Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 200, 27(4): Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας ΣΚΟΠΟΣ Αντικείμενο μελέτης της παρούσας έρευνας ήταν ο επιπολασμός κοινών ψυχικών διαταραχών στο γενικό πληθυσμό της Πάρου-Αντιπάρου, καθώς και η διερεύνηση των συσχετίσεών τους με κοινωνικο-δημογραφικές μεταβλητές. Η εκτίμηση της συχνότητας των ψυχιατρικών διαταραχών στο γενικό πληθυσμό αποτελεί ένα βασικό εργαλείο σχεδιασμού δράσεων προαγωγής της ψυχικής υγείας σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Πρωτογενής συγχρονική μελέτη σε δείγμα 506 ατόμων από το γενικό πληθυσμό, που επιλέχθηκαν με απλή τυχαία δειγματοληψία. Οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα στο σπίτι των συμμετεχόντων με τη βοήθεια φορητού υπολογιστή από εκπαιδευμένη ομάδα 5 φοιτητών Ψυχολογίας με εποπτεία. Η ψυχιατρική νοσηρότητα εκτιμήθηκε με την πλήρως δομημένη συνέντευξη Clinical Interview Schedule Revised (CIS-R), αναθεωρημένη κλινική διαγνωστική συνέντευξη. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από τα 776 άτομα που επιλέχθηκαν, δέχθηκαν να συμμετάσχουν τα 506 (ποσοστό συμμετοχής 65%). Από αυτούς, 65% ήταν γυναίκες και 35% άνδρες. Η μέση ηλικία του δείγματος ήταν τα 44 έτη (ηλικιακό εύρος 8 74). Κλινικά σημαντική νοσηρότητα εμφάνιζε το 22% του δείγματος (95% ΔΕ 9 26%). Οι γυναίκες είχαν σημαντικά υψηλότερη νοσηρότητα σε σχέση με τους άνδρες, 30% έναντι 3%. Ο επιπολασμός της κατάθλιψης στις γυναίκες ήταν 7,88% και στους άνδρες,4%. Επιβλαβής χρήση οινοπνεύματος βρέθηκε σε ποσοστό 3,06% (23,86% στους άνδρες και 3% στις γυναίκες). Ως προς τις συσχετίσεις με τις κοινωνικο-δημογραφικές μεταβλητές στην πολυμεταβλητή ανάλυση βρέθηκε ότι οι γυναίκες, οι ανύπαντροι και οι άνεργοι παρουσίαζαν υψηλότερη νοσηρότητα, ενώ τα άτομα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και τα άτομα που δήλωναν υψηλό οικογενειακό εισόδημα, παρουσίαζαν χαμηλότερη νοσηρότητα. ΣΥΜΠΕ- ΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα συνάδουν με τα δεδομένα που προέρχονται τόσο από την ελληνική όσο και από τη διεθνή βιβλιογραφία. Αυτά θα αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό νέων ερευνητικών υποθέσεων και παρεμβάσεων, με στόχο τη βελτίωση των ψυχιατρικών υπηρεσιών και των δράσεων προαγωγής και αγωγής της ψυχικής υγείας στην περιοχή. Copyright Athens Medical Society ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 200, 27(4): Σ. Στυλιανίδης,,3 Π. Σκαπινάκης, 2 Σ. Παντελίδου, Π. Χονδρός, Α. Αυγουστάκη, Μ. Ζιακούλης Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ), Αθήνα 2 Ψυχιατρικό Τμήμα, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 3 Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα Prevalence of common psychiatric disorders in an island region Λέξεις ευρετηρίου Abstract at the end of the article Κοινωνικο-δημογραφικές μεταβλητές Νησιωτικές περιοχές Προαγωγή ψυχικής υγείας Ψυχιατρική νοσηρότητα Υποβλήθηκε Εγκρίθηκε H μελέτη της επικράτησης των ψυχικών διαταραχών (επιδημιολογική έρευνα) στο γενικό πληθυσμό αποτελεί βασικό εργαλείο για την εκτίμηση των αναγκών σε επίπεδο ψυχικής υγείας και την οργάνωση προγραμμάτων, εστιασμένων στην πρόληψη και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναδεικνύονται. Οι μελέτες αυτές επιτρέπουν τον εντοπισμό ομάδων υψηλού κινδύνου χωρίς τους κινδύνους των συγχυτικών μεταβλητών, που μπορεί να υπάρχουν στη μελέτη κλινικών περιπτώσεων (case reports). Η αναγνώριση ατόμων με ψυχιατρική συμπτωματολογία στην κοινότητα συντελεί στην αποτελεσματικότερη εκτίμηση παραγόντων που διαμορφώνουν τη χρήση των υπηρεσιών, την παρακολούθηση της εξέλιξης στο χρόνο ψυχιατρικών καταστάσεων, όπως η συχνότητα εμφάνισης συγκεκριμένων ψυχιατρικών διαταραχών, και, τέλος, τη διερεύνηση της συσχέτισης της επίπτωσης ψυχιατρικών συμπτωμάτων με διάφορους κοινωνικο-δημογραφικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς παράγοντες.,2 Η επιδημιολογική διερεύνηση της επίπτωσης των κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό τομέα ευθύνης, λοιπόν,

2 676 Σ. Στυλιανίδης και συν θεωρείται ένα από τα πλέον βασικά στάδια στη διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στη συγκεκριμένη περιοχή, εφόσον μπορεί να αποτελεί ένδειξη της ανάγκης για παροχή θεραπείας σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και για εστιασμένες δράσεις πρόληψης. Στον ευρωπαϊκό χώρο, η μελέτη του επιπολασμού των ψυχιατρικών διαταραχών είναι αρκετά συνηθισμένη τόσο σε συγχρονικό όσο και σε διαχρονικό επίπεδο, ενώ έχουν προκύψει ποικίλα και ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Αναφορικά, το 200, στο Όσλο της Νορβηγίας πραγματοποιήθηκε μια διαχρονική επιδημιολογική μελέτη του επιπολασμού των ψυχιατρικών διαταραχών στο γενικό πληθυσμό, σε δείγμα ατόμων. Η επικράτηση όλων των ψυχικών διαταραχών σε ετήσιο επίπεδο βρέθηκε να είναι 32,8% και σε όλη τη ζωή 52%. Η κατάχρηση και η εξάρτηση από το οινόπνευμα, καθώς και η μείζων κατάθλιψη, ήταν οι διαταραχές με τη μεγαλύτερη επικράτηση. Σε όλες τις ψυχιατρικές διαταραχές, οι γυναίκες εμφάνισαν υψηλότερη νοσηρότητα απ ό,τι οι άνδρες, εκτός από τη χρήση οινοπνεύματος, όπου συμβαίνει το αντίθετο. 3 Μια άλλη, πολύ σημαντική επιδημιολογική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη συμμετοχή του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας και της Ισπανίας (Esemed project), μέτρησε την επικράτηση των ψυχιατρικών διαταραχών (τον τελευταίο χρόνο και σε όλη τη ζωή) στο γενικό πληθυσμό σε δείγμα ατόμων, ηλικίας >8 ετών. Σύμφωνα με αυτή την έρευνα, το 4% του πληθυσμού ανέφερε ότι στη διάρκεια της ζωής έχει εμφανίσει κάποια μορφή διαταραχής της διάθεσης, το 3,6% κάποια αγχώδη διαταραχή και το 5,2% κάποια διαταραχή σχετιζόμενη με τη χρήση οινοπνεύματος. Η μείζων κατάθλιψη και οι ειδικές φοβίες ήταν οι κύριες διαταραχές που εμφανίζονταν χωρίς συννοσηρότητα. Και σε αυτή την έρευνα φάνηκε ότι οι γυναίκες έχουν διπλάσιες πιθανότητες να παρουσιάσουν διαταραχές της διάθεσης ή διαταραχές άγχους, ενώ οι άνδρες εμφανίζουν πολύ υψηλότερα απ ό,τι οι γυναίκες ποσοστά διαταραχών που σχετίζονται με την κατάχρηση του οινοπνεύματος. 4 Ενδιαφέροντα αποτελέσματα προκύπτουν από μια μεταανάλυση επιδημιολογικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας ψυχικών διαταραχών από έρευνες στην κοινότητα, που περιελάμβανε 27 μελέτες με ποικίλους σχεδιασμούς και μεθόδους, στις οποίες συμμετείχαν άτομα από 6 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Από τη μελέτη αυτή υπολογίστηκε ότι περίπου το 27% του ενήλικου πληθυσμού, ηλικίας 8 65 ετών, είχε εμφανίσει τουλάχιστον μία ψυχική διαταραχή τον προηγούμενο χρόνο. Λαμβάνοντας υπ όψη τα υψηλά ποσοστά συννοσηρότητας (περίπου το ένα τρίτο είχαν περισσότερες από μία διαταραχή), οι συχνότερες διαταραχές είναι οι αγχώδεις, οι καταθλιπτικές και οι σωματόμορφες διαταραχές, καθώς και οι διαταραχές που σχετίζονται με την εξάρτηση από ουσίες. Όταν λαμβάνεται υπ όψη ο σχεδιασμός, το δείγμα και οι υπόλοιπες μεθοδολογικές διαφορές μεταξύ των μελετών, δεν παρέχονται ενδείξεις για σημαντικές διαπολιτισμικές διαφορές. 5 Στην Ελλάδα, η έλλειψη επιδημιολογικών δεδομένων παραμένει ένα βασικό πρόβλημα παρά τις σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει στο δημόσιο σύστημα ψυχιατρικών υπηρεσιών τα τελευταία 25 έτη. Οι ευρείες μελέτες του επιπολασμού των ψυχιατρικών διαταραχών στο γενικό πληθυσμό είναι πολύ περιορισμένες και αφορούν κυρίως σε αστικά περιβάλλοντα. Παλαιότερες σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι ένα ποσοστό 6% του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα πάσχει από κάποια ψυχική διαταραχή, 6 ενώ οι γυναίκες, οι χήροι και τα άτομα χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου είχαν υψηλότερα ποσοστά ψυχιατρικής νοσηρότητας. 7 Σε μια πιο πρόσφατη επιδημιολογική έρευνα στο γενικό πληθυσμό, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Εύβοια με τη μέθοδο αναλογικής δειγματοληψίας ποσοστώσεων (quota), στο πλαίσιο μιας πολυκεντρικής έρευνας που διοργανώθηκε από συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) (δείγμα ατόμων), βρέθηκε ότι ποσοστό 29% έπασχε από τουλάχιστον μία ψυχική διαταραχή. 8,9 Στην έρευνα του ΠΟΥ στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ) βρέθηκε ότι ο επιπολασμός των ψυχιατρικών διαταραχών στην ΠΦΥ, στην Ελλάδα, σε ένα μήνα ήταν 22%. 0 Η αναγνώριση των ψυχικών διαταραχών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τη γενική Ιατρική είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει τους ερευνητές. Η ικανότητα των ιατρών στην ΠΦΥ να διαγνώσουν ψυχικές διαταραχές άλλοτε θεωρείται ως επαρκής σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες 2 και άλλοτε αναφέρεται ότι οι ιατροί της ΠΦΥ αδυνατούν να αναγνωρίσουν πιθανές περιπτώσεις σε ποσοστό 88%. 3 Άλλη μια επιδημιολογική έρευνα στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε σε γενικό πληθυσμό αγροτικών κοινοτήτων του βορείου Αιγαίου, με τη συμμετοχή 428 ατόμων έδειξε ότι το 4% του πληθυσμού εμφάνιζε κάποια ψυχιατρική συμπτωματολογία, ενώ οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες είχαν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν κάποιο ψυχιατρικό σύμπτωμα. 4 Από τις συσχετίσεις με τους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες εκτός από το φύλο (υψηλότερη νοσηρότητα στις γυναίκες), το ετήσιο εισόδημα παρουσίασε θετική σχέση (το μεγαλύτερο εισόδημα συσχετίστηκε με μεγαλύτερη ψυχιατρική νοσηρότητα) και ο αριθμός αυτοκινήτων στην οικογένεια αρνητική σχέση. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί μια μεγάλη έρευνα που

3 Ψυχιατρική Νοσηρότητα σε νησιωτική περιοχή 677 πραγματοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο αναφορικά με τον επιπολασμό της αυτοκτονικότητας. Από τις αυτοκτονίες που πραγματοποιήθηκαν συνολικά την περίοδο , στο 74% των περιπτώσεων ο αυτόχειρας ήταν άνδρας ενώ στο 26% ήταν γυναίκα. Τα ποσοστά αυτοκτονικότητας παραμένουν υψηλότερα για τους άνδρες σε όλες τις ηλικιακές και κοινωνικο-οικονομικές κατηγορίες, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά αυτοκτονικότητας εμφανίζουν οι παντρεμένοι (άνδρες και γυναίκες). Η αυτοκτονική συμπεριφορά φαίνεται να σχετίζεται με ψυχιατρική νοσηρότητα, κυρίως με κατάθλιψη, αλκοολισμό, σχιζοφρένεια και διαταραχές προσωπικότητας, ενώ γενετικοί, βιολογικοί και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες φαίνεται να διαδραματίζουν ρόλο στην αιτιολογία της αυτοκτονικής συμπεριφοράς. 5 Μια ακόμη έρευνα έχει πραγματοποιηθεί για τον ελληνικό πληθυσμό με στόχο τη μέτρηση καταθλιπτικών συμπτωμάτων, αυτοκτονικού ιδεασμού και απόπειρας αυτοκτονίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε εθνικό δείγμα.36 εφήβων, ηλικίας 2 7 ετών, και.4 νεαρών ενηλίκων, ηλικίας 8 24 ετών. Το 20,3% των εφήβων και το 35,7% των νεαρών ενηλίκων χαρακτηρίστηκαν ως καταθλιπτικοί. Παρόμοιες διαφορές στις δύο ομάδες παρατηρήθηκαν αφενός με τον αυτοκτονικό ιδεασμό και αφετέρου με τις απόπειρες αυτοκτονίας. Επίσης, τα άτομα που είχαν επιχειρήσει κάποια απόπειρα αυτοκτονίας εμφάνιζαν αυξημένη καταθλιπτική συμπτωματολογία και χαμηλότερες επιδόσεις στο σχολείο, έκαναν χρήση ουσιών, είχαν αναζητήσει ψυχιατρική βοήθεια στο παρελθόν και υπήρχαν επιπρόσθετα ψυχιατρικά προβλήματα στο οικογενειακό τους περιβάλλον. 6 Πλαίσιο παρούσας έρευνας Οι γενικοί στόχοι της έρευνας αυτής ήταν (α) η καταγραφή και η ανάλυση του επιπολασμού της ψυχιατρικής συμπτωματολογίας στο γενικό πληθυσμό των νησιών Πάρου και Αντιπάρου και (β) η μελέτη της συσχέτισης των κοινωνικοδημογραφικών δεδομένων του υπό μελέτη πληθυσμού με τον επιπολασμό των ψυχιατρικών διαταραχών. Η συγκεκριμένη έρευνα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας (ΚΜΨΥ) Βορειοανατολικών Κυκλάδων, που λειτουργεί υπό την ευθύνη της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ), η οποία εδράζεται στην Πάρο.* Η λειτουργία μιας ΚΜΨΥ βασίζεται στις αρχές και τη φιλοσοφία της κοινοτικής Ψυχιατρικής. 7,8 Ο τομέας ευθύνης για την Κινητή Μονάδα Βορειοανατολικών Κυκλάδων με έδρα την Πάρο περιλαμβάνει τα νησιά Σύρο, Άνδρο, Μύκονο, Τήνο, Πάρο και Αντίπαρο (εκτιμώμενος πραγματικός πληθυσμός ). Συνοπτικά, το πλαίσιο λειτουργίας των ΚΜΨΥ περιλαμβάνει (α) την παροχή υπηρεσιών διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης προβλημάτων ψυχικής υγείας και/ή ψυχοκοινωνικών προβλημάτων σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες (με εξαίρεση τα περιστατικά που σχετίζονται με χρήση ουσιών και παραπέμπονται σε εξειδικευμένες υπηρεσίες), (β) την εκτίμηση και την καταγραφή των ψυχιατρικών αναγκών στον τομέα ευθύνης, (γ) την ανάπτυξη δράσεων αγωγής και προαγωγής ψυχικής υγείας στην κοινότητα, (δ) τη διασύνδεση τόσο με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όσο και με κοινωνικούς φορείς στην κοινότητα και (ε) την κινητοποίηση των τοπικών αρχών για τη στήριξη των δράσεων της κινητής μονάδας και την απαρτίωσή τους στην κοινωνική και την υγειονομική πολιτική του δήμου και της κοινότητας κάθε νησιού. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ιδιαιτερότητα της Κινητής Μονάδας των Βορειοανατολικών Κυκλάδων έγκειται στο γεγονός ότι καλύπτει ένα νησιωτικό σύμπλεγμα (με δυσκολίες πρόσβασης κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω καιρικών συνθηκών και περιορισμένων δρομολογίων), χωρίς άλλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για την εξυπηρέτηση ψυχιατρικών και παιδοψυχιατρικών περιστατικών, εκτός από την ψυχιατρική υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου. 9 Όσον αφορά στα νησιά Πάρο και Αντίπαρο, όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα, εκεί παρέχονται υπηρεσίες από την ΚΜΨΥ Βορειοανατολικών Κυκλάδων με κλιμάκιο ειδικών ψυχικής υγείας μερικής απασχόλησης (3 ημέρες ανά 5 ημέρες κλιμάκιο, που αποτελείται από ψυχίατρο, παιδοψυχίατρο, ψυχολόγο). Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλά πιλοτικά προγράμματα προαγωγής της ψυχικής υγείας του πληθυσμού και δικτύωσης με τους υπόλοιπους φορείς (ΠΦΥ, κοινωνικοί φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση). Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των νέων περιστατικών ανά έτος (ενήλικες και παιδιά) προσεγγίζει περίπου τα 200 σε έναν πληθυσμό κατοίκων (αριθμός σχεδόν διπλάσιος ή και τριπλάσιος από τα υπόλοιπα νησιά που καλύπτει η κινητή μονάδα). Η διερεύνηση της αύξησης των αιτημάτων για ψυχιατρική φροντίδα, καθώς και η ουσιαστική διασύνδεση και υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, αποτέλεσαν τους βασικούς λόγους για τους οποίους επιλέχθηκαν η * Βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας μιας Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας (ΚΜΨΥ), σύμφωνα με το Νόμο 276/99, είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε διασύνδεση με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (α) σε Τομείς Ψυχικής Υγείας που η γεωγραφική τους έκταση και διαμόρφωση, η οικιστική τους διασπορά, καθώς και οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες δυσχεραίνουν την πρόσβαση των κατοίκων των περιοχών αυτών σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και (β) σε Τομείς Ψυχικής Υγείας όπου δεν υπάρχουν επαρκείς υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

4 678 Σ. Στυλιανίδης και συν Πάρος και η Αντίπαρος για τη μελέτη της επικράτησης των ψυχικών διαταραχών στο γενικό πληθυσμό. Σημειώνεται ότι ο πληθυσμός της Πάρου και της Αντιπάρου, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, 200), είναι περίπου άτομα. Εκτός από το Κέντρο Υγείας Πάρου, στο νησί υπάρχει ένα εθελοντικό κέντρο ατόμων με ειδικές ανάγκες, το Κέντρο Πρόληψης και της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών «ΘΗ- ΣΕΑΣ» Κυκλάδων, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» και η Νομαρχιακή Κοινωνική Υπηρεσία της Πρόνοιας. Κατά συνέπεια, η Κινητή Μονάδα αποτελεί τη μόνη υπηρεσία που παρέχει υπηρεσίες διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης σε άτομα που πάσχουν από ψυχιατρική διαταραχή στην κοινότητα. Συνολικά, έχουν εξυπηρετηθεί και εξυπηρετούνται >.300 άτομα όλων των ηλικιών. Σχετικά με το επιδημιολογικό προφίλ των εξυπηρετούμενων από την υπηρεσία ( ), στους ενήλικες συχνότερες είναι οι διαταραχές της διάθεσης (29%), οι αγχώδεις διαταραχές (4%) και τα προβλήματα σχέσεων (4%), ενώ οι ψυχωσικές διαταραχές διαγνώστηκαν σε ποσοστό 7%. 20 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Μέτρηση της ψυχιατρικής νοσηρότητας Για την εκτίμηση της ψυχιατρικής νοσηρότητας χρησιμοποιήθηκε η ψυχιατρική συνέντευξη clinical interview schedule-revised (CIS-R). 2 Το εργαλείο αυτό αποτελεί μια πλήρως δομημένη κλινική συνέντευξη, που εκτιμά 4 κοινά ψυχολογικά συμπτώματα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Τα συμπτώματα που μετράει είναι: σωματικά συμπτώματα σχετιζόμενα με το stress, κόπωση, διαταραχές συγκέντρωσης/προσοχής, προβλήματα ύπνου, ευερεθιστότητα, ανησυχία για τη σωματική υγεία, καταθλιπτικό συναίσθημα, καταθλιπτικός ιδεασμός, άγχος, ανησυχίες, φοβικά συμπτώματα, κρίσεις πανικού, ιδεοληψίες, καταναγκασμοί. Με τη χρήση ειδικών διαγνωστικών αλγορίθμων, η συνέντευξη μπορεί να εκτιμήσει τον επιπολασμό 6 ψυχιατρικών διαταραχών με βάση τα κριτήρια του ICD-0. Κάθε σύμπτωμα βαθμολογείται σε μια κλίμακα που κυμαίνεται από 0 4, όπου 0 σημαίνει απουσία συμπτώματος και 4 παρουσία στο μέγιστο βαθμό. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η κλίμακα του καταθλιπτικού ιδεασμού, όπου η μέτρησή της γίνεται σε μια κλίμακα από 0 5. Ένα σύμπτωμα θεωρείται ότι έχει κλινική σημαντικότητα όταν εμφανίζει βαθμολογία 2. 2 Η ελληνική έκδοση του CIS-R μεταφράστηκε, ακολουθώντας τη μεθοδολογία που συνιστάται από τον ΠΟΥ (http://www.who. int/substance_abuse/ research_tools/translation/en/index.html). Από την προηγούμενη χρήση της συνέντευξης στην Ελλάδα, ο συντελεστής δοκιμασίας-επαναδοκιμασίας υπολογίστηκε σε 0,84. 4 Άλλες μεταβλητές Εκτός από την ψυχιατρική νοσηρότητα, εκτιμήθηκε επίσης η χρήση οινοπνεύματος, με το ερωτηματολόγιο AUDIT του ΠΟΥ, 22 καθώς και τα κοινωνικο-δημογραφικά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά του δείγματος (φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, οικογενειακή κατάσταση, εργασιακή κατάσταση, μηνιαίο εισόδημα). Μέθοδος δειγματοληψίας Η επιλογή του δείγματος πραγματοποιήθηκε με απλή τυχαία δειγματοληψία των νοικοκυριών που είχαν καταχωρημένο το τηλέφωνό τους στον τηλεφωνικό κατάλογο της Πάρου-Αντιπάρου. Από τα 776 άτομα που επιλέχθηκαν, δέχθηκαν να συμμετάσχουν τα 506 (ποσοστό συμμετοχής 65%), ενώ ως προς το φύλο το δείγμα περιελάμβανε περισσότερες γυναίκες (65% έναντι 35% ανδρών). Ερευνητική διαδικασία Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν είτε σε δημόσια κτήρια των δημοτικών διαμερισμάτων του νησιού που επιλέχθηκαν μετά από συνεννόηση με τις δημοτικές αρχές, είτε στο χώρο διαμονής των ερωτώμενων. Τη διαδικασία των συνεντεύξεων διενήργησε ομάδα φοιτητών Ψυχολογίας που είχε εκπαιδευτεί κατάλληλα, υπό την εποπτεία του επιστημονικού προσωπικού της ΚΜΨΥ και των συνεργατών της. Το λογισμικό του ερωτηματολογίου είχε εγκατασταθεί σε φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τους οποίους διέθετε ο κάθε φοιτητής-συνεντευκτής και κατέγραφε ηλεκτρονικά τις απαντήσεις του κάθε συμμετέχοντα την ώρα της συνέντευξης. Ο μέγιστος εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της συνέντευξης ήταν min με πλήρη συμπτωματολογία. Στατιστική ανάλυση Για όλες τις στατιστικές αναλύσεις που διεξήχθησαν για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Stata 9.0. Για την εκτίμηση της συσχέτισης μεταξύ των κοινωνικο-δημογραφικών μεταβλητών και της ψυχιατρικής νοσηρότητας εκτιμήθηκαν οι λόγοι των odds (odds ratios) και τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης με μοντέλα λογαριθμικής παλινδρόμησης. Η στρατηγική της ανάλυσης ήταν η εξής: Στο πρώτο μοντέλο εκτιμήθηκε η συσχέτιση των κοινωνικο-δημογραφικών μεταβλητών με την ψυχιατρική νοσηρότητα χωρίς να σταθμιστεί για κάποιον άλλο παράγοντα. Στο δεύτερο μοντέλο εισήχθησαν οι υπόλοιπες κοινωνικο-δημογραφικές και κοινωνικο-οικονομικές μεταβλητές ταυτόχρονα για να διαπιστωθεί η πιθανότητα ανεξάρτητων συσχετίσεων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα (n=506), το 35% ήταν άνδρες και το 65% γυναίκες. Η μέση ηλικία του δείγματος ήταν 44 έτη (ηλικιακό εύρος 8 74). Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο των ερωτωμένων, το μεγαλύτερο

5 Ψυχιατρική Νοσηρότητα σε νησιωτική περιοχή 679 ποσοστό (55%) ήταν απόφοιτοι λυκείου και γυμνασίου, 7% ήταν απόφοιτοι δημοτικού, ενώ 27% είχαν φοιτήσει σε σχολή ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης. Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων, το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν παντρεμένοι (75%), 6% ήταν ελεύθεροι, 6% σε διάσταση ή διαζευγμένοι και 3% χήροι. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα στο μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (39%) κυμαινόταν από , 34% των ερωτηθέντων είχαν μηνιαίο εισόδημα >2.000, 25% από και, τέλος, 3% είχε μηνιαίο εισόδημα <500. Στον πίνακα φαίνεται ο επιπολασμός και τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης των 4 κοινών συμπτωμάτων που εκτιμήθηκαν με τη δομημένη συνέντευξη CIS-R κατά φύλο και, συνολικά, σε όλο το δείγμα. Ο επιπολασμός αναφέρεται στην παρουσία του συμπτώματος σε βαθμό κλινικά σημαντικό (βαθμολογία 2 ή μεγαλύτερο). Όπως φαίνεται, η κόπωση, η ανησυχία, η ευερεθιστότητα, τα σωματικά συμπτώματα και ο καταθλιπτικός ιδεασμός είναι τα πλέον επικρατούντα συμπτώματα στο δείγμα της μελέτης. Όλα τα συμπτώματα είναι συχνότερα στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Για τη μελέτη της συσχέτισης της ψυχιατρικής νοσηρότητας με τις κοινωνικο-δημογραφικές μεταβλητές έγινε κατηγοριοποίηση της συνολικής βαθμολογίας στο CIS-R σε δύο κατηγορίες: 2 και 2. Το όριο των 2 έχει χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μελέτες που έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν με τη συγκεκριμένη συνέντευξη. 2 Η κατηγοριοποίηση αυτή είναι ενδεικτική και διακρίνει μια ομάδα συμμετεχόντων που αναφέρει σημαντική ψυχιατρική συμπτωματολογία, η οποία πιθανότατα να ήταν αντικείμενο κλινικής προσοχής. Με βάση το όριο αυτό, 22% των συμμετεχόντων είχε κλινικά σημαντική συμπτωματολογία την εβδομάδα που προηγήθηκε της συνέντευξης (3% των ανδρών, 30% των γυναικών). Στον πίνακα 2 αναφέρονται οι συσχετίσεις των βασικών κοινωνικο-δημογραφικών μεταβλητών με την ψυχιατρική νοσηρότητα. Στην πρώτη στήλη αναφέρεται ο λόγος των odds και τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης σταθμισμένος ως προς το φύλο και την ηλικία, ενώ στη δεύτερη στήλη σταθμισμένος για όλες τις άλλες μεταβλητές του πίνακα. Όπως φαίνεται, το φύλο σχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με την κλινικά σημαντική ψυχιατρική νοσηρότητα, με τις γυναίκες να παρουσιάζουν μεγαλύτερη νοσηρότητα από τους άνδρες (p<0,05). Επιπρόσθετα, υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου και της ψυχιατρικής νοσηρότητας στο σταθμισμένο μοντέλο, με την πιθανότητα η εκδήλωση ψυχιατρικής συμπτωματολογίας να είναι μικρότερη σε άτομα ανώτερου/ανώτατου μορφωτικού επιπέδου (p<0,05). Όσον αφορά στη συσχέτιση οικογενειακής κατάστασης και κλινικά σημαντικής ψυχιατρικής νοσηρότητας, φαίνεται ότι στο σταθμισμένο Πίνακας. Επιπολασμός συμπτωμάτων CIS-R στο γενικό πληθυσμό Πάρου-Αντιπάρου (n=506). Σύμπτωμα Γυναίκες (n=330) Άνδρες (n=76) Σύνολο (n=506) n % 95% ΔΕ n % 95% ΔΕ n % 95% ΔΕ Κόπωση Ανησυχία Ευερεθιστότητα Καταθλιπτικός ιδεασμός Σωματικά συμπτώματα Προβλήματα ύπνου Καταθλιπτικό συναίσθημα Ιδεοληψίες Διαταραχές συγκέντρωσης/προσοχής Άγχος Ανησυχία για τη σωματική υγεία Καταναγκασμοί Φοβικά συμπτώματα , Κρίσεις πανικού , Συνολική βαθμολογία ΔΕ: Διάστημα εμπιστοσύνης

6 680 Σ. Στυλιανίδης και συν Πίνακας 2. Συσχέτιση μεταξύ κλινικά σημαντικής ψυχιατρικής νοσηρότητας και κοινωνικο-δημογραφικών μεταβλητών (n=506). Πίνακας 3. Συσχέτιση μεταξύ επιβλαβούς χρήσης οινοπνεύματος και κοινωνικο-δημογραφικών μεταβλητών (n= 506). Λόγος των odds (95% ΔΕ) Λόγος των odds (95% ΔΕ) Μεταβλητή Αδρός λόγος Σταθμισμένος λόγος Μεταβλητή Αδρός λόγος Σταθμισμένος λόγος Ηλικία,00 (0,98,0) 0,98 (0,96,0) Φύλο Άνδρες Γυναίκες Μορφωτικό επίπεδο Αναλφάβητοι/Δημοτικό Γυμνάσιο/Λύκειο Ανώτερη/Ανώτατη Οικογενειακή κατάσταση Παντρεμένοι Ανύπανδροι Διαζευγμένοι/Διάσταση Χήροι Εργασιακή κατάσταση Εργαζόμενοι Άνεργοι Οικιακά/Οικονομικά αδρανείς Συνταξιούχοι Μηνιαίο εισόδημα ( ) > <500 Γραμμική τάση ΔΕ: Διάστημα εμπιστοσύνης 2,85 (,73 4,69) 0,52 (0,3 0,87) 0,32 (0,7 0,60),32 (0,77 2,27) 0,90 (0,38 2,4),67 (0,55 5,00) 0,82 (0,7 3,85) 2,06 (,3 3,2),8 (0,84 3,88),52 (0,9 2,54) 2,23 (,29 3,85) 3,6 (,6,3),50 (,8,92) 2,97 (,68 5,25) 0,55 (0,30,03) 0,33 (0,5 0,70),8 (0,95 3,44) 0,93 (0,37 2,35) 0,77 (0,22 2,65) 0,54 (0, 2,64),28 (0,76 2,5) 2,64 (,0 6,87),43 (0,84 2,44),59 (0,87 2,89) 2,4 (0,72 8,00),28 (0,98,67) μοντέλο οι ανύπανδροι παρουσιάζουν συχνότερα ψυχιατρική νοσηρότητα (p<0,05). Το εισόδημα στο αδρό μοντέλο παρουσιάζει επίσης στατιστικώς σημαντική συσχέτιση με την ψυχιατρική νοσηρότητα (μεγαλύτερο εισόδημα, μικρότερη νοσηρότητα, p<0,05). Στον πίνακα 3 φαίνεται η συσχέτιση μεταξύ επιβλαβούς χρήσης οινοπνεύματος και κοινωνικο-δημογραφικών μεταβλητών. Φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ φύλου και επιβλαβούς χρήσης οινοπνεύματος (οι γυναίκες παρουσιάζουν λιγότερο συχνά επιβλαβή χρήση οινοπνεύματος από τους άνδρες, p<0,05). Επιπρόσθετα, οι ανύπανδροι και οι άνεργοι παρουσιάζουν συχνότερα επιβλαβή χρήση οινοπνεύματος (p<0,05). Τέλος, φαίνεται να υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ κλινικά σημαντικής ψυχιατρικής νοσηρότητας και επιβλαβούς χρήσης οινοπνεύματος (p<0,05). Ηλικία,00 (0,97,02),00 (0,97,04) Φύλο Άνδρες Γυναίκες Μορφωτικό επίπεδο Αναλφάβητοι/Δημοτικό Γυμνάσιο/Λύκειο Ανώτερη/Ανώτατη Οικογενειακή κατάσταση Παντρεμένοι Ανύπανδροι Διαζευγμένοι/Διάσταση Χήροι Εργασιακή κατάσταση Εργαζόμενοι Άνεργοι Οικιακά/Οικονομικά αδρανείς Συνταξιούχοι Μηνιαίο εισόδημα ( ) > <500 Γραμμική τάση Κλινικά σημαντική ψυχιατρική νοσηρότητα Όχι Ναι ΔΕ: Διάστημα εμπιστοσύνης 0, (0,05 0,22),30 (0,55 3,09),69 (0,68 4,24) 3,93 (2,09 7,40),20 (0,34 4,7) 0,86 (0, 6,75),27 (0,27 6,0) 0,0 (0,02 0,38),27 (0,50 3,24),36 (0,7 2,6) 0,82 (0,36,85) 0,7 (0,09 5,77) 0,92 (0,65,30),02 (0,53,99) 0,4 (0,06 0,30) 0,89 (0,30 2,63),28 (0,4 3,98) 3,02 (,33 6,90),02 (0,27 3,83),0 (0,,2) 2,78 (0,42 8,34) 0,25 (0,05,2),2 (0,35 4,),9 (0,58 2,45),00 (0,39 2,53) 0,58 (0,05 7,30) 0,98 (0,64,49),86 (0,85 4,05) Στον πίνακα 4 φαίνεται ο επιπολασμός των ψυχιατρικών διαταραχών κατά CIS-R (κλινικά σημαντική ψυχιατρική νοσηρότητα). Η κατάθλιψη διαγνώστηκε σε ποσοστό 5,53%, ενώ ήταν συχνότερη στις γυναίκες (7,88%) απ ό,τι στους άνδρες (,4%) σε ποσοστό στατιστικά σημαντικό (p<0,00). Η διαταραχή γενικευμένου άγχους εμφανίστηκε επίσης συχνότερα στις γυναίκες (5,76%) απ ό,τι στους άνδρες (,70%). Προς την ίδια κατεύθυνση φαίνεται να είναι και τα αποτελέσματα για τον επιπολασμό της διαταραχής πανικού, των φοβιών και της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, που εμφανίζονται σε μεγαλύτερα ποσοστά στις γυναίκες απ ό,τι στους άνδρες (στατιστικά σημαντική διαφορά για τις

7 Ψυχιατρική Νοσηρότητα σε νησιωτική περιοχή 68 Πίνακας 4. Επιπολασμός εβδομάδας ψυχιατρικών διαταραχών στο γενικό πληθυσμό Πάρου-Αντιπάρου (n=506). Ψυχιατρικές διαταραχές κατά CIS-R φοβίες και την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, p<0,05). Οι συχνότερες ψυχιατρικές διαταραχές στο δείγμα ήταν η κατάθλιψη και οι φοβίες (5,34%). Επιπρόσθετα, η επιβλαβής χρήση οινοπνεύματος βρέθηκε σε ποσοστό 3,06% (23,86% στους άνδρες και 3% στις γυναίκες). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Άνδρες (n=76) Γυναίκες (n=330) Σύνολο (n=506) Κατάθλιψη,4% 7,88% 5,53% 0,002 Διαταραχή γενικευμένου άγχους,70% 5,76% 4,35% 0,03 Διαταραχή πανικού 0,57%,82%,38% 0,30 Φοβίες 2,27% 6,97% 5,34% 0,02 Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή 0,0% 2,73%,78% 0,03 Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε ο επιπολασμός ψυχολογικών/ψυχιατρικών συμπτωμάτων και, κατά συνέπεια, η κλινικά σημαντική ψυχιατρική νοσηρότητα σε τυχαίο δείγμα του γενικού πληθυσμού μιας νησιωτικής περιοχής, καθώς και οι συσχετίσεις τους με κάποιες βασικές κοινωνικο-δημογραφικές μεταβλητές. Σε συμφωνία με δεδομένα από την ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία, η κόπωση, η ανησυχία, η ευερεθιστότητα, τα σωματικά συμπτώματα και ο καταθλιπτικός ιδεασμός είναι τα συμπτώματα που παρατηρήθηκαν συχνότερα στο δείγμα. Όλα τα συμπτώματα ήταν συχνότερα στις γυναίκες απ ό,τι στους άνδρες. Η κόπωση, η ευερεθιστότητα και οι ανήσυχες ιδέες εμφάνισαν την υψηλότερη επιδημιολογική συχνότητα και στην επιδημιολογική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αγροτικές κοινότητες στην περιφέρεια βορείου Αιγαίου. 4 Επιπρόσθετα, στην παρούσα έρευνα βρέθηκε ότι 22% των συμμετεχόντων είχε κλινικά σημαντική συμπτωματολογία την εβδομάδα που προηγήθηκε της συνέντευξης, με τις γυναίκες να έχουν το προβάδισμα (30% έναντι 3% στους άνδρες). Το ποσοστό αυτό εμφανίστηκε αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό που βρέθηκε στην επιδημιολογική έρευνα στο βόρειο Αιγαίο (4% κλινικά σημαντική συμπτωματολογία, 9% στους άνδρες, 9% στις γυναίκες). 4 Ωστόσο, σε σχέση με ευρήματα που έδειξαν σημαντικές επιδημιολογικές έρευνες στο γενικό πληθυσμό στο εξωτερικό, το ποσοστό της κλινικά σημαντικής νοσηρότητας στο γενικό πληθυσμό της Πάρου και της Αντιπάρου είναι χαμηλότερο. 3,4 Χαμηλότερη επικράτηση των ψυχικών διαταραχών στο γενικό πληθυσμό στην Αθήνα είχε βρεθεί από παλαιότερη έρευνα 6 (6%), ενώ στην επιδημιολογική p έρευνα σε αγροτικές και σε αστικές περιοχές της Εύβοιας η επικράτηση των ψυχικών διαταραχών στο γενικό πληθυσμό ήταν μεγαλύτερη (29%). 8 Ωστόσο, οι έρευνες αυτές διαφέρουν σημαντικά ως προς τη μεθοδολογία και το φάσμα των ψυχικών διαταραχών που καταγράφονται και επομένως απαιτείται μεγάλη προσοχή στη σύγκριση των δεδομένων. Από εμπειρικού τύπου επιτόπιες κοινωνιολογικές και κλινικές παρατηρήσεις των θεραπευτών της κινητής μονάδας διαπιστώνεται μια έντονη διαφοροποίηση των στάσεων και των αξιών στην κοινωνική οργάνωση κατά τους θερινούς μήνες (στάση ανδρών-γυναικών σε σχέση με την υπερβολική επένδυση στην εργασία-επιδίωξη κερδοφορίας, επαγγελματική εξουθένωση, νοηματοδότηση της τουριστικής δραστηριότητας ενταγμένης στο σύνολο των πολιτισμικών κωδίκων της κοινότητας). Η απότομη άνοδος του βιοτικού επιπέδου ενός μεγάλου τμήματος του πληθυσμού δεν συνοδεύτηκε από την ανάπτυξη άλλων πολιτισμικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και πόρων, προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή. Οι παραδοσιακές ταυτότητες φύλων βρίσκονται σε συνεχή τάση και ρευστότητα, ενώ οι ενδοοικογενειακές συγκρούσεις δεν διαθέτουν ευνοϊκό πλαίσιο επεξεργασίας και αντιμετώπισης. Στο πλαίσιο μιας ποιοτικής έρευνας είναι ενδιαφέρον να μελετηθεί η συσχέτιση των αυξημένων ποσοστών της γυναικείας κατάθλιψης με την παραδοσιακή λειτουργία των φύλων στην πυρηνική οικογένεια, καθώς και η ενίσχυση της ρευστής ανδρικής ταυτότητας μέσω της «κοινωνικής νομιμοποίησης» της αυξημένης χρήσης οινοπνεύματος στους άνδρες. Οι αγροτικές περιοχές του βορείου Αιγαίου, όπου η κλινικά σημαντική νοσηρότητα και η επιβλαβής χρήση οινοπνεύματος εμφανίζεται μειωμένη, είχαν σαφώς περιορισμένο βαθμό άναρχης τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης σε σύγκριση με τις κοινότητες της Πάρου και της Αντιπάρου. Επιπλέον, η εμφάνιση των συμπτωμάτων και η κλινικά σημαντική νοσηρότητα είναι συχνότερα στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες, εύρημα συχνό και σε άλλες έρευνες τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές, 4,6 καθώς και σε διεθνείς έρευνες. 3,4,6,8,9 Αντίθετα, η επιβλαβής χρήση οινοπνεύματος είναι συχνότερη στον ανδρικό πληθυσμό. 3,4 Η συσχέτιση μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου και της ψυχιατρικής νοσηρότητας στο σταθμισμένο μοντέλο δείχνει την πιθανότητα εκδήλωσης ψυχιατρικής συμπτωματολογίας, η οποία δυνητικά είναι μικρότερη σε άτομα ανώτερου/ανώτατου μορφωτικού επιπέδου. Το εύρημα αυτό συμφωνεί επίσης με τα δεδομένα από άλλες επιδημιολογικές μελέτες, όπου το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο συσχετίζεται με μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης ψυχοπαθολογίας. 3,4 Η συχνότερη εμφάνιση ψυχοπαθολογίας στους ανύπανδρους συμφωνεί επίσης με δεδομένα από τη διεθνή

8 682 Σ. Στυλιανίδης και συν Prevalence of common psychiatric disorders in an island region S. STYLIANIDIS,,3 P. SKAPINAKIS, 2 S. PANTELIDOU, P. CHONDROS, A. AVGOUSTAKI, M. ZIAKOULIS Association for Regional Development and Mental Health, Athens, 2 Department of Psychiatry, Medical School, University of Ioannina, Ioannina, 3 Department of Psychology, Panteion University of Social and Political Sciences, Athens, Greece Archives of Hellenic Medicine 200, 27(4): OBJECTIVE To assess the prevalence of common mental disorders and their association with sociodemographic variables in the general population of the islands Paros and Antiparos in Greece. METHOD A cross-sectional survey in a random sample of the general adult population of the two islands. Psychiatric morbidity was measured with the Clinical Interview Schedule-Revised (CIS-R), a fully structured psychiatric interview. RESULTS The sample comprised 506 persons (65% women and 35% men) with a mean age of 44 (range: 8 74) years, of whom 22% were assessed to have clinical significant psychiatric morbidity (30% of the women and 3% of the men). The prevalence of depresβιβλιογραφία, που δείχνουν μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης ψυχοπαθολογίας σε άτομα που μένουν μόνα τους 3 και σε άτομα που δεν έχουν παντρευτεί ποτέ. 4 Επίσης, είναι ενδιαφέρον ότι η αυξημένη νοσηρότητα σε άτομα με χαμηλό εισόδημα έρχεται σε αντίθεση με το εύρημα της έρευνας σε αγροτικές περιοχές του βορείου Αιγαίου, 4 αλλά συμφωνεί με ευρήματα από άλλες έρευνες που δείχνουν υψηλότερα ποσοστά ψυχοπαθολογίας σε άτομα χαμηλότερου κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου. 23 Ωστόσο, μια πρόσφατη διαχρονική έρευνα στο γενικό πληθυσμό στη Μεγάλη Βρετανία δεν έδειξε συσχέτιση κοινωνικο-οικονομικών δεικτών με εκδήλωση ψυχοπαθολογίας στη δεύτερη εκτίμηση, 8 μήνες μετά από την πρώτη. 24 Τέλος, η συχνότερη εμφάνιση επιβλαβούς χρήσης οινοπνεύματος στους άνεργους και σε άτομα που εμφανίζουν ψυχιατρική νοσηρότητα έχει επίσης επιβεβαιωθεί από άλλες έρευνες. 3,4,8 Περιορισμοί-συνέπειες Παρά τους περιορισμούς της παρούσας έρευνας, που αφορούν κυρίως στη χαμηλή αντιπροσωπευτικότητα των ανδρών κατά την τελική δειγματοληψία κυρίως εξαιτίας της έλλειψης διαθεσιμότητάς τους λόγω εργασίας τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ψυχική υγεία του πληθυσμού όπου παρέχει υπηρεσίες η ΚΜΨΥ. Η χαμηλή αντιπροσωπευτικότητα των ανδρών δεν αναμένεται να επηρεάσει τον υπολογισμό του επιπολασμού των ψυχολογικών συμπτωμάτων στους άνδρες, καθώς δεν αναμένεται η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής συσχέτισης της διαθεσιμότητας με τα συμπτώματα αυτά. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί τελείως αυτό το ενδεχόμενο, και στη συγκεκριμένη περίπτωση ενδέχεται να έχει γίνει υποεκτίμηση του επιπολασμού των ψυχολογικών συμπτωμάτων στους άνδρες (εάν αποδεχθεί κάποιος την άποψη ότι εκείνοι που λείπουν από το σπίτι ή εργάζονται είναι πιθανότερο να βρίσκονται σε καλή υγεία). Παρ όλο που η συγκεκριμένη εκτίμηση στον πληθυσμό Πάρου και Αντιπάρου παρέχει ενδείξεις ψυχιατρικής νοσηρότητας, αυτό δεν σημαίνει ότι το ποσοστό των ανθρώπων που εμφανίζεται να παρουσιάζει υψηλή βαθμολογία σε κάποιες διαγνωστικές κατηγορίες χρήζει, στο σύνολό του, ψυχιατρικής φροντίδας και παρακολούθησης. Ωστόσο, από αυτή τη δεξαμενή των ανθρώπων, τελικά, κάποιοι θα νοσήσουν. Προκειμένου να αποφευχθεί αυτό, αλλά και να διασφαλιστεί ότι τα άτομα που πάσχουν από κάποια ψυχική διαταραχή θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν την απαιτούμενη φροντίδα, είναι αναγκαία η οργάνωση και ο συντονισμός μιας σειράς δράσεων. Έτσι, για ακόμη μία φορά αναδεικνύεται η ανάγκη για δράσεις πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας όπως για παράδειγμα οργάνωση focus groups γυναικών για κατάθλιψη, ενημέρωση για επιβλαβή χρήση οινοπνεύματος καθώς και η ανάγκη παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας, που θα βοηθήσουν στη μείωση του στίγματος που συνοδεύει την ψυχική νόσο. Σε μια περίοδο δε όπου οι πόροι για την υγεία και ιδιαίτερα για την ψυχική υγεία είναι μειωμένοι, γίνεται ζωτικής σημασίας η εμπλοκή της κοινότητας και των τοπικών φορέων, κατευθύνοντάς μας στο να ανακαλύψουμε νέους τρόπους συμμετοχής τους στο μελλοντικό τοπικό σχεδιασμό για την υγεία και την ψυχική υγεία. Επίσης, η μελλοντική έρευνα χρειάζεται να στραφεί προς τη συγχρονική και τη διαχρονική μελέτη του επιπολασμού της ψυχιατρικής νοσηρότητας, ενώ πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία μπορούν να προκύψουν και μέσα από έρευνες βασισμένες στα δεδομένα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην περιοχή. Επιπλέον, πολύ ενδιαφέρουσα θα ήταν η σύγκριση των δεδομένων της παρούσας έρευνας με δεδομένα από αστικό πληθυσμό, καθώς και από άλλες νησιωτικές περιοχές. ABSTRACT

9 Ψυχιατρική Νοσηρότητα σε νησιωτική περιοχή 683 sion was 7.88% in women and.4% in men. Hazardous drinking was reported in 3.06% of the sample, 23.86% in men and 3% in women. Women, the unmarried and the unemployed presented the highest rates of psychiatric morbidity. A higher level of education and higher income were negatively associated with the presence of psychiatric symptoms. CONCLUSIONS The findings of this study are important for planning interventions in the domain of prevention and mental health promotion in the area, appropriate to the specific needs of the population, as it is the first epidemiological study conducted in these islands. Key words: Psychiatric morbidity, Remote islands, Sociodemographic variables Βιβλιογραφία. BEBBINGTON PE. Population surveys of psychiatric disorder and the need for treatment. In: Mezzich JE, Miguel JR, Salloume IM (eds) Psychiatric epidemiology. Assessment concept and methods. The John Hopkins University Press, Baltimore, THORNICROFT G. Measuring mental health needs. 2nd ed. Gaskell, Royal College of Psychiatrist, London, KRINGLEN E, TORGRREN S, CRAMER V. A Norwegian psychiatric epidemiological study. Am J Psychiatry 200, 58: ALONSO J, ANGERMEYER MC, BERNERT S, BRUFFAERTS R, BRUGHA TS, BRYSON H et al. Prevalence of mental disorders in Europe: Results from the European study of the epidemiology of mental disorders (ESEMeD) project. Acta Psychiatr Scand Suppl 2004, 420: WITTCHEN HU, JACOBI F. Size and burden of mental disorders in Europe A critical review and appraisal of 27 studies. Eur Neuropsychopharmacol 2005, 5: MAVREAS VG, BEIS A, MOUYIAS A, RIGONI F, LYKETSOS GC. Prevalence of psychiatric disorders in Athens. A community study. Soc Psychiatry 986, 2: MADIANOS M, VLACHONIKOLIS I, MADIANOU D, STEFANIS C. Prevalence of psychological disorders in the Athens area. Prediction of causal factors. Acta Psychiatr Scand 985, 7: ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Σ, ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ Σ, ΧΟΝΔΡΟΣ Π. Συνοπτική παρουσίαση και αποτελέσματα της έρευνας: Η ψυχική υγεία στο γενικό πληθυσμό: Εικόνες και πραγματικότητες. Τετράδια Ψυχιατρικής 2005, 90: BELLAMY V, ROELANDT JL, CARIA A. Premiers résultats de l enquête santé mentale en population générale: Images et réalités. L Information Psychiatrique 2005, 8: MAVREAS V, KONTEA D, DIKEOS E. Results from the Athens centre. In: Üstün TB, Sartorious N (eds) Mental illness in general health care. John Wiley & Sons Ltd, New York, 986. ΜΑΥΡΕΑΣ Β. Η αναγνώριση των ψυχικών διαταραχών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Στο: Χριστοδούλου ΓΝ, Λιάππας ΙΑ, Τομαράς ΒΔ, Βασιλειάδου ΜΣ (Επιμ.). Η Ψυχιατρική στη Γενική Ιατρική. Εκδόσεις ΒΗΤΑ, Αθήνα, 2003: 7 2. ΛΙΟΝΗΣ Χ. Συχνότητα των ψυχικών διαταραχών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και ο ρόλος του ιατρού Γενικής/ Οικογενειακής Ιατρικής: Εμπειρίες από την Ελλάδα. Ελληνική Ψυχιατρική Γενικού Νοσοκομείου 2003, : BOARDMAN AP, BILANKIS N, ZOUNI M, BOURAS N. The detection of psychiatric cases by Greek physicians: Report on a study carried out in a Greek primary care setting. Int J Soc Psychiatry 992, 38: ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ Π, ΖΗΣΗ Α, ΣΑΒΒΙΔΟΥ Μ, ΤΣΕΛΩΝΗ Μ, ΧΙΟΥ Μ. Επιπολασμός και κοινωνικοδημογραφικές συσχετίσεις της ψυχιατρικής νοσηρότητας σε αγροτικές κοινότητες της περιφέρειας του βόρειου Αιγαίου. Αρχ Ελλ Ιατρ 2007, 24(Συμπλ. ): ZACHARAKIS CA, MADIANOS MG, PAPADIMITRIOU GN, STEFANIS CN. Suicide in Greece : Patterns and social factors. Soc Psychiatry Psychiatr Εpidemiol 998, 33: MADIANOS MG, GEFOU-MADIANOU D, STEFANIS CN. Depressive symptoms and suicidal behaviour among general population adolescents and young adults across Greece. Eur Psychiatry 993, 8: TANSELLA M, THORNICROFT G. The principles underlying community care. In: Thornicroft G, Szmukler G (eds) Textbook of community psychiatry. Oxford University Press, New York, 200: MECHANIC D. The scientific foundations of community psychiatry. In: Thornicroft G, Szmukler G (eds) Textbook of community psychiatry. Oxford University Press, New York, 200: STYLIANIDIS S, PANTELIDOU S, CHONDROS P. Unites mobiles de sante mentale dans le Cyclades. L Information Psychiatrique 2007, 83: ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ Σ, ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Μ, ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Σ. Κλινικές και κοινοτικές δράσεις κινητών μονάδων ψυχικής υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ. Ψυχιατρική 2008, 8(Παράρτημα ):70 2. LEWIS G, PELOSI AJ, ARAYA R, DUNN G. Measuring psychiatric disorder in the community: Α standardized assessment for use by lay interviewers. Psychol Med 992, 22: BABOR TF, DE LA FUENTE JR, SAUNDERS JB, GRANT M. The alcohol use disorders identification test: Guidelines for use in primary health care. WHO/MNH/DAT World Health Organization, Geneva, WEICH S, LEWIS G. Material standard of living, social class and the prevalence of the common mental disorders in Great Britain. Epidemiol Community Health 998, 52: SKAPINAKIS P, WEICH S, LEWIS G, SINGLETON N, ARAYA R. Socioeconomic position and common mental disorders. Longitudinal study in the general population in the UK. Br J Psychiatry 2006, 89:09 7 Corresponding author: S. Stylianidis, Association for Regional Development and Mental Health, 6 63 Grammou str., GR-5 24 Marousi, Greece - xxxxxxxxxxxxx

Επιπολασμός και κοινωνικοδημογραφικές συσχετίσεις της ψυχιατρικής νοσηρότητας σε αγροτικές κοινότητες της περιφέρειας του βόρειου Αιγαίου

Επιπολασμός και κοινωνικοδημογραφικές συσχετίσεις της ψυχιατρικής νοσηρότητας σε αγροτικές κοινότητες της περιφέρειας του βόρειου Αιγαίου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2007, 24(Συμπλ 1):30-36 Επιπολασμός και κοινωνικοδημογραφικές συσχετίσεις της ψυχιατρικής νοσηρότητας σε αγροτικές κοινότητες της περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑ Διερεύνηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών συνύπαρξης ψυχιατρικής διαταραχής με εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες. Η Περίπτωση του θεραπευτικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΓΟΥΡΗΣ Στ

ΖΥΓΟΥΡΗΣ Στ Στέλιος Ζυγούρης MSc Κλινικός Ψυχολόγος Ά Ψυχιατρική Κλινική Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου Εισαγωγή Το επάγγελμα του διασώστη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 1 Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. «Γ.Παπανικολάου» 2 Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχικές διαταραχές στην περιγεννητική περίοδο. Δέσποινα Δριβάκου Ψυχολόγος Msc Οικογενειακή θεραπεύτρια

Ψυχικές διαταραχές στην περιγεννητική περίοδο. Δέσποινα Δριβάκου Ψυχολόγος Msc Οικογενειακή θεραπεύτρια Ψυχικές διαταραχές στην περιγεννητική περίοδο Δέσποινα Δριβάκου Ψυχολόγος Msc Οικογενειακή θεραπεύτρια με τον όρο περιγεννητική περίοδος αναφερόμαστε στο χρονικό διάστημα της κύησης, της λοχείας και των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν αναπτυχθεί δύο συστήματα ταξινόμησης και διάγνωσης ψυχικών διαταραχών βάσει κριτηρίων, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο:

Έχουν αναπτυχθεί δύο συστήματα ταξινόμησης και διάγνωσης ψυχικών διαταραχών βάσει κριτηρίων, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο: Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Προμηθευτή Ιατρικής Περίθαλψης στην Εποχή του Μνημονίου

Επιλογή Προμηθευτή Ιατρικής Περίθαλψης στην Εποχή του Μνημονίου Επιλογή Προμηθευτή Ιατρικής Περίθαλψης στην Εποχή του Μνημονίου Δ. Ζάβρας, B.Sc., M.Sc., Ph.D. 14/12/2016 1 Η επιλογή προμηθευτή ιατρικής περίθαλψης προσδιορίζεται κυρίως από κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Π. «Π.. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΟΜEΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή και κριτική ανάλυση επιδημιολογικής εργασίας

Συγγραφή και κριτική ανάλυση επιδημιολογικής εργασίας Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Συγγραφή και κριτική ανάλυση επιδημιολογικής εργασίας Δ. Παρασκευής Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

HEKTIΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΛΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

HEKTIΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΛΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ HEKTIΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΛΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ X.ΠΩΓΩΝΙΔΗΣ 1,Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2,Ε.ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ 3, Δ.ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2, Μ.ΤΣΟΥΛΗ 3,Α.ΠΑΠΠΑ 3, Ε.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ 4 1.Κ.Υ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ, 2.Κ.Υ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΕΛΕΝΗ Απαρτιωμένη Διδασκαλία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάγνωση: είναι η πολύπλοκη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης μιας διαταραχής που γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς Αντιπρύτανης Έρευνας καιακαδημαϊκού Προσωπικού Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Χριστιάνα Δίπλη Ερευνήτρια- Ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΙΣΜΟΣ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ.

«ΕΘΙΣΜΟΣ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ. «ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ. Άρτεμις Τσίτσικα - Λέκτορας Εφηβικής Παιδιατρικής Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012 Πρόγραμμα «αντι-στίγμα» Τι είναι η Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική

Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική 110 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 14 (2), 2003 Ερευνητική εργασία Research paper Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική Β. Μποζίκας, 1 Β. Τσιπροπούλου, 1 Χ. εσερή, 1 Μ. Κοσµίδου,

Διαβάστε περισσότερα

9 o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου A lzheimer και Συγγενών Διαταραχών

9 o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου A lzheimer και Συγγενών Διαταραχών Στρογγυλό Τραπέζι Σωματική άσκηση και Άνοια. Από τη Γενική Ιατρική και την κοινότητα στο νοσοκομείο και στις εξειδικευμένες υπηρεσίες: Παρέμβαση στην Ελλάδα του σήμερα 9 o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου A lzheimer

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Άσθμα Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ

Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ Γενικοί Ιατροί ΚΥ Αβδήρων, Σταυρούπολης, Εχίνου- Ξάνθη Η κατάθλιψη αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ για την έρευνα «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» Η Έρευνα - γενικά Η έρευνα αυτή αφορά τη σχεδίαση και διεξαγωγή μιας πανελλαδικής έρευνας για την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου

Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου που αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα λόγω της σωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ: ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ. Αποτελέσματα στην Εύβοια. Συντονισμός: Δρ Σ. Στυλιανίδης, Σ. Παντελίδου, Π.

Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ: ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ. Αποτελέσματα στην Εύβοια. Συντονισμός: Δρ Σ. Στυλιανίδης, Σ. Παντελίδου, Π. Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ: ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Αποτελέσματα στην Εύβοια Συντονισμός: Δρ Σ. Στυλιανίδης, Σ. Παντελίδου, Π. Χονδρός ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα ζωής ασθενών μετά από διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (TAVI) στην Κύπρο

Ποιότητα ζωής ασθενών μετά από διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (TAVI) στην Κύπρο Ποιότητα ζωής ασθενών μετά από διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (TAVI) στην Κύπρο Απόστολος Γατίδης, RN, BSc, MSc, ILSP(ERC), Εργαστήριο Καθετηριασμών, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Μιχαήλ Δρακομαθιουλάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 PCO CONVIN ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη

Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Κατάθλιψη και Οικονομική Κρίση Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Στοιχεία για το διάστημα Ιανουάριος Ιούνιος 2011 Πρόγραμμα «αντι-στίγμα» Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Γιώργος Γιαννακόπουλος, Ειδ. Παιδοψυχίατρος Στρογγυλό Τραπέζι: «Οι διάφορες διαστάσεις της Διασυνδετικής-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Ιατρική Σχολή Παιδοψυχιατρική Κλινική Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Ιατρική Σχολή Παιδοψυχιατρική Κλινική Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Ιατρική Σχολή Παιδοψυχιατρική Κλινική Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» Από το 2009 η ελληνική κοινωνία σε κοινωνικόοικονομική και πολιτιστική κρίση Επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College Ταυτότητα της Έρευνας Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Θέμα: Αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικές Εκδόσεις Σειρά: «Κλινική ψυχολογία - ψυχοθεραπεία» Διεύθυνση: Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι

Επιστημονικές Εκδόσεις Σειρά: «Κλινική ψυχολογία - ψυχοθεραπεία» Διεύθυνση: Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Επιστημονικές Εκδόσεις Σειρά: «Κλινική ψυχολογία - ψυχοθεραπεία» Διεύθυνση: Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Μετάφραση: Λιζέττα Κονσουλίδου Επιμέλεια μετάφρασης: Χρύσα Ξενάκη Εξώφυλλο: Ντίνα Κόφφα ISBN 978-960-9405-21-8

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 Ο καρκίνος του µαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Οι Ελληνίδες φαίνεται να ανησυχούν αρκετά για το ενδεχόµενο να νοσήσουν οι ίδιες, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ψυχιατρική Φίλιππος Γουρζής

Εισαγωγή στην Ψυχιατρική Φίλιππος Γουρζής Εισαγωγή στην Ψυχιατρική Φίλιππος Γουρζής Απαρτιωμένη Διδασκαλία Εισαγωγή στην Ψυχιατρική 21 ος αιώνας μεγάλη πρόοδος των συναφών επιστημών: Νευροεπιστήμες, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία Προηγήθηκε περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη

Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Στοιχεία για το διάστημα Ιανουάριος Ιούνιος 2012 Πρόγραμμα «αντι-στίγμα» Τι είναι η Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Ανισοτήτων στη Χρήση Υπηρεσιών Υγείας την Εποχή του Μνημονίου

Διερεύνηση των Ανισοτήτων στη Χρήση Υπηρεσιών Υγείας την Εποχή του Μνημονίου Διερεύνηση των Ανισοτήτων στη Χρήση Υπηρεσιών Υγείας την Εποχή του Μνημονίου Δ. Ζάβρας, B.Sc., M.Sc., Ph.D. 13/12/2016 1 Παράγοντες που Επιδρούν στη Χρήση Υπηρεσιών Υγείας Η χρήση υπηρεσιών υγείας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Χατζηκωνσταντίνου Θωμάς, ειδικευόμενος Παθολογίας Παθολογική κλινική Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ)

Χατζηκωνσταντίνου Θωμάς, ειδικευόμενος Παθολογίας Παθολογική κλινική Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ) ΙΑΤΡΕΙΟ-ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ; ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Χατζηκωνσταντίνου Θωμάς, ειδικευόμενος Παθολογίας Παθολογική κλινική Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» Τ Ζ Ο Υ Α Ν Α Κ Η Σ Ι Ω Α Ν Ν Η Σ, Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ M SC Κ Ο Ι. Κ Ε. Ψ Υ Π Ε Β Ε Ν Ι Ζ Ε Λ Ε Ι Ο Υ Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ. ΡΑ Ϊ Κ Ο Υ Μ Α Ρ Ι Α, Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΗΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ Research point ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΝΔΡΟΜΗΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ Research point ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΝΔΡΟΜΗΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ Research point ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Απρίλιος 2012 Η Σαυτότητα της έρευνας Απρίλιος 12 Σύπος έρευνας Περιοχή έρευνας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΜΑΥΡΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνική παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Η ανάπτυξη της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας/Λευκάδας

Ψυχοκοινωνική παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Η ανάπτυξη της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας/Λευκάδας 44 Κλινική μελέτη Ψυχοκοινωνική παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Η ανάπτυξη της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας/Λευκάδας Μαρία Β. Δημοπούλου 1 Ρομπέρτα Μαρία Φάντι 1 Βαρβάρα Κιουρκτσή

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΜΑΥΡΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Alzheimer Αθηνών. 15 χρόνια δράσης» Παρασκευή Σακκά. Νευρολόγος Ψυχίατρος. Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer

Εταιρεία Alzheimer Αθηνών. 15 χρόνια δράσης» Παρασκευή Σακκά. Νευρολόγος Ψυχίατρος. Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer «Εταιρεία Alzheimer Αθηνών 15 χρόνια δράσης» Παρασκευή Σακκά Νευρολόγος Ψυχίατρος Εταιρεία Alzheimer Αθηνών Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer Η άνοια στην Ελλάδα σήμερα 200.000

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών Πανευρωπαϊκή έρευνα 1. Γιατί έγινε η έρευνα για τη βία κατά των γυναικών; Παρά τον σημαντικό αντίκτυπο της βίας κατά των γυναικών, σε πολλά κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους: η εμπειρία από τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου».

Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους: η εμπειρία από τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου». Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους: η εμπειρία από τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου». Αθανασοπούλου Ευαγγελινή Παιδοψυχίατρος, Επιμελήτρια Ε.Σ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΒΑ. Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών αναγκών ωφελουμένων ΤΕΒΑ στον Δήμο Γόρτυνας Αποτελέσματα παρεμβάσεων, νέες προκλήσεις και προοπτικές

ΤΕΒΑ. Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών αναγκών ωφελουμένων ΤΕΒΑ στον Δήμο Γόρτυνας Αποτελέσματα παρεμβάσεων, νέες προκλήσεις και προοπτικές ΤΕΒΑ Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών αναγκών ωφελουμένων ΤΕΒΑ στον Δήμο Γόρτυνας Αποτελέσματα παρεμβάσεων, νέες προκλήσεις και προοπτικές ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Ο Δήμος Γόρτυνας συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ "ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ" ΤΟ 2011

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟ 2011 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ "ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ" ΤΟ 2011 Παρακάτω παρατίθενται τα στατιστικά στοιχεία από 163 γυναίκες που απευθύνθηκαν στο «Καταφύγιο Γυναίκας»

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση. Ποιο μέτρο συχνότητας υπολογίστηκε;

Ερώτηση. Ποιο μέτρο συχνότητας υπολογίστηκε; Σε μια συγχρονική μελέτη μετρήθηκε ο δείκτης μάζας σώματος 5000 αγοριών και 5500 κοριτσιών ηλικίας 14-17 ετών. Το 15% των αγοριών και το 8% των κοριτσιών ήταν υπέρβαρα. Ποιο μέτρο συχνότητας υπολογίστηκε;

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση. Ποιο μέτρο συχνότητας υπολογίστηκε;

Ερώτηση. Ποιο μέτρο συχνότητας υπολογίστηκε; Ερώτηση Σε μια συγχρονική μελέτη μετρήθηκε ο δείκτης μάζας σώματος 5000 αγοριών και 5500 κοριτσιών ηλικίας 14-17 ετών. Το 15% των αγοριών και το 8% των κοριτσιών ήταν υπέρβαρα. Ποιο μέτρο συχνότητας υπολογίστηκε;

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικιωμένοι στην Κοινότητα και το Ίδρυμα - στον Αστικό Ιστό και την Ύπαιθρο Συννοσηρότητα

Ηλικιωμένοι στην Κοινότητα και το Ίδρυμα - στον Αστικό Ιστό και την Ύπαιθρο Συννοσηρότητα Ηλικιωμένοι στην Κοινότητα και το Ίδρυμα - στον Αστικό Ιστό και την Ύπαιθρο Συννοσηρότητα Αγγελική Κυπράκη, Ιατρός Άνοια και συννοσηρότητα Η άνοια ορίζεται ως διαταραχή κατά την οποία παρατηρείται έκπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Greek Leadership Diabetes Forum 11-April 2014

Greek Leadership Diabetes Forum 11-April 2014 Greek Leadership Diabetes Forum 11-April 2014 MΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Σ.Ι.Παππάς «Το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του ΣΔτ2. Ο Διαβήτης ως πρότυπο χρόνιων νόσων» ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΒΙΩΣIΜΟΤΗΤΑΣ Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Εισαγωγή Η διάγνωση καρκίνου του μαστού αποτελεί ιδιαίτερα τραυματικό γεγονός 1,2 Στην τελευταία έκδοση του Diagnostic and Statistical

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑ05: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ: ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ

ΕΑ05: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ: ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας ΕΑ05: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ: ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Αθήνα, 10/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 30/10/2012 4/1/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Βάγια Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Βάγια Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος «Ενδυνάμωση και υποστήριξη ομάδων οικογενειών ατόμων με αυτισμό» Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΙΙ ΕΠΕΑΕΚ Ενέργεια 1.1.4 Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Πράξη 1.1.4 α Φορέας Υλοποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση" Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος

πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος "Η χρόνια νόσος μέσα από το πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση" Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ιατρική ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη. Γνωσιακή - Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Επαγγελματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη. Γνωσιακή - Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία Επαγγελματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Γνωσιακή - Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία Το διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, παρέχει ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Υπηρεσίες ψυχικής υγείας στα Δημοτικά Ιατρεία Η υπηρεσία δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης του Δήμου Αθηναίων

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Υπηρεσίες ψυχικής υγείας στα Δημοτικά Ιατρεία Η υπηρεσία δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης του Δήμου Αθηναίων ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Υπηρεσίες ψυχικής υγείας στα Δημοτικά Ιατρεία Η υπηρεσία δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης του Δήμου Αθηναίων ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ- ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου TDI

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τροποποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 Δανιηλίδου Αικατερίνη, Τριανταφύλλου Παναγιώτα, Χριστοφορίδης Αθανάσιος Α Παιδιατρική Κλινική, A.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι Σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Φ. Γουρζής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακ. Έτος 2014-2015 Πάτρα, 2014 Επιστημονικό Προσωπικό Ψυχιατρικής Κλινικής Διευθυντής: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Β Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η στεφανιαία µονάδα είναι ένας χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και προσυμπτωματικός έλεγχος

Διάγνωση και προσυμπτωματικός έλεγχος Διάγνωση και προσυμπτωματικός έλεγχος Χρήστος Α. Βενέτης MD, MSc Μαιευτήρας- Γυναικολόγος Υποψήφιος Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Μονάδα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Α Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 1 Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΩΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΩΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΩΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ E. Ρουσσάκη 1,2 Γ. Πανομήτρος 2, Π. Σαράφης 2 1 Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας Κέντρο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. 2009 2014 Ειδίκευση στην Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. 2009 2014 Ειδίκευση στην Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 2009 2014 Ειδίκευση στην Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. 2010 2011 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Προαγωγή ψυχικής υγείας και Πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα