Η χρήση του Facebook από τις ελληνικές Δημοτικές Βιβλιοθήκες ως μέσο επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία: μια ανάλυση περιεχομένου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η χρήση του Facebook από τις ελληνικές Δημοτικές Βιβλιοθήκες ως μέσο επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία: μια ανάλυση περιεχομένου"

Transcript

1 Η χρήση του Facebook από τις ελληνικές Δημοτικές Βιβλιοθήκες ως μέσο επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία: μια λυση περιεχομένου Γκόγκου Παναγιώτα, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Τ.Ε.Ι. Αθηνών, gmail. com Δρ. Βασιλακάκη Ευγενία Επιστημονικός & Εργαστηριακός Συνεργάτης Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Τ.Ε.Ι. Αθηνών, gmail. com Περίληψη Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να εξετάσει τη χρήση του Facebook από τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα ως μέσο επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία. Ειδικότερα, στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης του περιεχομένου της προσωπικής σελίδας (profile) των Δημοτικών Βιβλιοθηκών στην επικοινωνία και προώθηση των υπηρεσιών και εκδηλώσεών τους στους χρήστες. Ο όρος Κοινωνικά Δίκτυα (Social Networking Sites) ορίζεται ως οι δικτυακές υπηρεσίες (web based services), οι οποίες στοχεύουν να παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργούν προσωπικές σελίδες (profiles), να συνδέονται με τις επαφές τους και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (Boyd & Ellison, 2008). Στη διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχουν αρκετές έρευνες, οι οποίες εξετάζουν τη χρήση των κοινωνικών δικτύων στις ακαδημαϊκές και στις δημόσιες βιβλιοθήκες και οι οποίες επισημαίνουν την γκη εξέτασης της αλληλεπίδρασης με τους χρήστες (Aharony, 2012; Calvert & Neo, 2012; Carlsson, 2012; Clevenger, Kanning, & Stuart, 2011; YALSA, 2009). Εν αντιθέσει, στην Ελλάδα οι σχετικές έρευνες είναι περιορισμένες και επικεντρώθηκαν κυρίως στην διερεύνηση των υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού Δεύτερης Γενιάς (Web 2.0) (Βελαώρα, 2007; Κατσαρού, 2007). Μόνη εξαίρεση αποτελούν η έρευνα των Ανδρέου κ.α. (2007) που αφορούσε την εξοικεί των Ελλήνων Επιστημόνων Πληροφόρησης με τα Κοινωνικά Δίκτυα και της Καραγιώργου (2012) που εξέτασε την αλληλεπίδραση των χρηστών με τις προσωπικές ιστοσελίδες των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στο Facebook. Η παρούσα έρευνα υιοθετεί τις μεθόδους της Βιβλιογραφικής επισκόπησης για τη διερεύνηση της χρήσης των Κοινωνικών Δικτύων από τις Βιβλιοθήκες, αλλά και της Ανάλυσης Περιεχομένου για την εξέταση της επίδρασης του περιεχομένου των προσωπικών σελίδων των Δημοτικών Βιβλιοθηκών στην επικοινωνία με τους χρήστες και την τοπική κοινωνία. Τέλος, η εργασία αυτή συμβάλλει στην δειξη του τρόπου χρήσης των προσωπικών σελίδων των Δημοτικών Βιβλιοθηκών στο Facebook για την προώθηση των υπηρεσιών και των δράσεων τους στην τοπική κοινωνία, αλλά και της ενδεχόμενης επίδρασης με τους χρήστες. Λέξεις Κλειδιά: Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Κοινωνικά Δίκτυα, Facebook, Ανάλυση Περιεχομένου, Παγκόσμιος Ιστός Δεύτερης Γενιάς. 1/31

2 Greek Municipal Libraries use of Facebook as a mean of communication with the local community: a content analysis Abstract This study aims to examine the use of the social network site Facebook from the Greek Municipal Libraries as a mean of communication with the local community. In particular, it investigates the possible impact of libraries announcements regarding activities and events on the communication with the users. Social Networking Sites (SNS) are defined as webbased services with three characteristics all aiming to allow users to create a profile, link with their acquaintances and be able to view and interact with their friends connections (Boyd & Ellison, 2008). In literature, there are quite a few studies that explore the use of social networks by academic and public libraries, underpinning the need for further investigation of libraries interaction with the users (Aharony, 2012; Calvert & Neo, 2012; Carlsson, 2012; Clevenger, Kanning, & Stuart, 2011; YALSA, 2009). In Greece, the relevant studies focused mainly on the use of Web 2.0 tools (Velaora, 2007; Katsarou, 2007). In particular, Andreou et al. (2007) explored librarians perception and use of Web 2.0 tools whereas Karagiorgiou (2012) examined users interaction with the academic libraries profiles on Facebook. This study adopted the methods of literature review so as to document libraries use of Social Networking Sites, and content analysis with the view to investigate Municipal Libraries profile impact on the communication with its users and the local community. This research contributes to measuring the impact of libraries use of Facebook on the communication with the local community. This is turn, will enable the formulation of the necessary strategies for effective and efficient adoption of Facebook by libraries. Keywords: Municipal Libraries, Social Networking Sites, Facebook, Content Analysis, Web Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια ολοένα μεγαλύτερη διάδοση και αποδοχή απολαμβάνουν από τους χρήστες του Διαδικτύου τα Κοινωνικά Δίκτυα. Ο όρος Κοινωνικά Δίκτυα (Social Networking Sites) ορίζεται ως οι δικτυακές υπηρεσίες (web based services), οι οποίες στοχεύουν να παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργούν προσωπικές σελίδες (profiles), να συνδέονται με τις επαφές τους και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (Boyd & Ellison, 2008). Tα Κοινωνικά Δίκτυα αποτελούν απόρροια του Παγκόσμιου Ιστού Δεύτερης Γενιάς (WWW 2.0). Λόγω της ολοένα αυξανόμενης χρήσης τους από τους χρήστες έχουν αναπτυχθεί και διατίθενται μια πληθώρα από Κοινωνικά Δίκτυα, τα οποία παρέχουν διάφορες δυνατότητες. Τα σημαντικότερα και δημοφιλέστερα εξ αυτών είναι το Facebook 1, MySpace 2, Twitter 3, Flickr 4, LinkedIn 5, Scoop.it [Ημ. Πρόσβασης ] 2 [Ημ. Πρόσβασης ] 3 [Ημ. Πρόσβασης ] 4 w ww.flickr.com [Ημ. Πρόσβασης ] 5 w ww.linkedin.com [Ημ. Πρόσβασης ] 6 w ww.scoop.it [Ημ. Πρόσβασης ] 2/31

3 Οι βιβλιοθήκες δε θα μπορούσαν να παραμείνουν αδρανείς μπροστά σε τέτοιες εξελίξεις. Πολύ σύντομα διάφορα είδη βιβλιοθηκών (ακαδημαϊκές, δημόσιες, δημοτικές) ξεκίνησαν τόσο στο εξωτερικό, όσο και στην Ελλάδα να υιοθετούν τα Κοινωνικά Δίκτυα και να πειραματίζονται με αυτά, με σκοπό πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών. Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση της χρήσης του Κοινωνικού Δικτύου Facebook από τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες για την επίτευξη των στόχων τους. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης του περιεχομένου της προσωπικής σελίδας (profile) των Δημοτικών Βιβλιοθηκών στην επικοινωνία και προώθηση των υπηρεσιών και εκδηλώσεών τους στους χρήστες. Το Facebook αναπτύχθηκε μόλις το 2004 από τον Marc Zuckerberg και απευθυνόταν, αρχικά, αποκλειστικά στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Harvard. Σκοπός αυτού του Κοινωνικού Δικτύου ήταν να αποτελέσει μια online υπηρεσία κοινωνικής δικτύς των χρηστών μέσω της πτυξης και εμπλουτισμού με προσωπικά στοιχεία και δραστηριότητα των προσωπικών σελίδων τους. Η αποδοχή του ήταν τόσο άμεση και μεγάλη, που γρήγορα, οι δημιουργοί του αποφάσισαν να το καταστήσουν προσβάσιμο και από άλλες κατηγορίες χρηστών (αρχικά άλλων πανεπιστημίων, αργότερα γυμνασίων και λυκείων της χώρας), ώστε τελικά να έχει πρόσβαση ο οποιοσδήποτε χρήστης του Διαδικτύου (Boyd & Ellison, 2008). Η παρούσα έρευνα συμβάλλει στην καταγραφή και παρουσίαση του τρόπου χρήσης των προσωπικών σελίδων (profiles) των ελληνικών δημοτικών βιβλιοθηκών με σκοπό την επικοινωνία και την προώθηση των υπηρεσιών τους στους χρήστες. Επιπροσθέτως, παρουσιάζει αναλυτικά το περιεχόμενο και το είδος του περιεχομένου που αναρτούν οι δημοτικές βιβλιοθήκες στις προσωπικές τους σελίδες. Επιπλέον, καταγράφει το ποσοστό αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο των δημοτικών βιβλιοθηκών στο Facebook μέσω των δεικτών μου αρέσει (like), σχόλιο (comment) και κοινοποίηση (share). Τέλος, συμβάλλει στην αποτύπ της κατάστασης και στην παροχή οδηγιών και αρχών καλής χρήσης των νέων αυτών μέσων επικοινωνίας με τους χρήστες. Η συγκεκριμένη έρευνα αναλύεται στις εξής ενότητες. Αρχικά, πραγματοποιείται μία αναφορά στη διεθνή και εθνική βιβλιογραφία σχετικά με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων και ειδικότερα του Facebook από τις βιβλιοθήκες. Εν συνεχεία, αναλύεται ο τρόπος χρήσης της μεθόδου Ανάλυσης Περιεχομένου στη συγκεκριμένη έρευνα και παρέχονται πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, αλλά και λυσης των δεδομένων. Στην επόμενη ενότητα, παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εν λόγω έρευνα και σχολιάζονται σε συνάρτηση με την υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία. 2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση Οι βιβλιοθήκες, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, μόλις πρόσφατα άρχισαν να υιοθετούν τα Κοινωνικά Δίκτυα και να επιδιώκουν την παρουσία τους σε αυτά. Αναφορικά με τη χρήση του Facebook, οι βιβλιοθήκες άρχισαν δειλά δειλά να αναπτύσσουν προσωπικές σελίδες. Σε αυτό συνέβαλαν μια σειρά από άρθρα τα οποία στόχο είχαν να ενημερώσουν τους βιβλιοθηκονόμους σχετικά με τις δυνατότητες και τα οφέλη αυτού του καινούργιου μέσου. Ειδικότερα, η Farkas (2006) επιχειρηματολόγησε σχετικά με την γκη χρήσης του Facebook από τους βιβλιοθηκονόμους και παρουσίασε τα θετικά και τα αρνητικά μιας τέτοιας υιοθέτησης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Breeding (2007) επικεντρώθηκε στη παρουσίαση των χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του Faceboook που θα μπορούσαν εν δυνάμει να ενδιαφέρουν τις βιβλιοθήκες. Επιπροσθέτως, ο Alford (2009) επισήμανε τα οφέλη από τη χρήση του Facebook στην προώθηση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης στους χρήστες. 3/31

4 Παράλληλα, οι βιβλιοθήκες, αλλά και οι βιβλιοθηκονόμοι άρχισαν να διαμορφώνουν προσωπικές σελίδες για επαγγελματικούς λόγους στο Facebook. Οι Drew (2007), Kwong (2007) και Glazer (2009) επικεντρώθηκαν στη παρουσίαση των συγκεκριμένων βημάτων που οι βιβλιοθήκες τους ακολούθησαν στην πτυξη, αλλά και χρήση της προσωπικής σελίδας τους στο Facebook. Αντιθέτως, οι Mathews (2006), Lawson (2007) και Secker (2008) μεταξύ άλλων, παρουσίασαν τις προσωπικές τους εμπειρίες από τη χρήση του Facebook και την πτυξη προσωπικής σελίδας για αποκλειστικά επαγγελματικούς λόγους. Η υιοθέτηση και χρήση του Facebook από τις βιβλιοθήκες και τους βιβλιοθηκονόμους οδήγησε στην γκη διερεύνησης της χρησιμότητας του μέσω αυτού. Οι Charnigo & Barnett Ellis (2007) εξέτασαν την άποψη των βιβλιοθηκονόμων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών σχετικά με τη χρήση του Facebook. Διαπίστωσαν μετά την λυση των ερωτηματολογίων που στάλθηκαν σε 126 ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρούσαν ότι το Facebook δεν έχει καμία επαγγελματική χρήση για τις βιβλιοθήκες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Graham, Faix & Hartman (2007) βρήκαν ότι από τις 100 ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, μόλις οι 52 διατηρούσαν προσωπική σελίδα στο Facebook, ενώ οι υπόλοιπες δήλωναν αρνητικές στη μελλοντική χρήση του. Επιπροσθέτως, οι Hendrix et al. (2009) επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών και επισήμαναν την έλλειψη χρόνου και τη μειωμένη πληροφοριακή αξία του Facebook, ως τους κύριους λόγους μη αποδοχής του από τους βιβλιοθηκονόμους. Δεν ήταν λίγες οι έρευνες οι οποίες επιδίωξαν να διερευνήσουν την άποψη των χρηστών σχετικά με τη παρουσία των βιβλιοθηκών και βιβλιοθηκονόμων στο Facebook. Οι έρευνες αυτές επικεντρώθηκαν στους φοιτητές των πανεπιστημίων και χρησιμοποίησαν, ως επί το πλείστον, τη μέθοδο του ερωτηματολογίου. Ειδικότερα, ο Connell (2009) διαπίστωσε ότι η πλειοψηφία των πρωτοετών του Πανεπιστημίου Valparaiso διατηρούσαν προσωπική σελίδα στο Facebook και ήταν θετική στην ιδέα παρουσίας και επικοινωνίας των βιβλιοθηκών μέσω αυτού του μέσου. Παρόλα αυτά, ο Connell (2009) επισήμανε ότι οι βιβλιοθηκονόμοι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στην προσέγγιση των χρηστών, ώστε να μη φανεί ως εισβολή στο διαδικτυακό τους χώρο. Επιπλέον, ο Chiu (2010) βρήκε ότι η προσωπική σελίδα των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών χρησιμοποιείται από τους φοιτητές, κυρίως, για την αναζήτηση φίλων, ενώ ο Ismail (2010) διαπίστωσε ότι οι φοιτητές ήταν αρνητικοί στη χρήση του Facebook για την επικοινωνία με την ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη. Ελάχιστες ήταν οι έρευνες, οι οποίες εξέτασαν τη χρήση των προσωπικών σελίδων των βιβλιοθηκών στο Facebook. Συγκεκριμένα, ο Jacobson (2011) προσπάθησε να διερευνήσει την προοριζόμενη (intended) από την πραγματική (actual) χρήση και διαπίστωσε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ των αριθμών των φίλων και των αριθμών των ανακοινώσεων που αναρτά μια βιβλιοθήκη στη προσωπική της σελίδα. Κατέληξε ότι το Facebook ενδείκνυται για τις ενεργές (active) βιβλιοθήκες, αυτές οι οποίες διοργανώνουν εκθέσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Επιπλέον, ο Aharony (2012) προσπάθησε να συγκρίνει τη χρήση μεταξύ των προσωπικών σελίδων των ακαδημαϊκών και δημοσίων βιβλιοθηκών. Διαπίστωσε ότι και τα δύο είδη βιβλιοθηκών υιοθετούν το Facebook ως έναν άλλο τρόπο προσέγγισης των χρηστών. Επιπλέον, χρησιμοποιούν τον Τοίχο (wall) και τις Πληροφορίες (information section) με τον ίδιο τρόπο, ενώ καταγράφηκαν διαφορές στη χρήση των υπολοίπων χαρακτηριστικών του Facebook, όπως και χαμηλή χρήση. Τέλος, ο Gerolimos (2011) εξέτασε τη χρήση των προσωπικών σελίδων είκοσι αμερικανικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Συγκεκριμένα, κατέληξε ότι το 91% των ανακοινώσεων δεν είχε κανένα σχόλιο (comment), ενώ το 82% της διάδρασης των χρηστών με τις ανακοινώσεις αφορούσε στη χρήση του μου αρέσει (like). 4/31

5 Στην Ελλάδα, οι έρευνες οι οποίες εξετάζουν τη χρήση των κοινωνικών δικτύων στο πλαίσιο των βιβλιοθηκών είναι περιορισμένες. Συγκεκριμένα, οι Ανδρέου κ.α. (2008) επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση της χρήσης και εξοικείς των Ελλήνων και Κυπρίων βιβλιοθηκονόμων με τις υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Δεύτερης Γενιάς (Web 2.0). Στο ίδιο πλαίσιο, οι Γαρουφάλλου, Ζαφειρίου & Σιάτρη (2008) διερεύνησαν το πως οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μπορούν να αναπτύξουν Web 2.0 εργαλεία για να εξελίξουν περαιτέρω τις υπηρεσίες τους σε διαδραστικές ανοικτές υπηρεσίες. Τέλος, οι Γαρουφάλλου & Αντωνοπούλου (2008) ερεύνησαν πως οι τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού Δεύτερης Γενιάς και τα κοινωνικά δίκτυα συμβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της πτυξης της κινητής βιβλιοθήκης 2.0. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν την αυξανόμενη χρήση των κοινωνικών δικτύων και λιγότερο τη χρήση των εργαλείων Web 2.0. Συνεπώς, φαίνεται η γκη εκπαίδευσης των φοιτητών σε αυτού του είδους εργαλεία. Η μόνη εργασία που αφορά στη διερεύνηση της χρήσης του Facebook από τις βιβλιοθήκες είναι της Καραγιώργου (2012) και Καραγιώργου & Βασιλακάκη (2012). Ειδικότερα, οι Καραγιώργου (2012) και Καραγιώργου & Βασιλακάκη (2012) επικεντρώθηκε στην εξέταση της αλληλεπίδρασης των χρηστών με τις προσωπικές ιστοσελίδες των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών σε κοινωνικά δίκτυα. Η μέθοδοι του ερωτηματολογίου και της Ανάλυσης Περιεχομένου χρησιμοποιήθηκαν για την αποτελεσματικότερη διασταύρ των δεδομένων. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, έδειξαν ότι το 59% των χρηστών δεν γνωρίζουν πως οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες έχουν προσωπική σελίδα στο Facebook. Οι χρήστες, από την άλλη, που έχουν προσθέσει τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στο Facebook, απάντησαν ότι ο κύριος λόγος είναι για να ενημερώνονται για την λειτουργία της βιβλιοθήκης. Μεγάλο ποσοστό των χρηστών επισήμανε, ότι δεν είναι ικανοποιημένο από τις προσωπικές σελίδες (profiles) των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και δεν επιδιώκουν να έχουν επικοινωνία με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μέσω Facebook. Τέλος, διαπιστώθηκε μειωμένη χρήση των δυνατοτήτων σχολιασμού και κοινοποίησης, ενώ πιο δημοφιλής ήταν η χρήση του μου αρέσει. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το σύνολο της βιβλιογραφίας επικεντρώθηκε σε ένα είδος βιβλιοθηκών, κυρίως στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Η πληθώρα των ερευνών χρησιμοποίησε ως επί το πλείστον, τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου (Questionnaire), ενώ ελάχιστες είναι αυτές που υιοθέτησαν την Ανάλυση Περιεχομένου (Content Analysis). Σε εθνικό επίπεδο, οι έρευνες περιορίζονται στη διερεύνηση γενικά της γνωριμίας και χρήσης των εφαρμογών του Παγκόσμιου Ιστού Δεύτερης Γενιάς (WWW 2.0) από τις βιβλιοθήκες, ενώ η μέθοδος που υιοθετήθηκε ήταν το ερωτηματολόγιο. 3. Μεθοδολογία Ανάλυση Περιεχομένου Η Ανάλυση Περιεχομένου (Content Analysis) αφορά στη διερεύνηση της καταγεγραμμένης πληροφορίας που προκύπτει μέσω της ανθρώπινης επικοινωνίας (Babbie, 2004). Αυτή η πληροφορία μπορεί να είναι καταγεγραμμένη σε διάφορες μορφές, όπως βιβλία, περιοδικά, βίντεο, φωτογραφίες, επιστολές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ άλλων. Η μέθοδος αυτή θεωρείται κατάλληλη για έρευνα που σκοπό έχει να απαντήσει ερωτήματα, όπως ποιος είπε τι, σε ποιον, πως, για ποιο λόγο και τι επίδραση είχε (Babbie, 2004). Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή ποιοτικών, αλλά και ποσοτικών δεδομένων λογα με το είδος της έρευνας (Babbie, 2004). Όπως κάθε άλλη μέθοδος, η λυση περιεχομένου παρουσιάζει τόσο πλεονεκτήματα, όσο και μειονεκτήματα. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματά της είναι η εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος. Χρόνου διότι ο ερευνητής μπορεί παράλληλα να ασχοληθεί και με άλλες τρέχουσες γκες της έρευνας. Χρήματος διότι δεν απαιτείται 5/31

6 συγκεκριμένος εξοπλισμός, ούτε και μεγάλος αριθμός ερευνητών (Babbie, 2004). Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα στον ερευνητή οποιαδήποτε στιγμή να επαναλάβει μέρος της έρευνάς του, ή και να αναλύσει μέρος των δεδομένων με διαφορετικό τρόπο (Babbie, 2004). Παράλληλα, επιτρέπει τη διερεύνηση θεμάτων, τα οποία και εξελίσσονται σε μεγάλα χρονικά διαστήματα ή έχουν λάβει μέρος πριν πολλά χρόνια (Babbie, 2004). Τέλος, η λυση περιεχομένου συχνά επιλέγεται γιατί θεωρείται ως μία από τις μεθόδους που δεν επηρεάζει το περιβάλλον που διερευνά (Babbie, 2004). Εν τούτοις, η λυση περιεχομένου περιορίζεται μόνο στη διερεύνηση της καταγεγραμμένης πληροφορίας. Η αξιοπιστία της μεθόδου και των αποτελεσμάτων βασίζεται αποκλειστικά στον τρόπο που έχει καταγραφεί η πληροφορία και αν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την αξιοπιστία της. Τέλος, το ίδιο ισχύει και για την λυση, μια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί τρόποι λυσης, αλλά και πάλι η αξιοπιστία της λυσης και των αποτελεσμάτων εξαρτάται αποκλειστικά από την αξιοπιστία της ίδιας καταγεγραμμένης πληροφορίας (Babbie, 2004). 3.1.Ανάλυση Περιεχομένου στην Παρούσα Έρευνα Η λυση περιεχομένου υιοθετήθηκε στη παρούσα έρευνα για τη διερεύνηση της χρήσης των προσωπικών σελίδων των δημοτικών βιβλιοθηκών στο Facebook. Η πληροφορία, η οποία αναλύθηκε ήταν καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ αφορούσε στην εξέταση ενός γεγονότος που εξελισσόταν. Συγκεκριμένα, η έρευνα επικεντρώθηκε στο περιεχόμενο που αναρτήθηκε κατά τη χρονική περίοδο 01/06/2011 έως τις 31/5/2013. Η εξέταση της χρήσης των προσωπικών σελίδων μπορούσε να πραγματοποιηθεί από μικρό αριθμό ερευνητών, ενώ δεν απαιτήθηκε η χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού ή λογισμικού παρά μόνο η ύπαρξη λογαριασμού στο κοινωνικό δίκτυο Facebook. Η χρήση της λυσης περιεχομένου περιορίστηκε στην εξαγωγή ποσοτικών αποτελεσμάτων, μια και ο σκοπός της έρευνας αφορούσε στο κατά πόσο οι προσωπικές σελίδες των δημοτικών βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται τελικά από τους χρήστες ή όχι και κατά πόσο. Τέλος, ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι προσωπικές σελίδες των δημοτικών βιβλιοθηκών υπό διερεύνηση να αντιστοιχούν πραγματικά στις ίδιες και το περιεχόμενο να ελέγχεται από αυτές. Γεγονός το οποίο θεωρήθηκε απαραίτητο για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας της λυσης και εξαγωγής των ποσοτικών αποτελεσμάτων Διεξαγωγή Έρευνας Η έρευνα ξεκίνησε με τον εντοπισμό όλων των προσωπικών σελίδων (profile) των δημοτικών βιβλιοθηκών στο κοινωνικό δίκτυο Facebook. Οι αναζητήσεις έγιναν τον Ιούνιο 2013 και περιελάμβανε τις εξής λέξεις κλειδιά: Δημοτική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκη, Φίλοι Δημοτικής Βιβλιοθήκης και τέλος, Dimotiki vivliothiki. Εν συνεχεία, οι βιβλιοθήκες που εντοπίστηκαν χωρίστηκαν σε κατηγορίες και σε χρονολογική σειρά, λογα με τον τρόπο που μπορούσε ο κάθε χρήστης να έρθει σε επικοινωνία με τις βιβλιοθήκες, μια δυνατότητα που παρέχονταν από το Facebook. Ειδικότερα, οι κατηγορίες αυτές ήταν: Γίνομαι φίλος, Μου αρέσει, Γίνομαι μέλος. Για τις γκες του συγκεκριμένου άρθρου επιλέχθηκε μόνο η κατηγορία Γίνομαι Φίλος. Η κατηγορία Γίνομαι φίλος δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να προσθέτουν ως φίλους, τις βιβλιοθήκες που τους ενδιαφέρουν μετά από έγκριση σχετικού αιτήματος. Η κατηγορία αυτή έχει τις εξής επιλογές: Χρονολόγιο, Πληροφορίες, Φωτογραφίες, Βίντεο, Φίλοι, Τοποθεσίες, Μουσική, Ταινίες, Εκπομπές, Βιβλία, Παιχνίδια, Μου αρέσουν, Ομάδες, Σημειώσεις, Μήνυμα, Εμφάνιση φιλίας, Προτείνετε φίλους, Σκούντημα, Προσθήκη στις λίστες 6/31

7 ενδιαφερόντων, Αναφορά/ Μπλοκάρισμα, Διαγραφή φίλου, Δημοσίευση, Ακόλουθοι, Τοποθεσία. Εν συνεχεία, σημειώθηκε ο αριθμός των φίλων της κάθε βιβλιοθήκης, καθώς και η ημερομηνία εγγραφής, πάντα τη δεδομένη στιγμή που εντοπίστηκαν οι βιβλιοθήκες από τον ερευνητή, δηλαδή τον Ιούνιο Έπειτα, έγινε επιλογή των δημοτικών βιβλιοθηκών που θα αποτελούσαν το δείγμα της έρευνας. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν αυτές οι οποίες είχαν ημερομηνία εγγραφής πριν τις 01/06/2011. Ο λόγος ήταν ώστε ο αριθμός των τελικών επιλεχθέντων βιβλιοθηκών να είναι τέτοιος, ώστε να είναι και αντιπροσωπευτικός τόσο του συνόλου, όσο και του αριθμού των επιμέρους κατηγοριών. Η ίδια φροντίδα δόθηκε και στον αριθμό των μελών, φίλων των τελικών επιλεχθέντων δημοτικών βιβλιοθηκών. Στη συνέχεια, μέσω της εξέτασης των προσωπικών σελίδων και των πληροφοριών που υπήρχαν σε αυτές, αλλά και σε αντιπαραβολή με τις ιστοσελίδες των δημοτικών βιβλιοθηκών διασφαλίστηκε ότι οι προσωπικές σελίδες (profile) των επιλεχθέντων δημοτικών βιβλιοθηκών, δεν ήταν ψεύτικες ή κάποιες που δημιούργησαν οι φίλοι των βιβλιοθηκών. Τέλος, στάλθηκε στις επιλεχθέντες δημοτικές βιβλιοθήκες επιστολή για την εξασφάλιση της έγκρισης χρήσης του περιεχομένου που αναρτάται στις προσωπικές τους σελίδες στο Facebook για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας Ανάλυση Δεδομένων Μετά από ενδελεχή εξέταση του περιεχομένου, αλλά και της δομή των προσωπικών σελίδων (profile) των δημοτικών βιβλιοθηκών στο Facebook επιλέχθηκαν να εξεταστούν τέσσερις βασικές κατηγορίες. Ειδικότερα, οι κατηγορίες αυτές που προέκυψαν ήταν οι εξής: 1 Ενημερωτικές Ανακοινώσεις ( Posts ), οι οποίες διακρίθηκαν σε: 1.1 Ανακοινώσεις από την Βιβλιοθήκη: ήταν ανακοινώσεις που αναρτούσε η κάθε μία βιβλιοθήκη στο τοίχο της για διάφορα θέματα, όπως επικαιρότητα, βιβλιοπαρουσιάσεις, βίντεο, ειδήσεις για τον κόσμο ή ειδήσεις σχετικά με τις βιβλιοθήκες κ.α. 1.2 Ανακοινώσεις από την Βιβλιοθήκη, που αφορούσαν την ίδια την Βιβλιοθήκη: ήταν ανακοινώσεις που αναρτούσε η κάθε βιβλιοθήκη για θέματα σχετικά και μόνο με την ίδια τη βιβλιοθήκη. Για παράδειγμα, ανακοινώσεις σχετικά με την λειτουργία, το ωράριο της βιβλιοθήκης, σχετικά με εκδηλώσεις που τυχόν είχε κ.α. 1.3 Ανακοινώσεις από φίλους της βιβλιοθήκης: ήταν ανακοινώσεις που αναρτούσαν οι φίλοι, μέλη των βιβλιοθηκών για διάφορα πάλι θέματα που τους αφορούσαν όπως, ειδήσεις, βίντεο, φωτογραφίες, βιβλία, ευχές κλπ. 2 Φωτογραφίες ( Album ) της βιβλιοθήκης: ήταν τα Album με φωτογραφίες που είχε η κάθε βιβλιοθήκη από διάφορες δραστηριότητες ή από φωτογραφίες με τους χώρους της βιβλιοθήκης. 3 Βίντεο ( Video) της βιβλιοθήκης: που αφορούσαν τη βιβλιοθήκη. 4 Εκδηλώσεις ( Events ), που μπορεί να έχει η κάθε βιβλιοθήκη και που αναρτούσαν στα προφίλ τους σχετικά με τις εκδηλώσεις τους. 5 Σημειώσεις ( Notes ) της βιβλιοθήκης: που αφορούσαν θέματα σχετικά με τον χώρο των βιβλιοθηκών. Η λυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος Excel. Διαμορφώθηκαν πίνακες, οι οποίοι περιείχαν τις κατηγορίες για την εξαγωγή ποσοτικών στοιχείων. Συγκεκριμένα, για κάθε ρτηση στις παραπάνω κατηγορίες, εξετάστηκαν τρεις διαφορετικοί παράμετροι. Ειδικότερα, αναλύθηκαν τα στοιχεία Μου 7/31

8 αρέσει (like), Σχόλια (comments) και Κοινοποίηση (share) και καταγράφηκαν ποσοτικά στοιχεία. Για παράδειγμα, για κάθε της βιβλιοθήκης, σημειωνόταν η ημερομηνία που αναρτήθηκε, πόσα Μου αρέσει (likes) είχε, πόσα Σχόλια και πόσες Κοινοποιήσεις. Εν συνέχεια, υπολογίστηκαν τα συγκεντρωτικά σύνολα για κάθε εξάμηνο (01/06/ /11/2011, 0 31/05/2012, 01/06/2012 και 0 31/5/2013). Τέλος, για κάθε σε κάθε εξάμηνο υπολογίστηκε ο μέσος όρος των Μου αρέσει (likes), Σχολίων (comments) και Κοινοποιήσεων (share). Αναλυτικά οι πίνακες παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα. 4. Αποτελέσματα 4.1. Δείγμα Δημοτικών Βιβλιοθηκών Συνολικά εξετάστηκαν ένδεκα Δημοτικές Βιβλιοθήκες, οι οποίες διατηρούν προσωπική σελίδα στο Facebook με τη μορφή Γίνομαι Φίλος. Τέσσερις βιβλιοθήκες διαθέτουν πάνω από φίλους, τρεις πάνω από 3.000, ενώ μόλις μία αριθμεί κάτω από 500 φίλους. Η πλειοψηφία των υπό διερεύνηση δημοτικών βιβλιοθηκών διατηρεί την προσωπική της σελίδα στο Facebook πριν από το 2011 (βλέπε Πίνακα ). ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΦΙΛΟΙ/ ΜΕΛΗ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ LIKE ΕΓΓΡΑΦΗΣ Αλεξανδρούπολης Γίνομαι φίλος φίλοι 12/11/2009 Καστοριάς Γίνομαι φίλος φίλοι 2/12/ Αιγάλεω Γίνομαι φίλος 306 φίλοι 8/2/2010 Κρανιδίου Ν. Γίνομαι φίλος φίλοι 18/3/ Αργολίδας Αισχύλεια Γίνομαι φίλος Κλειστοί φίλοι 15/4/2010 Ελευσίνας Χαϊδαρίου Γίνομαι φίλος φίλοι 30/9/2010 D.B. Elassonas Γίνομαι φίλος φίλοι 26/11/ Θ.Ζωγιοπούλου Γίνομαι φίλος φίλοι 28/1/2011 Άργους Ορεστικού Γίνομαι φίλος φίλοι 10/2/2011 Φερών Γίνομαι φίλος φίλοι 18/2/2011 Νάουσας Ημαθίας Γίνομαι φίλος φίλοι 6/5/ Πίνακα Επιλεχθέντες Δημοτικές Βιβλιοθήκες 4.2. Αποτελέσματα Ανάλυση Περιεχομένων των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Ο αριθμός των ανακοινώσεων των ένδεκα βιβλιοθηκών ποικίλλουν εξάμηνο, από 0 για τη Αιγάλεω και Ελασσόνας έως και 309 για τη Κρανιδίου. Η βιβλιοθήκη Κρανιδίου, Ζωγιοπούλου και Χαϊδαρίου παρουσιάζουν αυξητική τάση στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους στα εξάμηνα υπό διερεύνηση. Ενώ, οι υπόλοιπες παρουσιάζουν ένα σταθερό αριθμό ανακοινώσεων εξάμηνο με μόνη εξαίρεση του Αιγάλεω που δεν είχε καμία για δύο χρόνια (βλέπε Πίνακα ). ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 1/6/2011 1/6/ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /31

9 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 1/6/2011 1/6/ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΡΓΟΥΣ Πίνακας Συγκεντρωτικά οι αναρτήσεις των ανακοινώσεων της βιβλιοθήκης εξάμηνο Ο μέσος όρος των μου αρέσει (likes) το κάθε εξάμηνο ποικίλλει από 0 για τη Ελασσόνας έως και 56 για τη Νάουσα Ημαθίας. Αυξητική τάση στο αριθμών των μου αρέσει παρουσιάζει η πλειοψηφία των Και συγκεκριμένα της Καστοριάς, Κρανιδίου, Ελευσίνας, Χαϊδαρίου, Ζωγιοπούλου, Νάουσας και Αργους. Με διακυμάνσεις η Φερών, ενώ σταθερά μηδενική είναι του Αιγαλεω και της Ελλασόνας (βλέπε Πίνακα ). ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΤΑ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ (LIKES) ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 1/6/ /11/20 11 ν 1/6/ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 9/31

10 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΤΑ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ (LIKES) ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 1/6/ /11/20 11 ν 1/6/2012 ΑΡΓΟΥΣ Πίνακας Συγκεντρωτικά τα Μου αρέσει (Likes) των αναρτήσεων των ανακοινώσεων της βιβλιοθήκης εξάμηνο Αναφορικά με το μέσο όρο των σχολίων (comments) που αντιστοιχούν σε κάθε εξάμηνο αυτός είναι σχεδόν μηδενικός για όλες τις. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η Νάουσας για την οποία ο μέσος όρος των σχολίων είναι πάνω από το μηδέν και παρουσιάζει σχετικά αυξητικές τάσεις, αφού στο τέταρτο εξάμηνο έφτασε και τα πέντε σχόλια (βλέπε Πίνακα ). ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ (COMMENTS) ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 1/6/2011 ν ν 1/6/2012 ανακο ίν ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΡΓΟΥΣ Πίνακας Συγκεντρωτικά τα σχόλια (Comments) των αναρτήσεων των ανακοινώσεων της βιβλιοθήκης εξάμηνο 10/31

11 Το ίδιο κανείς θα μπορούσε να υποστηρίξει και για τον αριθμό των κοινοποιήσεων, εξάμηνο. Συγκεκριμένα, το ίδιο μηδενικός είναι ο μέσος όρος των κοινοποιήσεων για την πλειοψηφία των Μόνες εξαιρέσεις, με σχετικά αυξητικές τάσεις είναι οι ανακοινώσεις των της Νάουσας και των Φερών (βλέπε Πίνακα ). ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 1/6/2011 Μέσο ς ανακο ίν 1/6/ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΡΓΟΥΣ Πίνακας Συγκεντρωτικά οι κοινοποιήσεις των αναρτήσεων των ανακοινώσεων των βιβλιοθηκών εξάμηνο. Μια δεύτερη κατηγορία των ανακοινώσεων οι οποίες αναρτούνται στις προσωπικές σελίδων των δημοτικών βιβλιοθηκών, αφορούν στην ίδια τη βιβλιοθήκη όπως ανακοινώσεις ωραρίου. Ο συγκεντρωτικό αριθμός των ανακοινωσεων είναι μηδενικός ή σχεδόν μηδενικός και για τα τέσσερα εξάμηνα για τις Της Αλεξανδρούπολης, Κρανιδίου, Ελευσίνας, Χαϊδαρίου, Φερών, Νάουσας, Αιγάλεω, Ελασσόνας. Μόνο η βιβλιοθήκη της Καστοριάς παρουσιάζει αυξητική τάση των ανακοινώσεων που αναρτά και αφορούν στην ίδια τη βιβλιοθήκη (βλέπε πίνακα ). ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 1/6/2011 1/6/ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /31

12 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 1/6/2011 1/6/ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΡΓΟΥΣ Πίνακας Συγκεντρωτικά οι αναρτήσεις των ανακοινώσεων της βιβλιοθήκης για την ίδια τη Βιβλιοθήκη εξάμηνο. Φυσικό επακόλουθο των μηδέν ανακοινώσεων είναι ο επίσης μηδενικός μέσος όρος των μου αρέσει (likes) εξάμηνο. Μόνες εξαιρέσεις και πάλι η βιβλιοθήκη της Καστοριάς με σταθερή αυξητική τάση από 4 σε σχεδόν 8 μου αρέσει και η βιβλιοθήκης Ζωγιοπούλου από σχεδόν 3 σε 7 (βλέπε Πίνακα ). Το ίδιο ισχύει και στη περίπτ των σχολίων, με το μέσο όρο να πλησιάζει το μηδέν για όλες τις βιβλιοθήκες (βλέπε Πίνακα ). Τέλος, μόνο οι ανακοινώσεις της Της Καστοριάς παρουσιάζουν κάποιες τιμές για τον αριθμό των κοινοποιήσεων εξάμηνο που όμως και πάλι είναι πολύ χαμηλές, μια και δεν ξεπερνούν τις δύο κοινοποιήσεις (βλέπε Πίνακα ). ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΤΑ LIKES ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 1/6/2011 1/6/2012 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ 12/31

13 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΤΑ LIKES ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 1/6/2011 1/6/2012 ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΡΓΟΥΣ Πίνακας Συγκεντρωτικά τα Μου Αρέσει (Likes) των αναρτήσεων των ανακοινώσεων της βιβλιοθήκης για τη βιβλιοθήκη εξάμηνο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 1/6/2011 1/6/2012 ν ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΡΓΟΥΣ Πίνακας Συγκεντρωτικά τα σχόλια (comments) των αναρτήσεων των ανακοινώσεων της βιβλιοθήκης για τη βιβλιοθήκη εξάμηνο 13/31

14 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 1/6/2011 1/6/2012 ν ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΡΓΟΥΣ Πίνακας Συγκεντρωτικά οι κοινοποιήσεις (share) των αναρτήσεων των ανακοινώσεων της βιβλιοθήκης για τη βιβλιοθήκη εξάμηνο Μια τρίτη κατηγορία ανακοινώσεων που διερευνήθηκε ήταν αυτές οι οποίες αναρτούσαν οι φίλοι της στη προσωπική σελίδα της. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι οι αναρτήσεις των φίλων των Δ. Β. Ελευσίνας, Ζωγιοπούλου και Νάουσας παρουσιάζουν αυξητική τάση, ενώ μειωμένη του Χαϊδαρίου, Φερών και Αιγάλεω. Αντιθέτως, μηδενική είναι της Κρανιδίου (βλέπε Πίνακα ). ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ 1/6/2011 1/6/ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΡΩΝ /31

15 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ 1/6/2011 1/6/2012 ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΡΓΟΥΣ Πίνακας Συγκεντρωτικά οι αναρτήσεις των φίλων της βιβλιοθήκης εξάμηνο Ο μέσος όρος των Μου αρέσει (likes) στα τρία πρώτα εξάμηνα παραμένει χαμηλός από μηδέςν έως 2 με μόνες εξαιρέσεις τις Της Καστοριάς (σχεδόν 27), της Νάυσας (σχεδόν 6) και τους Άργους Ορεστικού (σχεδόν 4). Τελείως διαφορετικοί είναι οι αριθμοί για το τέταρτο υπό διερεύνηση εξάμηνο, καθώς μόνο δύο βιβλιοθήκες έχουν μηδέν μέσο όρο (Ελασσόνας και Άργους Ορεστικού), ενώ οι υπόλοιπες έχουν παραπάνω από ένα μου αρέσει με τις βιβλιοθήκες Φερών και Χαϊδαρίου να φτάνουν τα 24 και σχεδόν 12 μου αρέσει (βλέπε Πίνακα ). ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΤΑ LIKES ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ 1/6/2011 ανακο ίν ν 1/6/ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΡΓΟΥΣ Πίνακας Συγκεντρωτικά τα Μου αρέσει (likes) των αναρτήσεων των φίλων της βιβλιοθήκης εξάμηνο Ακόμα πιο χαμηλά κυμαίνεται ο μέσος όρος των σχολίων των ανακοινώσεων. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος ξεκινά από μηδέν έως και σχεδόν 2 και για τα τέσσερα εξάμηνα για όλες τις βιβλιοθήκες (βλέπε Πίνακα ). Το ίδιο μηδενικός είναι ο μέσος όρος των κοινοποιήσεων 15/31

16 για όλες τις βιβλιοθήκες και τα τέσσερα εξάμηνα με μόνες εξαιρέσεις το τρίτο εξάμηνο της βιβλιοθήκης της Καστοριάς με μέσο όρο 6 κοινοποιήσεις, και του τετάρτου εξαμήνου της βιβλιοθήκης των Φερών με μέσο όρο 4 κοινοποιήσεις (βλέπε Πίνακα ). ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ 1/6/2011 ν 1/6/ /11/20 12 ν ω ση ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΡΓΟΥΣ Πίνακας Συγκεντρωτικά τα Σχόλια (comments) των αναρτήσεων των φίλων της βιβλιοθήκης εξάμηνο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ 1/6/2011 1/6/ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ /31

17 Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ 1/6/2011 1/6/ ΦΕΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΡΓΟΥΣ Πίνακας Συγκεντρωτικά οι κοινοποιήσεις (share) των αναρτήσεων των φίλων της βιβλιοθήκης εξάμηνο Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε και σε ένα δεύτερο ειδος ανακοινώσεων, αυτών των φωτογραφιών. Συγκεκριμένα, μόνο δύο παρουσίασαν σταθερή ρτηση και στα τέσσερα υπό διερεύνηση εξάμηνα, η της Καστοριάς και Ζωγιοπούλου. Οι υπόλοιπες βιβλιοθήκες παρουσίαζαν σε έστω ένα εξάμηνο μηδενικές αναρτήσεις φωτογραφιών (βλέπε Πίνακα ). ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ (ALBUM) 1/6/2011 1/6/ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΡΓΟΥΣ Πίνακας Συγκεντρωτικά οι αναρτήσεις των φωτογραφιών (Album) της βιβλιοθήκης εξάμηνο 17/31

18 Αναφορικά με τον μέσο όρο των μου αρέσει (likes) που έλαβε η κάθε φωτογραφία εξάμηνο, τα ποσά παραμένουν χαμηλά, σχεδόν μηδενικά για κάποιες βιβλιοθήκες (Νάουσας, Αλεξανδρούπολης, Αιγάλεω). Εν τούτοις, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις με τη της Καστοριάς και Ζωγιοπούλου να εμφανίζει σταθερά αυξανόμενο μέσω όρο (βλέπε Πίνακα ). Τέλος, ο μέσος όρος των σχολίων και των κοινοποιήσεων των φωτογραφιών παραμένει σχεδόν μηδενικός για το σύνολο των βιβλιοθηκών και στα τέσσερα εξάμηνα (βλέπε Πίνακες & ). ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΤΑ LIKES ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ (ALBUM) 1/6/2011 ν 1/6/2012 ν ν ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΡΓΟΥΣ Πίνακας Συγκεντρωτικά τα Μου αρέσει (likes) των αναρτήσεων των φωτογραφιών (Album) της βιβλιοθήκης εξάμηνο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ (ALBUM) 1/6/ /11/201 1 ν 1/6/2012 ν ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /31

19 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ (ALBUM) 1/6/ /11/201 1 ν 1/6/2012 ν ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΡΓΟΥΣ Πίνακας Συγκεντρωτικά τα Σχόλια (comments) των αναρτήσεων των φωτογραφιών (Album) της βιβλιοθήκης εξάμηνο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ (ALBUM) 1/6/ /11/201 1 ν ν 1/6/2012 ν ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΡΓΟΥΣ /31

20 Πίνακας Συγκεντρωτικά οι κοινοποιήσεις (share) των αναρτήσεων των φωτογραφιών (Album) της βιβλιοθήκης εξάμηνο Ο αριθμός των βίντεο στις προσωπικές σελίδες των βιβλιοθηκών, αποτελούσε άλλη μία υπό διερεύνηση κατηγορία αναρτήσεων. Μόνο τρεις από τις επιλεχθέντες βιβλιοθήκες είχαν κάποιες αναρτήσεις βίντεο και αυτές όχι σε όλα τα εξάμηνα. Ειδικότερα, οι της Ελευσίνας και Ζωγιοπούλου είχαν από μόλις μία το τρίτο εξάμηνο, ενώ της Καστοριάς 2, 5 και 1 στα τρία τελευταία εξάμηνα αντίστοιχα (βλέπε Πίνακα ). ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ 1/6/2011 1/6/ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΡΓΟΥΣ Πίνακας Συγκεντρωτικά οι αναρτήσεις των βίντεο της βιβλιοθήκης εξάμηνο Συνεπακόλουθα, ο μέσος όρος των μου αρέσει, σχολίων και κοινοποιήσεων των αναρτήσεων βίντεο για τα τέσσερα υπό διερεύνηση εξάμηνα ήταν μηδενικός για τη πλειοψηφία των Ακόμα και για τις τρεις βιβλιοθήκες (Καστοριάς, Ελευσίνας, Ζωγιοπούλου) που είχαν κάποιες αναρτήσεις βίντεο και για αυτές ο μέσος όρος και στις τρεις κατηγορίες κυμάνθηκε σε χαμηλά, σχεδόν μηδενικά επίπεδα (βλέπε Πίνακες , & ). ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΤΑ LIKES ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 1/6/2011 ν 1/6/2012 ν ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /31

Facebook & Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια χρηστοκεντρική προσέγγιση

Facebook & Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια χρηστοκεντρική προσέγγιση Περίληψη Facebook & Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια χρηστοκεντρική προσέγγιση Καραγιώργου Κατερίνα Τμ. Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθηνών katerinakarag@hotmail.com Δρ. Βασιλακάκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμες ανάπτυξης κοινωνικών δικτύων στο σύγχρονο σχολείο

Πλατφόρμες ανάπτυξης κοινωνικών δικτύων στο σύγχρονο σχολείο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Πλατφόρμες ανάπτυξης κοινωνικών δικτύων στο σύγχρονο σχολείο Μαρία Στιβακτάκη Εκπαιδευτικός, MA "Σύγχρονες Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

11/ Social Media. Η διείσδυση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Ελλάδα.

11/ Social Media. Η διείσδυση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Ελλάδα. 11/2012 12-2016 Social Media 2016 Η διείσδυση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Ελλάδα Ημερομηνία δημοσίευσης 17/3/2016 www.publicissue.gr Η Public Issue ιδρύθηκε το 2001. Εξειδικεύεται στην πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Αγγελική Καραματσούκη karamaag@gmail.com Πράσινες Ιδέες 22/10/2014 Γνωριμία 2 Αγγελική Καραματσούκη Πτυχίο Νοσηλευτικής, Πτυχίο Πληροφορικής Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ04/19

Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ04/19 Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού διαδικτυακού κοινωνικού δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης» στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â.

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-02 þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà»

Διαβάστε περισσότερα

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Ομάδα Ο.Π.Α.Π.Σ. Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Βαρσάμης Παναγιώτης, Μπέρμπεης Γιάννης, Πλατής Σωτήρης, Τσαγγαίος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο... 7 Αντί προλόγου... 9 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο 5: Πώς να δημιουργήσω το Προφίλ μου και να γίνω μέλος στο Facebook;... 15 Τι

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Κόντζιαλη Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας: 2010414838

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την Εξοικείωση των Βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τα Metadata

Έρευνα για την Εξοικείωση των Βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τα Metadata Έρευνα για την Εξοικείωση των Βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τα Metadata Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου και Παναγιώτης Μπαλατσούκας E-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Εξερεύνηση / Ανασκαφή σε μεγάλης κλίμακας κοινοτικά δίκτυα του διαδικτύου:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα: Γραφικές Τέχνες-Πολυµέσα (ΓΤΠ61)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα: Γραφικές Τέχνες-Πολυµέσα (ΓΤΠ61) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα: Γραφικές Τέχνες-Πολυµέσα (ΓΤΠ61) Αξιοποίηση Πολυµέσων στις Εφαρµογές Κοινωνικής Δικτύωσης Μίαρη Ειρήνη Εισηγητής: Ζευγώλης Δηµήτρης 10/4/2011 Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέου Μαρίνα Λεμεσός

Ανδρέου Μαρίνα Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΧΡΗΣΗΣ TOΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ FACEBOOK ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέου Μαρίνα Λεμεσός 2011

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας»

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Ομάδα Έργου: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Κωσταγιόλας,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα προσέγγισης χρηστών στις ελληνικές βιβλιοθήκες: έρευνα σε χρήστες και επαγγελματίες της πληροφόρησης

Προγράμματα προσέγγισης χρηστών στις ελληνικές βιβλιοθήκες: έρευνα σε χρήστες και επαγγελματίες της πληροφόρησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Επιβλέπων καθηγητής Κουλούρης Αλέξανδρος Προγράμματα προσέγγισης χρηστών στις ελληνικές βιβλιοθήκες: έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος πληροφοριακού γραμματισμού για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος πληροφοριακού γραμματισμού για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος πληροφοριακού γραμματισμού για μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στρατηγική για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ θεσσαλονίκης S. Korobili - Xantinidou, Μ. Moreleli - Kakouri

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αντί προλόγου Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο Κεφάλαιο 1: Πώς δημιουργώ το Προφίλ μου στο Facebook;...

Περιεχόμενα. Αντί προλόγου Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο Κεφάλαιο 1: Πώς δημιουργώ το Προφίλ μου στο Facebook;... Περιεχόμενα Αντί προλόγου... 7 Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο... 13 Κεφάλαιο 1: Πώς δημιουργώ το Προφίλ μου στο Facebook;...15 Κεφάλαιο 2: Τι βλέπω στην οθόνη μου όταν ολοκληρώσω τη δημιουργία του Προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυο στη ια Βίου Μάθηση Θέµατα Web 2.0 αναπαραστάσεις στη µάθηση & η συµβολή του ιαδικτύου

ιαδίκτυο στη ια Βίου Μάθηση Θέµατα Web 2.0 αναπαραστάσεις στη µάθηση & η συµβολή του ιαδικτύου Web 2.0 αναπαραστάσεις στη µάθηση & η συµβολή του ιαδικτύου Κυπαρισσία Παπανικολάου Επίκουρη καθηγήτρια kpapanikolaou@aspete.gr http://education.aspete.gr/users/papanikolaou/ Γενικό Τµήµα Παιδαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κυπριανός Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Πληροφορικής, Δομηνίκη Μαρκησία Ρουγγέρη Βιβλιοθήκη Ελληνογαλλικής Σχολής

Κωνσταντίνος Κυπριανός Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Πληροφορικής, Δομηνίκη Μαρκησία Ρουγγέρη Βιβλιοθήκη Ελληνογαλλικής Σχολής Κωνσταντίνος Κυπριανός Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Πληροφορικής, k.kyprianos@gmail.com Δομηνίκη Μαρκησία Ρουγγέρη Βιβλιοθήκη Ελληνογαλλικής Σχολής Jeanne d Arc, drouggeri@yahoo.gr Πανωραία Γαϊτάνου Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 7.1.1 Ιστοσελίδα ΜΟΔΙΠ για την ενημέρωση των δραστηριοτήτων της B Εξάμηνο 2011: Ιούλιος Δεκέμβριος 2011 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές και καλές πρακτικές των βιβλιοθηκών για την ένταξη των προσφύγων στην τοπική κοινωνία

Πολιτικές και καλές πρακτικές των βιβλιοθηκών για την ένταξη των προσφύγων στην τοπική κοινωνία ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Πολιτικές και καλές πρακτικές των βιβλιοθηκών για την ένταξη των προσφύγων στην τοπική κοινωνία Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Δούκα Κλεάνθη

Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Δούκα Κλεάνθη Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Δούκα Κλεάνθη Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης Τμήμα πληροφορικής Δούκας Κλεάνθης 04/2630 Επιβλέπων καθηγητής Σφέτσος Παναγιώτης Τι είναι προγραμματισμός ανά ζεύγη; Προγραμματισμός ανά

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίζοντας την ποιότητα της αναγνωστικής πολιτικής των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Προσεγγίζοντας την ποιότητα της αναγνωστικής πολιτικής των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Προσεγγίζοντας την ποιότητα της αναγνωστικής πολιτικής των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Χριστίνα Μπάνου 1 & Άννα-Μαρία Ολένογλου 2, 1 Λέκτορας, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ιωάννου

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εισαγωγή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Εισαγωγή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης WEB 2.0 Ιστορία των Social Media Αγησίλαος Κονιδάρης Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Επικοινωνία konidari@teiion.gr ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η εκπαίδευση της σύγχρονης κοινωνίας των γνωστικών απαιτήσεων, χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Πτυχιακή εργασία

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Πτυχιακή εργασία Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Πτυχιακή εργασία ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΥΔΕΜΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2005 2006 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Νούλα Αλβανούδη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας noula@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εισαγωγή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Εισαγωγή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Instagram Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Δομή Εργαστηρίου Εισαγωγή Facebook (Χ2) Twitter Pinterest YouTube Instagram Wikipedia Wordpress Google + LinkedIn

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ELECTRONIC COMMERCE & SOCIAL MEDIA ΆΝΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εισαγωγή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Εισαγωγή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Facebook (2 Μέρος) Ερατώ Κουστουμπάρδη Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Δομή Εργαστηρίου Εισαγωγή Facebook (Χ2) Twitter Pinterest YouTube Instagram Wikipedia

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος δράσης: Λανσάρισμα HAIR COLOR Avon Cosmetics

Τίτλος δράσης: Λανσάρισμα HAIR COLOR Avon Cosmetics Τίτλος δράσης: Λανσάρισμα HAIR COLOR Avon Cosmetics Τα Social Media της εταιρίας Καλλυντικών Avon «γεννήθηκαν» τον Απρίλιο του 2010. Δημιουργήθηκε η επίσημη σελίδα της Avon στο facebook και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 1 ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 1 ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 1 ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Μαρία Ι. Κουτσούμπα Περίληψη Τις τελευταίες δεκαετίες η διδασκαλία του ελληνικού λαϊκού παραδοσιακού χορού πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά Διαχείριση Social Media

Οικονομική Προσφορά Διαχείριση Social Media Οικονομική Προσφορά Διαχείριση Social Media 2015 Η εταιρία μας Η Moving up είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ολοκληρωμένων μορφών επικοινωνίας και διαφήμισης.όποιο και αν είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Είναι πραγματικότητα ότι οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης υιοθετούνται ολοένα και περισσότερο από διάφορους χρήστες, η πλειοψηφία των οποίων

Εισαγωγή Είναι πραγματικότητα ότι οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης υιοθετούνται ολοένα και περισσότερο από διάφορους χρήστες, η πλειοψηφία των οποίων 1 Εισαγωγή Είναι πραγματικότητα ότι οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης υιοθετούνται ολοένα και περισσότερο από διάφορους χρήστες, η πλειοψηφία των οποίων είναι μαθητές. Οι τελευταίοι μάλιστα αφιερώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εισαγωγή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Εισαγωγή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Pinterest Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Δομή Εργαστηρίου Εισαγωγή Facebook (Χ2) Twitter Pinterest Instagram YouTube Wordpress Google + LinkedIn Hootsuite

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠ 7/ΑΠ 8 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές

Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων Χημείας και Επιστήμης &Τεχνολογίας Υλικών Ηράκλειο Ακαδημαϊκό Έτος 2016-7 Πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία Σημείο εκκίνησης http://www.lib.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

PUBLICATION. Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics. April 15, Nafplio

PUBLICATION. Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics. April 15, Nafplio Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics Nafplio 15.4.2016 POLYTECH will participate as a sponsor and speaker in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics organized

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΪΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Υπεύθυνος καθηγητής: Λαμπροπούλου Γεωργία ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Δρ. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης Πληροφορικός Ελεγκτής klimniotis at dpa.gr Τι είναι προσωπικά δεδομένα; Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγη στα SOCIal MEDIA

Εισαγωγη στα SOCIal MEDIA Εισαγωγη στα SOCIal MEDIA ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔιοΙκηση, ΟργΑνωση και ΠληροφορικΗ για Μικρο-MεσαΙες ΕπιχειρΗσεις 14/5/2014 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Εισαγωγή Κοινωνικά δίκτυα, αναπόσπαστο κομμάτι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ì ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015 Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης 90279 Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα 61 18 Ιανουαρίου 2015 Web 2.0 Ενσωμάτωση στις εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού (www) στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής Μάθησης σε ένα Πλαίσιο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Ομάδα Technology Giants Σχολικό έτος 2012-2013 Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Δ. Αλεξίου, Σ. Δοντσόπουλος, Π. Μπατσής,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εισαγωγή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Εισαγωγή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Facebook (1 ο Μέρος) Ερατώ Κουστουμπάρδη Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Σκοπός του Εργαστηρίου Να εισάγει τους φοιτητές στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της ποιότητας της ιατρικής πληροφορίας στο Διαδίκτυο. Γκουνταβά Ευφροσύνη

Διασφάλιση της ποιότητας της ιατρικής πληροφορίας στο Διαδίκτυο. Γκουνταβά Ευφροσύνη Διασφάλιση της ποιότητας της ιατρικής πληροφορίας στο Διαδίκτυο Γκουνταβά Ευφροσύνη Ποιότητα της πληροφορίας και Internet Ποσοστά χρήσης Η.Π.Α. 69.6% (79% αναζητούν ιατρική πληροφορία) Αυστραλία 54.1%

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 1-16 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Άντρη Αγαθαγγέλου Λεμεσός 2012 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα και Επιχειρήσεις

Κοινωνικά Δίκτυα και Επιχειρήσεις Κοινωνικά Δίκτυα και Επιχειρήσεις Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4.10. 2008 Ολοι μιλούν για Δίκτυα National Innovation Networks Ego Networks Κοινωνικά Δίκτυα Formal Networks

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Κεντούλλα Πέτρου Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας 2008761539 Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ S.P.S.S. Υβόννη Νικολάου Ελένη Σακαρέλη Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα