ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ... 2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ... 36

2 ΑΙΤΗΣΗ Προς Επωνυμία Φορέα της Επένδυσης Τράπεζα : Υποκατάστημα : Διεύθυνση Οδός Αριθμός : Πόλη : Ταχ. Κωδικός : Νομός : Τηλέφωνο : Φαξ : Σας υποβάλλουμε επενδυτική πρόταση με συνημμένα: 1) Ερωτηματολόγιο 2) Δικαιολογητικά Συμμετοχής 3) Κατάσταση υποβαλλόμενων Δικαιολογητικών προκειμένου να τύχει των ενισχύσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ). ΠΕΠ : Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου Θεματική Ενότητα: Ονοματεπώνυμο: Α.Φ.Μ. : Τηλέφωνο : Fax : Κινητό : Κωδικός Ηλεκτρονικής Υποβολής : Μέτρο ΠΕΠ: Δηλώνω υπεύθυνα ότι γνωρίζω και αποδέχομαι τη διαδικασία αξιολόγησης της επενδυτικής μου πρότασης, που θα διενεργηθεί από τον Τελικό Δικαιούχο (Τράπεζα), η οποία προκύπτει από το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο λαμβάνοντας υπόψη και τα κριτήρια αξιολόγησης όπως περιγράφονται σε αυτό. Ημερομηνία / Ώρα Ηλεκτρονικής Υποβολής : Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου & (σφραγίδα) 2

3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΠΕΠ Θεματική Ενότητα και Επιχειρησιακό Σχέδιο που υποβάλλεται η πρόταση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΕΤΡΟ ΠΕΠ Θεματική Ενότητα 2. Βασικά Στοιχεία Φορέα Επένδυσης ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Λειτουργία Επιχείρησης Συνεχής C Εποχική C Κωδικός ΣΤΑΚΟΔ (συμπληρώνεται για όλες τις Θεματικές Ενότητες πλην του «Τουρισμού») Κατηγορία Επιχείρησης (συμπληρώνεται μόνο για τη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός») Είδος Βιβλίων Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ FAX Website ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Α.Ε. Ε.Π.Ε. Ο.Ε. Ε.Ε. ΑΤΟΜΙΚΗ 3

4 3. Στοιχεία μεγέθους επιχείρησης Ποσοστό του κύκλου εργασιών (ή των πωλήσεων και εσόδων από παροχή υπηρεσιών) της επιχείρησης που προέρχεται από την υπό ενίσχυση δραστηριότητα (ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) % Κύκλος εργασιών (ή σύνολο στοιχείων ενεργητικού) Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας ή μέσο σύνολο ενεργητικού τριετίας (ποσό σε ) Αριθμός απασχολουμένων κατά την τελευταία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση 4. Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΗ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό) ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό) FAX 5. Στοιχεία Υπεύθυνου Έργου (Σε περίπτωση που είναι διαφορετικό πρόσωπο από το Νόμιμο Εκπρόσωπο) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΗ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό) ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό) 4

5 FAX 6. Στοιχεία εταίρων ή μετόχων του φορέα που προτείνει την επένδυση α/α Ποσοστό (%) Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Είδος Προσώπου Χώρα κύριας εγκατάστασης ή διαμονής Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Οδός Αριθμός Τ.Κ. Δήμος) Τηλέφωνο Επικοινωνίας Fax Κύρια δραστηριότητα εταίρου ή μετόχου Θέση του Εταίρου / Μετόχου στο Φορέα Επένδυσης α/α Ποσοστό (%) Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Είδος Προσώπου Χώρα κύριας εγκατάστασης ή διαμονής Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Οδός Αριθμός Τ.Κ. Δήμος) Τηλέφωνο Επικοινωνίας Fax Κύρια δραστηριότητα εταίρου ή μετόχου Θέση του Εταίρου / Μετόχου στο Φορέα Επένδυσης 5

6 7. Ιστορικό Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (συμπληρώνεται μόνο για τις θεματικές ενότητες «Εγνατία Πληροφορική» & «Τριτογενής Τομέας : Επιχειρήσεις Πληροφορικής») Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, επισημαίνονται: η γνώση των συνθηκών της αγοράς και του κλάδου της προτεινόμενης επένδυσης, η προηγούμενη επαγγελματική και επιχειρηματική δραστηριότητα, η χρονική περίοδος δραστηριοποίησης, η ενασχόληση με αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης επένδυσης, οι γνώσεις σπουδές επί του αντικειμένου της προτεινόμενης επένδυσης. 6

7 8. Οικονομικά Στοιχεία της Επιχείρησης (για επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας) α) ΕΝΤΥΠΟ ν-3 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ α) ν-2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ α) ν-1 ΚτΠ α) ν Από Έως Από Έως Από Έως Από Έως (Ι) Κύκλος Εργασιών κατά την περίοδο ν-3 έως ν β) ν-2 για την ίδια περίοδο β) ν-1 για την ίδια περίοδο β) ν για την ίδια περίοδο β) ν-1 για την ίδια περίοδο κ-2 κ-1 κ (ΙΙ) Κέρδη προ αποσβέσεων κατά την περίοδο κ-2 έως κ Από Έως Από Έως Από Έως (ΙΙΙ) Ξένα κεφάλαια χρήσης κ: (IV) Ίδια κεφάλαια χρήσης κ: (V) Απαιτήσεις χρήσης κ: (VI) Διαθέσιμα χρήσης κ: (VII) Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις χρήσης κ: (VΙΙΙ) Κέρδη χρήσης κ: Όπου: ν = τελευταία οικονομική χρήση για την οποία υπάρχουν στοιχεία εξαμήνου κ = τελευταία κλεισμένη οικονομική χρήση

8 9. Επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν ή χρηματοδοτούνται με τον Κανόνα De Μinimis (συμπληρώνεται μόνο από υφιστάμενες επιχειρήσεις) α/α Ονομασία Προγράμματος Ημερομ. έγκρισης Εγκεκριμένη επιχορήγηση Ποσό καταβληθείσας επιχορήγησης (Δόση) Ημερομ. καταβολής Τρέχουσα φάση εξέλιξης του έργου Πριν την υπογραφή της σύμβασης Σε εξέλιξη Ολοκληρω μένο 8

9 10. Προτεινόμενη Επένδυση Κωδικός ΣΤΑΚΟΔ της επιχείρησης που ενισχύεται από την επένδυση (συμπληρώνεται μόνο για όλες τις Θεματικές Ενότητες πλην του «ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ) Κατηγορία επιχείρησης που ενισχύεται από την επένδυση (συμπληρώνεται μόνο για τη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός») Σύντομη Περιγραφή της Επένδυσης

10 11. Στοιχεία Τόπου Εγκατάστασης της προτεινόμενης επένδυσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ FAX 12. Συνοπτική Παρουσίαση της Επενδυτικής Πρότασης Επιλέξιμη Ενέργεια Περιγραφή Ενέργειας 10

11 13. Αναλυτικός πίνακας δαπανών α/α Κ.Ε. Κ.Δ. Τεχνική Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας Συνολική Τιμή Α/Α προσφοράς ή προτιμολογίου : Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς : Προμηθευτής : ΑΦΜ Προμηθευτή : Τεχνικά Χαρακτηριστικά: α/α Κ.Ε. Κ.Δ. Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας Συνολική Τιμή Α/Α προσφοράς : Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς : Προμηθευτής : ΑΦΜ Προμηθευτή : Τεχνικά Χαρακτηριστικά: α/α Κ.Ε. Κ.Δ. Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας Συνολική Τιμή Α/Α προσφοράς : Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς : Προμηθευτής : ΑΦΜ Προμηθευτή : Τεχνικά Χαρακτηριστικά: α/α Κ.Ε. Κ.Δ. Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας Συνολική Τιμή Α/Α προσφοράς : Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς : Προμηθευτής : ΑΦΜ Προμηθευτή : Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 11

12 14. Ανάλυση της Επενδυτικής Πρότασης κατά κατηγορία επιλέξιμης ενέργειας και επιλέξιμης δαπάνης Επιλέξιμες Ενέργειες του Πίνακα 3 του Ενημερωτικού Οδηγού 1. Προμήθεια Εξοπλισμού Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών του Πίνακα 4 του Ενημερωτικού Οδηγού Σύνολο 2. Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού 3. Παροχή Υπηρεσιών 4. Συνδρομές ΣΥΝΟΛΟ

13 15. Χρηματοδοτικό Σχήμα Τιμές σε Ευρώ Σύνολα Ποσοστά ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εισφορά Μετρητών Α. Ίδια Κεφάλαια Υφιστάμενα Φορολογηθέντα Αποθεματικά Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων % Β. Μεσοπρόθεσμα Δανειακά Κεφάλαια Σύνολο Δανειακών Κεφαλαίων % Γ. Προβλεπόμενη Επιχορήγηση Δημοσίου Σύνολο Επιχορήγησης Δημοσίου % Σύνολο ενισχυόμενου Κόστους (Α + Β + Γ) % ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (α) Εισφορά Μετρητών (β) Μεσοπρόθεσμα Δανειακά Κεφάλαια (γ) Διαθέσιμα Επιχείρησης Δ. Μη ενισχυόμενο κόστος (α+β+γ) Σύνολο Επένδυσης (Α+Β+Γ+Δ) 16. Πηγές κάλυψης ίδιας συμμετοχής Περιγράψτε με σαφήνεια τους τρόπους με τους οποίους θα καλύψετε την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή της προτεινόμενης επένδυσης.

14 17. Συμβολή στην απασχόληση (I) Υφιστάμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά την τελευταία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση Α. Προσωπικό που απασχολείται στην επιχείρηση Αριθμός Εργαζομένων Αριθμός ωρών που απασχολούνται ημερησίως Αριθμός ημερών που απασχολούνται μηνιαίως Μήνες απασχόλησης Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησ ης Σύνολο Υφιστάμενων Θέσεων απασχόλησης (ΙΙ) Θέσεις Απασχόλησης που θα δημιουργηθούν από την πραγματοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης Β. Νέες Θέσεις Απασχόλησης (υπολογισμένες σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης όπως και το σημείο Α) (ΙΙΙ) Συνολικές Θέσεις Απασχόλησης μετά την υλοποίηση της επένδυσης (Α+Β) 14

15 18. Επιχειρησιακός και Τεχνικός Σχεδιασμός της πρότασης α. Νέες θέσεις απασχόλησης Πως τεκμηριώνεται ο αριθμός των νέων θέσεων απασχόλησης που προβλέπεται να δημιουργηθούν από την πραγματοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης β. Προοπτικές της επένδυσης Περιγραφή και τεκμηρίωση προοπτικών επένδυσης με βάση τις συνθήκες του κλάδου και της αγοράς 15

16 γ) Συμβολή στη διαφοροποίηση των διαδικασιών στην επιχείρηση 19. Καινοτομία της Επένδυσης Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην ίδια την επιχείρηση, μέσα από την αυτοματοποίηση του τρόπου εργασίας, αλλά και την αλλαγή των εσωτερικών διαδικασιών. 16

17 20. Συμβολή της επένδυσης στην τοπική ανάπτυξη Περιγράψτε και τεκμηριώστε τυχόν συμβολή της προτεινόμενης επένδυσης στην τοπική ανάπτυξη με την δημιουργία ψηφιακού περιβάλλοντος και προϊόντων-υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής. 17

18 21. Χρονοδιάγραμμα 3. ΦΑΣΕΙΣ Δραστηριότητες για την πραγματοποίηση της επένδυσης Μήνας Έναρξης Διάρκεια σε Μήνες Συνολική διάρκεια για την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία της επένδυσης (συμπεριλαμβανομένων των προσλήψεων για την κάλυψη των νέων θέσεων εργασίας) Παρατήρηση: το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες. (Μήνες)

19 22. Τεκμηρίωση του Χρονοδιαγράμματος ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ α/α Ονοματεπώνυμο Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου Ποσοστό Συμμετοχής Υπογραφή

20 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Σημείωση: οι οδηγίες αφορούν στην περίπτωση που το έντυπο συμπληρώνεται από τον επενδυτή και δεν παράγεται αυτόματα από τον μηχανισμό της ηλεκτρονικής υποβολής. Στην περίπτωση που γίνει χρήση του μηχανισμού της ηλεκτρονικής υποβολής, η αίτηση θα παράγεται αυτόματα. Προς Επωνυμία Φορέα της Επένδυσης Τράπεζα : Αναφέρεται η πλήρης επωνυμία και νομική μορφή καθώς και ο διακριτικός τίτλος αυτής εάν υπάρχει. Διεύθυνση Οδός Αριθμός : Πόλη : Ταχ. Κωδικός : Νομός : Τηλέφωνο : Φαξ : Δίνονται τα στοιχεία της έδρας της επιχείρησης. Υποκατάστημα : Συμπληρώνεται η επωνυμία της Τράπεζας («Τελικού Δικαιούχου»), στην οποία υποβάλλεται η επενδυτική πρόταση. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται από το «Φορέα Υποδοχής» (Υποκατάστημα της Τράπεζας), στον οποίο υποβάλλεται η επενδυτική πρόταση. Σας υποβάλλουμε επενδυτική πρόταση με συνημμένα : 1) Ερωτηματολόγιο 2) Δικαιολογητικά Συμμετοχής 3) Κατάσταση υποβαλλόμενων Δικαιολογητικών προκειμένου να τύχει των ενισχύσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Συμπληρώνεται το ΠΕΠ στο πλαίσιο του οποίου υποβάλλεται η επενδυτική πρόταση, δηλαδή το ΠΕΠ της Περιφέρειας ΠΕΠ στην οποία βρίσκεται ο τόπος εγκατάστασης της προτεινόμενης επένδυσης (π.χ. ΠΕΠ Ιονίων Νήσων ή ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας κ.ο.κ.) 20

21 Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου Ονοματεπώνυμο: Α.Φ.Μ. : Τηλέφωνο : Παρατίθενται τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης και επισυνάπτεται επίσημο παραστατικό νόμιμης εκπροσώπησης (π.χ. ΦΕΚ δημοσίευσης σχετικής απόφασης ΔΣ). Θεματική Ενότητα : Συμπληρώνεται η Θεματική Ενότητα (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ή ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ή ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ή ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Κλάδος Πληροφορικής), για την οποία θα χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ και ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Fax : Κινητό : Μέτρο ΠΕΠ Συμπληρώνεται το μέτρο του ΠΕΠ Κωδικός Ηλεκτρονικής Υποβολής : Ο κωδικός συμπληρώνεται από το «Φορέα Υποδοχής» (Υποκατάστημα της Τράπεζας), στον οποίο υποβάλλεται η επενδυτική πρόταση. Δηλώνω υπεύθυνα ότι γνωρίζω και αποδέχομαι τη διαδικασία αξιολόγησης της επενδυτικής μου πρότασης, που θα διενεργηθεί από τον Τελικό Δικαιούχο (Τράπεζα), η οποία προκύπτει από το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο λαμβάνοντας υπόψη και τα κριτήρια αξιολόγησης όπως περιγράφονται σε αυτό. Ημερομηνία / Ώρα Ηλεκτρονικής Υποβολής: Συμπληρώνονται από το «Φορέα Υποδοχής» (Υποκατάστημα της Τράπεζας), στον οποίο υποβάλλεται η επενδυτική πρόταση. Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου & (σφραγίδα) Υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπός της επιχείρησης.

22 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Σημείωση: οι οδηγίες αφορούν στην περίπτωση που το έντυπο συμπληρώνεται από τον επενδυτή και δε γίνεται χρήση του μηχανισμού της ηλεκτρονικής υποβολής. 1. ΠΕΠ Θεματική Ενότητα και Επιχειρησιακό Σχέδιο που υποβάλλεται η πρόταση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΠΕΠ Θεματική Ενότητα Συμπληρώνεται το ΠΕΠ στο πλαίσιο του οποίου υποβάλλεται η επενδυτική πρόταση, δηλαδή το ΠΕΠ της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται ο τόπος εγκατάστασης της προτεινόμενης επένδυσης (π.χ. ΠΕΠ Ιονίων Νησιών ή ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας κ.ο.κ.) Συμπληρώνεται το ΜΕΤΡΟ, στο πλαίσιο του οποίου υποβάλλεται η επενδυτική πρόταση. Για τη συμπλήρωση του στοιχείου αυτού λαμβάνεται υπόψη το Παράρτημα 1 του ΟΔΗΓΟΥ. Επιλέγεται ένα μόνο ΜΕΤΡΟ από αυτά που περιλαμβάνονται στο σχετικό ΠΕΠ για όλες τις θεματικές ενότητες. Συμπληρώνεται η Θεματική Ενότητα (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ή ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ή ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ή ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Κλάδος Πληροφορικής), για την οποία θα χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ και ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. 2. Βασικά Στοιχεία Φορέα Επένδυσης ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, καθώς και ο διακριτικός τίτλος αυτής εάν υπάρχει. Λειτουργία Επιχείρησης Σημειώνετε με Χ το αντίστοιχο πεδίο Κωδικός ΣΤΑΚΟΔ (συμπληρώνεται μόνο για όλες τις Θεματικές Ενότητες πλην του «ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» Κατηγορία Επιχείρησης (συμπληρώνεται μόνο για τη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός») Είδος Βιβλίων Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. Συμπληρώνεται ο κωδικός ΣΤΑΚΟΔ της επιχείρησης, σύμφωνα με τους Πίνακες 2Α και 2Γ του ΟΔΗΓΟΥ. Συμπληρώνεται η κατηγορία της επιχείρησης, σύμφωνα με τον Πίνακα 2Β του ΟΔΗΓΟΥ. Συμπληρώνεται η κατηγορία τηρουμένων βιβλίων, κατά την τελευταία κλεισμένη πλήρη διαχειριστική χρήση. Συμπληρώνεται από τον Φορέα της επένδυσης όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην έδρα της επιχείρησης. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 22

23 ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ FAX Website ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Σημειώνεται με Χ στο αντίστοιχο πεδίο η νομική μορφή του φορέα κατά την υποβολή της αίτησης. 3. Στοιχεία μεγέθους επιχείρησης Ποσοστό του κύκλου εργασιών (ή των πωλήσεων και εσόδων από παροχή υπηρεσιών) της επιχείρησης που προέρχεται από την υπό ενίσχυση δραστηριότητα (ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ή ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ή ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Κλάδος Πληροφορικής ) Στην περίπτωση που το σύνολο του κύκλου εργασιών (ή πωλήσεων και εσόδων) προέρχεται από την υπό ενίσχυση δραστηριότητα, π.χ. μεταποίηση, τίθεται στο παρόν πεδίο η τιμή 100%. Αν στο συνολικό κύκλο εργασιών (ή των πωλήσεων και εσόδων) της επιχείρησης, συμμετέχουν και άλλες δραστηριότητες πέραν της μεταποίησης (π.χ. εμπορικές δραστηριότητες, τουριστικές δραστηριότητες κ.λπ.), αναφέρεται το ποσοστό του κύκλου εργασιών (ή πωλήσεων και εσόδων), που αφορά μόνον στις μεταποιητικές δραστηριότητες της επιχείρησης. Για τον προσδιορισμό του ανωτέρω ποσοστού λαμβάνεται υπόψη ο μέσος κύκλος εργασιών (ή οι πωλήσεις και έσοδα) των τελευταίων τριών χρήσεων ή όσων εξ αυτών είναι διαθέσιμες. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει κλείσει καμία χρήση το εν λόγω ποσοστό υπολογίζεται με βάση τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα οικονομικά στοιχεία. Τα παραπάνω οικονομικά μεγέθη λαμβάνονται από τα επίσημα λογιστικά και φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ Κατηγορίας αναφέρονται στον κύκλο εργασιών τους και οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β Κατηγορίας, αναφέρονται στις πραγματοποιηθείσες πωλήσεις και έσοδα από παροχή υπηρεσιών. 23

24 3. Στοιχεία μεγέθους επιχείρησης (συνέχεια) Κύκλος εργασιών (ή σύνολο στοιχείων ενεργητικού) Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας (ποσό σε ) Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο φορέας της επένδυσης είναι υφιστάμενη επιχείρηση με μία τουλάχιστον πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση. Παρατίθεται ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών (ή πωλήσεις και έσοδα) για τις 3 τελευταίες πλήρεις και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις ή όσες εξ αυτών είναι διαθέσιμες. Τα στοιχεία λαμβάνονται με βάση τα επίσημα κατά περίπτωση λογιστικά και φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης (δημοσιευμένος ισολογισμός, επίσημα ισοζύγια, έντυπο Ε3 της φορολογικής δήλωσης, προσωρινές περιοδικές ή συγκεντρωτικές δηλώσεις ΦΠΑ). Στις περιπτώσεις τουριστικών καταλυμάτων που φορολογούνται με τεκμαρτό καθαρό φορολογητέο εισόδημα, τα ακαθάριστα έσοδα («τεκμαρτός κύκλος εργασιών») υπολογίζεται από τον τύπο: τεκμαρτό καθαρό φορολογητέο εισόδημα (μέσος όρος τριετίας) / 0,32. Αριθμός απασχολουμένων κατά την τελευταία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο φορέας της επένδυσης είναι υφιστάμενη επιχείρηση με μία τουλάχιστον πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση. Συμπληρώνεται ο αριθμός των εργαζομένων μόνιμης και πλήρους απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση της τελευταίας πλήρους κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης. Σε περίπτωση εργαζομένων εποχιακής απασχόλησης, υπολογίζεται το ισοδύναμο σε ετήσια βάση π.χ.: 5 εργαζόμενοι με 12 μήνες πλήρους εργασίας και 4 εργαζόμενοι με 3 μήνες πλήρους εργασίας = 6 εργαζόμενοι Σε αυτό προστίθεται και ο αριθμός των απασχολούμενων μερικής απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση οι οποίοι μετατρέπονται σε ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού των εργαζομένων γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Πίνακα Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου ΕΠΩΝΥΜΟ Παρατίθενται τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της. ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΗ 24

25 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό) ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό) FAX 5. Στοιχεία Υπεύθυνου Έργου ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΦΜ ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΗ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΟΣ Συμπληρώνεται στην περίπτωση που ο Υπεύθυνος έργου είναι διαφορετικό πρόσωπο από το Νόμιμο Εκπρόσωπο ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό) ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό) FAX 25

26 6. Στοιχεία εταίρων ή μετόχων του φορέα της επένδυσης α/α Ποσοστό (%) Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Είδος Προσώπου Ποσοστό % συμμετοχής στο φορέα της επένδυσης Φυσικό πρόσωπο ή εταιρική μορφή Χώρα κύριας εγκατάστασης ή διαμονής Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Οδός Αριθμός Τ.Κ. Δήμος) Τηλέφωνο Επικοινωνίας Συμπληρώνονται τα στοιχεία κάθε εταίρου ή μετόχου, φυσικού προσώπου ή επιχείρησης, που μετέχει στον φορέα της επένδυσης. (Μόνο για εταίρους / μετόχους με ποσοστό συμμετοχής στον φορέα επένδυσης άνω του 20%) Fax Κύρια δραστηριότητα εταίρου ή μετόχου Θέση του Εταίρου / Μετόχου στο Φορέα της Επένδυσης Αναφέρεται ο τομέας της κύριας δραστηριότητας του εταίρου ή μετόχου (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ,ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ) και το ακριβές αντικείμενο της δραστηριότητας του (π.χ. εταιρεία παραγωγής και εμπορίας πλεκτών ενδυμάτων, επάγγελμα στην περίπτωση φυσικού προσώπου κλπ ). συμπληρώνεται για τους εταίρους ή μετόχους του φορέα της επένδυσης που είναι φυσικά πρόσωπα Σε περίπτωση που συμμετέχουν περισσότεροι του ενός μέτοχοι στην υφιστάμενη επιχείρηση, ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται για κάθε ένα μέτοχο ή εταίρο. 26

27 7. Ιστορικό Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (συμπληρώνεται μόνο για τις θεματικές ενότητες «Εγνατία Πληροφορική» & «Τριτογενής Τομέας : Επιχειρήσεις Πληροφορικής») Περιγράφονται συνοπτικά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: το ιστορικό της δραστηριότητας της επιχείρησης, η γνώση των συνθηκών της αγοράς και του κλάδου της προτεινόμενης επένδυσης, η προηγούμενη επαγγελματική και επιχειρηματική δραστηριότητα, η χρονική περίοδος δραστηριοποίησης, η ενασχόληση με αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης επένδυσης, οι γνώσεις σπουδές επί του αντικειμένου της προτεινόμενης επένδυσης. Περιγράφεται το ιστορικό της δραστηριότητας της επιχείρησης και των βασικών εταίρων ή μετόχων αυτής 8. Οικονομικά Στοιχεία της Επιχείρησης (Ι) Κύκλος Εργασιών κατά την περίοδο ν-3 έως ν (ΙΙ) Κέρδη προ αποσβέσεων κατά την περίοδο κ-2 έως κ Τα οικονομικά στοιχεία λαμβάνονται από τα επίσημα λογιστικά και φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης ήτοι τους δημοσιευμένους ισολογισμούς για τις κλεισμένες χρήσεις και τα επίσημα ισοζύγια για τις πλήρεις μη κλεισμένες χρήσεις για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ Κατηγορίας, και από τα έντυπα Ε3 των υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων για τις κλεισμένες χρήσεις και τις περιοδικές προσωρινές ή συγκεντρωτικές δηλώσεις ΦΠΑ για τις πλήρεις μη κλεισμένες χρήσεις για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β Κατηγορίας (τα λογιστικά και φορολογικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα δηλούμενα στον πίνακα αυτό οικονομικά μεγέθη, συμπεριλαμβάνονται στα υποβαλλόμενα τυπικά δικαιολογητικά). Στη στήλη κάθε περιόδου σημειώνεται η χρονική περίοδος στην οποία αφορούν τα οικονομικά στοιχεία που παρατίθενται και η οποία μπορεί να είναι είτε ολόκληρο το έτος (π.χ. από 1/1/2004 έως 31/12/2004) είτε τμήμα αυτού σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνων χρήσεων (π.χ. από 7/5/2004 έως 31/12/2004, εφόσον η εταιρεία συστήθηκε το Μάιο του 2004). Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνων χρήσεων γίνεται διαχωρισμός των οικονομικών μεγεθών κατά περίοδο. Ο κύκλος εργασιών διαχωρίζεται με βάση το σχετικό ισοζύγιο και τα κέρδη προ αποσβέσεων κατ αναλογία του κύκλου εργασιών των αντίστοιχων περιόδων. Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που η διάρκεια των χρήσεων δε συμπίπτει με ημερολογιακό έτος (δηλαδή από 01/01 έως 31/12), στη στήλη κάθε περιόδου τίθενται τα στοιχεία της χρήσης αυτής από 1/7 έως 30/6. Σε κάθε περίοδο στο σημείο (Ι) παρατίθεται ο κύκλος εργασιών της περιόδου αυτής (π.χ. ν-3) για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία, καθώς και της αντίστοιχης επόμενης περιόδου (π.χ. ν-2) (όπου ν η τελευταία οικονομική χρήση για την οποία υπάρχουν τουλάχιστον στοιχεία εξαμήνου). Για την περίοδο v παρατίθενται τα διαθέσιμα στοιχεία της τελευταίας οικονομικής χρήσης, εφόσον υπερβαίνουν τους έξη μήνες καθώς και τα ανάλογα της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. Στο σημείο (II) παρατίθενται τα κέρδη προ αποσβέσεων της περιόδου κ-2 ως και κ, όπου κ η τελευταία κλεισμένη οικονομική χρήση. 27

28 8. Οικονομικά Στοιχεία της Επιχείρησης (συνέχεια) (ΙΙΙ) Ξένα κεφάλαια χρήσης κ: (IV) Ίδια κεφάλαια χρήσης κ: (V) Απαιτήσεις χρήσης κ: (VI) Διαθέσιμα χρήσης κ: (VII) Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις χρήσης κ: (VΙΙΙ) Κέρδη χρήσης κ: Συμπληρώνονται σύμφωνα με το δημοσιευμένο ισολογισμό της τελευταίας κλεισμένης χρήσης, για τις επιχειρήσεις που τηρούσαν βιβλία Γ Κατηγορίας κατά την τελευταία κλεισμένη χρήση. Συμπληρώνεται σύμφωνα με το έντυπο Ε3 της τελευταίας υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης, για τις επιχειρήσεις που τηρούσαν βιβλία Β Κατηγορίας κατά την τελευταία κλεισμένη χρήση. 9. Επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν ή χρηματοδοτούνται με τον Κανόνα De minimis (αποτυπώνονται οι εγκεκριμένες επενδύσεις υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί ή πρόκειται να χρηματοδοτηθούν με τον Κανόνα De minimis) α/α Ονομασία Προγράμματος Ημερομ. έγκρισης Εγκεκριμένη επιχορήγηση Ποσό καταβληθείσας επιχορήγησης (Δόση) Ημερομ. καταβολ ής Τρέχουσα φάση εξέλιξης του έργου (Σημειώνεται με Χ το αντίστοιχο τετράγωνο) Πριν την υπογρ αφή σύμβα σης Σε εξέλι ξη Ολοκλη ρωμένο Παρατίθεται ο τίτλος του Προγράμματος Παρατίθε ται η ημερομη νία έγκρισής του. Αποτυπώνετα ι το συνολικό ποσό της εγκριθείσας επιχορήγησης, βάσει του σχετικού εγκριτικού εγγράφου. Αποτυπώνοντα ι τα ποσά επιχορήγησης που έχουν δοθεί στην επιχείρηση Παρατίθε ται η ημερομη νία κάθε καταβολ ής επιχορήγ ησης στην επιχείρησ η 28

29 10. Προτεινόμενη Επένδυση Κωδικός ΣΤΑΚΟΔ της επιχείρησης που ενισχύεται ή δημιουργείται από την επένδυση (συμπληρώνεται για όλες τις Θεματικές Ενότητες πλην του «ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ») Κατηγορία επιχείρησης που ενισχύεται από την επένδυση (συμπληρώνεται μόνο για τη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός») Συμπληρώνεται ο κωδικός ΣΤΑΚΟΔ σύμφωνα με τους Πίνακες 2Α και 2Γ του ΟΔΗΓΟΥ. Συμπληρώνεται η κατηγορία επιχείρησης σύμφωνα με τον Πίνακα 2Β του ΟΔΗΓΟΥ. Σύντομη Περιγραφή της Επένδυσης Περιγράφεται σύντομα η προτεινόμενη επένδυση όσον αφορά στο φυσικό αντικείμενο και το σκοπό της, π.χ.: αγορά λογισμικού (πρόγραμμα LOTUS) για τον εκσυγχρονισμό της διοικητικής διαδικασίας της επιχείρησης, ή διαμόρφωση αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου για την τοποθέτηση server ειδικών απαιτήσεων. 11. Στοιχεία Τόπου Εγκατάστασης της προτεινόμενης επένδυσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ Παρατίθεται η πλήρης διεύθυνση του τόπου εγκατάστασης της προτεινόμενης επένδυσης και (εφόσον η επιχείρηση διαθέτει ήδη στον τόπο αυτό) τηλέφωνο, fax και . ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ FAX e- mail 29

30 12. Συνοπτική Παρουσίαση της Επενδυτικής Πρότασης Επιλέξιμη Ενέργεια Περιγραφή Εργασίας Παρατίθενται οι Επιλέξιμες Ενέργειες που περιλαμβάνει η επενδυτική πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη τους Πίνακες 3,4, 5 και 6 του κεφαλαίου I του ΟΔΗΓΟΥ. Περιγράφονται η εργασία ή οι εργασίες που αντιστοιχούν σε κάθε Επιλέξιμη Ενέργεια. Η περιγραφή των εργασιών θα πρέπει να είναι σαφής και αναλυτική ώστε να εξασφαλίζεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επενδυτικής πρότασης και η ορθότητα του επενδυτικού σχεδίου. 13. Αναλυτικός πίνακας δαπανών Ο Πίνακας αυτός αποτελεί επεξήγηση και περαιτέρω ανάλυση των πεδίων του Πίνακα 12 του Ερωτηματολογίου. Κάθε Επιλέξιμη Ενέργεια του Πίνακα 12, αναλύεται στον υπό συμπλήρωση Πίνακα 13 σε επίπεδο παραστατικού (προσφοράς ή προτιμολογίου) ως εξής: Στα πεδία «Κ.Ε.» και «Κ.Δ.» μεταφέρονται ο κωδικός της Επιλέξιμης Ενέργειας και της Επιλέξιμης Δαπάνης αντίστοιχα, που αφορούν στο εν λόγω παραστατικό. Στο πεδίο «Περιγραφή», περιγράφονται ποιοτικά και σε ικανοποιητικό βαθμό ανάλυσης οι εργασίες στις οποίες αφορά το εν λόγω παραστατικό. Στο επόμενα πεδία: «Μονάδα Μέτρησης», «Ποσότητα», «Τιμή Μονάδας» και «Συνολική Τιμή» αναγράφονται τα ποσοτικά στοιχεία όπως προκύπτουν από το εν λόγω παραστατικό. Στην περίπτωση που δεν προκύπτουν, η μονάδα μέτρησης είναι «κατ αποκοπήν» και η ποσότητα αναγράφεται 1. Στο κάθε παραστατικό τεκμηρίωσης (όπως προσφορά, προτιμολόγιο) που έχει συμπεριληφθεί στα υποβληθέντα τυπικά δικαιολογητικά, πρέπει να αναγραφεί ένας αριθμός ο οποίος πρέπει να συμπληρωθεί και στο πεδίο «Α/Α προσφοράς». Στο πεδίο «Τεχνικά Χαρακτηριστικά» συμπληρώνονται εφόσον είναι δυνατόν τεχνικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού. Σε περίπτωση που υποβάλλονται περισσότερα του ενός παραστατικά, ο παραπάνω Πίνακας 13 συμπληρώνεται για κάθε ένα από αυτά. 30

31 14. Ανάλυση της Επενδυτικής Πρότασης κατά κατηγορία επιλέξιμης ενέργειας και επιλέξιμης δαπάνης Συμπληρώνεται ο προϋπολογισμός έκαστης εκ των επιλέξιμων κατηγοριών δαπανών, κατανεμημένος στις επιλέξιμες ενέργειες που αφορούν στην προτεινόμενη επένδυση, όπως αυτές έχουν σημειωθεί στους Πίνακες 12 και 13. Επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες που αντιστοιχούν στα λευκά πεδία του Πίνακα 14 στα οποία μπορούν να σημειώνονται τα αντίστοιχα ποσά (δεν μπορούν να συμπληρωθούν ποσά στα γραμμοσκιασμένα πεδία δεδομένου ότι δεν αντιστοιχούν σε επιλέξιμες δαπάνες). Η συμπλήρωση του Πίνακα 14, θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με την συμπλήρωση του Πίνακα 13. και να ληφθούν υπόψη οι «ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ» του Πίνακα 4 του ΟΔΗΓΟΥ (βλ. Κεφάλαιο Ι). 15. Χρηματοδοτικό Σχήμα Στον Πίνακα 15 αναφέρονται οι πηγές χρηματοδότησης του κόστους της επενδυτικής πρότασης. Το ΣΥΝΟΛΟ του Πίνακα 15, ισούται με το ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ του Πίνακα 14. Τα σημεία Α, Β και Γ αφορούν τη χρηματοδότηση του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και το σημείο Δ αφορά τυχόν μη ενισχυόμενο τμήμα αυτού, σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της επενδυτικής πρότασης υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο ενισχυόμενο ποσό. Στον ΟΔΗΓΟ (βλ. Κεφάλαιο I, παράγραφος 4) αναφέρεται το ανώτατο όριο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Α. Τα ίδια κεφάλαια είναι ίσα τουλάχιστον με το 25% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης (σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της επενδυτικής πρότασης υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο επιχορηγούμενο ποσό, η απαιτούμενη ελάχιστη ίδια συμμετοχή είναι ίση με το 25% του ορίου αυτού). Τα αναφερόμενα στον Κωδικό Α του Πίνακα 15 για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, πρέπει να είναι σύμφωνα με τα δηλούμενα στην Υπεύθυνη Δήλωση του Άρθρου 8 του Ν.1599/1986, που υποβάλλεται ως τυπικό δικαιολογητικό και αποτελούν όρο της προς υπογραφή σύμβασης μεταξύ επενδυτή και Τελικού Δικαιούχου. Β. Μεσομακροπρόθεσμο Δάνειο είναι το επενδυτικό δάνειο που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο φορέας για τη χρηματοδότηση του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης. Τα δηλούμενα Μεσομακροπρόθεσμα Δανειακά Κεφάλαια, πρέπει να είναι συμβατά με τη βεβαίωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Τράπεζας για τη χορήγηση δανείου, που υποβάλλεται ως τυπικό δικαιολογητικό. Γ. Η προβλεπόμενη επιχορήγηση υπολογίζεται με βάση τον ενισχυόμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου και το ποσοστό επιχορήγησης που αναφέρεται στον ΟΔΗΓΟ (βλ. Κεφάλαιο I, παράγραφος 4). Δ. Τα Λοιπά Κεφάλαια αφορούν μόνο τις περιπτώσεις που ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου υπερβαίνει το ανώτατο ενισχυόμενο ποσό. Στις περιπτώσεις αυτές, το τμήμα του προϋπολογισμού που υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο δεν επιχορηγείται και μπορεί να καλυφθεί στις υφιστάμενες επιχειρήσεις (α) με πρόσθετη καταβολή μετρητών προς αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας, (β) με πρόσθετο τραπεζικό επενδυτικό δάνειο και (γ) με χρήση υφισταμένων διαθεσίμων της εταιρείας εάν αυτό δε δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία της. Δε θεωρείται αποδεκτή πηγή χρηματοδότησης η πίστωση του προμηθευτή, καθότι κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης θα πρέπει 31

32 να έχει εξοφληθεί το σύνολο των δαπανών του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου. Οι αναφερόμενες πηγές άντλησης των Λοιπών Κεφαλαίων πρέπει να είναι συμβατές με τα σχετικά τυπικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται (τεκμηρίωση ίδιας συμμετοχής, έγκριση τραπεζικού δανείου, οικονομική κατάσταση υφιστάμενης επιχείρησης). 16. Πηγές κάλυψης ίδιας συμμετοχής Περιγράψτε με σαφήνεια τους τρόπους με τους οποίους θα καλύψετε την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή της προτεινόμενης επένδυσης. Δηλώνονται αναλυτικά για κάθε ένα από τους συμμετέχοντες στο φορέα της επένδυσης οι πηγές από τις οποίες θα αντλήσει τα κεφάλαια για την εισφορά του μεριδίου του στο ποσό της ίδιας συμμετοχής σε μετρητά (τραπεζικές καταθέσεις, ρευστοποίηση χρεογράφων, διαθέσιμα σε περίπτωση που ο συμμετέχον είναι άλλη επιχείρηση κ.λπ.) Τα αναφερόμενα στο πίνακα αυτό πρέπει να είναι συμβατά και να συσχετισθούν με τα παραστατικά, που υποβάλλονται ως τυπικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής. 17 Συμβολή στην απασχόληση (I) Υφιστάμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά την τελευταία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση Α. Προσωπικό που απασχολείται στην επιχείρηση Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο φορέας της επένδυσης είναι υφιστάμενη επιχείρηση με μία τουλάχιστον πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση. Συμπληρώνεται ο αριθμός των εργαζομένων μόνιμης και πλήρους απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση της τελευταίας πλήρους κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης. Σε περίπτωση εργαζομένων εποχιακής απασχόλησης, υπολογίζεται το ισοδύναμο σε ετήσια βάση Σε αυτά προστίθεται και ο αριθμός των απασχολούμενων μερικής απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση οι οποίοι μετατρέπονται σε ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης. Π.χ.: Αριθμός Εργαζομένων Αριθμός ωρών που απασχολούνται ημερησίως Αριθμός ημερών που απασχολούνται μηνιαίως Μήνες απασχόλησης Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης Σύνολο Υφιστάμενων Θέσεων απασχόλησης 2x(4/8)x(12/25)x (5/12) = 0,5 4x(3/8)x(25/25)x (6/12) = 0,75 Σύνολο 6,25 Άθροισμα του προσωπικού πλήρους, εποχιακής και μερικής απασχόλησης π.χ. 6,25 (ΙΙ) Θέσεις Απασχόλησης που θα δημιουργηθούν από την πραγματοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης 32

33 Β. Νέες Θέσεις Απασχόλησης (υπολογισμένες σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης όπως και το σημείο Α) (ΙΙΙ) Συνολικές Θέσεις Απασχόλησης μετά την υλοποίηση της επένδυσης (Α+Β) Οι νέες θέσεις εργασίας αφορούν στον αριθμό των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν στην επιχείρηση πέραν των υφισταμένων, ως αποτέλεσμα της ενισχυόμενης επένδυσης. Τα στοιχεία των νέων θέσεων απασχόλησης που θα παρατεθούν στο συγκεκριμένο πεδίο πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Υπεύθυνη δήλωση του Άρθρου 8 του Ν1599/1986 που υποβάλλεται ως τυπικό δικαιολογητικό. Σύμφωνα με σχετικό όρο της εγκριτικής απόφασης ο φορέας είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τις δηλούμενες νέες θέσεις απασχόλησης για μία διετία από την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης. Ως απασχολούμενοι νοούνται οι εργαζόμενοι μόνιμης και πλήρους απασχόλησης ή το ισοδύναμό τους σε περίπτωση μερικής ή εποχιακής απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση. Οι υπολογισμοί και η αναγωγή του αριθμού σε ετήσια βάση γίνονται σύμφωνα με το (Α), αυτού του Πίνακα. Άθροισμα του συνόλου Υφιστάμενων Θέσεων απασχόλησης και των Νέων Θέσεων Απασχόλησης 18. Επιχειρησιακός και Τεχνικός Σχεδιασμός της πρότασης α. Νέες θέσεις απασχόλησης Πως τεκμηριώνεται ο αριθμός των νέων θέσεων απασχόλησης που προβλέπεται να δημιουργηθούν από την πραγματοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης Αναφέρεται η τεκμηρίωση του αριθμού των νέων θέσεων απασχόλησης που θα δημιουργηθούν από την πραγματοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης. Για κάθε μία από τις νέες θέσεις, δίνεται επαρκής περιγραφή του αντικειμένου εργασίας, το οποίο πρέπει να σχετίζεται με την προτεινόμενη επένδυση (π.χ. χειριστής προγράμματος Α, κ.λπ.) καθώς και η ειδικότητα του ατόμου που θα απασχοληθεί. Επιπροσθέτως αιτιολογείται η ανάγκη δημιουργίας νέας θέσης για την εν λόγω εργασία (π.χ. ανάγκη για κάποια νέα ειδικότητα, αύξηση συγκεκριμένων εργασιών κ.λπ.). β. Προοπτικές της επένδυσης Περιγραφή και τεκμηρίωση προοπτικών επένδυσης με βάση τις συνθήκες του κλάδου και της αγοράς Αναφέρονται οι εκτιμήσεις του φορέα για τη θέση και τους στόχους της επιχείρησης, τις προοπτικές ανάπτυξης μετά την πραγματοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης, σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς στην οποία απευθύνεται, την αλλαγή των απαιτήσεων των πελατών, τη διαμόρφωση των συνθηκών ανταγωνισμού κ.λπ. 33

34 γ. Συμβολή στη διαφοροποίηση των διαδικασιών στην επιχείρηση Αναφέρονται οι ενέργειες της επιχείρησης οι οποίες έχουν ήδη αναληφθεί ή προγραμματίζονται με βάση τις επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών που κατά οποιαδήποτε έννοια διαφοροποιούν τις διδικασίες μέσα στιην επιχείρηση. 19. Καινοτομία της Επένδυσης Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην ίδια την επιχείρηση, μέσα από την αυτοματοποίηση του τρόπου εργασίας, αλλά και την αλλαγή των εσωτερικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που ο φορέας θεωρεί ότι το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο έχει καινοτομικό χαρακτήρα το αναφέρει στο σημείο αυτό και αιτιολογεί την καινοτομία που εισάγει στις διαδικασίες της επιχείρησης του. Για το σκοπό αυτό ο φορέας υποβάλλει υποστηρικτικά στοιχεία (κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες, δημοσιεύματα σε τεχνικά περιοδικά κ.λπ.). 20. Συμβολή της επένδυσης στην τοπική ανάπτυξη Περιγράψτε και τεκμηριώστε τυχόν συμβολή της προτεινόμενης επένδυσης στην τοπική ανάπτυξη. Εφόσον ο φορέας θεωρεί ότι το επενδυτικό σχέδιο έχει ουσιώδη συμβολή στην τοπική ανάπτυξη με την δημιουργία ψηφιακού περιβάλλοντος και προϊόντων-υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής, το αναφέρει και το τεκμηριώνει στον Πίνακα

35 21. Χρονοδιάγραμμα Αναφέρονται οι δραστηριότητες που προγραμματίζει ο φορέας προκειμένου να υλοποιήσει και θέσει σε λειτουργία την επένδυση κατά φάσεις. Παράδειγμα Σε μία επενδυτική πρόταση που περιλαμβάνει τις επιλέξιμες ενέργειες: 1. Εγκατάσταση server 2. Εξορθολογισμός, εκσυγχρονισμός υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης 4. Ανάπτυξη καινοτομιών πιθανές φάσεις και δραστηριότητες είναι οι εξής: 1η φάση: Μελέτες - Σχέδια, παραμετροποίηση - Επιλογή κατάλληλου λογισμικού 2η φάση: Εκσυγχρονισμός κτιρίων - Κτιριακές παρεμβάσεις 3η φάση: Εγκατάσταση εξοπλισμού - Αγορά και εγκατάσταση soft ware - Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων. Για κάθε μία από τις παραπάνω φάσεις και δραστηριότητες, συμπληρώνονται τα πεδία του Πίνακα 21 αποτυπώνοντας την αλληλουχία και τη χρονική διάρκειά τους. 22. Τεκμηρίωση του Χρονοδιαγράμματος Αναφέρονται διευκρινίσεις και ειδικές παρατηρήσεις που να τεκμηριώνουν τη δυνατότητα υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Πίνακα 21. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ή Υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπός της. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 35

36 ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Υφιστάμενες επιχειρήσεις Ειδικό σήμα της Δ/νσης Τουρισμού της αρμόδιας Περιφέρειας σε ισχύ (η σε περίπτωση ανανέωσης ή έκδοσης νέου σήματος βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Δ/νσης Τουρισμού, ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση έχει υποβάλλει εμπρόθεσμα τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση ή έκδοση αυτού) προκειμένου για ξενοδοχεία, camping και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα. 5. Προδιαγραφές και στοιχεία κόστους προτεινόμενων επενδύσεων 6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα επένδυσης, με τις ακόλουθες σχετικές διατυπώσεις: Προσφορές, προτιμολόγια, ενημερωτικά έντυπα (prospectus), τα οποία αφορούν στα προτεινόμενα επενδυτικά έργα (κτιριακά, εξοπλισμός, λογισμικό, δικαιώματα τεχνογνωσίας, κλπ.) ταξινομημένα /αριθμημένα βάσει του Πίνακα ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ του Ερωτηματολογίου. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στο φάκελο της υποβαλλόμενης πρότασης είναι αληθή. 1. Δήλωση ότι η επενδυτική πρόταση δεν έχει ενισχυθεί και σε περίπτωση υπαγωγής της δεν θα ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής. 2. Δήλωση περί του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής (σύμφωνα με την οποία θα διατυπωθεί και ο σχετικός όρος της απόφασης υπαγωγής). Σε περίπτωση που η ίδια συμμετοχή πρόκειται να καλυφθεί με φορολογηθέντα αποθεματικά να δηλώνεται ότι αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής σε άλλο ενισχυόμενο πρόγραμμα 3. Εάν η εταιρία δεν υφίσταται και υπάρχει υποχρέωση από τον Νόμο για σύστασή της, δηλώνεται η νομική μορφή και η σύνθεση του κεφαλαίου της. 4. Δήλωση σχετικά με το κριτήριο ανεξαρτησίας της επιχείρησης, με την οποία βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση: α) απασχολεί λιγότερους από πενήντα (50) εργαζόμενους, β) έχει ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ ( ) και ετήσιο συνολικό ενεργητικό μικρότερων των πέντε εκατομμυρίων ευρώ ( ) και γ) δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25% ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, σε μία επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στα προαναφερόμενα υπό α) και β) 36

37 χαρακτηριστικά. Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" 1. Στοιχεία πιστοποίησης του φορέα επένδυσης Μόνο για υφιστάμενες επιχειρήσεις 5. Τα επίσημα στοιχεία που αφορούν τη νόμιμη υπόσταση της εταιρίας (καταστατικό της με τις τυχόν τροποποιήσεις του και σχετικά ΦΕΚ δημοσίευσης ή ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης νόμιμα δημοσιευμένο) και στοιχεία της εταιρικής/ μετοχικής της σύνθεσης (Βιβλίο μετόχων/ εταίρων ή πρακτικά πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης αυτών). Σε περίπτωση που ο φορέας της επένδυσης λειτουργεί με τη μορφή ατομικής επιχείρησης απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύματος του επιχειρηματία. 2. Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηματοδοτικό σχήμα της πρότασης) 3. Οικονομικά και λοιπά στοιχεία του φορέα επένδυσης Τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής Έγκριση τράπεζας για τη χορήγηση δανείου, στην οποία θα αναφέρονται οι βασικοί όροι χορήγησής του, όπως: Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης το ύψος του εγκεκριμένου δανείου η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του το επιτόκιο οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του. Α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις Α1) Δημοσιευμένοι ισολογισμοί ή επικυρωμένα από την επιχείρηση αντίγραφα ισολογισμών των τριών τελευταίων χρήσεων για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας. Επίσης για τις επιχειρήσεις αυτές το τελευταίο επίσημο ισοζύγιο του έτους 2003 και το ισοζύγιο του ίδιου μηνός του προηγούμενου έτους Σε περίπτωση ύπαρξης υπερδωδεκάμηνης χρήσης ή όταν δεν υφίστανται οικονομικά στοιχεία πλήρους χρήσης, προσκομίζονται τα απαιτούμενα ισοζύγια για τον προσδιορισμό συγκρίσιμων οικονομικών μεγεθών κατ έτος. Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων καθώς και των εντύπων Ε3 και Ε9 των τριών τελευταίων ετών και αντίγραφα των προσωρινών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την χρήση 2003 για τις 37

38 επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας. Σε περίπτωση μη υποβολής των εν λόγω δηλώσεων, για την περίοδο που η επιχείρηση δεν είχε υποχρέωση υποβολής ΦΠΑ, υποβάλλεται αντίγραφο της τελευταίας σελίδας των τηρουμένων βιβλίων της περιόδου αυτής, όπου φαίνονται τα αθροιστικά ποσά της περιόδου. Α2) Για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν στο φορέα της επένδυσης επίσημους ισολογισμούς ή αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων και των εντύπων Ε3 αυτών κατά περίπτωση, για τα τρία τελευταία έτη. Α3) Έκθεση της δραστηριότητας (προφίλ) των εταιρειών που τυχόν συμμετέχουν στο φορέα της επένδυσης. Α4) Βιογραφικό σημείωμα των βασικών μετόχων/ φυσικών προσώπων του φορέα της επένδυσης συνοδευόμενο από πιστοποιητικά τεκμηρίωσης των γνώσεων και της εμπειρίας αυτών. Α5) Για τους μετόχους του φορέα στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας διάθεσης του δηλούμενου χρηματικού ποσού για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής (βεβαιώσεις εξάμηνης κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, βεβαιώσεις κατοχής ομολόγων κλπ). Α6) Σε περιπτώσεις επέμβασης επί ακινήτων, συμβόλαιο κτίσης επί ακινήτου και πρόσφατο πιστοποιητικό μεταγραφής ή το Ε9 από το οποίο προκύπτει η κυριότητα του ακινήτου. Σε περιπτώσεις μακροχρόνιων μισθώσεων (10ετία) προσκόμιση σχετικών μισθωτηρίων, θεωρημένων από την εφορία και σε περιπτώσεις παραχώρησης χρήσης του ακινήτου ή σύστασης επικαρπίας πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και παραίτηση από την άσκηση της χρήσης του κυρίου. Β. Νέες υπό σύσταση επιχειρήσεις Όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός του Α1. 4. Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού Υφιστάμενες επιχειρήσεις Αντίγραφο Τελευταίας θεωρημένης κατάστασης Επιθεώρησης Εργασίας έτους 2003 ή αντίγραφο κατάστασης ΙΚΑ τελευταίου διμήνου λειτουργίας εντός του 2003, προκειμένου για επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας. 5. Άδεια λειτουργίας 6. Ειδικό σήμα της Δ/νσης Τουρισμού της αρμόδιας Περιφέρειας σε ισχύ (η σε περίπτωση ανανέωσης ή 38

39 έκδοσης νέου σήματος βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Δ/νσης Τουρισμού, ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση έχει υποβάλλει εμπρόθεσμα τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση ή έκδοση αυτού) προκειμένου για ξενοδοχεία, camping και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα. 6. Προδιαγραφές και στοιχεία κόστους προτεινόμενων επενδύσεων 7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα επένδυσης, με τις ακόλουθες σχετικές διατυπώσεις: Προσφορές, προτιμολόγια, ενημερωτικά έντυπα (prospectus), τα οποία αφορούν στα προτεινόμενα επενδυτικά έργα (κτιριακά, εξοπλισμός, λογισμικό, δικαιώματα τεχνογνωσίας, κλπ.) ταξινομημένα /αριθμημένα βάσει του Πίνακα ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ του Ερωτηματολογίου. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στο φάκελο της υποβαλλόμενης πρότασης είναι αληθή. 7. Δήλωση ότι η επενδυτική πρόταση δεν έχει ενισχυθεί και σε περίπτωση υπαγωγής της δεν θα ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής. 8. Δήλωση περί του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής (σύμφωνα με την οποία θα διατυπωθεί και ο σχετικός όρος της απόφασης υπαγωγής). Σε περίπτωση που η ίδια συμμετοχή πρόκειται να καλυφθεί με φορολογηθέντα αποθεματικά να δηλώνεται ότι αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής σε άλλο ενισχυόμενο πρόγραμμα 9. Εάν η εταιρία δεν υφίσταται και υπάρχει υποχρέωση από τον Νόμο για σύστασή της, δηλώνεται η νομική μορφή και η σύνθεση του κεφαλαίου της. 10.Δήλωση σχετικά με το κριτήριο ανεξαρτησίας της επιχείρησης, με την οποία βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση: α) απασχολεί λιγότερους από πενήντα (50) εργαζόμενους, β) έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που μικρότερο των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ ( ) και ετήσιο συνολικό ενεργητικό μικρότερο των πέντε εκατομμύρια ευρώ ( ) και γ) δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25% ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, σε μία επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στα προαναφερόμενα υπό α) και β) χαρακτηριστικά. 39

40 Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ" 7. Στοιχεία πιστοποίησης του φορέα επένδυσης Μόνο για υφιστάμενες επιχειρήσεις 11.Τα επίσημα στοιχεία που αφορούν τη νόμιμη υπόσταση της εταιρίας (καταστατικό της με τις τυχόν τροποποιήσεις του και σχετικά ΦΕΚ δημοσίευσης ή ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης νόμιμα δημοσιευμένο) και στοιχεία της εταιρικής/ μετοχικής της σύνθεσης (Βιβλίο μετόχων/ εταίρων ή πρακτικά πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης αυτών). Σε περίπτωση που ο φορέας της επένδυσης λειτουργεί με τη μορφή ατομικής επιχείρησης απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύματος του επιχειρηματία. 8. Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηματοδοτικό σχήμα της πρότασης) 9. Οικονομικά και λοιπά στοιχεία του φορέα επένδυσης Τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής Έγκριση τράπεζας για τη χορήγηση δανείου, στην οποία θα αναφέρονται οι βασικοί όροι χορήγησής του, όπως: Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης το ύψος του εγκεκριμένου δανείου η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του το επιτόκιο οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του. Α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις Α1) Δημοσιευμένοι ισολογισμοί ή επικυρωμένα από την επιχείρηση αντίγραφα ισολογισμών των τριών τελευταίων χρήσεων για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας. Επίσης για τις επιχειρήσεις αυτές το τελευταίο επίσημο ισοζύγιο του έτους 2003 και το ισοζύγιο του ίδιου μηνός του προηγούμενου έτους Σε περίπτωση ύπαρξης υπερδωδεκάμηνης χρήσης ή όταν δεν υφίστανται οικονομικά στοιχεία πλήρους χρήσης, προσκομίζονται τα απαιτούμενα ισοζύγια για τον προσδιορισμό συγκρίσιμων οικονομικών μεγεθών κατ έτος. Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων καθώς και των εντύπων Ε3 και Ε9 των τριών τελευταίων ετών και αντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την χρήση 2003 για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας. Σε περίπτωση μη υποβολής των εν λόγω δηλώσεων, για την περίοδο που η επιχείρηση δεν είχε υποχρέωση υποβολής ΦΠΑ, υποβάλλεται αντίγραφο της τελευταίας σελίδας 40

41 των τηρουμένων βιβλίων της περιόδου αυτής, όπου φαίνονται τα αθροιστικά ποσά της περιόδου. Α2) Για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν στο φορέα της επένδυσης επίσημους ισολογισμούς ή αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων και των εντύπων Ε3 αυτών κατά περίπτωση, για τα τρία τελευταία έτη. Α3) Έκθεση της δραστηριότητας (προφίλ) των εταιρειών που τυχόν συμμετέχουν στο φορέα της επένδυσης. Α4) Βιογραφικό σημείωμα των βασικών μετόχων/ φυσικών προσώπων του φορέα της επένδυσης συνοδευόμενο από πιστοποιητικά τεκμηρίωσης των γνώσεων και της εμπειρίας αυτών. Α5) Για τους μετόχους του φορέα στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας διάθεσης του δηλούμενου χρηματικού ποσού για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής (βεβαιώσεις εξάμηνης κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, βεβαιώσεις κατοχής ομολόγων κλπ). Α6) Σε περιπτώσεις επέμβασης επί ακινήτων, συμβόλαιο κτίσης επί ακινήτου και πρόσφατο πιστοποιητικό μεταγραφής ή το Ε9 από το οποίο προκύπτει η κυριότητα του ακινήτου. Σε περιπτώσεις μακροχρόνιων μισθώσεων (10ετία) προσκόμιση σχετικών μισθωτηρίων, θεωρημένων από την εφορία και σε περιπτώσεις παραχώρησης χρήσης του ακινήτου ή σύστασης επικαρπίας πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και παραίτηση από την άσκηση της χρήσης του κυρίου. Β. Νέες υπό σύσταση επιχειρήσεις Όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός του Α Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού 11. Προδιαγραφές και στοιχεία κόστους προτεινόμενων Υφιστάμενες επιχειρήσεις Αντίγραφο Τελευταίας θεωρημένης κατάστασης Επιθεώρησης Εργασίας έτους 2003 ή αντίγραφο κατάστασης ΙΚΑ ενός συνεχούς διμήνου λειτουργίας εντός του 2003, προκειμένου για επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας. Προσφορές, προτιμολόγια, ενημερωτικά έντυπα (prospectus), τα οποία αφορούν στα προτεινόμενα επενδυτικά έργα (κτιριακά, εξοπλισμός, λογισμικό, δικαιώματα τεχνογνωσίας, κλπ.) ταξινομημένα 41

42 επενδύσεων /αριθμημένα βάσει του Πίνακα ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ του Ερωτηματολογίου. 12. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα επένδυσης, με τις ακόλουθες σχετικές διατυπώσεις: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στο φάκελο της υποβαλλόμενης πρότασης είναι αληθή. 12.Δήλωση ότι η επενδυτική πρόταση δεν έχει ενισχυθεί και σε περίπτωση υπαγωγής της δεν θα ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής. 13.Δήλωση περί του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής (σύμφωνα με την οποία θα διατυπωθεί και ο σχετικός όρος της απόφασης υπαγωγής). Σε περίπτωση που η ίδια συμμετοχή πρόκειται να καλυφθεί με φορολογηθέντα αποθεματικά να δηλώνεται ότι αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής σε άλλο ενισχυόμενο πρόγραμμα 14.Εάν η εταιρία δεν υφίσταται και υπάρχει υποχρέωση από τον Νόμο για σύστασή της, δηλώνεται η νομική μορφή και η σύνθεση του κεφαλαίου της. 15.Δήλωση σχετικά με το κριτήριο ανεξαρτησίας της επιχείρησης, με την οποία βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση: α) απασχολεί λιγότερους από πενήντα (50) εργαζόμενους, β) έχει ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ ( ) και ετήσιο συνολικό ενεργητικό μικρότερων των πέντε εκατομμυρίων ευρώ ( ) και γ) δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25% ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, σε μία επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στα προαναφερόμενα υπό α) και β) χαρακτηριστικά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ H ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Α/Α 42

43 Α/Α Στοιχεία πιστοποίησης της νόμιμης υπόστασης του φορέα επένδυσης Στοιχεία έγκρισης δανείου πιστοποίησης Α.Ε, Ε.Π.Ε.: Σχετικό ΦΕΚ δημοσίευσης και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εταιρικής / μετοχικής σύνθεσης (αντίγραφο των σελίδων του βιβλίου εταίρων / μετόχων όπου αναγράφεται η εταιρική / μετοχική σύνθεση, θεωρημένο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο με ημερομηνία την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης ή/και απόσπασμα πρακτικών τελευταίας Γ.Σ. μετόχων / εταίρων) Ο.Ε., Ε.Ε.: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης νόμιμα δημοσιευμένο και θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι εξακολουθεί να είναι διαχειριστής της εταιρίας και ότι η εταιρική σύνθεση όπως προκύπτει από το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης, ισχύει. Ατομικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος του επιχειρηματία. Καταρχήν εκδήλωση ενδιαφέροντος Πιστωτικού Ιδρύματος για τη χορήγηση δανείου, στην οποία θα αναφέρονται οι βασικοί όροι χορήγησής του. 3. (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηματοδοτικό σχήμα της πρότασης) Οικονομικά και λοιπά στοιχεία του φορέα επένδυσης 1. Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας Δημοσιευμένοι ισολογισμοί και πίνακας αποτελεσμάτων χρήσης για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή επικυρωμένα από το διαχειριστή της επιχείρησης αντίγραφα ισολογισμών για Ο.Ε, Ε.Ε. και Ατομικές Επιχειρήσεις, των τεσσάρων τελευταίων κλεισμένων οικονομικών χρήσεων (όταν τελευταία πλήρης οικονομική χρήση είναι κλεισμένη) ή των τριών τελευταίων κλεισμένων οικονομικών χρήσεων (όταν τελευταία πλήρης οικονομική χρήση δεν είναι κλεισμένη). Επίσης, για τις επιχειρήσεις αυτές, το επίσημο ισοζύγιο της τελευταίας πλήρους οικονομικής χρήσης, όταν η τελευταία πλήρης οικονομική χρήση δεν είναι κλεισμένη. Σε περίπτωση ύπαρξης υπερδωδεκάμηνης χρήσης, ή όταν δεν υφίστανται οικονομικά στοιχεία πλήρους χρήσης προσκομίζονται τα απαιτούμενα ισοζύγια για τον προσδιορισμό συγκρίσιμων οικονομικών μεγεθών κατ έτος. Αντίγραφο του εντύπου Ε3 των τεσσάρων τελευταίων κλεισμένων οικονομικών χρήσεων (όταν τελευταία πλήρης οικονομική χρήση είναι κλεισμένη) ή των τριών τελευταίων κλεισμένων οικονομικών χρήσεων (όταν τελευταία πλήρης οικονομική χρήση δεν είναι κλεισμένη). 2. Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία B κατηγορίας Αντίγραφο του εντύπου Ε3 των τεσσάρων τελευταίων κλεισμένων οικονομικών χρήσεων (όταν τελευταία πλήρης οικονομική χρήση είναι κλεισμένη) ή των τριών τελευταίων κλεισμένων οικονομικών χρήσεων (όταν τελευταία πλήρης οικονομική χρήση δεν είναι κλεισμένη). Αντίγραφα των υποβαλλόμενων περιοδικών ή εφόσον υπάρχουν, συγκεντρωτικών δηλώσεων ΦΠΑ της τελευταίας πλήρους οικονομικής χρήσης, όταν η τελευταία πλήρης οικονομική χρήση δεν είναι κλεισμένη ή/και όταν δεν υφίσταται πλήρης χρήση 4. Στοιχεία των εταίρων / μετόχων του φορέα επένδυσης 3. Για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία και για τις επιχειρήσεις που πληρώνουν φόρο με ειδικό τρόπο (ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, διαμερίσματα και Camping): Ε1 της τελευταίας κλεισμένης χρήσης (εφόσον είναι ατομικές) και Ε5 για τις ΟΕ και ΕΕ καθώς και αποδεικτικό καταβολής του φόρου (δήλωση) Α) Όταν οι εταίροι / μέτοχοι είναι Φυσικά πρόσωπα: Αντίγραφο του θεωρημένου Ε1 του πιο πρόσφατου οικονομικού έτους που 43

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ METAΠOIHΣH ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ METAΠOIHΣH ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ 5 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 41 ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ 5 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 45 ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Α.Ε., Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ εκπροσώπησης καθώς και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εταιρικής / µετοχικής σύνθεσης (αντίγραφο των σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου τ

1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου τ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1 1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Προς Φορέας της Επένδυσης Διεύθυνση Οδός Αριθμός : Πόλη : Ταχ. Κωδικός : Νομός : Τηλέφωνο : Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Υποκατάστημα Σας υποβάλλουμε επενδυτική

Διαβάστε περισσότερα

Επιδότηση Μικρών Επιχειρήσεων έως και 65% σε όλους τους παραδοσιακούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας

Επιδότηση Μικρών Επιχειρήσεων έως και 65% σε όλους τους παραδοσιακούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας Επιδότηση Μικρών Επιχειρήσεων έως και 65% σε όλους τους παραδοσιακούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη νέα Δράση επιδότησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (σύμφωνα με την υπ.αρ. 3357/ΕΥΣ 1338/27-01-2011). Ενίσχυση ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το Παράρτημα υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας με το οποίο αιτείται τη μεταβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Φεβρουάριος 2012 Περιεχόμενα Επισκόπηση Αιτήματος Ολοκλήρωσης... 3 Γενικά Στοιχεία... 3 Γ.2 Παραστατικά Δαπανών... 8 Βεβαιώσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΣΤΟΧΟΣ Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-SECURITY (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-SECURITY (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-SECURITY (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) Προϋποθέσεις και Όροι Επιλεξιμότητας - Δικαιούχοι Δράσης Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι επιχειρήσεις ανεξάρτητα της νομικής μορφής τους (όχι ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικό/επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan)

Επενδυτικό/επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan) Επενδυτικό/επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan) Περιεχόμενα επενδυτικού /επιχειρηματικού (business plan) σχεδίου υποψήφιου δανειολήπτη (το παρόν συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το αίτηµα για µεταβίβαση της άδειας υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας µε το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΣΚΟΠΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούνιος 2012 : Οδηγίες συμπλήρωσης αιτήματος ολοκλήρωσης Περιεχόμενα Ηλεκτρονική επεξεργασία και υποβολή Αιτήματος Ολοκλήρωσης....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Φ-3. Παράρτηµα. - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου. - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Φ-3. Παράρτηµα. - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου. - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας Παράρτηµα - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας 12 13 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΗΣ «DIGI-CONTENT» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2010 Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ DIGI CONTENT «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τοµέα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1. Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας; Οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται αποκλειστικά στην Ειδική Υπηρεσία ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) Η συμπλήρωση της αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών που υλοποιεί ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ στο

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων»

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Εισηγητής: Γρηγόρης Καλαμακίδης Αντιπρόεδρος και Διευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενίσχυση Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013 Στόχος του Προγράμματος Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις)

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή / και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ελκυστικούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ. Η ράση χρηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 1 Α) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ) : 1. ελτίο ανεργίας του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (1 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2 . ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές B-Economics Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της δράσης Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο τομέα της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ή ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ), σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς επιδότηση στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

(ΚΩΔ: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς

(ΚΩΔ: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT)

Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT) Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT) Δικαιούχοι του Προγράμματος JEREMIE II Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης Απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α- ΑΝΕΡΓΟΙ Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 1. Έντυπο υποβολής με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης. 2. Α) Δελτίο ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1013687/164/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1024 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αθήνα, 22-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: 67145 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ» ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 1. Οι δαπάνες για κατασκευή (ανέγερση) αποθήκης είναι επιλέξιµες; Οι δαπάνες για κατασκευή αποθήκης όπως και γενικότερα δαπάνες ανέγερσης κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. 1. Εκσυγχρονισμός Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. 1. Εκσυγχρονισμός Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ για τον Εκσυγχρονισμό Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής (Ψαροταβέρνες) Για Εσωτερική Χρήση Αριθμός Πρόσκλησης Παραλαβής: Σφραγίδα Ομάδας: Υπογραφή Εκπροσώπου Ομάδας:

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» -ΤΑΝΕ- Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» -ΤΑΝΕ- Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» -ΤΑΝΕ- Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης Ημερομηνία:././201.. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΑΦΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. 2106/18.1.2013 Καθορισµός των δικαιολογητικών για τον έλεγχο των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του ν.3908/2011 καθώς και των επενδύσεων ή και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Digi - Retail» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα για τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) των τοµέων της

Διαβάστε περισσότερα

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούλιος 2014 Περιεχόμενα 1 Δήλωση Ολοκλήρωσης - Γενική Διαδικασία... 3 1.1 Καταληκτική Ημερομηνία Hλεκτρονικής Yποβολής Δήλωσης Ολοκλήρωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) Α1α Συµπληρώνεται από νοµικά πρόσωπα Στοιχεία σύµβασης (αριθµός, ηµερ/νία κ.λ.π.) (Προαιρετικά) Α1β Επωνυµία εταιρείας : A1γ Διακριτικός τίτλος : A1δ A1ε A1στ Α1ζ Α1η ΑΦΜ: Έδρα εταιρείας: (Προαιρετικά)

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης Σύμβουλοι ανάπτυξης ικαιούχοι Ενισχύσεων Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με

Διαβάστε περισσότερα

του ποσού αυτού; 4. Ποιο είναι το τρέχον κόστος εξυπηρέτησης των υφιστάµενων δανειακών µου υποχρεώσεων;

του ποσού αυτού; 4. Ποιο είναι το τρέχον κόστος εξυπηρέτησης των υφιστάµενων δανειακών µου υποχρεώσεων; ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ 1. Ποιες είναι οι ανάγκες της επιχείρησης µου που θα καλυφθούν µε δάνειο, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 70% ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΚΑΔ: 49.4) ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 180.000 ΣΚΟΠΟΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ. Συντελεστής στάθμισης. τιμή 0-4. 0-3 Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ. Συντελεστής στάθμισης. τιμή 0-4. 0-3 Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4 "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών" ΜΕΤΡΟ : 4.1 Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών Δράση 1: Ιδιωτικές επενδύσεις για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Κάθε νέος πελάτης που επιθυμεί να ανοίξει κωδικό στην εταιρεία μας θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας προκειμένου να του δοθεί αρχικά το πακέτο προσυναλλακτικής διαφάνειας για την

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005.

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005. ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Ο A ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΏΘΗΣΗ (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 2.4 «Περιφερειακά Πληροφοριακά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 Η όλη διαδικασία ταξινομείται σε τρία (3) στάδια: I) Το

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 1. ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα,.2012 ΑΠ:. Δ2/A/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ EΠOΠTEIAΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά (Μέτρων 123a, 311,312, 313-5, 313-6, 313-8):

Α. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά (Μέτρων 123a, 311,312, 313-5, 313-6, 313-8): Α. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά (Μέτρων 123a, 311,312, 313-5, 313-6, 313-8): Τα δικαιολογητικά της ομάδας αυτής αποτελούν τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και η έλλειψή τους από το φάκελο υποψηφιότητας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΣΠΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: : 01/09/ /1 /12/2009/2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΣΠΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: : 01/09/ /1 /12/2009/2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: : 01/09/2009 18/1 /12/2009/2009 Προϋποθέσεις & Επιλέξιμοι κλάδοι δραστηριότητας Υφιστάμενες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. Το παρόν έντυπο και οι πίνακες (1 και 2) θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή Δισκέτα)

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. Το παρόν έντυπο και οι πίνακες (1 και 2) θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή Δισκέτα) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/5636/0025/13-07-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Πρόγραμμα «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την Κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΕ/ΠΜΕ)» Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 96. Σε μία υπό σύσταση επιχείρηση O.E. η οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1. Γενική Επιχειρηματικότητα Αφορά: το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που δύναται να υπαχθούν στις διατάξεις του 3908/2011 και δεν εντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Θέλεις να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση περιορίζοντας το ρίσκο και αξιοποιώντας κάθε δυνατή χρηματοδότηση; Προκηρύχθηκε το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΡΑΣΗ 2. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΡΑΣΗ 2. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΡΑΣΗ 2 Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά Δικαιολογητικά Υπογεγραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της 3 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της 3 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος. ΕΡ: Σχετικά με την επιλεξιμότητα των κλάδων που αφορούν τις δράσεις L312-1, L312-2 και L312-3 έχετε αναρτήσει ενδεικτικό πίνακα επιλέξιμων κλάδων. Ήθελα να ρωτήσω αν αποτελεί επιλέξιμο ΚΑΔ το 20.59.59.01

Διαβάστε περισσότερα

Οι πιο συχνές ερωτήσεις σας

Οι πιο συχνές ερωτήσεις σας Οι πιο συχνές ερωτήσεις σας 1. Σε περίπτωση που µία επιχείρηση υποβάλει αίτηση για ένταξη στη δράση και κατά την προηγούµενη διαχειριστική χρήση δεν απασχολούσε προσωπικό και ως εκ τούτου δεν υποχρεούταν

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα