ΑΣΚΗΣΗ 5 Μελέτη μετασχηματιστών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΚΗΣΗ 5 Μελέτη μετασχηματιστών"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΗ 5 Μελέτη μετασχηματιστών Απαραίτητα όργανα και υλικά 5. Απαραίτητα όργανα και υλικά. Μετασχηματιστή (Μ/Σ).. Γνωστές ωμικές αντιστάσεις, πυκνωτές και πηνία. 3. Γεννήτρια ηλεκτρικού ημιτονοειδούς σήματος. 4. Παλμογράφος. 5. Δύο ψηφιακά πολύμετρα ή δύο αναλογικά μιλιαμπερόμετρα. 6. Ηλεκτρικό πιστόλι συγκόλλησης. 7. Πηνίο πρωτεύοντος μετασχηματιστή πιστολιού συγκόλλησης. 8. Πηνίο δευτερεύοντος μετασχηματιστή πιστολιού συγκόλλησης. 9. Βατόμετρο (μόνο για το πείραμα 4, δε φαίνεται στη φωτογραφία). Σύμβολα: u, i, e: στιγμιαίες τιμές. U, I: ενεργές τιμές (rms). Ê, Î, Û παραστατικοί μιγαδικοί, π.χ. Ê=Ee jφ =E<φ ή Ê=E(cosφjsφ). Z, S: μιγαδική σύνθετη αντίσταση, μιγαδική ισχύς. Οι δείκτες,, δείχνουν μεγέθη του πρωτεύοντος ή δευτερεύοντος πηνίου. Ο δείκτης Ν συμβολίζει ονομαστική τιμή. Οι ' και '' (μονός και διπλός τόνος) συμβολίζουν την τιμή ως ανηγμένη στο πρωτεύον ή στο δευτερεύον. Σημειώσεις για την ασφάλεια: Αποφεύγετε την υπερθέρμανση του Μ/Σ (Μax επιτρεπτή C τάση ανά τύλιγμα: 5V C, Μax επιτρεπτή DC τάση ανά τύλιγμα: 0V DC, Μax επιτρεπτό ρεύμα ανά τύλιγμα:,5α μόνιμο / 3Α στιγμιαίο, Μax επιτρεπτή κατανάλωση: 40W. Όταν το πρωτεύον τύλιγμα έχει λιγότερες σπείρες από το πρωτεύον, η Μax επιτρεπτή C τάση ανά τύλιγμα: 0V. Η αύξηση της C τάσης στον Μ/Σ, πάνω από V θα πρέπει να γίνεται βαθμιαία. Μην εφαρμόζετε υψηλές τάσεις στιγμιαία και πολύ γρήγορα! Υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν τα μετρητικά όργανα. 57

2 ΑΣΚΗΣΗ 5 Μελέτη μετασχηματιστών 5. Απαραίτητες γνώσεις Νόμος Faraday στον ηλεκτρισμό, νόμος mpère, κανόνας του Lenz, νόμος του Ohm, μαγνητική σύζευξη, άεργη αντίσταση, σύνθετη αντίσταση, πηνίο, επαγωγικό φορτίο, μαγνητική ροή, χωρητικότητα, χωρητικό φορτίο, στιγμιαία, μέση, ενεργή τιμή περιοδικών σημάτων. 5.3 Πείραμα 5.3. Σκοπός Μελέτη της λειτουργίας του Μ/Σ. Επαλήθευση σχέσης τάσεων, ρεύματος εισόδου εξόδου Μ/Σ με το λόγο των τυλιγμάτων του. Μελέτη Μ/Σ εν κενώ χωρίς φορτίο, με ανοικτό το δευτερεύων πηνίο στην έξοδο. Μελέτη Μ/Σ σε βραχυκύκλωση, χωρίς φορτίο με κλειστό το δευτερεύων πηνίο στην έξοδο. Μελέτη της επίδρασης χωρητικών και επαγωγικών φορτίων στη μεταφορά ηλεκτρικής ισχύος μέσω του Μ/Σ. Πειραματικός προσδιορισμός των παραμέτρων Μ/Σ Στοιχεία Θεωρίας Τι είναι ο Μ/Σ Ο μετασχηματιστής ή Μ/Σ (transformer) ηλεκτρικής τάσης είναι μια εύχρηστη ηλεκτρική διάταξη. Το γεωμετρικό του μέγεθος και βάρος αλλάζει από πολύ μικρό σε πολύ μεγάλο (λίγα κιλά έως τόνους) ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής του. Η λειτουργία του όμως είναι ανεξάρτητη του μεγέθους του. Όλοι οι Μ/Σ περιέχουν ένα πρωτεύον πηνίο, ηλεκτρικά μονωμένο, από ένα ή περισσότερα δευτερεύοντα πηνία και το σιδηροπυρήνα. Ο σιδηροπυρήνας αποτελείται από λεπτά, ηλεκτρικά μονωμένα μεταξύ τους ελάσματα χάλυβα. Οι Μ/Σ μετασχηματίζουν (υποβιβάζουν ή ανυψώνουν) C τάσεις ή ρεύματα σε C πάλι μεγέθη ίδιας συχνότητας. Άλλες χρήσεις τους είναι η ζεύξη ανάμεσα στις διάφορες βαθμίδες ενισχυτών και η γαλβανική μόνωση ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Ανάλογα με την περιοχή συχνοτήτων στις οποίες λειτουργούν, οι μετασχηματιστές κατατάσσονται σε δυο κατηγορίες: (i) στους μετασχηματιστές υψηλών συχνοτήτων και (ii) στους μετασχηματιστές χαμηλών συχνοτήτων (μέχρι 00kHz). Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται οι μετασχηματιστές ραδιοσυχνοτήτων και στη δεύτερη οι μετασχηματιστές ραδιοσυχνοτήτων και οι μετασχηματιστές ισχύος. Το πρωτεύον πηνίο (primary coil) δέχεται ηλεκτρική ενέργεια (άεργο ισχύ, VR) από μια πηγή εναλλασσόμενου τάσης και μέσω της μαγνητικής σύζευξης τη μεταφέρει μέσω ενός μεταβαλλόμενου μαγνητικού πεδίου (μαγνητικής ροής) σε διαφορετικές τιμές τάσης ρεύματος, ίδιας συχνότητας με την πηγή στο δευτερεύον πηνίο (secondary coil). Η μαγνητική σύζευξη ενισχύεται σημαντικά από την παρουσία του σιδηροπυρήνα. Οι νόμοι που εξηγούν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ δύο μονωμένων ηλεκτρικών κυκλωμάτων και την ανάπτυξη ηλεκτρικής τάσης δίνονται στη συνέχεια. όμος mpère: H d l = I C όπου Η η ένταση του μαγνητικού πεδίου και Ι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. Το ηλεκτρικό ρεύμα που διαρρέει έναν ηλεκτρικό αγωγό δημιουργεί μαγνητικό πεδίο γύρω από αυτόν. 58

3 Πείραμα Αρχή λειτουργίας Μ/Σ i i Φ u L M L S u S Φορτίο Z (α) i i =0 Ê L L Ê S out Î Î Ê L L Ê S Z (β) S (γ) S Z' =Z ( ) Î S Î Ê Î Ê Z' S (δ) (ε) Σχήμα 5. (α) Σχηματική αναπαράσταση μονοφασικού Μ/Σ, (β) Κυκλωματική παράσταση ιδανικού Μ/Σ σε λειτουργία εν κενώ, (γ) Κυκλωματική παράσταση ιδανικού Μ/Σ σε λειτουργία με φορτίο, (δ) και (ε) Αναγωγή αντίστασης του δευτερεύοντος στο πρωτεύον ιδανικού Μ/Σ (πώς βλέπει η είσοδος το φορτίο Ζ στην έξοδο). Όπου: και δείκτες πρωτεύοντος () και δευτερεύοντος (S) πηνίου, Μ ο συντελεστής αλληλεπαγωγής, L οι συντελεστές αυτεπαγωγής των πηνίων, Ν το πλήθος των τυλιγμάτων πρωτεύοντος και δευτερεύοντος, Φ η κοινή μαγνητική ροή, u οι ηλεκτρικές τάσεις στην είσοδο και έξοδο του Μ/Σ (στιγμιαίες τιμές), i τα ρεύματα που διαρρέουν τα πηνία (στιγμιαίες τιμές), Ê τάσεις στην είσοδο και έξοδο του Μ/Σ (παραστατικοί μιγαδικοί). Νόμος Faraday: e επ dφ = dt όπου Φ Β μαγνητική ροή (magnetic flux) και e επ ηλεκτρεγερτική δύναμη ή ΗΕΔ (electromagnetic duction ή duced emf). Το ηλεκτρικό πηνίο, όταν διαρρέεται από μεταβαλλόμενη μαγνητική ροή, αναπτύσσει στα άκρα του ηλεκτρική τάση εξ επαγωγής (duced voltage), η οποία δημιουργεί με τη σειρά της μαγνητικό πεδίο που προσπαθεί να εξουδετερώσει τη μεταβολή της μαγνητικής ροής (κανόνας του Lenz). Ο νόμος του mpère περιγράφει ότι σε ηλεκτρικό αγωγό, οποιουδήποτε σχήματος, όταν διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα (ρεύμα διέγερσης), αναπτύσσεται γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Καθώς το μέτρο και η φορά του ηλεκτρικού ρεύματος διέγερσης αλλάζει, αλλάζει ανάλογα και το παραγόμενο μαγνητικό πεδίο. Όταν ένα ηλεκτρικό πηνίο διαρρέεται από ένα εναλλασσόμενο ρεύμα (ρεύμα διέγερσης), δημιουργείται γύρω του μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο με ίδια συχνότητα. Αν δεύτερο ηλεκτρικό πηνίο βρίσκεται μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, τότε η μεταβαλλόμενη μαγνητική ροή Φ Β (t) θα δημιουργήσει στα άκρα του ηλεκτρική τάση εξ επαγωγής e επ, που περιγράφεται από νόμο του Faraday. Στην περίπτωση στην οποία το δεύτερο ηλεκτρικό πηνίο, εντός του οποίου αναπτύσσεται η εξ επαγωγής e επ, είναι κλειστό κύκλωμα, επακόλουθο είναι η δημιουργία ηλεκτρικού B 59

4 ΑΣΚΗΣΗ 5 Μελέτη μετασχηματιστών ρεύματος (επαγωγικό ρεύμα), του οποίου η ένταση εξαρτάται, κατά το νόμο του Ohm, από την ολική ωμική αντίσταση R του κυκλώματος. Η ΗΕΔ αποτελεί το κύριο φαινόμενο της επαγωγής, το οποίο συμβαίνει ανεξάρτητα του αν το κύκλωμα είναι κλειστό ή ανοικτό, ενώ το επαγωγικό ρεύμα είναι δευτερεύον φαινόμενο, που εμφανίζεται μόνο, όταν το δεύτερο ηλεκτρικό πηνίο είναι κλειστό. Επιπλέον η μεταβαλλόμενη ηλεκτρική τάση e επ στο δεύτερο πηνίο θα δημιουργήσει με τη σειρά της λόγω των ίδιων φαινομένων αντιελεκτρεργετική δύναμη στο πρώτο πηνίο. Θεωρητικά η αντιελεκτρεργετική δύναμη στο πρώτο πηνίο είναι ίση με την εξωτερική τάση που δημιούργησε το αρχικό ρεύμα διέγερσης. Αν σε έναν μονοφασικό Μ/Σ, που αποτελείται από δύο πηνία αριθμού σπειρών Ν και Ν (βλέπε σχήμα 5..α), εφαρμοστεί ηλεκτρική ισχύς στους ακροδέκτες του πρωτεύοντος πηνίου, θα δώσει στην έξοδo του δευτερεύοντος ηλεκτρική ισχύ out Απώλειες Μ/Σ Όταν ο Μ/Σ είναι σε λειτουργία, οι συνιστώσες του ρεύματος διέγερσης i φ που κυκλοφορεί στα πηνία του δημιουργούν ωμικές απώλειες που το θερμαίνουν. Αυτές οι απώλειες που ονομάζονται απώλειες χαλκού και σιδήρου, είναι ενεργή ισχύς (Watt). Το ρεύμα διέγερσης i φ αναλύεται σε δύο συνιστώσες. Η μια ονομάζεται ρεύμα μαγνήτισης i m, παράγει το μαγνητικό πεδίο (έχει διαφορά φάσης 90 με την αντιηλεκτρεγερτική τάση του πρωτεύοντος e και δημιουργεί τις απώλειες χαλκού), και η άλλη ονομάζεται ρεύμα απωλειών πυρήνα i C, είναι συμφασική με την e και δημιουργεί τις απώλειες σιδήρου. Αυτές οι συνιστώσες του ρεύματος θερμαίνουν τον Μ/Σ. Ο σιδηροπυρήνας του Μ/Σ, που συνήθως έχει κυκλικό ή τετραγωνικό σχήμα, δεν είναι συμπαγής αλλά αποτελείται από πολλά σιδερένια ελάσματα. Αυτό συμβαίνει, για να περιοριστούν τα ρεύματα μαγνήτισης και να αποφευχθεί η υπερθέρμανση του συστήματος Ιδανικός Μ/Σ Η κυκλωματική αναπαράσταση ενός ιδανικού Μ/Σ δείχνεται στο σχήμα 5..β. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν απώλειες και η τιμή της ισχύος εξόδου (ισχύς που παρέχει ο Μ/Σ) είναι ίση με την τιμή της ισχύος εισόδου (την ισχύ που λαμβάνει), ή αλλιώς out =. Η ισότητα ισχύων εισόδουεξόδου ισχύει για πραγματικές τιμές ισχύος (W), φαινόμενες τιμές ισχύος (V) και άεργες τιμές ισχύος (VR). Ισχύει η σχέση: I V = = = = a out I V (5.) Ιδανικός Μ/Σ χωρίς φορτίο στην έξοδό του (εν κενώ) Στο σχήμα 5..β δείχνεται η εν κενώ λειτουργία Μ/Σ. Το δευτερεύον δεν διαρρέεται από ρεύμα. Ο ιδανικός Μ/Σ λειτουργεί με το πρωτεύον πηνίο συνδεμένο σε εξωτερική C πηγή, π.χ. ημιτονοειδούς τάσης, και με το δευτερεύον πηνίο να μη συνδέεται με φορτίο (unloaded transformer), δηλαδή τα άκρα του είναι ανοικτά. Κατά τη λειτουργία του Μ/Σ χωρίς φορτίο, δεδομένου ότι το δευτερεύον δε διαρρέεται από ρεύμα, το πρωτεύον συμπεριφέρεται σαν πηνίο, με μικρή ωμική αντίσταση αλλά με μεγάλη επαγωγική αντίσταση, λόγω του πυρήνα σιδήρου. Επομένως η σύνθετη αντίσταση του πρωτεύοντος είναι πάντοτε μεγάλη και η ένταση του ρεύματος διέγερσης i φ μικρή. Η φάση της έντασης ρεύματος υστερεί της φάσης της εφαρμοζόμενης τάσης, περίπου κατά 90º. Η τάση u, που εφαρμόζεται στο πρωτεύον πηνίο από εξωτερική πηγή, θα είναι ίση με την επαγόμενη αντιηλεκτρεγερτική τάση ή ΑΗΕΔ (backelectromotive force) e που αναπτύσσεται στο πρωτεύον λόγω του ρεύματος διέγερσης i φ. Στην εν κενώ λειτουργία το ρεύμα διέγερσης είναι πολύ μικρό και, επειδή και η ωμική αντίσταση του πρωτεύοντος είναι πολύ μικρή, μπορεί να παραληφθεί η πτώση τάσης στα άκρα της ωμικής αντίστασης και να θεω 60

5 Πείραμα ρηθεί ότι η τάση της εξωτερικής πηγής ισούται προσεγγιστικά με την αντιηλεκτρεγερτική τάση: u e d f e d f e B B = = = = = a dt dt e (5.) όπου Ν και Ν ο αριθμός των σπειρών στο πρωτεύον και στο δευτερεύον πηνίο αντίστοιχα. Το πρωτεύον και το δευτερεύον το διαρρέει η ίδια μαγνητική ροή Φ Β (flux lkage). Επομένως, η επαγόμενη ΗΕΔ ανά σπείρα είναι ίδια στο κάθε πηνίο Ιδανικός Μ/Σ με φορτίο στην έξοδό του Στο σχήμα 5..γ δείχνεται η λειτουργία Μ/Σ με φορτίο (loaded transformer). Στα άκρα του δευτερεύοντος είναι συνδεμένο φορτίο σύνθετης αντίστασης Ζ (impedance), π.χ. κινητήρες, λάμπες, θέρμανση κ.λπ. Το δευτερεύον διαρρέεται από ρεύμα: Iˆ Vˆ = Z (5.3) Το ρεύμα Ι είναι αιτία να δημιουργηθεί μαγνητική ροή Φ, που αντιτίθεται στην αρχική ροή Φ (τη ροή που δημιουργήθηκε λόγω του ρεύματος διέγερσης στο πρωτεύον) του Μ/Σ. Για να διατηρηθεί η αρχική ροή Φ σταθερή, αναπτύσσεται πρόσθετη μαγνητική ροή Φ στο πρωτεύον, η οποία εξουδετερώνει τη Φ. Έτσι εξισώνεται η επαγόμενη τάση στο πρωτεύον με την τάση της πηγής. Η ισχύς που παρέχει το πρωτεύον είναι ίση με αυτήν που καταναλώνεται στο φορτίο Ζ. Από τις σχέσεις (5.) έως (5.3) προκύπτει: Vˆ Iˆ Z = ( ) (5.4) Όταν στο δευτερεύον του Μ/Σ συνδεθεί φορτίο Ζ, την αντίσταση αυτή, όταν τη βλέπουμε ως προς τα άκρα του πρωτεύοντος, ονομάζεται ανηγμένη του δευτερεύοντος ως προς το πρωτεύον και συμβολίζεται Ζ'. Στο σχήμα 5..δ δείχνεται η κυκλωματική αναπαράσταση της ανηγμένης του δευτερεύοντος ως προς το πρωτεύον. Η Ζ' υπολογίζεται από το νόμο του Ohm και τη σχέση (5.4) ως εξής: ˆ ˆ V V Z' = = = Iˆ ˆ I Vˆ Iˆ Z = = Z' Z Z' = Z a (5.5) Προέκυψε ότι η Ζ' είναι ίση με την αντίσταση Ζ του φορτίου επί το τετράγωνο του πηλίκου του αριθμού των τυλιγμάτων. Αντίστοιχα μια αντίσταση Ζ συνδεδεμένη στο πρωτεύον τη βλέπουμε στο δευτερεύον ως: Z " = Z / a (5.6) Κατά τη λειτουργία του Μ/Σ με φορτίο, η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το πρωτεύον παίρνει σημαντική τιμή που υπολογίζεται από το Νόμο του Ohm, βλέπε σχέση (5.3). Κατά τη λειτουργία του Μ/Σ χωρίς φορτίο, το ρεύμα του πρωτεύοντος είναι μικρό. Αυτό εξηγείται, επειδή οι ΗΕΔ στο κύκλωμα του πρωτεύοντος είναι δύο. 6

6 ΑΣΚΗΣΗ 5 Μελέτη μετασχηματιστών ΗΕΔ εξωτερικής πηγής στο πρωτεύον u E s w t. ΗΕΔ λόγω επαγωγής στο πηνίο d f B. dt = ( ) Επειδή η ωμική αντίσταση του πρωτεύοντος είναι αμελητέα, ο δεύτερος κανόνας του Kirchhoff δίνει: E t d φ dφ E E B B s t t ( ω ) = 0 = s ω φ cos ( ) = ω B ( ) dt dt ω (5.7) που ισχύει για κάθε τιμή του φορτίου. Αποδεικνύεται ότι η μέγιστη τιμή Φ max της μαγνητικής ροής στον πυρήνα του Μ/Σ δίνεται από τον τύπο: f max = E 444, f (5.8) Αριθμητικό παράδειγμα: Όταν εξωτερική πηγή τάσης 0V rms, 50Hz εισάγει ισχύ σε Μ/Σ με =00 σπείρες, τότε: 0 f max = Wb 444, Συμπέρασμα: Κατά τη λειτουργία του Μ/Σ χωρίς φορτίο, η μαγνητική ροή Φ max οφείλεται αποκλειστικά στο ρεύμα του πρωτεύοντος. Κατά τη λειτουργία με φορτίο το ρεύμα του δευτερεύοντος δημιουργεί μια νέα μαγνητική ροή Φ που, σύμφωνα με τον κανόνα του Lenz, έχει αντίθετο πρόσημο με την μαγνητική ροή Φ που δημιουργεί το ρεύμα του πρωτεύοντος. Η ολική ροή Φ θα είναι ίση με Φ=Φ Φ Με βάση όμως τη σχέση (5.7) ή (5.8), το πλάτος της ολικής ροής Φ πρέπει να διατηρείται σταθερό και ανεξάρτητο του φορτίου. Άρα, όταν αυξάνεται το Φ, θα αυξάνεται αντίστοιχα και το Φ, ώστε η διαφορά τους να παραμένει σταθερή. Επομένως κάθε αύξηση της έντασης του ρεύματος στο δευτερεύον πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση της έντασης του ρεύματος στο πρωτεύον. Συμπέρασμα: Η τάση u του δευτερεύοντος είναι μέγιστη, εφόσον ο Μ/Σ λειτουργεί χωρίς φορτίο, μειώνεται, όταν το ρεύμα i του δευτερεύοντος αυξάνεται και μηδενίζεται, όταν βραχυκυκλώνουμε το δευτερεύον Πραγματικός Μ/Σ Οι πραγματικοί Μ/Σ έχουν αντίσταση τυλιγμάτων και απαιτούν άεργο ισχύ για τη δημιουργία των μαγνητικών τους πεδίων. Οι σπείρες του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος έχουν συνολική ωμική αντίσταση R και μια συνολική επαγωγική αντίσταση Χ. Στο σχήμα 5..α δείχνεται ένας πραγματικός Μ/Σ σε λειτουργία. Το ισοδύναμο κύκλωμα ενός Μ/Σ : μπορεί να προσεγγιστεί από το κύκλωμα του σχήματος 5..β. Στους πραγματικούς Μ/Σ δίνονται από τον κατασκευαστή οι ονομαστικές τιμές των τάσεων πρωτεύοντος, δευτερεύοντος, τα στοιχεία του ισοδύναμου κυκλώματος και η ονομαστική τιμή της φαινόμενης ισχύος S. Αν η εξωτερική τάση u στο πρωτεύων διατηρείται σταθερή, είναι φανερό ότι η τάση του δευτερεύοντος e θα μεταβάλλεται με τη μεταβολή του φορτίου R και X. Όταν το φορτίο είναι χωρητικό, αναπτύσσεται μερικός συντονισμός μεταξύ της χωρητικότητας (capacitance) και της επαγωγής (reactance of ductor) Χ, με αποτέλεσμα η τάση e του δευτερεύοντος να αυξάνεται ανάλογα με το χωρητικό φορτίο. 6

7 Πείραμα R X S u e e Z (α) S V'' R'' R Î'' jx'' V g'' c jb'' m Î'' φ jx Î S (β) S Î =0 Î' φ I' u c g' c jb' I' m m e S out (γ) S (δ) u R jx jx' R' I' = Î Î Σχήμα 5. (α) Πραγματικός Μ/Σ σε λειτουργία, (β) Απλοποιημένο ισοδύναμο κύκλωμα του Μ/Σ, ανηγμένο στο δευτερεύον, (γ) απλοποιημένο ισοδύναμο κύκλωμα του Μ/Σ, με αναγωγή στο δευτερεύον, όταν λειτουργεί σε δοκιμή ανοικτοκύκλωσης (το ρεύμα διέγερσης είναι πολύ μικρό και η πτώση στα άκρα της Ζ =R jx είναι αμελητέα), (δ) Το απλοποιημένο ισοδύναμο κύκλωμα του Μ/Σ με αναγωγή στο δευτερεύον, όταν λειτουργεί σε δοκιμή βραχυκύκλωσης (το ρεύμα διέγερσης είναι πολύ μικρό σε σχέση με το ρεύμα του δευτερεύοντος και ο κλάδος διέγερσης παραλείπεται). Στους πραγματικούς Μ/Σ, ο μετασχηματισμός τάσεων ρευμάτων υπολογίζεται από την ίδια σχέση (5.) με τους ιδανικούς Μ/Σ. Ο λόγος του πλήθους των σπειρών των τυλιγμάτων αφορά μόνο στην αναλογία των ονομαστικών τιμών τάσεων και ρευμάτων του Μ/Σ (βλέπε σχέσεις (5.9) και (5.0)): V V ' a " = = (5.9) Ο δείκτης Ν συμβολίζει ονομαστική τιμή. Από τη σχέση αναλογίας τάσεων πλήθους σπειρών (5.9) και από την εφαρμογή του νόμου του Ohm για την ονομαστική τιμή της φαινόμενης ισχύος S, υπολογίζεται το ονομαστικό ρεύμα πρωτεύοντος και δευτερεύοντος: 63

8 ΑΣΚΗΣΗ 5 Μελέτη μετασχηματιστών I ' S S I " V " =, I " = = = = a V ' V " I ' V ' (5.0) Απόδοση πραγματικού Μ/Σ Η απόδοση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής ή μηχανής δίνεται από το λόγο της ενεργούς τιμής ισχύος εξόδου προς την ενεργό τιμή ισχύος εισόδου της (active power). Η εξίσωση της εκατοστιαίας απόδοσης είναι: %Απόδοση=Ενεργός τιμή ισχύος εξόδου/ Ενεργός τιμή ισχύος εισόδου 00%, ή: out VI cos q = 00% VI cos q (5.) Η εκατοστιαία πτώση τάσης Μ/Σ (transformer regulation) δείχνει πόσο μεταβάλλεται η τάση του δευτερεύοντος ενός Μ/Σ, όταν η τάση του πρωτεύοντος είναι σταθερή και η φόρτιση του Μ/Σ μεταβάλλεται από την εν κενώ λειτουργία (I =0, Ζ= ) μέχρι το πλήρες φορτίο. r V / a V = 00% V / a (5.) Χαρακτηριστική φορτίου Μ/Σ Χαρακτηριστική φορτίου Μ/Σ ή καμπύλη φορτίου, ονομάζεται η γραφική παράσταση της τάσης του δευτερεύοντος ως προς την έντασή του, όταν η τάση του πρωτεύοντος και ο συντελεστής ισχύος του φορτίου παραμένουν σταθερά. Όταν το φορτίο που υπερισχύει είναι ωμικό ή επαγωγικό, η τάση με φορτίο είναι χαμηλότερη της τάσης χωρίς φορτίο. Όταν το φορτίο που υπερισχύει είναι χωρητικό, η τάση με φορτίο είναι ανυψώνεται ελαφρά της τάσης χωρίς φορτίο Εκτέλεση. Δοκιμή ανοικτού κυκλώματος. Να κατασκευάσετε το κύκλωμα λειτουργίας του Μ/Σ εν κενώ, όπως στο σχήμα 5.3. Επιλέξτε οι σπείρες του πρωτεύοντος να είναι λιγότερες από εκείνες του δευτερεύοντος (Ν =Ν ). Ενώ δεν υπάρχει φορτίο στην έξοδο (Z =, I =0), εφαρμόζουμε τάση u στο πηνίο με τις λιγότερες σπείρες. Ο λόγος που επιλέγεται να χρησιμοποιηθεί ως πρωτεύον εκείνο με τις λιγότερες σπείρες είναι ότι, κατά τη δοκιμή ανοικτού κυκλώματος, αν χρησιμοποιηθεί ως πρωτεύον το πηνίο με τις περισσότερες σπείρες, το ρεύμα θα είναι πολύ μικρό και το σφάλμα μέτρησης μεγαλύτερο. Για λόγους ασφάλειας η εφαρμοζόμενη τάση στο πρωτεύον δεν πρέπει να ξεπεράσει το /0 της ονομαστικής τιμής τάσης του πηνίου. Τη συχνότητα της ημιτονοειδούς τάσης εισόδου την επιλέγετε από τη γεννήτρια (εξωτερική πηγή) στα 50Hz. Ρυθμίζετε την τιμή της τάσης από τη γεννήτρια και τη διαβάζετε στον παλμογράφο, π.χ. στο κανάλι. S V ac u CH I =0 S Σχήμα 5.3 Δοκιμή ανοικτού κυκλώματος. 64

9 Πείραμα. Ανάλογα με τις δυνατότητες της γεννήτριας, επιλέγετε δύο διαφορετικές τάσεις, π.χ. από 3V έως 0V C. Προσοχή: ρυθμίζετε τις τιμές έχοντας κάνει σύζευξη της γεννήτριας με τον παλμογράφο. Μετρήστε στο δεύτερο κανάλι εισόδου του παλμογράφου την τάση και την περίοδο του δευτερεύοντος πηνίου του Μ/Σ, καθώς και τη διαφορά φάσης μεταξύ των τάσεων εισόδουεξόδου. Καταγράψτε τις τιμές σε πίνακα της μορφής του πίνακα Δοκιμή βραχυκύκλωσης. Βραχυκυκλώστε τα άκρα του δευτερεύοντος πηνίου και μετρήστε με τον παλμογράφο το πλάτος τάσης πρωτεύοντος. α/α V (V) (άκρα πρωτ/ντος πηνίου Ν σπειρών) Περίοδος (ms) V (V) (άκρα δευτ/ντος πηνίου σπειρών) Περίοδος (ms) Πίνακας 5. Καταχώριση μετρήσεων. Διαφορά φάσης Επεξεργασία μετρήσεων. Από τις μετρήσεις σας του πίνακα 5. επιβεβαιώστε τη σχέση αναλογίας ρευμάτων, τάσεων, πλήθους τυλιγμάτων.. Αλλάζει η συχνότητα στα άκρα του δευτερεύοντος πηνίου στις παραπάνω περιπτώσεις; 3. Σχολιάστε την τιμή τάσης στο πρωτεύον, όταν το δευτερεύων έχει βραχυκυκλωθεί. 5.4 Πείραμα 5.4. Σκοπός 5.4. Θεωρία Μελέτη της επίδρασης χωρητικών και επαγωγικών φορτίων στη μεταφορά ισχύος μέσω του Μ/Σ. Βλέπε πείραμα Εκτέλεση. Μ/Σ με φορτίο στην έξοδό του. Να κατασκευάσετε το κύκλωμα του σχήματος 5.4. Επιλέξτε οι σπείρες του πρωτεύοντος να είναι λιγότερες από εκείνες του δευτερεύοντος (Ν =Ν ). Τα όργανα μέτρησης είναι δύο βολτόμετρα και δύο μιλιαμπερόμετρα για τις μετρήσεις των τάσεων και των ρευμάτων στο πρωτεύον και στο δευτερεύον πηνίο. Το κύκλωμα αφορά στη σύνδεση διαφορετικών ειδών φορτίου (ωμικών, επαγωγικών, χωρητικών), διαφορετικών τιμών, στην έξοδο του Μ/Σ. Συνδέστε διαδοχικά τα διαφορετικά φορτία ωμικής αντίστασης Ζ=R, π.χ. Ω, 0Ω, 00Ω, 470Ω, kω, πυκνωτών Ζ=Χ C, π.χ. μf, 8,μF και πηνίων Ζ=Χ L, π.χ. mh, 3mH που έχετε στη διάθεσή σας. Προσοχή: τα ηλεκτρονικά πολύμετρα να ρυθμιστούν για μετρήσεις C. S V ac u V e e V Z S Σχήμα 5.4 Δοκιμή ανοικτού κυκλώματος.. Επιλέξτε από τη γεννήτρια συχνότητα f=50hz και τάση ανάλογα με τις δυνατότητες της γεννήτριας (μια τιμή από 3V έως 0V C). Για κάθε διαφορετικό φορτίο μετρήστε και κα 65

10 ΑΣΚΗΣΗ 5 Μελέτη μετασχηματιστών ταγράψτε σε πίνακα της μορφής του πίνακα 5. την τάση στο δευτερεύον και τα ρεύματα στο πρωτεύον και στο δευτερεύον πηνίο. Ν =, Ν = Ν /Ν = Είδος φορτίου Τιμή φορτίου (Ω) V (V) Ι (m) Ι (m) V (V) Πίνακας 5. Καταχώριση μετρήσεων Επεξεργασία μετρήσεων. Από τις μετρήσεις του πίνακα 5. να υπολογίσετε για κάθε είδος φορτίου, π.χ. ωμικό (resistance), χωρητικό (capacitance), επαγωγικό (ductance), την εκατοστιαία πτώση της τάσης του Μ/Σ, χρησιμοποιώντας τιμές για το μεγαλύτερο και μικρότερο φορτίο.. Είναι η φαινόμενη ισχύς (V) του πρωτεύοντος πηνίου ίση με την αντίστοιχη του δευτερεύοντος, για κάθε τιμή της αντίστασης φορτίου του πίνακα 5.; Εξηγήστε. 3. Από τις μετρήσεις του πίνακα 5., για κάθε είδος φορτίου, σχεδιάσετε τις τρεις καμπύλες φορτίου σε τρία διαφορετικά διαγράμματα. Η καμπύλη να σχεδιαστεί από την ένωση των σημείων, με προσέγγιση καμπύλης δευτέρου βαθμού (είτε στο χέρι είτε με χρήση Η/Υ). 4. Από τις πειραματικές μετρήσεις τάσης και ρεύματος στο πρωτεύον, υπολογίστε την πειραματική τιμή της σύνθετης αντίστασης Ζ' του πρωτεύοντος πηνίου και συγκρίνετέ την με τη θεωρητική τιμή του πρωτεύοντος που βλέπουμε στα άκρα του (ανηγμένη αντίσταση του δευτερεύοντος ως προς το πρωτεύον). 5. Οι ονομαστικές τιμές λειτουργίας του Μ/Σ αναγράφονται πάνω του (ωμική αντίσταση και αυτεπαγωγή). 5.5 Πείραμα Σκοπός 5.5. Θεωρία Επίδραση της συχνότητας στα ρεύματα του Μ/Σ. Βλέπε πείραμα Εκτέλεση Να κατασκευασθεί το κύκλωμα του σχήματος 5.5. Προσοχή: τα αμπερόμετρα να είναι ρυθμισμένα σε μέτρηση C ρεύματος. V ac u CH S R S Σχήμα 5.5 Επιλέξτε στη γεννήτρια συχνότητα f=50hz και τάση ανάλογα με τις δυνατότητές της (μια τιμή από 3V έως 0V C). Το φορτίο είναι ωμική αντίσταση R=0Ω. Διατηρώντας σταθερή την τάση V στα άκρα του πρωτεύοντος, ρυθμίζοντάς την σε κάθε μέτρηση από τη γεννήτρια, για διαφορετικές συχνότητες (50Hz, 400Hz, 000Hz, 500Hz, 66

11 Πείραμα 4 khz, 5kHz), μετρήσετε τα ρεύματα Ι και Ι πρωτεύοντος και δευτερεύοντος πηνίου και καταγράψτε τις μετρήσεις σας σε πίνακα της μορφής του πίνακα Επεξεργασία μετρήσεων. Από τις μετρήσεις του πίνακα 5.3 επιβεβαιώστε τη σχέση ρευμάτων με την αναλογία του πλήθους των πηνίων.. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση των ρευμάτων Ι και Ι των πηνίων του Μ/Σ σε συνάρτηση με τη συχνότητα f, πάνω στο ίδιο γράφημα, Ι =f(f), Ι =f(f). 3. Δικαιολογήστε τη μορφή των καμπυλών. Ν =, Ν = V (V) f (Hz) I () I () Πίνακας 5.3 Καταχώριση μετρήσεων. 5.6 Πείραμα Σκοπός 5.6. Θεωρία Πειραματικός προσδιορισμός των παραμέτρων Μ/Σ. Το ισοδύναμο κύκλωμα Μ/Σ ανηγμένο ως προς το δευτερεύον πηνίο δείχνεται στο σχήμα 5..β. Τα μεγέθη R, X, R, X, g c, και b m, του ισοδύναμου κυκλώματος μπορούν να προσδιοριστούν με πειραματικό τρόπο. Οι απαιτούμενες μετρήσεις γίνονται με δύο βασικές δοκιμές: (i) τη δοκιμή ανοικτού κυκλώματος (ii) τη δοκιμή βραχυκύκλωσης Δοκιμή ανοικτού κυκλώματος Γνωρίζουμε ότι κατά τη λειτουργία του Μ/Σ με σταθερή εισαγωγή τάσης, η μαγνητική ροή Φ δεν αλλάζει σημαντικά με τις αλλαγές του φορτίου στο δευτερεύον πηνίο. Επομένως οι απώλειες σιδήρου θεωρούνται πρακτικά σταθερές για διαφορετικά φορτία και μπορούν να μετρηθούν σε δοκιμή ανοικτού κυκλώματος. Η τιμή του ρεύματος διέγερσης θα είναι πολύ μικρή, της τάξης του % έως 6% του ρεύματος κανονικής λειτουργίας. Επειδή η πτώση τάσης στη σύνθετη αντίσταση του πρωτεύοντος θα είναι πολύ μικρή, θεωρείται αμελητέα και πρακτικά η τάση εισόδου ισούται με την ΗΕΔ e. Επίσης οι απώλειες χαλκού R i f είναι αμελητέες. Έτσι οι απώλειες σιδήρου υπολογίζονται με πολύ καλή προσέγγιση από τη μέτρηση της ισχύος εισόδου. Από το κύκλωμα του πρωτεύοντος μπορεί να υπολογιστεί ο κλάδος διέγερσης, δηλαδή η σύνθετη αγωγιμότητα διέγερσης Y' φ = g c 'jb' m (βλέπε σχήμα 5..β και 5..γ) καθώς και τις σχέσεις (5.3): Y ' g' I ' U U g' C C, U j j ', j c m m j C ' Y ' = g' jb ' b' = Y g (5.3) Δοκιμή βραχυκύκλωσης Σε αυτή τη δοκιμή το δευτερεύον βραχυκυκλώνεται, οπότε το ρεύμα του δευτερεύοντος γίνεται πολύ μεγάλο. Το ισοδύναμο κύκλωμα δοκιμής βραχυκύκλωσης δείχνεται στο σχήμα 5..δ. Η συμβολή του ρεύματος διέγερσης του πρωτεύοντος είναι αμελητέα σε σχέση με το ρεύμα του δευτερεύοντος. Αν εισαχθεί στην είσοδο του Μ/Σ τάση μικρότερη της ονομα 67

12 ΑΣΚΗΣΗ 5 Μελέτη μετασχηματιστών στικής, π.χ. το /0 της ονομαστικής τιμής, τότε το κλάδος διέγερσης μπορεί να μη ληφθεί υπόψη. Τα μεγέθη του κυκλώματος υπολογίζονται από τις σχέσεις (5.4) και (5.5): R ' R ' R X ' ' X X (5.4) Z ' ' R I U I, ' R I ' ' Z = R jx ' X ' = Z ' ' R, (5.5) Εκτέλεση Δοκιμή ανοικτού κυκλώματος. Να κατασκευασθεί το κύκλωμα δοκιμής ανοικτού κυκλώματος του σχήματος 5.6. Επιλέξτε τις σπείρες του πρωτεύοντος ώστε να είναι λιγότερες από εκείνες του δευτερεύοντος, Ν =Ν (Μ/Σ ανύψωσης τάσης). Δεν υπάρχει φορτίο στην έξοδο (Z =, I =0) και εφαρμόζουμε στο πηνίο με τις λιγότερες σπείρες του Μ/Σ τάση u. Για λόγους ασφάλειας η εφαρμοζόμενη τάση στο πρωτεύον δεν πρέπει να ξεπεράσει το /0 της ονομαστικής τιμής τάσης του πηνίου. Τη συχνότητα της ημιτονοειδούς τάσης εισόδου την επιλέγετε από τη γεννήτρια (εξωτερική πηγή) στα 50Hz. Την τιμή της τάσης τη ρυθμίζετε από τη γεννήτρια και τη διαβάζετε στον παλμογράφο, π.χ. στο κανάλι. S W 3 W u V I =0 W 4 W 3 V ac Βατόμετρο S Σχήμα 5.6 Δοκιμή ανοικτού κυκλώματος για τον προσδιορισμό των παραμέτρων Μ/Σ. W 3 W u V W 4 W 3 V ac Βατόμετρο S S I 0 Σχήμα 5.7 Δοκιμή βραχυκύκλωσης για τον προσδιορισμό των παραμέτρων Μ/Σ.. Ανάλογα με τις δυνατότητες της γεννήτριας επιλέγετε δύο διαφορετικές τάσεις, π.χ. από 3V έως 0V C. Με τα όργανα μέτρησης της συνδεσμολογίας μετρήστε τα μεγέθη ισχύος εισόδου, ρεύματος πρωτεύοντος (ρεύμα διέγερσης) I' φ, τάσης εισόδου U. Δοκιμή βραχυκύκλωσης 3. Στο προηγούμενο κύκλωμα της δοκιμής ανοικτού κυκλώματος, βραχυκυκλώστε την έξοδο του δευτερεύοντος (βλέπε σχήμα 5.7). 4. Για τις ίδιες τιμές ισχύος εισόδου μετρήσετε τα μεγέθη ισχύος εισόδου, ρεύματος πρωτεύοντος I, τάσης εισόδου U. 68

13 Πείραμα Επεξεργασία μετρήσεων Από τις μετρήσεις σας υπολογίστε τα στοιχεία του Μ/Σ από τις σχέσεις (5.3) έως (5.5). Επειδή από τις σχέσεις (5.4) και (5.5) τα στοιχεία του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος υπολογίζονται σαν άθροισμα, χρησιμοποιήστε την προσέγγιση (5.3). 5.7 Πείραμα Σκοπός 5.7. Θεωρία Μελέτη του Μ/Σ σε πιστόλι συγκόλλησης. Μια εφαρμογή του Μ/Σ είναι το ηλεκτρικό πιστόλι συγκόλλησης, που χρησιμοποιείται για θερμικές συγκολλήσεις. Αποτελείται από ένα ζευγάρι πηνίων, και λειτουργεί με βραχυκυκλωμένο το δευτερεύον. Οι σπείρες του δευτερεύοντος πηνίου, πλήθους Ν, είναι συνήθως λιγότερες από πέντε, και σε κάθε περίπτωση πολύ λιγότερες από τις σπείρες του πρωτεύοντος, με αποτέλεσμα η τάση στα άκρα του δευτερεύοντος να είναι πολύ μικρή και το ρεύμα πολύ μεγάλο (Ν >>Ν ). Το μεγάλο ρεύμα χρειάζεται, για να δημιουργεί έντονο θερμικό φαινόμενο (φαινόμενο Joule). Το σύρμα του δευτερεύοντος πηνίου είναι ιδιαίτερα μεγάλης διατομής, για να δύναται να διαρρέεται από υψηλές τιμές ρεύματος. Το σημείο συγκόλλησης, που υπερθερμαίνεται, συνδέεται με το δευτερεύον πηνίο Υπολογισμός ωμικής αντίστασης ενός αγωγού από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του Η ωμική αντίσταση R ενός κυλινδρικού αγωγού μήκους L και εμβαδού διατομής Α με ειδική αντίσταση του υλικού ρ δίνεται από τη σχέση: Μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμότητα R L = r (5.6) Ένα στοιχείο κυκλώματος συνδεμένο σε ηλεκτρικό κύκλωμα παρουσιάζει στα άκρα του διαφορά δυναμικού V και διαρρέεται από ρεύμα Ι. Το στοιχείο αυτό προσφέρει ενέργεια στο κύκλωμα, αν η φορά του ρεύματος είναι από το χαμηλότερο δυναμικό προς το υψηλότερο. Ένα τέτοιο στοιχείο παίρνει ενέργεια από το κύκλωμα, αν το ρεύμα είναι αντίθετης φοράς. Η ισχύς Ρ (ρυθμός μεταφοράς ενέργειας) από ή προς το στοιχείο είναι: = VI (5.7) Ένας ωμικός αντιστάτης R πάντοτε καταναλώνει ενέργεια από το κύκλωμα, μετατρέποντάς την τελικά σε θερμότητα, με ρυθμό που δίνεται από τη σχέση: W IR V = = = t R (5.8) Σύμφωνα με τη θερμιδομετρία, ένα σώμα μάζας m (kg) και ειδικής θερμότητας c (cal kg grad ), για να μεταβάλει τη θερμοκρασία του κατά Δθ (grad), χρειάζεται να προσλάβει ποσό θερμότητας ίσο με: Q = mc q (5.9) Η ισχύς ροής θερμότητας υπολογίζεται ως: Q mc q = = t t (5.0) 69

14 ΑΣΚΗΣΗ 5 Μελέτη μετασχηματιστών Εκτέλεση. Αναγνωρίστε τον Μ/Σ στο πιστόλι συγκόλλησης.. Συνδέστε τη γεννήτρια και τον παλμογράφο στο πρωτεύον πηνίο του Μ/Σ του ηλεκτρικού πιστολιού συγκόλλησης (βλέπε σχήμα 5.8). Μετρήστε τον αριθμό σπειρών του δευτερεύοντος. 3. Ανάλογα με τις δυνατότητες της γεννήτριας επιλέγετε δύο διαφορετικές τάσεις, π.χ. από 3V έως 0V C, και με τα όργανα μέτρησης της συνδεσμολογίας μετρήστε για κάθε μια διαφορετική τιμή τάσης εισόδου τα μεγέθη ρεύματος πρωτεύοντος (ρεύμα διέγερσης) I, την τάση εισόδου V, το ρεύμα I στην έξοδο του Μ/Σ. Καταγράψτε τις μετρήσεις σας σε πίνακα της μορφής του πίνακα 5.4. V ac u V S S Σχήμα 5.8 Μ/Σ στο ηλεκτρικό πιστόλι. Οι σπείρες δευτερεύοντος πηνίου είναι λιγότερες από πέντε (μια έως πέντε), ενώ οι σπείρες του πρωτεύοντος είναι πολύ περισσότερες. V (V) I () Ι (Α) Πίνακας 5.4 Καταχώριση μετρήσεων Επεξεργασία μετρήσεων Δεδομένα: Για τον Μ/Σ του πιστολιού του πειράματός σας, για το πηνίο των λίγων σπειρών δίνονται: Μήκος αγωγού L=0cm. Διάμετρος διατομής αγωγού d=,3mm. Μάζα του χάλκινου αγωγού είναι m=4,gr. Ειδική αντίσταση του χαλκού: ρ=,7 0 8 Ωm και ειδική θερμότητα του χαλκού: c=400jkg grad στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.. Από τις μετρήσεις σας να υπολογίσετε τον αριθμό των σπειρών Ν στο πρωτεύον πηνίο του Μ/Σ.. Υπολογίστε την ωμική αντίσταση του δευτερεύοντος πηνίου του Μ/Σ από τα γεωμετρικά της χαρακτηριστικά. 3. Να υπολογίσετε τη θεωρητική ποσοστιαία μεταβολή θερμοκρασίας που παρουσιάζει ο Μ/Σ στις εξόδους του, μετά από κάποιο χρόνο συνεχούς λειτουργίας. 4. Υποθέτοντας ότι τροφοδοτούμε το πηνίο πολλών σπειρών του Μ/Σ με τάση V =0V rms, να υπολογίσετε θεωρητικά ποια θα ήταν η τάση V στο δευτερεύον πηνίο καθώς και το ρεύμα Ι που θα το διέρρεε. 5. Σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος, υπολογίσετε την ισχύ Ρ (ρυθμός μεταφοράς ενέργειας) που μετατρέπεται σε θερμότητα στην ωμική αντίσταση R στο πηνίο με τις λιγότερες σπείρες του πιστολιού, όταν το διαρρέει ρεύμα Ι για Δt=30s και, στη συνέχεια, υπολογίσετε την τελική θερμοκρασία θ του χάλκινου σύρματος. Θεωρήστε ως αρχική θερμοκρασία περιβάλλοντος θ =5ºC. 70

15 Πείραμα Πείραμα Σκοπός 5.8. Θεωρία Παρατήρηση του φαινομένου της μαγνητική υστέρησης. Λόγω της μη γραμμικής συμπεριφοράς του σιδηρομαγνητικού υλικού του πυρήνα του Μ/Σ, το ρεύμα μαγνήτισης το οποίο παράγει την ημιτονοειδή μαγνητική ροή δεν είναι ακριβώς ημιτονοειδούς μορφής. Λόγω του φαινομένου της μαγνητικής υστέρησης του σιδηρομαγνητικού υλικού, όταν η μαγνητική ροή αυξάνεται, π.χ. όταν 0<ωt<π/, απαιτείται μεγαλύτερη ένταση ρεύματος για να εγκατασταθεί η ίδια μαγνητική ροή από ότι όταν αυτή ελαττώνεται (π.χ. όταν π/<ωt<π) Εκτέλεση. Να αναγνωρίσετε τις ενδιάμεσες λήψεις του Μ/Σ και να κατασκευασθεί το κύκλωμα του σχήματος 5.9. V ac u V S S S 3 3 Σχήμα 5.9 Διάταξη για τη μέτρηση επαγωγικής αντίστασης.. Επιλέξτε στη γεννήτρια συχνότητα f=50hz και πέντε τουλάχιστον διαφορετικές τάσεις, ανάλογα με τις δυνατότητες της γεννήτριας, τιμές από 3V έως το /0 της ονομαστικής τιμής της τάσης εισόδου του Μ/Σ). Μετρήστε τα αντίστοιχα ζεύγη ρεύματοςτάσης. Καταγράψτε τις μετρήσεις σας σε πίνακα της μορφής του πίνακα Να κατασκευασθεί το κύκλωμα του σχήματος Επιλέξτε στη γεννήτρια συχνότητα f=50hz και μια τάση ανάλογα με τις δυνατότητές της (μια τιμή έως το /0 της ονομαστικής τιμής της τάσης εισόδου του Μ/Σ). 5. Θέστε τον παλμογράφο σε XY λειτουργία και παρατηρήστε την οθόνη. R =Ω S V ac u R =00ΚΩ C=4,7μF S X Y CH S 3 3 Σχήμα 5.0 Διάταξη για την παρατήρηση του φαινομένου της υστέρησης του πυρήνα του Μ/Σ. 7

16 ΑΣΚΗΣΗ 5 Μελέτη μετασχηματιστών V (V) I () X L =V / I (Ω) L=X L / ω (H) Πίνακας 5.5 Καταχώριση μετρήσεων Επεξεργασία μετρήσεων. Από τις τιμές ρευμάτων και τάσεων (ζεύγη τιμών) να υπολογίσετε την επαγωγική αντίσταση του πηνίου.. Να σχεδιάσετε την καμπύλη των τιμών των επαγωγικών αντιστάσεων σε συνάρτηση με το ρεύμα. 5.9 Ενδεικτική βιβλιογραφία [] H. D. Young, R.. Freedman, and. L. Ford, Chapter 30: Electromagnetic Induction, University hysics, Volume 3 (CHS. 3744). earson Education, 0. [] M. elkon and. arker, Chapter : Electromagnetic Induction, dvanced Level hysics, Heemann Educational, 995, pp

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Α.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ Ο μετασχηματιστής είναι μια ηλεκτρική διάταξη που μετατρέπει εναλλασσόμενη ηλεκτρική ενέργεια ενός επιπέδου τάσης

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι

1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι Εφαρμογή 01 Μονοφασικός Μετασχηματιστής : Ρεύμα Μαγνήτισης 1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι Να εξοικειωθεί ο φοιτητής με την δομή και την κατασκευή ενός μετασχηματιστή (υλικά, γεωμετρικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας)

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας) Ένας ρευματοφόρος αγωγός παράγει γύρω του μαγνητικό πεδίο Ένα χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, του οποίου οι δυναμικές γραμμές διέρχονται μέσα από ένα πηνίο (αγωγός περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ Σκοπός της Άσκησης: Στόχος της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών λειτουργίας ενός μονοφασικού μετασχηματιστή υπό φορτίο. 1. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Σημειώσεις του διδάσκοντα : Παλάντζα Παναγιώτη Email επικοινωνίας: palantzaspan@gmail.com 1 Μετασχηματιστές Οι μετασχηματιστές είναι ηλεκτρομαγνητικές συσκευές ( μηχανές )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 Μέτρηση πραγματικής ηλεκτρικής ισχύος

ΑΣΚΗΣΗ 6 Μέτρηση πραγματικής ηλεκτρικής ισχύος Απαραίτητα όργανα και υλικά ΑΣΚΗΣΗ 6 Μέτρηση πραγματικής ηλεκτρικής ισχύος 61 Απαραίτητα όργανα και υλικά 1 Βολτόμετρο 2 Αμπερόμετρο 3 Τροφοδοτικό συνεχόμενου και εναλλασσόμενου ηλεκτρικού σήματος 4 Πλακέτα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών

Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών 1. Εισαγωγικά Οι μετασχηματιστές (transformers) είναι ηλεκτρικές διατάξεις, οι οποίες μετασχηματίζουν (ανυψώνουν ή υποβιβάζουν) την τάση και το ρεύμα. Ο μετασχηματιστής

Διαβάστε περισσότερα

Μονοφασικός μετασχηματιστής σε λειτουργία. χωρίς φορτίο

Μονοφασικός μετασχηματιστής σε λειτουργία. χωρίς φορτίο ΑΣΚΗΣΗ 1 Μονοφασικός μετασχηματιστής σε λειτουργία χωρίς φορτίο 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Παρουσιάζεται συχνά η ανάγκη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με τάση διαφορετική από την τάση του δικτύου. Για παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

μετασχηματιστή. ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας ενός μονοφασικού

μετασχηματιστή. ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας ενός μονοφασικού ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας ενός μονοφασικού μετασχηματιστή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Δημήτριος Καλπακτσόγλου ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ: Αικατερίνης-Χρυσοβαλάντης Γιουσμά Α.Ε.Μ:

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Χρήσεις και Αρχή λειτουργίας Μ/Σ. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ (Μ/Σ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γενικά Χρήσεις και Αρχή λειτουργίας Μ/Σ. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ (Μ/Σ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016-2017 1 Ο ΕΠΑΛ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ (Μ/Σ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Γενικά 1. Οι ηλεκτρικές μηχανές είναι αναστρέψιμες; 2. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΗΕ I ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΗΕ I ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Σκοπός της άσκησης: 1. Ο πειραματικός προσδιορισμός της χαρακτηριστικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι: 1. Ο πειραματικός προσδιορισμός των απωλειών σιδήρου και των μηχανικών απωλειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ T... ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα ης ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μετασχηματιστή

Μελέτη Μετασχηματιστή Μελέτη Μετασχηματιστή 1. Θεωρητικό μέρος Κάθε φορτίο που κινείται και κατά συνέπεια κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο B με την σειρά του ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4.

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. 1) Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R 1 = 2 Ω, R 2 = 4 Ω, είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι σε σειρά, ενώ ένας τρίτος αντιστάτης R 3 = 3 Ω είναι συνδεδεμένος παράλληλα με το σύστημα των δύο αντιστατών R 1, R

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι αυτό που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συνεχούς προσανατολισμένης ροής ηλεκτρονίων; Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της άσκησης είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών λειτουργίας μιας σύγχρονης γεννήτριας

Διαβάστε περισσότερα

1_2. Δυνάμεις μεταξύ φορτίων Νόμος του Coulomb.

1_2. Δυνάμεις μεταξύ φορτίων Νόμος του Coulomb. 1_2. Δυνάμεις μεταξύ φορτίων Νόμος του Coulomb. Η δύναμη που ασκείται μεταξύ δυο σημειακών ηλεκτρικών φορτίων είναι ανάλογη των φορτίων και αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης τους (νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4. Ωμική αντίσταση - αυτεπαγωγή πηνίου

ΑΣΚΗΣΗ 4. Ωμική αντίσταση - αυτεπαγωγή πηνίου Συσκευές: ΑΣΚΗΣΗ 4 Ωμική αντίσταση - αυτεπαγωγή πηνίου Πηνίο, παλμογράφος, αμπερόμετρο (AC-DC), τροφοδοτικό DC (συνεχούς τάσης), γεννήτρια AC (εναλλασσόμενης τάσης). Θεωρητική εισαγωγή : Το πηνίο είναι

Διαβάστε περισσότερα

στη θέση 1. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση 1 στη

στη θέση 1. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση 1 στη ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΠΗΓΗ. Στο διπλανό κύκλωμα η πηγή έχει ΗΕΔ = V και ο διακόπτης είναι αρχικά στη θέση. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση στη θέση και αρχίζουν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2013/2014, Ημερομηνία: 24/06/2014

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2013/2014, Ημερομηνία: 24/06/2014 Θέμα ο Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 03/04, Ημερομηνία: 4/06/04 Σε μονοφασικό Μ/Σ ονομαστικής ισχύος 60kA, 300/30, 50Hz, ελήφθησαν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Το ισοδύναμο κύκλωμα ενός επαγωγικού κινητήρα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τον προσδιορισμό της απόκρισης του κινητήρα στις αλλαγές του φορτίου του Για να χρησιμοποιηθεί αυτό το ισοδύναμο θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 5 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 173 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕ 174 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Συντονισμός RLC σε σειρά

ΑΣΚΗΣΗ 2 Συντονισμός RLC σε σειρά ΑΣΚΗΣΗ Συντονισμός RC σε σειρά Απαραίτητα όργανα και υλικά. Απαραίτητα όργανα και υλικά. Γεννήτρια ημιτονικών σημάτων.. Πολύμετρο. 3. Παλμογράφος. 4. Ηλεκτρικά στοιχεία όπως: Πυκνωτής C, π.χ. μf (μη ηλεκτρολυτικός,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Δύο σφαίρες με φορτίο 2Cb έχουν τα κέντρα τους σε απόσταση 2m. Πόση είναι η δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ τους; Λύση

1.1 Δύο σφαίρες με φορτίο 2Cb έχουν τα κέντρα τους σε απόσταση 2m. Πόση είναι η δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ τους; Λύση Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Κεφάλαιο : Συνεχή ρεύματα... Κεφάλαιο : Λυμένες ασκήσεις... 59 Κεφάλαιο : Παραδείγματα και ασκήσεις προς λύση... 8 Κεφάλαιο 4: Συνδέσεις πηγών... 99 Κεφάλαιο 5: Ενέργεια-ισχύς-έργο-

Διαβάστε περισσότερα

3 η Εργαστηριακή Άσκηση

3 η Εργαστηριακή Άσκηση 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Βρόχος υστέρησης σιδηρομαγνητικών υλικών Τα περισσότερα δείγματα του σιδήρου ή οποιουδήποτε σιδηρομαγνητικού υλικού που δεν έχουν βρεθεί ποτέ μέσα σε μαγνητικά πεδία δεν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ε.Ρ. 1. Μια σύγχρονη γεννήτρια με ονομαστικά στοιχεία: 2300V, 1000kV, 60Hz, διπολική με συντελεστής ισχύος 0,8 επαγωγικό και σύνδεση σε αστέρα έχει σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

Άσκηση 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Άσκηση 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 1.1 Μέτρηση του λόγου μετασχηματισμού και προσδιορισμός παραμέτρων ισοδύναμου κυκλώματος μονοφασικών μετασχηματιστών 1.2 Αυτομετασχηματιστές 1.3 Τριφασικοί μετασχηματιστές Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΘΕΜΑ 4 Δύο όμοιοι αντιστάτες με αντίσταση R συνδέονται παράλληλα με κοινά άκρα Α, Β και κατά σειρά με το σύστημα αυτό συνδέεται τρίτος αντιστάτης αντίστασης R' με άκρα Β,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με την διαδικασία εκκίνησης ενός σύγχρονου τριφασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. σε χρόνο t = 1,6 min, η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι 2 Ω και ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά. Nα υπολογίσετε : Δ 3.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. σε χρόνο t = 1,6 min, η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι 2 Ω και ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά. Nα υπολογίσετε : Δ 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΣΚΗΣΗ Αντιστάτης κατασκευασμένος από υλικό με ειδική αντίσταση 3 0 - Ω m, έχει μήκος 8 cm και εμβαδό διατομής 6 cm² Να υπολογίσετε την αντίσταση R του αντιστάτη Μικρός λαμπτήρας έχει τάση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 19: Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή αυτεπαγωγή

Κεφάλαιο 19: Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή αυτεπαγωγή Κεφάλαιο 19: Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή αυτεπαγωγή Σύνοψη Μελέτη του φαινομένου της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής και αυτεπαγωγής. Μέτρηση της επαγόμενης τάσης στα άκρα πηνίου, το οποίο ευρίσκεται εντός χρονικώς

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Τα στοιχεία του Πυκνωτή και του Πηνίου

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Τα στοιχεία του Πυκνωτή και του Πηνίου Το στοιχείο του πυκνωτή (1/2) Αποτελείται από δύο αγώγιμα σώματα (οπλισμοί)ηλεκτρικά μονωμένα μεταξύ τους μέσω κατάλληλου μονωτικού υλικού (διηλεκτρικό υλικό) Η ικανότητα του πυκνωτή να αποθηκεύει ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ Ως γεννήτρια ΣΡ χαρακτηρίζεται η ηλεκτρική μηχανή που κατά τη λειτουργία της λαμβάνει κινητική ενέργεια και τη μετατρέπει σε ηλεκτρική με τη μορφή συνεχούς ρεύματος Η ΗΕΔ που δημιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους

Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους Γενικές ασκήσεις μονοφασικών μετασχηματιστών Άσκηση 1 Ένας ιδανικός μετασχηματιστής έχει το τύλιγμα του πρωτεύοντος με 150 σπείρες και το δευτερεύον με 750 σπείρες.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R Θέµατα Εξετάσεων 94 Συνεχές ρεύµα 42) Ο ρόλος µιας ηλεκτρικής πηγής σ' ένα κύκλωµα είναι: α) να δηµιουργεί διαφορά δυναµικού β) να παράγει ηλεκτρικά φορτία γ) να αποθηκεύει ηλεκτρικά φορτία δ) να επιβραδύνει

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής κατεύθυνσης B! Λυκείου.

Διαγώνισμα Φυσικής κατεύθυνσης B! Λυκείου. Φροντιστήριο Φάσμα 1 Διαγώνισμα Φυσικής κατεύθυνσης B! Λυκείου. Ζήτημα 1 ο. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 1.1. Οι ρευματοδότες της ηλεκτρικής εγκατάστασης στα σπίτια μας λέμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 13: Ισχύς σε κυκλώματα ημιτονοειδούς διέγερσης Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 9789609371100 κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έχει ένταση μέτρου

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έχει ένταση μέτρου Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έχει ένταση μέτρου 5 N E 8 10. C E Σε ένα σημείο Α του πεδίου αυτού, που παριστάνεται στο διπλανό σχήμα, τοποθετούμε ακίνητο ένα σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q. Τότε, σε ένα σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ T.E.I. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα 3 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή μελετάται η συμπεριφορά ενός κυκλώματος RLC σε σειρά κατά την εφαρμογή εναλλασσόμενου ρεύματος. Συγκεκριμένα μελετάται η μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου Απαραίτητα όργανα και υλικά ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου 7. Απαραίτητα όργανα και υλικά. Τροφοδοτικό DC.. Πολύμετρα (αμπερόμετρο, βολτόμετρο).. Πλακέτα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Β ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 014-015 B.1 Σ' έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΣΤΟΧΟΙ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΣΤΟΧΟΙ Να συναρμολογήσεις ένα μετασχηματιστή Να διαπιστώσεις πειραματικά ότι στο μετασχηματιστή ο λόγος των τάσεων στο πρωτεύον και στο δευτερεύον πηνίο είναι (περίπου) ίσος με τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η κατασκευή απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων με πηνίο, τροφοδοτικό, διακόπτη, ροοστάτη, λαμπάκια, γαλβανόμετρο,

Διαβάστε περισσότερα

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά:

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά: Η στιγμιαία ηλεκτρική ισχύς σε οποιοδήποτε σημείο ενός κυκλώματος υπολογίζεται ως το γινόμενο της στιγμιαίας τάσης επί το στιγμιαίο ρεύμα: Σε ένα εναλλασσόμενο σύστημα τάσεων και ρευμάτων θα έχουμε όμως:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΙΣΧΥΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΙΣΧΥΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΙΣΧΥΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ 1 Ως ισχύς ορίζεται ο ρυθμός παροχής ή κατανάλωσης ενέργειας. Η ηλεκτρική ισχύς ορίζεται ως το γινόμενο της τάσης επί το ρεύμα: p u i Ιδανικό πηνίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Το ιδανικό κύκλωμα LC του σχήματος εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις, με περίοδο

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Το ιδανικό κύκλωμα LC του σχήματος εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις, με περίοδο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1. Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Να αποδείξετε ότι η στιγμιαία τιμή i της έντασης του ρεύματος στο κύκλωμα δίνεται σε συνάρτηση με το στιγμιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ. 1. Η μελέτη της δομής και της αρχής λειτουργίας ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα.

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ. 1. Η μελέτη της δομής και της αρχής λειτουργίας ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα. Σκοπός της άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι: 1. Η μελέτη της δομής και της αρχής λειτουργίας ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα. 1. Γενικά Οι

Διαβάστε περισσότερα

Στο μαγνητικό πεδίο του πηνίου αποθηκεύεται ενέργεια. Το μαγνητικό πεδίο έχει πυκνότητα ενέργειας.

Στο μαγνητικό πεδίο του πηνίου αποθηκεύεται ενέργεια. Το μαγνητικό πεδίο έχει πυκνότητα ενέργειας. Αυτεπαγωγή Αυτεπαγωγή Ένα χρονικά μεταβαλλόμενο ρεύμα που διαρρέει ένα κύκλωμα επάγει ΗΕΔ αντίθετη προς την ΗΕΔ από την οποία προκλήθηκε το χρονικά μεταβαλλόμενο ρεύμα.στην αυτεπαγωγή στηρίζεται η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 17.03 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (κατεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή μελετάται η συμπεριφορά ενός κυκλώματος RLC σε σειρά κατά την εφαρμογή εναλλασσόμενου ρεύματος. Συγκεκριμένα μελετάται η μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΚΕΦΛΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.. Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ροή ηλεκτρικών φορτίων. Θεωρούμε ότι έχουμε για συγκέντρωση φορτίου που κινείται και διέρχεται κάθετα από

Διαβάστε περισσότερα

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V.

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V. ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7. Έχουμε ένα λαμπτήρα με τις ενδείξεις 100 W και 220 V. α. Ποια η σημασία αυτών των στοιχείων; β. Να βρεθεί η αντίσταση του λαμπτήρα. γ. Να βρεθεί η ενέργεια που απορροφά ο λαμπτήρας,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ / Σ.Τ.ΕΦ. Πάτρα Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Εξέταση στο μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές»

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ / Σ.Τ.ΕΦ. Πάτρα Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Εξέταση στο μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές» Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ / Σ.Τ.ΕΦ. Πάτρα 26-1-2012 Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εξέταση στο μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές» ΠΡΟΣΟΧΗ: Για οποιοδήποτε σύμβολο χρησιμοποιήσετε στις πράξεις σας, να γράψετε ξεκάθαρα τι αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις: Φθίνουσα Ηλεκτρική Ταλάντωση

Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις: Φθίνουσα Ηλεκτρική Ταλάντωση Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις: Φθίνουσα Ηλεκτρική Ταλάντωση Σκοπός της άσκησης Να παρατηρήσουν οι μαθητές στην πράξη το φαινόμενο της ηλεκτρικής ταλάντωσης. Να αντιληφθούν το αίτιο που προκαλεί την απόσβεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 2 η

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 2 η Τίτλος Άσκησης: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ και ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ «Λειτουργία Γεννήτριας Συνεχούς Ρεύματος Ξένης διέγερσης και σχεδίαση της χαρακτηριστικής φορτίου» «Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1 1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Κύκλωμα είναι ένα σύνολο ηλεκτρικών πηγών και άλλων στοιχείων που είναι συνδεμένα μεταξύ τους και διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα από

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας ΔΙΟΔΟΣ Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές όπως οι τηλεοράσεις, τα στερεοφωνικά συγκροτήματα και οι υπολογιστές χρειάζονται τάση dc για να λειτουργήσουν σωστά.

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασικός μετασχηματιστής ισχύος σε λειτουργία. χωρίς φορτίο

Τριφασικός μετασχηματιστής ισχύος σε λειτουργία. χωρίς φορτίο ΑΣΚΗΣΗ 3 Τριφασικός μετασχηματιστής ισχύος σε λειτουργία χωρίς φορτίο 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τρεις μονοφασικούς Μ/Σ για να κάνουμε ένα τριφασικό αν τοποθετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής. Υποβιβασμός σε επίπεδα χρησιμοποίησης. Μετατροπή υψηλής τάσης σε χαμηλή με ρεύματα χαμηλής τιμής

Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής. Υποβιβασμός σε επίπεδα χρησιμοποίησης. Μετατροπή υψηλής τάσης σε χαμηλή με ρεύματα χαμηλής τιμής Είδη μετασχηματιστών Μετασχηματιστές Ισχύος Μετασχηματιστές Μονάδος Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής Μετασχηματιστές Υποσταθμού Υποβιβασμός σε επίπεδα διανομής Μετασχηματιστές Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 1

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 1 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 00 ΘΕΜΑ Δύο συζευγμένα πραγματικά πηνία συνδέονται εν παραλλήλω, όπως στο Σχ.. Να βρεθούν () οι ενδείξεις των τριών βατομέτρων, () η

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Κεφάλαιο : Στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων...5. Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη...5.. Ηλεκτρικό φορτίο...5.. Ηλεκτρικό ρεύμα...5..3 Τάση...6..4 Ενέργεια...6..5 Ισχύς...6..6 Σύνοψη...7.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 13: Ισχύς σε κυκλώματα ημιτονοειδούς διέγερσης Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 9789609371100 κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρας παράλληλης διέγερσης

Κινητήρας παράλληλης διέγερσης Κινητήρας παράλληλης διέγερσης Ισοδύναμο κύκλωμα V = E + I T V = I I T = I F L R F I F R Η διέγερση τοποθετείται παράλληλα με το κύκλωμα οπλισμού Χαρακτηριστική φορτίου Έλεγχος ταχύτητας Μεταβολή τάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΗΕ I ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ (ΜΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Δ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ 1.05 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 5

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 5 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 5 21 Σεπτεμβρίου, 2012 Δρ. Στέλιος Τιμοθέου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα θέματα μας σήμερα Επανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2015/2016, Ημερομηνία: 14/06/2016

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2015/2016, Ημερομηνία: 14/06/2016 Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 05/06, Ημερομηνία: 4/06/06 Θέμα ο (Βαθμοί:4,0) Τα δεδομένα που ελήφθησαν από τις δοκιμές βραχυκύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματιστές Ισοδύναμα κυκλώματα

Μετασχηματιστές Ισοδύναμα κυκλώματα Μετασχηματιστές Ισοδύναμα κυκλώματα Σε ένα πρώτο επίπεδο μπορούμε να θεωρήσουμε το μετασχηματιστή ως μια ιδανική συσκευή χωρίς απώλειες. Το ισοδύναμο κύκλωμα λοιπόν ενός ιδανικού μετασχηματιστή είναι το:

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει μία σύγχρονη γεννήτρια είναι η τροφοδοσία του τυλίγματος του δρομέα με ΣΡ

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει μία σύγχρονη γεννήτρια είναι η τροφοδοσία του τυλίγματος του δρομέα με ΣΡ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει μία σύγχρονη γεννήτρια είναι η τροφοδοσία του τυλίγματος του δρομέα με ΣΡ Αυτό το ρεύμα δημιουργεί μαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό της γεννήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΆ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΓ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΆ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΓ Όταν κατά τη λειτουργία μιας ΣΓ η ροπή στον άξονα της ή το φορτίο της μεταβληθούν απότομα, η λειτουργία της παρουσιάζει κάποιο μεταβατικό φαινόμενο για κάποια χρονική διάρκεια μέχρι να επανέλθει στη στάσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να σημειώσετε ποιες από τις ακόλουθες σχέσεις, που αναφέρονται

ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να σημειώσετε ποιες από τις ακόλουθες σχέσεις, που αναφέρονται ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να σημειώσετε ποιες από τις ακόλουθες σχέσεις, που αναφέρονται στο διπλανό κύκλωμα είναι σωστές, αν R 1 > R 2. i. Ι 1 = Ι 2 ii. V = V 1 + V 2 iii. I = I

Διαβάστε περισσότερα

2π 10 4 s,,,q=10 6 συν10 4 t,,,i= 10 2 ημ 10 4 t,,,i=± A,,, s,,,

2π 10 4 s,,,q=10 6 συν10 4 t,,,i= 10 2 ημ 10 4 t,,,i=± A,,, s,,, 1. Ο πυκνωτής του σχήματος έχει χωρητικότητα C=5μF και φορτίο Q=1μC, ενώ το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L=2 mh. Τη χρονική στιγμή t=0 κλείνουμε το διακόπτη και το κύκλωμα εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 3: Κυκλώματα Μετασχηματιστών. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 3: Κυκλώματα Μετασχηματιστών. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 3: Κυκλώματα Μετασχηματιστών Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα