Αρχική άποψη: Η οργανική ύλη ήταν αντιληπτή ως ουσίες που δηµιουργούν οι ζώντες οργανισµοί (vital force) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχική άποψη: Η οργανική ύλη ήταν αντιληπτή ως ουσίες που δηµιουργούν οι ζώντες οργανισµοί (vital force) ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 Τι καλούµε Οργανική Χηµεία; Αρχική άποψη: Η οργανική ύλη ήταν αντιληπτή ως ουσίες που δηµιουργούν οι ζώντες οργανισµοί (vital force) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύγχρονος ορισµός: Οργανική Χηµεία είναι η χηµεία των ενώσεων που περιέχουν δεσµούς C-C. Ποιος είναι ο αριθµός των γνωστών οργανικών µορίων; Σήµερα Χθες εκατοµµύρια εκατοµµύρια κάθε µήνα Τα Φυσικά Προϊόντα είναι Οργανικά Μόρια. Πώς µελετάµε τα Οργανικά Μόρια; ιαχωρισµός & Αποµόνωση Προσδιορισµός οµής ράση Κρυστάλλωση Απόσταξη Εκχύλιση Χρωµατογραφία Ολική Σύνθεση Στοιχειακή Ανάλυση Χηµικός χαρακτηρισµός Φασµατοσκοπία Βιολογική δράση (IR, NMR, MS, κλπ.) Κρυσταλλογραφία Μεταβολικό ακτίνων-χ µονοπάτι ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Φαρµακολογία Περιοδικός Πίνακας και Ατοµική οµή Στερεοχηµεία Χηµικοί δεσµοί ραστικότητα Λειτουργικών Οµάδων Ονοµατολογία, συµβολισµοί Οργανικές Αντιδράσεις

2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΩΣΗ (ΜΕΡΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ) ΕΣΜΩΝ H Li Be B C N Na Mg Al Si P O F S Cl Κ Ca Br Ατοµική I ακτίνα Ιοντικοί δεσµοί e - δότες/δέκτες NaCl Na + Cl - LiF Li + F - Οµοιοπολικοί δεσµοί e - µοιράζονται H 2 Cl 2 CH 4 Ηλεκτραρνητικότητα He Ne Ar Kr Xe C O + H H + C O C F δ δ + δ δ + ίπολα O H O H H H εσµός-η

3 ΜΟΡΙΑΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ

4 ΥΒΡΙ ΙΣΜΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ

5

6 ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Λειτουργικές Οµάδες Πώς ταξινοµούµε εκατοµµύρια οργανικών ενώσεων; Τις ταξινοµούµε σύµφωνα µε το συνδυασµό των ετεροατόµων τους. Π.χ. (C,O,H) C-OH, -HC=O, =C=O, C-O-C, O=C-O-C, O=C-OH Πώς προβλέπουµε τις φυσικοχηµικές τους ιδιότητες; Π.χ. CH 3 CO-OH CH 3 CH 2 -OH H-OH Na-OH ξύδι όξινο οινόπνευµα ουδέτερο νερό ουδέτερο καυστική σόδα αλκαλικό

7 ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Η επίδραση των υποκαταστατών λόγω της µόνιµης πολικότητας ή της πολωσιµότητας των διαφόρων οµάδων ονοµάζεται επαγωγικό φαινόµενο και γίνεται καλύτερο κατανοητό µέσω των αλληλεπιδράσεων διπόλου-διπόλου και φορτίουδιπόλου. Οµάδες που έλκουν ηλεκτρόνια: Κατιόντα, M +, NR 3+, NO 2, ONO 2, CN, COOH, COOR, C=O, F, Cl, Br, I, NO, ONO Μ = Μέταλλο, R = αλκυλ- ή αρυλ- Οµάδες που δίνουν ηλεκτρόνια: Ανιόντα, R-, RO, -NH 2, -NHR,

8 ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ BRÖNSTED KAI LOWRY (Η + ) B + H A B H + A O O Οργανικά οξέα: R C R C + H O R' (or H) H O R' (or H) Οργανικές βάσεις: R N + H R N H R'' (or H) R'' (or H) ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ LEWIS (Ζεύγος e - ) H H N + F H F B F H N B Σύγκριση µε: F H N H H + H H N H H Αµµωνία (βάση Lewis) F Τριφθοριούχο Βόριο (οξύ Lewis) H Ένωση προσθήκης F H H Άλας Σηµαντικά οξέα κατά Lewis: BF 3, AlCl 3, SnCl 4, ZnCl 2, FeCl 3

9 Κοινά Οξέα και Βάσεις που χρησιµοποιούνται στις Οργανικές Αντιδράσεις Βάσεις Οξέα NaH FSO 3 H SbF 5 t-buli FSO 3 H Μειούµενη βασικότητα n-buli LiNEt 2 NaNH 2 Ar 3 CNa KOC(CH 3 ) 3 NaOCH 3 NaOH Et 3 N Μειούµενη οξύτητα HBF 4 H 2 SO 4 BF 3 C 6 H 5 SO 3 H HCl CF 3 COOH CH 3 COOH CH 3 CO 2 Na Πυριδίνη N

10 οµές Συντονισµού Κανόνες 1. Όλες οι δοµές συντονισµού πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθµό συζευγµένων ηλεκτρονίων. CH 2 =CH 2 CH 2 -CH 2 Συζευγµένα (π) ηλεκτρόνια Ασύζευκτα ηλεκτρόνια 2. εν πρέπει να προέρχονται από κίνηση πυρήνων (ατόµων ή οµάδων ατόµων). (βλ. Ταυτοµέρεια) 3. Αν όλοι οι άλλοι παράγοντες είναι ίδιοι, οι δοµές που έχουν τον ίδιο αριθµό π-δεσµών (isovalent) είναι πιο σηµαντικές από αυτές µε διαφορετικό αριθµό π-δεσµών (heterovalent). Heterovalent: CH 2 =CH-CH=CH 2 CH 2 -CH=CH-CH 2 CH 2 -CH=CH-CH 2 Κύρια συνεισφορά Μικρή συνεισφορά Isovalent: Σηµαντική συνεισφορά 4. Όσο περισσότερα αποµονωµένα φορτία υπάρχουν σε µία δοµή τόσο λιγότερο σηµαντική είναι η συνεισφορά αυτής. Σπανίως υπάρχουν περισσότερα από δύο αποµονωµένα φορτία. 5. Όταν µεταβάλλεται ο αριθµός των π-δεσµών (heterovalent resonance) η ηλεκτρονιακή πυκνότητα (αρνητικό φορτίο) αυξάνεται στα ηλεκτραρνητικότερα άτοµα. Π.χ. CH 2 =CH-O-CH 3 CH 2 -CH=O-CH 3 R 2 C=O R 2 C-O R 2 CH-O Ασήµαντη συνεισφορά

11 6. οµές στις οποίες συνωστίζονται όµοια φορτία είναι συνήθως µικρής σηµασίας. O O R C C R' O O R C C R' 7. οµές οι οποίες απαιτούν επέκταση της εξωτερικής ηλεκτρονιακής στοιβάδας των στοιχείων της 1ης σειράς του ΠΠ είναι ασήµαντες. 8. Ο απεντοπισµός των ηλεκτρονίων σε ένα συζυγιακό σύστηµα γίνεται µέγιστος όταν ο σκελετός των σ- δεσµών του συστήµατος είναι πλήρως οµοεπίπεδος. 9. Η ενέργεια συντονισµού είναι µεγαλύτερη όταν: a) Όλες οι δοµές είναι ισοδύναµες, όπως στο βενζόλιο ή στο RCOO -. β) Οι δοµές µε την µεγαλύτερη συνεισφορά είναι παραπλήσιας ενέργειας.

12 Σχεδιάζοντας οµές Συντονισµού Heterovalent: Isovalent: CH 2 =CH-CH=CH 2 CH 2 -CH=CH-CH 2 A B R 2 N-CH=CH-CH=O A R 2 N=CH-CH=CH-O B O O O N HO N HO O A B C O N O O ΚΑΝΟΝΕΣ: 1. Τα κυρτά βέλη υποδεικνύουν κίνηση ενός ζεύγους e - από την ουρά του βέλους (e - είτε π-δεσµού είτε ασύζευκτο ζεύγος) σε µία παρακείµενη θέση που υποδεικνύεται από την αιχµή του βέλους (είτε µεταξύ δύο ατόµων δηµιουργώντας έναν νέο π-δεσµό, είτε επάνω σε ένα άτοµο δηµιουργώντας ένα ασύζευκτο ζεύγος e - ). 2. Το άτοµο στην ουρά ενός βέλους, ή σειράς βελών, φορτίζεται θετικά κατά µία µονάδα, ενώ αυτό που βρίσκεται στην αιχµή του βέλους φορτίζεται αρνητικά κατά µία µονάδα.

13 3. Εάν ένα ζεύγος e - µετακινηθεί σε ένα νέο άτοµο, ένα άλλο ζεύγος e - πρέπει να φύγει από το ίδιο άτοµο ώστε να διατηρείται ο κανόνας της οκτάδας για την εξωτερική του στοιβάδα. Υπάρχουν δύο προφανείς εξαιρέσεις όπου ένα άτοµο µπορεί να δεχθεί περισσότερα ηλεκτρόνια χωρίς να είναι απαραίτητο να απολέσει κάποιον από τους δεσµούς του. α) Όταν το άτοµο έχει ασυµπλήρωτη κάποια στοιβάδα του (διαθέτει κενό τροχιακό) (π.χ. R 3 B, R 3 C + ). R 2 N-BR 2 R 2 N=BR 2 β) Όταν το άτοµο ανήκει στην 2η σειρά του ΠΠ (συνήθως τα S & P) δύναται να φέρει στην εξωτερική του στοιβάδα περισσότερα από 8 e - δεχόµενο ένα νέο ζεύγος e - σε κενό d τροχιακό του (Προφανώς σε αυτή την περίπτωση ο νεο-σχηµατισθείς διπλός δεσµός δεν είναι στην πραγµατικότητα π-δεσµός, αφού συµµετέχουν d τροχιακά). R 3 P-O R 3 P=O 4. Τα βέλη καθορίζουν πλήρως την δοµή του προϊόντος, ενώ βέλη που σχεδιάζονται επί του προϊόντος πρέπει να προκαλούν την µετατροπή αυτού στην αρχική δοµή. Εάν δύο δοµές συντονισµού δεν µπορούν να µετατραπούν η µία στην άλλη µε χρήση της παρούσας σηµείωσης τότε µία εξ αυτών είναι λανθασµένη. 5. Τη φυσική κατεύθυνση της πόλωσης ενός διπλού δεσµού µεταξύ δύο διαφορετικών ατόµων (προς το περισσότερο ηλεκτραρνητικό άτοµο) ακολουθεί και η κίνηση των e - κατά τη δηµιουργία δοµών συντονισµού. Επίσης, σηµαντικές κινήσεις e - θα πραγµατοποιηθούν προς και µακριά από θετικά και αρνητικά φορτισµένα κέντρα, αντίστοιχα. a a b b R 2 C-O R 2 C=O R 2 C-O Ασήµαντη Σηµαντική

14 ΠΥΡΗΝΟΦΙΛΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΦΙΛΑ Πυρηνόφιλο = «Αρνητικό», ηλεκτρονιακά «πλούσιο», «ανιον-οειδές», δότης-e -, βάση κατά Lewis, συµβολίζεται ως B: ή Nu: Κοινά πυρηνόφιλα: HO, RO, RS, CN, H 2 O, ROH, R 3 N Ηλεκτρονιόφιλο = «Θετικό», ηλεκτρονιακά «φτωχό», «κατιον-οειδές», δέκτης-e -, οξύ κατά Lewis, συµβολίζεται ως Ε + Κοινά ηλεκτρονιόφιλα: H, Br, NO 2, BF 3, AlCl 3 Η γενική πορεία µιας ιοντικής αντίδρασης

15

16 Πυρηνόφιλα: RS > H > CN > N 3 > NH 2 > I > RO > HO > Br > ArO > Cl > RCOO > πυριδίνη > ΝΟ 2 Αποχωρούσες Οµάδες: Ν Ν > OSO 2 > I > Br > + OH 2 > S(CH 3 ) 2 > Cl > O R > OPO(OH) 2 > OOCCH 3 > CN > + NH 3 > F > OAr > OH > OR H Πυρηνοφιλικότητα: Ν καλύτερο από το Ο Ν vs Ο Η 2 Ν RO H 2 N RNH 2 HO HO H 3 N ArO H 3 N ArNH 2 CH 3 COO H 2 O p-no 2 ArNH 2 H 2 O Βασικότητα Πυρηνοφιλικότητα Πυρηνοφιλικότητα RS I RO Br Cl F Βασικότητα

17 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ Υποκατάσταση: HBr + CH 3 CH 2 OH CH 3 CH 2 Br + H 2 O Αντιδραστήριο Υπόστρωµα Προϊόντα Προσθήκη: Br 2 + CH 2 =CH 2 CH 2 BrCH 2 Br Απόσπαση: NaOH + CH 3 CH 2 Br CH 2 =CH 2 + H 2 O + NaBr Κατιόν Ανιόν Καρβινόλη (CH 3 ) 3 C +, τριµεθυλοκαρβοκατιόν (CH 3 ) 3 C: -, τριµεθυλοκαρβανιόν (CH 3 ) 3 COH, τριµεθυλοκαρβινόλη (C 6 H 5 ) 2 CH +, διφαινυλοκαρβοκατιόν (C 6 H 5 ) 2 CH: -, διφαινυλοκαρβανιόν (C 6 H 5 ) 2 CHOH, διφαινυλοκαρβινόλη

18 Κοινά δραστικά κέντρα οργανικών µορίων

19 ΠΥΡΗΝΟΦΙΛΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ C Nu: + R L Nu R + :L (CN + CH 3 I CH 3 CN + I ) Nu: + R L Nu + R + :L (NH 3 + CH 3 Br CH 3 NH 3+ + Br ) Nu: + R L + Nu R + :L (Cl + CH 3 + OH 2 CH 3 Cl + H 2 O) Nu: + R L + Nu + R + :L [(CH 3 ) 3 N + (CH 3 ) 3 S + (CH 3 ) 4 N + + (CH 3 ) 2 S) Γενική αντίδραση Nu: + R L Nu R + :L a a Nu + b C L Nu C b + L c Πυρηνόφιλο Υπόστρωµα Προϊόν Αποχωρούσα Οµάδα c Πυρηνόφιλη Υποκατάσταση από το ιόν του υδροξειδίου NaOH + CH 3 Cl HO CH 3 + NaCl

20 Μηχανισµοί πυρηνόφιλης υποκατάστασης A. ύο σταδίων υποκατάσταση (S N 1): (1) (2) B. Ενός σταδίου υποκατάσταση (S N 2): (3) Επίδραση διαλυτών στο ρυθµό αντίδρασης των πυρηνόφιλων υποκαταστάσεων Μηχανισµός Αντίδραση Επίδραση διαλύτη αυξανοµένης της ιοντικής του ισχύος S N 1 R Cl R + Cl Μεγάλη επιτάχυνση S N 2 HO + R Cl ROH + Cl Μικρή επίδραση S N 2 S N 2 R 3 N + R' Cl R 3 NR' + Cl HO + R 3 S ROH + R 2 S Μεγάλη επιτάχυνση Επιβράδυνση

21 Συγκριτικός Πίνακας S N 1 vs S N 2 S N 1 S N 2 Μηχανισµός ύο σταδίων: +Nu Ενός σταδίου: R L R R Nu Nu + R X Nu R Συνήθεις συνθήκες Όξινες Βασικές Κινητική 1 ης τάξης (~µονοµοριακή) Ρυθµός = k[r L] Το 1 ο στάδιο (σχηµατισµός καρβοκατιόντος) καθορίζει την ταχύτητα (αργό) 2 ης τάξης (διµοριακή) Ρυθµός = k[nu:][r L] Στερεοχηµεία Ρακεµοποίηση αναστροφή Αναστροφή Επίδραση διαλυτών Άτοµο C στο R (πρέπει να είναι sp 3 ) Ανταγωνιστικές αντιδράσεις Κατάλυση Ευνοείται σηµαντικά σε πολικούς διαλύτες Σταθεροποίηση µέσω µεσοµέρειας Κορεσµένο: tert >> sec > pri Σε δακτύλιο: 3 < 4 < 5 > 6 < 7-10 Απόσπαση Μετάθεση Η + (ή BF 3 ) : R OH, R OR Ag + : R X Μικρής σηµασίας η πολικότητα του διαλύτη. /τες που σχηµατίζουν δεσµούς-η δεν την ευνοούν λόγω µείωσης της δραστικότητας του πυρηνόφιλου Ευαισθησία στη στερεοχηµική παρεµπόδιση CH 3 > pri > sec (tert = 0) Τα ίδια Απόσπαση µε χρήση ισχυρά βασικών πυρυνόφιλων Κανένα

22 Αποχωρούσες Χ οµάδες (L) Ο S N 1 S N 2 I > Br > Cl > > F Το ίδιο Ν Πυρηνόφιλα Χ: (Nu:) Ο: (S:) N + N NR 3, NCOR (ποτέ) Το ίδιο C Ποτέ Το ίδιο N: C: Η: ι/πολυ-δραστικά I > Br > Cl > > F H 2 O, ROH, RCOOH («διαλυτόλυση») NO 2 R O NO N 3 Αµίνες σπάνια [R 3 N: R 3 NH, inactive] Κανένα Κανένα Στο περισσότερο ηλεκτραρνητικό σηµείο Το ίδιο RO > HO > ArO > RCOO S: > O: NO 2 R NO 2 N 3 Αµίνες : πρόβληµα µε πολλαπλές αλκυλιώσεις CO N CO Ασθενείς βάσεις προς αποφυγή απόσπασης: Y CH Z Y&Z=CO, CN, NO 2, SO 2 CN, C C R LiAlH 4 Στο λιγότερο ηλεκτραρνητικό σηµείο

23 Aromatic Antiaromatic

24 Πολικότητα και διηλεκτρικές σταθερές κοινών διαλυτών Πρωτικοί ιηλεκτρική Απρωτικοί σταθερά Πολικό Άπολο υδρογονάνθρακες Σχετικοί ρυθµοί διαλυτόλυσης (S N 1) για διάφορα υποστρώµατα

25 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΞΥΤΗΤΑ

26

27

28

29 ΜΕΣΟΜΕΡΕΙΑ vs ΤΑΥΤΟΜΕΡΕΙΑ Σύγκριση καρβοξυλικού οξέος και ταυτοµέρεια κετόνης-ενόλης

30 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟΥ Βασικές Συνθήκες Όξινες Συνθήκες Η βασική δραστικότητα του καρβονυλίου και σχετικών οµάδων: ενολοποίηση και πυρηνόφιλη προσθήκη

31

32

33

34 Σχετική δραστικότητα καρβονυλικών οµάδων

35 Οι αλδεΰδες είναι πιο δραστικές από τις κετόνες κυρίως λόγω των δύο τελευταίων παραγόντων. Μειούµενη δραστικότητα

36 Πιθανοί τύποι αντίδρασης του αρχικού προϊόντος προσθήκης O Nu R R' Α Απλή προσθήκη - Σταθερό προϊόν (ή επιστροφή στο αρχικό) Β Προσθήκη Απόσπαση Γ Υποκατάσταση - Σταθερό προϊόν (ή προσθήκη 2 ου Nu:)

37 Σύγκριση πυρηνόφιλης υποκάταστασης προσθήκης σε καρβονύλιο Απλός δεσµός (C OZ) ιπλός δεσµός (C=O) (S N 2), ένα στάδιο (S N 1), δύο στάδια (Προσθήκη Βασικό, ισχυρό πυρηνόφιλο), ένα στάδιο (Προσθήκη καταλυόµενη από οξύ), δύο στάδια (Απόσπαση) (Ενολοποίηση)

38 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΦΙΛΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΕ ΙΠΛΟΥΣ ΕΣΜΟΥΣ Το σταθερότερο καρβοκατιόν Προϊόν transπροσθήκης Βήµατα ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης

39 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο µηχανισµός της ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης είναι γενικώς ευθύς και σε συµφωνία µε τις θεωρητικές µας προσδοκίες. Οι στερεοηλεκτρονικές απαιτήσεις είναι συνήθως αρκετά κρίσιµες οδηγώντας τελικά σε ένα προϊόν, το οποίο µπορούµε να προβλέψουµεσύµφωνα µε τους παρακάτω κανόνες: 1. Η προσβολή στο ηλεκτρονιόφιλο λαµβάνει χώρα από την λιγότερο στερεοχηµικά παρεµποδιζόµενη πλευρά του επιπέδου που σχηµατίζει ο διπλός δεσµός και κάθετα προς αυτό. 2. Οι εισαγόµενοι υποκαταστάτες στο αρχικό προϊόν έχουν αντι-οµοεπίπεδο προσανατολισµό (trans-διαξονικοί σε προϊόντα κυκλοεξανίου). 3. Το άτοµο άνθρακα του αρχικού διπλού δεσµού το οποίο µπορεί να σχηµατίσει το σταθερότερο καρβοκατιόν δέχεται το πυρηνόφιλο. 4. Οµάδες ηλεκτρονιοδότες επιταχύνουν την αντίδραση, ενώ οµάδες ηλεκτρονιοδέκτες την επιβραδύνουν. R 2 N: > RO: > C=C > Ar > R > H > SO 2, CN > CO > NO 2 Μείωση ρυθµού αντίδρασης

40 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 1,2-Αποσπάσεις Γενικά: Σχηµατισµός αλκενίου Σχηµατισµός αλκινίου Σχηµατισµός καρβονυλίου 1,1-(α-) Απόσπαση

41 επίπεδο Ε2 απόσπαση ή π τροχιακό Ε2 απόσπαση ή π τροχιακό

42 αργή Το ένα διαστερεοµερές του 1-βρωµο-1,2- διφαινυλοπροπανίου cis-α-μεθυλοστιλβένιο γρήγορη Το άλλο διαστερεοµερές του 1-βρωµο-1,2- διφαινυλοπροπανίου trans-α-μεθυλοστιλβένιο Απόσπαση Υποκατάσταση Η σχέση µεταξύ των E1 και S N 1 αντιδράσεων

43 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΦΙΛΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αντιδράσεις ηλεκτρονιόφιλων αντιδραστηρίων µε αλκένια και αρωµατικές ενώσεις Αλκένια (Προσθήκη) Αρωµατικές ενώσεις (Υποκατάσταση)

44 Επίδραση των υποκαταστατών στο ρυθµό της υποκατάστασης Σειρά µειούµενου ρυθµού Ηλεκτρονιακά φαινόµενα που οδηγούν σε προσφορά (+) ή έλξη ( ) ηλεκτρονίων Προσανατολισµός υποκατάστασης Συντονισµός (+R) Ενεργοποιητές Απενεργοποιητές Επαγωγικό φαινόµενο (+I) (Σύγκριση µε το Η) Συντονισµός (+R) και επαγωγικό φαινόµενο ( I) Επαγωγικό φαινόµενο ( I) Συντονισµός ( R) ορθο-, παρα- µετα-

45 Επίδραση νιτρο-οµάδας στην ηλεκτρονιόφιλη υποκατάσταση παρα- ορθο- µετα-

46 Επίδραση αλκοξυ-οµάδας στην ηλεκτρονιόφιλη υποκατάσταση παρα- ορθο- µετα-

47 ΠΥΡΗΝΟΦΙΛΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αντιδράσεις αρυλο-διαζωνιακών αλάτων

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει:

Διαβάστε περισσότερα

Μεσομερείς Δομές ή Δομές Συντονισμού

Μεσομερείς Δομές ή Δομές Συντονισμού Μεσομερείς Δομές ή Δομές Συντονισμού Σε περίπτωση ενώσεων που περιέχουν πολλαπλούς δεσμούς όπως το αιθυλένιο (αιθένιο), ο διπλός δεσμός δημιουργείται με συνεισφορά ενός ηλεκτρονίου από κάθε άτομο άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Γενικό µέρος (αντιδράσεις, στερεοχηµεία) ...organic chemistry has literally placed a new Nature beside the old.

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Γενικό µέρος (αντιδράσεις, στερεοχηµεία) ...organic chemistry has literally placed a new Nature beside the old. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Γενικό µέρος (αντιδράσεις, στερεοχηµεία) Ειδικό µέρος (βιοδραστικά µόρια)...organic chemistry has literally placed a new Nature beside the old. And not only for the delectation and information

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

,1,0, ,2,3,+ ,2,2,+ ,0,1,+ ,3,2,

,1,0, ,2,3,+ ,2,2,+ ,0,1,+ ,3,2, D ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΑΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ηµήτρης Αθανασίου Φυσικός.Ο αριθµός των υποστιβάδων που µπορεί να έχουµε στην τέταρτη στιβάδα είναι α. 4 β.5 γ. δ..τι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 5 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας II. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί 1 2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ 2.1 Γενικά Τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, που μπορούν να βρεθούν ελεύθερα και να διατηρούν τις ιδιότητες του σώματος στο οποίο ανήκουν, λέγονται μόρια. Τα ελάχιστα σωματίδια της

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης Κ ΚΥ ΥΡ ΡΙΙΟ ΟΤ ΤΕ ΕΡ ΡΕ ΕΣ Σ Α ΑΝ ΝΤ ΤΙΙ Ρ ΡΑ ΑΣ ΣΕ ΕΙΙΣ Σ Ο ΟΡ ΡΓ ΓΑ ΑΝ ΝΙΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ε ΕΝ ΝΩ ΩΣ ΣΕ ΕΩ ΩΝ Ν Αντιδράσεις Προσθήκης 1. Προσθήκη στον διπλό δεσµό Στις αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσµό

Διαβάστε περισσότερα

ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ - Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ

ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ - Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÂÓÈÎfi Ì ÚÔ ÚÁ ÓÈÎ ÃËÌÂ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ - Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ - Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΟΚΑ. Πότε µια ένωση χαρακτηρίζεται ως σύµπλοκο;

ΣΥΜΠΛΟΚΑ. Πότε µια ένωση χαρακτηρίζεται ως σύµπλοκο; Πότε µια ένωση χαρακτηρίζεται ως σύµπλοκο; Σύµπλοκο ή σύµπλοκη ένωση ή ένωση σύνταξης ή ένωση ένταξης είναι ένα σταθερό συγκρότηµα ατόµων το οποίο αποτελείται από ένα κεντρικό άτοµο, συνήθως µεταλλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ HaSO 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ηλ/ο,'-SE' C a H 2 O 6 HaP 0 * 6-» H - c. < Ζ + Ι O O O C a Η5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΑΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1. Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή; Η συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, λέγεται ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή.

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1 ΔιΧηΝΕΤ ηνετ ΔιΧηΝΕΤ ΧηΝΕΤ Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής Stryer: Biochemistry Perm. Fig. # P1 ew Fig. # P1 First Draft: 2001-09-24 Μέρος ενός σωµατιδίου λιποπρωτεΐνης. Ένα µοντέλο της δοµής της απολιποπρωτεΐνης Α-1 (κίτρινο), το οποίο περιβάλλει φύλλα λιπιδίων.

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα

4 2 4.2.3 30/8/2006 04 6.6

4 2 4.2.3 30/8/2006 04 6.6 ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα Θεωρία 9.1. Τι είναι ο περιοδικός πίνακας; Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις στης Χημείας. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Δρ. Ντούλα Μαρία Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Α. Αντιδράσεις προσθήκης. α. Προσθήκη στο διπλό δεσμό C = C Γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα του Markownikow όπως παρακάτω: Γενικά: -CΗ = + Α δ+ - Β δ- B A i. Προσθήκη Η C v

Διαβάστε περισσότερα

Φάσµατα άνθρακα-13 ( 13 C NMR)

Φάσµατα άνθρακα-13 ( 13 C NMR) Φάσµατα άνθρακα-3 ( 3 NMR) I = ½ Φυσική αφθονία.% γ και µ Ευαισθησία Τ Χηµική µετατόπιση Ενταση κορυφών Φάσµατα ~ 4 φορές µικρότερα του πρωτονίου ~ 64 µικρότερη του πρωτονίου µεγαλύτερος από εκείνον του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Αθ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα μη Κερδοσκοπική Εκδοτική Εταιρεία ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα