ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Facebook: Didaskaleio Foititiko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Facebook: Didaskaleio Foititiko"

Transcript

1 Άσκηση 1. Να λυθούν οι εξισώσεις i) -x -5 = -3 ii) 3x +1 = 5/ x 7 iii) x [ π. i)x= -1 ii) x=1/ iii) x=/3 ] Άσκηση. Να λυθούν τα συστήματα x 7y 11 x y i) ii) x y 4 4x 3y 1 [Απ. i) x=,y= -1, ii) x=1/,y=1 ] Άσκηση 3. Να λυθούν οι (δευτεροβάθμιες) εξισώσεις i) x 3x 10 0 ii) x x 4 iii) 3x 6x 3 0 [Απ. i) x 1 5, x ii) x1 1, x iii) x= -1 διπλή ] Άσκηση 4. Σε μια αγορά οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς είναι : 5 (αντίστοιχα Q 5 P) d 3 3 (αντίστοιχα QS P) i) Να βρεθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας ii) Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης στο σημείο ισορροπίας. iii) Να βρεθούν τα πλεονάσματα καταναλωτή και παραγωγού στην ισορροπία. iv) Να βρεθεί η τιμή για την οποία μεγιστοποιούνται τα έσοδα. [Απ. i)t=,π=3 ii) ε Ζ = -/3 iii) Π ΚΑ =4,5 Π ΠΑ =3 iv) Τ=,5] Άσκηση 5. Μια επιχείρηση έχει τις ακόλουθες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς : Qd 0 40P QS 40 0P i) Η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας. ii) Τα πλεονάσματα καταναλωτή και παραγωγού. iii) Η ελαστικότητα ζήτησης στο σημείο ισορροπίας iv) Αν η συνάρτηση ολικού κόστους είναι TC(Q)=5Q 1) Να δείξετε ότι το μέσο και το οριακό κόστος είναι ίσα με 5 ( C MC 5) ) Να βρείτε τι ποσότητα θα παράγει η επιχείρηση ώστε να μεγιστοποιήσει το κέρδος της και ποιο θα είναι το κέρδος αυτό * [Απ i)p=3, Q=100 ii) 15, 10 iii)-1, iv)) Q 10, Κέρδος=,5] Άσκηση 6. Να βρεθεί η συνάρτηση οριακού κόστους ΟΚ για τις παρακάτω συναρτήσεις κόστους i) ( ) ii) ( ) 30 όπου ΜΚ το μέσο κόστος 1 [Απ. i) ii) ( ) 4 30 ( Υπόδειξη: βρείτε πρώτα την ΣΚ(Π)) 1 ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σελίδα 1

2 Άσκηση 7. Η εθνική αγορά για το προϊόν ενός µεταποιητικού κλάδου έχει τις ακόλουθες συναρτήσεις ζήτησης (Π Ζ ) και προσφοράς (Π Π ): Π Ζ = 10-0Τ και Π Π = 0Τ Όπου: Π Ζ και Π Π είναι οι αντίστοιχες ποσότητες ζήτησης και προσφοράς (σε χιλιάδες µονάδες), Τ είναι η τιµή πώλησης του προϊόντος της επιχείρησης (σε ανά µονάδα προϊόντος ετησίως). Η τιµή του προϊόντος στη διεθνή αγορά είναι 1 ανά µονάδα προϊόντος ετησίως. Η κυβέρνηση της χώρας επιβάλλει στην εγχώρια αγορά ένα δασµό 1 ανά µονάδα προϊόντος ετησίως πάνω στην επικρατούσα παγκόσµια τιµή. (α) Να υπολογιστούν το πλεόνασµα του εγχώριου καταναλωτή, το πλεόνασµα του εγχώριου παραγωγού και οι ελαστικότητες της ζήτησης και της προσφοράς ως προς την τιµή για το προϊόν, µε πλήρη ανταγωνισµό και χωρίς διεθνές εµπόριο στην τοπική αγορά. (β) Να υπολογιστούν το πλεόνασµα του εγχώριου καταναλωτή, το πλεόνασµα του εγχώριου παραγωγού και οι ελαστικότητες της ζήτησης και της προσφοράς ως προς την τιµή για το προϊόν, µε πλήρη ανταγωνισµό πριν την (γ) Να υπολογιστούν το πλεόνασµα του εγχώριου καταναλωτή, το πλεόνασµα του εγχώριου παραγωγού και οι ελαστικότητες της ζήτησης και της προσφοράς ως προς την τιµή για το προϊόν, µε πλήρη ανταγωνισµό µετά την (δ) Να υπολογιστεί το κοινωνικό κόστος του δασµού (απώλεια εγχώριας ευηµερίας από το δασµό). (ε) Να υπολογιστούν τα δασµολογικά έσοδα της κυβέρνησης. (ζ) Αν µε διεθνές εµπόριο στην τοπική αγορά η κυβέρνηση επιβάλλει µια ποσόστωση 0 χιλιάδων µονάδων ετησίως, να καθοριστεί η τιµή του προϊόντος στην εγχώρια αγορά. (η) Να υπολογιστούν το πλεόνασµα του καταναλωτή, το πλεόνασµα του παραγωγού, η απώλεια εγχώριας ευημερίας της ποσόστωσης (κοινωνικό κόστος) και τα έσοδα της κυβέρνησης, µε πλήρη ανταγωνισµό µετά την επιβολή της ποσόστωσης και µε διεθνές εµπόριο στην τοπική αγορά. (θ) Να απεικονίσετε διαγραµµατικά τις παραπάνω αλγεβρικές λύσεις (α), (β), (γ), (δ),(ε),(ζ) και (η). Άσκηση 8. Μια επιχείρηση έχει τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς για το προϊόν της: Qd 0 40P και QS 40 0P Όπου Q d και Q S είναι οι αντίστοιχες ποσότητες ζήτησης και προσφοράς (σε εκατομμύρια μονάδες), P είναι η τιµή πώλησης του προϊόντος της επιχείρησης (σε ανά µονάδα προϊόντος ετησίως). Η τιµή του προϊόντος στη διεθνή αγορά είναι P W = 1 ανά µονάδα προϊόντος ετησίως. Η κυβέρνηση της χώρας της επιχείρησης επιβάλλει στην εγχώρια αγορά ένα δασµό t= 1 ανά µονάδα προϊόντος ετησίως πάνω στην επικρατούσα παγκόσµια τιµή. (α) Να υπολογιστεί το πλεόνασµα του εγχώριου καταναλωτή µε πλήρη ανταγωνισµό και χωρίς διεθνές εµπόριο στην τοπική αγορά. (β) Να υπολογιστεί το πλεόνασµα του εγχώριου παραγωγού µε πλήρη ανταγωνισµό και χωρίς διεθνές εµπόριο στην τοπική αγορά. (γ) Να υπολογιστεί το πλεόνασµα του εγχώριου καταναλωτή µε πλήρη ανταγωνισµό πριν την (δ) Να υπολογιστεί το πλεόνασµα του εγχώριου παραγωγού µε πλήρη ανταγωνισµό πριν την (ε) Να υπολογιστεί το πλεόνασµα του εγχώριου καταναλωτή µε πλήρη ανταγωνισµό µετά την (ζ) Να υπολογιστεί το πλεόνασµα του εγχώριου παραγωγού µε πλήρη ανταγωνισµό µετά την (η) Να υπολογιστεί το κοινωνικό κόστος του δασµού (απώλεια εγχώριας ευηµερίας από το δασµό). (θ) Να υπολογιστούν τα δασµολογικά έσοδα της κυβέρνησης. (ι) Αν µε διεθνές εµπόριο στην τοπική αγορά η κυβέρνηση επιβάλλει µια ποσόστωση 60 εκατοµµυρίων µονάδων ετησίως, να καθοριστεί η τιµή του προϊόντος στην εγχώρια αγορά. [Απ. α)15 β)10 γ)405 δ)50 ε)45 ζ)10 η)30 θ)60 ι) η ποσόστωση ίδια με τον δασμό ] ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σελίδα

3 Άσκηση 9. Μια επιχείρηση έχει τις ακόλουθες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς για το προϊόν της: Π Ζ = 0 - Τ Π Π = Τ 4 Όπου Π Ζ και Π Π είναι οι αντίστοιχες ποσότητες ζήτησης και προσφοράς (σε εκατομμύρια μονάδες), Τ είναι η τιµή πώλησης του προϊόντος της επιχείρησης (σε ανά µονάδα προϊόντος ετησίως). Η τιµή του προϊόντος στη διεθνή αγορά είναι 8 ανά µονάδα προϊόντος ετησίως. Η κυβέρνηση της χώρας της επιχείρησης επιβάλλει στην εγχώρια αγορά ένα δασµό ανά µονάδα προϊόντος ετησίως πάνω στην επικρατούσα παγκόσµια τιµή. (α) Να υπολογιστεί το πλεόνασµα του εγχώριου καταναλωτή µε πλήρη ανταγωνισµό και χωρίς διεθνές εµπόριο στην τοπική αγορά. (β) Να υπολογιστεί το πλεόνασµα του εγχώριου παραγωγού µε πλήρη ανταγωνισµό και χωρίς διεθνές εµπόριο στην τοπική αγορά. (γ) Να υπολογιστεί το πλεόνασµα του εγχώριου καταναλωτή µε πλήρη ανταγωνισµό πριν την (δ) Να υπολογιστεί το πλεόνασµα του εγχώριου παραγωγού µε πλήρη ανταγωνισµό πριν την (ε) Να υπολογιστεί το πλεόνασµα του εγχώριου καταναλωτή µε πλήρη ανταγωνισµό µετά την (ζ) Να υπολογιστεί το πλεόνασµα του εγχώριου παραγωγού µε πλήρη ανταγωνισµό µετά την (η) Να υπολογιστεί το κοινωνικό κόστος του δασµού (απώλεια εγχώριας ευηµερίας από το δασµό). (θ) Να υπολογιστούν τα δασµολογικά έσοδα της κυβέρνησης. (ι) Αν µε διεθνές εµπόριο στην τοπική αγορά η κυβέρνηση επιβάλλει µια ποσόστωση εκατοµµυρίων µονάδων ετησίως, να καθοριστεί η τιµή του προϊόντος στην εγχώρια αγορά. (κ) Να απεικονίσετε διαγραµµατικά τις παραπάνω αλγεβρικές λύσεις. (λ) Να συγκρίνετε και να συζητήσετε τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων (α), (β), (γ), (δ), (ε), (ζ), (η), (θ), (ι) και (κ). [ Απ. α) 3 β)3 γ)7 δ)8 ε)50 ζ)18 η)4 θ)8 ι)11 λ) Το εμπόριο ευνοεί τον καταναλωτή. Ο δασμός και η ποσόστωση δημιουργεί κοινωνικό κόστος με την ποσόστωση να είναι δυσμενέστερη ] ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σελίδα 3

4 Μονοπώλιο (Μ) ( Monopoly) 1. Υπάρχει μια μόνο επιχείρηση στον κλάδο.δεν υπάρχουν στενά υποκατάστατα του προϊόντος 3. Δεν υπάρχει δυνατότητα εισόδου στον κλάδο από άλλες επιχειρήσεις Συνθήκη Μονοπωλίου: MR =MC ή ΟΕ=ΟΚ Κρατική Παρέμβαση- Τιμολογιακή Ρύθμιση Μονοπωλίου 1. Τιμολόγηση στο Οριακό κόστος (P=MC). Τιμολόγηση στο Μέσο κόστος ( P=C) 3. Έλεγχος του ποσοστού απόδοσης Τέλειος Ανταγωνισμός (Τ.Α.) ( Perfect Competition) 1.Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων. Τα αγαθά που προσφέρονται είναι ομοιογενή 3.Ελευθερία εισόδου και εξόδου από την αγορά Συνθήκη Τέλειου Ανταγωνισμού: P=MC ή Τ=ΟΚ Άσκηση 10. Έστω η ( αντίστροφη) καμπύλη ζήτησης μιας μονοπωλιακής επιχείρησης P=5-5Q. Δίνεται η συνάρτηση συνολικού κόστους TC Q. α) Να βρείτε την ποσότητα και την τιμή ισορροπίας καθώς και τα μέγιστα κέρδη. β) Κάντε διάγραμμα και υπολογίστε τα πλεονάσματα καταναλωτή και παραγωγού Άσκηση 11. Έστω P50 Q η (αντίστροφη) καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού Έστω ότι το συνολικό κόστος δίνεται από TC=10 *Q. 1) Προσδιορίσετε αριθμητικά και διαγραμματικά τα σημεία ισορροπίας Q και P καθώς και το κέρδος του κλάδου : α) στον τέλειο ανταγωνισμό β) στο καθαρό μονοπώλιο ) Υπολογίστε τα πλεονάσματα καταναλωτή σε κάθε περίπτωση και το κοινωνικό κόστος του μονοπωλίου. Τι συμπεράσματα βγάζετε ως προς την ευημερία του καταναλωτή? Άσκηση 1. Έστω ένας κλάδος που παράγει ένα αγαθό με μέσο κόστος, C, το οποίο είναι σταθερό και ίσο με 0. Η αντίστροφη καμπύλη ζήτησης είναι δίνεται από τη σχέση P40 Q α) Ποια η συνάρτηση συνολικού κόστους TC και ποια η συνάρτηση οριακού κόστους MC? β) Να υπολογιστεί το σημείο ισορροπίας P *, Q * β1) αν ο κλάδος είναι τέλεια ανταγωνιστικός β) αν ο κλάδος είναι καθαρό μονοπώλιο γ) Χρησιμοποιείστε την έννοια του πλεονάσματος του καταναλωτή για να συγκρίνετε την αποτελεσματικότητα των δύο μορφών αγοράς. δ) Υπολογίστε τα κέρδη του μονοπωλίου και το κοινωνικό κόστος του μονοπωλίου. [Απ. α)tc=0q, MC=0 β1) PT 0, QT 10 β) PM 30, QM 5 γ) 100, 5 Κέρδη=50, κοινωνικό κόστος=5 ] δ) ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σελίδα 4

5 Άσκηση 13. Μια µονοπωλιακή µεταποιητική επιχείρηση πωλεί το προϊόν της στη χώρα Α και στη χώρα Β. Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να θέσει δύο διαφορετικές τιµές (σε ) για το προϊόν που διαθέτει προς πώληση σύµφωνα µε τις ακόλουθες «αντίστροφες» συναρτήσεις ζήτησης σε κάθε χώρα: 100 είναι η «αντίστροφη» ζήτηση για τους πελάτες της επιχείρησης στη χώρα Α. 80 είναι η «αντίστροφη» ζήτηση για τους πελάτες της επιχείρησης στη χώρα Β. Όπου: Τ Α = Η τιµή που επιβάλλει η επιχείρηση για το προϊόν της στη χώρα Α (σε ), Π Α = Η ζητούµενη ποσότητα για το προϊόν της επιχείρησης στη χώρα Α (σε χιλιάδες µονάδες), Τ Β =Η τιµή που επιβάλλει η επιχείρηση για το προϊόν της στη χώρα Β (σε ), και Π Β = Η ζητούµενη ποσότητα για το προϊόν της επιχείρησης στη χώρα Β (σε χιλιάδες µονάδες). Το συνολικό κόστος (ΣΚ) της επιχείρησης έχει την ακόλουθη συνάρτηση: ΣΚ = 6Π Όπου: (Π) είναι η συνολική ποσότητα των πωλήσεων της επιχείρησης στις δύο χώρες (χιλ.µονάδες) (α) Να ευρεθούν οι τιµές πώλησης και οι παραγόµενες ποσότητες του προϊόντος που µεγιστοποιούν το συνολικό (οικονοµικό) κέρδος της επιχείρησης σε κάθε χώρα, αν η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα (και επιθυµεί) να επιβάλλει διαφορετική τιµή πώλησης σε κάθε χώρα. (β) Να ευρεθούν η τιµή πώλησης και η παραγόµενη ποσότητα του προϊόντος που µεγιστοποιούν το συνολικό (οικονοµικό) κέρδος της επιχείρησης, αν η επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα (ή δεν επιθυµεί) να επιβάλλει διαφορετική τιµή πώλησης σε κάθε χώρα. (γ) Να υπολογίσετε αλγεβρικά και να απεικονίσετε διαγραµµατικά τα πλεονάσµατα των καταναλωτών σε κάθε χώρα, στις ερωτήσεις (α) και (β). (δ) Να υπολογισθεί το συνολικό (οικονοµικό) κέρδος της επιχείρησης µε δυνατότητα διαφορισµού τιµής και χωρίς δυνατότητα διαφορισµού τιµής από την πλευρά της επιχείρησης. (ε) Να υπολογιστούν οι ελαστικότητες της ζήτησης ως προς την τιµή για το προϊόν της επιχείρησης, αν η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα (και επιθυµεί) να επιβάλλει διαφορετική τιµή πώλησης σε κάθε χώρα. (ζ) Να συγκρίνετε και να συζητήσετε τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων (α), (β), (γ), (δ) και (ε) Άσκηση 14. Μια µονοπωλιακή µεταποιητική επιχείρηση πωλεί το προϊόν της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EU) και στις Ηνωµένες Πολιτείες (US). Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να θέσει δύο διαφορετικές τιµές (σε ) για το προϊόν που διαθέτει προς πώληση σύµφωνα µε τις ακόλουθες συναρτήσεις ζήτησης σε κάθε αγορά: QEU 70 PEU και QUS 110 PUS Όπου: (Q = Q EU + Q US ) είναι η συνολική ποσότητα του προϊόντος (σε εκατοµµύρια µονάδες) που πωλείται σε Ευρωπαϊκή Ένωση (EU) και σε Ηνωµένες Πολιτείες (US) αντίστοιχα, και P EU και P US είναι οι τιµές πώλησης του προϊόντος της επιχείρησης στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) και των Ηνωµένων Πολιτειών (US) αντίστοιχα (σε ). Το µέσο κόστος (C) και το οριακό κόστος (MC) για το προϊόν του µονοπωλητή συνδέονται σύµφωνα µε την ακόλουθη σχέση: (C) = (MC) = 10 ( ) (α) Να ευρεθούν οι τιµές πώλησης του προϊόντος που µμεγιστοποιούν το συνολικό (οικονοµικό) κέρδος της επιχείρησης σε κάθε αγορά, αν η εταιρεία έχει τη δυνατότητα διαφορισµού της τιµής χρέωσης του προϊόντος στις δύο αγορές. (β) Να ευρεθεί η τιµή πώλησης του προϊόντος που µμεγιστοποιεί το συνολικό (οικονοµικό) κέρδος της επιχείρησης, αν η εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα διαφορισµού της τιµής χρέωσης του προϊόντος στις δύο αγορές. (γ) Να υπολογίσετε αλγεβρικά και να απεικονίσετε διαγραµµατικά τα πλεονάσµατα των καταναλωτών και του παραγωγού, στις ερωτήσεις (α) και (β). (δ) Να συγκρίνετε και να συζητήσετε τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων (α), (β) και (γ). EU EU [Απ. α) QEU 30, PEU 40, QUS 50, PUS 60 β)q=80, P=50 γ) Διαφορισμός: 450, 900, US US EU EU US US 150, 500Χωρίς Διαφορισμό: 00, 800, 1800, 400 δ) Αύξηση κερδών, μείωση Π ΚΑ ] ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σελίδα 5

6 Βελτιστοποίηση συνάρτησης μεταβλητών f(x,y) Συνθήκη Πρώτης Τάξης f fx 0 x ύ f η λύση του οποίου δίνει τα κρίσιμα σημεία f y 0 y Συνθήκη Δεύτερης Τάξης Για μέγιστο Για Ελάχιστο (1) f 0 (1) f 0 xx () f f f 0 xx yy xy () f f f 0 ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σελίδα 6 xx xx yy xy Εφαρμογή: Συνάρτηση Κέρδους 10Q 4Q 0,1Q 0,05Q 90 να βρεθεί το σημείο μεγιστοποίησης του κέρδους. Απάντηση: Συνθήκη Πρώτης Τάξης Q , Q 0 50 Q άρα πιθανό μέγιστο το (50,40) 0 4 0,1Q 0 Q 40 Q B B B Συνθήκη Δεύτερης Τάξης Για μέγιστο (1) 0 QQ () 0 Q Q Q Q Q Q B B B Πράγματι (1) 0, 0 QQ () ( 0, ) ( 0,1) 0 0,0 0 Q Q Q Q Q Q B B B Άρα το μέγιστο κέρδος είναι K(50,40) Άσκηση 15. Μια Ευρωπαϊκή µονοπωλιακή µεταποιητική εταιρεία γυναικείων ενδυµάτων (γυναικεία πανωφόρια) έχει δύο εργοστάσια παραγωγής του προϊόντος της στην Ανατολική Ευρώπη. Το πρώτο εργοστάσιο λειτουργεί στη Βουλγαρία (Β) και το δεύτερο εργοστάσιο λειτουργεί στη Γεωργία (Γ). Οι συναρτήσεις του συνολικού κόστους (ΣΚ) παραγωγής των εργοστάσιων σε κάθε χώρα δίνονται ως εξής: και 60,5 όπου Π Β και Π Γ είναι οι παραγόµενες ποσότητες γυναικείων πανωφοριών στα αντίστοιχα µεταποιητικά εργοστάσια της Βουλγαρίας (Β) και της Γεωργίας (σε χιλιάδες). Η «αντίστροφη» συνάρτηση ζήτησης για τα ενδύµατα της εταιρείας στην Ευρωπαϊκή αγορά έχει την παρακάτω µορφή: Τ = 10-3Π Όπου: Τ είναι η τιµή πώλησης (σε ) των γυναικείων πανωφοριών της εταιρείας και Π είναι η συνολική παραγωγή σε γυναικεία πανωφόρια της εταιρείας (σε χιλιάδες). Αν η εταιρεία επιθυµεί να µεγιστοποιήσει το συνολικό (οικονοµικό) κέρδος της, να ευρεθεί η τιµή πώλησης των γυναικείων πανωφοριών στην Ευρωπαϊκή αγορά, ο συνολικός αριθµός πωλούµενων γυναικείων πανωφοριών, καθώς και το ύψος της παραγωγής γυναικείων πανωφοριών από το µεταποιητικό εργοστάσιο της κάθε χώρας.

7 Άσκηση 16. Μια εταιρία κατέχει το μονοπώλιο στην κατασκευή ενός νέου τύπου ίνας υφασμάτων, την οποία πωλεί σε μεταποιητές ρούχων σε δύο διαφορετικές χώρες ( την χώρα Α και την χώρα Β) σε διαφορετικές τιμές στην κάθε χώρα. Η συνάρτηση ζήτησης για τους πελάτες της επιχείρησης στην χώρα Α είναι : Τ Α +4Π Α =50 Η συνάρτηση ζήτησης για τους πελάτες της επιχείρησης στην χώρα Β είναι : Τ Β +6Π Β =160 Όπου Τ Α και Τ Β είναι οι τιμές του νέου τύπου ίνας υφάσματος ( σε χιλιάδες ) και Π Α και Π Β είναι οι παραγόμενες ποσότητες του νέου τύπου ίνας υφασμάτων ( σε συσκευασμένα κιβώτια ινών υφασμάτων) στην χώρα Α και στην χώρα Β αντίστοιχα. Η συνάρτηση συνολικού κόστους (ΣΚ) του μονοπωλητή παραγωγού είναι η εξής : ΣΚ=10+8Π όπου Π=Π Α +Π Β είναι η συνολική ποσότητα των πωλούμενων ινών υφασμάτων ( σε συσκευασμένα κιβώτια) της επιχείρησης στις δύο χώρες. α) Να ευρεθούν οι τιμές πώλησης του προϊόντος που μεγιστοποιούν το συνολικό κέρδος της επιχείρησης στις δύο χώρες. β) Να ευρεθεί το συνολικό κέρδος της επιχείρησης. γ) Να υπολογιστούν οι ελαστικότητες ζήτησης για το προϊόν της επιχείρησης στις δύο αγορές. [Απ. α) 9., 44. β) maxk=4,5 χιλ. γ) 1,38, 1, ] Άσκηση 17. Η εταιρία τσιπουράκι Α.Ε. παράγει τσίπουρο και έχει δύο εργοστάσια παραγωγής του προϊόντος της. Το πρώτο εργοστάσιο λειτουργεί στον Βόλο (Β) και το δεύτερο εργοστάσιο λειτουργεί στα Γιάννενα (Γ). Οι συναρτήσεις του συνολικού κόστους (ΣΚ) παραγωγής των εργοστάσιων σε κάθε πόλη δίνονται ως εξής: και 6 0,5 όπου Π Β και Π Γ είναι οι παραγόµενες ποσότητες τσίπουρου ( σε χιλιάδες λίτρα) στα αντίστοιχα εργοστάσια του Βόλου (Β) και των Ιωαννίνων. Η «αντίστροφη» συνάρτηση ζήτησης στην Ελληνική αγορά έχει την παρακάτω µορφή: Τ = 1 0,3Π όπου: Τ είναι η τιµή πώλησης (σε ) ανά λίτρο της εταιρείας και Π είναι η συνολική παραγωγή τσίπουρου της εταιρείας (σε χιλιάδες λίτρα). α) Αν η εταιρεία επιθυµεί να µεγιστοποιήσει το συνολικό (οικονοµικό) κέρδος της, να ευρεθεί η τιµή πώλησης ανά λίτρο στην Ελληνική αγορά, η συνολική πωλούμενη ποσότητα τσίπουρου, καθώς και το ύψος της παραγωγής από το εργοστάσιο της κάθε χώρας. β) Να λυθεί η ίδια άσκηση εάν αντί για τις συναρτήσεις συνολικού κόστους, είχαμε τις συναρτήσεις οριακού κόστους των εργοστασίων ως : 1 και 0,5 6. [Απ. α) Τ=9,9 ανά λίτρο, Π=7 χιλ. λίτρα, Π Β =3,4 χιλ. λίτρα, Π Γ =3,6 χιλ. λίτρα β) τα ίδια ] Άσκηση 18. Μια εταιρία κατέχει το μονοπώλιο στην κατασκευή ενός νέου τύπου ίνας υφασμάτων, την οποία πωλεί σε μεταποιητές ρούχων σε δύο διαφορετικές χώρες ( την χώρα Α και την χώρα Β) σε διαφορετικές τιμές στην κάθε χώρα. Η συνάρτηση ζήτησης για τους πελάτες της επιχείρησης στην χώρα Α είναι : 10PQ 10 Η συνάρτηση ζήτησης για τους πελάτες της επιχείρησης στην χώρα Β είναι : 0PQ 10 Όπου P Α και P Β είναι οι τιμές του νέου τύπου ίνας υφάσματος ( σε χιλιάδες ) και Q Α και Q Β είναι οι παραγόμενες ποσότητες του νέου τύπου ίνας υφασμάτων ( σε συσκευασμένα κιβώτια ινών υφασμάτων) στην χώρα Α και στην χώρα Β αντίστοιχα. Η συνάρτηση συνολικού κόστους (TC) του μονοπωλητή παραγωγού είναι η εξής : TC 90 Q όπου Q=Q Α +Q Β είναι η συνολική ποσότητα των πωλούμενων ινών υφασμάτων ( σε συσκευασμένα κιβώτια) της επιχείρησης στις δύο χώρες. α) Να ευρεθούν οι τιμές πώλησης του προϊόντος που μεγιστοποιούν το συνολικό κέρδος της επιχείρησης στις δύο χώρες. β) Να ευρεθεί το συνολικό κέρδος της επιχείρησης. γ) Να υπολογιστούν οι ελαστικότητες της ζήτησης ως προς την τιμή για το προϊόν της επιχείρησης στις δύο αγορές. [Απ. α) Q =50,Q B =40, P = 7, P B =4 β)40 χιλιάδες γ) ε Α =-1,4 ε Β = - ] ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σελίδα 7

8 Άσκηση 19. (Ιούνιος 014 Θέμα 3, β Μεγιστοποίηση 3 μεταβλητών ) Μια Αµερικάνικη µεταποιητική εταιρεία γυναικείων ενδυµάτων (γυναικείων πανωφοριών) έχει τρία εργοστάσια παραγωγής του προϊόντος της στην Άπω Ανατολή. Το πρώτο εργοστάσιο λειτουργεί στο Μπαγκλαντές (Μ), το δεύτερο εργοστάσιο λειτουργεί στην Καµπότζη (Κ) και το τρίτο εργοστάσιο λειτουργεί στο Βιετνάµ (Β). Οι συναρτήσεις του οριακού κόστους (MC) παραγωγής των εργοστάσιων σε κάθε χώρα δίνονται ως εξής: MC 4 ( Q) MC MC M K B M ( Q) 6 ( Q) B K όπου ( Q ) M, ( Q), ( Q) είναι οι παραγόµενες ποσότητες γυναικείων ενδυµάτων στα αντίστοιχα µεταποιητικά εργοστάσια του Μπαγκλαντές (Μ), της Καµπότζης (Κ), και του Βιετνάµ (Β) (σε χιλιάδες µονάδες). Η «αντίστροφη» συνάρτηση ζήτησης για τα ενδύµατα της εταιρείας στην Αµερικάνικη αγορά έχει την παρακάτω µορφή: P = 64 - (Q/7), όπου: P είναι η τιµή πώλησης ανά µονάδα προϊόντος (σε $) των ενδυµάτων της εταιρείας και Q είναι η συνολική παραγωγή ενδυµάτων της εταιρείας (σε χιλιάδες µονάδες). (α) Αν η εταιρεία επιθυµεί να µεγιστοποιήσει το συνολικό (οικονοµικό) κέρδος της, να ευρεθεί η τιµή πώλησης των γυναικείων ενδυµάτων στην Αµερικάνικη αγορά, ο συνολικός αριθµός πωλούµενων γυναικείων ενδυµάτων, καθώς και το ύψος της παραγωγής γυναικείων ενδυµάτων από το µεταποιητικό εργοστάσιο της κάθε χώρας, (β) Αν µόνο η συνάρτηση οριακού κόστους (MC) παραγωγής του εργοστάσιου της Καµπότζης (Κ) αλλάξει και λάβει τη µορφή: (MC) Κ = 4, να ευρεθεί η τιµή πώλησης των γυναικείων ενδυµάτων στην Αµερικάνικη αγορά, ο συνολικός αριθµός πωλούµενων γυναικείων ενδυµάτων, καθώς και το ύψος της παραγωγής γυναικείων ενδυµάτων από το µεταποιητικό εργοστάσιο της κάθε χώρας, (γ) Να απεικονίσετε διαγραµµατικά και να συγκρίνετε και να συζητήσετε τα αλγεβρικά αποτελέσµατα των ερωτήσεων (α) και (β). [Απ α)p=54,q=70,q B =38, Q K =1,Q M =11 β)μόνο Καμπότζη Q=Q K =10,P=34 γ)αύξηση κέρδους] Υπόδειξη για Άσκηση 19: Βελτιστοποίηση συνάρτησης 3 μεταβλητών f(x,y,z) Συνθήκη Πρώτης Τάξης fx 0 f y 0 ύ η λύση του οποίου δίνει τα κρίσιμα σημεία fz 0 Συνθήκη Δεύτερης Τάξης Για μέγιστο f (1) 0 () xx fxy f xz fxx fxx f yy fxy 0 (3) det f yx f yy f yz 0 ί fzx fzy f zz Για ελάχιστο f (1) 0 () xx fxy f xz fxx fxx f yy fxy 0 (3)det f yx f yy f yz 0 fzx fzy f zz ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σελίδα 8

9 ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Μεταξύ του τέλειου ανταγωνισμού και του μονοπωλίου υπάρχει ένα φάσμα δυνατών περιπτώσεων που ονομάζονται ολιγοπώλιο. Ο αριθμός των επιχειρήσεων είναι αρκετά μικρός ώστε κάθε επιχείρηση να επηρεάζεται αισθητά από τις αποφάσεις των ανταγωνιστών της. Για παράδειγμα, τα έσοδα μιας επιχείρησης μπορεί να επηρεασθούν είτε γιατί αυτή μεταβάλλει την τιμή της είτε γιατί οι ανταγωνιστές της μεταβάλλουν, εκείνοι, την τιμή τους. Μπορεί οι επιχειρήσεις να είναι ( δυοπώλιο) ή περισσότερες, να ανταγωνίζονται ως προς τις τιμές ή τις ποσότητες, να επιλέγουν ταυτόχρονα στρατηγική ή να υπάρχει ηγέτης, πάντως σε κάθε περίπτωση υπάρχει αμοιβαία αλληλεξάρτηση και οδηγούμαστε στη θεωρία παιγνίων. Το δίλημμα του φυλακισμένου: Δυο κατηγορούμενοι για ένα έγκλημα κρατούνται σε διαφορετικά κελιά ( αδυναμία συνεννόησης-σύμπραξης) και έχουν τις εξής επιλογές: Αν ομολογήσουν και οι δύο, θα καταδικαστούν και οι δύο σε 5 χρόνια φυλάκισης Αν αρνηθούν τις κατηγορίες και οι δύο, θα καταδικαστούν και οι δύο σε 1 χρόνο για πλημμέλημα Αν κάποιος ομολογήσει ( καρφώσει ) και ο άλλος όχι τότε ο πρώτος θα αθωωθεί και ο δεύτερος θα καταδικαστεί σε 1 χρόνια φυλάκιση. Άρα έχουμε παίκτες και ο καθένας έχει στρατηγικές Ομολογία-Άρνηση. Ο πίνακας αποδόσεων του παιγνίου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Β Ομολογία Άρνηση Ομολογία 5, 5 0, 1 Α Άρνηση 1, 0 1, 1 Ορισμός-Ισορροπία Nash : Ισορροπία όπου κάθε παίκτης επιλέγει την καλύτερη δυνατή στρατηγική, δεδομένης της στρατηγικής των άλλων παικτών. Ορισμός Κατά Pareto Βέλτιστη Κατανομή : Μια κατανομή καλείται κατά Pareto βέλτιστη εάν κανένας παίκτης δεν μπορεί να βελτιώσει την θέση του χωρίς να ζημιωθεί κάποιος άλλος παίκτης. Παρατηρείστε ότι στο παίγνιο του φυλακισμένου η ισορροπία Nash {5,5} δεν οδηγεί σε κατά Pareto βέλτιστη κατανομή. Αν οι κατηγορούμενοι συνεργαστούν θα μειώσουν και οι δύο την ποινή τους {1,1}, επίσης μπορούν πάντα να αποδράσουν με ελικόπτερο ( κατά Κορυδαλλός βέλτιστη ) Ορισμός Κυρίαρχη Στρατηγική: Μια στρατηγική Σ 1 κυριαρχεί έναντι μιας στρατηγικής Σ όταν για όλους τους συνδυασμούς στρατηγικών των άλλων παικτών η στρατηγική Σ 1 έχει καλύτερη απόδοση σε σχέση με την Σ. Άσκηση 0. Δυο επιχειρήσεις μελετούν την ποσότητα παραγωγής τους σε σχέση με τα προσδοκώμενα κέρδη που θα αποκομίσουν. Αν και οι δυο παράξουν χαμηλή ποσότητα θα έχουν κέρδη 4 δις έκαστη. Αν και οι δυο παράξουν υψηλή ποσότητα, η αυξημένη προσφορά θα μειώσει την αγοραία τιμή και θα έχουν κέρδη δις έκαστη. Αν κάποια επιχείρηση αποφασίσει υψηλή παραγωγή ενώ η ανταγωνίστρια χαμηλή, τότε η πρώτη θα αποκομίσει 5 δις ενώ η δεύτερη 1 δις. α) Να κατασκευαστεί ο πίνακας αποδόσεων ( payoff matrix) του παιγνίου. β) Να υπολογιστεί η ισορροπία κατά Nash. γ) Είναι η ισορροπία Nash κατά Pareto βέλτιστη? [Απ. α) β) Υψηλή-Υψηλή (,) γ) Οχι ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σελίδα 9

10 Δυοπώλιο Cournot: εταιρίες ( δυοπώλιο) στον κλάδο, Α και Β που ανταγωνίζονται ως προς την ποσότητα και παράγουν ποσότητες Q και Q B άρα συνολική ποσότητα Q D =Q +Q B. Η κάθε μία προσδοκά ότι η άλλη εταιρία θα διατηρήσει την παραγόμενη της ποσότητα στο τρέχον επίπεδο. Οι εταιρίες αντιμετωπίζουν την συνάρτηση ζήτησης του κλάδου και έχουν ενιαία τιμή P. Η κάθε μία επιλέγει ποσότητα βάση της συνάρτησης αντίδρασης (δείχνει το άριστο επίπεδο προϊόντος της επιχείρησης σε σχέση με κάθε πιθανή συμπεριφορά του ανταγωνιστή της) που προκύπτει από την μεγιστοποίηση του κέρδους της ( Ισορροπία Cournot-Nash). Μεθοδολογία Συνάρτηση Ζήτησης : P PQ QB συνάρτηση των Q και Q B Συναρτήσεις Κόστους: TC TC ( Q ) και TC TC ( Q ) Άρα, συναρτήσεις κερδών : K PQ Q Q TC και B K P Q Q Q TC B Η μεγιστοποίηση των κερδών οδηγεί στις συναρτήσεις αντίδρασης των επιχειρήσεων: K K 0 συνάρτηση αντίδρασης της Α 0 συνάρτηση αντίδρασης της Β Q Q Άσκηση 1. Δίνεται η ακόλουθη αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης για το προϊόν ενός βιομηχανικού κλάδου που αποτελείται από δύο μόνο εταιρίες: P100 QD όπου Q D (=Q + Q B ) είναι η ζήτηση και P η τιμή για το προϊόν του συγκεκριμένου κλάδου αντίστοιχα. Το μέσο κόστος (C) και το οριακό κόστος (MC) για το προϊόν του βιομηχανικού κλάδου συνδέονται σύμφωνα με την ακόλουθη σχέση : C=MC=10. Αν οι δύο εταιρίες (Α) και (Β) του βιομηχανικού κλάδου συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις παραδοχές του υποδείγματος Cournot: α) Να βρεθούν οι καμπύλες αντίδρασης της κάθε επιχείρησης. β) Να βρεθούν οι τιμές και οι ποσότητες ισορροπίας για κάθε εταιρία. γ) Να απεικονίσετε διαγραµµατικά τις παραπάνω αλγεβρικές λύσεις. δ) Να βρεθούν οι τιμές και οι ποσότητες που επιβάλλονται και παράγονται αντίστοιχα για το προϊόν του βιομηχανικού κλάδου σε συνθήκες επιχειρησιακής συμπεριφοράς σύμφωνες με το υπόδειγμα του πλήρους ανταγωνισμού καθώς και σε συνθήκες επικράτησης μόνο μιας επιχείρησης στον κλάδο (σχηματισμός καρτέλ). Να συγκριθούν οι παραπάνω τιμές και ποσότητες με τις αντίστοιχες της ολιγοπωλιακής συμπεριφοράς του υποδείγματος Cournot. ε) Να ευρεθεί ο αριθµός των επιχειρήσεων που συµπεριφέρονται σύµφωνα µε τις παραδοχές του υποδείγµατος Cournot και παράγουν συνολικό προϊόν κλάδου (Q) ίσο µε 75. Άσκηση. ίνεται η ακόλουθη συνάρτηση ζήτησης για το προϊόν ενός βιοµηχανικού δυοπωλίου (εταιρείες Α και Β) σε µια απόµακρη τοπική αγορά τσιµέντου: όπου Π Α και Π Β (Π Ζ =Π Α +Π Β ) είναι οι παραγόµενες ποσότητες από τις δύο εταιρείες (Α) και (Β) του βιοµηχανικού κλάδου αντίστοιχα, και Τ είναι η τιµή ανά µονάδα προϊόντος (σε ). Το οριακό κόστος (ΟΚ) των δύο εταιρειών (Α) και (Β) του βιοµηχανικού κλάδου είναι σταθερό και ίσο µε 40. Να υπολογιστούν αλγεβρικά οι τιµές ισορροπίας για κάθε επιχείρηση του κλάδου, οι ποσότητες ισορροπίας για κάθε επιχείρηση του κλάδου, η ποσότητα ισορροπίας του κλάδου και το οικονοµικό κέρδος της κάθε επιχείρησης, αν η κάθε επιχείρηση του βιοµηχανικού κλάδου συµπεριφέρεται σύµφωνα µε τις παραδοχές του ολιγοπωλιακού υποδείγµατος του Cournot. Να απεικονίσετε διαγραµµατικά τις παραπάνω αλγεβρικές λύσεις. [Απ. P =P B =P=60, Q =Q B =.000 και Q=4.000, K = FC και K B = FC B ] ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σελίδα 10

11 Άσκηση 3. ίνεται η ακόλουθη συνάρτηση ζήτησης για το προϊόν ενός βιοµηχανικού δυοπωλίου (επιχειρήσεις Α και Β): 37,5 όπου Π 4 Α και Π Β (Π Ζ =Π Α +Π Β ) είναι οι παραγόµενες ποσότητες από τις δύο επιχειρήσεις (Α) και (Β) του βιοµηχανικού κλάδου αντίστοιχα, και Τ είναι η τιµή ανά µονάδα προϊόντος (σε ). Το οριακό κόστος (ΟΚ) των δύο εταιρειών (Α) και (Β) του βιοµηχανικού κλάδου είναι σταθερό και ίσο µε 40. Το σταθερό κόστος (ΣΚ) για το προϊόν του κλάδου και για τις δύο επιχειρήσεις του κλάδου ισούται µε το µηδέν. (α) Να υπολογιστούν αλγεβρικά οι τιµές ισορροπίας για κάθε επιχείρηση του κλάδου, οι ποσότητες ισορροπίας για κάθε επιχείρηση του κλάδου, η ποσότητα ισορροπίας του κλάδου και το οικονοµικό κέρδος της κάθε επιχείρησης, αν η κάθε επιχείρηση του κλάδου συµπεριφέρεται σύµφωνα µε τις παραδοχές του ολιγοπωλιακού υποδείγµατος του Cournot. (β) Να υπολογιστούν αλγεβρικά οι τιµές ισορροπίας για κάθε επιχείρηση του κλάδου, οι ποσότητες ισορροπίας για κάθε επιχείρηση του κλάδου, η ποσότητα ισορροπίας του κλάδου και το οικονοµικό κέρδος της κάθε επιχείρησης, αν η κάθε επιχείρηση του κλάδου συµπεριφέρεται σύµφωνα µε τις παραδοχές του ολιγοπωλιακού υποδείγµατος σχηµατισµού Cartel. (γ) Να υπολογιστεί αλγεβρικά το κοινωνικό κόστος που προκύπτει από την ολιγοπωλιακή έκβαση του υποδείγµατος του Cournot, σαν ποσοστό του κοινωνικού κόστους που προκύπτει από την ολιγοπωλιακή έκβαση του υποδείγµατος του σχηµατισµού Cartel. (δ) Να απεικονίσετε διαγραµµατικά και να συζητήσετε τα αποτελέσµατα των παραπάνω αλγεβρικών λύσεων (α), (β) και (γ). [Απ. α) P =P B =P=76,667, Q =Q B =9,1667και Q=18,33, K =Κ Β =336,11 β) Q M =13,75, P M =95, K M =756,5 γ) P PC =40, Q PC =7,5 ποσοστό 44,4% ] Δυοπώλιο Bertrand: εταιρίες ( δυοπώλιο) στον κλάδο, Α και Β που ανταγωνίζονται ως προς την τιμή και παράγουν ποσότητες Q και Q B σε τιμές P και P B αντίστοιχα. Η κάθε μία προσδοκά ότι η άλλη εταιρία θα διατηρήσει την τιμή της στο τρέχον επίπεδο. Οι εταιρίες αντιμετωπίζουν διαφορετικές συναρτήσεις ζήτησης. Η κάθε μία επιλέγει τιμή βάση της συνάρτησης αντίδρασης (δείχνει την άριστη τιμή σε σχέση με κάθε πιθανή συμπεριφορά του ανταγωνιστή της) που προκύπτει από την μεγιστοποίηση του κέρδους της ( Ισορροπία Bertrand-Nash). Άσκηση 4. Δίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης για το προϊόν ενός μεταποιητικού δυοπωλίου: Q P P B QB PB P όπου Q και Q B είναι οι παραγόμενες ποσότητες από τις εταιρίες (Α) και (Β) αντίστοιχα και P και P B οι τιμές που επιβάλλουν οι εταιρίες (Α) και (Β) αντίστοιχα. Αν οι δύο εταιρίες δεν έχουν μεταβλητό κόστος αλλά μόνο σταθερό κόστος το οποίο το οποίο είναι ίσο με 50 και συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις παραδοχές του υποδείγματος Bertrand: α) Να βρεθούν αλγεβρικά οι καμπύλες αντίδρασης της κάθε εταιρίας. β) Να βρεθούν οι τιμές και οι ποσότητες ισορροπίας για κάθε εταιρία. Παρατήρηση : Ο τιμολογιακός πόλεμος Bertrand οδηγεί μακροπρόθεσμα σε ανταγωνιστική ισορροπία δηλαδή τιμολόγηση στο οριακό κόστος. Πράγματι, έστω ότι η επιχείρηση Β θέτει τιμή υψηλότερη από το οριακό της κόστος. Η επιχείρηση Α θα όριζε μια τιμή λίγο χαμηλότερη από αυτήν της Β και θα επικρατούσε στην αγορά. Εφόσον η επιχείρηση Β μπορεί να προβλέψει κάτι τέτοιο, πρέπει να ορίσει μία χαμηλότερη τιμή. Αυτό το επιχείρημα ισχύει μέχρι που, στην ισορροπία κατά Nash, και οι δυο επιχειρήσεις να τιμολογούν στο οριακό κόστος και μοιράζονται την αγορά. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σελίδα 11

12 Άσκηση 5. Δίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης για το προϊόν ενός μεταποιητικού δυοπωλίου: 1 Q 100 5P PB QB 80 PB P 5 όπου Q και Q B είναι οι παραγόμενες ποσότητες από τις εταιρίες (Α) και (Β) αντίστοιχα και P και P B οι τιμές που επιβάλλουν οι εταιρίες (Α) και (Β) αντίστοιχα. Αν και οι δύο εταιρίες έχουν συνάρτηση κόστους TC=30 και συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις παραδοχές του υποδείγματος Bertrand: α) Να βρεθούν αλγεβρικά οι καμπύλες αντίδρασης της κάθε εταιρίας. β) Να βρεθούν οι τιμές και οι ποσότητες ισορροπίας για κάθε εταιρία. 1 5 [Απ. α) P 10 PB, P 00 P β) P 40, PB 300, Q 00, QB 60 ] 10 Άσκηση 6. ίνεται η ακόλουθη «αντίστροφη» συνάρτηση ζήτησης για το προϊόν ενός µεταποιητικού δυοπωλίου που αποτελείται από τις εταιρείες (Α) και (Β): P 10 Q QB όπου Q και Q B είναι οι παραγόµενες ποσότητες από τις δύο εταιρείες (Α) και (Β) του µεταποιητικού κλάδου αντίστοιχα, και P είναι η τιµή ανά µονάδα προϊόντος (σε ). To προϊόν του µεταποιητικού κλάδου και για τις δύο εταιρείες παράγεται µε µηδενικό σταθερό κόστος (FC) και µε µηδενικό οριακό κόστος (MC): FC = MC = 0 Να υπολογιστούν οι τιµές ισορροπίας για κάθε επιχείρηση του κλάδου, οι ποσότητες ισορροπίας για κάθε επιχείρηση του κλάδου, η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας του κλάδου, το οικονοµικό κέρδος της κάθε επιχείρησης και το οικονοµικό κέρδος του κλάδου, αν η κάθε επιχείρηση του µεταποιητικού κλάδου συµπεριφέρεται σύµφωνα µε τις παραδοχές των ακόλουθων υποδειγµάτων της νεοκλασικής µικροοικονοµικής θεωρίας: (α) Υπόδειγµα του Cournot, (β) Υπόδειγµα Ηγεσίας του von Stackelberg, (γ) Υπόδειγµα του Οιονεί Ανταγωνισµού, και (δ) Το Μονοπωλιακό Υπόδειγµα. (ε) Να ευρεθεί ο αριθµός των επιχειρήσεων που συµπεριφέρονται σύµφωνα µε τις παραδοχές του υποδείγµατος Cournot και παράγουν συνολικό προϊόν κλάδου (Q) ίσο µε 90. (στ) Να ευρεθεί ο αριθµός των επιχειρήσεων που συµπεριφέρονται σύµφωνα µε τις παραδοχές του υποδείγµατος Cournot και παράγουν συνολικό προϊόν κλάδου (Q) ίσο µε το συνολικό προϊόν του κλάδου (Q) που παράγεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του οιονεί ανταγωνισµού. (ζ) Να απεικονίσετε διαγραµµατικά, και να συγκρίνετε και να συζητήσετε τα αλγεβρικά αποτελέσµατα των ερωτήσεων (α), (β), (γ), (δ) και (ε). Άσκηση 7. ίνεται η ακόλουθη «αντίστροφη» συνάρτηση ζήτησης για το προϊόν ενός µεταποιητικού δυοπωλίου που αποτελείται από τις εταιρείες (Α) και (Β): P 100 Q QB όπου Q και Q B είναι οι παραγόµενες ποσότητες από τις δύο εταιρείες (Α) και (Β) του µεταποιητικού κλάδου αντίστοιχα, και P είναι η τιµή ανά µονάδα προϊόντος (σε ). To προϊόν του µεταποιητικού κλάδου και για τις δύο εταιρείες παράγεται µε την συνάρτηση συνολικού κόστους (TC): TC = 10Q Να υπολογιστούν οι τιµές ισορροπίας για κάθε επιχείρηση του κλάδου, οι ποσότητες ισορροπίας για κάθε επιχείρηση του κλάδου, η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας του κλάδου, το πλεόνασµα του καταναλωτή, το πλεόνασµα του παραγωγού, και το προκύπτον ανά περίσταση κοινωνικό κόστος, αν η κάθε επιχείρηση του µεταποιητικού κλάδου συµπεριφέρεται σύµφωνα µε τις παραδοχές των ακόλουθων υποδειγµάτων της νεοκλασικής µικροοικονοµικής θεωρίας: (α) Το Υπόδειγµα του Οιονεί Ανταγωνισµού, (β) Το Μονοπωλιακό Υπόδειγµα, (γ) Το Υπόδειγµα του Cournot, (δ) Το Υπόδειγµα Ηγεσίας του von Stackelberg (ε) Να διευκρινίσετε σε ποιο από τα παραπάνω αποτελέσµατα θα καταλήξει το δυοπώλιο αν επιδοθεί σε τιµολογιακό πόλεµο Bertrand. [Απ. α) P PC =10, Q PC =90, ΠΚ=4.050, ΠΠ=0, DWL=0 β) P M =55, Q M =45, ΠΚ=1.01,5, ΠΠ=.05, DWL=1.01,5 γ) P CN =40, Q CN =60, ΠΚ=1.800, ΠΠ=1.800, DWL=450 δ) P ST =3,5, Q ST =67,5, ΠΚ=.78,15, ΠΠ=1.518,75, DWL=53,15 ε) Ανταγωνισμός] ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σελίδα 1

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (Ο Ε 2418) ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (Ο Ε 2418) ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (Ο Ε 2418) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ 4 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΜΗΜΑΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Facebook: Didaskaleio Foititiko

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  Facebook: Didaskaleio Foititiko Άσκηση. «Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται στον κλάδο της γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το φαινομενικά παράδοξο να ευημερούν οι αγρότες περισσότερο όταν οι σοδειές τους δεν είναι καλές, και να πλήττονται

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 8. Ολιγοπώλιο VA 27

Διάλεξη 8. Ολιγοπώλιο VA 27 Διάλεξη 8 Ολιγοπώλιο VA 27 Ολιγοπώλιο Ένα μονοπώλιο είναι μια αγορά που αποτελείται από μια και μόνο επιχείρηση. Ένα δυοπώλιο είναι μια αγορά που αποτελείται από δυο επιχειρήσεις. Ένα ολιγοπώλιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπωλιακή Ισορροπία

Ολιγοπωλιακή Ισορροπία Ολιγοπωλιακή Ισορροπία - Χρησιμοποιούμε τις βασικές αρχές της θεωρίας παιγνίων για να εξετάσουμε τη στρατηγική αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων σε ατελώς ανταγωνιστικές αγορές, εστιάζοντας την προσοχή μας

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11

Ολιγοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11 Ολιγοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 11 Μορφές Αγορών μεταξύ Μονοπωλίου και Τέλειου Ανταγωνισμού Ο Ατελής Ανταγωνισμός αναφέρεται στην διάρθρωση της αγοράς εκείνης η οποία βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

10/3/17. Κεφάλαιο 28 Ολιγοπώλιο. Μικροοικονομική. Ολιγοπώλιο. Ολιγοπώλιο. Ανταγωνισµός ποσότητας. Μια σύγχρονη προσέγγιση

10/3/17. Κεφάλαιο 28 Ολιγοπώλιο. Μικροοικονομική. Ολιγοπώλιο. Ολιγοπώλιο. Ανταγωνισµός ποσότητας. Μια σύγχρονη προσέγγιση 0/3/7 HAL R. VARIAN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 8 Ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο Ένα μονοπώλιο είναι ένας κλάδος που αποτελείται από μία μόνο εταιρεία. Ένα δυοπώλιο είναι ένας κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση HAL R. VARIAN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 28 Ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο Ένα μονοπώλιο είναι ένας κλάδος που αποτελείται από μία μόνο εταιρεία. Ένα δυοπώλιο είναι ένας κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Κριτικές στο Υπόδειγμα Cournot

Κριτικές στο Υπόδειγμα Cournot Κριτικές στο Υπόδειγμα Cournot -To υπόδειγμα Cournot έχει υποστεί τρία είδη κριτικής: () Το υπόδειγμα Cournot υποθέτει ότι κάθε επιχείρηση μεγιστοποιεί μόνο τα δικά της κέρδη και, επομένως, δε λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Notes. Notes. Notes. Notes

Notes. Notes. Notes. Notes Αγορές - Κώστας Ρουμανιάς Ο.Π.Α. Τμήμα Δ. Ε. Ο. Σ. 6 Δεκεμβρίου 2012 Κώστας Ρουμανιάς (Δ.Ε.Ο.Σ.) Αγορές - 6 Δεκεμβρίου 2012 1 / 26 Ως τώρα, υποθέσαμε ότι οι αγορές είναι ανταγωνιστικές. Μία συνέπεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Κεφάλαιο 7 Ε. Σαρτζετάκης Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Η μορφή αγοράς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού περιέχει στοιχεία πλήρους ανταγωνισμού (ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα

14 Το ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο και αλληλεξάρτηση Συνεργασία ή ανταγωνισμός; Σκοπός Εξηγούνται με λεπτομέρειες υποδείγματα ολιγοπωλίου.

14 Το ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο και αλληλεξάρτηση Συνεργασία ή ανταγωνισμός; Σκοπός Εξηγούνται με λεπτομέρειες υποδείγματα ολιγοπωλίου. 14 Το ολιγοπώλιο Σκοπός Εξηγούνται με λεπτομέρειες υποδείγματα ολιγοπωλίου. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε μελετήσει το κεφάλαιο αυτό, θα γνωρίζετε: Ποιες είναι οι διαφορές του ολιγοπωλίου από

Διαβάστε περισσότερα

Βασική θεωρία Ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού

Βασική θεωρία Ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού Βασική θεωρία Ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού Οµοιογενή Προϊόντα Ισορροπία Courot-Nash Έστω δυοπώλιο µε συνάρτηση ζήτησης: ( ) a b a, b > 0 () Βέβαια ισχύει ότι: + () Ακόµα υποθέτουµε ότι η τεχνολογία παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα Bertrand

3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα Bertrand 3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα ertrand - To υπόδειγμα Cournot υποθέτει ότι κάθε επιχείρηση επιλέγει την παραγόμενη ποσότητα προϊόντος, ενώ στην πραγματικότητα οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Εξετάσεις περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 011 1 Ιουλίου 011 Νίκος Θεοχαράκης

Διαβάστε περισσότερα

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα.

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα. Μονοπώλιο Μια επιχείρηση θεωρείται ότι ένα µονοπώλιο, εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα ρ ης, χ. Πως δηµιουργούνται τα µονοπώλια Ο βασικός λόγος ύπαρξης

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. Μονοπώλιο Κλωνάρης Στάθης

Μονοπώλιο. Μονοπώλιο Κλωνάρης Στάθης Μονοπωλιακή επιχείρηση είναι μια επιχείρηση που είναι ο μοναδικός παραγωγός ενός προϊόντος, το οποίο δεν έχει στενά υποκατάστατα. Ένας κλάδος που ελέγχεται από μία μονοπωλιακή επιχείρηση είναι γνωστός

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 6: Θεωρία παιγνίων Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 6: Θεωρία παιγνίων Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 6: Θεωρία παιγνίων Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ. Ολιγοπώλιο Κλωνάρης Στάθης

ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ. Ολιγοπώλιο Κλωνάρης Στάθης ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ Ονομάζεται η δομή της αγοράς που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη σχετικά μικρού αριθμού επιχειρήσεων αλλά μεγάλες σε μέγεθος σχετικά με την αγορά που εξυπηρετούν. Οι ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπώλιο Με ιαφοροποιηµένο Προϊόν 1

Ολιγοπώλιο Με ιαφοροποιηµένο Προϊόν 1 Ολιγοπώλιο Με ιαφοροποιηµένο Προϊόν 1 Βασική ιάκριση: Προϊόντα κάθετα διαφοροποιηµένα (κοινός δείκτης ποιότητας) Προϊόντα οριζόντια διαφοροποιηµένα (δεν υπάρχει κοινός δείκτης ποιότητας) Προϊόντα Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

10/3/17. Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά. Μικροοικονομική. Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Πολιτικές διάκρισης τιµών

10/3/17. Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά. Μικροοικονομική. Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Πολιτικές διάκρισης τιµών /3/7 HL R. VRIN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Μέχρι τώρα, αντιμετωπίζουμε ένα μονοπώλιο ως μια εταιρεία η

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Πολιτικής Οικονομίας

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Πολιτικής Οικονομίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Πολιτικής Οικονομίας Άσκηση στο μάθημα «Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση» Νίκος Θεοχαράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ. max. ( ) (16 ) Q Q = +. [1]

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ. max. ( ) (16 ) Q Q = +. [1] ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ Θέµα ο. (α) Η µονοπωλιακή επιχείρηση µεγιστοποιεί το κέρδος της οποίο δίνεται από τη συνάρτηση π µε τύπο π ( ) = (6 ), δηλαδή λύνει το πρόβληµα max. π ( ) = (6 ) π '( ) =

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονοµική Θεωρία. Μονοπώλιο. Μονοπώλιο. Μονοπώλιο. Notes. Notes. Notes. Notes. Κώστας Ρουµανιάς. 23 Σεπτεµβρίου 2014

Μικροοικονοµική Θεωρία. Μονοπώλιο. Μονοπώλιο. Μονοπώλιο. Notes. Notes. Notes. Notes. Κώστας Ρουµανιάς. 23 Σεπτεµβρίου 2014 Μικροοικονοµική Θεωρία Κώστας Ρουµανιάς Ο.Π.Α. Τµήµα. Ε. Ο. Σ. 23 Σεπτεµβρίου 2014 Κώστας Ρουµανιάς (.Ε.Ο.Σ.) Μικροοικονοµική Θεωρία 23 Σεπτεµβρίου 2014 1 / 26 Ως τώρα, υποθέσαµε ότι οι αγορές είναι ανταγωνιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και Στόχοι της Μικροοικονομικής Θεωρίας 1. Γενικά...27 2. Το Πρόβλημα της Επιλογής...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα αγαθό το οποίο δημιουργεί κατά την παραγωγή ή την κατανάλωσή του έναν ρύπο, και ας υποθέσουμε ότι για κάθε μία μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 Διάλεξη 6 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 1 Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέχρι στιγμής το μονοπώλιο έχει θεωρηθεί σαν μια επιχείρηση η οποία πωλεί το προϊόν της σε κάθε πελάτη στην ίδια τιμή. Δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού Ενότητα 1: Νικόλαος Χαριτάκης Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Περιεχόμενα Ορισμοί Ισορροπία Nash

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11 Μονοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 11 Βασική αιτία δημιουργίας Μονοπωλίου Η πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση θεωρεί τις τιμές ως δεδομένες, ενώ αντίθετα η μονοπωλιακή επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων - 2

Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων - 2 Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων - 2 Σύµπραξη Συνεργασία ανάµεσα σε επιχειρήσεις για να περιοριστεί ο ανταγωνισµός και να αυξηθούν τα κέρδη φανερή ή άµεση συµφωνία µεταξύ των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση HAL R. VARIAN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Μέχρι τώρα, αντιμετωπίζουμε ένα μονοπώλιο ως μια εταιρεία η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών.

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιβολή από το κράτος ανώτατης τιμής σε ένα προϊόν δημιουργεί συνήθως «μαύρη αγορά». Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ο Ολιγοπώλιο και τιμολόγηση

Κεφάλαιο 5 ο Ολιγοπώλιο και τιμολόγηση Κεφάλαιο 5 ο Ολιγοπώλιο και τιμολόγηση Εισαγωγή: Η µορφή αγοράς του ολιγοπωλίου παρουσιάζεται στο κεφάλαιο αυτό µε µία σειρά θεωρητικών υποδειγµάτων που προσπάθησαν να εξηγήσουν τη δηµιουργία του και τη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 28 Βιογραφικά συγγραφέων 29 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Μαθηματικά (1)

Επιχειρησιακά Μαθηματικά (1) Τηλ:10.93.4.450 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΟ 13 ΤΟΜΟΣ Α Επιχειρησιακά Μαθηματικά (1) ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 Τηλ:10.93.4.450 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Συνάρτηση μιας πραγματικής μεταβλητής Ορισμός : Συνάρτηση f μιας πραγματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 10

Μονοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 10 Μονοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 10 Η πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση θεωρεί τις τιμές ως δεδομένες, ενώ αντίθετα η μονοπωλιακή επιχείρηση διαμορφώνει τις τιμές. Μια επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : Κεφάλαιο 1. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) Υπάρχουν πολλές εταιρίες οι

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ

Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ Κατ επιλογήν υποχρεωτικό, 3 ώρες εβδομαδιαίως, Θεωρία, Διδάσκον: Περιλαμβάνει: 1. Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης 2. Θεωρία Γενικής Ισορροπίας 1 Ορισμοί και βασικές έννοιες Βιομηχανικής Οργάνωσης Ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων Ολιγοπώλιο Υπάρχουν ελάχιστοι πωλητές ενός προϊόντος Ο ανταγωνισµός δεν στηρίζεται µόνο στην τιµή Υπάρχουν εµπόδια εισόδου (στον κλάδο) υοπώλιο:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων

Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων - Ορισμός. Αν οι επιλογές μιας επιχείρησης εξαρτώνται από την αναμενόμενη αντίδραση των υπόλοιπων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά, τότε υπάρχει στρατηγική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα της Οριακής Τιμολόγησης

Το Υπόδειγμα της Οριακής Τιμολόγησης Το Υπόδειγμα της Οριακής Τιμολόγησης (ilgrom, Paul and John Roberts 98, imit Pricing and Entry under Incomplete Information) - Μια επιχείρηση ακολουθεί πολιτική οριακής τιμολόγησης (limit pricing) όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Συμπληρωματικές Ασκήσεις (Διαλέξεις 10-13) Ερώτηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Άσκηση 1 Αν το επιτόκιο είναι 10%, ποια είναι η παρούσα αξία των κερδών της Monroe orporation στα επόμενα 5 χρόνια; Χρόνια στο μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ «ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» Ακαδημαϊκό Έτος

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ «ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» Ακαδημαϊκό Έτος ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ «ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» Δρ.Αριστέα Γκάγκα Ακαδημαϊκό Έτος 2017 2018 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ: Τέλειος Ανταγωνισμός 2 Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ENATO ΤΙΜΕΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012 ΕΠΙΧ Μικροοικονοµική ιαφάνεια 1 Χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται τέσσερις βασικές μορφές οργάνωσης της αγοράς: ο πλήρης ανταγωνισμός, το μονοπώλιο, το ολιγοπώλιο και ο μονοπωλιακός

Διαβάστε περισσότερα

2. Έστω ότι η αγοραία συνάρτηση ζήτησης για κάποιο αγαθό είναι:

2. Έστω ότι η αγοραία συνάρτηση ζήτησης για κάποιο αγαθό είναι: ΟΙΚ 362 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 η Σειρά Ασκήσεων 1 Έστω ότι η αγοραία συνάρτηση ζήτησης για κάποιο αγαθό είναι: q( p) = 1000 50 p Υποθέτουμε αρχικά ότι υπάρχει μία επιχείρηση στην αγορά και

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β1) Υποθέστε ότι στη θέση ισορροπίας της αγοράς ενός αγαθού η ζήτησή του ως προς την τιμή του είναι ελαστική. Μία μείωση της προσφοράς του αγαθού, με όλους τους άλλους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 1. Έστω ότι μία οικονομία, που βρίσκεται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων, παράγει σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή 10 τόνους υφάσματος και 00 τόνους τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Νίκος Θεοχαράκης Διάλεξη 8 Ιανουάριος 2014 Μορφές αγοράς 1. Τέλειος ανταγωνισμός [Perfect competition] 2. Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Χειµώνας-Άνοιξη Μάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. Η δοµή της αγοράς και οι πρακτικές τιµολόγησης

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. Η δοµή της αγοράς και οι πρακτικές τιµολόγησης ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Η δοµή της αγοράς και οι πρακτικές τιµολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η δοµή της αγοράς: Τέλειος ανταγωνισµός, µονοπώλιο και µονοπωλιακός ανταγωνισµός Η δοµή της αγοράς Περισσότερος αντα αγωνισµός Τέλειος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ του µονοπωλίου και του τέλειου ανταγωνισµού

Μεταξύ του µονοπωλίου και του τέλειου ανταγωνισµού Ολιγοπώλιο Μεταξύ του µονοπωλίου και του τέλειου ανταγωνισµού Ο ατελής ανταγωνισµός αναφέρεται σε εκείνες τις δοµές µ της αγοράς που κυµαίνονται µεταξύ του τέλειου ανταγωνισµού και του µονοπωλίου. Μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης ανταγωνισμός. Καθηγήτρια: Β. ΠΕΚΚΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. Υποψήφια Διδάκτωρ: Σ. ΤΑΚΑΟΓΛΟΥ

Πλήρης ανταγωνισμός. Καθηγήτρια: Β. ΠΕΚΚΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. Υποψήφια Διδάκτωρ: Σ. ΤΑΚΑΟΓΛΟΥ Πλήρης ανταγωνισμός Καθηγήτρια: Β. ΠΕΚΚΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Υποψήφια Διδάκτωρ: Σ. ΤΑΚΑΟΓΛΟΥ Θα Εξετάσουμε: Τέλειο ανταγωνισμό Υποθέσεις λειτουργίας τέλειου ανταγωνισμού Συνολικό, Μέσο και Οριακό έσοδο Βραχυχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 1. Στην περίπτωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων στην παραγωγή, η επιβολή ενός φόρου ανά µονάδα προϊόντος ίσου µε το µέγεθος της οριακής εξωτερικής επιβάρυνσης µπορεί να οδηγήσει:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 010-011 Δεύτερη Γραπτή Εργασία Επιχειρησιακά Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ακαδημαϊκό Έτος: 2016-2017 Διδάσκων: Δρ. Γρηγόριος Παινέσης Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Ι Ατελής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2000 2017 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο 1 ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2000 2017 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 1. Οι συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι αντίστοιχα: Q D1 = 600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1η οµάδα. 2. Έστω ο επόµενος πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων: Χ Υ Κόστος. Κόστος ευκαιρίας Ψ Α /3

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1η οµάδα. 2. Έστω ο επόµενος πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων: Χ Υ Κόστος. Κόστος ευκαιρίας Ψ Α /3 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1η οµάδα 1. Έστω επιχείρηση που διαθέτει 5 εργάτες. Κάθε εργάτης µπορεί να παράγει 12 µονάδες από το αγαθό Υ. Επιπλέον γνωρίζουµε ότι η ΚΠ είναι γραµµική µε το συνδυασµό X = 45, Y = 24 να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Mικροοικονοµικές Πολιτικές της ΕΕ. Χρυσοβαλάντου Μήλλιου Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Mικροοικονοµικές Πολιτικές της ΕΕ. Χρυσοβαλάντου Μήλλιου Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Mικροοικονοµικές Πολιτικές της ΕΕ Χρυσοβαλάντου Μήλλιου Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 2. Οικονοµική Θεµελίωση: Δοµές Αγοράς Χ. Μήλλιου - ΟΠΑ 2 Αγορά Τι είναι η αγορά; Στην αγορά κάθε προϊόντος υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. U(q, m) = B(q) + m γραμμικές (οιωνεί) w i αρχική του αγαθού m

Μονοπώλιο. U(q, m) = B(q) + m γραμμικές (οιωνεί) w i αρχική του αγαθού m Μονοπώλιο 1. Χωρίς διάκριση τιμών Καταναλωτές Χ D (P) U(, m) = B() + m γραμμικές (οιωνεί) w i αρχική του αγαθού m Καταναλωτές λήπτες τιμών Παραγωγοί : 1 επιχείρηση Γνωρίζει Χ D (P) ή P D () Έχει συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

(2B) Επιλογή Προϊόντος της Μονοπωλιακής Επιχείρησης

(2B) Επιλογή Προϊόντος της Μονοπωλιακής Επιχείρησης (2B) Επιλογή Προϊόντος της Μονοπωλιακής Επιχείρησης - Αν η αγορά του προϊόντος είναι µονοπωλιακή, η επιχείρηση επιλέγει την τιµή (p) του προϊόντος κατά τρόπο ώστε να µεγιστοποιεί τα κέρδη της θεωρώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Α. 2. Έστω

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές οικονομικών συναρτήσεων

Εφαρμογές οικονομικών συναρτήσεων Εφαρμογές οικονομικών συναρτήσεων Μεγιστοποίηση κερδών Διάθεση προϊόντος με δύο συναρτήσεις ζήτησης Οριακά έσοδα σε σχέση με ελαστικότητα Εύρεση πεδίου ορισμού Επιβολή φόρου Σημείο μεγιστοποίησης κερδών

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαφήμιση σε Αγορές όπου υπάρχουν πολλές Επιχειρήσεις

2. Διαφήμιση σε Αγορές όπου υπάρχουν πολλές Επιχειρήσεις . Διαφήμιση σε Αγορές όπου υπάρχουν πολλές Επιχειρήσεις Α. Ενημερωτική Διαφήμιση στη Μονοπωλιακά Ανταγωνιστική Αγορά (Butters, Gerard 977, Equilibrium Distribution of Prices and Advertising) -To υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. Κεφάλαιο 8. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1

ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. Κεφάλαιο 8. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1 ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ Κεφάλαιο 8 Ε. Σαρτζετάκης Διαφορισμός τιμών Τιμολόγησηότανηεπιχείρησηέχειισχυρήθέσηστηναγορά: διαφορισμός τιμών Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σε κάποιο βαθμό δύναμη σε κάποια αγορά

Διαβάστε περισσότερα

(2) Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος

(2) Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος () Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος - Στα χωροθετικά υποδείγματα διαφοροποιημένου προϊόντος, οι καταναλωτές είναι ετερογενείς (δηλαδή έχουν διαφορετικές προτιμήσεις μεταξύ τους ή βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

(1β) Μη Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος με Ενδογενές Πλήθος Επιχειρήσεων

(1β) Μη Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος με Ενδογενές Πλήθος Επιχειρήσεων (β) Μη Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος με Ενδογενές Πλήθος Επιχειρήσεων Ελεύθερη Είσοδος και Ισορροπία Μηδενικών Κερδών - Η δυνατότητα νέων επιχειρήσεων να εισέρχονται ελεύθερα στην αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση. Εξετάσεις περιόδου Ιανουαρίου Ιανουαρίου Νίκος Θεοχαράκης Θανάσης Μανιάτης

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση. Εξετάσεις περιόδου Ιανουαρίου Ιανουαρίου Νίκος Θεοχαράκης Θανάσης Μανιάτης ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Εξετάσεις περιόδου Ιανουαρίου 010 1 Ιανουαρίου 010 Νίκος Θεοχαράκης Θανάσης Μανιάτης Απαντήστε 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Σ Λ Α. 2. Έστω δύο αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Άσκηση 1: ίνεται ο πίνακας ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού Χ: Τιµή Ζητούµενη Προσφερόµενη ποσότητα ποσότητα 54 10 3 50 1 19 46 14 15 44 15 13 40 17 9 Ζητείται

Διαβάστε περισσότερα

Α2 Β2 Γ2 2 Α1 1,0 5,-1-1,-2 9,-2 Β1 2,1-2,0 0,2 0,-1 Γ1 0,3 14,2 2,1 8,1 1 1,2 0,1 3,0-1,0

Α2 Β2 Γ2 2 Α1 1,0 5,-1-1,-2 9,-2 Β1 2,1-2,0 0,2 0,-1 Γ1 0,3 14,2 2,1 8,1 1 1,2 0,1 3,0-1,0 ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ιδάσκων: Ε. Πετράκης. Επαναληπτική Εξέταση: 15/09/99 Απαντήστε στα τρία από τα τέσσερα θέµατα. Όλα τα υποερωτήµατα βαθµολογούνται το ίδιο. 1. Θεωρήσατε ένα ολιγοπωλιακό κλάδο όπου τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική. 2 η έκδοση. Chapter 1

Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική. 2 η έκδοση. Chapter 1 Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 1 Χωροθέτηση δραστηριοτήτων Περιεχόμενα διάλεξης Υπόδειγμα για τη χωροθέτηση της παραγωγής Weber και Moses Ανάλυση της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας. Οικονομικά της ευημερίας 3/9/2017. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας. Οικονομικά της ευημερίας 3/9/2017. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης Περίγραμμα Διάλεξη Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης Συνθήκες για αποτελεσματικότητα κατά areto Συνθήκες για ισορροπία σε ανταγωνιστικές αγορές Το πρώτο θεώρημα των οικονομικών της ευημερίας Το δεύτερο θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 5: Μορφές Αγοράς

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 5: Μορφές Αγοράς Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 5: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

(2 µονάδες) Α2. Η αύξηση της τιµής ενός αγαθού σηµαίνει: β) Αύξηση της ζήτησης για τα αγαθά που είναι συµπληρωµατικά προς αυτό

(2 µονάδες) Α2. Η αύξηση της τιµής ενός αγαθού σηµαίνει: β) Αύξηση της ζήτησης για τα αγαθά που είναι συµπληρωµατικά προς αυτό ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 7 (για καλά διαβασµένους) ΟΜΑ Α Α Να απαντήσετε στις επόµενες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: Α1. Η στενότητα του κεφαλαίου οφείλεται:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 12 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο (µε 2ο, 3ο και 4ο) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/2000 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 6/2000 ΕΣΜΕΣ 2000 ΕΣΜΕΣ 1998 28. ίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση Τιμών. p, MR, MC. p Μ Μ Ε. p *

Διάκριση Τιμών. p, MR, MC. p Μ Μ Ε. p * Διάκριση Τιμών - Μέχρι τώρα, υποθέσαμε ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση πουλάει όλες τις μονάδες του αγαθού σε μια ενιαία τιμή (uniform price) p. Μονοπωλιακή Ισορροπία: Σημείο Μ (q,p ). p, R, C Α p 0 Ζ C(

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Μονοπώλιο Γιατί υπάρχουν μονοπώλια; Είδαμε πως συμπεριφέρεται ένας μονοπωλητής που παράγει ένα ομοιογενές προϊόν για το οποίο χρεώνει μία μόνο

Φυσικό Μονοπώλιο Γιατί υπάρχουν μονοπώλια; Είδαμε πως συμπεριφέρεται ένας μονοπωλητής που παράγει ένα ομοιογενές προϊόν για το οποίο χρεώνει μία μόνο Μονοπώλιο: Θέματα Κώστας Ρουμανιάς Ο.Π.Α. Τμήμα Δ. Ε. Ο. Σ. 23 Δεκεμβρίου 2012 Κώστας Ρουμανιάς (Δ.Ε.Ο.Σ.) Μονοπώλιο: Θέματα 23 Δεκεμβρίου 2012 1 / 35 Φυσικό Μονοπώλιο Γιατί υπάρχουν μονοπώλια; Είδαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 Βρείτε την ισορροπία των ακόλουθων παιγνίων απαλείφοντας διαδοχικά τις κυριαρχούµενες στρατηγικές.

ΑΣΚΗΣΗ 1 Βρείτε την ισορροπία των ακόλουθων παιγνίων απαλείφοντας διαδοχικά τις κυριαρχούµενες στρατηγικές. ΑΣΚΗΣΗ 1 Βρείτε την ισορροπία των ακόλουθων παιγνίων απαλείφοντας διαδοχικά τις κυριαρχούµενες στρατηγικές. Α 1 Α 2 Α 3 Β 1 Β 2 Β 3 1, -1 0, 0-1, 0 0, 0 0, 6 10, -1 2, 0 10, -1-1, -1 Α 1 Α 2 Α 3 Β 1 Β

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Πρόλογος Ευχαριστίες Βιογραφικά συγγραφέων ΜΕΡΟΣ 1 Εισαγωγή 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία 1.1 Πώς αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγοι τις επιλογές 1.2 Τα οικονομικά ζητήματα 1.3 Σπανιότητα και ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ Άσκηση 3 Η ζήτηση τυριού τύπου δίνεται από τη συνάρτηση: Q 300 35P 14PB 24 20B όπου: Q η ζητούμενη ποσότητα τυριού τύπου P η τιμή τυριού τύπου P B η τιμή τυριού τύπου B η δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Διάκριση Μαθηματικών Οικονομικές συναρτήσεις Ορισμοί Μαθηματικά στα οικονομικά φαινόμενα Βελτιστοποίηση κερδών Μέτρηση χρησιμότητας Οριακά μεγέθη Ελαστικότητα Πολλαπλασιαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Κεφάλαιο 12 Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών! Μονοπώλιο είναι η κατάσταση στην οποία µια µόνο επιχείρηση εξυπηρετεί ολόκληρη την αγορά! Ο µονοπωλητής σε αντίθεση µε την ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλευτική Οικονομία

Μεταλλευτική Οικονομία Μεταλλευτική Οικονομία Ενότητα 4: Δομή αγοράς Διαμόρφωση Τιμών Δ. Καλιαμπάκος - Δ. Δαμίγος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ [5 μονάδες (6+6+6+7)] www.onlineclassroom.gr Δίνεται η ακόλουθη συνάρτηση των οριακών εσόδων MR μιας μονοπωλιακής επιχείρησης: MR() = 100 + 16 όπου είναι η ποσότητα παραγωγής του προϊόντος. Επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Οικονομολόγων της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Οικονομολόγων της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Οικονομολόγων της Ώθησης 1 Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26/2/2010 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς 26/2/2010 2 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η μελέτη των επιλογών τις οποίες κάνουν οι μικρο-μονάδες μιας οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

(α) Από τους κανόνες σύνθετης παραγώγισης δύναμης συναρτήσεως και λογαρίθμου συναρτήσεως:

(α) Από τους κανόνες σύνθετης παραγώγισης δύναμης συναρτήσεως και λογαρίθμου συναρτήσεως: http://elearn.maths.gr/, maths@maths.gr, Τηλ: 6979 Ενδεικτικές απαντήσεις ης Γραπτής Εργασίας ΔΕΟ -: Άσκηση I. (α) Από τους κανόνες σύνθετης παραγώγισης δύναμης συναρτήσεως και λογαρίθμου συναρτήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ Υπάρχει μόνο μία επιχείρηση στον κλάδο ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΞΗΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ Κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας Αποκλειστικότητα στους φυσικούς πόρους Αδυναμία ανταγωνισμού από άλλη επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση Τιμών 3 ου Βαθμού: Κατάτμηση της Αγοράς

Διάκριση Τιμών 3 ου Βαθμού: Κατάτμηση της Αγοράς Διάκριση Τιμών 3 ου Βαθμού: Κατάτμηση της Αγοράς (arket Segmentation ή ultimarket Price iscrimination) -H διάκριση τιμών 1 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση γνωρίζει τις ατομικές συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ. ΘΕΜΑ Α Α1. α) Λ β) Σ γ) Λ δ)λ ε) Λ Α2 β Α3 δ ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ. ΘΕΜΑ Α Α1. α) Λ β) Σ γ) Λ δ)λ ε) Λ Α2 β Α3 δ ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:ΟΧΤΩ (8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική. Μορφές αγοράς

Μικροοικονομική. Μορφές αγοράς Μικροοικονομική Μορφές αγοράς Μορφές αγοράς Μεγάλο μέρος της οικονομικής θεωρίας χτίστηκε με βάση τη θεώρηση ότι ζούμε σε ένα κόσμο τέλειων ανταγωνιστικών αγορών. Αν παρατηρήσουμε τον κόσμο θα διαπιστώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας 2/26/2016. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης. Αποτελεσματικότητα κατά Pareto: ορισμός. ορισμός.

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας 2/26/2016. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης. Αποτελεσματικότητα κατά Pareto: ορισμός. ορισμός. Περίγραμμα Διάλεξη Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης υνθήκες για αποτελεσματικότητα κατά areto υνθήκες για ισορροπία σε ανταγωνιστικές αγορές Το πρώτο θεώρημα των οικονομικών της ευημερίας Το δεύτερο θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Οικονοµίες Κλίµακας, Ατελής Ανταγωνισµός και Διεθνές Εµπόριο

Εσωτερικές Οικονοµίες Κλίµακας, Ατελής Ανταγωνισµός και Διεθνές Εµπόριο Εσωτερικές Οικονοµίες Κλίµακας, Ατελής Ανταγωνισµός και Διεθνές Εµπόριο Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης 1 Προσδιορισµός της Ισορροπίας σε Συνθήκες Μονοπωλίου Κόστος C και Τιμή P P M Μονοπωλιακά Κέρδη Απώλεια

Διαβάστε περισσότερα