Συνηθισμένα ζιζάνια στην Ελλάδα κατά τα κοινά τους ονόματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνηθισμένα ζιζάνια στην Ελλάδα κατά τα κοινά τους ονόματα"

Transcript

1 Συνηθισμένα ζιζάνια στην Ελλάδα κατά τα κοινά τους ονόματα αγκαραθιά Phlomis fruticosa Lamiaceae Π αγούλιαρας Sorghum halepense Poaceae Π αγριάδα Cynodon dactylon Poaceae Π αγριοβαμβακιά Abuliton theophrasti Malvaceae MA αγριόβικος Vicia spp. Fabaceae MX αγριοβρώμη μεγάλη Avena sterilis Poaceae MX αγριοβρώμη μικρή Avena barbata Poaceae MX αγριογιούλι Legousia speculum-veneris Campanulaceae MX αγριοϊβίσκος Hibiscus trionum Malvaceae MA αγριοκαρδαμούδα Capsella bursa-pastoris Brassicaceae MX αγριοκαρότο Daucus carota Apiaceae Δ αγριοκαρπουζιά Solanum rostratum Solanaceae MA αγριοκουκιά Agrostemma githago Caryophyllaceae MX αγριοκρέμμυδο Allium roseum Liliaceae Δ αγριοκρίθαρο Hordeum murinum Poaceae ΜΧ αγριολαθούρι κοινό Lathyrus aphaca Fabaceae ΜΑ αγριομαντηλίδα Chrysanthemum segetum Asteraceae ΜΧ αγριομαργαρίτα Chrysanthemum segetum Asteraceae ΜΧ αγριομάρουλο Lactuca serriola Asteraceae ΜΧ αγριομελιτζάνα Xanthium strumarium Asteraceae ΜΑ αγριομενεξές Viola arvensis Violaceae ΜΧ αγριοτομάτα Solanum nigrum Solanaceae ΜΑ αγριοπανσές κοινός Viola arvensis Violaceae ΜΧ αγριοπανσές ποικχ/ος Viola tricolor Violaceae ΜΧ αγριοπαπαρούνα Adonis aestivalis Ranunculaceae ΜΧ αγριοπιπεριά Polygonum persicaria Polygonaceae ΜΑ αγριοραδίκι Taraxacum officinale Asteraceae Π αγριοραπανίδα Raphanus raphanistrum Brassicaceae ΜΧ αγριοσινάπι Sinapis arvensis Brassicaceae ΜΧ αγριοσπαράγγι Asparagus spp. Liliaceae Π αγριόσταρο Aegilops spp. Poaceae ΜΧ

2 αγριοστάχυ Hordeum murinum Poaceae ΜΧ αγριότευτλο Beta spp. Chenopodiaceae ΜΑ αγριοτρίφυλλο Trifolium spp. Fabaceae ΜΑ/Π αγριοφασκιά Chrozophora tinctoria Euphorbiaceae ΜΑ αγριοφασουλιά Ipomoea hederacea Convolvulaceae ΜΑ άγρωστη Agrostis spp. Poaceae ΜΧ άδωνης Adonis aestivalis Ranunculaceae ΜΧ αιθούσα Aethusa cynapuim Apiaceae ΜΑ αιματόχορτο Digitaria sanguinalis Poaceae ΜΑ αλεποουρά Alopecurus myosuroides Poaceae ΜΑ αλεποουρά,σετάρια Setaria spp. Poaceae ΜΑ αλιφασκιά Phlomis fruticosa Lamiaceae Π αλμυρίδα Salsola kali Chenopodiaceae ΜΑ αλμυρολουβουδιά Chenopodium vulvaria Chenopodiaceae ΜΑ αλογοουρά Equisetum arvense Equisitaceae Π αμανία Ammannia spp. Lythraceae ΜΑ αμπελοκλάδια Cuscuta spp. Cuscutaceae ΠΡ αναγαλλίδα Anagalis arvensis Primulaceae ΜΧ αναξυρίδα Rumex acetosella Polygonaceae ΜΧ αναρ/μενο πολύγονο Bilderdykia convolvulus Polygonaceae ΜΑ ανεμάγρωστη Apera spica-venti Poaceae ΜΧ ανεμόχορτο Apera spica-venti Poaceae ΜΧ ανθεμίδα Anthemis arvensis Asteraceae ΜΧ αντράκλα Portulaca oleracea Portulacaceae ΜΑ άρθηκας Ferula communis Apiaceae Π ασπράγκαθο Cirsium arvense Asteraceae Π ασπράγκαθο Xanthium spinosum Asteraceae ΜΑ άσπρο βλήτο Amaranthus albus Amaranthaceae ΜΑ ασταφυλίνος Daucus carota Apiaceae Δ ασφάκα Phlomis fruticosa Lamiaceae Π ασφοδελίνη Asphodeline lutea Liliaceae Π ασφόδελος Asphodelus aestivus Liliaceae Π ασφοδήλι Ashodeline lutea Liliaceae Π

3 βάτα Rubus spp. Rosaceae ΜΧ βατράχια Ranunculus spp. Ranunculacea ΜΧ βέλιουρας Sorghum halepense Poaceae Π βελονάκι Erodium cicutarium Geraniaceae ΜΧ βερμπάσκο Verbascum spp. Scrophulariaceae Δ βερόνικα Veronica spp. Scrophulariaceae ΜΧ βλήτο καλλιεργούμενο Amaranthus hybridus Amaranthaceae ΜΑ βλήτο λεπτό Amaranthus viridis Amaranthaceae ΜΑ βλήτο πλαγιαστό Amaranthus blitoides Amaranthaceae ΜΑ βλήτο πολυετές Amaranthus deflexus Amaranthaceae Π βλήτο τραχύ Amaranthus retroflexus Amaranthaceae ΜΑ βολβοκρίθαρο Hordeum bulbosum Poaceae Π βολβοπόα Poa bulbosa Poaceae Π βούλιαρη Sorghum halepense Poaceae Π βούτομο Butomus umbellatus Butomaceae Π βουτσί Daucus carota Apiaceae Δ βρόμος Bromus spp. Poaceae ΜΧ βρούβα Sinapis arvensis Brassicaceae ΜΧ βρωμοβότανο Solanum nigrum Solanaceae ΜΑ βρωμολάχανο Cardaria draba Brassicaceae Π βρωμολουβουδιά Chenopodium vulvaria Chenopodiaceae ΜΑ βρωμούσα Chenopodium vulvaria Chenopodiaceae ΜΑ γαϊδουράγκαθο Carduus nutans Asteraceae Π γαϊδουράγκαθο Onopordium spp. Asteraceae Δ γαλαζάκι Veronica spp. Scrophulariaceae ΜΧ γαλατσίδα μεγάλη Euphorbia helioscopoia Euphorbiaceae ΜΑ γαλατσίδα μικρή Euphorbia peplus Euphorbiaceae ΜΑ γεράνια Geranium spp. Geraniaceae ΜΧ γερμανός Solanum elaeagnifolium Solanaceae Π γκαλίνσογκα Galinsoga parviflora Asteraceae ΜΑ γκι Viscum album Viscaceae ΠΡ γλαυκόχρωμη σετάρια Setaria glauca Poaceae ΜΑ γλιστρίδα Portulaca oleracea Portulacaceae ΜΑ

4 γλώσσα Verbascum spp. Scrophulariaceae Δ γόγγολη Agrostemma githago Caryophyllaceae ΜΧ γρήλαρη Oryzopsis miliaceae Poaceae Π δακτυλίδα Dactylis glomerata Poaceae Π δαρί Sorghum halepense Poaceae Π δαυκί Daucus carota Apiaceae Δ δεματόχορτο Imperata cylindrical Poaceae Π δενδροφλώμος Euphorbia dendroides Euphorbiaceae Π δωδεκάνθι Lamium amplexicaule Lamiaceae ΜΧ ελευσίνι Eleusine indica Poaceae ΜΑ έλυμος Elymus repens Poaceae Π ερωδιός Erodium cicutarium Geraniaceae ΜΧ ευφόρβιες Euphorbia spp. Euphorbiaceae ΜΑ/Π ζορνές Datura stramonium Solanaceae ΜΑ ζωχός Sonchus oleraceus Asteraceae ΜΧ ζωχός πολυετής Sonchus arvensis Asteraceae Π ζωχός τραχύς Sonchus asper Asteraceae ΜΧ ηλιοτρόπιο κοινό Heliotropium europeum Boraginaceae ΜΑ ηλιοτρόπιο μακρ/ρπο Heliotropium dolosum Boraginaceae ΜΑ ηλιοτρόπιο τριχωτό Heliotropium hirsutissimum Boraginaceae ΜΑ ήρα λεπτή Lolium rigidum Poaceae ΜΧ ήρα μεθυστική Lolium temulentum Poaceae ΜΧ ήρα πολύανθη Lolium multiflorum Poaceae ΜΧ ήρα πολυετής Lolium perenne Poaceae ΜΧ θαλασσόχορτο Salsola kali Chenopodiaceae ΜΑ θλάσπι Thlaspi arvense Brassicaceae ΜΧ ιξός Loranthus europeus Loranthaceae ΠΡ ιξός Viscum album Viscaceae ΠΡ καβαλλαριά Galium aparine Rubiaceae ΜΧ καλάγκαθο Cnicus benedictus Asteraceae ΜΧ καλαμάγρα Sorghum halepense Poaceae Π καλάμι Arundo donax Poaceae Π καλιά Salsola kali Chenopodiaceae ΜΑ

5 καλόγηρος Erodium cicutarium Geraniaceae ΜΧ καμπανάκια Abutilon theophrasti Malvaceae ΜΑ κάπαρη Capparis ovata Capparaceae ΜΧ καπνόχορτο Fumaria officinalis Fumariaceae ΜΧ κάπουρος Cyperus rotundus Cyperaceae Π καπουτσίνος Consolida regalis Ranunculaceae ΜΧ καραβούνι Asphodelus aestivus Liliaceae Π καρδαμίνα Cardamine spp. Brassicaceae ΜΧ κασέντρα Scandix pectin-veneris Apiaceae ΜΑ καυκαλίδα Caucalis spp. Apiaceae ΜΧ καψέλλα Capsella bursa-pastoris Brassicaceae ΜΧ κενταύριο Centaurea cyanus Asteraceae ΜΧ κεράστιο Cerastium arvense Caryophyllaceae Π κεχρί Panicum repens Poaceae ΜΑ κίρσιο Cirsium arvense Asteraceae Π κίτρινη κύπερη Cyperus esculentus Cyperaceae Π κίτρινη σετάρια Setaria pumola Poaceae ΜΑ Κοινή παπαρούνα Papaver rhoeas Papaveraceae ΜΧ Κοινή πόα Poa annua Poaceae ΜΑ Κοινό αγριολαθούρι Lathyrus aphaca Fabaceae ΜΑ Κοινό ηλιοτρόπιο Heliotropium europeum Boraginaceae ΜΑ κοινός αγριοπανσές Viola arvensis Violaceae ΜΧ κολλητσίδα Setaria spp. Poaceae ΜΑ κολλητσίδα Xanthium strumarium Asteraceae ΜΑ κολλητσίδα μεγ/καρπη Galium aparine Rubiaceae ΜΧ κολλητσίδα μικρόκαρπη Galium spurium Rubiaceae ΜΧ κολλητσίδα κυρ/καρπη Galium tricornutum Rubiaceae ΜΧ κοντή φάλαρη Phalaris brachystachys Poaceae ΜΧ κόνυζα Conyza spp. Asteraceae ΜΧ κουλούμπακας Heliotropium europeum Boraginaceae Μα κουλούρι Dactylis glomerata Poaceae Π κουντούρι Lolium temulentum Poaceae ΜΧ κουσκούτα Cuscuta spp. Cuscutaceae ΠΡ

6 κουτσουνάδα Papaver rhoeas Papaveraceae ΜΧ κουφάγκαθο Silybum marianum Asteraceae Δ κύπερη κίτρινη Cyperus esculentus Cyperaceae Π κύπερη πορφυρή Cyperus rotundus Cyperaceae Π κυρ/καρπη κολλητσίδα Galium tricornutum Rubiaceae ΜΧ κώνειο Conium maculatum Apiaceae Δ λαβατέρα Lavatera cretica Malvaceae Δ λαγόχορτο Tragopogon spp. Asteraceae Π λάμιο Lamium amplexicaule Lamiaceae ΜΧ λάμιο πορφυρό Lamium purpureum Lamiaceae ΜΧ λάπαθο Rumex crispus Polygonaceae Π λάπαθο μεγάλο Rumex obtusifolius Polygonaceae Π λαπάτσα Polygonum lapathifolium Polygonaceae ΜΑ λάσικα Loranthus europaeus Loranthaceae ΠΡ λατσίνα Loranthus europaeus Loranthaceae ΠΡ λαψάνα Sinapis arvensis Brassicaceae ΜΧ λεία λειβαδοπόα Poa pratensis Poaceae Π λειβαδοπόα τραχεία Poa trivialis Poaceae Π λεπτή ήρα Lolium rigidum Poaceae ΜΧ λεπτό βλήτο Amaranthus viridis Amaranthaceae ΜΑ λιγκαβέτσι Cirsium arvense Asteraceae Π λιθόσπερμο Lithospermum arvense Boraginaceae ΜΧ λουβουδιά Chenopodium album Chenopodiaceae ΜΑ λουλούδι μπλέ Orobanche spp. Orobanchaceae ΠΡ λύκος Cuscuta spp. Cuscutaceae ΠΡ λύκος Orobanche spp. Orobanchaceae ΠΡ λυκόχορτο Orobanche spp. Orobanchaceae ΠΡ μακρόκ/πη παπαρούνα Papaver dubium Papaveraceae ΜΧ μακ/καρπο ηλιοτρόπιο Heliotropium dolosum Boraginaceae ΜΑ μαλιά της παναγιάς Cuscuta spp. Cuscutaceae ΠΡ μάννες Cyperus esculentus Cyperaceae Π μαντηλίδα, μαργαρίτα Chrysanthemum coronarium Asteraceae ΜΧ μαρουλιά Taraxacum officinale Asteraceae Π

7 μαρτιάκος Senecio vulgaris Asteraceae ΜΑ μαυρόχορτο Heliotropium europaeum Boraginaceae ΜΑ μεγάλη αγριοβρώμη Avena sterilis Poaceae ΜΧ μεγάλη γαλατσίδα Euphorbia helioscopia Euphorbiaceae ΜΑ μεγάλη περικοκλάδα Calystegia sepium Convolvulaceae Π μεγάλη ταουκνίδα Urtica pulilifera Urticaceae ΜΑ μεγάλο λάπαθο Rumex obtusifolius Polygonaceae Π μεγ.καρπη κολλητσίδα Galium aparine Rubiaceae ΜΧ μεθυστική ήρα Lolium temulentum Poaceae ΜΧ μελίλωτος Melilotus spp. Fabaceae Π μελιός Viscum album Viscaceae ΠΡ μετάξι Cuscuta spp. Cuscutaceae ΠΡ μηδική Medicago spp. Fabaceae Π μικρή αγριοβρώμη Avena barbata Poaceae ΜΧ μικρή γαλατσίδα Euphorbia peplus Euphorbiaceae ΜΑ μικρή μουχρίτσα Echinochloa colonum Poaceae ΜΑ μικρή τσουκνίδα Urtica urens Urticaceae ΜΑ μικρόκαρπη κολλητσίδα Galium spurium Rubiaceae ΜΧ μικρόκαρπη φάλαρη Phalaris minor Poaceae ΜΧ μίλιο Milium vernale Poaceae ΜΧ μολόχα Malva spp. Malvaceae ΜΑ/Π μοσχοκύπερη Cyperus difformis Cyperaceae Π μουχρίτσα Echinochloa crus-galli Poaceae ΜΑ μουχρίτσα μικρή Echinochloa colonum Poaceae ΜΑ μπιφόρα Bifora radians Apiaceae ΜΧ μπλέ λουλούδι Orobanche spp. Orobanchaceae ΠΡ μπλουέ Centaurea cyanus Asteraceae ΜΧ μυρώνι Scandix pectin-veneris Apiaceae ΜΧ νεραγριάδα Paspalum distichum Poaceae Π νεραϊδογνέματα Cuscuta spp. Cuscutaceae ΠΡ νεροκάλαμο Phragmites communis Poaceae Π νεροκάρδαμο Nasturtium officinale Brassicaceae Π νεροπιπεριά Polygonum hydropiper Polygonaceae ΜΑ

8 ξάνθιο Xanthium strumarium Asteraceae ΜΑ ξινάκι Rumex acetosella Polygonaceae ΜΧ ξινίθρα Oxalis pes-caprae Oxalidaceae Π ξινίθρα Rumex acetosella Polygonaceae ΜΧ ξινολάπαθο Rumex acetosa Polygonaceae ΜΧ οξαλίδα Oxalis pes-caprae Oxalidaceaea Π ορλάγια Orlaya kochi Apiaceae ΜΧ οροβάγχη Orobanche spp. Orobanchaceae ΠΡ ορύζοψη Oryzopsis miliacea Poaceae Π παλαμίδα Cirsium arvense Asteraceae Π πανικό Panicum repens Poaceae ΜΑ παπαρούνα κοινή Papave rhoeas Papaveraceae ΜΧ παπαρούνα μακρ/ρπη Papaver dubium Papaveraceae ΜΧ παράδοξη φάλαρη Phalaris paradoxa Poaceae ΜΧ πάσπαλος Paspalum dilatatum Poaceae Π πεντάνευρο Plantago spp. Plantaginaceae ΜΧ περδικούλι Anagalis arvensis Primulaceae ΜΧ περδικούλι Parietaria diffusa Urticaceae Π περδικούλι Parietaria judaica Urticaceae Π περιδρομόχορτο Asphodeline lutea Liliaceae Π περικοκλάδα Convolvulus arvensis Convolvulaceae Π περικοκλάδα μεγάλη Calystegia sepium Convolvulaceae Π περιπλοκάδα Convolvulus arvensis Convolvulaceae Π πετραγγουριά Ecballium elaterium Cucurbitaceae Π πηρούνι Erodium cicutarium Geraniaceae ΜΧ πηρούνι Scandix pectin-veneris Apiaceae ΜΑ πικραγγουριά Ecbalium elaterium Cucurbitaceae Π πικραλίδα Cichorium intybus Asteraceae Π πικροράδικο Cichorium intybus Asteraceae Π πικροσταφίδα Solanum nigrum Solanaceae ΜΑ πικρόκοχορτο Sisymbrium spp. Brassicaceae ΜΧ πλαγιαστό βλήτο Amaranthus blitoides Amaranthaceae MA πόα κοινή Poa annua Poaceae MA

9 ποικ/μος αγριοπανσές Viola tricolor Violaceae ΜΧ πολύανθη ήρα Lolium multiflorum Poaceae ΜΧ πολύγονο Polygonum lapathifolium Polygonaceae ΜΑ πολύγονο αναρ/χώμενο Bilderdykia convolvulus Polygonaceae ΜΑ πολύετές βλήτο Amaranthus deflexus Amaranthaceae Π πολύετής ζωχός Sonchus arvensis Asteraceae Π πολύετής ήρα Lolium perenne Poaceae ΜΧ πολύετής τσουκνίδα Urtica dioica Urticaceae Π πολυκόμπι Polygonum aviculare Polygonaceae ΜΑ πολυκόνδυλο Equisetum arvense Equisitaceae Π πορφυρή κύπερη Cyperus rotundus Cyperaceae Π πορφυρό λάμιο Lamium purpureum Lamiaceae ΜΧ πράσινη σετάρια Setaria viridis Poaceae ΜΑ ραγάζι Scirpus maritimus Cyperaceae Π ραδίκι Cichorium intybus Asteraceae Π ραματάκι Convolvulus arvensis Convolvulaceae Π ρανούγκουλος Ranunculus trichophyllus Ranunculaceae Π ραπανίδα Raphanus raphanistrum Brassicaceae ΜΧ ράπη Typha spp. Typhaceae Π ράπιστρο Rapistrum rugosum Brassicaceae ΜΧ ρένα Typha spp. Typhaceae Π ρούβαλο Orobanhe spp. Orobanchaceae ΠΡ σετάρια Setaria spp. Poaceae ΜΑ σετάρια γλαυκόχρωμη Setaria glauca Poaceae ΜΑ σετάρια κίτρινη Setaria pumila Poaceae ΜΑ σετάρια πράσινη Setaria viridis Poaceae MA σετάρια σπονδυλωτή Setaria verticillata Poaceae MA σιδηρόχορτο Polygonum aviculare Polygonaceae ΜΑ σκαντζίκι Scandix pectin-veneris Apiaceae ΜΑ σκαρολάχανο Mercurialis annua Euphorbiaceae ΜΑ σκαρόχορτο Mercurialis annua Euphorbiaceae ΜΑ σκίρπος Scirpus mucronatus Cyperaceae ΜΑ σκυλοβρούβα Sisymbrium spp. Brassicaceae ΜΧ

10 σολανό Solanum eleagnifolium Solanaceae Π σπαθόχορτο Oryzopsis miliaceae Poaceae Π σπέργουλα Spergula arvensis Caryophyllaceae ΜΑ σπερδούκλι Asphodeline lutea Liliaceae Π σπονδυλωτή σετάρια Setaria verticillata Poaceae ΜΑ σταφυλινάκος Daucus carota Apiaceae Δ στελλάρια Stellaria media Caryuphyllaceae ΜΧ στρύχνος Solanum nigrum Solanaceae ΜΑ στύφνος Solanum nigrum Solanaceae ΜΑ συρματόχορτο Polygonum aviculare Polygonaceae ΜΑ σφερδούλι Asphodelus aestivus Liliaceae Π τάτουλας Datura stramonium Solanaceae ΜΑ τραγιά Capsella bursa-pastoris Brassicaceae ΜΧ τραγοπώγονας Tragopogon spp. Asteraceae Π τραχεία λειβαδοπόα Poa trivialis Poaceae Π τραχύ βλήτο Amaranthus retroflexus Amaranthaceae ΜΑ τραχύς ζωχός Sonchus asper Asteraceae ΜΧ τριβόλι Tribulus terrestris Zygophyllaceae ΜΑ τριχωτό ηλιοτρόπιο Heliotropium hirsutissimum Boraginaceae ΜΑ τσάκρα Leontice leontopetalum Berberidaceae Π τσένερη Salsola kali Chenopodiaceae ΜΑ τσουβέλι Orobanche spp. Orobanchaceae Π τσουκνίδα μεγάλη Urtica pilulufera Urticaceae ΜΑ τσουκνίδα μικρή Urtica urens Urticaceae ΜΑ τσουκνίδα πολυετής Urtica dioica Urticaceae Π τσουρκάς Capsella bursa-pastoris Brassicaceae ΜΧ υπήκοο Hypecoum spp. Fumariaceae ΜΧ φάλαρη κοντή Phalaris brachystachys Poaceae ΜΧ φάλαρη μικρόκαρπη Phalaris minor Poaceae ΜΧ φάλαρη παράδοξη Phalaris paradoxa Poaceae ΜΧ φεστούκα Festuca spp. Poaceae Π φιδόχορτο Dracunculus vulgaris Araceae ΜΑ φλώμος Euphorbia characias Euphorbiaceae Π

11 φλώμος Verbascum spp. Scrophulariaceae Δ φούσκα Leontice leontopetalum Berberidaceae Π φραγκοσυκιά Opuntia ficus-indica Cactaceae Π φτέρη Pteridium aquilinum Polypodiaceae Π χαμαισυκή Euphorbia chamaesyche Euphorbiaceae ΜΑ χαμομήλι Chamomila recutita Asteraceae ΜΧ χρωζοφόρα Chrozophora tinctoria Euphorbiaceae ΜΑ χτένι αφροδίτης Scandix pectin-veneris Apiaceae ΜΑ χωνάκια Convolvulus arvensis Convolvulaceae Π ψαθί Typha spp. Typhaceae Π ψηδόχορτο Polygonum aviculare Polygonaceae ΜΑ ( ΜΑ = μονοετές ανοιξιάτικο, ΜΧ = μονοετές χειμωνιάτικο, Δ = διετές, Π = πολυετές, ΠΡ = παρασιτικό)

Συνηθισμένα ζιζάνια στην Ελλάδα κατά το επιστημονικό όνομα

Συνηθισμένα ζιζάνια στην Ελλάδα κατά το επιστημονικό όνομα Συνηθισμένα ζιζάνια στην Ελλάδα κατά το επιστημονικό όνομα Abutilon theophrasti αγριοβαμβακιά Malvaceae MA Adonis aestivalis άδωνης Ranunculaceae MX Aegilops spp. αγριόσταρο Poaceae MX Aethusa cynapium

Διαβάστε περισσότερα

Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και Βιοποικιλότητα: Εθνοβιολογική μελέτη στην περιοχή του Κίσσαμου στην Κρήτη

Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και Βιοποικιλότητα: Εθνοβιολογική μελέτη στην περιοχή του Κίσσαμου στην Κρήτη Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και Βιοποικιλότητα: Εθνοβιολογική μελέτη στην περιοχή του Κίσσαμου στην Κρήτη ρ. Σκουλά Μελπομένη, Πάρκο ιάσωσης Χλωρίδας & Πανίδας Πολυτεχνείο Κρήτης, ρ. Ανάγια Σαρπάκη, Χανία,

Διαβάστε περισσότερα

BUTISAN 40/10 SC ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Σήμα κατατεθέν BASF 81059536 GR 1091

BUTISAN 40/10 SC ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Σήμα κατατεθέν BASF 81059536 GR 1091 BUTISAN 40/10 SC metazachlor (μεταζαχλόρ) 40% + quinmerac (κινμεράκ) 10% Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: Metazachlor 40% β/ο Quinmerac 10% β/ο Βοηθητικές ουσίες 54,3% β/β Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδοι σποβολής αιηήζεων για ηην έκδοζη άδειας τρήζης μη βιολογικών ζπόρων ζποράς και κονδύλων παηάηας καηά θσηικό είδος

Περίοδοι σποβολής αιηήζεων για ηην έκδοζη άδειας τρήζης μη βιολογικών ζπόρων ζποράς και κονδύλων παηάηας καηά θσηικό είδος Περίοδοι σποβολής αιηήζεων για ηην έκδοζη άδειας τρήζης μη βιολογικών ζπόρων ζποράς και κονδύλων παηάηας καηά θσηικό είδος Α. Φσηά μεγάλης καλλιέργειας I.Beet 1 Beta vulgaris L. Sugar beet αθραξόηεπηιν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΙΚΑΛΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΙΚΑΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΙΚΑΛΗΣ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Σίκαλης 1. Καλλιεργητικές Εργασίες 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

AΡΩΜΑΤΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΤΗΡΙΩΔΗ ΦΥΤΑ

AΡΩΜΑΤΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΤΗΡΙΩΔΗ ΦΥΤΑ AΡΩΜΑΤΙΚΑ, ΦΑΡΜΑ ΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ Costanza Dal Cin D Agataa & Ιωάννα Μανωλικάκη Allium cepa L., Κρεμμύδι Οικογένεια: Amaryllidaceaee Περίοδος Άνθισης: Ιούνιο Αύγουστο Εξάπλωση: Aφρική, Aσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ GREEK MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SECRETARIAT FOR FORESTS & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Ουρανία Τομέας Βιολογίας Φυτών Πανεπιστήμιο Πατρών. Φυτά της Ελληνικής γης στην κουζίνα μας

Γεωργίου Ουρανία Τομέας Βιολογίας Φυτών Πανεπιστήμιο Πατρών. Φυτά της Ελληνικής γης στην κουζίνα μας Γεωργίου Ουρανία Τομέας Βιολογίας Φυτών Πανεπιστήμιο Πατρών Φυτά της Ελληνικής γης στην κουζίνα μας «Αν οι άνθρωποι ζούσαν και τρέφονταν σωστά δεν θα υπήρχαν αρρώστιες» Ιπποκράτης O πατέρας της ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Cromar ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Περιγραφή Cromar ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Περιγραφή Cromar ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΗΨΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ 10.50 ΚΛΑΣΜΑ Ι ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ.ΑΔΕΝΩΝ 2.30 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓ. ΑΔΕΝΩΝ 5.30 ΚΛΑΣΜΑ ΙΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ. ΑΔΕΝΩΝ 2.30 ΚΛΑΣΜΑ ΙΙΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ. ΑΔΕΝΩΝ 2.30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠ Ανοιχτό Παν Κύπρου. Μέλος της Οργάνωσης ΓΗ

ΣΕΠ Ανοιχτό Παν Κύπρου. Μέλος της Οργάνωσης ΓΗ Δημήτριος Ι. Μπιλάλης Αναπλ. Καθηγ. «Βιολογικής Γεωργίας» Γ. Π. Α. Ιδρυτικό μέλος της ISOFAR Εθνικός εκπρόσωπος στην EU-IFOAM (2008-11) Tel: 2105294464, email: bilalis@aua.gr Iera Odos 75, Athens, 11855,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Τοπικών Ποικιλιών που δεν περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο

Κατάλογος Τοπικών Ποικιλιών που δεν περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Κατάλογος Τοπικών Ποικιλιών που δεν περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο ΣΙΤΗΡΑ Α/Α Είδος Ποικιλίες Περιοχές-Νομοί Εκτιμώμενη έκταση (ha) Στοχοποίηση Παρατηρήσεις Κριθάρι 1 Hordeum vulgare

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια επιλογής σκοπών και μέτρων μεταπυρικής διαχέιρισης των δασών μαύρηςπεύκηςμεβάσητηνεπιστήμη της Οικολογίας. Μαργαρίτα Αριανούτσου

Κριτήρια επιλογής σκοπών και μέτρων μεταπυρικής διαχέιρισης των δασών μαύρηςπεύκηςμεβάσητηνεπιστήμη της Οικολογίας. Μαργαρίτα Αριανούτσου Κριτήρια επιλογής σκοπών και μέτρων μεταπυρικής διαχέιρισης των δασών μαύρηςπεύκηςμεβάσητηνεπιστήμη της Οικολογίας Μ. Αριανούτσου, Μαργαρίτα Αριανούτσου Τομέας Οικολογίας - Ταξινομικής Τομέας Οικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Φύση και Τεχνολογία. Bayer 90 χρόνια εµπειρίας στην επένδυση σπόρων Από την δραστική ουσία στο

Φύση και Τεχνολογία. Bayer 90 χρόνια εµπειρίας στην επένδυση σπόρων Από την δραστική ουσία στο ENTYΠO KΛEIΣTO AP. A EIAΣ 356/1990 K A Φύση και Τεχνολογία Bayer CropScience ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20 Μαρούσι, 15125 TAXΥ ΡΟMΟΣ Ταχυδρόµος Φυτοπροστασίας Το περιοδικό της Bayer CropScience για την Σύγχρονη Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 210-5745826, 210-5762434, FAX. 210-5759547 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛ/ΓΕΙΑΣ 2006

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛ/ΓΕΙΑΣ 2006 ΑΜ ΟΝΟΜΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΚΩΔ ΔΙΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝ.ΠΛΗΡ. 1 ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ BETA VULGARIS L. 2397 ABELINA 10 K.W.S. 2DP MO 1868 AFRODITI 10 K.W.S. 2 DP MO 1717 ALEXA 1997 10 K.W.S. 4 DP MO 1619 ALEXANDRA (ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Πρόγραµµα και Περιλήψεις Εργασιών. 16-19 Οκτωβρίου 2006 Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Πρόγραµµα και Περιλήψεις Εργασιών. 16-19 Οκτωβρίου 2006 Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πρόγραµµα και Περιλήψεις Εργασιών 16-19 Οκτωβρίου 2006 Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), Αθήνα ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Πρόεδρος: ρ Φρειδερίκος Μπεµ Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΤΡΙΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΤΡΙΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 18:00 Υποδοχή συνέδρων Εγγραφές Ανάρτηση εικονογραφημένων εργασιών (posters) 20:00 Εκδήλωση υποδοχής συνέδρων στο ξενοδοχείο Porto Palace ΤΡΙΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 08:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΕΕ- ΤΜ. ΑΝ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΕΥΣΤ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α/Μ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α/Μ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΙΛΗ Α/Μ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ειδών. 5.1. Γενικά. 5.2. Οι σχέσεις μεταξύ των ειδών

Κεφάλαιο Πέμπτο. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ειδών. 5.1. Γενικά. 5.2. Οι σχέσεις μεταξύ των ειδών Κεφάλαιο Πέμπτο Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ειδών 5.1. Γενικά Μολονότι οι πλέον έντονες σχέσεις υφίστανται μεταξύ των ατόμων του αυτού είδους, οι οργανισμοί δεν βιώνουν ξεχωριστά από τα άτομα των άλλων ειδών.

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική και ποιοτική μελέτη αρθροπόδων σε αυτοφυή ποώδη βλάστηση περιοχής Σπάτων Ν. Αττικής

Ποσοτική και ποιοτική μελέτη αρθροπόδων σε αυτοφυή ποώδη βλάστηση περιοχής Σπάτων Ν. Αττικής Ποσοτική και ποιοτική μελέτη αρθροπόδων σε αυτοφυή ποώδη βλάστηση περιοχής Σπάτων Ν. Αττικής Ν. Εμμανουήλ 1, Α. Τσαγκαράκης 1, Γ. Πετεινάτος 1, Χ. Εμμανουήλ 1, Φ. Γκάτζιος 1, Α. Αναγνωστόπουλος 2 και Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ tontoulapi.espivblogs.net tontoulapi @espiv.net ΛΙΓΗ (ΠΡΟ)ΙΣΤΟΡΙΑ Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ή τέλος πάντων από αυτό που μπορούμε να ορίσουμε ως αρχή. 3.5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΤΑ, ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΑΡΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

ΟΙ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΤΑ, ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΑΡΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΤΑ, ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΑΡΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΗ : ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ :ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

TAΞH B. 2ο Tετράδιο ασκήσεων

TAΞH B. 2ο Tετράδιο ασκήσεων 2B TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 9:48 π.μ. Page 1 2ο Tετράδιο ασκήσεων TAΞH B Με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ A - D Επιτροπή Έκδοσης: Δημήτριος Φοίτος, Θεοφάνης Κωνσταντινίδης & Γεωργία Καμάρη Επιμέλεια κειμένων: Πέπη Μπαρέκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Τοπικών Ποικιλιών Οσπρίων στην Ελλάδα Πηνελόπη Μπεμπέλη, Ροίκος Θανόπουλος

των Τοπικών Ποικιλιών Οσπρίων στην Ελλάδα Πηνελόπη Μπεμπέλη, Ροίκος Θανόπουλος Ποικιλότητα των Τοπικών Ποικιλιών Οσπρίων στην Ελλάδα Πηνελόπη Μπεμπέλη, Ροίκος Θανόπουλος Όσπρια στην Ελλάδα Μπιζέλι (Pisum sativum) Φακή (Lens culinaris) Ρεβίθι (Cicer arientinum) Λαθούρια (Lathyrus

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΩΣ ΦΥΛΛΩΜΑ Σπουδή σέ Νερομπογιά

ΚΥΡΙΩΣ ΦΥΛΛΩΜΑ Σπουδή σέ Νερομπογιά ΚΥΡΙΩΣ ΦΥΛΛΩΜΑ Σπουδή σέ Νερομπογιά Το ΣΧΕΔΙΟ και η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ των ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ κείμενο καί εικονογράφηση ΑΝΤΡΙΑΝ ΧΙΛ μετάφραση ΤΖΕΝΗ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Γ ΝΤΌΥΝΤΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Copyright 1965 Blanford Press

Διαβάστε περισσότερα

Τα 50 Κορυφαία (TOP 50) Φυτά των Νησιών της Μεσογείου

Τα 50 Κορυφαία (TOP 50) Φυτά των Νησιών της Μεσογείου Τα 50 Κορυφαία (TOP 50) Φυτά των Νησιών της Μεσογείου Άγρια φυτά στο χείλος της εξαφάνισης και τι χρειάζεται να γίνει για να σωθούν IUC/SSC Ομάδα Ειδικών για τα Φυτά των Νησιών της Μεσογείου Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ; Ευάγγελος Παυλής & Θεανώ Σ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ; Ευάγγελος Παυλής & Θεανώ Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ; Ευάγγελος Παυλής & Θεανώ Σ. Τερκενλή ΜΕΓΑΛΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ; Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Ιατρός Βελονιστής. ΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 5000 ΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα