμα 9. Το μανομετρικό (πίεση) μειώνεται όταν πέφτει η θερμική ζήτηση και αυξάνεται όταν ανεβαίνει η θερμική ζήτηση. Το σημείο λειτουργίας του κυκλοφορητή θα κινηθεί προς τα μέσα ή προς τα έξω στη χαμηλότερη καμπύλη σταθερής πίεσης ανάλογα με τη θερμική ζήτηση της εγκατάστασης. Βλέπε σχήμα 9. Το μανομετρικό (πίεση) διατηρείται σταθερό, ανεξάρτητα από τη θερμική ζήτηση. Το σημείο λειτουργίας του κυκλοφορητή θα κινηθεί προς τα μέσα ή προς τα έξω στην ενδιάμεση καμπύλη σταθερής πίεσης ανάλογα με τη θερμική ζήτηση της εγκατάστασης. Βλέπε σχήμα 9. Το μανομετρικό (πίεση) διατηρείται σταθερό, ανεξάρτητα από τη θερμική ζήτηση. Το σημείο λειτουργίας του κυκλοφορητή θα κινηθεί προς τα έξω ή προς τα μέσα στην υψηλότερη καμπύλη σταθερής πίεσης ανάλογα με τη θερμική ζήτηση της εγκατάστασης. Βλέπε σχήμα 9. Το μανομετρικό (πίεση) διατηρείται σταθερό, ανεξάρτητα από τη θερμική ζήτηση. Ο κυκλοφορητής λειτουργεί σε σταθερή καμπύλη λειτουργίας, γεγονός που σημαίνει ότι λειτουργεί σε σταθερή ταχύτητα. Στην ταχύτητα ΙΙΙ, ο κυκλοφορητής έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί στη μέγιστη καμπύλη σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Βλέπε σχήμα 9. Η γρήγορη εξαέρωση του κυκλοφορητή μπορεί να επιτευχθεί ρυθμίζοντας τον κυκλφορητή στην ταχύτητα ΙΙΙ για μικρό χρονικό διάστημα. Ο κυκλοφορητής λειτουργεί σε σταθερή καμπύλη λειτουργίας, γεγονός που σημαίνει ότι λειτουργεί σε σταθερή ταχύτητα. Στην ταχύτητα ΙΙ, ο κυκλοφορητής έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί στη μεσαία καμπύλη σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Βλέπε σχήμα 9. Ο κυκλοφορητής λειτουργεί σε σταθερή καμπύλη λειτουργίας, γεγονός που σημαίνει ότι λειτουργεί σε σταθερή ταχύτητα. Στην ταχύτητα Ι, ο κυκλοφορητής έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί στην ελάχιστη καμπύλη σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Βλέπε σχήμα 9. 68

10 8. Ρύθμιση κυκλοφορητή H Σταθερή καμπύλη/σταθερή ταχύτητα (Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ) Στη λειτουργία σταθερής καμπύλης/σταθερής ταχύτητας, ο κυκλοφορητής λειτουργεί σε σταθερή ταχύτητα, ανεξάρτητα από την απαίτηση της εκάστοτε στο σύστημα. Η απόδοση του κυκλοφορητή ακολουθεί την καμπύλη απόδοσης που έχει επιλεχθεί, Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ. Βλέπε σχ. όπου η ΙΙ έχει επιλεχθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε κεφάλαιο 9. Επιλογή προγράμματος ελέγχου. Σχ. 0 Επιλογή ρύθμισης κυκλοφορητή για τύπο συστήματος Εργοστασιακή ρύθμιση: Ενδιάμεση καμπύλη αναλογικής πίεσης, αποκαλούμενη ως ΡΡ. Καμπύλη αναλογικής πίεσης (ΡΡ, ΡΡ ή ΡΡ) Ο έλεγχος αναλογικής πίεσης ρυθμίζει την απόδοση του κυκλοφορητή στην τρέχουσα απαίτηση θερμότητας στο σύστημα, αλλά η απόδοση του κυκλοφορητή ακολουθεί την καμπύλη απόδοσης που έχει επιλεχθεί, ΡΡ, ΡΡ ή ΡΡ. Βλέπε σχ. όπου η ΡΡ έχει επιλεχθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε κεφάλαιο 9. Επιλογή προγράμματος ελέγχου. Q TM H Σχ. Τρεις ρυθμίσεις σταθερής καμπύλης/σταθερής ταχύτητας Η επιλογή της σωστής ρύθμισης σταθερής καμπύλης/σταθερής πίεσης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε συστήματος θέρμανσης. Q TM H PP PP Q PP TM Σχ. Τρεις καμπύλες/ρυθμίσεις αναλογικής πίεσης Η επιλογή της σωστής ρύθμισης αναλογικής πίεσης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε συστήματος θέρμανσης και της εκάστοτε απαίτησης θερμότητας. Καμπύλη σταθερής πίεσης (CP, CP ή CP) Ο έλεγχος σταθερής πίεσης ρυθμίζει την απόδοση του κυκλοφορητή στην τρέχουσα απαίτηση θερμότητας στο σύστημα, αλλά η απόδοση του κυκλοφορητή ακολουθεί την καμπύλη απόδοσης που έχει επιλεχθεί, CΡ, CΡ ή CΡ. Βλέπε σχ. όπου η CP έχει επιλεχθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε κεφάλαιο 9. Επιλογή προγράμματος ελέγχου. H CP CP Q CP TM Σχ. Τρεις καμπύλες/ρυθμίσεις σταθερής πίεσης Η επιλογή της σωστής ρύθμισης σταθερής πίεσης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε συστήματος θέρμανσης και της εκάστοτε απαίτησης θερμότητας. 69

11 . Τεχνικά στοιχεία Τάση x 0 V ± 0 %, 50/60 Hz, PE. Προστασία κινητήρα Ο κυκλοφορητής δεν χρειάζεται επιπλέον προστασία κινητήρα. Κλάση περιβλήματος IPX4D (EN 6059). Κατηγορία µόνωσης F. Σχετική υγρασία αέρα Μέγιστη 95 %. Θερμοκρασία περιβάλλοντος 0 έως +40 C. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς: -0 έως +55 C. Κατηγορία θερμοκρασίας TF0 (EN ). Θερμοκρασία υγρού Συνεχώς: -0 έως +0 C. Πίεση συστήματος Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση συστήματος αναφέρεται στην πινακίδα του κυκλοφορητή. PN 6: 6 bar / 0,6 MPa PN 0: 0 bar /,0 MPa PN 6: 6 bar /,6 MPa. Ελάχιστη πίεση εισόδου Η ακόλουθη σχετική ελάχιστη πίεση εισόδου πρέπει να υπάρχει στην είσοδο του κυκλοφορητή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ώστε να αποφεύγεται ο θόρυβος σπηλαίωσης και η φθορά των εδράνων κυκλοφορητή. Οι τιμές στον παρακάτω πίνακα ισχύουν για τους κυκλοφορητές μονής και διπλής κεφαλής σε λειτουργία μονής κεφαλής. Οι σχετικές ελάχιστες πιέσεις εισόδου ισχύουν για κυκλοφορητές εγκατεστημένους μέχρι και 00 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Για υψόμετρο μεγαλύτερο των 00 μέτρων, η απαιτούμενη σχετική πίεση εισόδου πρέπει να αυξάνεται κατά 0,0 bar / 0,00 MPa ανά 00 μέτρα υψόμετρου. Ο κυκλοφορητής MAGNA διαθέτει έγκριση αποκλειστικά για υψόμετρο 000 μέτρων πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EN 5504-:006, EN 5504-:998, EN :008 και EN :006. Στάθμη ηχητικής πίεσης Η στάθμη ηχητικής πίεσης του κυκλοφορητή είναι χαμηλότερη από 4 db(a). Ρεύμα διαρροής Το φίλτρο ηλεκτρικής του κυκλοφορητή θα προκαλεί ρεύμα εκφόρτισης προς τη γείωση κατά τη λειτουργία. I lδιαρροή <,5 ma. Συντελεστής ισχύος O MAGNA διαθέτει έναν ενσωματωμένο PFC (Έλεγχο Συντελεστή Ισχύος) που δίνει cos φ από 0,98 ως 0,99, δηλαδή πολύ κοντά στο.. Απόρριψη Το παρόν προϊόν έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη την διάθεση και ανακύκλωση των υλικών. Οι ακόλουθες μέσες τιμές διάθεσης ισχύουν για όλες τις παραλλαγές των κυκλοφορητών MAGNA της Grundfos: 85 % ανακύκλωση 0 % αποτέφρωση 5 % απόθεση. Το παρόν προϊόν ή τα εξαρτήματά του πρέπει να απορρίπτονται με περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Υπόκειται σε τροποποιήσεις. Κυκλοφορητές μονής κεφαλής DN Θερμοκρασία υγρού 75 C 95 C 0 C Πίεση εισόδου [bar] / [MPa] 5-40/60/80/00/0 0,0 / 0,0 0,5 / 0,05,0 / 0,0-40/60/80/00 0,0 / 0,0 0,5 / 0,05,0 / 0,0-0 0,90 / 0,09,0 / 0,,9 / 0, /60 0,0 / 0,0 0,5 / 0,05,0 / 0, /00 0,0 / 0,0 0,50 / 0,05,0 / 0,0 40-0/50/80 0,0 / 0,0 0,50 / 0,05,0 / 0, /60/80 0,0 / 0,0 0,40 / 0,04,0 / 0, ,0 / 0,0 0,50 / 0,05,0 / 0, ,0 / 0,0 0,50 / 0,05,0 / 0, /80 0,70 / 0,07,0 / 0,,7 / 0, /60/80/00 0,70 / 0,07,0 / 0,,7 / 0, ,70 / 0,07,0 / 0,,7 / 0, ,70 / 0,07,0 / 0,,7 / 0, /60/80/00/0 0,50 / 0,05,00 / 0,0,5 / 0, /60/80/00/0 0,70 / 0,07,0 / 0,,7 / 0,7 Σε περίπτωση λειτουργίας διπλής κεφαλής, η απαιτούμενη σχετική πίεση εισόδου πρέπει να αυξηθεί κατά 0, bar / 0,0 ΜΡa σε σύγκριση με τις τιμές που αναφέρονται για κυκλοφορητές μονής ή διπλής κεφαλής σε λειτουργία μονής κεφαλής. Η πραγματική πίεση εισόδου + την πίεση όταν ο κυκλοφορητής λειτουργεί με κλειστή βάννα πρέπει να είναι πάντα μικρότερη από την μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση συστήματος. 79

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALPHA2/ALPHA3. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALPHA2/ALPHA3. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALPHA2/ALPHA3 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση του κυκλοφορητή με λίγα λόγια

Ρύθμιση του κυκλοφορητή με λίγα λόγια 1 Ρύθμιση του κυκλοφορητή με λίγα λόγια 1. Σε περίπτωση που στην εγκατάσταση υπάρχουν ηλεκτροβάνες τότε ρυθμίστε με το μπουτόν MODE τον κυκλοφορητή στην επιλογή AUTO ή εναλλακτικά στην PP1-PP2. 2. Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Κεντρικά συστήματα θέρμανσης - Συστήματα Ζεστού Νερού Χρήσης - Ηλιακά συστήματα - Συστήματα Ψύξης Κλιματισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ALPHA2 Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Χαρακτηριστικές καμπύλες Δp-c (σταθερή) Κλάση ενεργειακής αποδοτικότητας Κατηγορία EEI A Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS PM 1. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS PM 1. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS PM 1 Installation and operating instructions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο 53 2. Εφαρμογές 53 2.1 Υγρά 53 2.2 Θερμοκρασία υγρού 53 2.3 Πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Καμπύλη Wilo-Drain MTS 40-50 Hz - 2900 1/min Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 31 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 14 m 3 /h Βέλτιστο μανομετρικό ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο 44 2. Γενική περιγραφή 44 3. Εφαρμογές 44 4. Αντλούμενα υγρά 44 5. Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ STRATOS Z

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ STRATOS Z ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ STRATOS Z Σχεδιασμός Αντλία κυκλοφορίας υγρού ρότορα με σύνδεση ρακόρ ή φλάντζας, κινητήρα EC και αυτόματη προσαρμογή απόδοσης Χρήση Συστήματα ανακυκλοφορίας πόσιμου νερού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς OPTIFLUX 1000 Γρήγορη έναρξη Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς Το τεχνικό εγχειρίδιο θεωρείται ολοκληρωμένο μόνον όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σχετικό εγχειρίδιο για το μετατροπέα

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών SUNNY CENTRL 400 / 500 / 630HE-11 Οδηγίες εγκατάστασης για την επιλογή εξαερισμού: "Προστασία από χημικά ενεργές ουσίες" Έκδοση: 1.1 Αρ. Υλικού: 98-4016911 1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Hydro Multi-E. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Hydro Multi-E. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ydro Multi-E Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 1 Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή Η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι μια σημαντική ασχολία για τους μηχανικούς παραγωγής γιατί είναι, συνήθως,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012. Νοέμβριος 2012

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012. Νοέμβριος 2012 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012 Νοέμβριος 2012 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟI ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ALPHA 2 / ALPHA 2 L / comfort / upn / ups solar Καμπύλες & Πίνακες Επιλογής Προϊόντων Ô1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟI KYΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα EMV 110 603 Σύνδεση σωλήνα: αρσενική ένωση/θηλυκό σπείρωμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Supplement instructions for pumps with integrated frequency converter Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-IPH-O/W. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-IPH-O/W. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-IPH-O/W GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Τομείς εφαρμογής 3 1.2 Πληροφορίες προϊόντος 3 1.2.1 Κωδικοποίηση 3 1.2.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-BAC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-BAC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-BAC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 2 Εικόνα 3 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 5 1.1 Τομείς εφαρμογής 5 1.2 Πληροφορίες για το προϊόν 5 1.2.1 Κωδικοποίηση ονομασίας τύπου 5 1.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ModulA RED, ModulA-D RED, ModulA BLUE 40-10 220, 40-12 250, 40-18 250, 50-6 240, 50-12 270, 50-18 270 65-8 270, 65-12 340, 65-15 340, 80-8 360, 80-12 360, 100-12 450 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS BMS. BMS hs, BMS hp, BMST and BMSX. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS BMS. BMS hs, BMS hp, BMST and BMSX. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS BMS BMS hs, BMS hp, BMST and BMSX Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δυνατότητες ενσωμάτωσης και επικοινωνίας των κυκλοφορητών Wilo σε συστήματα αυτοματισμού (ΒΜS);

Υπάρχουν δυνατότητες ενσωμάτωσης και επικοινωνίας των κυκλοφορητών Wilo σε συστήματα αυτοματισμού (ΒΜS); Υπάρχουν δυνατότητες ενσωμάτωσης και επικοινωνίας των κυκλοφορητών Wilo σε συστήματα αυτοματισμού (ΒΜS); Με τη προσθήκη των κατάλληλων στοιχείων, οι κυκλοφορητές της Wilo μπορούν να ενσωματωθούν σε συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση

SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση Έκδοση: 1.0 Αρ. υλικού: 98-4006710 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος για τη ζωή λόγω πολύ υψηλών τάσεων στον μετατροπέα Sunny Central! Τηρήστε

Διαβάστε περισσότερα

S pumps, ranges 72-74-78

S pumps, ranges 72-74-78 Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS S pumps, ranges 72-74-78 S2, S3, S4, ST 55-520 kw Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων.

Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων. Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων. Με την υψηλότερη απόδοση. Με πιστοποίηση TÜV. Κυκλοφορητές υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας τεσσάρων βαλβίδων SVC 400 αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο ΑΒS Piranhamat 100 kai 120

Προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο ΑΒS Piranhamat 100 kai 120 15970314 EL (11/2015) EL Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας www.sulzer.com 2 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών) Προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο ΑΒS Piranhamat

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 1.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη 1. Εγκατάσταση ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδρομή της υπέρυθρης δέσμης ΠΡΕΠΕΙ να διατηρείται ελεύθερη, χωρίς εμπόδια, πάντα! ιαφορετικά, το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO.

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO. Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος. Έντυπο προϊόντος. APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS Το 2013 θα εφαρμοστεί η κοινοτική οδηγία ErP. Αυτή αποτελεί ήδη το νέο πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO.

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO. Wilo Hellas ΑΒΕΕ Αγ. Αθανασίου 8 4569 Άνοιξη Αττικής Τ: 6483 F: 64836 wilo.info@wilo.gr www.wilo.gr Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος. Έντυπο προϊόντος. 938/4T/9/GR/CL YonosPICO_Flyer_GR.indd

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 3 3 Προκαταρκτική επιθεώρηση 3 4 Συνθήκες χρήσης 4 5 Εγκατάσταση 4 6 Ηλεκτρικές συνδέσεις 4 7 Περιοδικοί έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Πληροφορίες για τα προϊόντα 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού (Τοπικές κλιµατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Fantec SQ-35U3e. Εγχειρίδιο Χρήστη. Περιλαμβάνει. 4x Σκληροί ίσκοι 3.5" SATA USB3.0 esata

Fantec SQ-35U3e. Εγχειρίδιο Χρήστη. Περιλαμβάνει. 4x Σκληροί ίσκοι 3.5 SATA USB3.0 esata Fantec SQ-35U3e 4x Σκληροί ίσκοι 3.5" SATA USB3.0 esata Εγχειρίδιο Χρήστη Περιλαμβάνει Περιεχόμενα συσκευασίας Σημείωση Σχετικά με τη συσκευή Οδηγός εγκατάστασης υλικού Οδηγός μορφοποίησης Σκληρού ίσκου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο τιμοκατάλογος είναι τυπωμένος σε χαρτί με πιστοποίηση FSC. Ο FSC (Forest Stewardship Council) είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κυβερνητικός και

Διαβάστε περισσότερα

Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE

Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE Βελτιστοποιημένοι για υψηλές αποδόσεις Πράσινη Τεχνολογία για το Γαλάζιο Πλανήτη Καθαρή Ενέργεια από Ηλιακά συστήματα και Κουφώματα 2 Schüco Ηλιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

H A N S A. Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S 5.3 (G) Οδηγίες λειτουργίας

H A N S A. Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S 5.3 (G) Οδηγίες λειτουργίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες H A N S A Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S (G) Οδηγίες λειτουργίας Πεδίο παραγωγικότητας: 13,0 60,0 kw Ελεγμένο σύμφωνα με το 1BimSch V, με χαμηλό περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr AVTECH ΚΑΜΕΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ZOOM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 1. Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Η τοποθέτηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32 DE FR IT NL SK CZ GR Montageanleitung Frischwassermodul BSP - FWL Zirkulationsmodul BSP - ZP Seite 1-8 Instructions de montage Module d eau fraîche BSP - FWL Module de circulation BSP - ZP pages 9-16 Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-WP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά 3 1.1 Εφαρμογή 3 2 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.1 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Reflex- Απαερωτές - Διαχωριστές σωματιδίων

Reflex- Απαερωτές - Διαχωριστές σωματιδίων Reflex- Απαερωτές - Διαχωριστές σωματιδίων Reflex εμπειρία και αξιοπιστία Η εταιρεία Reflex είναι γνωστή σε πολλές χώρες του κόσμου για τα συστήματα διατήρησης πίεσης που προσφέρει, στον τομέα των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ταχείας αναφοράς XiIIIPlus/RXi

Οδηγός ταχείας αναφοράς XiIIIPlus/RXi Οδηγός ταχείας αναφοράς XiIIIPlus/RXi Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να χειρίζεστε τον εκτυπωτή σας σε καθημερινή βάση. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη. Εξωτερική προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Αντλίες Αποστράγγισης & Λυμάτων ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Οι σειρές ASTRA, ARGO αποτελούν μία ολοκληρωμένη επιλογή αντλιών με σκοπό την εύκολη σε χρήση και παράλληλα ποιοτική οικιακή εφαρμογή. Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 Συστήματα μποϊλερ Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP σελίδα 2 BSP-SL σελίδα 3 BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 BSP-W-SL για αντλία θερμότητας σελίδα 5 Εξαρτήματα σελίδα 6 Μποϊλερ αποθήκευσης BSH σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Service Information. micrologic PREMIUM 127 & 135 Οδηγίες Εφαρμογής Άμεσου Καθαρισμού Ψεκασμού Πετρελαίου

Service Information. micrologic PREMIUM 127 & 135 Οδηγίες Εφαρμογής Άμεσου Καθαρισμού Ψεκασμού Πετρελαίου micrologic PREMIUM 127 & 135 Οδηγίες Εφαρμογής Άμεσου Καθαρισμού Ψεκασμού Πετρελαίου Με το Άμεσο Καθαριστικό Ψεκασμού Πετρελαίου (κωδ. 127 ή 135 ), το Σύστημα Αντάπτορα Ρύθμισης (κωδ. 13800) και το Σετ

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606

Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606 Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση... 3 2 Λειτουργία... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 2.1 Έναυση... 10 2.2 Λειτουργία OFF... 10 2.3

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 Εικόνα 3 3 Εικόνα 4 4 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Σκοπός εφαρμογής 6 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T 1 MITSUBISHI Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T τα μοντέλα Mitsubishi Starion Turbo (1982-88), με κινητήρες με κωδικούς 4G63-F υπάρχει σύστημα ψεκασμού Mitsubishi ECi. το σύστημα αυτό η πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εικόνα 1. Ηλεκτρολογική συνδεσμολογία ηλ. περίφραξης 1. Βγάζουμε τη συσκευή (κεντρική μονάδα) από τη συσκευασία (εικ. 2). Εικόνα 2. Κεντρική μονάδα 2. Τη στερεώνουμε

Διαβάστε περισσότερα