Ε Έκδοση 1.0 / Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ"

Transcript

1 Ε ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1.0 / ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 10 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. Γ/ / Απόφαση του Γενικού ιευθυντή Υποδομής

2 Πίνακας Μεταβολών, αναθεωρήσεων, ενημερώσεων, συμπληρώσεων, αντικαταστάσεων κλπ. Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, καταργεί όλες τις προηγούμενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται. Κωδικός Έκδοση / Ημερομηνία Αρ. Σελίδων Παρατηρήσεις Ε Ε1/

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΌΣΤΟΣ ΚΎΚΛΟΥ ΖΩΉΣ LCC ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΜΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ (RAMS) ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ Η ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΕ ΣΤΌΧΟΣ ΤΗΣ ΝΈΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΑΡΧΈΣ ΤΗΣ ΝΈΑΣ ΔΟΜΉΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΚΑΝΌΝΕΣ / ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΈΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ ΝΈΑ ΔΟΜΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ Έλεγχος / επιθεώρηση της γραμμής Προληπτική συντήρηση Διορθωτική συντήρηση Προγνωστική συντήρηση Ε 1 / /13

4 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της παρούσας Οδηγίας είναι ο καθορισμός των βασικών αρχών της στρατηγικής συντήρησης της επιδομής της γραμμής. Η σημερινή στρατηγική για την συντήρηση της επιδομής βασίζεται στο πλαίσιο που καθορίσθηκε την δεκαετία του 70, με βασικό χαρακτηριστικό προκαθορισμένους κύκλους συντήρησης (π.χ. τετραετής κύκλος εργασιών Γενικής Επισκευής). Μειονέκτημα αυτής της πρακτικής είναι ότι πολλές φορές η συντήρηση που γίνεται δεν είναι απαραίτητη (σπατάλη πόρων) και επί πλέον σε κάποιες περιπτώσεις επιβαρύνεται το πάγιο (η επιδομή) αντί να ωφελείται. Το σπουδαιότερο δε είναι ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι εφαρμόζοντας αυτού του είδους περιοδική συντήρηση θα επιτευχθεί ο στόχος της ανά πάσα στιγμή αξιοπιστίας του παγίου. Κατά συνέπεια, υπάρχει ανάγκη εφαρμογής ενός αποτελεσματικού μοντέλου συντήρησης που θα εξασφαλίζει την απαιτούμενη από τον σχεδιασμό λειτουργικότητα του παγίου με την ελάχιστη δυνατή διάθεση πόρων. Η ανάγκη υιοθέτησης νέας στρατηγικής συντήρησης προκύπτει και από την εισαγωγή νέας υψηλής σιδηροδρομικής τεχνολογίας αλλά και τα νέα δεδομένα που ισχύουν σήμερα στο Ελληνικό δίκτυο. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω μερικά από αυτά: (1) εκσυγχρονισμός της επιδομής του δικτύου με την χρήση σύγχρονων υλικών, (στρωτήρες σκυροδέματος ολόσωμοι, σκληρά σκύρα, σύνδεσμοι) χωρίς απαίτηση συντήρησης. (2) εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας στην καταγραφή της κατάστασης της γραμμής με το υπερσύγχρονο όχημα καταγραφής σφαλμάτων γραμμής ΕΜ120 της Γ, και δυνατότητα της Γ ουσιαστικής αξιολόγησης των καταγραφών (3) αύξηση ταχύτητας κυκλοφορίας και συχνότητας δρομολογίων και ανάγκη μέγιστης δυνατής διαθεσιμότητας της γραμμής, με συνέπεια τον περιορισμό των διαθέσιμων περιθωρίων για την συντήρηση της γραμμής. Στην παρούσα Οδηγία καθορίζεται μία νέα στρατηγική συντήρησης στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, η οποία βασίζεται στα νέα δεδομένα στον τομέα της επιδομής, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Όλες οι αποφάσεις για την συντήρηση της γραμμής πρέπει να λαμβάνονται με στόχο την διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ οικονομίας και ασφάλειας. Ο στόχος είναι η αποτελεσματική συντήρηση που θα βελτιστοποιήσει τον χρόνο κατάληψης της γραμμής για την εκτέλεση εργασιών και θα μειώσει τις βραδυπορίες των αμαξοστοιχιών και εν τέλει θα αυξήσει την διαθεσιμότητα της γραμμής. Στόχος της νέας στρατηγική συντήρησης που παρουσιάζεται εδώ είναι μετάβαση σε μία ορθολογική συντήρηση. Το παρόν αποτελεί ένα κείμενο γενικών αρχών που θα Ε 1 / /13

5 εξειδικευθεί με διάφορες δράσεις (τεχνικές οδηγίες, διαδικασίες κλπ), οι οποίες θα είναι εναρμονισμένες με τις βασικές αρχές της στρατηγικής που καθορίζονται εδώ. Με την νέα στρατηγική που καθορίζεται τίθεται η βάση ώστε μεσοπρόθεσμα αφ ενός μεν να βελτιωθεί η κατάσταση/ποιότητα της επιδομής της γραμμής, αφ ετέρου δε να μειωθεί το κόστος συντήρησης της γραμμής. 2 ΟΡΙΣΜΟΙ 2.1 Συντήρηση Συντήρηση ορίζεται ως ο συνδυασμός όλων των τεχνικών και διοικητικών δράσεων (περιλαμβανομένων δράσεων εποπτείας / επίβλεψης), που στοχεύουν στο να διατηρήσουν ένα στοιχείο ή να το επαναφέρουν σε μία κατάσταση στην οποία θα μπορεί ν ανταποκριθεί (να εκτελέσει) μία απαιτούμενη λειτουργία. 2.2 Προληπτική Συντήρηση Σύμφωνα με την ΕΝ 50125:1999 εδάφιο 3.25 η προληπτική συντήρηση ορίζεται ως εξής: «Προληπτική συντήρηση είναι η συντήρηση η οποία εκτελείται σε προκαθορισμένα διαστήματα ή σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια με σκοπό να μειώσει την πιθανότητα αστοχίας ή υποβάθμισης της λειτουργίας ενός στοιχείου». Αναλυτικά βλ. Κεφ ιορθωτική Συντήρηση Σύμφωνα με την ΕΝ 50125:1999 εδάφιο 3.9, η διορθωτική συντήρηση ορίζεται ως εξής: «ιορθωτική Συντήρηση είναι αυτή η οποία εκτελείται μετά την αναγνώριση ενός σφάλματος και σκοπό έχει να θέσει ένα προϊόν σε μία κατάσταση στην οποία θα μπορεί να ανταποκριθεί στην απαιτούμενη λειτουργία» Αναλυτικά βλ. Κεφ Ε 1 / /13

6 2.4 Προγνωστική συντήρηση Προγνωστική 1 είναι η συντήρηση που εκτελείται βάσει της πρόγνωσης της χρονικής στιγμής κατά την οποία θ απαιτηθεί η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών συντήρησης. 2.5 Κόστος κύκλου ζωής - LCC Το κόστος κύκλου ζωής (Life cycle cost LCC) ορίζεται ως το κόστος που σχετίζεται με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του συστήματος (εδώ: επιδομή γραμμής) και περιλαμβάνει: κόστος έρευνας και ανάπτυξης κόστος παραγωγής και κατασκευής κόστος λειτουργίας και συντήρησης κόστος απόσυρσης παγίου μετά την λήξη της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του Όσον αφορά την επιδομή της γραμμής, ισχύει (απλοποιημένα): LCC = Κόστος επένδυσης + Κόστος συντήρησης + Κόστος επιπτώσεων στην κυκλοφορία λόγω των εργασιών συντήρησης 2.6 Αξιοπιστία, διαθεσιμότητα, συντηρησιμότητα και ασφάλεια (RAMS) Η αξιοπιστία, διαθεσιμότητα, συντηρησιμότητα και ασφάλεια 2 (RAMS) αποτελούν χαρακτηριστικά ενός συστήματος και λειτουργούν σαν δείκτες επίδοσης 3 για την ποιότητα του συστήματος. Το 1999 εκδόθηκε το ευρωπαϊκό πρότυπο EN στο οποίο ορίζονται η αξιοπιστία, διαθεσιμότητα, συντηρησιμότητα και ασφάλεια σαν τα χαρακτηριστικά μακροχρόνιας λειτουργίας ενός συστήματος που διασφαλίζονται με την εφαρμογή καθιερωμένων αρχών σχεδιασμού, μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών καθ όλη την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του συστήματος. Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN (1999) ορίζει τις βασικές παραμέτρους RAMS ως εξής: Αξιοπιστία (Reliability): πιθανότητα λειτουργίας ενός στοιχείου σύμφωνα με τις απαιτήσεις, υπό δεδομένες συνθήκες και για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα 1 predictive maintenance 2 Reliability, Availability, Maintainability & Safety (RAMS) 3 performance indicator 4 ΕΛΟΤ EN 50126: «Σιδηροδρομικές εφαρμογές προδιαγραφή και επίδειξη της αξιοπιστίας, της διαθεσιμότητας, συντηρησιμότητας και ασφάλειας» Ε 1 / /13

7 ιαθεσιμότητα (Availability): ικανότητα ενός προϊόντος να είναι σε κατάσταση τέτοια που να εκτελεί την απαιτούμενη λειτουργία υπό δεδομένες συνθήκες την παρούσα χρονική στιγμή ή για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα, θεωρώντας ότι έχουν διατεθεί οι απαιτούμενοι εξωτερικοί πόροι Συντηρησιμότητα (Maintainability): πιθανότητα εκτέλεσης μίας δράσης συντήρησης για ένα στοιχείο, υπό δεδομένες συνθήκες χρήσης, σε μία καθορισμένη χρονική στιγμή, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, χρησιμοποιώντας καθορισμένες διαδικασίες και πόρους Ασφάλεια (Safety): ο βαθμός ελευθερίας ενός τεχνικού συστήματος από μη αποδεκτή διακινδύνευση (ρίσκο) βλάβης. Η κατάλληλη ανάλυση RAMS μπορεί να βοηθήσει στον αποτελεσματικό σχεδιασμό της συντήρησης της γραμμής. Η χρησιμότητα της ανάλυσης RAMS δίδεται κατωτέρω: Ανάλυση αξιοπιστίας: Πρόγνωση «πότε» πρέπει να υλοποιηθεί μία δράση συντήρησης, εξαρτώμενη από τον τρόπο (μοντέλο) αστοχίας της γραμμής Ανάλυση συντηρησιμότητας: καθορισμός του είδους («τι») των εργασιών συντήρησης που απαιτούνται σε περίπτωση αστοχίας στην γραμμή και του χρόνου («πόσος χρόνος») απαιτείται για την υλοποίηση αυτών των δράσεων συντήρησης. Ανάλυση διαθεσιμότητας (Availability analysis): πρόγνωση της συχνότητας και διάρκειας των περιόδων κατάληψης της γραμμής για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης Ανάλυση ασφάλειας (Safety analysis): εκτίμηση του κινδύνου από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης όσον αφορά την σοβαρότητα και το κόστος (severity and cost). 2.7 Ορθολογικός σχεδιασμός της συντήρησης Ορθολογικός σχεδιασμός της συντήρησης, ή ορθολογική συντήρηση είναι συντήρηση που επιτυγχάνει βέλτιστα αποτελέσματα (διατήρηση του παγίου στην επιθυμητή λειτουργική κατάσταση) με την ελάχιστη δυνατή ανάλωση πόρων. Αυτό επιτυγχάνεται στο πλαίσιο πολιτικής RAMS (αξιοπιστία, διαθεσιμότητα, συντηρησιμότητα και ασφάλεια), λαμβάνοντας υπόψη το κόστος κύκλου ζωής (LCC). Ε 1 / /13

8 3 Η ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΕ 3.1 Στόχος της νέας στρατηγική συντήρησης Στόχος της νέας στρατηγικής συντήρησης είναι η ορθολογική συντήρηση, βασισμένη στην αξιοπιστία, διαθεσιμότητα, συντηρησιμότητα και ασφάλεια (RAMS), λαμβάνοντας υπόψη το κόστος κύκλου ζωής (LCC). 3.2 Αρχές της νέας δομής συντήρησης Για την εκπλήρωση του στόχου της νέας στρατηγικής, η συντήρηση θα βασισθεί σε μία προληπτική 5 (preventive) και διορθωτική 6 (corrective) συντήρηση για να εξελιχθεί σε μία ορθολογική (cost-effective) συντήρηση. Η στρατηγική αυτή της ορθολογικής συντήρησης βασίζεται σε: καλή γνώση της κατάστασης της γραμμής αναλύσεις της συμπεριφοράς της γραμμής ανάπτυξη μοντέλων πρόγνωσης της ποιότητας της γραμμής, εξειδικευμένη στρατηγική για κάθε τμήμα γραμμής, αξιολόγηση καινοτόμων λύσεων και θα λαμβάνει υπόψη το κόστος κύκλου ζωής (LCC) στο πλαίσιο στρατηγικής RAMS, προκειμένου να λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με την έκταση της συντήρησης, την ανάγκη ανακαίνισης ή κατασκευής νέων γραμμών τον τρόπο της κατά το δυνατόν επιμήκυνσης του κύκλου ζωής των στοιχείων της γραμμής. Η ανάλυση RAMS της κατάστασης της γραμμής θα βοηθήσει στον εντοπισμό διαφόρων εναλλακτικών συντήρησης. Ένας από τους στόχους της συντήρησης είναι η εκτέλεση εργασιών που έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση του κόστους συντήρησης. Η ανάλυση LCC μπορεί να βοηθήσει στην βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των εργασιών συντήρησης των εργασιών που προέκυψαν από την ανάλυση RAMS, ως προς το κόστος. Οι εκτιμήσεις κόστους λαμβάνοντας υπόψη το LCC μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη του κόστους διαφόρων εργασιών καθ όλη την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της γραμμής και όχι βραχυπρόθεσμα. 5 ΕΝ 50125:1999 εδάφιο 3.25: προληπτική συντήρηση: Συντήρηση η οποία εκτελείται σε προκαθορισμένα διαστήματα ή σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια με σκοπό να μειώσει την πιθανότητα αστοχίας ή υποβάθμισης της λειτουργίας ενός στοιχείου. 6 ΕΝ 50125:1999 εδάφιο 3.9: ιορθωτική Συντήρηση η οποία εκτελείται μετά την αναγνώριση ενός σφάλματος και σκοπό έχει να θέσει ένα προϊόν σε μία κατάσταση στην οποία θα μπορεί να ανταποκριθεί στην απαιτούμενη λειτουργία Ε 1 / /13

9 3.3 Κανόνες / προϋποθέσεις της νέας στρατηγικής Η νέα στρατηγική συντήρησης, θα διέπεται από τους παρακάτω κανόνες/προϋποθέσεις: 1. προτυποποίηση των στοιχείων της γραμμής για την «ομογενοποίηση» της γραμμής 2. χρήση στοιχείων με χαμηλότερο κόστος συντήρησης και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (π.χ. στοιχείων που δεν απαιτούν συντήρηση) 3. χρήση των κατάλληλων υλικών αναλόγως συνθηκών για επίτευξη βέλτιστου αποτελέσματος (ταχύτητα κυκλοφορίας, φόρτος, ακτίνα, κλίση γραμμής κλπ) 4. υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών συντήρησης (best practices) 5. αντικατάσταση τεχνολογικά απαρχαιωμένων ή μη παραγωγικών στοιχείων π.χ. αναθεώρηση αναγκαιότητας αλλαγών ή παρακαμπτηρίων γραμμών στο πλαίσιο προγραμματιζόμενης ανακαίνισης 6. βελτίωση της αρχικής ποιότητας μετά από κατασκευή ή ανακαίνιση 7. άρση βλαβών / φθορών σε αρχικό στάδιο για αποφυγή επιτάχυνσης της φθοράς της γραμμής από φθορές σε αρχικό στάδιο (π.χ. μέσω προληπτικής λείανσης, τοπικών υπογομώσεων κλπ) 8. πολιτική πρόληψης βλαβών / αστοχιών (π.χ. δημιουργία προφίλ Anti-Head- Check μέσω λείανσης των σιδηροτροχιών) 9. εφαρμογή πολιτικής για αύξηση της διάρκειας ζωής των στοιχείων της γραμμής 10. βελτίωση της ανίχνευσης της κατάστασης ζωτικών στοιχείων (critical parts) 11. καθορισμός σαφών ορίων ανοχών για στοιχεία που επηρεάζουν την συμπεριφορά της γραμμής όσον αφορά a. σε όρια προειδοποίησης για επερχόμενες αστοχίες / σφάλματα b. στην ανάγκη παρεμβάσεων c. στην ασφάλεια 12. ιεράρχηση των νέων επενδύσεων βάσει τεχνικοοικονομικών κριτηρίων 13. εκπόνηση σύγχρονων οδηγιών και διαδικασιών για την κατασκευή, συντήρηση και ανακαίνιση των γραμμών 14. εφαρμογή κατά το δυνατόν απλής γραμμολογίας στους σταθμούς 15. χρήση μοντέλων πρόγνωσης της γραμμής όσον αφορά την υποβάθμισή της στον χρόνο 16. εφαρμογή εξελιγμένων τεχνικών επιθεώρησης (τηλεεπιτήρηση, videoinspection κλπ) 17. βελτίωση δράσεων προληπτικής και προγνωστικής συντήρησης 18. εφαρμογή χρήσης LCC και benchmarking 19. μείωση του χρόνου κατάληψης της γραμμής για συντήρηση Ε 1 / /13

10 Ε Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Για την εφαρμογή των ως άνω κανόνων, θα πρέπει η ανάλυση των LCC και RAMS ν αποτελούν βασικά εργαλεία. Η ιεύθυνση Γραμμής θα εκδώσει σχετικές οδηγίες. 3.4 Νέα δομή συντήρησης Η νέα δομή συντήρησης απεικονίζεταιι στο Σχήμα 1: Έλεγχος, Επιθεώρηση Προληπτική Συντήρηση βάσει κατάστασης (βάσει κριτηρίων) Προκαθορισμένη συντήρηση Συντήρηση Διορθωτική Προγνω στική Βραχυπρόθεσμη Άμεση Σχήμα 1: Προτεινόμενο μοντέλο συντήρησης Ε 1 / /13

11 Ε Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Έλεγχος / επιθεώρηση της γραμμής Η επιθεώρηση της γραμμής παρέχει την απαραίτητη γνώση για την συμπεριφορά της γραμμής, και δίδει σημαντικές πληροφορίες για τον σχεδιασμό της συντήρησης. Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται η σχέση της επιθεώρησης με τις εργασίες συντήρησης. Σχήμα 2: Έλεγχος / επιθεώρηση της γραμμής Στην οδηγία Ε της Γ καθορίζονται τα ελέγχων / επιθεωρήσεων 7. είδη και η συχνότητα διενέργειας των Προληπτική συντήρηση Σύμφωνα με την ΕΝ 50125:1999 εδάφιο 3.25 η προληπτική συντήρηση ορίζεται ως εξής (βλ. και παρ. 2.2): Προληπτική συντήρηση είναι η συντήρησηη η οποία εκτελείται σε προκαθορισμένα διαστήματα ή σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια με σκοπό να μειώσει την πιθανότητα αστοχίας ή υποβάθμισης της λειτουργίας ενός στοιχείου. Η προληπτική έχει σκοπό να προλάβει την δημιουργία σφαλμάτων ή φθορών ή να άρει σφάλματα ή φθορές στην γραμμή που μελλοντικά θα επηρεάσουν την ασφάλεια κυκλοφορίας H προληπτική συντήρηση διακρίνεται σε προκαθορισμένη συντήρηση 8 βάσει της προδιαγραφής του παγίου ή της εφαρμογής συγκεκριμένης τεχνολογίας σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές οι οποίες δεν προϋποθέτουν έλεγχο ή επιθεώρηση και 7 Η Οδηγία είναι σε φάση εκπόνησης 8 predetermined maintenancee Ε 1 / /13

12 συντήρηση βάσει κατάστασης 9 με τη χρήση των δεδομένων της γραμμής και η οποία προϋποθέτει έλεγχο ή επιθεώρηση Παράδειγμα: Προκαθορισμένα διαστήματα: 1. Λείανση νέων σιδηροτροχιών 2. Συντήρηση συσκευών διαστολής 3. Λίπανση συνδέσμων «Κ» Σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια: 1. Προγραμματισμός άρσης σφαλμάτων επιπέδου «Β» άρθ. 12 του ΝΚΕΓ 2. Λείανση σιδηροτροχιών ιορθωτική συντήρηση Σύμφωνα με την ΕΝ 50125:1999 εδάφιο 3.9: η διορθωτική συντήρηση ορίζεται ως εξής (βλ. και παρ. 2.3): ιορθωτική Συντήρηση είναι αυτή η οποία εκτελείται μετά την αναγνώριση ενός σφάλματος και σκοπό έχει να θέσει ένα προϊόν σε μία κατάσταση στην οποία θα μπορεί να ανταποκριθεί στην απαιτούμενη λειτουργία Η διορθωτική συντήρηση (corrective maintenance) έχει σκοπό να άρει σφάλματα που έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια κυκλοφορίας για το προκαθορισμένο επίπεδο λειτουργία του παγίου 10. Η διορθωτική συντήρηση υλοποιείται όταν διαπιστώνεται αστοχία η οποία απαιτεί βραχυπρόθεσμη ή άμεση άρση (επισκευή) με στόχο ν αποκατασταθεί το στοιχείο της γραμμής στο επίπεδο της καθορισμένης λειτουργικότητας. Παράδειγμα: 1. Άρση σφαλμάτων επιπέδου «C» άρθ. 12 του ΝΚΕΓ (βραχυπρόθεσμη επέμβαση) 2. Άρση σφαλμάτων του Πίνακα 2 του ΝΚΕΓ (άμεση επέμβαση) 9 CBM - conditions based maintenance 10 π.χ. διατήρηση του επιπέδου ασφάλειας με μείωση του επιπέδου λειτουργικότητας από τα 160 στα 120 km/h Ε 1 / /13

13 3.4.4 Προγνωστική συντήρηση Μέσω της προγνωστικής συντήρησης (predictive maintenance) είναι δυνατή η πρόγνωση της χρονικής στιγμής κατά την οποία θ απαιτηθεί η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών συντήρησης. Η προγνωστική συντήρηση βασίζεται στην καλή γνώση της τρέχουσας κατάστασης αλλά και της συμπεριφοράς στο χρόνο της γραμμής (λαμβάνοντας υπόψη και ιστορικά στοιχεία) στην ανάπτυξη μοντέλων για την πρόβλεψη της εξέλιξης της ποιότητας της γραμμής σε επόμενα χρονικά σημεία στην εκπόνηση ενός σχεδίου συντήρησης σε μελλοντικό ορίζοντα που θα καθορίζει o το είδος συντήρησης (σχεδιασμό των αναγκαίων εργασιών) και o τον χρόνο της συντήρησης (προγραμματισμό) βάσει των προβλέψεων και των διαθέσιμων οικονομικών πόρων (προϋπολογισμός) Ε 1 / /13

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms

The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms Alexandros Diamantidis Dept. of Production & Management Engineering Democritus University of Thrace adiaman@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 3 : Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αναγκών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Αξιολόγηση αναγκών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αξιολόγηση αναγκών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Τεχνική σειρά για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Πάτρα, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3η Ενότητα: 5η Ενότητα:

3η Ενότητα: 5η Ενότητα: 3 4 26 3η Ενότητα: Διαδικασίες Σχεδιασμού, Επιλογής και Αξιολόγησης Υλικών Βάσει των αρχών του προτύπου ΕΝ 1504-2-9: Αρχές SMART 32 3η Ενότητα: Αναλυτικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι 42 4η Ενότητα: Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα