ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. ιπλωµατική Εργασία"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία «Μετάδοση πληροφορίας σε ασύρµατο δίκτυο αισθητήρων µε οµαδοποιηµένους κόµβους και µε χρήση διευθύνσεων από κανόνες Golomb» ΧΡΥΣΟΣ ΕΜ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ όλλας Απόστολος, Καθηγητής Π.Κ.(Επιβλέπων) Πνευµατικάτος ιονύσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Κ. Παπαευσταθίου Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Π.Κ. Χανιά Ιούνιος 2006

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων (Wireless Sensor Network) είναι µία σχετικά νέα τεχνολογία ασύρµατων δικτύων. Τα δίκτυα αυτά, αποτελούνται από ένα µεγάλο αριθµό κόµβων που συλλέγουν πληροφορίες και οι οποίες ασύρµατα συλλέγονται σε έναν κεντρικό κόµβο (sink) και στην συνέχεια σε ένα κεντρικό server. Οι κόµβοι του δικτύου έχουν µικρή υπολογιστική ισχύ, περιορισµένη µνήµη και ιδιαίτερα περιορισµένη ενέργεια. Το µεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας σε κάθε κόµβο δαπανάται κατά την µετάδοση πακέτων. Οι κανόνες Golomb είναι ένα σύνολο από ακεραίων, που έχουν την ιδιότητα οι αποστάσεις µεταξύ τους κατά απόλυτη τιµή να είναι µοναδικές. Κάθε ακέραιος αριθµός ενός κανόνα Golomb ονοµάζεται σηµάδι (mark). Οµαδοποίηση (clustering) δεδοµένων είναι µία διαδικασία οργάνωσης των δεδοµένων σε οµάδες (clusters), τέτοια ώστε τα δεδοµένα κάθε οµάδας να έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Η οµαδοποίηση των δεδοµένων γίνεται µε διάφορους αλγόριθµους και τεχνικές. Σκοπός της εργασίας, αυτής, είναι η έρευνα για το κατά πόσο µπορεί η χρήση διευθύνσεων από κανόνες Golomb σε ένα ασύρµατο δίκτυο αισθητήρων και µε την βοήθεια των διαφόρων τεχνικών οµαδοποίησης των κόµβων, να µειώσει την δαπανούµενη ενέργεια. Η µείωση της δαπανούµενης ενέργειας οφείλεται στην µείωση των bits ανά µετάδοση αλλά και στην µείωση της µνήµης που χρησιµοποιεί ο κάθε κόµβος. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο... 7 Εισαγωγή... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ) Εισαγωγή ) Τρόποι οµαδοποίησης ) Hierarchical Οµαδοποίηση ) Partitional Οµαδοποίηση ) Μέθοδοι Hierarchical οµαδοποίησης ) Agglomerative Μέθοδοι οµαδοποίησης ) Divisive Μέθοδοι οµαδοποίησης ) Mέθοδοι Partitional οµαδοποίησης ) K -means αλγόριθµος ) Bisecting K Means Algorithm ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ) Εισαγωγή ) Στατιστικές µέθοδοι στην υλοποίηση αλγορίθµων οµαδοποίησης ) Στατιστικές µέθοδοι για ιεραρχικό clustering ) Στατιστικές µέθοδοι για partitional οµαδοποίηση ) Κριτήρια αξιολόγησης οµαδοποίησης ) Κριτήριο συντελεστή αστάθειας ) Τεχνικές µέτρησης απόστασης ) Ευκλείδεια απόσταση ) Standardized ευκλείδεια απόσταση ) Απόσταση Mahalanobis ) Απόσταση City Block ) Απόσταση Συσχέτισης ) Απόσταση Hamming ) Τεχνικές αρχικοποίησης των κεντρικών σηµείων των clusters ) Τυχαίες θέσεις ) Οµοιόµορφη κατανοµή θέσεων ) οκιµαστικό clustering ) Σύνοψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ) Εισαγωγή ) Αναπαράσταση δεδοµένων ) Αριθµητική αναπαράσταση ) ιανυσµατική αναπαράσταση ) υαδική αναπαράσταση ) Μέθοδοι οµαδοποίησης ) Οµαδοποίηση για weighted binary αριθµούς ) 1 ος ευρυστικός αλγόριθµος οµαδοποίησης ) 2 ος ευρυστικός αλγόριθµος οµαδοποίησης Μέθοδος δένδρου

4 4.3.4) 3 ος ευρυστικός αλγόριθµος clustering Μέθοδος αρχηγών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ) Εισαγωγή ) Σύγκριση µεθόδων ) 1 ο Κριτήριο σύγκρισης : Οµοιόµορφη κατανοµή σηµαδιών στις οµάδες ) 2 ο Κριτήριο σύγκρισης : Συντελεστής συσχέτισης ) 3 ο Κριτήριο σύγκρισης : Συντελεστής αστάθειας ) 4 ο Κριτήριο σύγκρισης : Αριθµός bits/µετάδοση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ) Εισαγωγή ) οµή πακέτου πληροφορίας ) Πακέτο από κόµβο σε κόµβο ) Πακέτο από κόµβο σε οµάδα κόµβων ) Μορφή ενιαίας επικεφαλίδας πακέτου ) οµές υλικού για την υποστήριξη των αλγορίθµων ) οµές υλικού για weighted binary διευθύνσεις ) οµές υλικού για διευθυνσιοδοτήσεις των partitional και hierarchical αλγορίθµων ) οµές υλικού για διευθυνσιοδοτήσεις µε βάση τον 1 ο ευρυστικό αλγόριθµο ) οµές υλικού για διευθυνσιοδοτήσεις µε βάση τον 2 ο ευρυστικό αλγόριθµο ) οµές υλικού για διευθυνσιοδοτήσεις µε βάση τον 3 ο ευρυστικό αλγόριθµο ) Σύγκριση Αλγορίθµων µε βάση τις δοµές υλικού κατασκευής τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο Συµπεράσµατα Μελλοντική Εργασία ΑΝΑΦΟΡΕΣ

5 Ο κόσµος του κάθε ανθρώπου στηρίζεται σε δύο κολώνες : ότι θυµόµαστε και ότι αγαπάµε... Αφιερωµένη στην οικογένεια µου 5

6 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Πρώτα απ όλους θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. όλλα, για την υποστήριξη και την πολύτιµη βοήθεια του κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτής της διπλωµατικής εργασίας καθώς και για το γεγονός ότι µου έδωσε την ευκαιρία να γίνω µέλος του Εργαστηρίου Μικροεπεξεργαστών και Υλικού του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στην συνέχεια, θέλω να ευχαριστήσω : Την επιτροπή της διπλωµατικής µου εργασίας, κ.. Πνευµατικάτο και κ. Ι. Παπαευσταθίου για την συµβολή τους στην εργασία αυτή. Το κ. Μάρκο Κιµιωνή, µέλος ΕΕ ΙΠ και υπεύθυνος του εργαστηρίου Μικροεπεξεργαστών και Υλικού, για την υποστήριξη του σε τεχνικά ζητήµατα. Τους κ. Ευριπίδη Σωτηριάδη και κ. Κυπριανό Παπαδηµητρίου, διδακτορικοί φοιτητές, για τις συµβουλές και τις ιδέες τους σε δύσκολα σηµεία της εργασίας. Όλους τους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές του εργαστηρίου Μικροεπεξεργαστών και Υλικού για την βοήθεια και την στήριξη τους. Την οικογένεια µου για την υποστήριξη που µου πρόσφερε όλα αυτά τα πέντε χρόνια. Τους φίλους µου για όλες τις καλές στιγµές που περάσαµε µαζί και ιδιαίτερα τον κ. Κοζανίτη Χρήστο, για την καλή συνεργασία που είχαµε κατά την διάρκεια των σπουδών µας. Τέλος, ένα πολύ µεγάλο ευχαριστώ στην Φωτεινή, η οποία βρέθηκε στο πλάι µου στις πολύ δύσκολες στιγµές που πέρασα τον τελευταίο καιρό. 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Εισαγωγή Οι Golomb κανόνες είναι ένα µαθηµατικό πρόβληµα µε το οποίο έχουν ασχοληθεί πολλές οµάδες ερευνητών από το Ο βασικός στόχος αυτής της διπλωµατικής εργασίας ήταν η µελέτη του κατά πόσο οι µαθηµατικές ιδιότητες των κανόνων Golomb δηµιουργούν καλές ιδιότητες για οµαδοποίηση των αριθµών αυτών και πιθανή χρήση των ιδιοτήτων αυτών για ασύρµατη µετάδοση σε ένα δίκτυο αισθητήρων. Από την διπλωµατική εργασία του κ. ηµητροµανωλάκη [1], Analysis of the Golomb Ruler and the Sidon Set Problems, and Determination of Large, Near-Optimal Golomb Rulers, έχει αποδειχθεί ότι για µεγάλους κανόνες Golomb µε αριθµό marks n, το µέγεθος του σχεδόν βέλτιστου (near optimum) κανόνα Golomb µε n marks είναι µέχρι n 2, ενώ είναι επίσης γνωστό ότι για έναν κανόνα Golomb µε µέγεθος n τότε το µέγεθος του µεγαλύτερου mark αυτού του κανόνα σε bits είναι 2n. Οι Golomb κανόνες [1],[8],[9] είναι ένα σύνολο ακέραιων, οι οποίοι ονοµάζονται σηµάδια (marks), των οποίων οι ανά δύο κατά απόλυτη τιµή διαφορά είναι µοναδική. Οι ακέραιοι αυτοί µπορούν να θεωρηθούν και σαν σηµάδια σε έναν κανόνα, που έχει κατασκευαστεί µε την ιδιότητα ότι κανένα ζευγάρι από τα σηµάδια του δεν µπορούν να µετρήσουν την ίδια απόσταση. Ο ακριβής µαθηµατικός ορισµός των κανόνων Golomb είναι ο εξής : Ένας κανόνας Golomb είναι ένα σύνολο από ακέραιους Α = {α(1), α(2), α(3),..., α(ν)} όπου α(1) < α(2) < α(3) <... < α(ν) και ισχύει ότι α(i) a(j) είναι µοναδική για κάθε ζευγάρι (i, j). Οι κανόνες Golomb έχουνε πολλές εφαρµογές, όπως είναι η πληροφορική (κατασκευή κωδίκων για την εύρεση και διόρθωση λαθών) και η αστρονοµία (για την συλλογή πληροφοριών σε σχέση µε την απόσταση µεταξύ των ουρανίων σωµάτων). Ο 7

8 πρώτος που ασχολήθηκε µε τους αριθµούς αυτούς ήταν ο Babock, το Αυτός που τους µελέτησε συστηµατικά και από τον οποίο προέρχεται το όνοµα τους είναι ο καθηγητής Solomon Golomb, τo Βέλτιστος κανόνας Golomb(optimal Golomb Ruler) [8],[9] µε n σηµάδια είναι ο κανόνας Golomb που έχει το µικρότερο µήκος από οποιοδήποτε άλλο µε n σηµάδια. Οι κανόνες Golomb που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή την εργασία είναι οι κανόνες που προκύπτουν από τον αλγόριθµο του Ruzsa. Οι κανόνες αυτοί είναι κανόνες σχεδόν βέλτιστοι και όπως αποδείχθηκε από τον κ. ηµητροµανωλάκη [1] όλοι έχουν ως άνω όριο το n 2, όπου n είναι ο αριθµός των marks του κανόνα. Οµαδοποίηση (clustering) [6] ονοµάζεται η διαδικασία της οργάνωσης των δεδοµένων σε οµάδες clusters, έτσι ώστε σε κάθε οµάδα να υπάρχουν κάποιες κοινές ιδιότητες. Η οµαδοποίηση δεδοµένων οδηγεί σε δηµιουργία οµάδων των οποίων τα αντικείµενα της κάθε οµάδας παρουσιάζουν κάποια οµοιότητα, ενώ τα αντικείµενα διαφορετικών οµάδων παρουσιάζουν διαφορές. Για την οµαδοποίηση των marks των κανόνων Golomb χρησιµοποιήθηκαν διάφοροι αλγόριθµοι και διάφορες τεχνικές, τα οποία παρουσιάζονται στα Κεφάλαια 2 και 3. Γενικά, η καλή οµαδοποίηση δεδοµένων δεν είναι εύκολη υπόθεση και εξαρτάται καθαρά από τα κριτήρια που θέτει ο χρήστης. Τα αποτελέσµατα των µεθόδων οµαδοποίησης που χρησιµοποιήθηκαν καθώς και τα µαθηµατικά κριτήρια µε τα οποία µία οµαδοποίηση θεωρήθηκε καλή αναφέρονται στα Κεφάλαια 4 και 5. Μία εφαρµογή, στην οποία θεωρήθηκε ότι θα µπορεί να έχει κάποιο όφελος η χρήση των κανόνων Golomb καθώς και η δηµιουργία οµάδων των marks τους είναι τα δίκτυα αισθητήρων [3],[4]. Η κεντρική ιδέα ήταν να χρησιµοποιηθούν οι ακέραιοι αριθµοί ενός κανόνα Golomb ως διευθύνσεις κόµβων σε ένα εικονικό δίκτυο αισθητήρων και στη συνέχεια να γίνει εκµετάλλευση κάποιων ιδιοτήτων τους. Ο βασικός στόχος ήταν να βρεθεί κάποιος τρόπος που η διευθυνσιοδότηση µε κανόνες Golomb να υπερτερούν έναντι της διευθυνσιοδότησης µε weighted binary αριθµούς. Η σύγκριση των δύο αυτών διαφορετικών διευθυνσιοδοτήσεων έγινε από τη σκοπιά της απόδοσης (µικρότερος αριθµός bits για κάθε µετάδοση) και από την µεριά των δοµών του υλικού που χρειάζονται για την υποστήριξη των µεθόδων. Οι συγκρίσεις καθώς και τα αποτελέσµατα των συγκρίσεων παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 6. 8

9 Τέλος, στο Κεφάλαιο 7 περιέχονται όλα τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την έρευνα που έγινε για την συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία, ενώ παρουσιάζονται και κάποιες ιδέες για συνέχιση αυτής της εργασίας. 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο 2.1) Εισαγωγή Οµαδοποίηση (clustering) ονοµάζεται η τοποθέτηση των δεδοµένων σε οµάδες µε κοινά χαρακτηριστικά. Η οµαδοποίηση, αυτή, σίγουρα οδηγεί σε µείωση της λεπτοµέρειας των δεδοµένων αλλά επίσης και σε απλοποίηση για παραπάνω επεξεργασία. Οι τεχνικές οµαδοποίησης που χρησιµοποιήθηκαν ανήκουν σε δύο µεγάλες κατηγορίες: a) hierarchical οµαδοποίηση [5],[6] και b) partitional οµαδοποίηση. Εκτός βέβαια από τις δύο αυτές κατηγορίες clustering χρησιµοποιήθηκε και µία άλλη ευρυστική µέθοδος, η οποία περιλαµβάνει την µετατροπή των δεδοµένων σε binary µορφή και στην συνέχεια τον διαχωρισµό των clusters µε βάση τις τιµές των bits σε συγκεκριµένες θέσεις. 2.2) Τρόποι οµαδοποίησης 2.2.1) Hierarchical Οµαδοποίηση Η ιεραρχική οµαδοποίηση γίνεται µε δύο διαφορετικές µεθόδους : α) Agglomerative hierarchical οµαδοποίηση Στην αρχή της διαδικασίας κάθε δεδοµένο θεωρείται ως ξεχωριστό cluster και σε κάθε βήµα του αλγορίθµου γίνεται η ένωση µικρότερων οµάδων, µε βάση κάποιο κριτήριο, απόσταση ή οµοιότητα, σε µεγαλύτερα µέχρι να δηµιουργηθεί µία ενιαία οµάδα µε όλα τα δεδοµένα. Η µέθοδος αυτή απαιτεί την εύρεση µία ποσότητας που ονοµάζεται οµοιότητα/απόσταση οµάδων (cluster similarity/distance), και η οποία περιγράφει το µέτρο οµοιότητας ή απόστασης των οµάδων (Eικόνα 2.1). Για αυτήν την µέθοδο υπάρχουν διάφοροι αλγόριθµοι, οι διαφορές των οποίων κυρίως βρίσκονται στον τρόπο εύρεσης της απόστασης ή της οµοιότητας των clusters. 10

11 b) Divisive hierarchical οµαδοποίηση Στην αρχή της διαδικασίας όλα τα δεδοµένα βρίσκονται σε ένα ενιαίο cluster και στην συνέχεια σε κάθε βήµα µε βάση κάποιο κριτήριο, τα δεδοµένα σπάνε διαδοχικά σε clusters έτσι που τελικά κάθε δεδοµένο να αποτελεί και ένα ξεχωριστό cluster (Εικόνα 2.1). Το αποτέλεσµα των αλγόριθµων της hierarchical οµαδοποίησης είναι ένα δένδρο από οµάδες δεδοµένων το οποίο ονοµάζεται δενδρόγραµµα, και το οποίο δείχνει τον τρόπο που οι οµάδες συνδέονται µεταξύ τους. Κόβοντας το δενδρόγραµµα σε ένα συγκεκριµένο επίπεδο δηµιουργείται κάθε φορά ο επιθυµητός αριθµός οµάδων δεδοµένων. Οι αλγόριθµοι hierarchical οµαδοποίησης που υλοποιήθηκαν είναι οι εξής: single linkage (nearest neighbor), complete linkage (furthest neighbor), average linkage, centroid linkage και ward method ) Partitional Οµαδοποίηση Εικόνα 2.1 : Hierarchical οµαδοποίηση Η partitional οµαδοποίηση είναι µία µέθοδος οµαδοποίησης, στην οποία τα δεδοµένα διασπούνται άµεσα σε ένα συγκεκριµένο αριθµό από οµάδες. Αρχικά, στην 11

12 µέθοδο αυτή τα δεδοµένα διασπώνται σε οµάδες µε κάποιο τρόπο. Στη συνέχεια µέσω µία επαναληπτικής διαδικασίας τα δεδοµένα µετακινούνται από την µία οµάδα στην άλλη µε βάση ένα κριτήριο. Όταν η διαδικασία τελειώσει τα δεδοµένα θα έχουν διαχωριστεί σε ένα συγκεκριµένο αριθµό οµάδων. Οι τεχνικές partitional οµαδοποιήσεων που χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία είναι οι: k-means [7] και bisecting k-means [10]. 2.3) Μέθοδοι Hierarchical οµαδοποίησης 2.3.1) Agglomerative Μέθοδοι οµαδοποίησης 1) Single linkage µέθοδος Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί ως κριτήριο οµοιότητας των clusters την ελάχιστη απόσταση µεταξύ τους. Στην µέθοδο αυτή, λοιπόν, αρχικά όλα τα δεδοµένα βρίσκονται σε ξεχωριστά clusters και στη συνέχεια σε κάθε βήµα της επαναληπτικής διαδικασίας υπολογίζονται όλες οι αποστάσεις µεταξύ όλων των clusters που υπάρχουν. Απόσταση µεταξύ δύο clusters θεωρείται η απόσταση µεταξύ των δύο πιο «κοντινών» σηµείων τους. Τα clusters που βρίσκονται πιο «κοντά» ενώνονται σε ένα ενιαίο cluster και µε αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται η επαναληπτική διαδικασία. O αλγόριθµος single linkage παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα ροής (Εικόνα 2.2). 2) Complete linkage µέθοδος Η µέθοδος αυτή είναι περίπου όµοια µε την µέθοδο single linkage. Η µόνη διαφορά που υπάρχει ανάµεσα σε αυτή και την προηγούµενη µέθοδο είναι η µέτρηση της απόστασης ανάµεσα σε δύο clusters. Για την µέθοδο αυτή η απόσταση ανάµεσα σε δύο clusters είναι η απόσταση των πιο αποµακρυσµένων σηµείων των clusters. Παρακάτω ακολουθεί το διάγραµµα ροής για τον αλγόριθµο complete linkage (Εικόνα 2.3). 12

13 3) Average linkage µέθοδος (Unweighted) Στην µέθοδο average linkage η απόσταση µεταξύ δύο clusters υπολογίζεται από τον σταθµισµένο µέσο όλων των δυνατών ζευγαριών των clusters. Ο σταθµισµένος µέσος προκύπτει ανάλογα τον αριθµό των κόµβων που υπάρχουν σε κάθε cluster. Μαθηµατικά η απόσταση µεταξύ των clusters X και Υ υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο : όπου: d(x,y) είναι η απόσταση µεταξύ των αντικειµένων x, y που ανήκουν στα Χ και Υ clusters αντίστοιχα και N X, N Y είναι ο αριθµός των αντικειµένων που υπάρχουν X και Y clusters αντίστοιχα. Στην Εικόνα 2.4 παρουσιάζεται το διάγραµµα ροής της µεθόδου average linkage. 4) Centroid linkage µέθοδος Σε αυτή τη µέθοδο η απόσταση µεταξύ δύο clusters είναι ίση µε τη ευκλείδεια απόσταση των κέντρων των clusters. Συγκεκριµένα σε κάθε επαναληπτικό βήµα αυτού του αλγόριθµου ενώνονται δύο clusters σε ένα ενιαίο µε βάση την απόσταση των κέντρων τους (τα clusters που απέχουν µικρότερη απόσταση). Μετά από κάθε συνένωση δηµιουργείται ένα καινούριο cluster, του οποίου το νέο κέντρο είναι ο µέσος όρος όλων των σηµείων που αποτελούν το cluster αυτό. Στη συνέχεια, δηµιουργείται ο νέος πίνακας αποστάσεων των clusters και η επαναληπτική διαδικασία του αλγόριθµου συνεχίζεται µέχρι την δηµιουργία ενός ενιαίου cluster. Το διάγραµµα ροής του αλγόριθµου παρουσιάζεται στην Εικόνα

14 d[(k), (r,s)] = min(d[(k),(r)], d[(k),(s)]) d[(k), (r,s)] = max(d[(k),(r)], d[(k),(s)]) Εικόνα 2.2 : ιάγραµµα ροής Μεθόδου Single linkage Εικόνα 2.3 : ιάγραµµα ροής Μεθόδου Complete linkage 14

15 N k N (r,s) 1 d[k, (r,s)] = d(x k, y (r,s) ) x k X, y (r,s) (r,s) N *N = k (r,s) i = 1 j 1 n 1 d[k, (r,s)] = d( x, y ) όπου x = x και όµοια ορίζεται το y k (r,s) k ki Nx i = 1 k (r,s) Εικόνα 2.4 : ιάγραµµα ροής µεθόδου Average linkage Εικόνα 2.5 : ιάγραµµα ροής µεθόδου Centroid linkage 15

16 5) Ward s linkage method Η τελευταία µέθοδος για agglomerative οµαδοποίηση που χρησιµοποιήθηκε ήταν η Ward µέθοδος. Στην µέθοδο αυτή η απόσταση µεταξύ των clusters δίνεται από των εξής τύπο: όπου x r και x s είναι τα κέντρα των οµάδων r, s αντίστοιχα ενώ τα n r, n s είναι ο αριθµός των στοιχείων που ανήκουν στις r και s οµάδες αντίστοιχα. Η µέθοδος αυτή διαφέρει από όλες τις υπόλοιπες µεθόδους linkage στο κριτήριο της ένωσης των οµάδων. Στην συγκεκριµένη µέθοδο δεν ενώνονται οι οµάδες που απέχουν την µικρότερη απόσταση, αλλά η ένωση των οµάδων γίνεται µε στόχο την µικρότερη αύξηση του αθροίσµατος των τετραγώνων των αποστάσεων στο εσωτερικού κάθε οµάδας. ηλαδή, υπολογίζεται για κάθε πιθανή συνένωση δύο clusters το άθροισµα των τετραγώνων των αποστάσεων όλων των στοιχείων από το κέντρο του cluster και στη συνέχεια πραγµατοποιείται η συνένωση µε το µικρότερο άθροισµα. Το διάγραµµα ροής του αλγόριθµου Ward s linkage παρουσιάζεται στην Εικόνα ) Divisive Μέθοδοι οµαδοποίησης 1) Minimum diameter µέθοδος Η divisive µέθοδος χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο ελάχιστης διαµέτρου του Guènoche (1991). Στην µέθοδο αυτή, σε κάθε επαναληπτικό βήµα, επιλέγεται η οµάδα µε την µέγιστη διάµετρο, όπου διάµετρος µίας οµάδας ορίζεται η µέγιστη απόσταση µεταξύ δύο οποιοδήποτε στοιχείων του. Η διάσπαση της οµάδας γίνεται σε δύο άλλες οµάδες για τις οποίες ισχύει ότι, η µεγαλύτερη από αυτές τις δύο θα πρέπει να έχει την µικρότερη διάµετρο σε σχέση µε τις υπόλοιπες οµάδες, που ήδη έχουν δηµιουργηθεί. Η επαναληπτική διαδικασία σταµατάει αφού όλα τα δεδοµένα αποτελούν µία ξεχωριστή οµάδα. Τα βήµατα του αλγόριθµου αυτού φαίνονται στο παρακάτω διάγραµµα ροής (Εικόνα 2.7). 16

17 max( r) min( r) x 2 k y (r,s) 2 1 d [k, (r,s)] = nk n (r,s) όπου y (r,s) = (xr + x s ) n k + n(r,s) 2 όπου k x, x τα κέντρα των clusters που συµπτίσονται r s και x το κέντρο κάθε παλαιού cluster Εικόνα 2.6 : ιάγραµµα ροής µεθόδου Ward Linkage Εικόνα 2.7 : ιάγραµµα ροής µεθόδου Minimum Diameter 17

18 2.4) Mέθοδοι Partitional οµαδοποίησης 2.4.1) K -means αλγόριθµος O αλγόριθµος Κ means είναι ο πιο διαδεδοµένος αλγόριθµος οµαδοποίησης. Ο αλγόριθµος K means διασπάει τα δεδοµένα σε Κ διαφορετικά clusters µέσω µίας επαναληπτικής διαδικασίας, όπου K είναι ένας ακέραιος αριθµός. Η επαναληπτική διαδικασία αυτή τερµατίζει από τη στιγµή που θα ικανοποιηθεί ένα συγκεκριµένο κριτήριο. Τα κύρια βήµατα του αλγορίθµου περιγράφονται παρακάτω: 1. Αρχικά γίνεται η επιλογή K σηµείων στο πεδίο των δεδοµένων έτσι ώστε τα σηµεία αυτά να αποτελούν τα κέντρα των αρχικών οµάδων 2. Ανάθεσε κάθε δεδοµένο σε µία οµάδα για το οποίο η απόσταση του από το κέντρο της οµάδας να είναι η µικρότερη από κάθε άλλη από τα κέντρα των υπολοίπων οµάδων. 3. Όταν όλα τα δεδοµένα έχουν ανατεθεί στις οµάδες υπολόγισε ξανά τα κέντρα των οµάδων, παίρνοντας τον µέσο όρο των δεδοµένων κάθε οµάδας. 4. Επανέλαβε τα βήµατα 2,3 µέχρι να επαληθευτεί κάποιο κριτήριο σύγκλισης Το κριτήριο σύγκλισης του αλγορίθµου, ο τρόπος µέτρησης της απόστασης των δεδοµένων µε τα κέντρα των οµάδων καθώς και ο τρόπος ανάδειξης των αρχικών κέντρων τους καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την τελική οµαδοποίηση των δεδοµένων και ορίζονται από τον χρήστη. Τα βήµατα του αλγορίθµου σε µορφή διαγράµµατος ροής ακολουθούν στην Εικόνα ) Bisecting K Means Algorithm Ο αλγόριθµος Bisecting K means χρησιµοποιεί έµµεσα τον K means αλγόριθµο αλλά διαφοροποιείται σε κάποια σηµεία από αυτόν. Γενικά θεωρείται ότι λειτουργεί αποδοτικότερα από τον Κ means αλγόριθµο και µπορεί να παράγει οµάδες 18

19 οµοιόµορφου µεγέθους. Τα βήµατα του αλγόριθµου παρουσιάζονται παρακάτω ενώ πρακτικά η όλη διαδικασία τερµατίζει µετά από αρκετές επαναλήψεις : 1. Αρχικά όλα τα δεδοµένα θεωρούνται ότι βρίσκονται σε µία ενιαία οµάδα 2. Επιλογή µίας οµάδας για την διάσπαση µε βάση κάποιο κριτήριο που καθορίζεται από τον χρήστη 3. ιάσπασε την επιλεγµένη οµάδα σε δύο άλλα clusters χρησιµοποιώντας τον K means αλγόριθµο 4. Επανέλαβε τα βήµατα 2,3 µέχρι να δηµιουργηθεί ο επιθυµητός αριθµός από οµάδες δεδοµένων Το διάγραµµα ροής του αλγόριθµου έτσι όπως προκύπτει από τα παραπάνω βήµατα ακολουθεί και παρουσιάζεται στην Εικόνα

20 Εικόνα 2.8 : ιάγραµµα ροής K-Means Αλγορίθµου Εικόνα 2.9 : ιάγραµµα ροής Bisecting K-Means Algorithm 20

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1) Εισαγωγή Γενικά, ο τοµέας της ανάλυσης δεδοµένων σε οµάδες αποτελείται από ένα πλήθος αλγορίθµων που οµαδοποιούν τα δεδοµένα µε βάση κάποια κριτήρια,όπως το µέτρο της οµοιότητας ή της διαφοράς των δεδοµένων µεταξύ τους. Οι αλγόριθµοι που χρησιµοποιήθηκαν για την οµαδοποίηση των σηµαδιών των κανόνων Golomb περιγράφηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. Η σύγκριση µεταξύ των διαφόρων οµαδοποιήσεων που υπάρχει γίνεται µε την χρήση διαφόρων στατιστικών τεχνικών. Οι στατιστικές αυτές τεχνικές στη συγκεκριµένη εργασία αναπτύχθηκαν στην πλατφόρµα της Matlab [2]. Όλες οι τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν στους αλγορίθµους του προηγούµενου κεφαλαίου καθώς και τα κριτήρια σύγκρισης των οµαδοποιήσεων περιγράφονται στο συγκεκριµένο κεφάλαιο. 3.2) Στατιστικές µέθοδοι στην υλοποίηση αλγορίθµων οµαδοποίησης Για την υλοποίηση των διαφόρων αλγορίθµων χρειάστηκε αρκετές φορές να γίνει χρήση κάποιων στατιστικών µεθόδων είτε για τον υπολογισµό των αποστάσεων µεταξύ των δεδοµένων, είτε για τον υπολογισµό της οµοιότητας µεταξύ των clusters είτε και για την εύρεση της βέλτιστης λύσης όσο αναφορά την οµαδοποίηση των δεδοµένων. Όλες αυτές οι στατιστικές µέθοδοι υλοποιήθηκαν στην πλατφόρµα του Matlab παράγοντας κάθε φορά τα αντίστοιχα αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα για την εφαρµογή της ανάλυσης δεδοµένων σε clusters από την Matlab χρησιµοποιήθηκαν συναρτήσεις του στατιστικού πακέτου ενώ τα κριτήρια αξιολόγησης, που περιγράφηκαν παραπάνω, υλοποιήθηκαν και αυτά µε την βοήθεια συναρτήσεων του ίδιου πακέτου. Στα παρακάτω εδάφια περιγράφονται στατιστικές µέθοδοι καθώς και οι συναρτήσεις που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση του ιεραρχικού αλλά και του partitional clustering. 21

22 3.2.1) Στατιστικές µέθοδοι για ιεραρχικό clustering Η διαδικασία για την υλοποίηση οποιασδήποτε ιεραρχικής οµαδοποίησης αποτελείται από κάποια συγκεκριµένα βήµατα και υλοποιείται από συναρτήσεις, οι οποίες ανάλογα µε τον αλγόριθµο της οµαδοποίησης παίρνουν και τις κατάλληλες παραµέτρους. Συγκεκριµένα τα βήµατα των ιεραρχικών αλγορίθµων είναι τα εξής: 1. Εύρεση της οµοιότητας ή της ανοµοιότητας µεταξύ κάθε αντικειµένουδεδοµένου στο σύνολο των δεδοµένων. Σε αυτό το βήµα υπολογίζεται η απόσταση µεταξύ των αντικειµένων-δεδοµένων µε την χρήση της συνάρτησης pdist. H συνάρτηση αυτή χρησιµοποιεί διάφορους τρόπους για την εύρεση της απόστασης µεταξύ των δεδοµένων. Συγκεκριµένα η συνάρτηση pdist παίρνει ως όρισµα το σύνολο των δεδοµένων σε έναν διάνυσµα και επιστρέφει ένα διάνυσµα, το οποίο έχει όλες τις δυνατές αποστάσεις µεταξύ των δεδοµένων. Έτσι αν θεωρήσουµε ότι το αρχικό διάνυσµα (δεδοµένα) έχει m διαφορετικά αντικείµενα τότε το επιστρεφόµενο διάνυσµα έχει µέγεθος m*(m-1)/2. Πολλές φορές είναι πιο εύκολο οι αποστάσεις µεταξύ των δεδοµένων να εµφανίζονται σε µορφή πίνακα. Γι αυτό το λόγο το διάνυσµα που προκύπτει από την συνάρτηση pdist χρησιµοποιείται ως όρισµα στην συνάρτηση squareform, η οποία µετατρέπει το διάνυσµα αυτό σε πίνακα, ο οποίος έχει την εξής ιδιότητα: το στοιχείο i, j του πίνακα αντιστοιχεί στην απόσταση µεταξύ του αντικειµένου i και j (προφανώς η απόσταση ενός αντικειµένου από τον εαυτό του είναι ίση µε 0 και γι αυτό το λόγο η διαγώνιος του πίνακα είναι ίση µε 0). O πίνακας που επιστρέφεται από την συνάρτηση αυτή ονοµάζεται πίνακας απόστασης ή ανοµοιότητας. Η Matlab υποστηρίζει πολλούς διαφορετικούς τρόπους για την µέτρηση της απόστασης µεταξύ δύο αντικειµένων-δεδοµένων. Ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί να υπολογιστεί µία απόσταση ανάµεσα σε δύο δεδοµένα περνάει ως όρισµα στην συνάρτηση pdist. Οι διαφορετικές τεχνικές µέτρησης της απόστασης περιγράφονται παρακάτω. 2. Οµαδοποίηση των δεδοµένων σε δυαδικό, ιεραρχικό δένδρο. Σε αυτό το βήµα οµαδοποιούνται τα ζεύγη των δεδοµένων που βρίσκονται πιο κοντά χρησιµοποιώντας την συνάρτηση linkage. Η συνάρτηση linkage χρησιµοποιεί τον πίνακα των αποστάσεων που προέκυψε από το πρώτο βήµα και υπολογίζει την εγγύτητα των δεδοµένων µεταξύ τους. Καθώς τα αντικείµενα-δεδοµένα οµαδοποιούνται σε οµάδες και στη συνέχεια και αυτά σε µεγαλύτερες 22

23 οµάδες τελικά δηµιουργείται ένα ιεραρχικό δένδρο(εικόνα 3.1). Η οµαδοποίηση των δεδοµένων από την συνάρτηση linkage γίνεται µέσω διάφορων τεχνικών που καθορίζει το κριτήριο συνένωσης των clusters. H τεχνική που καθορίζει το κριτήριο συνένωσης των οµάδων των δεδοµένων περνάει σαν όρισµα στην συνάρτηση linkage ενώ όλες οι πιθανές τεχνικές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν περιγράφονται παρακάτω στο κεφάλαιο. Η συνάρτηση linkage, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, δέχεται ως είσοδο το διάνυσµα που προκύπτει από την pdist και επιστρέφει έναν πίνακα, που στην ουσία αντιπροσωπεύει ένα ιεραρχικό δένδρο. Ο πίνακας αυτός έχει 3 στήλες και έχει την παρακάτω µορφή: Πχ. όπου κάθε γραµµή αποτελεί και από µία ξεχωριστή ένωση οµάδων. Οι δύο πρώτες στήλες καθορίζουν ποια αντικείµενα ενώθηκαν, δηλαδή το δεδοµένο 1 µε το δεδοµένο 3 κτλ. Η τρίτη στήλη δείχνει την απόσταση µεταξύ των δύο αυτών αντικειµένων που ενώθηκαν. ηλαδή, στο παραπάνω παράδειγµα, τα δεδοµένα 1 και 3 ενώθηκαν πρώτα έχοντας µεταξύ τους απόσταση ίση µε 1 µονάδα, στη συνέχεια ενώθηκαν τα δεδοµένα 4 και 5 που είχαν απόσταση ίση µε 1 µονάδα κτλ. Στην τρίτη γραµµή περιέχονται η ένωση των δεδοµένων 6 και 7, αλλά το δεδοµένο 7 δεν υπάρχει εξ αρχής αλλά είναι στην ουσία η οµάδα που δηµιουργήθηκε από την πρώτη ένωση ανάµεσα το 1 και το Εύρεση του βέλτιστου σηµείου για διάσπαση του ιεραρχικού δένδρου σε clusters. Αυτό που παράγεται από την χρήση των παραπάνω συναρτήσεων και µεθόδων είναι ένα ιεραρχικό δένδρο. Το σηµείο διάσπασης του ιεραρχικού δένδρου καθορίζεται είτε από τον χρήστη ανάλογα µε τον αριθµό των οµάδων που επιθυµεί είτε χρησιµοποιώντας την συνάρτηση του Matlab cluster, η οποία κόβει βέλτιστα το ιεραρχικό δένδρο σε οµάδες δεδοµένων. Η βέλτιστη αυτή επιλογή από την συνάρτηση γίνεται είτε µε την ανίχνευση της συνάρτησης cluster οµάδων από δεδοµένα, τα οποία βρίσκονται σχετικά κοντά, είτε αυθαίρετα, σε σηµεία που τα 23

24 δεδοµένα είναι πιο κοντά από οποιοδήποτε άλλα σηµεία. Η παραπάνω συνάρτηση παίρνει ως είσοδο τον τρόπο µε τον οποίο επιθυµεί ο χρήστης να γίνει η διάσπαση του δένδρου και αυτές οι επιλογές γίνονται είτε µε βάση το κριτήριο αστάθειας, είτε µε βάση το κριτήριο απόστασης. Εικόνα 3.1 : Παράδειγµα δενδρογράµµατος Ιεραρχικό δένδρο 3.2.2) Στατιστικές µέθοδοι για partitional οµαδοποίηση Οι αλγόριθµοι της partitional οµαδοποίησης οργανώνουν τα αποτελέσµατα τους σε ξεχωριστές οµάδες. Οι partitional αλγόριθµοι που υλοποιήθηκαν ήταν ο k-means [7] και ο bisecting k-means [10]. Γενικά, οι αλγόριθµοι που υλοποιούν partitional οµαδοποίηση χρησιµοποιούν ένα κριτήριο και υπολογίζουν ποια οµαδοποίηση µε συγκεκριµένο αριθµό, Κ οµάδες, οδηγεί στην ελάχιστη τιµή του κριτηρίου αυτού. 1. Υλοποίηση των αλγόριθµων kmeans και bisecting kmeans Στην πλατφόρµα της Matlab υπάρχει υλοποιηµένη η συνάρτηση kmeans, η οποία υλοποιεί τον k-means αλγόριθµο παίρνοντας ως παράµετρο τα δεδοµένα τα οποία θα πρέπει να οµαδοποιηθούν. Η συνάρτηση kmeans χρησιµοποιεί τα δεδοµένα σαν σηµεία στο χώρο και οµαδοποιεί αυτά που βρίσκονται πιο κοντά, συγκρίνοντας πάντα µε 5 διαφορετικούς τρόπους µέτρησης την απόσταση µεταξύ τους. Κάθε οµάδα καθορίζεται από τα µέλη της αλλά και από το κέντρο της. Η οµαδοποίηση των δεδοµένων µπορεί να καθοριστεί από κάποιες παραµέτρους που παίρνει η συνάρτηση kmeans και καθορίζουν είτε τον µέγιστο αριθµό επαναλήψεων είτε τις 24

25 αρχικές τιµές των κέντρων των οµάδων. Η συνάρτηση, αυτή, χρησιµοποιεί επαναληπτικά τον αλγόριθµο του k-means και όλη η διαδικασία περιλαµβάνει µετακίνηση των δεδοµένων από µία οµάδα σε µία άλλη µέχρι η οµαδοποίηση να ελαχιστοποιεί ένα συγκεκριµένο κριτήριο. Γενικά, πρέπει να αναφερθεί ότι η partitional οµαδοποίηση είναι πιο κατάλληλη για οµαδοποίηση µεγάλου αριθµού δεδοµένων από την ιεραρχική. 2. Απεικόνιση της partitional οµαδοποίησης Η απεικόνιση των οµαδοποιήσεων των δεδοµένων στην περίπτωση της partitional οµαδοποίησης γίνεται µε τη βοήθεια µίας συνάρτησης της Matlab, της silhouette [2]. Η συνάρτηση αυτή παίρνει ως παραµέτρους τα δεδοµένα καθώς και έναν πίνακα που καθορίζει οι οµάδες καθώς και τα δεδοµένα που ανήκουν σε κάθε οµάδα. Η απεικόνιση της οµαδοποίησης γίνεται µε βάση την απόσταση στο εσωτερικό κάθε οµάδας. Η µέτρηση της απόστασης µπορεί να γίνει µε διαφορετικές τεχνικές, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω και οι οποίες περνάνε ως παράµετροι στην συνάρτηση του Matlab silhouette. Γενικά, η επιστρεφόµενη τιµή της συνάρτησης αυτής είναι ένας πίνακας που περιέχει την τιµή silhouette για κάθε δεδοµένο, το οποίο δείχνει και την εγγύτητα του µέσα στην οµάδα στην οποία ανήκει. 3.3) Κριτήρια αξιολόγησης οµαδοποίησης Η σύγκριση του κατά πόσο καλή είναι µία οµαδοποίηση ή όχι για κάθε αλγόριθµο έγινε µε βάση κάποια συγκεκριµένα κριτήρια. Από αυτά τα κριτήρια, άλλα υλοποιούνται από την πλατφόρµα της MATLAB [2], που χρησιµοποιήθηκε, για την υλοποίηση των αλγορίθµων, και κάποια άλλα κριτήρια υλοποιήθηκαν ξεχωριστά ) Κριτήριο συντελεστή συσχέτισης Ο συντελεστής συσχέτισης είναι ένας συντελεστής που προκύπτει κυρίως στην περίπτωση του ιεραρχικού clustering. O τρόπος εξαγωγής του είναι η σύγκριση της πληροφορίας των αποστάσεων που προκύπτει από την οµαδοποίηση και τις οµάδες που δηµιουργούνται µε την πληροφορία που προκύπτει από όλες τις δυνατές αποστάσεις µεταξύ των στοιχείων πριν το clustering. Για παράδειγµα, έχοντας µία οµάδα από αντικείµενα (0,1,2,...,m) και εφαρµόζοντας 25

26 κάποια ιεραρχική µέθοδο οµαδοποίησης πάνω σε αυτά τα στοιχεία προκύπτει κάποιο δενδρόγραµµα, το οποίο περιέχει πληροφορίες για τις αποστάσεις ανάµεσα στις οµάδες αλλά και για τις οµάδες στο εσωτερικό των οµάδων. Στη συνέχεια χρησιµοποιώντας όλες τις πιθανές αποστάσεις όλων των στοιχείων (0,1,...,m) προκύπτει ένας συντελεστής, ο οποίος µετράει την παραµόρφωση της οµαδοποίησης, παρουσιάζοντας κατά πόσο ικανοποιητικά τα δεδοµένα ταιριάζουν στη δοµή που τους έχει δοθεί. Σε µία καλή οµαδοποίηση των δεδοµένων η τιµή του συντελεστή συσχέτισης πρέπει να βρίσκεται όσο πιο κοντά στην µονάδα. Στην πλατφόρµα της Matlab υπάρχει η εντολή cophenet, η οποία δίνοντας της ως παραµέτρους την ιεραρχική µέθοδο οµαδοποίησης και όλες τις αποστάσεις ανάµεσα στα στοιχεία δίνει το συντελεστή συσχέτισης. Ο µαθηµατικός τύπος από τον οποίο προκύπτει ο συντελεστής συσχέτισης είναι αυτός που παρουσιάζεται παρακάτω: c = όπου : i< j ( Y y)( Z z) ij ( Y y) ( Z z) 2 2 i< j ij i< j ij Y ij είναι η απόσταση µεταξύ των αντικειµένων i και j που προκύπτει από την οµαδοποίηση Z ij είναι η απόσταση µεταξύ των αντικειµένων i και j που προκύπτει από τις αποστάσεις που υπήρχαν µεταξύ των αντικειµένων πριν την οµαδοποίηση y και z είναι ο µέσος όρος των αποστάσεων µετά την οµαδοποίηση και πριν από αυτό, αντίστοιχα ij 3.3.2) Κριτήριο συντελεστή αστάθειας Ο συντελεστής αστάθειας χρησιµοποιείται για την ιεραρχική οµαδοποίηση και υπολογίζεται από το δένδρο (δενδρόγραµµα). Στο δενδρόγραµµα τα νούµερα στον οριζόντιο άξονα αποτελούν αντίγραφα των αντικειµένων στο πραγµατικό σύνολο δεδοµένων. Οι ενώσεις µεταξύ των αντικειµένων γίνονται µε γραµµές U (ανάποδα τοποθετηµένες), ενώ το ύψος των γραµµών καθορίζει την απόσταση µεταξύ των οµάδων, που ενώνονται. Ο συντελεστής αστάθειας χαρακτηρίζει κάθε ένωση µεταξύ των οµάδων. Στην ουσία αυτό που γίνεται είναι µία σύγκριση ανάµεσα σε κάθε ένωση δύο οµάδων µε το µέσο όρο των ενώσεων που υπάρχουν στο 26

27 ίδιο επίπεδο. Όσο πιο υψηλός είναι ο συντελεστής για µία ένωση δύο clusters τόσο πιο ανόµοιες οµάδες συνδέονται µεταξύ τους (Εικόνα 3.1). Στην πλατφόρµα της Matlab, η οποία χρησιµοποιήθηκε για την υλοποίηση των διαφόρων αλγορίθµων οµαδοποίησης και συγκεκριµένα των ιεραρχικών υπάρχει υλοποιηµένη η εντολή inconsistent, η οποία υπολογίζει το συντελεστή αστάθειας για κάθε ένωση δύο clusters. Αφού προκύπτει ο συντελεστής αστάθειας για κάθε ένωση µεταξύ δύο clusters για την εύρεση του ενιαίου συντελεστή απλά θεωρείται ο µέσος όρος όλων των συντελεστών. Αυτό µπορεί να αιτιολογηθεί από το γεγονός ότι, αν κάποιος αλγόριθµος δεν δίνει καλή οµαδοποίηση των δεδοµένων τότε και οι επιµέρους συντελεστές θα έχουν µεγάλη τιµή, όπως και ο µέσος όρος, ενώ ο αλγόριθµος µε την καλύτερη οµαδοποίηση θα δίνει συντελεστές µικρότερους συνεπώς και ο µέσος όρος θα έχει µικρή τιµή. Για κάθε ένωση ο συντελεστής αστάθειας υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο : Y( k,4) = ( z( k,3) Y( k,1))/ Y( k,2) για κάθε k όπου το Y είναι η έξοδος της εντολής inconsistent ενώ το Ζ είναι ο πίνακας που προκύπτει από την εφαρµογή του κατάλληλου αλγορίθµου πάνω στα δεδοµένα και περιγράφει την οµαδοποίηση τους. Αυτά που αντιπροσωπεύει κάθε στήλη του πίνακα Υ είναι τα παρακάτω : Στήλη 1 : Ο µέσος όρος των αποστάσεων (των ενώσεων) που περιλαµβάνονται στους υπολογισµούς Στήλη 2 : Η απόκλιση από το µέσο όρο όλων των αποστάσεων (των ενώσεων) που περιλαµβάνονται στους υπολογισµούς. Στήλη 3 : Ο αριθµός των ενώσεων που περιλαµβάνονται στους υπολογισµούς Στήλη 4 : Ο συντελεστής αστάθειας για κάθε ένωση ανάµεσα σε δύο clusters 3.4) Τεχνικές µέτρησης απόστασης Κάποιες από τις στατιστικές µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν στο clustering δεδοµένων κάνουν χρήση διαφόρων τεχνικών για τον υπολογισµό των αποστάσεων µεταξύ των δεδοµένων. Γενικά, οι τεχνικές αυτές διαφέρουν στον τύπο που χρησιµοποιούν για τον υπολογισµό των 27

28 αποστάσεων µεταξύ των δεδοµένων. Παρακάτω αναφέρονται όλοι οι τρόποι υπολογισµών των αποστάσεων που χρησιµοποιήθηκαν στην συγκεκριµένη εργασία ) Ευκλείδεια απόσταση Η ευκλείδεια απόσταση είναι η πιο συνήθης τεχνική για τον υπολογισµό της απόστασης ανάµεσα σε δύο αντικείµενα. Η ευκλείδεια απόσταση ανάµεσα σε δύο σηµεία είναι το µήκος της µικρότερης (σε µήκος) γραµµής που ενώνει τα δύο αυτά σηµεία. Γενικά, θεωρώντας δύο διανύσµατα x r και x S, ο τύπος υπολογισµού της ευκλείδειας απόστασης ανάµεσα στα διανύσµατα δίνεται από τον τύπο: d = ( x x )( x x )' 2 rs r s r s 3.4.2) Standardized ευκλείδεια απόσταση Η τυποποιηµένη ευκλείδεια απόσταση είναι περίπου ίδια µε την ευκλείδεια απόσταση, µε την διαφορά ότι χρησιµοποιεί έναν διαγώνιο πίνακα D, ο οποίος εµφανίζει την διαφορά του διανύσµατος Xj πάνω σε όλες τις µεταβλητές. Στην ουσία στην µέτρηση της απόστασης αυτής, γίνεται αρχικά µία κανονικοποίηση των δεδοµένων και στην συνέχεια µία µέτρηση της απόστασης µε βάση την Ευκλείδεια απόσταση. Ο τύπος που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της απόστασης είναι ο εξής: 2 1 d = ( x x ) D ( x x )' rs r s r s 3.4.3) Απόσταση Mahalanobis εξής: O τύπος που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της απόστασης Mahalanobis είναι ο 2 1 d = ( x x ) V ( x x )' rs r s r s όπου x r, x S διανύσµατα και V είναι ο πίνακας συσχετισµών µεταξύ των δεδοµένων- αντικειµένων. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται ιδιαίτερα για την εύρεση της οµοιότητας µεταξύ των σηµείων και 28

29 θεωρείται ανώτερη από την Ευκλείδεια απόσταση, διότι δεν εξαρτάται µόνο από την µέση τιµή των τιµών αλλά και από τον συσχετισµό ανάµεσα στις µεταβλητές καθώς και από την κατανοµή των σηµείων ) Απόσταση City Block O τύπος που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό την City Block απόσταση κάνει χρήση της απόλυτης τιµής διαφοράς των στοιχείων των διανυσµάτων των δεδοµένων. Η απόσταση, αυτή, είναι γνωστή και ως απόσταση Manhattan και αντικατοπτρίζει την απόσταση µεταξύ σηµείων σε ένα πλέγµα οδικού δικτύου εντός πόλεως. Ο τύπος υπολογισµού της απόστασης είναι αυτός που παρουσιάζεται παρακάτω ενώ τα x r και x S αποτελούν σηµεία σε ένα Ν-διάστατο χώρο: d n = x x rs rj sj j= ) Απόσταση Συσχέτισης Η απόσταση αυτή υπολογίζει τον συσχετισµό µεταξύ µιας σειράς σηµείων. Κατά τον υπολογισµό της απόστασης έχουµε τον υπολογισµό της συσχέτισης για κάθε σηµείο και για κάθε επίπεδο ξεχωριστά. Ο τύπος υπολογισµού της απόστασης είναι ο εξής: d rs = 1 ( x x )( x x )' r r s s ( xr xr)( xr xr)' ( xs xs)( xs xs)' όπου x r και x S διανύσµατα σηµείων και 1 xr = xrj και 1 xs = xsj. n n j j 3.4.6) Απόσταση Hamming H Hamming απόσταση υπολογίζει τον αριθµό των διαφορών των αντίστοιχων θέσεων για τα σηµεία N-διάστατου επιπέδου. Έτσι για παράδειγµα η διαφορά Hamming ανάµεσα σε δύο 29

30 νούµερα δυαδικής µορφής, πχ 1001 και 1101 είναι 1, διότι στις αντίστοιχες θέσεις η διαφορά των bits ανάµεσα σε αυτά τα δύο νούµερα είναι 1(µόνο το δεύτερο bit διαφέρει). Η απόσταση αυτή υπολογίζει τον συσχετισµό µεταξύ µιας σειράς σηµείων. Κατά τον υπολογισµό της απόστασης έχουµε τον υπολογισµό της συσχέτισης για κάθε σηµείο και για κάθε επίπεδο ξεχωριστά. Ο τύπος υπολογισµού της απόστασης είναι ο εξής: d = (#( x x ) / n). rs rj sj 3.5) Τεχνικές αρχικοποίησης των κεντρικών σηµείων των clusters Στο partitional clustering και συγκεκριµένα στον αλγόριθµο Κ-means, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, θα πρέπει αρχικά να γίνει µία επιλογή των κέντρων των clusters. Στην πλατφόρµα του Matlab, όπου και υλοποιήθηκε ο συγκεκριµένος αλγόριθµος, δίνεται η επιλογή της αρχικής θέσης των κέντρων. Η επιλογή αυτή αποτελείται από τρεις διαφορετικές επιλογές οι οποίες είναι οι εξής: 3.5.1) Τυχαίες θέσεις Με αυτή την επιλογή επιλέγονται τυχαία Κ θέσεις των κέντρων, όπου βέβαια Κ είναι ο επιλεγµένος αριθµός των οµάδων στα οποία θα διασπαστούν τα δεδοµένα ) Οµοιόµορφη κατανοµή θέσεων Σε αυτή την περίπτωση για την επιλογή των κέντρων των clusters ακολουθείται µία συγκεκριµένη διαδικασία, η οποία είναι η εξής: όλη η σειρά των δεδοµένων, διασπάται σε Κ αριθµό οµάδων και στην συνέχεια επιλέγεται το κέντρο µε βάση αυτές τις οµάδες, που δηµιουργήθηκαν. Έπειτα, µε αρχικά κέντρα, τα κέντρα που βρέθηκαν από την προηγούµενη διαδικασία, ξεκινάει η επαναληπτική διαδικασία εύρεσης των οµάδων µε βάση τα βήµατα του αλγορίθµου ) οκιµαστικό clustering Με αυτή την παράµετρο γίνεται µία αρχική οµαδοποίηση σε ένα ποσοστό των δεδοµένων, 10%, και στην συνέχεια από τις οµάδες, που θα προκύψουν από αυτή την οµαδοποίηση, θα βγουν 30

31 τα κέντρα των οµάδων που θα δοθούν ως αρχικές θέσεις κέντρων για την οµαδοποίηση όλων των δεδοµένων. 3.6) Σύνοψη Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφηκαν οι διάφορες στατιστικές µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν είτε στην υλοποίηση των αλγορίθµων, είτε στην σύγκριση των αλγορίθµων, είτε στον υπολογισµό των αποστάσεων µεταξύ τους είτε ακόµα και στην αρχικοποίηση των κεντρικών στοιχείων στους partitional αλγορίθµους. 31

32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο 4.1) Εισαγωγή Στο κεφάλαιο 4 θα παρουσιαστεί µία αναλυτική περιγραφή των διαφόρων τεχνικών, που χρησιµοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση των ήδη υπαρχόντων αλγορίθµων, καθώς και κάποιες νέες ιδέες που προέκυψαν κατά την προσπάθεια για βελτίωση των αποτελεσµάτων. 4.2) Αναπαράσταση δεδοµένων Τα δεδοµένα, που θα έπρεπε να χρησιµοποιηθούν και να αναλυθούν σε οµάδες είναι τα σηµάδια στους κανόνες Golomb, τα οποία, τελικώς, θα αποτελέσουν και τις διευθύνσεις σε ένα θεωρητικό δίκτυο αισθητήρων. Κατά την υλοποίηση των αλγορίθµων και την εφαρµογή τους πάνω στα σηµάδια αυτά υπήρξαν τρεις διαφορετικές µορφές µε τις οποίες δόθηκαν τα δεδοµένα και οι οποίες περιγράφονται παρακάτω: 4.2.1) Αριθµητική αναπαράσταση Στην διπλωµατική εργασία του κ. ηµητροµανωλάκη [1], Analysis of the Golomb Ruler and the Sidon Set Problems, and Determination of Large, Near-Optimal Golomb Rulers, είχε υλοποιηθεί ένας αλγόριθµος, ο οποίος κατασκευάζει όλους τους σχεδόν βέλτιστους κανόνες Golomb για ένα συγκεκριµένο αριθµό από σηµάδια. Στην εργασία αυτή χρησιµοποιήθηκε ο σχεδόν βέλτιστος κανόνας που προέκυπτε από την υλοποίηση του κ. ηµητροµανωλάκη [1] και ο οποίος είχε το µικρότερο µήκος. Στην αρχική προσπάθεια για οµαδοποίηση των σηµαδιών σε οµάδες χρησιµοποιήθηκε η απλή αναπαράσταση, όπου κάθε σηµάδι αποτελούνταν από την πληροφορία που είχε µόνο από τον αριθµό, ο οποίος του αντιστοιχούσε σε δεκαδική βάση. Με 32

33 αυτόν τον τρόπο, για την εύρεση της απόστασης είτε ανάµεσα στα σηµάδια είτε ανάµεσα στα clusters, τα οποία δηµιουργούνται από την συνένωση των σηµαδιών, χρησιµοποιείται απλά η διαφορά των τιµών των σηµαδιών χρησιµοποιώντας τον κατάλληλο τύπο για τον τρόπο µέτρησης της απόστασης ) ιανυσµατική αναπαράσταση Ένας άλλος τρόπος αναπαράσταση της πληροφορίας της απόστασης των σηµαδιών των κανόνων Golomb, που χρησιµοποιήθηκε, είναι η διανυσµατική αναπαράσταση. Στον τρόπο αυτό το κάθε σηµάδι του κανόνα Golomb απεικονίζει ένα σηµείο σε Ν-διάστατο χώρο, όπου Ν είναι ο αριθµός των σηµαδιών των κανόνων Golomb, που χρησιµοποιήθηκε. H λογική της ιδέας αυτής είναι ότι σε κάθε αντίστοιχη θέση του διανύσµατος, το οποίο θα αντιστοιχεί σε ένα σηµάδι του κανόνα Golomb, θα βρίσκεται η απόσταση του σηµείου αυτού από το αντίστοιχο σηµάδι του κανόνα Golomb. Συνεπώς, κάθε διάνυσµα σηµάδι έχει ως συντεταγµένες τις αποστάσεις από όλα τα υπόλοιπα σηµεία του κανόνα Golomb. Το θετικό µε αυτή την αναπαράσταση πληροφορίας είναι ότι για κάθε σηµείο συµπεριλαµβάνεται και η πληροφορία της απόστασης των σηµείων µεταξύ τους. Φυσικά, η απόσταση µεταξύ των σηµαδιών υπολογίζεται ανάλογα µε τους τρόπους της απόστασης που αναφέρθηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο ) υαδική αναπαράσταση Μία άλλη µορφή αναπαράστασης της πληροφορίας, που χρησιµοποιήθηκε για τους αλγόριθµους clustering είναι η δυαδική αναπαράσταση. Με αυτή την µέθοδο υπολογίζονται οι αποστάσεις ανάµεσα στα σηµάδια του κανόνα Golomb και στην συνέχεια η απόσταση αυτή µετατρέπεται σε δυαδική µορφή. Αυτό ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο σε κάποιους αλγόριθµους διότι η οµαδοποίηση γινόταν µε βάση την διαφορά των bits που υπήρχαν ανάµεσα στις αποστάσεις. Επίσης, υπάρχει µία συγκεκριµένη περίπτωση µέτρησης απόστασης, απόσταση Hamming, για την οποία η απόσταση ανάµεσα στα σηµάδια του κανόνα Golomb είναι οι διαφορές στα bits των δυαδικών αναπαραστάσεων των αποστάσεων τους. 33

34 4.3) Μέθοδοι οµαδοποίησης Γενικά στην ανάλυση της οµαδοποίησης των σηµαδιών των κανόνων Golomb χρησιµοποιήθηκαν έτοιµοι αλγόριθµοι και αλγόριθµοι, που υπακούν σε έναν ευρυστικό κανόνα. Συγκεκριµένα, οι αλγόριθµοι που υπακούν σε έναν ευρυστικό κανόνα υλοποιήθηκαν µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν ακριβώς τον λόγο για τον οποίο χρησιµοποιήθηκαν, δηλαδή είτε να δηµιουργούν οµοιόµορφη οµαδοποίηση ως προς το µέγεθος των οµάδων, είτε να δηµιουργούν τέτοια οµαδοποίηση, η οποία να µειώνει τον αριθµό των bits που χρησιµοποιούνται για την µετάδοση πληροφορίας σε ένα ασύρµατο δίκτυο µε οµαδοποιηµένους κόµβους Παρακάτω περιγράφονται 3 (τρεις) ευρυστικοί αλγόριθµοι, οι οποίοι κατασκευάστηκαν µε την ιδέα ότι η οµαδοποίηση θα γίνει πάνω σε σηµάδια κανόνων Golomb και κατά δεύτερο λόγο πάνω στα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω ) Οµαδοποίηση για weighted binary αριθµούς Στην περίπτωση που η διευθυνσιοδότηση γίνεται µε τους weighted binary αριθµούς η κάθε οµάδα καθορίζεται από την πληροφορία ενός bit. ηλαδή, αν ένας κόµβος ανήκει, πχ στην κόκκινη οµάδα και όχι στην κίτρινη τότε θα υπάρχουν 2 bits που θα καθορίζουν την διεύθυνση του συγκεκριµένου κόµβου ως προς τις οµαδοποιήσεις και θα έχουν την µορφή 10. Έτσι για παράδειγµα, αν υπάρχει µία οµαδοποίηση, η οποία να αποτελείται από 8 διαφορετικές οµάδες η διεύθυνση κάθε κόµβου θα αποτελείται από 8 bits, για τα οποία όλοι οι κόµβοι που ανήκουν στην ίδια οµάδα θα έχουν στο bit της ίδιας θέσης την τιµή 1, διαφορετικά αν ένας κόµβος δεν ανήκει σε µία οµάδα στην αντίστοιχη θέση το bit, θα είναι ίσο µε 0. Με αυτή την κωδικοποίηση της πληροφορίας δίνεται η δυνατότητα ένας κόµβος να ανήκει σε δύο ή παραπάνω οµάδες. Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγµα, που δείχνει τον ακριβή τρόπο οµαδοποίησης µε weighted binary αριθµούς: 34

35 Εικόνα 4.1 : Παράδειγµα διευθυνσιοδότησης µε weighted binary αριθµούς 4.3.2) 1 ος ευρυστικός αλγόριθµος οµαδοποίησης Η πρώτη ευρυστική µέθοδος οµαδοποίησης υλοποιήθηκε µε στόχο να βρεθεί µέσω των bits των σηµαδιών των κανόνων Golomb, που ανήκουν σε κάθε cluster, κάποια κωδικοποίηση έτσι ώστε να υπάρχει κάποιο πλεονέκτηµα στην χρήση για διευθυνσιοδότηση των κόµβων ανάµεσα στους κανόνες Golomb έναντι των weighted binary αριθµών. Στην συγκεκριµένη µέθοδο επειδή υπήρξε ενδιαφέρον και για την οµοιόµορφη κατανοµή των σηµαδιών στα clusters, χρησιµοποιήθηκε ο αλγόριθµος, bisecting k-means, ο οποίος σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα δίνει τα καλύτερα αποτελέσµατα ως προς την οµοιοµορφία σε µέγεθος των οµάδων. Η περιγραφή των βηµάτων των αλγορίθµων που υλοποιήθηκε ήταν η εξής: 1. Επιλογή του κανόνα Golomb στον οποίο θα γίνει η οµαδοποίηση και κατασκευή του κανόνα µε τον αλγόριθµο του κ. ηµητροµανωλάκη [1]. 2. Εφαρµογή του αλγόριθµου bisecting k-means, και δηµιουργία N οµάδων δεδοµένων, όπου ο αριθµός N καθορίζεται από τον χρήστη. 3. Μετά την εφαρµογή του αλγορίθµου ακολουθεί η κατασκευή οµάδων, µε τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν τον ίδιο αριθµό από κόµβους (αφαιρούνται από τα µεγαλύτερα clusters οι κόµβοι που περισσεύουν έναντι της µικρότερης οµάδας). 4. Μετατροπή όλων των σηµαδιών του κανόνα Golomb που θα χρησιµοποιηθούν στις οµάδες σε δυαδική µορφή. 35

36 5. Εύρεση του ελάχιστου αριθµού των bits, έτσι ώστε αν κρατηθεί από την δυαδική µορφή του κάθε σηµαδιού µόνο αυτά τα bits, τότε οι νέοι αριθµοί που δηµιουργούνται είναι µοναδικοί. ηλαδή, αν υπάρχει η εξής σειρά αριθµών : 0(000), 1(001), 3(011), 6(110) τότε για αυτά τα νούµερα αρκούν µόνο τα δύο bits έτσι ώστε και οι νέοι αριθµοί που προκύπτουν να είναι µοναδικοί µεταξύ τους. 6. Στην συνέχεια για κάθε cluster εφαρµόζω τον αλγόριθµο Quine McCluskey χρησιµοποιώντας τα νέα νούµερα, που προέκυψαν, ξεχωριστά για κάθε οµάδα. Αυτό που προκύπτει είναι τουλάχιστον µία µάσκα από bits, η οποία περιλαµβάνει µεταβλητό αριθµό bits και τα οποία καθορίζονται από τις διευθύνσεις των κόµβων που ανήκουν στο οµάδα. Παρατηρήσεις: Ο παραπάνω αλγόριθµος δίνει οµάδες µε οµοιόµορφο αριθµό διευθύνσεων, αφού έτσι έχει ορισθεί από την κατασκευή του. Ο αλγόριθµος αυτός χρησιµοποιήθηκε µε σκοπό για κάθε οµάδα να δηµιουργείται τουλάχιστον µία µάσκα από bits, µε όσο το δυνατόν λιγότερο αριθµό από bits, και η οποία έχει ορισµένα χαρακτηριστικά: 1. Η µάσκα αυτή των bits προκύπτει από τις διευθύνσεις, και πιο συγκεκριµένα από την δυαδική αναπαράσταση των διευθύνσεων, που ανήκουν σε κάθε οµάδα δεδοµένων. 2. H µάσκα αποτελείται από ένα µικρό αριθµό bits της διεύθυνσης κάθε κόµβου, τα οποία προκύπτουν από την διαδικασία που περιγράφτηκε παραπάνω και κυρίως από το αποτέλεσµα του αλγορίθµου Quine McCluskey. 3. Η µάσκα των bits είναι µοναδική για κάθε οµάδα, µε αποτέλεσµα από κάθε µάσκα να προκύπτει µία λογική συνάρτηση στην οποία όταν δοθούν ως είσοδο τα x πρώτα bits της διεύθυνσης του κόµβου, στον οποίο το πακέτο έφτασε, αν από την λογική συνάρτηση αυτή έχουµε αποτέλεσµα 1 τότε ο κόµβος µπορεί να γνωρίζει ότι το πακέτο απευθύνεται στην δική του οµάδα, διαφορετικά ο κόµβος αγνοεί το 36

37 περιεχόµενο του πακέτου αφού δεν αφορά την οµάδα των κόµβων στην οποίο ανήκει. Παρακάτω παρουσιάζεται σε µορφή ψευδογλώσσας ο κώδικας του αλγόριθµου έτσι όπως υλοποιήθηκε στην Matlab καθώς και ένα παράδειγµα υλοποίησης του παραπάνω αλγορίθµου για N = 100 σηµάδια Golomb(Εικόνα 4.2). Εικόνα 4.2 : Παράδειγµα χρήσης του 1 ου ευρυστικού αλγορίθµου 37

38 Πρωτόκολλο Επικοινωνίας Εικόνα 4.3 : ιάγραµµα ροής του 1 ου ευρυστικού αλγορίθµου Όπως φαίνεται και στο παραπάνω παράδειγµα ο αλγόριθµος αυτός καταλήγει σε µία συνάρτηση, η οποία είναι µοναδική για κάθε οµάδα. Αφού, λοιπόν, αρχικά κατασκευαστεί ο κανόνας Golomb και ακολουθήσει η διαδικασία που εµφανίζεται στο παραπάνω παράδειγµα τελικά καταλήγουµε σε µία συνάρτηση, η οποία καθορίζει εάν ένα πακέτο απευθύνεται σε µία συγκεκριµένη οµάδα ή όχι. Η βασική ιδέα για το πρωτόκολλο επικοινωνίας για τον συγκεκριµένο αλγόριθµο είχε ως εξής: Αρχικά δίνεται σε κάθε κόµβο από µία διεύθυνση και η λογική συνάρτηση που καθορίζει την οµάδα του. Ας θεωρήσουµε το γεγονός ότι ένας κόµβος της πρώτης οµάδας, από το παράδειγµα, θέλει να στείλει ένα πακέτο πληροφορίας σε όλους τους κόµβους της ίδιας του της οµάδας. Τότε ο κόµβος αυτός στέλνει τα 9 most significant bits της ίδιας του της διεύθυνσης ως διεύθυνση στην επικεφαλίδα του πακέτου. Στην συνέχεια σε κάθε κόµβο που θα φτάνει το πακέτο πληροφορίας θα εφαρµόζεται η λογική συνάρτηση της οµάδας του κόµβου και αν το αποτέλεσµα είναι 1 τότε αυτό σηµαίνει ότι ο κόµβος αυτός ανήκει στην 1 η οµάδα άρα το πακέτο αναφέρεται και σε αυτόν, διαφορετικά αν το αποτέλεσµα της 38

39 λογικής συνάρτησης είναι 0 τότε το πακέτο δεν αναφέρεται στην οµάδα του συγκεκριµένου κόµβου. Αν κάποιος κόµβος, που ανήκει στην οµάδα 2 θέλει να στείλει ένα πακέτο πληροφορίας στην οµάδα 1 τότε αρκεί να στείλει ως διεύθυνση µία ποσότητα 9 bits, η οποία να έχει την µορφή Χ Χ Χ Χ Χ, όπου Χ τιµή αδιαφορίας. Εφαρµόζοντας κάθε κόµβος την λογική συνάρτηση της οµάδας, στην οποία ανήκει, πάνω στην ποσότητα παραπάνω οδηγεί στην κατανόηση αν το πακέτο µε αυτήν την επικεφαλίδα απευθύνεται στην δική του οµάδα ή όχι ) 2 ος ευρυστικός αλγόριθµος οµαδοποίησης Μέθοδος δένδρου Στον δεύτερο ευρυστικό αλγόριθµο που υλοποιήθηκε δόθηκε µεγαλύτερη βαρύτητα στην προσπάθεια µε έναν ορισµένο αριθµό bits από τις διευθύνσεις που δίνονται στους κόµβους να προκύψει όσο το δυνατόν µεγαλύτερος αριθµός από οµαδοποιήσεις. Στόχος αυτής της µεθόδου είναι η δηµιουργία οµαδοποιήσεων µε έναν αριθµό bits όµοιο µε αυτό τον συµβατών αριθµών ή έστω µε λίγο µεγαλύτερο αλλά µε την διαφορά ότι οι αριθµοί Golomb θα υπερτερούσαν στον αριθµό των οµαδοποιήσεων. Παρακάτω περιγράφονται τα βήµατα της µεθόδου που υλοποιήθηκαν στον συγκεκριµένο ευρυστικό αλγόριθµο: 1. Επιλογή του κανόνα Golomb στον οποίο θα γίνει η οµαδοποίηση και κατασκευή του κανόνα µε τον αλγόριθµο του κ. ηµητροµανωλάκη [1]. 2. Εισαγωγή των διευθύνσεων των κόµβων και µετατροπή τους σε δυαδική µορφή. 3. Εύρεση µε εξαντλητική έρευνα του ενός bit ή των δύο bits που µε βάση τις τιµές τους χωρίζουν τα δεδοµένα σε δύο οµάδες µε ίσο αριθµό διευθύνσεων σε κάθε µία. Πρέπει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση των δύο bits για την µία οµάδα οι τιµές των δύο αυτών bits ήταν όµοιες, δηλαδή είτε 00 είτε 11, ενώ για την άλλη οµάδα οι τιµές των bits ήταν διαφορετικές, δηλαδή είτε 01 είτε Για κάθε bit ή bits που βρέθηκαν στο προηγούµενο βήµα δηµιουργούνται οι δύο οµάδες µε βάση διάσπασης τις τιµές των συγκεκριµένων bits κάθε φορά και στην συνέχεια πάλι µε εξαντλητική έρευνα βρίσκονται, αν υπάρχουν, είτε ένα bit είτε δυάδα bits τα οποία να σπάνε κάθε νέα οµάδα πάλι σε δύο ισοδύναµες, ως 39

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εξόρυξη Δεδομένων. Ανάλυση Δεδομένων. Η διαδικασία εύρεσης κρυφών (ήκαλύτεραμηεμφανών) ιδιοτήτων από αποθηκευμένα δεδομένα,

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εξόρυξη Δεδομένων. Ανάλυση Δεδομένων. Η διαδικασία εύρεσης κρυφών (ήκαλύτεραμηεμφανών) ιδιοτήτων από αποθηκευμένα δεδομένα, ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ηλίας Κ. Σάββας Εξόρυξη Δεδομένων Η διαδικασία εύρεσης κρυφών (ήκαλύτεραμηεμφανών) ιδιοτήτων από αποθηκευμένα δεδομένα, Μετατροπή δεδομένων σε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, Πολλά δεδομένα αποθηκευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης Περιεχόμενα Δομές δεδομένων 37. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)...11 38. Εισαγωγή στους μονοδιάστατους πίνακες...16 39. Βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες...25 40. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου J-GANNO ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεµατική Ενότητα : Δυαδικά Συστήµατα

1 η Θεµατική Ενότητα : Δυαδικά Συστήµατα 1 η Θεµατική Ενότητα : Δυαδικά Συστήµατα Δεκαδικοί Αριθµοί Βάση : 10 Ψηφία : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Αριθµοί: Συντελεστές Χ δυνάµεις του 10 7392.25 = 7x10 3 + 3x10 2 + 9x10 1 + 2x10 0 + 2x10-1 + 5x10-2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ο Κεφάλαιο: Στατιστική ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πληθυσμός: Λέγεται ένα σύνολο στοιχείων που θέλουμε να εξετάσουμε με ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Μεταβλητές X: Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Παλιών Θεµάτων. Συστήµατα Παράλληλης Επεξεργασίας, 9ο εξάµηνο Υπεύθ. Καθ. Νεκτάριος Κοζύρης

Λύσεις Παλιών Θεµάτων. Συστήµατα Παράλληλης Επεξεργασίας, 9ο εξάµηνο Υπεύθ. Καθ. Νεκτάριος Κοζύρης Λύσεις Παλιών Θεµάτων Συστήµατα Παράλληλης Επεξεργασίας, 9ο εξάµηνο Υπεύθ. Καθ. Νεκτάριος Κοζύρης Θέµα Φεβρουάριος 2003 1) Έστω ένας υπερκύβος n-διαστάσεων. i. Να βρεθεί ο αριθµός των διαφορετικών τρόπων

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΕΝΟΤΗΤΑ Μ1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Εκπαιδευτής: Γ. Π. ΠΑΤΣΗΣ, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΤΕΙ Αθήνας ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. Ποια είναι η βάση

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Αλγόριθµοι Αποτελέσµατα Επίλογος Ορισµός του Προβλήµατος Ευθυγράµµιση : Εύρεση ενός γεωµετρικού µετασχηµατισµού που ϕέρνει κοντά δύο τρισδιάσ

Εισαγωγή Αλγόριθµοι Αποτελέσµατα Επίλογος Ορισµός του Προβλήµατος Ευθυγράµµιση : Εύρεση ενός γεωµετρικού µετασχηµατισµού που ϕέρνει κοντά δύο τρισδιάσ Εισαγωγή Αλγόριθµοι Αποτελέσµατα Επίλογος Αλγόριθµοι Ευθυγράµµισης Τρισδιάστατων Αντικειµένων Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 20 Οκτωβρίου 2005 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί κεφαλαίου. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου

Ορισµοί κεφαλαίου. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Ορισµοί κεφαλαίου Αλγόριθµος είναι µια πεπερασµένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισµένων και εκτελέσιµων σε πεπερασµένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήµατος. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα (περιεχόμενο) μιας βάσης δεδομένων αποθηκεύεται στο δίσκο

Τα δεδομένα (περιεχόμενο) μιας βάσης δεδομένων αποθηκεύεται στο δίσκο Κατακερματισμός 1 Αποθήκευση εδομένων (σύνοψη) Τα δεδομένα (περιεχόμενο) μιας βάσης δεδομένων αποθηκεύεται στο δίσκο Παραδοσιακά, μία σχέση (πίνακας/στιγμιότυπο) αποθηκεύεται σε ένα αρχείο Αρχείο δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλημάτων 1

Επίλυση Προβλημάτων 1 Επίλυση Προβλημάτων 1 Επίλυση Προβλημάτων Περιγραφή Προβλημάτων Αλγόριθμοι αναζήτησης Αλγόριθμοι τυφλής αναζήτησης Αναζήτηση πρώτα σε βάθος Αναζήτηση πρώτα σε πλάτος (ΒFS) Αλγόριθμοι ευρετικής αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

9. Συστολικές Συστοιχίες Επεξεργαστών

9. Συστολικές Συστοιχίες Επεξεργαστών Κεφάλαιο 9: Συστολικές συστοιχίες επεξεργαστών 208 9. Συστολικές Συστοιχίες Επεξεργαστών Οι συστολικές συστοιχίες επεξεργαστών είναι επεξεργαστές ειδικού σκοπού οι οποίοι είναι συνήθως προσκολλημένοι σε

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Ανάλυση Παλινδρόμησης

Στατιστική Ι. Ανάλυση Παλινδρόμησης Στατιστική Ι Ανάλυση Παλινδρόμησης Ανάλυση παλινδρόμησης Η πρόβλεψη πωλήσεων, εσόδων, κόστους, παραγωγής, κτλ. είναι η βάση του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Η ανάλυση παλινδρόμησης και συσχέτισης είναι

Διαβάστε περισσότερα

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικός ταξινοµητής είναι ένα σύστηµα ταξινόµησης που χρησιµοποιεί γραµµικές διακριτικές συναρτήσεις Οι ταξινοµητές αυτοί αναπαρίστανται συχνά µε οµάδες κόµβων εντός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

10. Μη-κατευθυνόμενη ταξινόμηση ΚΥΡΊΩΣ ΜΈΡΗ ΔΕΥ

10. Μη-κατευθυνόμενη ταξινόμηση ΚΥΡΊΩΣ ΜΈΡΗ ΔΕΥ ΚΥΡΊΩΣ ΜΈΡΗ ΔΕΥ 1 2 3 1 ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗΣ Κατευθυνόμενη ταξινόμηση (supervised classification) Μη-κατευθυνόμενη ταξινόμηση (unsupervised classification) Γραμμική: Μη-Γραμμική: Ιεραρχική: Επιμεριστική:

Διαβάστε περισσότερα

Λυσεις προβλημάτων τελικής φάσης Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού Πληροφορικής 2007

Λυσεις προβλημάτων τελικής φάσης Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού Πληροφορικής 2007 Λυσεις προβλημάτων τελικής φάσης Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού Πληροφορικής 2007 Πρόβλημα 1 Το πρώτο πρόβλημα λύνεται με τη μέθοδο του Δυναμικού Προγραμματισμού. Για να το λύσουμε με Δυναμικό Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PCA (Principle Component Analysis)

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PCA (Principle Component Analysis) Η ΜΕΘΟΔΟΣ PCA (Principle Component Analysis) Η μέθοδος PCA (Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών), αποτελεί μία γραμμική μέθοδο συμπίεσης Δεδομένων η οποία συνίσταται από τον επαναπροσδιορισμό των συντεταγμένων ενός

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων

Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων Ενότητα 7: Ομαδοποίηση Μέρος Α Αναστάσιος Γούναρης, Επίκουρος Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστικά Λογικά Κυκλώματα

Συνδυαστικά Λογικά Κυκλώματα Συνδυαστικά Λογικά Κυκλώματα Ένα συνδυαστικό λογικό κύκλωμα συντίθεται από λογικές πύλες, δέχεται εισόδους και παράγει μία ή περισσότερες εξόδους. Στα συνδυαστικά λογικά κυκλώματα οι έξοδοι σε κάθε χρονική

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Ροή Δικτύου Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μοντελοποίηση Δικτύων Μεταφοράς Τα γραφήματα χρησιμοποιούνται συχνά για την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Λογισμικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 8ο Αλγόριθμοι

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Λογισμικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 8ο Αλγόριθμοι Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Λογισμικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 8ο Αλγόριθμοι 1 Έννοια Ανεπίσημα, ένας αλγόριθμος είναι μια βήμα προς βήμα μέθοδος για την επίλυση ενός προβλήματος ή την διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1 Αριθµητικό Σύστηµα! Ορίζει τον τρόπο αναπαράστασης ενός αριθµού µε διακεκριµένα σύµβολα! Ένας αριθµός αναπαρίσταται διαφορετικά σε κάθε σύστηµα,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων. Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας

Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων. Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας 1 Εισαγωγή Το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων που καλούμαστε να επεξεργαστούμε είναι πολυδιάστατα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΩΓΟΙ & ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 Βελτιστοποίηση Στην προσπάθεια αντιμετώπισης και επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν στην πράξη, αναπτύσσουμε μαθηματικά μοντέλα,

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κατά συστάδες με χρήση στατιστικών πακέτων

Ανάλυση κατά συστάδες με χρήση στατιστικών πακέτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εφαρμοσμένη Πολυμεταβλητή Ανάλυση : Ανάλυση κατά συστάδες 1. Εισαγωγή Ανάλυση κατά συστάδες με χρήση στατιστικών πακέτων Η ομαδοποίηση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Δίνεται η εντολή εκχώρησης: τ κ < λ Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. Να δικαιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. nn n n

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. nn n n ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 Ο αλγόριθµος Gauss Eστω =,3,, µε τον όρο γραµµικά συστήµατα, εννοούµε συστήµατα εξισώσεων µε αγνώστους της µορφής: a x + + a x = b a x + + a x = b a

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Η/Υ. Μέρος2

Προγραµµατισµός Η/Υ. Μέρος2 Προγραµµατισµός Η/Υ Μέρος2 Περιεχόμενα Επανάληψη Βασικών Σύμβολων Διαγραμμάτων Ροής Αλγόριθμος Ψευδοκώδικας Παραδείγματα Αλγορίθμων Γλώσσες προγραμματισμού 2 Επανάληψη Βασικών Σύμβολων Διαγραμμάτων Ροής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Πολυμεταβλητές Μέθοδοι Ανάλυσης

Κεφάλαιο 6 Πολυμεταβλητές Μέθοδοι Ανάλυσης Κεφάλαιο 6 Πολυμεταβλητές Μέθοδοι Ανάλυσης Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τρεις βασικές μέθοδοι πολυμεταβλητής ανάλυσης. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν η παραγοντική ανάλυση, η ανάλυση συστάδων

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 19 Hashing - Κατακερματισμός 1 / 23 Πίνακες απευθείας πρόσβασης (Direct Access Tables) Οι πίνακες απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ»

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ» Της σπουδάστριας ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ Επιβλέπων Δρ. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) Ενδεικτικές Λύσεις ΕΡΓΑΣΙΑ η (Ηµεροµηνία Αποστολής στον Φοιτητή: Οκτωβρίου 005) Η Άσκηση στην εργασία αυτή είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (Θ.Ε. ΠΛΗ 12) 6Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ Ημερομηνία Αποστολής της εργασίας στον Φοιτητή 5 Μαϊου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με: Αλγόριθμοι 2.2.1. Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά εντολών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Το πρόβλημα του ελάχιστου ζευγνύοντος δένδρου

4.4 Το πρόβλημα του ελάχιστου ζευγνύοντος δένδρου . Το πρόβλημα του ελάχιστου ζευγνύοντος δένδρου Σ αυτή την παράγραφο θα εξεταστεί μια παραλλαγή του προβλήματος της συντομότερης διαδρομής, το πρόβλημα του ελάχιστου ζευγνύοντος δένδρου. Σ αυτό το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7 Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 7. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται στο IP Fragmentation,

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς 1-5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχηση.

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς 1-5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / Γ- ΕΠΑ.Λ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-02- 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ-Α.ΚΑΤΡΑΚΗ ΘΕΜΑ Α. A1. Να γράψετε το γράμμα καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης K.5.1 Γραμμή Παραγωγής Μια γραμμή παραγωγής θεωρείται μια διάταξη με επίκεντρο το προϊόν, όπου μια σειρά από σταθμούς εργασίας μπαίνουν σε σειρά με στόχο ο κάθε ένας από αυτούς να κάνει μια ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αρίθμησης. Συστήματα Αρίθμησης 1. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version

Συστήματα Αρίθμησης. Συστήματα Αρίθμησης 1. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version Συστήματα Αρίθμησης Στην καθημερινή μας ζωή χρησιμοποιούμε το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης. Στο σύστημα αυτό χρησιμοποιούμε δέκα διαφορετικά σύμβολα τα :,, 2, 3, 4, 5, 6,7 8, 9. Για τον αριθμό 32 θα χρειαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά.

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΟΙΚ & ΠΛΗΡ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13-11-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ- ΑΝΝΑ ΚΑΤΡΑΚΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τους αριθμούς για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α Α1. α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-4 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής Κ4.1 Μέθοδος ανάλυσης νεκρού σημείου για την επιλογή διαδικασίας παραγωγής ή σημείου παραγωγής Επιλογή διαδικασίας παραγωγής Η μέθοδος ανάλυσης νεκρού για την επιλογή διαδικασίας παραγωγής αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 19 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1.

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1 1. Πότε τα σώματα θεωρούνται υλικά σημεία; Αναφέρεται παραδείγματα. Στη φυσική πολλές φορές είναι απαραίτητο να μελετήσουμε τα σώματα χωρίς να λάβουμε υπόψη τις διαστάσεις τους. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΥΜΑΣ ΕΣΠΟΤΑΤΟΥ 3 ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έννοια της συνάρτησης είναι στενά συνυφασµένη µε τον πίνακα τιµών και τη γραφική παράσταση.

Διαβάστε περισσότερα

2 + 0.5 2 + 0.25 + 1 + 0.5 2 + 0.25 + 1 + 0.5 2 + 0.25 2 + 0.5 0 0.125 + 1 + 0.5 1 0.125 + 1 + 0.75 1 0.125 1/5

2 + 0.5 2 + 0.25 + 1 + 0.5 2 + 0.25 + 1 + 0.5 2 + 0.25 2 + 0.5 0 0.125 + 1 + 0.5 1 0.125 + 1 + 0.75 1 0.125 1/5 IOYNIOΣ 23 Δίνονται τα εξής πρότυπα: x! = 2.5 Άσκηση η (3 µονάδες) Χρησιµοποιώντας το κριτήριο της οµοιότητας να απορριφθεί ένα χαρακτηριστικό µε βάση το συντελεστή συσχέτισης. Γράψτε εδώ το χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 ο +2 ο ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ Διάνυσμα ορίζεται ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή ένα ευθύγραμμο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Δομή Επανάληψης. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Δομή Επανάληψης. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Δομή Επανάληψης Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Δομή Επανάληψης Επανάληψη με αρίθμηση DO = ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων - Νευρωνικά ίκτυα

Αναγνώριση Προτύπων - Νευρωνικά ίκτυα ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αναγνώριση Προτύπων - Νευρωνικά ίκτυα ρ. Χαράλαµπος Π. Στρουθόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής.

3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής. 3. Προσομοίωση ενός Συστήματος Αναμονής. 3.1. Διατύπωση του Προβλήματος. Τα συστήματα αναμονής (queueing systems), βρίσκονται πίσω από τα περισσότερα μοντέλα μελέτης της απόδοσης υπολογιστικών συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα. i Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα βασικά προβλήματα των αριθμητικών μεθόδων της υπολογιστικής γραμμικής άλγεβρας (computational linear algebra) και της αριθμητικής ανάλυσης (numerical

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 12 ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α Μία εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών μελετά την

Διαβάστε περισσότερα

Συμπίεση Δεδομένων Δοκιμής (Test Data Compression) Νικολός Δημήτριος, Τμήμα Μηχ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, Παν Πατρών

Συμπίεση Δεδομένων Δοκιμής (Test Data Compression) Νικολός Δημήτριος, Τμήμα Μηχ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, Παν Πατρών Συμπίεση Δεδομένων Δοκιμής (Test Data Compression), Παν Πατρών Test resource partitioning techniques ΑΤΕ Automatic Test Equipment (ATE) based BIST based Έλεγχος παραγωγής γής βασισμένος σε ΑΤΕ Μεγάλος

Διαβάστε περισσότερα

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : 210/76.01.470 210/76.00.179 ΘΕΜΑ Α [Α.1.1]. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επιλογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ3 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 009-0 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - - ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΟΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

f x g x f x g x, x του πεδίου ορισμού της; Μονάδες 4 είναι οι παρατηρήσεις μιας ποσοτικής μεταβλητής Χ ενός δείγματος μεγέθους ν και w

f x g x f x g x, x του πεδίου ορισμού της; Μονάδες 4 είναι οι παρατηρήσεις μιας ποσοτικής μεταβλητής Χ ενός δείγματος μεγέθους ν και w ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 0 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1 Αν οι συναρτήσεις f,g

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ111. Ανοιξη Μάθηµα 2 ο. Αλγόριθµοι και Αφηρηµένοι Τύποι εδοµένων. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης

ΠΛΗ111. Ανοιξη Μάθηµα 2 ο. Αλγόριθµοι και Αφηρηµένοι Τύποι εδοµένων. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΛΗ111 οµηµένος Προγραµµατισµός Ανοιξη 2005 Μάθηµα 2 ο Αλγόριθµοι και Αφηρηµένοι Τύποι εδοµένων Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης Αλγόριθµοι Ορισµός Παράδειγµα Ασυµπτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση και Γενίκευση. "Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα" (Διαφάνειες), Α. Λύκας, Παν. Ιωαννίνων

Μάθηση και Γενίκευση. Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Διαφάνειες), Α. Λύκας, Παν. Ιωαννίνων Μάθηση και Γενίκευση Το Πολυεπίπεδο Perceptron (MultiLayer Perceptron (MLP)) Έστω σύνολο εκπαίδευσης D={(x n,t n )}, n=1,,n. x n =(x n1,, x nd ) T, t n =(t n1,, t np ) T Θα πρέπει το MLP να έχει d νευρώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 10 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Πως ορίζεται ο τμηματικός προγραμματισμός; Τμηματικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών

ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών Ι. Μαρκόνης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική. Α σ κ ή σ ε ι ς σ τ η ν ι α χ ε ί ρ ι σ η Μ ν ή µ η ς. Αντώνης Σταµατάκης

Εισαγωγή στην Πληροφορική. Α σ κ ή σ ε ι ς σ τ η ν ι α χ ε ί ρ ι σ η Μ ν ή µ η ς. Αντώνης Σταµατάκης Εισαγωγή στην Πληροφορική Α σ κ ή σ ε ι ς σ τ η ν ι α χ ε ί ρ ι σ η Μ ν ή µ η ς Αντώνης Σταµατάκης Μονάδες µέτρησης µνήµης Η βασική µονάδα µέτρησης της µνήµης στα υπολογιστικά συστήµατα είναι το µπάιτ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων ακέραιου προγραμματισμού

Κεφάλαιο 6. Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων ακέραιου προγραμματισμού Κεφάλαιο 6 Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων ακέραιου προγραμματισμού 1 Γραφική επίλυση Η γραφική μέθοδος επίλυσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για πολύ μικρά προβλήματα με δύο ή το πολύ τρεις μεταβλητές απόφασης.

Διαβάστε περισσότερα

DIP_05 Τμηματοποίηση εικόνας. ΤΕΙ Κρήτης

DIP_05 Τμηματοποίηση εικόνας. ΤΕΙ Κρήτης DIP_05 Τμηματοποίηση εικόνας ΤΕΙ Κρήτης ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ Τμηματοποίηση εικόνας είναι η διαδικασία με την οποία διαχωρίζεται μία εικόνα σε κατάλληλες περιοχές ή αντικείμενα. Για την τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβληµα 2 (15 µονάδες)

Πρόβληµα 2 (15 µονάδες) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, 2013-2014 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ε. Μαρκάκης Πρόβληµα 1 (5 µονάδες) 2 η Σειρά Ασκήσεων Προθεσµία Παράδοσης: 19/1/2014 Υπολογίστε

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικό Πρόβληµα

Υπολογιστικό Πρόβληµα Υπολογιστικό Πρόβληµα Μετασχηµατισµός δεδοµένων εισόδου σε δεδοµένα εξόδου. Δοµή δεδοµένων εισόδου (έγκυρο στιγµιότυπο). Δοµή και ιδιότητες δεδοµένων εξόδου (απάντηση ή λύση). Τυπικά: διµελής σχέση στις

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Προσδοκώμενα αποτελέσματα

5.1. Προσδοκώμενα αποτελέσματα 5.1. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχεις ολοκληρώσει τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου θα έχεις κατανοήσει τις τεχνικές ανάλυσης των αλγορίθμων, θα μπορείς να μετράς την επίδοση των αλγορίθμων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Θεωρητική εισαγωγή

4.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΥΑ ΙΚΟΣ ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ-ΑΦΑΙΡΕΤΗΣ Σκοπός: Να µελετηθούν αριθµητικά κυκλώµατα δυαδικής πρόσθεσης και αφαίρεσης. Να σχεδιαστούν τα κυκλώµατα από τους πίνακες αληθείας

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστό: P (M) = 2 M = τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M. Π.χ. M = {A, B, C} π. 1. Π.χ.

Γνωστό: P (M) = 2 M = τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M. Π.χ. M = {A, B, C} π. 1. Π.χ. Παραδείγματα Απαρίθμησης Γνωστό: P (M 2 M τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M Τεχνικές Απαρίθμησης Πχ M {A, B, C} P (M 2 3 8 #(Υποσυνόλων με 2 στοιχεία ( 3 2 3 #(Διατεταγμένων υποσυνόλων με 2 στοιχεία 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 3 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2 Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Α2. Ο αλγόριθμος αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών Α3. Ο αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

! Εάν ο αριθμός διαθέτει περισσότερα bits, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δυνάμεις του 2. ! Προσοχή στη θέση του περισσότερο σημαντικού bit!

! Εάν ο αριθμός διαθέτει περισσότερα bits, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δυνάμεις του 2. ! Προσοχή στη θέση του περισσότερο σημαντικού bit! Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 25-6 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (αριθμητικές ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Αριθμοί Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 5: Αναδρομικές σχέσεις - Υπολογισμός Αθροισμάτων Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

QR είναι ˆx τότε x ˆx. 10 ρ. Ποιά είναι η τιµή του ρ και γιατί (σύντοµη εξήγηση). P = [X. 0, X,..., X. (n 1), X. n] a(n + 1 : 1 : 1)

QR είναι ˆx τότε x ˆx. 10 ρ. Ποιά είναι η τιµή του ρ και γιατί (σύντοµη εξήγηση). P = [X. 0, X,..., X. (n 1), X. n] a(n + 1 : 1 : 1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ I (22 Σεπτεµβρίου) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1ο ΘΕΜΑ 1. Αφού ορίσετε ακριβώς τι σηµαίνει πίσω ευσταθής υπολογισµός, να εξηγήσετε αν ο υ- πολογισµός του εσωτερικού γινοµένου δύο διανυσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τσάπελη Φανή ΑΜ: 2004030113. Ενισχυτική Μάθηση για το παιχνίδι dots. Τελική Αναφορά

Τσάπελη Φανή ΑΜ: 2004030113. Ενισχυτική Μάθηση για το παιχνίδι dots. Τελική Αναφορά Τσάπελη Φανή ΑΜ: 243113 Ενισχυτική Μάθηση για το παιχνίδι dots Τελική Αναφορά Περιγραφή του παιχνιδιού Το παιχνίδι dots παίζεται με δύο παίχτες. Έχουμε έναν πίνακα 4x4 με τελείες, και σκοπός του κάθε παίχτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 Τί λέγεται πληθυσμός τι άτομα και τι μεταβλητή ενός πληθυσμού 2. Ποιες μεταβλητές λέγονται ποιοτικές ή κατηγορικές; 3.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 Τί λέγεται πληθυσμός τι άτομα και τι μεταβλητή ενός πληθυσμού 2. Ποιες μεταβλητές λέγονται ποιοτικές ή κατηγορικές; 3. .. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 Τί λέγεται πληθυσμός τι άτομα και τι μεταβλητή ενός πληθυσμού 2. Ποιες μεταβλητές λέγονται ποιοτικές ή κατηγορικές; 3. Ποιες μεταβλητές λέγονται ποσοτικές; 4. Πότε μια ποσοτική μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΘΕΜΑ 1 ο (2,5 µονάδες) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Τελικές εξετάσεις Πέµπτη 19 Ιουνίου 2008 11:00-14:00 Έστω το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από το Στέκι των Πληροφορικών Θέμα Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1. Η ομάδα εντολών μέσα στην Αρχή_επανάληψης..μέχρις_ότου

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλοι Αλγόριθμοι: Ανάλυση Εικόνας και Υπολογιστική Γεωμετρία. Πέτρος Ποτίκας CoReLab 4/5/2006

Παράλληλοι Αλγόριθμοι: Ανάλυση Εικόνας και Υπολογιστική Γεωμετρία. Πέτρος Ποτίκας CoReLab 4/5/2006 Παράλληλοι Αλγόριθμοι: Ανάλυση Εικόνας και Υπολογιστική Γεωμετρία Πέτρος Ποτίκας CoReLab 4/5/2006 Επισκόπηση Ετικέτες σε συνιστώσες (Component labelling) Hough μετασχηματισμοί (transforms) Πλησιέστερος

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε "Ναι" Τέλος Α2

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε Ναι Τέλος Α2 Διδακτική πρόταση ΕΝΟΤΗΤΑ 2η, Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών Κεφάλαιο 2.2. Παράγραφος 2.2.7.4 Εντολές Όσο επανάλαβε και Μέχρις_ότου Η διαπραγμάτευση των εντολών επανάληψης είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Βοήθεια στην Ερµηνεία των Αποτελεσµάτων της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών & Αλγόριθµοι Κατασκευής και Ανάλυσης Ειδικών Πινάκων Εισόδου Η

Διαβάστε περισσότερα

Β. ίνεται το παρακάτω τμήμα δηλώσεων ενός προγράμματος σε «ΓΛΩΣΣΑ»: ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, Ζ[15] ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Ω

Β. ίνεται το παρακάτω τμήμα δηλώσεων ενός προγράμματος σε «ΓΛΩΣΣΑ»: ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, Ζ[15] ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Ω ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ» ΠΑ. 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ» ΠΑ. 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΑ. 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Δίνονται τα εξής πρότυπα: [ ] [ ] [ ] [ ] Άσκηση η (3 μονάδες) Χρησιμοποιώντας το κριτήριο της ομοιότητας να απορριφθεί ένα χαρακτηριστικό με βάση το συντελεστή συσχέτισης. (γράψτε ποιο

Διαβάστε περισσότερα