1.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 1 1.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ ΜΚ ΕΚΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΕ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1. Πολλαπλάσια του α : Είναι οι αριθµοί που προκύπτουν αν πολλαπλασιάσουµε τον α µε όλους τους φυσικούς. Είναι δηλαδή οι αριθµοί 0, 1α, 2α, 3α, 4α, Ιδιότητες : Κάθε φυσικός διαιρεί τα πολλαπλάσια του Κάθε φυσικός που διαιρείται από έναν άλλο είναι πολλαπλάσιό του Αν ένας φυσικός διαιρεί έναν άλλο θα διαιρεί και τα πολλαπλάσια αυτού 3. Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (ΕΚΠ) : Το µικρότερο, όχι µηδέν, από τα κοινά πολλαπλάσια δύο ή περισσότερων φυσικών αριθµών 4. ιαιρέτες του α : Είναι όλοι οι αριθµοί που διαιρούν τον α 5. ύο µόνιµοι διαιρέτες : Κάθε αριθµός α 0 έχει διαιρέτες των εαυτό του και το 1 6. Πρώτοι σύνθετοι αριθµοί : Ένας αριθµός λέγεται πρώτος όταν έχει µοναδικούς διαιρέτες τον εαυτό του και την µονάδα Αλλιώς λέγεται σύνθετος 7. Μέγιστος κοινός διαιρέτης (ΜΚ ) : Ο µεγαλύτερος από τους κοινούς διαιρέτες δύο ή περισσότερων αριθµών

2 2 8. Αριθµοί πρώτοι µεταξύ τους : Οι αριθµοί α και β ονοµάζονται πρώτοι µεταξύ τους όταν έχουν ΜΚ τη µονάδα 9. Κριτήρια διαιρετότητας : Ένας φυσικός διαιρείται µε το 10, 100, 1000 αν λήγει σε 0, 00, 000,.. Ένας φυσικός διαιρείται µε το 2 αν το τελευταίο ψηφίο του είναι 0, 2, 4, 6, 8 Ένας φυσικός διαιρείται µε το 5 αν το τελευταίο ψηφίο του είναι 0 ή 5 Ένας φυσικός διαιρείται µε το 3 ή το 9 αν το άθροισµα των ψηφίων του σχηµατίζουν αριθµό που διαιρείται µε το 3 ή το 9 Ένας φυσικός διαιρείται µε το 4 ή το 25 αν τα δύο τελευταία του ψηφία σχηµατίζουν αριθµό που διαιρείται µε το 4 ή το 25 ΣΧΟΛΙΑ 1. Κοινά πολλαπλάσια δύο ή : Βρίσκω τα πολλαπλάσια καθενός και επιλέγω τα περισσότερων αριθµών κοινά τους 2. Κοινοί διαιρέτες δύο ή : περισσότερων αριθµών Βρίσκω τους διαιρέτες καθενός και επιλέγω τους κοινούς τους 3. Ανάλυση αριθµού σε γινόµενο : Σηµαίνει να γράψω τον αριθµό σαν πρώτων παραγόντων γινόµενο αριθµών που είναι πρώτοι µεταξύ τους 4. Μέθοδος : Για να βρω το ΕΚΠ δύο ή περισσότερων αριθµών, τους αναλύω σε γινόµενο πρώτων παραγόντων και σχηµατίζω το γινόµενο των κοινών και µη καινών παραγόντων καθέναν µε τον µεγαλύτερο εκθέτη

3 3 5. Μέθοδος : Για να βρω τον ΜΚ δύο ή περισσότερων αριθµών, τους αναλύω σε γινόµενο πρώτων παραγόντων και σχηµατίζω το γινόµενο µόνο των κοινών παραγόντων καθέναν µε τον µικρότερο εκθέτη ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Να βρείτε ποιοι από τους παρακάτω αριθµούς είναι πρώτοι και ποιοι σύνθετοι 11, 12, 13, 14, 15 Θεωρία 6 Ο 11 είναι πρώτος αφού µοναδικοί διαιρέτες του είναι το 1 και το 11 Ο 12 είναι σύνθετος διότι ένας διαιρέτης του είναι και το 2 Ο 13 είναι πρώτος αφού µοναδικοί διαιρέτες του είναι το 1 και το 13 Ο 14 είναι σύνθετος διότι ένας διαιρέτης του είναι και το 2 Ο 15 είναι σύνθετος διότι ένας διαιρέτης του είναι και το 5 2. Να αναλύσετε τους αριθµούς 160, 200, 256 σε γινόµενο πρώτων παραγόντων Να βρείτε τον ΜΚ και το ΕΚΠ των παραπάνω αριθµών = = = 2 8 ΜΚ (160, 200, 256) = 2 3 = 8 ΕΚΠ(160, 200, 256) = = = 6400 Μέθοδοι Το γινόµενο δύο πρώτων αριθµών διαφορετικών του 1 είναι πρώτος ή σύνθετος ; Να δικαιολογήσεις την απάντηση σου. Θεωρία 6 Είναι σύνθετος διότι αν α πρώτος και β πρώτος τότε το γινόµενο αυτών είναι ο αριθµός αβ ο οποίος προφανώς διαιρείται και µε το α και µε το β

4 4 4. Συµπλήρωσε τα παρακάτω κενά Επειδή 20 = 4 5, ο αριθµός 20 είναι ένα..... του 5 και ο αριθµός 4 είναι ένας του 20 Απάντηση Θεωρία 1-4 Επειδή 20 = 4 5 ο αριθµός 20 είναι ένα πολλαπλάσιο του 5 και ο αριθµός 4 είναι ένας διαιρέτης του Να βρείτε τον ΜΚ και το ΕΚΠ των αριθµών 20 και 250 Αναλύοντας τους αριθµούς σε γινόµενο πρώτων παραγόντων όπως στην άσκηση 2 βρίσκουµε ότι 20 = και 250 = Σχόλια 4-5 Άρα ΜΚ (20, 250) = 2 5 = 10 και ΕΚΠ(20, 250) = = = Να συµπληρώσετε τα ψηφία που λείπουν στον παρακάτω αριθµό 32 1 ώστε αυτός να διαιρείται µε το 3 και το 5, µε το 2 και το 9 Για να διαιρείται ο αριθµός µε το 5, θα πρέπει να λήγει σε 0 ή 5. Άρα ο ζητούµενος θα έχει την µορφή ή Για να διαιρείται και µε το 3, θα πρέπει το άθροισµα των ψηφίων του να διαιρείται µε το 3. Οπότε στην πρώτη περίπτωση το ψηφίο που λείπει µπορεί να είναι 0 ή 3 ή 6 ή 9 ενώ στη δεύτερη περίπτωση µπορεί να είναι 1 ή 4 ή 7. Άρα ο ζητούµενος αριθµός µπορεί να είναι κάποιος από τους : 32010, 32310, 32610, 32910, 32115, 32415, Για να διαιρείται ο αριθµός µε το 2, θα πρέπει να λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8. Άρα ο ζητούµενος θα έχει την µορφή : ή ή ή ή Για να διαιρείται και µε το 9, θα πρέπει το άθροισµα των ψηφίων του να διαιρείται µε το 9. Οπότε στην πρώτη περίπτωση το ψηφίο που λείπει µπορεί να είναι το 3 στη δεύτερη περίπτωση µπορεί να είναι το 1 στην τρίτη περίπτωση µπορεί να είναι το 8 Θεωρία 9 στην τέταρτη περίπτωση µπορεί να είναι το 6 στην πέµπτη περίπτωση µπορεί να είναι το 4 Άρα ο ζητούµενος αριθµός µπορεί να είναι κάποιος από τους : 32310, 32112, 32814, 32616, 32418

5 5 7. Μπορείτε να βρείτε κριτήριο διαιρετότητας αριθµού µε το 6 ; Να γράψετε δύο αριθµούς µεγαλύτερους του 200 που να διαιρούνται µε το 6. Ένας αριθµός διαιρείται µε το 6 αν διαιρείται και µε το 2 και µε το 3. ιότι αν π.χ ο αριθµός α διαιρείται µε το 2, τότε αυτός θα είναι πολλαπλάσιο του 2. Άρα θα είναι της µορφής α = 2κ (1) Επειδή ο α διαιρείται και µε το 3, θα πρέπει να είναι πολλαπλάσιο και του 3. Ο α έχει την µορφή α = 2κ και το 2 δεν είναι πολλαπλάσιο του 3. Άρα θα πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του 3 ο κ, δηλαδή κ = 3λ. Θεωρία 2-4 Τότε η (1) γίνεται α = 2 3λ = 6λ. Συνεπώς ο α διαιρείται µε το 6 Οι αριθµοί θα πρέπει να λήγουν σε 0 ή 2 ή 4 ή 6 ή 8 και το άθροισµα των ψηφίων τους να διαιρείται µε το 3. ύο τέτοιοι αριθµοί είναι ο 648 και ο Να συµπληρώσετε τα ψηφία που λείπουν, ώστε οι αριθµοί 5 και να διαιρούνται ταυτόχρονα µε 2, 3 και 5. Θεωρία 9 Για να διαιρείται ο αριθµός 5 µε το 2 και µε το 5, θα πρέπει να είναι της µορφής 5 0 Και για να διαιρείται µε το 3, το ψηφίο που λείπει πρέπει να είναι 1 ή 4 ή 7. Εποµένως ο αριθµός µπορεί να είναι ένας από τους : 510 ή 540 ή 570 Με το ίδιο σκεπτικό, ο άλλος αριθµός µπορεί να είναι ένας από τους ή ή ή

6 6 9. Ένα ανθοπωλείο διαθέτει 32 τριαντάφυλλα, 48 γαρύφαλλα και 72 κρίνους και θέλει να φτιάξει όµοιες ανθοδέσµες χωρίς να του περισσέψει κανένα λουλούδι. Πόσες το πολύ ανθοδέσµες µπορεί να φτιάξει ; Πόσα λουλούδια από το κάθε είδος θα περιέχει κάθε ανθοδέσµη ; Σχόλιο 5 Ο ζητούµενος αριθµός πρέπει να είναι κοινός διαιρέτης των 32, 48, 72 Επειδή όµως ζητάµε τον µέγιστο αριθµό των ανθοδεσµών, αυτός πρέπει να είναι ο ΜΚ ( 32, 48, 72) Είναι : 32 = 2 5, 48 = 3 2 4, 72 = Άρα ΜΚ ( 32, 48, 72) = 2 3 = 8 Εποµένως µπορεί να φτιαχτούν 8 το πολύ ανθοδέσµες Σε κάθε ανθοδέσµη θα υπάρχουν 32 : 8 = 4 τριαντάφυλλα 48 : 8 = 6 γαρύφαλλα 72 : 8 = 9 κρινάκια 10. Αν ΕΚΠ(α, β, γ) = 27 και α, β, γ, > 1, να βρείτε τους αριθµούς α, β και γ Σχόλιο 6 Επειδή 27 = 3 3, οι ζητούµενοι αριθµοί πρέπει να έχουν παράγοντα µία δύναµη του 3 µικρότερη ή ίση του 27. Οι ζητούµενες δυνάµεις είναι 3 1, 3 2, 3 3, εποµένως οι ζητούµενοι αριθµοί είναι οι 3, 9, Τρεις συµµαθητές τρώνε πίτσα στην πιτσαρία της γειτονιάς τους, ο πρώτος κάθε 8 ηµέρες, ο δεύτερος κάθε 10 ηµέρες και ο τρίτος κάθε 15 ηµέρες. Αν σήµερα συναντήθηκαν στην πιτσαρία να βρείτε µετά από πόσες ηµέρες το συντοµότερο θα ξανασυναντηθούν και στο ενδιάµεσο διάστηµα πόσες φορές θα έχει πάει ο καθένας µόνος του; Σχόλιο 6 Ο ζητούµενος αριθµός ηµερών πρέπει να είναι πολλαπλάσιο των 8, 10, 15 Επειδή ζητάµε την ταυτόχρονη παρουσία στην πιτσαρία, ο αριθµός πρέπει να είναι κοινό πολλαπλάσιο των 8, 10, 15 και µάλιστα το ΕΚΠ, διότι µας ενδιαφέρει το συντοµότερο δυνατόν η ταυτόχρονη παρουσία. Εύκολα βρίσκουµε ότι ΕΚΠ( 8, 10, 15) = 120 Συνεπώς σε 120 ηµέρες θα ξανά φάνε µαζί πίτσα. Στο διάστηµα αυτό ο πρώτος θα έχει πάει 120 : 8 = 15 φορές, οπότε µόνος 14 ο δεύτερος θα έχει πάει 120 : 10 = 12 φορές, οπότε µόνος 11 ο τρίτος θα έχει πάει 120 : 15 = 8 φορές, οπότε µόνος 7

7 7 12. Να βρείτε 5 τουλάχιστον κοινά όχι 0 πολλαπλάσια των αριθµών 8 και 12. Να βρείτε το ΕΚΠ(8, 12). Συσχετίζοντας το συµπέρασµα του ( µε την απάντηση στο ( τι παρατηρείτε; Σχόλιο 1 Θεωρία 3 Πολλαπλάσια του 8 : 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120 Πολλαπλάσια του 12 : 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120 Κοινά πολλαπλάσια : 0, 24, 48, 72, 96, κοινά µη µηδενικά πολλαπλάσια είναι τα 24, 48, 72, 96, 120 Από τα παραπάνω βλέπουµε ότι ΕΚΠ(8, 12) = 24 Παρατηρούµε ότι τα κοινά πολλαπλάσια είναι πολλαπλάσια του ΕΚΠ. 13. Στον αριθµό 4 8 να βρείτε τα ψηφία που λείπουν ώστε αυτός να διαιρείται ταυτόχρονα µε το 2, το 3 και το 25. Θεωρία 9 Για να διαιρείται ο αριθµός 4 8 µε το 2 και το 25, τα δύο τελευταία ψηφία πρέπει να είναι το 50. Συνεπώς ο αριθµός είναι της µορφής Για να διαιρείται µε το 3, το ψηφίο που λείπει πρέπει να είναι 1 ή 4 ή 7. Οπότε ο ζητούµενος αριθµός είναι κάποιος από τους 41850, 44850, Συµπλήρωσε στις παρακάτω προτάσεις τα κενά Κάθε φυσικός διαιρεί τα του Αν ένας φυσικός.έναν άλλο θα. και τα πολλαπλάσια του γ) Ένας αριθµός που διαιρείται µόνο. λέγεται πρώτος δ) ΜΚ των α και β ονοµάζεται ο. των α και β ε) ΕΚΠ των α και β ονοµάζεται το. των α και β στ) Οι αριθµοί α και β λέγονται πρώτοι µεταξύ τους αν.. Απάντηση Κάθε φυσικός διαιρεί τα πολλαπλάσια του Αν ένας φυσικός διαιρεί έναν άλλο θα διαιρεί και τα πολλαπλάσια του γ) Ένας αριθµός που διαιρείται µόνο από τον εαυτό του και την µονάδα λέγεται πρώτος δ) ΜΚ των α και β ονοµάζεται ο µεγαλύτερος των κοινών διαιρετών των α και β ε) ΕΚΠ των α και β ονοµάζεται το µικρότερο από τα κοινά πολλαπλάσια των α και β στ) Οι αριθµοί α και β λέγονται πρώτοι µεταξύ τους αν ΜΚ (α, = 1

8 8 15. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις µε (Σ) αν είναι σωστές και µε (Λ) αν είναι λανθασµένες Το ΕΚΠ των 2, 10, 20 είναι το 40 (Λ) Ο ΜΚ των 3, 6, 18 είναι το 3 (Σ) γ) Ο 15 είναι πρώτος (Λ) δ) Ο 7 είναι πρώτος (Σ) ε) Η γραφή είναι ανάλυση του αριθµού 300 σε γινόµενο πρώτων παραγόντων (Λ) Απάντηση ΕΚΠ(2, 10, 20) = 20 πρόταση (Λ) ΜΚ (3, 6, 18) = 3 πρόταση (Σ) γ) Όχι αφού διαιρείται και µε το 5 πρόταση (Λ) δ) Ναι διότι µοναδικοί διαιρέτες του είναι το 1 και το 7 πρόταση (Σ) ε) 300 = οπότε πρόταση (Λ)

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 9 40 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 4 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να βρείτε την αριθµητική τιµή των παραστάσεων. i) α -α 6α, ii) 4α, για α iii) αβ α β (αβ),

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1. Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή; Η συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, λέγεται ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση TINΑ ΒΡΕΝΤΖΟΥ www.ma8eno.gr Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 2 Φυσικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 5ο Σχηματισμοί όπου επιτρέπεται η επανάληψη στοιχείων 2 Παράδειγμα 2.4.1 Πόσα διαφορετικά αποτελέσματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Με σκοπό την καλύτερη μελέτη τους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Τα Μαθηματικά παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε όλους τους χώρους της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα σχεδόν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της ε- πιστήμης στηρίζονται στην ανάπτυξη των Μαθηματικών. Αλλά και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

6.1 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο

6.1 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο 6. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤ ΕΠΙΠΕ ΘΕΩΡΙΑ. Σύστηµα καθέτων ηµιαξόνων: Είναι δύο κάθετες µεταξύ τους ηµιευθείες µία οριζόντια και µία κατακόρυφη. Την οριζόντια την ονοµάζουµε και την λέµε ηµιάξονα των ή ηµιάξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή Η Κανονική Κατανομή H κανονική κατανομή (ormal dstrbuto) θεωρείται η σπουδαιότερη κατανομή της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Οι λόγοι που εξηγούν την εξέχουσα θέση της, είναι βασικά δύο: ) Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου

Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις. Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 Δυνάμεις Φυσική Β Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σ.σ. 42-63) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό έτος μόνο με 150 ευρώ! Μελέτη όπου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ. Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων: v x

ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ. Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων: v x ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων:. c d c c. d c. d c. d c. e d e c 6. d c 7. d c 8. d ln c 9. d c. d c,. Β. Οι παρακάτω τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί.

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί. Κεφάλαιο : ιατάξεις και Συνδυασµοί. Περιεχόµενα Εισαγωγή Βασική αρχή απαρίθµησης ιατάξεις µε και χωρίς επανατοποθέτηση Συνδυασµοί Ασκήσεις Εισαγωγή Μέχρι το τέλος αυτού του κεφαλαίου ϑα ϑεωρούµε πειράµατα

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ Η εξίσωση α 0 Στο Γυμνάσιο μάθαμε τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων της μορφής α 0 για συγκεκριμένους αριθμούς α,,με α 0 Γενικότερα τώρα, θα δούμε πώς με την οήθεια των

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ Πολλαπλασιαστική αρχή (multiplicatio rule). Έστω ότι ένα πείραμα Ε 1 έχει 1 δυνατά αποτελέσματα. Έστω επίσης ότι για κάθε ένα από αυτά τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα