ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..09 ης /04/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..84/2012..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..09 ης /04/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..84/2012.."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..9η/ της..09 ης /04/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..84/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..09ης/04/ της..9ης/ Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Σήµερα την..09η Απριλίου ηµέρα..μ. ευτέρα.. και ώρα..17:00.. το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ αριθ / πρόσκληση του Προέδρου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του.σ» και 96 του ν. 3463/2006 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης σχετικά µε τα Ο. Τ. της ηµοτικής Κοινότητας ιονύσου που έχουν δηλωθεί από το πρώην ήµο ιονύσου στο κτηµατολόγιο ως κοινόχρηστοι χώροι». ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση και Παραλαβή µελέτης «Προσθήκη δύο αιθουσών διδασκαλίας και Α.Π.Χ. στο 1ο ηµοτικό Σχολείο Αγ. Στεφάνου». ΘΕΜΑ 3ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2012 ήµου ιονύσου». ΘΕΜΑ 4ο: «Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου ο. ε. 2012». ΘΕΜΑ5ο: «Ορισµός ηµοτικών Αστυνόµων που θα φέρουν την στολή δικυκλιστών». ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ήµου ιονύσου, ως συµπράττων φορέας, στο πρόγραµµα «Κοινωνικές οµές Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας» ΘΕΜΑ 7ο: «ιαβίβαση της αριθµ. 74/2012 απόφασης της Ο.Ε περί συµβιβασµού/ κατάργησης δίκης για καταβολή επιδοµατικής παροχής». ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης για τη σύµφωνη γνώµη του ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά: Α. µε την υπογραφή συµπληρωµατικής σύµβασης ποσού ,36 για το έργο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του ήµου ροσιάς» που θα περιλαµβάνει τις συνδέσεις των παρόδιων µε το κεντρικό δίκτυο. Β. µε την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης από πιστώσεις του ήµου στον Κ.Α Οικονοµικού Έτους 2012 για το έργο: «Κατασκευή συνδέσεων δικτύου ακαθάρτων. Κ. ροσιάς». ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» της. Κ. Ροδόπολης» ΘΕΜΑ 10ο: «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση των αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ήµου µας» ΘΕΜΑ11ο: «Ανάκληση της υπ αρ. 277/2011 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία διατεθήκαν στο Θέσπι 2 θέσεις µουσικών (ενός (1) µουσικοδιδάσκαλου και ενός (1) µαέστρου)». ΘΕΜΑ12ο: «Υποβολή της αριθ. 75/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί «Έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ήµου τριµήνου ο. ε. 2011». ΘΕΜΑ13ο: «Έγκριση - καθορισµός δικηγορικής αµοιβής» για το δικηγόρο Φραντζεσκάκη Εµµανουήλ. ΘΕΜΑ14ο: «Λήψη απόφασης για την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ της Α.Ε Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών προγραµµάτων-κατάρτισης Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου-Περιβάλλοντος και Πολιτισµού Αγ. Στεφάνου-Άνοιξης-Κρυονερίου ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Κ.Α- τροποποίηση άρθρων του καταστατικού». Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: 1

2 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος. 2. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ. 3. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 4. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 5. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 6. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ ΩΡΑ. 7. ΚΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 8. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 9. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ ΙΑ. 10. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 11. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 12. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 13. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 14. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ ΕΛΛΗ. 15. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 16. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 17. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 18. ΤΑΟΥΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 19. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 20. ΊΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 21. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 22. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Αντιπρόεδρος. 23. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 24. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 25. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 3. ΡΟΪ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 4. ΠΟΤΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 6. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 7. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ. 8. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ. 9. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 10. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 11. ΖΑΜΑΝΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 12. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 13. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 14. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 15. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 16. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Τσάµης ήµητριος, ο πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Θεοφίλου Σπυρίδων, ο πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς κ. Ιωαννίδης Χαραλάµπος, η πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας ιονύσου κ. Κακούρη Ιωάννα καθώς και ο αντιπρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εµµανουήλ. Οι απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη σηµερινή Συνεδρίαση. Απουσίες: Οι.Σ. κ. κ. Πέππα Αγγελική, Μπιτάκος Παναγιώτης, Παπαπαναγιώτου Ελένη και Σώκου Ζωή είχαν ειδοποιήσει το προεδρείο για την αδυναµία τους να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. Οι.Σ. κ. κ. Καρυστινός Νικόλαος και Γιαννιώτη Ελένη απουσίαζαν καθ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 2,3,4, 7 και 12. Προσελεύσεις: Οι.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Πέππας Νικόλαος, Ροΐδης Αθανάσιος, Ποτίδης Χρήστος Σακελλαρίου ιονύσιος, Ζαµάνης ιονύσιος και Τσούκας Παναγιώτης προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων - ερωτήσεων. Οι.Σ. κ. κ. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία, Κατσίγιαννη Σοφία και Λίτσας Αθανάσιος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1 ου θέµατος. Αποχωρήσεις Οι.Σ. κ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος, Λίτσας Αθανάσιος και Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2 ου Θέµατος. Οι.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Μαγγίνα Στέλλα Σοφία και Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3 ου Θέµατος. 2

3 Οι.Σ. κ. κ. Κατσίγιαννη Σοφία, Κοκµοτός Βασίλειος και Γιαρένης ηµήτριος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4 ου Θέµατος. Ο ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νοµίµως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κυριακούλη Ελευθερία, υπάλληλος του ήµου για την τήρηση των πρακτικών. Για το 1ο θέµα της Ηµερήσιας ιάταξης µε τίτλο: «Λήψη απόφασης σχετικά µε τα Ο. Τ. της ηµοτικής Κοινότητας ιονύσου που έχουν δηλωθεί από το πρώην ήµο ιονύσου στο κτηµατολόγιο ως κοινόχρηστοι χώροι» παραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο κ. Παπαδοκοτσώλης ηµήτριος, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου. Τα θέµατα 7 ο και 12 ο της Ηµερήσιας διάταξης µετά το 4 ο θέµα: ΘΕΜΑ 4ο: «Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου ο. ε. 2012». ΘΕΜΑ 7ο: «ιαβίβαση της αριθµ. 74/2012 απόφασης της Ο.Ε περί συµβιβασµού/ κατάργησης δίκης για καταβολή επιδοµατικής παροχής». ΘΕΜΑ12ο: «Υποβολή της αριθ. 75/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί «Έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ήµου τριµήνου ο. ε. 2011», για τα οποία και παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η κ. Φλώρου Βασιλική, ιευθύντρια των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου...αριθ. Απόφασης:..84/ ΘΕΜΑ12ο: «Υποβολή της αριθ. 75/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί «Έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ήµου τριµήνου ο. ε. 2011». Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του..12ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στoν αντιδήµαρχο Οικονοµικών Ανάπτυξης ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης κ. Πέππα Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση. Ο αντιδήµαρχος κ. Πέππας Νικόλαος ανέπτυξε το θέµα και είπε τα εξής: Στο άρθρο 72 παράγραφος 1 του Νόµου 3852/2010 ορίζονται τα ακόλουθα: «1.Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του ήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) συντάσσει τον προϋπολογισµό του δήµου β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του ήµου». Στο άρθρο 266 παράγραφος 9 του ανωτέρω νόµου ορίζονται τα ακόλουθα: «9. Η Οικονοµική επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου δήµου, υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το προηγούµενο της έκθεσης τρίµηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήµου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η έκθεση καθορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του Ν. 3463/2006 (Κ..Κ.)». Στο άρθρο 175 παράγραφος 2 του Νόµου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ , τεύχος Α ) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» ορίζονται τα ακόλουθα: «2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την κατάρτιση και την τροποποίηση του προϋπολογισµού, τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων, την ανάληψη υποχρεώσεων, την εκκαθάριση των δαπανών, την έκδοση των χρηµατικών ενταλµάτων ή άλλων τίτλων πληρωµής και τον έλεγχο που ασκείται σε αυτά, την πληρωµή των δαπανών, τη βεβαίωση και την είσπραξη των εσόδων, τη λειτουργία της ταµειακής υπηρεσίας, τον καθορισµό των υπολόγων και 3

4 την ευθύνη αυτών, καθώς και των άλλων προσώπων που ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα, τη λογοδοσία, τα προς δηµοσίευση στοιχεία του προϋπολογισµού και του απολογισµού και γενικά την οικονοµική διοίκηση και το λογιστικό των ήµων και των Κοινοτήτων». Με την Κ. Υ. Α. 7028/2004 (ΦΕΚ 253/ , τεύχος Β ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις υπ αριθ / (ΦΕΚ 2253 Β ), 70560/ (ΦΕΚ 2394 Β ) και 3966/ (ΦΕΚ 141/ , τεύχος Β ) καθορίζονται ο τύπος του προϋπολογισµού των δήµων και των κοινοτήτων. Με την αριθ. 66/2011 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του ήµου ιονύσου οικονοµικού έτους 2011 και επικυρώθηκε µε την αριθ /8829/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής. Με την αριθ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ , τεύχος Β ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίστηκαν τα στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ήµων και περιφερειών. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, συντάχθηκε η Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ήµου τριµήνου οικονοµικού έτους 2011, η οποία περιλαµβάνει στοιχεία εσόδων και δαπανών, όπως αυτά έχουν στα συνηµµένα έντυπα, που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. Στοιχεία ισολογισµού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η απογραφή έναρξης του νέου ενιαίου ήµου ιονύσου. Επιπρόσθετα για πληρέστερη ενηµέρωση παραθέτουµε τις παρακάτω παρατηρήσεις: ΕΣΟ Α 0 Τακτικά έσοδα 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία Τα µισθώµατα των τριών περιπτέρων στις.κ. ιονύσου, Σταµάτας και Ροδόπολης βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν εις ολόκληρον, η απόκλιση οφείλεται στην καθυστέρηση είσπραξης των τελών λαϊκής αγοράς. 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία Η διαµόρφωση των βεβαιωθέντων εισπραχθέντων πάνω από τα προϋπολογισθέντα οφείλεται στο γεγονός ότι 30/12/2011 κατατέθηκαν τόκοι επιπλέον ποσού (49.989,65) ΕΥΡΩ. 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Το εν λόγω έσοδο προϋπολογίσθηκε µε βάση τη φορολογητέα ύλη, σύµφωνα µε τα στοιχεία του αρχείου της ΕΗ ΑΕ, η απόκλιση οφείλεται πιθανότατα στην δύσκολη οικονοµική συγκυρία (κλείσιµο καταστηµάτων, επιχειρήσεων, κλπ, στην αδυναµία εξόφλησης των λογαριασµών ΕΗ των καταναλωτών, µέσω των οποίων εισπράττονται τα τέλη καθαριότητας-φωτισµού του ήµου). 032 Υπηρεσίες υδρεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) Η απόκλιση στα τέλη ύδρευσης οφείλεται: α) στα προβλήµατα που ανέκυψαν από την µετάπτωση των στοιχείων των έξι (6) ήµων και Κοινοτήτων στη βάση στοιχείων του ήµου έδρα του νέου Καλλικρατικού ήµου ιονύσου, β) στην καθυστέρηση µέτρησης των ενδείξεων για την επιβολή των εν λόγω τελών, λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων, γ) στην επιβολή ΦΠΑ στα τέλη ύδρευσης και στις δυσκολίες που ανέκυψαν από τις απαιτούµενες διευκρινήσεις εάν αφορά και τέλη τα οποία έχουν ήδη βεβαιωθεί και εισπραχθεί και στην ενηµέρωση του µηχανογραφικού συστήµατος από την εταιρεία στήριξης των µηχανογραφικών εφαρµογών του ήµου, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η βεβαίωση όλων των περιόδων του ο.ε Η απόκλιση στα δικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης, οφείλεται πιθανότατα στην δύσκολη οικονοµική συγκυρία που είχε σαν αποτέλεσµα κατά κύριο λόγο να µειωθούν τα τέλη από νέες παροχές ύδρευσης κατά 46,94% από τα προϋπολισθέντα, τα οποία εγγράφησαν για το ο.ε µε βάση τα απολογιστικά στοιχεία του ο.ε. 2010, των επτά ΟΤΑ που συνενώθηκαν και αποτελούν το ήµο µας. 04 Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών 4

5 Η απόκλιση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην µεγάλη µείωση των τελών διαµονής περεπιδηµούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων των εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης, κλπ, συνεπεία της πτώσης της οικονοµικής δραστηριότητας, στα τέλη διαφήµισης και στο αποδιδόµενο στο ήµο τέλος αδειών οικοδοµών. 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Η απόκλιση οφείλεται στη µείωση του αποδιδόµενου στο ήµο από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.. Φόρου Ζύθου. 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες Η µικρή απόκλιση οφείλεται στο γεγονός ότι τον 11 και 12/2011 η αποδιδόµενη στο ήµο τακτική οικονοµική ενίσχυση (ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών - άρθρο 25 Ν. 1828/1989) µειώθηκε κατά κύριο λόγο, από την εφαρµογή του Ενιαίου Μισθολογίου στους µισθούς των υπαλλήλων και των µειώσεων που επέφερε στη σχετική δαπάνη. 07 Λοιπά τακτικά έσοδα Η απόκλιση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην µεγάλη µείωση (κατά 69,17%) των εσόδων από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών. 1 Έκτακτα έσοδα 11 Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 12 Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Η απόκλιση οφείλεται: α) στην απόδοση µόνο του 55,56% των εσόδων από έκτακτα έσοδα από ΚΑΠ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και η οποία εγγράφηκε στον προϋπολογισµό του ήµου ο.ε. 2011, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην αριθ. οικ. 3966/ ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Αποκ/σης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών (ΦΕΚ 141/ τεύχος Β ) «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισµού των ήµων, οικονοµικού έτους 2011» και τα απολογιστικά στοιχεία ο.ε των επτά ΟΤΑ που συνενώθηκαν και αποτελούν τον ενιαίο ήµο ιονύσου, β) δεν απορροφήθηκε από το ήµο η εξειδικευµένη πίστωση ποσού ( ,46) ΕΥΡΩ, η οποία προερχόταν από σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε την πρώην Ν.Α.Α.Α. για την ανασύνταξη ολοκλήρωση ΠΜ επέκτασης αναθ. & πρ. εφαρµ. του ΡΣ Σταµάτας στις ΠΕ 1 & Επιχορηγήσεις για επενδύσεις Η µεγάλη απόκλιση οφείλεται: α) στην απόδοση στο ήµο µας µόνο του 35,66% της ΣΑΤΑ για επενδυτικές δραστηριότητες, β) στην έλλειψη πιστώσεων στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ, γ) στην καθυστέρηση από τον ΟΣΚ καταβολής στο ήµο χρηµάτων για προµήθειες σε αίθουσες, γραφεία κλπ και στο ανεκτέλεστο των συναφθεισών προγραµµατικών συµβάσεων για 3/θέσιο ολοήµερο Νηπιαγωγείο και προσθήκη 2 αιθουσών και ΑΠΧ στο 1 ο ηµ. Σχολείο.Κ. Αγ. Στεφάνου, δ) στην απόδοση στο ήµο µόνο του 54,69 % της πίστωσης για εκτάκτων εσόδων από ΚΑΠ του άρθρου 27 του Νόµου 3756/2009, για επενδύσεις έργα, τα οποία προϋπολογίσθηκαν για το ο.ε. 2011, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην αριθ. οικ. 3966/ ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Αποκ/σης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών (ΦΕΚ 141/ τεύχος Β ) «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισµού των ήµων, οικονοµικού έτους 2011» και τα απολογιστικά στοιχεία ο.ε των επτά ΟΤΑ που συνενώθηκαν και αποτελούν τον ενιαίο ήµο ιονύσου, ε) στην µη εισροή των χρηµάτων της προγραµµατικής σύµβασης µε την πρώην ΝΑΑΑ για την κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στη Κ Αγ. Στεφάνου, στ) στο ανεκτέλεστο της προγραµµατικής σύµβασης µε την ΕΥ ΑΠ για κατασκευή κεντρικού αγωγού ακαθάρτων Αγ. Στεφάνου απαλλοτρίωση οικοπέδου και ζ) στην µη εισροή των πιστώσεων των χρηµατοδοτούµενων έργων από ΕΠΠΕΡΑΑ, Πράσινη Ζωή στην πόλη (Άνοιξης, Κρυονερίου, Αγ. Στεφάνου), ΕΣΠΑ. 14 ωρεές κληρονοµίες κληροδοσίες 15 Προσαυξήσεις πρόστιµα παράβολα Η δύσκολη οικονοµική συγκυρία είχε αντίκτυπο κατά κύριο λόγο στην µη τακτοποίηση των ληξιπρόθεσµων ή άλλων οφειλών των πολιτών προς το ήµου µας, µε την καταβολή των αντίστοιχων προστίµων και προσαυξήσεων. Το ποσό που εγγράφηκε στον προϋπολογισµό ο.ε στηρίχθηκε στα απολογιστικά στοιχεία ο.ε των επτά συνενούµενων ήµων και Κοινοτήτων. 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 5

6 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών (π.ο.ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 21 Έσοδα π.ο.ε. τακτικά 22 Έσοδα π.ο.ε. έκτακτα 3 Εισπράξεις από άνεια και απαιτήσεις από π.ο.ε. 4 Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου και τρίτων και επιστροφές χρηµάτων 5 Χρηµατικό Υπόλοιπο EΞΟ Α Από τα απολογιστικά στοιχεία του ήµου ο.ε συνοπτικά για τα έξοδα του ήµου παρουσιάζονται τα παρακάτω: Προϋπολογισθέντα ,40 Αναµορφώσεις ,19 Προϋπολογισθέντα ,59 Ενταλθέντα ,19 Πληρωθέντα ,19 Σύγκριση οικονοµικών στοιχείων ο.ε (προ «Καλλικράτη») και ο.ε. 2011: Από τα στοιχεία που υπάρχουν στο ήµο µας προκύπτει ότι: Α. Τα έσοδα βεβαιωθέντα των επτά (7) πρώην ήµων και Κοινοτήτων, που συνενώθηκαν και αποτελούν τον ενιαίο ήµο ιονύσου, για το οικονοµικό έτος 2010, είχαν ανέλθει στο ποσό των ( ,23) ΕΥΡΩ, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα του νέου ήµου ιονύσου το ο. ε ανήλθαν στο ποσό των ( ,88) ΕΥΡΩ. Β. Τα έξοδα ενταλθέντα των επτά (7) πρώην ήµων και Κοινοτήτων, που συνενώθηκαν και αποτελούν τον ενιαίο ήµο ιονύσου, για το οικονοµικό έτος 2010, είχαν ανέλθει στο ποσό των ( ,69) ΕΥΡΩ, ενώ τα αντίστοιχα έξοδα του νέου ήµου ιονύσου το ο.ε ανήλθαν στο ποσό των ( ,19) ΕΥΡΩ. Μολονότι υπήρξε υστέρηση εσόδων, όπως αυτή εξηγήθηκε επακριβώς παραπάνω, επετεύχθη αύξηση του χρηµατικού υπολοίπου κατά ( ,36) ΕΥΡΩ, ήτοι 15,44%, µε οικονοµίες κλίµακας, λελογισµένη διαχείριση προµηθειών υπηρεσιών, που είχαν σαν αποτέλεσµα την µείωση των δαπανών κατά ( ,50) ΕΥΡΩ, ήτοι 18,32% και τη συνεχή παρακολούθηση του ισοζυγίου εσόδων εξόδων. Κατά συνέπεια µέσα στο δυσµενέστερο οικονοµικό περιβάλλον επετεύχθη στο οικονοµικό σκέλος η εφαρµογή της βασικής φιλοσοφίας του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ στην πράξη. H Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθ. 75/2012 απόφασή της, κατά πλειοψηφία ενέκρινε την Έκθεση εσόδων-εξόδων 4 ου τριµήνου ο. ε του ήµου ιονύσου. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο.σ. κ. Ζαµάνης ιονύσιος ως ειδικός αγορητής της παράταξης «Αδέσµευτη ηµοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Από όσα αναφέρονται στην εισήγηση φαίνεται δυστυχώς ότι επιβεβαιωνόµαστε πλήρως για τα όσα λέγαµε για τον προϋπολογισµό, από την κατάρτιση του ακόµα αλλά και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσµάτων του ανά τρίµηνο. Το τελικό ποσοστό του προϋπολογισµού που υλοποιήθηκε είναι µόλις το 40,45%. Αν ανατρέξετε σε παλιότερες τοποθετήσεις µου θα διαπιστώσετε ότι µε τις αναγωγές µιλούσα για ακριβώς το ίδιο νούµερο. ιαβάζω τώρα µέσα από την εισήγηση µια σειρά από φράσεις όπως 1) «η απόκλιση οφείλεται πιθανότατα στην δύσκολη οικονοµική συγκυρία (κλείσιµο καταστηµάτων, επιχειρήσεων, κλπ, στην αδυναµία εξόφλησης των λογαριασµών ΕΗ των καταναλωτών, µέσω των οποίων εισπράττονται τα τέλη καθαριότητας-φωτισµού του ήµου)». 2)«Η απόκλιση στα δικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης, οφείλεται πιθανότατα στην δύσκολη οικονοµική συγκυρία που είχε σαν αποτέλεσµα κατά κύριο λόγο να µειωθούν τα τέλη από νέες παροχές ύδρευσης κατά 46,94% από τα προϋπολογισθέντα». 3)«Η απόκλιση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην µεγάλη µείωση των τελών διαµονής περεπιδηµούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων των εστιατορίων, κέντρων 6

7 διασκέδασης, κλπ, συνεπεία της πτώσης της οικονοµικής δραστηριότητας, στα τέλη διαφήµισης και στο αποδιδόµενο στο ήµο τέλος αδειών οικοδοµών» 4) «Η δύσκολη οικονοµική συγκυρία είχε αντίκτυπο κατά κύριο λόγο στην µη τακτοποίηση των ληξιπρόθεσµων ή άλλων οφειλών των πολιτών προς το ήµου µας, µε την καταβολή των αντίστοιχων προστίµων και προσαυξήσεων». Και υπάρχουν και άλλες πολλές παρόµοιες. Το ερώτηµα όµως που ανακύπτει εύλογα είναι µε αυτήν την δυσµενή οικονοµική συγκυρία η οποία φαίνεται να πηγαίνει προς το χειρότερο, µε την εξαγγελία ότι τον Ιούνιο θα παρθούν πρόσθετα µέτρα µειώσεως δαπανών του κράτους ύψους 11,5 δις, την στιγµή που ο συνολικός προϋπολογισµός του κράτους µετά βίας φτάνει τα 60 δις, τι µας κάνει εµάς στον ήµο ιονύσου να πιστεύουµε ότι από τα 23,7 εκατοµµύρια που εκτελέσαµε πέρυσι για το 2012 να προϋπολογίζουµε ότι θα εκτελέσουµε 72,2 δηλαδή τρείς φορές περισσότερα. Προφανώς τίποτα απλά αποδεικνύεται περίτρανα για µια ακόµη φορά ότι οι συζητήσεις για τον προϋπολογισµό που κάνουµε στο ήµο µας είναι κατά το κοινώς λεγόµενο «για τα µάτια του κόσµου». Πλασµατικός ήταν ο περσινός προϋπολογισµός πολλαπλάσια πλασµατικός θα είναι και ο φετινός. Σε ότι αφορά τα χρήµατα από επιχορηγήσεις για έργα. Είναι προφανές ότι τα έργα δεν προχωρούν µε τους ρυθµούς που θα έπρεπε για αυτό δεν προχωρούν αντίστοιχα και οι σχετικές εκταµιεύσεις ποσών,γεγονός το οποίο έχει παραδεχθεί και σε παλαιότερη τοποθέτηση του στο.σ ο Κος Πρόεδρος της Ο.Ε επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες µας ότι στο ήµο ιονύσου γίνεται αποκλειστικά και µόνο µια πληµµελής διαχείριση της καθηµερινότητας χωρίς να δίνεται η δέουσα σηµασία στο κοµµάτι της ανάπτυξης και των υποδοµών. Σήµερα µε την έκθεση αποτελεσµάτων του τριµήνου η θλιβερή αυτή διαπίστωση θα πάρει και τη σφραγίδα της Ο.Ε. Τέλος θα θελα να σηµειώσω ότι το συµπέρασµα της σηµερινής έκθεσης αποτελεσµάτων ότι τουλάχιστον ευτυχώς περίσσεψε 1,5 εκατοµµύριο ευρώ αυξάνοντας το αποθεµατικό µας µπορεί να ισχύει λογιστικά και µόνο αλλά δεν ισχύει πραγµατικά διότι οι οφειλές παρελθόντων οικονοµικών ετών αυξήθηκαν κατά το αντίστοιχο ποσό. ηλαδή το αποθεµατικό µας αυξήθηκε τόσο όσο αυτά που χρωστάµε και δεν έχουµε πληρώσει για το περασµένο έτος, γεγονός το οποίο προκύπτει από τον φετινό προϋπολογισµό στον οποίο εµφανίζεται η σχετική αύξηση των Π.Ο.Ε. Συµπερασµατικά αυτό που έχω να πω είναι πως σήµερα που η κοινωνία µας, η χώρα µας, η ζωή µας αλλάζει δραµατικά, o τρόπος µε τον οποίο ασκείται η πολιτική δεν έχει αλλάξει σε τίποτα, λες και τα όσα συµβαίνουν γύρω µας αφορούν κάποιους άλλους και όχι εµάς τους ίδιους. Κάποια στιγµή επιτέλους θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε την πραγµατικότητα µε ειλικρίνεια να σχεδιάσουµε µε βάση τα εργαλεία που πραγµατικά έχουµε στα χέρια µας και µε βάση αυτά που πραγµατικά µπορούµε να πετύχουµε. Με το να φτιάχνετε έναν προϋπολογισµό 73 εκατοµµύρια ένα επιχειρησιακό 300 την στιγµή που ξέρετε ότι αυτά είναι κατά το κοινώς λεγόµενο «παραµύθια της Χαλιµάς» το µόνο που πετυχαίνετε είναι να µην γίνεται επί της ουσίας τίποτα, να ρίχνετε το µπαλάκι στον κακό Καλλικράτη και στην κακή οικονοµική συγκυρία, να µην ιεραρχούνται και να µην ικανοποιούνται πολλές από τις βασικές ανάγκες του τόπου οι οποίες θα µπορούσαν να γίνουν και να υποθηκεύεται µε τον τρόπο αυτό το µέλλον της περιοχής. Η κοροϊδία δεν µπορεί και δεν επιτρέπεται να συνεχιστεί άλλο.» Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: Την εισήγηση. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.. Κ) (ΦΕΚ 114/ , τεύχος Α ) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 266 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87 Α ). 7

8 Τις διατάξεις του άρθρου 175 παράγραφος 2 του Νόµου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ , τεύχος Α ) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» Την Κ.Υ.Α. 7028/2004 (ΦΕΚ 253/ , τεύχος Β ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Την αριθ. 66/2011 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Την αριθ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ , τεύχος Β ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Τις τοποθετήσεις των ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α (ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 16 ΥΠΕΡ, 8 ΚΑΤΑ, και 1 ΛΕΥΚΟ) Μειοψηφούντων των.σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδη Αβραάµ, Ζαµάνη ιονύσιου, Σωτηρίου Σακελλάριου, Ταουξή Χριστιανίδη Καλλιόπης, Στάϊκου Θεόδωρου, Κυριακόπουλου Αθανάσιου, Μπούσµπουρα Αθανάσιου και Λουκάτου Παναγή για τους λόγους που αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Ο.Σ. κ. Ρoΐδης Αθανάσιος δήλωσε λευκή ψήφο για τους λόγους που αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Εγκρίνει την έκθεση εσόδων εξόδων 4 ου τριµήνου ο. ε του ήµου ιονύσου,η οποία περιλαµβάνει στοιχεία εσόδων και δαπανών, όπως αυτά έχουν στα συνηµµένα έντυπα, και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης και αναλυτικά παρουσιάζεται ως εξής: Στοιχεία ισολογισµού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η απογραφή έναρξης του νέου ενιαίου ήµου ιονύσου. Επιπρόσθετα για πληρέστερη ενηµέρωση παραθέτουµε τις παρακάτω παρατηρήσεις: ΕΣΟ Α 0 Τακτικά έσοδα 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία Τα µισθώµατα των τριών περιπτέρων στις.κ. ιονύσου, Σταµάτας και Ροδόπολης βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν εις ολόκληρον, η απόκλιση οφείλεται στην καθυστέρηση είσπραξης των τελών λαϊκής αγοράς. 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία Η διαµόρφωση των βεβαιωθέντων εισπραχθέντων πάνω από τα προϋπολογισθέντα οφείλεται στο γεγονός ότι 30/12/2011 κατατέθηκαν τόκοι επιπλέον ποσού (49.989,65) ΕΥΡΩ. 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Το εν λόγω έσοδο προϋπολογίσθηκε µε βάση τη φορολογητέα ύλη, σύµφωνα µε τα στοιχεία του αρχείου της ΕΗ ΑΕ, η απόκλιση οφείλεται πιθανότατα στην δύσκολη οικονοµική συγκυρία (κλείσιµο καταστηµάτων, επιχειρήσεων, κλπ, στην αδυναµία εξόφλησης των λογαριασµών ΕΗ των καταναλωτών, µέσω των οποίων εισπράττονται τα τέλη καθαριότητας-φωτισµού του ήµου). 032 Υπηρεσίες υδρεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) Η απόκλιση στα τέλη ύδρευσης οφείλεται: α) στα προβλήµατα που ανέκυψαν από την µετάπτωση των στοιχείων των έξι (6) ήµων και Κοινοτήτων στη βάση στοιχείων του ήµου έδρα του νέου Καλλικρατικού ήµου ιονύσου, β) στην καθυστέρηση µέτρησης των ενδείξεων για την επιβολή των εν λόγω τελών, λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων, γ) στην επιβολή ΦΠΑ στα τέλη ύδρευσης και στις δυσκολίες που ανέκυψαν από τις απαιτούµενες διευκρινήσεις εάν αφορά και τέλη τα οποία έχουν ήδη βεβαιωθεί και εισπραχθεί και στην ενηµέρωση του µηχανογραφικού συστήµατος από την εταιρεία στήριξης των µηχανογραφικών εφαρµογών του ήµου, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η βεβαίωση όλων των περιόδων του ο.ε

9 Η απόκλιση στα δικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης, οφείλεται πιθανότατα στην δύσκολη οικονοµική συγκυρία που είχε σαν αποτέλεσµα κατά κύριο λόγο να µειωθούν τα τέλη από νέες παροχές ύδρευσης κατά 46,94% από τα προϋπολισθέντα, τα οποία εγγράφησαν για το ο.ε µε βάση τα απολογιστικά στοιχεία του ο.ε. 2010, των επτά ΟΤΑ που συνενώθηκαν και αποτελούν το ήµο µας. 04 Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών Η απόκλιση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην µεγάλη µείωση των τελών διαµονής περεπιδηµούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων των εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης, κλπ, συνεπεία της πτώσης της οικονοµικής δραστηριότητας, στα τέλη διαφήµισης και στο αποδιδόµενο στο ήµο τέλος αδειών οικοδοµών. 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Η απόκλιση οφείλεται στη µείωση του αποδιδόµενου στο ήµο από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.. Φόρου Ζύθου. 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες Η µικρή απόκλιση οφείλεται στο γεγονός ότι τον 11 και 12/2011 η αποδιδόµενη στο ήµο τακτική οικονοµική ενίσχυση (ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών - άρθρο 25 Ν. 1828/1989) µειώθηκε κατά κύριο λόγο, από την εφαρµογή του Ενιαίου Μισθολογίου στους µισθούς των υπαλλήλων και των µειώσεων που επέφερε στη σχετική δαπάνη. 07 Λοιπά τακτικά έσοδα Η απόκλιση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην µεγάλη µείωση (κατά 69,17%) των εσόδων από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών. 1 Έκτακτα έσοδα 11 Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 12 Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Η απόκλιση οφείλεται: α) στην απόδοση µόνο του 55,56% των εσόδων από έκτακτα έσοδα από ΚΑΠ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και η οποία εγγράφηκε στον προϋπολογισµό του ήµου ο.ε. 2011, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην αριθ. οικ. 3966/ ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Αποκ/σης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών (ΦΕΚ 141/ τεύχος Β ) «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισµού των ήµων, οικονοµικού έτους 2011» και τα απολογιστικά στοιχεία ο.ε των επτά ΟΤΑ που συνενώθηκαν και αποτελούν τον ενιαίο ήµο ιονύσου, β) δεν απορροφήθηκε από το ήµο η εξειδικευµένη πίστωση ποσού ( ,46) ΕΥΡΩ, η οποία προερχόταν από σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε την πρώην Ν.Α.Α.Α. για την ανασύνταξη ολοκλήρωση ΠΜ επέκτασης αναθ. & πρ. εφαρµ. του ΡΣ Σταµάτας στις ΠΕ 1 & Επιχορηγήσεις για επενδύσεις Η µεγάλη απόκλιση οφείλεται: α) στην απόδοση στο ήµο µας µόνο του 35,66% της ΣΑΤΑ για επενδυτικές δραστηριότητες, β) στην έλλειψη πιστώσεων στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ, γ) στην καθυστέρηση από τον ΟΣΚ καταβολής στο ήµο χρηµάτων για προµήθειες σε αίθουσες, γραφεία κλπ και στο ανεκτέλεστο των συναφθεισών προγραµµατικών συµβάσεων για 3/θέσιο ολοήµερο Νηπιαγωγείο και προσθήκη 2 αιθουσών και ΑΠΧ στο 1 ο ηµ. Σχολείο.Κ. Αγ. Στεφάνου, δ) στην απόδοση στο ήµο µόνο του 54,69 % της πίστωσης για εκτάκτων εσόδων από ΚΑΠ του άρθρου 27 του Νόµου 3756/2009, για επενδύσεις έργα, τα οποία προϋπολογίσθηκαν για το ο.ε. 2011, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην αριθ. οικ. 3966/ ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Αποκ/σης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών (ΦΕΚ 141/ τεύχος Β ) «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισµού των ήµων, οικονοµικού έτους 2011» και τα απολογιστικά στοιχεία ο.ε των επτά ΟΤΑ που συνενώθηκαν και αποτελούν τον ενιαίο ήµο ιονύσου, ε) στην µη εισροή των χρηµάτων της προγραµµατικής σύµβασης µε την πρώην ΝΑΑΑ για την κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στη Κ Αγ. Στεφάνου, στ) στο ανεκτέλεστο της προγραµµατικής σύµβασης µε την ΕΥ ΑΠ για κατασκευή κεντρικού αγωγού ακαθάρτων Αγ. Στεφάνου απαλλοτρίωση οικοπέδου και ζ) στην µη εισροή των πιστώσεων των χρηµατοδοτούµενων έργων από ΕΠΠΕΡΑΑ, Πράσινη Ζωή στην πόλη (Άνοιξης, Κρυονερίου, Αγ. Στεφάνου), ΕΣΠΑ. 14 ωρεές κληρονοµίες κληροδοσίες 15 Προσαυξήσεις πρόστιµα παράβολα 9

10 Η δύσκολη οικονοµική συγκυρία είχε αντίκτυπο κατά κύριο λόγο στην µη τακτοποίηση των ληξιπρόθεσµων ή άλλων οφειλών των πολιτών προς το ήµου µας, µε την καταβολή των αντίστοιχων προστίµων και προσαυξήσεων. Το ποσό που εγγράφηκε στον προϋπολογισµό ο.ε στηρίχθηκε στα απολογιστικά στοιχεία ο.ε των επτά συνενούµενων ήµων και Κοινοτήτων. 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών (π.ο.ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 21 Έσοδα π.ο.ε. τακτικά 22 Έσοδα π.ο.ε. έκτακτα 3 Εισπράξεις από άνεια και απαιτήσεις από π.ο.ε. 4 Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου και τρίτων και επιστροφές χρηµάτων 5 Χρηµατικό Υπόλοιπο EΞΟ Α Από τα απολογιστικά στοιχεία του ήµου ο.ε συνοπτικά για τα έξοδα του ήµου παρουσιάζονται τα παρακάτω: Προϋπολογισθέντα ,40 Αναµορφώσεις ,19 Προϋπολογισθέντα ,59 Ενταλθέντα ,19 Πληρωθέντα ,19 Σύγκριση οικονοµικών στοιχείων ο.ε (προ «Καλλικράτη») και ο.ε. 2011: Από τα στοιχεία που υπάρχουν στο ήµο µας προκύπτει ότι: Α. Τα έσοδα βεβαιωθέντα των επτά (7) πρώην ήµων και Κοινοτήτων, που συνενώθηκαν και αποτελούν τον ενιαίο ήµο ιονύσου, για το οικονοµικό έτος 2010, είχαν ανέλθει στο ποσό των ( ,23) ΕΥΡΩ, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα του νέου ήµου ιονύσου το ο. ε ανήλθαν στο ποσό των ( ,88) ΕΥΡΩ. Β. Τα έξοδα ενταλθέντα των επτά (7) πρώην ήµων και Κοινοτήτων, που συνενώθηκαν και αποτελούν τον ενιαίο ήµο ιονύσου, για το οικονοµικό έτος 2010, είχαν ανέλθει στο ποσό των ( ,69) ΕΥΡΩ, ενώ τα αντίστοιχα έξοδα του νέου ήµου ιονύσου το ο.ε ανήλθαν στο ποσό των ( ,19) ΕΥΡΩ. Μολονότι υπήρξε υστέρηση εσόδων, όπως αυτή εξηγήθηκε επακριβώς παραπάνω, επετεύχθη αύξηση του χρηµατικού υπολοίπου κατά ( ,36) ΕΥΡΩ, ήτοι 15,44%, µε οικονοµίες κλίµακας, λελογισµένη διαχείριση προµηθειών υπηρεσιών, που είχαν σαν αποτέλεσµα την µείωση των δαπανών κατά ( ,50) ΕΥΡΩ, ήτοι 18,32% και τη συνεχή παρακολούθηση του ισοζυγίου εσόδων εξόδων. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «ιαύγεια». Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΡΟΪ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΠΟΤΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ ΩΡΑ. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ ΙΑ. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ ΕΛΛΗ. 10

11 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. ΖΑΜΑΝΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. ΤΑΟΥΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. Ακριβές Αντίγραφο Άγιος Στέφανος 20/04/2012 Ο Πρόεδρος του.σ. Νικητόπουλος Ιωάννης Σχέδιο Φάκελος Αποφάσεων.Σ. Εσωτερική ιανοµή -Γραφείο ηµάρχου. - /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. Συνηµµένα έντυπα: 11

12 12

13 13

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν..23.. ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν..23.. ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..21η/2013.. της..01 ης /08/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..167/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Εκλογή Προεδρείου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 64) Στον Άγιο

Διαβάστε περισσότερα

της..19-07-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..162/2011..

της..19-07-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..162/2011.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..18η/2011.. της..19-07-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..162/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..23η/2013.. της..07 ης /10/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..187/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..20η/2013.. της..22 ης /07/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..152/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..4η/2014.. της..24/02/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..46/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..14η/2014.. της..08/05/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..136/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..9η/2014.. της..31/03/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..92/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..286/2011..

Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..286/2011.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..36η/2011.. της..28ης/12/2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..286/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..20ης/12/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..271/2011..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..20ης/12/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..271/2011.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..35η/2011.. της..20ης/12/2011.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..271/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..21η/2013.. της..01 ης /08/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..158/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..9η/2014.. της..31/03/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..81/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..4η/2013.. της..13 ης /02/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..19/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

v ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη μέτρων για την καταπολέμηση των κουνουπιών ύστερα από την εμφάνιση κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στο Δήμο μας».

v ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη μέτρων για την καταπολέμηση των κουνουπιών ύστερα από την εμφάνιση κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στο Δήμο μας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..19η/2011.. της..29-08-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..171/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..1/2012..

Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..1/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..1η/2012.. της..09ης/1/2012.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..1/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 123/2018..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 123/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 123/2018.. ΘΕΜΑ 134ο: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2015.. της..19/05/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..95/2015.. ΘΕΜΑ 7ο:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2013.. της..21 ης /06/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..126/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..6η/2015.. της..02/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..38/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2012.. της..14 ης /05/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..104/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 26/02/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..14η/2013.. της..05 ης /06/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..105/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά (7) µελών ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά (7) µελών ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 24/10/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Σικίνου Αριθµός Απόφασης: 66/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493 Έδρα: Κρέστενα ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 22 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελoποννήσου Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 363 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 363 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 21/ πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 363 / Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: Σύνταξη έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..14/12/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 238/2016..

1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..14/12/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 238/2016.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2016.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..14/12/2016.. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης:.. 238/2016.. ΘΕΜΑ 7o: «Εισήγηση για την προµήθεια υπηρεσιών έκδοσης / εκτύπωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..148/2011..

Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..148/2011.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..16η/2011.. της..27-06-2011.. Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..148/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..27 ης /03/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..53/2013..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..27 ης /03/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..53/2013.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/2013.. της..27 ης /03/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..53/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 288/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 11ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας τις

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 11ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρµόδιος : ηµήτρης Πανάρετος Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 6 Α Κερκυρα 49100 Τηλ. 2661362783 e-mail: ecocommittee@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΔΩ93-ΣΗΓ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..14ης/6/2012.. της..15ης/2012.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΔΑ: Β4ΛΔΩ93-ΣΗΓ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..14ης/6/2012.. της..15ης/2012.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 14ης-6-2012 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..202/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.»

παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 5ης-2-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..21/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..9η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..11/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 70/2017..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..9η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..11/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 70/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..9η/2017.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..11/4/2017.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης:.. 70/2017.. ΘΕΜΑ 3o: «Λήψη απόφασης για την αδυναμία εκτέλεσης από πλευράς του

Διαβάστε περισσότερα

της..30 ης /10/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..218/2013..

της..30 ης /10/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..218/2013.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..24η/2013.. της..30 ης /10/2013.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..218/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 /

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 20 / 23-04-23 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθ. 3 / 23 της τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.5/2012 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.5/2012 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.5/2012 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 27/2012 Περίληψη Υποβολή έκθεσης ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 10ης/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 10ης/2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 10ης/2016 Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ.

18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα από το πρακτικό της 18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ. : 2313-313689 Αριθ. Απόφασης: 092/2016 ΘΕΜΑ: Εισηγητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 20/2013). ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 20/2013). ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2014.. της..16/04/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..106/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..23η/2015.. της..27/10/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..209/2015.. ΘΕΜΑ 10o:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.2/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.2/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.2/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 25/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 151/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2016»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΑΙ ΑΠΟ 13/04/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή 129/2012. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 21 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Οικονομική Επιτροπή 129/2012. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 21 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης Οικονομική Επιτροπή 129/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 21 ης / 22-10-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

1/9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..20/12/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 247/2016..

1/9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..20/12/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 247/2016.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2016.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..20/12/2016.. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης:.. 247/2016.. ΘΕΜΑ 1o: «Έγκριση Απολογισµού και Ισολογισµού ο. ε. 2014 ήµου ιονύσου».

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έλεγχος τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού δήµου Σκύδρας οικονοµικού έτους 2012 και υποβολή της στο ηµοτικό Συµβούλιο

ΘΕΜΑ: Έλεγχος τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού δήµου Σκύδρας οικονοµικού έτους 2012 και υποβολή της στο ηµοτικό Συµβούλιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΥ ΡΑΣ Αριθ.Αποφ 3/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Σκύδρας ΘΕΜΑ: Έλεγχος τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Οκτωβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14633 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 23o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 635 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 32 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 32 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ. Απόφασης 548/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 2/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Έγκριση 4 ης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού έτους 2015.

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 13o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 275 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη 2o Συνεδρίαση της 8/5/2017 Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 13o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 276 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη 3o Συνεδρίαση της 8/5/2017 Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 191/2013. Θέµα: Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης προϋπολογισµού (1-7/

Αριθ. Απόφασης 191/2013. Θέµα: Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης προϋπολογισµού (1-7/ Από το πρακτικό της 22/10/ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 191/ Θέµα: Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης προϋπολογισµού (1-7/30-9-. Στους Αµπελόκηπους

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2015.. της..26/06/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..122/2015.. ΘΕΜΑ Ε.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 2/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 2/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 438/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων»

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 438/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 23/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 63018 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ασκληπιού 18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 0/0-0-05 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03/05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έλεγχος Τριµηνιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 31/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 31/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 197/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Αστέριος Ρήγας του Γεωργίου για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Αστέριος Ρήγας του Γεωργίου για την τήρηση των πρακτικών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 144/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 17/2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή 2ης τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων - Εξόδων εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..22η/2014.. της..24/11/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..230/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : η υπ' αριθμ. 183/07-09-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου

Συν. : η υπ' αριθμ. 183/07-09-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 09/09/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Αγγελακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..421/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αρ.Πρωτ.: 5490/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αρ.Πρωτ.: 5490/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρ.Πρωτ.: 5490/13-05-2011 Απόσπασμα από το 5/2011 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Απόφαση 21/2011 Θέμα: Τριμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 250/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΣΤΩΞΕ-ΧΜΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 250/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΣΤΩΞΕ-ΧΜΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 250/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το δεύτερο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης/2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης/2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Συζήτηση ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το δεύτερο τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2014.

Συζήτηση ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το δεύτερο τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 382 Της 24 ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 15 Ιουλίου 2014, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 29516/575/10-7-2014 πρόσκληση που

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 20o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 497 Αριθµ. Θέµατος 14 ο έκτακτο Συνεδρίαση της 2/9/2016 Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..09 ης /07/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..168/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..09 ης /07/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..168/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..19η/2012.. της..09 ης /07/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..168/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..4η/2014.. της..24/02/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..42/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 215/2018..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 215/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 215/2018.. ΘΕΜΑ 85ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. του Δήμου Σικίνου. Αριθμός Απόφασης: 14/ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. του Δήμου Σικίνου. Αριθμός Απόφασης: 14/ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 14/ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 04/03/2016 3 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους 2016.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους 2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 13/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 151/2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 15 ο πρακτικό της από συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

Απόσπασμα από το 15 ο πρακτικό της από συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 15 ο πρακτικό της από 27-04-2018 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Κατάρτιση 1 ης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 161/2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..8/3/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:..23/2016..

1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..8/3/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:..23/2016.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..4η/2016.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..8/3/2016.. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης:..23/2016.. ΘΕΜΑ 7o: «Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..21η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..31/10/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 286/2017..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..21η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..31/10/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 286/2017.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..21η/2017.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..31/10/2017.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 286/2017.. ΘΕΜΑ 6 ο : «Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..30/5/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..30/5/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..8η/2016.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της..30/5/2016.. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης:..104/2016.. ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ιενέργειας (αναγκαιότητας) παροχής υπηρεσιών για

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..4η/2013.. της..13 ης /02/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..17/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β40ΖΩΚΞ-ΗΞ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β40ΖΩΚΞ-ΗΞ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμ. 7/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυλοποτάμου. Αριθμ. Απόφασης : 336/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έκθεση εσόδων - εξόδων (Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το 17o Πρακτικό Αριθμ. Αποφ. 580 Αριθμ. Θέματος 7 ο έκτακτο Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2015.. της..20/01/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..9/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 129/2018..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 129/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 129/2018.. ΘΕΜΑ 140ο: «Κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερασοχώρι, 19/08/2016 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερασοχώρι, 19/08/2016 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερασοχώρι, 19/08/2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Ταχ. Δ/νση: Δυτ. Φραγκίστα 36071 Πληροφορίες: Νικόλαος Τάκης Τηλ. 22373511127 ΦΑΞ: 2237351128 Email:nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 140/2018..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 140/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..7η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..12/4/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 140/2018.. ΘΕΜΑ 10ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το υπ αριθ. 10ο / 24-4 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2015.. της..14/07/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..134/2015.. ΘΕΜΑ 11ο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..27/2/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 68/2018..

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..27/2/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 68/2018.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..4η/2018.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..27/2/2018.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 68/2018.. ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 175 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 175 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 175 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 1 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εισηγητική έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Α Τριμήνου οικ. έτους οικ. έτους 2017».

Θέμα: «Εισηγητική έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Α Τριμήνου οικ. έτους οικ. έτους 2017». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 161 / 2017 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 11ο / 3-5 -2017 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα