ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Μελέτη συντάχθηκε προκειµένου να γίνει η ασφάλιση όλων των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου ιονύσου, που περιλαµβάνονται στο συνηµµένο Παράρτηµα Α, για ένα (1) έτος και για το διάστηµα µετά τη λήξη της υφιστάµενης ασφάλισής τους, δηλαδή από έως Η ασφάλιση των οχηµάτων και µηχανηµάτων θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π 28/80 και του Ν.3643/2006 (Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων). 1. Όλα τα οχήµατα (µοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, απορριµµατοφόρα, κλπ) και µηχανήµατα έργου θα ασφαλιστούν µε τις υποχρεωτικές καλύψεις και για τα κατώτατα όρια ασφάλισης, δηλαδή για αστική ευθύνη για σωµατικές βλάβες έναντι τρίτων και υλικές ζηµιές έναντι τρίτων για ποσό για κάθε µία από τις δύο περιπτώσεις. 2. Τρία απορριµµατοφόρα του ήµου τα οποία έχουν αγορασθεί και αποπληρώνονται µέσω σύµβασης leasing (αριθµός σύµβασης 99190/ µε την εταιρία Πειραιώς Leasing Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυµη Εταιρία), θα ασφαλιστούν, όπως ζητείται από τη χρηµατοδοτική εταιρία, µε τις προαναφερθείσες καλύψεις και επιπλέον µε κάλυψη πυρός, τροµοκρατικές ενέργειες, µερική και ολική κλοπή, φυσικά φαινόµενα, για τα ποσά ( 5524 και 5526) και ( 5525). 3. Εκτός της ανωτέρω προσφοράς µε τις καλύψεις που περιγράφησαν στις ανωτέρω (1) και (2) παραγράφους, ζητείται να υποβληθεί και δεύτερη εναλλακτική προσφορά η οποία θα περιλαµβάνει ως επιπλέον κάλυψη την αστική ευθύνη των Μηχανηµάτων Έργου για τη Λειτουργία τους ως Εργαλείο µε καλύψεις για σωµατικές βλάβες τρίτων τουλάχιστον και για υλικές ζηµιές τουλάχιστον. Από το κόστος της εναλλακτικής προσφοράς, ο ήµος θα κρίνει για το συµφέρον ή µη της ανάθεσης για την επιπλέον ζητούµενη κάλυψη. Έκαστη ενδιαφερόµενη ασφαλιστική εταιρία για τη συµµετοχή της στη διαδικασία πρέπει να προσκοµίσει εν ισχύ Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για την ασφάλιση των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου ανέρχεται σε συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων. Η σκοπιµότητά της εν λόγω προµήθειας παροχής υπηρεσίας έχει εγκριθεί µε την 175/2013 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Η Συντάξασα Γεωργία Ροκίδη Προϊσταµένη Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Θεωρήθηκε Απόστολος Παπαδόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Προϊστάµενος ιεύθυνσης Περιβάλλοντος

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜ. ΜΑΡΚΑ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ BONUS MALUS / cc / Φορ. Ίπποι / Ισχύς ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ- ΡΗΣΕΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ 1 ΜΟΤΟ YAMAHA 125 ΖΧΚ / 110cc 2 ΜΟΤΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΚΤ / 50cc ZXH 3 ΜΟΤΟ PIAGGIO ΤΡΙΚΥΚΛΟ / 2 4 ΜΟΤΟ PIAGGIO ΙΚΥΚΛΟ IPM 0741 ZAPM / 151cc/2/- 5 ΜΟΤΟ SKOOTER HONDA ΒΝΙ 48 MLHJF28A3A / 125cc/2/9 6 ΜΟΤΟ SKOOTER HONDA ΒΝΙ 49 MLHJF28A3A / 125cc/2/9 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 7 ΕΙΧ SUZUKI JIMΝY KHI 3017 JSAFJB33N /1298cc/9/- 8 ΕΙΧ SUZUKI JIMΝY KHI 3159 JSAFJB43V /1328cc/9/- 9 ΕΙΧ AUDI A6-2,0 TFSI KHI 9644 WAUZZZ4F17N /1984cc/14/- 10 ΕΙΧ SUZUKI VITARA / ΕΙΧ SKODA FABIA / 8 12 ΕΙΧ SMART RCEDES /7 13 ΕΙΧ VOLVO ΚΗΙ 3058 YV1VS10K31F /1587cc/11/- 14 ΕΙΧ SUZUKI GRAND VITARA ΚΗΙ 3176 JSAFTL52V /-/14/- 15 ΕΙΧ 16 ΕΙΧ SANTANA MOTOR SAMURAI NTAL T SANTANA MOTOR SAMURAI CABRIO 6028 VSESJS00V /1298cc/9/ VSESJS /1298cc/9/- 17 ΕΙΧ HYUNDAI MOTOR C ΚΗΙ 7261 NLJWWH7WP4Z /2351cc/16/- 18 ΕΙΧ HYUNDAI MOTOR C 19 ΕΙΧ KHI 7262 KMJWH7WP4U /2351cc/16/- MATRIX HYUNDAI MOTOR C ΚΗΙ 3109 KMHPM81CP2UO /1599cc/11/- 20 ΕΙΧ SUZUKI JIMΝY KHI /1242cc/9/44KW 21 ΕΙΧ FIAT PANDA 4x4 ΖΧΙ 1532 ZFA /1242cc/9/ 44KW ΦΟΡΤΗΓΑ 22 ΕΙΧ SUZUKI SUPER CARRY 6058 JSAEDA21VOB /-/7/- 23 ΕΙΧ MITSUBISHI 4x4 L ΚΗΙ 6585 MMBCNK7403D /-/17/-

4 24 ΦΙΧ FIAT 2269 ZFA /1360cc/10/54KW ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 25 ΦΙΧ MAZDA (ΗΜΙ) KHI 3041 JMZUN8B42DW /-/17/- 26 ΦΙΧ MAZDA (ΗΜΙ) KHI 7292 JMZUN82426W /-/17/- 27 ΦΙΧ MAZDA (ΗΜΙ) KHI 7293 JMZUN82426W /-/17/- 28 ΦΙΧ MAZDA STRETCH (ΗΜΙ) ΚΗΙ 3119 JMZUN8D420W15614B 1/-/17/- 29 ΦΙΧ MAZDA STRETCH (ΗΜΙ) ΚΗΙ 3120 JMZUN8D420W /-/17/- 30 ΦΙΧ MAZDA RAP CAB (ΗΜΙ) ΚΗΙ 3174 JMZUN82424W /-/17/- 31 ΦΙΧ 32 ΦΙΧ MITSUBISHI L (ΗΜΙ) 6140 MMBCNK740XDO3020 1/-/17/- FORD WERKE VAN 1,8 TRANSIT CONNECT ΚΗΙ 9646 WFOUXXTTPU7U /-/12/- 33 ΦΙΧ DAEWOO KHH 2261 SUL360424Y /1995cc/14/- 34 ΦΙΧ TOYOTA ( ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) KHI3019 JT121LK /-/14/- 35 ΦΙΧ VOLKSWAGEN ANOIKTO KHO 6182 WV2ZZZ24ZFHO /-/13/- 36 ΦΙΧ VAN FORD TRANSIT (ΚΛΕΙΣΤΟ) 2255 WFOXXX11FX8C /2261cc/15/107KW 37 ΦΙΧ FIAT-IVECO KHI 3182 ZCFA1AD /-/35/- 38 ΦΙΧ FORD (ΚΛΟΥΒΑ) ΚΗΙ 3175 WFOLXXGBFL2A /-/16/- 39 ΦΙΧ FORD WERKE VAN 1,8 TRANSIT CONNECT ΚΗΙ 9647 WFOUXXTTPU7U /-/12/- ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ 40 ΦΙΧ MITSUBISHI (ΗΜΙ) 6153 MMBCNK74OYD /-/17/- ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ 41 ΦΙΧ MITSUBISHI L MMBCNK750XD /-/16/- ANOIKTO ΜΗ 42 ΦΙΧ MITSUBISHI L300 (ΗΜΙ) 6137 JMBJNP15VWA /-/17/- ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ 43 ΦΙΧ RCEDES 44 ΦΙΧ DAIHATSU 45 ΦΙΧ VOLVO 46 ΦΙΧ VOLVO 47 ΦΙΧ MITSUBISHI L200 ΖΥΜ 5856 WDB KO /-/57/- YYO 7533 VS /-/19/ YV2E4C6ASYB /-/ 33/ ΥΒ1Ε4C42ΧΒ /-/ 33/ JMBCNK320NP /-/ 14/- ΜΗ ΜΗ

5 48 ΦΙΧ VOLVO KHI 7296 YV2EE00A96B /-/33/- 49 ΦΙΧ IVECO KHI 3183 ZCFA80D /-/35/- 50 ΦΙΧ MAN ΚΗΙ 7287 WMAF01B433M /-/60/- 51 ΦΙΧ RCEDES ΚΗΙ / /-/57/- 52 ΦΙΧ RCEDES 53 ΦΙΧ RCEDES 54 ΦΙΧ ΥΥΝ /-/23/- ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ - ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΟ 6025 WDB /-/68/- ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ Υ ΑΤΟΣ ΤΟΥΟΤΑ EC 4*4 BASE HILUX ΑΝΕΥ MROHR22G /-/-/144HP 55 ΦΙΧ 56 ΦΙΧ NISSAN MOTOR (ΠΥΡ/ΚΟ ΟΧΗΜΑ) ISUZU 4Χ4 (ΠΥΡ/ΚΟ ΟΧΗΜΑ) 2155 VSKBVND40V /-/16/- ΜΗ 2254 PATFS86H8H /2499cc/17/100KW 57 ΦΙΧ RCEDES KHO5556 WDB /-/36/- 58 ΦΙΧ RCEDES 59 ΦΙΧ 60 MAN 6029 WDB675046IK /-/36/- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ RCEDES Υ ΡΟΦΟΡΟ ΑΝΕΥ WDB K /-/-/170HP KHH 6169 WMA26SZZ5DP /12419/75/397KW ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ ΦΙΧ DAMLER CRYSLER KHI 3072 WDB K /-/38/- 62 ΦΙΧ DALR CRYSLER KHI 6566 WDB K /-/38/- ΠΡΕΣΣΑ 63 ΦΙΧ RCEDES (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ) ΖΥΗ 2717 WDB K /-/66/- 64 ΦΙΧ RCEDES ΖΥΧ 9376 WDB L /-/ 72/- ΚΛΕΙΣΤΟ 65 ΦΙΧ NISSAN (ΠΡΕΣΣΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) 2219 VWAWJTTKO /6693cc/40/163KW 66 ΦΙΧ RCEDES 5529 WDB L /6374cc/38/210KW ΠΡΕΣΣΑ 67 ΦΙΧ RCEDES DAIMLER CHRYSLER ΚΗΙ 7256 WDB L /-/38/- 68 ΦΙΧ ISUZU NPR75 69 ΦΙΧ RCEDES 6153 JAANPR75HA /5193cc/31/140KW 6056 WDB K /-/57/- 70 ΦΙΧ RCEDES /-/75/- ΚΛΕΙΣΤΟ 71 ΦΙΧ DAIMLER BENZ ( ) / /-/88/-

6 72 ΦΙΧ RCEDES BENZ DAIMLER AG (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ) 5524 WDB L /6374cc/38/210KW Ασφάλιση και µε παράγραφο (2) της Τεχνικής Έκθεσης 73 ΦΙΧ RCEDES BENZ DAIMLER AG (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ) 5525 WDB L /6374cc/38/210KW Ασφάλιση και µε παράγραφο (2) της Τεχνικής Έκθεσης 74 ΦΙΧ RCEDES BENZ DAIMLER AG (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ) 5526 WDB L /6374cc/38/210KW Ασφάλιση και µε παράγραφο (2) της Τεχνικής Έκθεσης 75 ΦΙΧ DAF 76 ΛΕ MAN KHH 6168 XLRAE55GEOL /6693/40/163,2KW ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 2253 XG9380LO2E3BO1317 1/4580cc/27/125KW 19 θέσεων 77 ΛΕ ΜΑΝ ΚΗΙ 3034 XG9450LSW15B /-/41/- 35 θέσεων 78 ΛΕ FIAT IVECO ΚΗΙ 3145 ZCFA1AF /-/35/- 34 θέσεων 79 ΛΕ 80 ΛΕ 81 RCEDES 82 NISSAN 83 NISSAN 84 DULEVO ICARUS Ε91 ( ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΚΗΙ 7312 GR /-/25/- ICARUS Ε91 ( ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΚΗΙ 7313 GR /-/25/- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ /-/-/130HP 19 καθηµένων και 21όρθιων θέσεων 19 καθηµένων και 20 όρθιων θέσεων ΓΕΡΑΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ VWAL8034YVA /-/-/136HP ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ VWAM1136LWA /-/-/157HP ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ V /-/-/62HP ΣΑΡΩΘΡΟ 85 BUCHER ΑΝΕΥ TEB50CC /-/30/- ΣΚΟΥΠΑ 86 DULEVO A /-/ -/110HP ΣΑΡΩΘΡΟ 87 RAVO ΑΝΕΥ / 150 ΣΑΡΩΘΡΟ 88 AZZURA MATHIEU /-/-/95PS ΣΑΡΩΘΡΟ 89 FORD ΑΝΕΥ /-/ 18/- 90 RCEDES DAIMLER CHRYSLER-UNIMOG WDB V /-/-/156PS ΟΧΗΜΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΣΑΡΩΘΡΟ - ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ) 91 RCEDES BENZ SCHMIDT 92 CASE 40XT 93 CASE 94 CASE 95 CASE 580 SLE ΑΛΑΤΟ ΙΑΝΟΑΣ- ΛΕΠΙ Α WDB V /-/-/156PS ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ JAF /-/-/56HP Η /-/-/80HP CGG /-/-/100HP CCG /-/-/90HP

7 96 JCB SLP 3CXTSWE /-/-/86HP 97 CASE ΑΝΕΥ /-/55/- 98 FAI-KOMATSU WB9 7Ρ-2 99 RAM EUROPE 100 FOREDIL MACCHINE 101 MAZDA F /-/-/98HP /-/-/113HP ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ /-/-/113HP ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ JMZUN W /-/-/107HP ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 102 MAZDA JMZUN82128W /-/-/143PS ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 103 FUMO CAR - MULTICAR ΑΝΕΥ 9/-/146/- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 104 IVECO-EUROCARGO ΑΝΕΥ ZCFA1VM /-/35/- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 105 MITSUBISHI 106 FORD -RANG (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) 107 CHINETTI - IVECO 108 IVECO 109 RCEDES RCEDES UNIMOG MMBCNKB40 7D /-/-/136PS ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ WF0BMDE40XW /-/-/109PS ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ZCFA1RGH /-/-/227HP ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ZCFB1JJ /-/-/239PS ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ - ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΙΧ /-/-/- Υ ΡΟΦΟΡΟ ΙΧ /-/-/- Υ ΡΟΦΟΡΟ 111 RCEDES 4x4 ΑΝΕΥ WDB /-/-/220 HP Υ ΡΟΦΟΡΟ 112 DAIMLER - BENZ WDB /-/-/216PS Η Συντάξασα Γεωργία Ροκίδη Προϊσταµένη Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Θεωρήθηκε Απόστολος Παπαδόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Προϊστάµενος ιεύθυνσης Περιβάλλοντος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 28/5/213 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16572 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 27.429,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αναρτητέα στο Μητρώο ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Για τα προς κυκλοφορία οχήματα η εγγύηση είναι 300 ευρώ, οι δε προσφορές για να γίνουν δεκτές

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Για τα προς κυκλοφορία οχήματα η εγγύηση είναι 300 ευρώ, οι δε προσφορές για να γίνουν δεκτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πάτρα 27-02-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ. : 3125 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 19-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 04/2013. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 & ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ Τηλ. 2610 315800

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.562,50 (ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 23%) ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.562,50 (ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 23%) ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Χατζηπέτρου 5 Νεάπολη ΤΚ 383 34 Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 24210.80959

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ : 24/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 56.910,57 Φ.Π.Α. (23%)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/ ΕΗ 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθµό Παραγωγής (ΑΗΣ) της ΕΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/ ΕΗ 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθµό Παραγωγής (ΑΗΣ) της ΕΗ Α.Ε. Θ/ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα Ηµεροµηνία: 30-09-2014 Τ.Κ. 53200 Τ.Θ. 139 Αµύνταιο Αριθµ. Πρωτ: 5700 Ν. Φλώρινας Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/Η 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: 07-11-2014 Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση: 07-11-2014 Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση: 07-11-2014 Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. DYNAMHZOIS20141107-1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ Θέμα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι:10/9/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός μελέτης:17/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια καυσίμων & ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ελαιολιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.000 ΕΤΟΣ: 2014 Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011 (Αρ. Πρωτ. 3183/10-3-2011) Ο ήµαρχος Βριλησσίων ανακοινώνει

ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011 (Αρ. Πρωτ. 3183/10-3-2011) Ο ήµαρχος Βριλησσίων ανακοινώνει ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011 (Αρ. Πρωτ. 3183/10-3-2011) Ο ήµαρχος Βριλησσίων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350103-131 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350103-131 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκόπελος 17/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. 1922 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα