ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

2 Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά Έκθεση Πεπραγμένων 2011, 2012, 2013 Εισαγωγικό σημείωμα Από τη φύση της, η πρόοδος είναι μια συγκριτική διαδικασία: συγκρίνουμε το χτες με το σήμερα, το πριν με το μετά και - μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης αποφαινόμαστε για το αν υπάρχει πρόοδος, στασιμότητα ή επιδείνωση σε σχέση με το χτες. Απαραίτητο στοιχείο για τη σωστή αξιολόγηση ενός φορέα αποτελούν τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του παραχθέντος έργου σε σχέση με τις θεσμικές υποχρεώσεις του φορέα. Συνεπώς, για να μπορέσει ο πολίτης να κρίνει την ποιότητα και την πληρότητα του έργου ενός κοινωνικό-διοικητικού φορέα πρέπει να γνωρίζει το θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή τις αρμοδιότητες και τους περιορισμούς λειτουργίας, αυτού του φορέα. Από αυστηρά νομοθετικής πλευράς, το πλαίσιο λειτουργίας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (και των συνιστωσών Περιφερειακών Ενοτήτων) καθορίζονται από το νόμο 3852/ 2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Βεβαίως η εφαρμογή στην πράξη ενός τέτοιου νόμου είναι μια δυναμική διεργασία που ξεπερνά, κατά πολύ, το αρχικό γενικόλογο κείμενο ενός νόμου. Σε όλες σχεδόν τις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού ασκούν ένα ευρύτατο φάσμα αρμοδιοτήτων οι οποίες εντάσσονται στους Τομείς που δείχνει ο επόμενος πίνακας: Πίνακας των βασικών τομέων αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1. Αθλητισμός 2. Αστική κινητικότητα 3. Ασφάλεια 4. Οικονομία 5. Παιδεία 6. Περιβάλλον 7. Πολιτισμός 8. Πρόνοια 9. Υγεία 10. Ψυχαγωγία 2

3 Βεβαίως, ο πίνακας αυτός δεν αναδεικνύει ούτε το εύρος ούτε το βάθος των αρμοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης. Οι αναφερόμενοι τομείς αποτελούν σύνθετα πεδία πολιτικής με εμφανείς αλλά και αφανείς προεκτάσεις και αλληλεπιδράσεις. Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει μια ενδεικτική ανάλυση μερικών από τους βασικούς τομείς που βοηθά στο να προσεγγίσουμε το πραγματικό εύρος των αρμοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης. Πίνακας ενδεικτικών αναλύσεων Τομεακών δραστηριοτήτων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Καθαριότητα 1. Βιομηχανία 2. Χρήσεις γης 2. Βιοτεχνία 3. Δίκτυο αποχέτευσης 3. Εμπόριο 4. Δίκτυο ομβρίων 4. Αλιεία 5. Ατμοσφαιρική ρύπανση 5. Γεωργία 6. Οργάνωση ανοικτών χώρων 6. Μεταφορές 7. Πράσινο 7. Απασχόληση 8. Αισθητική 8. Τουρισμός 9. Φυσικοί πόροι 9. Ψυχαγωγία 10. Ηχορρύπανση 10. Κόστος διαβίωσης Ένα σημείο ιδιαίτερης σημασίας είναι η αρμοδιότητα που έχουν οι Περιφέρειες για τη διαχείριση του ΕΣΠΑ. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή διάσταση. Μέσα από την ένταξη στο ΕΣΠΑ έργων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, οι Περιφέρειες παράγουν αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά- έργο για τον πολίτη, κοντά στον πολίτη: Δίκτυα αποχέτευσης, αντιπλημμυρικά έργα, συντήρηση οδικού δικτύου, αναπλάσεις και ένα μεγάλο πλήθος μελετών και έργων των δήμων, γίνονται με εξασφάλιση πόρων και παροχή τεχνικής στήριξης από την Περιφέρεια.

4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ Οι κανόνες για τη σύγχρονη διοίκηση οποιουδήποτε επιπέδου απαιτούν τη Διοίκηση με στόχους. Αυτό σημαίνει ότι κάθε δράση πρέπει να εξυπηρετεί συγκεκριμένο και προκαθορισμένο στόχο. Αυτή η συστηματική στοχοθεσία είναι απαραίτητη πολιτική υποχρέωση της ηγεσίας του φορέα προς τους εντολοδόχους, που στην περίπτωση της Αυτοδιοίκησης είναι ο ίδιος ο λαός. Επιπλέον, η στοχοθεσία αποτελεί προϋπόθεση τόσο για την αναζήτηση και εξασφάλιση όσο και για την αξιοποίηση πόρων. Για το λόγο αυτό, οι φορείς της Αυτοδιοίκησης οφείλουν να προσδιορίζουν στόχους και κατευθύνσεις για τη δράση τους. Η λογική σειρά του προσδιορισμού των στόχων είναι κατά βάση, ο πλήρης σχεδιασμός μιας πορείας, ενός ταξιδιού. Όπως και για τη σωστή προετοιμασία ενός ταξιδιού, χρειάζεται να προσδιοριστούν: Α. ΤΟ ΟΡΑΜΑ: (Πού θέλουμε να πάμε, ο προορισμός μας). Β. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: (Η πορεία, τι πρέπει να κατακτήσουμε/ πετύχουμε για να φτάσουμε στο Όραμα). Γ. ΤΟ ΟΧΗΜΑ: (Οι πολιτικές που ενδείκνυται- για θεσμικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, ιστορικούς κλπ. λόγους - να εφαρμόσουμε). Δ. ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΟΔΗΓΗΜΑ: (Οι αναγκαίες δράσεις) Στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ως βασική της επιδίωξη (ως όραμα) την προαγωγή της Κοινωνικής, Πολιτιστικής και Οικονομικής Προόδου στα πλαίσια της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Με βάση τα ανωτέρω, μπορούμε να επιχειρήσουμε μια κωδικοποίηση των στόχων και των πολιτικών που παρουσιάζουν οι περισσότερες αυτοδιοικητικές παρατάξεις στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες. Η στοχοθεσία ενός Αυτοδιοικητικού φορέα θα μπορούσε να αποτυπωθεί στη φράση: : Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οραματίζεται μια δυναμική και συνεκτική κοινωνία των πολιτών, του πλουραλισμού, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Δηλαδή: 4

5 Α. ΤΟ ΟΡΑΜΑ Θέλουμε να πάμε σε μία κοινωνία όπου οι πολίτες απολαμβάνουν ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης. Θέλουμε να πάμε σε μία συνεκτική, δυναμική και συμμετοχική κοινωνία όπου υπάρχει ισότητα για όλους τους πολίτες στις επιλογές, στις ευκαιρίες, στη συμμετοχή και στις δράσεις. Θέλουμε να πάμε σε μία πλουραλιστική κοινωνία που σέβεται την ατομικότητα και την προσωπικότητα όλων και παρέχει στον πολίτη και τους κοινωνικούς εταίρους πλήθος επιλογών και λύσεων. Θέλουμε να πάμε σε μία κοινωνία Συνευθύνης, όπου η κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική διάσταση των προβλημάτων συνυπολογίζονται στις λύσεις και τις αποφάσεις. Β. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Για να οδηγηθούμε στο παραπάνω όραμα θα πρέπει να επιτύχουμε: Αναβάθμιση και Προστασία του Περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Στήριξη του πολίτη (μέσα σε ένα ασφαλές κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον). Ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής. Σύγχρονη, διαφανή και αποδοτική Διοίκηση. 5

6 Γ. ΟΙ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Για τον Στόχο 1: Πολιτικές: 1α. Παρέμβαση στις πηγές ρύπανσης Αναβάθμιση και Προστασία του Περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής 1β. Προστασία εδάφους και πηγών 1γ. Αναβάθμιση και επέκταση του πράσινου 1δ. Σύγχρονα και επαρκή δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων 1ε. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα φυσικού και δομημένου Περιβάλλοντος 1στ. Ορθολογική χρήση Ενέργειας και φυσικών πόρων 1ζ. Προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος Για τον Στόχο 2: Πολιτικές: Στήριξη του πολίτη (μέσα σε ένα ασφαλές κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον) 2α. Βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων μέσω καλύτερης και πολύπλευρης Παιδείας 2β. Ικανοποιητικές συνθήκες Ασφάλειας για τη ζωή και την περιουσία στο σπίτι, στη δουλειά, στη διασκέδαση και στους ανοικτούς χώρους 2γ. Προστασία της Υγείας των πολιτών 2δ. Στήριξη και προώθηση του Αθλητισμού 2ε. Στήριξη του Πολιτισμού 6

7 Για τον Στόχο 3: Πολιτικές: Ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής 3α. Κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη 3β. Αποδοχή και προστασία της Διαφορετικότητας 3γ. Ανάδειξη των δύσκολων προσωπικών προβλημάτων σε συνολική ευθύνη Για τον Στόχο 4: Σύγχρονη, διαφανής και αποδοτική Διακυβέρνηση Πολιτικές: 4α. Διαφάνεια 4β. Λογοδοσία 4γ. Αποτελεσματικότητα 4δ. Αποδοτικότητα Με βάση την παραπάνω προσέγγιση, η αποτύπωση του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά θα μπορούσε να κωδικοποιηθεί με αναφορά πεπραγμένων σε τέσσερεις βασικούς άξονες: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Όπου ο άξονας Κοινωνία περιλαμβάνει τους τομείς της Πρόνοιας, της Παιδείας, της Υγείας, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Ασφάλειας. 7

8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο χώρος της Κοινωνικής Πολιτικής αποτελεί διεθνώς- έναν από τους σημαντικότερους Τομείς παρέμβασης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Βεβαίως, υπό το πρίσμα της παρούσας οικονομικής συγκυρίας, το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον κάθε πολίτη αλλά και συνολικά για τη χώρα μας. Για λόγους πληρότητας, είναι χρήσιμο να προσεγγίσουμε το θέμα από τρία διαφορετικά σημεία: Το πρώτο σημείο είναι η εντονότατη αναπτυξιακή διάσταση που περιλαμβάνει ο όρος Κοινωνική Πολιτική. Η ταυτόχρονη αναφορά που γίνεται από όλα τα κόμματα στα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην Ελληνική κοινωνία και στην αναζήτηση των ενδεδειγμένων μέτρων ανάπτυξης δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με βασική Αρχή της Βιώσιμης Ανάπτυξης, κάθε σημαντική πολιτική δράση έχει πάντοτε Κοινωνική, Περιβαλλοντική και Οικονομική συνιστώσα. Το δεύτερο σημείο είναι η στενή σχέση εξάρτησης και αλληλοκάλυψης μεταξύ δράσεων Δήμων και Περιφερειών. Στις σύνθετες ανεπτυγμένες κοινωνίες που ζούμε, υπάρχει εντονότατη ώσμωση τόσο μεταξύ της λειτουργίας των διάφορων κοινωνικών εταίρων, όσο και των επιπέδων διοίκησης. Στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ως βασική της επιδίωξη (ως όραμα) την προαγωγή της Κοινωνικής, Πολιτιστικής και Οικονομικής Προόδου στα πλαίσια της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Είναι προφανές πως αυτός είναι και ο σκοπός κάθε δημοκρατικής διακυβέρνησης. Αυτό δεν σημαίνει πως υπάρχει σύγχυση στόχων και επιδιώξεων μεταξύ κεντρικής εξουσίας, Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αντιθέτως: Σύμφωνα με τις βασικές αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η πρόοδος της Κοινωνίας στηρίζεται στην εταιρική σχέση και ο εκσυγχρονισμός στην κοινωνία γίνεται (πρέπει να γίνεται) από πολλές πηγές. Αυτό που είναι κοινωνικά και αναπτυξιακά σημαντικό, είναι ο εκσυγχρονισμός να γίνεται όχι με τη μορφή ανεξάρτητων και ασύνδετων δράσεων αλλά με τη μορφή συγκλινουσών πολιτικών! To τρίτο σημείο που είναι απαραίτητο είναι η σημαντική πολιτιστική διάσταση που έχει το πλαίσιο των κοινωνικών πολιτικών σε μια οργανωμένη κοινωνία. Χωρίς αμφιβολία η κοινωνική πολιτική αποτελεί έκφραση και μέτρο της ωριμότητας και της ευαισθησίας μιας κοινωνίας. Συνεπώς, η κοινωνική πολιτική αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της φυσιογνωμίας του πολιτισμού μας καθώς επηρεάζει και προσδιορίζει τις ίδιες τις ανθρώπινες σχέσεις. 8

9 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ- ΠΡΟΝΟΙΑ Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προκειμένου να στηριχθούν οι άστεγοι και ανήμποροι συμπολίτες μας, η Π. Ε. Πειραιά λειτουργεί το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επί της οδού Ζωσιμάδων 44. Το Δίκτυο στελεχώνεται με εθελοντές και στόχος του είναι η υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Σημαντική είναι η συνεισφορά τοπικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών με την προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης που διατίθενται μέσω του Δικτύου. Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει σκοπό να προσφέρει έμπρακτη αλληλεγγύη και στήριξη σε συνανθρώπους μας που πλήττονται ιδιαίτερα από την τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση. Για το έτος 2013 υπήρξε παροχή ψυχοκοινωνικής ιατρικής στήριξης σε 400 άτομα, εργασιακή συμβουλευτική σε 197 άτομα και ιατροφαρμακευτική φροντίδα σε 58 άτομα (νοσηλευτική στήριξη). Με τη συμβολή της ΜΚΟ PRAKSIS, το Δίκτυο εξυπηρέτησε το άτομα, για προσωπική υγιεινή και άτομα για ιματισμό. Επίσης προσέφερε τις υπηρεσίες του, σε 393 δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας. Σε ότι αφορά παροχή φαγητού και πρωινού, παρασχέθηκαν εκατοντάδες γεύματα και πολλές χιλιάδες καφέδες και αναψυκτικά. 9

10 Ενίσχυση συμπολιτών μας μέσω φορέων εθελοντισμού Ολοκληρώσαμε εγκαίρως τις διαδικασίες ελέγχου των αιτήσεων για συμμετοχή των ενδιάμεσων φορέων (Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, Ιερές Μητροπόλεις, Σύλλογοι ΑμεΑ, κ.λπ.) στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα παρέμβασης. Συνολικά την τριετία διανεμήθηκαν κιλά τροφίμων (ελαιόλαδο, ρύζι, φέτα, ζυμαρικά κ.λπ.) Συνεργαστήκαμε και παρείχαμε με απόλυτο σεβασμό και κοινωνική ευαισθησία, την έμπρακτη στήριξη μας, στις εθελοντικές οργανώσεις (Γραμμή Ανθρωπιάς ΑΝΙΜΑ- Γιατροί του Κόσμου) για τη διεκπεραίωση του έργου τους. Καθιερώσαμε τακτική συνεργασία με την τοπική Εκκλησία με πολύ καλά αποτελέσματα και προοπτικές για την ενίσχυση απόρων συμπολιτών μας. Σε συνεργασία με τη «Γραμμή Ανθρωπιάς» ξεκινήσαμε επαφές με τους διευθυντές των σχολείων Α βαθμιας και Β βαθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου με διακριτικότητα να καταγράψουμε και να προχωρήσουμε σε βοήθεια των παιδιών που έχουν ανάγκη με την κάλυψη της δαπάνης των στο σχολικό κυλικείο ή με την παροχή ενδυμάτων, ακόμη και με κάλυψη των οικογενειακών λογαριασμών. Επίσης, σε συνεργασία με τη «Γραμμή Ανθρωπιάς Κορυδαλλού», πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις Φυλακές Ανηλίκων Αυλώνας με τη συμμετοχή 55 εθελοντριών. Στους νεαρούς τροφίμους της φυλακής προσφέρθηκαν βιβλία, ρούχα, κλινοσκεπάσματα και είδη προσωπικής υγιεινής. Η επίσκεψη αποτέλεσε και μια συμβολική κίνηση για την ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας σύγχρονης σωφρονιστικής πολιτικής με μοναδικό στόχο, ειδικά για τους νέους κρατουμένους, την κοινωνική τους επανένταξη. 10

11 Δελτία μετακίνησης ΑΜΕΑ Ο τομέας της κινητικότητας στις σύγχρονες κοινωνίες είναι συνυφασμένος με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Αν η δυνατότητα άνετης και ασφαλούς μετακίνησης είναι ζητούμενο για κάθε πολίτη, για την περίπτωση των ΑΜΕΑ η δυνατότητα αυτή αποτελεί βασική κοινωνική υποχρέωση. Μέσω του το Προγράμματος Ανανέωσης και Έκδοσης των Δελτίων Μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία, για το 2013 δόθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά δελτία, ενώ για το 2012 και 2011 δόθηκα και αντίστοιχα. Οι δικαιούχοι των δελτίων προμηθεύτηκαν τα κουπόνια από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ των Δήμων ή την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά. Επιδόματα νεφροπαθών Η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά μεριμνεί για την καταβολή του μηνιαίου διατροφικού επιδόματος στους δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και µμυελού των οστών. Για το 2011, 2012 και 2013 οι δικαιούχοι ήταν 117, 128 και 118 αντίστοιχα. 11

12 Κοινωνική έρευνα για υιοθεσίες Η διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας με σκοπό τη σύνταξη έκθεσης είναι απαραίτητη, για να μπορεί να αξιολογηθεί, αν η υιοθεσία θα αποβεί προς το συμφέρον του ανηλίκου. Η κοινωνική έρευνα, που πραγματοποιούν οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας, της Περιφέρειας, αφορά σε κάθε θέμα που μπορεί να έχει σημασία για την υιοθεσία και ιδίως την προσωπικότητα και την υγεία των ενδιαφερομένων, τα κίνητρα και την περιουσιακή κατάσταση του υποψηφίου θετού γονέα κ. α. Ο αριθμός των κοινωνικών ερευνών για υιοθεσίες και για προσαρμογές υιοθεσιών στο βάθος της τριετίας που πραγματοποιήσαμε υπερέβη τις 100 υποθέσεις. Παρέμβαση για την ανθρωπιστική κρίση στο Πέραμα Από τα μέσα του 2012 αναζητήσαμε τρόπους παρέμβασης στην πόλη του Περάματος λόγω της παρατεταμένης ανεργίας στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, που υπερβαίνει το 50%. Το πρόβλημα αυτό έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες συνάνθρωποι μας να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και πολλές οικογένειες να στερούνται και τα στοιχειώδη. Αυτή η προσπάθεια τελεσφόρησε με την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο ενός προγράμματος συνολικού κόστους ευρώ που θα πραγματοποιηθεί άμεσα, με στοχευμένες δράσεις σε σχολεία, παρέχοντας επιδόματα θέρμανσης, αθλητικό εξοπλισμό, πρωινό και δεκατιανό σε υποσιτισμένους μαθητές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές λυκείων καθώς και δράσεις ανακούφισης του συνόλου του δοκιμασμένου πληθυσμού της πόλης. Θα υπάρξει ειδική μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες, με την λειτουργία κοινωνικού εστιατορίου κοινωνικού παντοπωλείου, κοινωνικού ιατρείου και φαρμακείου καθώς και ενός σύγχρονου βρεφονηπιακού σταθμού. 12

13 Πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής (ΕΣΠΑ) Με τη διεξαγωγή του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ξεπεράστηκε ο σκόπελος των περασμένων χρόνων, να μείνουν εκτός παιδικών σταθμών, χιλιάδες παιδιά. Η διάθεση των θέσεων, στις ωφελούμενες μητέρες έγινε μέσω «Εντολών Τοποθέτησης», από την E.E.T.A.A. Α.Ε (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης). Αυτές οι θέσεις για το 2013 διαμορφώθηκαν στις με αντίστοιχα παιδιά, ενώ για το έτος 2012 που ξεκίνησε το πρόγραμμα οι ωφελούμενες μητέρες ήταν και τα παιδιά Επιτεύχθηκε έτσι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των γυναικών προσφέροντας τους μια ουσιαστική διευκόλυνση ώστε να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους, μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. 13

14 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ- ΠΑΙΔΕΙΑ Ο χώρος της Παιδείας πέραν της τεράστιας σημασίας για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας για όλους τους νέους πολίτες- έχει και τεράστια κοινωνική δυναμική καθώς εμπλέκει τρεις ενδιαφέρουσες κοινωνικές ομάδες: τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Με διαφορετικές απαιτήσεις και δράσεις η κάθε ομάδα συμπληρώνει τις άλλες στα πλαίσια της συντονισμένης κοινωνικής δράσης. Μεταφορά των μαθητών προς και από τα σχολεία Σε όλες τις πολιτισμένες κοινωνίες, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε παιδιού η ασφαλής, άνετη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στις υποδομές και τις υπηρεσίες Παιδείας. Για τη χώρα μας, προβλέπεται πως παιδιά με σοβαρά κινητικά ή νοητικά προβλήματα, καθώς και μικρά παιδιά που ζουν μακριά από το σχολείο που φοιτούν, μεταφέρονται στο σχολείο τους με ευθύνη και έξοδα της πολιτείας. Η ευθύνη για την ασφαλή μετάβαση των μαθητών στο Σχολείο τους ανήκει, από το νόμο, στους Δήμους. Παρά ταύτα, οι περισσότεροι δήμοι αρνήθηκαν αυτήν την αρμοδιότητα και οι Περιφέρειες ανέλαβαν- και μάλιστα με δικά τους έξοδα- να καλύψουν αυτή την ανάγκη μεταφοράς μαθητών. Από το πρόγραμμα μετακίνησης «Μεταφορά μαθητών Ειδικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», για το έτος 2013, επωφελήθηκαν 621 μαθητές στην Περιφερειακή ενότητα Πειραιά, με εκτιμώμενο κόστος Με ανάλογη αντιστοιχία στα έτη 2011 και Τα επωφελούμενα σχολεία που συμμετείχαν ήταν τα ακόλουθα : 2ο Δημοτικό Σχολείο ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ''ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ'', 2ο Ν/Γ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, 3ο Δημοτικό Σχολείο.& Ν/Γ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο. & Ν/Γ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο ΠΕΙΡΑΙΑ, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΠΕΙΡΑΙΑ, 2ο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΝΟΙΞΗ", 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο ΠΕΙΡΑΙΑ, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο ΠΙΚΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 14

15 Προληπτική οδοντιατρική και παιδική παχυσαρκία Η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά εφαρμόζει Προγράμματα Προαγωγής της Υγείας για μαθητές δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων με προληπτική οδοντιατρική και δράσεις για την παιδική παχυσαρκία. Οδοντίατρος και προσωπικό υγείας μεταβαίνουν σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία και υλοποιούν προγράμματα με στόχο την προαγωγή της υγείας των μικρών παιδιών και την εξοικείωση τους με τον οδοντίατρο. Ένας πρόσθετος στόχος των εν λόγω προγραμμάτων είναι η ενεργοποίηση των γονέων για την φροντίδα της στοματικής υγείας των παιδιών τους, όπως και η πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Ενδεικτικά μόνο για το έτος 2013 επισκεφθήκαμε 20 σχολεία και εξετάστηκαν 564 μαθητές. Ενημέρωση μαθητών για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα Στο πλαίσιο της εφαρμογής δράσεων πρόληψης και προαγωγής της υγείας στα σχολεία της Περιφέρειας Αττικής, έχει ήδη ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ενημέρωσης μαθητών της Β/ βάθμιας εκπαίδευσης για την πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Το πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής με το Υπουργείο Παιδείας. Στόχος του προγράμματος είναι η διαφύλαξη της υγείας των εφήβων και περιλαμβάνει ομιλία από ειδικούς επιστήμονες, παρουσίαση οπτικού υλικού με διαδραστικές διαφάνειες, παροχή ιατρικών συμβουλών για την ορθή σεξουαλική συμπεριφορά και συζήτηση με τους μαθητές. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται πιλοτικά σε συγκεκριμένα σχολεία όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής και συστηματικά εφαρμόζεται, κατά το σχολικό έτος Έλεγχοι σε σχολικά κυλικεία Με την έναρξη, αλλά και κατά τη διάρκεια κάθε σχολικής χρονιάς, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά διενεργούν υγειονομικούς ελέγχους στα σχολικά κυλικεία. Πιο συγκεκριμένα την περίοδο , έγιναν 253 έλεγχοι σε κυλικεία από τη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά εξασφαλίζοντας υγειονομική ασφάλεια των μαθητών. 15

16 Έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία Με την έναρξη, αλλά και κατά τη διάρκεια κάθε σχολικής χρονιάς, οι αρμόδιες υπηρεσίες Ελέγχου Οχημάτων της Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, σε συνεργασία με την Τροχαία, διενεργούν ελέγχους συντήρησης και συνθηκών λειτουργίας των σχολικών λεωφορείων. Αδειοδοτήσεις σχολικών εκδρομών Η ψυχαγωγία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και πρέπει να είναι παρούσα και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επειδή η εκπαιδευτική δραστηριότητα περιλαμβάνει για ψυχαγωγικούς ή εκπαιδευτικούς λόγους την ανάγκη μετακινήσεων, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι οι μετακινήσεις αυτές γίνονται με τρόπο ασφαλή για την σωματική και ψυχική υγεία των μαθητών. Για το λόγο αυτό, η πολιτεία προβλέπει την λειτουργία μηχανισμού ελέγχου και αδειοδοτήσεων των σχολικών εκδρομών. Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στα Γραφεία Παιδείας των Περιφερειακών ενοτήτων της κάθε Περιφέρειας. Σε ετήσια βάση, χορηγούνται, ύστερα από ενδελεχή έλεγχο περίπου 500 άδειες σχολικών εκδρομών για το εσωτερικό ή το εξωτερικό της χώρας από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. Υποστήριξη λειτουργιών των Γραφείων Εκπαίδευσης Κάθε χρόνο, η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά διαθέτει από τον προϋπολογισμό της, ένα σημαντικό ποσό για την εύρυθμη λειτουργία των Γραφείων Εκπαίδευσης των περιφερειακών υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας. Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται λειτουργικές δαπάνες και μειώνονται δυσλειτουργίες, που θα είχαν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο παρεχόμενο από τους εκπαιδευτικούς έργο. 16

17 Περιφερειακό ΚΕΚ Δια Βίου Μάθησης Η Δια Βίου Μάθηση αποτελεί, διεθνώς, μια στρατηγική επιλογή για την στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού τόσο σε επίπεδο Εκπαίδευσης όσο και αναβάθμισης και επικαιροποίησης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Το Περιφερειακό ΚΕΚ Δια Βίου Μάθησης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, το μοναδικό εν ενεργεία ΚΕΚ της Περιφέρειας Αττικής, είναι πιστοποιημένο από το το ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης), σύμφωνα δε με το άρθρο 23 παρ. 4 του νόμου 3879/ (ΦΕΚ 163/ ) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» διατηρεί την υποδομή και τα μέσα και λειτουργεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει πιστοποιηθεί από το ΕΚΕΠΙΣ, (Φ.Ε.Κ αρ. Φύλλου 230/ Κ.Υ.Α Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ σχετικά με το σύστημα πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης ήτοι επιστημονικό προσωπικό Δ/ντρια και Δ/ντρια Κατάρτισης- Συντονιστή Ενεργειών Κατάρτισης και Υπεύθυνου Ειδικών Κοινωνικά Ομάδων και τουλάχιστον τρία άτομα για Διοικητικό Προσωπικό). Το Περιφερειακό ΚΕΚ Δια Βίου Μάθησης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά από τον Ιούλιο του 2013 έως σήμερα έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί τα παρακάτω προγράμματα: Έχει υλοποιηθεί η δράση 3 και Δράση 4 του σχεδίου Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Θριάσιος». Αναλυτικά το πρόγραμμα που έχει αναλάβει να υλοποιήσει και υλοποίησε μέσα στο 2013 είναι: Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, επιδιόρθωσης & επαναχρησιμοποίησης προϊόντων και ανακύκλωσης υλικών, 96 ωρών αφορά 80 καταρτιζόμενους (4 προγράμματα Χ 20 καταρτιζόμενους ) ύψους Υλοποιήθηκαν από έως Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα βασικών αρχών ανάπτυξης κοινωνικής και ατομικής επιχειρηματικότητας, 47 ωρών αφορά 60 καταρτιζόμενους (3 προγράμματα Χ 20 καταρτιζόμενους ) ύψους Υλοποιήθηκαν από ως Σύνολο 7 προγράμματα ύψους

18 ΕΡΓΟ: Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλους Προγραμμάτων: 1.«Προγράμματα Εκμάθησης - Χρήσης Βασικών Εννοιών ΤΠΕ και Βάσεων Δεδομένων» 100 ωρών 2.«Προγράμματα Εκμάθησης - Χρήσης Βασικών Εννοιών ΤΠΕ και Παρουσιάσεων» 100 ωρών Το ΚΕΚ καλείται για την υλοποίηση δύο προγραμμάτων συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ανέργων. Η κατάθεση αιτήσεως έγινε από και μετά την παραπομπή τους από τον ΟΑΕΔ. Τα προγράμματα αφορούσαν 40 καταρτιζόμενους και η υλοποίηση τους ξεκίνησε από και λήγει στις με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης των καταρτιζόμενων μέσω της εταιρίας VELLUM που εκπροσωπεί τον διεθνή εξεταστικό φορέα University of Cambridge International Examinations. ΕΡΓΟ: Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα), του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλους προγραμμάτων: «Στέλεχος οργάνωσης προγραμμάτων ανακύκλωσης και ευαισθητοποίησης κοινού» ύψους ευρώ κατακυρώθηκε στο ΚΕΚ, υπογράφτηκε η σύμβαση με το Υπουργείο το Σεπτέμβρη του 2011 και είναι στη διαδικασία υλοποίησης. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 800 ωρών με 240 ώρες θεωρία και 560 ώρες πρακτική και το παρακολουθούν 24 καταρτιζόμενοι άνεργοι με επίπεδο σπουδών ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ ΙΕΚ.. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται 40 ημέρες θεωρίας και 70 ημέρες πρακτικής, άρα το πρόγραμμα υλοποιείται σε 110 συνολικά εκπαιδευτικές ημέρες. Στα πλαίσια της θεωρίας θα υλοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο, διάρκειας τριάντα (30) ωρών, από το διακρατικό φορέα Internationale Kommunikatioswerkstatt e.v. που έχει έδρα το Αμβούργο. Η υλοποίησή ξεκίνησε στις; και θα ολοκληρωθεί στις Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2014 γιατί υπάρχει και υποχρέωση για 3 (τρεις) μήνες υποχρεωτική απασχόληση σε επιχειρήσεις του 30% των καταρτιζόμενων. 18

19 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ- ΥΓΕΙΑ Δωρεάν Εμβολιασμοί Οργανώθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία πέντε εμβολιαστικά κέντρα στα οποία εμβολιάστηκαν και θα μπορούν να εμβολιάζονται σε βάθος χρόνου, δωρεάν κυρίως οι άποροι και ανασφάλιστοι πολίτες, αλλά και οι μαθητές των σχολείων. Τα εμβολιαστικά κέντρα βρίσκονται στον Δήμο Πειραιά (Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας), στο Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», στο Γ.Ν.Π. «Τζάνειο», στην Παιδική Πολυκλινική Πειραιά και στο Ιατροκοινωνικό Κέντρο (ΙΑΚ) Καμινίων. Από την αρχή της λειτουργίας τους μέσα στην τριετία έχουν διατεθεί δωρεάν εμβόλια για τον σκοπό αυτό. Οι άποροι και οι ανασφάλιστοι ενημερώνονται από τους μηχανισμούς των Δήμων, ενώ η ενημέρωση μαθητών και γονέων γίνεται σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους κατά τόπους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Ειδικά για το Πέραμα εξετάζεται ήδη η δυνατότητα μεταφοράς των μαθητών στο πλησιέστερο εμβολιαστικό κέντρο ή η μετάβαση στα σχολεία κινητής μονάδας εμβολιασμών.axcv Ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών Όπως όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά εφαρμόζει κάθε χρόνο πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Το πρόγραμμα μπορεί να είναι συνδυασμός αεροψεκασμών και ψεκασμών εδάφους, αναλόγως της φύσης της ψεκαζόμενης εστίας. Σε κάθε περίπτωση, οι ψεκασμοί γίνονται με σεβασμό στην υγεία των πολιτών και του περιβάλλοντος και οι ουσίες που χρησιμοποιούνται δεν είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο. 19

20 Προγράμματα δωρεάν εξετάσεων για ανασφάλιστους πολίτες Η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής για την στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων κατοίκων της, υλοποιεί πρόγραμμα παροχής δωρεάν εξέτασης: Ανασφάλιστων γυναικών με ψηφιακή μαστογραφία Ανασφάλιστων ανδρών και γυναικών με μαγνητική τομογραφία Η χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Αττικής, η οποία έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το πρόγραμμα εκτελείται από τη Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο. Ταξιδιωτική Ιατρική Εμβολιασμοί Είναι γνωστό πως το λιμάνι του Πειραιά είναι, παγκοσμίως, το πρώτο σε κίνηση επιβατών. Είτε πρόκειται για επιβάτες εσωτερικών δρομολογίων μεταξύ νησιωτικής Ελλάδας και Πειραιά, είτε πρόκειται για επιβάτες κρουαζιερόπλοιων που επισκέπτονται τη χώρα μας, ο αριθμός των επιβατών που κινούνται σε καθημερινή βάση από το λιμάνι του Πειραιά είναι τεράστιος. Η υπηρεσία Ταξιδιωτικής Ιατρικής της Περιφέρειας δραστηριοποιείται στον τομέα της Δημόσιας Υγείας που αφορά στην προστασία της υγείας των ταξιδιωτών αλλά και των επαγγελματιών ναυτικών. Αντικείμενα της υπηρεσίας αποτελούν οι εμβολιασμοί σε πληρώματα πλοίων, η συμμετοχή στο σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (π.χ. πανδημία γρίπης) στις πύλες εισόδου της χώρας ή σε ταξιδιώτες και η παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης συμβουλής σε επαγγελματίες υγείας. 20

21 Υγειονομικοί έλεγχοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας αλλά και της γενικότερης εποπτείας για την παρακολούθηση εφαρμογής των υγειονομικών διατάξεων, γίνονται υγειονομικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων, σταθμών τρένων, αεροδρομίων και λιμανιών, καθώς και στα κάθε είδους Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Υγειονομικοί έλεγχοι σε χώρους κολύμβησης (πισίνες, παραλίες, κολυμβητήρια). Οι επόπτες Δημόσιας Υγείας πραγματοποιούν κάθε χρόνο συστηματικούς υγειονομικούς ελέγχους τόσο στις παραλίες όσο και σε κολυμβητήρια ή πισίνες, που βρίσκονται στο γεωγραφικό χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. Σε περίπτωση εμφάνισης φαινομένων ρύπανσης των υδάτων ή επιβάρυνσης του περιβάλλοντος της ακτής-περιοχής κολύμβησης, ενεργοποιείται μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για την ασφάλεια των λουομένων. 21

22 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ως γνωστόν, ο όρος και η έννοια Πολιτισμός δεν υπήρχαν στην Αρχαία Ελλάδα. Ο Πολιτισμός, ως όρος, εισήχθη στην Ελληνική γλώσσα από τον Αδαμάντιο Κοραή σε αντιστοιχία του Γαλλικού όρου civilization και αποτελεί γεγονός ότι δε διακρίνεται ούτε για τη σαφήνεια, ούτε για την αυστηρότητά του. Σε κάθε περίπτωση, ο Πολιτισμός είναι έννοια πολύ ευρύτερη της Τέχνης, των διάφορων δρώμενων ή της Λαϊκής Παράδοσης. Αφορά, πρωτίστως, στην ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων και περιγράφει τη διαμόρφωση κοινωνικών τάσεων μέσω της διαχείρισης της γνώσης και της αξιολογικής ιεράρχησης των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων. Όταν χαρακτηρίζουμε κάποιον απολίτιστο αναφερόμαστε περισσότερο στην συμπεριφορά στον στενό ή ευρύτερο κοινωνικό του κύκλο και λιγότερο στη μόρφωση ή την αγάπη του για το διάβασμα ή το θέατρο. Από άποψη αυτοδιοικητικών δράσεων, στο χώρο του Πολιτισμού ασχολούμαστε με εκδηλώσεις που συνδυάζουν την ψυχαγωγία με την πνευματική καλλιέργεια και την κοινωνική μνήμη και παράδοση. Επιπλέον, σε επίπεδο Περιφέρειας, ένα μεγάλο μέρος των δράσεων για τον τομέα του Πολιτισμού αφορούν σε έργα για την αναβάθμιση ή συντήρηση πολιτιστικών μνημείων καθώς και στην δημιουργία και προβολή σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος. Συγκεκριμένα: 22

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 05/08/15 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ με τις αναπληρώτριες Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας. Εδώ ζούμε.

ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας. Εδώ ζούμε. ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας Εδώ ζούμε. Καλύτερα» Η περιοχή παρέμβασης του σχεδίου ΒΑΑ, με βάση τα χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 Δήμος Σοφάδων ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 79 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2.1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Ο Δήμος Σοφάδων, όπως διαμορφώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α»

Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α» Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α» 12.04.2014 Κυρίες και κύριοι, Οι μέρες που ζούμε είναι κρίσιμες. Η εποχή που βιώνουμε δεν είναι εύκολη για κανέναν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΖΗΛΑΚΟΥ 1 ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Για δεύτερη χρονιά, διοργανώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλευρό, αυτών που μας χρειάζονται. www.maroussi.gr

Στο πλευρό, αυτών που μας χρειάζονται. www.maroussi.gr Στο πλευρό, αυτών που μας χρειάζονται www.maroussi.gr 1 Η ανάδειξη του ανθρώπινου και κοινωνικού προφίλ του Δήμου Αμαρουσίου αποτελεί προτεραιότητα. Κεντρική στρατηγική μας επιλογή, είναι να στηρίξουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική

Περιφερειακή Στρατηγική ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή μέχρι το 2023

εφαρμογή μέχρι το 2023 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Το ΕΣΠΑ 21-22 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 υλοποιήσαμε πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας με θέμα «Ο Εθελοντισμός ως βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 2012-2014 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Η διασυνοριακή θέση του Δήμου, αποτελεί μέγιστο πλεονέκτημα και δεν πρέπει να δίνει τροφή σε ξενοφοβικά στερεότυπα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 6.1 Εισαγωγή Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους

Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους Από Μπάστα Κων/νο Υποψήφιος Περιφερειακός σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής «Κεντρικός Τομέας» Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους Η κρίση του Κοινωνικού Κράτους σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια ατόμων συνολικά

Κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια ατόμων συνολικά «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας για την ταυτότητα της Καλαμάτας στη νέα εποχή

Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας για την ταυτότητα της Καλαμάτας στη νέα εποχή Α ΦΑΣΗ Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας για την ταυτότητα της Καλαμάτας στη νέα εποχή Η εκπόνηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων είναι μια νέα πρόταση υποχρέωση που απορρέει από τα άρθρα 203-207

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και προώθησης της απασχόλησης Ο κυρίαρχος στόχος μας για το 2012 Συγκεκριμένη στόχευση για

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Περιφέρεια Αττικής

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Περιφέρεια Αττικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύμβουλοι Εξειδίκευσης Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 Στρατηγική Ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

"Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων"

Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές "Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κωτσίδου Ελευθερία Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κωτσίδου Ελευθερία Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Κωτσίδου Ελευθερία Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γιώργος Μακρυνός Συντονιστής ΕΔΥ. Εντεταλμένος Δημοτ. Σύμβουλος Κορυδαλλού- Πολιτικός Υπεύθυνος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.461.530,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31.03.2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

Η πολύωρη φοίτηση στο σχολείο και η επιβάρυνση από τα μαθήματα στο 1. σπίτι μας στερεί ελεύθερο χρόνο για μας.

Η πολύωρη φοίτηση στο σχολείο και η επιβάρυνση από τα μαθήματα στο 1. σπίτι μας στερεί ελεύθερο χρόνο για μας. Ερωτηματολόγιο βάσει εγκυκλίου (αρ. 156540/Δ2/20-09-2017) για την προνομοθετική δημόσια διαβούλευση που αφορά στην κατάρτιση Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία 17 27».

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη, Ειδικός Επιστήμονας, Προϊστάμενος Τμήματος Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού Υπουργείου Εσωτερικών, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Θέρμη, 28 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 204 Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 Προϋπολογισμός Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 270.342.339,00 ευρώ, εκ των οποίων 201.004.090,00 ευρώ με συγχρηματοδότηση κατά 80%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Crowdfunding Αct4Greece: Η Δύναμη των Πολλών στην Πράξη

Πρόγραμμα Crowdfunding Αct4Greece: Η Δύναμη των Πολλών στην Πράξη Πρόγραμμα Crowdfunding Αct4Greece: Η Δύναμη των Πολλών στην Πράξη Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου, Εθνική Τράπεζα Μάρτιος 2016 Περιεχόμενα 1 Τι είναι το πρόγραμμα 2 Ενεργές δράσεις 2 Τι είναι το Πρόγραμμα Καινοτόμος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Βασικές πληροφορίες ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Δήμος Ωραιοκάστρου Ν. Θεσσαλονίκης Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο. Με την Αριθμ. 77/2015 ( 26-2-2015 ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο

Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο: 0-5: 40-54: 6-14: 55-64: 15-24: 65-79: 25-39: 80 ετών και άνω:

Σύνολο: 0-5: 40-54: 6-14: 55-64: 15-24: 65-79: 25-39: 80 ετών και άνω: ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Έκταση (τ.χμ.): Γεωγραφικός Χαρακτήρας: Σύνολο κατοίκων και Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού Σύνολο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο δεν επαρκεί για την προετοιμασία των Πανελλαδικών 1. εξετάσεων Οικονομικό βάρος για τις οικογένειες- Φροντιστήρια

Το σχολείο δεν επαρκεί για την προετοιμασία των Πανελλαδικών 1. εξετάσεων Οικονομικό βάρος για τις οικογένειες- Φροντιστήρια Ερωτηματολόγιο βάσει εγκυκλίου (αρ. 156540/Δ2/20-09-2017) για την προνομοθετική δημόσια διαβούλευση που αφορά στην κατάρτιση Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία 17 27».

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Δράμας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Δράμας Δράμα 04-07-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Δράμας O Δήμος της Δράμας, επιδιώκοντας να απαντήσει αποφασιστικά στις σύγχρονες ανάγκες της τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014 «Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο Ο Τομέας Υγείας στο ΕΣΠΑ 2007-13 Αρχικός Σχεδιασμός (2007), προϋπολογισμός: 1,22 δις Προϋπολογισμός 2014: 720,276 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Βλ. σχετικά στο έγγραφο Φ.3/1105/141440/ Δ1/ , άρθρα 18 και 25

Βλ. σχετικά στο έγγραφο Φ.3/1105/141440/ Δ1/ , άρθρα 18 και 25 Βλ. σχετικά στο έγγραφο Φ.3/1105/141440/ Δ1/ 10-09-2015, άρθρα 18 και 25 ΘΕΜΑ:«Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016. Ενημέρωση και οδηγίες» http://dipe-a.thess.sch.gr/news/anakoin/2015b/leitorugia%20sxolikon%20monadon_10-09-

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! 1 Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! Η Ευρώπη αλλάζει. Η Χώρα επαναπροσδιορίζεται. Ο Δήμος Κοζάνης σε μετάβαση. Επιλογή μας, αλλά και αναγκαιότητα, η αλλαγή. Αλλαγή που σημαίνει κίνηση! Η πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και αξιοποίηση ΤΠΕ

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και αξιοποίηση ΤΠΕ Σχεδιασμός για την υποβολή Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την πόλη των Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020 1. Αιτιολόγηση των Στρατηγικών Στόχων 1.

Διαβάστε περισσότερα