«ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Τ.Α. ΣΤΗ ΠΟΛΩΝΙΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Τ.Α. ΣΤΗ ΠΟΛΩΝΙΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»"

Transcript

1 «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Τ.Α. ΣΤΗ ΠΟΛΩΝΙΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ» Εισηγητής: ΡΟΥΣΚΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ζγκοζελετς ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΖΓΚΟΖΕΛΕΤΣ Δημαρχείο Görlitz - Παλιά Πόλη Δύο Γέφυρες που ενώνουν Το Ζγκοζέλετς βρίσκεται στη νοτιοδυτική Πολωνία, στο νομό Ντολνοσλόνσκιε, της επαρχίας Ζγκοζέλετς και γειτονιάζει τη Γερμανία. Βρίσκεται δίπλα στην διεθνή οδό Α - 4 και έχει τη γειτονιά των τριών χωρών: την Πολωνία, Τσεχία και Γερμανία που αποτελεί τη μοναδικότητα της πόλης και την οικονομική της ελκυστικότητα. Χάρη στις δύο οδικές συνοριακές διαβάσεις, από τις οποίες η μία -ο αυτοκινητόδρομος Ζγκορζέλετς-Ludwigsdorf είναι η μεγαλύτερη διάβαση τέτοιου είδους στην Πολωνία, αποκαλείται πύλη μεταξύ δυτικής Ευρώπης και Πολωνίας. Το Ζγκοζέλετς αποτελεί την αυτόνομη, βασική μονάδα της κοινοτικής αυτοδιοίκησης - την αστική κοινότητα. Παράλληλα είναι η έδρα της επαρχίας Ζγκοζέλετς και της διοίκησης της αυτοδιοίκησης της Κοινότητας του Ζγκοζέλετς. Ως κέντρο παροχής υπηρεσιών στο χώρο των δημοσίων και εμπορικών υπηρεσιών με διαστάσεις επιρροής που υπερβαίνουν τα σύνορα της επαρχίας και του Δήμου - αποτελεί ένα σημαντικό περιφερειακό κέντρο στην κλίμακα ολόκληρης της Άνω Σιλεσίας και ιδιαίτερα του νοτιοδυτικού μέρους της. Η πόλη εκτελεί τα στεγαστικά, βιομηχανικά και υπηρεσιακά καθήκοντα στο χώρο της διοίκησης, των δημοσίων και εμπορικών υπηρεσιών, καθώς και της διασυνοριακής συνεργασίας και της εξυπηρέτησης των συγκοινωνιών και της συνοριακής κυκλοφορίας. Τη βασική επιρροή στις εξωτερικές προϋποθέσεις ανάπτυξης του Ζγκοζέλετς έχουν οι πραγματοποιούμενες τώρα διαδικασίες της οικονομικής ενοποίησης Πολωνίας και Γερμανίας. Άμεσος συνέταιρος του Ζγκοζέλετς είναι η 1

2 σαξονική πόλη Γκέρλιτς (Görlitz), που βρίσκεται στην δυτική πλευρά του ποταμού Νίσα Λουζίτσκα. Τους κατοίκους και των δύο πόλεων τους συνδέουν αληθινές αδελφικές σχέσεις τους οποίους αποκορύφωμα είναι η Ανακήρυξη της Ευρωπόλης Ζγκοζέλετς-Görlitz που υπογράφτηκε το Μάιο του 1998 από τα δύο Δημοτικά Συμβούλια. Βάση της Συμφωνίας για Συνεργασία που έχει συναφθεί το 1991 οι πόλεις συνεργάζονται σε πολλούς τομείς του οικονομικού, πολιτιστικού και κοινωνικού βίου. Αστική Κοινότητα του Ζγκοζέλετς Η Κοινότητα είναι στην επαρχία του Ζγκοζέλετς του νομού Ντολνοσλόνσκιε. Έδρα των υπηρεσιών της Κοινότητας είναι η πόλη Ζγκοζέλετς. Η κάλυψη των μαζικών αναγκών της κοινοτικής αυτοδιοίκησης ανήκει στα οικεία καθήκοντα της Κοινότητας. Τα οικεία καθήκοντα ιδιαίτερα συμπεριλαμβάνουν τα θέμα-τα που ορίστηκαν στο άρθρο 7 παράγρ. 1 του Κοινοτικού Νόμου. Η Κοινότητα εκτελεί τα οικεία καθήκοντα και εντεταλμένα βάσει των νόμων και συμφωνιών που συνάφθηκαν με τα όργανα της Κυβερνητικής Διοίκησης και τις μονάδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα όρια δραστηριότητας της Κοινότητας ορίζουν: Οι νόμοι και οι πράξεις που εκδίδονται με βάση και στα όρια των νομικών εξουσιοδοτήσεων, συμφωνίες που έχουν συναφθεί με άλλες μονάδες της τοπικής αυτοδιοίκησης και με τα όργανα της κυβερνητικής διοίκησης, καθώς και οι αποφάσεις του Συμβουλίου. Η Κοινότητα εκτελεί τα καθήκοντά της δια μέσου της: - δραστηριότητας των υπηρεσιών της και των βοηθητικών μονάδων, - δραστηριότητας των οργανωτικών μονάδων της Κοινότητας, - συνεργασίας με τις μονάδες της τοπικής αυτοδιοίκησης, - δραστηριότητας άλλων φυσικών και νομικών προσώπων, εσωτερικών και εξωτερικών, βάσει των συναπτομένων συνθηκών και συμφωνιών. Όργανο που αποτελεί και ελέγχει την Κοινότητα είναι το Συμβούλιο Το Συμβούλιο αποτελείται από 21 Συμβούλους που εκλέγονται στις άμεσες εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια. Η δραστηριότητά του τελειώνει με το τέλος της θητείας του για την οποία είχε εκλεγεί. Τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου ορίζουν οι νόμοι και ο καταστατικός χάρτης. Στην αποκλειστική ιδιότητα του Συμβουλίου ανήκουν καθήκοντα που ορίστηκαν στον Κοινοτικό Νόμο και τα καθήκοντα που προκύπτουν από άλλους νόμους που αφορούν τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο δεν μπορεί να παραχωρήσει τις αποκλειστικές του αρμοδιότητες σε κανένα άλλο όργανο (υπηρεσία). Το Συμβούλιο λειτουργεί διαμέσου συνεδριάσεων και των επιτροπών του. 2

3 Το Συμβούλιο αποφασίζει διαμέσου της οδού των αποφάσεων σε θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητά του, καθορισμένα στον Κοινοτικό Νόμο και σε άλλους νόμους καθώς και σε νομικές διατάξεις που εκδίδονται βάσει των Νόμων. Το περιεχόμενο των αποφάσεων μπορεί να είναι : λύσεις, γνώμες, ανακηρύξεις, δηλώσεις, εκκλήσεις. Το Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με το επικυρωμένο ετήσιο Σχέδιο Εργασιών. Τα εσωτερικά όργανα του Συμβουλίου είναι : οι επιτροπές και ο Πρόεδρος. Το εκτελεστικό όργανο της Κοινότητας είναι ο Κοινοτάρχης Ο Κοινοτάρχης εκλέγεται στις γενικές και άμεσες εκλογές με τρόπο και αρχές που ορίζονται σε ξεχωριστούς νόμους. Ο Κοινοτάρχης συνεργάζεται με τον Πρόεδρο στα πλαίσια της προετοιμασίας των συνεδριάσεων και των συνελεύσεων του Συμβουλίου. Ο Κοινοτάρχης εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου και πραγματοποιεί τα καθήκοντα της Κοινότητας που ορίστηκαν στους νόμους, συμφωνίες που συνάφθηκαν με τα όργανα της κυβερνητικής διοίκησης καθώς και κοινοτικές συμφωνίες και συνθήκες που συνάφθηκαν με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ο Κοινοτάρχης εκτελεί τα καθήκοντά του διαμέσου των υπηρεσιών του στις οποίες είναι προϊστάμενός τους καθώς και διαμέσου των διευθυντών των κοινοτικών οργανωτικών μονάδων. Στα καθήκοντα του Κοινοτάρχη ανήκουν θέματα που ορίστηκαν στον κοινοτικό νόμο και σε άλλους νόμους και ιδιαίτερα: - διευθύνει τις τρέχουσες υποθέσεις της Κοινότητας και εκπροσωπεί την Κοινότητα έξω. Ο Κοινοτάρχης είναι εκπρόσωπος της Κοινότητας στις δημόσιονομικές οργανώσεις, εταιρίες, ιδρύματα, συνδέσμους, συνεταιρισμούς και συλλόγους των Κοινοτήτων, εάν το Συμβούλιο δεν αποφασίζει αλλιώς. - διευθύνει τις εργασίες όλων των υπηρεσιών της Κοινότητας και ασκεί δικαιώματα εργοδότη με την έννοια του εργασιακού κώδικα σε σχέση με τους υπαλλήλους της Κοινότητας και των προϊσταμένων των Κοινοτικών Οργανωτικών Μονάδων. - αναλαμβάνει ενέργειες στις κανονικές υποθέσεις που αφορούν θέματα απλής διαχείρισης της ιδιοκτησίας της Κοινότητας. - ανακηρύξει διατάξεις του τοπικού νόμου, του προϋπολογισμού της πόλης και εκθέσεων από την εκτέλεσή τους. - εκδίδει τακτικές διατάξεις σε επείγοντα θέματα, οι διατάξεις αυτές απαιτούν την έγκριση στην επόμενη Συνεδρίαση του Συμβουλίου. 3

4 - εκδίδει διοικητικές αποφάσεις σε θέματα ατομικών υποθέσεων που αφορούν τη δημόσια διοίκηση. - προετοιμάζει και παρουσιάζει στο Συμβούλιο όλες τις υποθέσεις για τις οποίες αποφασίζει το Συμβούλιο και προετοιμάζει σχέδια αποφάσεων στα θέματα αυτά. - εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου. - υποβάλει τις αποφάσεις του Συμβουλίου στα Ελεγκτικά Όργανα. - εκτελεί άλλες ενέργειες που προβλέπονται στις λεπτομερείς Διατάξεις. Οι Βοηθοί Κοινοτάρχες εκτελούν τα καθήκοντά που τους αναθέτει ο Κοινοτάρχης με βάση την κατανομή των αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με την παρεχόμενη εξουσιοδότηση. Την κατανομή των καθηκόντων μεταξύ Κοινοτάρχη και των Βοηθών του ορίζει ο Οργανωτικός Κανονισμός του Δήμου του Ζγκοζέλετς. Ο Κοινοτάρχης αποφασίζει μέσο διατάξεων, εντολών η αποφάσεων για όλες τις υποθέσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητά του που προκύπτουν από νομικές διατάξεις που εκδόθηκαν με βάση και στα όρια των νομικών εξουσιοδοτήσεων, καθώς επίσης που ορίστηκαν στον Καταστατικό. Οι αποφάσεις που λαμβάνει ο Κοινοτάρχης είναι δημόσιες, εκτός απ αυτές τις αποφάσεις στη δημοσιοποίηση των οποίων αντιτάσσονται οι ισχύοντες διατάξεις του νόμου και ιδιαίτερα οι διατάξεις για την προστασία των μυστικών πληροφοριών και για την προστασία των προσωπικών στοιχείων, για την προστασία των προσωπικών αγαθών και για την διαθεσιμότητα των αρχείων που αφορούν τις διαδικασίες που διεξάγονται σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικών Διαδικασιών. Για τον τρόπο εκτέλεσης των αποφάσεων του Συμβουλίου αποφασίζει ο Κοινοτάρχης, εφόσον το ίδιο Συμβούλιο δεν καθόρισε τους τρόπους εκτέλεσης της απόφασής του. Ο καθορισμός από τον Κοινοτάρχη του τρόπου εκτέλεσης της απόφασης του Συμβουλίου περιλαμβάνει ιδιαίτερα : 1) τον καθορισμό της προθεσμίας εκτέλεσης της απόφασης, 2) τον καθορισμό των απαραιτήτων μέσων για την εκτέλεση της απόφασης, 3) την ένδειξη των υπευθύνων για την πραγματοποίηση των αποφάσεων. Επιτροπές Το Συμβούλιο καθιστά μόνιμες και έκτακτες επιτροπές για ορισμένους σκοπούς, ορίζοντας το αντικείμενο των εργασιών και τη σύσταση ατόμων αυτών των επιτροπών. Η κάθε Επιτροπή αποτελείται τουλάχιστον από τρεις (3) Συμβούλους και η σύσταση της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελείται από πέντε (5) Συμβούλους. Η διάλυση της Επιτροπής μπορεί να γίνει κατόπιν δικαιολογημένης γραπτής πρότασης τουλάχιστον από πέντε (5) Συμβούλους. Την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής συγκαλείται από τον Πρόεδρο. 4

5 Στην πρώτη Συνεδρίαση οι Επιτροπές εκλέγουν από το σώμα τους τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Η εκλογή των μελών των επιτροπών, για τους οποίους γίνεται λόγος στην παρ. 2, ακολουθεί ύστερα από την απόφαση του Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται κατόπιν πρότασης της αρμόδιας επιτροπής. Τις συνεδριάσεις της επιτροπής τις συγκαλεί, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα εργασίας ή κατόπιν πρότασης του Προέδρου. Ο Πρόεδρος της επιτροπής ή σε περίπτωση απουσίας του ο Αντιπρόεδρος της επιτροπής καθορίζει την ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση απουσίας του Προέδρου της επιτροπής και του Αντιπροέδρου της επιτροπής ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτήσει ένα μέλος της επιτροπής για την άσκηση των παραπάνω ενεργειών. Οι γνώμες και προτάσεις της επιτροπής ψηφίζονται κατά την ολοφάνερη ψηφοφορία, με απλή πλειοψηφία των ψήφων, με παρουσία τουλάχιστον του μισού συνόλου της επιτροπής. Οι επιτροπές υπάγονται στο Συμβούλιο, υποβάλλοντάς του το σχεδιάγραμμα των εργασιών και την έκθεση της δραστηριότητάς της. Το Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει στις επιτροπές την εφαρμογή των αντιστοιχών αλλαγών στο σχεδιάγραμμα εργασιών. Την έκθεση της δραστηριότητάς τους οι επιτροπές την παρουσιάζουν μία φορά το χρόνο. Η εκτίμηση του έργου της Επιτροπής ανήκει στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο του Δήμου καθιστά τις εξής μόνιμες Επιτροπές: 1) Ελεγκτική, 2) Προϋπολογισμού και Οικονομίας, 3) Δημοτικών, Στεγαστικών και Χωροταξίας, 4) Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, 5) Οικογένειας, Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Προστασίας Περιβάλλοντος, 6) Ασφάλειας και Δημόσιας Τάξης. Στα καθήκοντα των μονίμων Επιτροπών ανήκει: Η γνωμοδότηση και μελέτη των υποθέσεων που μεταβιβάσθηκαν από τον Πρόεδρο στην επιτροπή. Παρουσίαση νομοθετικής πρωτοβουλίας και προετοιμασία των σχεδίων αποφάσεων του Συμβουλίου. Η γνωμοδότηση των σχεδίων αποφάσεων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των επιτροπών. Εκτός από το εν λόγω πλαίσιο δραστηριοτήτων για τις οποίες αναφέρεται στις ιδιότητες της δραστηριότητας των μονίμων επιτροπών του Συμβουλίου ιδιαίτερα ανήκουν οι εξής υποθέσεις : 5

6 Ελεγκτική Επιτροπή Η γνωμοδότηση της πραγματοποίησης του Προϋπολογισμού της Κοινότητας, Υποβολή πρότασης στο Συμβούλιο για θέμα ψήφου εμπιστοσύνης ή μη για τον Κοινοτάρχη, Η κατ εντολή του Συμβουλίου έλεγχος και εκτίμηση του υλικού από τους ελέγχους του Κοινοτάρχη ή των Οργανωτικών Μονάδων της Κοινότητας που έγιναν από τα άλλα ελεγκτικά πρόσωπα, Υποβολή πρότασης στο Συμβούλιο για διεξαγωγή ελέγχου από το Περιφερειακό Επιμελητήριο Ελέγχου, Ανώτατο Επιμελητήριο Ελέγχου ή άλλα ελεγκτικά όργανα, Εξέταση παραπόνων για την δραστηριότητα του Κοινοτάρχη και των προϊσταμένων οργανωτικών μονάδων της Κοινότητας διαμέσου διεξαγωγής των εξεταστικών ενεργειών που περιορίζονται στην εξέταση των δικαιολογημένων μομφών που παρουσιάστηκαν στο "παράπονο" και την προετοιμασία της θέσης του για το Συμβούλιο. Άλλα καθήκοντα που ανατέθηκαν από το Συμβούλιο στον τομέα του Ελέγχου. Επιτροπή Προϋπολογισμού και Οικονομικών της οποίας ο χώρος δραστηριότητας συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων τις εξής υποθέσεις : - τον προϋπολογισμό της πόλης, - τη στρατηγική ανάπτυξης της πόλης και των οικονομικών προγραμμάτων, - φόρους και τέλη. Επιτροπή Κοινοτικών, Στεγαστικών και Χωροταξίας της οποίας ο χώρος δραστηριότητας συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων τις εξής υποθέσεις: - του τοπικού αναπτυξιακού σχεδίου και χωροταξίας, - της κοινοτικής οικοδόμησης κατοικιών, - υποθέσεις στεγαστικής διαχείρισης στην πόλη, - της κοινοτικής οικονομίας όπως τη φροντίδα πρασίνου της πόλης, τους χώρους παιδικής χαράς, την διαχείριση των αυλών, κλπ., - της αγροτικής και της δασικής οικονομίας, - της οικονομίας ύδρευσης, - της ονομασίας οδών και δημοσίων πλατειών καθώς και της ανέγερσης των μνημείων, των οβελίσκων και των αναμνηστικών πλακών. 6

7 Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού της οποίας ο χώρος δραστηριότητας συμπεριλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, τις εξής υποθέσεις : - παιδείας και της αγωγής, - πολιτισμού και βιβλιοθηκών, - φυσικής αγωγής και αθλητικών εγκαταστάσεων, - χώρων ανάπαυσης, ξεκούρασης των παιδιών, - συνεργασίας με τις συνεταιρικές πόλεις στο χώρο της δραστηριότητας της Επιτροπής. Επιτροπή Οικογένειας, Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Προστασίας του Περιβάλλοντος της οποίας ο χώρος δραστηριότητας συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων τις εξής υποθέσεις : - προστασία της υγείας, - κοινωνικής πρόνοιας, - εξαρτήσεις και παθολογικά φαινόμενα, τη σωστής εξέλιξης των παιδιών και της νεολαίας, - προστασίας του περιβάλλοντος και οικολογικές ενέργειες. Επιτροπή Ασφάλειας και Δημόσιας Τάξης της οποίας ο χώρος δραστηριότητας συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων τις εξής υποθέσεις : - δημόσιας τάξης και της ασφάλειας, - οργάνωσης οδικής κυκλοφορίας, - διατήρησης καθαριότητας και αισθητικής στην πόλη. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διευθύνει τις εργασίες της, και ιδιαίτερα : 1) καθορίζει τις ημερομηνίες και τις ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων, 2) εξασφαλίζει την προετοιμασία και την προσκόμιση στα μέλη της επιτροπής του απαραίτητου υλικού, 3) συγκαλεί τις συνεδριάσεις της επιτροπής, 4) διευθύνει τις εργασίες της επιτροπής. Ο Πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να προσκαλέσει στην συνεδρίαση πρόσωπα των οποίων η παρουσία τους είναι δικαιολογημένη λόγω του αντικειμένου της υπόθεσης που εξετάζεται. Η Επιτροπή συνεδριάζει με παρουσία τουλάχιστον του μισού συνόλου της. 7

8 Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΖΓΚΟΖΕΛΕΤΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ : Στον προϋπολογισμό της πόλης για το έτος 2004 έχει δεχθεί ότι τη βασική πηγή των εισοδημάτων αποτελούν τα εισοδήματα που καθορίστηκαν στον νόμο περί εισοδημάτων των μονάδων της τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε στις 13 Νοεμβρίου του 2003 έτους από την Βουλή της Πολωνικής Δημοκρατίας. Τα προγραμματισμένα μεγέθη εισοδημάτων του προϋπολογισμού της πόλης για το έτος 2004 συντάχθηκαν με βάση των : - πληροφοριών των Τμημάτων του Δήμου για τα προβλεπόμενα εισοδήματα του Προϋπολογισμού πραγματοποιούμενα από τα Τμήματα αυτά, - πληροφοριών που υποβλήθηκαν από τις υπαγόμενες οργανωτικές μονάδες, - πληροφοριών του Υπουργείου Οικονομίας για τα ετήσια ποσοστά : 1. των επιμέρους τμημάτων της γενικής χορηγίας που έχουν δεχθεί στο σχέδιο νόμου περί προϋπολογισμού για το έτος 2004, 2. του προβλεπόμενου για το έτος 2004 ποσοστού των εισοδημάτων λόγω συμμετοχών στους πόρους από το φόρο των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων, 3. των πληροφοριών της Νομαρχίας του Ντολνοσλόνσκιε στο Βρότσλαβ για τα ποσοστά των χρηματοδοτήσεων για σκοπούς από τον χώρο της κυβερνητικής διοίκησης που έχουν δεχθεί στο σχέδιο νόμου του προϋπολογισμού για το έτος 2004, των συναφθέντων συνθηκών και συμφωνιών για την χρηματοδότηση των επενδύσεων. Τα εισοδήματα για το έτος 2004 έχουν υπολογισθεί στο συνολικό ύψος των: ζλότυ ( ). Α. ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 1. Εισοδήματα από τους φόρους και τα τέλη Τα εισοδήματα από τους φόρους και τα τέλη για το έτος 2004 έχουν υπολογισθεί στο ύψος των ζλότι ( ). Τα εισοδήματα από τους φόρους και τα τέλη θα αποτελέσουν στην δομή του προϋπολογισμού της πόλης τα 23,16% των συνολικών εισοδημάτων του έτους Οι βασικές πηγές των εισοδημάτων είναι : α. ο αγροτικός φόρος τα προβλεπόμενα έσοδα έχουν υπολογισθεί στο ύψος των ζλότι (7.857 ). 8

9 Ο αγροτικός φόρος ισχύει για τους 56 αγρότες, την βάση του προσδιορισμού του φόρου αποτελεί η εκκαθαριστική έκταση εκτάριο εκτάρια, η τιμή του 100 κιλών της σίκαλης για τα τρία πρώτα τρίμηνα του έτους που προηγείται το οικονομικό έτος. β. ο φόρος των ακινήτων τα έσοδα έχουν υπολογισθεί στο ύψος των ζλότι ( ), δηλαδή η αύξηση κατά το 1,50% σε σχέση με την προβλεπόμενη εκτέλεση για το έτος Κατά τον υπολογισμό έχει προϋποτεθεί η αύξηση του φορολογικού μισθολογίου κατά το 1% σε σχέση με αυτό που καθιερώθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου για το έτος 2003 καθώς και οι αλλαγές που εισαχθήκαν στο νόμο περί φόρων και τοπικών τελών. Ο επίκαιρος αριθμός των φορολογουμένων που πληρώνουν τον φόρο των ακινήτων ανέρχεται στις των φυσικών φορολογουμένων και 126 των οικονομικών μονάδων - αύξηση κατά το 1,13% σε σχέση με την κατάσταση στις 30 Οκτωβρίου του Τη βάσει του υπολογισμού του φόρου των ακινήτων αποτελούν : - η αξία απόσβεσης των οικοδομών, - η έκταση των κατοικήσιμων και σε χρήση διαμερισμάτων, - τα εδάφη που αναφέρονται στην εμπορική δραστηριότητα και τα υπόλοιπα εδάφη καθώς και η αξία των θερμικών και ηλεκτρικών γραμμών. Για το έτος 2004 έχει προϋποτεθεί η αύξηση της φορολογήσιμης έκτασης κατά το 1% σε σχέση με το επίπεδο του έτους γ. ο φόρος των μέσων μεταφοράς τα εισοδήματα έχουν προγραμματισθεί στο ύψος των ζλότι ( ), δηλαδή η αύξηση κατά το 1,72% της προβλεπόμενης εκτέλεσης για το έτος 2003, αναλογικά προς την αύξηση των καθιερωμένων μισθολογίων για τους ιδιοκτήτες των 474 αυτοκινήτων, δηλαδή των φορτηγών αυτοκινήτων με το συνολικό βάρος από τους 3,5 τόνους, των λεωφορείων, των τρακτέρ, των ρυμουλκών και των τρέϊλερ. δ. η φορολογική κάρτα τα έσοδα αυτά για το έτος 2004 έχουν προϋπολογισθεί στο ύψος των ζλότυ ( ), δηλαδή η μείωση κατά τα 19,25% σε σχέση με την προβλεπόμενη εκτέλεση για το έτος 2003 λόγω σταθερά μειωμένου αριθμού των φορολογουμένων που χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο της φορολόγησης. ε. τα τέλη των χαρτοσήμων τα εισοδήματα από τα τέλη των χαρτοσήμων έχουν υπολογισθεί στο ύψος του ζλότι ( ), δηλαδή η αύξηση κατά τα 2% περίπου, από το φόρο των αστικονομικών ενεργειών το ποσοστό προβλέπεται να ανέρχεται στα ζλότι ( ) - η αύξηση κατά το 1,34%. 9

10 στ. τα υπόλοιπα εισοδήματα από τους φόρους και τα τέλη αποτελούν : α) ο φόρος των κληρονομημάτων και των δωρεών - τα προβλεπόμενα εισοδήματα ύψους των ζλότι ( ), η αύξηση κατά τα 9,49% σε σχέση με την προβλεπόμενη εκτέλεση για το έτος 2003, β) τέλος της αγοράς - τα εισοδήματα έχουν προϋποτεθεί στο ύψος των ζλότι ( ) σύμφωνα με τον υπολογισμό της υπηρεσίας που είναι ο εισπράκτορας αυτού του φόρου και με τον προβλεπόμενο αριθμό των ατόμων που κατατάσσονται στην κατηγορία των πληρωτών αυτού του φόρου, με το ίδιο μισθολόγιο του τέλους της αγοράς, γ) ο φόρος της κατοχής σκύλων - τα έσοδα για το έτος 2004 έχουν υπολογισθεί στο ποσοστό των ζλότι (3.571 ), στο ίδιο επίπεδο με το έτος 2003, δ) τα έσοδα από τα διοικητικά τέλη των υπηρεσιακών ενεργειών ύψους των ζλότι ( ), η αύξηση κατά το 1,82% σε σχέση με την προβλεπόμενη εκτέλεση για το έτος Συμμετοχή στα έσοδα του φόρου των εισοδημάτων των φυσικών και νομικών προσώπων. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πηγή των ειδικών εισοδημάτων στον προϋπολογισμό της πόλης για το έτος Επί την βάσει αυτή συνολικά έχουν προϋπολογισθεί έσοδα ύψους των ζλότι ( ) και είναι μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα για το έτος 2003 κατά τα 36,33%. Αυτό οφείλεται στις αλλαγές στο σύστημα χρηματοδότησης των αυτοδιοικήσεων που καθορίστηκαν στο νόμο περί εισοδημάτων των μονάδων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι μετοχές από την 1η Ιανουαρίου του 2004 ανέρχονται στα 35,72% (μέχρι το έτος ,6%) από τα φυσικά πρόσωπα, και από 5% από τα νομικά πρόσωπα σήμερα έχει αυξηθεί μέχρι και τα 6,71%. 3. Εισοδήματα από την περιουσία της Κοινότητας. Για το έτος 2004 τα εισοδήματα από την περιουσία της Κοινότητας έχουν υπολογισθεί σε ποσοστό των ζλότι ( ), δηλαδή η αύξηση κατά τα 5,65 % σε σχέση με την προβλεπόμενη εκτέλεση για το έτος Κατά τον υπολογισμό των εισοδημάτων από την περιουσία της Κοινότητας πάρθηκε υπ όψιν η κατάσταση των στεγαστικών πόρων, εδαφών, οικοδομημάτων, ο αριθμός των κατοικήσιμων διαμερισμάτων που αποτελούν την περιουσία της Κοινότητας καθώς και τα έσοδα από την πώληση με δόσεις και κατά το μετασχηματισμό της παντοτινής χρήσης στο δικαίωμα ιδιοκτησίας και μικρότερα εισοδήματα από τα τέλη χρήσης. 10

11 Τα προβλεπόμενα εισοδήματα από τα περιουσιακά αποτελούνται από : 1. την ενοικίαση εδαφών τα προβλεπόμενα έσοδα των ζλότι ( )από την ενοικίαση με σκοπό την εμπορική δραστηριότητα στην πόλη, η ενοικίαση των σπιτικών κήπων, των αγροτικών εδαφών, 2. την πώληση των μαγαζιών και χώρων, πώληση εδαφών, τα έσοδα από πωλήσεις με δόσεις, προβλέπονται να ανέρθουν στα ζλότι ( ). Κατά τον υπολογισμό έχει προϋπολογισθεί η πώληση διαμερισμάτων, χρηστικών χώρων, γκαράζ, εδαφών κατά την μερική πώληση για την ιδιοκτησία τους και μερικής παντοτινής χρήσης. Κατά την κατάσταση για την 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους στην κοινοτική διάθεση βρίσκονται 1246 διαμερίσματα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των εξοφλήσεων, από την πώληση με δόσεις πρέπει να εισρέει στο έτος 2004 το ποσοστό των ζλότι ( ). 3. τα τέλη για παντοτινή χρήση - τα προβλεπόμενα έσοδα για τα τέλη αυτά στον προϋπολογισμό του έτους 2004 έχουν υπολογισθεί σε ποσοστό των ζλότι ( ). 4. τα έσοδα από το μετασχηματισμό της αιώνιας χρήσης σε δικαίωμα ιδιοκτησίας έχουν υπολογισθεί σε ποσοστό των ζλότι ( ), λαμβάνοντας υπ όψιν τον α- αριθμό των υποβληθέντων αιτήσεων. 4. Έσοδα από τα τέλη για τις άδειες πώλησης των αλκοολούχων ποτών Τα έσοδα έχουν υπολογισθεί σε ποσοστό των ζλότι ( ), λαμβάνοντας υπ όψιν τον αριθμό των εκδοθέντων αδειών και τις προβλεπόμενες νέες άδειες 5. Έσοδα από τις δημόσιες μονάδες και τις δημόσιες επιχειρήσεις. Τα έσοδα αυτά για τον προϋπολογισμό της πόλης για το έτος 2004 έχουν προγραμματιστεί στο ποσό των: ζλότι ( ) και περιλαμβάνουν : - έσοδα από την ενοικίαση των χώρων στο κτίριο του Δημαρχείου σε ύψος των ζλότι (5.952 ) που έχουν υπολογισθεί με βάση τα συμβόλαια και λαμβάνοντας υπ όψιν τον δείκτη του πληθωρισμού, - έσοδα και τέλη για τα έγγραφα, διοικητικές ενέργειες (κυρίως τα υλικά των δημοπρασιών - ταξινομήσεις) το ποσό των ζλότι (6.429 ), 11

12 - έσοδα από τα πρόστιμα και τις χρηματικές ποινές που επιβάλλονται από τη δημοτική αστυνομία ζλότι ( ), - πληρωμές για τις υπηρεσίες πρόνοιας που υπολογίσθηκαν από σε ύψος των ζλότι ( ), - πληρωμές των γονέων για τις κατασκηνώσεις και τις εκδρομές των παιδιών που έχουν υπολογισθεί σε ύψος των ζλότι (3.143 ), - έσοδα από τα επιτόκια για τις άκαιρες καταβολές των φόρων και τα επιτόκια από τους τραπεζικούς λογαριασμούς και κατάθεση προθεσμιακών κεφαλαίων - συνολικά ζλότυ ( ), - έσοδα από την αμοιβή του πληρωτή του φόρου των εισοδημάτων και του ΙΚΑ ποσό των ζλότυ (3.737 ), - εισοδήματα από τα 5% των εισοδημάτων που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του προϋπολογισμού του κράτους - ποσό των ζλότυ (1.882 ). Συνολικά τα ειδικά εισοδήματα για το έτος 2004 έχουν υπολογισθεί στο ποσό των ζλότυ ( ) και είναι μεγαλύτερα κατά τα 15,66% από την προβλεπόμενη εκτέλεση για το έτος Γενική χορηγία από τον Προϋπολογισμό Ο Υπουργός Οικονομικών με το έγγραφο αριθ. ST /2003 από τις 4ης Δεκεμβρίου του 2003 μεταβίβασε πληροφορία για τα ετήσια ποσά των επιμέρους τμημάτων της γενικής χορηγίας μαζί με την αιτιολογία των αρχών του καθορισμού των. Ο νόμος περί εισοδημάτων των μονάδων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αρχίζοντας από το έτος 2004, εισάγει την νέα δομή της γενικής χορηγίας που αποτελείται από τα τμήματα: εξισωτικό, ισορροπητικό, μορφωτικό (για τις Κοινότητες) και περιφερειακό (για τους νομούς). Για την πόλη του Ζγκοζέλετς για το έτος 2004 χορηγήθηκε μόνο το μορφωτικό τμήμα της χορηγίας με ποσό των ζλότι ( ). Ο υπολογισμός των υπολοίπων τμημάτων της χορηγίας απέδειξε ότι οι εισοδηματικοί δείκτες και η πυκνότητα του πληθυσμού δεν τηρούν τους όρους που έχουν ορισθεί στο νόμο για την χορήγηση της εξισωτικής και ισορροπητικής χορηγίας. 7. Χρηματοδοτήσεις σκοπών. Για τους σκοπούς που ορίστηκαν με βάση τον νόμο και για σκοπούς έχουν δρομολογηθεί προς πραγματοποίηση βάσει των συναφθέντων συμφωνιών η Αστική Κοινότητα του Ζγκοζέλετς παραλαμβάνει χρηματοδοτήσεις από τον προϋπολογισμό του Κράτους και της Νομαρχίας. Το έτος 2004 θα καταργηθούν οι χρηματοδοτήσεις για τους σκοπούς που θα μεταβιβασθούν για πραγματοποίηση ως σκοποί της Κοινότητας. Αντί την χρηματοδότηση η πόλη έλαβε αυξημένα τα δικά της εισοδήματα 12

13 - τις μετοχές στον φόρο των εισοδημάτων (PIT -για τα φυσικά πρόσωπα και CIT για τα νομικά πρόσωπα), αυτό κυρίως αφορά τους σκοπούς στον χώρο του φωτισ-μού των οδών και της κοινωνικής πρόνοιας. Στο σχέδιο του προϋπολογισμού για το έτος 2004, με βάσει τις πληροφορίες για τα μεγέθη των χρηματοδοτήσεων για τους σκοπούς που επιβάλλονται από τους νό-μους στον τομέα : - της κοινωνικής πρόνοιας, - αστικής άμυνας, - διοίκησης και εθνικής άμυνας, λάβαμε χρηματοδοτήσεις που ορίζονται στην πληροφορία της Νομαρχίας του Ντολ-νοσλόνσκιε του ποσού των ζλότι, μεταξύ των οποίων : - κοινωνική πρόνοια : ζλότι : κυβερνητική διοίκηση : ζλότι : αστική άμυνα : 700 ζλότι : εθνική άμυνα : 500 ζλότι : υπηρεσίες κεντρικών οργάνων : ζλότι : Κατά την σύναψη συμφωνίας με την Νομαρχία στην υπόθεση της ανάθεσης στην πόλη την διατήρησης των πολεμικών κοιμητηριών, απονεμήθηκε για τον σκοπό αυτό η χρηματοδότηση ύψους των ζλότι (5.357 ). Οδηγίες για το σχέδιο εξόδων για το 2004 έτος Η Κοινότητα Ζγκοζέλετς βάσει του νόμου από τις 8 Μαρτίου 1990 έτους περί κοινοτικής αυτοδιοίκησης εκτελεί δικά της θέματα δηλαδή ενεργεί στον τομέα των δημοσίων υποθέσεων που έχουν τοπικό χαρακτήρα και σημασία καθώς και καλύπτει τις συλλογικές ανάγκες των δημοτών της. Η εκπόνηση των σχεδίων θεμάτων από τις υπηρεσίες της; Πόλης Ζγκοζέλετς και τις προτάσεις που δήλωσαν διάφορες οργανώσεις, σύλλογοι και Σύμβουλοι της πόλης για το 2004 έτος απαιτούν οικονομικά μέσα ύψους : ζλότι ( ) με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού με το ποσό: ζλότι ( ), δηλαδή το 54,35% δηλωμένων αναγκών. Για αυτό από την μεριά των εξόδων για το 2004 έτους παρουσιάστηκαν για πραγματοποίηση (εκτέλεση) επενδυτικές επιχειρήσεις οι οποίες διατυπώθηκαν ως προτεραιότητα για την πόλη με την εκμετάλλευση των ανεπίστρεπτων βοηθητικών μέσων. Ο δεύτερος σκοπός, που κατεύθυνε στον καθορισμό των εξόδων ήταν η εξασφάλιση της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών και οργανώσεων της Κοινότητας στο μέχρι τώρα επίπεδο. 13

14 Για το έτος 2004 σχεδιάστηκε το πρόγραμμα εξόδων ύψους: ( ), από αυτά για χρηματοδότηση : 1. των περιουσιακών εξόδων το ποσό των : ζλότι, = ( ) 2. των εξόδων επισκευών συνολικά : ζλότι όπως : - επισκευές κτιρίων σχολίων, νηπιαγωγείων, Δημαρχείου και άλλων δημοσίων χρήσης αντικειμένων = ( ) : ζλοτι = ( ) - επισκευές δημοτικών δρόμων : ζλότι = ( ) - επισκευές διαμερισμάτων : ζλότι = ( ) 3. έξοδα για την κάλυψη του χρέους : ζλότι = ( ) 4. τρεχόντων εξόδων που συνδέονται με την συντήρηση της πολεοδομίας και των δημοτικών δρόμων και του πρασίνου της πόλης 5. έξοδα για την υλοποίηση του Προληπτικού Προγράμματος, λύση προβλημάτων των εξαρτημένων για το 2004 έτους 6. έξοδα για αποδοχές και άλλα για τις δημόσιες υπηρεσίες 7. αντικειμενικές χορηγήσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες για τη χρηματοδότηση τρεχόντων εξόδων - δημοτικών νηπιαγωγείων 8. χορηγήσεις για τις πολιτιστικές υπηρεσίες για τρέχοντα έξοδα και επισκευές 9. υπόλοιπα έξοδα για τις τρέχουσες λειτουργίες των δημοσίων μονάδων που εκτελούν τα θέματα (έργα) 10. έξοδα για εκτέλεση θεμάτων που ανατέθηκαν στις εξωκυβερνητικές οργανώσεις 11. σκοπευτικές χορηγήσεις για θέματα που πραγματοποιούνται βάσει συμφωνιών με τον Έπαρχο και Διοικητή της Επαρχιακής Επαρχιακής Αστυνομίας : ζλότι = ( ) : ζλότι = ( ) : ζλότι = ( ) : ζλότι = ( ) : ζλότι = ( ) : ζλότι = ( ) : ζλότι = (253,281 ) : ζλότι = ( ) 12. γενικά αποθέματα : ζλότι = ( ) Τα περιουσιακά έξοδα που προτάθηκαν στο ποσό των ζλότι ( ) αποτελεί το 12% των συνολικών προγραμματισμένων εξόδων για το 2004 έτος. Τα τρέχοντα έξοδα στο επίπεδο των ζλότι ( ) αποτελούν το 88,5% των γενικών εξόδων που προγραμματίστηκαν για το 2004 έτος. 14

15 Τα έξοδα που προορίζονται για επισκευές στο ποσό των ( ) αποτελούν το 2,50% των γενικών εξόδων. Κατά την εκπόνηση του σχεδίου των εξόδων για το 2004 έτους δεχτήκαμε συντελεστές για την προετοιμασία του σχεδίου προϋπολογισμού του Κράτους για το 2004 έτους ως κάτωθι : - την μέσω ετήσια αύξησης των τιμών και υπηρεσιών : 2% - την μέση ετήσια δείκτη αύξησης της μέσης αμοιβής στις δημόσιες μονάδες επίπεδου : 3%. Η ενεργητικότητα των οργάνων της κοινότητας στην απόκτηση εξωτερικών χρηματικών μέσων για κοινοτικές επενδύσεις, στην απόκτηση επενδυτών και προετοιμασία της υποδομής για νέες επενδύσεις. Ο προϋπολογισμός της πόλης από την πλευρά των εξόδων έκλεισε με ποσό των : ζλότι. Τα λεφτά αυτά εξασφάλιζαν την εκτέλεση έργων που προγραμματίσθηκαν για την εκτέλεση του σχεδιαγράμματος. Τα έσοδα όμως από φόρους και τα τέλη καθώς και οι σκόπιμες χορηγήσεις γινότανε συχνά με καθυστερήσεις, όπου ήτανε επίσης συχνά και η αιτία μη εκτέλεσης κατά τη διάρκεια του χρόνου ορισμένων προγραμματισμένων θεμάτων με σκοπό να εξασφαλίσουμε τις πιο βασικές από πλευρά της Κοινότητας ανάγκες της τοπικής κοινότητας. Για να αποφύγουν αυτές τις δυσκολίες οι αρχές της πόλης πολύ έντονα γυρεύαν να αποκτήσουν μέσα εκτός του προϋπολογισμού εκεί όπου μπορούσαν για την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων επενδύσεων. Σε αυτό το σημείο πρέπει να υπογραμμίσουμε την εξαιρετική προνοητικότητα του Δημάρχου Μιρόσουαβ Φιεντορόβιτς, ο οποίος το έτος 2003 κατόρθωσε να αποκτήσει από τον προϋπολογισμό του Κράτους το ποσό των ζλότι ( ). Τα επόμενα ζλότι ( ) η πόλη τα απόκτησε από τα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως π.χ. για την πραγματοποίηση τις προοικολογικές επενδύσεις : - για τον εκσυγχρονισμό του σταθμού εκκαθάρισης λυμάτων στο Γιεντζιχοβίτσεης - για την κατασκευή οικολογικού λεβητοστασίου στην οδό Οζεσκόβα Από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης PHARE κατασκευάστηκε η οδός Σάριχ Σερέγκουβ και επισκευάστηκε το ένα τμήμα της οδού Φραντσούσκα από την γέφυρα μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Οζεσκόβα. Συνολικά το 2003 έτος αποχτήθηκαν ποσά για επενδύσεις και εκσυγχρονισμό ύψους των ζλότι ( ) από τα οποία: - στο 2003 έτος εισροές στον προϋπολογισμό που προέκυψαν ήτανε ύψους: ζλότι ( ) και στα έτη θα συμπληρωθεί με το ποσό των ζλότι ( ). Κάτωθι παρουσιάζουμε λεπτομερειακό αναλυτικά το χωρισμό των μέσων εκτός δημοσίου για το 2003 έτος μαζί και με τα θέματα για την πραγματοποίηση των οποίων προορίζονται. 15

16 Μέσα από το πρόγραμμα PHARE : 1. δύο εκατομμύρια Ευρώ για τον εκσυγχρονισμό σταθμού εκκαθάρισης λυμάτων στο Γιεντζεχοβίτσε 2. το ποσό των Ευρώ για κατασκευή δρόμου στην πόλη, οδός Σάριχ Σερέγκουβ 3. το ποσό των Ευρώ για κατασκευή λεβητοστασίου κοντά στην οδό Οζεσκόβα Σύνολο 4. μέσα από το Ανθρακωρυχείο λιγνίτη για αθλητικές και αναπαυτικές δραστηριότητες 5. χορήγηση από το Συμβούλιο Προστασίας Μνήμης των Αγώνων και Μαρτυρίων για εκσυγχρονισμό του Νεκροταφείου της 2ης Στρατιάς του Πολωνικού Στρατού 6. χορήγηση από τον προϋπολογισμό του Κράτους για τον εκσυγχρονισμό σταθμού εκκαθάρισης λυμάτων στο Γιεντζεχοβίτσε 7. χορήγηση από το Νομαρχιακό Ταμείο Προστασίας Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Οικονομίας : - για τον εκσυγχρονισμό σταθμού εκκαθάρισης λυμάτων στο Γιεντζεχοβίτσε : ζλότι ( ) : ζλότι ( ) : ζλότι ( ) : ζλότι ( ) : ζλότι ( ) : ζλότι ( ) : ζλότι ( ) : ζλότι ( ) - κατασκευή λεβητοστασίου με γκάζι στο Νηπιαγωγείο αρ. 6 Σύνολο 8. χορήγηση από το Δημόσιο Ταμείο Προστασίας Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Οικονομίας για τον εκσυγχρονισμό σταθμού εκκαθάρισης λυμάτων στο Γιεντζεχοβίτσε : ζλότι (7.619 ) : ζλότι ( ) : ζλότι ( ) 9. χορήγηση μέσων για εκσυγχρονισμό αθλητικών κτιρίων από τα μέσα του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Αθλητισμού με συμμετοχή του ΟΠΑΠ - εκσυγχρονισμό του Γυμναστηρίου του Γυμνασίου αριθ. 2 : ζλότι ( ) - εκσυγχρονισμό του αθλητικού σταδίου : ζλότι ( ) Σύνολο : ζλότι ( ) 10. εκπαιδευτική χορήγηση από τα αποθέματα του Κράτους - εκσυγχρονισμό του Γυμναστηρίου του Γυμνασίου αριθ. 2 : ζλότι ( ) 16

17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΓΚΕΡΛΙΤΣ (GÖRLITZ) Στις 5 Μαΐου 1998 έτους στην κοινή Συνεδρίαση των Συμβουλίων των δύο πόλεων Ζγκοζέλετς και Γκέρλιτς (Zgorzelec i Görlitz) υπογράφτηκε Διακήρυξη για την ίδρυση Ευρώπης - Πόλης Ζγκοζέλετς Γκέρλιτς (Zgorzelca i Görlitz) Η Ευρώπη - Πόλη είναι πόλη από τον ορισμό της ευρωπαϊκή, εμφανίστηκε μετά τις ιστορικές αλλαγές - κατοικείται από πολωνική και γερμανική κοινότητα που έχει από κοινού πολιτιστική παράδοση, από κοινού λύνουν τα προβλήματά του πολιτισμού, της παιδείας, οικονομίας και των δημοτικών υποθέσεων. Η Πόλη, η οποία προσπαθεί να δημιουργεί όλο και πιο καλύτερες συνθήκες ζωής για τους δημότες τους διαφυλάσσοντας από τις δύο πόλεις το εθνικό και κρατικό συμφέρον του έθνους. Από αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε την επιτάχυνση ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ των δύο πόλεων. Εδώ αναφέρουμε μερικά μόνο παραδείγματα και τα οφειλήματα που προκύπτουν από την συνεργασία αυτή. Συνεργάζονται μεταξύ τους νηπιαγωγεία, σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης που βρίσκονται κοντά. Συνοριακή διάβαση Zgorzelec-Ludwigsdorf Χάρη αυτής της συνεργασίας καταργείται μεταξύ των μαθητών το γλωσσικό και πολιτιστικό φράγμα και διευρύνονται οι εκπαιδευτικές δυνατότητες. Χάρη της συνεργασίας των Αρχών των δύο πόλεων από τις 1 Αυγούστου 2002 έτους στις τάξεις του Γυμνάσιο του Γκέρλιτς (Annenschule Görlitz) μαθαίνουν δύο ομάδες μαθητών από το Ζγκοζέλετς (Zgorzelec). Μαθητές από μεσαίες σχολές μας σπουδάζουν στην Ανώτατη Σχολή Zittau- Görlitz και μετά την αποπεράτωση της σχολής θα βοηθήσει αυτό να βρουν εργασία και στο εξωτερικό. Πολύ στενή συνεργασία έχουν τώρα λειτουργούσαν χωριστά. συνάψει οργανώσεις και σύλλογοι που μέχρι Συνεργάζονται μεταξύ άλλων: οι καλλιεργείς των ταχυδρομικών περιστεριών, μελισσοκόμοι, τα συμβούλια των εργατικών λαχανόκηπων, αθλητική σύλλογοι και πολίτες που ενεργά αθλούνται στα πιο γνωστά αθλήματα. Συνεργάζονται σύλλογοι γυναικών και άτομα με ιδικές ανάγκες. Το Δημαρχείο παίζει ιδιαίτερο ρόλο στο να δίνει κίνητρο στον τομέα της οργάνωσης συνεργασίας των υπηρεσιών. Συνεργάζονται μεταξύ τους το Πολιτιστικό Κέντρο του Ζγκοζέλετς ( Zgorzelec) με το αντίστοιχο από το Γκέρλιτς-Στάντχαλ (Görlitz-Stadthalle). 17

18 Οι δύο αυτές υπηρεσίες είναι οι πάτρωνες των δραστηριοτήτων της Νεολαιίστικης Ορχήστρας Μαντολίνων. Στο θέατρο του Γκέρλιτς (Görlitz) την κάθε τρίτη Πέμπτη του μήνα δίνονται παρα-στάσεις στην πολωνική γλώσσα για τους πολωνούς θεατές. Το Συγκρότημα Υγειονομικής Περίθαλψης συνεργάζεται στενά με την Κλινική του Γκέρλιτς (Görlitz) όπου προσφέρουν βοήθεια στον τομέα εξέτασης με την χρησιμοποίηση του μαγνητικού συντονιστή και του τομογράφου. Στον τομέα της διατήρησης τάξης και δημόσιας ασφάλειας μετά την ίδρυση κοινού Συμβουλίου Ασφάλειας σωστά συνεργάζονται: η συνοριακή φρουρά, τα τελωνεία, η Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία και των δύο πόλεων. 18

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» Εισηγητής: Εμμανουήλ Μορφιαδάκης Αντιδήμαρχος στο Δήμο Μάλμοε Α. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Σουηδία Ιστορικό Η Ελλάδα και η Σουηδία έχουν περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Ιωακειμίδης Γιώργος Δήμαρχος Αγ. Ιωάννη Ρέντη, εκπρόσωπος Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια προσπαθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 Στο Ηράκλειο σήμερα την 31-07-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1043497/10623/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1013687/164/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1024 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου (Παιχνίδια που Διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 18/20-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 192/2012 Θέμα:«Καταβολή δαπανών που έχουν σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 η Ιουνίου 2015 Στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος 2013 www.minfin.gr ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της δημιουργίας αντιγράφων (φωτοτυπίες ή scannering )θα γίνεται στο δημαρχείο, από υπαλλήλους του Δήμου

Η διαδικασία της δημιουργίας αντιγράφων (φωτοτυπίες ή scannering )θα γίνεται στο δημαρχείο, από υπαλλήλους του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Ημερομηνία: 23/11/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ) Προσκαλούμε όλους τους δημότες του ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ να υποβάλουν δήλωση ακινήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Ρ Ο Δ Ι Ω Ν ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Δ Η Μ Ο Σ Ρ Ο Δ Ι Ω Ν ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Δ Η Μ Ο Σ Ρ Ο Δ Ι Ω Ν ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ρόδος 23 / 9 / 2010 Αρ. Πρωτ: 14965 ΠΡΟΣ: Τον Δήμαρχο Ροδίων κ.χατζή Χατζηευθυμίου Τους κ.κ.δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ροδίων Τους Προέδρους Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 Από το πρακτικό 2 25-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, που συνήλθε στις 14 Ιανουαρίου 2011, στην Μηλιού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 14-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 15935 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

Λειτουργία Δημοτικής Κοινότητας Χανίων Λειτουργία Δημοτικής Κοινότητας Χανίων Ένας οδηγός για να γνωρίσουμε τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βασισμένο στην εγκύκλιο 49 του ΥΠ.ΕΣ. Συμβούλιο Το Συμβούλιο 15μελές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 15.05.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -9.651 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις: Για την άσκηση συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 40069/04.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 35 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 40069/04.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 35 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 0069/0.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 35 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 03.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ No 343 Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. Στο Δήμο Αλικαρνασσού σήμερα 26 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα)

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α. Ταυτότητα των δανειοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα