Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2015"

Transcript

1 Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement Αύγουστος 2016 Οικονομικές Μελέτες 87

2 Σύνοψη Βασικών Σημείων Κατά την διάρκεια του 2015, ο κλάδος ασφάλισης «13. Γενικής αστικής ευθύνης» εκτιμάται ότι συγκέντρωσε παραγωγή από πρωτασφαλίσεις 78,6 εκατ., αυξημένη σε σχέση με το 2014 κατά 2,5%. Αντιθέτως, η παραγωγή των ασφαλίσεων κατά Ζημιών μειώθηκε κατά 7,8% ενώ η συνολική παραγωγή (Ζωής και Ζημιών) μειώθηκε κατά 6,1%. Από την έρευνα της ΕΑΕΕ στον κλάδο ασφάλισης της Γενικής αστικής ευθύνης ανάμεσα στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέλη της, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια σε ισχύ βρέθηκε ότι είναι κατανεμημένα ως εξής: Κατανομή ασφαλιστηρίων συμβολαίων ,3% 48,4% 34,8% 13,5% Σύνολο Γενικής αστικής ευθύνης Σύνολο Εργοδοτικής ευθύνης Επαγγελματική αστική ευθύνη Λοιπές καλύψεις Σημείωση: Στις λοιπές καλύψεις αθροίζονται η Ευθύνη προϊόντος, Στελεχών Διοίκησης, Κλινικές δοκιμές, IT-Cyber και Περιβαλλοντική. Ειδικότερα για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν την επαγγελματική αστική ευθύνη, αυτά αφορούν κυρίως ιατρούς (56,6%) και διαμεσολαβητές (27,3%). Η συχνότητα ζημιών του κλάδου της Γενικής αστικής ευθύνης συνολικά εκτιμάται στο 4,7% για το 2015 (2014: 6,5%), η μέση ζημία του ίδιου έτους στα (2014: ) ενώ το μέσο κόστος κάλυψης του κινδύνου έφθασε στα 340 (2014: 475 ). Ως προς την επαγγελματική αστική ευθύνη, η συχνότητα ζημιών εκτιμάται στο 1,0% (2014: 1,3%) για τους ιατρούς και στο 0,1% (2014: 0,2%) για τους διαμεσολαβητές ενώ οι αντίστοιχες μέσες ζημίες εκτιμώνται στα 29,5 χιλιάδες (2014: 30,9 χιλιάδες ) και 84,4 χιλιάδες (2014: 41,7 χιλιάδες ). Ε Α Ε Ε Σελίδα 2

3 Περιεχόμενα Σύνοψη Βασικών Σημείων... 2 Περιεχόμενα... 3 Κατάλογος Γραφημάτων... 4 Κατάλογος Πινάκων... 4 Εισαγωγή Η ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης Τα αποτελέσματα της έρευνας Ανάλυση συνολικών αποτελεσμάτων Ανάλυση καλύψεων επαγγελματικής αστικής ευθύνης Υπολογισμός ασφαλιστικών δεικτών κλάδου Μελέτη συνολικών αποτελεσμάτων Μελέτη καλύψεων επαγγελματικής αστικής ευθύνης Κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων ανά κανάλι πωλήσεων Ανάλυση συνολικών αποτελεσμάτων Ανάλυση καλύψεων επαγγελματικής αστικής ευθύνης Παραρτήματα Παράρτημα 1: Κατάλογος συμμετεχόντων List of participants Appendix 2: Executive Summary Ε Α Ε Ε Σελίδα 3

4 Κατάλογος Γραφημάτων Γράφημα 1: Εξέλιξη συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις... 6 Γράφημα 2: Εξέλιξη παραγωγής ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις κλάδου Γενικής αστικής ευθύνης... 7 Γράφημα 3: Μηνιαία παραγωγή κλάδου Γενικής αστικής ευθύνης... 7 Γράφημα 4: Πλήθος επιχειρήσεων που ασκούν τον κλάδο της Γενικής αστικής ευθύνης... 8 Γράφημα 5: Κατανομή πλήθους συμβολαίων Γράφημα 6: Κατανομή πλήθους δηλωθεισών ζημιών Γράφημα 7: Κατανομή ποσών πληρωθεισών ζημιών Γράφημα 8: Κατανομή αποθέματος εκκρεμών ζημιών Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1: Σύνολο έρευνας αστικής ευθύνης... 9 Πίνακας 2: Ανάλυση καλύψεων αστικής ευθύνης Γενική αστική ευθύνη Πίνακας 3: Ανάλυση καλύψεων Εργοδοτική ευθύνη Πίνακας 4: Αποτελέσματα λοιπών καλύψεων: Προϊόντος, Επαγγελματική, Ευθύνη στελεχών διοίκησης, Κλινικές δοκιμές, Περιβαλλοντική Πίνακας 5: Ανάλυση καλύψεων επαγγελματικής αστικής ευθύνης Πίνακας 6: Σύνολο κλάδου αστικής ευθύνης Πίνακας 7: Ανάλυση καλύψεων αστικής ευθύνης Γενική αστική ευθύνη Πίνακας 8: Ανάλυση καλύψεων Εργοδοτική ευθύνη Πίνακας 9: Αποτελέσματα λοιπών καλύψεων: Προϊόντος, Επαγγελματική, Ευθύνη στελεχών διοίκησης, Κλινικές δοκιμές, Περιβαλλοντική Πίνακας 10: Μελέτη καλύψεων επαγγελματικής αστικής ευθύνης Πίνακας 11: Κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων ανά κανάλι πωλήσεων Πίνακας 12: Κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων επαγγελματικών ευθυνών ανά κανάλι πωλήσεων Πίνακας 13: Κατάλογος συμμετεχόντων (List of participants) Ε Α Ε Ε Σελίδα 4

5 Εισαγωγή Η Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) συνεχίζει την ετήσια έρευνά της με χρήση ερωτηματολογίου συλλογής στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τον κλάδο ασφάλισης Γενικής αστικής ευθύνης και δημοσιεύει τα αποτελέσματά της για το έτος Στόχος της έρευνας ήταν να προσδιορίσει στατιστικά το ύψος του κινδύνου που είχαν αναλάβει οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη, επί συγκεκριμένων καλύψεων του κλάδου, μέσω του υπολογισμού της τεχνικής βάσης της ασφάλισης (μέση συχνότητα επελεύσεως κινδύνων, μέση ζημία έτους, μέσο κόστος κάλυψης του κινδύνου κατά το παρελθόν) για το σύνολο των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Είναι η δεύτερη χρονιά που πραγματοποιείται η έρευνα με το αναθεωρημένο ερωτηματολόγιο. Η δομή της έκδοσης είναι ως εξής: στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται η γενική εικόνα του κλάδου της Γενικής Αστικής Ευθύνης το 2015, στην δεύτερη ενότητα καταγράφονται συγκεντρωτικά τα απόλυτα μεγέθη της έρευνας και στην τρίτη ενότητα μελετώνται οι δείκτες που προκύπτουν από αυτά. Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας επί της κατανομής της παραγωγής στα κανάλια πωλήσεων του κλάδου της Γενικής Αστικής Ευθύνης. Στην παρούσα έρευνα της ΕΑΕΕ ανταποκρίθηκαν συνολικά 27 ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέλη 2, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκέντρωσαν αθροιστικά το 98,4% της παραγωγής από πρωτασφαλίσεις (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα πλέον δικαιωμάτων συμβολαίων) το έτος 2015 στον κλάδο της Γενικής Αστικής Ευθύνης. Τα συγκεντρωτικά στατιστικά αποτελέσματα της παρούσας μελέτης (τα οποία δεν επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας των συγκεκριμένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή των ασφαλιζομένων σε αυτές) τέθηκαν υπό την επιμέλεια της Ομάδας εργασίας Στατιστικών στοιχείων, υπόψη της αρμόδιας επιτροπής Γενικής Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της Ε.Α.Ε.Ε. και δεν έχουν κανένα δεσμευτικό χαρακτήρα. 1 Οι έρευνες στον κλάδο της Γενικής Αστικής Ευθύνης είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ: 2 Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα ονομάζονται στο 1 ο παράρτημα. Ε Α Ε Ε Σελίδα 5

6 Δισεκατομμύρια Η ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 1. Η ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης Η συνολική παραγωγή από πρωτασφαλίσεις (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στην Ελλάδα έφθασε τα 3,7 δισ. το 2015, μειωμένη κατά 6,1% σε σχέση με το Στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, η αντίστοιχη παραγωγή έφθασε τα 1,9 δισ. το 2015 (μειωμένη κατά 7,8% σε σχέση με το 2014). Τέλος, η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου της Γενικής αστικής ευθύνης έφθασε τα 78,6 εκατ. το 2015 καταγράφοντας αύξηση (+2,5%) σε σχέση με το Όπως φαίνεται στα γραφήματα 2 και 3 που ακολουθούν, από το 2011 κι έπειτα, η παραγωγή του κλάδου της Γενικής αστικής ευθύνης ακολουθεί μία σχετικά σταθερή πορεία, με οριακές διακυμάνσεις τόσο από έτος σε έτος, όσο και εντός του έτους. Ο συγκεκριμένος κλάδος αποτέλεσε το 4,1% της παραγωγής των ασφαλίσεων κατά Ζημιών το Συνολικά, 33 (2014: 34) ασφαλιστικές επιχειρήσεις άσκησαν τον συγκεκριμένο κλάδο. Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζεται η εξέλιξη των προαναφερθέντων μεγεθών κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών. Γράφημα 1: Εξέλιξη συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις ,0 4,4 4,0 4,0 3, ,8 2,5 2,3 2,1 1, Συνολική παραγωγή ασφαλίστρων Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 3 Αναλυτική καταγραφή της διαχρονικής εξέλιξης της παραγωγής ασφαλίστρων μπορεί να αναζητηθεί μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ (www.eaee.gr), στον σύνδεσμο: Ε Α Ε Ε Σελίδα 6

7 Εκατομμύρια Εκατομμύρια Η ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης Γράφημα 2: Εξέλιξη παραγωγής ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις κλάδου Γενικής αστικής ευθύνης 79,0 78,5 78,6 78,0 77,5 77,0 76,5 76,5 76,5 76,3 76,6 76,0 75,5 75, Γράφημα 3: Μηνιαία παραγωγή κλάδου Γενικής αστικής ευθύνης Ε Α Ε Ε Σελίδα 7

8 Η ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης Γράφημα 4: Πλήθος επιχειρήσεων που ασκούν τον κλάδο της Γενικής αστικής ευθύνης Ε Α Ε Ε Σελίδα 8

9 Τα αποτελέσματα της έρευνας 2. Τα αποτελέσματα της έρευνας 2.1 Ανάλυση συνολικών αποτελεσμάτων Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η ΕΑΕΕ για τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης καταγράφονται στον πίνακα 1 που ακολουθεί. Συνολικά, δηλώθηκαν περίπου 106 χιλιάδες συμβόλαια σε ισχύ εντός του 2015 σύμφωνα με τις απαντήσεις 27 ασφαλιστικών επιχειρήσεων μελών, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκέντρωσαν αθροιστικά το 98,4% της παραγωγής από πρωτασφαλίσεις (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα πλέον δικαιωμάτων συμβολαίων επί απαντήσεων ) το έτος 2015 στον κλάδο της Γενικής Αστικής Ευθύνης (2014: 88 χιλιάδες συμβόλαια σε ισχύ επί απαντήσεων 22 ασφαλιστικών επιχειρήσεων μελών, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκέντρωσαν αθροιστικά το 96,4% της παραγωγής). Για τα παραπάνω συμβόλαια δηλώθηκαν 4,9 χιλιάδες ζημιές (2014: 5,7 χιλιάδες ζημιές), πληρώθηκαν 1,6 εκατ. (2014: 3,8 εκατ. ) και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 34,5 εκατ. (2014: 38 εκατ. ). Πίνακας 1: Σύνολο έρευνας αστικής ευθύνης Πλήθος συμβολαίων Πλήθος δηλωθεισών Ποσά πληρωθεισών Απόθεμα εκκρεμών σε ισχύ ζημιών ζημιών ( ) ζημιών ( ) Οι καλύψεις της αστικής ευθύνης χωρίζονται σε Γενική (κατασκευαστών, ξενοδόχων, βιομηχανικών κινδύνων και λοιπών καλύψεων) όπως καταγράφονται στον πίνακα 2, Εργοδοτική (αναλυόμενη σε κατασκευαστών, ξενοδόχων, βιομηχανικών κινδύνων και λοιπών καλύψεων) όπως καταγράφονται στον πίνακα 3, και Λοιπές καλύψεις (που περιλαμβάνουν Ευθύνη προϊόντος, Επαγγελματική, Στελεχών Διοίκησης, Κλινικές δοκιμές, IT-Cyber και Περιβαλλοντική) στον πίνακα 4. Ειδικότερα, η ανάλυση των καλύψεων της Επαγγελματικής ευθύνης καταγράφεται στον πίνακα 5. Ε Α Ε Ε Σελίδα 9

10 Τα αποτελέσματα της έρευνας Γράφημα 5: Κατανομή πλήθους συμβολαίων 3,3% 34,8% 13,5% 48,4% Σύνολο Γενικής αστικής ευθύνης Σύνολο Εργοδοτικής ευθύνης Επαγγελματική αστική ευθύνη Λοιπές καλύψεις Σημείωση: Στις λοιπές καλύψεις αθροίζονται η Ευθύνη προϊόντος, Στελεχών Διοίκησης, Κλινικές δοκιμές, IT-Cyber και Περιβαλλοντική. Γράφημα 6: Κατανομή πλήθους δηλωθεισών ζημιών 4,2% 5,3% 14,0% Σύνολο Γενικής αστικής ευθύνης Σύνολο Εργοδοτικής ευθύνης 76,5% Επαγγελματική αστική ευθύνη Λοιπές καλύψεις Σημείωση: Στις λοιπές καλύψεις αθροίζονται η Ευθύνη προϊόντος, Στελεχών Διοίκησης, Κλινικές δοκιμές, IT-Cyber και Περιβαλλοντική. Ε Α Ε Ε Σελίδα 10

11 Τα αποτελέσματα της έρευνας Γράφημα 7: Κατανομή ποσών πληρωθεισών ζημιών 7,3% 3,0% 14,4% 75,3% Σύνολο Γενικής αστικής ευθύνης Σύνολο Εργοδοτικής ευθύνης Επαγγελματική αστική ευθύνη Λοιπές καλύψεις Σημείωση: Στις λοιπές καλύψεις αθροίζονται η Ευθύνη προϊόντος, Στελεχών Διοίκησης, Κλινικές δοκιμές, IT-Cyber και Περιβαλλοντική. Γράφημα 8: Κατανομή αποθέματος εκκρεμών ζημιών 21,0% Σύνολο Γενικής αστικής ευθύνης Σύνολο Εργοδοτικής ευθύνης 23,8% 50,8% Επαγγελματική αστική ευθύνη Λοιπές καλύψεις 4,4% Σημείωση: Στις λοιπές καλύψεις αθροίζονται η Ευθύνη προϊόντος, Στελεχών Διοίκησης, Κλινικές δοκιμές, IT-Cyber και Περιβαλλοντική. Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της έρευνας και η αντίστοιχη ποσοστιαία κατανομή ως προς τις ζημιές των καλύψεων της Γενικής αστικής ευθύνης. Ε Α Ε Ε Σελίδα 11

12 Τα αποτελέσματα της έρευνας Πίνακας 2: Ανάλυση καλύψεων αστικής ευθύνης Γενική αστική ευθύνη 2015 Κατασκευαστών Ξενοδόχων Βιομηχανικοί κίνδυνοι Λοιπές καλύψεις Σύνολο Γενικής αστικής ευθύνης Πλήθος συμβολαίων σε ισχύ Πλήθος δηλωθεισών ζημιών Ποσά πληρωθεισών ζημιών ( ) Απόθεμα εκκρεμών ζημιών ( ) Ποσοστιαία κατανομή 2015 Πλήθος συμβολαίων σε ισχύ 5,6% 21,1% 2,3% 71,1% 100% Πλήθος δηλωθεισών ζημιών 6,6% 44,4% 5,6% 43,4% 100% Ποσά πληρωθεισών ζημιών ( ) 2,3% 6,8% 50,5% 40,5% 100% Απόθεμα εκκρεμών ζημιών ( ) 9,3% 14,3% 51,6% 24,8% 100% Ποσοστιαία κατανομή 2014 Πλήθος συμβολαίων σε ισχύ 6,6% 15,4% 2,8% 75,1% 100% Πλήθος δηλωθεισών ζημιών 6,6% 33,7% 16,1% 43,7% 100% Ποσά πληρωθεισών ζημιών ( ) 12,7% 2,8% 30,6% 53,9% 100% Απόθεμα εκκρεμών ζημιών ( ) 9,2% 13,6% 47,2% 30,0% 100% Ομοίως, στον πίνακα 3 εμφανίζεται το αποτέλεσμα της έρευνας για την εργοδοτική ευθύνη. Πίνακας 3: Ανάλυση καλύψεων Εργοδοτική ευθύνη 2015 Κατασκευαστών Ξενοδόχων Βιομηχανικοί κίνδυνοι Λοιπές καλύψεις Σύνολο Εργοδοτικής ευθύνης Πλήθος συμβολαίων σε ισχύ Πλήθος δηλωθεισών ζημιών Ποσά πληρωθεισών ζημιών ( ) Απόθεμα εκκρεμών ζημιών ( ) Ποσοστιαία κατανομή 2015 Πλήθος συμβολαίων σε ισχύ 17,7% 28,0% 5,2% 49,2% 100% Πλήθος δηλωθεισών ζημιών 26,2% 27,8% 10,6% 35,4% 100% Ποσά πληρωθεισών ζημιών ( ) 38,5% 22,9% 10,9% 27,7% 100% Απόθεμα εκκρεμών ζημιών ( ) 83,7% 4,8% 1,6% 9,9% 100% Ποσοστιαία κατανομή 2014 Πλήθος συμβολαίων σε ισχύ 23,9% 19,9% 8,7% 47,4% 100% Πλήθος δηλωθεισών ζημιών 17,9% 21,6% 9,5% 51,1% 100% Ποσά πληρωθεισών ζημιών ( ) 36,1% 5,2% 9,5% 49,3% 100% Απόθεμα εκκρεμών ζημιών ( ) 47,2% 6,3% 33,4% 13,1% 100% Ε Α Ε Ε Σελίδα 12

13 Τα αποτελέσματα της έρευνας Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τις υπόλοιπες καλύψεις της Γενικής αστικής ευθύνης. Η επαγγελματική αστική ευθύνη αναλύεται περαιτέρω στην υποπαράγραφο 2.2. Πίνακας 4: Αποτελέσματα λοιπών καλύψεων: Προϊόντος, Επαγγελματική, Ευθύνη στελεχών διοίκησης, Κλινικές δοκιμές, Περιβαλλοντική 2015 Προϊόντος Επαγγελματική Ευθύνη στελεχών διοίκησης Κλινικές δοκιμές IT- Cyber Περιβαλλοντική Υποχρεωτική κάλυψη αποβλήτων Άλλες καλύψεις (ELD) Πλήθος συμβολαίων σε ισχύ Πλήθος δηλωθεισών ζημιών Ποσά πληρωθεισών ζημιών ( ) Απόθεμα εκκρεμών ζημιών ( ) Ποσοστιαία κατανομή Πλήθος συμβολαίων σε ισχύ 2,2% 34,8% 0,6% 0,2% 0,04% 0,1% 0,1% Πλήθος δηλωθεισών ζημιών 2,9% 14,0% 1,3% 0,0% - 0,0% 0,0% Ποσά πληρωθεισών ζημιών ( ) 4,7% 14,4% 2,7% 0,0% - 0,0% 0,0% Απόθεμα εκκρεμών ζημιών ( ) 16,2% 23,8% 4,6% 0,2% - 0,0% 0,0% Ποσοστιαία κατανομή Πλήθος συμβολαίων σε ισχύ 1,8% 36,7% 0,7% 0,2% * 5 0,1% 0,2% Πλήθος δηλωθεισών ζημιών 15,6% 11,7% 1,2% 0,1% * 5 0,0% 0,0% Ποσά πληρωθεισών ζημιών ( ) 17,2% 14,0% 0,7% 0,0% * 5 0,0% 0,0% Απόθεμα εκκρεμών ζημιών ( ) 15,9% 23,3% 4,4% 0,4% *5 0,0% 0,0% 4 Συμμετοχή στο σύνολο του κλάδου της Γενικής αστικής ευθύνης για το αντίστοιχο έτος 5 Η έρευνα για την συγκεκριμένη κάλυψη (IT-Cyber) δεν είχε διεξαχθεί για το Ε Α Ε Ε Σελίδα 13

14 Τα αποτελέσματα της έρευνας 2.2 Ανάλυση καλύψεων επαγγελματικής αστικής ευθύνης Ειδικότερα στην επαγγελματική αστική ευθύνη, η παρούσα έρευνα προχώρησε σε ανάλυση των καλύψεων ανά επάγγελμα, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 5: Ανάλυση καλύψεων επαγγελματικής αστικής ευθύνης 2015 Ατομικά συμβόλαια Ιατρών Ιδιωτικές κλινικές & Διαγνωστικά κέντρα Διαμεσολαβούντων Αρχιτεκτόνων - μηχανικών Δικηγόρων Λογιστών Λοιπά επαγγέλματα Σύνολο επαγγελματικής ευθύνης Πλήθος συμβολαίων σε ισχύ Πλήθος δηλωθεισών ζημιών Ποσά πληρωθεισών ζημιών ( ) Απόθεμα εκκρεμών ζημιών ( ) Ποσοστιαία κατανομή 2015 Πλήθος συμβολαίων σε ισχύ 56,3% 0,3% 27,3% 0,7% 1,2% 5,0% 9,2% 100% Πλήθος δηλωθεισών ζημιών 28,0% 1,9% 2,2% 0,4% 0,4% 54,3% 12,7% 100% Ποσά πληρωθεισών ζημιών ( ) 37,0% 0,3% 5,7% 0,0% 1,4% 38,5% 17,1% 100% Απόθεμα εκκρεμών ζημιών ( ) 68,8% 4,3% 15,3% 1,8% 0,0% 1,9% 7,8% 100% Ποσοστιαία κατανομή 2014 Πλήθος συμβολαίων σε ισχύ 58,1% 0,2% 24,9% 0,8% 1,4% 4,8% 9,9% 100% Πλήθος δηλωθεισών ζημιών 36,4% 2,4% 1,9% 0,7% 0,7% 40,4% 17,3% 100% Ποσά πληρωθεισών ζημιών ( ) 41,8% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 6,8% 50,8% 100% Απόθεμα εκκρεμών ζημιών ( ) 82,7% 3,5% 6,1% 2,4% 0,1% 1,5% 3,7% 100% Ε Α Ε Ε Σελίδα 14

15 Υπολογισμός ασφαλιστικών δεικτών κλάδου 3. Υπολογισμός ασφαλιστικών δεικτών κλάδου 3.1 Μελέτη συνολικών αποτελεσμάτων Τα μεγέθη της έρευνας που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο μελετήθηκαν ως προς την σχέση που έχουν μεταξύ τους, δεικτοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα που προκύπτουν παρουσιάζονται στους επόμενους πίνακες. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται στοχεύουν στον υπολογισμό της τεχνικής βάσης της ασφάλισης των συγκεκριμένων κινδύνων που ανέλαβαν κατά την διάρκεια του 2015 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, και είναι: Μέση συχνότητητα ζημιών = Πλήθος δηλωθεισών ζημιών Πλήθος συμβολαίων Μέση ζημία = Πληρωθείσες αποζημιώσεις + Απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων Πλήθος δηλωθεισών ζημιών = Μέσο κόστος κάλυψης κινδύνου = Μέση συχνότητα Μέση ζημία ή Πληρωθείσες αποζημιώσεις + Απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων Πλήθος συμβολαίων Από τα συγκεντρωτικά μεγέθη της έρευνας προκύπτει ότι για το σύνολο του κλάδου, η μέση συχνότητα των ζημιών βελτιώθηκε στο 4,7% (2014: 6,5%) επί του πλήθους των συμβολαίων σε ισχύ. Η μέση ζημία παρέμεινε σταθερή στα (2014: ) ενώ το μέσο κόστος κάλυψης του κινδύνου μειώθηκε στα 340 (2014: 475 ). Πίνακας 6: Σύνολο κλάδου αστικής ευθύνης Συχνότητα ζημιών Μέση ζημία ( ) Μέσο κόστος κάλυψης ( ) ,7% ,5% Οι δείκτες ανά κάλυψη παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες ακολουθώντας την ίδια ομαδοποίηση με αυτή της προηγούμενης παραγράφου. Ε Α Ε Ε Σελίδα 15

16 Υπολογισμός ασφαλιστικών δεικτών κλάδου Πίνακας 7: Ανάλυση καλύψεων αστικής ευθύνης Γενική αστική ευθύνη 2015 Κατασκευαστών Ξενοδόχων Βιομηχανικοί κίνδυνοι Λοιπές καλύψεις Σύνολο Γενικής αστικής ευθύνης Συχνότητα ζημιών 8,7% 15,5% 18,3% 4,5% 7,4% Μέση ζημία ( ) Μέσο κόστος κάλυψης ( ) Συχνότητα ζημιών 8,9% 19,7% 50,9% 5,2% 9,0% Μέση ζημία ( ) Μέσο κόστος κάλυψης ( ) Πίνακας 8: Ανάλυση καλύψεων Εργοδοτική ευθύνη 2015 Κατασκευαστών Ξενοδόχων Βιομηχανικοί κίνδυνοι Λοιπές καλύψεις Σύνολο Εργοδοτικής ευθύνης Συχνότητα ζημιών 2,7% 1,8% 3,8% 1,3% 1,8% Μέση ζημία ( ) Μέσο κόστος κάλυψης ( ) Συχνότητα ζημιών 1,4% 2,1% 2,1% 2,1% 1,9% Μέση ζημία ( ) Μέσο κόστος κάλυψης ( ) Πίνακας 9: Αποτελέσματα λοιπών καλύψεων: Προϊόντος, Επαγγελματική, Ευθύνη στελεχών διοίκησης, Κλινικές δοκιμές, Περιβαλλοντική 2015 Προϊόντος Επαγγελματική Ευθύνη στελεχών διοίκησης Κλινικές δοκιμές IT- Cyber Περιβαλλοντική Υποχρεωτική κάλυψη αποβλήτων Άλλες καλύψεις (ELD) Συχνότητα ζημιών 6,1% 1,9% 9,6% 0,4% 0% 0% 0% Μέση ζημία ( ) Μέσο κόστος κάλυψης ( ) Συχνότητα ζημιών 55,5% 2,1% 12,0% 1,6% * 6 0% 0% Μέση ζημία ( ) * Μέσο κόστος κάλυψης ( ) * Η έρευνα για την συγκεκριμένη κάλυψη (IT-Cyber) δεν είχε διεξαχθεί για το Ε Α Ε Ε Σελίδα 16

17 Τα αποτελέσματα της έρευνας 3.2 Μελέτη καλύψεων επαγγελματικής αστικής ευθύνης Όμοια με την προηγούμενη υποπαράγραφο, στον επόμενο πίνακα ακολουθεί ο υπολογισμός των δεκτών για τις καλύψεις ανά επάγγελμα. Πίνακας 10: Μελέτη καλύψεων επαγγελματικής αστικής ευθύνης 2015 Ατομικά συμβόλαια Ιατρών Ιδιωτικές κλινικές & Διαγνωστικά κέντρα Διαμεσολαβούντων Αρχιτεκτόνων - μηχανικών Δικηγόρων Λογιστών Λοιπά επαγγέλματα Σύνολο επαγγελματικής ευθύνης Συχνότητα ζημιών 0,9% 13,0% 0,1% 1,1% 0,7% 20,3% 2,6% 1,9% Μέση ζημία ( ) Μέσο κόστος κάλυψης ( ) Συχνότητα ζημιών 1,3% 23,5% 0,2% 2,0% 1,1% 17,3% 3,6% 2,1% Μέση ζημία ( ) Μέσο κόστος κάλυψης ( ) Ε Α Ε Ε Σελίδα 17

18 Κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων ανά κανάλι πωλήσεων 4. Κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων ανά κανάλι πωλήσεων Για πρώτη φορά, στην έρευνα επί των στατιστικών στοιχείων του κλάδου της Γενικής αστικής ευθύνης, η αρμόδια Επιτροπή Αστικής ευθύνης και Επαγγελματικών ευθυνών της ΕΑΕΕ αποφάσισε να εντάξει στο ερωτηματολόγιο (σε προαιρετική βάση) την διερεύνηση της κατανομής της παραγωγής ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαίων) ανά κανάλι πωλήσεων. Τα προϊόντα του κλάδου χωρίστηκαν στις ίδιες κατηγορίες όπως αυτές μελετώνται στις προηγούμενες ενότητες της έκδοσης: Γενική, Προϊόντος, Εργοδοτική, Επαγγελματική, Ευθύνη στελεχών διοίκησης, Κλινικές δοκιμές και Περιβαλλοντική (υποενότητα 4.1). Περαιτέρω, η Επαγγελματική ευθύνη κατηγοριοποιείται σε Ιατρών, Διαμεσολαβούντων, Αρχιτεκτόνων-μηχανικών, Δικηγόρων, Λογιστών και Λοιπών επαγγελμάτων (υποενότητα 4.2). Τα κανάλια πωλήσεων ορίστηκαν ως εξής: οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο), τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες), η συνεργασία με τράπεζες (bancassurance) και οι απευθείας πωλήσεις. Στο συγκεκριμένο σκέλος του ερωτηματολογίου, συμμετείχαν 15 ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέλη οι οποίες εκτιμάται ότι συγκέντρωσαν αθροιστικά το 52,8% της παραγωγής από πρωτασφαλίσεις (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα πλέον δικαιωμάτων συμβολαίων) το έτος 2015 στον κλάδο της Γενικής Αστικής Ευθύνης. 4.1 Ανάλυση συνολικών αποτελεσμάτων Η κατανομή της παραγωγής ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις ανά κανάλι πωλήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν είχε ως εξής: Πίνακας 11: Κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων ανά κανάλι πωλήσεων 2015 Ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) Κανάλι Πωλήσεων Ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) Συνεργασία με τράπεζες (bancassurance) Απευθείας Καλύψεις πωλήσεις Σύνολο Γενική 8,3% 65,0% 0,3% 26,5% 100% Προϊόντος 2,9% 92,8% 0,0% 4,3% 100% Εργοδοτική 8,0% 84,7% 0,0% 7,2% 100% Επαγγελματική 11,1% 81,2% 0,0% 7,7% 100% Ευθύνη στελεχών διοίκησης 0,2% 74,6% 0,0% 25,2% 100% Κλινικές δοκιμές 0,0% 67,4% 0,0% 32,6% 100% Περιβαλλοντική 1,3% 98,7% 0,0% 0,0% 100% Σύνολο 7,2% 74,9% 0,1% 17,8% 100% Ε Α Ε Ε Σελίδα 18

19 Κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων ανά κανάλι πωλήσεων 4.2 Ανάλυση καλύψεων επαγγελματικής αστικής ευθύνης Η κατανομή της παραγωγής ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις ανά κανάλι πωλήσεων για τις επαγγελματικές ευθύνες είχε ως εξής: Πίνακας 12: Κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων επαγγελματικών ευθυνών ανά κανάλι πωλήσεων 2015 Ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) Κανάλι Πωλήσεων Ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) Συνεργασία με τράπεζες (bancassurance) Απευθείας Επαγγελματική ευθύνη πωλήσεις Σύνολο Ιατρών 19,9% 77,6% 0,0% 2,5% 100% Διαμεσολαβούντων 1,3% 73,0% 0,0% 25,7% 100% Αρχιτεκτόνων-μηχανικών 3,6% 96,3% 0,0% 0,2% 100% Δικηγόρων 20,3% 70,9% 0,1% 8,7% 100% Λογιστών 4,5% 95,2% 0,0% 0,3% 100% Λοιπά επαγγέλματα 4,3% 87,0% 0,0% 8,7% 100% Σύνολο 11,1% 81,3% 0,0% 7,5% 100% Ε Α Ε Ε Σελίδα 19

20 Παραρτήματα Παράρτημα 1: Κατάλογος συμμετεχόντων List of participants Η Επιτροπή Γενικής Αστικής ευθύνης της ΕΑΕΕ επιθυμεί να ευχαριστήσει τις παρακάτω ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν στο σχετικό ερωτηματολόγιο το οποίο υποστήριξε το μελετητικό έργο της παρούσας έκδοσης. HAIC s General Civil liability committee wishes to thank the following insurance enterprises for their response to the questionnaire that supported the undertaken study. Πίνακας 13: Κατάλογος συμμετεχόντων (List of participants) 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 2. ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε. 3. ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. 4. ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. 5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. 6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 7. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α. ΖΗΜΙΩΝ 8. ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. 9. ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. 10. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Α.Ε.Γ.Α. 11. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. 12. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. 13. AIG EUROPE LTD 14. ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. 15. AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 16. CROMAR 17. ERB EUROLIFE Α.Ε.Γ.Α. 18. ERGO Α.Α.Ε. ΖΗΜΙΩΝ 19. GENERALI HELLAS A.A.E. 20. GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε 21. HDI GLOBAL SE HELLAS 22. INTERASCO Α.Ε.Γ.Α. 23. INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. 24. INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α. 25. MALAYAN INS. CO. INC. 26. PRIME INS. CO. LTD. 27. ROYAL AND SUN ALLIANCE INS. PLC Ε Α Ε Ε

21 Appendix 2: Executive Summary During 2015, the insurance branch "13. General civil liability produced direct premium of 78.6 million, higher than 2014 by 2.5%. By contrast, the production of Non-life insurance decreased by 7.8%, while total premium (Life and Non-Life) decreased by 6.1%. HAIC s survey amongst insurance companies - members in General civil liability insurance found that the count of insurance contracts is distributed as follows: Distribution of insurance contracts ,3% 48,4% 34,8% 13,5% General civil liability Employers liability total Professional liability total Other covers Note: Products liability, Directors and Officers liability, Medical trials, IT-Cyber and Environmental liability are summed up in Other covers. Specifically the policies relating to professional liability, they mainly have to do with medical doctors (56.6%) and insurance intermediaries (27.3%). The frequency of claims in General liability insurance is estimated at 4.7% for 2015 (2014: 6.5%), the average claim at (2014: ) and the average cost of risks cover reaches at 340 (2014: 475). As for professional civil liability, the claims frequency is estimated at 1.0% (2014: 1.3%) for medical doctors and 0.1% (2014: 0.2%) for insurance intermediaries while the corresponding average claims are estimated at 29,524 (2014: 30,889) and 84,440 (2014: 41,743) respectively. HAIC

22

23 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 86. Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2015 Ιούνιος Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016 Μάιος Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2015 Μάιος Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων Μάιος Ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων Μάιος 2016

24 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 81. Ασφάλιση αυτοκινήτου 2014 Μάρτιος Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2014 Μάρτιος Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2014 Φεβρουάριος Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2015 Φεβρουάριος Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης 2014 Δεκέμβριος GeneraLCivilLiability2014gr.pdf

25 E.A.E.E. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής Ιωάννης Φασόης, M.A Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, M.Sc., M.Res Η παρούσα έκδοση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ: Η παρούσα έκδοση υπόκειται σε προστασία της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 όπως ισχύει, απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιοδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς άδεια του εκδότη. Παρά το γεγονός ότι όλες οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα έκδοση λήφθηκαν προσεκτικά από αξιόπιστες πηγές, η ΕΑΕΕ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται. Οι πληροφορίες που παρέχονται έχουν ενημερωτικό σκοπό και μόνο και σε καμία περίπτωση η ΕΑΕΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τη χρήση αυτής της πληροφόρησης. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των πληροφοριών που εμπεριέχονται έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα, ενώ σε καμία περίπτωση δεν υποκρύπτουν οποιαδήποτε προτροπή για τυχόν υιοθέτησή τους.

26 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ e mail:

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2014

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2014 Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Δεκέμβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 77 Σύνοψη Βασικών Σημείων Κατά την διάρκεια του 2014, ο κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2016

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2016 Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2016 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Σεπτέμβριος 2017 Οικονομικές Μελέτες 96 Σύνοψη Βασικών Σημείων Κατά την διάρκεια του 2016, ο κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2014

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2014 Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Φεβρουάριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 79 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2015

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2015 Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Ιούνιος 2016 Οικονομικές Μελέτες 86 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2016

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2016 Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2016 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Νοέμβριος 2017 Οικονομικές Μελέτες 98 Σύνοψη βασικών σημείων Στον κλάδο της Νομικής προστασίας κατά το

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αστική Ευθύνη 2011

Γενική Αστική Ευθύνη 2011 Γενική Αστική Ευθύνη 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 32 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010 Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 22 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 2009

Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 2009 Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2010 Οικονομικές Μελέτες 10 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Προστασία 2010

Νομική Προστασία 2010 Νομική Προστασία 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 21 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων 2016

Ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων 2016 Ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων 2016 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Φεβρουάριος 2018 Οικονομικές Μελέτες 102 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η ασφάλιση των μεταφερόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Προστασία 2011

Νομική Προστασία 2011 Νομική Προστασία 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 37 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Προστασία 2011

Νομική Προστασία 2011 Νομική Προστασία 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 37 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων

Ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων Ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων 2014-2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Μάιος 2016 Οικονομικές Μελέτες 82 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η ασφάλιση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γενική αστική ευθύνη 2012

Γενική αστική ευθύνη 2012 Γενική αστική ευθύνη 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 45 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Προστασία 2012

Νομική Προστασία 2012 Νομική Προστασία 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 48 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Προστασία 2013

Νομική Προστασία 2013 Νομική Προστασία 2013 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2014 Οικονομικές Μελέτες 62 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Περιουσίας 2012

Ασφάλιση Περιουσίας 2012 Ασφάλιση Περιουσίας 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 53 Σύνοψη βασικών σημείων Κατά τη διάρκεια του 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Περιουσίας 2010

Ασφάλιση Περιουσίας 2010 Ασφάλιση Περιουσίας 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 24 Σύνοψη βασικών σημείων Κατά τη διάρκεια του 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Ξενοδόχων στην Ελλάδα 2009-2013

Η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Ξενοδόχων στην Ελλάδα 2009-2013 Η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Ξενοδόχων στην Ελλάδα 2009-2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2009

Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2009 Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2010 Οικονομικές Μελέτες 12 Σύνοψη βασικών σημείων Ο κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση μεταφερομένων εμπορευμάτων 2013

Ασφάλιση μεταφερομένων εμπορευμάτων 2013 Ασφάλιση μεταφερομένων εμπορευμάτων 2013 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 64 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2014-2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Μάιος 2016 Οικονομικές Μελέτες 83 Σύνοψη Βασικών Σημείων Συνολικά 999 συμβόλαια αναφορικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2016

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2016 Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2016 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Νοέμβριος 2017 Οικονομικές Μελέτες 99 Σύνοψη Βασικών Σημείων Συνολικά 966 συμβόλαια αναφορικά με την ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2011

Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2011 Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 36 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993-2014

Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993-2014 Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993-214 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Ιανουάριος 215 Οικονομικές Μελέτες 68 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2012

Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2012 Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 54 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2016

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2016 Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2016 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Μάρτιος 2018 Οικονομικές Μελέτες 103 Σύνοψη Βασικών Σημείων Κατά την διάρκεια του 2016, η παραγωγή ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2014

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2014 Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Μάρτιος 2016 Οικονομικές Μελέτες 80 Σύνοψη Βασικών Σημείων Κατά την διάρκεια του 2014, οι κλάδοι ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2010

Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2010 Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάϊος 2011 Οικονομικές Μελέτες 16 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Ιούνιος 2011 Οικονομικές Μελέτες 18. / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Ιούνιος 2011 Οικονομικές Μελέτες 18.  / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement Αποζημιώσεις 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2011 Οικονομικές Μελέτες 18 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2015

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2015 Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Μάιος 2016 Οικονομικές Μελέτες 84 Σύνοψη Βασικών Σημείων Κατά την διάρκεια του 2015, οι κλάδοι ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων

Παραγωγή ασφαλίστρων Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιανουάριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 41 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012 Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 43 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 27 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων 2010

Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων 2010 Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάρτιος 2011 Οικονομικές Μελέτες 14 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2014 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2014 Οικονομικές Μελέτες 58 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάϊος 2011 Οικονομικές Μελέτες 17 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημιώσεις έτους 2011

Αποζημιώσεις έτους 2011 Αποζημιώσεις έτους 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 31 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων

Παραγωγή ασφαλίστρων Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2013 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 56 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Απρίλιος 2015 Οικονομικές Μελέτες 71 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Αύγουστος 2013 Οικονομικές Μελέτες 46. / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Αύγουστος 2013 Οικονομικές Μελέτες 46.  / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement Αποζημιώσεις 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Αύγουστος 2013 Οικονομικές Μελέτες 46 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2014 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 63 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάρτιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2013

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2013 Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2013 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2014 Οικονομικές Μελέτες 59 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξάμηνο 2012

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξάμηνο 2012 Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξάμηνο 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Αύγουστος 2012 Οικονομικές Μελέτες 33 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2012

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2012 Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 51 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 65 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση περιουσίας 2016

Ασφάλιση περιουσίας 2016 Ασφάλιση περιουσίας 2016 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Φεβρουάριος 2018 Οικονομικές Μελέτες 101 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η ασφάλιση περιουσίας αποτελεί έναν πολύ σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάρτιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Φεβρουάριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 69 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2011

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2011 Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 28 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2011

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2011 Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 30 Σύνοψη βασικών σημείων Μετά από έρευνα την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις ασφαλισμένες ζημιές του σεισμού με επίκεντρο στην Κεφαλονιά (Ιανουάριος 2014)

Έρευνα για τις ασφαλισμένες ζημιές του σεισμού με επίκεντρο στην Κεφαλονιά (Ιανουάριος 2014) Έρευνα για τις ασφαλισμένες ζημιές του σεισμού με επίκεντρο στην Κεφαλονιά (Ιανουάριος 2014) with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάρτιος 2014 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων A τρίμηνο 2012

Παραγωγή ασφαλίστρων A τρίμηνο 2012 Παραγωγή ασφαλίστρων A τρίμηνο 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 29 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων

Παραγωγή ασφαλίστρων Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2013 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 50 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής 2010

Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής 2010 Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2011 Οικονομικές Μελέτες 15 Σύνοψη βασικών σημείων Μετά από έρευνα την

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων πρώτου εξαμήνου 2011

Παραγωγή Ασφαλίστρων πρώτου εξαμήνου 2011 Παραγωγή Ασφαλίστρων πρώτου εξαμήνου 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 20 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Απρίλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 3. / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Απρίλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 3.  / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement Αποζημιώσεις 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος Πινάκων...

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Φεβρουάριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 78 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής 2009

Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής 2009 Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 6 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2017

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2017 Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2017 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Μάιος 2017 Οικονομικές Μελέτες 94 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί μηνιαία έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Αύγουστος 2015 Οικονομικές Μελέτες 72 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Σκαφών αναψυχής 2013

Ασφάλιση Σκαφών αναψυχής 2013 Ασφάλιση Σκαφών αναψυχής 2013 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2014 Οικονομικές Μελέτες 61 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 75 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή στατιστικών στοιχείων Κλάδου Νομικής Προστασίας έτους 2016

Υποβολή στατιστικών στοιχείων Κλάδου Νομικής Προστασίας έτους 2016 ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 207030/364 Αριθμ. Φακ. : 090 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 808 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 7 Αυγούστου 2017 Υπόψη Υπευθύνων κλάδου Νομικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 49 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Ζωής Μάιος 2017 Οικονομικές Μελέτες 95. Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής. with English supplement

Ασφαλίσεις Ζωής Μάιος 2017 Οικονομικές Μελέτες 95. Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής.  with English supplement Ασφαλίσεις Ζωής 2016 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Μάιος 2017 Οικονομικές Μελέτες 95 Σύνοψη Βασικών Σημείων Οι ασφαλίσεις Ζωής αποτελούν ένα από τους μεγαλύτερους τομείς

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 44 Σύνοψη βασικών σημείων Σύμφωνα με την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων εννεαμήνου 2011

Παραγωγή Ασφαλίστρων εννεαμήνου 2011 Παραγωγή Ασφαλίστρων εννεαμήνου 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 23 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009

Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009 Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων Κλάδου Μεταφερομένων Εμπορευμάτων Ερωτηματολόγιο για το έτος 2016

Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων Κλάδου Μεταφερομένων Εμπορευμάτων Ερωτηματολόγιο για το έτος 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 207103/369 Αριθμ. Φακ. : 010, 085 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 813 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 8 Αυγούστου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2007

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2007 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ( ποσά σε ευρώ ) ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ 2007 2.526.607.391,02 2.689.791.035,79 5.216.398.426,81 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 48,44% 51,56% 100,00%

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Μαρτίου 2016

Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Μαρτίου 2016 Υπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 199368/384 Αριθμ. Φακ.: 082 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 450 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 27 Μαΐου 2016 Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2016 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Σεπτέμβριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 88 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί μηνιαία έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή στατιστικών στοιχείων Σκαφών Αναψυχής έτους 2016

Υποβολή στατιστικών στοιχείων Σκαφών Αναψυχής έτους 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 207104/370 Αριθμ. Φακ. : 010, 086 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 814 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 8 Αυγούστου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΣ Αγαπητή/ε συνάδελφε, απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αίτησης, είναι να έχεις εξοφλήσει τουλάχιστον την υποχρεωτική συνεταιριστική σου

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2016 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Νοέμβριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 90 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί μηνιαία έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 201142/570 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 542 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2008

Ασφαλίσεις Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2008 Ασφαλίσεις Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2008 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Α/Α

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Α/Α ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2008-30.06.2008 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 ΕΠΙ Υ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥN. ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2007 Α/Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντασφάλιση είναι η μεταφορά του συνόλου ή μέρους της ασφάλισης, από μια ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες σε μια άλλη, αντασφαλιστική.

Αντασφάλιση είναι η μεταφορά του συνόλου ή μέρους της ασφάλισης, από μια ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες σε μια άλλη, αντασφαλιστική. ΓΕΝΙΚΕΣ Τι είναι Ασφάλιση; Ασφάλιση με βάση την νομική έννοια, είναι κοινωνία όμοιων κινδύνων η οποία παρέχει στα μέλη της με αντάλλαγμα (ασφάλιστρο ή εισφορά) αυτόνομη αξίωση για κάλυψη οικονομικής ανάγκης.

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2016 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Φεβρουάριος 2017 Οικονομικές Μελέτες 93 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 24 Νοεμβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 24 Νοεμβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 202665/724 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 616 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων Ασφαλίσεων Περιουσίας Ερωτηματολόγιο για το έτος 2016

Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων Ασφαλίσεων Περιουσίας Ερωτηματολόγιο για το έτος 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 207106/372 Αριθμ. Φακ. : 010, 088 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 816 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 8 Αυγούστου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Ιουλίου 2017

Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Ιουλίου 2017 Υπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Aριθμ. Πρωτ.: 207798/435 Αριθμ. Φακ.: 082 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 848 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 10 Ιουλίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Μαΐου 2017

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 10 Ιουλίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Μαΐου 2017 Aριθμ. Πρωτ.: 206707/329 Αριθμ. Φακ.: 082 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 794 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 10 Ιουλίου 2017 Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Μαΐου 2017 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά στοιχεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2016

Οικονομικά στοιχεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2016 Οικονομικά στοιχεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2016 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Οκτώβριος 2017 Οικονομικές Μελέτες 97 Η παρούσα έκθεση υπόκειται σε προστασία της νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 6 1. Γ Ε Ν Ι Κ Α Η Επιτροπή Μεταφορών & Σκαφών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς της για συνεχή παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 5 1. Γ Ε Ν Ι Κ Α Η Επιτροπή Μεταφορών & Σκαφών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς της για συνεχή παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Ιουνίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Απριλίου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Ιουνίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Απριλίου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 199818/435 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 484 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ. : 196806/94 Αριθμ. Φακ. : 085 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 290 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2016 Υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Οκτώβριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 89 Σύνοψη βασικών σημείων Μετά από τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Οκτώβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 74 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 9 Ιουνίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Απριλίου 2017

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 9 Ιουνίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Απριλίου 2017 Υπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Aριθμ. Πρωτ.: 206184/264 Αριθμ. Φακ.: 082 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 763 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 9 Ιουνίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

napaywy4 Aucpahimpwv ava ~ha60 aacp&aluq< l~pwrou T~IV~VOU 2013

napaywy4 Aucpahimpwv ava ~ha60 aacp&aluq< l~pwrou T~IV~VOU 2013 ETKYKAIOI APIOM. 21 21 1 YlT' oqj1v ~EVIKWV AIEU~UVTWV Kal npoima~bvwv napaywy4 Aucpahimpwv ava ~ha60 aacp&aluq< l~pwrou T~IV~VOU 2013 H pem~q ano~~h~i TO ano~ih~upa ip~uvac; nou npaypa~onoiqu~ q E.A.E.E.

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2015

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2015 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 195409/745 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 218 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Μαΐου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Μαΐου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Μαΐου 2014 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα