Το σύγχρονο σχολείο αποβλέπει στη δημιουργία πολιτών με ηθική συνείδηση και με

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το σύγχρονο σχολείο αποβλέπει στη δημιουργία πολιτών με ηθική συνείδηση και με"

Transcript

1 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 83 Η EΠIMOPΦΩΣH ΩΣ BAΣIKOΣ ΠAPAΓONTAΣ ANAΠTYΞHΣ TOY ANΘPΩΠINOY ΔYNAMIKOY THΣ ΠPΩTOBAΘMIAΣ EKΠAIΔEYΣHΣ: EPEYNHTIKEΣ ΔIAΠIΣTΩΣEIΣ Tων: Δάρρα Μαρίας, Σαΐτη Χρίστου Eισαγωγή Το σύγχρονο σχολείο αποβλέπει στη δημιουργία πολιτών με ηθική συνείδηση και με ανεπτυγμένες τις σωματικές και διανοητικές τους ικανότητες και εφοδιάζει τα νέα κυρίως άτομα με γνώσεις ώστε να ενσωματωθούν κανονικά στην κοινωνία των ενηλίκων. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων του σχολείου, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν μια σειρά παραγόντων ανάμεσα στους οποίους είναι και «η προσωπικότητα και η επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών λειτουργών» (Καψάλης, 2005, Παπαναούμ, 1995). Αναφορικά με την ανάπτυξη και εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού των δύο πρώτων βαθμίδων της εκπαίδευσης υποστηρίζεται ότι: Η εισαγωγική επιμόρφωση, παρά τις σημαντικές προσπάθειες της τελευταίας δεκαετίας, δε φαίνεται να πραγματοποιείται σε ικανοποιητικό βαθμό, γιατί τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) δε διαθέτουν μόνιμο προσωπικό, δε λειτουργούν σε συνεχή βάση και ούτε έχει ληφθεί μέριμνα για ειδική κατάρτιση των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν διάφορους τύπους σχολικών μονάδων, όπως είναι τα ολιγοθέσια σχολεία που καλύπτουν το 36% του συνολικού αριθμού των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Σαΐτης, 2008: 354, Νικολακάκη, 2003). Η επιμόρφωση υστερεί σε θέματα περιεχομένου και οργάνωσης, ενώ ταυτόχρονα α- πουσιάζουν από τα προγράμματά της τα κίνητρα που θα μπορούσαν να την καταστήσουν ελκυστική. Η αναντιστοιχία μεταξύ των στόχων των προγραμμάτων και των πραγματικών αναγκών των επιμορφούμενων δημιουργεί προβλήματα που καταλήγουν σε μη ορθολογική απόδοση των προγραμμάτων. (Ματθαίου και Αγγελάκος, 1999, Νικολακάκη, 2003.Υφαντή και Βοζαΐτης, 2009). Είναι αναγκαία η διαμόρφωση ενός γενικού πλαισίου επιμόρφωσης, συντονισμού των επιμορφωτικών δράσεων από ένα φορέα και αντιμετώπισης της επιμόρφωσης Η κ. Δάρρα Μαρία είναι σχολική σύμβουλος και διδάκτωρ του Παν. Αθηνών. Ο κ. Σαΐτης Χρίστος είναι καθηγητής του Παν. Αθηνών.

2 84 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ως ενιαίας και συνεχούς διαδικασίας που αρχίζει με την έναρξη της θητείας του εκπαιδευτικού και ολοκληρώνεται με την έξοδό του από την ενεργό υπηρεσία (Φώκιαλη και Ράπτης, 2008: 19, Βοζαΐτης και Υφαντή, 2008). Στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική για την επιμόρφωση αντανακλάται ο συγκεντρωτισμός και η γραφειοκρατική δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, που περιορίζει το ρόλο του εκπαιδευτικού σε παθητικό δέκτη, αφού δεν συμμετέχει ούτε στο σχεδιασμό, ούτε στις επιλογές, ούτε στις αποφάσεις για την επιμορφωτική πολιτική (Brinkmann, 1996, Δεδούλη, 1998.Υφαντή, 1994, Ifanti, 1995). Τα προγράμματα επιμόρφωσης δε λαμβάνουν υπόψη τους τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και κυρίως την εθελουσία, την αυτοπροσδιοριζόμενη δηλαδή και ενεργό, συμμετοχή τους στην αναγνώριση των αναγκών τους, στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση του προγράμματος (Χατζηπαναγιώτου, 2001:98-99). Τα αντικείμενα της επιμόρφωσης εστιάζουν συνήθως στο μαθητή και όχι στον εκπαιδευτικό (Παντελιάδου και Πατσιοδήμου, 2000). Χωρίς αυτήν τη σύνδεση ο επιμορφούμενος εκπαιδευτικός δεν εξοπλίζεται με τα κατάλληλα θεωρητικά και εμπειρικά εργαλεία για να μεθοδεύσει τις πράξεις του στην τάξη και να αντιμετωπίσει συγκρούσεις ή κρίσεις (Δάντη, 2005: 298). Παρά το καταγεγραμμένο από παλιά αίτημα των ίδιων των εκπαιδευτικών (Τρούλης, 1985) για επιμόρφωση σε ζητήματα διαχείρισης προβλημάτων παραμελείται η ε- πιμόρφωση σε αντίστοιχα αντικείμενα. Και αυτό σε αντίθεση με τη διεθνή καταγραφή (Neave, 1998), ότι η τάση απασχόλησης περισσότερο με το περιεχόμενο του μαθήματος και λιγότερο με τις στρατηγικές εμψύχωσης ή διαχείρισης προβλημάτων εντείνει τα προβλήματα ελέγχου των μαθητών και τείνει σε τυποποίηση της διδασκαλίας με συνέπεια ο εκπαιδευτικός να οδηγείται σε κόπωση καθώς νιώθει παγιδευμένος σε ένα προβλέψιμο και ίσως ανιαρό επάγγελμα (Δάντη, 2005: ). Μπροστά στον προβληματισμό αυτό και δεδομένου ότι: α) το σχολείο είναι η παραγωγική μονάδα της εκπαίδευσης, β) ο σκοπός του σχολείου θα αποτύχει, αν ο εκπαιδευτικός δε διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις καθώς επίσης και τις προσωπικές ικανότητες που απαιτούνται για τη θέση αυτή και γ) το σημερινό σχολείο δέχεται με γοργό ρυθμό τις κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές που συμβαίνουν στο ευρύτερο περιβάλλον, γίνεται αντιληπτό ότι η συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι ανάγκη επιτακτική. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση ενός τέτοιου προβλήματος και εξετάζει με τη μέθοδο του γραπτού ερωτηματολογίου τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιούνται όλες οι μορφές επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας. Σκοπός και ερευνητικές υποθέσεις της εργασίας Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ένα συνολικό εννοιολογικό πλαίσιο θεώρησης των παραγόντων, των αρχών και των μεθοδολογιών που σχετίζονται τόσο με την καταγραφή και ιεράρχηση των επιμορφωτικών τους αναγκών, όσο και με τον προσδιορισμό του περιεχομένου βασικών παραμέτρων της επιμορφωτικής διαδικασίας που αφορούν στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης και στις μεθοδολογίες προσέγγισής του, το χώρο, το χρόνο, τους φορείς και τις μορφές επιμόρφωσης.

3 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 85 Η βασική υπόθεση εργασίας της έρευνάς μας είναι ότι η επιμόρφωση συναρτάται με την ενίσχυση και τη βελτίωση του έργου και του ρόλου των εκπαιδευτικών ως σχεδιαστών του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία, ως διαμορφωτών ευνοϊκού σχολικού περιβάλλοντος μάθησης και ως δημιουργών της επαγγελματικής και εκπαιδευτικής τους εξέλιξης. Οι επιμέρους υποθέσεις στις οποίες θα επιχειρήσει να δώσει απάντηση η έρευνα είναι: Υ 1 Η εισαγωγική επιμόρφωση υστερεί σε ζητήματα περιεχομένου και οργάνωσης και ως εκ τούτου καταλήγει σε μη ορθολογική απόδοση παρέχοντας περιορισμένες και με ελλιπή χρησιμότητα γνώσεις. Υ 2 Ο παράγοντας ηλικία είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις επιδιώξεις, τα ενδιαφέροντα, τα κίνητρα και τις προσδοκίες των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών. Υ 3 Η ποιότητα της παρεχόμενης επιμόρφωσης στις αστικές περιοχές είναι υψηλότερη έναντι των ημιαστικών και αγροτικών περιοχών. Υ 4 Η στάση των εκπαιδευτικών έναντι της επιμόρφωσης διαφοροποιείται ανάλογα με το στάδιο της επαγγελματικής ανάπτυξης στο οποίο βρίσκονται. Υ 5 Η σύνδεση του περιεχομένου της επιμόρφωσης με τις πραγματικές επιμορφωτικές ανάγκες των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και τα υπαρκτά προβλήματα της σχολικής τάξης συμβάλλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επιμορφωτικών δράσεων. Υ 6 Ο αλληλοσυνδυασμός θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων ενισχύει την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών καθώς και τη χρησιμότητα των παρεχόμενων από την επιμόρφωση γνώσεων. Υ 7 Η εθελουσία, η αυτοπροσδιοριζόμενη δηλαδή και ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην αναγνώριση των αναγκών τους, στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση της επιμόρφωσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και κατ επέκταση για τη βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης. Υ 8 Η επιμόρφωση αποτελεί καθολικό δικαίωμα των εκπαιδευτικών στην πορεία της επαγγελματικής τους ανάπτυξης και εξέλιξης που αρχίζει με την έναρξη της θητείας τους και ολοκληρώνεται με την έξοδό τους από την υπηρεσία. Υ 9 Η αξιολόγηση της ποιότητας της επιμόρφωσης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση και την αναβάθμισή της στην κατεύθυνση μιας αναπτυξιακής και ανατροφοδοτικής προοπτικής. Θεωρητική προσέγγιση της επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού Έννοια και περιεχόμενο της επιμόρφωσης Η μελέτη της βιβλιογραφίας αναφορικά με τον όρο «επιμόρφωση» αποκαλύπτει διαφοροποιήσεις στον τρόπο που προσδιορίζεται ο συγκεκριμένος όρος. (Γκόβαρης και Ρουσσάκης, 2008). Κατά μία άποψη η επιμόρφωση λειτουργεί ως εμπλουτισμός, βελτίωση, ανανέωση ή αντικατάσταση της αρχικής εκπαίδευσης, ως εμβάθυνση σε συγκεκριμένη γνωστική περιοχή ή σε θέματα επιστημών της αγωγής και τέλος ως σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη (Χατζηπαναγιώτου, 2001). Παράλληλα, η επιμόρφωση αφορά μία συνεχή και επαναλαμβανόμενη διαδικασία, συστηματικά οργανωμένη, που εντάσσεται στο πεδίο της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων και που δημιουργεί ευνοϊκούς όρους και για την επαγγελματική εξέλιξη και για την ατομική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού (Hargreaves, 1994). Επιπρόσθετα, υποστηρίζεται ό- τι η επιμόρφωση θεωρείται πλέον όχι μόνο υποχρέωση ή ευκαιρία επαγγελματικής ανό-

4 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH δου, αλλά και επαγγελματικό δικαίωμα (Belbenois, 1979) καθώς και ελπίδα για εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και για ποιοτική βελτίωση του σχολείου (Χατζηδήμου και Στραβάκου, 2005).Από παρόμοια οπτική, ως επιμόρφωση μπορεί να θεωρήσει κανείς τις οργανωμένες διαδικασίες, θεσμοθετημένες και μη, που στοχεύουν στη συμπλήρωση και ανανέωση της αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του εκπαιδευτικού, ώστε να είναι σε θέση, κατά τη διάρκεια της θητείας του, αφ ενός να βελτιώνει τις σχετικές με το διδακτικό του έργο γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, αφετέρου να εξελίσσεται ο ίδιος ως άτομο (Φώκιαλη και Ράπτης, 2008: 12). Από τις παραπάνω σκέψεις έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως το σύνολο των ενεργειών που υιοθετούνται και εφαρμόζονται από τη διοίκηση της εκπαίδευσης με σκοπό τη συμπλήρωση και ανανέωση της αρχικής εκπαίδευσης του διδακτικού προσωπικού ή και της επαγγελματικής κατάρτισής του και κατ επέκταση της αποτελεσματικής λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος. Τύποι επιμορφωτικών προγραμμάτων Το ζήτημα της μορφής των επιμορφωτικών προγραμμάτων και πρακτικών έχει απασχολήσει ευρύτατα τους ερευνητές και την εκπαιδευτική κοινότητα. Στο πλαίσιο της εν λόγω συζήτησης γίνεται λόγος για διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η πολυμορφία και η πολυτυπία.ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο εστιάζει την παρέμβασή του κάθε πρόγραμμα έχουμε τις εξής μορφές επιμορφωτικών προγραμμάτων (Δεδούλη, 1998, Κατσαρού και Δεδούλη, 2008:13-25): Προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης με επίκεντρο τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: προγράμματα ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών στις ανθρώπινες σχέσεις, προγράμματα συμβουλευτικής των εκπαιδευτικών, προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης με εστίαση στο πρόσωπο του εκπαιδευτικού και προγράμματα ενθάρρυνσης της δημιουργικής έκφρασης των ίδιων των εκπαιδευτικών. Προγράμματα με επίκεντρο το σχολείο (ενδοσχολική επιμόρφωση). Ο τύπος αυτός προγράμματος συνδέει την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών με την αναμόρφωση του σχολείου ενώ την ευθύνη του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της υλοποίησης της ε- πιμόρφωσης έχουν συνήθως οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με άλλους φορείς και υ- πηρεσίες. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών οι εκπαιδευτικοί, με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες των σχολείων τους, θέτουν εκπαιδευτικούς στόχους και δίνουν έμφαση στην επίλυση των προβλημάτων και στη γενική βελτίωση του σχολείου, ώστε αυτό να καταστεί ικανοποιητικό για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. (Armstrong, 1991:5, Hargreaves and Fullan, 1995:355). Προγράμματα ανάπτυξης με επίκεντρο το εκπαιδευτικό προσωπικό. Ο τύπος αυτός προγράμματος εστιάζεται στην προώθηση συμμετοχικών συνεργατικών σχημάτων επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού όπως είναι τα δίκτυα κοινοτήτων μάθησης και οι ομάδες συνεργατικής έρευνας δράσης. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι παραπάνω τύποι των επιμορφωτικών προγραμμάτων δεν είναι οι μοναδικοί με την έννοια ότι οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα προγράμματα δεν είναι συχνά ευδιάκριτες και οι επικαλύψεις στόχων, μεθόδων και πρακτικών είναι πολλές. Σε ό,τι αφορά την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, σύμφωνα με το ν. 1566/85 (άρθρ. 28), η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σήμερα διακρίνεται ανάλογα με το χαρακτήρα της σε υποχρεωτική και προαιρετική. Στις μορφές υποχρεωτικής επιμόρφωσης, ό-

5 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 87 πως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 250/1992, περιλαμβάνονται: α) η εισαγωγική επιμόρφωση διάρκειας μέχρι 4 μηνών που παρέχεται στους νεοδιοριζομένους εκπαιδευτικούς, β) η περιοδική επιμόρφωση σε δύο επιμορφωτικούς κύκλους κάθε α- καδημαϊκού έτους, διάρκειας μέχρι τριών μηνών για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και γ) τα ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας που συνδέονται με εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και καινοτομίες. Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η επιμόρφωση αποτελεί πρόκληση και ζητούμενο τόσο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του εκπαιδευτικού και κατ επέκταση του κοινωνικού συστήματος, όσο και για λόγους προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Στους παιδαγωγικο-κοινωνικούς λόγους, οι οποίοι ενισχύουν την αναγκαιότητα για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και αυξάνουν τη δυναμική της, συμπεριλαμβάνονται: α) η ταχεία ανάπτυξη των επιστημών της αγωγής σε θεωρητικό επίπεδο, β) η ανάγκη εισαγωγής νέων εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων στο χώρο της μάθησης, γ) η διείσδυση της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αλλά και των αρχών του management στην εκπαίδευση κ.α. Στους επαγγελματικούς-προσωπικούς λόγους, οι οποίοι καθιστούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών επιβεβλημένη πρακτική, ανήκουν: α) η παραδοχή επιβεβαίωση ό- τι οι πανεπιστημιακές σπουδές δεν προσφέρουν εκπαίδευση και ειδίκευση «μια για πάντα» (Χιωτάκης, 2002), (Φώκιαλη και Ράπτης, 2008:11), β) η απόκτηση επί πλέον τυπικών και ουσιαστικών διπλωμάτων πιστοποιητικών σπουδών που θα ευνοήσει την μετακίνησή τους σε άλλη θέση σε οριζόντιο ή κάθετο επίπεδο ιεραρχίας ή ενδεχομένως σε άλλο επάγγελμα (EYRYDICE: 33), γ) η απόκτηση αναγνώρισης και κύρους και γενικά η καταξίωση στο επαγγελματικό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον κ.α (Φώκιαλη και Ράπτης, 2008: 13). Προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής των προγραμμάτων επιμόρφωσης Για να αποβεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μια διαδικασία αποτελεσματική πρέπει να συνυπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις ανάμεσα στις οποίες είναι και οι παρακάτω: Σχεδιασμός των επιμορφωτικών προγραμμάτων βάσει των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών. Ο σχεδιασμός αυτός πρέπει: πρώτον να βασίζεται στη θεωρία μάθησης των ενηλίκων (ανδραγωγική) και να λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις επιλογές των ενηλίκων εκπαιδευτικών ως μαθητών τα οποία υποστηρίζεται ότι έχουν ουσιαστικές συνέπειες στην επιτυχία των επιμορφωτικών προγραμμάτων (Knowles, 1984:6) και δεύτερον να είναι προϊόν συμμετοχής των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών των οποίων η συμβολή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η πραγματοποίηση της προϋπόθεσης αυτής απαιτεί, εκτός των άλλων, τη συστηματική προσπάθεια καταγραφής, αξιολόγησης και ιεράρχησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τον καθορισμό των στόχων του επιμορφωτικού προγράμματος με βάση τη δυναμική δομή και τις διαπιστωμένες ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις γενικότερες εκπαιδευτικές και κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις (Corrigan, 1986), και την αξιοποίηση συνδυα-

6 88 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH στικών διδακτικών προσεγγίσεων και ενεργητικών τεχνικών (Κόκκος, 2005: 48-50, Joyce and Showers, 1980 και 1995, Sparks, 1986). Επιλογή των «κατάλληλων» επιμορφωτών. Η διαδικασία επιλογής των επιμορφωτών πρέπει να είναι έγκυρη και αντικειμενική και να διασφαλίζει ότι επιλέγονται οι «κατάλληλοι» επιμορφωτές. Αυτοί απαιτείται να γνωρίζουν επαρκώς το γνωστικό αντικείμενο της επιμόρφωσης και τη μεθοδολογία προσέγγισής του, να συμβάλλουν στη δημιουργία διδακτικής ατμόσφαιρας, ανάμεσα στον επιμορφωτή του μαθήματος και στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και ανάμεσα στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (Corrigan, 1986), να αντιμετωπίζουν τους επιμορφούμενους ως υπεύθυνους για τη μάθησή τους (αυτοκατευθυνόμενη μάθηση) (Knowles. 1984) και να ενισχύουν τη διαδικασία της ενεργητικής εμπειρικής προσέγγισης της μάθησης (Walter and Marks, 1981). Διοικητική υποστήριξη. Αρχικά, απαιτείται η ύπαρξη ενός δικτύου επικοινωνίας και ενός αποτελεσματικού συστήματος πληροφόρησης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στην επιμόρφωση ώστε και οι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να πληροφορούνται συνεχώς τις προγραμματιζόμενες και τις αναληφθείσες επιμορφωτικές δράσεις, την πορεία πραγματοποίησής τους και τα αποτελέσματά της. Παράλληλα, η αποτελεσματική πραγματοποίηση της επιμόρφωσης προϋποθέτει σταθερή διοικητική ηγεσία για να υπάρχει συνέχεια στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιμορφωτικής πολιτικής. Τέλος, με δεδομένο ότι η συμμετοχή στην επιμόρφωση απαιτεί μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά των εκπαιδευτικών και αφιέρωση χρόνου, είναι αναγκαία η καθιέρωση ενός προσεκτικά σχεδιασμένου συστήματος αμοιβών (ηθικών και υλικών) το οποίο να τους παρακινεί να ανταποκριθούν με επιτυχία στις αυξημένες υποχρεώσεις τους. Οργανωσιακή υποστήριξη. Αυτή περιλαμβάνει την πρόβλεψη για ύπαρξη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής όπως είναι η καταλληλότητα των χώρων διεξαγωγής της επιμόρφωσης και η δυνατότητα αξιοποίησης σύγχρονων εποπτικών και διδακτικών μέσων. Παράλληλα είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η οικονομική υποστήριξη της επιμόρφωσης και να γίνεται ο προϋπολογισμός του κόστους, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τις δαπάνες προσωπικού και τα λειτουργικά έξοδα όλων των φάσεων του προγράμματος. Αξιολόγηση της ποιότητας των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Η εν λόγω αξιολόγηση είναι απαραίτητη για τη χάραξη παρεμβάσεων, επαναπροσδιορισμού ή και ριζικού επανασχεδιασμού του επιμορφωτικού έργου και πρέπει να είναι «εξατομικευμένη», δηλαδή η επιλογή των μεθόδων, των κριτηρίων και των μέσων αξιολόγησης να συνδέεται με τους στόχους, τον τύπο και τη μορφή του αξιολογούμενου εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακολουθεί η παρουσίαση της εμπειρικής μας μελέτης. Μεθοδολογία της έρευνας Δείγμα και μέθοδος Η έρευνα διεξήχθη κατά το δεύτερο εξάμηνο του σχολικού έτους με τη χρήση του ανώνυμου γραπτού ερωτηματολογίου, το οποίο δόθηκε σε εκπαιδευτικούς 13 νομών της Ελλάδος (Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Γρεβενών, Δωδεκανήσου, Ευρυτανίας, Θεσσαλονίκης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Πέλλας, Πρεβέζης, Σερρών και Φθιώτιδας). Ο α- ριθμός αυτός των νομών αντιπροσωπεύει το 23,2% του συνόλου του αριθμού των νομών της χώρας μας και θεωρούμε ότι αποτελεί μια σχετικά αντιπροσωπευτική συμμετοχή.

7 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 89 Πίνακας 1: Δείγμα εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με την οργανικότητα των σχολείων, το φύλο, την ηλικία, τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας, τα χρόνια υπηρεσίας στο σχολείο που βρίσκονται σήμερα, την οικογενειακή κατάσταση, τη θέση στο σχολείο και τους τίτλους σπουδών Συχνότητα Σχετική Συχνότητα % Φύλο Γυναίκα ,9 Άνδρας ,3 Σύνολο ,3 Ηλικία 30 και κάτω , , ,0 51 και άνω 48 9,2 Σύνολο ,2 Χρόνια υπηρεσίας ,0 στη δημόσια εκπ/ση , ,8 21 και πάνω ,3 Σύνολο ,1 Χρόνια υπηρεσίας ,2 στο σχολείο , ,4 11 και πάνω 59 11,3 Σύνολο ,2 Οικογενειακή κατάσταση έγγαμος ,3 Άγαμος ,2 Άλλο 14 2,7 Σύνολο ,2 Θέση στο σχολείο οργανική ,5 απόσπαση ,2 αναπληρωτής/τρια 62 11,9 Σύνολο ,7 Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Ναι ,6 Σύνολο ,8 Μεταπτυχιακός τίτλος Ναι 39 7,5 Σύνολο ,8 Άλλες σπουδές Ναι 63 12,1 Σύνολο ,8

8 90 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Συνολικά δόθηκαν 750 ερωτηματολόγια σε ισάριθμους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και ανταποκρίθηκαν 520 εκπαιδευτικοί (ποσοστό ανταπόκρισης: 69,3%). Το ερωτηματολόγιο της έρευνάς μας αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη.το πρώτο μέρος αφορά τη συγκέντρωση στοιχείων δημογραφικού χαρακτήρα. Στο δεύτερο μέρος υ- πάρχουν έξι ερωτήσεις που αφορούν τα προσωπικά και τα υπηρεσιακά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα. Στο τρίτο μέρος υπάρχουν έντεκα ε- ρωτήσεις στις οποίες καλούνται οι εκπαιδευτικοί των δημοτικών σχολείων να αναφέρουν στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με την επιμόρφωσή τους για την αποτελεσματική άσκηση των παιδαγωγικών και διδακτικών τους καθηκόντων. Τέλος, το τέταρτο μέρος έχει ανοικτό ερώτημα και ζητούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγματος της έ- ρευνας σχετικά με την αναβάθμιση του θεσμού της επιμόρφωσης. Η σύνθεση του δείγματος των εκπαιδευτικών οι οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σε σχέση με την οργανικότητα των σχολείων, το φύλο, την ηλικία, τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας, τα χρόνια υπηρεσίας τους στο σχολείο κατά την περίοδο διενέργειας της έρευνας, την οικογενειακή κατάσταση, τη θέση τους στο σχολείο και τους λοιπούς τίτλους σπουδών τους, παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με πίνακες συνάφειας με κατάλληλους ελέγχους της στατιστικής συνάρτησης χ2, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα ποσοστά μεταξύ ομάδων. Για τους ελέγχους χρησιμοποιήθηκαν επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας α = 0,05 (5%) ή α = 0,1 (10%). Τα αποτελέσματα της έρευνας Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με σχετικά με την αναβάθμιση του θεσμού της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας. Στοιχεία εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα (βλ. Πίνακα 1) διαπιστώνονται τα εξής: Ως προς την οργανικότητα των σχολικών μονάδων το 49,7% των εκπαιδευτικών υ- πηρετεί σε μεγάλα (8/θέσια έως και 12/θέσια) σχολεία, το 37,7% σε μεσαία (4/θέσια έως και 7/θέσια) σχολεία και μόλις το 12,6% σε μικρά (1/θέσια έως και 3/θέσια) σχολεία. Επίσης, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, το 54,2%, υπηρετεί σε σχολεία αστικής περιοχής, το 18,4% σε σχολεία ημιαστικής περιοχής και το 27,4% σε σχολεία αγροτικής περιοχής. Ως προς το φύλο (ερώτηση 1), η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, το 68,1%, είναι γυναίκες και το 31,9% άνδρες. Ως προς την ηλικία (ερώτηση 2), μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, το 44,4%, είναι 41 έως 50 χρονών, το 22,1% είναι μέχρι 30 χρονών, το 24,2% είναι 31 έως 40 χρονών και μόλις το 9,3% είναι 51 χρονών και πάνω. Ως προς τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας στη δημόσια εκπαίδευση (ερώτηση 3α), το 20,6% έχει συνολική υπηρεσία από 1 έως 5 χρόνια, το 22,6% έχει από 6 έως 10 χρόνια, το 29,7% έχει από 11 έως 20 χρόνια και το 27,1 έχει από 21 και πάνω χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση. Ως προς τα χρόνια υπηρεσίας στο σχολείο υπηρεσίας τους κατά τη διεξαγωγή της έ- ρευνας (ερώτηση 3β), η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, το 59,6% δήλωσε

9 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 91 ότι παραμένει στο ίδιο σχολείο από 1 έως 3 χρόνια, το 17,3% από 4 έως 6 χρόνια, το 11% από 7 έως 10 χρόνια και το 12% παραμένει πάνω από 11 χρόνια. Ως προς την οικογενειακή κατάσταση (ερώτηση 4), η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, το 67,8% είναι έγγαμοι, το 29,5% είναι άγαμοι και το 2,7% απαντούν «άλλο». Ως προς τη θέση στο σχολείο (ερώτηση 5), η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, το 62,4% έχουν οργανική θέση, το 25,5% είναι με απόσπαση και το 12,1% είναι αναπληρωτές. Ως προς τους τίτλους σπουδών (ερώτηση 6), η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, το 65,7%, έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ενώ μεταπτυχιακούς τίτλους έχει μόλις το 7,5% και άλλες σπουδές έχει το 12,1% των ερωτηθέντων. Στοιχεία επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού Στην ερώτηση (7), αν «έχετε τύχει εισαγωγικής επιμορφωτικής εκπαίδευσης» απάντησε το 98,3% (n= 511) και από αυτούς σε ποσοστό 67,3% (n=350) απάντησαν «ναι». Σε συνδυασμό με την ηλικία (ερώτηση 2) προκύπτει ότι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν εισαγωγική επιμόρφωση στις διάφορες κατηγορίες ηλικίας διαφοροποιείται εμφανίζοντας, επιπλέον, μια τάση να αυξάνει όσο αυξάνει η ηλικία των εκπαιδευτικών, όπως στην κατηγορία ηλικίας έτη και ακόμη περισσότερο στην κατηγορία έτη, ενώ αντίθετα το ποσοστό παρουσιάζει κάθετη πτώση στην κατηγορία μετά τα 50 έτη (βλ. Πίνακα 2). Από τα ανωτέρω διαπιστώνουμε ότι η παρακολούθηση της εισαγωγικής επιμόρφωσης έχει σημαντική σχέση με την ηλικία των εκπαιδευτικών αλλά και με τα χρόνια υπηρεσίας στη δημόσια εκπαίδευση (με τιμή του ελέγχου Pearson chi-square 51,778 σε παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,000) (βλ. Πίνακα 3). Στην ερώτηση (8), «πόσο χρήσιμες θεωρείτε ότι ήταν οι γνώσεις που αποκτήσατε στην εισαγωγική επιμόρφωση για την αποτελεσματική άσκηση των διδακτικών σας καθηκόντων» οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί απαντούν σε μεγαλύτερο ποσοστό 34,8% (181) «λίγο», σε ποσοστό 20,4% (106) «αρκετά», σε ποσοστό 6,7% (35) «καθόλου» και το 5,4% (28) απαντά «πάρα πολύ». Στην ερώτηση (9), «αν η απάντησή σας είναι λίγο ή καθόλου σε ποιους λόγους αποδίδετε την περιορισμένη χρησιμότητα των γνώσεων που αποκτήσατε» οι απαντήσεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών ποικίλλουν. Πιο συγκεκριμένα, το 88,7% των εκπαιδευτικών που απαντούν ότι ήταν «λίγο» ή «καθόλου» χρήσιμες οι γνώσεις που απέκτησαν στην εισαγωγική επιμόρφωση, θεωρεί ως αιτία την έλλειψη σύνδεσης του περιεχομένου επιμόρφωσης με τις πραγματικές επιμορφωτικές ανάγκες, το 64,9% την ανεπάρκεια των επιμορφωτών όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο και την μεθοδολογία προσέγγισής του, το 39,3% την έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, το 29,8% τη λανθασμένη επιλογή του χρόνου υλοποίησης της επιμόρφωσης και το 20,8% τον ανεπαρκή συντονισμό και διοικητική υποστήριξη του επιμορφωτικού προγράμματος. Στην ερώτηση (10), αν «έχετε παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια ή ημερίδες σχετικά με το παιδαγωγικό και το διδακτικό σας έργο», απάντησε το 98,7% (513) και α- πό αυτούς: το 96,5% (502) απάντησε «ναι» και το 2,1% (11) απάντησε «όχι». Σχετικά με τη συχνότητα συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια ή ημερίδες παιδαγωγικού και διδακτικού περιεχομένου (ερώτηση11α), ένα μεγάλο ποσοστό του δείγματος (73,8%) απάντησε ότι παρακολούθησε μέχρι δύο φορές το χρόνο, το 19,7% παρακολούθησε τρεις φορές το χρόνο και μόλις το 6,6% παρακολούθησε περισσότερες από

10 92 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Πίνακας 2: Συνάφεια παρακολούθησης εισαγωγικής επιμόρφωσης και ηλικίας Ηλικία Total 30 και κάτω και άνω Παρακολούθηση εισαγωγικής επιμόρφωσης ναι Count % within Παρακολούθηση εισαγωγικής επιμόρφωσης 23,0% 29,3% 41,4% 6,3% 100,0% % within Ηλικία 70,2% 82,9% 64,0% 47,8% 68,5% % of Total 15,7% 20,1% 28,3% 4,3% 68,5% όχι Count % within Παρακολούθηση εισαγωγικής επιμόρφωσης 21,3% 13,1% 50,6% 15,0% 100,0% % within Ηλικία 29,8% 17,1% 36,0% 52,2% 31,5% % of Total 6,7% 4,1% 15,9% 4,7% 31,5% Tοtal Count % within Παρακολούθηση εισαγωγικής επιμόρφωσης 22,4% 24,2% 44,3% 9,1% 100,0% % within Ηλικία 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% % of Total 22,4% 24,2% 44,3% 9,1% 100,0% Η τιμή του ελέγχου Pearson chi-square είναι 23,238 σε παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,00. Πίνακας 3: Έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 23,238(a) 3,000 Likelihood Ratio 23,890 3,000 Linear-by-Linear Association 10,101 1,001 N of Valid Cases 508 a 0 cells (,0%) have expected count less than 5.The minimum expected count is 14,49.

11 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 93 τρεις φορές το χρόνο. Σε συνδυασμό με την περιοχή του σχολείου που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί, η έρευνα έδειξε ότι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια στις διάφορες κατηγορίες της συχνότητας παρακολούθησης διαφοροποιείται σε σχέση με την περιοχή εμφανίζοντας, επιπλέον, μια τάση να αυξάνει όσον αφορά σε περιοχές ημιαστικές και ακόμη περισσότερο στην κατηγορία των αστικών περιοχών (βλ. Πίνακα 4). Άρα, μπορούμε να πούμε ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αστικές περιοχές συμμετέχουν περισσότερο σε επιμορφωτικά σεμινάρια. Πίνακας 4: Συνάφεια συχνότητας συμμετοχής στα επιμορφωτικά σεμινάρια και περιοχής σχολείου Περιοχή Σχολείου Total Αστική Ημιαστική Αγροτική Συχνότητα μια φορά Count συμμετοχής το χρόνο % within στα επιμορ- Συχνότητα συμμετοχής 55,4% 22,3% 22,3% 100,0% φωτικά στα επιμορφωτικά σεμινάρια σεμινάρια % with 34,3% 41,1% 27,2% 33,6% Περιοχή Σχολείου % of Total 18,6% 7,5% 7,5% 33,6% δύο φορές Count το χρόνο % within Συχνότητα συμμετοχής 56,6% 13,6% 29,8% 100,0% στα επιμορφωτικά σεμινάρια % within 41,8% 30,0% 43,4% 40,1% Περιοχή Σχολείου % of Total 22,7% 5,5% 11,9% 40,1% τρεις φορές Count το χρόνο % within Συχνότητα συμμετοχής 39,2% 23,7% 37,1% 100,0% στα επιμορφωτικά σεμινάρια % within 14,2% 25,6% 26,5% 19,6% Περιοχή Σχολείου % of Total 7,7% 4,7% 7,3% 19,6% περισσότερο Count από τρεις % within φορές Συχνότητα συμμετοχής το χρόνο στα επιμορφωτικά σεμινάρια 78,8% 9,1% 12,1% 100,0% % within Περιοχή Σχολείου 9,7% 3,3% 2,9% 6,7% % of Total 5,3%,6%,8% 6,7% Total Count % within Συχνότητα συμμετοχής 54,3% 18,2% 27,5% 100,0% στα επιμορφωτικά σεμινάρια % within 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Περιοχή Σχολείου % of Total 54,3% 18,2% 27,5% 100,0% Η τιμή του ελέγχου Pearson chi-square είναι 22,979 σε παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,001.

12 94 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Πίνακας 5: Έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 22,979(a) 6,001 Likelihood Ratio 23,830 6,001 Linear-by-Linear Association,228 1,633 N of Valid Cases 494 a 0 cells (,0%) have expected count less than 5.The minimum expected count is 6,01. Σε συνδυασμό με την ηλικία (ερώτηση 2) προκύπτει ότι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια στις διάφορες κατηγορίες της συχνότητας παρακολούθησης διαφοροποιείται σε σχέση με την ηλικία εμφανίζοντας, επιπλέον, μια τάση να αυξάνει όσον αφορά την κατηγορία ηλικίας έτη και ακόμη περισσότερο στην κατηγορία έτη. Εξαίρεση αποτελεί το ποσοστό των εκπαιδευτικών που ανήκει στην κατηγορία από 51 έτη και πάνω, που εμφανίζει σημαντική μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα ποσοστά (βλ. Πίνακα 6). Άρα, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι εκπαιδευτικοί με ηλικία έως και 50 ετών συμμετέχουν περισσότερο στα επιμορφωτικά σεμινάρια. Πίνακας 6: Συνάφεια συχνότητας συμμετοχής στα επιμορφωτικά σεμινάρια και ηλικίας Ηλικία Total 30 και και κάτω άνω Συχνότητα μια φορά Count συμμετοχής το χρόνο % of Total 5,0% 9,0% 16,2% 4,2% 34,3% στα επιμορφωτικά σεμινάρια δύο φορές Count το χρόνο % of Total 10,6% 8,6% 17,0% 3,2% 39,3% τρεις φορές Count το χρόνο % of Total 6,0% 4,2% 8,2% 1,4% 19,8% περισσότερο Count από τρεις % of Total,6% 2,4% 3,0%,6% 6,6% φορές το χρόνο Total Count % of Total 22,2% 24,2% 44,3% 9,4% 100,0% Η τιμή του ελέγχου Pearson chi-square είναι 18,066 σε παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,034.

13 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 95 Πίνακας 7: Έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 18,066(a) 9,034 Likelihood Ratio 18,678 9,028 Linear-by-Linear Association 3,308 1,069 N of Valid Cases 501 a 1 cells (6,3%) have expected count less than 5.The minimum expected count is 3,10. Στην ερώτηση (11β), «πόσο χρήσιμες θεωρείτε τις γνώσεις που αποκτήσατε από τα εν λόγω σεμινάρια ή ημερίδες» απάντησε το 97,5% (n=507) των ερωτηθέντων και από αυτούς «πάρα πολύ» απάντησε το 9,8% (51), «αρκετά» απάντησε το 40,4% (210), «λίγο» α- πάντησε το 36,9% (192) και «καθόλου» το 10,4% (54). Σε συνδυασμό με την περιοχή του σχολείου που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί προκύπτει ότι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που θεωρούν χρήσιμες τις γνώσεις που απέκτησαν από την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων ή ημερίδων διαφοροποιείται σε σχέση με την περιοχή εμφανίζοντας, επιπλέον, μία τάση να αυξάνει όσον αφορά σε η- μιαστικές και ακόμη περισσότερο στην κατηγορία των αστικών περιοχών (βλ. Πίνακα 8). Άρα, μπορούμε να πούμε ότι πιο πολύ οι εκπαιδευτικοί σε αστικές περιοχές θεωρούν χρήσιμα τα επιμορφωτικά σεμινάρια. Πίνακας 8: Συνάφεια χρησιμότητας επιμορφωτικών σεμιναρίων και περιοχής σχολείου Χρησιμότητα επιμορφωτικών σεμιναρίων Total πάρα πολύ αρκετά λίγο καθόλου Περιοχή Αστική Count Σχολείου % within 13,7% 35,9% 39,6% 10,7% 100,0% Περιοχή Σχολείου % within Xρησιμότητα επιμορφωτικών σεμιναρίων 74,0% 46,4% 56,9% 56,9% 54,2% % of Total 7,4% 19,5% 21,5% 5,8% 54,2% Ημιαστική Count % within Περιοχή Σχολείου 7,5% 57,0% 28,0% 7,5% 100,0% % within Χρησιμότητα επιμορφωτικών σεμιναρίων 14,0% 25,4% 13,8% 13,7% 18,7% % of Total 1,4% 10,6% 5,2% 1,4% 18,7% Αγροτική Count % within Περιοχή Σχολείου 4,4% 43,7% 40,7% 11,1% 100,0% % within Χρησιμότητα επιμορφωτικών σεμιναρίων 12,0% 28,2% 29,3% 29,4% 27,1% % of Total 1,2% 11,8% 11,0% 3,0% 27,1% Total Count % within Περιοχή Σχολείου 10,0% 42,0% 37,8% 10,2% 100,0% % within Χρησιμότητα επιμορφωτικών σεμιναρίων 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% % of Total 10,0% 42,0% 37,8% 10,2% 100,0% Η τιμή του ελέγχου Pearson chi-square είναι 19,620 σε παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,001.

14 96 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Πίνακας 9: Έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 19,620(a) 6,003 Likelihood Ratio 20,322 6,002 Linear-by-Linear Association 1,066 1,302 N of Valid Cases 498 a 0 cells (,0%) have expected count less than 5.The minimum expected count is 9,34. Στην ερώτηση (12) που αφορά τη διερεύνηση των λόγων της μη συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά σεμινάρια ή ημερίδες σχετικά με το παιδαγωγικό και το διδακτικό τους έργο απάντησε μόνον το 3,3% (n=17) των ερωτηθέντων. Από αυτούς το 2,3% (n=12) θεωρεί ως αιτία τη δική τους αδυναμία να παρακολουθήσουν ανάλογο πρόγραμμα επιμόρφωσης και το 1,5% (8) θεωρεί ως αιτία την μη πραγματοποίηση ανάλογου προγράμματος επιμόρφωσης στην περιφέρειά τους. Στην ερώτηση (13) «σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι οι παρακάτω προτάσεις είναι αποτελεσματικές όσον αφορά το χώρο, το χρόνο, τους φορείς και τις μορφές επιμόρφωσης» οι απαντήσεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών ποικίλλουν (βλ. Πίνακα 10). Πίνακας 10: Απαντήσεις εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων προτάσεων σχετικά με το χώρο, το χρόνο, τους φορείς και τις μορφές επιμόρφωσης α/α Πάρα Aρκετά Λίγο Kαθόλου Πολύ α. Η πραγματοποίηση της επιμόρφωσης εκτός ωραρίου λειτουργίας του σχολείου (34,4%) (32,5%) (16,9%) (9,4%) β. Η πραγματοποίηση επιμορφωτικών δράσεων μακράς διάρκειας (46,9%) (33,8%) (12,5%) (2,9%) γ. H πραγματοποίηση επιμορφωτικών δράσεων μεσαίας διάρκειας (20,8%) (46,7%) (21,5%) (3,5%) δ. H πραγματοποίηση παιδαγωγικών συσκέψεων εντός ωραρίου (από τις 12 έως τις 2 μ. μ.) (12,1%) (30,6%) (24,4%) (25,8%) ε. H πραγματοποίηση ενδοσχολικών επιμορφωτικών δράσεων (42,1%) (39,4%) (9,2%) (2,5%) στ. H επιμόρφωση σε τακτά χρονικά διαστήματα (40,4%) (46,5%) (7,3%) (1%) ζ. H πραγματοποίηση της επιμόρφωσης από τον Ο.ΕΠ.ΕΚ (10,8%) (43,7%) (24,6%) (4,6%) η. H πραγματοποίηση της επιμόρφωσης από τα ΠΕΚ (11%) (44,6%) (29,2%) (5,8%) θ. H πραγματοποίηση της επιμόρφωσης από τα Διδασκαλεία (24,8%) (42,1%) (17,9%) (3,7%) ι.. άλλο (1,3%) (1%) (0,4%) (0,2%)

15 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 97 Στην ερώτηση (14), «ποιες από τις παρακάτω θεματικές ενότητες θεωρείτε ότι είναι περισσότερο σημαντικές για την κάλυψη των επιμορφωτικών σας αναγκών» απάντησε κατά μέσο όρο το 95% (n=494) των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών και οι απαντήσεις τους σχετικά με την ιεράρχηση των προτεινόμενων θεματικών ενοτήτων, ποικίλλουν (βλ. Πίνακα 11). Πίνακας 11: Απαντήσεις για τις θεματικές ενότητες που θεωρούν ότι είναι περισσότερο σημαντικές για την κάλυψη των επιμορφωτικών τους αναγκών α/α Θεματικές Ενότητες Επιμόρφωσης Συχν. % α. Διαχείριση προβλημάτων μάθησης στη σχολική τάξη 177 (35,8) β. Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολικό 162 περιβάλλον (31,2%) γ. Αξιολόγηση (μαθητή, εκπαιδευτικού έργου, σχολικής 13 μονάδας) (2,5%) δ. Αυτοαξιολόγηση (μαθητή, εκπαιδευτικού έργου, 11 σχολικής μονάδας) (2,1%) ε. Διδακτικές προσεγγίσεις των επιμέρους γνωστικών 66 αντικειμένων (Γλώσσας, Μαθηματικών, Ιστορίας, κ.ά.) (12,7%) στ. Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας 25 (π.χ. διαχείριση κρίσεων, καθήκοντα και δικαιώματα (4,8%) εκπαιδευτικών) ζ. Καινοτόμες προσεγγίσεις στη σχολική τάξη (π.χ. εφαρμογή 40 Σχεδίων εργασίας Projects, προαιρετικά εκπαιδευτικά (7,7%) προγράμματα, κ.ά.) η. Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες της 22 Πληροφορίας και των Επικοινωνιών) στο σχολείο (4,2%) θ. Άλλο 1 (0,2%) Στην ερώτηση (15), «ποιες από τις παρακάτω μεθοδολογικές προσεγγίσεις θεωρείτε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα», απάντησε κατά μέσο όρο το 93,5% (n=486) των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών και οι απαντήσεις τους σχετικά με την ιεράρχηση των προτεινόμενων μεθοδολογικών προσεγγίσεων παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποίησεις (βλ. Πίνακα 12). Στην ερώτηση 16, αν «θεωρείτε ότι η επιμόρφωση θα πρέπει να συνοδεύεται από α- ξιολόγηση» απάντησε το 96% (499) των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών. Από αυτούς: το 54,4% (283) απάντησε «ναι» και το 41,5% (216) απάντησε «όχι». Στην ερώτηση 17, «αν ναι με ποιους από τους παρακάτω τρόπους θεωρείτε ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων», το 36% (n=187) επιθυμεί η αξιολόγηση της επιμόρφωσης να γίνεται «με τη συμπλήρωση κατάλληλα σχεδιασμένων ερωτηματολογίων» (ερώτηση 17α), το 25,6% (133) «με την αυτοαξιολόγηση των επιμορφούμενων (ερώτηση 17γ), το 22,1% «με τη συνδυαστική χρήση διαφόρων μορφών αξιολόγησης της επιμόρφωσης, (ερώτηση 17δ) και το 7,3% (38) «με τη συμμετοχή των επιμορφούμενων σε γραπτές εξετάσεις» (ερώτηση 17β).

16 98 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Πίνακας 12: Απαντήσεις για τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που θεωρούν ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα α/α Mεθοδολογικές Προσεγγίσεις Επιμόρφωσης Συχν. % α. Συνδυασμός θεωρητικής προσέγγισης και πρακτικής 181 εφαρμογής (34,8%) β. Συζήτηση και προβληματισμός πάνω σε θέματα 61 που σας ενδιαφέρουν (11,7%) γ. Παρακολούθηση δειγματικών διδασκαλιών 87 (16,7%) δ. Διεξαγωγή μικροδιδασκαλιών 22 (4,2%) ε. Συνδυαστική αξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών 139 μεθόδων (π.χ. εργαστηριακού βιωματικού τύπου (26,7%) προσεγγίσεις), διερευνητική μέθοδος (μελέτη περίπτωσης ανάλυση εκπαιδευτικού περιστατικού κ.ά.) προσαρμοσμένων στις ανάγκες του μαθησιακού αντικειμένου στ. Εισήγηση από τον επιμορφωτή 17 (3,3%) ζ. Άλλο 2 (0,4%) Στην ανοικτή ερώτηση (18), «τι έχετε να προτείνετε για την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού», απάντησε το 58,9% (303) των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών και οι απόψεις τους ποικίλλουν. Πιο αναλυτικά, οι αναφορές τους σχετίζονται με: Τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης με τη μορφή σεμιναρίων και μάλιστα με μεγάλη συχνότητα καθ όλη τη διάρκεια του έτους (15%). Τη συνδυαστική αξιοποίηση θεωρίας και πράξης ως μεθοδολογία επιμόρφωσης με έμφαση στα προβλήματα της τάξης αλλά και στα θέματα οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου (10%). Την αναβάθμιση του θεσμού της επιμόρφωσης είτε με την απαλλαγή των εκπαιδευτικών από τα διδακτικά τους καθήκοντα κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης (7,9%), ή με την οικονομική ενίσχυση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών (4,4%). Την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του ωραρίου των εκπαιδευτικών (3,7%). Την πραγματοποίηση περισσότερων δειγματικών διδασκαλιών (3,1%). Την επαρκή κατάρτιση και την ικανότητα των επιμορφωτών ως σημαντικό παράγοντα αποτελεσματικότητας της επιμόρφωσης (2,7%). Τη σύνδεση της επιμόρφωσης με την αξιολόγηση (2,7%). Συζήτηση Από τη συνολική θεώρηση των ερευνητικών ευρημάτων προκύπτουν συγκεκριμένες διαπιστώσεις για το θεσμό της επιμόρφωσης, οι οποίες αναλυτικότερα παρουσιάζονται στη συνέχεια.

17 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 99 Σε ό,τι αφορά την οργανικότητα των δημοτικών σχολείων, τα στοιχεία της έρευνας έ- δειξαν ότι το 49,7% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών υπηρετεί σε μεγάλες (8/θέσια έως 12/θέσια) σχολικές μονάδες. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο καθώς ένα σημαντικό ποσοστό (64%) των δημοτικών σχολείων είναι μεγάλα. (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2008). Αναφορικά με το φύλο προκύπτει ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών (68,1%) είναι γυναίκες. Με δεδομένο ότι το 63,8% του συνόλου του κλάδου των δασκάλων είναι γυναίκες εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα, το ποσοστό της συμμετοχής των γυναικών στο δείγμα της έρευνάς μας δεν προκαλεί έκπληξη (ΕΣΥΕ, 2009). Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και το εύρημα σύμφωνα με το οποίο η κλίμακα της δημόσιας σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών (1-35 ετών) εμφανίζει ως ένα βαθμό ομοιόμορφη κατανομή του διδακτικού προσωπικού ως προς τα συνολικά τους χρόνια υπηρεσίας. Με το εύρημα αυτό συμφωνούν και τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας (Σαΐτης, 2001: 89) και μια πιθανή ερμηνεία γι αυτό το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει μια σχετική ισοκατανομή μεταξύ των εισροών και των εκροών του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση. Σχετικά με το χρόνο παραμονής των εκπαιδευτικών στο ίδιο σχολείο τα ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί (58,2%) παραμένουν λιγότερο από τέσσερα χρόνια στην ίδια σχολική μονάδα. Η ολιγόχρονη παραμονή των εκπαιδευτικών στο ίδιο σχολείο (1-3 χρόνια) ενισχύεται και από σχετικές έρευνες (Σαΐτης, 2001, Φύκαρης, 2002, Προκοπιάδου, 2009), σύμφωνα με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί αξιοποιώντας τις δυνατότητες που τους παρέχει το υφιστάμενο σύστημα μεταθέσεων και αποσπάσεων (ν. 1566/1985, ν. 1824/1988, Π.Δ. 50/1996, Π.Δ. 100/1997, ν. 2469/1997) επιδιώκουν να μετακινούνται βελτιώνοντας τη θέση τους, και προτιμούν να εργαστούν σε πολυθέσια σχολεία αστικών περιοχών όπου και οι συνθήκες εργασίας είναι ευνοϊκότερες, αλλά και η συνεργασία μεταξύ τους διευκολύνεται. Σε ό,τι αφορά την οικογενειακή κατάσταση, η έρευνα έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών (67,3%) είναι έγγαμοι. Το εύρημα αυτό, σε μια πρώτη ανάγνωση δε φαίνεται να παρουσιάζει ερευνητικό ενδιαφέρον, ωστόσο αν συνδυαστεί με το γεγονός ότι πολλοί σύζυγοι δασκάλων είναι δημόσιοι υπάλληλοι (81%) (Τσιπλητάρης, 1999:11), καθώς, επίσης, και με το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών δεν τοποθετείται με βάση την πρώτη προτίμησή του (Σαΐτης, 2001, Saiti 2005), αναδεικνύει το πρόβλημα των συχνών μεταθέσεων ή αποσπάσεων και το θέμα της συνυπηρέτησης. Επομένως, από το εύρημα αυτό προκύπτει ότι ο τρόπος τοποθέτησης των νεοδιοριζόμενων δασκάλων σε συνδυασμό με την οικογενειακή κατάσταση και την ανάγκη συνυπηρέτησης, επηρεάζουν σημαντικά την εκπαιδευτική αλλά και την οικογενειακή κατάσταση, αφού η αυξημένη κινητικότητα των εκπαιδευτικών και οι συχνές αλλαγές σχολείου προκαλούν αναστάτωση στον εκπαιδευτικό χώρο αλλά και στην ίδια την οικογένεια (Προκοπιάδου, 2009:125). Ως προς τη θέση των εκπαιδευτικών στο σχολείο που υπηρετούν, η έρευνα έδειξε ότι το 61,5% των ερωτηθέντων κατέχουν οργανική θέση.το αποτέλεσμα αυτό δεν προκαλεί έκπληξη με δεδομένο ότι οι οργανικές θέσεις στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι και οι εκπαιδευτικές ανάγκες υπερβαίνουν τις και ένα μεγάλο ποσοστό των θέσεων καλύπτεται με την πρόσληψη αναπληρωτών (π.χ. το σχολικό έτος προσλήφθηκαν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί) και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών (YΠEΠΘ, 2009). Το εύρημα αυτό ενισχύει το φαινόμενο της κινητικότητας που, όπως προαναφέραμε, δημιουργεί κοινωνικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά προβλήματα στους αναπληρωτές και στους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς αλλά και στο σχολείο επίσης επηρεάζοντας αρνητικά και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

18 100 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Αναφορικά με τους τίτλους σπουδών, παρουσιάζει ενδιαφέρον το εύρημα της έρευνάς μας σύμφωνα με το οποίο το ποσοστό των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών που διαθέτει αυξημένα τυπικά προσόντα (επιπλέον σπουδές και μεταπτυχιακούς τίτλους πέραν των βασικών σπουδών) είναι χαμηλό (19,6%) και αυτό είναι ένα στοιχείο με το οποίο συμφωνούν και τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008:84). Μια πιθανή ερμηνεία γι αυτό το αποτέλεσμα είναι ότι στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ν. 3467/2006), με βάση το οποίο γίνεται η επιλογή των υποψηφίων για κατάληψη θέσεων ηγετικών στελεχών στην εκπαίδευση, τα τυπικά προσόντα δεν αποτελούν συντελεστή αυξημένης βαρύτητας και ως εκ τούτου δεν υπάρχει το ανάλογο κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς να τα αποκτήσουν. Μια άλλη ενδεχόμενη ερμηνεία γι αυτό το α- ποτέλεσμα είναι ότι οι υπάρχουσες υποδομές της ανώτατης εκπαίδευσης δεν μπορούν να απορροφήσουν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών για απόκτηση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών. Όπως εξάλλου προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, το μεγαλύτερο ποσοστό (67,35%) των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών δήλωσε ότι συμμετείχε σε πρόγραμμα εισαγωγικής επιμορφωτικής εκπαίδευσης. Σε σχέση με την ηλικία η έρευνα έδειξε ότι όσο αυξάνει η ηλικία των εκπαιδευτικών και τα χρόνια υπηρεσίας τους στην εκπαίδευση τόσο αυξάνει και το ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός, ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 θεσμοθετήθηκε η εισαγωγική επιμόρφωση αρχικά σε προαιρετική βάση, ενώ υποχρεωτικό χαρακτήρα έλαβε από το 1999 και μετά (Π.Δ. 45/1999). Αναφορικά με τη χρησιμότητα των γνώσεων που απέκτησαν στην εισαγωγική επιμόρφωση για την αποτελεσματική άσκηση των διδακτικών τους καθηκόντων η έρευνα έ- δειξε ότι μόνον ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες δήλωσε ότι ήταν «πάρα πολύ αρκετά» χρήσιμες. Με δεδομένο ότι ο κύριος φορές εισαγωγικής επιμόρφωσης είναι τα ΠΕΚ τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν τα θεωρούν ως κατάλληλο φορέα επιμόρφωσης, και επιβεβαιώνουν την αρχική μας ερευνητική υπόθεση (Υ 1 ), ενώ συμφωνούν και με τα στοιχεία άλλων σχετικών ερευνών (Ρες, 2007:122, Χαρμάνη, 2005:116). Επιπρόσθετα, σε συνδυασμό με τους διατυπωμένους στόχους της εισαγωγικής επιμόρφωσης εγείρονται αμφιβολίες και ερωτήματα για το βαθμό στον οποίο τα ΠΕΚ μπορούν να ανταποκριθούν στους διακηρυγμένους στόχους της θεσμοθέτησής τους που αφορούν, κυρίως, στον εφοδιασμό των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα καθήκοντά τους.το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα σχετικής έρευνας (Καψάλης και Ραμπίδης, 2007:7-21), σύμφωνα με τα οποία οι επιμορφούμενοι αξιολογούν θετικά το πρόγραμμα της εισαγωγικής επιμόρφωσης ενός συγκεκριμένου Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ). Ωστόσο, τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας αφορούν την αξιολόγηση του ΠΕΚ μιας συγκεκριμένης αστικής περιοχής και συνεπώς πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση αξιολόγησης. Σε σχέση με τον προσδιορισμό των αιτίων της μη χρησιμότητας της εισαγωγικής επιμόρφωσης, οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί την αποδίδουν κατά προτεραιότητα στην έλλειψη σύνδεσης του περιεχομένου της επιμόρφωσης με τις πραγματικές επιμορφωτικές τους ανάγκες (88,7%), στην ανεπάρκεια των επιμορφωτών (64,9%), στην έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής (39,3%), στη λανθασμένη επιλογή του χρόνου υλοποίησης της επιμόρφωσης (29,8%) και στον ανεπαρκή συντονισμό και τη διοικητική υ- ποστήριξη του προγράμματος (20,8%).Το εύρημα αυτό φανερώνει ότι οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς μας αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο της εισαγωγικής επιμόρφωσης ως ά-

19 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 101 μεσα συνδεδεμένο με τη σχολική πρακτική και τις πραγματικές τους ανάγκες και υποδηλώνει την προσδοκία τους να πάρουν απαντήσεις και να βρουν λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα που προκύπτουν από την καθημερινή πρακτική, οπότε εκτίμησαν θετικά μόνον αυτά τα μαθήματα που ανταποκρίνονται στο στόχο αυτό. Επιπρόσθετα, το εύρημα αυτό υποδηλώνει τις υψηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών για την επιστημονική κατάρτιση και την επάρκεια των επιμορφωτών όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους και την επιλογή της πλέον κατάλληλης μεθοδολογίας για την προσέγγισή του. Επομένως, η αγνόηση των πραγματικών επιμορφωτικών αναγκών και των ενδιαφερόντων των επιμορφούμενων, σε συνδυασμό με τη βαθιά ριζωμένη αντίληψη των επιμορφωτών να μεταδώσουν βαθύτερες επιστημονικές γνώσεις και την έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους τους απέναντι στα προβλήματα αλλά και στο είδος της γνώσης που οι εκπαιδευτικοί κατέχουν, ενισχύει το μονοδιάστατο χαρακτήρα των μαθημάτων και την παθητική μάθηση και καθιστά τα μαθήματα μονότονα και τη μάθηση μη παραγωγική. Σχετικές έρευνες, άλλωστε, έχουν επισημάνει τις δυσλειτουργίες και τα προβλήματα της εισαγωγικής επιμόρφωσης (Χαρμάνη, 2005:116, Χατζηπαναγιώτου, 2001, Ματθαίου,Αγγελάκος κ.ά., 1999:28-29), που οφείλονται τόσο στην έλλειψη μακροπρόθεσμης εκπαιδευτικής πολιτικής, όσο και στο συγκεντρωτικό χαρακτήρα αλλά και στο γραφειοκρατικό μηχανισμό της κεντρικής διοίκησης, αφού τα ΠΕΚ λειτουργούν κάτω από τον έλεγχό της. Αναφορικά με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά σεμινάρια ή ημερίδες,που αφορούν το παιδαγωγικό και το διδακτικό τους έργο,η έρευνα έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία (96,5%) έχει παρακολουθήσει ανάλογα προγράμματα.το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να αποδοθεί στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την επιμορφωτική πολιτική (Π.Δ. 250/1992), το οποίο προβλέπει την υποχρεωτική εισαγωγική επιμόρφωση για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς καθώς και στη δυνατότητα των σχολικών συμβούλων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους να πραγματοποιούν σε ετήσια βάση ημερίδες ή επιμορφωτικά σεμινάρια που είναι υποχρεωτικά για τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς τους. Επιπρόσθετα, λόγω της σπουδαιότητας που έχει το συγκεκριμένο ερώτημα στο πλαίσιο της διεξαγωγής της έρευνάς μας, συγκρίνεται τόσο με την περιοχή του σχολείου που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας όσο και με την ηλικία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών. Από τις απαντήσεις τους προκύπτει ότι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια στις διάφορες κατηγορίες της συχνότητας παρακολούθησης διαφοροποιείται σε σχέση με την περιοχή εμφανίζοντας μικρότερα ποσοστά παρακολούθησης στις αγροτικές περιοχές.το εύρημα αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και αναδεικνύει το ζήτημα των ευκαιριών πρόσβασης σε επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις αγροτικές περιοχές και τις συνεπαγόμενες επιπτώσεις στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις εν λόγω περιοχές. Όσον αφορά τη σχέση ηλικίας και της συχνότητας παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων, φάνηκε ότι στις ακραίες ηλικίες κάτω των 30 και άνω των 55 έχουμε μικρά ποσοστά παρακολούθησης. Αντίθετα, τα ποσοστά παρακολούθησης εμφανίζουν μία τάση να αυξάνουν όσον αφορά την κατηγορία ηλικίας έτη και ακόμη περισσότερο στην κατηγορία έτη.το αποτέλεσμα αυτό, το οποίο επιβεβαιώνει την Υ 2 ερευνητική μας υπόθεση, είναι αναμενόμενο αν αναλογιστεί κανείς ότι τους εκπαιδευτικούς ηλικίας κάτω των 30 ετών τους απασχολούν περισσότερο ζητήματα που σχετίζονται με την προσαρμογή τους στο επάγγελμα και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους και

20 102 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH λιγότερο θέματα που αφορούν την επαγγελματική τους εξέλιξη, οπότε γι αυτούς η συμμετοχή στα εν λόγω σεμινάρια δεν αποτελεί βασική προτεραιότητα. Αλλά και για τους εκπαιδευτικούς ηλικίας πάνω από τα 55 έτη, είτε λόγω συσσωρευμένης κόπωσης από τη μακρόχρονη παρακολούθηση αντίστοιχων προγραμμάτων, είτε επειδή θεωρούν ότι λόγω εμπειρίας κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ή και επειδή βρίσκονται στο τέλος της εκπαιδευτικής τους πορείας, η συμμετοχή σε σεμινάρια ή ημερίδες δεν α- ποτελεί κίνητρο. Αντίθετα, η αυξημένη συχνότητα συμμετοχής στις κατηγορίες ηλικίας και έτη σημαίνει ότι για τους εκπαιδευτικούς αυτής της ηλικίας το ζήτημα της επαγγελματικής εξέλιξης και της ανόδου στην εκπαιδευτική ιεραρχία είναι κυρίαρχο, ο- πότε η αυξημένη συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια αποτελεί γι αυτούς κίνητρο προς την κατεύθυνση της επίτευξης αυτού του στόχου.τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008: 377) μάλιστα έχουν αναδείξει το ζήτημα της προσμέτρησης της επιμόρφωσης για την ανάληψη θέσεων ειδίκευσης στην εκπαίδευση, σύμφωνα με τα οποία αυτή είναι επιθυμητή από έναν στους δύο (49%) εκπαιδευτικούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, και το εύρημα της έρευνάς μας που αφορά τη χρησιμότητα των γνώσεων που απέκτησαν οι εκπαιδευτικοί από την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων ή ημερίδων, σύμφωνα με το οποίο ένας στους δύο ε- ρωτηθέντες δήλωσε ότι ήταν «πάρα πολύ αρκετά» χρήσιμες. Αυτό σημαίνει ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη χρησιμότητα των γνώσεων εμφανίζονται διχασμένες με τους μισούς (50,2%) να θεωρούν «πάρα πολύ αρκετά» χρήσιμες τις γνώσεις και τους άλλους μισούς (47,3%) να μην είναι ικανοποιημένοι από τη χρησιμότητα των γνώσεων που αποκτήθηκαν. Το αποτέλεσμα αυτό, το οποίο επιβεβαιώνει την ερευνητική μας υπόθεση (Υ 4), θα μπορούσε να ερμηνευτεί από δύο οπτικές: πρώτον, από την ο- πτική της ποικιλομορφίας των φορέων που παρέχουν επιμόρφωση και της συνεπαγόμενης ποικιλομορφίας στην ποιότητα των προγραμμάτων και, δεύτερον, από την οπτική των διαφοροποιημένων προσδοκιών και των αναγκών των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών. Κατά συνέπεια, μια πιθανή ερμηνεία γι αυτό το αποτέλεσμα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται το ρόλο τους και τα καθήκοντά τους με διαφορετικούς τρόπους και αντιμετωπίζουν τα προγράμματα επιμόρφωσης από διαφορετικές αφετηριακές βάσεις και με διαφορετικά κριτήρια. Ως εκ τούτου, οι μισοί περίπου εκπαιδευτικοί που θεωρούν ως ελλιπείς ή και καθόλου χρήσιμες τις γνώσεις που απέκτησαν είτε είχαν αυξημένες επιμορφωτικές ανάγκες που δεν καλύφθηκαν από τα προγράμματα που παρακολούθησαν ή είχαν πολύ υψηλές προσδοκίες. Από τη βιβλιογραφία, άλλωστε, αλλά και α- πό τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008:386, Γραβάνη, 2005:113, Χαρίτος, Παπασταμάτης και Πιέρρου, 2008:27, Νικολακάκη, 2003:16 Τρούλης, 1982,Τσολάκης, 1993, Μπουζάκης, 2000,Υφαντή και Βοζαΐτης, 2007, 2009) έχουν επισημανθεί τα προβλήματα της επιμόρφωσης που σχετίζονται με το περιεχόμενο της επιμόρφωσης και τη μεθοδολογία προσέγγισής του, με την επάρκεια των επιμορφωτών, με τα οργανωτικά προβλήματα των επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς, επίσης, και με την ανάγκη διαφοροποίησής τους ώστε να καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής. Παράλληλα, λόγω της σπουδαιότητας που έχει το συγκεκριμένο ερώτημα για την έ- ρευνά μας συγκρίνεται με την περιοχή του σχολείου που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος. Από τις απαντήσεις τους προκύπτει ότι στις ημιαστικές και ακόμη περισσότερο στις αγροτικές περιοχές έχουμε μικρότερα ποσοστά ικανοποίησης των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη χρησιμότητα των επιμορφωτικών σεμιναρίων σε σύγκριση με τις α- στικές περιοχές. Το εύρημα αυτό, το οποίο επαληθεύει την Υ 3 ερευνητική μας υπόθεση,

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η εκπαίδευση αποτελεί το βασικότερο μέσο (παράγοντα)

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η εκπαίδευση αποτελεί το βασικότερο μέσο (παράγοντα) T_48_t 23-03-09 14:25 ÂÏ 64 64 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η ΔIOIKHTIKH EΠIMOPΦΩΣH ΩΣ ΠAPAΓONTAΣ ANAΠTYΞHΣ HΓETIKΩN ΣTEΛEXΩN ΣTHN EKΠAIΔEYΣH Tου: Γεωργίου Γουρναρόπουλου 1. Εισαγωγή Είναι γενικά παραδεκτό ότι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α και

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εμπειρικές έρευνες αξιολόγησης προγραμμάτων επιμόρφωσης - κατάρτισης εκπαιδευτικών: μία συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία:

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία: Έρευνα - Επεξεργασία: Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4.1. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των γονέων Η αξιολόγηση και ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων, που προκύπτουν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους.

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Γ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εδώ, σας παρακαλούμε να μας πείτε ορισμένα στοιχεία για τον εαυτό σας και το παιδί σας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Αξιολόγησης του Έργου «Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης»

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Αξιολόγησης του Έργου «Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης» Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Αξιολόγησης του Έργου «Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης» Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 Το Έργο «Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολ. Έτους

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολ. Έτους Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Aν. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Αθήνα 31-7 - 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση (80%) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010

Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010 Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010 Εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 7 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: το στατιστικό κριτήριο χ 2. Προϋποθέσεις για τη χρήση του τεστ. ιαφορές ή συσχέτιση.

Κεφάλαιο 16. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: το στατιστικό κριτήριο χ 2. Προϋποθέσεις για τη χρήση του τεστ. ιαφορές ή συσχέτιση. Κεφάλαιο 16 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: το στατιστικό κριτήριο χ 1 Προϋποθέσεις για τη χρήση του τεστ ιαφορές ή συσχέτιση Κλίµακα µέτρησης Σχεδιασµός Σηµείωση ιαφορές Κατηγορική Ανεξάρτητα δείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Αθήνα 10681 τηλ: 210-3327768 - Fax: 210-3327714 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΟΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Υποδιευθυντής Πρωτοβάθμιας Π.Ε.Κ. Πειραιά

ΣΑΛΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Υποδιευθυντής Πρωτοβάθμιας Π.Ε.Κ. Πειραιά ΣΑΛΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Υποδιευθυντής Πρωτοβάθμιας Π.Ε.Κ. Πειραιά Εισαγωγικές διευκρινίσεις θεωρητικού χαρακτήρα: ενήλικας, εκπαίδευση, εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, εισαγωγική επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο Ενημέρωση για την πρόταση του Τμήματος Μαθηματικών σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 1. Εισαγωγή Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη, 2-4-2015 Στις 31/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 2. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων. Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΕΡΓΑΣΙΑ 2. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων. Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΘΕΜΑ Η Επιμορφωτική πολιτική σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας: Μύθος ή πραγματικότητα Δ' Κύκλος Σεμιναρίων Υπεύθυνος καθηγητής Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Πρακτική άσκηση

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Πρακτική άσκηση Ακαδ.. Έτος 2016 Ακαδ 2016--17 Πρακτική Άσκηση (ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.) Φοιτητών// τριών Φοιτητών ΠΤΔΕ Φλώρινας Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Πρακτική άσκηση 2 Χαρακτηριστικά της Π.Α. (1) Φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( )

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( ) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης (2008-2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Π.Ε.Σ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ.

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για μία νέα Β/θμια Εκπαίδευση Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Δομές Β/θμιας Εκπαίδευσης Συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2)

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2) Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : ) ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών ΑΕΕ. ) Από τις διαδικασίες της ΑΕΕ εφαρμόστηκαν: Ετήσιος Προγραμματισμός του σχολείου Γενική Εκτίμηση της εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Εισαγωγή Τα ιστολόγια ή blogs (βραχυγραφία του «web logs»), εμφανίστηκαν για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

4.2. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των εκπαιδευτικών

4.2. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των εκπαιδευτικών 4.2. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των εκπαιδευτικών Η αξιολόγηση και ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων, που προκύπτουν από τη στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων, έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0501130 Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521 Αμπελόκηποι Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου 1 / 21 Σχολικό Έτος : 2010-2011 Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δώσε το δικό σου «παρών» στο συλλογικό προβληματισμό Ενημερώσου από την ιστοσελίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 20 / 01

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Σύμπραξη ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικό ΑΘΗΝΑ 2006 Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Την πραγµατοποίηση του Προγράµµατος Εισαγωγικής Επιµόρφωσης για το σχολικό έτος 2009-2010 ως εξής:

Την πραγµατοποίηση του Προγράµµατος Εισαγωγικής Επιµόρφωσης για το σχολικό έτος 2009-2010 ως εξής: Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΜΗΜΑ A Αν. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Ι. ιαµαντής Τηλέφωνο: 210-3442066 FAX: 210-3442069 Mαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Πιερίας ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31-1-1958 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με τέσσερα (4) παιδιά Δ/νση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

4.3. Συνολική και συγκριτική αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων από τα δύο ερωτηματολόγια

4.3. Συνολική και συγκριτική αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων από τα δύο ερωτηματολόγια 4.3. Συνολική και συγκριτική αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων από τα δύο ερωτηματολόγια Η διερεύνηση του επιπέδου οργάνωσης, του τρόπου λειτουργίας και του βαθμού επίτευξης των στόχων του Ο.Δ.Σ. ολοκληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα