Μεταβατική Συμπεριφορά Συστημάτων Γείωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταβατική Συμπεριφορά Συστημάτων Γείωσης"

Transcript

1 Μεταβατική Συμπεριφορά Συστημάτων Γείωσης Ι. Φ. ΓΚΟΝΟΣ δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Επιβλέπων: Καθηγητής Ι. Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Τριμελής Επιτροπή: Γ. Κ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ, Ι. Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Φ. Β. ΤΟΠΑΛΗΣ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π.. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη και διερεύνηση της μεταβατικής συμπεριφοράς των συστημάτων γείωσης. Η διατριβή περιλαμβάνει την παρουσίαση της σχετικής με τα συστήματα γείωσης βιβλιογραφίας, την περιγραφή των διεξαχθέντων πειραμάτων και την επεξεργασία και ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων, την κυκλωματική και πεδιακή προσέγγιση των συστημάτων γείωσης και τις διαπιστώσεις ή υποθέσεις για τον τρόπο επίδρασης των διαφόρων παραμέτρων (τόσο τοπολογικών του συστήματος γείωσης, όσο και ποιοτικών του εδάφους και του εγχυομένου ρεύματος) στη μεταβατική συμπεριφορά των συστημάτων γείωσης.. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η βιβλιογραφική ανασκόπηση της διατριβής περιλαμβάνει την παρουσίαση της, μέχρι την υποστήριξή της (8.7.), επιστημονικής έρευνας επί του συγκεκριμένου αντικειμένου (48 δημοσιεύσεις). Στην ανασκόπηση, που έγινε, τα άρθρα ομαδοποιούνται, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, σε αυτά που αναφέρονται: α) στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας, β) στη μεταβατική κατάσταση λειτουργίας, γ) στην ειδική αντίσταση και την πολυστρωματική δομή του εδάφους, δ) στον ιονισμό του εδάφους και ε) στις μεθοδολογίες προσομοίωσης των συστημάτων γείωσης. Παράγοντες που επιδρούν στη μεταβατική συμπεριφορά των συστημάτων γείωσης είναι: η μορφή του συστήματος γείωσης, ειδική αντίσταση του χώματος που το περιβάλλει, η ύπαρξη ή όχι ιονισμού στο έδαφος, το σημείο έγχυσης και η κυματομορφή του εγχυόμενου ρεύματος.

2 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 88 Στη μεταβατική κατάσταση λειτουργίας, η αντίσταση των συστημάτων γείωσης είναι πολύ μεγαλύτερη απ ό,τι στη μόνιμη κατάσταση [-5]. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη μεταβατική κατάσταση: η αντίδραση (φανταστική αντίσταση) των αγωγών και των συνδέσεων γίνεται μεγαλύτερη λόγω της μικρής διάρκειας του φαινομένου: η μικρή διάρκεια του φαινομένου έχει ως συνέπεια την ανάπτυξη υψηλών συχνοτήτων και, επομένως, την αύξηση της σύνθετης αντίστασης της γείωσης, η μείωση του χρόνου μετώπου της διέγερσης συντελεί στη μείωση του «ενεργού μήκους» (effective length) των μεγάλου μήκους αγωγών γείωσης, το επιδερμικό φαινόμενο αυξάνει τη σύνθετη αντίσταση των αγωγών γείωσης, εξαιτίας της υψηλής συχνότητας κατά το μεταβατικό φαινόμενο, η υψηλή τιμή του εγχυόμενου ρεύματος μπορεί να ξηράνει το έδαφος, με αποτέλεσμα την αύξηση της ειδικής αντίστασής του. Η κρουστική (μεταβατική) σύνθετη αντίσταση ενός συστήματος γείωσης ορίζεται ως ο λόγος της μεταβολής του δυναμικού του σημείου έγχυσης του ρεύματος ως προς την άπειρη γη προς το εγχυόμενο ρεύμα [3, 6]. u( t) z( t) i( t) () Επειδή η κρουστική σύνθετη αντίσταση είναι ένα χρονικά μεταβαλλόμενο μέγεθος, κρίνεται απαραίτητος ο ορισμός κάποιων παραμέτρων της. Στο σχήμα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά σημεία των καμπυλών u(t) και i(t), που χρησιμοποιήθηκαν για τον ορισμό των παραμέτρων της κρουστικής σύνθετης αντίστασης: Σχήμα : Προσδιορισμός των παραμέτρων της κρουστικής σύνθετης αντίστασης.

3 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 89 Οι σχέσεις () - (5) εκφράζουν τους ορισμούς των παραμέτρων της κρουστικής σύνθετης αντίστασης Z, Z, Z 3, Z 4 [3, 6]. Z max( z(t)) () Z u( t) i( t ) (3) u( t) Z 3 i( t ) (4) Z 4 u( t i( t ) ) (5) όπου Z είναι η μέγιστη τιμή του λόγου της τάσης προς το ρεύμα, Z είναι ο λόγος της μέγιστης τιμής της τάσης προς την αντίστοιχη στιγμιαία τιμή του ρεύματος, Z 3 είναι ο λόγος της μέγιστης τιμής της τάσης προς τη μέγιστη τιμή του ρεύματος και Z 4 είναι ο λόγος της τάσης, όταν το ρεύμα γίνεται μέγιστο, προς τη μέγιστη τιμή του ρεύματος. Συνεπώς, ισχύει: Z > Z > Z 3 > Z 4 (6) Είναι φανερό πως η μέγιστη τιμή της κρουστικής σύνθετης αντίστασης είναι μεγαλύτερη από την τιμή της αντίστασης στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας (δηλαδή, την τιμή που μετριέται με ένα γειωσόμετρο). Επομένως, το ζητούμενο για ένα κατασκευαστή συστημάτων γείωσης δεν είναι η τιμή της αντίστασης στη μόνιμη κατάσταση, αλλά η χρονική μεταβολή της κρουστικής σύνθετης αντίστασης έως ότου καταλήξει, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, στην τιμή της μόνιμης κατάστασης. Η αύξηση της αντίστασης του συστήματος γείωσης κατά τη μεταβατική κατάσταση χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, δεδομένου ότι μια μεγάλη τιμή της αντίστασης γείωσης κατά το μεταβατικό στάδιο (π.χ. κεραυνικές εκκενώσεις) μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή και καταστροφή στην υπό προστασία εγκατάσταση [4].

4 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 9 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Για την ολοκληρωμένη μελέτη της συμπεριφοράς των συστημάτων γείωσης, στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής [3], πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε υπό κλίμακα μοντέλα γειώσεων, σε πραγματικά συστήματα γείωσης, καθώς και πειράματα για τον ιονισμό του εδάφους. Τα αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων παρέχουν όχι μόνο την απαραίτητη πειραματική επιβεβαίωση των γενομένων προσομοιώσεων των συστημάτων γείωσης, αλλά και τη δυνατότητα για συσχέτιση των αποτελεσμάτων μέτρησης της αντίστασης στη μόνιμη κατάσταση με την κρουστική σύνθετη αντίσταση γείωσης. 3.. Πειράματα υπό κλίμακα Σκοπός των πειραμάτων υπό κλίμακα είναι η διερεύνηση της μεταβολής της μεταβατικής αντίστασης των πλεγμάτων γείωσης, όταν η έγχυση του κρουστικού ρεύματος γίνεται σε διαφορετικό, κάθε φορά, σημείο του πλέγματος γείωσης. Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων [3, 7-9] υλοποιήθηκε η διάταξη του σχήματος. Για τη δημιουργία του κρουστικού ρεύματος χρησιμοποιήθηκε γεννήτρια, με τιμή κορυφής ρεύματος από, έως 5kA. Η έξοδος της γεννήτριας εφαρμόζεται στο δοκίμιο (πλέγμα) και η μεταβολή της τάσεως και του ρεύματος στο δοκίμιο αυτό καταγράφεται σε ψηφιακό παλμογράφο. Συγκεκριμένα, οι κυματομορφές της τάσης και του ρεύματος καταγράφηκαν με τη χρήση του ενσωματωμένου, στη γεννήτρια, ωμικού καταμεριστή (5kΩ/5Ω), της αντίστασης μέτρησης του ρεύματος (Current shunt, mω, MHz) και παλμογράφου συχνότητας 5 MHz, με ρυθμό δειγματοληψίας MS/s. (EMC 4 HILO TEST) (5k/5) (m, z) (DL 54 GW) Σχήμα : Πειραματική διάταξη.

5 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 9 Τα πλέγματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την πειραματική διαδικασία στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων απεικονίζονται στο σχήμα 3. Το εκάστοτε χρησιμοποιούμενο μεταλλικό πλέγμα τοποθετήθηκε σε προεπιλεγμένα βάθη (cm, 4cm, 6cm) κάτω από την επιφάνεια του νερού, στο κέντρο της γεμάτης με νερό δεξαμενής. Η έγχυση του ρεύματος έγινε σε διάφορα σημεία ξεκινώντας από τη γωνία του κάθε πλέγματος και πηγαίνοντας προς τα εσωτερικά του σημεία. Αξιοποιώντας τις συμμετρίες που υπήρχαν στα πλέγματα, δεν ελήφθησαν μετρήσεις σε όλα τα σημεία, αλλά οι δοκιμές έγιναν μόνο στα σημεία που καθορίζονται με κεφαλαία γράμματα στο σχήμα 3 [3, 8]. Σε καθένα από τα σημεία μέτρησης εφαρμόστηκαν κατ επανάληψη κρουστικά ρεύματα διαφορετικής μέγιστης τιμής. Για τη μεταβολή της μέγιστης τιμής του εγχυόμενου ρεύματος, μεταβαλλόταν η τάση φόρτισης της γεννήτριας κρουστικού ρεύματος. Το εγχυόμενο ρεύμα έχει τη μορφή 8μs±% / 8μs±%. C B A D C B A E D C B A E F M D G K L F G H E I () () Σχήμα 3: Τα πλέγματα, και 3, με 4, 9 και 6 ανοίγματα (χαρακτηριζόμενα ως G4, G9 και G6 αντίστοιχα), που χρησιμοποιήθηκαν, και τα σημεία, όπου έγιναν οι μετρήσεις. Η πειραματική διαδικασία, που περιγράφηκε προηγουμένως, επαναλήφθηκε για όλα τα πλέγματα γείωσης του σχήματος 3, για τα επιλεγμένα σημεία έγχυσης του κρουστικού ρεύματος και για τιμές της αγωγιμότητας του νερού της δεξαμενής:,5-4, - 5, - 7,5 -, ms/cm [3, 7-9]. Προέκυψε σειρά παλμογραφημάτων που έχουν μορφή ανάλογη με αυτή του σχήματος 4. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων (παλμογραφήματα) ήταν διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή. Στη συνέχεια, από κάθε μία σειρά μετρήσεων υπολογίσθηκε ο μέσος όρος εκάστης των παραμέτρων της κρουστικής σύνθετης αντίστασης (εξισώσεις -5), καθώς και η διασπορά των μετρήσεων. Αφού εξαιρέθηκαν εκείνες οι μεμονωμένες τιμές εκάστης παραμέτρου (εφ όσον, φυσικά, υπήρχαν) που βρίσκονταν εκτός του δι- (3)

6 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 9 αστήματος εμπιστοσύνης 95% υπολογίσθηκε ξανά ο μέσος όρος των μετρήσεων. Στην αριστερή στήλη του σχήματος 4 παρατίθεται ένα χαρακτηριστικό παλμογράφημα. Η θετική κυματομορφή αντιστοιχεί στην καταγραφόμενη τάση, ενώ η αρνητική κυματομορφή αντιστοιχεί στο εγχυόμενο ρεύμα. Το ρεύμα δεν είναι αρνητικό, αλλά για καλύτερη απεικόνιση των παλμογραφημάτων, έχει επιλεγεί η εμφάνιση του αντιθέτου του εγχυόμενου ρεύματος, έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτο το προς μελέτη σήμα. Στη δεξιά στήλη του σχήματος 4 φαίνονται: α) η κυματομορφή της τάσεως (επάνω πράσινη καμπύλη), αφού ληφθεί υπόψη η σχέση καταμερισμού του ωμικού καταμεριστή, β) η κυματομορφή του εγχυόμενου ρεύματος (μεσαία κόκκινη καμπύλη, έχει ληφθεί υπόψη η τιμή της αντίστασης μέτρησης για μετατροπή της τάσης του παλμογραφήματος σε ρεύμα) και γ) η κυματομορφή της κρουστικής σύνθετης αντίστασης (κάτω μπλε καμπύλη), που προέκυψε με εφαρμογή της εξίσωσης. 5 Voltage (kv) Time (µ sec) 3 Current (ka) Impendance (Oms) Time (µ sec) Time (µ sec) Σχήμα 4: Πλέγμα, βάθος cm, σημείο Α, αγωγιμότητα,5 ms/cm. Στα σχήματα 5-7 παρουσιάζεται η μεταβολή του μέσου όρου των τιμών των παραμέτρων Ζ, Ζ 3, Ζ 4 της κρουστικής σύνθετης αντίστασης για όλα τα πλέγματα, για διάφορα βάθη τοποθέτησης και για ενδεικτικές τιμές της αγωγιμότητας, στις οποίες ελήφθησαν οι μετρήσεις, συναρτήσει του σημείου έγχυσης του κεραυνικού ρεύματος. [] 5,5 5,3 5, 4,9 4,7 4,5 G4--5 A B C D E Z Z3 Z4 Σχήμα 5: Μεταβολή των παραμέτρων Ζ, Ζ 3, Z 4 του πλέγματος (G4), τοποθετημένου σε βάθος cm, για όλα τα σημεία του πλέγματος και αγωγιμότητα ύδατος 5,mS/cm.

7 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 93 G9-4-,5 [] 9, 9, 8,8 8,6 8,4 8, 8, A B C D E F G Z Z3 Z4 Σχήμα 6: Μεταβολή των παραμέτρων Ζ, Ζ 3, Z 4 του πλέγματος (G9), τοποθετημένου σε βάθος 4cm, για όλα τα σημεία του πλέγματος και αγωγιμότητα ύδατος,5ms/cm. [] 4,3 4, 3,9 3,7 3,5 G6-6-5 A B C D E M F K L G H I Z Z3 Z4 Σχήμα 7: Μεταβολή των παραμέτρων Ζ, Ζ 3, Z 4 του πλέγματος 3 (G6), τοποθετημένου σε βάθος 6cm, για όλα τα σημεία του πλέγματος και αγωγιμότητα ύδατος 5,mS/cm. 3.. Πειράματα σε πραγματικά συστήματα γείωσης Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων, σε πραγματικά συστήματα γείωσης [3,, ], για την παραγωγή των κρουστικών ρευμάτων χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές κρουστικές γεννήτριες ρεύματος. Η πρώτη εξ αυτών έχει δύο ακροδέκτες εξόδου. Ο ένας (ακροδέκτης υψηλής) συνδέεται στο δοκίμιο (κατακόρυφο ηλεκτρόδιο ή ηλεκτρόδια), ενώ ο άλλος ακροδέκτης συνδέεται στην άπειρη γη που βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 4m. Η μεταβολή της τάσεως του συστήματος γείωσης ως προς την άπειρη γη και του εγχυόμενου στο δοκίμιο ρεύματος παρατηρούνται με τη βοήθεια ενός ψηφιακού παλμογράφου. Με τη χρήση του ενσωματωμένου, στη γεννήτρια, ωμικού καταμεριστή υποβιβάζεται η τάση και οδηγείται στο κανάλι του παλμογράφου. Παράλληλα, με τη χρήση της ενσωματωμένης αντίστασης μέτρησης του ρεύματος, το εγχυόμενο ρεύμα μετατρέπεται σε τάση, για να μεταφερθεί στο κανάλι του παλμογράφου και να πραγματοποιηθεί η καταγραφή του. Η δεύτερη γεννήτρια κρουστικού ρεύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ανάλογα με την

8 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 94 συνδεσμολογία του δοκιμίου, είτε ως γεννήτρια παραγωγής κρουστικών τάσεων, είτε ως γεννήτρια παραγωγής κρουστικών ρευμάτων. Όταν λειτουργεί ως γεννήτρια παραγωγής ρεύματος δύναται να τροφοδοτεί με ρεύμα που η κορυφή του μπορεί να κυμαίνεται από,5 έως 3kA, ενώ η κυματομορφή του κρουστικού ρεύματος κατά το βραχυκύκλωμα είναι η. Ο ένας ακροδέκτης της γεννήτριας συνδέεται στο σύστημα γείωσης και ο άλλος στο βοηθητικό ηλεκτρόδιο που προσομοιώνει την άπειρη γη. Τα σήματα που καταγράφονται είναι η τάση ανάμεσα στο άνω άκρο του ηλεκτροδίου γείωσης και την άπειρη γη, καθώς και το εγχυόμενο ρεύμα. Το σύστημα καταγραφής μέτρησης (βιομηχανικός ελεγκτής) είναι ένα σύστημα συλλογής πληροφοριών (Data Aquisition System), το οποίο επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει στις εισόδους του και δίνει κατάλληλες εξόδους. Ο προγραμματισμός του ηλεκτρονικού υπολογιστή, που αναλαμβάνει την επικοινωνία, γίνεται συνήθως με χρήση γλωσσών ανωτέρου επιπέδου, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται χρήση της γλώσσας Assembly. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν C++ και Assembly. Σχήμα 8: Πειραματική διάταξη για ένα κατακόρυφο ηλεκτρόδιο γείωσης. Σχήμα 9: Πειραματική διάταξη για ένα οριζόντιο ηλεκτρόδιο γείωσης. Η πειραματική διάταξη, που χρησιμοποιήθηκε στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, περιλαμβάνει την πρώτη φορητή κρουστική γεννήτρια, ενώ η διάταξη των πειραμάτων, που έγιναν στην Αθήνα (στο κηπάριο της οδού Τοσίτσα), περιλαμβάνει τη δεύτερη φορητή κρουστική γεννήτρια. Στα σχήματα 8, 9 παρουσιάζεται η χωροταξία του μετρητικού εξοπλισμού. Στα σχήμα.α παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα σε ένα σύστημα γείωσης που αποτελείται από μία κατακόρυφη ράβδο διαμέτρου mm και μήκους cm. Η κυματομορφή του εγχυόμενου ρεύματος είναι (για λόγους απεικόνισης και μόνο) η

9 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 95 αρνητική κυματομορφή, ενώ η διαφορά δυναμικού ως προς την άπειρη γη είναι η θετική κυματομορφή. Στο σχήμα.β παρουσιάζονται: α) η κυματομορφή της τάσεως (επάνω πράσινη καμπύλη), αφού ληφθεί υπόψη ο λόγος του ωμικού καταμεριστή, β) η κυματομορφή του εγχυόμενου ρεύματος (μεσαία κόκκινη καμπύλη), αφού ληφθεί υπόψη η τιμή της αντίστασης μέτρησης προκειμένου να μετατραπεί η τάση του πρώτου καναλιού του παλμογραφήματος σε ρεύμα και γ) η κυματομορφή της κρουστικής σύνθετης αντίστασης (κάτω μπλε καμπύλη), που προέκυψε με εφαρμογή της εξίσωσης. Η μορφή της κυματομορφής του ρεύματος που εγχυόταν ήταν 8/35μs±%. Η κυματομορφή του ρεύματος σαφέστατα δεν είναι της μορφής 8/μs που δίνουν και οι δύο κρουστικές γεννήτριες κατά το βραχυκύκλωμα σύμφωνα με την IEC 66- [, 3]. Η επίδραση του φορτίου (στην προκειμένη περίπτωση η αντίσταση του συστήματος γείωσης) της γεννήτριας κρουστικών ρευμάτων στη μορφή του παραγόμενου ρεύματος μελετήθηκε σε εργασία μας [4]. Το επόμενο πείραμα σκοπό είχε την καταγραφή της μεταβατικής σύνθετης αντίστασης οριζοντίων ηλεκτροδίων γείωσης. Το οριζόντιο ηλεκτρόδιο, μήκους ή 4m κατά περίπτωση, τοποθετήθηκε σε βάθος 6cm στο κηπάριο της Τοσίτσα. Η ειδική αντίσταση του εδάφους μετρήθηκε με τη μέθοδο Wenner - τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται στο σχήμα 7. 8 T [kv] X vo (µ s) P µ [A] 5 5 [] X vo [µ s] X vo (µ s) (α) (β) Σχήμα : Μεταβολή του εγχυόμενου ρεύματος, της τάσης και της κρουστικής σύνθετης αντίστασης για μία κατακόρυφη ράβδο μήκους m.

10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 96 8 [kv] 6 4 [kv] X [µ s] X [µ s] 6 µ [A] 3 µ [A] 4 [ ] X [µ s] X [µ s] [ ] X [µ s] X [µ s] Σχήμα : Μεταβολή του εγχυόμενου ρεύματος, της τάσης και της κρουστικής σύνθετης τος, της τάσης και της κρουστικής σύνθετης Σχήμα : Μεταβολή του εγχυόμενου ρεύμα- αντίστασης για ένα οριζόντιο ηλεκτρόδιο (μήκους m). κους 4m). αντίστασης για ένα οριζόντιο ηλεκτρόδιο (μή- Οι κυματομορφές που μελετώνται παρουσιάζονται για το ηλεκτρόδιο των m στο σχήμα, ενώ για το ηλεκτρόδιο των 4m στο σχήμα. Το εγχυόμενο ρεύμα (κόκκινες καμπύλες) και η αναπτυσσόμενη διαφορά δυναμικού μεταξύ του άκρου του ηλεκτροδίου που γίνεται η έγχυση του ρεύματος και της άπειρης γης (πράσινες καμπύλες) έχουν τη μορφή 8/7μs±% και 7/7μs±% αντίστοιχα. Από τη μορφή που έχει η μεταβατική σύνθετη αντίσταση (μπλε καμπύλες) παρατηρείται ότι συγκλίνει ταχύτατα (σε λιγότερο από 4μs) στην τιμή της αντίστασης της μονίμου καταστάσεως [5], η οποία, όπως φαίνεται και στα σχήματα, όταν διπλασιάζουμε το μήκος του ηλεκτροδίου δεν υποδιπλασιάζεται, αλλά μειώνεται μόνο κατά 3% (κατόπιν μέτρησης με το γειωσόμετρο διαπιστώθηκε ότι από τα 9Ω μειώθηκε στα Ω) Πειράματα για τον ιονισμό του εδάφους Όταν η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου ξεπεράσει μια ορισμένη τιμή, το χώμα παύει να συμπεριφέρεται ως μονωτικό και συμπεριφέρεται ως αγώγιμο [6, 6]. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της ειδικής αντίστασης του εδάφους, αλλά και της αντίστασης του συστήματος γείωσης. Για να μελετηθεί αυτό το φαινόμενο, γίνεται προσομοίωση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το χώμα σε συνθήκες κεραυνοπληξίας. Τα δοκίμια, που χρησιμοποιήθηκαν, ήταν κυλινδρικοί αγωγοί διαφορετικών διαμέτρων, των οποίων οι βάσεις ήταν ξύλινες, ενώ τα τοιχώματά τους μεταλλικά. Οι κύλινδροι είχαν μήκος 6cm. Στο κέντρο των κυλίνδρων τοποθετήθηκε ηλεκτρόδιο, που έφτανε μέχρι την κάτω βάση του κυλίνδρου, προεξείχε από την πάνω βάση και ήταν σταθερής διαμέ-

11 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 97 τρου. Οι κύλινδροι γέμισαν όλοι με χώμα, του οποίου η ειδική αντίσταση μετρήθηκε για κάθε έναν χωριστά. Η ειδική αντίσταση του χώματος που χρησιμοποιήθηκε μεταβαλλόταν από.ωm έως.3ωm. Η προσθήκη νερού στο χώμα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ειδικής αντίστασης του χώματος. Με την προσθήκη ποσότητας νερού στους κυλίνδρους πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε δύο διαφορετικές περιοχές όσον αφορά στην ειδική αντίσταση του εδάφους. Στην πρώτη περίπτωση το εύρος τιμών της μεταβολής της ειδικής αντίστασης του εδάφους ήταν μεταξύ 6Ωm και 8Ωm, ενώ στη δεύτερη από 5Ωm έως Ωm. Για την παραγωγή κρουστικής τάσης χρησιμοποιήθηκε μονοβάθμια κρουστική γεννήτρια, η οποία παρήγε κρουστική τάση θετικής πολικότητας. Στο σχήμα 3 παρουσιάζεται η συνδεσμολογία της διάταξης που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των πειραμάτων. Οι τιμές των παθητικών στοιχείων, με τα οποία κατασκευάστηκε η γεννήτρια κρουστικών τάσεων, αλλά και οι απαραίτητες διατάξεις μέτρησης, είναι: R =R =5kΩ, R H =4MΩ, R L =3,86kΩ, C =6pF, R =9,5 kω, R =46Ω, C H =.pf, C L =485nF, R=75Ω. Ο μετασχηματιστής υψηλής τάσης, η μονοβάθμια κρουστική γεννήτρια και το κυλινδρικό δοχείο χώματος, τοποθετήθηκαν εντός του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων και περικλείονταν από μεταλλικό πλέγμα. Ο παλμογράφος κρουστικών τάσεων βρισκόταν εντός κλωβού Faraday. Η τράπεζα χειρισμών και ο σταθεροποιητής τάσεως βρισκόταν εκτός του μεταλλικού πλέγματος και κοντά στον προαναφερθέντα κλωβό. R 3V V V R H R L C H C R Z Rm C L M M Z Σχήμα 3: Πειραματική διάταξη.

12 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 98 Επίσης, χρειάστηκε να γίνει προσαρμογή αντιστάσεων στα άκρα των ομοαξονικών καλωδίων μεταφοράς τών προς μέτρηση σημάτων στον παλμογράφο. Έτσι, συνδέθηκε ο πυκνωτής χαμηλής τάσης του χωρητικού καταμεριστή, μέσω αντίστασης προσαρμογής Z =75Ω, με το ομοαξονικό καλώδιο κυματικής αντίστασης 75Ω, στο κανάλι του παλμογράφου, μέσω probe MΩ, με λόγο υποβιβασμού :. Με αυτό τον τρόπο, ο συνολικός λόγος υποβιβασμού που επιτεύχθηκε με τη χρήση του χωρητικού καταμεριστή CL CH. 485 ήταν: 45. CH. Η πρότυπη ομοαξονική ωμική αντίσταση R m συνδέθηκε μέσω ομοαξονικού καλωδίου κυματικής αντίστασης 75Ω με το κανάλι του παλμογράφου. Ως αντιστάσεις μέτρησης χρησιμοποιήθηκαν πρότυπες ομοαξονικές αντιστάσεις με τιμές,5,,997,,58,,497ω, αντίστοιχα. Πριν συνδεθεί το ομοαξονικό καλώδιο με τον παλμογράφο μεσολάβησε αντίσταση προσαρμογής τιμής Z=75Ω, για να μην υπάρχουν ανακλώμενα κύματα στη διάταξη μέτρησης [3]. Στο σχήμα 4 παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παλμογραφήματα, στα οποία φαίνεται η ύπαρξη ιονισμού στο χώμα. Η επάνω κυματομορφή του κάθε παλμογραφήματος (κανάλι ) αντιστοιχεί στην κυματομορφή του ρεύματος, ενώ η κάτω κυματομορφή (κανάλι ) αντιστοιχεί στην κυματομορφή της τάσεως. Η κυματομορφή της τάσης, εάν πολλαπλασιαστεί με το συνολικό λόγο υποβιβασμού του καταμεριστή, δίνει την τάση που επιβάλλεται στο δοκίμιο. Για την εκτίμηση (από την κυματομορφή του ρεύματος) του ρεύματος που διαρρέει το δοκίμιο πρέπει, ευλόγως να ληφθεί υπ όψιν η τιμή της αντίστασης μέτρησης R m. Η ύπαρξη του ιονισμού διακρίνεται από την απότομη αύξηση του ρεύματος και την αντίστοιχη μείωση της τάσης. Δηλαδή, ενώ, όταν ξεκινάει η επιβολή της τάσης, το δοκίμιο έχει μία συγκεκριμένη αντίσταση, με την έναρξη του ιονισμού η αντίσταση του δοκιμίου μειώνεται (γιατί υπάρχει αύξηση του ρεύματος και αντίστοιχα μείωση της τάσης). Επομένως, κατά τον ιονισμό μειώνεται η ειδική αντίσταση του χώματος.

13 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 99 Σχήμα 4: Χαρακτηριστικά παλμογραφήματα τάσεως και ρεύματος για τον κύλινδρο. Στο σχήμα 5 γίνεται προσπάθεια να μελετηθεί η επίδραση, σε διάφορα είδη χώματος, του λόγου των κρίσιμων εντάσεων έναρξης ιονισμού (του βρεγμένου προς το στεγνό έδαφος) συναρτήσει του λόγου των ειδικών αντιστάσεων χώματος (του βρεγμένου προς το στεγνό έδαφος). Γίνεται, επίσης, σύγκριση με αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα του Flanagan et al. για άλλους τύπους εδάφους. Πρέπει να αναφερθεί ότι στα πειράματα του Flanagan η κρίσιμη ένταση έναρξης ιονισμού βρεγμένου εδάφους μειώνεται έως και στο 6% της αντίστοιχης τιμής του στεγνού εδάφους, ενώ στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο η αντίστοιχη μείωση φθάνει έως στο 35%. Αυτή η διαπίστωση μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο στοιχείο για την εκτίμηση της κρίσιμης έντασης ιονισμού του εδάφους, η οποία, κατά το σκεπτικό αυτό, μπορεί να φθάσει έως την τάξη των kv/m. µ µ (µ/),,9,8,7,6,5,4,3,,,,4,6,8 µ (µ/) A B SVBO DWP5 Σχήμα 5: Μεταβολή του λόγου της έντασης έναρξης ιονισμού (βρεγμένου προς στεγνό χώμα) συναρτήσει του αντίστοιχου λόγου της ειδικής αντίστασης του χώματος.

14 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 4. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ Στη διατριβή παρουσιάζονται τρόποι προσομοίωσης (κυκλωματικής [8-] και πεδιακής []) της μεταβατικής συμπεριφοράς των συστημάτων γείωσης, καθώς και συγκρίσεις των αποτελεσμάτων, που προέκυψαν, με αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα και αποτελέσματα προσομοίωσης άλλων ερευνητών. Επίσης, παρουσιάζονται η διαδικασία και τα αποτελέσματα του υπολογισμού των παραμέτρων της πολυστρωματικής δομής του εδάφους, με τη χρήση γενετικού αλγορίθμου που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διατριβής. Τέλος, εφαρμόζεται μία μέθοδος προσομοίωσης Monte-Carlo [3, 4], που επιτρέπει την εκτίμηση της αντίστασης γείωσης πυλώνων μιας γραμμής μεταφοράς. 4.. Κυκλωματική προσέγγιση Παρουσιάστηκε μία μεθοδολογία για τον υπολογισμό των παραμέτρων του π-ισοδύναμου κυκλώματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πραγματοποιηθεί προσομοίωση σε κάθε σύστημα γείωσης. Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόστηκε για τον υπολογισμό της μεταβατικής ανύψωσης δυναμικού και της μεταβατικής σύνθετης αντίστασης σε σειρά από συστήματα γείωσης (με διαφορετικές διαστάσεις, βάθος τοποθέτησης και τρόπο κατασκευής). Για τις προσομοιώσεις χρησιμοποιήθηκε πληθώρα διαφορετικών κυματομορφών του εγχυόμενου ρεύματος προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση των παραμέτρων του ρεύματος. Επίσης, μεταβλήθηκε η ειδική αντίσταση του εδάφους για να διερευνηθεί η συμβολή της στα υπό έρευνα φαινόμενα. Για να καταδειχθεί η αξία και η καταλληλότητα της μεθοδολογίας στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμη η σύγκριση των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων που έγιναν αφενός μεν με αποτελέσματα πειραμάτων και προσομοιώσεων άλλων ερευνητών, αφετέρου δε με τα πειραματικά αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της παρούσης διατριβής. Τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα διεθνώς πειραματικά αποτελέσματα έχουν προκύψει από την EDF [5] και καλύπτουν αρκετά διαφορετικά συστήματα γείωσης. Τα πειραματικά αυτά δεδομένα έχουν χρησιμοποιηθεί από πλήθος ερευνητών, οι οποίοι προτείνουν διάφορους τρόπους προσομοίωσης. Στα επόμενα σχήματα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αυτών μαζί και με τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της

15 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ παρούσης εργασίας. Στο σχήμα 6.α παρατίθενται τα πειραματικά αποτελέσματα για ένα οριζόντιο ηλεκτρόδιο (ακτίνας mm, μήκους 5m, τοποθετημένο σε βάθος,6m από την επιφάνεια εδάφους ειδικής αντίστασης 7Ωm) [5] μαζί με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του Grcev [6], ενώ στο σχήμα 6.β παρουσιάζονται τα αντίστοιχα δικά μας αποτελέσματα. Στα αποτελέσματα της προσομοίωσης με το EMTDC [3, ] παρουσιάζονται γραφικές παραστάσεις με τρία χρώματα. Το μαύρο χρώμα αντιστοιχεί στην αρχή του ηλεκτροδίου, το κόκκινο σε απόσταση 3,5m από την αρχή του ηλεκτροδίου και το πράσινο σε απόσταση 7m από την αρχή του ηλεκτροδίου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση με τα αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα [5]. Από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης προσομοίωσης, που φαίνονται στα σχήματα 6.α και 6.β, διαπιστώνεται ότι η σύγκλιση της προσομοίωσης που προτείνεται είναι καλύτερη από την αντίστοιχη του Grcev [6]. Σχήμα 6: (α) Παρουσίαση αποτελεσμάτων Grcev [6], (β) Παρουσίαση αποτελεσμάτων από το PSCAD/EMTDC για οριζόντιο ηλεκτρόδιο. Στο σχήμα 7.α παρατίθενται τα πειραματικά αποτελέσματα για μία κατακόρυφη ράβδο (ακτίνας 6mm, μήκους 6m, τοποθετημένης σε έδαφος ειδικής αντίστασης 5Ωm) [5] μαζί με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του Grcev [6], ενώ στο σχήμα 7.β τα αντίστοιχα αποτελέσματα από το PSCAD/EMTDC [3]. Παρατηρείται ότι η προσομοίωση που έγινε στα πλαίσια της παρούσης εργασίας βρίσκεται πλησιέστερα στα πειραματικά αποτελέσματα [5].

16 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Σχήμα 7: (α) Παρουσίαση αποτελεσμάτων Grcev [6], (β) Παρουσίαση αποτελεσμάτων από το PSCAD/EMTDC για κατακόρυφη ράβδο. Στο σχήμα 8.α παρατίθενται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης των Grcev και Heimbach [7], για τετράγωνα πλέγματα (με μήκος πλευράς,, 3 και 4m) τοποθετημένα σε βάθος,5m σε έδαφος ειδικής αντίστασης Ωm. Στο σχήμα 8.β παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα με χρήση του PSCAD/EMTDC [3, ]. Παρατηρείται ότι υπάρχει πολύ καλή σύγκλιση ανάμεσα στα αποτελέσματα των δύο προσομοιώσεων, ενώ, επιπλέον, η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσης εργασίας μέσω προσομοίωσης με το PSCAD/EMTDC είναι σαφέστατα απλούστερη από τη μεθοδολογία των άλλων [7]. Σχήμα 8: (α) Παρουσίαση αποτελεσμάτων Grcev [7], (β) Παρουσίαση αποτελεσμάτων από το PSCAD/EMTDC για πλέγματα γείωσης.

17 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3 Στο σχήμα 9 συγκρίνονται τα πειραματικά αποτελέσματα (κόκκινη καμπύλη) που παρουσιάστηκαν για οριζόντια ηλεκτρόδια με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης (πράσινη καμπύλη) με το PSCAD/EMTDC, με πολύ καλή σύγκλιση μεταξύ τους. Αντίστοιχα, στο σχήμα για την περίπτωση της κατακόρυφης ράβδου τα πειραματικά αποτελέσματα (κόκκινη καμπύλη) που παρουσιάστηκαν συγκρίνονται με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης (πράσινη καμπύλη) με το PSCAD/EMTDC με πολύ καλή σύγκλιση ανάμεσά τους [3]. O m [kv] X [µ s] [kv] X [µ s] Σχήμα 9: Σύγκριση πειραματικών αποτελεσμάτων και αποτελεσμάτων προσομοίωσης για την τάση που αναπτύσσεται σε οριζόντιο ηλεκτρόδιο μήκους m. Σχήμα : Σύγκριση πειραματικών αποτελεσμάτων και αποτελεσμάτων προσομοίωσης για την τάση που αναπτύσσεται σε κατακόρυφη ράβδο μήκους m. Τέλος, στο σχήμα συγκρίνονται, για την περίπτωση των πλεγμάτων υπό κλίμακα, τα πειραματικά αποτελέσματα (κόκκινη καμπύλη) με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης (πράσινη καμπύλη), οπότε και διαπιστώνεται ικανοποιητική ταύτιση μεταξύ αυτών [3]..6 G4(Io=5A,, =4m) G9 (Io=A,, =,5m) T [kv].8 T [kv] X [µ s] X [µ s] Σχήμα : Σύγκριση πειραματικών αποτελεσμάτων (κόκκινη καμπύλη) και αποτελεσμάτων προσομοίωσης (πράσινη καμπύλη) για την τάση που αναπτύσσεται στα πλέγματα (α) G4 (β) G9.

18 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Πεδιακή προσέγγιση Με τη βοήθεια του λογισμικού πακέτου PC Opera προσομοιώθηκαν διάφορες διατάξεις εδάφους πολυστρωματικής δομής [3, ] και μελετήθηκε η κατανομή του δυναμικού στην επιφάνεια του εδάφους. Ως το πλέον χαρακτηριστικό πρόβλημα εξετάζεται η περίπτωση μίας κατακόρυφης ράβδου τοποθετημένη σε πενταστρωματικό έδαφος. Tα πάχη των στρωμάτων είναι αντίστοιχα 5m, m, m, 4m και άπειρο. Το πρόβλημα είναι συμμετρικό ως προς τον κατακόρυφο άξονα, οπότε αρκεί η σχεδίαση του μοντέλου στο ένα ημιεπίπεδο. Η γεωμετρία του προβλήματος και το χρησιμοποιούμενο κατά την επίλυση πλέγμα παρουσιάζονται στο σχήμα. Έγινε σειρά προσομοιώσεων στο πρόγραμμα PC Opera και συγκρίθηκαν με τις θεωρητικές καμπύλες των Takahashi και Kawase [8, 9] για πολυστρωματικό έδαφος, αλλά και με τις αντίστοιχες θεωρητικές καμπύλες για μονοστρωματικό και διστρωματικό έδαφος [-3]. Σχήμα : Το πλέγμα της γεωμετρίας του προβλήματος. Μεταβάλλοντας τις τιμές των ειδικών αντιστάσεων των στρωμάτων μελετήθηκαν διάφορες διατάξεις. Τα αποτελέσματα για την κατανομή δυναμικού που εξάγονται από τη σχετική ανάλυση, για δύο από τις εξεταζόμενες διατάξεις δίνονται στο σχήμα 3.

19 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ [V] 5 4 [V] [m] [m] ρ = Ωm, ρ =5 Ωm, ρ 3 = Ωm, ρ 4 =5 Ωm, ρ 5 = Ωm ρ = Ωm, ρ =5 Ωm, ρ 3 = Ωm, ρ 4 =5 Ωm, ρ 5 = Ωm Σχήμα 3: Η μεταβολή του δυναμικού στην επιφάνεια του εδάφους ως προς την οριζόντια απόσταση από το ηλεκτρόδιο. : Takahashi Kawase [8, 9], : µ µ [], : µ µ PC Opera, : µµ []. Παρατηρείται ότι οι κυματομορφές του δυναμικού που προκύπτουν με τη χρήση του PC Opera προσεγγίζουν τις γραφικές παραστάσεις που προκύπτουν από την προσέγγιση των Takahashi και Kawase [8, 9] για πολυστρωματικό έδαφος. Το πλεονέκτημα που έχει η χρήση του προγράμματος είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε περίπτωση συστήματος γείωσης, ενώ η προσέγγιση των Takahashi και Kawase περιορίζεται είτε σε σημειακά ηλεκτρόδια, είτε σε κατακόρυφα ηλεκτρόδια. Ο υπολογισμός του δυναμικού στην επιφάνεια εδάφους θεωρώντας είτε μονοστρωματική, είτε διστρωματική διαμόρφωση, προκαλεί, όπως είναι άλλωστε αναμενόμενο, μεγάλη απόκλιση μεταξύ των αποτελεσμάτων των εξεταζόμενων περιπτώσεων, αφού εξετάζονται πολυστρωματικές δομές εδάφους. Άρα το PC Opera μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο αρωγό στην προσομοίωση του αναπτυσσόμενου δυναμικού στην επιφάνεια του εδάφους, όπου είναι τοποθετημένο το σύστημα γείωσης Ειδική αντίσταση του εδάφους Κατόπιν πληθώρας μετρήσεων [3] προέκυψε ότι το έδαφος έχει συνήθως πολυστρωματική δομή. Επομένως, είναι απαραίτητη μία μεθοδολογία βελτιστοποίησης για τον υπολογισμό των παραμέτρων της δομής του εδάφους (ειδική αντίσταση και βάθος του κάθε στρώματος του εδάφους). Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διαθέσιμες μεθοδολογίες για τον

20 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 6 υπολογισμό αυτών των παραμέτρων για διστρωματική [3-33] και τριστρωματική δομή [34, 35] του εδάφους χρησιμοποιώντας μετρήσεις της ειδικής αντίστασης του εδάφους. Η μεθοδολογία βελτιστοποίησης πρέπει να είναι η αποδοτικότερη δυνατή, ώστε αφενός να δίνει καλύτερα αποτελέσματα από τις ήδη υφιστάμενες για διστρωματικό και τριστρωματικό έδαφος [3-35] και αφετέρου να μπορεί εύκολα και αποδοτικά να χρησιμοποιηθεί και για πολυστρωματικά εδάφη. Στα πλαίσια της παρούσης διατριβής αναπτύχθηκε σε Matlab και C++ ένας γενετικός αλγόριθμος, ο οποίος παρέχει άριστα αποτελέσματα και σε όλα τα άλλα προβλήματα ελαχιστοποίησης που εφαρμόστηκε [36-39], όπως προβλήματα που αφορούσαν πολυδιάστατα συστήματα [36-38], ρύπανση μονωτήρων [39] αλλά και τον υπολογισμό των παραμέτρων της πολυστρωματικής δομής του εδάφους. Η λειτουργία του γενετικού αλγόριθμου που αναπτύχθηκε σε Matlab και C++, περιγράφεται με το λογικό διάγραμμα του σχήματος 4 [3]. µ = µ µ (Evaluation) (Selection) (Crossover) (Mutation) F g lim µ µ max Σχήμα 4: Διάγραμμα ροής της διαδικασίας βελτιστοποίησης. Κατ αρχήν και χάριν απλότητας, παρουσιάζεται ο υπολογισμός των παραμέτρων του διστρωματικού εδάφους, που είναι πρόβλημα βελτιστοποίησης. Για τον υπολογισμό των τριών παραμέτρων (ρ η ειδική αντίσταση του επάνω στρώματος του εδάφους, ρ η ειδική αντίσταση του κάτω στρώματος του εδάφους και h το βάθος του πάνω στρώματος) είναι απαραίτητη η ελαχιστοποίηση της συνάρτησης F g : F g c m ai m i i i (7)

21 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 7 όπου m ai είναι η i-οστή μέτρηση της ειδικής αντίστασης του εδάφους για απόσταση c μεταξύ των βοηθητικών ηλεκτροδίων ίση με α, ενώ ai είναι ο υπολογισμός της ειδικής αντίστασης του εδάφους για απόσταση μεταξύ των βοηθητικών ηλεκτροδίων ίση με α που αντιστοιχεί στο i-οστό ζεύγος μετρήσεων. Ο υπολογισμός της ειδικής αντίστασης του εδάφους γίνεται χρησιμοποιώντας την εξίσωση (8) [3-3]: c a n 4 n n h n h 4 a a (8) όπου n... Για τη μέτρηση της ειδικής αντίστασης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Wenner [3]. Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα ηλεκτρόδια τα οποία τοποθετήθηκαν σε μία νοητή ευθεία γραμμή και σε βάθος 4cm. Τα ηλεκτρόδια τοποθετήθηκαν προκειμένου να καταγραφούν η δομή του εδάφους και οι ανομοιογένειες που υπήρχαν σε αυτό. Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ηλεκτροδίων ήταν α και μεταβαλλόταν με διακριτά βήματα. Tα αποτελέσματα που προκύπτουν (πειραματικά, αλλά και με τη χρήση του γενετικού αλγορίθμου), για δύο διαφορετικές θέσεις, φαίνονται στο σχήμα p [m] 5 p [m] a [m] a [m ] Σχήμα 5: Μεταβολή της φαινόμενης ειδικής αντίστασης του εδάφους συναρτήσει της απόστασης τοποθέτησης των βοηθητικών ηλεκτροδίων (Μάιος ).

22 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 8 Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στην προηγούμενη παράγραφο μπορεί να εφαρμοσθεί για τον υπολογισμό των παραμέτρων του οποιουδήποτε πολυστρωματικού εδάφους. Ο υπολογισμός των παραμέτρων του Ν-στρωματικού εδάφους ανάγεται, με την ίδια λογική, σε πρόβλημα βελτιστοποίησης ( Ν-) παραμέτρων (των ειδικών αντιστάσεων των Ν στρωμάτων του εδάφους και του βάθους των Ν- ανωτέρων στρωμάτων, ενώ το Ν- οστό και τελευταίο στρώμα θεωρείται ότι έχει άπειρο βάθος). Και στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η συνάρτηση (7) μόνο που τώρα έχει ( Ν-) παραμέτρους, ενώ το που είναι ο υπολογισμός της ειδικής αντίστασης του εδάφους για απόσταση μεταξύ των βοηθητικών ηλεκτροδίων ίση με α και αντιστοιχεί στο i-οστό ζεύγος μετρήσεων, δίνεται από τη σχέση [8, 9]: )] ( ) ( [ a F a F c (9) όπου η συνάρτηση F (x) υπολογίζεται με τη χρήση της εξίσωσης () [8, 9]. ) ( ) ( x J e K e K x x F o h h () και h h e K k e K k K h h e K k e K k K S S h S S h S S S e K k e K k K h h e K k e K k K k K () Επιπρόσθετα, για <i<- οι συντελεστές ανάκλασης μεταξύ των διαδοχικών στρωμάτων του εδάφους δίνονται από τη σχέση: i i i i k i () όπου ρ i η ειδική αντίσταση του i-οστού στρώματος του εδάφους.

23 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 9 Tα αποτελέσματα που προκύπτουν (πειραματικά, αλλά και με τη χρήση του γενετικού αλγορίθμου), για τριστρωματικό έδαφος, παρουσιάζονται στο σχήμα 6 (μετρήσεις: ο, υπολογισμοί: συνεχής γραμμή). Η μέτρηση της φαινόμενης ειδικής αντίστασης του εδάφους και η καταγραφή της μεταβολής της μέσα στο χρονικό διάστημα ενός έτους για δύο διαφορετικούς χώρους φαίνονται στο σχήμα p [m] 4 p [m] a [m] a [m] Σχήμα 6: Μετρήσεις τριστρωματικού εδάφους M p [m] I a [m] 35 High Voltage Laboratory 3 Soil resistivity [Ohms m] 5 5 Measurements of January Measurements of May Measurements of July 5 Genetic Algorithm results of January Genetic Algorithm results of May Genetic Algorithm results of July a [m] Σχήμα 7: Μεταβολή της φαινόμενης ειδικής αντίστασης του εδάφους σε δύο διαφορετικά εδάφη.

24 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα συμπεράσματα που προέκυψαν και αναδεικνύουν τη συμβολή της παρούσης διδακτορικής διατριβής στην έρευνα της μεταβατικής συμπεριφοράς των συστημάτων γείωσης είναι: Σε κάθε περίπτωση, που πρέπει να εγκατασταθεί ένα σύστημα γείωσης, είναι απαραίτητη η γνώση της δομής του εδάφους, αφού η χωροθέτηση του συστήματος είναι δεδομένη (καθορίζεται από την εγκατάσταση που αυτό προστατεύει). Τα χαρακτηριστικά της δομής του εδάφους αποτελούν απαραίτητα δεδομένα για τις κυκλωματικές ή πεδιακές προσομοιώσεις των συστημάτων γείωσης. Οι μετρήσεις της ειδικής αντίστασης του εδάφους, που διεξήχθησαν, έδειξαν ότι το έδαφος πρέπει να προσομοιώνεται ως διστρωματικό, τουλάχιστον. Επίσης, έγινε φανερό ότι η ειδική αντίσταση του εδάφους μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους, λαμβάνοντας τη μέγιστη τιμή της κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο υπολογισμός των παραμέτρων της δομής του πολυστρωματικού εδάφους μπορεί να αναχθεί σε πρόβλημα ελαχιστοποίησης: στα πλαίσια της διατριβής αυτής προτάθηκε μεθοδολογία, με εφαρμογή γενετικού αλγορίθμου, μέσω της οποίας, με χρήση των μετρήσεων της ειδικής αντίστασης του εδάφους, υπολογίζονται οι παράμετροι της πολυστρωματικής δομής του εδάφους. Η αποτελεσματικότητα του γενετικού αλγορίθμου, που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της διατριβής αυτής, αποδεικνύεται, συγκρίνοντας τα αποτελέσματά του με αποτελέσματα άλλων ερευνητών. Από τη σύγκριση διαπιστώθηκε ότι, η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας, για τον υπολογισμό των παραμέτρων της δομής του εδάφους, έδωσε ακριβέστερα αποτελέσματα, σε σύγκριση με τα αποτελέσματα που δίνουν οι μέχρι τώρα υφιστάμενες μέθοδοι. Επομένως, με την προτεινόμενη μεθοδολογία, είναι δυνατόν να υπολογισθούν με μεγάλη ακρίβεια οι παράμετροι του πολυστρωματικού εδάφους, οι οποίες στη συνέχεια, θα αποτελέσουν τα απαραίτητα δεδομένα εισόδου στην προσομοίωση της συμπεριφοράς του συστήματος γείωσης, που θα εγκατασταθεί στο συγκεκριμένο έδαφος. Προκειμένου να είναι δυνατή η κυκλωματική προσομοίωση κάθε συστήματος γείωσης, υλοποιήθηκε μία μεθοδολογία για τον υπολογισμό των παραμέτρων του π-ισοδύναμου κυκλώματος. Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόσθηκε για τον υπολογισμό της μεταβατικής

25 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ανύψωσης δυναμικού και της μεταβατικής σύνθετης αντίστασης, σε διάφορα συστήματα γείωσης. Η ανάγκη να μελετηθεί η επίδραση των παραμέτρων του προβλήματος οδήγησε, αφενός μεν, στη χρήση πολλών διαφορετικών κυματομορφών του εγχυόμενου ρεύματος, ώστε να καταστεί εμφανής η επίδραση των παραμέτρων του ρεύματος, αφετέρου δε, στη μεταβολή της ειδικής αντίστασης του εδάφους, ώστε να διερευνηθεί η συμβολή της ποιότητας του εδάφους στα υπό έρευνα μεγέθη. Η αξία και η καταλληλότητα της μεθοδολογίας αποδείχθηκε, επιβεβαιώθηκε δε η αποτελεσματικότητα της προσέγγισης, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της κυκλωματικής προσομοίωσης, με χρήση του EMTDC, που προέκυψαν ακολουθώντας τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού των παραμέτρων των π-ισοδυνάμων κυκλωμάτων με α) πειραματικά αποτελέσματα, που προέκυψαν στα πλαίσια της παρούσης διατριβής και β) αποτελέσματα πειραμάτων και προσομοίωσης άλλων ερευνητών. Η πεδιακή προσομοίωση έγινε με τη χρήση του λογισμικού πακέτου PC Opera. Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε, επιτρέπει, με δεδομένη τη δομή του εδάφους, να πραγματοποιηθεί αποδοτική προσομοίωση του συστήματος και ακριβής υπολογισμός του δυναμικού στην επιφάνεια του εδάφους. Το πλεονέκτημα που έχει η χρήση του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε σύστημα γείωσης, ενώ η χρήση των εξισώσεων της πολυστρωματικής ανάλυσης περιορίζεται είτε σε σημειακά, είτε σε κατακόρυφα ηλεκτρόδια. Για να εκτιμηθεί η αξία της προσομοίωσης, έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων της πεδιακής ανάλυσης, που προέκυψαν από τη χρήση του PC Opera, με αποτελέσματα άλλων μεθοδολογιών, από την οποία προκύπτει ότι το PC Opera μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο αρωγό στοιχείο στην προσομοίωση συστημάτων γείωσης και στον ακριβή υπολογισμό του αναπτυσσόμενου δυναμικού στην επιφάνεια του εδάφους, όπου είναι εγκατεστημένο το σύστημα γείωσης. Στα πειράματα, που έγιναν για τη μελέτη του ιονισμού του εδάφους, για διάφορα είδη χώματος και επίπεδα αγωγιμότητάς του, μελετήθηκε η μεταβολή του λόγου των κρίσιμων εντάσεων έναρξης ιονισμού συναρτήσει του λόγου των ειδικών αντιστάσεων (βρεγμένου/στεγνού εδάφους). Παρατηρείται ότι ο ρυθμός μείωσης του λόγου των

26 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ κρίσιμων εντάσεων ιονισμού είναι ουσιαστικός μεν, όπως άλλωστε αναμένεται, αλλά μικρότερος από το ρυθμό μείωσης του λόγου των ειδικών αντιστάσεων του χώματος. Έγινε, επίσης, σύγκριση με αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα άλλων ερευνητών, για διαφορετικούς τύπους εδαφών, τα δε αποτελέσματα της σύγκρισης αυτής υπήρξαν ικανοποιητικά: διαπιστώθηκε ότι η κρίσιμη ένταση έναρξης ιονισμού σε βρεγμένο έδαφος μειώνεται έως και στο 35% της αντίστοιχης τιμής για το στεγνό έδαφος. Η πλειοψηφία των τιμών της έντασης ιονισμού για διαφορετικά είδη χώματος βρίσκεται στο διάστημα από 6kV/m έως.kv/m. Το ίδιο εύρος τιμών χρησιμοποίησαν άλλοις ερευνητές, μαζί με την υπόθεση ότι στο βρεγμένο έδαφος η κρίσιμη ένταση έναρξης ιονισμού μειώνεται στο μισό της αντίστοιχης τιμής του στεγνού εδάφους, εκτιμώντας, έτσι, ότι η κρίσιμη ένταση ιονισμού είναι της τάξεως των 3kV/m. Η διαπίστωση, που έγινε στα πλαίσια της παρούσης εργασίας (περί μειώσεως στο 35%, δηλαδή σε τιμές της τάξεως των kv/m), μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερα χρήσιμο στοιχείο για την οικονομικότερη διαστασιοποίηση συστημάτων γείωσης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [] Tagg G.F., Earth Resistances, George ewnes Limited, London, 964. [] Sunde E.D., Earth Conduction Effects in Transmission Systems, Dover Publications, ew York, 968. [3] Γκόνος Ι.Φ., «Μεταβατική συμπεριφορά συστημάτων γείωσης», Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυεχνείο, Αθήνα,. [4] Verma R., Mukhedkar D., Fundamental considerations and impulse impedance of grounding grids, IEEE Transaction on Apparatus and Systems, PAS, 3, March 98, pp [5] Kosztaluk R., Loboda M., Mukhedkar D., Experimental study of transient ground impedances, IEEE Transaction on Apparatus and Systems, PAS,, ovember 98, pp [6] Liew A.C., Darveniza M., Dynamic model of impulse characteristics of concentrated earths, IEE Proceeding,,, February 974, pp [7] Γκόνος Ι.Φ., Τοπαλής Φ.Β., Σταθόπουλος Ι.Α., «Πειραματική μελέτη της μεταβατικής

27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3 συμπεριφοράς συστημάτων γείωσης», Σύνοδος Ε.Ε. CIGRE, Αθήνα - Απριλίου, σελ [8] Γκόνος Ι.Φ., Τοπαλής Φ.Β., Σταθόπουλος Ι.Α., «Μοντελοποίηση Συστημάτων Γείωσης- Πειράματα υπό Κλίμακα», Μηνιαία Τεχνική Επιθεώρηση, Τεύχος 37, Μάρτιος 3, σελ [9] Gonos I.F., Stathopulos I.A., Topalis F.V., Modelling of a Grounding Grid using an Electrolytic Tank, Proceedings of the th International Symposium on High-Voltage Engineering (ISH ), Bangalore, India, August 9-4,, Session 3, Topic : Lightning: Direct, Modelling and Protection, Vol., paper o. -6. [] Gonos I.F., Antoniou M.K., Topalis F.V., Stathopulos I.A., Behaviour of a Grounding System Under Impulse Lightning Current, Proceedings of the 6th International Conference and Exhibition on Optimisation of Electrical and Electronic Equipment s (OPTIM 98), Brasov, Romania, May 4-5, 998, pp [] Gonos I.F., Topalis F.V, Stathopulos I.A., Transient Impedance of Grounding Rods, Proceedings of the th International Symposium on High-Voltage Engineering (ISH 99) Oral Session S5, Lightning, protection against strikes, earthing (d) earthing, London, UK, August 3-7, 999, Vol., pp [] IEC 66-, High voltage test techniques - Part I: General definitions and test requirements, ovember 989. [3] IEC 66-, High voltage test techniques - Part II: Measuring systems, ovember 994. [4] Gonos I.F., Leontidis., Topalis F.V., Stathopulos I.A., Analysis and Design of Impulse Current Generators, WSEAS Transactions on Circuits,, Issue, pp [5] IEEE Std 8-, IEEE guide for safety in AC substation grounding,. [6] Mousa A.M., The soil ionization gradient associated with discharge of high currents into concentrated electrodes, IEEE Transactions on Power Delivery, 9, 3, July 994, pp [7] Flanagan T.M., Mallon C.E., Denson R., Smith I., Electrical breakdown characteristics

28 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 4 of soil, IEEE Transaction on uclear Science, S-9, 6, December 98, pp [8] Suflis S.A., Gonos I.F., Topalis F.V., Stathopulos I.A., Transient Behaviour of a Horizontal Grounding Rod Under Impulse Current, Recent Advances in Circuit and Systems, Word Scientific, Singapore, 998, pp [9] Gonos I.F., Antoniou M.K., Stathopulos I.A., Topalis F.V., Transient Analysis of the Behaviour of Grounding Systems consisted by driven rod, Progress in Simulation, Modelling, Analysis and Synthesis of Modern Electrical and Electronic Devices and Systems, Word Scientific and Engineering Society, Athens, 999, pp [] Gonos I.F., Kontargyri V.T., Topalis F.V., Stathopulos I.A., Transient behaviour of a horizontal grounding electrode under impulse current, Proceedings of the 3th International Symposium on High-Voltage Engineering (ISH 3), P.5 - Transients and EMC, Delft, The ederland, August 5-9, 3, (P.5.45). [] Kontargyri V.T., Gonos I.F., Stathopulos I.A., Topalis F.V., Transient behaviour of a horizontal grounding grid under impulse current, Proceedings of the 3rd Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission and Distribution and Energy Conversion (MEDPOWER ), Session T9: Grounding analysis and measurements, ovember 4-6,, Athens. [] Gonos I.F., Topalis F.V., Stathopulos I.A., Influence of the Soil on-uniformity to the Potential Distribution around a driven rod, Advances in Systems Science: Measurement, Circuits and Control, Word Scientific and Engineering Society,, pp [3] Gonos I.F., Ekonomou L., Topalis F.V., Stathopulos I.A., Probability of Backflashover in Transmission Lines due to Lightning Strokes, Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 5, o., February 3, pp. 7-. [4] Ekonomou L., Gonos I.F., Stathopulos I.A., Dialynas E.., A Backflashover Model for Calculating the Transmission Lines Lightning Performance, Proceedings of the th International Symposium on High-Voltage Engineering (ISH ), Bangalore, India, August 9-4,, Session 3, Topic : Lightning: Direct, Modelling and

29 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 5 Protection, Vol., paper o. -6. [5] Rochereau H., Response of earth electrodes when fast fronted currents are flowing out, EDF Bulletin de la Direction des Etudes et Recherches, serie B,, 988, pp. 3-. [6] Grcev L., Computer analysis of transient voltages in large grounding systems, IEEE Transactions on Power Delivery,,, April 996, pp [7] Grcev L., Heimbach M., Frequency dependent and transient characteristics of substation grounding systems, IEEE Transactions on Power Delivery,,, January 997, pp [8] Takahashi T., Kawase T., Analysis of apparent resistivity in a multi-layer earth structure, IEEE Transactions on Power Delivery, 5,, April 99, pp [9] Takahashi T., Kawase T., Calculation of earth resistance for deep-driven rod in multi-layer earth structure, IEEE Transactions on Power Delivery, 6,, April 99, pp [3] IEEE Std 8-983, IEEE guide for measuring earth resistivity, ground impedance, and earth surface potentials of a ground system, March 983. [3] Del Alamo J.L., A comparison among eight different techniques to achieve an optimum estimation of electrical grounding parameters in two-layered earth, IEEE Transactions on Power Delivery, 8, 4, October 993, pp [3] Seedher H.R., Arora J.K., Estimation of two layer soil parameters using finite wenner resistivity expressions, IEEE Transactions on Power Delivery, 7, 3, July 99, pp [33] Meliopoulos A.P., Papalexopoulos A.D., Interpretation of soil resistivity measurements: Experience with the model SOMIP, IEEE Transactions on Power Delivery,, 4, October 986, pp [34] Lagace P.J., Fortin J., Crainic E.D., Interpretation of resistivity sounding measurements in -layer soil using electrostatics images, IEEE Transactions on Power Delivery,, 3, July 996, pp [35] Yang H., Yuan J., Zong W., Determination of three-layer earth model from wenner

30 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 6 four-probe test data, IEEE Transactions on Magnetics, 37, 5, September, pp [36] Gonos I.F., Mastorakis.E., Swamy M..S., A Genetic Algorithm Approach to the Problem of Factorization of General Multidimensional Polynomials, IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications, Part I, 5,, January 3, pp. 6-. [37] Mastorakis.E., Gonos I.F., Swamy M..S.: Design of -Dimensional Recursive Filters using Genetic Algorithms, IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications, Part I, Vol. 5, o. 5, May 3, pp [38] Mastorakis.E., Gonos I.F., Swamy M..S., Stability of Multidimensional Systems using Genetic Algorithms, IEEE Transactions on Circuits and Systems, Part I, Vol. 5, o. 7, July 3, pp [39] Gonos I.F., Topalis F.V., Stathopulos I.A., A genetic algorithm approach to the modelling of polluted insulators, IEE Proceedings Generation, Transmission and Distribution, 49, 3, May, pp

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης Κεφάλαιο 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το σηµαντικό στην επιστήµη δεν είναι να βρίσκεις καινούρια στοιχεία, αλλά να ανακαλύπτεις νέους τρόπους σκέψης γι' αυτά. Sir William Henry Bragg 5.1 Ανακεφαλαίωση της διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα Π1.1: Η γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων EMC 2004 της HILO TEST

Σχήµα Π1.1: Η γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων EMC 2004 της HILO TEST Παράρτηµα 1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΥΠΟ ΚΛΙΜΑΚΑ Π1.1 Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων Για τη δηµιουργία του κρουστικού ρεύµατος χρησιµοποιήθηκε η γεννήτρια EMC 2004 της HILO TEST (1500Joule), µε δυνατότητα η τιµή της κορυφής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ GREEK NATIONAL COMMITTEE 6 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Ι.Φ. Γκόνος Β.Θ. Κονταργύρη

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 3.1: Προσδιορισµός των παραµέτρων της κρουστικής σύνθετης αντίστασης

Σχήµα 3.1: Προσδιορισµός των παραµέτρων της κρουστικής σύνθετης αντίστασης Κεφάλαιο 3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αυτό που ακούγεται συχνότερα στα ερευνητικά εργαστήρια δεν είναι το "Εύρηκα" αλλά το "Τι περίεργο πράγµα είναι αυτό;". Arthur C. Clarke 3.1 Κρουστική σύνθετη αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εφοδιασµένος µε τις πέντε αισθήσεις του ο άνθρωπος εξερευνά το σύµπαν που τον περιβάλλει και ονοµάζει αυτή την περιπέτεια επιστήµη. Edwin P.

Εφοδιασµένος µε τις πέντε αισθήσεις του ο άνθρωπος εξερευνά το σύµπαν που τον περιβάλλει και ονοµάζει αυτή την περιπέτεια επιστήµη. Edwin P. Κεφάλαιο 2 ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Εφοδιασµένος µε τις πέντε αισθήσεις του ο άνθρωπος εξερευνά το σύµπαν που τον περιβάλλει και ονοµάζει αυτή την περιπέτεια επιστήµη. Edwin P. Hubble 2.1 Σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]:

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]: Παράρτηµα 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Π2.1 Γεννήτρια ASEA-HAEFELY Η κρουστική γεννήτρια που χρησιµοποιήθηκε για την πραγµατοποίηση των µετρήσεων στο εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Χ. A. Χαραλάμπους Αναπληρωτής Καθηγητής Ιούνιος 2017 Παρουσίαση Εργαστηρίου & Λογισμικών Εργαλείων

Χ. A. Χαραλάμπους Αναπληρωτής Καθηγητής Ιούνιος 2017 Παρουσίαση Εργαστηρίου & Λογισμικών Εργαλείων www.psm.ucy.ac.cy Χ. A. Χαραλάμπους Αναπληρωτής Καθηγητής Ιούνιος 2017 Παρουσίαση Εργαστηρίου & Λογισμικών Εργαλείων 1 Power System Modelling (PSM) Laboratory EST: 2014 (www.psm.ucy.ac.cy) Κύριοι Ερευνητικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΟΣ ΑΘΗΝΑ 2003 ΑΘΗΝΑ 27 & 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003

ΣΥΝΟ ΟΣ ΑΘΗΝΑ 2003 ΑΘΗΝΑ 27 & 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ GREEK NATIONAL COMMITTEE ΣΥΝΟ ΟΣ ΑΘΗΝΑ 2003 ΑΘΗΝΑ 27 & 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΠΕ ΙΑΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Μ. Α. Ζήνωνος Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Απόκριση κυκλώµατος RC σε βηµατική και αρµονική διέγερση

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Απόκριση κυκλώµατος RC σε βηµατική και αρµονική διέγερση Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων και Συστηµάτων 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Απόκριση κυκλώµατος σε βηµατική και αρµονική διέγερση Μέρος Α : Απόκριση στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2010 133 ΚΥΚΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Μαρκαντωνάκη Γ. Χαριτωμένη Επιβλέποντες: Ιωαννης Αθ. Σταθοπουλος, Φανη Η. Ασημακοπουλου, Υποψήφια Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Καθ. Η. Ν. Γλύτσης, Tηλ.: 210-7722479 - e-mil:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Α.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ Ο μετασχηματιστής είναι μια ηλεκτρική διάταξη που μετατρέπει εναλλασσόμενη ηλεκτρική ενέργεια ενός επιπέδου τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλασσόµενη τάση Χωρίς φορτίο. Πίνακας Π3.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά της λυόµενης κρουστικής γεννήτριας

Εναλλασσόµενη τάση Χωρίς φορτίο. Πίνακας Π3.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά της λυόµενης κρουστικής γεννήτριας Παράρτηµα 3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Π3.1 Λυόµενη κρουστική γεννήτρια H λυόµενη κρουστική γεννήτρια της Messwandler-Bau GmbH Bamberg µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε κατάλληλη επιλογή των

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Όργανα εργαστηρίου, πηγές συνεχούς τάσης και μετρήσεις

Άσκηση 1. Όργανα εργαστηρίου, πηγές συνεχούς τάσης και μετρήσεις ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι (ΕΡ) Άσκηση 1 Όργανα εργαστηρίου, πηγές συνεχούς τάσης και μετρήσεις Στόχος Η άσκηση είναι εισαγωγική και προσφέρει γνωριμία και εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

2. Ο νόμος του Ohm. Σύμφωνα με το νόμο του Ohm, η τάση V στα άκρα ενός αγωγού με αντίσταση R που τον διαρρέει ρεύμα I δίνεται από τη σχέση: I R R I

2. Ο νόμος του Ohm. Σύμφωνα με το νόμο του Ohm, η τάση V στα άκρα ενός αγωγού με αντίσταση R που τον διαρρέει ρεύμα I δίνεται από τη σχέση: I R R I 2. Ο νόμος του Ohm 1. ΘΕΩΡΙΑ Σύμφωνα με το νόμο του Ohm, η τάση στα άκρα ενός αγωγού με αντίσταση R που τον διαρρέει ρεύμα δίνεται από τη σχέση: R Ισοδύναμα ο νόμος του Ohm μπορεί να διατυπωθεί και ως:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Σπουδαστή Σταμούλια Π. Γεώργιου Α.Μ. 27731 Επιβλέπων: Δρ. Ψωμόπουλος Σ. Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 - ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 157 73 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην κυκλωματική προσέγγιση. του ιονισμού του εδάφους ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συμβολή στην κυκλωματική προσέγγιση. του ιονισμού του εδάφους ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Συμβολή στην κυκλωματική προσέγγιση του ιονισμού του εδάφους ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Το ενημερωτικό αυτό έντυπο έχει ετοιμαστεί από το εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΣΧΕ ΙΑΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ GREEK NATIONAL COMMITTEE 5 ΣΧΕ ΙΑΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Ι.Φ. Γκόνος 1 Β.Θ. Κονταργύρη

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μαρία Σαμαράκου Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Διονύσης Κανδρής Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Φ. Γκόνος

Δρ. Ιωάννης Φ. Γκόνος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Προδιαγραφές οργάνων ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το ΕΝ 61557 Όργανα μέτρησης αντίστασης γείωσης Δρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στο Βασικό Εξοπλισµό Μετρήσεως Σηµάτων Σκοποί: 1. Η εξοικείωση µε τη βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Θεωρητικό Μέρος MM205 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εργαστήριο 1 ο Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών Μετρήσεις στο συνεχές ρεύμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ του Ιωάννη Φ. Γκόνου Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ε.Μ. Πολυτεχνείου Διδάκτορα Μηχανικού Ε.Μ. Πολυτεχνείου Αθήνα, Αύγουστος 2010 1/53 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3 Γέφυρα Wheatstone

ΑΣΚΗΣΗ 3 Γέφυρα Wheatstone ΑΣΚΗΣΗ 3 Γέφυρα Wheatstone Απαραίτητα όργανα και υλικά 3. Απαραίτητα όργανα και υλικά. Κιβώτιο ωμικών αντιστάσεων π.χ. 0,Ω έως Ω.. Μεταβλητή ωμική αντίσταση σε μορφή μεταλλικής χορδής που φέρει κινητή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας ΔΙΟΔΟΣ Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές όπως οι τηλεοράσεις, τα στερεοφωνικά συγκροτήματα και οι υπολογιστές χρειάζονται τάση dc για να λειτουργήσουν σωστά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στις Μετρήσεις Σηµάτων Λευκωσία, 2013 Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στις Μετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Πανεπιστημιακές παραδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. 1.1 Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. 1.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Η γνώση είναι δύο ειδών: είτε ξέρουµε το αντικείµενο, είτε ξέρουµε που να βρούµε πληροφορίες γι' αυτό. Samuel Jonson 1.1 Εισαγωγή Τα προηγούµενα χρόνια έχει γίνει µια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΔΟΣ (Μάθημα 4 ο 5 ο 6 ο 7 ο ) 1/12 4 o εργαστήριο Ιδανική δίοδος n Συμβολισμός της διόδου n 2/12 4 o εργαστήριο Στατική χαρακτηριστική διόδου Άνοδος (+) Κάθοδος () Αν στην ιδανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η επαφή και εξοικείωση του μαθητή με βασικά όργανα του ηλεκτρισμού και μετρήσεις. Η ικανότητα συναρμολόγησης απλών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ T... ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα ης ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ T.E.I. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα 3 ης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και υλοποίηση ταλαντωτή τύπου Colpitts

Ανάλυση και υλοποίηση ταλαντωτή τύπου Colpitts Εργασία στο μάθημα «Εργαστήριο Αναλογικών VLSI» Ανάλυση και υλοποίηση ταλαντωτή τύπου Colpitts Ομάδα Γεωργιάδης Κωνσταντίνος konsgeorg@inf.uth.gr Σκετόπουλος Νικόλαος sketopou@inf.uth.gr ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Περίληψη Φ.Η. Ασημακοπούλου, Ι.Φ. Γκόνος και Ι.Α. Σταθόπουλος Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα «Ευέλικτα Συστήµατα Μεταφοράς» του 7 ου εξαµήνου

Ασκήσεις στο µάθηµα «Ευέλικτα Συστήµατα Μεταφοράς» του 7 ου εξαµήνου EΘΝΙΚΟ MΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Αναπλ. Καθηγητής Γ. Κορρές Άσκηση 1 Ασκήσεις στο µάθηµα «Ευέλικτα Συστήµατα Μεταφοράς» του 7

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύμα ampere

ηλεκτρικό ρεύμα ampere Ηλεκτρικό ρεύμα Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ο ρυθμός με τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από μια περιοχή του χώρου. Η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος στο σύστημα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο τελεστικός ενισχυτής είναι ένα προκατασκευασμένο κύκλωμα μικρών διαστάσεων που συμπεριφέρεται ως ενισχυτής τάσης, και έχει πολύ μεγάλο κέρδος, πολλές φορές της τάξης του 10 4 και 10 6. Ο τελεστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 4.1 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ Η σύνθεση δύο καθέτων ταλαντώσεων, x x0 t, y y0 ( t ) του ίδιου πλάτους της ίδιας συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Η γεννήτρια συχνοτήτων Η γεννήτρια συχνοτήτων που θα χρησιμοποιήσετε είναι το μοντέλο TG315 της εταιρίας TTi. Αυτή η γεννήτρια παρέχει μια εναλλασσόμενη τάση (AC) εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

Να σχεδιαστεί ένας ενισχυτής κοινού εκπομπού (σχ.1) με τα εξής χαρακτηριστικά: R 2.3 k,

Να σχεδιαστεί ένας ενισχυτής κοινού εκπομπού (σχ.1) με τα εξής χαρακτηριστικά: R 2.3 k, Να σχεδιαστεί ένας ενισχυτής κοινού εκπομπού (σχ) με τα εξής χαρακτηριστικά: 3 k, 50, k, S k και V 5 α) Nα υπολογιστούν οι τιμές των αντιστάσεων β) Να επιλεγούν οι χωρητικότητες C, CC έτσι ώστε ο ενισχυτής

Διαβάστε περισσότερα

1)Σε ένα πυκνωτή, η σχέση μεταξύ φορτίου Q και τάσης V μεταξύ των οπλισμών του, απεικονίζεται στο διάγραμμα.

1)Σε ένα πυκνωτή, η σχέση μεταξύ φορτίου Q και τάσης V μεταξύ των οπλισμών του, απεικονίζεται στο διάγραμμα. 1)Σε ένα πυκνωτή, η σχέση μεταξύ φορτίου Q και τάσης V μεταξύ των οπλισμών του, απεικονίζεται στο διάγραμμα. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι: α. 5 F, β. 1 / 5 μf, γ. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η μελέτη αφορά την προστασία του πάρκου όσον αφορά το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η μελέτη αφορά την προστασία του πάρκου όσον αφορά το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΠ). Η μελέτη αφορά την προστασία του πάρκου όσον αφορά το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας Παράλληλα με την εξωτερική κεραυνική κάλυψη, επιβάλλεται, βάσει του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙIΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Λαμπρίδης Δημήτρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή μελετάται η συμπεριφορά ενός κυκλώματος RLC σε σειρά κατά την εφαρμογή εναλλασσόμενου ρεύματος. Συγκεκριμένα μελετάται η μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Σχεδίαση Κυκλωμάτων RF

Εισαγωγή στη Σχεδίαση Κυκλωμάτων RF Εισαγωγή στη Σχεδίαση Κυκλωμάτων RF Χάρτης Smith & παράμετροι s Σωτήριος Ματακιάς, -3, Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών S Κυκλωμάτων, Κεφάλαιο 5 /4 Παράμετροι, Y, h Θεωρούμε το τετράπολο: mpedance parameters:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/9.7.2012, MIS: 380164, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ ΕΞΑΜΕΝΗΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Τα βασικά µέρη της εργαστηριακής διάταξης είναι κατασκευασµένα από την εταιρεία LUCAS-NULLE.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΕΡΑΥΝΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΕΡΑΥΝΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαμόρφωση Ηλεκτρικού Μέρους και Συστήματος Ελέγχου Διατάξεως Ηλεκτροπαραγωγής με Πλωτήρα από ΘαλάσσιοΚυματισμό»

«Διαμόρφωση Ηλεκτρικού Μέρους και Συστήματος Ελέγχου Διατάξεως Ηλεκτροπαραγωγής με Πλωτήρα από ΘαλάσσιοΚυματισμό» «Διαμόρφωση Ηλεκτρικού Μέρους και Συστήματος Ελέγχου Διατάξεως Ηλεκτροπαραγωγής με Πλωτήρα από ΘαλάσσιοΚυματισμό» Αντώνιος Γ. Κλαδάς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ Άσκηση 1 Σύστημα φόρτισης αυτοκινήτου Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PUSH-PULL

8. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PUSH-PULL ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΙ ΣΤΟΧΟΙ Ημερομηνία:.... /.... /...... Τμήμα:.... Ομάδα: 8. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ USH-ULL η κατανόηση της αρχής λειτουργίας ενός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 9 Μέτρηση και Διόρθωση Συντελεστή Ισχύος (Power Factor) Λευκωσία, 2015 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 13: Ισχύς σε κυκλώματα ημιτονοειδούς διέγερσης Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 9789609371100 κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Γιώργος Σούλτης 167

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Γιώργος Σούλτης 167 Προσομοίωση πραγματικών συστημάτων στο MATLAB Είδαμε μέχρι τώρα πως μπορούμε να υπολογίσουμε την συνάρτηση μεταφοράς σε πραγματικά συστήματα. Ο υπολογισμός της συνάρτησης μεταφοράς στη ουσία είναι η «γραμμικοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νόμος της επαγωγής, είναι ο σημαντικότερος νόμος του ηλεκτρομαγνητισμού. Γι αυτόν ισχύουν οι εξής ισοδύναμες διατυπώσεις:

Ο νόμος της επαγωγής, είναι ο σημαντικότερος νόμος του ηλεκτρομαγνητισμού. Γι αυτόν ισχύουν οι εξής ισοδύναμες διατυπώσεις: Άσκηση Η17 Νόμος της επαγωγής Νόμος της επαγωγής ή Δεύτερη εξίσωση MAXWELL Ο νόμος της επαγωγής, είναι ο σημαντικότερος νόμος του ηλεκτρομαγνητισμού. Γι αυτόν ισχύουν οι εξής ισοδύναμες διατυπώσεις: d

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ PLC SIMATIC S7-300

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ PLC SIMATIC S7-300 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ PLC SIATIC S7-300 5. Σκοπός του προσομοιωτή. Χωρίς τον προσομοιωτή ο έλεγχος της ορθότητας ενός προγράμματος μπορεί να γίνει μόνο offline με τη χρήση του λογισμικού STEP 7 της Siemens

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ Α.Μ.: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ. Αναφορά Πρακτικής Εργασίας: Μετατροπέας Κώδικα BCD Σε Κώδικα GRAY

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ Α.Μ.: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ. Αναφορά Πρακτικής Εργασίας: Μετατροπέας Κώδικα BCD Σε Κώδικα GRAY ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Αναφορά Πρακτικής Εργασίας: Μετατροπέας Κώδικα BCD Σε Κώδικα GRAY ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ Α.Μ.: 2025201100037 Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6. Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς

ΑΣΚΗΣΗ 6. Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς ΑΣΚΗΣΗ 6 Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς Σκοπός : Να μελετήσουμε το φαινόμενο του συντονισμού σε ένα κύκλωμα που περιλαμβάνει αντιστάτη (R), πηνίο (L) και πυκνωτή (C) συνδεδεμένα σε σειρά (κύκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 2 Ροή ισχύος και ρύθμιση τάσης σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 4: Ικανότητα μεταφοράς ισχύος γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΗΕ I ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 9 Ανάλυση και σχεδιασμός εναλλασσόμενων κυκλωμάτων Εξάσκηση στην Κασσιτεροκόλληση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Μάθημα Tαχέα Η/Μ Μεταβατικά Φαινόμενα. 7η ενότητα : Γειώσεις 1

Μεταπτυχιακό Μάθημα Tαχέα Η/Μ Μεταβατικά Φαινόμενα. 7η ενότητα : Γειώσεις 1 Μεταπτυχιακό Μάθημα Tαχέα Η/Μ Μεταβατικά Φαινόμενα 7η ενότητα : Γειώσεις 1 Γειώσεις 7. Γειώσεις Ορισμοί εννοιών- Κατηγοριοποίηση - γείωση προστασίας - γείωση λειτουργίας Ηλεκτρόδια γείωσης Μαθηματικά μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC Ημερομηνία:. ΤΜΗΜΑ:.. ΟΜΑΔΑ:. Ονομ/νυμο: Α.Μ. Συνεργάτες Ονομ/νυμο: Α.Μ. Ονομ/νυμο: Α.Μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (καθένας με δικά του λόγια, σε όλες τις γραμμές) ΒΑΘΜΟΣ#1: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ένα σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται από τον πομπό, το δίαυλο (κανάλι) μετάδοσης και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ανάλυση Κυκλωμάτων Εργαστηριακές Ασκήσεις Εργαστήριο 8 Τελεστικός Ενισχυτής Φ. Πλέσσας Βόλος 2015 Σκοπός Σκοπός του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 8 Εξάρτηση της αντίστασης αγωγού από τη θερμοκρασία.

Εργαστηριακή Άσκηση 8 Εξάρτηση της αντίστασης αγωγού από τη θερμοκρασία. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Όνομα : Κάραλης Νικόλας Α/Μ: 9144 Εργαστηριακή Άσκηση 8 Εξάρτηση της αντίστασης αγωγού από τη θερμοκρασία. Συνεργάτες: Ιντζέογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ [1] ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ Ο παλμογράφος είναι το βασικό εργαστηριακό όργανο για την μέτρηση χαρακτηριστικών ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής (με τη βοήθεια του Multilog)

Μελέτη χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής (με τη βοήθεια του Multilog) Μελέτη χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής (με τη βοήθεια του Multilog) Επισήμανση Προκειμένου να γίνει εφαρμογή του λογισμικού DB-Lab στον καταγραφέα δεδομένων Multilog μέσω των αισθητήρων τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 5 Γραμμικότητα (Linearity), Αναλογικότητα (Proportionality), και Επαλληλία (Superposition)

Διαβάστε περισσότερα

11 η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2013

11 η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2013 11 η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2013 ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Σάββατο 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΚΦΕ ΑΧΑΪΑΣ (ΑΙΓΙΟΥ) (Διάρκεια εξέτασης 60 min) Μαθητές: Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εργασία 1 η : Χρήση του λογισμικού ΕΜΤΡ/ΑΤΡ για την προσομοίωση μεταβατικών φαινομένων σε εναέριες ΓΜ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εργασία 1 η : Χρήση του λογισμικού ΕΜΤΡ/ΑΤΡ για την προσομοίωση μεταβατικών φαινομένων σε εναέριες ΓΜ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις: Εξαναγκασμένη Ηλεκτρική Ταλάντωση

Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις: Εξαναγκασμένη Ηλεκτρική Ταλάντωση Σκοπός της άσκησης Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις: Εξαναγκασμένη Ηλεκτρική Ταλάντωση Να παρατηρήσουν οι μαθητές στην πράξη το φαινόμενο του συντονισμού στην εξαναγκασμένη ηλεκτρική ταλάντωση Να αντιληφθούν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας του κινητήρα συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Παλμογράφου

Χρήση του Παλμογράφου Κορδάς Γεώργιος Φυσικός MSc. ΕΚΦΕ Ρόδου Ιανουάριος 2011 Ο παλμογράφος είναι ένας απεικονιστής τάσης με την πάροδο του χρόνου. Είναι βολτόμετρο που δεν καταγράφει τις τιμές, αλλά απεικονίζει στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Το διπολικό τρανζίστορ

Το διπολικό τρανζίστορ 2 4 η ΕΝΟΤΗΤΑ Το διπολικό τρανζίστορ 11 ο 12 ο 13 ο 14 ο Εργαστήριο ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 Άσκηση 11 η. 11.1 Στατικές χαρακτηριστικές κοινού εκπομπού του διπολικού τρανζίστορ. Στόχος: Μελέτη και χάραξη των χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ANTIKEIMENO: Άσκηση 9 Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού Υπολογισμός μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 2 η

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 2 η Τίτλος Άσκησης: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ και ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ «Λειτουργία Γεννήτριας Συνεχούς Ρεύματος Ξένης διέγερσης και σχεδίαση της χαρακτηριστικής φορτίου» «Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Λ. ΜΠΙΣΔΟΥΝΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/01/2015

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Λ. ΜΠΙΣΔΟΥΝΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/01/2015 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8//5 ΘΕΜΑ ο (.5 μονάδες) Η έξοδος του αισθητήρα του παρακάτω σχήματος είναι γραμμικό σήμα τάσης, το οποίο εφαρμόζεται για χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ανάλυση Κυκλωμάτων Εργαστηριακές Ασκήσεις Εργαστήριο 5 Κυκλώματα RC (φόρτιση/εκφόρτιση πυκνωτή, σύνθετη αντίσταση) Φ. Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

2. Ηλεκτρικό ρεύμα. Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα, όπου η ηλεκτρική πηγή έχει στους πόλους της τάση V=40V.

2. Ηλεκτρικό ρεύμα. Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα, όπου η ηλεκτρική πηγή έχει στους πόλους της τάση V=40V. 2.. 2.1.Κανόνες Kirchhoff Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα, όπου η ηλεκτρική πηγή έχει στους πόλους της τάση =40. Η ένδειξη του αμπερομέτρου Α 1 είναι 5 Α, ενώ του Α 3 =2 Α. Εξάλλου η τάση στα άκρα του λαμπτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Όπως θα δούμε και παρακάτω το φίλτρο είναι ένα σύστημα του οποίου η απόκριση συχνότητας παίρνει σημαντικές τιμές μόνο για συγκεκριμένες ζώνες του άξονα συχνοτήτων, δηλαδή «κόβουν» κάποιες ανεπιθύμητες

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις και η χρονική εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή

1. Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις και η χρονική εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή Εισαγωγικές ασκήσεις στις ηλεκτρικές ταλαντώσεις 1. Ιδανικό κύκλωμα L εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις και η χρονική εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή δίνεται από τη σχέση q = 10 6 συν(10 ) (S.I.). Ο συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Ένας πυκνωτής με μία αντίσταση σε σειρά αποτελούν ένα RC κύκλωμα. Τα RC κυκλώματα χαρακτηρίζονται για την απόκρισή τους ως προς τη συχνότητα και ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Προτεινόμενο Θέμα: [1] Ανάλυση της μόνιμης και της μεταβατικής κατάστασης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με το λογισμικό PSAT Για

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύµα ampere

ηλεκτρικό ρεύµα ampere Ηλεκτρικό ρεύµα Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι ο ρυθµός µε τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από µια περιοχή του χώρου. Η µονάδα µέτρησης του ηλεκτρικού ρεύµατος στο σύστηµα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα