( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ"

Transcript

1 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 30 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ); α) 1 mol οποιασδήποτε χηµικής ουσίας σε πρότυπες συνθήκες (STP) έχει όγκο 22,4 L β) Σε 5 mol Η2Ο περιέχονται 10 mol ατόµων υδρογόνου. γ) Σε 2 mol NH3 περιέχεται ίσος αριθµός µορίων µε αυτών που περιέχονται σε 2 mol NO. δ) Σε 4 mol H2CΟ3 περιέχονται συνολικά 12 άτοµα οξυγόνου. ε) 1 mol Η2Ο περιέχει 12, άτοµα υδρογόνου. στ) Ένα µόριο H2 (Ar (H) = 1) έχει µάζα 2g. ζ) 1 mol µορίων Η2 [Αr(Η)=1] έχει µάζα 2 g. Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας σε όλες τις περιπτώσεις α) 1 mol οποιασδήποτε χηµικής ουσίας σε πρότυπες συνθήκες (STP) έχει όγκο 22,4 L. ΛΑΘΟΣ. 1 mol αερίου σε πρότυπες συνθήκες (STP) έχει όγκο 22,4 L. β) Σε 5 mol Η2Ο περιέχονται 10 mol ατόµων υδρογόνου. ΣΩΣΤΗ. 1 µόριο Η2Ο περιέχει 2 άτοµα Η, άρα 1 mol Η2Ο περιέχει 2 mol ατόµων Η, εποµένως 5 mol Η2Ο περιέχουν 10 mol ατόµων Η. γ) Σε 2 mol NH3 περιέχεται ίσος αριθµός µορίων µε αυτών που περιέχονται σε 2 mol NO. ΣΩΣΤΗ. 2 mol NH3 περιέχουν 2Ν Α µόρια NH3 και 2 mol NΟ περιέχουν 2Ν Α µόρια NΟ. δ) Σε 4 mol H2CΟ3 περιέχονται συνολικά 12 άτοµα οξυγόνου. ΛΑΘΟΣ. 1 µόριο H2CΟ3 περιέχει 3 άτοµα Ο, άρα 1 mol H2CΟ3 περιέχει 3Ν Α άτοµα Ο, εποµένως 4 mol H2CΟ3 περιέχουν 12Ν Α άτοµα Ο. ε) 1 mol Η2Ο περιέχει 12, άτοµα υδρογόνου. ΣΩΣΤΗ. 1 mol Η2Ο περιέχει 2Ν Α = 2 6, = 12, άτοµα Η στ) Ένα µόριο H2 (Ar (H) = 1) έχει µάζα 2g. ΛΑΘΟΣ. 1 mol Η2, δηλαδή Ν Α µόρια Η2, έχει µάζα 2g (Μr = 2 1 = 2). ζ) 1 mol µορίων Η2 [Αr(Η)=1] έχει µάζα 2 g. ΣΩΣΤΗ. 1 mol µορίων Η2, δηλαδή Ν Α µόρια Η2, έχει µάζα 2g (Μr = 2 1 = 2).

2 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 2 από Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Αιτιολόγηση. α) 3 L αερίου Ο 2 περιέχουν περισσότερα µόρια από 3 L αέριας ΝΗ 3 σε ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας. β) 1 mol µορίων SO 2 αποτελείται συνολικά από 3 Ν Α άτοµα. γ) 1 mol µορίων Η 2 Ο αποτελείται συνολικά από 3 Ν Α άτοµα. δ) 1 mol γλυκόζης (C 6 Η 12 Ο 6 ) περιέχει 12 Ν Α άτοµα υδρογόνου. ε) Στοιχείο µε Ar = 31 και Mr = 124, έχει στο µόριό του 4 άτοµα. στ) Σε 0,5 mol NH3 περιέχεται διπλάσιος αριθµός µορίων µε αυτόν που περιέχεται σε 0,25 mol NO. ζ) Σε 0,5 mol NH3 περιέχεται διπλάσιος αριθµός µορίων µε αυτόν που περιέχεται σε 0,5 mol NO. η) 2 mol CO2 περιέχουν 2ΝΑ µόρια. θ) 2 mol οποιουδήποτε αερίου σε STP, καταλαµβάνουν όγκο 2 L ι) 1 mol Η2 περιέχει 2 άτοµα υδρογόνου. ια) 1 mol NH3 περιέχει 3ΝΑ άτοµα υδρογόνου. ιβ) C2H6 περιέχει 6 άτοµα υδρογόνου ιγ) µορίων CO2 περιέχει 3 ΝΑ άτοµα οξυγόνου ιδ) Σε 2 mol CH4 περιέχεται ίσος αριθµός µορίων µε 1 mol ΗNO3 ιε) 1 mol µορίων O2 έχει µάζα 32 g [ Αr(O)=16]. 3. Α) Ένα λίτρο αερίου H 2 περιέχει περισσότερα µόρια από ένα λίτρο αέριου ΗCl σε ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας. Σωστό ή λάθος; (µονάδες 2) Αιτιολόγηση. (µονάδες 5) Β) 4 mol µορίων CH4 περιέχουν: α) 4 µόρια β) 4Ν Α άτοµα γ) 4Ν Α µόρια. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (µονάδες 2) Αιτιολόγηση. (µονάδες 4) Α) ΛΑΘΟΣ. σύµφωνα µε την υπόθεση Avogadro ίσοι όγκοι αερίων ή ατµών στις ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης περιέχουν τον ίδιο αριθµό µορίων. Ισχύει και το αντίστροφο, δηλαδή ίσοι αριθµοί µορίων ή ατµών που βρίσκονται στις ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης καταλαµβάνουν τον ίδιο όγκο. Άρα ένα λίτρο αερίου H 2 περιέχει ίσα µόρια µε ένα λίτρο αέριου ΗCl σε ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας. Β) 4 mol µορίων CH4 περιέχουν: γ) 4ΝΑ µόρια. 1 mol µορίων CH4 περιέχει ΝΑ µόρια 4 mol x=4na µόρια

3 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 3 από 30 Παρόµοια: Α) Ένα λίτρο αερίου Ο2 περιέχει περισσότερα µόρια από ένα λίτρο αέριας ΝΗ3 σε ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας. Σωστό ή λάθος; Β) µορίων NH3 αποτελείται συνολικά από: α) 4 µόρια β) 4ΝΑ άτοµα γ) 4ΝΑ µόρια. Παρόµοια: Α) Ένα λίτρο αερίου CΟ2 περιέχει περισσότερα µόρια από ένα λίτρο αέριας ΝΗ3 σε ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας. Σωστό ή λάθος; Β) 2mol µορίων H2S αποτελούνται συνολικά από: α) 2 µόρια β) 2ΝΑ άτοµα γ) 2ΝΑ µόρια. 4. A) «Αν διπλασιάσουµε τον όγκο ορισµένης ποσότητας ενός αερίου µε σταθερή τη θερµοκρασία, η πίεσή του θα διπλασιαστεί». Να χαρακτηρίσετε την πρόταση αυτή ως σωστή (Σ) ή λανθασµένη (Λ). (µονάδα 1) Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. (µονάδες 5) Β) Ένα στοιχείο έχει σχετική ατοµική µάζα Ar = 16 και σχετική µοριακή µάζα Mr = 48. Το στοιχείο αυτό είναι: α) µονοατοµικό β) διατοµικό γ) τριατοµικό. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (µονάδα 1) Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. (µονάδες 5) Α) «Αν διπλασιάσουµε τον όγκο ορισµένης ποσότητας ενός αερίου µε σταθερή τη θερµοκρασία, η πίεσή του θα διπλασιαστεί». ΛΑΘΟΣ Σύµφωνα µε την καταστατική εξίσωση των αερίων (PV = nrt) το γινόµενο P V είναι σταθερό όταν n, T είναι σταθερά. Άρα αν διπλασιαστεί ο όγκος του αερίου, η πίεσή του θα υποδιπλασιαστεί Β) Το στοιχείο είναι γ) τριατοµικό Γιατί Μ r = 3 A r (το Μ r ενός στοιχείου είναι ίσο µε το γινόµενο του A r επί την ατοµικότητα του στοιχείου) Παρόµοια: A) «Αν διπλασιάσουµε την πίεση ορισµένης ποσότητας ενός αερίου µε σταθερό τον όγκο του αερίου τότε η θερµοκρασία του θα διπλασιαστεί.» Σωστό ή λάθος; Αιτιολόγηση. Β) «Σε 2 mol NH3 περιέχεται ίσος αριθµός µορίων µε αυτόν που περιέχεται σε 3 mol NO2». Να χαρακτηρίσετε την πρόταση αυτή ως σωστή ή λάθος. Αιτιολόγηση.

4 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 4 από Για δύο αέρια Α και Β που βρίσκονται σε ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης και έχουν όγκους V A και V B και αριθµό mol n A και n B αντίστοιχα, ισχύει: Α) V A / V B = n A / n B Β) V A / V B = n Β / n Α Γ) V A V B = n A n B Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (µονάδα 1) Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. (µονάδες 6) 6. Η σχετική ατοµική µάζα του Na είναι 23. Αυτό σηµαίνει ότι η µάζα ενός ατόµου Να είναι: Α) 23 φορές µεγαλύτερη από τη µάζα ενός ατόµου C 12 6 Β) 23 φορές µεγαλύτερη από το 1/12 της µάζας ενός ατόµου C 12 6 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (µονάδα 1) Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. (µονάδες 4) Παρόµοια: Η σχετική ατοµική µάζα του αργιλίου (Αl) είναι 27. Αυτό σηµαίνει ότι η µάζα ενός ατόµου αργιλίου είναι: α) 27 φορές µεγαλύτερη από τη µάζα ενός ατόµου C 12 6 β) 27 φορές µεγαλύτερη από τo 1/12 της µάζας ενός ατόµου C Το άτοµο ενός στοιχείου Χ έχει µάζα 2 φορές µεγαλύτερη από το άτοµο 12 6 C. Το Ar του Χ είναι: α) 12, β) 18, γ) 24 (Αιτιολόγηση) 8. Η σχετική µοριακή µάζα ( Mr) της χηµικής ένωσης N 2 O x είναι 108. οµοίως µε Mr = 76 Αν γνωρίζουµε τις σχετικές ατοµικές µάζες Ar(Ν) = 14 και Ar(Ο) = 16, να προσδιοριστεί το x στο µοριακό τύπο της ένωσης. (µονάδες 4) Παρόµοια: Η σχετική µοριακή µάζα ( Mr) της χηµικής ένωσης C5HνO είναι 86. Αν γνωρίζουµε τις σχετικές ατοµικές µάζες Ar(H) = 1, Ar(C) = 12 και Ar(Ο) = 16, να προσδιορίσετε το δείκτη ν στο µοριακό τύπο της ένωσης. Παρόµοια: Η σχετική µοριακή µάζα ( Mr) της χηµικής ένωσης P2Oν είναι 142. Αν γνωρίζουµε τις σχετικές ατοµικές µάζες, Ar(P) = 31 και Ar(Ο) = 16, να προσδιορίσετε το δείκτη ν στο µοριακό τύπο της ένωσης.

5 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 5 από Σε σχολικό εργαστήριο υπάρχει υδατικό διάλυµα Η2SO4 που έχει συγκέντρωση 1,2 Μ (διάλυµα 1). α) Να υπολογίσετε τη µάζα (σε g) του Η2SO4 που περιέχεται σε 50 ml του διαλύµατος 1. (µονάδες 8) β) 250 ml του διαλύµατος 1 αναµιγνύονται µε 250 ml διαλύµατος Η2SO4(aq) µε συγκέντρωση 0,2 Μ, οπότε παρασκευάζεται διάλυµα 2. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (σε M) του Η2SO4 στο διάλυµα 2. (µονάδες 7) γ) 0,25 L του διαλύµατος 1, αντιδρούν πλήρως µε περίσσεια K 2 CO 3 (s). Πόσος είναι ο όγκος (σε L) του αερίου που παράγεται, σε SΤP; (µονάδες 10) ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: Ar (Η)=14, Ar (Ο)=16, Ar (S)=32. α) C = n / V άρα n = C V = 1,2 H2SO4 : Mr= 98 mol L 0,05 L = 0,06 mol H2SO4 m = n Mr = 0,06 98 = 5,88 g H2SO4 β) Στην ανάµειξη ισχύει: C1 V1+ C2 V2= C3 V3 άρα 1, ,2 250 = C3 ( ) εποµένως C3 = 0,7 M γ) H2SO4: n = C V = 1,2 0,25 = 0,3 mol Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης προκύπτει: H2SO4 + K2CO3 K2SO4+ CO2 + H2O 0,3mol x=0,3mol CO2 Σε STP συνθήκες: n = V / V m άρα V = n V m = 0,3 22,4 = 6,72L CO2 Σε χηµικό εργαστήριο παρασκευάστηκε υδατικό διάλυµα CuCl2 µε συγκέντρωση 0,2 Μ. Το διάλυµα αυτό το ονοµάζουµε 1. α) Να υπολογίσετε την ποσότητα (σε mol) του CuCl2 που περιέχεται σε 200 ml του 1. β) Πόσος όγκος νερού πρέπει να προστεθεί σε 100 ml του διαλύµατος 1, ώστε το αραιωµένο διάλυµα ( 2) να έχει συγκέντρωση σε CuCl2 ίση µε 0,1Μ; γ) Να υπολογίσετε τη µάζα (σε g) Al που απαιτείται για να αντιδράσει πλήρως µε 0,5 L του υδατικού διαλύµατος 1, CuCl2 (aq). ίνονται σχετικές ατοµικές µάζες : Ar(Al)=27.

6 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 6 από Σε ένα εργαστήριο διαθέτουµε διάλυµα H2SO4 10 M (διάλυµα 1). Να υπολογίσετε: α) τη µάζα (σε g) του H2SO4 που περιέχεται σε 50 ml του διαλύµατος 1. (µονάδες 7) β) τον όγκο (σε ml) του νερού που πρέπει να προστεθεί σε ορισµένο όγκο διαλύµατος 1 έτσι ώστε να παρασκευαστούν 450 ml διαλύµατος H2SO4 1 Μ (διάλυµα 2). (µονάδες 8) γ) τη µάζα (σε g) του άλατος που παράγεται, αν αντιδράσουν 2 L υδατικού διαλύµατος NaOH 0,1 Μ µε περίσσεια διαλύµατος 2. (µονάδες 10) ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: Αr(Η)=1, Αr(Ο)=16, Αr(Νa)=23, Αr(S)=32. α) C = n / V άρα n = C V = 10 H2SO4 : Mr= 98 mol L 0,05 L = 0,5 mol H2SO4 m = n Mr = 0,5 98 = 49 g H2SO4 β) Στην αραίωση ισχύει: C1 V1 = C2 V2 άρα 10 V1 = εποµένως V1 = 45 ml Άρα VH2O = = 405 ml γ) NaOH: n = C V = 0,1 2 = 0,2 mol Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης προκύπτει: H2SO4 + 2NaOH Na2SO4 + 2H2O 2mol 0,2mol x=0, Na2SO4 Na 2 SO 4 : Mr = = 142 m = n Mr = 0,1 142 = 14,2 g Na 2 SO ιαθέτουµε υδατικό διάλυµα Ba(OH) 2 που έχει συγκέντρωση 0,1 Μ (διάλυµα ). Να υπολογίσετε: α) τη µάζα (σε g) του Ba(OH) 2 που περιέχεται σε 200 ml του διαλύµατος. β) τη συγκέντρωση (σε M) του διαλύµατος που θα προκύψει αν αναµειχθούν 2 L του διαλύµατος µε 1 L διαλύµατος Ba(OH) 2 0,01 Μ. γ) τον όγκο (σε L) του αερίου HCl (σε STP) που απαιτείται για την πλήρη εξουδετέρωση 200 ml του διαλύµατος.

7 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 7 από ιαθέτουµε 200 ml υδατικού διαλύµατος ΚΟΗ 0,5 M (διάλυµα 1). Να υπολογίσετε: α) τη µάζα (σε g) του ΚΟΗ που περιέχεται στο διάλυµα 1. (µονάδες 7) β) τον όγκο (σε ml) του νερού που πρέπει να προστεθεί στο διάλυµα 1 έτσι ώστε να προκύψει διάλυµα 0,1 Μ. (µονάδες 8) γ) τον όγκο (σε ml) υδατικού διαλύµατος H 2 SO 4 0,2 M που απαιτείται για την πλήρη εξουδετέρωση του 1. (µονάδες 10) ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: Αr(Η) = 1, Αr(Ο) = 16, Αr(Κ) = 39, Α r(s) = 32. mol α) C = n / V άρα n = C V = 0,5 L 0,2 L = 0,1 mol ΚΟΗ ΚΟΗ: Mr = 56 m = n Mr= 0,1 56 = 5,6 g KOH β) Στην αραίωση ισχύει: C1 V1 = C2 V2 άρα 0,5 200 = 0,1 (200 + V H2O ) Αρα VH2O = 800 ml γ) KOH: 0,1 mol Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης προκύπτει: H2SO4 + 2KOH K2SO4 + 2H2O 2mol x=0,05mol H2SO4 0, C = n / V άρα V = n / c = 0,05 / 0,2 = 0,25 L δ. Η2SO4 = 250 ml δ. Η2SO4 13. ιαθέτουµε υδατικό διάλυµα HCl µε συγκέντρωση 0,1 Μ (διάλυµα 1). α) Σε πόσο όγκο (ml) διαλύµατος 1 περιέχονται 73 g HCl. (µονάδες 7) β) Αναµειγνύουµε 1 L διαλύµατος 1 µε 9 L διαλύµατος HCl 0,6 Μ. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (Μ) του διαλύµατος που προκύπτει. ( µονάδες 8) γ) 19,5 g Zn αντιδρούν πλήρως µε υδατικό διάλυµα HCl. Να υπολογίσετε τον όγκο του αερίου που παράγεται (σε STP). (µονάδες 10) ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων : Ar (Η)=1, Ar (Cl)=35,5, Ar (Zn)=65 α) 20 L = ml β) 0,55 M γ) 6,72 L H 2

8 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 8 από Σε νερό διαλύεται ορισµένη ποσότητα ΚΟΗ και το διάλυµα που παρασκευάζεται έχει όγκο 200 ml και συγκέντρωση 0,4 Μ (διάλυµα 1). α) Να υπολογίσετε τη µάζα (σε g) του ΚΟΗ που περιέχεται στο διάλυµα 1. (µονάδες 8) β) Όγκος 30 ml νερού προστίθεται σε 10 ml του διαλύµατος 1 οπότε παρασκευάζεται διάλυµα 2. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (Μ) του ΚΟΗ στο 2. (µονάδες 7) γ) Όγκος 0,15 L του διαλύµατος 1 αντιδρά πλήρως µε περίσσεια υδατικού διαλύµατος άλατος (ΝΗ 4 ) 2 SO 4. Πόσος είναι ο όγκος (σε L) του αερίου που παράγεται, σε SΤP; (µονάδες 10) 15. Ένας µαθητής θέλει να παρασκευάσει ένα υδατικό διάλυµα 200 ml NaOH συγκέντρωσης 1Μ (διάλυµα 1). α) Πόση µάζα (σε g) NaOH πρέπει να διαλύσει σε 200 ml H 2 O; ή Πόση µάζα (σε g) NaOH πρέπει να διαλύσει σε H 2 O και στη συνέχεια να αραιώσει µέχρις όγκου 200 ml για να παρασκευάσει το παραπάνω διάλυµα; β) Στη συνέχεια θέλει να παρασκευάσει ένα διάλυµα NaOH συγκέντρωσης 0,5 Μ. Πόσο όγκο Η 2 Ο (σε ml) πρέπει να προσθέσει στο 1 για να φτιάξει το διάλυµα που θέλει; γ) Πόση µάζα (σε g) H 2 SO 4 µπορεί να εξουδετερώσει το διάλυµα 1; 16. Το θαλασσινό νερό έχει συγκέντρωση σε MgCl2 0,05 Μ. Να υπολογισθούν: α) Η µάζα (g) MgCl2 που περιέχεται σε 20 ml θαλασσινού νερού (µονάδες 7) β) Ο όγκος (ml) νερού που πρέπει να προσθέσουµε σε 100 ml θαλασσινού νερού, για να προκύψει διάλυµα 0,02 Μ σε MgCl2. (µονάδες 8) γ) Η µάζα (g) του ιζήµατος που θα σχηµατιστεί κατά την προσθήκη περίσσειας Na2CO3 σε 200 ml θαλασσινού νερού. (µονάδες 10) ίνονται: Ar (Cl)= 35,5, Ar (Mg)=24, Ar (C)=12, Ar (O)= 16 α) 0,095 g MgCl2 β) 150 ml H 2 O γ) 0,84 g (MgCl 2 + Na2CO3 2 NaCl + MgCO 3 ) 17. ιαθέτουµε 500 ml υδατικού διαλύµατος CaΙ2 0,5 Μ (διάλυµα 1). α) Πόση µάζα (g) CaΙ2 υπάρχει στο διάλυµα 1; (µονάδες 7) β) Πόσο όγκο (ml) νερού πρέπει να προσθέσουµε σε 100 ml του 1 για να παρασκευάσουµε διάλυµα CaΙ2 0,1 Μ; (µονάδες 8) γ) Πόσα ml διαλύµατος 1 πρέπει να αντιδράσουν µε την ακριβώς απαιτούµενη ποσότητα AgNO3 για να σχηµατιστούν 23,5 g ιζήµατος; (µονάδες 10) ίνονται: Ar (I)= 127, Ar (Ca)=40, Ar (Ag)=108

9 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 9 από 30 α) 0,25 mol CaI2 β) 400 ml H 2 O γ) 100 ml (CaI2 + 2 AgNO3 Ca(NO 3 ) AgI ) 18. ιαθέτουµε υδατικό διάλυµα Ca(ΟΗ) 2 0,01 Μ (διάλυµα ). α) Πόση µάζα (g) του Ca(ΟΗ) 2 υπάρχει σε 3 L του διαλύµατος ; (µονάδες 7) β) Πόσο όγκο (ml) νερού πρέπει να προσθέσουµε σε 30 ml του για να παρασκευάσουµε διάλυµα Ca(ΟΗ) 2 0,001 Μ; (µονάδες 8) γ) Πόση µάζα (σε g) άλατος θα παραχθεί αν 2 L του διαλύµατος εξουδετερωθούν πλήρως µε την ακριβώς απαιτούµενη ποσότητα ΗNO3; (µονάδες 10) 19. Τα ακόλουθα ερωτήµατα προέκυψαν όταν οµάδα µαθητών πειραµατίστηκε σε σχολικό εργαστήριο µε τις ουσίες Ba(OH) 2 και ΗΝΟ 3. α) Πόση µάζα (g) στερεού Βa(ΟΗ) 2 πρέπει να διαλυθεί σε νερό ώστε να παρασκευαστούν 400 ml διαλύµατος Βa(ΟΗ) 2 µε συγκέντρωση 0,05 Μ (διάλυµα 1); β) Όταν σε 200 ml διαλύµατος 1 προστεθούν 300 ml νερού, προκύπτει αραιωµένο διάλυµα. Πόση είναι η συγκέντρωση (Μ) του Βa(ΟΗ) 2 στο αραιωµένο διάλυµα; γ) Όγκος 0,2 L διαλύµατος 1, εξουδετερώνεται πλήρως µε την ακριβώς απαιτούµενη ποσότητα υδατικού διαλύµατος ΗΝΟ 3 συγκέντρωσης 0,1 Μ (διάλυµα 2). Να υπολογιστεί πόσος όγκος (σε ml) διαλύµατος 2 απαιτείται για την εξουδετέρωση. α) 3,42 g β) 0,02 M γ) 200 ml 20. ιαθέτουµε υδατικό διάλυµα H2SO4 2M (διάλυµα 1). α) Σε 100 ml του διαλύµατος 1 προσθέτουµε 300 ml νερού οπότε προκύπτει διάλυµα 2. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (M) του διαλύµατος 2. (µονάδες 8) β) Αναµειγνύουµε 200 ml διαλύµατος 1 µε 800 ml διαλύµατος H2SO4 0,5 M και σχηµατίζεται διάλυµα 3. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (M) του διαλύµατος 3. (µονάδες 8) γ) 200 ml διαλύµατος 1 εξουδετερώνονται µε την απαιτούµενη ποσότητα ΚΟΗ. Πόση είναι η µάζα (σε g) του άλατος που παράγεται; (µονάδες 9) H2SO4 : M r = = 98 α) Στην αραίωση ισχύει: C1 V1 = C2 V2 άρα 2 100= C2 ( ) εποµένως C2 = 0,5 M β) Στην ανάµειξη διαλυµάτων της ίδιας διαλυµένης ουσίας ισχύει:

10 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 10 από 30 C 1 V 1 + C 2 V 2 = C 3 V 3 άρα ,5 800 = C 3 ( ) εποµένως C 3 = 0,8 M mol γ) H2SO4: n = C V = 2 L 0,2 L = 0,4 mol Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης προκύπτει: H2SO4 + 2KOH K2SO4 + 2H2O 0,4mol x=0,4mol K2SO4 K2SO4 : Mr = = 174 m = n Mr = 0,4 174 = 69,6 g K2SO4 21. ιαθέτουµε υδατικό διάλυµα ΗCl 0,5 Μ (διάλυµα 1). Να υπολογιστούν: α) Ο όγκος (ml) νερού που πρέπει να προσθέσουµε σε 100 ml του διαλύµατος 1, για να προκύψει διάλυµα 0,2 Μ. (µονάδες 7) β) Η συγκέντρωση του διαλύµατος που προκύπτει µε ανάµειξη 200 ml διαλύµατος 1 µε 300 ml υδατικού διαλύµατος ΗCl 0,2 Μ. (µονάδες 8) γ) Ο όγκος του αερίου (σε STP) που παράγεται κατά την αντίδραση 100 ml διαλύµατος 1 µε την ακριβώς απαιτούµενη ποσότητα Zn. (µονάδες 10) α) αραίωση: 0,5 100 = 0,2 (100+V) V = 150 ml H 2 O β) ανάµειξη διαλυµάτων της ίδιας διαλυµένης ουσίας : C1 V1 + C2 V2 = C3 V3 άρα 0, ,2 300 = C3 ( ) εποµένως C3 = 0,32 M γ) c = n / V n = c V = 0,5 0,1 = 0,05 mol HCl Zn + 2 HCl ZnCl 2 + H 2 2 mol 1 mol 0,05 mol 0,025 mol V = n V m = 0,025 22,4 = 0,56 L H 2

11 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 11 από Ορισµένη ποσότητα αερίου HCl διαλύεται στο νερό και παρασκευάζεται διάλυµα 1, όγκου 2 L και συγκέντρωσης 0,8 Μ. α) Πόσος όγκος (ml) νερού πρέπει να προστεθεί στο διάλυµα 1, για να προκύψει διάλυµα συγκέντρωσης 0,4 Μ; (µονάδες 7) β) Αναµειγνύουµε 1 L διαλύµατος ΗCl 0,8 M µε 3L διαλύµατος ΗCl 0,4 M.Ποια είναι η συγκέντρωση (σε Μ) του διαλύµατος που προκύπτει; (µονάδες 8) γ) Πόσος όγκος (ml) αερίου HCl (σε STP) απαιτείται για να αντιδράσει µε περίσσεια διαλύµατος νιτρικού αργύρου (AgNO3) ώστε να σχηµατιστούν 28,7 g λευκού ιζήµατος; (µονάδες 10) 23. α) Σε 100 ml υδατικού διαλύµατος ΗCl 0,15 Μ προστίθενται 400 ml νερού. Να βρεθεί η συγκέντρωση του αραιωµένου διαλύµατος. (µονάδες 7) β) Ποια θα είναι η συγκέντρωση διαλύµατος που προκύπτει µε ανάµειξη 150 ml υδατικού διαλύµατος ΗCl 2 Μ µε 50 ml υδατικού διαλύµατος ΗCl 1,5 Μ; (µονάδες 8) γ) Για την εξουδετέρωση 10 ml υδατικού διαλύµατος ΗCl απαιτούνται 15 ml υδατικού διαλύµατος Ca(OH)2 0,01 Μ. Να βρεθεί η % w/v περιεκτικότητα του διαλύµατος HCl. (µονάδες 10) ίνεται: Ar (Cl)=35,5, Ar (H)= 1 α) Στην αραίωση ισχύει: Cαρχ Vαρχ = Cτελ Vτελ ή 0, = Cτελ ( ) ή Cτελ = 0,03 M β) Στην ανάµειξη διαλυµάτων της ίδιας διαλυµένης ουσίας ισχύει: C1 V1 + C2 V2 = C3 V3 άρα ,5 50 = C3 (150+50) εποµένως C3 = 1,875 M γ) δ. Ca(ΟΗ)2 : n = C V = 0,01 0,015 = 0,00015 mol Ca(ΟΗ)2 Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης προκύπτει: Ca(ΟΗ)2 + 2 HCl CaCl H 2 O 2mol 0,00015mol 0,0003 mol HCl = 0,01095 g HCl σε 10 ml δ/τος άρα 0,1095 g HCl σε 100 ml δ/τος άρα 0,1095 % w/v

12 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 12 από α) Πόσα ml υδατικού διαλύµατος ΗCl 10 Μ απαιτούνται για να παρασκευάσουµε 200 ml διαλύµατος ΗCl 2,5 Μ. (µονάδες 7) ΠΡΟΣΟΧΗ β) Να υπολογιστεί η συγκέντρωση (Μ) διαλύµατος που προκύπτει κατά την ανάµειξη 10 ml υδατικού διαλύµατος HCl 0,1Μ µε 100 ml υδατικού διαλύµατος HCl 0,001 Μ. (µονάδες 8) γ) Για την εξουδετέρωση 40 ml υδατικού διαλύµατος ΚOH 0,12 Μ απαιτούνται 20 ml υδατικού διαλύµατος H2SO4. Ποια είναι η συγκέντρωση (Μ) του διαλύµατος H2SO4; (µονάδες 10) α) 50 ml (αραίωση: 10 V = 2,5 200 V = 50 ml) β) 0,01 M γ) 0,12 M 25. ιαθέτουµε ένα υδατικό διάλυµα Ba(ΟΗ)2 συγκέντρωσης 0,05 Μ (διάλυµα 1). α) Πόση µάζα (σε g) Ba(ΟΗ)2 περιέχεται σε 200 ml του διαλύµατος 1; (µονάδες 8) β) Σε 75 ml του διαλύµατος 1 προσθέτουµε 75 ml νερού οπότε προκύπτει διάλυµα 2. Πόση είναι η συγκέντρωση (σε Μ) του Ba(ΟΗ)2 στο διάλυµα 2. (µονάδες 7) γ) Από το διάλυµα 1, παίρνουµε 0,25 L και τα εξουδετερώνουµε µε την ακριβώς απαιτούµενη ποσότητα υδατικού διαλύµατος ΗNO3. Πόση ποσότητα (σε mol) άλατος θα παραχθεί από την αντίδραση; (µονάδες 10) ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες : Ar (Η)=1, Ar (Ο)=16, Ar (Βa)=137 mol α) C = n / V άρα n = C V = 0,05 L 0,2 L = 0,01 mol Ba(OH)2 Ba(OH)2 : Mr= (16 +1)=171 m = n Mr = 0,01 171= 1,71g Ba(OH)2 β) Στην αραίωση ισχύει: C1 V1 = C2 V2 άρα 0,05 75 = C2 ( ) εποµένως C2 = 0,025 M γ) Ba(OH)2 : n = C V = 0,05 0,25 = 0,0125 mol Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης προκύπτει: Ba(OH)2 + 2HNO3 Ba(NO3)2 + 2H2O 0,0125mol x=0,0125mol Ba(NO3)2

13 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 13 από Σε σχολικό εργαστήριο παρασκευάστηκε ένα υδατικό διάλυµα Pb(NO3)2 που έχει όγκο 200 ml και συγκέντρωση 0,5 M (διάλυµα 1). α) Να υπολογίσετε τη µάζα (σε g) του Pb(NO3)2 που περιέχεται στο διάλυµα 1. (µονάδες 8) β) Όγκος 100 ml του διαλύµατος 1 αραιώνεται µε 300 ml νερό οπότε παρασκευάζεται διάλυµα 2. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (σε M) του Pb(NO3)2 στο διάλυµα 2. (µονάδες 7) γ) Να υπολογίσετε πόσος είναι ο όγκος (σε ml) υδατικού διαλύµατος ΝαOH µε συγκέντρωση 0,8 Μ που απαιτείται για να αντιδράσει πλήρως µε 0,1 L του διαλύµατος 1. (µονάδες 10) ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: Ar (Ν)=14, Ar (O)=16, Ar (Pb)=207 mol α) Ισχύει n = C V ή n = 0,5 L 0,2 L ή n = 0, άρα m = n Mr ή m = 0,1 ( ) = 33,1g β) Στην αραίωση ισχύει: C αρχ V αρχ = C τελ V τελ ή 0,5 100 = Cτελ ( ) ή Cτελ = 0,125 Μ γ) Στα 0,1L του 1 περιέχονται 0,05 mol νιτρικού µολύβδου. Pb(NO3)2 + 2NaOH 2NaNO3 + Pb(OH)2 1 mol 2 mol 0,05mol 0, Από τη σχέση V = n / C προκύπτει ότι V = 0,1 / 0,8 ή V = 0,125 L δ/τος NaOH = = 125 ml δ/τος NaOH 27. Υδατικό διάλυµα FeCl3 µε συγκέντρωση 0,8 Μ ( 1). α) Να υπολογίσετε τη µάζα (σε g) του FeCl3 που περιέχεται σε 100 ml του διαλύµατος 1. β) Πόσος όγκος νερού πρέπει να προστεθεί σε 50mL του διαλύµατος 1, ώστε το αραιωµένο διάλυµα ( 2) να έχει συγκέντρωση σε FeCl3, ίση µε 0,2Μ; γ) Να υπολογίσετε τη µάζα (σε g) του Al που απαιτείται για να αντιδράσει πλήρως µε 0,2 L του υδατικού διαλύµατος 1.

14 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 14 από Σε σχολικό εργαστήριο παρασκευάστηκε υδατικό διάλυµα BaCl2 µε όγκο 200 ml και συγκέντρωση 0,6 Μ (διάλυµα 1). α) Να υπολογίσετε πόση µάζα (σε g) BaCl2 περιέχεται στο διάλυµα 1. (µονάδες 8) β) Σε 40 ml του 1 προστίθενται 80 ml νερού, οπότε προκύπτει ένα άλλο διάλυµα 2. Πόση είναι η συγκέντρωση (σε Μ) του BaCl2 στο διάλυµα 2; (µονάδες 7) γ) Να υπολογίσετε πόσος όγκος (σε ml) υδατικού διαλύµατος Κ2CO3 µε συγκέντρωση 0,1 Μ απαιτείται για να αντιδράσει πλήρως µε 0,1 L του διαλύµατος 1. (µονάδες 10) ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: Ar(Cl)=35,5, Ar(Ba)=137 mol α) n = C V ή n = 0,6 L 0,2 L ή n = 0,12 mol m = n Μr ή m = 0, = 24,96 g BaCl 2 β) Στην αραίωση ισχύει: C αρχ V αρχ = C τελ V τελ ή 0,6 40 = Cτελ (40+80) ή Cτελ = 0,2 M γ) Σε 0,1L του 1 περιέχονται 0,06mol BaCl2. BaCl2 + K2CO3 BaCO3 + 2KCl 0,06mol 0,06mol Όµως V = n / C ή V = 0,06 / 0,1 ή V = 0,6 L = 600 ml δ/τος Κ2CO3 29. Υδατικό διάλυµα NaΟΗ 0,1 Μ (διάλυµα 1). Να υπολογίσετε: α) τη µάζα (σε g) του ΝαOH που περιέχεται σε 250 ml του διαλύµατος 1. β) τη συγκέντρωση (σε Μ) του διαλύµατος που θα προκύψει αν σε 200 ml του διαλύµατος 1 προσθέσουµε πενταπλάσιο όγκο νερού. γ) τη µάζα (σε g) του άλατος που θα παραχθεί αν 0,3 L διαλύµατος 1 εξουδετερωθούν πλήρως µε την απαιτούµενη ποσότητα υδατικού διαλύµατος ΗCl. 30. Υδατικό διάλυµα NaI µε συγκέντρωση 0,5 Μ ( 1). α) Να υπολογίσετε τη µάζα (σε g) του NaI που περιέχεται σε 20mL του διαλύµατος 1 β) Σε 100 ml του 1 προστίθενται 300 ml νερού, οπότε προκύπτει ένα άλλο διάλυµα 2. Πόση είναι η συγκέντρωση (σε Μ) του NaΙ στο διάλυµα 2; γ) Να υπολογίστε τον όγκο (σε L) αερίου Cl2 (µετρηµένο σε STP) που απαιτείται για να αντιδράσει πλήρως µε 0,1 L του υδατικού διαλύµατος 1.

15 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 15 από ιαθέτουµε υδατικό διάλυµα H2SO4 9,8 % w/v ( διάλυµα 1). α) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (σε Μ) του διαλύµατος 1. (µονάδες 8) β) Σε 100 ml του διαλύµατος 1 προσθέτουµε 400 ml διαλύµατος H2SO4 2 M,οπότε σχηµατίζεται διάλυµα 2. Να βρείτε τη συγκέντρωση (σε Μ) του διαλύµατος 2. (µονάδες 8) γ) Πόσος όγκος (σε ml) του διαλύµατος 1 µπορεί να εξουδετερωθεί µε 8g στερεού NaOH. (µονάδες 9) ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Ar (Η)=1, Ar (Νa)=23, Ar (S)= 32,Ar (Ο)= 16 α) Σε 100mL του 1 περιέχονται 9,8g H2SO4 n = m / Mr = 9,8 / 98 = 0,1 mol H2SO4 C = n / V = 0,1 mol / 0,1 L= 1M β) Στην ανάµειξη ισχύει: C1 V1+ C2 V2 = C3 V3 άρα = C3 ( ) εποµένως C3 = 1,8 M γ) NaOH: n = m / Mr = 8 / 40 = 0,2 mol Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης προκύπτει: H2SO4 + 2 NaOH Na2SO4 + 2 H2O 2mol x=0, 0,2mol C = n / V V = n / C = 0,1/1 = 0,1L δ/τος H2SO4 ή 100mL δ/τος H2SO4 32. ιαθέτουµε στο εργαστήριο ένα υδατικό διάλυµα ΚΟΗ 5,6% w/v (διάλυµα ). Να υπολογίσετε: α) τη συγκέντρωση (σε Μ) του διαλύµατος. (µονάδες 8) β) τον όγκο (σε ml) του διαλύµατος που πρέπει να αραιωθεί µε νερό για να προκύψουν 0,2 L διαλύµατος ΚΟΗ 0,1 Μ. (µονάδες 7) γ) τον όγκο (σε L) υδατικού διαλύµατος H2SO4 0,1 Μ που απαιτείται για πλήρη εξουδετέρωση 400mL του διαλύµατος. (µονάδες 10) ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: Αr(Η)=1, Αr(Ο)=16, Αr(Κ)=39. α) 5,6 % w/v 5,6 g KOH σε 100 ml διαλ/τος ή 0,1 mol KOH σε 100 ml διαλ/τος c = n / V = 0,1 / 0,1 = 1 M β) 20 ml (αραίωση: 1 V = 0,1 0,2 V = 0,02 L = 20 ml) γ) 2 L

16 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 16 από Στο εργαστήριο Χηµείας του σχολείου µας υπάρχει ένα υδατικό διάλυµα Ca(ΟΗ) 2 0,074 % w/v (διάλυµα ). α) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (σε Μ) του διαλύµατος. (µονάδες 8) β) Μια οµάδα µαθητών χρειάζεται για το πείραµά της ένα υδατικό διάλυµα Ca(ΟΗ) 2 0,001 Μ. Να υπολογίσετε τον όγκο (σε ml) του διαλύµατος που πρέπει να αραιωθεί µε νερό για να πάρουν οι µαθητές 250 ml διαλύµατος Ca(ΟΗ) 2 0,001 Μ. (µονάδες 7) γ) Να υπολογίσετε τον όγκο (σε L) από το διάλυµα που απαιτείται για την πλήρη εξουδετέρωση 0,2 L υδατικού διαλύµατος HΝO3 0,1 Μ. (µονάδες 10) 34. ιαθέτουµε υδατικό διάλυµα ΗΝΟ 3 12,6 % w/v (διάλυµα 1). α) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (σε Μ) του διαλύµατος 1. (µονάδες 8) β) Ποιος όγκος (σε ml) νερού πρέπει να προστεθεί σε 200 ml διαλύµατος 1, για να προκύψει διάλυµα 0,5 Μ. (µονάδες 7) γ) Να υπολογίσετε τη µάζα (σε g) του Ca(ΟΗ) 2 που απαιτείται για την πλήρη εξουδετέρωση 100 ml του διαλύµατος 1. (µονάδες 10) 35. ιαθέτουµε 400 ml υδατικού διαλύµατος HBr περιεκτικότητας 20,25 % w/v (διάλυµα 1). α) Να υπολογιστεί η συγκέντρωση (Μ) του διαλύµατος 1. (µονάδες 7) β) Αναµειγνύουµε το διάλυµα 1 µε 600 ml διαλύµατος HBr συγκέντρωσης 1Μ. Να βρεθεί η συγκέντρωση (Μ) του διαλύµατος που προκύπτει. (µονάδες 8) γ) Πόση µάζα (σε g) Mg(OH)2 εξουδετερώνει πλήρως το διάλυµα 1; (µονάδες 10) 36. ιαθέτουµε 200 ml υδατικού διαλύµατος NH 4 NO 3 περιεκτικότητας 20 % w/v (διάλυµα 1). α) Να υπολογιστεί η συγκέντρωση (Μ) του διαλύµατος 1. (µονάδες 7) β) Στο 1 προσθέτουµε 300 ml H 2 Ο. Να βρεθεί η συγκέντρωση (Μ) του αραιωµένου διαλύµατος. (µονάδες 8) γ) Να υπολογιστεί ο όγκος του αερίου (σε L) που παράγεται σε STP κατά την αντίδραση της απαιτούµενης ποσότητας ΝαΟΗ µε το 1. (µονάδες 10) 37. ιαλύονται 22,2 g CaCl2 στο νερό και το διάλυµα που προκύπτει έχει όγκο 250 ml (διάλυµα 1). α) Ποια είναι η συγκέντρωση (Μ) του διαλύµατος 1; (µονάδες 7) β) Παίρνουµε 50 ml από το 1 και τα αραιώνουµε µε νερό µέχρις όγκου 400 ml. Να βρεθεί η % w/v περιεκτικότητα του αραιωµένου διαλύµατος. (µονάδες 8) ΠΡΟΣΟΧΗ γ) Σε 50 ml διαλύµατος 1 προστίθεται η ακριβώς απαιτούµενη ποσότητα AgNO3 για πλήρη αντίδραση. Πόση µάζα (g) ιζήµατος θα σχηµατιστεί; (µονάδες 10)

17 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 17 από 30 ίνονται: Ar (Ag)= 108, Ar (Ca)=40, Ar (Cl)=35,5 α) CaCl2 Mr= ,5=111 n = m / Mr = 22,2 / 111 = 0,2 mol CaCl2 C = n / V = 0,2 mol / 0,25 L = 0,8 M β) Στην αραίωση ισχύει: C1 V1 = C2 V2 άρα 0,8 50 = C2 400 εποµένως C2 = 0,1 M Σε 1L του διαλύµατος περιέχονται 0, CaCl2 m = n Mr = 0,1 111= 11,1g CaCl2 Σε 1000 ml διαλύµατος περιέχονται 11,1 g ουσίας Σε 100 ml διαλύµατος περιέχονται ψ; g ουσίας ψ = 1,11 g άρα 1,11% w/v. mol γ) CaCl2: n = C V = 0,8 L 0,05 L = 0,04 mol Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης προκύπτει: CaCl2+ 2AgNO3 2AgCl + Ca(NO3)2 2mol 0,04mol x=0,08mol AgCl AgCl: Mr = ,5 = 143,5 m = n Mr = 0,08 143,5 = 11,48g AgCl 38. ιαθέτουµε υδατικό διάλυµα ΚΟΗ 16,8 % w/v (διάλυµα 1). α) Ποια είναι η συγκέντρωση (Μ) του διαλύµατος 1; (µονάδες 7) β) Ποια είναι η % w/v περιεκτικότητα του διαλύµατος που προκύπτει µε προσθήκη 300 ml νερού σε 200 ml του 1; (µονάδες 8) ΠΡΟΣΟΧΗ γ) Ποιος όγκος (σε ml) υδατικού διαλύµατος H 2 SO 4 0,5 M απαιτείται για την πλήρη εξουδετέρωση 50 ml διαλύµατος 1; (µονάδες 10) 39. ιαθέτουµε υδατικό διάλυµα MgCl 2 38 % w/v (διάλυµα 1). α) Ποια είναι η συγκέντρωση (Μ) του διαλύµατος 1; (µονάδες 7) β) Ποια είναι η % w/v περιεκτικότητα του διαλύµατος που προκύπτει µε προσθήκη 300 ml νερού σε 100 ml του 1; (µονάδες 8) γ) Ποια µάζα ιζήµατος (σε g) θα σχηµατιστεί κατά την αντίδραση 50 ml του διαλύµατος 1 µε την ακριβώς απαιτούµενη ποσότητα AgNO 3 ; (µονάδες 10)

18 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 18 από ιαλύουµε 5,85 g NaCl στο νερό και προκύπτουν 200 ml διαλύµατος ( ιάλυµα 1). α) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (Μ) του διαλύµατος 1. (µονάδες 7) β) Πόσα ml νερού πρέπει να προσθέσουµε στο διάλυµα 1 για να προκύψει διάλυµα µε συγκέντρωση 0,1 Μ; (µονάδες 8) γ) Πόσα mol NaCl απαιτούνται για να αντιδράσουν πλήρως µε AgNO3 και να σχηµατισθούν 14,35 g ιζήµατος. (µονάδες 10) ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Ar (Ag)=108, Ar (Cl)=35,5, Ar (Νa)=23 α) NaCl: Mr= ,5=58,5 n = m / Mr = 5,85 / 58,5 = 0,1 mol NaCl C = n / V = 0,1 mol / 0,2 L = 0,5 M β) Στην αραίωση ισχύει: C1 V1 = C2 V2 άρα 0,5 200 = 0,1 (200 + VH2O) εποµένως VH2O = 800 ml γ) ίζηµα AgCl : Mr = ,5 = 143,5 n = m / Mr = 14,35 / 143,5 = 0,1 mol ιζήµατος Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης προκύπτει: NaCl + AgNO3 NaNO3 + AgCl x=0, 0, Απαιτούνται 0,1 mol NaCl 41. Μια οµάδα µαθητών παρασκεύασε υδατικό διάλυµα NaOH µε διάλυση 4 g στερεού NaΟΗ σε νερό. Το διάλυµα που παρασκευάστηκε (διάλυµα 1) είχε όγκο 200 ml. α) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (Μ) του διαλύµατος 1. (µονάδες 7) β) Σε ένα πείραµα άλλη οµάδα µαθητών παρασκεύασε υδατικό διάλυµα NaOH 0,1 Μ (διάλυµα 2) µε αραίωση 200 ml του 1. Να υπολογίσετε τον όγκο (σε ml) του νερού που προστέθηκε στο διάλυµα 1 για να παρασκευαστεί το διάλυµα 2. (µονάδες 8) γ) Να υπολογίσετε την ακριβώς απαιτούµενη ποσότητα (σε g) του H 2 SO 4 που απαιτείται για την πλήρη εξουδετέρωση 500 ml διαλύµατος NaOH 0,1 M. (µονάδες 10)

19 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 19 από ιαλύονται 6,62 g Pb(NO 3 ) 2 στο νερό, οπότε παρασκευάζεται υδατικό διάλυµα όγκου 400 ml (διάλυµα 1). α) Ποια είναι η συγκέντρωση (Μ) του διαλύµατος 1; β) Σε 15 ml του 1 προστίθενται 60 ml νερού, οπότε προκύπτει ένα άλλο διάλυµα 2. Να βρεθεί η συγκέντρωση (σε Μ) του Pb(NO 3 ) 2 στο 2. γ) Να υπολογίσετε πόση µάζα (σε g) ιζήµατος θα σχηµατιστεί όταν αντιδράσουν πλήρως 200 ml διαλύµατος 1 µε την ακριβώς απαιτούµενη ποσότητα υδατικού διαλύµατος Νa 2 CO ιαλύονται 20 g ΝaΟΗ (s) σε νερό και το διάλυµα που προκύπτει έχει όγκο 1 L ( 1). α) Ποια είναι η συγκέντρωση (Μ) του διαλύµατος 1; β) Μ του δ/τος που προκύπτει κατά την προσθήκη 3 L δ/τος NaOH 1 Μ στο 1. γ) Μάζα (σε g) του HNO 3 που εξουδετερώνει πλήρως το ιαλύονται 40 g στερεού NaOH στο νερό και το διάλυµα αραιώνεται µέχρι τα 500 ml (διάλυµα 1). Να υπολογισθούν: α) συγκέντρωση (σε Μ) του διαλύµατος 1. β) συγκέντρωση του δ/τος που προκύπτει κατά την προσθήκη 100 ml νερού στο 1. γ) µάζα (g) του ιζήµατος που θα σχηµατιστεί όταν αντιδράσουν 100 ml διαλύµατος 1 µε την ακριβώς απαιτούµενη ποσότητα FeCl3. (δόθηκε και µε FeCl 2 ) 45. ιαλύονται 0,148 g Ca(ΟΗ) 2 (s) σε νερό και το διάλυµα αραιώνεται µέχρις όγκου 200 ml (διάλυµα ). α) Ποια είναι η συγκέντρωση (Μ) του διαλύµατος ; β) Μ του δ/τος που προκύπτει αν αναµείξουµε 2 L του δ/τος µε 2 L δ/τος Ca(ΟΗ) 2 0,03 Μ. γ) Μάζα (σε g) του άλατος που παράγεται, αν αντιδράσουν 2 L δ/τος Ca(ΟΗ) 2 0,03 Μ µε περίσσεια δ/τος HBr. 46. ιαθέτουµε 500 ml δ/τος H 2 SO 4 (διάλυµα 1) που περιέχει 49 g H 2 SO 4. α) Ποια είναι η συγκέντρωση (Μ) του διαλύµατος 1; β) Μ του δ/τος που προκύπτει αν προσθέσουµε 2 L νερό στο 1. γ) Στο 1 προστίθεται η απαιτούµενη ποσότητα Zn για πλήρη αντίδραση. Να υπολογιστεί ο όγκος (σε L) του αερίου που παράγεται σε STP.

20 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 20 από Υδατικό διάλυµα HCl έχει συγκέντρωση 4 Μ (διάλυµα 1) α) Ποια είναι η % w/v περιεκτικότητα του διαλύµατος 1; β) Πόσα ml νερού πρέπει να προστεθούν σε 100 ml του διαλύµατος 1 για να προκύψει διάλυµα 1 Μ; γ) 21,2 g στερεού Na 2 CO 3 αντιδρούν πλήρως µε την ακριβώς απαιτούµενη ποσότητα υδατικού διαλύµατος HCl. Πόσος όγκος (ml) αερίου παράγεται σε πρότυπες συνθήκες; α) HCl: Mr = 36,5 C = n / V άρα n = C V = 4 mol L m = n Mr = 4 36,5 = 146 g HCl σε 1000 ml δ/τος σε 100 ml δ/τος 146 g HCl x; g HCl x = 14,6 g HCl άρα 14,6 % w/v 1 L = 4 mol ΚΟΗ β) Στην αραίωση ισχύει: C1 V1 = C2 V2 άρα = 1 (100 + V H2O ) Αρα VH2O = 300 ml γ) Na2CO3 : M r = 106 n = m / M r = 21,2 / 106 = 0,2 mol Na2CO3 Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης προκύπτει: Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + CO 2 + H2O 0,2mol x=0,2mol CO2 n = V / V m άρα V = n V m = 0,2 22,4 = 4,48 L = 4480 ml CO 2 ες και αυτό: Πόση µάζα (g) Κ 2 CO 3 πρέπει να αντιδράσει µε περίσσεια υδατικού διαλύµατος HCl ώστε να εκλυθούν 44,8 L αερίου σε STP; ες και αυτό: Σε 100 ml διαλύµατος NaOH 0,1Μ προσθέτουµε τετραπλάσιο όγκο νερού. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση Μ του αραιωµένου διαλύµατος. ες και αυτό: 30 ml δ/τος AgNO3 1,2 Μ αναµειγνύονται µε υδατικό διάλυµα AgNO3 (διάλυµα 2) και προκύπτει διάλυµα µε όγκο 100 ml και συγκέντρωση 0,68 Μ. Να υπολογιστεί η συγκέντρωση (M) του διαλύµατος 2.

21 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 21 από ιαθέτουµε 100 ml υδατικού διαλύµατος ΚΟΗ συγκέντρωσης 2Μ (διάλυµα 1). α) Να υπολογιστεί η % w/v περιεκτικότητα του 1. (µονάδες 7) β) Πόσο όγκο Η2Ο (σε ml) πρέπει να προσθέσουµε στο 1 για να προκύψει διάλυµα µε συγκέντρωση 1Μ; (µονάδες 8) γ) Nα υπολογιστεί η µάζα (σε g) του ιζήµατος που παράγεται κατά την αντίδραση της απαιτούµενης ποσότητας ZnCl2 µε το διάλυµα 1. (µονάδες 10) 49. Το «πυκνό» υδατικό διάλυµα ΗΝΟ3 του εµπορίου έχει συγκέντρωση 15,8 Μ (διάλυµα 1). α) Ποια είναι η % w/v περιεκτικότητα διαλύµατος 1. (µονάδες 7) β) Πόσα ml διαλύµατος 1 θα χρησιµοποιήσουµε για να παρασκευάσουµε 100 ml διαλύµατος νιτρικού οξέος 3 Μ; (µονάδες 8) ΠΡΟΣΟΧΗ γ) Ποιος όγκος (ml) υδατικού διαλύµατος Ca(ΟΗ)2 0,01 Μ απαιτείται για την πλήρη εξουδετέρωση 50 ml υδατικού διαλύµατος ΗΝΟ3 3 Μ; (µονάδες 10) α) 99,54 % w/v β) αραίωση: C1 V1 = C2 V2 άρα 15,8 V1 = άρα V1= 19 ml γ) 7500 ml 50. Σε ένα εργαστήριο παρασκευάζεται υδατικό διάλυµα ΗCl 0,1 Μ µε αραίωση πυκνού διαλύµατος ΗCl 10 Μ (διάλυµα ) που υπάρχει στο εµπόριο. Να υπολογιστούν: α) Ποια είναι η % w/v περιεκτικότητα διαλύµατος. β) Ο όγκος (σε ml) του διαλύµατος που πρέπει να αραιωθεί µε νερό, για να παρασκευάσουµε 300 ml διαλύµατος ΗCl 0,1 Μ. γ) Ο όγκος (σε ml) του διαλύµατος ΗCl 0,1 Μ που απαιτείται για την πλήρη εξουδετέρωση 0,4 L υδατικού διαλύµατος Ba(OH)2 0,1 Μ. 51. Ένα υδατικό διάλυµα Η2SO4 έχει συγκέντρωση 2Μ και όγκο 500 ml (διάλυµα 1). α) Ποια είναι η % w/v περιεκτικότητα του 1; (Μονάδες 7) β) Πόσο όγκο Η2Ο (σε ml) πρέπει να προσθέσουµε στο 1 για να προκύψει διάλυµα µε συγκέντρωση 0,5 Μ; (µονάδες 8) γ) Πόσος όγκος (σε ml) υδατικού διαλύµατος ΝαOH συγκέντρωσης 1 Μ απαιτείται για την πλήρη εξουδετέρωση του διαλύµατος 1; (µονάδες 10)

22 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 22 από ιαθέτουµε στο εργαστήριο ένα υδατικό διάλυµα H2SO4 0,1 M (διάλυµα ). Να υπολογίσετε: α) την περιεκτικότητα % w/v του διαλύµατος. β) τη συγκέντρωση (σε Μ) του διαλύµατος που θα προκύψει αν 200 ml του διαλύµατος αραιωθούν µέχρι τα 500 ml. γ) τον όγκο (σε ml) από το διάλυµα που απαιτείται για πλήρη εξουδετέρωση 1,6 g ΝaΟΗ. ες και αυτό: δ. H 2 SO 4 ( 1) 1,5 Μ, όγκου 2 L. α) % w/v περιεκτικότητα του 1 β) Μ του δ/τος που προκύπτει κατά την προσθήκη 4 L Η 2 Ο στο 1. γ) µάζα (g) του NaOH που εξουδετερώνει πλήρως το ιαθέτουµε 40 ml υδατικού διαλύµατος AgNO3 (διάλυµα 1) συγκέντρωσης 1 Μ. α) Να υπολογιστεί η περιεκτικότητα % w/v του διαλύµατος 1. (µονάδες 7) β) Αραιώνουµε το διάλυµα 1 µε 160 ml H2O. Να βρεθεί η συγκέντρωση (Μ) του διαλύµατος που προκύπτει. (µονάδες 8) γ) Να βρεθεί η µάζα (σε g) του ιζήµατος που παράγεται κατά την αντίδραση του διαλύµατος 1 µε την ακριβώς απαιτούµενη ποσότητα ΚΙ. (µονάδες 10) 54. ιαθέτουµε υδατικό διάλυµα HCl συγκέντρωσης 1 Μ και όγκου 2 L (διάλυµα 1). α) Να υπολογιστεί η περιεκτικότητα % w/v του διαλύµατος 1. (µονάδες 7) β) Πόσο όγκο (σε L) υδατικού διαλύµατος HCl συγκέντρωσης 2 Μ πρέπει να προσθέσουµε στο διάλυµα 1 για να προκύψει διάλυµα µε συγκέντρωση 1,5 Μ; (µονάδες 8) ΠΡΟΣΟΧΗ γ) Nα υπολογιστεί ο όγκος του αερίου (σε L) που παράγεται σε STP κατά την αντίδραση του διαλύµατος 1 µε την ακριβώς απαιτούµενη ποσότητα Na2S. (µονάδες 10) ες και αυτό: Πόσα ml υδατικού διαλύµατος ΗCl 5 M πρέπει να αναµειχθούν µε 200 ml υδατικού διαλύµατος ΗCl 1 Μ για να προκύψει διάλυµα 3 Μ; (προσοχή: ανάµειξη, ζητείται το V 1 ) 55. Το γαστρικό υγρό ασθενούς που πάσχει από έλκος του δωδεκαδακτύλου, έχει συγκέντρωση ΗCl 0,05Μ (διάλυµα 1). α) Ποια είναι η % w/v περιεκτικότητα του 1. β) Αν υποτεθεί ότι µέσα στο στοµάχι εισέρχονται 3 L γαστρικού υγρού την ηµέρα, 1) Πόση µάζα (σε g) Μg(OH)2 απαιτείται καθηµερινά για την εξουδετέρωση του ΗCl του γαστρικού υγρού; όθηκε και µε Al(OH) 3 2) Πόση µάζα (σε g) άλατος ΜgCl2 σχηµατίζεται καθηµερινά στο στοµάχι του ασθενούς.

23 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 23 από ιαθέτουµε υδατικό διάλυµα Na2CO3 µε συγκέντρωση 1,5 Μ (διάλυµα 1). α) Να υπολογίσετε τη περιεκτικότητα % w/v του διαλύµατος 1. (µονάδες 8) β) Σε 25 ml του 1 προστίθενται 50 ml διαλύµατος Na2CO3 µε συγκέντρωση 0,75 Μ, οπότε προκύπτει ένα άλλο διάλυµα 2. Πόση είναι η συγκέντρωση (σε M) του Na2CO3 στο διάλυµα 2; (µονάδες 7) γ) Να υπολογίσετε πόση µάζα (σε g) ιζήµατος παράγεται όταν 50 ml του διαλύµατος 1 αντιδράσουν πλήρως µε την ακριβώς απαιτούµενη ποσότητα υδατικού διαλύµατος Ca(OH)2. (µονάδες 10) ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: Ar (C)=12, Ar (O)=16, Ar (Na)=23, Ar (Ca)=40 Na2CO3 : Mr= = 106 α) Σε 1L του 1 περιέχονται 1,5mol Na2CO3 m = n Mr = 1,5 106 = 159 g Na2CO3 Σε 1000 ml διαλύµατος περιέχονται 159 g ουσίας Σε 100 ml διαλύµατος περιέχονται ψ; g ουσίας ψ = 15,9 g άρα 15,9 % w/v. β) Στην ανάµειξη διαλυµάτων της ίδιας διαλυµένης ουσίας ισχύει: C1 V1 + C2 V2 = C3 V3 άρα 1, ,75 50 = C3 (25+50) εποµένως C3 = 1 M γ) Na2CO3: n = C V =1,5 0,05 = 0,075 mol Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης προκύπτει: Na2CO3 + Ca(OH)2 CaCO3 + 2NaOH 0,075mol x=0,075mol CaCO3 CaCO3 : Mr= = 100 m = n Mr = 0, = 7,5 g CaCO3

24 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 24 από ιαθέτουµε υδατικό διάλυµα K2S µε συγκέντρωση 0,8 Μ (διάλυµα 1). α) Να υπολογίσετε τη περιεκτικότητα % w/v του διαλύµατος 1. (µονάδες 8) β) Σε 80 ml του 1 προστίθενται 120 ml διαλύµατος K2S συγκέντρωσης 0,4 Μ, οπότε προκύπτει ένα άλλο διάλυµα 2. Πόση είναι η συγκέντρωση (σε M) του K2S στο διάλυµα 2; (µονάδες 7) γ) Να υπολογίσετε πόση µάζα (σε g) ιζήµατος σχηµατίζεται όταν 125 ml του διαλύµατος 1 αντιδράσουν πλήρως µε την ακριβώς απαιτούµενη ποσότητα υδατικού διαλύµατος AgNO3. (µονάδες 10) ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: Ar (S)=32, Ar (K)=39, Ar (Ag)=108 K2S: Mr= = 110 α) Σε 1L του 1 περιέχονται 0,8 mol K2S m = n Mr = 0,8 110 = 88 g K2S Σε 1000 ml διαλύµατος περιέχονται 88 g K2S Σε 100 ml διαλύµατος περιέχονται ψ; g K2S ψ = 8,8 g άρα 8,8% w/v. β) Στην ανάµειξη διαλυµάτων της ίδιας διαλυµένης ουσίας ισχύει: C1 V1 + C2 V2 = C3 V3 άρα 0, ,4 120 = C3 (80+120) εποµένως C3 = 0,56 M mol γ) K2S: n = C V = 0,8 L 0,125 L = 0,1 mol Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης προκύπτει: K2S + 2AgNO3 Ag2S + 2KNO3 0, x=0, Ag2S Ag2S: Mr= = 248 m = n Mr = 0,1 248 = 24,8 g Ag2S

25 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 25 από ιαθέτουµε υδατικό διάλυµα ΗNO3 1,4 Μ (διάλυµα 1). α) Να υπολογίσετε τη περιεκτικότητα % w/v του διαλύµατος 1 σε ΗNO3. (µονάδες 8) β) 100 ml του 1 αναµειγνύονται µε 300 ml διαλύµατος ΗNO3 µε συγκέντρωση 0,2 Μ, οπότε προκύπτει ένα άλλο διάλυµα 2. Πόση είναι η συγκέντρωση (σε M) του ΗΝΟ3 στο διάλυµα 2; (µονάδες 7) γ) Να υπολογίσετε τη µάζα (σε g) του άλατος CaCO3(s) που απαιτείται για να αντιδράσει πλήρως µε 0,1 L του υδατικού διαλύµατος 1. (µονάδες 10) ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: A r (Η)=1, A r (C)=12, A r (N)=14, A r (O)=16, A r (Ca)=40. HNO3 Mr= = 63 α) Σε 1L του 1 περιέχονται 1,4mol HNO3 m = n Mr= 1,4 63 = 88,2 g HNO3 Σε 1000 ml διαλύµατος περιέχονται 88,2 g HNO3 Σε 100 ml διαλύµατος περιέχονται ψ; g HNO3 ψ = 8,82 g άρα 8,82 % w/v. β) Στην ανάµειξη διαλυµάτων της ίδιας διαλυµένης ουσίας ισχύει: C1 V1 + C2 V2 = C3 V3 άρα 1, ,2 300 = C3 ( ) εποµένως C3 = 0,5 M γ) 1: n = C V = 1,4 0,1 = 0,14 mol HNO3 Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης προκύπτει: CaCO3 + 2 HNO3 Ca(NO3) 2 + CO 2 + H 2 O 2mol x 0,14mol x = 0,07 mol CaCO3 CaCO3 Mr= = 100 m= n Mr= 0,07 100= 7 g CaCO3

26 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 26 από α) Να υπολογίσετε τον όγκο (σε L) αερίου HCl (µετρηµένο σε STP ), που χρειάζεται για την παρασκευή υδατικού διαλύµατος HCl (διάλυµα 1) µε όγκο 500 ml και συγκέντρωση 0,5 Μ. (µονάδες 7) β) Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναµείξουµε διάλυµα HCl 0,5 Μ µε διάλυµα HCl 2 Μ, ώστε το τελικό διάλυµα να έχει συγκέντρωση 1Μ. (µονάδες 8) ΠΡΟΣΟΧΗ γ) Σε ορισµένη ποσότητα διαλύµατος HCl προσθέτουµε 6,54 g Zn. Να υπολογίσετε τον όγκο του διαλύµατος HCl 0,5 Μ που αντιδρά µε την παραπάνω ποσότητα ψευδαργύρου. (ζητείται και ως: ο ελάχιστος όγκος διαλύµατος HCl για να διαλύσει το µέταλλο) ίνεται σχετική ατοµική µάζα : Ar (Zn)= 65,4. mol α) n = C V = 0,5 L 0,5 L = 0,25 mol HCl L n = V / V m V = n V m = 0,25 mol 22,4 mol = 5,6 L αερίου HCl β) Στην ανάµειξη διαλυµάτων της ίδιας διαλυµένης ουσίας ισχύει: C1 V1+ C2 V2 = C3 (V1+V 2 ) άρα 0,5 V1+ 2 V2 = 1 (V1+V 2 ) V1/V 2 = 2 γ) Zn: n = m / A r = 6,54/65,4 = 0,1 mol Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης προκύπτει: Zn + 2 HCl ZnCl 2 + H 2 1 mol 2 mol 0,1 mol 0,2 mol V = n / C ή V = 0,2 / 0,5 ή V = 0,4 L διαλύµατος HCl 0,5 Μ ες και αυτό: α) Πόσα ml νερού πρέπει να προσθέσουµε σε 100 ml υδατικού διαλύµατος NaOH 0,5 Μ, για να προκύψει διάλυµα 0,1 Μ. β) Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναµείξουµε δύο υδατικά διαλύµατα NaOH 0,5 Μ και 0,1 Μ για να προκύψει διάλυµα 0,4 Μ; γ) Πόσα ml υδατικού διαλύµατος H2SO4 1 M απαιτούνται για την πλήρη εξουδετέρωση 400 ml υδατικού διαλύµατος NaOH 0,5 Μ;

27 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 27 από Mε διαβίβαση 4,48 L H2S (µετρηµένα σε STP) σε νερό, προκύπτει διάλυµα 1, όγκου 2 L. α) Να υπολογιστεί η συγκέντρωση (σε Μ) του διαλύµατος. (µονάδες 8) β) Πόσο όγκο (ml) νερού πρέπει να προσθέσουµε σε 1 L του διαλύµατος 1, ώστε να προκύψει διάλυµα µε συγκέντρωση 0,05 Μ. (µονάδες 8) γ) Πόσος όγκος (σε L) αερίου υδρογόνου (Η2),µετρηµένος σε STP, χρειάζεται να αντιδράσει µε την απαραίτητη ποσότητα θείου (S) για την παραγωγή 10 mol H2S; (µονάδες 9) α) n = V / V m = 4,48 / 22,4 = 0,2 mοl H 2 S σε 2L δ/τος c = n / V = 0,2 / 2 = 0,1 M β) Στην αραίωση ισχύει: Cαρχ Vαρχ = Cτελ Vτελ ή 0,1 1 = 0,05 (1+x) οπότε x = 1 L = ml H 2 O γ) H 2 + S H 2 S 10mol 10mol Απαιτούνται 10 mol Η 2 ή n = V / V m V = n V m = 10 22,4 = 224 L H Αέριο H2S καταλαµβάνει όγκο 33,6 L σε STP. α) Το αέριο διαλύεται σε 2 L H2O και παρασκευάζεται ένα διάλυµα H2S (διάλυµα 1). Να υπολογιστεί η συγκέντρωση (Μ) του 1. (µονάδες 8) β) Πόσα L νερού πρέπει να προστεθούν σε 200 ml διαλύµατος 1 για να προκύψει διάλυµα συγκέντρωσης 0,5 Μ; (µονάδες 7) γ) Πόση µάζα (σε g) Zn(OH)2 εξουδετερώνουν πλήρως το διάλυµα 1; (µονάδες 10) α) 0,75 Μ β) 0,1 L H 2 O γ) 148,5 g

28 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 28 από Σε ορισµένη ποσότητα νερού διαλύονται 2,24 L αερίου HCl (σε STP), οπότε παρασκευάζεται διάλυµα που έχει όγκο 200 ml. Να υπολογίσετε: α) τη συγκέντρωση (σε Μ) του διαλύµατος. (µονάδες 7) β) τη συγκέντρωση (σε Μ) του διαλύµατος που θα προκύψει αν σε 200 ml του διαλύµατος προστεθούν 300 ml νερού. (µονάδες 8) γ) τη µάζα (σε g) του άλατος που παράγεται, όταν 4 L υδατικού διαλύµατος Ca(ΟΗ)2 0,01 Μ αντιδράσουν µε περίσσεια διαλύµατος HCl. (µονάδες 10) ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: Αr(Cl)=35,5, Αr(Ca)=40. α) n = V / V m = 2,24/ 22,4 = 0,1 mοl HCl σε 0,2 L δ/τος c = n / V = 0,1 / 0,2 = 0,5 M β) 0,2 M (αραίωση: 0,5 200 = c ( ) c = 0,2 M) γ) Ca(ΟΗ)2 n = c V = 0,01 4 = 0,04 mol Ca(ΟΗ)2 + 2 HCl CaCl H 2 O 1 mol 1 mol 0,04 mol 0,04 mol = 4,44 g CaCl Ένας µαθητής διαθέτει µία κλειστή φιάλη µε αέρια NH3 όγκου 3,36 L (σε STP). α) Ο µαθητής διαλύει όλη την αµµωνία σε H2O και παρασκευάζει ένα διάλυµα ΝΗ3 που έχει όγκο 100 ml (διάλυµα 1). Ποια είναι η συγκέντρωση του 1; (µονάδες 7) β) Πόσα ml νερού πρέπει να προστεθούν σε 50 ml διαλύµατος 1 για να προκύψει διάλυµα 0,5 Μ; (µονάδες 8) γ) Πόση µάζα (σε g) HNO3 µπορεί να εξουδετερώσει το διάλυµα 1; (µονάδες 10) 64. ιαλύουµε 11,2 L αέριας NH3 (σε STP) σε νερό και προκύπτει διάλυµα 1 όγκου 500 ml. α)να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (Μ) του διαλύµατος 1. (µoνάδες 8) β) 200 ml του διαλύµατος 1 αναµειγνύονται µε 800 ml διαλύµατος NH3 2 Μ. Να υπολογιστεί η συγκέντρωση (Μ) του διαλύµατος που προκύπτει. (µoνάδες 8) γ) Σε 100 ml του διαλύµατος 1 προσθέτουµε την απαιτούµενη ποσότητα HCl για πλήρη εξουδετέρωση.nα υπολογίσετε τη µάζα (g) του άλατος που παράγεται. (µoνάδες 9)

29 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 29 από α) H αµµωνία (ΝΗ3) παρασκευάζεται σύµφωνα µε την αντίδραση: N2 + 3H2 2NH3. Πόσα g ΝΗ3 παράγονται αν αντιδράσουν πλήρως 24 mol Η2 µε την απαιτούµενη ποσότητα αζώτου; β) Να υπολογίσετε τον όγκο (σε L) αέριας ΝΗ3, µετρηµένο σε STP, που απαιτείται για την παρασκευή υδατικού δια/τος ΝΗ3 (διάλυµα 1) όγκου 500 ml και συγκέντρωσης 0,4 Μ. γ) Πόσο όγκο (ml) νερού πρέπει να προσθέσουµε σε 200 ml του διαλύµατος 1 για να προκύψει διάλυµα µε συγκέντρωση 0,1 Μ; 66. ιαθέτουµε διάλυµα HCl 0,3M (διάλυµα 1) α) Πόσα µάζα (g) HCl περιέχεται σε 500 ml διαλύµατος 1. (µονάδες 7) β) Σε 600 ml διαλύµατος 1 διαλύουµε αέριο HCl (σε STP) χωρίς να µεταβληθεί ο όγκος του διαλύµατος. Το διάλυµα που προκύπτει έχει συγκέντρωση 0,8 Μ. Να υπολογίσετε τον όγκο του αερίου HCl που προστέθηκε. (µονάδες 8) ΠΡΟΣΟΧΗ (προσθήκη δ.ουσίας σε διάλυµα) γ) 48 g Mg αντιδρούν πλήρως µε την απαιτούµενη ποσότητα διαλύµατος HCl. Να υπολογίσετε την ποσότητα (mol) του αερίου που εκλύεται από την αντίδραση. (µονάδες 10) mol α) n = C V = 0,3 L 0,5 L = 0,15 mol HCl m = n Mr = 0,15 36,5 = 5,475 g HCl mol β) ΑΡΧΙΚΟ ΙΑΛΥΜΑ: n = C V = 0,3 L mol ΤΕΛΙΚΟ ΙΑΛΥΜΑ: n = C V = 0,8 L 0,6 L = 0,18 mol HCl 0,6 L = 0,48 mol HCl ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ: 0,48 0,18 = 0,3 mol HCl L V = n V m = 0,3 mol 22,4 mol = 6,72 L HCl γ) Mg: n = m / A r = 48 / 24 = 2 mol Mg + 2 HCl MgCl 2 + H 2 1 mol 1 mol 2 mol 2 mol Εκλύονται 2 mol αέριου H 2

30 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 30 από ιαθέτουµε δυο υδατικά διαλύµατα NaOH: ιάλυµα 1 µε συγκέντρωση 2 Μ και διάλυµα 2 µε περιεκτικότητα 5% w/v. α) Εξηγήστε ποιο από τα δυο διαλύµατα είναι πυκνότερο; (µονάδες 8) β) Πόσα ml νερού πρέπει να προσθέσουµε σε 500 ml διαλύµατος 1 για να παρασκευάσουµε διάλυµα συγκέντρωσης 0,5 Μ; (µονάδες 8) γ) Πόσα mol H2SO4 απαιτούνται για να εξουδετερώσουν 300 ml διαλύµατος NaOH 0,5 M; (µονάδες 9) 68. ιαθέτουµε δυο υδατικά διαλύµατα ΝaOH: ιάλυµα 1 µε συγκέντρωση 1 Μ και διάλυµα 2 µε περιεκτικότητα 6% w/v. α) Εξηγήστε ποιο από τα δυο διαλύµατα είναι πυκνότερο; (ή έχει µεγαλύτερη συγκέντρωση) β) Πόσα ml νερού πρέπει να προσθέσουµε σε 200 ml διαλύµατος 1 για να παρασκευάσουµε διάλυµα µε συγκέντρωση 0,4 Μ; γ) Πόσα ml διαλύµατος H2SO4 1 Μ απαιτούνται για να εξουδετερώσουν πλήρως 300 ml διαλύµατος NaOH 0,4 M; 69. ιαθέτουµε δυο υδατικά διαλύµατα ΗCl : ιάλυµα 1 µε συγκέντρωση 1 Μ και διάλυµα 2 µε περιεκτικότητα 7,3 % w/v. α) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (M) του διαλύµατος 2. (µονάδες 8) β) Αναµειγνύουµε 400 ml διαλύµατος 1 µε 600 ml διαλύµατος 2. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (Μ) του τελικού διαλύµατος. (µονάδες 8) γ) Ορισµένη ποσότητα µαγνησίου (Mg) αντιδρά πλήρως µε την απαιτούµενη ποσότητα διαλύµατος ΗCl και εκλύονται 2,24 L αερίου, µετρηµένα σε STP. Να υπολογίσετε τη µάζα (σε g) του µαγνησίου που αντέδρασε. (µονάδες 9) 70. ιαθέτουµε δυο υδατικά διαλύµατα Η2SO4 : ιάλυµα 1 µε συγκέντρωση 2 Μ και διάλυµα 2 µε περιεκτικότητα 4,9 % w/v. α) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (M) του διαλύµατος 2. (µονάδες 8) β) Αναµειγνύουµε 500 ml διαλύµατος 1 µε 500 ml διαλύµατος 2. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (Μ) του τελικού διαλύµατος. (µονάδες 8) γ) Ορισµένη ποσότητα µαγνησίου (Mg) αντιδρά πλήρως µε την απαιτούµενη ποσότητα διαλύµατος Η2SO4 και εκλύονται 2,24 L αερίου, µετρηµένα σε STP. Να υπολογίσετε τη µάζα (σε g) του µαγνησίου που αντέδρασε. (µονάδες 9)

συγκέντρωση 0,1 Μ; (μονάδες 8)

συγκέντρωση 0,1 Μ; (μονάδες 8) 1.Διαθέτουμε 200 ml υδατικού διαλύματος KΟΗ συγκέντρωσης 0,5 Μ (διάλυμα Δ1). Να υπολογισθούν: α) Η μάζα (g) του KΟΗ που περιέχεται στο διάλυμα Δ1. β) Ο όγκος (ml) του νερού που πρέπει να προστεθεί στο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε απαντήσεις σε επιλεγμένα Θέματα της Τράπεζας θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά θα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2215 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2530 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2532 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2742

ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2215 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2530 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2532 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2742 Προβλήματα 1. ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_15 Σε νερό διαλύεται ορισμένη ποσότητα ΗNO 3. Το διάλυμα που παρασκευάστηκε έχει συγκέντρωση 0,7 Μ (διάλυμα Δ1). α) Να υπολογίσετε την περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος Δ1 σε

Διαβάστε περισσότερα

n=c*v=0.7*0.1=0.07mol =4,41g Άρα σε 100 ml διαλύματος υπάρχουν 4,41g ΗNO3 και συνεπώς η ζητούμενη περιεκτικότητα είναι: 4,41 % w/v.

n=c*v=0.7*0.1=0.07mol =4,41g Άρα σε 100 ml διαλύματος υπάρχουν 4,41g ΗNO3 και συνεπώς η ζητούμενη περιεκτικότητα είναι: 4,41 % w/v. Άσκηση 1 Σε νερό διαλύεται ορισμένη ποσότητα ΗNO 3. Το διάλυμα που παρασκευάστηκε έχει συγκέντρωση 0,7Μ (διάλυμα Δ1). 1) Να υπολογίσετε την περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος Δ1 σε ΗNO 3. 2) Σε 50 ml

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Β) α) α β) γ) Θέμα 4ο α) β) γ)

Θέμα 2ο 2.1. Β) α) α β) γ)    Θέμα 4ο α) β) γ) 2.1. Α) Να ονομαστούν οι ενώσεις: α) HCl β) Mg(OH) 2 γ) CO 2 δ) Ca 3 (PO 4 ) 2 (μονάδες 4) Β) α) Να υπολογίσετε τον αριθμό οξείδωσης του S στο μόριο του Η 2 SO 4. (μονάδες 3) β)το 16 S με το 11 Νa σχηματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων)

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων) ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων) 1. Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές. i. H σχετική ατομική μάζα μετριέται σε γραμμάρια. ii. H σχετική ατομική μάζα είναι

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ: XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 2.1 Δίνονται: υδρογόνο, 1H, άζωτο, 7N α) Να γράψετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2 ο. Θέμα 4 ο. A r (Η)=1, A r (C)=12, A r (N)=14, A r (O)=16, A r (Ca)=40.

Θέμα 2 ο. Θέμα 4 ο. A r (Η)=1, A r (C)=12, A r (N)=14, A r (O)=16, A r (Ca)=40. 2.1.Για το άτομο του χλωρίου, δίνεται ότι:. α) Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια και πόσα ηλεκτρόνια υπάρχουν στο ιόν του χλωρίου(cl - ) (μονάδες 3) β) Να κάνετε την κατανομή των ηλεκτρονίων σε

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η - Κ. Μ Π Α Κ Α Λ Α Κ Ο Σ - Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η Σ Σελίδα 1

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η - Κ. Μ Π Α Κ Α Λ Α Κ Ο Σ - Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η Σ Σελίδα 1 1 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ-Επιμέλεια:Χ.Κ.Φιρφιρής ΘΕΜΑ 1. Α) Δίνεται ότι : 40 20Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: Β) Tι είδους

Διαβάστε περισσότερα

υδροξείδιο του καλίου χλωριούχος σίδηρος(ιι) μονοξείδιο του άνθρακα υδροβρώμιο α) +2 β) +7 γ) 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

υδροξείδιο του καλίου χλωριούχος σίδηρος(ιι) μονοξείδιο του άνθρακα υδροβρώμιο α) +2 β) +7 γ) 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις που γίνονται όλες, γράφοντας τα προϊόντα και τους συντελεστές. α) Mg(ΟΗ) 2 (s) + Η 2 S(aq) β) NaCl(aq) + AgNO 3 (aq) γ) Mg(s) + HBr(aq) Να χαρακτηρίσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ

2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ 2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 Β) Tι είδους δεσμός αναπτύσσεται μεταξύ του 19

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

υδροξείδιο του καλίου χλωριούχος σίδηρος(ιι) μονοξείδιο του άνθρακα υδροβρώμιο α) +2 β) +7 γ) 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

υδροξείδιο του καλίου χλωριούχος σίδηρος(ιι) μονοξείδιο του άνθρακα υδροβρώμιο α) +2 β) +7 γ) 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 2.1. Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που γίνονται όλες, γράφοντας τα προϊόντα και τους συντελεστές. α) Ba(ΟΗ) 2 (aq) + Η 2 S(aq) β) NaCl(aq) + AgNO 3 (aq) γ) Mg(s) + HBr(aq)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η : A) 9,8g H 3 PO 4 αντιδρούν με την κατάλληλη ποσότητα NaCl σύμφωνα με την χημική εξίσωση: H 3 PO 4 + 3NaCl Na 3 PO 4 + 3HCl. Να υπολογίσετε πόσα λίτρα αέριου HCl παράγονται,

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Οξέα Βάσεις Αλατα, και Χημικές αντιδράσεις. Θέμα 1 ο...

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Οξέα Βάσεις Αλατα, και Χημικές αντιδράσεις. Θέμα 1 ο... Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Οξέα Βάσεις Αλατα, και Χημικές αντιδράσεις. Θέμα 1 ο.... Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις, 1.1. Από τις ενώσεις: HCl, H 2 O, NH 3, H 2 SO

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n

ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση κατά στιβάδες Q 19 39 X 20 10 Ψ 6 6 R 8 Κ(2) L(4)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

1. Το ανιόν S 2 έχει 18 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια. Ο μαζικός αριθμός του στοιχείου αυτού είναι: α. 18 β. 34 γ. 32 δ. 36

1. Το ανιόν S 2 έχει 18 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια. Ο μαζικός αριθμός του στοιχείου αυτού είναι: α. 18 β. 34 γ. 32 δ. 36 1. Το ανιόν S 2 έχει 18 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια. Ο μαζικός αριθμός του στοιχείου αυτού είναι: α. 18 β. 34 γ. 32 δ. 36 2. Το στοιχείο Α έχει ατομικό αριθμό Ζ Α =19 και το στοιχείο Β έχει ατομικό αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015 1 ο Θέμα. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Ο αριθμός οξείδωσης του μαγγανίου (Mn) στην ένωση

Διαβάστε περισσότερα

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. 2. Σε 2 mol NH 3 περιέχεται ίσος αριθμός μορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα 23-1. Τι εκφράζουν οι συντελεστές μιας χημικής αντίδρασης; Οι συντελεστές σε μία χημική εξίσωση καθορίζουν την αναλογία mol των αντιδρώντων και προϊόντων στην αντίδραση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

(είναι οι αντιδράσεις στις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης σε κανένα από τα στοιχεία που συμμετέχουν)

(είναι οι αντιδράσεις στις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης σε κανένα από τα στοιχεία που συμμετέχουν) Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Μεταθετικές Αντιδράσεις (είναι οι αντιδράσεις στις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης σε κανένα από τα στοιχεία που συμμετέχουν) l Αντιδράσεις εξουδετέρωσης Χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Χηµεία Γ Λυκείου - Θετικής Κατεύθυνσης Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 61. Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 1. ιαθέτουµε 500 ml διαλύµατος ( ) NaOH µε ph = 13. α. Στο διάλυµα ( ) προσθέτουµε 1500 ml

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ Όλες οι αντιδράσεις που ζητούνται στη τράπεζα θεµάτων πραγµατοποιούνται. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων απαιτείται αιτιολόγηση της πραγµατοποίησης των αντιδράσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole Χημικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole 46 Να γραφούν οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης με τις οποίες μπορούν να παρασκευαστούν: α ΗΒr β Pb(OH) γ KNO α Το HBr είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. δ. 39 φορές μεγαλύτερη από το της μάζας του ατόμου του 12 C 12 Μονάδες 5

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. δ. 39 φορές μεγαλύτερη από το της μάζας του ατόμου του 12 C 12 Μονάδες 5 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 25-02 - 2018 Μαρία Βασιλείου, Σπύρος Παπαμιχάλης, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΑ ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΝΤΙ Ρ Α ΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΑ ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΝΤΙ Ρ Α ΣΕΙΣ Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 10 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΑ ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΝΤΙ Ρ Α ΣΕΙΣ 1. Να συµπληρώσετε τα προϊόντα και τους συντελεστές στις επόµενες χηµικές εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Τρίτη 18 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Τρίτη 18 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 10/04/017 ΕΩΣ /04/017 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ XHMEIA Ημερομηνία: Τρίτη 18 Απριλίου 017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1 Α5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της μελέτης του 4ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της μελέτης του 4ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της μελέτης του 4ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το πως ορίζονται η ατομική μονάδα μάζας, η σχετική ατομική μάζα (Αr) και η σχετική μοριακή μάζα (Μr). Να υπολογίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων.

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. A. Εύρεση συγκέντρωσης c. A. Δίνονται τα mol της διαλυμένης ουσίας και ο όγκος του διαλύματος: n C, C σε Μ, V σε λίτρα.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 84 Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 1 Υδατικό διάλυµα ( ) ΗΝΟ 2 0,1 Μ έχει όγκο 500 ml και ο βαθµός ιοντισµού του οξέος σε αυτό είναι α 1 = 10 2 Λύση: α Να υπολογίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Σημειώστε με Σωστό ή Λάθος. i) Η συγκέντρωση ενός διαλύματος είναι ίδια για ολόκληρο το διάλυμα ή για ένα μέρος αυτού. ii) Σε 50 ml διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + )

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + ) ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α α) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας : ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ατομικός αριθμός (Ζ) Μαζικός αριθμός (Α) β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση a) Σε ένα άτομο μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2014 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2014 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2014 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ερώτηση 1 (3 μονάδες) +7-1 +1 0 α) NaClO 4 HCl HClO Cl 2 (4 x 0,5= μ. 2) β) Το HClO. O αριθμός οξείδωσης του χλωρίου μειώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση ή μοριακότητα κατά όγκο ή Molarity διαλύματος

Συγκέντρωση ή μοριακότητα κατά όγκο ή Molarity διαλύματος 79 Συγκέντρωση ή μοριακότητα κατά όγκο ή Molarity διαλύματος Molarity ( Μ ) ή μοριακότητα κατ όγκο: μας δίνει τα mol της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε 1000 ml ( = 1 L ) διαλύματος. Π.χ. υδατικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να τονίσω ότι πολλά θέματα επαναλαμβάνονται είτε ακριβώς τα ίδια είτε με κάποιες παραλλαγές. Αυτό αφορά τόσο το 2 ο όσο και 4 ο θέμα.

Πρέπει να τονίσω ότι πολλά θέματα επαναλαμβάνονται είτε ακριβώς τα ίδια είτε με κάποιες παραλλαγές. Αυτό αφορά τόσο το 2 ο όσο και 4 ο θέμα. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Στην τράπεζα θεμάτων της Χημείας, όπως και σε όλα τα άλλα μαθήματα, υπάρχει ένας τεράστιος όγκος θεμάτων με τα οποία την παρούσα χρονική στιγμή, λίγο πριν τις εξετάσεις, δεν έχει νόημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ- Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ.gr ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε στην κόλλα σας το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΚ ΟΣΣ Θ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2.1. Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) BaSO4 + 2H2O. 2Al(s) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2

ΙΙΚ ΟΣΣ Θ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2.1. Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) BaSO4 + 2H2O. 2Al(s) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2 1 Κ ΚΩ Ω ΙΙΚ ΚΟ ΟΣΣ Θ ΘΕ ΕΜ ΜΑ ΑΤΤΟ ΟΣΣ:: G GII A A C CH HIIM M 00 997733 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο.1 Ba(OH)(aq) HSO4(aq) BaSO4 HO Al(s) 3HCl(aq) AlCl3(aq) NaCO3(aq) HCl(aq) NaCl(aq) CO HO Η αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ) Συνεργάτες Χηµικοί: Ερρίκος Γιακουµάκης Γιώργος Καπελώνης Μπάµπης Καρακώστας Ιανουάριος 2005 2 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια.

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια. ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Το άτοµο 35 17 Cl περιέχει 17 νετρόνια. ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντισµός του νερού - ph - ιαλύµατα ισχυρών οξέων - βάσεων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο + Η 2 Ο Η 3

Ιοντισµός του νερού - ph - ιαλύµατα ισχυρών οξέων - βάσεων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο + Η 2 Ο Η 3 Ιοντισµός του νερού - ph - ιαλύµατα ισχυρών οξέων - βάσεων 135. 6 o Ιοντισµός του νερού - ph ιαλύµατα ισχυρών οξέων - βάσεων Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ιοντισµός του νερού: Πειραµατικά βρέθηκε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ

ΙΣΧΥΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΙΣΧΥΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ 1. ΙΑΛΥΜΑ ΕΝΟΣ ΙΣΧΥΡΟΥ ΟΞΕΟΣ (Ή ΒΑΣΕΩΣ) π.χ.1 Να υπολογιστεί το pη δ/τος ΗΝΟ 3 εάν σε 250mL περιέχονται 0,01575g ΗΝΟ 3. [3] π.χ.2 Πόσα g Bα(ΟΗ) 2 χρειάζεται να διαλύσουµε στο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Α = Ζ + Ν ΑΤΟΜΟ. ΙΣΟΤΟΠΑ είναι. ΝΕΤΡΟΝΙΑ (n) ΠΥΡΗΝΑΣ

Α = Ζ + Ν ΑΤΟΜΟ. ΙΣΟΤΟΠΑ είναι. ΝΕΤΡΟΝΙΑ (n) ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΕΦ.1: 3. ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΤΟΜΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΝΙΑ (p + ) ΝΕΤΡΟΝΙΑ (n) 1.3.1 Να βρείτε τον αριθμό πρωτονίων νετρονίων και ηλεκτρονίων που υπάρχουν στα παρακάτω άτομα ή ιόντα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ (e - ) ΠΡΟΣΟΧΗ 1) Στα

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

(Η )=10-6 δ. K (Η )=10-9. α. K. α. ph=13 β. ph= 6 γ. ph= 7 δ. ph= 2 (A), CH C CH (B), CH C CCH 3 CH

(Η )=10-6 δ. K (Η )=10-9. α. K. α. ph=13 β. ph= 6 γ. ph= 7 δ. ph= 2 (A), CH C CH (B), CH C CCH 3 CH ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τετάρτη 1 Απριλίου 015 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Ο καταλληλότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο : 1.1 Από τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα είναι ρυθµιστικό διάλυµα το: α. Η 2 SO 4. (0,1Μ) Na 2 (0,1M) β. HCl (0,1M) NH 4

ΘΕΜΑ 1 Ο : 1.1 Από τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα είναι ρυθµιστικό διάλυµα το: α. Η 2 SO 4. (0,1Μ) Na 2 (0,1M) β. HCl (0,1M) NH 4 ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο : Για τις ερωτήσεις 11-14 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Δίνεται το χημικό στοιχείο 15 Χ. Για το στοιχείο αυτό ισχύει: α. όταν ενώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 008-009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 009 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ (επιλογής) ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Δευτέρα, 1/6/009 ΧΡΟΝΟΣ:,5 ώρες ΒΑΘΜΟΣ Αριθμητικώς: Ολογράφως: Υπογραφή: Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό ιαγώνισµα 3-4-2016 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις A1 έως και Α5 και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων 27 επαναληπτικές ασκήσεις

Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων 27 επαναληπτικές ασκήσεις Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων 27 επαναληπτικές ασκήσεις 1) Υδατικό διάλυμα Δ 1 ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ έχει ph=3 και όγκο 200 ml. Στο διάλυμα Δ 1 προστίθενται 100 ml υδατικού διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ 4.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-18) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η σχετική ατοµική µάζα του Al είναι 27. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας 3.9. Κριτήρια αξιολόγησης Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας ΟΜΑ Α Α Αντικείµενο εξέτασης: Οξέα - βάσεις (ιδιότητες - ονοµατολογία) Στοιχεία µαθητή: Επώνυµο:... Όνοµα:... Τάξη:... Τµήµα:...Μάθηµα:...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΘΕΜΑ 1 ο (7+8+10=25 μονάδες) 1) 2 mol HNO 3 (νιτρικού οξέος) περιέχουν: α) 6 άτομα οξυγόνου, β) 28g αζώτου, γ) 96g οξυγόνου, δ) 6 mol

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 A ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 A ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2 ο Γυμνάσιο Καματερού 1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1. Πόσα γραμμάρια είναι: ι) 0,2 kg, ii) 5,1 kg, iii) 150 mg, iv) 45 mg, v) 0,1 t, vi) 1,2 t; 2. Πόσα λίτρα είναι: i) 0,02 m 3, ii) 15 m 3, iii) 12cm

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Ιωάννα Βασιλείου, Σταυρούλα Γκιτάκου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Ιωάννα Βασιλείου, Σταυρούλα Γκιτάκου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12 02-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Ιωάννα Βασιλείου, Σταυρούλα Γκιτάκου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α 71 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α Οι μάζες των ατόμων και των μορίων είναι πολύ μικρές και δεν ενδείκνυται για τον υπολογισμό τους η χρήση των συνηθισμένων μονάδων μάζας ( Kg ή g ) γιατί προκύπτουν αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Φροντιστήρια «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ»

Επιμέλεια: Φροντιστήρια «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ» Τρίτη 27 Μαΐου 2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ Επιμέλεια: Φροντιστήρια «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ» ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1-Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

π.χ. σε ένα διάλυμα NaOH προσθέτουμε ορισμένη ποσότητα στερεού. ΝαΟΗ, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος.

π.χ. σε ένα διάλυμα NaOH προσθέτουμε ορισμένη ποσότητα στερεού. ΝαΟΗ, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος. XHMEIA Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 13 Όταν αναμειγνύουμε διαλύματα μια πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του θέματος Στο σχέδιο μαθήματος 7 είδαμε μια πρώτη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΑ)

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΑ) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΑ) Κάθε χηµική εξίσωση εκτός από την ποιοτική µεταβολή δηλαδή την µετατροπή των αντιδρώντων σε προϊόντα παριστάνει και ποσοτική µεταβολή δηλαδή τις αναλογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες.

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες. ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες. Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Όλα τα πολλαπλής επιλογής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ Ασκήσεις σε διαλύματα ισχυρών ηλεκτρολυτών I.ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ 1. Υδατικό διάλυμα NaOH έχει ph=12. Να υπολογισθεί η %w/v περιεκτικότητα του διαλύματος. [ Απ. 0,04%] 2. Ένα διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Σάββατο 22 Απριλίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 α Α.2 γ Α.3 γ Α.4 α Α.5 α. Λάθος, Σωστό, γ. Λάθος, δ. Σωστό, ε. Λάθος. ΘΕΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

, ε) MgCl 2 NH 3. COOH, ι) CH 3

, ε) MgCl 2 NH 3. COOH, ι) CH 3 I.ΟΞΕΑΒΑΣΕΙΣ, ΙΟΝΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ(ΓΕΝΙΚΑ) 1. Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις, όταν διαλυθούν στο νερό διίστανται και ποιες ιοντίζονται: α) Ca(NO 3 ) 2, β) KOH, γ) HCl, δ) NH 3, ε) MgCl 2, στ) NH 4

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α)

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α) ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ είναι οι μεταβολές κατά τις οποίες από κάποια αρχικά σώματα (αντιδρώντα παράγονται νέα σώματα (προϊόντα. CO 2 O γλυκόζη (Φωτοσύνθεση Σάκχαρα αλκοόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Για το ιόν α. β. γ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις οξειδοαναγωγικές και τις μεταθετικές. Α. ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2 ο Κεφάλαιο Οξέα - Βάσεις - Άλατα ph Επίδραση κοινού ιόντος Ρυθµιστικά διαλύµατα Δείκτες - Ογκοµέτρηση kostasctheos@yahoo.gr 1 1 ο παράδειγµα Να βρεθεί το ph υδατικού

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΗΜΙΚΕΣ Α Ν Τ ΙΔΡΑΣΕΙΣ

Χ ΗΜΙΚΕΣ Α Ν Τ ΙΔΡΑΣΕΙΣ 53 Χ ΗΜΙΚΕΣ Α Ν Τ ΙΔΡΑΣΕΙΣ Χημική αντίδραση ονομάζουμε κάθε χημικό φαινόμενο. Δηλαδή, κάθε φαινόμενο στο οποίο έχουμε αναδιάταξη των ηλεκτρονίων ( e ) της εξωτερικής στιβάδας των ατόμων που παίρνουν μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. δ Α2. γ Α3. α Α4. δ Α5. β Α6. α) ιαλυτότητα ορίζεται η µέγιστη ποσότητα µιας ουσίας

Διαβάστε περισσότερα