ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.1 ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΡΜΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.1 ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΡΜΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 67 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.1 ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΡΜΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Υπό το γενικό αυτό τίτλο περιλαμβάνονται κατεργασίες μετάλλων κατά τις οποίες ο κύριος όγκος του υλικού βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, τοπικά δε από χημικά ή φυσικά αίτια αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες, συνήθως ανώτερες του σημείου τήξεως του μετάλλου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κυρίως η κοπή μετάλλου με φλόγα ακετυλενίου ή υδρογόνου, η συγκόλληση με ακετυλένιο ή υδρογόνο, οι διάφοροι τύποι ηλεκτροσυγκολλήσεων, η συγκόλληση και η κοπή με πλάσμα, ακτίνα ηλεκτρονίων ή ακτίνες laser και η μέθοδος κοπής με ηλεκτρικό σπινθήρα. Πολλές από αυτές τις μεθόδους είναι αρκετά παλιές, ενώ άλλες αποτελούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας των κατασκευών. Γενικά οι εφαρμογές των τοπικά θερμών κατεργασιών εκτείνονται από την κατασκευή πλοίων και οχημάτων έως την παραγωγή μικροκυκλωμάτων υπολογιστών και διαστημικών σταθμών. Κάθε μια από τις μεθόδους αυτές και ιδίως οι συγκολλήσεις έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία στη σύγχρονη τεχνολογία και αποτελούν σημαντικότατους τομείς της. Στη συνέχεια θα εξεταστούν περιληπτικά τα κυριότερα χαρακτηριστικά των μεθόδων αυτών και οι κυριότερες εφαρμογές τους. Συνηθισμένο πρόβλημα των τοπικά θερμών κατεργασιών είναι οι τοπικά υψηλές θερμικές τάσεις που δημιουργούνται κατά την απόψυξη των προϊόντων στην θερμοκρασία περιβάλλοντος. Οι τάσεις αυτές σε πολλές περιπτώσεις, εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τους, είναι δυνατόν να οδηγήσουν και σε θραύση του αντικειμένου. Δευτερεύοντα προβλήματα των μεθόδων αυτών κατεργασίας είναι η τοπική αλλοίωση των μηχανικών ιδιοτήτων του αντικειμένου, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, καθώς και η επιφανειακή μεταβολή της χημικής σύστασης του μετάλλου λόγω των χημικών αντιδράσεων με το οξυγόνο και το άζωτο της ατμόσφαιρας. Τα προβλήματα αυτά είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν με θερμική κατεργασία και χημική προστασία αντίστοιχα.

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι Κοπή οξυγόνου Η κοπή με φλόγα οξυγόνου συνίσταται στην υπό υψηλή θερμοκρασία (3500 ο C) θέρμανση και οξείδωση του μετάλλου από ρεύμα οξυγόνου. Για την ανάπτυξη των υψηλών αυτών θερμοκρασιών χρησιμοποιείται σαν καύσιμο αέριο το υδρογόνο, το ακετυλένιο, το φωταέριο, τα αέρια κλάσματα του πετρελαίου ή το φυσικό αέριο. Τα αέρια αυτά όπως και το οξυγόνο παράγονται βιομηχανικά και διοχετεύονται στην κατανάλωση υπό πίεση μέσα σε φιάλες (βλέπε σχήμα 72). Για την κοπή μετάλλων, το οξυγόνο και το καύσιμο αέριο αναμειγνύονται και διοχετεύονται σε ένα κατάλληλο ακροφύσιο όπου και αναφλέγονται. Το ρεύμα του φλεγόμενου αερίου κατευθύνεται στο σημείο του μετάλλου πού θέλουμε να αρχίσει η κοπή, το οποίο και θερμαίνουμε. Η θέρμανση του μετάλλου μέχρι μια κατάλληλη θερμοκρασία, πού για το σίδηρο είναι οι 800 ο C περίπου, προκαλεί αύξηση του ρυθμού οξείδωσης μέχρι του σημείου, η παραγόμενη θερμότητα από την καύση του μετάλλου, να είναι αρκετή για να διατηρήσει την φλόγα. Σχήμα 72 Από το σημείο αυτό, για τη συνέχιση της κοπής χρειάζεται μόνο η παροχή οξυγόνου. Κατά την κοπή, το μέταλλο που έρχεται σε επαφή με τη δέσμη οξυγόνου καίγεται και η θερμότητα της καύσης χρησιμοποιείται για την προθέρμανση και τήξη των γειτονικών στρωμάτων του μετάλλου. Το καιγόμενο μέταλλο παρασύρεται από τη δέσμη του οξυγόνου. Με τον τρόπο αυτό, το οξυγόνο πού απαιτείται για την κοπή 1kg Fe δεν είναι το θεωρητικά απαιτούμενο ποσό των 10ft 3, αλλά κατά 10-20% μικρότερο. Το οξυγόνο πού χρησιμοποιείται για την κοπή πρέπει να είναι μεγάλης καθαρότητας (99,5%) γιατί οι διάφορες προσμίξεις μειώνουν την απόδοση αισθητά. Έτσι οξυγόνο καθαρότητας 85% δεν κόβει το χάλυβα. Για εργασίες με μικρή ακρίβεια η φλόγα του οξυγόνου καθοδηγείται από το χέρι του τεχνίτη. Στις περιπτώσεις που χρειάζεται μεγάλη ακρίβεια ή ταυτόχρονη παραγωγή πολλών κομματιών, είναι δυνατή η χρησιμοποίηση μηχανών με μηχανική προώθηση της φλόγας. Σήμερα υπάρχουν μηχανές, οι οποίες είναι σε θέση να χειρίζονται συγχρόνως 12 φλόγες και να κατεργάζονται φύλλα λαμαρίνας πλάτους 3.5m και απεριόριστου μήκους. Το μέγιστο πάχος μετάλλου που είναι κατεργάσιμο με φλόγα οξυγόνου είναι της τάξης του 1m! Στην περίπτωση, αυτή

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 69 βέβαια η ακρίβεια κατεργασίας και η ποιότητα επιφάνειας είναι χαμηλές. Γενικά, η ποιότητα κοπής είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική για πάχη μέχρι 20mm. Η ταχύτητα κοπής του μετάλλου εξαρτάται κυρίως από το πάχος του, το υλικό, τη διάμετρο του ακροφυσίου, το καύσιμο αέριο και το είδος πρόωσης μηχανική ή όχι τής φλόγας. Τυπικές τιμές δίνονται στον πίνακα 7 για σίδερο και φλόγα ακετυλενίου. Η ποιότητα και η ταχύτητα κοπής είναι δυνατό να βελτιωθούν, εάν πριν την κοπή το μέταλλο προθερμανθεί, αυτό είναι ιδιαίτερα επιθυμητό για την κοπή χαλύβων. Η προθέρμανση είναι απαραίτητη επίσης για την κοπή κομματιών μεγάλου πάχους, της τάξης των 500mm και άνω. Οι συνηθισμένες θερμοκρασίες προθέρμανσης του χάλυβα κυμαίνονται από o C ανάλογα με τη σύσταση του κράματος. Η περιοχή της τομής με φλόγα οξυγόνου υφίσταται τοπική σκλήρυνση και λόγω της τοπικής θέρμανσης αναπτύσσονται κατά την ψύξη θερμικές εσωτερικές τάσεις. Για την απαλοιφή των τάσεων αυτών και την εξάλειψη της σκληρότητας συνήθως την κοπή χάλυβα με οξυγόνο ακολουθεί ανόπτηση του κομματιού. Πίνακας 7. Χαρακτηριστικά κοπής μετάλλου με φλόγα οξυγόνου Πρόωση τεχνίτου. Πάχος μετάλλου (mm) Ταχύτητα mm/min Διάμετρος ακροφυσίου(mm) Πρόωση μηχανική Πάχος μετάλλου (mm) Ταχύτητα mm/min Διάμετρος ακροφυσίου(mm) Για τη βελτίωση της ταχύτητας κοπής για πάχη μέχρι 150mm είναι δυνατή η χρησιμοποίηση, ειδικών ακροφυσίων υψηλής ταχύτητας οξυγόνου με τα οποία επιτυγχάνεται και μείωση της κατανάλωσης οξυγόνου. Οι αντίστοιχες τιμές είναι: Πάχος μετάλλου (mm) Ταχύτητα mm/min Διάμετρος ακροφυσίου(mm)

4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 70 Η κοπή με οξυγόνο μπορεί να μειονεκτεί από άποψη ποιότητας επιφάνειας και ακρίβειας διαστάσεων, αλλά πλεονεκτεί σαφώς από άποψη δυνατοτήτων κοπής κομματιών μεγάλου πάχους και παραγωγικότητα. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα διαμόρφωσης οδοντωτού τροχού πάχους 250mm η οποία απαιτεί περίπου 5 εργατοώρες συγκρινόμενη με 2 εβδομάδες εργατοωρών πού απαιτεί η χύτευση του τροχού αυτού. Τέλος με τη φλόγα οξυγόνου είναι δυνατή επίσης και η ταχεία αφαίρεση μετάλλου εάν η φλόγα προσβάλει την επιφάνεια του μετάλλου υπό γωνία. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η προκαταρκτική αφαίρεση υλικού για τη δημιουργία αυλακών. Η εργασία αυτή στην πλάνη θα απαιτούσε πολύ μεγαλύτερο χρόνο και κόστος εργαλείων Συγκολλήσεις Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. Η σύμφυση αυτή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μεταξύ ομοίων και ανόμοιων μετάλλων και με τη χρήση ή όχι πίεσης. Με τη μέθοδο τής συγκόλλησης συνθέτουμε τη μορφή του αντικειμένου πού επιθυμούμε συγκολλώντας κομμάτια ήδη προκατασκευασμένα. Αυτή η διεργασία έχει συνήθως σαν αποτέλεσμα την παραγωγή αντικειμένων με πολύ χαμηλότερο κόστος από τη χύτευση και με καλύτερη γενικά ποιότητα κατασκευής, ακρίβεια διαστάσεων, μηχανικές ιδιότητες, εμφάνιση κλπ. Με τον τρόπο αυτό τα προϊόντα της συγκόλλησης είναι πολλές φορές έτοιμα για την κατανάλωση, χωρίς να χρειάζονται επιπλέον μηχανουργικές επεξεργασίες. Τα πλεονεκτήματα αυτά των συγκολλήσεων έχουν προκαλέσει σε πολλές περιπτώσεις τον ανασχεδιασμό χυτών αντικειμένων και τη συγκολλητή κατασκευή τους με χαμηλότερο κόστος. Μεγάλη ώθηση στη διάδοση των συγκολλήσεων και ιδιαίτερα των ηλεκτροσυγκολλήσεων έδωσε και η επιτυχής εφαρμογή τους για τη σύνδεση ελασμάτων στη ναυπηγική και αργότερα στην αυτοκινητοβιομηχανία, αεροναυπηγική, λεβητουργία κλπ. Στην περίπτωση αυτή η συγκόλληση αντικατέστησε με επιτυχία την σύνδεση με καρφιά ή βίδες, με σημαντικό κέρδος σε βάρος και εργατικά. Τα βασικά προβλήματα πού αντιμετωπίζει ο μηχανικός κατά την παραγωγή συγκολλητών προϊόντων είναι κυρίως ο κατάλληλος σχεδιασμός του κομματιού ώστε να διευκολύνεται η συγκόλληση και η "συγκολλητότητα" του υλικού σε συνδυασμό με τα μηχανήματα συγκόλλησης πού υπάρχουν. Με τον όρο συγκολλητότητα του υλικού εννοούμε την ευκολία με την όποια είναι δυνατή η συγκόλληση με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο, και τη μηχανική και χημική συμπεριφορά της κόλλησης και του γειτονικού μετάλλου. Οι μέθοδοι συγκόλλησης που εφαρμόζονται σε ευρεία κλίμακα είναι η συγκόλληση με φλόγα αερίου, η ηλεκτροσυγκόλληση τόξου και η ηλεκτροσυγκόλληση αντίστασης. Εκτός από τους βασικούς αυτούς τρόπους συγκόλλησης υπάρχουν και πολλοί άλλοι με ειδικότερα πεδία εφαρμογής. Αναλυτικότερα έχουμε:

5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 71 (1) Συγκόλληση με Σφυρηλάτηση. Στη μέθοδο αυτή τα κομμάτια του μετάλλου σε διάπυρη κατάσταση έρχονται σε επαφή και συμπιέζονται ή σφυρηλατούνται με αποτέλεσμα τη συνένωση τους. (2) Συγκόλληση Θερμίτου. Στη μέθοδο αυτή τα κομμάτια του μετάλλου, περιβάλλονται με μείγμα οξειδίου του μετάλλου και αλουμινίου και στη συνέχεια θερμαίνονται τοπικά σε υψηλή θερμοκρασία (1100 o C για τη συγκόλληση χάλυβα). Η θέρμανση προκαλεί ανάφλεξη του μείγματος και παραγωγή υψηλών θερμοκρασιών πού συντελούν στην τήξη του μετάλλου και τη συγκόλληση των κομματιών. Στην περίπτωση του σιδήρου, η χημική αντίδραση της καύσης του θερμίτη είναι: 8Al + 3Fe + O 3O4 = 9Fe 4Al22 3 και η παραγόμενη θερμοκρασία φθάνει τους 2800 o C. (3) Συγκόλληση Επαγωγής. Στη μέθοδο αυτή ηθέρμανση του μετάλλου γίνεται τοπικά με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνητών οι οποίοι δημιουργούν στη μάζα του μετάλλου δινορρεύματα. H μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση μετάλλων με μικρή ηλεκτρική αγωγιμότητα. (4) Σκληρή κόλληση. Στη μέθοδο αυτή τα κομμάτια του μετάλλου πού πρόκειται να συγκολληθούν έρχονται σε επαφή, ενώ στην περιοχή της συγκόλλησης τοποθετείται ποσότητα κατάλληλης μεταλλικής κόλλησης, συνήθως κραμάτων χαλκού ή αργύρου. Στη συνέχεια; oλο το σύστημα θερμαίνεται μέχρι του σημείου τήξης της κόλλησης η oποία ρέει και με τη βοήθεια του τριχοειδούς φαινομένου παρεμβάλλεται μεταξύ των επιφανειών του μετάλλου. Οι θερμοκρασίες τήξης της κόλλησης είναι μεταξύ C για κράματα αργύρου και μεταξύ C για κράματα χαλκού. Με την ψύξη των κομματιών επέρχεται η συγκόλληση τους. Η όλη διαδικασία πρέπει να γίνει σε κατάλληλη ατμόσφαιρα ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος οξείδωσης του μετάλλου και της κόλλησης. (5) Μαλακή κόλληση. Με τη μέθοδο αυτή η κόλληση πραγματοποιείται με την τήξη κατάλληλων κομματιών μολύβδου με χαμηλό σημείο τήξης. Η θερμότητα της τήξης προέρχεται συνήθως από ηλεκτρική αντίσταση ή φλόγα αερίου. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε σε κάποια έκταση τους βασικούς τρόπους συγκόλλησης που εφαρμόζονται σε μεγάλη βιομηχανική κλίμακα, τα προβλήματα τους και τους λόγους εμφάνισης τους, και ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες διατάξεις, μεθόδους και μηχανές. Το σημείο πάντως που πρέπει ιδιαίτερα να τονισθεί είναι ότι οι συγκολλήσεις είναι ένα πολύ εκτεταμένο κεφάλαιο με πολλά θεωρητικά και εμπειρικά στοιχεία, τεχνικούς κανονισμούς κ.ά., και δεν είναι δυνατή η κάλυψη του σε ένα σχετικά περιορισμένο χώρο.

6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι Ηλεκτροσυγκόλληση Τόξου. Στη μέθοδο αυτή συγκόλλησης, η θερμότητα που απαιτείται για την τήξη του μετάλλου παρέχεται από ηλεκτρικό τόξο που δημιουργείται μεταξύ του κομματιού που θα κολληθεί και του ηλεκτροδίου, ή μεταξύ δύο ηλεκτροδίων. Η θερμότητα αυτή προκαλεί την τήξη του μετάλλου των κομματιών αφ' ενός και του ηλεκτροδίου ή καταλλήλου σύρματος μεταλλικής κόλλησης αφ' ετέρου και την τελική συνένωση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Έτσι διακρίνουμε τις ηλεκτροσυγκολλήσεις συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις συνεχούς ρεύματος χωρίζονται στις συγκολλήσεις με θετικό ή αρνητικό ηλεκτρόδιο. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των συγκολλήσεων αυτών παρουσιάζονται στο σχήμα 73. Σχήμα 73 Με τη σύνδεση του συνηθισμένου τύπου ηλεκτροδίων στον αρνητικό πόλο της πηγής συνεχούς ρεύματος, το κομμάτι γίνεται θερμότερο από το ηλεκτρόδιο λόγω της πρόσπτωσης των ηλεκτρονίων. Έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερο βάθος διείσδυσης μετάλλου, ενώ αντίστοιχα είναι μικρό το πλάτος της κόλλησης. Αντίστροφα, για την περίπτωση του θετικού ηλεκτροδίου, το ηλεκτρόδιο είναι θερμότερο, με αποτέλεσμα να έχουμε μικρό βάθος και μεγάλη έκταση στην κόλληση. Με την πηγή εναλλασσομένου ρεύματος έχουμε μία ενδιάμεση κατάσταση επειδή τα ηλεκτρόνια παλινδρομούν μεταξύ ηλεκτροδίου και κομματιού. Αύξηση της διείσδυσης της κόλλησης επιτυγχάνεται και με την αύξηση της τάσης η οποία ουσιαστικά αυξάνει την ισχύ του ηλεκτρικού τόξου. Γενικά η μεγάλη διείσδυση είναι επιθυμητή στη συγκόλληση αντικειμένων μεγάλου πάχους. Κατά τη συγκόλληση, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών πού δημιουργούνται, αυξάνεται ο ρυθμός οξείδωσης και εναζώτωσης, από το οξυγόνο και άζωτο της ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα τη μείωση της ολκιμότητας, την αύξηση της σκληρότητας και ευθραυστότητας του μετάλλου και γενικά μείωση της μηχανικής αντοχής της κόλλησης. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις, όπως του αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλυβα, τιτανίου κλπ. η συγκόλληση με τις συνθήκες αυτές είναι αδύνατη. Για την αποφυγή των φαινομένων αυτών χρησιμοποιούνται διάφορα προστατευτικά μέτρα όπως, η εμβάπτιση του ηλεκτροδίου σε κατάλληλες ουσίες, η χρησιμοποίηση ηλεκτροδίων με επικάλυψη, η χρήση ευγενών αερίων όπως το ήλιο και το αργό, ή ενεργών αερίων όπως το υδρογόνο. Όλες αυτές οι μέθοδοι έχουν σαν σκοπό την απομόνωση της περιοχής της κόλλησης από τον ατμοσφαιρικό αέρα και την αναγωγή τυχόν οξειδίων πού δημιουργούνται. Τέλος, σε ειδικές περιπτώσεις εξαιρετικά ευαίσθητων μετάλλων είναι δυνατή και η συγκόλληση σε κενό αέρος. Τα

7 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 73 φυσικά και χημικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή της κόλλησης είναι πολύπλοκα και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως, το είδος του μετάλλου και του κομματιού, το είδος του υλικού του ηλεκτροδίου, η τάση της πηγής, το συλλίπασμα, το χρησιμοποιούμενο χημικό περιβάλλον κ.ά. Όλοι αυτοί οι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν για να προκύψει μία παραδεκτή συγκόλληση. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν λεπτομερείς προδιαγραφές των συνθηκών κόλλησης για κάθε τύπο κράματος και οι τρόποι ελέγχου ανάλογα με τους κανονισμούς πού ισχύουν για την συγκεκριμένη εφαρμογή. Κατά τη συγκόλληση, μετά το προκαταρκτικό στάδιο της έναυσης του ηλεκτρικού τόξου, δημιουργείται στην επιφάνεια του μετάλλου ένα ρυάκι λιωμένου υλικού, το οποίο ο τεχνίτης κατευθύνει με τη βοήθεια του ηλεκτροδίου κατά την επιθυμητή διεύθυνση. Η όλη διαδικασία απαιτεί επιδεξιότητα. Το σχήμα 74 δείχνει τους τέσσερις βασικούς τύπους κόλλησης με αναλώσιμα ή όχι ηλεκτρόδια. Σχήμα 74 Η πιο συνηθισμένη μέθοδος συγκόλλησης είναι η περίπτωση (α) με αναλώσιμο ηλεκτρόδιο. Το ηλεκτρόδιο είναι συνήθως κατασκευασμένο από μέταλλο παρόμοιο με του κομματιού, και υπό την επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών του τόξου τήκεται και παρέχει την ποσότητα του μετάλλου πού χρειάζεται για την κόλληση. Συχνά, τα ηλεκτρόδια είναι καλυμμένα με κατάλληλο συλλίπασμα το όποιο, αφού λιώσει με το μέταλλο, δημιουργεί ένα επιφανειακό στρώμα πού προστατεύει την κόλληση από την οξείδωση. Στην περίπτωση (β) το ηλεκτρόδιο είναι κατασκευασμένο από άτηκτο υλικό γραφίτη ή βολφράμιο και χρησιμοποιείται μόνο για την παραγωγή του τόξου, το μέταλλο της κόλλησης παρέχεται από άλλη ράβδο ή σύρμα. Στις περιπτώσεις (γ) και (δ), το τόξο δημιουργείται μεταξύ δύο ηλεκτροδίων, αναλώσιμων ή άτηκτων αντίστοιχα. Οι περιπτώσεις αυτές σπάνια χρησιμοποιούνται σε βιομηχανική κλίμακα, σε συγκολλήσεις κυρίως κραμάτων αλουμινίου. Η ηλεκτρική ισχύς του τόξου παρέχεται συνήθως από μετασχηματιστή, ανορθωτή, ή γεννήτρια με τάση V, η τάση αυτή κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης μειώνεται σε 20-40V. Το ρεύμα έχει ένταση Α ανάλογα με το μέγεθος του ηλεκτροδίου, το πάχος του μετάλλου και την ταχύτητα προωθήσεως του ηλεκτροδίου. Ο ηλεκτροσυγκολλητής έχει τη δυνατότητα ρύθμισης του ρεύματος και της ταχύτητας του ηλεκτροδίου.

8 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 74 Για μεγάλες ραφές ευθύγραμμου σχήματος χρησιμοποιούνται αυτόματες μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης οι οποίες διατηρούν την τάση, την ένταση του ρεύματος, και την ταχύτητα προώθησης του ηλεκτροδίου στις προκαθορισμένες από τον χειριστή τιμές. Για την επιτυχία της ηλεκτροσυγκόλλησης είναι απαραίτητη η κατάλληλη μηχανουργική επεξεργασία της περιοχής των κομματιών πού θα συγκολληθούν. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μορφές παρουσιάζονται στο σχήμα 75. Σχήμα 75 Για την καλύτερη διείσδυση του μετάλλου είναι απαραίτητο να υπάρχει το κενό g πού συνήθως κυμαίνεται από mm ανάλογα με το πάχος του ελάσματος. Επίσης, για την αποφυγή κενών στη συγκόλληση, η γωνία θ κατασκευάζεται μεταξύ Κατά τη συγκόλληση ελασμάτων μεγάλου πάχους είναι προτιμότερη η χρησιμοποίηση ηλεκτροδίων μικρής διαμέτρου και πολλών διαδοχικών επιστρώσεων. Η χρησιμοποίηση ηλεκτροδίων μεγάλες διαμέτρου βελτιώνει πολύ την ταχύτητα της συγκόλλησης αλλά αυξάνει την πιθανότητα δημιουργίας κενών. Το σχήμα 76 δείχνει τα διαδοχικά στρώματα κόλλησης για συγκολλήσεις ελασμάτων μεγάλου πάχους ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη μηχανική αντοχή. Σχήμα 76 Μεγάλη σημασία για την επιτυχία της συγκόλλησης έχει και η σχετική θέση της ραφής ως προς το ηλεκτρόδιο. Απλούστερη και ευκολότερη είναι η συγκόλληση με τα ελάσματα οριζόντια κάτω από το ηλεκτρόδιο. Δυσκολία παρουσιάζει η συγκόλληση κατακόρυφων ελασμάτων και ιδίως η συγκόλληση

9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 75 με οριζόντια τα ελάσματα πάνω από το ηλεκτρόδιο, εξ αιτίας της ροής του μετάλλου λόγω βαρύτητας. Στο σχήμα 77 παρουσιάζονται οι βασικές μορφές συγκολλήσεων ελασμάτων. Σε πολλές από τις περιπτώσεις αυτές δεν είναι απαραίτητη η προκαταρκτική μηχανουργική επεξεργασία των ελασμάτων. Σχήμα 77 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των συγκολλήσεων από άποψη μηχανικής αντοχής σε διάφορους τύπους καταπονήσεων συγκριτικά με το κόστος κατασκευής. Σχετικά κατατοπιστικός είναι και ο συγκριτικός πίνακας 8 με ορισμένους βασικούς τύπους συγκόλλησης. Στον πίνακα αυτό είναι εμφανής η ανάγκη της μηχανουργικής διαμόρφωσης των προς συγκόλληση κομματιών, καθώς και τα δυσμενή αποτελέσματα της ελλειπούς διείσδυσης του μετάλλου της συγκόλλησης, ιδίως για δυναμικά φορτία. Η μηχανουργική κατεργασία επιβαρύνει σημαντικά το συνολικό κόστος παραγωγής, αλλά είναι απαραίτητη εάν είναι επιθυμητό η συγκόλληση να έχει το 100% της αντοχής των συγκολλούμενων ελασμάτων.

10 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 76 Πίνακας 8. Βασικοί τύποι συγκόλλησης

11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 77 Εκτός από τα πιθανά κενά, οξειδώσεις κ.λ.π. η συγκόλληση παρουσιάζει επίσης και το πρόβλημα των θερμικών τάσεων το οποίο έχει σημαντική επίδραση στη δυναμική αντοχή του υλικού και στην ακρίβεια διαστάσεων. Το φαινόμενο των θερμικών τάσεων, είναι αναπόσπαστο στοιχείο των τοπικά θερμών κατεργασιών, λόγω ακριβώς της φύσεως των κατεργασιών αυτών, αλλά στην περίπτωση των ηλεκτροσυγκολλήσεων γίνεται κρίσιμο. Οι θερμικές τάσεις δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της απόψυξης της συγκόλλησης, λόγω των διαφορετικών ποσοστών συστολής των διαφόρων τμημάτων της ραφής τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Οι τάσεις αυτές στις συνηθισμένες περιπτώσεις προστίθενται, στα λοιπά φορτία που επιβαρύνουν τη συγκόλληση μειώνοντας έτσι τη μηχανική αντοχή. Εάν όμως δεν ληφθούν μέτρα για την αποφυγή τους είναι δυνατό να οδηγήσουν στη ρηγμάτωση του υλικού, δημιουργία μικρορωγμών ή στην αλλοίωση του σχήματος των ελασμάτων. Οι εσωτερικές θερμικές τάσεις είναι δυνατό να μειωθούν με τον κατάλληλο σχεδιασμό του κομματιού, με την προσεκτική εκτέλεση της συγκόλλησης ή με την θερμική κατεργασία του κομματιού. Η θερμική κατεργασία πραγματοποιείται σε κατάλληλες καμίνους με θερμοκρασία 650 C περίπου για το χάλυβα και διαρκεί συνήθως μερικές ώρες. Η μείωση των τάσεων κατά τη θερμική κατεργασία είναι ιδιαίτερα αισθητή κατά την πρώτη ώρα. Έτσι π.χ. για εσωτερικές τάσεις 2000at μετά την πρώτη ώρα, έχουμε μείωση στις 400at και κατά τη δεύτερη ώρα στις 300at. Η τελική τιμή της εσωτερικής τάσης μετά από άπειρο χρόνο παραμονής (θεωρητικά) στην κάμινο είναι 200at. Γενικά πάντως, οι θερμικές κατεργασίες είναι αρκετά δαπανηρές και χρησιμοποιούνται για συγκολλήσεις μεγάλων απαιτήσεων και μέταλλα που παρουσιάζουν δυσκολίες στην κόλληση, όπως τα κράματα χάλυβα με μεγάλες περιεκτικότητες Cr, Ni, Mo κ.λ.π. τα κράματα αλουμινίου κ.ά. Στις συνηθισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται απλή θέρμανση της περιοχής της συγκόλλησης σε φλόγα οξυγόνου. Κλείνοντας το κεφάλαιο των ηλεκτροσυγκολλήσεων τόξου θα πρέπει να αναφερθούν και δύο σχετικά νέες μέθοδοι συγκόλλησης οι οποίες δεν μπορούν να θεωρηθούν σαν καθαρά ηλεκτοσυγκολλήσεις τόξου. 1. Στην πρώτη μέθοδο, η θερμότητα τήξης του ηλεκτροδίου και του ελάσματος προέρχεται αφ' ενός μεν από τη θερμότητα του τόξου μεταξύ του ηλεκτροδίου και του ελάσματος, αφ' ετέρου δε από τη θερμότητα πού παράγεται κατά τη δίοδο του ηλεκτρικού ρεύματος από το ρευστό μέταλλο. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται συγκόλληση βυθισμένου τόξου και συνίσταται στη βύθιση του ηλεκτροδίου στο ρευστό μέταλλο μετά την αρχική τήξη ικανοποιητικής ποσότητας κόλλησης. Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει το πλεονέκτημα της χρησιμοποίησης μεγάλης έντασης ρεύματος, η οποία επιτρέπει τη χρήση μεγάλων ηλεκτροδίων και την ανάπτυξη μεγάλων ταχυτήτων πρόωσης. 2. Η δεύτερη μέθοδος, πού ονομάζεται συγκόλληση ατομικού υδρογόνου συνίσταται στη χρησιμοποίηση του ηλεκτρικού τόξου για τη διάσπαση του μοριακού υδρογόνου σε ατομικό. Το ατομικό υδρογόνο υπό μορφή δέσμης προσπίπτει στην επιφάνεια του μετάλλου απελευθερώνοντας το συνολικό του θερμικό και χημικό δυναμικό, μετατρεπόμενο σε μοριακό. Η θερμότητα αυτή που παράγεται χρησιμοποιείται για την τήξη του μετάλλου και της κόλλησης, ενώ το υδρογόνο χρησιμεύει και για την προστασία της συγκόλλησης από την

12 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 78 οξείδωση. Η μέθοδος του ατομικού υδρογόνου χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση κραμάτων χάλυβα, νικελίου και αλουμινίου Συγκολλήσεις Οξυγόνου. Στις συγκολλήσεις οξυγόνου, η θερμότητα που χρειάζεται για την τήξη και τη συνένωση του μετάλλου με την κόλληση προέρχεται από την καύση ακετυλενίου, υδρογόνου ή αερίων υδρογονανθράκων. Το καύσιμο αέριο αναμειγνύεται στις κατάλληλες αναλογίες με το οξυγόνο και αναφλέγεται στο στόμιο κατάλληλου ακροφυσίου. Το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο αέριο είναι το ακετυλένιο το oποίο παράγει φλόγα θερμοκρασίας έως 2800 o C. Το αέριο αυτό με κατάλληλη ρύθμιση των αναλογιών με το οξυγόνο έχει τη δυνατότητα παραγωγής αναγωγικής ή οξειδωτικής φλόγας. Συνήθως η χρησιμοποιούμενη φλόγα συγκόλλησης είναι ουδέτερη ή ελαφρά αναγωγική, για τον περιορισμό της οξείδωσης του μετάλλου. Ειδικά για τις συγκολλήσεις ορειχάλκου χρησιμοποιείται η οξειδωτική φλόγα. Η συγκόλληση με οξυγόνο χρησιμοποιεί κυρίως γυμνά σύρματα κόλλησης ιδίως για τις συγκολλήσεις των μαλακών χαλύβων. Ειδικά συλλιπάσματα χρησιμοποιούνται για την συγκόλληση του ανοξείδωτου χάλυβα και των μη σιδηρούχων μετάλλων εκτός του χαλκού. Πολλά από τα συλλιπάσματα πού χρησιμοποιούνται για την συγκόλληση του αλουμινίου και του μαγνησίου περιέχουν φθορίδια και απαιτούν την καλή εξαέρωση του χώρου γιατί είναι δηλητηριώδη. Σχήμα 78 Κατά τη συγκόλληση χρησιμοποιούνται δύο είδη κατεύθυνσης της φλόγας, προς το διάκενο ή προς τη ραφή, όπως δείχνει το σχήμα 78. Στη πρώτη περίπτωση η φλόγα είναι τοποθετημένη υπό γωνία 45 ο περίπου πάνω από τη ραφή, ενώ αντίστοιχα το σύρμα της κόλλησης βρίσκεται πάνω από το διάκενο. Η μέθοδος αυτή δημιουργεί μικρότερη ποσότητα λιωμένου μετάλλου και παράγει ομαλότερη κόλληση. Αντίθετα η δεύτερη μέθοδος με τη φλόγα κατευθυνόμενη προς τη ραφή δημιουργεί μεγαλύτερη ποσότητα λιωμένου μετάλλου και χρησιμοποιείται για την κόλληση ελασμάτων πάχους μεγαλύτερου από 3 mm. H συγκόλληση οξυγόνου χρησιμοποιείται και για κολλήσεις με συμπίεση των κομματιών. Με τη μέθοδο αυτή, τα κομμάτια πού πρόκειται να συγκολληθούν θερμαίνονται με τη φλόγα οξυγόνου και στη συνέχεια συμπιέζονται με μεγάλη δύναμη. Ο συνδυασμός συμπίεσης και υψηλής θερμοκρασίας δημιουργεί ικανοποιητικές συγκολλήσεις μεγάλων κομματιών, αν και παρουσιάζει το μειονέκτημα της μεγάλης παραμόρφωσης των κομματιών στην περιοχή της ραφής.

13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι Ηλεκτροσυγκολλήσεις αντίστασης. Στη μέθοδο αυτή, η θερμότητα τήξης προέρχεται από την ηλεκτρική αντίσταση του μετάλλου στο σημείο συγκόλλησης. Το χρησιμοποιούμενο ρεύμα είναι στο 30% των περιπτώσεων εναλλασσόμενο υψηλής έντασης η οποία κυμαίνεται από Α ανάλογα με το μέγεθος του αντικειμένου. Ανάλογα με τη μορφή της συγκόλλησης και τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο, οι συγκολλήσεις ηλεκτρικής αντίστασης διακρίνονται σε κολλήσεις κηλίδας (πόντας), ραφής, προεξοχής, τόξου και αναστροφής. Τα βασικά αυτά είδη συγκολλήσεων παρουσιάζονται στο επόμενο σχήμα 79, Σχήμα 79 Τις μεθόδους αυτές θα εξετάσουμε στη συνέχεια με κάποια λεπτομέρεια Κόλληση Κηλίδας (πόντας). Στη μέθοδο αυτή που παρουσιάζεται στο σχήμα 80, ελάσματα που θέλουμε να κολληθούν επικαλύπτονται στο σημείο της ραφής και τοποθετούνται ανάμεσα από δύο ηλεκτρόδια (1). Στη συνέχεια τα ηλεκτρόδια αυτά συμπιέζουν το μέταλλο (2) και διοχετεύουν ισχυρό ηλεκτρικό ρεύμα (3). Το ρεύμα αυτό προκαλεί λόγω της ηλεκτρικής αντίστασης του μετάλλου τοπική υπερθέρμανση. Η υπερθέρμανση αυτή δημιουργεί περαιτέρω μείωση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας κ.ο.κ. με τελική τοπική τήξη, κυρίως στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο ελασμάτων (4). Το ρεύμα στη συνέχεια διακόπτεται ενώ η συμπίεση των ηλεκτροδίων παραμένει μέχρι την ψύξη της κόλλησης, οπότε τα ηλεκτρόδια αποσύρονται (5). Η όλη διαδικασία είναι πλήρης αυτοματοποιημένη και ο χειριστής απλώς τοποθετεί τα ελάσματα στο κατάλληλο σημείο και πιέζει τον διακόπτη έναρξης της συγκόλλησης.

14 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 80 Σχήμα 80 Το σχήμα 81 δείχνει έναν αρκετά διαδεδομένο τύπο μηχανής ηλεκτροσυγκόλλησης. Η μηχανή, αυτή τροφοδοτείται με ρεύμα από το δίκτυο μέσω μετασχηματιστή. Το ρεύμα αυτό είναι ρυθμιζόμενης έντασης και μέσω ενός κατάλληλου χρονοδιακόπτη και σερβομηχανισμού συνδυάζεται με τις διάφορες φάσεις λειτουργίας της μηχανής. Τα ηλεκτρόδια της μηχανής είναι συνήθως ψυχόμενα με εσωτερικό κύκλωμα νερού και έχουν διάφορα σχήματα ανάλογα με τη μορφή των ελασμάτων πού θα κολληθούν. Μερικές από τις χρησιμοποιούμενες διατάξεις παρουσιάζονται στο σχήμα 82. Από το σχήμα αυτό είναι σαφές ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία διατάξεων ηλεκτροδίων η οποία επιτρέπει την παραγωγή ελασμάτων διαφόρων διατομών (σχήμα 83). Η μεγάλη αυτή ελευθερία στην μορφή των κατασκευών είναι ίσως το βασικό πλεονέκτημα της ηλεκτροσυγκόλλησης κηλίδας ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπ' όψιν και η δυνατότητα χρησιμοποίησης φορητών συσκευών ηλεκτροσυγκόλλησης (σχήμα 84). Για τη βελτίωση της παραγωγικότητας είναι δυνατή η χρησιμοποίηση μηχανών ηλεκτροσυγκόλλησης με πολλαπλά ηλεκτρόδια. Τα ηλεκτρόδια αυτά συνήθως είναι συνδεδεμένα σε σειρά ή παράλληλα.

15 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 81 Σχήμα 81

16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 82 Σχήμα 82 Σχήμα 83

17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 83 Σχήμα 84 Κατά τη συγκόλληση ελασμάτων με τη μέθοδο της πόντας πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον καθορισμό της πορείας του ρεύματος. Έτσι, στο παράδειγμα του σχήματος 85, η περίπτωση (Βδεξιά)) δεν θα αποδώσει ικανοποιητική συγκόλληση γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό του ρεύματος θα ακολουθήσει την οδό της μικρότερης αντίστασης.

18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 84 Σχήμα 85 Η μέθοδος της ηλεκτροσυγκόλλησης κηλίδας παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα γιατί συνδυάζει πολύ υψηλή παραγωγικότητα και ομοιομορφία προϊόντων με μειωμένες απαιτήσεις επιδεξιότητας εκ μέρους του τεχνίτη. Η μέθοδος επίσης προσφέρεται για ημιαυτόματη ή πλήρους αυτοματοποιημένη παραγωγή. Κλασικό παράδειγμα μαζικής εφαρμογής της μεθόδου είναι η κατασκευή του αμαξώματος των αυτοκινήτων με τη χρησιμοποίηση ειδικών αυτοματοποιημένων μηχανών με ικανότητα χιλιάδων συγκολλήσεων το δευτερόλεπτο (σχήμα 86). Οι μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης κηλίδων χρειάζονται για τη λειτουργία τους παροχή νερού και πεπιεσμένου αέρα και γενικά απαιτούν βιομηχανική υποδομή και μεγάλη παραγωγή. Σχήμα 86

19 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι Ηλεκτροσυγκόλληση Ραφής Για την αύξηση της παραγωγικότητας των ηλεκτροσυγκολλήσεων αντικειμένων μεγάλου μήκους, σωλήνων, ελασμάτων κλπ. χρησιμοποιείται η μέθοδος της ραφής. Η μέθοδος αυτή αντί των συνηθισμένων ηλεκτροδίων χρησιμοποιεί δύο τροχούς περιστρεφόμενους με αντίθετη φορά μεταξύ των όποιων συμπιέζονται τα συγκολλούμενα ελάσματα. Στους τροχούς αυτούς διοχετεύεται το ρεύμα της συγκόλλησης. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η δημιουργία συνεχούς ή διακοπτόμενης ευθύγραμμης ραφής, όπως δείχνει το σχήμα 87. Η μέθοδος της ραφής παρουσιάζει, σημαντικές ομοιότητες με την μέθοδο της κηλίδας και χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για την παραγωγή αεροστεγών συγκολλήσεων. Με τις δύο αυτές μεθόδους είναι δυνατή η συγκόλληση και ανόμοιων μετάλλων με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σχήμα 87 Οι συνηθισμένες μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης ραφής παρουσιάζουν την διάταξη του σχήματος 88. Σχήμα 88

20 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 86 Σχήμα 89 Οι μηχανές αυτές έχουν δυνατότητα εναλλαγής τροχών, ανάλογα με την επιθυμητή μορφή του υπό κατασκευή αντικειμένου (σχήμα 89). Στα σχήματα 90 και 91 παρουσιάζονται ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποίησης ηλεκτροσυγκόλλησης ραφής. Σχήμα 90

21 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 87 Σχήμα 91 Στον πίνακα 9 παρουσιάζονται τα συνηθέστερα βιομηχανικά μέταλλα και οι αντίστοιχες ποιότητες συγκολλήσεων για όλους τους μεταξύ τους δυνατούς συνδυασμούς. Πίνακας 9. Μέταλλα και ποιότητες συγκολλήσεων

22 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 88 Στον πίνακα αυτό το γράμμα Α συμβολίζει εξαιρετική συγκόλληση, το Β καλή, το C μέτρια, το D κακή, το Ε πολύ κακή, και το F απραγματοποίητη. Γενικά οι μέθοδοι της ηλεκτροσυγκόλλησης κηλίδας και ραφής παρουσιάζουν διαρκώς και μεγαλύτερη διάδοση, με τη δημιουργία πιο εξειδικευμένων μηχανών πολλαπλών συγκολλήσεων, με ισχυρότερα ρεύματα και μεγαλύτερα ηλεκτρόδια Ηλεκτροσυγκόλληση Προεξοχής. Με τη μέθοδο αυτή, στο έλασμα στα σημεία συγκόλλησης κατασκευάζονται προεξοχές. Κατά την δίοδο του ηλεκτρικού ρεύματος από τα σημεία της προεξοχής δημιουργείται τοπικά τήξη και συγκόλληση του υλικού. Οι βασικές φάσεις της μεθόδου αυτής παρουσιάζονται στο σχήμα 92. Σχήμα 92 Βασική προϋπόθεση, για τη χρησιμοποίηση, της μεθόδου είναι η σχετικά μικρή ηλεκτρική αγωγιμότητα του μετάλλου. Έτσι δεν είναι δυνατή με τη μέθοδο αυτή η συγκόλληση του χαλκού, του αλουμινίου και των κραμάτων τους. Στο σχήμα 93 δίδονται μερικά παραδείγματα χρησιμοποίησης της μεθόδου αυτής, η οποία γενικά παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα ιδίως στη συγκόλληση αντικειμένων μεγάλου πάχους, όπου οι δύο προηγούμενες μέθοδοι δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν.

23 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 89 Σχήμα 93

24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι Ηλεκτροσυγκόλληση λάμψης και αναστροφής. Οι δύο αυτές μέθοδοι παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες, τα κομμάτια που πρόκειται να συγκολληθούν αποτελούν και τα ηλεκτρόδια. Τα κομμάτια αυτά έρχονται σε επαφή με αποτέλεσμα τη θέρμανσή τους έως το σημείο τήξης στην περιοχή πού εφάπτονται. Οι βασικές διαφορές των δύο μεθόδων παρουσιάζονται στα σχήματα 94 και 95. Σχήμα 94 Στην περίπτωση της ηλεκτροσυγκόλλησης λάμψης τα δύο κομμάτια θερμαίνονται λόγω του ηλεκτρικού τόξου που δημιουργείται μεταξύ τους. Το τόξο αυτό προκαλεί μία ισχυρή λάμψη, από την οποία προέρχεται και η ονομασία της μεθόδου, και τοπική τήξη του υλικού. Τη στιγμή αυτή διακόπτεται το ρεύμα και τα δύο κομμάτια συμπιέζονται ισχυρά. Μετά τη συγκόλληση και ψύξη του συγκολλημένου κομματιού, η παραμορφωμένη περιοχή κατεργάζεται μηχανουργικά. Στην περίπτωση της συγκόλλησης αναστροφής, τα κομμάτια που πρόκειται να συγκολληθούν έρχονται σε επαφή, υπό υψηλή πίεση, κατόπιν διοχετεύεται το ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο λόγω της υψηλής αντίστασης στα σημεία επαφής προκαλεί τοπικά θέρμανση και τήξη του υλικού. Λόγω της υψηλής πίεσης που εξασκείται στα δύο κομμάτια, επέρχεται η συγκόλληση τους. Μετά την ψύξη του συγκολλημένου κομματιού επακολουθεί μηχανουργική επεξεργασία του σημείου της συγκόλλησης. Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών μεθόδων βρίσκεται στο μηχανισμό παραγωγής της θερμότητας τήξης του μετάλλου, πού στη μεν περίπτωση της ηλεκτροσυγκόλλησης λάμψης είναι το ηλεκτρικό τόξο, στη δε περίπτωση της αναστροφής είναι η ηλεκτρική αντίσταση.

25 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 91 Σχήμα 95 Με τους τρόπους αυτούς είναι δυνατή η συγκόλληση όλων των βιομηχανικών μετάλλων ακόμη και ανόμοιων. Ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι η μέθοδος της ηλεκτροσυγκόλλησης λάμψης επειδή παρουσιάζει σημαντικά οικονομικά και τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Πράγματι, η ηλεκτροσυγκόλληση λάμψης παρουσιάζει: 1. Μεγαλύτερη μηχανική αντοχή. 2. Μικρότερη παραμόρφωση στην περιοχή της συγκόλλησης. 3. Μικρότερη μηχανουργική προετοιμασία των προς συγκόλληση κομματιών. 4. Μικρότερη ηλεκτρική κατανάλωση. 5. Μεγαλύτερη ταχύτητα συγκόλλησης. 6. Καλύτερη συγκόλληση ανομοιογενών μετάλλων. Στο σχήμα 96 παρουσιάζονται μερικές περιπτώσεις ηλεκτροσυγκολλήσεων κορμού, με λάμψη και αναστροφή. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία των συγκολλήσεων αυτών είναι οι προς συγκόλληση επιφάνειες να είναι κατά προσέγγιση ίσες. Διαφορετικά η παραγόμενη θερμότητα διαφεύγει μέσω του μεγαλύτερου κομματιού το όποιο έτσι δεν έχει τη δυνατότητα να φθάσει το σημείο τήξης (σχήμα 97).

26 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 92 Σχήμα 96 Σχήμα 97

27 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 93 Γενικά οι μέθοδοι ηλεκτροσυγκολλήσεων που εξετάσαμε προσφέρουν στο μηχανικό μεγάλες δυνατότητες και ελευθέρια σχεδιασμού των επιθυμητών αντικειμένων. Από τα παραδείγματα του σχήματος 98 είναι φανερό ότι οι ηλεκτροσυγκολλήσεις είναι μερικοί μόνο τρόποι σύνδεσης αντικειμένων. Το κόστος παραγωγής και οι συνθήκες λειτουργίας του αντικειμένου θα καθορίσουν σε κάθε περίπτωση την πιο ικανοποιητική μέθοδο σύνδεσης. Σχήμα Ειδικοί μέθοδοι συγκόλλησης Όπλο πλάσματος. Όπως είναι γνωστό το πλάσμα είναι μία κατάσταση της ύλης σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες της τάξης των C. Στις θερμοκρασίες αυτές τα διάφορα υλικά βρίσκονται στη αέρια κατάσταση. Για την παραγωγή του πλάσματος χρησιμοποιείται η αρχή του ηλεκτρικού τόξου. Η χρησιμοποιούμενη διάταξη παρουσιάζεται στο σχήμα 99. Σχήμα 99

28 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 94 Το ηλεκτρικό τόξο δημιουργείται μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων (+,-) τα οποία ψύχονται εσωτερικά με νερό. Στο χώρο μεταξύ αυτών των ηλεκτροδίων διοχετεύεται η κύρια παροχή αερίου συνήθως αργού ή αζώτου. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μία δέσμη αερίου υψηλής θερμοκρασίας σε κατάσταση ιονισμού. Το ηλεκτρόδιο περιβάλλεται από ένα κέλυφος ηλεκτρικά μονωμένο. Στο χώρο μεταξύ των δύο διοχετεύεται η δευτερεύουσα παροχή αερίου, η οποία συμπαρασύρει και το μέταλλο της κόλλησης σε μορφή σκόνης. Το μέταλλο αυτό ερχόμενο σε επαφή με την κύρια δέσμη του ιονισμένου αερίου τήκεται, ιονίζεται και εκτοξεύεται με μεγάλη ταχύτητα από το στόμιο του όπλου. Για τη συγκράτηση της δέσμης του πλάσματος χρησιμοποιείται το κέλυφος, στο οποίο διοχετεύεται αέριο προστασίας. Το όπλο πλάσματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά δύο κυρίως τρόπους: α. Για την κοπή και συγκόλληση υλικών. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται η δευτερεύουσα παροχή αερίου οπότε από το όπλο εκτοξεύεται μόνο θερμό αέριο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκόλληση ή κοπή. β. Για την επιμετάλλευση υλικών. Στην περίπτωση αυτή με τη δευτερεύουσα παροχή αερίου εκτοξεύεται μικρή ποσότητα μετάλλου η όποια επικολλάται στο αντικείμενο μπροστά στο στόμιο του όπλου. Με το όπλο πλάσματος είναι δυνατή η δημιουργία υψηλής ποιότητας επιμεταλλώσεων σε μέταλλα ή κεραμικά και η συγκόλληση διστήκτων μετάλλων. Παράδειγμα κατασκευής με όπλο πλάσματος αποτελεί η ξυριστική μηχανή περιορισμένης χρήσης του σχήματος 100. Σχήμα 100

29 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι Συγκόλληση ακτίνας ηλεκτρονίων. Στη μέθοδο αυτή η θερμότητα τήξης προέρχεται από τη μετατροπή σε θερμότητα της κινητικής ενέργειας δέσμης ηλεκτρονίων. Η δέσμη ηλεκτρονίων παράγεται από την υψηλή διαφορά δυναμικού μεταξύ της θερμαινόμενης καθόδου και του προς συγκόλληση αντικειμένου. Το κενό αυτό δημιουργεί ιδανικές συνθήκες συγκόλλησης για μέταλλα όπως το βολφράμιο, το βηρύλλιο, το τιτάνιο, το μολυβδαίνιο κ.ά. τα οποία είναι πολύ δύσκολο να συγκολληθούν με άλλες μεθόδους. Πάντως η απαιτούμενη εγκατάσταση είναι πολύπλοκη και η διαδικασία συγκόλλησης δαπανηρή ώστε να δικαιολογείται η χρησιμοποίηση της δέσμης ηλεκτρονίων για τη συγκόλληση αντικειμένων που δεν είναι πραγματοποιήσιμη με άλλη μέθοδο. Οι χρησιμοποιούμενες τάσεις είναι της τάξης των V Συγκόλληση ακτίνας Laser Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί για την τήξη του μετάλλου την ακτίνα πού παράγεται από laser CO 2. Το διοξείδιο του άνθρακα χρησιμοποιείται σε μείγμα με He, N 2 με αναλογίες CO 2 4.5%, N %, Ηe 82% περίπου. Τα αέρια αυτά λαμβάνονται συνήθως από φιάλες πεπιεσμένων αερίων και αναμειγνύονται πριν από την είσοδο τους στην κοιλότητα του laser. Η κοιλότητα αυτή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών πού αναπτύσσονται στο εσωτερικό της, ψύχεται εξωτερικά από κλειστό κύκλωμα απιονισμένου νερού. Η ακτινοβολία του CO 2 laser εκπέμπεται σε. μήκος κύματος 10.6 μm και αποτελεί μία συγκεντρωμένη πηγή ενέργειας υπό την μορφή παράλληλης δέσμης. Εδώ η δέσμη αυτή διαστάσεων π.χ. 10mm εάν εστιασθεί με κατάλληλο σύστημα φακών είναι δυνατόν να έχουμε συγκέντρωση ενεργείας πού ξεπερνά τα 15 ΜW/cm 2. Η ισοδύναμη θερμοκρασία της ακτίνας laser ξεπερνά τους C. Από τα στοιχεία αυτά είναι σαφές ότι η ακτίνα laser είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο πλήθος εφαρμογών κοπής, συγκόλλησης, διάτρησης πού απαιτούν μεγάλη ακρίβεια όπως, η κοπή κρυστάλλων η συγκόλληση επαφών μικροκυκλωμάτων, η χάραξη κ.α. Τυπικές τιμές της κατεργασίας με ακτίνα CO 2 laser ισχύος 1000W, και υλικό Α1 2 O 3 είναι: Κοπή 5 mm/sec για πάχος 0.63 μμ. Διάτρηση 5 mm/sec Χάραξη 80 mm/sec Οι συσκευές βιομηχανικών laser είναι συνήθως εφοδιασμένες με μονάδα αριθμητικού ελέγχου (υπολογιστή) με την οποία επιτυγχάνεται ο έλεγχος της θέσης της ακτίνας. Οι εφαρμογές πού αναφέρθηκαν δεν εξαντλούν τις δυνατότητες της ακτίνας laser. Το όλο πεδίο είναι ανοικτό στην έρευνα και πολύ σύντομα αναμένονται και νέες τεχνολογικές εφαρμογές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η προσπάθεια εφαρμογής της ακτίνας laser για τη συγκόλληση κοινών ελασμάτων (σχήμα 101). Γενικά πάντως λόγω του μικρού βαθμού απόδοσης του συστήματος laser που σήμερα φθάνει το 15% και του μεγάλου κόστους των συσκευών, η ακτίνα laser χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις που οι αντίστοιχες κατεργασίες δεν είναι δυνατές με άλλη μέθοδο.

30 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 96 Σχήμα 101

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία.

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. 5.3. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. Η σύμφυση αυτή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μεταξύ ομοίων και ανόμοιων μετάλλων και με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 08 Έλεγχος Συγκολλήσεων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεόδωρος Λούτας Δρ Χρήστος Κατσιρόπουλος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΤΟΞΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ»

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΤΟΞΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ» ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΤΟΞΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ» Τα χαρακτηριστικά του τόξου Πλάσματος Το Πλάσμα ορίζεται ως «το σύνολο από φορτισμένα σωματίδια, που περιέχει περίπου ίσο αριθμό θετικών ιόντων και ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι συγκόλλησης με παρουσία προστατευτικού αερίου

Μέθοδοι συγκόλλησης με παρουσία προστατευτικού αερίου Μάθημα 4.3 Μέθοδοι συγκόλλησης με παρουσία προστατευτικού αερίου 6.1. Εισαγωγή Στις ηλεκτροσυγκολλήσεις τόξου είναι απαραίτητη η παρουσία προστατευτικής ατμόσφαιρας. Ο ρόλος της είναι να προστατεύσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΘΕΡΜΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΘΕΡΜΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΘΕΡΜΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι κατεργασίες των μετάλλων σε θερμή κατάσταση είναι οι αρχαιότερες κατεργασίες πού χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για να κατασκευάσει τα πρώτα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για τη συγκόλληση μη σιδηρούχων μετάλλων.

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για τη συγκόλληση μη σιδηρούχων μετάλλων. Φυλλάδιο προϊόντος Προστατευτικό αέριο. Αέρια για τη συγκόλληση μη σιδηρούχων μετάλλων. 03 Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα κραμάτων αλουμινίου, χαλκού και τιτανίου που χρησιμοποιούνται σε διάφορους κλάδους της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ Η φρέζα όπως και ο τόρνος αποτελεί μία από τις βασικότερες εργαλειομηχανές ενός μηχανουργείου. Κατά την κοπή στην φρέζα, το κοπτικό εργαλείο αποκόπτει από το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Συγκολλήσεις

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Συγκολλήσεις Συγκολλήσεις Σχήμα 1 Η σύνδεση υλικών σε μια κατασκευή μπορεί να γίνει με συγκόλληση, ήλωση, κοχλίωση, κόλληση. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η σύνδεση δύο εξαρτημάτων και με τις τρείς μεθόδους και γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 2: Μέθοδοι Συγκόλλησης Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 2: Μέθοδοι Συγκόλλησης Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων Ενότητα 2: Μέθοδοι Συγκόλλησης Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ. Τεχνικές εφαρμογής και μέτρησης. Οι βασικοί τρόποι επιμετάλλωσης είναι:

ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ. Τεχνικές εφαρμογής και μέτρησης. Οι βασικοί τρόποι επιμετάλλωσης είναι: Από το Θεόδωρο Τσαγκάρη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΕΜΠ Μηχανικό Πωλήσεων για το Τεχνικό Γραφείο Δ. Βρέκοσις ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ Τεχνικές εφαρμογής και μέτρησης p a g e 22 Η επιμετάλλωση γίνεται με τη δημιουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Α. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ι. Ακατέργαστος χυτοσίδηρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Α. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ι. Ακατέργαστος χυτοσίδηρος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Βασικός σκοπός της Τεχνολογίας Παραγωγής, είναι η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας αντικειμένων επιθυμητής μορφής και ιδιοτήτων. Για την παραγωγή αυτή χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον; 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια συγκόλλησης ανθρακούχων & χαμηλά κραματωμένων χαλύβων.

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια συγκόλλησης ανθρακούχων & χαμηλά κραματωμένων χαλύβων. Φυλλάδιο προϊόντος Προστατευτικό αέριο. Αέρια συγκόλλησης ανθρακούχων & χαμηλά κραματωμένων χαλύβων. 03 Ο χάλυβας αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη ομάδα δομικών υλικών. Καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 1: Εισαγωγή Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 1: Εισαγωγή Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.). ΔΙΕΛΑΣΗ Κατά τη διέλαση (extrusion) το τεμάχιο συμπιέζεται μέσω ενός εμβόλου μέσα σε μεταλλικό θάλαμο, στο άλλο άκρο του οποίου ευρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα, και αναγκάζεται να εξέλθει από το

Διαβάστε περισσότερα

άκρα). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 1. Ηλεκτροσυγκολλήσεις αντιστάσεως (κατά σημεία, ραφής, με προεκβολές και κατά

άκρα). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 1. Ηλεκτροσυγκολλήσεις αντιστάσεως (κατά σημεία, ραφής, με προεκβολές και κατά 1. ΕΙ Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 1.1 Γενικά για τις συγκολλήσεις Συγκόλληση είναι η μόνιμη σύνδεση δύο ή περισσοτέρων μεταλλικών αντικειμένων με την επίδραση θερμότητας ή πίεσης ή και των δύο μαζί, με ή χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ Μ ΑΡΓΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ17Ο6 ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Οι μαθητές εισέρχονται στο χώρο του εργαστηρίου ανά τρία άτομα σύμφωνα με την ονομαστική τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΗ ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΚΟΠΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΗ ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΚΟΠΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΗ --------- ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Γενικά περί κοπής με ηλεκτροδιάβρωση Κόβουμε υλικά που είναι αγωγοί του ηλεκτρισμού Κόβουμε σκληρά ή εξωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Τα αγώγιμα υλικά Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Mακροσκοπικά η ηλεκτρική συμπεριφορά των υλικών είναι: Τα ηλεκτρόνια μπορούν να κινηθούν ελεύθερα στο κρυσταλλικό πλέγμα I=V/R {R=ρL/S, σ=1/ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Συγκόλληση τόξου μεταλλικού ηλεκτροδίου με προστατευτικό αέριο (GMAW)

Συγκόλληση τόξου μεταλλικού ηλεκτροδίου με προστατευτικό αέριο (GMAW) Συγκόλληση τόξου μεταλλικού ηλεκτροδίου με προστατευτικό αέριο (GMAW) Συγκόλληση τόξου με προστατευτικό αέριο (Gas metal arc welding, GMAW, Metal inert gas, MIG και Metal active gas, MAG) Παναγιώτης Ματζινός,

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε] [PLASMA VS OXYFUEL] [ΜΑΙΟΣ 2013]

[ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε] [PLASMA VS OXYFUEL] [ΜΑΙΟΣ 2013] [ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε] Του Μηχ.Μηχανικού Αλέξανδρου Αγγέλου [PLASMA VS OXYFUEL] [Σύγκριση κοπής Plasma με οξυγονοκοπή. Τα πλεονεκτήματα και οι λόγοι που καθιστούν το Plasma την επικρατέστερη μέθοδο κοπής μετάλλων

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

FINCORD-M SUPERCITO OVERCORD-S REX

FINCORD-M SUPERCITO OVERCORD-S REX FINCORD-M *Ηλεκτρόδιο μέσης επένδυσης τύπου No Κουτί Κιβώτιο Τιμή/kg ιδιαίτερα κατάλληλο για κολλήσεις λεπτών ελασμάτων. 2mm 3,5kg 21kg 6,89 * Για συνεχείς ραφές το Fincord-M μπορεί να κρατιέται σε επαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.1 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΠΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.1 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 103 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.1 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΠΗ Κατά την μακροσκοπική κοπή το κοπτικό εργαλείο υπό την επίδραση ισχυρών δυνάμεων πιέζεται στην επιφάνεια του υπό κατεργασία μετάλλου. Η πίεση αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟΥ 1 4. Διαμόρφωση μεταλλικών υλικών χωρίς κοπή Χύτευση Σφυρηλάτηση Κυλινδροποίηση Ολκή - συρματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ Χύτευση καλείται η έκχυση λειωμένου μετάλλου σε τύπους (καλούπια) καταλλήλου σχήματος. Η χύτευση αν και εμφανίστηκε στους προϊστορικούς χρόνους αποτελεί και

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: vyridis.weebly.com

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: vyridis.weebly.com Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: vyridis.weebly.com 1 1.2 Καταστάσεις των υλικών 1. Συμπληρώστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα 2. Πώς ονομάζονται οι παρακάτω μετατροπές της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Η Συγκόλληση του Χαλκού και των κραμάτων του. Επιμέλεια: Βράιλας Κωνσταντίνος

Η Συγκόλληση του Χαλκού και των κραμάτων του. Επιμέλεια: Βράιλας Κωνσταντίνος Παπαθανασίου Α.Ε Τεχνολογική Συγκολλήσεως και Κοπής Μετάλλων Τεχνολογικές Ενημερώσεις: Άρθρο 3 Η Συγκόλληση του Χαλκού και των κραμάτων του. Επιμέλεια: Βράιλας Κωνσταντίνος Εισαγωγή Από όλα τα μέταλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ Τοπική θέρμανση συγκολλούμενων τεμαχίων Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασιών, πουμεαβάλλεταιμετοχρόνο Θερμικές παραμορφώσεις στο μέταλλο προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος. 47 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Χηµικές ενώσεις χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο µεταλλικός δεσµός. Είναι καλοί αγωγοί της θερµότητας και του ηλεκτρισµού και όταν στιλβωθούν αντανακλούν το

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Μεταλλική Συσκευασία Εισαγωγή Συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα µέταλλα: Σίδηρος (σαν ανοξείδωτος χάλυβας σε σκεύη και εξοπλισµό) Κασσίτερος (λευκοσίδηρος σε συνδυασµό µε σίδηρο στις κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Βασικοί συντελεστές της κοπής (Σχ. 1) Κατεργαζόμενο τεμάχιο (ΤΕ) Κοπτικό εργαλείο (ΚΕ) Απόβλιττο (το αφαιρούμενο υλικό) Το ΚΕ κινείται σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) Ενότητα 2: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανθυμίδης Κωνσταντίνος Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.1 ΨΥΧΡΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.1 ΨΥΧΡΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.1 ΨΥΧΡΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι βασικές ψυχρές κατεργασίες διαμόρφωσης μετάλλων είναι η ψυχρή έλαση, η σφυρηλάτηση, η έλξη, η περιδίνηση, οι κατεργασίες πρέσας, η τάνυση κ.ά.

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για κάθε τύπο ανοξείδωτου χάλυβα.

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για κάθε τύπο ανοξείδωτου χάλυβα. Φυλλάδιο προϊόντος Προστατευτικό αέριο. Αέρια για κάθε τύπο ανοξείδωτου χάλυβα. 03 Ο ανοξείδωτος χάλυβας ορίζεται ως κράμα σιδήρου - χρωμίου που περιέχει τουλάχιστον 11% χρώμιο. Καθώς περιέχει συχνά και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 72 E ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι συγκολλήσεις ανήκουν στην κατηγορία των μόνιμων συνδέσεων ανάμεσα σε τεμάχια. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της θερμότητας, είναι σύνδεση κρυσταλλική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΕΩΝ. Πορώδες αερίων

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΕΩΝ. Πορώδες αερίων ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΕΩΝ Πορώδες αερίων Πορώδες που προέρχεται από αέρια διαλυμένα στο υγρό τα οποία εκροφώνται κατά τη στερεοποίηση λόγω μικρής διαλύτότητας. Κυρίως υδρογόνο είναι το αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Physical vapor deposition (PVD)-φυσική εναπόθεση ατμών

Physical vapor deposition (PVD)-φυσική εναπόθεση ατμών Physical vapor deposition (PVD)-φυσική εναπόθεση ατμών Μηχανισμός: Το υμένιο αναπτύσσεται στην επιφάνεια του υποστρώματος με διαδικασία συμπύκνωσης από τους ατμούς του. Στις μεθόδους PVD υπάγονται: Evaporation,

Διαβάστε περισσότερα

5711 Κ.Δ.Π. 588/2004

5711 Κ.Δ.Π. 588/2004 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3865, 2S.5.2004 5711 Κ.Δ.Π. 588/2004 Αριθμός 588 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 Επιμετάλλωση Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 Διάβρωση Διάβρωση

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύμα ampere

ηλεκτρικό ρεύμα ampere Ηλεκτρικό ρεύμα Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ο ρυθμός με τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από μια περιοχή του χώρου. Η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος στο σύστημα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

Τήξη Στερεών Πρώτων Υλών. Εξαγωγική Μεταλλουργία

Τήξη Στερεών Πρώτων Υλών. Εξαγωγική Μεταλλουργία Τήξη Στερεών Πρώτων Υλών Εξαγωγική Μεταλλουργία Τήξη Πρώτων Υλών και Μεταλλευμάτων Σκοπός της Τήξης (smelting) είναι η παραγωγή ρευστού μετάλλου, κράματος, χλωριούχου ένωσης ή matte. Η τήξη είναι μια διεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Όλη η ύλη αποτελείται από άτομα και μόρια που κινούνται συνεχώς. Με το συνδυασμό τους προκύπτουν στερεά, υγρά, αέρια ή πλάσμα, ανάλογα με κίνηση των μορίων. Το πλάσμα είναι η πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος συγκόλλησης με προστατευτικό αέριο και σύρμα (GMAW)

Μέθοδος συγκόλλησης με προστατευτικό αέριο και σύρμα (GMAW) Μάθημα 4.4 Μέθοδος συγκόλλησης με προστατευτικό αέριο και σύρμα (GMAW) 7.1 Εισαγωγή Η μέθοδος συγκόλλησης GMAW, είναι η ημιαυτόματη μέθοδος συγκόλλησης με σύρμα, σε προστατευτική ατμόσφαιρα αδρανούς (MIG)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΚΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ (MACROPLASMA) ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ (MICROPLASMA) ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ PLASMA

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΚΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ (MACROPLASMA) ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ (MICROPLASMA) ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ PLASMA Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΚΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ (MACROPLASMA) ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ (MICROPLASMA) ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ PLASMA ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ Γ ΕΠΑΛ 29 / 04 / ΘΕΜΑ 1 ο

ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ Γ ΕΠΑΛ 29 / 04 / ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΕΠΑΛ 29 / 04 / 2018 ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 ο 1) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 Κυλινδροκεφαλή Βενζινοκινητήρων ΑΣΚΗΣΗ 2: ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΠΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΠΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Ένας που κατασκευάζεται ώστε να παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση δρομέα η ροπή εκκίνησης του είναι αρκετά υψηλή αλλά το ίδιο υψηλή είναι και η ολίσθηση του στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας Όμως επειδή Pconv=(1-s)PAG,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ Η πρώτη ύλη με τη μορφή σωματιδίων (κόνεως) μορφοποιείται μέσα σε καλούπια, με μηχανισμό που οδηγεί σε δομική διασύνδεση των σωματιδίων με πρόσδοση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ και ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ και ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ και ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ Εισαγωγή Εισαγωγή Η αύξηση των τιμών των παραμέτρων λειτουργίας των στοιχείων μηχανών και συσκευών (μεγάλες φορτίσεις, ταχύτητες και θερμοκρασίες)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 9Β: Εξάσκηση στη χρησιµοποίηση του καυστήρα µε µέταλλο προσαγωγής (Κόλληση).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 9Β: Εξάσκηση στη χρησιµοποίηση του καυστήρα µε µέταλλο προσαγωγής (Κόλληση). Τ.Ε.Ι.: ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.ΤΕ.Γ. ΤΜΗΜΑ: Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων ΟΜΑ Α Β ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 9Β: Εξάσκηση στη χρησιµοποίηση του καυστήρα µε µέταλλο προσαγωγής (Κόλληση). Συγκολλήσεις: Οξυγονοκόλληση. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ Εισαγωγή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ Το γαλβανικό κελί (γαλβανική διάβρωση) είναι μια ηλεκτροχημική αντίδραση οξείδωσης-αναγωγής (redox), η οποία συμβαίνει όταν δύο ανόμοια μέταλλα

Διαβάστε περισσότερα

4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ Ως διάβρωση ορίζεται η διεργασία που επισυμβαίνει στην επιφάνεια μεταλλικών κατασκευών και οδηγεί σε ποικίλου βαθµού καταστροφή τους. Όταν ένα μέταλλο έρθει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ. Ειδικότητα: Αµαξωµάτων ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ. Ειδικότητα: Αµαξωµάτων ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Α. Ασηµακόπουλος Κ. ιακουµάκος ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ Β Τάξη 1 ου Κύκλου Ειδικότητα: Αµαξωµάτων ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας συναντά ορισμένα τεχνικά προβλήματα, Τα προβλήματα αυτά είναι: (α) ο σχηματισμός επικαθίσεων (ή καθαλατώσεις

Διαβάστε περισσότερα

διατήρησης της μάζας.

διατήρησης της μάζας. 6. Ατομική φύση της ύλης Ο πρώτος που ισχυρίστηκε ότι η ύλη αποτελείται από δομικά στοιχεία ήταν ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Δημόκριτος. Το πείραμα μετά από 2400 χρόνια ήρθε και επιβεβαίωσε την άποψη αυτή,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών Θερμικές Ιδιότητες Callister Κεφάλαιο 20, Ashby Κεφάλαιο 12

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών Θερμικές Ιδιότητες Callister Κεφάλαιο 20, Ashby Κεφάλαιο 12 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών Θερμικές Ιδιότητες Callister Κεφάλαιο 20, Ashby Κεφάλαιο 12 Πως αντιδρά ένα υλικό στην θερμότητα. Πως ορίζουμε και μετράμε τα ακόλουθα μεγέθη: Θερμοχωρητικότητα Συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 06 Μετρήσεις Σκληρότητας Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευτικά αέρια συγκολλήσεων.

Προστατευτικά αέρια συγκολλήσεων. Κατάλογος επισκόπησης αερίων συγκόλλησης. Προστατευτικά αέρια συγκολλήσεων. Το σωστό αέριο για εσάς. 03 Το σωστό προστατευτικό αέριο κάνει τη διαφορά. Για τους περισσότερους χρήστες το προστατευτικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ Στις συγκολλήσεις τήξης: Κινούμενη πηγή θερμότητας και μεταφορά τηγμένου υλικού σε επιφάνεια Υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή συγκόλλησης, χαμηλές θερμοκρασίες μακριά απ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Τρεις κύριες ζώνες: Ζώνη μετάλλου συγκόλλησης (ζώνη τήξης) Θερμικά επηρεασμένη ζώνη (ζώνη μετασχηματισμών σε στερεή κατάσταση) Μέταλλο βάσης (ανεπηρέαστο υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά. λειτουργίας. μηχανών

Χαρακτηριστικά. λειτουργίας. μηχανών εξεταστέα ύλη στις ερωτήσεις από την 1 η έως και την 16 η 5.4 Χαρακτηριστικά λειτουργίας μηχανών Diesel 1. Πώς γίνεται η αυτανάφλεξη καύση του πετρελαίου ; 247 Η αυτανάφλεξη του καυσίμου στις πετρελαιομηχανές,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα 3 η : Αγωγή Σύνθετα τοιχώματα Άθροιση αντιστάσεων Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύµα ampere

ηλεκτρικό ρεύµα ampere Ηλεκτρικό ρεύµα Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι ο ρυθµός µε τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από µια περιοχή του χώρου. Η µονάδα µέτρησης του ηλεκτρικού ρεύµατος στο σύστηµα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων (NDT)

Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων (NDT) Μάθημα 9.2 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων (NDT) 15.1 Εισαγωγή Ο έλεγχος των ηλεκτροσυγκολλήσεων ολοκληρώνεται μετά από 48 ώρες τουλάχιστον από την εκτέλεσή τους, επειδή η διαπίστωση τυχόν ρηγμάτωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΝΟΠΤΗΣΗ - ΒΑΦΗ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Στο Σχ. 1 παρουσιάζεται µια συνολική εικόνα των θερµικών κατεργασιών που επιδέχονται οι χάλυβες και οι περιοχές θερµοκρασιών στο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρεθεί ο λόγος των αντιστάσεων δύο χάλκινων συρμάτων της ίδιας μάζας που το ένα έχει διπλάσια ακτίνα από το άλλο.

6. Να βρεθεί ο λόγος των αντιστάσεων δύο χάλκινων συρμάτων της ίδιας μάζας που το ένα έχει διπλάσια ακτίνα από το άλλο. 1. Από μια διατομή ενός μεταλλικού αγωγού διέρχονται 2,25 10 ηλεκτρόνια / δευτερόλεπτο. Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό. [Απ. 0,36 μα] 2. Ρεύμα 5 Α διαρρέει αγωγό για 4 min. α) Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 [Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟ KEMPPI ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ «WISE»]

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 [Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟ KEMPPI ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ «WISE»] ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 [Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟ KEMPPI ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ «WISE»] «WISE» τα νέα λογισμικά KEMPPI που βελτιώνουν θεαματικά την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 2: Βασικές Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι. Γιαννατσής Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διαδικασίες Κατασκευής Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ Τα βασικά τμήματα μίας ΜΣΡ είναι ο στάτης και ο δρομέας Προορισμός του στάτη είναι: Να στηρίζει την ηλεκτρική μηχανή Να δημιουργεί καθορισμένη μαγνητική ροή στο εσωτερικό της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών Εισαγωγή 1 1 Εισαγωγή Βατάλης Αργύρης 1.1 Ο κόσμος των υλικών Tα υλικά αποτελούν μέρος της βάσης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες και το επίπεδο ζωής επηρεάζονται σε μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ KORUND - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ -

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ KORUND - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ KORUND - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1. Συνιστάμενος μηχανικός εξοπλισμός (Μηχανή ψεκασμού χωρίς αέρα Airless) 2. Εφαρμογή με πινέλο με μακριά μαλακιά φυσική τρίχα ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Τοµέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

μετασχηματιστή. ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας ενός μονοφασικού

μετασχηματιστή. ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας ενός μονοφασικού ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας ενός μονοφασικού μετασχηματιστή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Δημήτριος Καλπακτσόγλου ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ: Αικατερίνης-Χρυσοβαλάντης Γιουσμά Α.Ε.Μ:

Διαβάστε περισσότερα

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων 10. Υλικά κοπτικών εργαλείων Διακρίνονται σε έξι κατηγορίες : ανθρακούχοι χάλυβες με μικρές προσμίξεις που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σοβαρά, ταχυχάλυβες, σκληρομέταλλα, κεραμικά, CBN και διαμάντι. Ταχυχάλυβες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Βασικές αρχές ηλεκτρομαγνητισμού Παλάντζας Παναγιώτης palantzaspan@gmail.com 2013 Σκοπός του μαθήματος Στο τέλος του κεφαλαίου, οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

Διαβάστε περισσότερα

Μη Καταστροφικός Έλεγχος

Μη Καταστροφικός Έλεγχος Μη Καταστροφικός Έλεγχος Συγκολλήσεις 1 Διδάσκων: Καθηγητής Θεοδουλίδης Θεόδωρος Επιμέλεια Παρουσιάσεων: Κουσίδης Σάββας Πρότυπο: ΕΝ 1090-1 Ένα νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο που αφορά τις μεταλλικές κατασκευές,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτογενείς συγκολλήσεις: Οξυγονοκολλήσεις

Αυτογενείς συγκολλήσεις: Οξυγονοκολλήσεις Αυτογενείς συγκολλήσεις: Οξυγονοκόλληση χάλυβα Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων, ΣΤΕΦ ονομάζονται οι συγκολλήσεις στις οποίες η θερμότητα που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα μετάγγισης καταδυτικών αερίων

Σύστημα μετάγγισης καταδυτικών αερίων Σύστημα μετάγγισης καταδυτικών αερίων Το σύστημα που παρουσιάζεται παρακάτω το χρησιμοποιούμε για να πραγματοποιήσουμε την μίξη αερίων (οξυγόνο, ήλιο) με σκοπό την δημιουργία επιθυμητού μίγματος κατάδυσης

Διαβάστε περισσότερα

2 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

2 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 2 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 2.1 Εισαγωγή Τα περισσότερα έμβολα και μήτρες που χρησιμοποιούμε για την κοπή λαμαρίνας καταλήγουν σε επίπεδες επιφάνειες που σχηματίζουν ορθή γωνία με τις κάθετες πλευρές.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση 1 Λείανση Είναι η κατεργασία διαμόρφωσης ακριβείας των μεταλλικών υλικών με μηχανική κοπή που επιτυγχάνεται σε εργαλειομηχανές λείανσης, με τη βοήθεια κοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Σκοπός Εργασίας Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εξέλιξης της έρευνας πάνω στη λείανση μέχρι σήμερα, προτείνοντας λύσεις για χρήση μοναδικού

Διαβάστε περισσότερα