ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εισαγωγή Σκοπός του συγκεκριµένου εγγράφου είναι η επισκόπηση των βασικών συµπερασµάτων και προτάσεων της ανάλυσης, από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή (ο Φορέας), σχετικά µε την Πρώιµη Παρέµβαση. Η επισκόπηση συµπεριλαµβάνει µία περίληψη της προόδου και των βασικών εξελίξεων που έχουν πραγµατοποιηθεί σε αυτόν τον τοµέα σε πολιτικό και πρακτικό επίπεδο εντός των συµµετεχουσών χωρών του Φορέα από το Σε παγκόσµιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει αναγνωριστεί µία σαφής σύνδεση µεταξύ ενός φτωχού ή µειονεκτικού υπόβαθρου και της χαµηλής εκπαιδευτικής επίδοσης. Οικογένειες από παρόµοια περιβάλλοντα έχει αποδειχθεί ότι επωφελούνται περισσότερο από τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρώιµης Παρέµβασης και Φροντίδας (ΠΠΦ). Οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για το έτος 2010 ήταν η παροχή φροντίδας σε τουλάχιστον 90% των παιδιών ηλικίας µεταξύ 3 ετών και της ηλικίας υποχρεωτικής φοίτησης στο εκπαιδευτικό σύστηµα και σε τουλάχιστον 33% των παιδιών κάτω των 3 ετών (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2011). ΠΠ τάσεις σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο Τα αποτελέσµατα των εργασιών του Φορέα λαµβάνουν υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στον τοµέα της Πρώιµης Παρέµβασης σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010 και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ηνωµένα Έθνη, ΠΟΥ, 2011) και η ανάλυση του Φορέα έχει αναγνωριστεί εξίσου σε αρκετά βασικά έγγραφα πολιτικής (για παράδειγµα, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011). Οι τρέχουσες τάσεις στο τοµέα της Πρώιµης Παρέµβασης αναδεικνύουν µία σειρά από βασικά ζητήµατα. Η παροχή υψηλής ποιότητας προσχολικής εκπαίδευσης και αγωγής µπορεί να συντελέσει σηµαντικά- δια µέσου της ενδυνάµωσης και της υποστήριξης όλων των παιδιών ώστε να µπορέσουν να συνειδητοποιήσουν το εύρος των δυνατοτήτων τουςστην επίτευξη των δύο κορυφαίων στόχων της στρατηγικής του Ευρώπη 2020, δηλαδή στην µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε ποσοστό κάτω του 10% και στην έξοδο τουλάχιστον 20 εκατοµµυρίων ανθρώπων από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Η στρατηγική του Ευρώπη 2020 δεν µπορεί να επιτευχθεί αν δεν παρέχεται σε όλα τα παιδιά ένα ικανοποιητικό σηµείο αφετηρίας στην ζωή τους. Οι κεντρικές προτεραιότητες και τα βασικά σηµεία των πολιτικών και πρακτικών σχετικά µε την Πρώιµη Παρέµβαση εστιάζουν: Στην π ρόσβαση σε µια γενική και ενταξιακή εκπαίδευση και αγωγή στην προσχολική ηλικία (ΕΑΠΗ): Η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ενταξιακές υπηρεσίες ΕΑΠΗ, οι οποίες είναι διαθέσιµες σε όλους, είναι ωφέλιµη για όλους. Η ΕΑΠΗ προσφέρει τη δυνατότητα για µεγαλύτερη ένταξη των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προετοιµάζοντας τη µετέπειτα ένταξη τους στα γενικά σχολεία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011). Στη διακυβέρνηση της ΕΑΠΗ: Μία συστηµική προσέγγιση των υπηρεσιών ΕΑΠΗ προϋποθέτει στενή συνεργασία µεταξύ των διαφορετικών τοµέων πολιτικής, όπως η εκπαίδευση, η εργασία, η υγεία και η κοινωνική πολιτική. Αυτό απαιτεί ένα συνεκτικό όραµα, κοινό µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων, συµπεριλαµβανοµένων των γονέων, ένα κοινό πλαίσιο πολιτικής µε συνεπεί ς στόχους σε όλο το εύρος του συστήµατος και ECI Policy Paper 1

2 ξεκάθαρα καθορισµένους ρόλους και αρµοδιότητες σε κ εντρικό και τοπικό επίπεδο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011). Στην π οιότητα της ΕΑΠΗ: Οι υπηρεσίες ΕΑΠΗ θα πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται µε σκοπό την ανταπόκριση όλου του φάσµατος των αναγκών όλων των παιδιών: γνωσ τικές, συναισθηµατικές, κοινωνικ ές και σωµατικές. Η κατ άκτηση µηγνωστικών δεξιοτήτων (όπως η επιµονή, η κινητοποίηση, η ικανότητα αλληλεπίδρασης µε τους άλλους) στα πρώτα χρόνια είναι απαραίτητη για το σύνολο της µελλοντικής µάθησης και της επιτυχούς κοινωνικής συναναστροφ ής. Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ΕΑΠΗ δρουν συµπληρωµατικά µε, αντί ως υποκατάστατο, ένα ισχυρό σύστηµα πρόνοιας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011). Στην Παιδο-κεντρική προσέγγιση: Τα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας είναι κρίσιµα για τη γνωστική, αισθητηριακή και κινητική ανάπτυξη, τη συναισθηµατική και προσωπική εξέλιξη, την κατάκτηση της γλώσσας και για τη θεµελίωση της δια βίου µάθησης. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2011). Στη συµµετοχή των γονέων: Οι γονείς, τόσο οι µητέρες όσο και οι πατέρες, είναι ισότιµοι συνεργάτες της ΕΑΠΗ. Οι υπηρεσίες της ΕΑΠΗ πρέπει να είναι πλήρως συµµετοχικές, εµπλέκοντας, στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό, και τα ίδια τα παιδιά (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2011). Στο προσωπικό: Οι ικανότητες του προσωπικού είναι καίριες για την υψηλή ποιότητα της ΕΑΠΗ. Το εύρος των ζητηµάτων που καλείται να αντιµετωπίσει το προσωπικό της ΕΑΠΗ και η διαφορετικότητα των παιδιών που βρίσκονται υπ ευθύνη τους απαιτούν τον συνεχή αναστοχασµό της παιδαγωγικής τους πρακτικής καθώς και µία συστηµική προσέγγιση του επαγγελµατισµού του εµπλεκόµενου προσωπικού (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011). Το πρόγραµµα του Φορέα σχετικά µε την Πρώιµη Παρέµβαση (ΠΠ) 1 Στο πρόγραµµα Πρώιµης Παρέµβασης, για το έτος 2010, συµµετείχαν εµπειρογνώµονες από 26 χώρες 2, συµπεριλαµβανοµένων υπευθύνων χάραξης πολιτικής της πρώι µης παρέµβασης και επαγγελµατιών του χώρου. Ο στόχος της ανάλυσης του προγράµµατος ήταν να χτίσει πάνω στα βασικά αποτελέσµατα της προηγούµενης ανάλυσης του Φορέα (για το έτος ) και να παρέχει µία επισκόπηση της βασικής προόδου και των εξελίξεων στο τοµέα της Πρώιµης Παρέµβασης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο από το Η ανάλυση του προγράµµατος του Φορέα για το έτος 2005 επισήµανε τη σπουδαιότητα της Πρώιµης Παρέµβασης τόσο σε πολιτικό όσο και σε επαγγελµατικό επίπεδο και πρότεινε ένα µοντέλο Πρώιµης Παρέµβασης κατά το οποίο η υγεία, η εκπαίδευση και οι κοινωνικοί τοµείς είναι άµεσα εµπλεκόµενοι. Το συγκεκριµένο µοντέλο Πρώιµης Παρέµβασης επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του ατόµου γενικά και ειδικότερα στην ανάπτυξη των παιδιών. Επιπροσθέτως, αποτελεί µία µετάβαση από την παραδοσιακή µορφή της παρέµβασης, η οποία πρωταρχικά επικεντρώνεται στο παιδί, σε µια εκτεταµένη προσέγγιση η οποία εµπλέκει το παιδί, την οικογένεια και το περιβάλλον. Αυτή η µετάβαση συνάδει µε την εξέλιξη µίας ευρύτερης γκάµας σκεπτικών στο τοµέα της αναπηρίας, δηλαδή τη µετάβαση από το ιατρικό στο κοινωνικό µοντέλο της αναπηρίας. 1 Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στον ιστότοπο: 2 Αυστρία, Βέλγιο (γαλλόφωνη κοινότητα), Γαλλία, Γερµανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωµένο Βασίλειο (Αγγλία και Βόρεια Ιρλανδία), Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσέχικη Δηµοκρατία, Φιλανδία ECI Policy Paper 2

3 Σε ευθυγράµµιση µε αυτό το αναδυόµενο µοντέλο, ο ακόλουθος λειτουργικός ορισµός της Πρώιµης Παρέµβασης προτάθηκε και συµφωνήθηκε από την οµάδα εµπειρογνωµόνων οι οποίοι εργάστηκαν τόσο στην πρώτη ανάλυση του Φορέα και όσο και κατά τη διάρκεια ενηµέρωσης του προγράµµατος: Η ΠΠ αποτελεί ένα συνδυασµό υπηρεσιών/παροχών για κάθε µικρό παιδί και τις οικογένειές τους, παρέχεται δε κατ απαίτηση τους σε συγκεκριµένη περίοδο της ζωής του παιδιού, και καλύπτοντας όλες τις ενέργειες που είναι αναγκαίες να πραγµατοποιηθούν όταν το παιδί χρειάζεται ειδική υποστήριξη µε σκοπό: - Να διασφαλίσει και να ενισχύσει την προσωπική του ανάπτυξη. - Να ενδυναµώσει τις ικανότητες της ίδιας της οικογένειας, και - Να προωθήσει την κοινωνική ένταξη της οικογένειας και του παιδιού. Τα πέντε στοιχεία τα οποία επισηµαίνει η ανάλυση ως σχετικά µε αυτό το µοντέλο και τα οποία απαιτούν δραστική εφαρµογή είναι αλληλένδετα και δεν µπορούν να νοηθούν αποµονωµένα το ένα από το άλλο: Διαθεσιµότητα: Ένας κοινός στόχος της Πρώιµης Παρέµβασης και µία γενική προτεραιότητα όλων των χωρών είναι η προσέγγιση όλων των παιδιών και των οικογενειών που χρειάζονται υποστήριξη όσο το δυνατόν νωρίτερα. Εγγύτητα: Οι υπηρεσίες υποστήριξης θα πρέπει να µπορούν να προσεγγίζουν όλα τα µέλη του στοχευόµενου πληθυσµού και να είναι διαθέσιµες όσο το δυνατόν πιο κοντά στις οικογένειες, τόσο σε τοπικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Οικονοµική προσιτότητα: Οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν ή µε ένα ελάχιστο κόστος στις οικογένειες και να καλύπτονται είτε από τα δηµόσια κονδύλια της υγείας και των κοινωνικών ή εκπαιδευτικών αρχών, είτε µέσα από µη-κυβερνητικούς οργανισµούς συµπεριλαµβανοµένων των µη-κερδοσκοπικών συλλόγων. Διεπιστηµονική εργασία: Οι αρµόδιοι επαγγελµατίες για την άµεση υποστήριξη των µικρών παιδιών και των οικογενειών τους προέρχονται από διαφορετικά επιστηµονικά πεδία (επαγγέλµατα) και, κατ ά συνέπεια, προέρχονται από διαφορετικά εργασιακά υπόβαθρα ανάλογα µε την υπηρεσία µε την οποία συνδέονται. Η διεπιστηµονική εργασία διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των µελών της οµάδας. Ποικιλοµορφία των υπηρεσιών: Το συγκεκριµένο στοιχείο συνδέεται στενά µε το εύρος των επιστηµονικών κλάδων που εµπλέκονται στην ΠΠ. Η εµπλοκή τριών βασικών υπηρεσιών της υγείας, των κοινωνικών υπηρεσιών και της εκπαίδευσης αποτελεί ένα κοινό χαρακτηριστικό ανάµεσα στις χώρες, αλλά παράλληλα αποτελεί µία από τις βασικές διαφορές τους. Τα κύρια αποτελέσµατα της ανάλυσης του Φορέα κατά το έτος 2005 υπογραµµίζουν ότι: η ΠΠ σχετίζεται µε το δικαίωµα κάθε µικρού παιδιού και της οικογένειάς του να λαµβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται. Η ΠΠ έχει ως στόχο να υποστηρίξει και να ενδυναµώσει το παιδί, την οικογένεια και τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες. Βοηθάει στη δηµιουργία µίας ενταξιακής και συνεκτικής κοινωνίας η οποία κατανοεί τα δικαιώµατα των παιδιών και των οικογενειών τους (σελ. 3). Ευρήµατα του έργου και προτάσεις Τα κύρια ευρήµατα από την ανάλυση του 2010 συνεχίζουν να υποστηρίζουν τις προτεραιότητες που είχαν τεθεί κατά τις προηγούµενες εργασίες: Η ανάγκη προσέγγισης όλων των πληθυσµών που έχουν αν άγκη Πρώιµης Παρέµβασης: Η συγκεκριµένη προτεραιότητα σχετίζεται µε τον κοινό στόχο όλων των ECI Policy Paper 3

4 συµµετεχουσών χωρών ο οποίος είναι η προσέγγιση όλων των παιδιών και των οικογενειών τους που έχουν ανάγκη υποστήριξης όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η ανάγκη διασφάλισης ισότιµων και ποιοτικών προδιαγραφών: Η προτεραιότητα αυτή σχετίζεται µε την ανάγκη δηµιουργίας σαφώς προσδιορισµένων ποιοτικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες και την παροχή Πρώιµης Παρέµβασης. Επιπροσθέτως, η ανάπτυξη µηχανισµών αξιολόγησης και διασφάλισης των ποιοτικών προδιαγραφών θα βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών Πρώιµης Παρέµβασης και τη διασφάλιση της ίδιας ποιότητας υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο, ανεξάρτητα από τις γεωγραφικές διαφορές. Η ανάγκη σεβασµού των δικαιωµάτων των παιδιών και των οικογενειών τους: Η συγκεκριµένη προτεραιότητα σχετίζεται µε την ανάγκη δηµιουργίας ευέλικτων υπηρεσιών µε επίκεντρο την οικογένεια. Οι υπηρεσίες αυτές θα λειτουργήσουν για τα παιδιά και τις οικογένειες και θα εµπλέκουν τους γονείς σε όλα τα στάδια σχεδιασµού και ανάπτυξης υπηρεσιών Πρώιµης Παρέµβασης για τα παιδιά. Τέσσερις συγκεκριµένες προτάσεις προκύπτουν από το πρόγραµµα ΠΠ, οι οποίες σχετίζονται µε: 1. Τη νοµοθεσία και τα µέτρα πολιτικής : Ένας σηµαντικός αριθµός ενεργειών, ρυθµίσεων, διαταγµάτων και άλλων πολιτικών µέτρων έχουν ήδη υιοθετηθεί από το έτος 2004/2005, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζει την ενεργό συµµετοχή των υπε υθύνων χάραξης πολιτικής και τη δέσµευση τους στην ΠΠ. Η νοµοθεσία και η πολιτική αποτελούν τα πρώτα βήµατα της διαδικασίας ωστόσο, η αποτελεσµατική εφαρµογή και παρακολούθηση των πολιτικών µέτρων είναι εξίσου σηµαντικά όσο και τα ίδια τα µέτρα. 2. Το ρόλο των επαγγελµατιών: Αναγνωρίζεται ο καίριος ρόλος των επαγγελµατιών οι οποίοι εµπλέκονται στα διαφορετικά στάδια της Πρώιµης Παρέµβασης. Ο ρόλος αυτός σχετίζεται µε: - Τον τρόπο παροχής των πληροφοριών στις οικογένειες. - Τα προγράµµατα κατάρτισης που πραγµατοποιούνται προκείµενου να είναι σε θέση οι επαγγελµατίες να εργαστούν σε διεπιστηµονικές οµάδες, να µοιραστούν κοινά κριτήρια και στόχους και να εργαστούν αποτελεσµατικά µε τις οικογένειες. 3. Την ανάγκη ύπαρξης ενός συντονιστή Πρώιµης Παρέµβασης ή ενός βασικού συντονιστή των διαφορετικών υπηρεσιών : Η οποία έχει επισηµανθεί από αρκετές υπηρεσίες. Μια τέτοια ενέργεια θα µπορούσε να εγγυηθεί το συντονισµό των υπηρεσιών, των επαγγελµατιών και των οικογενειών. 4. Τη βελτίωση του συντονισµού εντός και ανάµεσα στους διαφορετικούς τοµείς: Ο ανεπαρκής συντονισµός ανάµεσα στις υπηρεσ ίες πρώιµης παρέµβασης οφείλεται σε διαφορετικούς παράγοντες. Στην παροχή των υπηρεσιών εµπλέκονται διαφορετικοί τοµείς (υγεία, κοινωνική πρόνοια, εκπαίδευση) µε διαφορετικές µεθόδους εργασίας, µε διαφορετική φιλοσοφία και µε δια φορετικά συστήµατα χρηµατοδότησης καθώς και επαγγελµατίες από ένα εύρος επιστηµονικών υποβάθρων και κλάδων. Η οικογένεια θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο και οι υπηρεσίες να συντονίζονται γύρω από αυτή. Τοµείς περαιτέρω ανάπτυξης της πολιτικής Παρά την πρόοδο που έχει σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, αναφορικά µε την εφαρµογή ευνοϊκών µέτρων πολιτικής για την Πρώιµη Παρέµβαση, ο σχεδιασµός και η εφαρµογή ποιοτικών υπηρεσιών Πρώιµης Παρέµβασης, η παροχή και η ενίσχυση του συντονισµού των υπηρεσιών, ωστόσο µία σειρά από βασικά ζητήµατα πολιτικής απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Κατά την εξέταση των προτεραιοτήτων της πολιτικής σε ECI Policy Paper 4

5 Ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδυασµό µε τα ευρήµατα του προγράµµατος Πρώιµης Παρέµβασης, υποστηρίζεται ότι χρειάζεται περαιτέρω εργασία µε σκοπό τη διασφάλιση της εφαρµογής των υπηρεσιών πρώιµης παρέµβασης µε τρόπο ισότιµο και αποτελεσµατικό. Οι ακόλουθοι τοµείς χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής: Ολοκληρωµένη στρατηγική: Οι υπηρεσίες Πρώιµης Παρέµβασης, όσο υποστηρικτικές και αν είναι, έχουν τη δυνατότητα να αντισταθµίσουν µονάχα εν µέρει τα ζητήµατα οικογενειακής φτώχειας και του κοινωνικό-οικονοµικού µειονεκτήµατος. Προκειµένου να αυξηθούν τα µακροπρόθεσµα οφέλη της παροχής υψηλά ποιητικής Πρώιµης Παρέµβασης σε παιδιά από µειονεκτούντα περιβάλλοντα, η Πρώιµη Παρέµβαση θα πρέπει να συνδεθεί και µε πρωτοβουλίες άλλων τοµέων πολιτικής (εργασία, στέγαση, υγεία, κλπ.). Πρότυπα ποιότητας: Θα πρέπει να υπάρχουν σαφώς καθορισµένα πρότυπα ποιότητας/προδιαγραφές για τις υπηρεσίες και την παροχή Πρώιµης Παρέµβασης µε σκοπό τη βελτίωση της Πρώιµης Παρέµβασης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συµπλήρωση των υφιστάµενων ποσοτικών στόχων. Οι µηχανισµοί αξιολόγησης των παροχών Πρώιµης Παρέµβαση και η διασφάλιση της τήρησης των προτύπων ποιότητας θα µπορούσαν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες Πρώιµης Παρέµβασης. Δηµόσιες δαπάνες και επενδύσεις: Η Πρώιµη Παρέµβαση τείνει να λαµβάνει λιγότερης προσοχής και λιγότερης χρηµατοδότησης από οποιοδήποτε άλλο στάδιο της εκπαίδευσης, παρά τις σαφείς ενδείξεις ότι η Πρώιµη Παρέµβαση είναι περισσότερο αποτελεσµατική και οικονοµικά αποδοτική από ότι η παρέµβαση σε µεταγενέστερα στάδια. Υπάρχει ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η χρηµατοδότηση θα αξιοποιείται µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Ειδικευµένο προσωπικό: Η προσέλκυση, εκπαίδευση και διατήρηση καταλλήλως καταρτισµένου προσωπικού αποτελεί τη µεγαλύτερη πρόκληση, καθώς οι τάσεις όσον αφορά την εκπαίδευση της φροντίδας των παιδιών και την εκπαίδευσης αυξάνουν τον επαγγελµατισµό του προσωπικού. Τα επαγγελµατικά πρότυπα χρειάζεται να αυξηθούν µε την εισαγωγή αναγνωρισµένων προσόντων για όσους εργάζονται στον τοµέα της Πρώιµης Παρέµβασης. Χρειάζεται επίσης να υπάρξει εστίαση σε ζητήµατα ποιότητας και καταλληλότητας των προγραµµάτων σπουδών και στους τρόπους ανάλυσης και µάθησης µέσα από καλές εµπειρίες. Συµπερασµατικά σχόλια Το κεντρικό µήνυµα που αναδύεται µέσα από τη µελέτη σχετικά µε την Π.Π είναι ότι ανεξάρτητα από τις προσπάθειες όλων των χωρών και την πρόοδο που παρατηρείται σε όλα τα επίπεδα, απαιτείται περισσότερη εργασία για να διασφαλιστεί η επίτευξη µίας βασικής αρχής - το δικαίωµα κάθε παιδιού και της οικογένειάς του να λαµβά νουν την υποστήριξη που χρειάζονται. Η π ρόσβαση σε καθολικά διαθέσιµες και ενταξιακές υπηρεσίες Πρώιµης Παρέµβασης είναι το πρώτο βήµα µίας µακράς διαδικασίας προς την κατεύθυνση της ενταξιακής εκπαίδευσης και των ίσων ευκαιριών για όλους µέσα σε µία ενταξιακή κοινωνία. Βιβλιογραφικές αναφορές Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010) Ανακοίνωση από την Επιτροπή. Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακή στρατηγική για µία έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµία. COM (2010) 2020 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2011) Ανακοίνωση από την Επιτροπή σχετικά µε την Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα (Φεβρουάριος 2011) COM(2011) 66 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2011) Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12 ης Μαΐου 2011 σχετικά µε την Προσχολική Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (I/2010/2159) ECI Policy Paper 5

6 Ηνωµένα Έθνη (2006) Σύµβαση για τα δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία, Νέα Υόρκη, Ηνωµένα Έθνη. Η ηλεκτρονική πηγή είναι διαθέσιµη στον ιστότοπο : Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (2011) Παγκόσµια Έκθεση για την Αναπηρία, Γενεύη, Ελβετία, ΠΟΥ European Agency for Development in Special Needs Education 2011 Η έκδοση αυτού του κειµένου έγινε µε την υποστήριξη της DG Education and Culture (Γενική Διεύθυνση για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισµό) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: ECI Policy Paper 6

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών Ως αποτέλεσµα του έργου χαρτογράφησης της εφαρµογής πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής

Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους ιαµορφωτές Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια μέριμνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μακροχρόνια μέριμνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μακροχρόνια μέριμνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ Προοίμιο...1 Εισαγωγή...2 Εξελίξεις εθνικής πολιτικής...4 1. Πρόσβαση σε επαρκή μακροχρόνια μέριμνα... 4 2. Ποιότητα υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 549 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Κατσανδρή Αικατερίνη Φιλόλογος ΤΕΕ Αμοργού ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη 1236 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη Γεωργιάδη Μ., Υποψ. Διδάκτ. Παν. Κρήτης Κουρκούτας Ηλ., Επίκ. Καθηγητής, Παν. Κρήτης Καλύβα Ευφρ., Lecturer, City Liberal Studies, Thessaloniki,

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για την Ένταξη των Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σημείωμα για την Ένταξη των Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εισαγωγή Σημείωμα για την Ένταξη των Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1. Η ένταξη των προσφύγων είναι δυναμική και πολύπλευρη αμφίδρομη διαδικασία που απαιτεί προσπάθειες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools) Τίτλος Κατευθυντήριες οδηγίες για την προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου Φ092.22/6842 Εθνική Στρατηγική και Οδικός Greece Trade Facilitation Roadmap Χάρτης για τη Διευκόλυνση του September 2012 Εξωτερικού Εμπορίου Draft Οκτώβριος Version 0.1 2012 " 25 δράσεις για τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ισότιµη συνεκπαίδευση (inclusion)

Η ισότιµη συνεκπαίδευση (inclusion) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -Π. Τ. Ν. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ (ΕΡ.Ε.Θ.Α.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Η ισότιµη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος ATLEC Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προφίλ εργασίας του ICT-AT εκπαιδευτή Ivan TRAINA, Department of Education Studies - University of Bologna Evert-Jan HOOGERWERF,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα Αθήνα, 2006 Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα