ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργιά Περιβα λλοντος Web 2.0 για τη Συνεργατικη Ανα πτυξη Γνω σης Αλκιβιάδης Κυρτσόγλου Επιβλέπων: Ταραμπάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Εξεταστής: Γεωργίου Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2009

2 Αλκιβιάδης Κυρτσόγλου Copyright Αλκιβιάδης Κυρτσόγλου, 2009 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Η έγκριση της μεταπτυχιακής εργασίας από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος. 2

3 Δημιουργιά Περιβα λλοντος Web 2.0 για τη Συνεργατικη Ανα πτυξη Γνω σης Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου και επιβλέποντα της παρούσας διπλωματικής εργασίας, κύριο Κωνσταντίνο Ταραμπάνη, για τη βοήθεια και την καθοδήγησή του τόσο στην επιλογή του θέματος όσο και κατά την εκπόνηση αυτής της εργασίας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ευθύμιο Ταμπούρη για την καθοδήγηση και τις χρήσιμες συμβουλές του, όπως και τον Ναούμ Λιώτα για τη βοήθεια που μου προσέφεραν καθʼ όλα τα στάδια εκπόνησης της εργασίας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μαρία Ζώτου για τη βοήθειά της αναφορικά με το μέρος της πιλοτικής πλατφόρμας της εργασίας αυτής. 3

4 Αλκιβιάδης Κυρτσόγλου Επιτελική σύνοψη Η εργασία αυτή πραγματεύεται το θέμα της εφαρμογής των τεχνολογιών Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία (e-learning 2.0) και ειδικότερα σʼ αυτήν της ανώτερης εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, μελετάται η εφαρμογή εργαλείων όπως τα blogs, wikis, podcasts, RSS feeds κ.ά. στο e-learning 2.0, όπου οι συμμετέχοντες (καθηγητέςσπουδαστές) είναι ομότιμα μέλη ομάδων, μέσα στις οποίες δρουν ενεργά και συνεργάζονται με σκοπό τη δημιουργία και το διαμοιρασμό της γνώσης. Γίνεται μια εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση επιστημονικών άρθρων, τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε σχετικά επιστημονικά συνέδρια με βάση τη μεθοδολογία που προτείνουν οι Webster και Watson. Παρουσιάζονται πρακτικές εφαρμογές των εργαλείων Web 2.0 από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι οποίες μελετήθηκαν μέσα από: τα επιστημονικά άρθρα που επιλέχθηκαν και μελετήθηκαν την αναζήτηση στις ιστοσελίδες των σχετικών πανεπιστημίων τις ιστοσελίδες των σχετικών εργαλείων (όπως ή Με βάση τη βιβλιογραφία που μελετήθηκε, αλλά και την ανάλυση των διαθέσιμων - ανοικτού κώδικα - εργαλείων Web 2.0, επιλέχθηκε το σύστημα Moodle ως κατάλληλη πλατφόρμα Web 2.0 για την πιλοτική online υποστήριξη του μαθήματος Επιχειρησιακές Αρχιτεκτονικές (ΕΑ). Η παραμετροποίηση της πλατφόρμας έγινε έτσι ώστε η τελευταία να υποστηρίζει την εκπόνηση εργασιών από ομάδες φοιτητών, μέσω των wikis, καθώς και τη συσσώρευση γνώσης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να επεκταθεί. Τα εργαλεία της πλατφόρμας ενισχύουν τόσο την υποστήριξη του μαθήματος αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό, όσο και την επικοινωνία και συνεργασία των φοιτητών που τη χρησιμοποιούν. Το βασικότερο συμπέρασμα που εξήχθη από την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ότι η εφαρμογή των 4

5 Δημιουργιά Περιβα λλοντος Web 2.0 για τη Συνεργατικη Ανα πτυξη Γνω σης τεχνολογιών Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία δίνει δυνατότητες παροχής μιας ολοκληρωμένης μαθησιακής εμπειρίας στους σπουδαστές. Επίσης μέσω του e-learning 2.0 επιτυγχάνεται η διαδικασία της μάθησης καθʼ όλες τις ώρες της ημέρας και σε οποιονδήποτε τόπο, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των σπουδαστών χρησιμοποιεί την Πληροφορική Τεχνολογία για διάφορες δραστηριότητες εκτός της εκπαίδευσης και είναι εξοικειωμένο μʼ αυτές. Συνεπώς η χρήση των μέσων αυτών με σκοπό τη μάθηση ενσωματώνεται στις δραστηριότητες των σπουδαστών ομαλά. Οι εν λόγω τεχνολογίες αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο για τη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία μιας και διαφοροποιούν την τελευταία από την παραδοσιακή, αναφορικά με το ρόλο που αποκτά ο σπουδαστής. Στο e-learning 2.0 ο σπουδαστής κατέχει τον κύριο ρόλο και συμμετέχει στη δημιουργία της γνώσης μέσω της συνεργασίας του με τους υπόλοιπους σπουδαστές και τον καθηγητή του. Για την καλύτερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του e-learning 2.0 είναι καλό να γίνεται προσεκτική μελέτη στο σχεδιασμό των μαθημάτων καθώς και στην επιλογή ή δημιουργία των κατάλληλων εργαλείων, ώστε να εξυπηρετείται ο εκάστοτε μαθησιακός στόχος. 5

