ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/1 ΤΗΛ: 2610/ FAX: 2610/ Πάτρ, Αριθμ. Πρωτολλου: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 394/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 394 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΣ 06/10/2014 Η Συνεδρίσ πργμτοποιείτι στ μικρ Αίθουσ Συγκλ Πνεπιστμίου Πτρών τν Δευτέρ, 06/10/2014 κι ώρ 9 πρωιν. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Η Προεδρεουσ, κ Β. Κυριζοπολου, Πρτνις Πν. Πτρών, τ τκτικά μέλ, κ.κ Β. Ανστσόπουλος, Χ. Μπορς, Δ Βεργίδς κι κ Ζ. Λυγερο. Στ Συνεδρίσ πρίσττι κι Υπεθυν Τμμτος Πρκολοθσς Έργων Μονάδ Διχείρισς Εθνικών Έργων, τς Γρμμτείς Ειδικο Λογρισμο κ Βσιλικ Κορμπάκ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η Ανπλρώτρι Προϊστμέν τς Γρμμτείς Ειδικο Λογρισμο Κονδυλίων Έρευνς, κ Ειρν Μυροειδ Η Πρόεδρος φο διπίστω ότι υπάρχει πρτί, κρυξε τν ένρξ τς Συνεδρίσς. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 394 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

2 ΘΕΜΑ 6 ο ν : ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Εγκρίις Πρκτικών Αξιολόγσς Προτάων 5. Επί ριθμ / Πρκτικο τς Επιτροπς Αξιολόγσς Προτάων πλίσιο τς ρ. 2943/ Πρόσκλσς Εκδλωσς Ενδιφέροντος γι τν νάθεσ έργου γι το έργο «D.624: ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι FilCoMicrA ΚΩΔ: 191: "Ροές λεπτών υμένων σνθετων ρευστών με εφρμογές στν μικρορευμχνικ"», που συγχρμτοδοτείτι πό τν Ευρωπϊκ Ένωσ (Ευρωπϊ Κοινωνι Τμείο-ΕΚΤ) κι Εθνικος Πόρους, με Επιστμονι Υπεθυνο τον κ. Ι. Τσμόπουλο, Επιτροπ εγκρίνει τν επιλογ των κ.κ. Κ. Κρπέτσ (θέσ 1) κι Ν. Λμπρόπουλο (θέσ 2), λμβάνοντς υπόψ τ διλμβνόμεν ως άνω πρκτι, το περιεχόμενο οποίου ποτελεί νπόσπ τμμ πρόντος (πράρτ.v) Η Πρτνις Πνεπιστμίου Πτρών Βενετσάν Ε. Κυριζοπολου Κθγτρι ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 394 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Προς :ΕΛΚΕ Πνεπιστμίου Πτρών Πάτρ, 3/10/2014 Τίτλος Έργου: FilCoMicrA: Ροές λεπτών υμένων σνθετων ρευστών με εφρμογές στν μικρορευμχνικ (Συγ)χρμτοδότσ: πό το Ευρωπϊ Κοινωνι Τμείο (ΕΚΤ) τς Ευρωπϊκς Ένωσς κι πό Εθνικ Συμμετοχ Τίτλος πράξς/δράσς: Αριστεί Επιστμονις Υπεθυνος: Ιωάννς Τσμόπουλος, Κθγτς Τμμ: Χμικών Μχνικών, Πνεπιστμίου Πτρών Φ.Κ. D. 624 & MIS/κωδ. 191 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Στο Πνεπιστμιο Πτρών, σμερ τν , οι κάτωθι υπογεγρμμένοι, λμβάνοντς υπόψ: ) ς κνόνες διχείρισς έργου, β) τν υπ ριθμ /0/2014 πρόσκλσ εκδλωσς ενδιφέροντος γι τν νάθεσ έργου κι γ) τις υποβλθείς προτάις των υποψφίων, συνντθκμε γι ν τις εξετάσουμε. ΘΕΣΗ 1: Α/Α Υπο ψφ ίου Συγκεκριμέν κττέθκν οι προτάις πό ς κάτωθι 1) ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η νωτέρω πρότσ εξετάστκε κι βθμολογθκε ως εξς: ριο 1 Δίπλωμ Μχνικο Φυσικς Επιστμς Υλικών άλλς συνφος ειδιττς κι Διδκτορι Δίπλωμ Χμικο Μχνικο Μχνολόγο υ Μχνικο άλλς συνφος ειδιττς με γνωστι πεδίο έρευνς θέμτ υπολογιστικ ς (ρευ)μχ ριο 2 Γνώσ Αγγλι κών ριο 3 γλώσσ ς προγρ μμτι σμο Fortra n 2000 Κριτ ριο 4 Αριθ μός δμο σιεσ εων σχετι κών με το ντικ είμεν ο ρ ιο 5 Γνώσ γλώσσ ς προγρ μμτισ μο C/C++ ριο 6 Αριθμ ός προσκ εκλμ ένων ομιλιώ ν ρ ιο 7 Αριθμό ς Ανκοι νώων Επιστ μονικά Συνέδρι σχετικώ ν με το ντικεί μενο ρ ιο Αριθμό ς Δμοσι εων Πρκτι κά Συνεδρί ων σχετικώ ν με το ντικεί μενο ρ ιο 9 Κεφάλ ι Βιβλί σχετικά με το ντικεί μενο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 394 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Συνέ ντευξ Σ ν ο λ ο

4 νικς /κι υπολογιστικ ς ρεολογίς με κλές γνώις Αριθμτικ Ανάλυσ Δμο σιοε ις Πολ Μι προσκ εκ. ομιλί εθνικά συνέδρι 33.3 κι 36 διεθν συνέδρι σνολο 244 ρ ει ρ ει Άρισ τ Σμφων με τον νωτέρω πίνκ επιτροπ κρίνει ότι πρότσ κου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ βάι των δικιολογτικών που κτέθε, ικνοποιεί τις νάγκες έργου κι είνι σμφων με τν νωτέρω πρόσκλσ εκδλωσς ενδιφέροντος. Γι ς πρπάνω λόγους εισγομστε θετικά, τν νάθεσ νωτέρω έργου με τ ντίιχ πρδοτέ, ν κ. Κρπέτσ. Επισυνάπτετι πρότσ κι τ δικιολογτικά κ Κρπέτσ. Ενστάις επί ποτελέσμτος μπορον ν υποβλθον ν ΕΛΚΕ Πνεπιστμίου Πτρών εντός 3 εργάσιμων μερών πό τν επόμεν τς μέρς νάρτσς των ποτελεσμάτων ξιολόγσς. ΘΕΣΗ 2: 1) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2) ΣΥΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3) ΤΑΠΑΝΛΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 4) ΤΕΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5) BAYAREH MORTEZA 6) KUMAR LALIT 7) YANG XIUFENG ) MODESTOV MIKHAIL: έγινε πρίττ συνέντευξ, κθώς πριν πό υτν ο Υποψφιος ενμέρω πως είχε δ δεχτεί άλλ προσφορά πό το Princeton University (USA), συνεπώς δεν ξιολογείτι. 9) NIRMALKAR NEELKANTH: έγινε πρίττ συνέντευξ κθώς πριν πό υτν ο Υποψφιος ενμέρω πως είχε δ δεχτεί άλλ προσφορά πό το University of Birmingham (UK), συνεπώς δεν ξιολογείτι. 10) SIMON GUILLAUME: έγινε πρίττ συνέντευξ, κθώς πριν πό υτν ο Υποψφιος ενμέρω πως είχε δ δεχτεί άλλ προσφορά πό το IFREMER (France), συνεπώς δεν ξιολογείτι. 11) RENDA SALVATORE-MANUEL: έγινε πρίττ συνέντευξ, κθώς πριν πό υτν ο Υποψφιος ενμέρω πως είχε δ δεχτεί άλλ προσφορά πό CFD ετιρεί Λονδίνο (UK), συνεπώς δεν ξιολογείτι. Οι πρώτες επτά πό τις νωτέρω προτάις εξετάστκν κι βθμολογθκν ως εξς: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 394 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

5 Α/Α Υπο ψφ ίου ριο 1 Δίπλωμ Μχνικο Φυσικς Επιστμς Υλικών άλλς συνφος ειδιττς κι Διδκτορι Δίπλωμ Χμικο Μχνικο Μχνολόγου Μχνικο άλλς συνφος ειδιττς με γνωστι πεδίο έρευνς θέμτ υπολογιστικς (ρευ)μχνικ ς /κι υπολογιστικς ρεολογίς με κλές γνώις Αριθμτικ Ανάλυσ. ριο 2 Γνώσ Αγγλι κών ριο 3 γλώσσ ς προγρ μμτ ισμο Fortr an 2000 ριο 4 Αριθμ ός δμοσ ιε ων σχετικ ών με το ντικε ίμενο 3 Δμο σιε ις Κριτ ριο 5 Γνώ σ γλώ σσς προγ ρμ μτι σμο C/C ++ Πολ κλ γνώ σ ριο 6 Αριθμ ός προσκ εκλμ ένων ομιλιώ ν ρι ο 7 Αριθμός Ανκοιν ώων Επιστμ ονικά Συνέδρι σχετικώ ν με το ντικείμ ενο ριο Αριθμός Δμοσιε ων Πρκτικ ά Συνεδρί ων σχετικών με το ντικείμε νο 12.5 φι ριο 9 Κεφάλι Βιβλί σχετικά με το ντικείμενο Συνέντευξ Σνολο Πολ Πολ Δμοσίε υσ 20/5=4 1 Δμοσίε υσ 40/5= ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 394 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Μετά πό πρόμοι ξιολόγ σ προκρίθ κε γι τν κτάλ ψ άλλς θέσς Μετδιδ άκτορ ΠΠ Πολ κλά /3=6.6 Κλά

6 Πολ 10 Πολ Δμοσ ίευσ: *1.0 52/3= νφ έ βιογ ρφι 9.1 νφ έ βιογ ρφι Κλ Πολ φι φι φι 7 Μέτρι 10 Άσχμ 5 Πολ κλά ΟΧΙ διθέσιμ ος πριν τον Φεβρου άριο Σμειώις: (1) Στο κριτριο 4 (ριθμός δμοσιεων) γι τον κ Ν. Λμπρόπουλο (Υποψφιο 1) ο βθμός προκπτει ως εξς: 3 δμοσιεις με 4, 3, 3 συγγρφείς κι IF 2.044, 2.626, 1.005, ντίιχ, *(2.044/ / /3)=51.76 (2) Στο κριτριο 7 (συνέδρι) γι κ Ν. Λμπρόπουλο (Υποψφιο 1) ο βθμός προκπτει ως εξς: Ελλνικά συνέδρι, 10*(1/3 +1/4)= 5.3 κι Διεθν συνέδρι 20/3=6.67 (3) Στο κριτριο 7 (συνέδρι) γι τον κ Ε. Τέντ (Υποψφιο 4) ο βθμός προκπτει ως εξς: Ελλνικά συνέδρι: 10*(1/4+1/3+1/3 +1/3)= Διεθν συνέδρι: 20*(1/3+1/3+1/3+1/3)=26.67 (4) Στο κριτριο 4 (ριθμός δμοσιεων) γι κ. M. Bayareh (Υποψφιο 5) ο βθμός προκπτει ως εξς: 6 Δμοσιεις με 3, 2, 2, 2, 2, 2 συγγρφείς κι IF 1.942, 0.314, 1.7, 1.422, 0.6, 0.6, ντίιχ, *(1.942/ /2+1.7/ /2+0.6/2+0.6/2)=9.1 (5) Στο κριτριο 7 (συνέδρι) γι κ M. Bayareh (Υποψφιο 5) ο βθμός προκπτει ως εξς: Εθνικά συνέδρι, 10*(1/2 +1/2+1/2)= κι Διεθν συνέδρι 20*(1/2+1/2+1/2+1/2+1/ //3+1/3+1/3+1/3) =6.67 (6) Στο κριτριο 10 (Συνέντευξ) ο κ M. Bayareh (Υποψφιος 5) μς νέφερε ότι έχει σμβσ εργσίς μέχρι 20/1/20, οπότε θ είνι διθέσιμος μόνο μετά πό υτ τν μερομνί. (7) Στο κριτριο 4 (ριθμός δμοσιεων) γι τον κ L. Kumar (Υποψφιο 6) ο βθμός προκπτει ως εξς: 5 Δμοσιεις με 6, 6, 6, 2, 2 συγγρφείς κι IF 2.733, 2.206, 2.733, 2.613, 1.942, ντίιχ, *(2.733/ / / / /2)=106.6 () Στο κριτριο 7 (συνέδρι) γι τον κ L. Kumar (Υποψφιο 6) ο βθμός προκπτει ως εξς: Διεθν συνέδρι 20*(1/6+1/4+1/7) =11.19 (9) Στο κριτριο 4 (ριθμός δμοσιεων) γι κο XF Yang ο βθμός προκπτει ως εξς: 5 Δμοσιεις με 3, 2, 2, 4, 4 συγγρφείς κι IF 1.532, 0.64, 1.02, , ντίιχ, *(1.532/3+0.64/2+1.02/2+0.4/4+0.4/4)=50.7 (10) Στο κριτριο 7 (συνέδρι) γι τον κ XF Yang (Υποψφιο 7) ο βθμός προκπτει ως εξς: Εθνικά συνέδρι 10*(1/2+1/2)=10 κι Διεθν συνέδρι 20*(1/4+1/3)) =11.67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 394 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

7 Σμφων με τον νωτέρω πίνκ επιτροπ κρίνει ότι οι προτάις των κ.κ. Αλ. ΣΥΡΑΚΟΥ κι Μ. BAYAREH δεν μπορον ν ξιολογθον περιτέρω. Επομένως κρίνει ότι μετξ των υπολοίπων προτάων, πρότσ κου Ν. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ βάι των δικιολογτικών που κτέθε, ικνοποιεί τις νάγκες έργου κι είνι σμφων με τν νωτέρω πρόσκλσ εκδλωσς ενδιφέροντος. Γι ς πρπάνω λόγους εισγομστε θετικά, τν νάθεσ νωτέρω έργου με τ ντίιχ πρδοτέ, ν κ. Ν. Λμπρόπουλο. Επισυνάπτετι πρότσ κι τ δικιολογτικά κ Λμπρόπουλου κι των υπόλοιπων υποψφίων. Ενστάις επί ποτελέσμτος μπορον ν υποβλθον ν ΕΛΚΕ Πνεπιστμίου Πτρών εντός 3 εργάσιμων μερών πό τν επόμεν τς μέρς νάρτσς των ποτελεσμάτων ξιολόγσς. Η Επιτροπ Αξιολόγσς Α) Ιωάννς Τσμόπουλος Β) Πέτρος Κουτσοκος. Γ) Ιωάννς Δμπουλος Κθγτς Κθγτς Επίκ. Κθγτς ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 394 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβυλίυ: 8 o Άρτ, 23/05/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Επνάληψη στ ρθό ως πρς τν τίτλ τυ θέμτς ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερ 23 Μΐυ 2012 ημέρ Τετάρτη κι ώρ 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ Την 17η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00 µ.µ., πραγµατοποιήθηκε συνεδρίαση δια περιφοράς της Επιτροπής Ερευνών (.Ε.) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, 02/06/2015 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Αρ. Πρωτ: 11715

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΝΠΤΥΞΙΚ ΟΛΥΜΠΙΣ..Ε. Ο.Τ. (Ν.ΟΛ..Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝ ΛΕΙΣ Τ.Κ. 7055 ΤΛ: 650 990-965, FAX: 650 99 email : anol@otenet.gr ΝΚΟΙΝΩΣ ΠΟΤΕΛΕΣΜΤΩΝ ΞΙΟΛΟΓΣΣ ΣΤO ΠΛΙΣΙΟ ΤΣ ης ΠΡΟΣΚΛΣΣ ΕΚ ΛΩΣΣ ΕΝ ΙΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙ ΤΝ ΥΠΟΒΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237 31 Οκτωβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πλη ροφοριών και δεδομένων του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1925 13 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Γενικού, των Ειδικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 962 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. ΙΕ/14033/2620/50024/8 6 2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1439 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 71 19 Μαΐου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3848 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού καθιέρωση κα νόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Σε συνέχει της επικοινωνίς μς πρκλώ όπως προωθήσετε τ κόλουθ στο Σύλλογο Γονέων κι Κηδεμόνων κθώς κι στο Σύλλογο Διδσκόντων του σχολείου σς. Οι Σχολές Γονέων Νομού Κορινθίς προσκλούν το Σύλλογο Γονέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 29 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4051 Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 31 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 8.1.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκς Ένωσης C 3 A/1 V (Γνωστοποισεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST-SC/03/15 Γραμματείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) Με την αριθμ. 18/02-06-2015 (θέμα 3.12) πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 349/08.07.2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης συνεδρίασε σήµερα Παρασκευή, 08 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2037 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 10 Ιουλίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ Περιέχει την ύλη που διδάσκετι στ Μθημτικά της Κτεύθυνσης στη Γ Λυκείου Στους δσκάλους μου με ευγνωμοσύνη Στους μθητές μου με ελπίδ Κάθε γνήσιο ντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογρφή του συγγρφέ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 87 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 6 10 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3 Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Δ του Π.Δ. 210/1992 «Κω δικοποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 84 2 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3850 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα