ΓΡΑΠΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ~ι~γνωσ:rικά προβλήματα. στο χρόνιο ιδιοπαθή υποπαραθυροειδισμq Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΒΟΛΙΚΏΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΠΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ~ι~γνωσ:rικά προβλήματα. στο χρόνιο ιδιοπαθή υποπαραθυροειδισμq Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΒΟΛΙΚΏΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΓΡΑΠΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΒΟΛΙΚΏΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ~ι~γνωσ:rικά προβλήματα στο χρόνιο ιδιοπαθή υποπαραθυροειδισμq Οστεοπόρωση σε ακρωτηριασμούς.....,_ ' των κάτω άκψων

2 Ακτινολογική μελέτη των οστών τ τ τ τ των κατω ακρων μετα ακρωτηριασμο Γ. ΚΥΡΠΣΗΣ, Ε. ΝΤΟΥΝΗΣ, Θ.Β. ΓΡΙΒΑΣ, Γ. ΛΥΡΠΗΣ έτη. Οι άνδρες είχαν μ.ο. ηλικίας Ιατρείο Κινησιολογίας, Βάδισης και Ανθρωπομετρίας του Ερευνητικού Κέ 44,8 έτη και οι γυναίκες έτη. Στους παλαιούς ακρωτηριασμούς ο νών. μέσος χρόνος από τον ακρωτη ρ ια Ο ακρωτηριασμός του κάτω άκρου επιφέρει μορφολογικές και ποιοτικές αλ από λαγές στα οστά και τιι; aρθρώσεις που ευρίσκονται σύστοιχα προι; το σκέλος στους νέους ήταν σμό ήταν που ακρωτηριάστηκε. Αλλοιώσεις επέρχονται ομοίωι; και στα μαλακά μόρια του κολοβώματος. Στην εργασία αυτή μελετώνται οι αλλοιώσεις που επέρχο νται στο οστικό κολόβωμα και στα κεντρικώτερα από αυτό οστά, όπωι; φαίνο νται στην απλή ακτινογραφία. Μελετήθηκαν ποίους 56 ακρωτηριασμένοι, πρόσφατοι ή παλαιότεροι, από τουι; ο 44 ήταν άνδρει; και 12 γυναίκες. Η μελέτη τουι; περιελάμβανε τιι; εξήι; παραμέτρους. 22 χρόνια, που κυμαίνετο 44 χρόνια. Ενώ 1,5 μήνας που κυ μαίνετο από 15 ημέρες έως 8 μήνες. Το διάστημα των 8 μηνών ελήφθη 10 μήνες έως αυθαίρετα σαν όριο, καθ' όσον σ' αυτό το διάστημα το κολόβωμα έχει πλήρως διαμορφωθεί και όλοι οι α κρωτηριασμένοι 2. Δείκτη του Singh. 3. Πάχοι; φλοιού μηριαίου. 4. Κοτυλιαίο περίγραμμα. 5. Εύροι; άρθρωσης ισχίου 6. Κορυφή του κολοβώματος. Στο σύνολο των συνηθίσει προσθετικό 2 κολοβωμάτων απεξαρθρώσεις του ισχίου λαιά νατος παλαιοί (17 υλικό τηι; εργασίας όσο και οι παράμετροι που μελετήθηκαν αποτελούν μέροι; νατος (παλαιοί) 195 ακρωτηριασμένων. Αναλύοντει; τιι; παραπάνω παραμέτρους έγινε προσπάθεια να διευκρινισθούν ) 28 β) Ποιά είναι η επίδρασή τηι; στα κεντρικώτερα οστά 2 ε) Ποιά είναι η αξία τηι; ακτινογραφίας για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς λόγουι;. (22 παλαιοί - 6 πρόσφατοι) ακρωτηριασμοί «μερικοί» άκρου ποδός δ) Ποιά είναι η σχέση των ακτ/κών ευρημάτων με τα κλινικά προβλήματα και πρόσφατοι) ακρωτηριασμοί κάτωθεν του γό α) Ποιά είναι η επίδραση του χρόνου στην ακτ/κή εικόνα του κολοβώματος. γ) Ποιά η επίδραση του ακρωτηριασμού στην άρθρωση του ισχίου. - 8 ακρωτηριασμοί διαμέσου του γό νατος 4 πα ακρωτηριασμοί άνωθεν του γό 25 μιαι; ευρύτερης κλινικής έρευνας σε σύνολο (1 1 πρόσφατη) - 2 τα ακόλουθα ερωτήματα: 64 υπήρχαν : Η μελέτη ήταν συγκριτική μεταξύ υγιούι; και κολοβωματικού οστού. Τόσο το (3 παλαιοί - ακρωτηριασμοί 1 πρόσφατος) Syme και 1 συγ γενής έλλειψη μηριαίου. Οι συνδυασμοί των διπλών τερόπλευρων) (αμφο ακρωτηριασμών ή ταν : 1 διπλός άνωθεν του γόνατος 1 συνδυασμός άνωθεν και κάτωθεν Υλικό και μέθοδος Εξετάσθηκαν έχουν να χρησιμοποιούν το σκέλος. 1. Παρατήρηση των οστών (κολόβωμα και εγγύτερα οστά). 56 παλαιοί και πρόσφατοι ακρωτηριασμοί, που συ ,7 ντρου «Θ. Γαροφαλίδης>) της Ορθοπεδικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθη ΟΣΤΟΥΝ Τομ. ι Τευχ. ι νολικά αντιπροσώπευαν 64 κολο βώματα οστών, καθώς οι 8 ήταν αμφοτερόπλευροι. Ήταν 44 άνδρες και 12 γυναίκες με μ.ο. ηλικίας 48,2 του γόνατος 2 διπλοί κάτωθεν του γόνατος 1 διπλός Syme ακρωτηριασμός 3 συνδυασμοί κάτωθεν του γόνατος και «μερικού» άκρου ποδός)

3 Κυρίτσης & συνεργάτες συνεχίζε ται Amputation of the Jower Jimb may Jead to morphological changes of the nei bourghing bones and joints, as well as of the soft tissues of the stump. In this clίnical study the radiological alterations of the bony stump are evaluated. 56 a mputations (44 males and 12 females) were examίned. Radiological measurements included the femoral index (Singh), the thickness of the femoral cortex, the acetabular border and the tip of the stump. Measurements of the amputated and the intact lίmb were performed. Femoral index was found to dimίnish in the amputated side from a mean of 8,8% in the recent amputations to 18,3% in the old a mputations. Cortical femoral thickness was deminished in the side of the amputated femur 9% in the case of above the knee amputations and 6% in case of below the knee amputation. Ελήφθησαν κατ' αρχάς κατά μέτωπο και πλάγιες ακτινογραφίες του κολοβώματος και των κεντρικώτερων οστών και αρθρώσεων, ελήφθη ακτινογραφία λεκάνης ισχίων κατά μέτωπο και σε μερικές περιπτώσεις ακτινογραφίες οσφυικής μοίρας σπονδυλικής στήλης πλάγια. Οι α κτινογραφίες αυτές εξετάσθηκαν α πό δύο ανεξάρτητους μελετητές. Αρχικά έγινε μακροσκοπική εξέταση για έλεγχο της οστικής πυκνότητας στη συνέχεια μετρήθηκε ο δείκτης του Singh για έλεγχο οστεοπόρωσης. (εικόνα Ι). Και στις δύο περιπτώσεις η εξέταση ήταν συγκριτική με το υγιές. Μετρήθηκε α κολούθως το εύρος του φλοιού του μηριαίου συγκριτικά σε ίσες αποστάσεις από τον ελάσσονα τροχαντήρα. Παρατηρήθηκε το κοτυλιαίο περίγραμμα άμφω και ελέγχθηκε για τυχούσα ύπαρξη οστεοαρθρίτιδας. Με μοιρογνωμόνιο και υποδεκάμετρο μετρήθηκε συγκρuικά το εύρος της άρθρωσης των ισχίων (εικόνα 2). Παρατηρήθηκε η κορυφή του κολοβώματος για ύπαρξη ο στεοφύτων και συσχετίσθηκε με την ύπαρξη δερματολογικών προβλημάτων και πόνου μέλους φαντάσματος. Εγιναν διάφορες άλλες τυχαίες παρατηρήσεις π.χ. συνυ- πάρχοντα κατάγματα κολοβώματος, αρθροπάθεια άλλων αρθρώσεων, κατάσταση της σπονδυλικής στήλης. Αποτελέσματα Από την εξέταση των παραπάνω παραμέτρων βρέθηκαν τα εξής: Ι. Το κολόβωμα του οστού είχε ι διαίτερα έντονη διαυγαστικότητα σε Ι9 περιπτώσεις. Σε 32 αυτή ήταν ήπια μεν αλλά σαφής ενώ στις υπόλοιπες είτε δεν ή ταν εμφανής είτε η ακτινογραφία ή ταν κακής ποιότητας. Σ' όλες τις περιπτώσεις η διαυγαστικότης του κολοβώματος ήταν κυρίως περιφερική. Η διαυγαστικότης αυτή δεν περιοριζόταν στο κολόβωμα αλλά ήταν εμφανής και στο εγγύς μηριαίο και στη σύστοιχη ημιπί11 : λο (Εικ. 6). Στους ακρωτηριασμούς κάτωθεν του γόνατος προσέβαλε και τους κνημιαίους κονδύλους σ' όλες τις περιπτώσεις. Αυξημένη διαυγαστικότητα του ι σχίου και ημιπυέλου βρέθηκε σύστοιχα με τον ακρωτηριασμό σε 40 περιπτώσεις, αντίστοιχα σε μία, ενώ σε δύο περιπτώσεις ήταν ίδια στα δύο ισχία του ατόμου. Η διαυγαστ ι- κότητα αυτή παρουσιαζόταν πολύ γρήγορα μετά τον ακρωτηριασμό και ήταν εμφανής προτού μεταβληθεί ο μηριαίος δείκτης. 2. Ο μηριαίος δείκτης (Singh και συν Ι970) μετεβάλετο αργότερα. Εγιναν μετρήσεις σε 4Ι απλές α κτινογραφίες λεκάνης-ισχίων. Στους πρόσφατους ακρωτηριασμούς, το υγιές σκέλος βρέθηκε να έχει δείκτη Singh 4, Ι κατά μέσο ό ρο, ενώ το πάσχον είχε 3,7. Η ελάτ τωση ήταν της τάξεως του 8,8%. Στους παλαιούς ακρωτηριασμούς, το υγιές είχε δείκτη Singh 4, ενώ ή ταν 3,3 στο πάσχον. Η ελάττωση ή ταν της τάξης του Ι8,3%. Φαίνεται ότι η οστεοπόρωση συνεχίζει να αυξάνεται μετά το διάστημα των 8 μηνών. 3. Το πάχος του φλοιού του συστοίχου μηριαίου βρέθηκε ελαττωμένο σ' όλες τις περιπτώσεις των παλαιών και πρόσφατων σχετικά ακρωτηριασμών, σ' όλα τα ύψη του α κρωτηριασμού, καθώς και στους διπλούς ακρωτηριασμούς (Εικ. 3). Παράδοξα βρέθηκε αυξημένο στις περιπτώσεις των νέων ακρωτη ριασμένων άνω και κάτω του γόνατος ό ταν εξετάσθηκε μεμονωμένα. Οι φλοιοί του μηρού βρέθηκαν κατά 9% παχύτεροι στο υγιές στους ά νω γόνατος ακρωτηριασμούς, στους δια του γόνατος κατά 6%, στους κάτωθεν του γόνατος κατά 6,5% και στους διπλούς κατά 13% υπέρ του λειτουργικότερου κολοβώματος. Το κοτυλιαίο περίγραμμα διαγραφόταν εντονώτερα σ' όλους σχεδόν τους παλιούς ακρωτηριασμούς από την πλευρά του υγιούς σκέλους (εικ. 4). Σε 4 περιπτώσεις παλαιών και 4 νέων ακρωτηριασμών διαγραφόταν ίδιας έντασης ενώ σε άλλες 4 (3 παλαιοί, Ι νέος ακρωτηριασμός) διαγραφόταν ασθενέστερα. Η οστεοπόρωση της πέριξ αυτού περιοχής έ δινε εντονώτερη αντίθεση. Εμφανιζόταν πολύ γρήγορα και περιλάμβανε περίπου τους μισούς πρόσφατους ακρωτηριασμούς. 5. Το εύρος της άρθρωσης του ι σχίου μετρήθηκε σε παλαιούς και 60 ΟΣΤΟΥΝ Τομ. ι Τευχ. ι

4 - Οστεοπόρωση μετά ακρωτηριασμό. <.: Βαcψ.όs 3 (Εικόνα I) Δείκτης του SINGH νέους ακρωτηριασμούς τόσο στο πάσχον όσο και στο υγιές ισχίο καθώς και στους διπλούς ακρωτηριασμούς. Το υγιές ισχίο είχε σε γενικές γραμμές μεγαλύτερο εύρος στην άρθρωσή του σε όλους τους άνωθεν, δια και κάτωθεν του γόνατος ακρωτηριασμούς. Αντίθετα βρέθηκ ε μικρότερο στους «μερικούς» ακρωτηριασμούς. Η ελάττωση του πάχους του aρθρικού χόνδρου στο πάσχον ισχίο υ ποστηρί ζε ται ότι οφείλεται σε α τροφία του από δυσχρησία ή αχρη- σία. Η ελάττωση αυτή ήταν της τάξεως του 10% στους άνω γόνατοr; και δια του ισχίου αναπήρους, της τάξεως 14,3% στους δια γόνατος και κατά 0,3% στους κάτωθεν του γόνατος. Παράδοξα ήταν μικρότερο κατά 4,8% στον «μερικό» ακρωτηριασμό του άκρου ποδό ς. 6. Η κορυφή του κολοβώματος παρουσίαζε εξοστώσεις ομαλές ή α νώμαλες σε 34 από τα 51 κολοβώματα που εξετάσθηκαν (66,7%). Ο μαλές ήταν 21 (61,8%) και ανώμαλες 13 (38,2%). Μόνο σε δύο περιπτώ - σεις αφορούσαν πρόσφατους ακρωτηριασμούς. Ο ένας Syme μετά 1 1 Ι 2 μήνα έδειχνε ασαφώς ανάπτυξη ο στεοφύτων και ο άλλος (ΑΓ) μ ε τά 2 μήνες είχε σαφή οστεόφυτα. Σ' ό λες τις άλλες περιπτώσεις τα οστεόφυτα είχαν αναπτυχθεί σε παλαιούς ακρωτηριασμούς κάθε ύψους (Fu1- ford GE και συν. 1968). Αποστρογγύλω ση της κορυφής του κολοβώματος υπήρχε σε 37 από τα 51 κολοβώματα (72,5%) και αφορούσε κατά 91,9% παλαιούς ακρωτηριασμούς. Στο υπόλοιπο υπήρχε αμφι- ΟΣΤΟΥΝ Τομ. I Τευχ. 1 61

5 Κυρίτσης & συνεργάτες συνεχίζε ται Εικόνα 3 βολία αν ήταν αποτέλεσμα φυσικής διεργασίας ή της χειρουργικής τεχνικής σε όλες τις αμφισβητούμενες περιπτώσεις επρόκειτο για ΑΓ ακρωτηριασμό. Επίπεδη κορυφή βρέθηκε σε 6 (ΑΓ) νέους και 3 (ΚΓ) παλαιούς ακρωτηριασμούς. Στο σύνολο των νέων και παλιών ακρωτηριασμών αποτελούν ποσοστό 33,3% και 6,7% αντίστοιχα. Φαίνεται δηλ. ότι κατά τη διάρκεια των ετών το κολόβωμα αποστρογγυλοποιείται (εικ. 3). Εντονώτερο περίγραμμα ήταν εμφανές σε 28 περιπτώσεις παλαιών ακρωτηριασμών (54,9%) και συνόδευε την αποστρογγύλωση και τα τυχόν οστεόφυτα. Έγινε προσπάθεια να συσχετισθεί η ύπαρξη των οστεοφύτων με τη σύμφυση του δέρματος και των υποδορίων ιστών του κολοβώματος στο οστούν. Βρέ- θηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση (Ρ= 1 %) μεταξύ αυτών των δύο παραμέτρων του κολοβώματος. Σε 2 περιπτώσεις συνυπήρχε ακροχορδονώδης υπερπλασία στην κνήμη και σε άλλες περιπτώσεις εξέλκωση του άκρου ποδός. 7. Αλλα ευρήματα ήταν: - Οστεοαρθρίτιδες του ισχίου α ντίστοιχα στο ακρωτηριασθέν σκέλος σε 4 περιπτώσεις παλαιών α κρωτηριασμένων (9,8%). Μια περίπτωση άμφω σε επίσης παλαιό α κρωτηριασμένο και 2 περιπτώσεις Ο.Α. σύστοιχα (4,9%). Σε καμμιά περίπτωση δεν βρέθηκε ΟΑ ισχίου σε πρόσφατο ακρωτηριασμό. Τα ποσοστά ΟΑ ισχίου φαίνεται ότι είναι υψηλά (17,1%). Παρ' όλα αυτά οι ακρωτηριασμένοι της εργασίας αυτής δεν είχαν ούτε ιδιαίτερα προχωρημένη ΟΑ ισχίων, ούτε παραπονούντο έντονα για την πάθησή τους αυτή. - Κλίση της λεκάνης προς το πάσχον βρέθηκε σε όλες τις απεξαρθρώσεις του ισχίου και στις 14 από τις 16 περιπτώσεις ΑΓ ακρωτηριασμού, ενώ βρέθηκε επίσης στις 10 από τις 17 περιπτώσεις ΚΓ ακρωτηριασμού. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις ή η λεκάνη δεν είχε κλίση ή η ακτινογραφία δεν ήταν καλή. - Τα οστά της κνήμης είχαν ακρωτηριασθεί σε άνισο μήκος που κυμαίνετο από 0,5 εκ. - Κατάγματα του κολοβώματος (Bowker και συν 1981) ήταν συχνά ευρήματα (Εικ. 4). Υπήρξαν 7 κατάγματα μηρού, 3 κατάγματα ισχίου και 2 κατάγματα κοτύλης σύστοιχα. 3 από αυτά (2 μηρού-ι ισχίο) είχαν πρόσφατα αντιμετωπισθεί" οι μηροί χειρουργικά και συντηρητικά το ι- 62 ΟΣΤΟΥΝ Τομ. Ι Τευχ. Ι

6 Οστεοπόρωση μετά ακρωτηριασμό (Εικόνα 2) Γραμμική μέθοδος ανεύρεσης του εύρους του aρθρικού διαστήματος. Το σημείο Κ παριστά το κέντρο δύο ομόκεντρων κύκλων ΚΑ & ΚΒ. Η διαφορά ΚΒ-ΚΑ αποτελεί το εύρος τ:ου aρθρικού διαστήματος. σχίο. Από τους παλαιότερους α κρωτηριασμένους άλλοι είχαν αντιμετωπισθεί χειρουργικά και άλλοι συντηρητικά. Το ποσοστό των καταγμάτων ήταν ψηλό (17,2%). Υ πάρχοντα κατάγματα στο υγιές σκέλος υπήρχαν σε συχνότητα 1,6%. Η αυξημένη οστεοπόρωση του κολοβώματος προδιαθέτει σε κάταγμα μηρού και ισχίου. - Διάσπαση του πυελικού δακτυλίου βρέθηκε σε 3 περιπτώσεις τραυματικών ακρωτηριασμών. Στις δύο αυτές ο δακτύλιος ήταν πολύ παραμορφωμένος (Εικ. 5). Δεν προκαλούσε όμως ενοχλήματα στον άρρωστο. Σε όλες τις περιπτώσεις ή ταν αποτέλεσμα συνοδού τραύματος κατά την περίοδο του ακρωτηριασμού. - Οστεομυελίτις του λαγονίου βρέθηκε σε ένα ΑΙ ακρωτηριασμό και μια πιθανώς περιοστίτις ή οστεομυελίτις μηριαίου. Και. στις 2 περιπτώσεις υπήρχε συρίγγιο που παροχέτευε στο δέρμα. Ενα τρίτο συρίγγιο προήρχετο από τα μαλακά μόρια ενός μηριαίου κολοβώματος. - Εκδηλη ατροφία του κολοβώματος παρατηρήθηκε σε 3 ακρωτηριασθέντα κατά τη παιδική ηλικία ά τομα. Έκδηλη ατροφία της σύστοιχης ημιπυέλου συνόδευε το έ να. Η μη έκδηλη ατροφία, που συνοδεύει το κολόβωμα και το κεντρικώτερο τμήμα του σκελετού των κάτω ά κρων φαίνεται ότι δεν είναι ατροφία πραγματική αλλά φαινομενική, α ποδίδεται σε υπερτροφία του υγιούς σκέλους, το οποίο δέχεται περισσότερα φορτία. (Baumgartner R., Langloltzm, 1980). - Σε μερικές περιπτώσεις βρέθηκε σκολίωση της ΣΣ, οσφυικη, προς τη πλευρά του ακρωτηριασμού με στοιχεία οστεοαρθρίτιδας προς το κοίλο της καμπύλης. Συζήτηση Η ακινησία και μη φόρτιση των ο στών είναι αιτίες οστεοπόρωσης Persson, Liedberg 1982). Από την ά ποψη αυτή το κολόβωμα ενός α κρωτηριασμού γίνεται οστεοπορωτικό κυρίως λόγω μη φόρτισης και κατά δεύτερο λόγο εξ αιτίας της ε λάττωσης της άσκησης δυνάμεων από τους μύες του, που χάνουν σημαντικό μέρος της δύναμής των μετά τον ακρωτηριασμό. Η οστεοπόρωση είναι κυρίως περιφερική αρχικά (Baumgartner R., Langlotz κ, 1981). Φαίνεται ότι η ο- ΟΣΤΟΥΝ Τομ. I Τευχ. 1 63

7 Κυρίτσης συνεργάτες & συνεχίζεται Εικόνα 4 αμέσως δραστηριότητας. Η δραστηριότητά μετά τον ακρωτηριασμό σαν οστεο του ς αύξαιν ε προοδευτικά καθώς το ρίς αυτό να είναι πάντα σημείο ΟΑ πενία στην απλή ακτινο γ ραφία. Α επίπεδο και χωρίς να συνυπάρχουν τα άλλα πλά το κολόβωμα είναι πιο διαυγα πιο περιφερικό. Οι διπλοί (άμφω) σημεία στικό. Μερικές φορές η οστεοπενία ακρωτηριασμένοι σχισμής, προϋπάρχει όταν για διάφορες αι δραστηριότητα τους. ντως το ποσοστό ΟΑ ισχίου βρέθη τίες το μέλος δεν κινείται. Τυχόν ο Οι έχοντες ημιπυελεκτομή, επεξάρ κε υψηλό αν σκεφθεί κανείς τον μι στεοπόρωση μετράται με τον δείκτη θρωση κρό μ. ο. ηλικίας των ατόμων της του 1970). ριοι. Δεδομένου ότι όσο κατέρχεται εργασίας. Χρειάζεται να περάσουν μερικοί μή το επίπεδο του ακρωτηριασμού αυ Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι εξο νες aφαλάτωσης του οστού ώστε να ξάνεται η δραστηριότης (Day 1981) στώσεις της κορυφής του κολοβώ μεταβληθεί ο δείκτης αυτός. Οι μη οι ριαίοι ακρωτηριασμοί παρουσίαζαν τηριασμό θα πρέπει να έχουν λιγώ την εντονώτερη οστεοπόρωση. Το τερο οστικό κολόβωμα παραμένει οστε πράγματι είναι παρατήρηση της ερ γ ια οπορωτικό μετά τον ακρωτηριασμό γασίας αυτής. σύμφυσης και εξέλκωσης του δέρ στεοπόρωση εμφανίζεται και Singh (Singh συν. ακρωτηριασμού γινόταν είχαν στο μέτρια σύνολό ισχίου ήταν λίγο δραστή έχοντες περιφερικώτερο βαθμό ακρω οστεοπόρωσης. (στένωση οστεόφυτα μεσαρθρίου κ.λ.π.). Πά ματος (Αιτκεν G., 1972, Fu1ford G. 1968, Kirk Ν. 1953, Vitali Μ. & συ. 1978). Μερικές φορές ευθύνονται προβλήματα του τύπου της Η περιορίζεται ματος του κολοβώματος από αυτές. ο δείκτης του στο κολόβωμα, προσβάλλει τα κε Δεν βρέθηκε σχέση μεταξύ αυτών ρος του υγιούς. μένει μικρότε Στους αμφοτερό πλευρους ακρωτηριασμούς κτης του Singh στους πιο ο δεί είναι μεγαλύτερος περιφερικούς ακρωτη ντρικώτερα τον οστά δεν ΟΑ σε σύγκριση με το υγιές οστούν και Singh οστεοπόρωση Αυτό στη πλευρά του υγιούς σκέλους χω σύστοιχα ακρωτηριασμό. Φαίνεται προς πε ρισσότερο στην περιοχή του τριγώ νου που σχηματίζεται στο λαγόνιο και του πόνου φαντάσματος. Ο πό νος (7: 1) αυτός συνοδεύει συχνότερα τα μηριαία κολοβώματα σε σχέ ση με τα κνημιαία. ριασμούς. αμέσως πάνω από την κοτύλη. Η έκδηλη οστεοπόρωση του κολο Εχει αναφερθεί ότι ο ακρωτηρια βωμα είναι υπέρ της αποστρογγύ βώματος ευθύνεται για την υψηλή σμός είναι υπεύθυνος για προβλή λωσης συχνότητα ματα διατήρηση των οστεοφύτων στους και ισχίου καταγμάτων (Bowker μηριαίου και συν 1981) και συγκεκριμένα σε άτομα μικρής ΟΑ στο αντίστοιχο γόνατο Η επίδραση του χρόνου στο κολό και ομαλοποίησής του. και ισχίο και σπάνια στο ισχίο του πολύ ακρωτηριασμένου φαίνεται να οφείλεται σε συμφύσεις μέλους. παλαιούς Η ακρωτηριασμούς του δέρματος και των υποδορίων ι Σε γενικές γραμμές τα άτομα που (M.J. Burke κα 1978, DS. Hungeford & J. Cockin 1975). Το κοτυλιαίο περί μελετήθηκαν γραμμα φαίνεται πιο ακτινοσκιερό ρουργική τεχνική. Προτείνεται από ηλικίας. 64 ήταν άτομα ΟΣΤΟΥΝ Τομ. Ι Τευχ. Ι μετρίας στών στο οστούν και κακή χει

8 Οστεοπόρωση μετά ακρωτηριασμό Εικόνα 6 όλους πλέον η τεχνική της μυοπλαστικής η μυοδεσίας σαν η πιο ενδεικνυόμενη τεχνική που προφυλάσσει από τις συμφύσεις και δίνει πιο λειτουργικό κολόβωμα (Vitali Μ Murdoch G. 1970). Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ακτινογραφικής μελέτης του κολοβώματος ακρωτηριασμού. Είναι η απλή α κτινογραφία, η απλή ακτινογραφία με ειδική 1ow contrast τεχνική για απεικόνιση των μαλακών μορίων, η ξηρογραφία, η αρτηριογραφία, η συριγγιογραφία, το scanning, η α- ξονική τομογραφία (Baumgartner R., Langlotz Μ. 1980). Η απλή α κτινογραφία διατηρ ε ί την αξία της και είναι χρήσιμη τόσο για τη θεωρητική όσο και τη κλινική μελέτη του ακρωτηριασμού προ και μετά την εκτέλεσή του. Συχνά είναι δυνατόν να διαγνωσθεί η εστία ενός συριγγίου η μιας οστ ε ομυελίτιδας, η αιτία ενός αντανακλώμενου πόνου από κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου ή σπονδυλοαρθρίτιδα της ΟΜΣΣ εξ αιτίας της σκολίωσης που συχνά προκαλεί ο ακρωτηριασμός. Η κλί- ση της λ ε κάνης και η αντισταθμιστική σκολίωση ~που αναπόφ ε υ κτα συνοδ ε ύουν την ημιπυελεκτομή και την aπ εξ άρθρωση του ισχίου~ μπορούν να αποφευχθούν στους ά λ λους ακρωτηριασμούς με τη σωστή προσθετική αποκατάσταση. Ο ακτινογραφικός έλεγχος μπορεί να βοηθήσει και στην προσθετική αποκατάσταση ελέγχοντας την εφαρμογή της πρόσθεσης και τις τυχόν αντισταθμιστικές σκολιώσεις των α κρωτηριασμένων. Βιβλιογραφία 1. Aitken G. Τ. (1963) Surgical a mputation in children JBJS 45-Α, 8, Baumgartner R., Langlotz Μ. (1980). Amputes stump radiology Pros. Opth Intern 4, Bowker J.H. Rilis Β.Μ, Ledbetter C.A., Hunter G.A., Holliday Ρ. (1981) Fractures in lower with prior amputation JBJS 63-Α, Burke MJ., Roman V., Wright V (1978) Bone and joint changes in lower limb amputees. Annals of Rheumatic Diseases 37, Fulford G.E., Halla M.J. (1968). Amputation and Prostheses (Swrvey) Publishers John Wright and Sons, LTD. Bristol. Page Hungerford D.S., Cocki J. (1975) Fate of the refained lower limb joints in second world war amputees J.B.J.S Β 1, ΠΙ. 7. Kirk Ν. Τ (1942) Amputation (Α monograph from Volume ΠΙ Lewi's Practice of Surgery. Published by W.F. Prior Company, INC. Hagerstown, Maryland. Page Murdock G. (1970) Prosthetic and Orthotix Practice (Based ση a Conference held in Dundee, June 1969) Published by Edward Arnold, LTD, London p Vitali Μ, Robinson Κ.Ρ., Andrews B.G., Harris Ε. Ε. (1978) Amputations and Prostheses Published bu Bailliere Tindall London. p Persson Β. Μ, Liedberg Ε (1983) Α clinica! standard of stump measurement and classification in lower limb amputees. Pros. Orth Inter p Singh Μ, Nagrath A.R., Maini P.S. (1970) Changes in trebecular pattern of the upper end of the femur as an index of oteoporosis J.B.J.S. 52-Α, ΟΣΤΟΥΝ Τομ. I Τ ε υχ. I 65

9 Η έκδοση ενός νέου ιατρικού ανήκοντας σε διαφορετικές ιατρικές περιοδικού, αντιμετωπίζεται συνήθως με ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα από τον πολλές φορές ο ένας τον άλλον και την ιατρικό κόσμο. Η σκοπιμότητα μιας δημιουργία επιστημονικών τέτοιας έκδοσης κρίνεται έντονα, προϋποθέσεων ώστε να κοινοποιήσουν ιδιαίτερα τη στιγμή που άλλες τις ερευνητικές τους εργασίες και έτσι περιοδικές ιατρικές εκδόσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες αναγνωστικότητας, εξεύρεσης Με την πάροδο των ετών και την αξιόλογης ύλης, εκπλήρωσης επέκταση των επιστημονικών συγκεκριμένων στόχων και φυσικά, σαν στοιχείων, αναγνώρισης από τον δραστηριοτήτων της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών διαπιστώθηκε ότι τα ιατρικό κόσμο και επιβίωσης. αντικείμενά της, ειδικά σε θέματα συνισταμένη όλων αυτών των ' l~======~--~~-j Γ.Π. Λ ΥΡΙΤΗΣ Επικ. Καθηγητής Ορθοπεδικής Πρόεδρος Ε.Ε. Μ.Μ.Ο. κλινικών εφαρμογών, ενδιέφεραν πολύ προστίθεται και η κυκλοφορία του μεγαλύτερο αριθμό επιστημόνων από το «Οστού». Είναι λόγικό ότι χρειάζεται να επιδείξει στους ιατρούς τα σχετικά μικρό αριθμό των μελών της. «Οστούν» δημιουργήθηκε από Ιατροί από ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο επιθυμούσαν να συμμετάσχουν και να ενημερωθούν σε ορισμένα τουλάχιστον από τα βασικά αντικείμενα επιστήμονες που ενδιαφέρθηκαν να της Εταιρείας π.χ. την Οστεοπόρωση. συνεργασθούν και να προαγάγουν τον τομέα για τη μελέτη της φυσιολογίας Με τον τρόπο αυτό ωρίμασε η άποψη χαρακτηριστικά του και να αποδείξει το λόγο για την δημιουργία του. Το συστήματος και ειδικότερα των Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών. Η κοινή αυτή προσπάθεια καρποφόρησε με την ίδρυση της «Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Μεταβολισμού των Οστών». Η Εταιρεία αυτή ασφαλώς ήλθε να συμπληρώσει ένα επιστημονικό ΟΣΤΟΥΝ Τομ. I Τευχ. I με τους συναδέλφους τους. Μέσα στο γενικότερο αυτό κλίμα και παθολογίας του μυοσκελετικού 8 ειδικότητες ή επιστήμες, αγνοούσαν ανάγκης έκδοσης ενός εντύπου που να ανήκει στην Ελληνική Εταρεία Μελέτης Μεταβολισμού Οστών και που να χρησιμοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για αντικειμενική πληροφόρηση των Ιατρών. Κατά τα τελευταία ιδίως χρόνια η κυκλοφορία διαφόρων ιδιοσκευασμάτων με ένδειξη κενό που υπήρχε στον Ελλαδικό χώρο. τα μεταβολικά νοσήματα των οστών οδήγησε στην αποκλειστική ενημέρωση Τα Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών των γιατρών από τις φαρμακευτικές και οι συναφείς βασικές επιστήμες που εταιρείες. Κρίθηκε σκόπιμο ότι στην ασχολούνται με το Μυοσκελετικό περίπτωση αυτή η ύπαρξη ενός ειδικού Σύστημα καλύπτονταν μέχρι τότε μόνο επιστημονικού περιοδικού θα βοηθήσει μερικά από διάφορες ιατρικές στην εγκυρότερη και aντικειμενικότερη ειδικότητες και παρεμφερείς επιστήμες. Η σφαιρική κάλυψη του γνωστικού πληροφόρηση των ιατρών. Εκτός από το αυτού αντικειμένου απαιτούσε την καλύψει το χώρο της προαγωγής νέων λόγο αυτό το «Οστούν» έρχεται να δυνατότητα οργάνωσης των ερευνητικών εργασιών με θέμα την επιστημόνων αυτών που ενδιαφέρονται φυσιολογία και παθολογία του για το μυοσκελετικό σύστημα και που μυοσκελετικού συστήματος.

10 ~ +jιι fiiιιifi#'ψ ιψιι ιιι.ι ι φ.ιιι TPIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΉ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ Τιμή τεύχους 1500 δρχ. Ετήσια συνδρομή δρχ "" +200 ~.s Q ~ <] p < ± 1 0mg/mljyr NANDROLONE / (DECA-OURABOLΙN> PATIENT YEARS ΛΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΡΠΗΣ ΜΕΛΗ ΕΚΛΟrΙΚΗΣ EillTPOΠHΣ Βοσκάκη Ειρήνη Γιατζίδης Αλέξανδρος Θούας Βασίλειος Ιωακειμίδης Δημήτρης Καραχάλιος Θεόφιλος Κεχαγιόγλου Κυριάκος Μαρκάκη Σοφία Νικολα'fδου Πολυξένη Τσακαλάκος Νικόλαος QUERTERLY PUBLICAΠON OF ΤΗΕ HELLENIC SOCIETY FOR ΤΗΕ STUDY OF ΒΟΝΕ METABOLISM EDΠOR: GEORGE LYRΠIS EDΠORIAL DΠORIAL BOARD: Ι. Voskaki Α. Giatzides Β. Thouas D. Ioakimidis Th. Karachalios S. Markaki Ρ. Nikolaidou Ν. Tsakaiakos ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ Α ΤΕΛ/Ε: Ν. Μαυρομμάτης & ΣΙΑ ΕΠΕ Μάγερ Τηλ Nordίn & Need Η θεραπεία της Μετεμμηνοπαυσιακής Οστεοπόρωσης Σελ. 9. Ο καθορισμός της έννοιας της οστικής πυκνότητας και του ρυθμού απώλειάς της μετά την ε μμην όπαυση παίζει ρόλο στο σχ εδ ιασμό οιασδήποτε θεραπείας της οστεοπόρωσης. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η πρόληψη με οιστρογόνα, ασβέστιο και βιταμίνη D. Η χορήγ ηση της δεκανοϊκής νανδραλόνης σε μεταεμμηνοπαυσιακές οστεοπορωτικές γυ ναίκες προκαλε ί αύξηση της οστικής πυκνότητας κατά 6% ετησίως. Kopera Κλινική Φαρμακολογία των αναβολικών Σελ. 19. Τα αναβολικά στεqοειδή χρησιμσποιούνται στη θεραπευτική από τρ ε ις δεκαε τίες περίπου. Η μειωμένη ανδρογόνος δράση τους μα ζ ί με την ισχυρή πρωτ ε ϊνοσυνθετική του δράση τα έχουν καθιερώσει στη θ ερα π ε ία Nandroιone phenyιpropionate της οστεοπόρωσης. Οι ανεπιθύμητες ενέργειές τους είναι αναστρέψιμες μετά την διακοπή της χορήγησης των αναβολικών. Δρόσος Αναβολικά & λιπίδια πλάσματος Σελ. 25. Η επίδρασ η των αναβολικών στα λιπίδια του πλάσματος δεν έχει διευκρινισθεί πλήρως. Η επί δραση των αναβολικών στα λ ιπίδια του πλάσματος σε ορισμένες π εριπτώσεις είναι αντιφατική. Αυτό εξαρτάται από το είδος του αναβολικού, το σκοπό για τον οποίο χορ η γήθηκαν και τη φύση της ασθένειας. Οι μηχανισ μοί δράσεις των α ναβολικών στο μεταβολισμό των λιπιδίων παραμένουν υποθετικοί και εν πολλοίς άγνωστοι. 4 ΟΣΤΟΥΝ Τομ. Ι Τευχ. Ι

Οστεοπόρωση. Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Οστεοπόρωση. Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Οστεοπόρωση Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Η οστεοπόρωση είναι πιο συχνή από τις παθήσεις της καρδιάς και των πνευμόνων Οστεοπόρωση: Η σιωπηλή επιδημία

Διαβάστε περισσότερα

2014 Ξενοδοχείο. Επιστημονική Εκδήλωση ΕΛ.Ι.ΟΣ Νοεμβρίου. Η θέση των αναβολικών φαρμάκων στη θεραπεία της οστεοπόρωσης XENIA PALACE

2014 Ξενοδοχείο. Επιστημονική Εκδήλωση ΕΛ.Ι.ΟΣ Νοεμβρίου. Η θέση των αναβολικών φαρμάκων στη θεραπεία της οστεοπόρωσης XENIA PALACE Επιστημονική Εκδήλωση ΕΛ.Ι.ΟΣ. Εκπαιδευτικές Μονάδες 10 Η θέση των αναβολικών φαρμάκων στη θεραπεία της οστεοπόρωσης 14-16 Νοεμβρίου 2014 Ξενοδοχείο XENIA PALACE Πορταριά - Πηλίου w w w. h e l i o s t.

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης διαβήτης και οστεοπόρωση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Τρίτη, 23 Νοέμβριος :22

Σακχαρώδης διαβήτης και οστεοπόρωση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Τρίτη, 23 Νοέμβριος :22 Δημήτρης Ι. Χατζηδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας, Υπεύθυνος Ενδοκρινολογικής Mονάδας Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ. Ποια είναι τα αίτια που προκαλούν την οστεοπόρωση ;

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ. Ποια είναι τα αίτια που προκαλούν την οστεοπόρωση ; ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ Ο σ τ ε ο π ό ρ ω σ η καλείται η ελάττωση της οστικής μάζας, χωρίς όμως να έχουμε διαταραχή της χημικής σύστασης του οστού. Η φυσιολογική αποδόμηση του οστού δεν ακολουθείται από αντίστοιχη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΠΥΕΛΟΣ 1. Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα, 2. Ιερό οστό, 3. Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, 4. Ηβική σύμφυση, 5. Λαγόνιο οστό, 6. Κόκκυγας, 7. 5ος οσφυϊκός σπόνδυλος, 8. Ιερολαγόνια άρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Οστεοπόρωση: Μια επιδημία που μας αφορά όλους - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 29 Αύγουστος :22

Οστεοπόρωση: Μια επιδημία που μας αφορά όλους - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 29 Αύγουστος :22 Γράφει: Κωνσταντίνος Δρετάκης, Ορθοπεδικός Χειρουργός, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής του Τμήματος Οστεοπόρωσης στο Νοσοκομείο Metropolitan Αφορά τις γυναίκες, αλλά και τους άνδρες, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι οστεοπόρωση;

Τι είναι οστεοπόρωση; Τι είναι οστεοπόρωση; Η οστεοπόρωση είναι χρόνια πάθηση του μεταβολισμού των οστών, κατά την οποία παρατηρείται σταδιακή μείωση της πυκνότητας και της ποιότητάς τους, ώστε αυτά με την πάροδο του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

There are no translations available. Πέτρος Χ. Κατσαβοχρήστος Παθολόγος

There are no translations available. Πέτρος Χ. Κατσαβοχρήστος Παθολόγος There are no translations available. Πέτρος Χ. Κατσαβοχρήστος Παθολόγος Η οστεοπόρωση αποτελεί κλινική συνδρομή και χαρακτηρίζεται από μείωση της οστικής πυκνότητας των οστών και διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ Β Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς. Εισαγωγή Οι ενδείξεις αντιμετώπισης των υποκεφαλικών καταγμάτων του ισχίου σε ασθενείς άνω των εξήντα ετών με ολική αρθροπλαστική υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ. Τσολάκης Κωνσταντίνος Φοιτητής νοσηλευτικής ΑΜ. ΝΣ. 7194

ΘΕΜΑ: ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ. Τσολάκης Κωνσταντίνος Φοιτητής νοσηλευτικής ΑΜ. ΝΣ. 7194 Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-Ι ΡΥΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Κυπαρίση Γεωργία ΘΕΜΑ: ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ Τσολάκης Κωνσταντίνος Φοιτητής νοσηλευτικής ΑΜ. ΝΣ. 7194 ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας.

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας. CUMMULATINE SUCCESS SCORE % ΙΣΧΙΟ CUMMULATINE SUCCESS RATE % YΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 42 ΑΝΔΡΕΣ 16 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 26 ΗΛΙΚΙΑ 63.1 (42-92) ΥΨΟΣ 171 (162-191) Δ.Μ.Σ 36 (22-47) Το ποσοστό των ασθενών που αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματολογία. Ψωριασική Αρθρίτιδα. Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας

Ρευματολογία. Ψωριασική Αρθρίτιδα. Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας Ρευματολογία Ψωριασική Αρθρίτιδα Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας Τι είναι η ψωριασική αρθρίτιδα; Η ψωριασική αρθρίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση που προσβάλλει τις αρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ Η οστεοπόρωση είναι μια πάθηση του σκελετού, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική μάζα και καταστροφή της μικρό- αρχιτεκτονικής του οστίτη ιστού, με αποτέλεσμα την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Μπουντουβής Ενδοκρινολόγος

Νικόλαος Μπουντουβής Ενδοκρινολόγος Νικόλαος Μπουντουβής Ενδοκρινολόγος Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2012 2013 Νοσοκομείο ΚΑΤ, 17 Ιανουαρίου 2013 Παραθυρεοειδείς αδένες 1880 Ο Σουηδός φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ.

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. Η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση αποτελεί, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της σύγχρονης βιβλιογραφίας, το συχνότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Περιεχόμενα προηγούμενης διάλεξης Περιγραφή παθολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Οι επιπλοκές του διαβήτη στον άκρο πόδα αποτελούν μια από τις συχνότερες αιτίες: νοσηρότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Ανατομική της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η ποδοκνημική άρθρωση είναι η άρθρωση που σχηματίζεται στη θέση σύνδεσης τριών οστών: του κάτω άκρου της περόνης προς τα έξω

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Μηχανισμός κάκωσης Όταν το ισχίο είναι σε κάμψη 60 μοιρών η μεταφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ. Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Εβδομαδιαίο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ. Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΕΤΟΣ 2013 2014 Εβδομαδιαίο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ. Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή ς Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς : Ι. Π. Σ ο φ ι α ν ό ς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 09/10/2013 Βιολογία πώρωσης του κατάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες των οστών

Μηχανικές ιδιότητες των οστών Τα οστά δρουν σαν κατασκευές υποστήριξης και μεταφέρουν φορτία: h Απλή συμπίεση h Λυγισμός (φόρτιση του ενός φλοιού ελκυσμός του άλλου) h Στρέψη Μηχανικές ιδιότητες των οστών h Ισχυρότερα στη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ» Ευστάθιος Χρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή ήορθοπαιδική ήκλινική Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν.

«ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ» Ευστάθιος Χρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή ήορθοπαιδική ήκλινική Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν. «ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ» Ευστάθιος Χρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή ήορθοπαιδική ήκλινική Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν.ΙΩΝΙΑΣ Εισαγωγή: γή Η συνηθέστερη των παθήσεων που προσβάλλει τους ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α.,

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α., ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ, ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ». Μεϊμέτη Ε., Καφαντάρης Ι., Δόνου Α., Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μουλοπούλου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Α. Μουλοπούλου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Α. Μουλοπούλου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Το σήμα στην Μαγνητική Τομογραφία Τ1 ακολουθία: το λίπος έχει το νερό έχει Τ2 ακολουθία: το νερό έχει Τ1 Τ2

Διαβάστε περισσότερα

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής.

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ! Εισαγωγή : Τα οστά είναι το σπίτι για να μείνουμε, είναι η στέγη που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

gr

gr ΑΠΟΣΤΟΛΟΒΑ Ε. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α. - ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ Α. ενδοκρινολόγοι Η παρουσία ανδρογόνων στη γυναίκα είναι φυσιολογική. Αναφερόµαστε σε Υπερανδρογοναιµία όταν τα ανδρογόνα ξεπερνούν τα φυσιολογικά για την ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΑΚΧΑΡΩΝ-ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΔ -ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Τα οστα αποτελούνται από το φλοιό και σπογγώδες οστό. Μεταξύ των δοκίδων του σπογγώδους οστού υπάρχει ο μυελός των οστών

Τα οστα αποτελούνται από το φλοιό και σπογγώδες οστό. Μεταξύ των δοκίδων του σπογγώδους οστού υπάρχει ο μυελός των οστών Οστεοπόρωση Τα οστα αποτελούνται από το φλοιό και σπογγώδες οστό Μεταξύ των δοκίδων του σπογγώδους οστού υπάρχει ο μυελός των οστών Φυσιολογικό οστό Οστεπορωτικό Οστεοπόρωση - Ορισμός Αύξηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

όταν οι απλές ακτινογραφίες βάζουν την υπόνοια οστεοπόρωσης, τότε το άτοµο έχει χάσει το 30 % της οστικής του µάζας.

όταν οι απλές ακτινογραφίες βάζουν την υπόνοια οστεοπόρωσης, τότε το άτοµο έχει χάσει το 30 % της οστικής του µάζας. 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για την ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ Εισαγωγή Η οστεοπόρωση είναι απ ότι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία όλων των χωρών µια ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΧΝΗ κατάσταση. Μία στις δύο γυναίκες 65 χρόνων έχει υποστεί τουλάχιστον ένα

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική σπονδυλοαρθρίτιδα/αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (jspa/era)

Νεανική σπονδυλοαρθρίτιδα/αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (jspa/era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Νεανική σπονδυλοαρθρίτιδα/αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (jspa/era) Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ/ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκληρωμένη αγωγή για τη θεραπεία και αναζωογόνηση του δέρματος

Η ολοκληρωμένη αγωγή για τη θεραπεία και αναζωογόνηση του δέρματος Η ολοκληρωμένη αγωγή για τη θεραπεία και αναζωογόνηση του δέρματος AΠΟΚΛΕIΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑI ΚΥΠΡΟ: MIMI D.lux - SQOOM Concept HELLAS Εμπορικό Κέντρο Μεγ. Αλεξάνδρου 65302 Καβάλα, ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση σε Κλινικούς Πληθυσμούς ΜΚ1118

Άσκηση σε Κλινικούς Πληθυσμούς ΜΚ1118 Άσκηση σε Κλινικούς Πληθυσμούς ΜΚ1118 Διάλεξη 6: Οστεοπόρωση, οστεοπενία και Άσκηση Υπεύθυνος Μαθήματος: ΑΘ. ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, PhD Διδάσκοντες: Α. Καλτσάτου,PhD 2016-2017 Διάλεξη6 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ Συγγενής διαταραχή του ισχίου που προκαλείται από την ανώµαλη ανάπτυξη ενός ή όλων των

Διαβάστε περισσότερα

<<Διαγνωστικά Προβλήματα και θεραπευτική προσέγγιση>> Σφυρόερα Κατερίνα Ρευματολόγος

<<Διαγνωστικά Προβλήματα και θεραπευτική προσέγγιση>> Σφυρόερα Κατερίνα Ρευματολόγος Σφυρόερα Κατερίνα Ρευματολόγος Η οστεοπόρωση στον άνδρα συνήθως εμφανίζεται με κατάγματα ΕΝΩ στη γυναίκα διαγιγνώσκεται με την εξέταση ρουτίνας της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ. Πρωτοπαθή Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση Οστεοπόρωση των ηλικιωμένων ή γεροντική οστεοπόρωση Δευτεροπαθή

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ. Πρωτοπαθή Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση Οστεοπόρωση των ηλικιωμένων ή γεροντική οστεοπόρωση Δευτεροπαθή ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ Τι είναι η οστεοπόρωση; Η οστεοπόρωση είναι η συχνότερη πάθηση των οστών και χαρακτηρίζεται, πρώτον, από χαμηλή οστική μάζα ή, πιο απλά, από λιγότερη ποσότητα οστού και δεύτερον, από διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ Α. ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ): ΗΛΙΚΙΑ < 50 ΕΤΩΝ: Κατάγματα χαμηλής βίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ Κλειστά (χωρίς λύση της συνέχειας του δέρματος) Ανοικτά (λύση της συνέχειας του δέρματος) επείγουσα χειρουργική επέμβαση Grade I: Grade II: Grade III

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Η εμφάνιση καταγμάτων αποτελεί την κυριότερη επιπλοκή της οστεοπόρωσης. Τα περισσότερα κατάγματα επουλώνονται χωρίς να υπάρχει ανάγκη χειρουργικής επέμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Ανάταξη (κλειστή) Ακινητοποίηση Άσκηση ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεχής έλξη Ακινητοποίηση σε νάρθηκα Λειτουργικός νάρθηκας Εφαρμογή επίδεσης 1)Ακινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός Η οστεοτομία είναι μια επέμβαση με την οποία ο χειρουργός διαχωρίζει το οστό (προκαλεί δηλαδή, τεχνικά κάταγμα). Στη συνέχεια επανατοποθετεί τα κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

οστεοαρθρίτιδα δεν προστατεύουν από την οστεοπόρωση Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ Πρόεδρος ΕΛΙΟΣ

οστεοαρθρίτιδα δεν προστατεύουν από την οστεοπόρωση Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ Πρόεδρος ΕΛΙΟΣ Το αυξημένο σωματικό βάρος και η οστεοαρθρίτιδα δεν προστατεύουν από την οστεοπόρωση Ελληνικά επιδημιολογικά δεδομένα Γ. Π. Λυρίτης Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ γ Πρόεδρος ΕΛΙΟΣ Οι ποιο συχνές παθήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ TBS (ΤRABECULAR ΒONE SCORE) ΜΕ DEXA, ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ TBS (ΤRABECULAR ΒONE SCORE) ΜΕ DEXA, ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 22 ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ TBS (ΤRABECULAR ΒONE SCORE) ΜΕ DEXA, ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ Σαχινίδου

Διαβάστε περισσότερα

Οι πληροφορίες σ αυτό το φυλλάδιο σχεδιάστηκαν για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε περισσότερα γύρω από την επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του

Οι πληροφορίες σ αυτό το φυλλάδιο σχεδιάστηκαν για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε περισσότερα γύρω από την επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του Οι πληροφορίες σ αυτό το φυλλάδιο σχεδιάστηκαν για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε περισσότερα γύρω από την επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος. Σκοπεύει να είναι ένας γενικός οδηγός. Φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ ΦΥΣΙΟ - ΓΟΝΑΤΟ Πρόσθιος χιαστός Έξω πλάγιος σύνδεσμος Έξω μηνίσκος Μηρόςβ βββ Επιγο νατίδα Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος Αρθρικός χόνδρος Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω μηνίσκος Κνήμη βββββ Περόνη ββββ Ανατομία

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση του μυοσκελετικού και του κεντρικού νευρικού συστήματος στα ζώα.

Απεικόνιση του μυοσκελετικού και του κεντρικού νευρικού συστήματος στα ζώα. Απεικόνιση του μυοσκελετικού και του κεντρικού νευρικού συστήματος στα ζώα. Τα ζώα στα οποία θα αναφερθούμε Σκύλος είναι: Γάτα Άλογο Exotics Τρόποι απεικόνισης οι οποίοι εφαρμόζονται στην Κτηνιατρική:

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική αξιολόγηση παθήσεων σπονδυλικής στήλης (2 ο μάθημα) 1. Παρατήρηση (η οποία χωρίζεται περαιτέρω σε γενική & ειδική.

Κλινική αξιολόγηση παθήσεων σπονδυλικής στήλης (2 ο μάθημα) 1. Παρατήρηση (η οποία χωρίζεται περαιτέρω σε γενική & ειδική. Κλινική αξιολόγηση παθήσεων σπονδυλικής στήλης (2 ο μάθημα) Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να μάθει ο σπουδαστής ποιες είναι οι βασικές αρχές της κλινικής αξιολόγησης (αντικειμενικής εξέτασης) των μυοσκελετικών

Διαβάστε περισσότερα

gr aiavramidis.gr

gr aiavramidis.gr Πρώτος ορισµός(albright et al 1948) «πολύ λίγο οστό µέσα στο οστό» Άλλος ορισµός(γαροφαλίδης συν 1965) «ατροφία του οστίτη οστού» «Σιωπηλή επιδηµία» Ευρωπαικό Ιδρυµα της οστεοπόρωσης Μέχρι τα 80 έτη,το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ Σε ποιούς ασθενείς µε τι µακροχρόνια αποτελέσµατα. Νικ. Λάγιος Χειρ. Ορθοπαιδικός Διευθυντής Α Ορθοπαιδικής Κλινικής Ι ΙΑΣΩ GENERAL ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καθηγητής Ορθοπαιδικής και πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης (ΕΛΙΟΣ) Δρ. Γεώργιος Λυρίτης για την Οστεοπόρωση

Ο Καθηγητής Ορθοπαιδικής και πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης (ΕΛΙΟΣ) Δρ. Γεώργιος Λυρίτης για την Οστεοπόρωση Ο Καθηγητής Ορθοπαιδικής και πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης (ΕΛΙΟΣ) Δρ. Γεώργιος Λυρίτης για την Οστεοπόρωση 2011-11-19 10:15:41 Δεν αρκεί η λήψη φαρμάκων για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

οστεο πόρωση ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

οστεο πόρωση ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛ. ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ Φυσίατρος - Ιατρός Αποκατάστασης Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών οστεο πόρωση ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Για εμάς τις γυναίκες, το γάλα ΔΕΛΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Χρήστος Αγιαννίδης MD fdafprs Πλαστικός χειρουργός - Ρινοχειρουργός

Εισηγητής: Χρήστος Αγιαννίδης MD fdafprs Πλαστικός χειρουργός - Ρινοχειρουργός Εισηγητής: Χρήστος Αγιαννίδης MD fdafprs Πλαστικός χειρουργός - Ρινοχειρουργός Η ραγδαία αύξηση των ατυχημάτων έχει ως επακόλουθο: Την αύξηση των θανάτων. Την αύξηση των υπολειμματικών λειτουργικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Ι. Γενικά Α. 3εις σηµαντικές ζώνες των κάτω άκρων 1. Μηριαίο τρίγωνο 2. Ο πόρος των προσαγωγών 3. Ο ιγνυακός βόθρος Β. Μηριαίο οστό 1. Είναι το επιµηκέστερο, το ισχυρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα. 30 Σεπτεμβρίου 2 Οκτωβρίου Χώρος Διεξαγωγής. Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα. 30 Σεπτεμβρίου 2 Οκτωβρίου Χώρος Διεξαγωγής. Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Ρευματολογία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Κλινικό Φροντιστήριο Επαγρύπνησης για Συστηματικά Φλεγμονώδη & Αυτοάνοσα Νοσήματα Προκαταρκτικό Πρόγραμμα 30 Σεπτεμβρίου 2 Οκτωβρίου 2016 Χώρος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ζωή με Οσφυαλγία μη Ειδικής Αιτιολογίας»

«Η Ζωή με Οσφυαλγία μη Ειδικής Αιτιολογίας» Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ό Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό Ί δ ρ υ μ α Σ τ ε ρ ε ά ς Ε λ λ ά δ α ς Σ χ ο λ ή Ε π α γ γ ε λ μ ά τ ω ν Υ γ ε ί α ς & Π ρ ό ν ο ι α ς Τ μ ή μ α Φ υ σ ι κ ο θ ε ρ α π ε ί α ς Π ρ ό γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Σπονδυλόλυση και Σπονδυλολίσθηση: Δυο παθήσεις τις σπονδυλικής στήλης

Σπονδυλόλυση και Σπονδυλολίσθηση: Δυο παθήσεις τις σπονδυλικής στήλης Σπονδυλόλυση και Σπονδυλολίσθηση: Δυο παθήσεις τις σπονδυλικής στήλης Ποια είναι τα αίτια και πώς γίνεται η διάγνωση της σπονδυλόλυσης και της σπονδυλολίσθησης; Τρόποι αντιμετώπισης. Γράφει ο Αθανασάκης

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΣEΠTEMBPIOΣ 2011 22/9/2011 U/S: γενικά (εφαρμογές, διάγνωση, βιοψίες) A. Ρηγοπούλου Βασικές αρχές οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Φυσιολογική κίνηση ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα. 30 Σεπτεμβρίου 2 Οκτωβρίου Χώρος Διεξαγωγής. Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα. 30 Σεπτεμβρίου 2 Οκτωβρίου Χώρος Διεξαγωγής. Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Ρευματολογία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Κλινικό Φροντιστήριο Επαγρύπνησης για Συστηματικά Φλεγμονώδη & Αυτοάνοσα Νοσήματα Προκαταρκτικό Πρόγραμμα 30 Σεπτεμβρίου 2 Οκτωβρίου 2016 Χώρος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων Α εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων Α εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων Α εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ΜΚ001: Ορθοπαιδική ΜΚ002: Αθλητιατρική ΜΚ003: Περιγραφική Ανατομική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ: ΜΚ001) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Η ανάπτυξη φλεγμονής στο διαβητικό άκρο πόδα αποτελεί μια από τις συχνότερες

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων Α εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων Α εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων Α εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ΜΚ001: Ορθοπαιδική ΜΚ002: Αθλητιατρική ΜΚ003: Περιγραφική Ανατομική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ: ΜΚ001) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Bλάβες αρθρικού χόνδρου και σύγχρονες θεραπείες - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 02 Ιούλιος :04

Bλάβες αρθρικού χόνδρου και σύγχρονες θεραπείες - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 02 Ιούλιος :04 Γράφει: Δρ. Νικόλαος Πισκοπάκης MD, PhD, Ορθοπεδικός Χειρουργός, Δ/ντής Ορθοπεδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας (ΕΑΕ) Τι είναι ο αρθρικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ανδρική οστεοπόρωση: διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις. Παρουσίαση Περιστατικών. Μάκρας Πολυζώης Ενδοκρινολόγος 251 Γεν. Νοσοκ.

Η ανδρική οστεοπόρωση: διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις. Παρουσίαση Περιστατικών. Μάκρας Πολυζώης Ενδοκρινολόγος 251 Γεν. Νοσοκ. Η ανδρική οστεοπόρωση: διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις Παρουσίαση Περιστατικών Μάκρας Πολυζώης Ενδοκρινολόγος 251 Γεν. Νοσοκ. Αεροπορίας Περιστατικό 1 Άρρεν ασθενής 41 ετών προσήλθε στο Ενδοκρινολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

ΠΑΛΑΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΠΑΛΑΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Γιαννίκου Αλίκη ΠΑΛΑΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Η επιστήμη που διερευνά τις ασθένειες των προϊστορικών ανθρώπων αξιοποιώντας το σκελετικό υλικό. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παμπελοννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 23 Οκτ. 2010

Παμπελοννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 23 Οκτ. 2010 Σπονδυλαρθροπάθειες Η σημασία της πρώιμης διάγνωσης Δαούσης Δημήτριος Λέκτορας Παθολογίας/Ρευματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Παμπελοννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 23 Οκτ. 2010 Σπονδυλαρθροπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

Οστεοπόρωση Βιβλιογραφική ενημέρωση

Οστεοπόρωση Βιβλιογραφική ενημέρωση 7Ο ΚΡΗΤΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ H ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Οστεοπόρωση Βιβλιογραφική ενημέρωση Αργυρώ Ρέπα Ρευματολόγος ΠΑΓΝΗ Λάρνακα 24/10/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομα Επωδυνων Ακρων

Συνδρομα Επωδυνων Ακρων www.printo.it/pediatric-rheumatology/cy/intro Συνδρομα Επωδυνων Ακρων Έκδοση από 2016 10. Οστεοχόνδρωση (Συνώνυμα: Οστεονέκρωση, Άσηπτη νέκρωση). 10.1 Τι είναι; Η λέξη «οστεοχόνδρωση» σημαίνει «οστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη

Αν. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη Αν. Καθηγήτρια Ε. Λαμπρινουδάκη upadate swfobject.embedswf('/plugins/content/avreloaded/mediaplayer.swf','avreloaded0','400',' 320','7.0.14','/plugins/content/avreloaded/expressinstall.swf', {file:'http://www.aretaieio-obgyn.com/images/stories/videos/emino.flv',width:'400',height:'

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΤΣΑΣΙΑΝ Α.

ΚΟΤΣΑΣΙΑΝ Α. Ορισμός Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Η οστεοπόρωση είναι μια χρόνια πάθηση του μεταβολισμού των οστών, κατά την οποία παρατηρείται σταδιακή μείωση της πυκνότητας και ποιότητάς τους, με αποτέλεσμα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS www.npiatrikis.gr ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ Η κλινική δε συνηθίζει πλέον να εξετάζει σε προαιρετικές. Η εξέταση είναι µε πέντε θέµατα ανάπτυξης, ποικίλων περιεχοµένων, σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός Η ραχίτιδα και η οστεομαλακία αποτελούν παρόμοιες μεταβολικές παθήσεις των οστών και χαρακτηρίζονται από την ανεπαρκή αποτιτάνωση (εναπόθεση ασβεστίου),

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Μπίλλη Ευδ. Επ. Καθηγήτρια, Τμ. Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτική Ελλάδας Γήρανση - ορισμός Σαφής ορισμός του γήρατος δεν υπάρχει Σύμφωνα με τον Shock, το γήρας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση βάδισης. Ενότητα 1: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Ανάλυση βάδισης. Ενότητα 1: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Εισηγητής: Πατίκας Δ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις & Αντιθέσεις στην Ιατρική. Παντελής Κρανιώτης Ακτινολόγος, Επ. Επιμελητής Β Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας ΠΓΝ Πατρών, Ρίο

Θέσεις & Αντιθέσεις στην Ιατρική. Παντελής Κρανιώτης Ακτινολόγος, Επ. Επιμελητής Β Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας ΠΓΝ Πατρών, Ρίο Θέσεις & Αντιθέσεις στην Ιατρική Παντελής Κρανιώτης Ακτινολόγος, Επ. Επιμελητής Β Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας ΠΓΝ Πατρών, Ρίο CT vs MRI Οξεία οσφυαλγία (με ή χωρίς ριζιτική συνδρομή)* Πολύ συχνό πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

25 0 Περιφερειακό Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Ορθοπαιδικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

25 0 Περιφερειακό Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Ορθοπαιδικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 25 0 Περιφερειακό Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Ορθοπαιδικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Τόπος διεξαγωγής: Αλεξανδρούπολη, 29-30/06/2013 Ξενοδοχείο Alexander Beach Οργάνωση: Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Οστεοπόρωση: από τη διάγνωση στη θεραπεία

Οστεοπόρωση: από τη διάγνωση στη θεραπεία Σελίδα 1 από 5 Οστεοπόρωση: από τη διάγνωση στη θεραπεία Γερμανός Ιερονυμάκης 1, Γιώργος Μίλεσης MSc 2 1 Τεχνολόγος ακτινολόγος, 2 Κλινικός Διαιτολόγος, MSc Εφαρμοσμένης Κλινικής Διατροφής Ένα από τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος 1. Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντικατάσταση ισχίου και γόνατος; Ο όρος ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ;

Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ; Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από την ένωση δύο οστών, της κνήμης και μηριαίου ( βλέπε ανατομία γόνατος). Μεταξύ των δύο οστών υπάρχουν δύο στρογγυλοί δίσκοι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 TI ENNOOYME ΛΕΓΟΝΤΑΣ «ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ» Ο όρος «ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ» περιλαμβάνει μια ομάδα μυοσκελετικών παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Ακτινολογική διερεύνηση των καταγμάτων των μακρών οστών Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Ιατρικής Α.Π.Θ Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης Οι ακρωτηριασμοί στην Ορθοπαιδική αποτελούν την έσχατη λύση για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων ενός άκρου το οποίο είναι αδύνατον

Διαβάστε περισσότερα

Νεκρωτικές βλάβες. Παναγιώτης Ν. Σουκάκος. Καθηγητής Ορθοπεδικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Νεκρωτικές βλάβες. Παναγιώτης Ν. Σουκάκος. Καθηγητής Ορθοπεδικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Νεκρωτικές βλάβες Παναγιώτης Ν. Σουκάκος Καθηγητής Ορθοπεδικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών ο θέμα μας είναι η αρθρίτιδα και οι τρόποι αντιμετώπισης της. Ο κ. Μπάμπης έδωσε ένα μέτρο θεραπευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Μία από της σημαντικότερες παθήσεις που αλλοιώνουν την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου, στην ώριμη ηλικία, είναι και η σπονδυλική

Διαβάστε περισσότερα

gr

gr Η επίδραση της περίσσειας θυρεοειδικών ορµονών στα οστά ήταν γνωστή πριν από την εµφάνιση των αντιθυρεοειδικών φαρµάκων. Μία από τις πρώτες αναφορές καταγράφηκε το 1891από τον von Recklinghausen και αναφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1

Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1 Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1 Φυσιολογική λόρδωση Μεγαλύτερα σπονδυλικά σώματα Προσανατολισμός οπισθίων

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

Combination Taping Courses Ι & ΙΙ

Combination Taping Courses Ι & ΙΙ Combination Taping Courses Ι & ΙΙ Course I - Lower limb and Pelvis: 6 και 7 Απριλίου 2013 H εφαρμογή της περίδεσης στη φυσικοθεραπεία, αποτελεί σήμερα ένα σημαντικότατο εφόδιο για τον κλινικό φυσικοθεραπευτή.

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Ασκληπιός Διάγνωσις Σάββατο, 24 Οκτώβριος 2009 18:30 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 18 Αύγουστος 2010 10:35

Συντάχθηκε απο τον/την Ασκληπιός Διάγνωσις Σάββατο, 24 Οκτώβριος 2009 18:30 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 18 Αύγουστος 2010 10:35 Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε επιστημονική εκδήλωση στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Domes of Elounda με θέμα ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ. Ασθενέστερο Επίπεδο. 08/Φεβ/2013 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ. Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ NAHEMSON

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ. Ασθενέστερο Επίπεδο. 08/Φεβ/2013 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ. Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ NAHEMSON ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας ΟΡΙΣΜΟΣ Πόνος στην οσφυϊκή χώρα οποιασδήποτε αιτιολογίας. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Δεύτερη σε συχνότητα αιτία επίσκεψης στον γιατρό. Πρώτη αιτία αποχής από

Διαβάστε περισσότερα