6 Αλκιβιάδης Κυρτσόγλου Περιεχόμενα Ευχαριστίες...3 Επιτελική σύνοψη...4 Περιεχόμενα...6 Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Περιγραφή του προβλήματος Εύρος της μελέτης Στόχοι μελέτης Περιεχόμενα...12 Κεφάλαιο 2 - Μεθοδολογία Εισαγωγή Περιγραφή της μεθοδολογίας των Webster και Watson Αποτελέσματα...19 Κεφάλαιο 3 - Εκπαιδευτική διαδικασία, e-learning και Web Εισαγωγή Παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική διαδικασία και e-learning Web e-learning Εκπαιδευτική διαδικασία και e-learning Web Εργαλεία Web e-learning Εργαλεία Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία Συμπεράσματα...48 Κεφάλαιο 4 - Πραγματικές περιπτώσεις χρήσης e-learning Εισαγωγή Πανεπιστήμιο του Warwick Πανεπιστήμιο του Leeds Πανεπιστήμιο του Brighton Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου

7 Δημιουργιά Περιβα λλοντος Web 2.0 για τη Συνεργατικη Ανα πτυξη Γνω σης 4.6. Πανεπιστήμιο της Μινεσότα Πανεπιστήμιο τεχνολογίας του Graz Πανεπιστήμιο του Harvard Πανεπιστήμιο της Pennsylvania Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας Συμπεράσματα...71 Κεφάλαιο 5 - Πιλοτική εφαρμογή e-learning Εισαγωγή Τεχνολογική σκοπιά Συμπεράσματα...77 Κεφάλαιο 6 - Παράδειγμα χρήσης πιλοτικής πλατφόρμας Εισαγωγή Παρουσίαση της πλατφόρμας Περίληψη...91 Κεφάλαιο 7 - Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα Συμπεράσματα Προτάσεις για μελλοντική έρευνα...94 Βιβλιογραφία...96 Ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο Κατάλογος πινάκων Πίνακας 1 - προσεγγίσεις στις βιβλιογραφικές επισκοπήσεις...16 Πίνακας 2 - πίνακας εννοιών...17 Πίνακας 3 - παραδοσιακά μοντέλα εκπαίδευσης...24 Πίνακας 4 - Σύγκριση Web 1.0 και Web Κατάλογος εικόνων Εικόνα 1 - μεταφορά γνώσης...23 Εικόνα 2 - constructivistic learning theories...41 Εικόνα 3 - η σελίδα των blogs του πανεπιστημίου του Warwick...51 Εικόνα 4 - η ιστοσελίδα podcasts του πανεπιστημίου του Warwick...53 Εικόνα 5 - το σύστημα Bodington του πανεπιστημίου του Leeds

8 Αλκιβιάδης Κυρτσόγλου Εικόνα 6 - αρχική σελίδα του wiki του πανεπιστημίου του Leeds...55 Εικόνα 7 - η σελίδα των blogs του πανεπιστημίου του Leeds...56 Εικόνα 8 - η αρχική σελίδα του Elgg στο πανεπιστήμιο του Brighton...58 Εικόνα 9 - το εικονικό πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου στο Second Life 60 Εικόνα 10 - στατιστικά στοιχεία χρήσης του moodle στο πανεπιστήμιο της Μινεσότα...62 Εικόνα 11 - στατιστικά στοιχεία χρήσης του moodle στο πανεπιστήμιο της Μινεσότα...62 Εικόνα 12 - η αρχική σελίδα του moodle στο πανεπιστήμιο της Μινεσότα...63 Εικόνα 13 - η αρχική σελίδα του LearnLand...63 Εικόνα 14 - το blog του πανεπιστημίου του Graz...65 Εικόνα 15 - το wiki του πανεπιστημίου του Graz...66 Εικόνα 16 - εικόνα από διάλεξη σε μορφή podcast του πανεπιστημίου του Graz...66 Εικόνα 17 - η σελίδα της πλατφόρμας H2O του Harvard...67 Εικόνα 18 - η αρχική σελίδα Penn Tags...68 Εικόνα 19 - η σελίδα του Blackboard του πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας...70 Εικόνα 20 - το use case diagram του συστήματος...76 Εικόνα 21 - Client-server deployment diagram...77 Εικόνα 22 - η αρχική σελίδα του moodle...78 Εικόνα 23 - το εξωτερικό wiki μέσα από moodle...79 Εικόνα 24 - η αρχική σελίδα του μαθήματος...80 Εικόνα 25 - το EA course wiki...83 Εικόνα 26 - το EA course wiki...84 Εικόνα 27 - το Collaboration Workspace wiki...86 Εικόνα 28 - το προσωπικό blog του moodle...87 Εικόνα 29 - το blog της πρώτης ομάδας...88 Εικόνα 30 - η λίστα των bookmarks...90 Εικόνα 31 - το πρώτο επεισόδιο του podcast στο itunes

9 Δημιουργιά Περιβα λλοντος Web 2.0 για τη Συνεργατικη Ανα πτυξη Γνω σης Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το θέμα της διπλωματικής εργασίας, καθορίζεται το εύρος, οι στόχοι της μελέτης και παρουσιάζεται η δομή της Περιγραφή του προβλήματος Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση της έρευνας που έχει διενεργηθεί στο διεπιστημονικό πεδίο της εφαρμογής των τεχνολογιών Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία, το οποίο αφορά τόσο στην επιστήμη της πληροφορικής και των υπολογιστών, όσο και σε αυτήν της παιδαγωγικής. Στην παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία, όπου ο καθηγητής κατέχει τον κεντρικό ρόλο και ως εκ τούτου η συμμετοχή των σπουδαστών είναι σχετικά περιορισμένη, το μάθημα πραγματοποιείται υπό τη μορφή διαλέξεων, χωρίς τη χρήση τεχνολογικών μέσων (η/υ, Διαδίκτυο). Η εμφάνιση των η/υ και του Παγκόσμιου Ιστού (Web 1.0) παρουσίασε ενδιαφέρον ως προς την εφαρμογή τους στην εκπαίδευση. Η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τις τεχνολογίες αυτές οδήγησε στην εμφάνιση της έννοιας του e-learning 1.0. Ωστόσο, δεν επήλθε ουσιαστική αλλαγή στο δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, ενώ οι σπουδαστές, ως τελικοί χρήστες του Ιστού ήταν κυρίως παθητικοί αναγνώστες των περιεχομένων των ιστοσελίδων καθώς δεν μπορούσαν να τροποποιήσουν εύκολα το περιεχόμενό τους. Επιπροσθέτως, οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης μεταξύ τους ήταν περιορισμένες. Η εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού από Web 1.0 σε Web 2.0 φαίνεται να παρέχει πολλές καινοτομίες και δυνατότητες στον τρόπο που λαμβάνει χώρα η εκπαιδευτική διαδικασία, ενισχύοντας τη σχετικά 9

10 Αλκιβιάδης Κυρτσόγλου περιορισμένη κατά την παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία αλληλεπίδραση και επικοινωνία των σπουδαστών. Με την έλευση των τεχνολογιών Web 2.0 ο χρήστης του Παγκόσμιου Ιστού αποκτά τον κεντρικό ρόλο, γεγονός που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του Web 2.0 και προσδίδει στον ιστό έναν πιο κοινωνικό χαρακτήρα. Ο χρήστης (prosumer) μπορεί πλέον εύκολα να τροποποιεί το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, χωρίς να έχει ειδικές γνώσεις, να προσθέτει το περιεχόμενό του στον Ιστό, να διαμοιράζει πληροφορίες και να μην είναι απλώς αναγνώστης (consumer) του περιεχομένου του Ιστού (prosumer) (Ferretti, Mirri, Muratori, Roccetti, Salomoni 2008). Η νέα αυτή δυνατότητα ενίσχυσε την επικοινωνία και το διαμοιρασμό πληροφοριών και γνώσης μεταξύ των ανθρώπων. Συνεπώς ο χρήστης αποκτά κεντρικό ρόλο αναφορικά με τις τεχνολογίες Web 2.0 (user-centred), γεγονός που συνάδει με τις θεωρίες του εποικοδομισμού, σύμφωνα με τις οποίες η μάθηση είναι κοινωνικό φαινόμενο και ο σπουδαστής αποτελεί το κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (learner-centred). Στην εργασία που ακολουθεί μελετώνται οι δυνατότητες και οι αλλαγές που επιφέρουν οι τεχνολογίες Web 2.0 όταν εφαρμόζονται στην εκπαίδευση και επιλέγεται μια πλατφόρμα για να παραμετροποιηθεί κατάλληλα, ώστε να υποστηρίξει on-line το μάθημα Επιχειρησιακές Αρχιτεκτονικές κάνοντας χρήση των εργαλείων Web Εύρος της μελέτης Ο όρος Web 2.0 διατυπώθηκε το 2004 από τον Tim Oʼ Reilly (Oʼ Reilly 2005). Στη συνέχεια, το 2005 ο Stephen Downes διατυπώνει τον όρο e-learning 2.0 (Downes 2005). Στην εργασία αυτή εξετάζονται συγγράμματα και θεωρητικές μελέτες ερευνητών δημοσιευμένες σε άρθρα περιοδικών, στο διαδίκτυο και σε επιστημονικά συνέδρια, αναφορικά με το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία οι τεχνολογίες που στο σύνολό τους περιγράφονται από τον 10

11 Δημιουργιά Περιβα λλοντος Web 2.0 για τη Συνεργατικη Ανα πτυξη Γνω σης όρο Web 2.0. Τα υπό εξέταση άρθρα μελετούν το θέμα τόσο από την τεχνολογική του διάσταση (πλατφόρμες και εργαλεία Web 2.0), όσο και από την παιδαγωγική του διάσταση, συμπεριλαμβάνοντας τις θεωρίες μάθησης εποικοδομισμού και αλληλεπίδρασης καθηγητή-φοιτητή. Επισημαίνεται ότι η παρούσα εργασία δεν προτείνει κάποιο καινούριο εκπαιδευτικό μοντέλο, αλλά μελετά τα ήδη υπάρχοντα. Με βάση τη μελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και τη μελέτη εφαρμογών Web 2.0, κυρίως ανοικτού κώδικα και όχι εμπορικά πακέτα λογισμικού, εξάγονται συμπεράσματα και επιλέγεται η πλατφόρμα που πρόκειται να παραμετροποιηθεί για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας. Τονίζεται ότι δεν επιχειρείται η ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου Web 2.0, αλλά η επιλογή και παραμετροποίηση μιας ήδη υπάρχουσας πλατφόρμας ανοικτού κώδικα Στόχοι μελέτης Βασικός στόχος είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση για τη συγκέντρωση και παρουσίαση της γνώσης που υπάρχει στο διεπιστημονικό τομέα της χρήσης των τεχνολογιών Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε για την εκπόνηση της βιβλιογραφικής επισκόπησης πάνω στο σχετικό ερευνητικό πεδίο, είναι αυτή που προτείνουν οι Webster και Watson (2002). Επίσης βασικό στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η επιλογή και παραμετροποίηση πλατφόρμας Web 2.0 η οποία θα χρησιμοποιηθεί πιλοτικά για να υποστηρίξει on-line το μάθημα Επιχειρησιακές Αρχιτεκτονικές (Enterprise Architectures). Ο στόχος αυτός προσεγγίστηκε βάσει των εργαλείων και των περιπτώσεων που μελετήθηκαν, αλλά και των συμπερασμάτων της βιβλιογραφικής επισκόπησης. Οι επιμέρους στόχοι της μελέτης είναι οι εξής: Εύρεση και μελέτη των εργαλείων Web 2.0 και το πώς αυτά εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα άρθρα που 11

12 Αλκιβιάδης Κυρτσόγλου μελετήθηκαν προτείνουν εργαλεία Web 2.0 που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση όπως επίσης παραθέτουν και σχετικούς υπερσυνδέσμους στο διαδίκτυο. Μελέτη του τρόπου χρήσης των εργαλείων αυτών από πανεπιστημιακά ιδρύματα. Μελετήθηκαν περιπτώσεις (case studies) οι οποίες εντοπίσθηκαν είτε μέσα από τα άρθρα που συνθέτουν τη βιβλιογραφία, είτε μέσα από τις ιστοσελίδες των εν λόγω εργαλείων Περιεχόμενα Η εργασία διαρθρώνεται ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο οριοθετείται το εύρος της μελέτης και τέλος καθορίζονται σαφώς ο βασικός και οι δευτερεύοντες στόχοι. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθείται για τη βιβλιογραφική επισκόπηση, προσαρμοσμένη κατάλληλα ώστε να καλύπτει το συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα και στη συνέχεια παρουσιάζεται η εφαρμογή των τεχνολογιών Web 1.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία (οπότε γίνεται λόγος για e-learning 1.0). Τέλος, μελετώνται οι τεχνολογίες Web 2.0 και το πως αυτές εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία οπότε προκύπτει ο όρος e-learning 2.0 κατʼ αντιστοιχία. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται πραγματικές περιπτώσεις χρήσης και εφαρμογής των τεχνολογιών Web 2.0 στην υποστήριξη μαθημάτων από πανεπιστημιακά ιδρύματα. Στο πέμπτο κεφάλαιο τεκμηριώνεται η επιλογή της πιλοτική πλατφόρμας e-learning 2.0, όπου αναλύονται οι απαιτήσεις των χρηστών και του συστήματος. Με τη βοήθεια των διαγραμμάτων της UML, παρουσιάζονται οι περιπτώσεις χρήσης του συστήματος (use case diagram), καθώς και η φυσική του αρχιτεκτονική (deployment diagram). 12

13 Δημιουργιά Περιβα λλοντος Web 2.0 για τη Συνεργατικη Ανα πτυξη Γνω σης Το έκτο κεφάλαιο παρουσιάζει ένα παράδειγμα χρήσης της πιλοτικής πλατφόρμας που παραμετροποιήθηκε, δημιουργώντας και υποστηρίζοντας on-line το μάθημα Enterprise Architectures. Ο διαχειριστής-καθηγητής δημιουργεί το μάθημα και ο χρήστηςφοιτητής/τρια κάνει χρήση της πλατφόρμας για το μάθημα αυτό. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τη βιβλιογραφική επισκόπηση αλλά και από την πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας και γίνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα - μελέτη. 13

14 Αλκιβιάδης Κυρτσόγλου Κεφάλαιο 2 - Μεθοδολογία 2.1. Εισαγωγή Για την εκτενέστερη μελέτη και ανάλυση της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί μια μεθοδολογία έρευνας. Η ανάγκη αυτή γίνεται πιο επιτακτική όταν ο τομέας που ερευνάται είναι διεπιστημονικός. Η εφαρμογή των τεχνολογιών Web 2.0 στην ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-learning 2.0) αποτελεί διεπιστημονικό γνωστικό πεδίο, στο οποίο εμπλέκονται τόσο η επιστήμη των υπολογιστών όσο και η επιστήμη της παιδαγωγικής. Ως μεθοδολογία για τη συγγραφή της βιβλιογραφικής επισκόπησης, επιλέχθηκε αυτή που προτείνεται από τους J. Webster και R. Watson (2002), η οποία περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο. Για την εύρεση και παρουσίαση των πρακτικών εφαρμογών των εργαλείων Web 2.0 που χρησιμοποιούνται από πανεπιστήμια, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η μελέτη των παραδειγμάτων που πρότειναν τα άρθρα που εντοπίστηκαν μέσω της μεθοδολογίας της επισκόπησης. Τα παραδείγματα αυτά μελετήθηκαν περαιτέρω μέσω της αναζήτησης πληροφοριών από τις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων αυτών καθώς και από την αναζήτηση στοιχείων γιʼ αυτά μέσω του Google. Τέλος, αναζήτηση για την εύρεση πρακτικών εφαρμογών έγινε και στις ιστοσελίδες των εργαλείων Web 2.0, όπως για παράδειγμα στην ιστοσελίδα του εργαλείου moodle (moodle.org). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επιλογή και παραμετροποίηση της κατάλληλης πιλοτικής πλατφόρμας ήταν η αποτίμηση πλατφορμών και εργαλείων Web 2.0, η σύγκρισή τους με σημείο αναφοράς το θεωρητικό υπόβαθρο που προέκυψε από τη μελέτη των επιλεγμένων άρθρων και η εξέταση των πρακτικών εφαρμογών των πανεπιστημίων που μελετήθηκαν, αναφορικά με τις χρήσεις των εργαλείων Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία. 14

15 Δημιουργιά Περιβα λλοντος Web 2.0 για τη Συνεργατικη Ανα πτυξη Γνω σης 2.2. Περιγραφή της μεθοδολογίας των Webster και Watson Οι J. Webster και R. Watson (2002) προτείνουν μια μεθοδολογία για τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων, κατά την οποία η επισκόπηση βασίζεται εξ ολοκλήρου στις έννοιες που απαντώνται στην έρευνα, ώστε να υπάρχει συνοχή στο περιεχόμενο του παραγόμενου άρθρου, ειδικά όταν αυτό πραγματεύεται θέματα διεπιστημονικών τομέων. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία αυτή, στη βιβλιογραφική επισκόπηση θα πρέπει να παρουσιάζονται σαφώς οι βασικές έννοιες που απαντώνται στο επιστημονικό πεδίο προς μελέτη. Επίσης το εύρος και τα όρια της μελέτης πρέπει να είναι και αυτά σαφώς καθορισμένα. Κατά τους J. Webster και R. Watson (2002) μια βιβλιογραφική επισκόπηση καλύπτει ολόκληρη την έρευνα που έχει γίνει αναφορικά με κάποιο επιστημονικό πεδίο ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος της. Συνεπώς, η εν λόγω επισκόπηση δεν πρέπει να βασίζεται μόνο σε άρθρα που προέρχονται από μια μόνο μεθοδολογία έρευνας, ή σε άρθρα από ένα περιορισμένο σύνολο επιστημονικών περιοδικών ή ακόμη σε άρθρα που προέρχονται από ένα μόνο γεωγραφικό τόπο. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε η επισκόπηση περιορίζεται σε άρθρα που προέρχονται από ένα μικρό δείγμα επιστημονικών περιοδικών, γεγονός που δεν είναι επιθυμητό, ακόμη κι αν τα περιοδικά αυτά είναι τα πιο φημισμένα στον υπό μελέτη επιστημονικό τομέα. Αντιθέτως, οι J. Webster και R. Watson (2002) προτείνουν μια δομημένη προσέγγιση που καθορίζει το πώς πρέπει να συλλέγεται το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί ως πηγή στη βιβλιογραφική επισκόπηση. Σε πρώτη φάση συλλέγονται άρθρα από τα πλέον γνωστά και φημισμένα επιστημονικά περιοδικά του συγκεκριμένου γνωστικού τομέα (Webster & Watson, 2002). Αναζητώντας άρθρα σε βάσεις δεδομένων επιστημονικών περιοδικών, επιταχύνεται η διαδικασία ανεύρεσης σχετικού υλικού. Εκτός των περιοδικών, σκόπιμο είναι να μελετηθούν και αποτελέσματα - πρακτικά από συνέδρια που φημίζονται για την υψηλή τους ποιότητα. Στην περίπτωση όπου το θέμα που εξετάζεται είναι διεπιστημονικό και αφορά περισσότερα του ενός 15

16 Αλκιβιάδης Κυρτσόγλου επιστημονικού πεδίου - όπως το θέμα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με χρήση τεχνολογιών Web τότε μελετούμε και πηγές από όλα τα επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με αυτό. Από τα άρθρα που εντοπίστηκαν στην πρώτη φάση, προσδιορίζουμε προγενέστερα άρθρα στα οποία γίνονται αναφορές. Τα προσδιορισθέντα άρθρα αυτής της φάσης μελετώνται για το αν έχουν να προσφέρουν στην επισκόπηση. Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο δικτυακός τόπος Web of Science (isiknowledge.com) για την ανεύρεση άρθρων τα οποία αναφέρονται στα άρθρα που έχουν ήδη βρεθεί προηγουμένως. Τα άρθρα αυτά εξετάζονται για το αν πρέπει να συμπεριληφθούν στην επισκόπηση. Η μεθοδευμένη έρευνα εγγυάται και διασφαλίζει τη συσσώρευση μιας σχετικά πλήρους απογραφής της σχετικής βιβλιογραφίας. Μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι η επισκόπησή μας πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, όταν πλέον δε διακρίνονται - εντοπίζονται νέες έννοιες μέσα στο σύνολο των άρθρων που έχουν συλλεχθεί. Από δομική άποψη, η βιβλιογραφική επισκόπηση, πρέπει να είναι εννοιο-κεντρική (Webster & Watson, 2002). Αυτό σημαίνει ότι το οργανωτικό της πλαίσιο είναι καθορισμένο βάσει των εννοιών της. Υπό μια άλλη οπτική γωνία, κάποιοι συγγραφείς ακολουθούν μια συγγραφοκεντρική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία, παρουσιάζουν μια περίληψη από σχετικά άρθρα. Η τελευταία προσέγγιση αποτυγχάνει να συνθέσει σωστά τη βιβλιογραφική επισκόπηση. Οι παραπάνω δυο προσεγγίσεις συνοψίζονται στον πίνακα 1. Πίνακας 1 - προσεγγίσεις στις βιβλιογραφικές επισκοπήσεις (πηγή: Webster & Watson, 2002) Εννοιο-κεντρική προσέγγιση Έννοια Χ...[Συγγραφέας Α, Συγγραφέας Β,..] Έννοια Υ...[Συγγραφέας Α, Συγγραφέας Γ,..] Συγγραφο-κεντρική προσέγγιση Συγγραφέας Α..έννοια Χ, έννοια Υ,.. Συγγραφέας β..έννοια Χ, έννοια Ζ,.. 16

17 Δημιουργιά Περιβα λλοντος Web 2.0 για τη Συνεργατικη Ανα πτυξη Γνω σης Για να γίνει επιτυχώς η μετάβαση από την συγγραφο-κεντρική στην εννοιο-κεντρική προσέγγιση, προτείνεται η κατασκευή ενός πίνακα εννοιών μετά από τη μελέτη κάθε άρθρου όπως φαίνεται στον πίνακα 2 παρακάτω. Για τη σύνθεση της βιβλιογραφίας θα αναλυθεί η κάθε έννοια που αναφέρεται στα άρθρα που συλλέχθηκαν. Πριν πραγματοποιηθεί το βήμα αυτό, πρέπει να ομαδοποιηθούν οι έννοιες - κλειδιά που εντοπίστηκαν, βάσει κάποιου λογικού πλαισίου. Πίνακας 2 - πίνακας εννοιών (πηγή: Webster & Watson, 2002) Άρθρα Έννοιες Α Β Γ Δ... 1 X X X 2 X X... X X Μια έννοια μπορεί να έχει διαφορετικό νόημα όταν εξετάζεται από διαφορετικές σκοπιές. Για να μπορούμε να παρακολουθούμε τη μονάδα της ανάλυσης, δηλαδή το νόημα που αποκτά μια έννοια όταν εξετάζεται από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία, προσθέτουμε μια ακόμα διάσταση στον παραπάνω πίνακα. Με την ανάλυση των εννοιών ανάλογα με τη μονάδα, η επισκόπηση που θα προκύψει θα είναι πιο ορθή επειδή είναι ευκολότερο να απομονωθούν και να απομακρυνθούν έννοιες που είναι εκτός του πεδίου που μελετούμε. Για την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της επισκόπησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν πίνακες και διαγράμματα. Αυτοί οι πίνακες πρέπει να προσθέτουν αξία στην έρευνα, κατηγοριοποιώντας τα άρθρα βάσει ενός λογικού πλαισίου το οποίο βοηθά στον πληρέστερο προσδιορισμό του θέματος που πραγματεύονται και όχι να αποτελούν απλά μια λίστα από άρθρα. Ως πλαίσια για την παραπάνω κατηγοριοποίηση, είναι ο τύπος των 17

18 Αλκιβιάδης Κυρτσόγλου μεταβλητών που εξετάζονται, το επίπεδο της ανάλυσης που πραγματοποιείται, τα κενά στην υπάρχουσα βιβλιογραφία ή άλλα σημαντικά θεωρητικά θέματα. Η επισκόπηση είναι επιτυχημένη όταν βοηθά άλλους ερευνητές στη κατανόηση της συσσωρευμένης γνώσης για το πεδίο με το οποίο ασχολείται. Σημαντικό παράγοντα, τον οποίο πρέπει να προσέξουμε, σύμφωνα με τους Webster & Watson (2002) αποτελεί ο τόνος και το ύφος της βιβλιογραφικής επισκόπησης που θα χρησιμοποιηθεί. Σε μια επισκόπηση πρέπει να αποφεύγεται η αρνητική κριτική. Τουναντίον πρέπει να τονίζονται τα ευρήματα - αποτελέσματα των ερευνών, καθώς και να προτείνεται η μελλοντική μελέτη στο συγκεκριμένο θέμα. Όσον αφορά το (γραμματικό) χρόνο συγγραφής/παρουσίασης της επισκόπησης, οι απόψεις διίστανται. Ωστόσο, ο χρόνος που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί, είναι ο ενεστώτας επειδή προσδίδει περισσότερη αμεσότητα στην αφήγηση. Επίσης, λόγω του ότι διαπραγματευόμαστε έννοιες, η χρήση του ενεστώτα είναι ιδανική γιατί οι έννοιες αυτές ισχύουν γενικά. Τέλος, με τον ενεστώτα βοηθούμε τον αναγνώστη στην αποδοτικότερη και γρηγορότερη ανάγνωση της επισκόπησης. Η περίπτωση που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο αόριστος είναι όταν μια έννοια - άποψη δεν υποστηρίζεται πλέον από τον συγγραφέα που την εισήγαγε. Μια επισκόπηση εντοπίζει και προσπαθεί να καλύψει τα κενά που υπάρχουν στη γνώση για ένα πεδίο. Έτσι πρέπει όχι μόνο να μελετώνται και να εξετάζονται προγενέστερες έρευνες αλλά και να προτείνονται θέματα για μελλοντικές. Αυτό επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση της εννοιο-κεντρικής προσέγγισης που αναλύθηκε παραπάνω. Τονίζοντας το κενό ανάμεσα στην γνώση που ήδη κατέχουμε και στη γνώση που χρειάζεται να έχουμε (αλλά δεν έχουμε), δίνεται η ευκαιρία σε επόμενους ερευνητές να μελετήσουν το θέμα και να προσφέρουν τη δική τους συνεισφορά. Αξιολογώντας τη βιβλιογραφική επισκόπηση, πρέπει αυτή να είναι περιεκτική, εμπεριέχοντας ενδιαφέροντα ευρήματα που προκύπτουν 18

19 Δημιουργιά Περιβα λλοντος Web 2.0 για τη Συνεργατικη Ανα πτυξη Γνω σης από τη μελέτη πολλών παραδειγμάτων καθώς και να απαντά σε όλα τα λογικά ερωτήματα που προκύπτουν. Για την αξιολόγηση και βελτίωση της επισκόπησης, μέχρι τη στιγμή της παράδοσής της, η επαναληπτική διαδικασία διόρθωσής της είναι αναπόφευκτη. Επιπροσθέτως, προτείνεται η μελέτη της επισκόπησης από τρίτα άτομα που ειδικεύονται στον ίδιο γνωστικό τομέα, τα οποία θα μπορούσαν να προτείνουν αλλαγές και βελτιώσεις. Συνοψίζοντας, η ιδανική βιβλιογραφική επισκόπηση έτσι όπως προτείνεται στο άρθρο των Webster και Watson (2002), πρέπει να φέρει τα εξής χαρακτηριστικά: Να παρακινεί την έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα και να εξηγεί τη συνεισφορά της Να περιγράφει τις έννοιες κλειδιά Να οριοθετεί το εύρος της έρευνας Να αναφέρει - παρουσιάζει τη σχετική προγενέστερη βιβλιογραφία του θέματος που αναλύεται αλλά και συναφών γνωστικών πεδίων Να αναπτύσσει ένα μοντέλο που θα καθοδηγεί μελλοντικές έρευνες Να αιτιολογεί τις προτάσεις της με τη βοήθεια: του θεωρητικού υποβάθρου, προγενέστερων εμπειρικών ευρημάτων και πρακτικών παραδειγμάτων Να παρουσιάζει τα συμπεράσματα των επιπτώσεών της στους ερευνητές Και, να είναι επεξηγηματική και δημιουργική Αποτελέσματα Για την αναζήτηση των άρθρων που αναφέρονται στη χρήση εργαλείων Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία, χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις άρθρων Scopus, DBLP, CiteSeer x, καθώς και το Scholar της εταιρίας Google. Επιπροσθέτως, αναζήτηση άρθρων με σχετικό περιεχόμενο έγινε στη δικτυακή πύλη όπως και στο δικτυακό τόπο Για την αναζήτηση 19

20 Αλκιβιάδης Κυρτσόγλου στις ανωτέρω πηγές χρησιμοποιήθηκαν λέξεις-κλειδιά που αναφέρονται στο αντικείμενο προς μελέτη, καθώς και συνδυασμοί των λέξεων αυτών. Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: elearning, Web 2.0, e-learning 2.0, wikis, blogs, practices, education και platform. Η εκτέλεση των αναζητήσεων επέστρεψε μεγάλο αριθμό άρθρων, από τα οποία επιλέχθηκαν μόνο αυτά που εμπίπτουν στο πεδίο μελέτης της παρούσας εργασίας, αφού μέσα από την ανάγνωση των περιλήψεών τους, διαπιστώθηκε ότι πολλά δεν αφορούσαν το εν λόγω αντικείμενο έρευνας. Κάποια από τα άρθρα περιείχαν υπερσυνδέσμους σε ιστοσελίδες με σχετικό υλικό, το οποίο επίσης μελετήθηκε. Εκτός των άρθρων που βρέθηκαν και μελετήθηκαν, εντοπίστηκαν και ιστοσελίδες σχετικές με το θέμα της εργασίας, οι οποίες επίσης μελετήθηκαν. Τέτοιες ιστοσελίδες είναι: =7517&doclng=6 20

21 Δημιουργιά Περιβα λλοντος Web 2.0 για τη Συνεργατικη Ανα πτυξη Γνω σης Κεφάλαιο 3 - Εκπαιδευτική διαδικασία, e-learning και Web Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία δε χρησιμοποιούνται τεχνολογικά μέσα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ενσωμάτωση της πληροφορικής τεχνολογίας και η χρήση του παγκόσμιου ιστού (Web 1.0) στην παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, αναλύονται οι νέες τεχνολογίες Web 2.0 και ο τρόπος με τον οποίο οι τελευταίες μεταβάλλουν και ενισχύουν τη διαδικασία της μάθησης Παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία Σύμφωνα με την παραδοσιακή προσέγγιση αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία, μάθηση θα μπορούσε να οριστεί ως η μεταφορά γνώσης από το διδάσκοντα στο σπουδαστή, σε ένα συγκεντρωτικό σχολικό σύστημα (Rogers, Liddle, Chan, Doxey & Isom 2007) όπου ο καθηγητής καθοδηγεί τους σπουδαστές βάσει του μαθήματος. Το μάθημα γίνεται υπό τη μορφή διαλέξεων που ο διδάσκων καθηγητής έχει ετοιμάσει και με διδακτικό υλικό που ο ίδιος προσφέρει στους φοιτητές του (Ebner 2007). Η παραπάνω περιγραφή αποτελεί παράδειγμα μονολογικής μορφής διδασκαλίας, καθώς ο μονόλογος κατέχει την κυρίαρχη θέση στην παραδοσιακή διδασκαλία, αποτελώντας το βασικότερο εξωτερικό μέσο προώθησης της μάθησης (Ομάδα Εκπαιδευτικών 2004). Οι παραδόσεις των διαλέξεων γίνονται μέσα στη φυσική τάξη. Αυτό σημαίνει ότι το μάθημα γίνεται σε συγκεκριμένη αίθουσα και συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Κατά συνέπεια η φυσική παρουσία των σπουδαστών είναι απαραίτητη καθʼ όλη τη διάρκεια των διαλέξεων. Οι σπουδαστές έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό 21

22 Αλκιβιάδης Κυρτσόγλου μέσω των συγγραμμάτων που συνοδεύουν τα σχετικά μαθήματα (Kesim & Agaoglou 2007). Στο παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα ο σπουδαστής μετατρέπεται σε παθητικό δέκτη της γνώσης που του προσφέρεται (Kesim & Agaoglou 2007). Έτσι περιορίζεται κάθε κατάσταση δημιουργικής δραστηριότητας και ενέργειας, καθιστώντας το σπουδαστή άβουλο όργανο, με αποδυναμωμένη διάθεση για έρευνα και ανακάλυψη (Ομάδα Εκπαιδευτικών 2004). Η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε σπουδαστές και διδάσκοντα καθηγητή είναι σχετικά μικρή και περιορίζεται στις ερωτήσεις των σπουδαστών που συνοδεύονται από τις αντίστοιχες απαντήσεις του καθηγητή. Ως μορφή αλληλεπίδρασης μπορεί να θεωρηθεί και το εκπαιδευτικό εργαλείο των εργαστηριακών μαθημάτων όπου οι φοιτητές συνεργάζονται είτε μεταξύ τους είτε με το διδάσκοντα καθηγητή, έτσι ώστε το μάθημα να γίνεται πιο ενδιαφέρον (Rogers et al. 2007). Η αίσθηση που καλλιεργείται περισσότερο κατά τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας είναι η ακοή, αφού ο σπουδαστής δραστηριοποιείται κατά το λιγότερο. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, ο φοιτητής είναι επιθυμητό να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, αναπτύσσοντας το κριτικό και δημιουργικό του πνεύμα (Ομάδα Εκπαιδευτικών 2004). Οι παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας χαρακτηρίζονται ως δασκαλοκεντρικές, λόγω του ότι η πρωτοβουλία δράσης και επικοινωνίας ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον καθηγητή. Ο τελευταίος, με το συνεχή λόγο, την υποδειγματική επίδειξη και τη συστηματική επεξήγηση, παρουσιάζει στην παραδοσιακή τάξη το διδακτικό αντικείμενο. Επίσης ο εκπαιδευτικός ασκεί έλεγχο, ο οποίος ποικίλει ανάλογα με την περίπτωση. Για παράδειγμα, σε μια ακραία περίπτωση, ο καθηγητής είναι ο κυρίαρχος ενεργός παράγοντας της διδασκαλίας. Ο ρόλος των σπουδαστών εξαντλείται στην προσεκτική παρακολούθηση και ακριβή καταγραφή των στοιχείων που παρουσιάζει ο καθηγητής, στη μνήμη τους. Η πληρότητα και η ακρίβεια με την οποία είναι σε θέση να αναπαράγουν τις πληροφορίες του καθηγητή τους οι 22

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Ομάδα Ο.Π.Α.Π.Σ. Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Βαρσάμης Παναγιώτης, Μπέρμπεης Γιάννης, Πλατής Σωτήρης, Τσαγγαίος

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα «Technology

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Αγγελική Καραματσούκη karamaag@gmail.com Πράσινες Ιδέες 22/10/2014 Γνωριμία 2 Αγγελική Καραματσούκη Πτυχίο Νοσηλευτικής, Πτυχίο Πληροφορικής Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEB 2.0 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ MARKETING

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEB 2.0 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ MARKETING ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEB 2.0 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ MARKETING Του Καθ. Dr. Walter Ruf Περιεχόμενο Βασικές Πληροφορίες Τροφοδοσία Feeds (RSS-Feed, XML-Feed) Weblog (Blog) Social Software

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Social Media White. Chapter 1. Corporate Blogging

Social Media White. Chapter 1. Corporate Blogging Social Media White Papers u Τι είναι ένα blog Η λέξη blog προέρχεται από σύντμηση της έκφρασης web log. Τα blogs ξεκίνησαν σαν απλά προσωπικά ημερολόγια, έχουν όμως μετεξελιχθεί στην καταγραφή και δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

All about Wiki - Creating a Wiki

All about Wiki - Creating a Wiki All about Wiki - Creating a Wiki Τι είναι Το 'Wiki' (που προφέρεται ως «γουίκι») είναι ένας τύπος ιστοτόπου που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις σελίδες του. Με άλλα λόγια

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

«Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» «Το Σχολείο στην Ψηφιακή Εποχή: ιαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρµες e-learning» «Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΟΥ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Η πλατφόρµα E-Class. στη διδασκαλία των ΣΓΠ. ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας

Η πλατφόρµα E-Class. στη διδασκαλία των ΣΓΠ. ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας Η πλατφόρµα E-Class στη διδασκαλία των ΣΓΠ ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι σηµαντικές εξελίξεις στην επιστήµη της Πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών συνέβαλαν στην ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Στο περιβάλλον Συγγραφής του LAMS υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων δραστηριοτήτων τα οποία εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 1. ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΙ Καβάλας ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.στ "Θετικές Ενέργειες υπέρ των γυναικών", ράση V. Συντάκτες: Θάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Κολοβός Φίλιππος Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Web 1.0 Η παλαιότερη «έκδοση»

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμα web 2.0 tools. Εκπαιδευτική αξιοποίηση

Χρήσιμα web 2.0 tools. Εκπαιδευτική αξιοποίηση Χρήσιμα web 2.0 tools Εκπαιδευτική αξιοποίηση Χρήσιμα web 2.0 tools Web 2.0 (Ιστός 2.0) ΟόροςWeb 2.0 (Ιστός 2.0), χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού / WWW η οποία βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ενέργειας Οδηγός Σπουδών 2013

Ακαδημία Ενέργειας Οδηγός Σπουδών 2013 Ακαδημία Ενέργειας Οδηγός Σπουδών 2013 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 3 Στόχοι Εκπαιδευτικής Διαδικασίας... 3 Θεματικές Ενότητες... 3 Εκπαιδευτικό υλικό & επικοινωνία... 4 Ερωτήσεις αξιολόγησης και εργασίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ - Διόφαντος) Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Έκδοση 6.2 Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

1. Celly Social Network Development

1. Celly Social Network Development 1. Celly Social Network Development Η περιγραφή Το Celly προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας κοινωνικών δικτύων ειδικά προσαρμοσμένων σε φορητές συσκευές καθώς είναι προσβάσιμο και από Android και ios

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία

Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία Αγνή Χ. Λιάππα Επιβλέποντες Καθηγητές: Ταραμπάνης Κων/νος Ταμπούρης Ευθύμιος Εξεταστές: Σατρατζέμη Μαρία Ξυνόγαλος Στυλιανός Το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ. Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό την παράθεση των αποτελεσμάτων πάνω σε μια έρευνα με τίτλο, οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας και μάθησης -μέσα σε ένα περιβάλλον λογισμικού Η/Υ- στην ενίσχυση της εννοιολογικής μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Wiki. Ο όρος «Wiki» προέρχεται από τον Χαβανέζικο «Wiki-Wiki», τα γρήγορα λεωφορεία που κινούνται στο αεροδρόμιο της Χονολουλού.

Τι είναι το Wiki. Ο όρος «Wiki» προέρχεται από τον Χαβανέζικο «Wiki-Wiki», τα γρήγορα λεωφορεία που κινούνται στο αεροδρόμιο της Χονολουλού. Τι είναι το Wiki Ο όρος «Wiki» προέρχεται από τον Χαβανέζικο «Wiki-Wiki», τα γρήγορα λεωφορεία που κινούνται στο αεροδρόμιο της Χονολουλού. Τι είναι το Wiki Συνεργατική ανάπτυξη (παραγωγή) περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Ενότητα # 3:Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Ελληνικό Νηπιαγωγείο: Μια γενική επισκόπηση Θαρρενός Μπράτιτσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα