ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης / ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση αποτελεσμάτων της 4 ης πρόσκλησης για διαπραγμάτευση ανάθεσης υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των περιφερειακών ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το σχολικό έτος Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ /93/ πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Διονύσιος Στραβοράβδης Πρόεδρος 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη Αντιπρόεδρος 3. Διονύσιος Μπάστας Τακτικό Μέλος 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος Τακτικό Μέλος 5. Σταύρος Γρηγόρης Τακτικό Μέλος 6. Ευστάθιος Σωτήριος Κουρής Τακτικό Μέλος 7. Γεώργιος Τσιλιμιδός Τακτικό Μέλος Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτας Καραλής, η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού και ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτση. Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ /4877/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη. Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: Θέμα 22ο: Έγκριση αποτελεσμάτων της 4 ης πρόσκλησης για διαπραγμάτευση ανάθεσης υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής 1

2 αρμοδιότητας των περιφερειακών ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το σχολικό έτος Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 22ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της αναπληρώτριας Διευθύντριας Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρας Λάντου, η οποία έχει ως εξής: Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας Έχοντας υπόψη: 1. Τα διαλαμβανόμενα στην υπ αριθ. Οίκ /25537/16.9. εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών στην Οικονομική Επιτροπή της ΠΙΝ. 2. Την υπ αριθ /16.9. με ΑΔΑ: Β33Κ7ΛΕ-ΠΦ1 με ΑΔΑΜ: 14REQ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ. 3. Την υπ αριθ /25135/19.9. με ΑΔΑ: 646Ξ7ΛΕ-5ΨΩ και ΑΔΑΜ 14PROC Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση. 4. Το υπ αριθ /23618/22.9. έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με το οποίο διαβιβάστηκαν οι δώδεκα κατατεθείσες προσφορές. 5. Το υπ αριθ. 21/ Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του Άρθρου 38 του Π.Δ.118/ Τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης. 7. Την υπ αριθ. Οίκ /26369/25.9. εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή. 8. Την υπ αριθ /25.9. με ΑΔΑ: 6ΒΦΨ7ΛΕ-ΛΜΕ Απόφαση της Οικονομική Επιτροπής. 9. Την υπ αριθ /26618/ με ΑΔΑ: 7ΟΨΤ7ΛΕ-ΑΨΒ 2 η Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση. 10. Το υπ αριθ. 22/ Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων των Αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του Άρθρου 38 του Π.Δ.118/ Την υπ αριθ. Οίκ /27395/ με ΑΔΑΜ: 14REQ εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών. 12. Την υπ αριθ / Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για προσφυγή εκ νέου στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 13. Την υπ αριθ. Οίκ /27567/8.10. με ΑΔΑ: 7ΦΑ47ΛΕ-6ΑΞ με ΑΔΑΜ: 14PROC Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση. 14. Το υπ αριθ. 23/ Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του Άρθρου 38 του Π.Δ.118/ Την υπ αριθ /28078/ εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών. 16. Την υπ αριθ / με ΑΔΑΜ: 14REQ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 17. Την υπ αριθ. Οίκ /29183/ με ΑΔΑ: ΩΕ9Υ7ΛΕ-ΖΓΤ με ΑΔΑΜ: 14PROC (4 η ) Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση. 18. Το υπ αριθ. 24/ Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του Άρθρου 38 του Π.Δ.118/ Την ανάγκη εξασφάλισης απρόσκοπτης προσβασιμότητας των μαθητών στις σχολικές μονάδες. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Α. Την έγκριση του υπ αριθ. 24/ Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του Άρθρου 38 2

3 του Π.Δ.118/2007 και την ανάθεση των δρομολογίων στους αναδόχους σύμφωνα με την οικεία γνωμοδότηση. Β. Την τροποποίηση των κάτωθι δρομολογίων ως εξής: Το δρομολόγιο που έχει ανατεθεί στον κ. Λογαρά Σπυρίδωνα με τα εξής χαρακτηριστικά: Πίνακας Α: Δρομολόγια με Ταξί. Προσφορά ανά δρομολόγιο (κάθε δρόμολογιο είναι ξεχωριστό τμήμα) Α/Α Σχολικό Συγκρότημα Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Περατάτων (υποβάλλεται ενιαία έκπτωση και για τα δύο ενδεχόμενα) Τροποποιείται σε: Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Περατάτων (υποβάλλεται ενιαία έκπτωση και για τα δύο ενδεχόμενα) Δρομολόγιο Άσσος - Διβαράτα - Περατάτα Άσσος - Διβαράτα - Περατάτα (όταν είναι κλειστή η υπ' αρ. 25 Επαρχιακή Οδός) - Περιοχή Χάρακα Άσσος - Διβαράτα Αργοστόλι - Περατάτα Άσσος - Διβαράτα - Αργοστόλι- Περατάτα (όταν είναι κλειστή η υπ' αρ. 25 Επαρχιακή Οδός) - Περιοχή Χάρακα χλμ Μαθητές Ημερήσια Αποζημίωση χωρίς ΦΠΑ για Ε.Δ.Χ. 48,7 2 91,95 57, ,13 51,7 3 60,5 3 Ποσοστό Έκτπωσης Τιμή Κατακύρωσης (χωρίς ΦΠΑ) Τελική Τιμή Κατακύρωσης λόγω προαίρεσης Απόφαση Ο.Ε. Απόφαση Ανάθεσης Περιφερειάρχη (Αρχική & Τροποποιήσεις) 0 91,95 91,95 561/ 86675/24404/ ,13 102,13 561/ 86675/24404/ Οι αναπροσαρμογές των αποζημιώσεων υπολογίζονται με τον τύπο: (Ν.Σ.Κ.Δ.)=( Α.Σ.Κ.Δ.)x [(Ν.Μ.Κ.Δ.)/( Α.Μ.Κ.Δ.)] Το δρομολόγιο που έχει ανατεθεί στον κ. Τζάννη Ηλία με τα εξής χαρακτηριστικά: Πίνακας Α: Δρομολόγια με Ταξί. Προσφορά ανά δρομολόγιο (κάθε δρόμολογιο είναι ξεχωριστό τμήμα) Α/Α Σχολικό Συγκρότημα Δρομολόγιο χλμ Μαθητές Ημερήσια Αποζημίωση χωρίς ΦΠΑ για Ε.Δ.Χ. Ανάδοχος Ποσοστό Έκτπωσης Τιμή Κατακύρωσης (χωρίς ΦΠΑ) Τελική Τιμή Κατακύρωσης λόγω προαίρεσης Απόφαση Ο.Ε. Απόφαση Ανάθεσης Περιφερειάρχη (Αρχική & Τροποποιήσεις) Παρατηρήσεις /Τροποιήσεις 3

4 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 81 Περατάτων Τροποποιείται σε: Δενδρινάτα - Περατάτα 34,6 2 88,00 Τζαννής Ηλίας 6% 82,72 87,61 500/ 86675/24404/ Τροποποιείται σε Αγία Ευφυμία - Περατάτα χλμ αυξάνουν σε 37,0χλμ και η τιμή αναπροσαρμόζεται σε 87, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Περατάτων Δενδρινάτα - Περατάτα 41,7 3 Οι αναπροσαρμογές των αποζημιώσεων υπολογίζονται με τον τύπο: (Ν.Σ.Κ.Δ.)=( Α.Σ.Κ.Δ.)x [(Ν.Μ.Κ.Δ.)/( Α.Μ.Κ.Δ.)] Οι εν λόγω τροποποιήσεις, κ Λογαρά και Τζάννη, έγιναν για την ασφαλέστερη μεταφορά των μαθητών στο Ειδικό Σχολείο Περατάτων, συγκεκριμένα να είναι τρεις μαθητές ανά ταξί. Το δρομολόγιο που έχει ανατεθεί στον κ. Δεπούντη Γεράσιμο με τα εξής χαρακτηριστικά: Πίνακας Α: Δρομολόγια με Ταξί. Προσφορά ανά δρομολόγιο (κάθε δρόμολογιο είναι ξεχωριστό τμήμα) Α/ Α 60 Σχολικό Συγκρότημα Ειδικό Σχολείο Περατάτων Τροποποιείται σε: Ειδικό Σχολείο Περατάτων Δρομολόγιο χλμ Μαθητές Ημερήσια Αποζημίωση χωρίς ΦΠΑ για Ε.Δ.Χ. Περατάτα 32,5 1 76,12 Περατάτα 38,7 1 Ανάδοχος Ποσοστό Έκτπωσης Τιμή Κατακύρωσης (χωρίς ΦΠΑ) Τελική Τιμή Κατακύρωσης λόγω προαίρεσης Απόφαση Ο.Ε. Δεπούντης Γεράσιμος 1% 75,36 75,36 689/ Απόφαση Ανάθεσης Περιφερειάρχη (Αρχική & Τροποποιήσεις) /29285/ Οι αναπροσαρμογές των αποζημιώσεων υπολογίζονται με τον τύπο: (Ν.Σ.Κ.Δ.)=( Α.Σ.Κ.Δ.)x [(Ν.Μ.Κ.Δ.)/( Α.Μ.Κ.Δ.)] Η τροποποίηση γίνεται προκειμένου αποζημιωθεί το δρομολόγιο όπως πραγματικά εκτελείται, από την διαδρομή που υπάρχει πρόσβαση ανεξάρτητα καιρικών συνθηκών π.χ. χιόνι, ομίχλη ή / και πάγο στο δρόμο. Οι αναπροσαρμογές των αποζημιώσεων υπολογίζονται με τον τύπο: (Ν.Σ.Κ.Δ.)=( Α.Σ.Κ.Δ.)x [(Ν.Μ.Κ.Δ.)/( Α.Μ.Κ.Δ.)] Όπου: Ν.Σ.Α.Δ. = Νέο Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου Α.Σ.Α.Δ = Αρχικό Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου Ν.Μ.Κ.Δ. = Νέο Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της νέας διαδρομής του δρομολογίου. Α.Μ.Κ.Δ. = Αρχικό Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος της ΚΥΑ σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της αρχικής διαδρομής του δρομολογίου και την ίδια τιμή καυσίμου και διπλού τιμολογίου της διακήρυξης. 4

5 Την αλλαγή αναδόχου στο δρομολόγιο με τα εξής χαρακτηριστικά: Πίνακας Α: Δρομολόγια με Ταξί. Προσφορά ανά δρομολόγιο (κάθε δρόμολογιο είναι ξεχωριστό τμήμα) Α/Α Σχολικό Συγκρότημα Δημοτικό Πόρου & Γυμνάσιο Πάστρας Δρομολόγιο Καμπιτσάτα - Αγία Ειρήνη (ανταπόκριση λεωφορείο για Γυμνάσιο Πάστρας) - Καπανδρίτι - Καμπιτσάτα - Αγία Ειρήνη - Πόρος (μόνο πρωί) χλμ Μαθητές Ημερήσια Αποζημίωση χωρίς ΦΠΑ για Ε.Δ.Χ. 16,5 4 22,56 Ανάδοχος Γαβριελάτος Σπυρίδων Ποσοστό Έκτπωσης Τιμή Κατακύρωσης (χωρίς ΦΠΑ) Τελική Τιμή Κατακύρωσης λόγω προαίρεσης Απόφαση Ο.Ε. Απόφαση Ανάθεσης Περιφερειάρχη (Αρχική & Τροποποιήσεις) 86 0% 22,56 22,56 561/ 86675/24404/ Το δρομολόγιο αναλαμβάνει ο κ. Κλωνής Νικόλαος ο οποίος αγόρασε το ταξί του κ. Γαβριελάτου Σπυρίδων (ΤΑΖ 8015) Γ. Την εκ νέου προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τα αδιάθετα δρομολόγια. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες Συνημμένα: Πρακτικό 24/ της Επιτροπής Αξιολόγησης Α. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η Αν/τρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αλεξάνδρα Λάντου 5

6 Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007: «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» Πρακτικό Νο 24/ 1 η Συνεδρίαση Στο Αργοστόλι σήμερα στις 27 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συσκέψεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας, κατόπιν της υπ. αριθ. οικ /29183/ (ΑΔΑ:ΩΕ9Υ7ΛΕ-ΖΓΤ) 4ης Πρόσκλησης για Διαπραγμάτευση, για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ -2015» συνήλθε σε Πρώτη Συνεδρίαση η συσταθείσα με την αριθ / (ΑΔΑ: ΒΙΨΗ7ΛΕ-9ΑΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Επιτροπή του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ /25-9- (ΑΔΑ: ΩΥΒΓ7ΛΕ-937) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έπειτα από την υπ. αριθ. οικ /29203/ Πρόσκληση της προέδρου της. Παρόντες ήταν: 1. Χριστοφορίδου Φωτεινή, κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Ε, αναπληρώτρια της Πρόεδρου κ. Bαγγελάτου Ανθής- Μαρίας η οποία δεν παρέστη, 2. Βαβάσης Χριστόφορος, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Ιχθυολογίας) με βαθμό Δ, τακτικό μέλος. 3. Τουλιάτου-Κορσιάνου Ελισάβετ, κλάδου ΔΕ Πληροφορικής-Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Γ, τακτικό μέλος. Η Πρόεδρος της Επιτροπής για την παρούσα συνεδρίαση, αφού διαπίστωσε απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται τα τρία από τα πέντε μέλη της Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις σχετικής διαδικασίας. Στην Επιτροπή παραδόθηκαν έντεκα (11) φάκελοι με προσφορές που κατέθεσαν εμπρόθεσμα οι διαγωνιζόμενοι, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 που ακολουθεί: ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ Αρ. Πρωτ. Εισερχ. / Ημερομηνία Διαγωνιζόμενος 6

7 Αρ. Πρωτ. Εισερχ. / Ημερομηνία Διαγωνιζόμενος /29396/ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ /29399/ ΒΑΖΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ /29408/ ΒΡΥΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ /29418/ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ /29420/ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ /29421/ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ /29422/ ΒΡΥΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ /29423/ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ /29424/ ΜΕΡΓΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ /29425/ ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ ΑΙΚΕΤΕΡΙΝΗ /29447/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Η Πρόεδρος της επιτροπής αρίθμησε τους φακέλους σύμφωνα με την αναφερόμενη στον Πίνακα 1 σειρά. Η διαδικασία συνεχίστηκε με την μονογραφή των φακέλων και των αιτήσεων που τους συνόδευαν, από τα μέλη της επιτροπής, και την αποσφράγιση των φακέλων προκειμένου να ελεγχθεί η πληρότητά τους. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκαν τα παρακάτω, σύμφωνα με το Πίνακα 2: 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στοιχεία Προσφοράς Αρ. Πρωτ. Εισερχ. /Ημερομηνία Διαγωνιζόμενος Κατηγορία Οχήματος (ΕΔΧ/ΕΙΧ) Δρομολόγιου Έκπτωση (%) προσφερόμε νη τιμή/ημέρα ( ) Παρατηρήσεις /29396/ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΧ ,62 Με την αριθ /7-10- (ΑΔΑ:Ω3Α87ΛΕ-ΤΜ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατακυρώθηκαν στον κ. Παπαντώνη τα δρομολόγια 9 και 17 της αριθ. οικ.95092/26618/ ης Πρόσκλησης για Διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που υποβλήθηκε, η μεταφορά των μαθητών για το δρομολόγιο 5 της παρούσας πρόσκλησης πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω δρομολογίων (9 & 17) και μετά την παρέλευση του ωραρίου προσέλευσης των παιδιών του Νηπιαγωγείου. 8

9 Στοιχεία Προσφοράς Αρ. Πρωτ. Εισερχ. /Ημερομηνία Διαγωνιζόμενος Κατηγορία Οχήματος (ΕΔΧ/ΕΙΧ) Δρομολόγιου Έκπτωση (%) προσφερόμε νη τιμή/ημέρα ( ) Παρατηρήσεις /29399/ ΒΑΖΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΧ ,68 Διαπιστώνεται αδυναμία πραγματοποίησης του δρομολογίου 5 και η προσφορά ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Να προσκομισθεί χρονοδιάγραμμα μεταφοράς των 8 μαθητών του δρομολογίου 2. Επισήμανση: Η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί στη μεταφορά είναι Επομένως το όχημα στις κλείνει 15 έτη κυκλοφορίας /29408/ ΒΡΥΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΔΧ ,51 Η προσφορά γίνεται ΑΠΟΔΕΚΤΗ ,69 9

10 Στοιχεία Προσφοράς Αρ. Πρωτ. Εισερχ. /Ημερομηνία Διαγωνιζόμενος Κατηγορία Οχήματος (ΕΔΧ/ΕΙΧ) Δρομολόγιου Έκπτωση (%) προσφερόμε νη τιμή/ημέρα ( ) Παρατηρήσεις /29418/ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΔΧ ,88 Η προσφορά γίνεται ΑΠΟΔΕΚΤΗ /29420/ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΙΧ 7 Στην οικονομική προσφορά δεν αναγράφεται ποσοστό έκπτωσης (ολογράφως και αριθμητικώς). Σύμφωνα με την παρ. IV της Πρόσκλησης ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 1 1) Στην οικονομική προσφορά δεν αναγράφεται ποσοστό έκπτωσης (ολογράφως και αριθμητικώς) /29421/ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΙΧ 12 2) Η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που δηλώνεται για τη μεταφορά είναι Επομένως το ΕΙΧ έχει κλείσει 15 έτη κυκλοφορίας. Έπειτα από τα παραπάνω, ο διαγωνιζόμενος ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 10

11 Στοιχεία Προσφοράς Αρ. Πρωτ. Εισερχ. /Ημερομηνία Διαγωνιζόμενος Κατηγορία Οχήματος (ΕΔΧ/ΕΙΧ) Δρομολόγιου Έκπτωση (%) προσφερόμε νη τιμή/ημέρα ( ) Παρατηρήσεις /29422/ ΒΡΥΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔΧ , ,77 Η προσφορά γίνεται ΑΠΟΔΕΚΤΗ /29423/ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΕΔΧ , ,15 Η προσφορά γίνεται ΑΠΟΔΕΚΤΗ /29424/ ΜΕΡΓΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙΧ ,39 Η προσφορά γίνεται ΑΠΟΔΕΚΤΗ /29425/ ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ ΑΙΚΕΤΕΡΙΝΗ ΕΔΧ (2 οχήματα) , , , ,85 Να προσκομιστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) οι άδειες κυκλοφορίας των δύο οχημάτων. 2) δελτία τεχνικού ελέγχου των οχημάτων 3) Ασφαλιστήρια συμβόλαια 4) Φ/Α αδειών οδήγησης των οδηγών 5) Φ/Α δελτίων ταυτότητας 11

12 Στοιχεία Προσφοράς Αρ. Πρωτ. Εισερχ. /Ημερομηνία Διαγωνιζόμενος Κατηγορία Οχήματος (ΕΔΧ/ΕΙΧ) Δρομολόγιου Έκπτωση (%) προσφερόμε νη τιμή/ημέρα ( ) Παρατηρήσεις , /29447/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΔΧ , ,41 Να προσκομιστεί φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη κ. Παναγιωτάτου ,26 12

13 Έπειτα από τα παραπάνω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα για τα εξής: 1. Την αποδοχή των προσφορών των παρακάτω διαγωνιζομένων: I. Βρυώνη Γεράσιμου II. Ποταμιάνου Χαράλαμπου III. Βρυώνη Χρήστου IV. Ζαμπέλη Παναγή V. Μέργιανου Ευάγγελου 2. Την απόρριψη των διαγωνιζομένων: I. Παπαντώνη Γεώργιου II. Παπαδημάτου Απόστολου III. Παπαδάτου Σταύρου για τους λόγους που αναφέρονται στον Πίνακα Την ενημέρωση των υπόλοιπων διαγωνιζομένων για τις ελλείψεις των προσφορών τους, οι οποίοι καλούνται να προσκομίσουν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στην Επιτροπή τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον Πίνακα 2, όπως προβλέπεται στην αριθ. οικ /29183/ Πρόσκληση. Στο σημείο αυτό και περί ώρα 2 μ.μ., η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της και η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. Συντάσσεται το παρόν πρακτικό σε τρία αντίγραφα και υπογράφεται από τους παρακάτω: Αργοστόλι, 27 Οκτωβρίου Η Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης του άρθρου 38 του ΠΔ 118/2007 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Χριστοφορίδου Φωτεινή Βαβάσης Χριστόφορος Τουλιάτου-Κορσιάνου Ελισάβετ 13

14 Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007: «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» Πρακτικό Νο 24/ 2 η Συνεδρίαση Στο Αργοστόλι σήμερα 29 Οκτωβρίου και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συσκέψεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας, κατόπιν της υπ. αριθ. οικ /29183/ (ΑΔΑ:ΩΕ9Υ7ΛΕ-ΖΓΤ) 4ης Πρόσκλησης για Διαπραγμάτευση, για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ -2015» συνήλθε σε Δεύτερη Συνεδρίαση η συσταθείσα με την αριθ / (ΑΔΑ: ΒΙΨΗ7ΛΕ-9ΑΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Επιτροπή του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ /25-9- (ΑΔΑ: ΩΥΒΓ7ΛΕ-937) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έπειτα από την υπ. αριθ. οικ /29203/ Πρόσκληση της προέδρου της. Παρόντες ήταν: 1. Χριστοφορίδου Φωτεινή, κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Ε, αναπληρώτρια της Πρόεδρου κ. Bαγγελάτου Ανθής- Μαρίας η οποία δεν παρέστη, 2. Βαβάσης Χριστόφορος, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Ιχθυολογίας) με βαθμό Δ, τακτικό μέλος. 3. Τουλιάτου-Κορσιάνου Ελισάβετ, κλάδου ΔΕ Πληροφορικής-Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Γ, τακτικό μέλος. Η Πρόεδρος της Επιτροπής για την παρούσα συνεδρίαση, αφού διαπίστωσε απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται τα τρία από τα πέντε μέλη της Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις σχετικής διαδικασίας. Η παρούσα συνεδρίαση αποτελεί συνέχεια της συνεδρίασης της 27 ης Οκτωβρίου, κατά την οποία η Επιτροπή έλεγξε τις προσφορές που υποβλήθηκαν έπειτα από την 4η Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση, για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 14

15 ΕΤΟΣ -2015» και διαπιστώθηκαν ελλείψεις στις υποβληθείσες προσφορές τις οποίες κλήθηκαν να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι. Στην Επιτροπή, υποβλήθηκαν τα παρακάτω συμπληρωματικά δικαιολογητικά των προσφορών, σύμφωνα με τον Πίνακα 3 που ακολουθεί: 15

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Συμπληρωματικά δικαιολογητικά προσφορών Στοιχεία Προσφοράς Αρ. Πρωτ. Εισερχ. /Ημερομηνία Διαγωνιζόμενος Κατηγορία Οχήματος (ΕΔΧ ή ΕΙΧ) Δρομολόγιου Έκπτωση (%) προσφερόμε νη τιμή/ημέρα ( ) Παρατηρήσεις /29396/ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΧ ,62 ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Προσκομίστηκε χρονοδιάγραμμα μεταφοράς των 8 μαθητών του δρομολογίου /29399/ ΒΑΖΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΧ ,68 Η προσφορά γίνεται ΑΠΟΔΕΚΤΗ με την επισήμανση ότι η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί στη μεταφορά είναι Επομένως το όχημα στις κλείνει 15 έτη κυκλοφορίας , /29408/ ΒΡΥΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΔΧ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ,69 16

17 Στοιχεία Προσφοράς Αρ. Πρωτ. Εισερχ. /Ημερομηνία Διαγωνιζόμενος Κατηγορία Οχήματος (ΕΔΧ ή ΕΙΧ) Δρομολόγιου Έκπτωση (%) προσφερόμε νη τιμή/ημέρα ( ) Παρατηρήσεις /29418/ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΔΧ ,88 ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ /29420/ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΙΧ 7 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ /29421/ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΙΧ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ /29422/ ΒΡΥΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔΧ , ,77 ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17

18 Στοιχεία Προσφοράς Αρ. Πρωτ. Εισερχ. /Ημερομηνία Διαγωνιζόμενος Κατηγορία Οχήματος (ΕΔΧ ή ΕΙΧ) Δρομολόγιου Έκπτωση (%) προσφερόμε νη τιμή/ημέρα ( ) Παρατηρήσεις /29423/ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΕΔΧ , ,15 ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ /29424/ ΜΕΡΓΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙΧ ,39 ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ , /29425/ ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΔΧ (2 οχήματα) , ,51 Προσκομίστηκαν τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η προσφορά γίνεται ΑΠΟΔΕΚΤΗ , /29447/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΔΧ , , , ,26 Προσκομίστηκε φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη του ΕΔΧ κ. Παναγιωτάτου. Η προσφορά γίνεται ΑΠΟΔΕΚΤΗ 18

19 Ύστερα, από τα παραπάνω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα, σε συνέχεια της 1ης συνεδρίασης της 27ης Οκτωβρίου, για την αποδοχή των προσφορών και των παρακάτω διαγωνιζομένων: I. Βαζαίου Μαρίας (με την επισήμανση που αφορά στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος μεταφοράς των μαθητών στην Ενότητα 2 του Πίνακα 3). II. Παναγιωτάτου Διονυσίου III. Μενεγάτου Αικατερίνης Έπειτα από τις συνεδριάσεις της 27ης και 29ης Οκτωβρίου, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα για την κατακύρωση των δρομολογίων της υπ. αριθ. οικ /29183/ ης Πρόσκλησης για Διαπραγμάτευση σύμφωνα με τον Πίνακα 4: 19

20 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΟΙΚ /29183/ ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ -2015». Α/Α Σχολικό Συγκρότημα Δρομολόγιο Μειοδότης Κατηγορία Οχήματος (ΕΔΧ ή ΕΙΧ) Ποσοστό Έκπτωσης Νηπιαγωγείο και 2.10 Δημοτικό Διλινάτων Ραζάτα-Φαρακλάτα-Διλινάτα- Φαρακλάτα-Διλινάτα ΒΑΖΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΧ 0 % /θ Νηπ/γείο Μεσοβουνίων Κοθρέας - Μεσοβούνια - Τουλιάτα ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΔΧ 0 % Δημοτικό Σχολείο Μεσοβουνίων Δημοτικό Σχολείο Μεσοβουνίων Δημοτικό Σχολείο Μεσοβουνίων & Γυμνάσιο Μεσοβουνίων Κομιτάτα-Βαρύ-Βασιλικάδες-Τουλιάτα- Κουλουμπαριτσάτα-Μαρκουλάτα- Τουλιάτα Τουλιάτα - Άσσος (μόνο μεσημέρι 16:00) Πατρικάτα - Βαρύ - Κονιδαράτα - Τουλιάτα ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΔΧ 0 % ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΔΧ 0 % ΒΡΥΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΔΧ 0 % Δημοτικό Σχολείο Μεσοβουνίων Δημοτικό Σχολείο Μεσοβουνίων Δημοτικό Σχολείο Μεσοβουνίων Κουλούμοι - Ζαμπελάτα - Μαρκουλάτα - Τουλιάτα Μαρκουλάτα - Καψαλάτα - Τουλιάτα (μόνο πρωί) Τουλιάτα - Μαρκουλάτα - Ζαμπελάτα (μόνο επιστροφή) ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΔΧ 0 % ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΔΧ 0 % ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΔΧ 0 % Δημοτικό Σχολείο Μεσοβουνίων Χαλικερή - Τουλιάτα (μόνο πρωί) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΔΧ 0% 20

21 Α/Α Σχολικό Συγκρότημα Δρομολόγιο Μειοδότης Κατηγορία Οχήματος (ΕΔΧ ή ΕΙΧ) Ποσοστό Έκπτωσης Δημοτικό Σχολείο Μεσοβουνίων Τουλιάτα - Καψαλάτα - Χαλικερή ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΔΧ 0% Δημοτικό Σχολείο Μεσοβουνίων Κοθρέας - Κουλούμοι - Τουλιάτα ΒΡΥΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔΧ 0% Δημοτικό Σχολείο Μεσοβουνίων Κονιδαράτα - Κατσαράτα - Τουλιάτα ΒΡΥΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔΧ 0% Δημοτικό Σχολείο Μεσοβουνίων Τουλιάτα - Φισκάρδο (μόνο μεσημέρι) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΔΧ 0% Δημοτικό Πόρου Γυμνάσιο Μεσοβουνίων & Δημοτικό Μεσοβουνίων Γυμνάσιο Μεσοβουνίων Άγιος Νικόλαος - Τζανάτα - Πόρος (ολοήμερο) Άσσος - Μεσοβούνια - Κοθρέας- Τουλιάτα (μόνο πρώι) Μεσοβούνια - Κοθρέας - Άσσος (μόνο μεσημέρι) ΜΕΡΓΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙΧ 0 % ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΔΧ 0 % ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΔΧ 0 % Γυμνάσιο Μεσοβουνίων Βαρύ - Μεσοβούνια ΒΡΥΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΔΧ 0 % 21

22 Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν πρακτικό σε τρία αντίγραφα και υπογράφεται από τους παρακάτω: Αργοστόλι, 29 Οκτωβρίου Η Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης του άρθρου 38 του ΠΔ 118/2007 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Χριστοφορίδου Φωτεινή Βαβάσης Χριστόφορος Τουλιάτου-Κορσιάνου Ελισάβετ Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1) Εγκρίνει το υπ αριθμ. 24/ Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του Άρθρου 38 του Π.Δ.118/2007 και την ανάθεση των δρομολογίων στους αναδόχους σύμφωνα με την οικεία γνωμοδότηση. 2) Εγκρίνει την τροποποίηση των κάτωθι δρομολογίων ως εξής: α. Το δρομολόγιο που έχει ανατεθεί στον κ. Λογαρά Σπυρίδωνα με τα εξής χαρακτηριστικά: Πίνακας Α: Δρομολόγια με Ταξί. Προσφορά ανά δρομολόγιο (κάθε δρόμολογιο είναι ξεχωριστό τμήμα) Α/Α 80.1 Σχολικό Συγκρότημα Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Περατάτων (υποβάλλεται Δρομολόγιο Άσσος - Διβαράτα - Περατάτα χλμ Μαθητές Ημερήσια Αποζημίωση χωρίς ΦΠΑ για Ε.Δ.Χ. 48,7 2 91,95 Ποσοστό Έκτπωσης Τιμή Κατακύρωσης (χωρίς ΦΠΑ) Τελική Τιμή Κατακύρωσης λόγω προαίρεσης Απόφαση Ο.Ε. Απόφαση Ανάθεσης Περιφερειάρχη (Αρχική & Τροποποιήσεις) 0 91,95 91,95 561/ 86675/24404/

23 80.2 ενιαία έκπτωση και για τα δύο ενδεχόμενα) Τροποποιείται σε: Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Περατάτων (υποβάλλεται ενιαία έκπτωση και για τα δύο ενδεχόμενα) Άσσος - Διβαράτα - Περατάτα (όταν είναι κλειστή η υπ' αρ. 25 Επαρχιακή Οδός) - Περιοχή Χάρακα Άσσος - Διβαράτα Αργοστόλι - Περατάτα Άσσος - Διβαράτα - Αργοστόλι- Περατάτα (όταν είναι κλειστή η υπ' αρ. 25 Επαρχιακή Οδός) - Περιοχή Χάρακα 57, ,13 51,7 3 60, ,13 102,13 561/ 86675/24404/ Οι αναπροσαρμογές των αποζημιώσεων υπολογίζονται με τον τύπο: (Ν.Σ.Κ.Δ.)=( Α.Σ.Κ.Δ.)x [(Ν.Μ.Κ.Δ.)/( Α.Μ.Κ.Δ.)] β. Το δρομολόγιο που έχει ανατεθεί στον κ. Τζάννη Ηλία με τα εξής χαρακτηριστικά: Πίνακας Α: Δρομολόγια με Ταξί. Προσφορά ανά δρομολόγιο (κάθε δρόμολογιο είναι ξεχωριστό τμήμα) Α/Α Σχολικό Συγκρότημα Δρομολόγιο χλμ Μαθητές Ημερήσια Αποζημίωση χωρίς ΦΠΑ για Ε.Δ.Χ. Ανάδοχος Ποσοστό Έκτπωσης Τιμή Κατακύρωσης (χωρίς ΦΠΑ) Τελική Τιμή Κατακύρωσης λόγω προαίρεσης Απόφαση Ο.Ε. Απόφαση Ανάθεσης Περιφερειάρχη (Αρχική & Τροποποιήσεις) Παρατηρήσεις /Τροποιήσεις Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Περατάτων Τροποποιείται σε: Περατάτα 34,6 2 88,00 Τζαννής Ηλίας 6% 82,72 87,61 500/ 86675/24404/ Τροποποιείται σε Αγία Ευφυμία - Περατάτα χλμ αυξάνουν σε 37,0χλμ και η τιμή αναπροσαρμόζεται σε 87, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Περατάτων Περατάτα 41,7 3 Οι αναπροσαρμογές των αποζημιώσεων υπολογίζονται με τον τύπο: (Ν.Σ.Κ.Δ.)=( Α.Σ.Κ.Δ.)x [(Ν.Μ.Κ.Δ.)/( Α.Μ.Κ.Δ.)] Οι εν λόγω τροποποιήσεις, κ Λογαρά και Τζάννη, έγιναν για την ασφαλέστερη μεταφορά των μαθητών στο Ειδικό Σχολείο Περατάτων, συγκεκριμένα να είναι τρεις μαθητές ανά ταξί. 232

24 γ. Το δρομολόγιο που έχει ανατεθεί στον κ. Δεπούντη Γεράσιμο με τα εξής χαρακτηριστικά: Πίνακας Α: Δρομολόγια με Ταξί. Προσφορά ανά δρομολόγιο (κάθε δρόμολογιο είναι ξεχωριστό τμήμα) Α/Α 60 Σχολικό Συγκρότημα Ειδικό Σχολείο Περατάτων Τροποποιείται σε: Ειδικό Σχολείο Περατάτων Δρομολόγιο χλμ Μαθητές Ημερήσια Αποζημίωση χωρίς ΦΠΑ για Ε.Δ.Χ. Περατάτα 32,5 1 76,12 Περατάτα 38,7 1 Ανάδοχος Ποσοστό Έκτπωσης Τιμή Κατακύρωσης (χωρίς ΦΠΑ) Τελική Τιμή Κατακύρωσης λόγω προαίρεσης Δεπούντης Γεράσιμος 1% 75,36 75,36 689/ Οι αναπροσαρμογές των αποζημιώσεων υπολογίζονται με τον τύπο: (Ν.Σ.Κ.Δ.)=( Α.Σ.Κ.Δ.)x [(Ν.Μ.Κ.Δ.)/( Α.Μ.Κ.Δ.)] Η τροποποίηση γίνεται προκειμένου αποζημιωθεί το δρομολόγιο όπως πραγματικά εκτελείται, από την διαδρομή που υπάρχει πρόσβαση ανεξάρτητα καιρικών συνθηκών π.χ. χιόνι, ομίχλη ή / και πάγο στο δρόμο. Οι αναπροσαρμογές των αποζημιώσεων υπολογίζονται με τον τύπο: (Ν.Σ.Κ.Δ.)=( Α.Σ.Κ.Δ.)x [(Ν.Μ.Κ.Δ.)/( Α.Μ.Κ.Δ.)] Όπου: Ν.Σ.Α.Δ. = Νέο Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου Α.Σ.Α.Δ = Αρχικό Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου Ν.Μ.Κ.Δ. = Νέο Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της νέας διαδρομής του δρομολογίου. Α.Μ.Κ.Δ. = Αρχικό Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος της ΚΥΑ σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της αρχικής διαδρομής του δρομολογίου και την ίδια τιμή καυσίμου και διπλού τιμολογίου της διακήρυξης. Απόφαση Ο.Ε. Απόφαση Ανάθεσης Περιφερειάρχη (Αρχική & Τροποποιήσεις) /29285/ δ. Την αλλαγή αναδόχου στο δρομολόγιο με τα εξής χαρακτηριστικά: Πίνακας Α: Δρομολόγια με Ταξί. Προσφορά ανά δρομολόγιο (κάθε δρόμολογιο είναι ξεχωριστό τμήμα) Α/Α Σχολικό Συγκρότημα Δρομολόγιο χλμ Μαθητές Ημερήσια Αποζημίωση χωρίς ΦΠΑ για Ε.Δ.Χ. Ανάδοχος Ποσοστό Έκτπωσης Τιμή Κατακύρωσης (χωρίς ΦΠΑ) Τελική Τιμή Κατακύρωσης λόγω προαίρεσης Απόφαση Ο.Ε. Απόφαση Ανάθεσης Περιφερειάρχη (Αρχική & Τροποποιήσεις) 242

25 Δημοτικό Πόρου & Γυμνάσιο Πάστρας Καμπιτσάτα - Αγία Ειρήνη (ανταπόκριση λεωφορείο για Γυμνάσιο Πάστρας) - Καπανδρίτι - Καμπιτσάτα - Αγία Ειρήνη - Πόρος (μόνο πρωί) 16,5 4 22,56 Γαβριελάτος Σπυρίδων 0% 22,56 22,56 561/ 86675/24404/ Το δρομολόγιο αναλαμβάνει ο κ. Κλωνής Νικόλαος ο οποίος αγόρασε το ταξί του κ. Γαβριελάτου Σπυρίδων (ΤΑΖ 8015) 3) Εγκρίνει την εκ νέου προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τα αδιάθετα δρομολόγια. H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό / ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Διονύσιος Στραβοράβδης Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη Διονύσιος Μπάστας Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος Σταύρος Γρηγόρης Ευστάθιος Σωτήριος Κουρής Γεώργιος Τσιλιμιδός Ειρήνη Διαμάντη 252

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 284-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 355-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 20-01/12-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 658-22/01-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 6-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. 24001/2013 (ΦΕΚ Β 1449/14-6-2013) Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες

Κ.Υ.Α. 24001/2013 (ΦΕΚ Β 1449/14-6-2013) Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες Κ.Υ.Α. 24001/2013 (ΦΕΚ Β 1449/14-6-2013) Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 1/7/2011 Αριθ. Πρωτ. : 7823

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ:. Δημόσια πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ, βάσει του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης. Βόλος, 18/07/2013 Μετά από την έγκριση και δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6655/0-06-05 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού /09-06-05 Σήμερα 9 Ιουνίου 05, ημέρα Τρίτη και ώρα :00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Αρ. Πρωτ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 18 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα