Αυτόµατες αναφορές σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε στοιχεία κίνησης υναµική γεωγραφική απεικόνιση των διευθύνσεων των ωφελούµενων...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αυτόµατες αναφορές σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε στοιχεία κίνησης υναµική γεωγραφική απεικόνιση των διευθύνσεων των ωφελούµενων..."

Transcript

1 Σελίδα 1 από 46

2 C1.1 Πίνακας Περιεχοµένων C1.1 Πίνακας Περιεχοµένων...2 C3.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής...4 C3.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης...6 C3.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής...8 C3.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας...9 C3.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης...10 C5.1 Υποσύστηµα ηλεκτρονικών αιτήσεων, δροµολόγησης και αξιολόγησης...14 C5.2 Υποσύστηµα γεωγραφικής απεικόνισης χρηστών του συστήµατος...14 C5.3 ιαδικτυακή εφαρµογή για την έκδοση καρτών αναπηρίας, επιδοµάτων...15 Υποστήριξη προδιαγραφών πίνακα C Πιστοποίηση χρηστών, ώστε να διασφαλιστεί η εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση µε χρήση κωδικού και ονόµατος χρήστη...15 Αποθήκευση των εξής:...15 Αυτόµατες αναφορές σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε στοιχεία κίνησης...15 υναµική γεωγραφική απεικόνιση των διευθύνσεων των ωφελούµενων...15 Γεωγραφική απεικόνιση µέσω σύνθετων ερωτηµάτων, µε ειδικά κριτήρια αναζήτησης...16 Ορισµός κριτηρίων επιλογής και µοριοδότησης τους µε δυναµικό τρόπο από την ιοίκηση του ήµου...16 Ενηµέρωση των δικαιούχων µέσω και µέσω της διαδικτυακής εφαρµογής...16 Ανάρτηση βιογραφικών από ανέργους εξουσιοδοτηµένους χρήστες συστήµατος...16 C5.4 ιαδικτυακή εφαρµογή για την υποστήριξη επιχειρήσεων...16 Υποστήριξη προδιαγραφών πίνακα C Πιστοποίηση χρηστών, ώστε να διασφαλιστεί η εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση µε χρήση κωδικού και ονόµατος χρήστη...16 Αυτόµατες αναφορές σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε στοιχεία κίνησης...17 Λειτουργία εκπτωτικών κουπονιών...17 υναµική γεωγραφική απεικόνιση των διευθύνσεων των ωφελούµενων...17 Γεωγραφική απεικόνιση µέσω σύνθετων ερωτηµάτων, µε ειδικά κριτήρια αναζήτησης...17 Eνηµέρωση δηµοτών σχετικά µε τα κουπόνια είτε µέσω web είτε µέσω newsletter...17 υνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για χρηµατοδότηση σε προγράµµατα τοπικής ανάπτυξης που πιθανόν θα προκηρύσσει ο ήµος στο πλαίσιο των νέων αρµοδιοτήτων του προγράµµατος «Καλλικράτης»...17 Άµεση ψηφιακή πολυκαναλική ειδοποίηση και ενηµέρωση επιχειρήσεων για δράσεις του ήµου µέσω ( , RSS feeds)...18 C5.5 Ψηφιακή Τράπεζα αίµατος...18 Σελίδα 2 από 46

3 Υποστήριξη προδιαγραφών πίνακα C Πιστοποίηση χρηστών, ώστε να διασφαλιστεί η εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση µε χρήση κωδικού και ονόµατος χρήστη...18 Αυτόµατες αναφορές σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε στοιχεία κίνησης...19 υναµική γεωγραφική απεικόνιση των διευθύνσεων των ωφελούµενων...20 Γεωγραφική απεικόνιση µέσω σύνθετων ερωτηµάτων, µε ειδικά κριτήρια αναζήτησης...20 Ενηµέρωση των δικαιούχων και δηµοτών µέσω και µέσω της διαδικτυακής εφαρµογής...20 Ενηµερώσεις σε δηµότες για κάθε αιµοδοσία που διοργανώνεται µέσω και RSS feeds...20 C5.6 ιαδικτυακή εφαρµογή υποστήριξης εθελοντικής προσφοράς...20 Υποστήριξη προδιαγραφών πίνακα C Πιστοποίηση χρηστών, ώστε να διασφαλιστεί η εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση µε χρήση κωδικού και ονόµατος χρήστη...20 Αυτόµατες αναφορές σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε στοιχεία κίνησης...21 υναµική γεωγραφική απεικόνιση των διευθύνσεων των επιχειρήσεων...21 Γεωγραφική απεικόνιση µέσω σύνθετων ερωτηµάτων, µε ειδικά κριτήρια αναζήτησης...21 Οι ενδιαφερόµενοι δηµότες θα µπορούν να ολοκληρώνουν µια λήψη µέσω του συστήµατος...21 Μηχανισµός ελέγχου ροής...21 Ενηµέρωση των δικαιούχων µέσω και µέσω της διαδικτυακής εφαρµογής...21 C5.7 Εφαρµογή Ψηφιακές υπηρεσίες παιδικής φροντίδας...22 Υποδοχή και αξιολόγηση αιτήσεων για τους παιδικούς σταθµούς και Κ ΑΠ του ήµου Νεάπολης Συκεών, σύµφωνα µε τον πίνακα C Πιστοποίηση χρηστών, ώστε να διασφαλιστεί η εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση µε χρήση κωδικού και ονόµατος χρήστη...22 Oι χρήστες θα έχουν διαβαθµισµένη πρόσβαση στο σύστηµα...22 Αυτόµατες αναφορές σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε στοιχεία κίνησης...23 υναµική γεωγραφική απεικόνιση των διευθύνσεων των ωφελούµενων...23 Eνηµέρωση οικογενειών είτε µέσω web είτε µέσω C5.8 Ηλεκτρονικός φάκελος δηµοτών και ιατρικός φάκελος σε κρυπτογραφηµένο USB stick...24 Πιστοποίηση χρηστών, ώστε να διασφαλιστεί η εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση µε χρήση κωδικού και ονόµατος χρήστη...24 Αυτόµατες αναφορές...24 Τήρηση βιβλίου συµβάντων...24 Τήρηση εβδοµαδιαίου προγράµµατος επισκέψεων...24 Ιατρικό ιστορικό και ιατρικές εξετάσεις...25 υνατότητα εξουσιοδότησης πρόσβασης συγγενικών προσώπων σε στοιχεία και εξετάσεις του ωφελούµενου ύστερα από την σύµφωνη γνώµη του µε αποθήκευση ξεχωριστού δακτυλικού αποτυπώµατος...25 Σελίδα 3 από 46

4 C5.9 Λογισµικό καταγραφής επισκέψεων...26 C5.10 Συσκευές τηλεµατικής πλοήγησης...27 Οθόνη αφής...28 Ανάλυση οθόνης...28 Λειτουργικό σύστηµα...28 Ταχύτητα επεξεργαστή...28 C5.11 Λογισµικό ρύθµισης, διαχείρισης ειδοποιήσεων και παραµέτρων...28 C5.12 Εφαρµογή εντοπισµού θέσης...29 C5.13 Συσκευή Τηλεειδοποίησης...30 C5.14 Συσκευή αποθήκευσης ιατρικών δεδοµένων USB stick...32 C6.1 Πληροφοριακό Σύστηµα...32 C6.1.1 Εξοπλισµός (βλ. Α3.11)...32 C6.1.2 Εφαρµογή/ές (βλ. Α3.11)...33 C6.1.3 Υπηρεσίες (βλ. Α3.11)...36 C6.1.4 Άλλες δαπάνες...36 C6.2 Εκπαίδευση χρηστών...39 C6.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Έργου...40 C6.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Συντήρησης...40 C2.ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C3. Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών C3.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΣΤΡ. ΣΑΡΑΦΗ 1, 56625, ΣΥΚΙΕΣ Εγγυητική επιστολή µας υπ αριθµ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθµός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών Σελίδα 4 από 46

5 α).... οδός... αριθµός...τκ β).. οδός... αριθµός...τκ γ).. οδός... αριθµός...τκ µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και µέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού).. µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συµπληρώνετε τον προϋπολογισµό µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύµφωνα µε τη µε αριθµό... ιακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει µέχρι και την (Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο, στα Ν.Π... και στα Ν.Π.Ι.., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας. Σελίδα 5 από 46

6 (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) C3.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΣΤΡ. ΣΑΡΑΦΗ 1, 56625, ΣΥΚΙΕΣ Εγγυητική επιστολή µας υπ αριθµ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό... που αφορά στο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού). µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύµφωνα µε τη µε αριθµό... ιακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 6 από 46

7 Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο, στα Ν.Π... και στα Ν.Π.Ι.., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) Σελίδα 7 από 46

8 C3.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΣΤΡ. ΣΑΡΑΦΗ 1, 56625, ΣΥΚΙΕΣ Εγγυητική επιστολή µας υπ αριθµ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συµβατικής αξίας µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ευρώ σύµφωνα µε τη σύµβαση µε αριθµό...και τη ιακήρυξή σας µε αριθµό., στο πλαίσιο του διαγωνισµού της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού). για εκτέλεση του έργου (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και µέχρι του ποσού των ευρώ (συµπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριµένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Σελίδα 8 από 46

9 Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόµαστε σε εφαρµογή των σχετικών άρθρων του Κανονισµού Προµηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) C3.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εγγυητική επιστολή µας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... Σελίδα 9 από 46

10 µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ... (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό που αφορά. συνολικής αξίας. σύµφωνα µε τη µε αριθµό. ιακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο, στα Ν.Π... και στα Ν.Π.Ι.., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) C3.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εγγυητική επιστολή µας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ Σελίδα 10 από 46

11 {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ...(συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό... που αφορά... συνολικής αξίας..., σύµφωνα µε τη µε αριθµό ιακήρυξή της ΑναθέτουσαΑρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο, στα Ν.Π... και στα Ν.Π.Ι.., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) C4. Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 11 από 46

12 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Πατρώνυµο: Όνοµα: Μητρώνυµο: Ηµεροµηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: / / Τόπος Γέννησης: ιεύθυνση Κατοικίας: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Όνοµα Ιδρύµατος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ηµεροµηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόµενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήµα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Απασχόληση στο Ρόλος και Καθήκοντα Έργο στο Έργο (ή Θέση) Περίοδος ΑΜ (από έως) / / - / / Σελίδα 12 από 46

13 / / - / / / / - / / Σελίδα 13 από 46

14 C5. Πίνακες Συµµόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης µε την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδοµένων. C5.1 Υποσύστηµα ηλεκτρονικών αιτήσεων, δροµολόγησης και αξιολόγησης ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ υνατότητα υποβολής αιτήµατος µέσω διαδικτύου µε τη χρήση on line φορµών αποστολής αιτήµατος υνατότητα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης του αιτήµατος από τα στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών Ενηµέρωση του πολίτη για την εξέλιξη της πορείας του αιτήµατος µε διάφορα κανάλια : όπως , ιαδίκτυο υνατότητα παρακολούθησης του κάθε αιτήµατος ως προς τον χρόνο ανταπόκρισης, την κατάστασή του, και της έκβασης που είχε προς τον αιτούµενο ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ C5.2 Υποσύστηµα γεωγραφικής απεικόνισης χρηστών του συστήµατος ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ υνατότητα προβολής της γεωγραφικής θέσης των εγγεγραµµένων δηµοτών µε βάση την καταχωρηµένη διεύθυνσή τους Σελίδα 14 από 46

15 Λειτουργία µέσω διαδικτύου C5.3 ιαδικτυακή εφαρµογή για την έκδοση καρτών αναπηρίας, επιδοµάτων. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Υποστήριξη προδιαγραφών πίνακα C5.1 Πιστοποίηση χρηστών, ώστε να διασφαλιστεί η εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση µε χρήση κωδικού και ονόµατος χρήστη Αποθήκευση των εξής: τα στοιχεία των κατόχων καρτών αναπηρίας, τα στοιχεία των ατόµων στα οποία καταβάλλονται επιδόµατα αναπηρία, τα στοιχεία των εµβολιασµένων και τα στοιχεία των δικαιούχων στεγαστικής συνδροµής. Αυτόµατες αναφορές σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε στοιχεία κίνησης υναµική γεωγραφική απεικόνιση των διευθύνσεων των ωφελούµενων Σελίδα 15 από 46

16 Γεωγραφική απεικόνιση µέσω σύνθετων ερωτηµάτων, µε ειδικά κριτήρια αναζήτησης Ορισµός κριτηρίων επιλογής και µοριοδότησης τους µε δυναµικό τρόπο από την ιοίκηση του ήµου Ενηµέρωση των δικαιούχων µέσω και µέσω της διαδικτυακής εφαρµογής Ανάρτηση βιογραφικών από ανέργους εξουσιοδοτηµένους χρήστες συστήµατος C5.4 ιαδικτυακή εφαρµογή για την υποστήριξη επιχειρήσεων. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Υποστήριξη προδιαγραφών πίνακα C5.1 Πιστοποίηση χρηστών, ώστε να διασφαλιστεί η εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση µε χρήση κωδικού και ονόµατος χρήστη Oι επιχειρήσεις θα έχουν διαβαθµισµένη πρόσβαση στην Σελίδα 16 από 46

17 βάση δεδοµένων βιογραφικών και αιτήσεων Οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση στα βιογραφικά όσων ανέργων επιθυµούν να τα δηµοσιοποιήσουν Οι άνεργοι για την δηµοσιοποίηση των βιογραφικών χρησιµοποιούν την διαδικτυακή εφαρµογή του πίνακα C5.3. Αυτόµατες αναφορές σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε στοιχεία κίνησης Λειτουργία εκπτωτικών κουπονιών υναµική γεωγραφική απεικόνιση των διευθύνσεων των ωφελούµενων Γεωγραφική απεικόνιση µέσω σύνθετων ερωτηµάτων, µε ειδικά κριτήρια αναζήτησης Eνηµέρωση δηµοτών σχετικά µε τα κουπόνια είτε µέσω web είτε µέσω newsletter υνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για χρηµατοδότηση σε προγράµµατα τοπικής ανάπτυξης που πιθανόν θα προκηρύσσει ο ήµος στο πλαίσιο των νέων αρµοδιοτήτων του Σελίδα 17 από 46

18 προγράµµατος «Καλλικράτης». Άµεση ψηφιακή πολυκαναλική ειδοποίηση και ενηµέρωση επιχειρήσεων για δράσεις του ήµου µέσω ( , RSS feeds) C5.5 Ψηφιακή Τράπεζα αίµατος ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Υποστήριξη προδιαγραφών πίνακα C5.1 Πιστοποίηση χρηστών, ώστε να διασφαλιστεί η εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση µε χρήση κωδικού και ονόµατος χρήστη ιασύνδεση υπαρχουσών βάσεων δεδοµένων των τραπεζών αίµατος Καταχώρηση των κάτωθι: προσωπικά στοιχεία Ατοµική µερίδα εθελοντή αιµοδότη Μονάδες αίµατος που πρόσφερε ή αιτήθηκε για ανάληψη Σελίδα 18 από 46

19 «πολύ ενεργό», «αρκετά Θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ο κάθε ενεργό». «λίγο αιµοδότης από τέσσερις φάσεις ενεργό» και «ανενεργό» Αλφαβητικό Μητρώο αιµοδοτών (καταθέσεις) Αλφαβητικό Μητρώο αιµοδοτών (αναλήψεις) Συγκεντρωτικά στοιχεία κίνησης ανά συνεργαζόµενο νοσοκοµείο Εκτύπωση ατοµικής µερίδας Εκτύπωση αναφοράς µε τα στοιχεία προέλευσης, τον αριθµό και τα ονόµατα των αιµοδοτών, τον αριθµό και τα ονόµατα των νέων αιµοδοτών και συγκριτικά γραφήµατα. Καταχώρηση ηλεκτρονικής αίτησης δηµοτών για την παροχή µονάδων αίµατος Αυτόµατες αναφορές σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε στοιχεία κίνησης Σελίδα 19 από 46

20 υναµική γεωγραφική απεικόνιση των διευθύνσεων των ωφελούµενων Γεωγραφική απεικόνιση µέσω σύνθετων ερωτηµάτων, µε ειδικά κριτήρια αναζήτησης υνατότητα ανάρτησης σε πιστοποιηµένους χρήστες, σε ειδικό χώρο της δηµοτικής διαδικτυακής πύλης, ανακοινώσεις επείγοντος χαρακτήρα για αναζήτηση µονάδων αίµατος, αιµοπεταλίων κλπ. Ενηµέρωση των δικαιούχων και δηµοτών µέσω και µέσω της διαδικτυακής εφαρµογής Ενηµερώσεις σε δηµότες για κάθε αιµοδοσία που διοργανώνεται µέσω και RSS feeds C5.6 ιαδικτυακή εφαρµογή υποστήριξης εθελοντικής προσφοράς ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Υποστήριξη προδιαγραφών πίνακα C5.1 Πιστοποίηση χρηστών, ώστε να διασφαλιστεί η Σελίδα 20 από 46

21 εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση µε χρήση κωδικού και ονόµατος χρήστη υνατότητα εγγραφής χρηστών, οι οποίοι θα προσφέρουν δωρεάν προϊόντα και υπηρεσίες Αυτόµατες αναφορές σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε στοιχεία κίνησης υναµική γεωγραφική απεικόνιση των διευθύνσεων των επιχειρήσεων Γεωγραφική απεικόνιση µέσω σύνθετων ερωτηµάτων, µε ειδικά κριτήρια αναζήτησης Οι ενδιαφερόµενοι δηµότες θα µπορούν να ολοκληρώνουν µια λήψη µέσω του συστήµατος Μηχανισµός ελέγχου ροής Ενηµέρωση των δικαιούχων µέσω και µέσω της διαδικτυακής εφαρµογής ηµιουργία εταιρικής ιστοσελίδας ή καταστήµατος ηλεκτρονικού εµπορίου (µε χρήση εύκολου οδηγού wizard) Σελίδα 21 από 46

22 υνατότητα διαφήµισης επιχειρήσεων και επικοινωνίας προσφορών C5.7 Εφαρµογή Ψηφιακές υπηρεσίες παιδικής φροντίδας ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Υποδοχή και αξιολόγηση αιτήσεων για τους παιδικούς σταθµούς και Κ ΑΠ του ήµου Νεάπολης Συκεών, σύµφωνα µε τον πίνακα C5.1 Πιστοποίηση χρηστών, ώστε να διασφαλιστεί η εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση µε χρήση κωδικού και ονόµατος χρήστη Oι χρήστες θα έχουν διαβαθµισµένη πρόσβαση στο σύστηµα Ορισµός κριτηρίων επιλογής και µοριοδότησής τους µε δυναµικό τρόπο, ώστε η διοίκηση του ήµου να µπορεί να προσαρµόζει τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλογής στις τρέχουσες απαιτήσεις και προτεραιότητες Αξιολόγηση των αιτήσεων, σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής και έκδοση σε έντυπη και Σελίδα 22 από 46

23 ηλεκτρονική µορφή των αποτελεσµάτων Ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο Φόρµα καταγραφής ηµερήσιας δραστηριότητας του παιδιού (παρουσία, διατροφή, σηµαντικά ηµιουργία ηλεκτρονικού φακέλου νέα, υγεία-επίσκεψη ιστορικού του παιδιού ιατρού και συµπεράσµατα γνωµάτευση) Πρόγραµµα δραστηριοτήτων Εκπαιδευτικοί στόχοι Αυτόµατες αναφορές σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε στοιχεία κίνησης υναµική γεωγραφική απεικόνιση των διευθύνσεων των ωφελούµενων Eνηµέρωση οικογενειών είτε µέσω web είτε µέσω Σελίδα 23 από 46

24 C5.8 Ηλεκτρονικός φάκελος δηµοτών και ιατρικός φάκελος σε κρυπτογραφηµένο USB stick Φάκελος δηµοτών στην βάση δεδοµένων της εφαρµογής: ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ υνατότητα καταχώρησης και τήρησης ηλεκτρονικής ατοµικής καρτέλας: δηµογραφικά στοιχεία για κάθε ωφελούµενο ξεχωριστά Πιστοποίηση χρηστών, ώστε να διασφαλιστεί η εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση µε χρήση κωδικού και ονόµατος χρήστη ιαβαθµισµένη πρόσβαση των εξής οµάδων νοσηλευτές, ωφελούµενοι, τυχόν συγγενικά πρόσωπα και το προσωπικό της υπηρεσίας. υνατότητα τήρησης κοινωνικού και νοσηλευτικού ιστορικού για κάθε ωφελούµενο ξεχωριστά Αυτόµατες αναφορές Τήρηση βιβλίου συµβάντων Τήρηση εβδοµαδιαίου Σελίδα 24 από 46

25 προγράµµατος επισκέψεων Γεωγραφική απεικόνιση προσωπικού Προσθήκη και αφαίρεση ή οριστική διαγραφή χρηστών από το σύστηµα. ηµιουργία προφίλ των υπαλλήλων ανά όνοµα και ειδικότητα και αναγνώριση τους από το σύστηµα. Αυτόµατη ενηµέρωση απολογιστικά του εβδοµαδιαίου προγράµµατος επισκέψεων µε πληροφορίες από όλες τις συσκευές Χειροκίνητη ενηµέρωση απολογιστικά του εβδοµαδιαίου προγράµµατος επισκέψεων για όσες επισκέψεις δεν έχει γίνει η δυνατή η λήψη πληροφοριών από τη συσκευή τηλεµατικής του στελέχους. Φάκελος ιατρικών δεδοµένων µόνο εντός του κρυπτογραφηµένου USB stick ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Προσωπικά στοιχεία µελλών Ιατρικό ιστορικό και ιατρικές εξετάσεις υνατότητα εξουσιοδότησης πρόσβασης συγγενικών προσώπων σε στοιχεία και εξετάσεις του ωφελούµενου ύστερα από την σύµφωνη γνώµη του µε αποθήκευση ξεχωριστού δακτυλικού αποτυπώµατος Σελίδα 25 από 46

26 C5.9 Λογισµικό καταγραφής επισκέψεων ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ υνατότητα καταχώρησης και τήρησης ηλεκτρονικής ατοµικής καρτέλας: δηµογραφικά στοιχεία για κάθε ωφελούµενο ξεχωριστά Πιστοποίηση χρηστών, ώστε να διασφαλιστεί η εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση µε χρήση κωδικού και ονόµατος χρήστη υνατότητα καταχώρησης και τήρησης κοινωνικού και νοσηλευτικού ιστορικό για κάθε ωφελούµενο ξεχωριστά υνατότητα καταχώρησης και τήρησης βιβλίου συµβάντων υνατότητα καταχώρησης και τήρησης εβδοµαδιαίου προγράµµατος επισκέψεων υνατότητα καταχώρησης και τήρησης Ιατρικού ιστορικού και ιατρικών εξετάσεων εντός του USB stick του ωφελουµένου µόνο Καταχώρηση ραντεβού υνατότητα επισήµανσης στην συσκευή του χρήστη των σηµείων (οικίες ηλικιωµένων) που πρέπει να επισκεφτεί και αυτόµατη λύση Σελίδα 26 από 46

27 πλοήγησης προς αυτά. Εντοπισµός συγκεκριµένης συσκευής κατ απαίτηση και οπτική επισήµανσή της στο χάρτη. Εµφάνιση της συντοµότερης δυνατής διαδροµής προσέγγισης ενός σηµείου ή συνδυασµού πολλών διαδοχικών προορισµών. Καθοδήγηση βάση προκαθορισµένης διαδροµής µε την βοήθεια ηχητικών οδηγιών και οπτικών µέσων περιγραφής (π.χ. παρουσίαση της επόµενης στροφής γραφικά). Εµφάνιση θέσης οχήµατος και διεύθυνση κίνησης αυτού Εµφάνιση µενού παρακολούθησης της κατάστασης λήψης του GPS υνατότητα µεγέθυνσης/σµίκρυνσης ή και µετακίνησης του χάρτη υνατότητα αποθήκευσης και αναζήτησης αγαπηµένων σηµείων υνατότητα ενηµέρωσης του χρήστη για τον εκτιµώµενο χρόνο άφιξης στον προορισµό του υνατότητα αυτόµατου ανασχεδιασµού διαδροµής σε περίπτωση παρέκκλισης από την προγραµµατισµένη διαδροµή C5.10 Συσκευές τηλεµατικής πλοήγησης ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κατασκευαστής / Μοντέλο Αριθµός µονάδων 40 Σελίδα 27 από 46

28 Να αναφερθούν οι διαστάσεις ίκτυο Bluetooth Οθόνη αφής Ανάλυση οθόνης Λειτουργικό σύστηµα Ταχύτητα επεξεργαστή GPS έκτης Ενσωµατωµένη Μνήµη Επέκταση Μνήµης Τύπος Μπαταρίας Li-Ion Λογισµικό πλοήγησης και χάρτες NAI Quad-band, 3G, Wi-Fi Touch screen 480x800 pixels Android ή αντίστοιχο 800Mhz Ναι, µε A-GPS υποστήριξη 4 GB NAI NAI NAI C5.11 Λογισµικό ρύθµισης, διαχείρισης ειδοποιήσεων και παραµέτρων ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ υνατότητα του λογισµικού για πλήρη διαµόρφωση της συσκευής τηλε-ειδοποίησης. Να είναι απολύτως φιλικό στον χρήστη χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις υνατότητα σύνδεσης του µέσω Η/Υ λογισµικού µε τη συσκευή τηλε- Σελίδα 28 από 46

29 ειδοποίησης. υνατότητα υποστήριξης του µέσω GPRS λογισµικού αποµακρυσµένου mode ελέγχου υνατότητα υποστήριξης τύπων SMS, GPRS λειτουργίας. υνατότητα ρύθµισης επαφών της συσκευής εντοπισµού θέσης. υνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ή αλλαγής του κωδικού PIN της συσκευής εντοπισµού θέσης. υνατότητα επιλογής ήχου κλήσης και επιπέδου έντασης της συσκευής εντοπισµού θέσης. υνατότητα ρύθµισης φίλτρων GPRS. υνατότητα ρύθµισης της συσκευής εντοπισµού θέσης για εξοικονόµηση ενέργειας. υνατότητα σύνδεσης του λογισµικού µε GoogleEarth. υνατότητα εµφάνισης λίστας συντεταγµένων και εµφάνισης της διαδροµής µέσω GoogleEarth. C5.12 Εφαρµογή εντοπισµού θέσης ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Μηχανισµός πιστοποίησης χρηστών Μηχανισµός ελέγχου εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης Καταγραφή της θέσης και κίνησης σε πραγµατικό χρόνο Σελίδα 29 από 46

30 Μεγέθυνση και σµίκρυνση χάρτη (zoom in - zoom out). Εγχειρίδια Χρηστών Εγγύηση λογισµικού Απεικόνιση της θέσης και κίνησης σε ψηφιακό χάρτη Προβολή της τελευταίας κατάστασης και τοποθεσίας κάθε συσκευής Προβολή θέσεων και συµβάντων Εισαγωγή και προβολή σηµείων ενδιαφέροντος µε κατάλληλα εικονίδια Παρουσίαση της θέσης και κίνησης σε κατάλληλες αναφορές Καθορισµό γεωγραφικών περιοχών ελέγχου (ειδοποίηση σε περίπτωση κίνησης εκτός προκαθορισµένης περιοχής, µόνον κατόπιν ειδικής αιτιολογηµένης αίτησης συγγενούς). υνατότητα εισαγωγής στοιχείων που αφορούν τους χρήστες C5.13 Συσκευή Τηλεειδοποίησης ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κατασκευαστής / Μοντέλο Αριθµός µονάδων 350 Να αναφερθούν οι διαστάσεις NAI Σελίδα 30 από 46

31 Μέσω GPS, Αποστολή συντεταγµένων θέσης SMS, GPRS Χρήση συσκευής για εντοπισµό ανθρώπων µέσω GPS υνατότητα αποστολής SMS υνατότητα καταγραφής διαδροµής υνατότητα απεικόνισης θέσεων και εντοπισµός σε ψηφιακό χάρτη υνατότητα ενηµέρωσης χρήστη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Λειτουργία αποστολής σήµατος κινδύνου µε το πάτηµα ενός κουµπιού. Αποµακρυσµένη διαχείριση συσκευής Λειτουργία ως κινητό τηλέφωνο για κλήση σε προκαθορισµένους αριθµούς Καθορισµός ορίων περιοχής κίνησης του κατόχου GSM GSM module 850/900/1800/ 1900 MHz Ακρίβεια GPS Eυαισθησία GPS 5-25 µέτρα 150 dbm Τύπος µπαταρίας Υποστήριξη ολοκληρωµένου αισθητήρα κίνησης. Εξοικονόµηση ενέργειας υνατότητα συνεχής λειτουργίας εντοπισµού µε GPS Σελίδα 31 από 46

32 C5.14 Συσκευή αποθήκευσης ιατρικών δεδοµένων USB stick ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κατασκευαστής / Μοντέλο Αριθµός µονάδων 2000 Ελάχιστη χωρητικότητα 2GB Τρόπος Σύνδεσης/Πρωτόκολλο USB Ver2.0 Κρυπτογράφηση µε χρήση δακτυλικών αποτυπωµάτων υνατότητα Καταχώρησης τουλάχιστον 3 δακτυλικών αποτυπωµάτων C6. Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς Σηµείωση: Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση µεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούµενης, οι αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα πρέπει να εµφανίζουν µηδενικά κόστη. C6.1 Πληροφοριακό Σύστηµα C6.1.1 Εξοπλισµός (βλ. Α3.11) Α/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΤΥΠΟ ΠΟΣΟΤ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Σ ΗΤΑ ΦΠΑ [ ] [ ] ΣΥΝΟΛ * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] Σελίδα 32 από 46

33 ΤΙΜΗ ΣΥΝΟ ΜΟΝΑ ΛΟ ΑΣ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] 1 ο έτος 2 ο έτος 3 ο έτος 4 ο έτος 5 ο έτος Συσκευές τηλεµατικής πλοηγοί Συσκευές τηλεειδοποίηση ς Συσκευές αποθήκευσης δεδοµένων υγείας (USB stick) , , , 00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη µετά την ελάχιστη ζητούµενη Περίοδο Εγγύησης. C6.1.2 Εφαρµογή/ές (βλ. Α3.11) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΥΠΟΠΟΣΟΤ ΦΠΑ ΤΙΜΗ Σ ΗΤΑ ΣΥΝΟ [ ] ΜΟΝΑ ΛΟ ΑΣ * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚ ΦΠΑ [ ] Η ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 1 ο έτος 2ο [ ] έτος 3 ο 4 ο έτος έτος 5ο έτος 1 Λογισµικό εφαρµογή υποδοχής, αξιολόγησης, δροµολόγησης και εξέλιξης Σελίδα 33 από 46

34 αιτήµατος 2 Λογισµικό εφαρµογή «Ψηφιακές Υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικά οµάδες» ,0 0 3 Λογισµικό εφαρµογή «Ψηφιακές Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις» ,0 0 Λογισµικό εφαρµογή 4 «Ψηφιακή Υποστήριξη ,00 Τράπεζας Αίµατος» 5 Λογισµικό εφαρµογή «Ψηφιακές Υποστήριξη Εθελοντικής Προσφοράς» ,0 0 6 Λογισµικό εφαρµογή υποδοχής και αξιολόγησης ,00 Σελίδα 34 από 46

35 αιτήµατος παιδικών σταθµών και Κ ΑΠ Λογισµικό εφαρµογή 7 ψηφιακών υπηρεσιών ,00 γονέων Λογισµικό εφαρµογή 8 υποδοχής και αξιολόγησης ,00 αιτήµατος Γ ηλικίας Λογισµικόεφαρµογή 9 δροµολόγηση και αξιολόγηση 5.000,00 αιτήµατος Γ Ηλικίας Λογισµικό εφαρµογή 10 ψηφιακής καταγραφής ,00 επισκέψεων κατ οίκον Λογισµικό 11 εφαρµογή τηλεειδοποίηση ,00 ς Σελίδα 35 από 46

36 Λογισµικό εφαρµογή 12 ψηφιακή διαχείριση ,00 δεδοµένων υγείας ΣΥΝΟΛΟ , 00 * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη µετά την ελάχιστη ζητούµενη Περίοδο Εγγύησης. C6.1.3 Υπηρεσίες (βλ. Α3.11) ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωποµήνες ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [ ] ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] 1 Μελέτη Εφαρµογής , ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 35 ώρες ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 3.000, , ,00 13 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 C6.1.4 Άλλες δαπάνες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ Σελίδα 36 από 46

37 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ 5000 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΘΕΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 1 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΦΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 200 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΦΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ 200 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ BANNER ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ 1 ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 500,00 100, ,00 80,00 60,00 120,00 ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 7 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ,00 8 ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 1000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ 123,00 Σελίδα 37 από 46

38 ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ 5000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΘΕΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Γ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΦΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 200 Γ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΦΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ 200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 1 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 500,00 100, ,00 80,00 60,00 681,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Σελίδα 38 από 46

39 C6.2 Εκπαίδευση χρηστών ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [ ] ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 35 ώρες 420,00 ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 35 ώρες 140,00 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 140,00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ 35 ώρες ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 140,00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 35 ώρες ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 35 ώρες ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 280,00 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 35 ώρες 105,00 ΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 35 ώρες 420,00 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Σελίδα 39 από 46

40 8 35 ώρες ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 105,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.750,00 C6.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Έργου ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΦΠΑ [ ] ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΜΕ ΦΠΑ [ ] 1 Εξοπλισµός (Πίνακας C7.1.1) ,00 2 Εφαρµογή/ές (Πίνακας C7.1.2) ,00 3 Υπηρεσίες (Πίνακας C7.1.3) ,00 4 Άλλες δαπάνες (Πίνακας C7.1.4) ,00 ΣΥΝΟΛΟ C ,00 1 Εκπαίδευση χρηστών (Πίνακας C7.2) 1.750,00 ΣΥΝΟΛΟ C ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 C6.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Συντήρησης Σηµείωση: Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δεν λαµβάνονται υπόψη τα έτη πέραν της ΠΕΣ (βλ. ΑΧ.Χ.Χ). ΕΤΟΣ* ΕΤΗΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ Η ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Υ ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ[ ] Υ (ΧΩΡΙΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) Σ (ΧΩΡΙΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [ ] [ ] ΦΠΑ) [ ] ΦΠΑ) [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Σ ** (ΜΕ ΦΠΑ) [ ] Σελίδα 40 από 46

41 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο ΣΥΝΟΛ Ο * ΕΤΟΣ: µετά την ελάχιστη ζητούµενη Περίοδο Εγγύησης ** Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για την κάθε γραµµή του Πίνακα C.4.4) προκύπτει διαιρώντας το ποσό που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα µε το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του Πίνακα C.4.3. Σελίδα 41 από 46

42 C7. Όροι ηλεκτρονικού πλειστηριασµού 1. Ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασµός θα διενεργηθεί για λογαριασµό της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό αποκλειστικά στον δικτυακό τόπο της εταιρίας Business Exchanges AE 2. Όροι & κανόνες που διέπουν το συγκεκριµένο Ηλεκτρονικό Πλειστηριασµό: 2.1. Γλώσσα Ο Πλειστηριασµός θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σε περίπτωση συµµετοχής αλλοδαπού συµµετέχοντος στην Αγγλική γλώσσα Νόµισµα Το νόµισµα µε βάση το οποίο θα διεξαχθεί κάθε Πλειστηριασµός θα είναι το ΕΥΡΩ. Οι προσφερόµενες τιµές κατά τη διάρκεια του πλειστηριασµού, θα είναι οι τιµές χωρίς ΦΠΑ ιάρκεια Η διάρκεια του Πλειστηριασµού θα είναι 40 λεπτά. Εάν όµως εντός του τελευταίου πεντάλεπτου πριν από τη λήξη του χρόνου του Πλειστηριασµού υπάρχει προσφορά αποδεκτή από το Σύστηµα, το πέρας του χρονικού διαστήµατος θα παρατείνεται αυτοµάτως για ένα πεντάλεπτο. εν υπάρχει περιορισµός στην ανανέωση των παρατάσεων Τύπος Πλειστηριασµού και Κανόνας Πλειστηριασµού Ο Πλειστηριασµός είναι µειοδοτικού τύπου, σύµφωνα µε τα παρακάτω: Η επιλογή της συµφερότερης Προσφοράς θα γίνει µε βάση τον ακόλουθο τύπο: Λ i = 70 * ( Β i / Β max ) + 30 * (K min/k i) όπου: Β max η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά Β i η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i K min το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή Κ i το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i Λ i το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαµβάνει: - το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ. - το κόστος συντήρησης του 1 ου έτους µετά την προσφερόµενη εγγύηση, χωρίς ΦΠΑ Σελίδα 42 από 46

43 - το κόστος του 1 ου έτους Υποστήριξης της Παραγωγικής Λειτουργίας µετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου, χωρίς ΦΠΑ Κατά τη διεξαγωγή του Πλειστηριασµού ως αποδεκτές προσφορές ορίζονται προσφορές που ικανοποιούν ταυτόχρονα τα εξής δύο κριτήρια Είναι χρονικά έγκυρες (δηλ. καταγράφεται η άφιξή τους στο σύστηµα της Business Exchanges AE εντός του χρόνου διάρκειας του Πλειστηριασµού και των τυχών παρατάσεών του) Βελτιώνουν την προσφερόµενη τιµή του προµηθευτή τουλάχιστον κατά ποσό ίσο µε το βήµα 2.7. Ειδικά η πρώτη προσφορά κάθε συµµετέχοντος στο σύστηµα, γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι τουλάχιστον ίση µε το τίµηµα εκκίνησης Γενικοί Κανονισµοί Πλειστηριασµού-Υπερισχύουσα Προσφορά Κατά την διάρκεια του Πλειστηριασµού, κάθε προµηθευτής που θα συµµετάσχει θα έχει την δυνατότητα να γνωρίζει την τιµή εκκίνησης που έχει θέσει ο διοργανωτής του διαγωνισµού. Εφόσον ο προµηθευτής καταθέσει ενεργή προσφορά στον πλειστηριασµό, θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει και την κατάταξή του στον διαγωνισµό. Ο προµηθευτής δεν θα έχει σε καµία περίπτωση τη δυνατότητα να γνωρίζει τη χαµηλότερη υπάρχουσα προσφορά επί του παρόντος. Οι προµηθευτές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώνουν ποιοι άλλοι προµηθευτές δίνουν προσφορές και δεν θα µπορούν να γνωρίζουν τον αριθµό των συµµετεχόντων. Η χαµηλότερη προσφορά στο τέλος του Πλειστηριασµού, δεν συνεπάγεται και αυτόµατη κατακύρωση της προµήθειας στον αντίστοιχο συµµετέχοντα, αλλά αποτελεί µέρος της διαδικασίας στα πλαίσιο του διαγωνισµού Τιµή εκκίνησης Άνω Όριο του Πλειστηριασµού Το τίµηµα εκκίνησης είναι το τίµηµα της χαµηλότερης οικονοµικής προσφοράς, για το σύνολο του υπό προµήθεια είδους που θα έχει προκύψει από τη διαδικασία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών 2.7. Βήµα του Πλειστηριασµού Το βήµα βελτίωσης της προσφοράς συµµετέχοντος αφορά το σύνολο της προµήθειας και είναι µικρότερη από την τελευταία έγκυρη προσφορά του Σχόλια Οι συµµετέχοντες δεν επιτρέπεται να περιλαµβάνουν σχόλια στις προσφορές τους, ούτε αυτά λαµβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Πλειστηριασµού. Το τίµηµα που θα προσφερθεί στον Πλειστηριασµό δεν θα τελεί υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισµούς. 3. ηµοσιότητα στοιχείων και συµµετεχόντων κατά τον Πλειστηριασµό. Βασικά στοιχεία που εµφανίζονται ανά πάσα στιγµή ως πληροφορία στην οθόνη κάθε συµµετέχοντα είναι: το τίµηµα της τιµής εκκίνησης στο Σύστηµα. εν επιτρέπεται η εισαγωγή καµίας προσφοράς που ξεπερνά αυτό το ποσό. την ανά πάσα στιγµή αντίστοιχη κατάταξη του προσφέροντος. Εφόσον ο προµηθευτής καταθέσει ενεργή προσφορά στον πλειστηριασµό, θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει και την κατάταξή του στον διαγωνισµό. ο χρόνος του συστήµατος. Τα ονόµατα των εταιριών που υποβάλλουν τις προσφορές δεν είναι διαθέσιµα στους άλλους συµµετέχοντες κατά την διεξαγωγή του Πλειστηριασµού Ισχύς προσφορών Από τη στιγµή που γίνεται αποδεκτή µια προσφορά από το Σύστηµα δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί. Προσφορές θεωρούνται έγκυρες µόνο µέσω του συστήµατος και κατά τη διάρκεια του Σελίδα 43 από 46

44 Πλειστηριασµού. Κάθε νέα προσφορά που γίνεται αποδεκτή από το Σύστηµα, ακυρώνει όλες τις προηγούµενες προσφορές του ίδιου συµµετέχοντα Χρονοδιάγραµµα Πλειστηριασµού Οι συµµετέχοντες στον Πλειστηριασµό θα ειδοποιηθούν αρµοδίως από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό σε συνεργασία µε την Business Exchanges AE για το χρονοδιάγραµµα του Πλειστηριασµού το οποίο περιλαµβάνει την εκπαίδευση τους, την διεξαγωγή του εικονικού Πλειστηριασµού και την διεξαγωγή του κανονικού Πλειστηριασµού. H Business Exchanges AE αφού ενηµερωθεί από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό για τα στοιχεία των προµηθευτών που θα συµµετάσχουν στον ηλεκτρονικό Πλειστηριασµό θα στείλει σε καθένα φόρµα συλλογής στοιχείων µε σκοπό το άνοιγµα των χρηστών στο σύστηµα διαγωνισµών. Οι εκπρόσωποι των προµηθευτών θα παραλάβουν από τη Business Exchanges AE σε κλειστούς φακέλους τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα ηλεκτρονικών διαγωνισµών που µπορούν να χρησιµοποιήσουν για τη συµµετοχή τους στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασµό (εικονικό και πραγµατικό). Οι προµηθευτές θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στον ηλεκτρονικό Πλειστηριασµό µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Business Exchanges AE Η αίτηση δηµιουργίας κωδικού πραγµατοποιείται µόνον εφόσον η προσφορά του συµµετέχοντα έχει κριθεί από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό ως αποδεκτή (µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών). Πριν τον κανονικό Πλειστηριασµό θα προηγηθεί η εκπαίδευση όπου θα δοθούν όλες οι απαιτούµενες διευκρινίσεις σχετικά µε το σύστηµα, τεχνικές οδηγίες, καθώς και το εγχειρίδιο χρήσης. Μετά την εκπαίδευση ακολουθεί ο εικονικός Πλειστηριασµός, προκειµένου οι προµηθευτές να είναι πλήρως προετοιµασµένοι για τη διεξαγωγή του κανονικού πλειστηριασµού. Τονίζεται ότι οι συµµετέχοντες πρέπει να συµµετέχουν τόσο στην εκπαίδευση όσο και στον εικονικό Πλειστηριασµό. Η Business Exchanges AE και η αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό δεν ευθύνονται για λανθασµένη εκ µέρους των συµµετεχόντων χρήση του συστήµατος. 4. Κανόνες που διέπουν όλους τους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασµούς µέσω του συστήµατος της Business Exchanges AE Πριν τον Πλειστηριασµό 4.1. Υποδοµή συµµετέχοντος Για τη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασµό απαιτείται η ακόλουθη υποδοµή: Η/Υ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗ PC hardware 128 MB RAM Οθόνη Standard super VGA (800x600) CPU: 450 MHz Λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows 98, ME, NT, 2000, XP Apple MacOS 9 o Linux Red Hat 6.0 Σελίδα 44 από 46

45 Internet browser Microsoft Internet Explorer 5.0 ή µεταγενέστερο Browser configuration and plug-ins Σύνδεση Internet 56k modem Ασφάλεια υνατότητα εγκατάστασης ActiveX objects ίκτυο Σύνδεση µε την εφαρµογή Ηλεκτρονικών Πλειστηριασµών της ΓΝΩΜΩΝ ΑΕ µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Προτείνεται η εξασφάλιση και δοκιµή δεύτερης εφεδρικής σύνδεσης στο ιαδίκτυο. Για λόγους ασφαλείας και οµαλής διεξαγωγής των Ηλεκτρονικών ηµοπρασιών δεν επιτρέπεται η πολλαπλή, ταυτόχρονη είσοδος στην εφαρµογή Εκπαίδευση υποψηφίων συµµετεχόντων Πριν τη διενέργεια του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού, οι συµµετέχοντες προµηθευτές θα παρακολουθήσουν ένα πλήρες εκπαιδευτικό σεµινάριο για τη χρήση του συστήµατος ηλεκτρονικών πλειστηριασµών. Το σεµινάριο θα γίνει µέσω του διαδικτύου ή τηλεφωνικά ή και σε χώρο της Αναθέτουσας Αρχής. Το σεµινάριο θα είναι το ίδιο για όλους τους προµηθευτές. Η εκπαίδευση περιλαµβάνει την ανάλυση της σύνδεσης µε το σύστηµα και την εξοικείωση µε το σενάριο του Πλειστηριασµού. Περιλαµβάνει θεωρητικό και πρακτικό µέρος. Στο πρακτικό µέρος επιδεικνύεται η µεθοδολογία διασύνδεσης µέσω ιαδικτύου στο σύστηµα της Business Exchanges AE καθώς και ο τρόπος υποβολής προσφορών µέσω του συστήµατος. Στο τέλος της εκπαίδευσης διανέµεται το εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο περιγράφει σε απλά και κατανοητά βήµατα, τα στάδια, για τη συµµετοχή του προµηθευτή στον Πλειστηριασµό. Μετά τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης, η Business Exchanges AE θα ενηµερώσει εγγράφως την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό για τα αποτελέσµατά της Εικονικός Πλειστηριασµός Στον εικονικό Πλειστηριασµό που θα ακολουθήσει της εκπαίδευσης, οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν: την πρόσβαση ΙΝΤΕRΝΕΤ, στο σύστηµα Ηλεκτρονικών Πλειστηριασµών από µία ή/και περισσότερες θέσεις και εγκαταστάσεις τους, να εντοπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήµατα και να τα αναφέρουν στην Business Exchanges AE προς επίλυση πριν τον κανονικό πλειστηριασµό, να διαπιστώσουν ότι έχουν ετοιµότητα πολλαπλών και εναλλακτικών τρόπων διασύνδεσης και ότι οι ρυθµίσεις τους είναι σύµφωνα µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές, να εξοικειωθούν µε το σύστηµα του πλειστηριασµού ώστε να µην έχουν ερωτήµατα κατά την διάρκεια του κανονικού Πλειστηριασµού κλπ. Οι συµµετέχοντες θεωρούνται ότι είναι πλήρως κατατοπισµένοι για το Σύστηµα Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού µετά την ενηµέρωση που θα γίνει από την Business Exchanges AE και τον εικονικό Πλειστηριασµό στον οποίο θα συµµετάσχουν. Η αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό και η Business Exchanges AE δεν θα ευθύνονται για τυχόν λανθασµένη κατανόηση ή λανθασµένη χρήση του Συστήµατος κατά τη διεξαγωγή του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού. Κατά τη διάρκεια του Πλειστηριασµού Σελίδα 45 από 46

46 4.4. Αποδεκτές προσφορές Η προσφορά ενός συµµετέχοντα γίνεται δεκτή από το σύστηµα µόνο όταν ισχύουν ταυτόχρονα οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις : Φθάνει στο σύστηµα της Business Exchanges AE εντός ισχύοντος χρόνου (χρονικά έγκυρη) Ειδικότερα Η προσφορά θεωρείται ότι είναι χρονικά έγκυρη και υποβάλλεται στο σύστηµα πλειστηριασµών, όταν φθάνει στα συστήµατα της Business Exchanges AE κατά τη διάρκεια του Πλειστηριασµού και των τυχόν παρατάσεών του, του χρόνου µετρούµενου αποκλειστικά κατά την άφιξη της προσφοράς στα εν λόγω συστήµατα της εταιρίας Business Exchanges AE και όχι του χρόνου µετρούµενου από το χρόνο αποστολής που αναφέρεται ως ένδειξη στην οθόνη του συµµετέχοντος, καθόσον µεσολαβεί το χρονικό διάστηµα για τη µεταβίβαση της προσφοράς από το σύστηµα του συµµετέχοντος στο σύστηµα της Business Exchanges AE Κάθε χρονικά έγκυρη προσφορά θεωρείται ότι υπεβλήθη και γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται ανάλογα µε τα παρακάτω αναφερόµενα Είναι σύµφωνη µε τον κανόνα του Πλειστηριασµού Ο τύπος και ο κανόνας αναφέρονται στους όρους όπως αναγράφονται στις παραγράφους 2.4 και 2.5. Κάθε φορά που µία προσφορά υποβάλλεται στο Σύστηµα, επιστρέφεται µια ένδειξη (µήνυµα) στην οθόνη του συµµετέχοντα, για τον εάν έχει γίνει αποδεκτή η προσφορά του ή όχι. Προσφορά που δεν ικανοποιεί τους όρους που αναγράφονται στην παράγραφο 2.4 δεν γίνεται αποδεκτή από το Σύστηµα και θεωρείται ως µη γενόµενη και δεν λαµβάνεται υπόψη σε οποιοδήποτε σηµείο του Πλειστηριασµού Βλάβες και τεχνικά προβλήµατα Η Business Exchanges AE έχει λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά µέτρα ώστε να αποτρέψει την πιθανότητα εµφάνισης τεχνικού προβλήµατος κατά την διάρκεια του κανονικού Πλειστηριασµού. Σε περίπτωση εµφάνισης τεχνικού προβλήµατος ισχύουν τα ακόλουθα: Τεχνικό πρόβληµα της Business Exchanges AE O διαγωνισµός κατά τη διάρκεια του οποίου εµφανίζεται τεχνικό πρόβληµα, θα διακόπτεται /ακυρώνεται και θα επαναλαµβάνεται σε νέο χρόνο (ηµεροµηνία και ώρα) που η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό θα γνωστοποιήσει εντός εύλογου χρόνου στους διαγωνιζόµενους µέσω fax ή/και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Τεχνικό πρόβληµα συµµετέχοντος Σε περίπτωση προβλήµατος της υποδοµής (σύνδεση ιαδικτύου, βλάβη Η/Υ, κλπ) ενός συµµετέχοντα, χρησιµοποιείται εναλλακτικά η εφεδρική υποδοµή του. Ο Πλειστηριασµός δε διακόπτεται για λόγους προβλήµατος υποδοµής συµµετέχοντα ή αδυναµίας υποβολής προσφοράς συµµετέχοντα Εγγυήσεις Η Business Exchanges AE και η αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό δεν ευθύνονται και δεν παρέχουν οιαδήποτε εγγύηση έναντι των συµµετεχόντων ότι η πρόσβαση, η χρήση και η επικοινωνία τους µε το Σύστηµα των Ηλεκτρονικών Πλειστηριασµών θα είναι απρόσκοπτη, πλην των περιπτώσεων δόλου και βαριάς αµέλειας. Επίσης, η Business Exchanges AE και η αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό δεν ευθύνονται για την µη παροχή ή την πληµµελή παροχή της Υπηρεσίας που οφείλεται σε ή σχετίζεται µε γεγονότα που βρίσκονται πέρα από την σφαίρα ελέγχου των (γεγονότα ανώτερης βίας).» Σελίδα 46 από 46

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ι. Στο μέρος της διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Συκιές: 21/2/2013 Αρ πρωτ: 11993 Ανάθεση εργασιών για την «Ενοικίαση Πλατφόρµας για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού για τον ιεθνή Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

13REQ

13REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Συκιές: 06/12/2013 Αρ πρωτ: 87479 13REQ001765428 2013-12-06 Ανάθεση εργασιών για την «Ενοικίαση Πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί 1. Γενικό πλαίσιο ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών προμηθειών αγαθών με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού»

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών προμηθειών αγαθών με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση: Κάνιγγος 20 Ταχ. Κώδικας: 101 81 Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 213 1514 221, 412, 329 FAX: 210-3302713

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ: «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν 1Π/2018 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Εκποίηση 225 παλαιών, αποσυρμένων από την κυκλοφορία, λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν 1Π/2018 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Εκποίηση 225 παλαιών, αποσυρμένων από την κυκλοφορία, λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν 1Π/2018 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Εκποίηση 225 παλαιών, αποσυρμένων από την κυκλοφορία, λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Αναφερόμενοι στην ανωτέρω εκποίηση παλαιών λεωφορείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1Π / 2016 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Εκποίηση 168 παλαιών, αποσυρμένων από την κυκλοφορία, λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1Π / 2016 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Εκποίηση 168 παλαιών, αποσυρμένων από την κυκλοφορία, λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1Π / 2016 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Εκποίηση 168 παλαιών, αποσυρμένων από την κυκλοφορία, λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Αναφερόμενοι στην ανωτέρω εκποίηση παλαιών λεωφορείων,

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Αλµπάνης Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. ΙΙ.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. ΙΙ.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΙΙ.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Δήμο Νεάπολης-Συκεών Εγγυητική επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συκιές 21/2/2013 Αρ. πρωτ.: 12009 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΟ: Σύστημα ψηφιακών υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής-πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Ιστορική αναδροµή της πόλης των Χανίων και

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Ιστορική αναδροµή της πόλης των Χανίων και ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ιστορική αναδροµή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρµογές } Προϋπολογισµός: Αναθέτουσα Αρχή:{ ήµος Χανίων } 139.349,60 (χωρίς ΦΠΑ) ιάρκεια 18 µήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013 INVESTING IN OUR FUTURE The Programme is co-funded by the European

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης Τεμάχια Α.1 IPCAM1 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 5 Mpixel 2 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΣΑΚΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 4.000,00 με ΦΠΑ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΣΑΚΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 4.000,00 με ΦΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ν. ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757, 670 Prom3@kat-hosp.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2013 ΚΗΦΙΣΙΑ, 24-5-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 2952 Ημερομηνία : Πληροφορίες :

Αριθ. Πρωτ. : 2952 Ημερομηνία : Πληροφορίες : ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2144141211 FAX : 210-3223935 14PROC001869210 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ Η Α κουτιά sticks προσδιορισµού σακχάρου, κουτί των 50 Sticks ή κουτιά των 25 sticks Β. Συνοδός εξοπλισµός (µηχανήµατα π

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ Η Α κουτιά sticks προσδιορισµού σακχάρου, κουτί των 50 Sticks ή κουτιά των 25 sticks Β. Συνοδός εξοπλισµός (µηχανήµατα π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Μυτιλήνη 29-5-2012 Αριθµ. Πρωτ.11117 Ταχ. /νση : Ε.Βοστάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Αριθ. Πρωτ. : Ημερομηνία : Πληροφορίες :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Αριθ. Πρωτ. : Ημερομηνία : Πληροφορίες : ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2144141211 FAX : 210-3223935 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε το ΦΕΚ2540/ για τον ορισµό επιτροπής διαγωνισµού. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο,

σύµφωνα µε το ΦΕΚ2540/ για τον ορισµό επιτροπής διαγωνισµού. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 08/10/2012 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.18899 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αγίου Βασιλείου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πληροφοριακό σύστημα εξωστρεφών δράσεων» Της πράξης {Εξωστρεφείς δράσεις Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αθήνας} Αναθέτουσα Αρχή:{ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 02-04-2013 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 02-04-2013 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 02-04-2013 Αριθμ. Πρωτ.: 8565 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Πληροφορίες: Ευαγγέλου Γρηγόρης Τηλ: 213.20.10.725

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Εικονικών Εργαστηρίων Της Πράξης Υπηρεσίες εικονικών εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας Αναθέτουσα Αρχή:{ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Αθήνας} Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ για το ΙΒΜΘ (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο : ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ TΕΧΝΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληρ.: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 08/03/2016 ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.500,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.725,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αχαρνές, 04-12-2015 Α.Π.: 4799

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης άµεσης κλήσης για βοήθεια (τηλεβοήθεια/τηλε-υποστήριξη)

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης άµεσης κλήσης για βοήθεια (τηλεβοήθεια/τηλε-υποστήριξη) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 11/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ. : 38467 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. /νση : Κ. Καραµανλή 1, Τ.Κ. 62100, Σέρρες Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Περιεχόμενα 1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ... 2 2. ΤΡΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιακήρυξης 4 ιακήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκποίηση, πώληση και αποµάκρυνση παλαιών µηχανηµάτων

Αρ. ιακήρυξης 4 ιακήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκποίηση, πώληση και αποµάκρυνση παλαιών µηχανηµάτων Αρ. ιακήρυξης 4 ιακήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκποίηση, πώληση και αποµάκρυνση παλαιών µηχανηµάτων 1.- O Oργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε (Ο.Λ.Θ Α.Ε) διενεργεί πλειοδοτικό διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ονομασία Τράπεζας...... ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ........ της Εταιρείας...... Δ/νση........ ή (σε περίπτωση Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 15/10/2012 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 19323 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 41/2012

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς27/7/2016 No A18 (αριθµ. πρωτ )

Πειραιάς27/7/2016 No A18 (αριθµ. πρωτ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑff ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς27/7/2016 No A18 (αριθµ. πρωτ. 33528) ΠΡΟΣ : ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΕΜΑ :«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. : 23453 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 6-8-2014 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ανάθεσης προμήθειας εφαρμογής Διαχείριση Προμηθειών. Συνολικού ποσού 5.387,40 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Στο Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗΣ Α ΕΙΑΣ Υ ΑΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΘ ΑΕ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗΣ Α ΕΙΑΣ Υ ΑΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΘ ΑΕ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1430 Ημερομηνία :23.01.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,196

Αριθ. Πρωτ. :1430 Ημερομηνία :23.01.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,196 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Γραμματεία Υποδομών

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Γραμματεία Υποδομών Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Γραμματεία Υποδομών ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Μη.Μ.Ε.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αριθ. Πρωτ.:15436 Ημερομηνία:08/09/2016 Πληροφορίες: Αλεξόπουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υποβολή σφραγισμένης προσφοράς για την προμήθεια Ανταλλακτικών Πυρανίχνευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893354 2014-02-27

14PROC001893354 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 2 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 52889/505 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 27/09/2012 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 18155 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 40/2012

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο25

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Μυτιλήνη 29-5-2012 Αριθµ. Πρωτ.11124 Ταχ. /νση : Ε.Βοστάνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό

Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος Γεν. Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: Νέο Ειδικό Χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΩΛ-ΗΤ6. Αθήνα, 25-02-2013 Α.Π. Φ1/2/5482/976

ΑΔΑ: ΒΕΤΩΛ-ΗΤ6. Αθήνα, 25-02-2013 Α.Π. Φ1/2/5482/976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο : 210-3368097-8 Fax : 210-3368097 Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ν. 272/76 και ΚΥΑ 12935-ΦΕΚ 1247/Β/24-6-2015) Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 1 1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ημερομηνία έκδοσης ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ αριθμόν.. για ΕΥΡΩ μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Υπ' αριθ.: 4/2016

ΜΕΛΕΤΗ Υπ' αριθ.: 4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Υπ' αριθ.: 4/2016 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : 24 ωρη ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. /νση: ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗ 1 Ταχ. Κωδ.: 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Πληροφορίες Μ. Μερέτη Τηλ.: 2531-023175 FAX: 2531-081983 Κοµοτηνή 22/10/2012 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ. β) εσµεύεται µε κάποιον τρόπο συµβατικά ο ήµος Θεσσαλονίκης έναντι του

ΕΡΩΤΗΣΗ. β) εσµεύεται µε κάποιον τρόπο συµβατικά ο ήµος Θεσσαλονίκης έναντι του εδοµένου ότι η αστυνόµευση και ο έλεγχος τήρησης των κανόνων στάθµευσης αποτελεί από τους σηµαντικότερους παράγοντες για την εύρυθµη λειτουργία του έργου και τη διασφάλισητόσο των εσόδων του ήµου και του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υποσύστηµα 3. Στην ενιαία ψηφιακή οργάνωση και υποστήριξη της λειτουργίας όλων των

Υποσύστηµα 3. Στην ενιαία ψηφιακή οργάνωση και υποστήριξη της λειτουργίας όλων των Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του αντικειµένου του Έργου...6 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και Υλοποίησης...6 Α1.1.2 Άλλοι Φορείς που εµπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου...7 Α1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών 1 Από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαµβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ 51271 Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 12/01/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 3308/390 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ/νση: Πλ. Τσιροπινά Ταχ. Κώδ.: 84100 Τηλ.: 22813-61538

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... ΑΔΑ: Β4ΤΧ46Ψ8Β7-5ΡΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... 5 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο 21 / 05/2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 19-01-2015 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ /νση ιοικητικής - Οικονοµικής Υπηρεσίας Υποδ/νση ιοικητικού Οικονοµικού Τµήµα Οικονοµικό Ταχ. /νση : Νεάπολη, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Fax :..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Fax :.. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΩΝ 2013-2014 ΥΠΟΟΜΑ ΕΣ Α1 προϋπολογισµού 251.067,60 (µε Φ.Π.Α.) Α2 προϋπολογισµού 6.888,00 (µε Φ.Π.Α.) Α3 προϋπολογισµού 882.352,80 (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

CPV: Α ΑΜ: 13REQ

CPV: Α ΑΜ: 13REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων κλπ (για τις ανάγκες Υπηρεσιών του ήµου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προµήθεια δύο (2) φωτοτυπικών µηχανηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια λογισµικού µηχανογράφησης των Παιδικών Σταθµών του ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

Προµήθεια λογισµικού µηχανογράφησης των Παιδικών Σταθµών του ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕ ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /νση: Γρηγ. Μαρασλή 1 Ταχ. Κωδ: 69133 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Μ. ΜΕΡΕΤΗ Τηλέφωνο: 2531023175 Προµήθεια λογισµικού µηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤ.Α. Κρέστενα: 12/07/2010 Κρέστενα Ηλείας, 270 55 Αριθµ. Πρωτ. : 239 Τηλ. 2625024990,24965 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΓΕ.ΜΗ. 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A4 ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A4 ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λάρισα, 08 Ιουνίου 2017 Αρ.Πρωτ: 3932 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-5-14 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-5-14 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-5-14 Αριθμ. Πρωτ.: 17155 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ: 8-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:41682 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα