αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ"

Transcript

1 (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς μηχανὲς ἦταν λίγες καὶ πανάκριβες. Σήμερα γέμισε ὁ κόσμος ἀπὸ φωτογραφικὲς μηχανές. Ἂν σὲ κάποιον ποὺ κάνει συλλογὴ φωτογραφιῶν πῆτε ὅτι ἡ φωτογραφική του μηχανὴ ἔγινε μόνη της, χωρὶς κανένας τεχνίτης νὰ κοπιάση, αὐτὸς ποὺ ἔχει τὴ μηχανὴ θὰ γελάση εἰς βάρος σας καὶ θ ἀρχίση νὰ ἀμφιβάλη ἂν εἶσθε καλὰ στὸ μυαλό. «Κύριε», θὰ σᾶς πεῖ, «τί εἶναι αὐτὰ ποῦ λέτε; Οἱ φωτογραφικὲς μηχανὲς δὲν φυτρώνουν στὰ χωράφια. Σχεδιάζονται ἀ- πὸ ἐπιστήμονες, κατασκευάζονται ἀπὸ τεχνίτες, βγαίνουν ἀπὸ ἐργοστάσια. Ἡ δική μου μηχανὴ εἶναι ἀ- πὸ τὶς τελειότερες μάρκες». Ἀλλὰ ἐ- γὼ θέλω νὰ μιλήσω γιὰ κάποια ἄλλη φωτογραφικὴ μηχανὴ ποὺ τὴν ἔ- χουν ὅλοι σχεδόν. Τὴν ἔχουν καὶ οἱ πιὸ φτωχοὶ ἄνθρωποι, καὶ ὅμως ἡ φωτογραφικὴ αὐτὴ μηχανὴ εἶναι πανάκριβη. Εἶναι τὰ μάτια μας. Καὶ γεννιέται τὸ ἐρώτημα: Ποιὸς τεχνίτης κατασκεύασε μία τόσο τέλεια μηχανή, τὰ μάτια; Τὰ μάτια εἶναι ἕ- να μικρὸ θαυμάσιο μηχάνημα, ποὺ διαρκῶς βλέπει καὶ παίρνει χιλιάδες εἰκόνες καὶ τὶς στέλνει στὸν ἐγκέφαλο καὶ ἐκεῖ μένουν καὶ διατηροῦνται. Εἶναι τόσο ἀξιοθαύμαστοη ἡ κατασκευὴ καὶ ἡ λειτουργία τῶν ματιῶν, ὥστε γύρω ἀπὸ τὴν σπουδὴ τους ἀσχολεῖται ἰδιαίτερη ἐπιστήμη, ἡ ὀφθαλμολογία. Ὀφθαλμολόγοι γιατροί, μεγάλοι ἐπιστήμονες θαυμάζουν τὸ ἔξοχο αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ ἀπάντησι. Τὸ Εὐαγγέλιο μιλάει γιὰ ἕναν τυφλό, ποὺ συνάντησε στὸ δρόμο ὁ Χριστός. Ἦταν τυφλὸς ἀπὸ τὴ μέρα ποὺ γεννήθηκε. ὲν εἶχε καθόλου μάτια. υὸ μεμβράνες λεπτὲς σκέπαζαν τὸ μέρος ποὺ ὑπάρχουν τὰ μάτια. Ἀδειανὲς ἦταν οἱ κόγχες. Ὁ Χριστός, λέει τὸ Εὐαγγέλιο, ἔφτυσε κάτω καὶ μὲ τὸ σάλιο τοῦ ἔκανε λίγη λάσπη, πῆρε τὴ λάσπη, ἔχρισε μὲ αὐτὴ τὸν τυφλὸ στὰ μάτια καὶ τὸν ἔστειλε νὰ νιφτῆ σὲ μιὰ δεξαμενή. Καὶ ἀμέσως εἶδε. Ἀλλὰ ὁ Χριστός (Συνέχεια στὴν 3 η σελίδα)

2 ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ Ἡ ἱστορία μου καὶ ἡ γέννηση τοῦ φωνο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἅγιου παιδιοῦ μου ξεκινᾶ πρὶν ἀπὸ ἕνα Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι τοῦ Μαραχρόνο περίπου, ἐνῶ εἶχα ἐπισκεφτεῖ θῶνος καὶ πῆρα τηλέφωνο χωρὶς νὰ τὴν συνυφάδα μου. Κάθοντας λοιπὸν ξέρω μὲ ποιὸν θὰ μιλήσω, ἁπλὰ πῆφερε καὶ κουβεντιάζοντας μοῦ ἀνέρα καὶ τὸ σήκωσε τότε κάποιος μο- γιὰ τὸν Ἅγιο Ραφαήλ, Ἅγιο ναχὸς καὶ τοῦ εἶπα τὸ πρόβλημά Νικόλαο καὶ Ἅγια Εἰρήνη ὅτι τὴν μου. Νόμιζα ὅτι δὲν θὰ μοῦ δώσει εἶχε βοηθήσει πολὺ γιὰ τὴ γέννηση καμία σημασία, ἐκεῖνος ὅμως μοῦ τῆς κορούλας της. Ἐγὼ μὲ τὸν ἄ- μίλησε καὶ μοῦ εἶπε ὅτι μὲ τὴ βοήθεια ντρα μου εἴχαμε συνεχῶς τὸ θέμα τοῦ Ἅγιου Ραφαὴλ τὸ μωρό γιὰ τὴν ἀπόκτηση ἑνὸς παιδιοῦ, ἐ- μου θὰ γινόταν καλά. Μοῦ εἶπε νὰ κεῖνος δὲν ἤθελε οὔτε στὴν ἰδέα νὰ λέω τὴν ἑξῆς προσευχὴ «Ἅγιε Ραφαήλ, ἀκούση γιὰ παιδί. Τὸν ἴδιο μήνα εἶχα προχώρα ἐσὺ μπροστά». Ἀπὸ κάτι πόνους στὴ μήτρα, νόμιζα τότε ἔλεγα καθημερινὰ τὴ προσευχὴ ὅτι ἤμουν ἔγκυος, ἀλλὰ τελικὰ καὶ ποὺ εἶχε πεῖ ὁ μοναχός. Μετὰ τὸν ἀφοῦ νοσηλεύτηκα στὸ δεκαπενταύγουστο ὁ θεῖος νοσοκομεῖο εἶχα αἱμορ- μου νοσηλεύτηκε μὲ ραγικὲς κύστες. Μετὰ ἀ- σοβαρὸ ἔμφραγμα. Εἶπαν πὸ 2-3 μέρες ἀφοῦ βγῆκα οἱ γιατροὶ τότε στὴν μη- ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο ἔκανα τέρα μου ὅτι ἦταν ἀπα- μία ἐπανεξέταση καὶ μοῦ ραίτητο νὰ γίνει χειρουρ- εἶπε ἡ γιατρὸς τότε ὅτι γεῖο, ἔγινε τὸ σοβαρὸ χειρουργεῖο γιὰ 2 μῆνες δὲν θὰ μπορέσω καὶ βγαίνοντας νὰ ἀποκτήσω παιδί, ὁ γιατρὸς εἶπε στὴ μητέρα νὰ σημειώσω ὅτι ποτὲ δὲν μου ὅτι μᾶλλον θὰ γίνη εἶχα γυναικολογικὸ πρό- τὸ μοιραῖο. Ἐνῶ μιλώντας βλημα. Παρ ὅλο ποὺ ἡ μὲ τὴ μητέρα μου τῆς γιατρὸς μοῦ εἶπε γι αὐτὴν εἶπα νὰ λέει τὴν προσευ- τὴν ἀπόφαση δὲν ἔ- χὴ ποὺ μοῦ εἶχε πεῖ τότε ὁ χασα τὴ πίστη ὅτι ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ μοναχὸς «Ἅγιε Ραφαὴλ προχώρα ἐ- θὰ μὲ βοηθοῦσε γιὰ τὴν ἀπόκτηση σὺ μπροστά». Μετὰ ἀπὸ μία ὥρα τοῦ μωροῦ μου. Τὸν ἴδιο μήνα ἔμεινα ἦρθε ὁ γιατρὸς εἶπε πρέπει νὰ ἔγινε ἔγκυος στὸ μονάκριβο γιό μου. θαῦμα δὲν ἐξηγεῖται διαφορετικά. Ἔγινε τὸ θαῦμα μου. Μετὰ ἀπὸ κά- Γιὰ νὰ ἐπανέλθω ἐγὼ γέννησα ἕνα ποιες ἐξετάσεις ποὺ ἔκανα διαπι- ὑγιέστατο ἀγοράκι κιλὰ φυσι- στώθηκε στὸ μωρό μου ὅτι εἶχε ἠχο- ολογικά. Ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ πραγμα- γενεῖς ἑστίες στὴν καρδούλα του. τοποίησε τὸ θαῦμα μετὰ ἀπὸ τὴν Θυμᾶμαι ἐκείνη τὴ μέρα ἡ χειρότερή προσευχή μου. Χάρη στοὺς μοναχοὺς της ζωῆς μου. Ἔκλαιγα ἀσταμάτητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἄνω Σουλίου δὲν μποροῦσε νὰ μὲ κάνει καλὰ οὔτε Μαραθῶνος, ἡ πίστη μου μεγάλωσε ὁ ἄντρας μου. ὲν ἤξερα ποὺ νὰ πρὸς τὸν Κύριο καὶ τὴ μητέρα του ἀπευθυνθῶ καὶ ἔτσι ἔψαχνα στὸ ἴντερνετ Παναγία καὶ τὸν προστάτη μου Ἅ- γιὰ τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ νὰ γιο Ραφαήλ. Εὐχαριστῶ θερμὰ. ζητοῦσα βοήθεια. Βρῆκα τὸ τηλέ- Ἀ. Κ., Ἰωάννινα 2

3 ΤΥΦΛΟΙ (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1 η σελίδα) ποὺ ἔκανε τὸ θαῦμα τοῦ Εὐαγγελίου, εἶναι ὁ ἴδιος, ποὺ ὄχι μόνο μάτια ἔκανε, ἀλλὰ καὶ αὐτιὰ καὶ χέρια καὶ πόδια καὶ πνευμόνια καὶ ὅλα τὰ ἀξιοθαύμαστα ὄργανα τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου. Ἔκανε τὸ ἀνθρώπινο σῶμα. Χριστέ! Σὺ μᾶς ἔπλασες. Σὲ δοξάζουμε καὶ σὲ εὐχαριστοῦμε. υστυχῶς οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι δὲν εὐχαριστοῦν τὸ Χριστό. Μάτια ἔχουν καὶ μάτια δὲν ἔχουν. Εἶναι τυφλοὶ ψυχικῶς. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, ὅσο ἔξυπνοι κι ἂν εἶναι καὶ ὅσα γράμματα κι ἂν ξέρουν, μοιάζουν σὰν τὸ γαϊδουράκι, ποὺ τὸ ἀφεντικό τοῦ κλείνει τὰ μάτια μὲ τὸ τυφλοπάνι, τὸ δένει στὸ μαγγανοπήγαδο, καὶ τὸ δυστυχισμένο ζῶο ποὺ δὲν βλέπει ἀρχίζει νὰ τρέχη, μὲ τὴν ἐντύπωσι ὅτι τρέχει σὲ δρόμο, ἐ- νῶ συνεχῶς στὸ ἴδιο μέρος βρίσκεται, κάνοντας διαρκῶς τοὺς ἴδιους γύρους. Ἔτσι εἶναι καὶ οἱ ἄπιστοι. Τὸ ἀφεντικό τους, ὁ διάβολος, τοὺς ἔχει σκεπάσει τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μὲ τὸ δικό του τυφλοπάνι καὶ δὲν βλέπουν οἱ δυστυχεῖς. ὲν βλέπουν, ὅτι κάθε ἔργο τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ πιὸ μικρό, ὅπως εἶναι ἕνα μυρμηγκάκι, εἶναι ἕνα θαυμάσιο κατασκεύασμα, ποὺ ξεπερνᾶ σὲ τελειότητα καὶ τὸ καλύτερο ἐργοστάσιο τοῦ κόσμου. Καὶ δὲν βλέπουν γιατί δὲν πιστεύουν. Ὅλα προσπαθοῦν νὰ τὰ ἐξηγήσουν ὑλιστικῶς. Ἡ ὕλη! σοῦ λένε, ἀ- πὸ τὴν ὕλη βγῆκαν ὅλα. Ἀλλὰ τί εἶναι ἡ ὕλη; Πῶς βρέθηκε; Πῶς ἐξελίχθηκε; Πῶς ἔγινε μάτι, αὐτί, καρδιά; Πῶς ἔγινε δύναμι καὶ ἐνέργεια; Πῶς ἔγινε σκέψι, αἴσθημα καὶ θέλησι; Πῶς ἔγινε πνεῦμα; Στὰ ἐρωτήματα αὐτὰ δὲν μποροῦν νὰ ἀπαντήσουν οἱ ἄπιστοι. Ἀλλὰ ὁ τυφλὸς ποὺ εἶδε τὸ φῶς του, στοὺς ἄπιστους, μὲ τὶς ἀπαντήσεις ποὺ ἔδωσε τοὺς ἀποστόμωσε, τοὺς νίκησε, τοὺς ξευτέλι- σε λέγοντάς τους: «ὲν ἀκούω τί μοῦ λέτε. Ἕνα ξέρω, ἤμουν τυφλὸς καὶ τώρα βλέπω. Μὲ ἔκανε καλὰ ὁ Χριστός. Χίλιες δόξες νὰ ἔχη». Ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ Φῶς τοῦ κόσμου. ΤΟ ΑΓΙΟ ΜΥΡΟ Τὸ Ἅγιο Μύρο, μὲ τὸ ὁποῖο χρίεται σταυροειδῶς ὁ νέος χριστιανὸς εἶναι ἡ σφραγίδα τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Κι ἐκεῖνοι ποὺ τὴν φέρουν, ἀ- ναγνωρίζονται καὶ ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους καὶ ἀπὸ τοὺς δαίμονες ὅτι ἀνήκουν στὴν οἰκογένεια τοῦ Χριστοῦ. Μπροστὰ σ αὐτὸ τὸ σημάδι οἱ δαίμονες τρέμουν καὶ τρέπονται σὲ φυγή. Οἱ ἄγγελοι ἀντίθετα τρέχουν κοντὰ σ αὐτοὺς ποὺ φέρουν τὴν Σφραγίδα τοῦ Σταυροῦ σὰν σὲ δικό τους. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΥΛΗ Ὅσοι εἶναι ἐντὸς της Ἐκκλησίας σώζονται. Ὅσοι εἶναι ἐκτὸς της Ἐκκλησίας δὲν μποροῦν νὰ ἐλ- στὴν σω- πίζουν τηρία τους. Γιατί ἡ Ἐκκλησία εἶ- ναι ἡ πύλη διὰ τῆς ὁποίας εἰσερχόμεθα στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. 3

4 ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ φέτος, ἡ Ἀδελφότητά μας ἑόρτασε πανηγυρικῶς τὴν μνήμη τοῦ σεπτοῦ Μαρτυρίου τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης. Τὴν 13 η τοῦ Ἀπριλίου, παραμονὴ τῆς Τρίτης τοῦ Πάσχα, ἐτελέσθη Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν ἑορταζόντων Ἁγίων καὶ Ἀρτοκλασία, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καὶ Ὠρωποὺ κ.κ. Κυρίλλου, μὲ τὴ συμμετοχὴ κληρικῶν τῆς καθ' ἡμὰς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ πλήθους πιστῶν. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐτελέσθη καὶ ἡ Χειροθεσία εἰς Ἀναγνώστην ἐκλεκτοῦ μέλους τῆς Ἀδελφότητος. Τὴν 14 η τοῦ Ἀπριλίου, ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς, ἐτελέσθη Θεῖα Λειτουργία καὶ Ἱερὰ Παράκλησις στοὺς θαυματουργοὺς Ἁγίους Ραφαήλ, Νικόλαο καὶ Εἰρήνη καὶ ἐτέθη εἰς Προσκύνησιν τεμάχιο τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἅγιου Μεγαλομάρτυρος Ραφαήλ. Τὰ φωτογραφικὰ στιγμιότυπα εἶναι ἀπὸ τὸν Πανηγυρικὸ Ἑσπερινό, τὴ Λιτανεία καὶ τὴν Ἀρτοκλασία ποὺ ἐτελέσθησαν τὴν παραμονὴ τῆς Ἑορτῆς.

5 Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ Ὅταν ὁ ναυπηγὸς φτιάχνει τὸ πλοῖο φροντίζει νὰ τὸ κάνει γερό, ὥστε νὰ ἀντέχει στὶς θύελλες. ὲν φροντίζει νὰ μὴν ἔχει ἡ θάλασσα τρικυμίες. Ἔτσι κι ἐσεῖς ἀνατρέφοντας τὰ παιδιά σας, μὴν φροντίζετε νὰ μὴν ἔχει ἡ ζωὴ γύρω τους δυσκολίες, προσπαθῆστε νὰ μεγαλώσετε τὰ παιδιά σας ἔτσι ὥστε νὰ μποροῦν νὰ ἀντιμετωπίζουν τὶς δυσκολίες. Ὅταν ὁ σιδηρουργὸς παίρνει τὸ μέταλλο ἀπὸ τὴ φωτιά, πρὶν ἀρχίσει νὰ τὸ χτυπᾶ μὲ τὸ σφυρὶ πάνω στ ἀμόνι, ἔχει σκεφτεῖ καὶ ἔχει ἀποφασίσει τί ἐργαλεῖο θέλει νὰ φτιάξει. Γιατί ἀλλιῶς θὰ δουλέψει τὸ πυρωμένο μέταλλο γιὰ νὰ φτιάξει μαχαίρι, ἀλλιῶς θὰ δουλέψει γιὰ νὰ φτιάξει δρεπάνι ἢ κάποιο ἄλλο ἐργαλεῖο. Τὸ ἴδιο πρέπει νὰ κάνουμε καὶ μὲ τὸ θέμα τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδι- ῶν. Προσοχὴ στὰ κριτήρια ποὺ θὰ ἐπιλέξουμε γιὰ τὴν ἀνατροφὴ καὶ διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν μας!! ΟΙ ΥΟ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΤΗΚΑΝ Τὰ ὀνόματά τους δὲν εἶναι γραμμέ- να μὲ χρυσὰ γράμματα καὶ οἱ προτομές τους δὲν στολίζουν τοὺς χώρους ποὺ εὐεργέτησαν. Βιογραφίες τους δὲν ὑπάρχουν στὰ λεξικὰ καὶ τὰ σχολικὰ βιβλία ὡς παράδειγμα ὑψηλῶν ἰδανικῶν. Ἡ Ἀγλαΐα Κυριακοῦ συνέδεσε τὸ ὄνομά της μὲ τὸ 6 γνωστὸ Νοσοκομεῖο Παίδων στὸ Γουδή, ἐνῶ ὁ ἀδερφός της Ἀντώνης Ἀντωνιάδης, παραμένει ἄγνωστος, παρότι κατέλειπε τεράστια περιουσία γιὰ τὴν ἵδρυση μαιευτηρίου γιὰ ἄπορες γυναῖκες. Φεύγοντας ἀπὸ τὴ ζωή, ἡ Ἀγλαΐα Κυριακοῦ (1933) μὲ τὴ διαθήκη της διέθεσε τὴν περιουσία της γιὰ τὴν Κλινικὴ Ἀπόρων Παίδων Παναγιώτη καὶ Ἀγλαΐας Κυριακοῦ. Τὸ Νοσοκομεῖο Παίδων ἐγκαινιάστηκε τὸν Ἀπρίλιο Ὁ ἀδελφός της ὁ δικηγόρος Ἀντώνιος Ἀντωνιά- δης συνέ- ταξε τὴ διαθήκη του νὰ διατεθεῖ ἡ μεγάλη το υ περιουσία γιὰ τὴ δημιουργία τῆς Γυναικολογικῆς Κλινικῆς στὴν ὁποία θὰ νοσηλεύονται ἄ- πορες γυναῖκες. Γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ του διέθεσε στὸν ῆμο Ἀθηναίων τὸ τριώροφο ἀκίνητο στὴν ὁδὸ Ξενοφῶντος στὸ Σύνταγμα ἀξίας δραχμῶν, ἀλλὰ καὶ δραχμὲς σὲ μετρητά. Τὰ δυὸ ἀδέλφια, ἡ Ἀγλαΐα καὶ ὁ Ἀντώνιος, διέθεσαν τὰ ὑπάρχοντά τους γιὰ τὰ Ἑλληνόπουλα καὶ τὶς μανάδες τους. Τὸ ημοτικὸ Μαιευτήριο ποὺ ὀνειρευόταν ὁ Ἄντ. Ἀντωνιάδης δὲν ὑλοποιήθηκε. Τὸ ἀκίνητό του στὴν ὁδὸ Ξενοφῶντος χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴ στέγαση τῶν δημοτικῶν παρατάξεων καὶ δημοτικῶν ὑπηρεσιῶν. Ὁ ναΐσκος τοῦ σπιτιοῦ του ἔχει μετατραπεῖ σὲ ἀποθήκη (Ἀπὸ τὸν Ἐλευθέριο Σκιαδά).

6 Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ Σὲ ἕναν ἐρημίτη ἔφτασαν μιὰ μέρα κάποιοι ἐπισκέπτες. Τὸν ρώτησαν. Τί νόημα ἔχει ἡ ζωή σου στὴν ἡσυχί- α; Ὁ μοναχὸς ἐκείνη τὴ στιγμὴ μόλις ἔβγαζε νερὸ ἀπὸ ἕνα βαθὺ πηγάδι. Καὶ τὸ νερὸ τοῦ πηγαδιοῦ ἤτανε τα- ραγμένο. Εἶπε: Κοιτάξτε στὸ πηγάδι. Τί βλέπετε; Ἐκεῖνοι κοίταξαν: Τίποτα. Μετὰ ἀπὸ λίγο ποὺ ἠρέμησε τὸ νερὸ τοῦ πηγαδιοῦ ὁ μοναχὸς τοὺς εἶπε: Κοιτάξτε στὸ πηγάδι. Τί βλέπετε; Ἐκεῖνοι κοίταξαν πάλι κάτω. Ναί, τώρα βλέπουμε τὰ πρόσωπά μας. Καὶ ὁ μοναχὸς ἀπάντησε: Βλέπετε πρίν, ὅταν ἔβγαλα νερό, τὸ νερὸ ἦταν ταραγμένο. Τώρα εἶναι ἤ- ρεμο. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐμπειρία τῆς ἡ- συχίας. Βλέπεις τὸν ἑαυτό σου! Ο ΕΙ ΩΛΟΛΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΑΪ ΟΥΡΑΚΙ Ἐνῶ βρισκόταν καθ ὁδὸν γιὰ νὰ ἐ- πισκεφθεῖ μία χώρα ὅπου κατοικοῦσαν εἰδωλολάτρες ὁ Ἅγιος Μαρτίνος, Ἐπίσκοπος Γαλατίας συνά- ντησε ἕναν γεωργό, ὁ ὁποῖος καθό- ταν περίλυπος μπροστὰ στὸ νεκρὸ γαϊδουράκι του καὶ συλλογιζόταν πόσο μάταιη ἦταν ἡ διδασκαλία τῶν Χριστιανῶν. ὲν μποροῦσε νὰ καταλάβη τὸ πῶς τὸ σῶμα τοῦ νεκροῦ ἀνθρώπου, ποὺ θὰ φθαρεῖ στὴ γῆ, εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναστηθεῖ ἄ- φθαρτο. Ὁ Ἅγιος Μαρτίνος τοῦ μίλησε γιὰ τὴν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ εἰδωλολάτρης τοῦ ζήτησε, γιὰ νὰ πιστέψει, νὰ ἀναστήσει τὸ γαϊδουράκι του. Παρόλο ποὺ ὁ Ἅ- γιος τοῦ δίδαξε ὅτι μόνο οἱ ἄνθρωποι ἔρχονται σὲ κρίση καὶ ἀνασταίνονται καὶ ὄχι τὰ ἄλογα ζῶα, ὁ εἰδωλολάτρης ἐπέμενε πὼς γιὰ νὰ πεισθεῖ ἔπρεπε νὰ ἀναστήσει τὸ γαϊδουράκι του. Ὁ Ἅγιος Μαρτίνος ἔ- στρεψε τὸ βλέμμα του πρὸς τὸν οὐρανό, ὕψωσε τὰ χέρια του καὶ προσευχήθηκε «Κύριε ὁ Θεός μου, ποὺ ἔγινες αἴτιος σωτηρίας γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἀνάστησε καὶ τοῦτο τὸ ζῶον, γιὰ νὰ ἐπιστρέψει καὶ νὰ ἀποκτήσει ἐπίγνωση ὁ ἄνθρωπος αὐτός, διότι μὲ αὐτὸ τὸ θαῦμα σου θὰ γνωρίσει τὴν παντοδυναμία Σου καὶ θὰ πιστεύσει σ Ἐσένα». ὲν πρόλαβε νὰ τελειώσει τὴν προσευχή του ὁ Ἅγιος καὶ τὸ γαϊδουράκι σηκώθηκε ὑγιέστατο καὶ περπάτησε. Τὸ θαῦμα αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ πιστέψουν καὶ νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ ὅλοι οἱ κάτοικοι ἐκείνης τῆς χώρας. ΚΟΜΠΑΣΜΟΣ Ἕνας ἄπιστος καυχιόταν, λέγοντας πὼς προκαλοῦσε τὸ Θεό, ἐὰν ὑπάρχη, νὰ τὸν πάταξη μὲ θάνατο, ἐντὸς 5 λεπτῶν. Ὅταν πέρασαν τὰ 5 λεπτά, ἔλεγε μὲ κομπασμὸ Βλέπετε, τίποτε δὲν ἔγινε. Τί σᾶς ἔλεγα; Ποῦ εἶναι ὁ Θεός; ὲ μοῦ λέγετε, κύριε, ἔχετε παιδάκια ρώτησε μία κυρία τῆς συντροφιᾶς. Ναί, ἀλλὰ γιατί ρωτᾶτε; εἶπε ὁ ἄπιστος. Νά, σκέφτομαι, ἂν ἕνα σας παιδὶ δίνοντάς σας ἕνα μαχαίρι, σᾶς ζητοῦσε νὰ τὸ σκοτώσετε γιὰ νὰ δείξετε τὴ δύναμί σας, θὰ τὸ κάνατε; Ἀσφαλῶς ὄχι, γιατί τὸ ἀγαπῶ, ἀπάντησε πειραγμένος ὁ ἄπιστος. Αὐτὸ ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ μὲ τὸν Θεό, συμπέρανε ἡ κυρία. Εἶναι ὁ Ἐπουράνιος Πατέρας σας καὶ σᾶς ὑπεραγαπᾶ, γι αὐτὸ καὶ ἀνέχεται τὶς ἀνοησίες σας. ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΑΠΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Ὁ Ναπολέοντας ἐκτιμοῦσε καὶ θαύμαζε πραγματικὰ τὸν μεγάλο ἐπιστήμονα καὶ εὐεργέτη του Λουδοβίκο Παστέρ. Μία μέρα τὸν ρώτησε. 7

7 Κάποτε ἕνα παιδὶ ἔφυγε μακρυὰ ἀ- πὸ τοὺς γονεῖς του. Ὡραῖα εἶναι καὶ ἡ ἀσωτεία ἀλλὰ στὴν ἀρχή, στὸ τέλος εἶναι φαρμάκι. Ἄρχισε, λοιπόν, κι ἐκεῖνος νὰ στερῆται. Κάποτε, πῆ- ρε ἕνα γράμμα ἀπὸ τὸ σπί τι του. «ὲν μοῦ φτάνουν τὰ βάσανά μου, μοῦ στείλατε κι ἐσεῖς τώρα τάχατες γράμμα.» εἶπε. Τὸ ἄνοιξε, δὲν βρῆκε καὶ κανένα φράγκο μέσα καὶ τὸ πέταξε σὲ μιὰ γωνιά. Ἀφοῦ πέρασε καιρὸς καὶ ἡ ζωὴ τὸν στρίμωξε πολύ, λέει: «μωρέ, ἂς τὸ κοιτάξω καὶ αὐτὸ τὸ γράμμα ἀπὸ τοὺς γονεῖς μου». Καὶ τὸ γράμμα ἔγραφε: «Σοῦ πληρώνουμε τὰ εἰσιτήρια νὰ γυρί- Ἕνα πράγμα δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω σὲ σᾶς ἀγαπητὲ κύριε Παστέρ. Πῶς δὲν ἐκμεταλλευτήκατε οἰκονο- μικᾶ τὶς ἀνακαλύψεις γιὰ τὸν ἑαυτόν σας, ἐνῶ ἀπὸ αὐτὲς χιλιάδες ἄνθρωποι σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἔγιναν πλούσιοι. Καὶ ὁ Παστὲρ τοῦ ἀπάντησε. Γιὰ μένα θὰ ταν ἡ πιὸ μεγάλη χρεωκοπία. Πιστέψτε μέ, πὼς εἶμαι ἀρκετὰ πλούσιος ἀπὸ ἱκανοποίηση. ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε Κυριακὴ: π.μ. σης πίσω». Ὅμως, ὁ χρόνος εἶχε περάσει καὶ οἱ γονεῖς του εἶχαν πεθάνει καὶ ἦταν πιὰ ἀνώφελο τὸ γράμμα Ὁ Θεὸς μᾶς στέλνει μηνύματα καὶ εὐκαιρίες στὴ ζωή μας. Ἂς μὴν ἀδιαφοροῦμε. Ἂς μὴν περιμένουμε τὰ μηνύματά του νὰ εἶναι μὲ τὴ μορφὴ καὶ τὸ περιεχόμενο ποὺ θέλουμε ἐμεῖς. Ξέρει ὁ Θεὸς νὰ μᾶς βοηθᾶ, νὰ μᾶς καθοδηγεῖ, νὰ μᾶς σώζει. Ἀρκεῖ νὰ μὴν περιφρονήσουμε τὰ μηνύματα καὶ τὶς εὐκαιρίες ποὺ μᾶς στέλνει. Εὐκαιρία ποὺ μᾶς δίνεται σήμερα, αὔριο μπορεῖ νὰ μὴν ὑπάρχει ΕΝΙΣΧΥΣΑΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ καὶ ΕΙΡΗΝΗΣ Τηλ. ἐπικοινωνίας: (ὑπεύθυνος: π. Εἰρηναῖος) ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε ἡμέρα ἀνοικτὰ καὶ προσκύνησις Τεμαχίου πρωὶ ἀνοικτὰ Ἁγίου Λειψάνου Μεσημέρι κλειστὰ Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 μ.μ ἀπόγευμα ἀνοικτὰ Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ- Μηνιαῖο Ἐνημερωτικὸ ελτίο Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ» Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: Ἐκδότης /ντής: Ἀρχιμ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρμάκης, τηλ κ , Ε-mail: Ἐπιστολές καὶ ἐμβάσματα ἀποστέλλονται εἰς ιεύθυνση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ Μαραθῶνα. 8

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες (αρ. φυλλ. 69) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Ἰούνιος 2015 Ἐνίκησαν! Ποιοί. Ἂν ἀκούσουν τὴ λέξι αὐτὴ οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἔχουν τρελλαθῆ μὲ τὴ μπάλα, ἡ σκέψι τους θὰ πάη σὲ καμμιὰ ποδοσφαιρικὴ συνάντησι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ (αρ. φυλλ. 29) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Σ επτέµ βριος 2011 ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1 Ἕνας πλούσιος ζητάει δυὸ ἐντελῶς ἀ- ντίθετα πράγµατα στὴ ζωή του. Τὸ χρυσὸ καὶ τὸν Χριστό. Τὸ χρυσὸ τὸ κατέχει. Θέλει νὰ κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε (αρ. φυλλ. 53) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ εκέµ βριος 2013 Ἕνας ἄνθρωπος θέλησε νὰ τιµήση τοὺς φίλους του. Ἐτοίµασε τραπέζι. Φρόντιζε νὰ µὴ λείψει τίποτε. Ὅταν ἦταν ὅλα ἕτοιµα, ἔστειλε τὸ δοῦλο του νὰ εἰδοποιήση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ. (αρ. φυλλ. 51) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀκτώβριος 2013 Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν καταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία. Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα Δια Χριστόν σαλότητα Η δια Χριστόν σαλότητα (τρέλα), αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας μίας ειδικής τάξης αγίων στο σώμα της εκκλησίας, οι οποίοι ενεργώντας με παράδοξο τρόπο και μακριά από τα συνήθη τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναστάσιμη Λειτουργία

Ἀναστάσιμη Λειτουργία Ἀναστάσιμη Λειτουργία στὸ κατεχόμενο Μοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα l Του Δρ. Χαραλάμπη Μ. Μπούσια Μέγα Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Ἡ Διακαινήσιμη Ἑβδομάδα λογίζεται, σύμφωνα μὲ τὴν Ὀρθόδοξη

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο παιδικων ονείρων

βιβλίο παιδικων ονείρων Ë Ï Ã Ï Í Å Ù Í & Ê Ó Η ΠΡΟΟ ΟΣ 1971 - ΓΕΡΑΚΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤ. Β ΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 2 ου & 5 ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα Ï Ë Õ Ã Ó Ï 5 o õ Ä Ç Ì Ï Ô É Ê

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί»

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί» Φωνήτου Θεσσαλονίκη Εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης Γενικού ενδιαφέροντος και τοπικών ειδήσεων Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vavdos@hotmail.gr ΧΡΟΝΟΣ 7ος - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ - Οκτώβριος -

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ Δέσποτα εὐλόγησε. Μεγάλη ἡ δόξα τῆς βασιλείας τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τώρα καὶ πάντα κα ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μὲ εἰρήνη ἂς παρακαλέσουμε τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 26, Σεπτέμβριος 2007, Ἀριθ. 305

Ἔτος 26, Σεπτέμβριος 2007, Ἀριθ. 305 Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ Γ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΛΟΓΟΙ Γ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΓΈΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΠΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Γ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2001 - Γέροντα, τα ζώα πώς καταλαβαίνουν την καλωσύνη ενός άνθρωπου; -

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101 Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261 Κωδ.: 1101 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ (Λεπτομέρειες στη σελ. 23) ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ»

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ; Ηθικοὶ προβληµατισµοὶ Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στὴν ὁµιλία µου αὐτήν,

Διαβάστε περισσότερα

To Γράμμα - Καλά Χριστούγεννα! Έτος ΙΕ, αριθ. 94. Γκουστάβ Ντορέ, Η Γέννηση

To Γράμμα - Καλά Χριστούγεννα! Έτος ΙΕ, αριθ. 94. Γκουστάβ Ντορέ, Η Γέννηση To Γράμμα - Έτος ΙΕ, αριθ. 94 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μάνος Τσελίκας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΔΟΣ ΤΕΩ 1, ΠΑΤΗΣΙΑ, Τ.Κ. 11142, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛΕΦ. 210 2912340 ΟΚΤΩΒΡ. - ΔΕΚΕΜΒΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα