Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης"

Transcript

1 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Ακαδημαϊκό έτος Τόπος Πρέβεζα Ημερομηνία 29/05/2013

2 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Παρουσίαση του Τμήματος Προγράμματα Σπουδών Διδακτικό έργο Ερευνητικό έργο Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές Συμπεράσματα Η εσωστρέφεια και στατικότητα καθώς το Τμήμα χρειάζεται νέες ιδέες, τόνωση της επιστημονικής του επικοινωνίας και εμπλουτισμό με τις πρακτικές που ακολουθούνται στο εξωτερικό για να κινηθεί στο διεθνές περιβάλλον Το Τμήμα χρειάζεται σχέδιο δράσης για συνεχή επικοινωνία και πολιτική παρέμβασης στους τοπικούς κοινωνικούς φορείς. Η συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης θα αδικεί το Τμήμα επειδή η κοινωνία χρειάζεται αφενός την πληροφόρηση των δραστηριοτήτων του και αφετέρου να βρει λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζει, για τα οποία δεν γνωρίζει ότι το Τμήμα μπορεί να συμβάλλει στη λύση τους Η μη ύπαρξη στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης δεν βοηθά στον μελλοντικό προσανατολισμό του Τμήματος και στην υλοποίηση μέτρων για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις Σχέδια βελτίωσης Πίνακες Παραρτήματα

3 2 Εισαγωγή Η Εσωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ηπείρου πραγματοποιήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος , σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα εργαλεία - υποδείγματα της ΑΔΙΠ. Στην παρούσα παρουσιάζονται η μεθοδολογία, τα στοιχεία και τα συμπεράσματα των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του Τμήματος Λογιστικής. Το έργο της αξιολόγησης αποτελεί μία συλλογική προσπάθεια όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος. Ειδικότερα συνέβαλαν, όλα τα μέλη του Επιστημονικού Προσωπικού και οι Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες με τη συμπλήρωση των Απογραφικών Δελτίων Μαθημάτων και Ατομικών Απογραφικών Δελτίων, το Διοικητικό και Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό του Τμήματος και οι Φοιτητές που συμμετείχαν στην αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο. Ο συντονισμός, ο έλεγχος και η σύνταξη της έκθεσης έγιναν από τον Προϊστάμενο του Τμήματος. Η εγκρίθηκε από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Η Ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή, ανάλυση και κριτική αξιολόγηση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης, καθώς και ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτίωσή της Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τμήμα Ποια ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ; Με ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος (αρ. Γ.Σ. 1 / ) συγκροτήθηκε η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος, εφεξής ΟΜΕΑ, αποτελούμενη από τους: 7/ Γκανά Ιωάννη, Αν. Καθηγητή, Προϊστάμενο του Τμήματος, 2. Χυζ Αλίνα, Καθηγήτρια, μέλος του Συμβουλίου του Τμήματος, Υπεύθυνη Τομέα Μαθημάτων Υποδομής, 3. Αρνής Νικόλαος, Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της υπ αριθμ. 7/ Συνέλευσης του τμήματος ο κ.αρνής Νικόλαος (επιστημονική άδεια από από έως και ) αντικαταστάθηκε από τον κ.διακομιχάλη Μιχαήλ, Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της έκθεσης; Για τη διαμόρφωση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης η ΟΜΕΑ συνεργάσθηκε με: όλα τα μέλη ΕΠ του Τμήματος, τους Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς συνεργάτες, τους φοιτητές και τους εκπροσώπους τους στα συλλογικά όργανα του Τμήματος και με το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος.

4 3 Η συμμετοχή των επιμέρους ομάδων στις ενέργειες της αξιολόγησης ήταν η εξής: τα μέλη ΕΠ και οι Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες συμπλήρωσαν το Απογραφικό Δελτίο μαθήματος για το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος του κάθε μαθήματος καθώς επίσης και το Ατομικό Απογραφικό Δελτίο. τα μέλη ΕΠ και οι Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες απέστειλαν τα παραπάνω στη ΟΜΕΑ. το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος διέθεσε όλα τα απαραίτητα για την έκθεση στοιχεία, όπως: έγγραφα επικοινωνίας του Τμήματος με τρίτους, στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των φοιτητών του Τμήματος, στοιχεία του Προγράμματος Σπουδών κτλ. το ΕΤΠ υποστήριξε την προσπάθεια συλλογής στοιχείων σχετικά με τα μέσα, τις υποδομές και τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο Τμήμα οι φοιτητές συνεργάσθηκαν κατά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης των διδασκόντων Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών; Η παρούσα έκθεση βασίζεται σε (α) την Ετήσια Εσωτερική Έκθεση του Τμήματος και (β) σε ερωτηματολόγια που εκπονήθηκαν από την ΟΜΕΑ και διανεμήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τα μέλη ΕΠ και τους επί συμβάσει εκπαιδευτικούς (μέλη ΕΕΠ), καθώς και τους φοιτητές. Συγκεκριμένα: (1) συμπληρώθηκε από τους φοιτητές «Δελτίο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα», πρότυπο του οποίου είναι συνημμένο στην παρούσα έκθεση, στο Παράρτημα 14 (2) συμπληρώθηκε από τα μέλη ΕΠ και τους επί συμβάσει εκπαιδευτικούς «Ατομικό Δελτίο» με πληροφορίες για το ατομικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του κάθε διδάσκοντα, πρότυπο του οποίου είναι συνημμένο στην παρούσα έκθεση, στο Παράρτημα 14 (3) συμπληρώθηκε από τα μέλη ΕΠ και ΕΕΠ «Δελτίο Μαθήματος» με πληροφορίες για κάθε μάθημα ευθύνης τους, πρότυπο του οποίου είναι επίσης συνημμένο στην παρούσα έκθεση, στο Παράρτημα 14. Έγινε επεξεργασία των συγκεντρωθέντων δελτίων από την ΟΜΕΑ και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Παράρτημα 15 της παρούσας Έκθεσης. Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών για τις ανάγκες της αξιολόγησης είναι: Αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος. Ηλεκτρονική Γραμματεία. Ατομικά Απογραφικά Δελτία Διδασκόντων. Απογραφικά Δελτία Μαθημάτων. Κριτήρια Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων. Αποτελέσματα αξιολόγησης διδασκόντων από τους φοιτητές. Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

5 4 Η μεθοδολογία και διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Λογιστικής ήταν η εξής: Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ( ): Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε να προχωρήσει στη διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Λογιστικής για το ακαδ. έτος , σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ, που συγκεκριμενοποιούνται ως προς τη διαδικασία, τις αρμοδιότητες και το χρονοδιάγραμμα, όπως παρακάτω. Α. Διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης Για τη διεξαγωγή της Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος συγκροτήθηκε η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), στην οποία συμμετέχουν οι κ.κ. Γκανάς Ιωάννης, Αν. Καθηγητής, Αλίνα Χυζ, Καθηγήτρια, Διακομιχάλης Μιχαήλ Επίκουρος Καθηγητής. Β. Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την Εσωτερική Αξιολόγηση: Υπόδειγμα 1: Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων. Υπόδειγμα 2: Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος και Ατομικό Απογραφικό Δελτίο, το οποίο συμπληρώνεται από όλους τους διδάσκοντες. Υπόδειγμα 3: Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος / Διδασκαλίας, συμπληρώνεται από τους Φοιτητές. Έκθεση Αξιολόγησης από την ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος. Γ. Αρμοδιότητες και Χρονοδιάγραμμα της Εσωτερικής Αξιολόγησης α. Μέλη Ε.Π., Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες Συμπληρώνουν ηλεκτρονικά το Υπόδειγμα 2, Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος, για κάθε μάθημα ή εργαστήριο και Ατομικό Απογραφικό Δελτίο, τα οποία αποστέλλουν στη Γραμματεία. β. Διοικητικό Προσωπικό Συγκεντρώνει τα στοιχεία του Υποδείγματος 1, που αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, στο Διδακτικό και Ερευνητικό Έργο, σε συνεργασία με το Συμβούλιο του Τμήματος, αξιοποιώντας τα Ατομικά Απογραφικά Δελτία των διδασκόντων. γ. Ε.Τ.Π. Συγκεντρώνει τα στοιχεία 2.5 και 2.6 του Υποδείγματος 1, που αναφέρονται στα μέσα, στις υποδομές και στη χρήση νέων τεχνολογιών από το τμήμα. Συμβάλλει στη διαδικασία αξιολόγησης εκ μέρους των Σπουδαστών. δ. Σπουδαστές Συμπληρώνουν το Υπόδειγμα 3, Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης. Η επεξεργασία των Ερωτηματολογίων έγινε με ευθύνη του κου Γκανά Ιωάννη Αναπληρωτή Καθηγητή, με την αξιοποίηση του κου Μιλτ. Παππά, ΕΤΠ του Τμήματος. ε. Γ.Σ. του Τμήματος

6 5 Συντονίζει, ελέγχει και παρεμβαίνει βελτιωτικά στην παραπάνω διαδικασία. Συγκεντρώνει όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, τα οποία παραδίδει στην ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος σταδιακά από 9/12/2011 έως 31/03/2012 (χειμερινό εξάμηνο), και από 24/05/2012 έως 30/09/2012 αντίστοιχα για το εαρινό εξάμηνο. Χρονοδιάγραμμα εσωτερικής αξιολόγησης (χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους ) α/α Ενέργεια Αρμόδιοι Υπόδειγμα 2: Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος και Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Υπόδειγμα 1: Πρόγραμμα Σπουδών, Διδακτικό και Ερευνητικό Έργο Στατιστικά Φοιτητών για τις εξετάσεις Υπόδειγμα 1: Μέσα, υποδομές και νέες τεχνολογίες (2.5, 2.6) Υπόδειγμα 3: Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Διδασκόντων Επεξεργασία των Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Συγκέντρωση όλων των προαναφερόμενων στοιχείων, συντονισμός και έλεγχος της όλης διαδικασίας Μέλη Ε.Π., Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες Διοικητικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό Ε.Τ.Π. Σπουδαστές Γ.Σ. του Τμήματος Χρονικό Διάστημα 09/12/2011 έως 21/01/ /01/ /01/2012 έως 28/02/ /12/ /12/2011 έως 21/01/ /01/2012 έως 28/02/ /12/2011 έως 31/03/2012 Η παραπάνω διαδικασία επαναλήφθηκε και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται στη συνέχεια. Χρονοδιάγραμμα εσωτερικής αξιολόγησης (εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους ) α/α Ενέργεια Αρμόδιοι Υπόδειγμα 2: Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος και Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Υπόδειγμα 1: Πρόγραμμα Σπουδών, Διδακτικό και Ερευνητικό Έργο Στατιστικά Φοιτητών για τις εξετάσεις Υπόδειγμα 1: Μέσα, υποδομές και νέες τεχνολογίες (2.5, 2.6) Υπόδειγμα 3: Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Διδασκόντων Επεξεργασία των Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μέλη Ε.Π., Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες Διοικητικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό Ε.Τ.Π. Σπουδαστές Χρονικό Διάστημα 24/05/2012 έως 17/06/ /06/ /06/2012 έως 8/07/ /05/ /05/2012 έως 17/06/ /06/2012 έως 15/07/2012

7 6 7 Συγκέντρωση όλων των προαναφερόμενων στοιχείων, συντονισμός και έλεγχος της όλης διαδικασίας Γ.Σ. του Τμήματος 24/05/2012 έως 30/09/2012 Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας συντάχθηκε από την ΟΜ.Ε.Α., η Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Λογιστικής. Δ. Ενέργειες μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης α. Για την απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης ενημερώθηκαν: - οι Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες του Τμήματος, - το Διοικητικό Προσωπικό και - το ΕΤΠ. β. Με ευθύνη του Προϊσταμένου έγιναν συσκέψεις με τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού και του ΕΤΠ. γ. Απεστάλησαν ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη Ε.Π., Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες, το Υπόδειγμα 2: Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος και Ατομικό Απογραφικό Δελτίο, μαζί με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τμήματος; Με την ολοκλήρωσή της, η Έκθεση κοινοποιήθηκε στα μέλη ΕΠ του Τμήματος και συζητήθηκε στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Στη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης συμμετείχαν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος. Όλοι οι διδάσκοντες υπέβαλαν Απογραφικά Δελτία Μαθημάτων και Ατομικά Απογραφικά Δελτία. Κατά την αξιολόγηση των διδασκόντων εκ μέρους των φοιτητών, συμπληρώθηκαν 149 ερωτηματολόγια το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους και κατά το εαρινό εξάμηνο. Για την όλη πορεία της διαδικασίας ενημερώνονταν σε τακτά χρονικά διαστήματα η Συνέλευση και το Συμβούλιο του Τμήματος. Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης εγκρίθηκε από την ΟΜ.Ε.Α. και από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος στις 29/05/ Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. Η διαδικασία συλλογής των στοιχείων με ερωτηματολόγια εξελίχθηκε ομαλά και χωρίς προβλήματα. Η επεξεργασία των στοιχείων αποτέλεσε ογκωδέστατο έργο, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα δελτία αξιολόγησης μαθήματος/διδάσκοντα των σπουδαστών. Α. Θετικά στοιχεία 1. Θετικά στοιχεία γενικής μορφής:

8 7 Η ανάπτυξη ενός ευρύτερου προβληματισμού για την εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία του τμήματος, αλλά και του τρόπου σύνδεσής του με την κοινωνία, τους φορείς και τις επιχειρήσεις. Την κατάθεση σκέψεων και προτάσεων Την μόνιμη αντιπαράθεση ιδεών και την δημιουργική σύνθεση Την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών του συνόλου των παραγόντων της ακαδημαϊκής κοινότητας και την ευρεία ανάπτυξη ενός διαλόγου για το παρόν και το μέλλον. Την επαφή των φοιτητών με την ουσία των προβλημάτων και τη συμμετοχή πολλών φοιτητών στο διάλογο. 2. Θετικά στοιχεία ειδικής μορφής: Η σωστή οργάνωση της όλης διαδικασίας από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η συμμετοχή όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαδικασία, σύμφωνα με τον καταμερισμό που έγινε. Η επιμονή στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Η αποτύπωση μιας πλήρους εικόνας για την κατάσταση του Τμήματος σε όλες τις παραμέτρους της. Ανάπτυξη βαθιάς συζήτησης για το παρόν και μέλλον του τμήματος Εμπέδωση ανάγκης συνεχούς βελτίωσης του τμήματος Βελτίωση διδακτικού έργου στηριζόμενη στην αξιολογική κρίση των φοιτητών Β. Δυσκολίες: Το γεγονός ότι για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα μιας τέτοιας έκτασης καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων. Μεγάλος φόρτος εργασίας. Το μεγάλο εύρος της διαδικασίας. Συγκεκριμένα: 1. Ο μεγάλος αριθμός των εντύπων και εργαλείων και η διαχείρισή τους. 2. Η κωδικοποίηση και επεξεργασία των στοιχείων. 3. Ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων μελών, των δράσεων και διαδικασιών αξιολόγησης 1.3. Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας. Με την εκ των υστέρων γνώση που προέκυψε κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, οι διαπιστώσεις της ΟΜΕΑ έχουν ως εξής: 1. Υπάρχει βασική και ουσιαστική ανάγκη καταγραφής και κωδικοποίησης των στοιχείων που συγκεντρώνονται και καταγράφονται στην Εσωτερική Έκθεση, ώστε εκείνα και μόνον τα στοιχεία που απαιτούνται για τις ανάγκες μιας διεξοδικής Εσωτερικής Αξιολόγησης να συμπεριλαμβάνονται, με σαφήνεια, ακρίβεια, πληρότητα και χωρίς αξιολογικές διατυπώσεις οι οποίες προκαταλαμβάνουν το έργο της ΟΜΕΑ 2. Υπάρχει ουσιαστική και επείγουσα ανάγκη αυτοματοποίησης της διαδικασίας συλλογής στοιχείων και βασικής τους στατιστικής επεξεργασίας 3. Υπάρχει ουσιαστική ανάγκη διευκρίνησης από πλευράς της Πολιτείας του τρόπου αξιοποίησης των Εκθέσεων Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης. Η παροχή παρόμοιων διευκρινίσεων είναι απαραίτητη για την ουσιαστική αποδοχή και υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης από τα μέλη ΕΠ και τους φοιτητές, ώστε να μην εκφυλίζονται οι διαδικασίες σε μια

9 8 μηχανική, χωρίς βάθος και αίσθηση στόχου καταγραφή στοιχείων για αρχειοθέτηση. Σε ότι αφορά τοπικά (σε επίπεδο Τμήματος) υλοποιήσιμες προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας, η ΟΜΕΑ ομόφωνα συμφωνεί και προτείνει να προωθηθούν τα εξής: 1. Δημιουργία προτύπου για την Εσωτερική Έκθεση (καθορισμός στοιχείων προς συγκέντρωση, επίπεδου λεπτομέρειας στην καταγραφή, κατηγοριοποίηση, μορφή παρουσίασης ώστε να είναι εύκολα αξιοποιήσιμη για τις ανάγκες της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης, ρύθμιση διαδικασιών συγκέντρωσης και περιοδικής επικαιροποίησης στοιχείων) 2. Αυτοματοποίηση (με τη δημιουργία on-line εφαρμογών) της διαδικασίας συλλογής στοιχείων από τα μέλη ΕΠ, τα μέλη ΕΕΠ, και τους φοιτητές. Κατά συνέπεια οι βασικές προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας είναι: 1. Κατά το δυνατόν απλοποίηση και μείωση των αναγκαίων εντύπων και εργαλείων. 2. Επεξεργασία και εφαρμογή μιας ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας αξιολόγησης ως βασικού εργαλείου. 3. Ένταξη της διαδικασίας της αξιολόγησης στον οργανισμό του ιδρύματος και, κατά συνέπεια, ανάθεση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και ευθυνών σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας.

10 9 2. Παρουσίαση του Τμήματος Η Ενότητα αυτή παρουσιάζει συνοπτικά το Τμήμα και τις κύριες παραμέτρους λειτουργίας του Γεωγραφική θέση του Τμήματος (π.χ. στην πρωτεύουσα, σε μεγάλη πόλη, σε μικρή πόλη, συγκεντρωμένο, κατανεμημένο σε μια πόλη κλπ). Το Τμήμα Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ηπείρου βρίσκεται στην πόλη της Πρέβεζας, πρωτεύουσα του ομώνυμου Νομού. Το Τμήμα στο σύνολό του (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, γραφεία καθηγητών, γραμματεία κτλ.) λειτουργεί στις καινούργιες κτιριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στη περιοχή Ψαθάκι Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία). 1 Το προσωπικό του Τμήματος αποτελούν οκτώ (8) μέλη Ε.Π., δύο (2) μέλη διοικητικού προσωπικού αορίστου χρόνου και ένα (1) μέλος ΕΤΠ (Πίνακας 2.1). Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος προσλήφθηκαν 32 συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων, από τους οποίους, δεκαέξι (16) εργαστηριακοί συνεργάτες με πλήρη προσόντα, έντεκα (11) διδάκτορες επιστημονικοί συνεργάτες με ελλιπή προσόντα, και πέντε (5) εργαστηριακοί συνεργάτες με ελλιπή προσόντα (συνολικά 32 συμβάσεις για τα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους ). Από τα παραπάνω στοιχεία, αναδεικνύεται ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του Τμήματος Λογιστικής, που είναι ο ιδιαίτερα μικρός αριθμός των μελών του μόνιμου Ε.Π. και του Διοικητικού Προσωπικού. Πίνακας 2.1: Συνολικός αριθμός εκπαιδευτικών (μονίμων και εκτάκτων), ΕΤΠ και διοικητικών του Τμήματος Λογιστικής κατά το ακαδημαϊκό έτος Προσωπικό Καθηγητές 2 Αναπληρωτές Καθηγητές 1 Επίκουροι Καθηγητές 1 Καθηγητές Εφαρμογών 4 ΣΥΝΟΛΟ 8 ΕΤΠ 1 Μόνιμο Διοικητικό Προσωπικό 1* Διοικητικό Προσωπικό αορίστου χρόνου 2 (ΙΔΑΧ) Επιστημονικοί συνεργάτες με πλήρη 1 προσόντα Εργαστηριακοί συνεργάτες με πλήρη 9 προσόντα Επιστημονικοί συνεργάτες με ελλιπή 5 1 Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον πίνακα 11-1.

11 10 προσόντα Εργαστηριακοί συνεργάτες με ελλιπή προσόντα 28 *ένα μόνιμο μέλος διοικητικού προσωπικού, μεταφέρθηκε με απόσπαση σε άλλο παράρτημα του Ιδρύματος τον Μάιο του Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη στελέχωση του Τμήματος σε εκπαιδευτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό από το ακαδημαϊκό έτος έως και σήμερα, δίνονται στον Πίνακα 11.1 της παρούσας έκθεσης Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία. 2 Πίνακας 2.2: Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος Λογιστικής από το ακαδημαϊκό έτος μέχρι το ακαδημαϊκό έτος Ακαδημ. έτος Σύνολο εγγεγραμμένων Απόφοιτοι φοιτητών Στο τμήμα δεν υπάρχουν μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές, καθώς δεν λειτουργούν αντίστοιχα προγράμματα. Με βάση τις υφιστάμενες υποδομές και το μόνιμο προσωπικό του Τμήματος, Επιστημονικό και Διοικητικό, ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών θεωρείται πολύ μεγάλος. Εάν λάβουμε υπόψη ότι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, κατά το ακαδ. έτος , ήταν 1.238, τότε η αναλογία φοιτητών / διδασκόντων (8 μόνιμα μέλη Ε.Π.) είναι περίπου 155/1. Εάν υπολογίσουμε τους ενεργούς φοιτητές 769 (νx2), κατά το ίδιο ακαδ. έτος, η αναλογία αυτή γίνεται 96/1. Εξαιρετικά μεγάλη αναλογία για Τμήμα Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σκοπός και στόχοι του Τμήματος Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του; Στο ΦΕΚ (113 τ. Α / ) ίδρυσης του Τμήματος Λογιστικής δεν αναφέρονται στόχοι. Στον ιδρυτικό νόμο των ΤΕΙ (1404/1983), αναφέρεται ότι αποστολή των ΤΕΙ, μεταξύ των άλλων, είναι να: Παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, επαρκή για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα. 2 Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τους πίνακες και

12 11 Συμβάλλουν στη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών, ικανών να συνεισφέρουν ως στελέχη εφαρμογής στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Διατηρούν αμφίδρομη σχέση με τις αντίστοιχες παραγωγικές μονάδες και τους οργανωμένους κλάδους της οικονομίας της περιφέρειάς τους. Συνεργάζονται μεταξύ τους ή με άλλα εκπαιδευτικά ή τεχνολογικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για την επίτευξη της αποστολής τους. Παίρνουν μέρος σε ερευνητικά προγράμματα πάνω σε θέματα εφαρμογής της τεχνολογίας. Με το νόμο 3549/2007 (άρθρο 2), τα ΤΕΙ εντάσσονται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), με τους παρακάτω στόχους (άρθρο 1): Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό. Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και με σεβασμό στις πανανθρώπινες αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. Να ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας με προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την αναζήτηση και διάδοση νέας γνώσης και ανάδειξη νέων ερευνητών, επιδιώκοντας συνεργασίες με άλλα ΑΕΙ και ερευνητικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού και να συμμετέχουν στην αξιοποίηση της γνώσης και του ανθρώπινου δυναμικού για την ευημερία της χώρας και της διεθνούς κοινότητας. Να συμβάλλουν στην εμπέδωση της ισότητας των φύλων και της ισοπολιτείας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 25 του Ν.1404/83, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3404/83, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3404/05, το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Ηπείρου καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Λογιστικής, καθώς και τις εφαρμογές της στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται «Πτυχιούχος Λογιστικής», διαθέτει δε τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες για να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος. Ειδικότερα ο πτυχιούχος Λογιστικής: Τηρεί λογιστικά βιβλία και στοιχεία όλων των κατηγοριών σύμφωνα με την κείμενη φορολογική νομοθεσία και το Ε.Γ.Λ.Σ. και τα κλαδικά του. Συντάσσει και αναλύει ισολογισμούς και αναλυτικές καταστάσεις.

13 12 Καταρτίζει προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και οργανισμών και διερευνά αυτούς με βάση το πρότυπο κόστος. Εφαρμόζει αρχές και μεθόδους κοστολόγησης. Εκπονεί χρηματοοικονομικές μελέτες και παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλές. Εφαρμόζει διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου. Πραγματοποιεί αναλυτική κοστολόγηση και εξάγει στοιχεία χρήσης έρευνας αγοράς και προώθησης αγαθών και υπηρεσιών των επιχειρήσεων και οργανισμών. Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ στη Λογιστική γενικά. Η σχετική νομοθεσία που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Τμημάτων Λογιστικής παρατίθεται στο Παράρτημα 7. Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Λογιστικής είναι οκτώ (8) εξάμηνα, όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 227/95 (ΦΕΚ 13/Α / ). Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η κατά την ίδρυση στόχευση του Τμήματος είναι 1. η ισορροπημένη (α) θεωρητική και (β) εφαρμοσμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς παροχή εκπαίδευσης και 2. η εναρμόνιση με εθνικά αλλά και διεθνή πρότυπα παροχής εκπαίδευσης στη βαθμίδα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σημειώνουμε ιδιαίτερα ότι κατά τη στόχευσή του το Τμήμα δε διαφοροποιείται από αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων Πώς αντιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους στόχους και τους σκοπούς του Τμήματος; Η ακαδημαϊκή κοινότητα αντιλαμβάνεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο τους στόχους και τους σκοπούς του Τμήματος. Παρά το γεγονός ότι το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Ηπείρου στην Πρέβεζα ανήκει στα σχετικά νέα τμήματα, η μεγάλη προσπάθεια των θεσμικών οργάνων του τμήματος, και το επίπεδο του εκπαιδευτικού προσωπικού οδήγησε σε πολύ καλά αποτελέσματα. Στην κατάσταση αυτή συνέβαλαν οι συχνές συναντήσεις και συζητήσεις με όλους τους διδάσκοντες του τμήματος, η ανάπτυξη συμπληρωματικών προς της διδασκαλία δραστηριοτήτων (συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, συνέδρια, έκδοση επιστημονικού περιοδικού, ημερίδες με θέμα τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος και τις εξελίξεις στο σχετικό επιστημονικό πεδίο στην Ελλάδα και την ΕΕ, ημερίδες με θέμα μεταπτυχιακές σπουδές, κλπ.), οι συζητήσεις για την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών, αλλά και του περιεχομένου των μαθημάτων Υπάρχει απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος από εκείνους που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Δεν υφίσταται απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων στόχων του Τμήματος από εκείνους που σήμερα το Τμήμα επιδιώκει.

14 Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή; Χάρη στις προσπάθειες των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας οι στόχοι του Τμήματος επιτυγχάνονται σε ικανοποιητικό βαθμό. Στη συνέχεια της έκθεσης θα γίνει μια αναλυτική αναφορά στους ανασταλτικούς παράγοντες, τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού περιβάλλοντος του τμήματος. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραγόντων αυτών, καθώς και έγκαιρη προσαρμογή στο περιβάλλον μπορούν να βελτιώσουν ποιοτικά και ποσοτικά την απόδοση του Τμήματος. Ενδεικτικά οι αποτρεπτικοί/ανασταλτικοί παράγοντες, πηγάζουν κατά κανόνα από το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας του Τμήματος και συνοψίζονται ως εξής: (-1) Ελαχιστότατος αριθμός μελών ΕΠ- Λοιπού Προσωπικού Υπηρετούν 8 μέλη ΕΠ (εκ των οποίων το ένα μέλος έχει εκλεγεί πρόεδρος του ιδρύματος και λόγω ιδιαίτερα υψηλού διοικητικού φόρτου δεν συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία του τμήματος). Επιπλέον το Τμήμα στελεχώνεται μόνο από 2 διοικητικούς υπαλλήλους και 1 μέλος ΕΤΠ, καθώς και από δεκαέξι (16) εργαστηριακούς συνεργάτες με πλήρη προσόντα, έντεκα (11) διδάκτορες επιστημονικούς συνεργάτες με ελλιπή προσόντα, και πέντε (5) εργαστηριακούς συνεργάτες με ελλιπή προσόντα (με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην πλειοψηφία). (-2) Υπερβολικό διδακτικό φορτίο μελών ΕΠ. Τα μέλη ΔΕΠ πανεπιστημιακών τμημάτων βαθμίδας Λέκτορα έως και Καθηγητή έχουν εβδομαδιαίο διδακτικό φορτίο 6 ωρών. Στα ΤΕΙ, μέλος ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή έχει εβδομαδιαίο διδακτικό φορτίο 10 ωρών, ο Αναπληρωτής Καθηγητής έχει 12 ώρες (ακριβώς διπλάσιο του Λέκτορα), ο Επίκουρος Καθηγητής έχει 14 ώρες (υπερδιπλάσιο του Λέκτορα) και ο Καθηγητής Εφαρμογών έχει 16 ώρες (πλησιάζοντας το διδακτικό φορτίο καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης). (-3) Συντριπτική αναλογία φοιτητών/μελών ΕΠ 1.238/8 155 φοιτητές ανά μέλος ΕΠ. (-4) Νομοθετημένη και Ιδρυματοποιημένη διαβάθμιση ποιότητας στο εσωτερικό της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ως αποτέλεσμα της οποίας (1) οι εισερχόμενοι σπουδαστές έχουν σημαντικά χαμηλότερες επιδόσεις από τις αντίστοιχες όμορων πανεπιστημιακών τμημάτων, και (2) η προσέλκυση του ενδιαφέροντος νέων και ικανών επιστημόνων για κατάληψη θέσης μέλους ΕΠ αποτρέπεται. (-5) Υποχρηματοδότηση και σύγχυση στόχευσης έρευνας Μόλις τρία προγράμματα έρευνας για ΤΕΙ έχουν χρηματοδοτηθεί (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), για τη διεξαγωγή «Βασικής και Εφαρμοσμένης έρευνας». Σύμφωνα με το ν. 2916/2001, τα μέλη ΕΠ των ΤΕΙ επιτελούν «κυρίως τεχνολογική έρευνα», όπου ως «τεχνολογική έρευνα» ορίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων οι οποίες, βασιζόμενες σε υπάρχουσα γνώση, προωθούν την ανάπτυξη νέων προϊόντων και εφαρμογών. Η στόχευση επανακαθορίστηκε νομοθετικά (Ν.3404/2005) σε «κυρίως εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα». Με τον τελευταίο νόμο 4009/2011, τα Τ.Ε.Ι. «δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στις

15 14 εφαρμογές των επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών, στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση»

16 Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος; Όσον αφορά την ανάγκη της προσαρμογής των στόχων στα σύγχρονα δεδομένα πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη σε σχέση με τους επίσημα διατυπωμένους στόχους του Τμήματος. Όσον αφορά τους επιμέρους σκοπούς αυτοί προσαρμόζονται ανάλογα με τις μεταβολές του περιβάλλοντος της λειτουργίας του τμήματος, και ειδικά τους οικονομικούς, τεχνολογικούς και νομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τόσο τα θεωρητικά μαθήματα του τμήματος όσο και τα εργαστηριακά Διοίκηση του Τμήματος Ποιες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα; Τα θεσμοθετημένα όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι: 1. Γενική Συνέλευση, 2. Συμβούλιο Τμήματος 3. Προϊστάμενος 4. Τομείς Μαθημάτων (Τομέας Μαθημάτων Υποδομής και Τομέας Λογιστικών Μαθημάτων). H Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος και εκπροσώπους φοιτητών του τμήματος. Το Συμβούλιο του Τμήματος αποτελείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, τους Υπευθύνους των Τομέων, έναν εκπρόσωπο φοιτητών και έναν εκπρόσωπο Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.), εφόσον συζητούνται θέματα που αφορούν μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού. Όταν κρίνεται αναγκαίο συγκροτούνται επιτροπές συγκεκριμένου έργου, όπως: η Επιτροπή για την αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών η Επιτροπή για την αξιολόγηση των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών (κατ έτος) οι Τριμελείς Επιτροπές εξέτασης των Πτυχιακών Εργασιών η Επιτροπή της Πρακτικής Άσκησης (για κάθε φοιτητή ορίζει επόπτη της πρακτικής του άσκησης, από τα μέλη του ΕΠ) η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος η Επιτροπή Κατατακτηρίων εξετάσεων οι Επιτροπές Παραλαβής εξοπλισμού και αναλωσίμων Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί (π.χ. εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τμήμα; Το Τμήμα λειτουργεί με βάση τον πρότυπο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των ΑΕΙ (ΠΔ 160/2008), και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΤΕΙ Ηπείρου (ΦΕΚ 316, τ. Β / , Παράρτημα 2) και δεν διαθέτει δικό του κανονισμό.

17 16 Η Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο και οι Τομείς μαθημάτων, κατά περίπτωση, επεξεργάζονται θέματα και αντίστοιχες κατευθύνσεις, όπως έχει γίνει ήδη π.χ. για τις εξετάσεις, τα συγγράμματα και τις πτυχιακές εργασίες των φοιτητών. Το Τμήμα εκπόνησε και εφαρμόζει (α) Κανονισμό Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας (Παράρτημα 5) και (β) Οδηγό Εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης (Παράρτημα 4) Είναι διαρθρωμένο το Τμήμα σε Τομείς; Σε ποιους; Ανταποκρίνεται η διάρθρωση αυτή στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του; Στο Τμήμα λειτουργούν δύο τομείς μαθημάτων, ο Τομέας Μαθημάτων Υποδομής και ο Τομέας Λογιστικών Μαθημάτων. Η κατανομή των μαθημάτων ανά Τομέα καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα: Τομέας Μαθημάτων Υποδομής Τομέας Λογιστικών Μαθημάτων 1. Διοικητική των Επιχειρήσεων 1. Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 2. Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο 2. Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ 3. Εισαγωγή στους Η/Υ 3. Λογιστική Εταιριών 4. Μικροοικονομική 4. Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 5. Μάρκετινγκ 5. Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης 6. Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου 6. Φορολογική Λογιστική Ι 7. Μακροοικονομική 7. Λογιστική Κόστους Ι 8. Επιχειρησιακή Στρατηγική και 8. Φορολογική Λογιστική ΙΙ Πολιτική 9. Επιχειρησιακή Επικοινωνία 9. Λογιστική Κόστους ΙΙ 10. Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό 10. Οργάνωση λογιστηρίου Σύστημα 11. Κοινωνιολογία 11. Ελεγκτική 12. Χρηματοοικονομική των 12. Λογιστικές Εφαρμογές Ι επιχειρήσεων 13. Οικονομοτεχνικές Μελέτες 13. Λογιστική ΦΠΑ 14. Χρηματιστήριο Αξιών 14. Κλαδικά λογιστικά Σχέδια 15. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 15. Εφαρμογές μηχανογραφημένης Λογιστικής 16. Επιχειρησιακή Έρευνα 16. Λογιστική της Δημόσιας Οικονομίας 17. Πληροφοριακά Συστήματα 17. Ανάλυση χρηματοοικονομικών Διοίκησης καταστάσεων 18. Διοίκηση Προσωπικού 18. Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές 19. Επιστημονική Έρευνα-Σεμινάριο Τελειοφοίτων 20. Διοίκηση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων 21. Γενικά Μαθηματικά 22. Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά 23. Στατιστική Επιχειρήσεων 24. International Marketing καταστάσεις 19. Αγγλική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ορολογία

18 Inventory Management 26. Shipping Management 27. Εφαρμογές Πληροφορικής Ι 28. Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ 29. Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙΙ 30. Τourism Economics 31.SME Management 32.Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Ι 33.Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα ΙΙ Α. Στον Τομέα Μαθημάτων Υποδομής ανήκει 63,46 % του συνόλου των μαθημάτων (33 στα 52). Β. Στον Τομέα Λογιστικών Μαθημάτων ανήκει 36,53% του συνόλου των μαθημάτων (19 στα 52). (δεν συμπεριλαμβάνεται η πρακτική άσκηση και η πτυχιακή εργασία) Η ανωτέρω διάρθρωση των Τομέων ανταποκρίνεται στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του.

19 18 3. Προγράμματα Σπουδών 3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας; Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών δομείται με μαθήματα κορμού, κατευθύνσεων και ειδίκευσης. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται συζητήσεις και προτάσεις για μια ολοκληρωμένη αναμόρφωση του προγράμματος. Θεωρούμε ότι το Πρόγραμμα Σπουδών ανταποκρίνεται σε ικανοποιητικό βαθμό στους στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας για εξειδικευμένους στο λογιστικό επάγγελμα. Η ανταπόκριση του Προγράμματος σπουδών στις ανάγκες της κοινωνίας μπορεί να προκύψει από την γρήγορη επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων του τμήματος Λογιστικής. Τα σχετικά στοιχεία προκύπτουν τόσο από την έρευνα απορρόφησης των πτυχιούχων που έγινε από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Ηπείρου στο Παράρτημα Πρέβεζας, (η έρευνα αυτή επισυνάπτεται στο Παράρτημα 8), όπως και από πιο αποσπασματικές διερευνήσεις που διεξάγονται από τη γραμματεία του τμήματος. Ο βαθμός ανταπόκρισης από την πλευρά των επιχειρήσεων φαίνεται και από το ποσοστό απορρόφησηςπροτίμησης των αποφοίτων του τμήματος σε σχέση με τους αποφοίτων όμορων τμημάτων των Πανεπιστημίων. Η ανταπόκριση του προγράμματος σπουδών, όσον αφορά στις επιχειρήσεις και στην αγορά εργασίας γενικότερα, γίνεται μέσω της πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών αναμορφώνεται ανάλογα με τις εξελίξεις της επιστήμης και των αναγκών της αγοράς εργασίας. Έτσι, το Πρόγραμμα τροποποιείται και εμπλουτίζεται με στόχο την υψηλότερη δυνατή επιστημονική γνώση σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εφαρμογής της στην πράξη. Στα πλαίσια του έργου «Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Λογιστικής, ΤΕΙ Ηπείρου», εκπονήθηκαν δύο μελέτες που αφορούν τη σύγκριση του υφιστάμενου προγράμματος σπουδών του τμήματος με το πρόγραμμα σπουδών τμημάτων Λογιστικής ΤΕΙ και όμορων Πανεπιστημιακών τμημάτων του εσωτερικού και εξωτερικού αντίστοιχα (Παράρτημα 17 και 18 αντίστοιχα). Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος παρουσιάζεται στο Παράρτημα 3 της παρούσας έκθεσης Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Τα μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) αντιστοιχούν στις εξής κατηγορίες: Μαθήματα ΔΟΝΑ (Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας, Ανθρωπιστικών σπουδών) & Επιχειρηματικότητας: Σύνολο 6 (6/52 = 11,53%) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (Μ. Γ. Υ. ): Σύνολο 7 (7/52 = 13,46%) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (Μ. Ε. Υ. ): Σύνολο 14 (14/52 = 26,92%) Μαθήματα Ειδικότητας (Μ. Ε.): Σύνολο 15 (15/52 = 28,84%) Σύνολο μαθημάτων ΠΠΣ: 52 (δεν συμπεριλαμβάνεται η πρακτική άσκηση και η πτυχιακή εργασία)

20 19 Αριθμός Μαθημάτων Ειδικής Υποδομής (Μ. Ε. Υ.) + Μαθημάτων Ειδικότητας (Μ. Ε.) = 29 55,76% του συνολικού αριθμού μαθημάτων (52) Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικής διδασκαλίας (Θ + ΑΠ): 132 Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακής διδασκαλίας (Ε): 42 Σύνολο μαθημάτων ΠΠΣ για απόκτηση πτυχίου: 39 (36 Υ + 3 από 6 Ε/Υ) (δεν συμπεριλαμβάνεται η πρακτική άσκηση και η πτυχιακή εργασία) Υποχρεωτικά μαθήματα: 69,23 % στο σύνολο των μαθημάτων (36 στα 52). Μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής: 5,76% στο σύνολο των μαθημάτων (3 στα 52). Προαιρετικά μαθήματα: 19,23% στο σύνολο των μαθημάτων (10 στα 52) Με βάση την παραπάνω διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά το χειμερινό εξάμηνο λειτούργησαν συνολικά 64 τμήματα, από τα οποία 26 τμήματα θεωρητικών μαθημάτων (40,6%), 10 ασκήσεων - πράξεων (15,6%) και 28 εργαστηρίων (43,75%), ενώ κατά το εαρινό εξάμηνο λειτούργησαν 100 τμήματα συνολικά, από τα οποία 39 θεωρητικών μαθημάτων (39%), 31 ασκήσεων - πράξεων (31%) και 30 εργαστηρίων (30%). Στα θεωρητικά μαθήματα συγκροτείται κατά κανόνα ένα τμήμα, 80 έως 100 φοιτητών, στα τμήματα των ασκήσεων - πράξεων ένα τμήμα 80 έως 100 φοιτητών, και στα τμήματα των εργαστηρίων, ένα τμήμα 20 έως 25 φοιτητών, για λόγους περιορισμού της δαπάνης για έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό. Πίνακας 3.1. Αριθμός Τμημάτων με βάση το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ακαδημ. έτους Τμήματα Χειμερινό εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο Θεωρητικών Μαθημάτων Ασκήσεων Πράξεων Εργαστηρίων Σύνολο Πηγή: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Για τη λήψη του πτυχίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπόνηση εκ μέρους των Φοιτητών Πτυχιακής Εργασίας (20 διδακτικές μονάδες). Με την έναρξη του ακαδημ. έτους προσφέρονται από τους διδάσκοντες θέματα Πτυχιακών εργασιών (ΠΕ) και οι φοιτητές επιλέγουν από αυτά, ανάλογα με το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Η εξέταση των Πτυχιακών Εργασιών γίνεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής και ο βαθμός της ΠΕ είναι ο μέσος όρος των βαθμών των μελών της επιτροπής. Για την εκπόνηση των ΠΕ υπάρχουν προδιαγραφές (Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας, Παράρτημα 5) και σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Επί πλέον οι φοιτητές διδάσκονται να εφαρμόζουν τις προδιαγραφές αυτές στα μαθήματα Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Σεμινάριο Τελειοφοίτων, ενώ διανέμεται σχετικό σύγγραμμα, το οποίο αναφέρεται και στις προδιαγραφές των ΠΕ. Σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, κατά την τελευταία εξαετία εκπονήθηκαν και παρουσιάστηκαν στις Τριμελείς Επιτροπές 371 Πτυχιακές Εργασίες, κατά μέσον όρο 62 Πτυχιακές ανά ακαδημαϊκό έτος.

21 20 Πίνακας 3.2 Παρουσιάσεις Πτυχιακών Εργασιών για τα Ακαδημαϊκά Έτη έως Ακαδημαϊκό Έτος Αριθμός Πτυχιακών Εργασιών Σύνολο 371 Με βάση την παραπάνω δομή, η συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Σπουδών θεωρούνται ικανοποιητικές και εξυπηρετούν τους σκοπούς του Τμήματος. Οι όποιες αλλαγές που κρίνονται σκόπιμες γίνονται μέσω της διαδικασίας αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; Το εξεταστικό σύστημα κρίνεται ικανοποιητικό και αδιάβλητο. Στα εργαστηριακά μαθήματα δεν γίνεται μόνο τελική εξέταση, αλλά και ασκήσεις αξιολόγησης σε κάθε εβδομαδιαίο εργαστήριο. Με τη λήξη κάθε εξαμήνου ακολουθούν δύο εξεταστικές περίοδοι, Α και Β εξεταστική χειμερινού εξαμήνου και Α και Β εξεταστική εαρινού εξαμήνου. Τα θεωρητικά μαθήματα εξετάζονται και στις δύο περιόδους κάθε εξαμήνου, ενώ τα εργαστήρια μόνο στην Α εξεταστική περίοδο. Το εξεταστικό σύστημα ακολουθεί σε γενικές γραμμές το τυπικό των γραπτών εξετάσεων και των εργαστηριακών ασκήσεων και εξετάσεων. Αναλυτικά και, όπως προέκυψε από τα Ατομικά Δελτία Διδασκόντων (ΑΔΔ), οι μέθοδοι εξετάσεων που εφαρμόζονται είναι: γραπτή εξέταση (σε όλα τα μαθήματα), πρόοδος, κατ οίκον εργασία, προφορική παρουσίας η εργασίας, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις και συμμετοχή στο μάθημα. Ειδικότερα, όσον αφορά τη διαδικασία των εξετάσεων: Σκοπός των εξετάσεων είναι η αξιολόγηση των σπουδαστών στην σφαιρική κατανόηση και αφομοίωση του αντικειμένου του μαθήματος. Ανεξάρτητα των ενδιάμεσων τεστ, προόδων κ.τ.λ. που μπορεί να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιείται πάντοτε γραπτή τελική εξέταση που καλύπτει το σύνολο της διδακτέας ύλης. Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων ο Διδάσκων Καθηγητής κάθε μαθήματος υποβοηθείται από τους Επιτηρητές. Η συμμετοχή του προσωπικού και η εύρυθμη πραγματοποίηση των εξετάσεων ελέγχεται από τον Επόπτη. Τα θέματα των εξετάσεων συντάσσονται σε μορφή που καθορίζεται από τον εκάστοτε Διδάσκοντα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του μαθήματος και της εξέτασης. Στo κατά περίπτωση έντυπο θεμάτων αναφέρονται: το Τμήμα, ο τίτλος του μαθήματος, ο Διδάσκων, το ακαδημαϊκό έτος, το εξάμηνο, η

22 21 εξεταστική περίοδος, η βαθμολογική βαρύτητα κάθε θέματος (αλλά και υποθέματος ή υπο-ερώτησης). Τα θέματα των εξετάσεων περιλαμβάνουν ερωτήσεις θεωρίας που απαιτούν ανάπτυξη και ασκήσεις που απαιτούν υπολογισμούς αλλά μπορούν να περιλαμβάνουν και ερωτήματα πολλαπλών επιλογών. Αντίγραφο των θεμάτων, μετά τη διεξαγωγή της εξέτασης, παραδίδεται στη Γραμματεία του τμήματος σε έντυπη μορφή. Τα θέματα των εξετάσεων καθορίζονται από τον Διδάσκοντα Καθηγητή και προέρχονται από την εξεταστέα ύλη του μαθήματος που κοινοποιήθηκε στους σπουδαστές. Τα θέματα των εξετάσεων ανανεώνονται τακτικά και δεν ανακυκλώνονται διαρκώς από εξάμηνο σε εξάμηνο, ή έτος σε έτος ενώ επίσης στην ίδια εξεταστική μπορούν να είναι και σε πολλαπλές παραλλαγές ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο των εξετάσεων. Ο Διδάσκων παραλαμβάνει από τη Γραμματεία τον κενό Πίνακα Βαθμολογίας με τον ονομαστικό κατάλογο των σπουδαστών επί του οποίου θα συμπληρώσει τα αποτελέσματα της εξέτασης. Η διαδικασία από το πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Σε αρκετά μαθήματα δίδονται οι απαντήσεις των θεμάτων, προκειμένου οι φοιτητές να είναι σε θέση να εκτιμήσουν εάν ο βαθμός τους ανταποκρίνεται ή όχι στην επίδοσή τους. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δουν μαζί με τον διδάσκοντα το γραπτό. Με το τέλος της εξεταστικής περιόδου και την έκδοση της βαθμολογίας, γίνεται συζήτηση στη συνέλευση του Τμήματος για τα αποτελέσματα ανά μάθημα, το βαθμό επιτυχίας και αποτυχίας των φοιτητών και εντοπίζονται τυχόν προβλήματα προς αντιμετώπιση, όπως π.χ. τυχόν αποκλίσεις στα ποσοστά επιτυχίας ή στο μέσο όρο βαθμολογίας. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη διαδικασία εκπόνησης των πτυχιακών εργασιών, οι οποίες ακολουθούν τα πρότυπα ξένων πανεπιστημίων. Το όγδοο εξάμηνο της τετραετούς φοίτησης, περιλαμβάνει εκτός της πρακτικής άσκησης και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας η οποία χαρακτηρίζεται ως μάθημα τεσσάρων (4) διδακτικών ωρών και είκοσι (20) διδακτικών μονάδων. Η πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην ολοκλήρωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των σπουδαστών ώστε να πιστοποιηθεί η ωριμότητα τους για την αντιμετώπιση σύνθετων εφαρμογών μεγαλύτερης πολυπλοκότητας και διάρκειας. Επιδιώκεται ιδιαίτερα η ανάπτυξη ικανοτήτων αξιολόγησης και αξιοποίησης των βιβλιογραφικών και άλλων πηγών, που δίνονται στον σπουδαστή από τον επιβλέποντα καθηγητή ή τις εντοπίζει μόνος του, και η κατάλληλη εφαρμογή τους για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, αλλά και σε ανάλογες περιπτώσεις και παρεμφερείς σκοπούς. Στην αρχή κάθε εξαμήνου, το Επιστημονικό Προσωπικό (Ε.Π.) του Τμήματος, (όλων των βαθμίδων) καθώς και το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό (Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες) προτείνει στο Συμβούλιο του Τμήματος, μέσω του Τομέα Μαθημάτων στον οποίο ανήκει, θέματα πτυχιακών εργασιών, με στόχο τη δημιουργία τράπεζας θεμάτων που αναφέρονται σε εξειδικευμένες κατευθύνσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Τα διαθέσιμα θέματα ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος, μετά την αποδοχή τους από το Συμβούλιο του Τμήματος. Μετά την ανακοίνωση των θεμάτων οι σπουδαστές επικοινωνούν µε τον εισηγητή εκπαιδευτικό και μετά από συνεννόηση γίνεται η επιλογή και η ανάθεση θέματος. Η πτυχιακή εργασία αποτελεί αντικείμενο μελέτης ενός ή δυο σπουδαστών. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όγκος εργασίας, δυσκολία της έρευνας) μπορεί να υπάρξει συνεργασία παραπάνω από δύο σπουδαστών για την εκπόνηση κοινής πτυχιακής εργασίας. Σημαντικές πηγές γνώσης για τη συγγραφή της πτυχιακής εργασίας προέρχονται από το μάθημα «Επιστημονική Έρευνα-Σεμινάριο Τελειοφοίτων»

23 22 του 7 ου εξαμήνου. Η παρουσίαση της πτυχιακής προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος «Επιστημονική Έρευνα-Σεμινάριο Τελειόφοιτων». Σημαντικός συντελεστής προετοιμασίας των σπουδαστών για την εκπόνηση πτυχιακής αποτελούν και οι διάφορες εργασίες που καλούνται να συγγράψουν σε επίπεδο μαθημάτων εξαμήνου, διότι ουσιαστικά προετοιμάζουν το έδαφος και δημιουργούν τις απαραίτητες δεξιότητες για την απρόσκοπτη εκπόνηση μίας πτυχιακής εργασίας. Για την εκπόνηση εργασίας αναφέρονται τα εξής: Η επεξεργασία της πτυχιακής εργασίας δεν πρέπει να διαρκέσει πάνω από ένα εξάμηνο σπουδών από την ημέρα ανάληψης της πτυχιακής από το σπουδαστή. Διαφορετικά ο σπουδαστής για δικαιολογημένη αιτία μπορεί να ανανεώσει τη διάρκεια επεξεργασίας της πτυχιακής μόνο για το επόμενο εξάμηνο σπουδών καταθέτοντας γραπτή Αίτηση Ανανέωσης της Επεξεργασίας Πτυχιακής Εργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση η εκπόνηση της πτυχιακής αναστέλλεται αυτόματα. Η εκπόνηση της πτυχιακής αναφορικά με την ανάπτυξη του περιεχομένου της ακολουθεί την μεθοδολογία που περιγράφεται στον έντυπο Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών. Η εξέταση του σπουδαστή είναι προφορική και ακολουθεί την παρουσίαση της εργασίας η οποία γίνεται προαιρετικά με τη χρήση εποπτικών μέσων (PowerPoint ή διαφανειών). Ο σπουδαστής παρουσιάζει με τη βοήθεια των μέσων αυτών τα αποτελέσματα της εργασίας του, σε χρόνο που δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα λεπτά. Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασης καλύπτει χρόνο περίπου λεπτών με ερωτήσεις, διευκρινιστικές και εξεταστικές, σχετικές με το θέμα της πτυχιακής εργασίας. Οι ερωτήσεις έχουν σκοπό να ανιχνεύσουν το βάθος της κατανόησης της μεθοδολογίας της πτυχιακής, της στατιστικής ανάλυσης, των αποτελεσμάτων και των συνεπειών τους από το σπουδαστή (ή τους σπουδαστές) ώστε τα μέλη της Επιτροπής να διαμορφώσουν άποψη για την ορθότητα και πληρότητα της λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα, καθώς και για το βαθμό συμμετοχής καθενός από τους συμμετέχοντες στην επεξεργασία του θέματος σπουδαστές (σε περίπτωση που η πτυχιακή έχει αναληφθεί από κοινού από δύο σπουδαστές). Ακολουθεί συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής και βαθμολόγηση της εργασίας (από 1 έως 10) από το κάθε μέλος ξεχωριστά. Ο τελικός βαθμός της εργασίας είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών μελών. Πρώτος προτείνει το βαθμό της πτυχιακής ο επιβλέπων καθηγητής. Οι ατομικοί βαθμοί δεν μπορούν να διαφέρουν πάνω από 2 μονάδες. Στην αντίθετη περίπτωση ακολουθεί συζήτηση για την εύρεση συναινετικής λύσης, αναβαθμολόγηση της εργασίας και γραπτή δικαιολόγηση του τελικού βαθμού. Το αποτέλεσμα της εξέτασης: Καταγράφεται στο έντυπο Αξιολόγησης Πτυχιακής Εργασίας το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, Ανακοινώνεται στον φοιτητή έπειτα από τη λήξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, Κατατίθεται στη Γραμματεία και Καταχωρείται από τη Γραμματεία στο μηχανογραφικό σπουδαστικό σύστημα. Με βάση τα παραπάνω, το σύστημα των εξετάσεων είναι σε καλό επίπεδο, το οποίο όμως χρειάζεται διαρκή παρακολούθηση και βελτίωση, τόσο ως προς το περιεχόμενο (ποιότητα, βαθμός δυσκολίας θεμάτων, καλλιέργεια κριτικής σκέψης κ.λπ.), όσο και ως προς τις μεθόδους της εξεταστικής διαδικασίας, αλλά και για την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής αντικειμενικότητας. Στην κατεύθυνση αυτή θα συμβάλλει σημαντικά η διαφοροποίηση προς το θετικότερο της σχέσης διδασκόντων/διδασκομένων, καθώς και η αύξηση του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του τμήματος.

24 Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Η διεθνής διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών είναι ανεπτυγμένη σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό βαθμό. Το Τμήμα συμμετέχει στο πρόγραμμα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας LLP - ERASMUS. Στα πλαίσια του προγράμματος LLP ERASMUS έχουν υπογραφεί διακρατικές συμφωνίες με τα παρακάτω ευρωπαϊκά πανεπιστήμια σε συναφή γνωστικά αντικείμενα με την ειδικότητα της σχολής και του τμήματος: 1. University of Southern Denmark και Via University College, Δανία 2. University of Jaen, Ισπανία 3. University of Tampere, Φιλανδία 4. Universite Paul Valery-Montpellier III, Γαλλία 5. University of Applied Sciences Dusseldorf και University of Luneburg, Γερμανία 6. University of Rome και University of Salento, Ιταλία 7. University of Warsaw, University of Lodz, και Gdansk School of Banking, Πολωνία 8. University of Salford, Αγγλία Από την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος, δεκαπέντε (15) μέλη εκπαιδευτικού από τα συνεργαζόμενα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσκλήθηκαν στο Τμήμα για σειρά διαλέξεων στους φοιτητές και στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στα πλαίσια του προγράμματος LLP ERASMUS, σε συνεργασία με τον Τμηματικό υπεύθυνο. Σαράντα (40) φοιτητές των παραπάνω ιδρυμάτων, στα πλαίσια του προγράμματος LLP ERASMUS, παρακολούθησαν την τελευταία εξαετία, τα πέντε (5) προαιρετικά μαθήματα του τμήματος που διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα, ενώ διδάσκεται επιπρόσθετα το μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας. Επιπλέον, οι εισερχόμενοι φοιτητές αναλαμβάνουν μαθήματα μέσω ανατιθέμενων εργασιών (projects). Στο Τμήμα Λογιστικής εφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS). Υπάρχουν και διανέμονται ενημερωτικά έντυπα εφαρμογής του ECTS, καθώς και οδηγός του προγράμματος σπουδών στα αγγλικά. Ακόμη υπάρχει ενημέρωση από την ιστοσελίδα του Τμήματος. Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η διεθνής διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής βρίσκεται σε διαδικασία μιας ποιοτικής και ποσοτικής ανάπτυξης. Το σημερινό επίπεδο οφείλεται σε μεγάλη προσπάθεια της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος, και στο ελκυστικό περιεχόμενο σπουδών του Πώς κρίνετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών; Η πρακτική άσκηση των φοιτητών είναι υποχρεωτική και γίνεται με την ένταξη του φοιτητή σε κάποιο εργασιακό χώρο για ένα εξάμηνο. Στο διάστημα αυτό ο φοιτητής είναι και εργαζόμενος και εκπαιδευόμενος και παρακολουθείται από κάποιον επόπτη καθηγητή. Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εμπέδωση και πρακτική εφαρμογή των γνώσεων των προηγούμενων εξαμήνων, η παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών, η δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας, ώστε να είναι σε θέση οι

25 24 Φοιτητές να οργανώνουν και να ελέγχουν αποτελεσματικά τις λειτουργίες του λογιστηρίου. Η πρακτική άσκηση κρινόμενη και εκ του αποτελέσματος και τις απαιτήσεις της σημερινής αγοράς, απαιτεί από τον σπουδαστή την τεχνολογική επάρκεια σε ζητήματα καθημερινότητας των επιχειρήσεων (π.χ. λογιστικών εγγραφών, θέματα μισθοδοσίας προσωπικού, οικονομικής διαχείρισης, φοροτεχνικών και λοιπών διαδικασιών), δεδομένου ότι η κύρια ασχολία του ως πτυχιούχος εργαζόμενος αφορά στην κάλυψη θέσεων λογιστών. Η Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών διεξάγεται σε φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα της οικονομίας και ειδικότερα: α. στον ιδιωτικό τομέα, σε επιχειρήσεις όλων των τομέων και κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας που τηρούν λογιστικά βιβλία και διαθέτουν οργανωμένα λογιστήρια και β. σε δημόσιες υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ΟΤΑ, που έχουν λογιστικό και φορολογικό αντικείμενο. Τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, στοιχείο που επιβεβαιώνεται από την μεγάλη ζήτηση θέσεων πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του τμήματος. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κατά την τελευταία εξαετία 671 φοιτητές ολοκλήρωσαν την Πρακτική Άσκηση, 112 περίπου φοιτητές κατά μέσον όρο ανά ακαδημαϊκό έτος. Ακαδημαϊκό Έτος Αριθμός Φοιτητών Σύνολο 671 Πηγή: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Γραμματεία Τμήματος Η πρακτική άσκηση διευκολύνει τους φοιτητές να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις τους σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, να αναπτύξουν δεξιότητες και να αποκτήσουν την πρώτη τους επαγγελματική εμπειρία. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης οι εργοδότες προτείνουν στους ασκούμενους να συνεχίσουν την εργασία τους στην επιχείρηση. Η κύρια δυσκολία που ανακύπτει στην αποτελεσματική και αποδοτική πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης, αφορά στην αδυναμία επισκέψεων των εποπτών καθηγητών στους χώρους εργασίας. Αδυναμία η οποία συνδέεται με τις (σε πολλές περιπτώσεις) μεγάλες αποστάσεις των χώρων όπου εκπονείται η πρακτική από την έδρα του τμήματος, με το φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών και την έλλειψη οικονομικών παροχών για τις μετακινήσεις. Συνεπώς, η πρακτική άσκηση συμβάλλει σημαντικά στην επιστημονική και επαγγελματική ολοκλήρωση των σπουδαστών. Για τη δημιουργία ελκυστικότερων συνθηκών απασχόλησης των φοιτητών στον ιδιωτικό κυρίως τομέα, η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος χρηματοδοτείται σε επιλεγμένες περιπτώσεις από το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μέσω του ΕΣΠΑ (ΕΠΕΑΕΚ).

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ: Ηπείρου Σχολή: Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (όπως προέκυψε από την συγχώνευση των Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.ΔΙ.Π. 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πανεπιστήμιο Σχολή Τμήμα: Τομέας: Όνομα και τίτλος διδάσκοντος: Επιστημονική ειδίκευση Τίτλοι και κωδικοί διδασκόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ: Ηπείρου Σχολή: Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ: Ηπείρου Σχολή: Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ: Ηπείρου Σχολή: Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ακαδημαϊκά έτη: 2014 2015 Τόπος: Πρέβεζα Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

565 Λογιστικής ΤΕΙ Λάρισας

565 Λογιστικής ΤΕΙ Λάρισας 565 Λογιστικής ΤΕΙ Λάρισας Αντικείμενο σπουδών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Λογιστικής καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής Επιστήμης με εξειδίκευση εφαρμογής στις επιχειρήσεις, τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Διακίνησης Προϊόντων www.logistics.teithe.gr Επιστημονικός Συνεργάτης Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον Ακαδημαϊκό και ερευνητικό ενδιαφέρον Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α. Εισαγωγή Οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ)

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) Προγράμματα Σπουδών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το σύνολο σχεδόν των αντικειμένων εφαρμογής ενός ηλεκτρολόγου όπως η σχεδίαση και εποπτεία συστημάτων παραγωγής μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος (ενδεικτικό υπόδειγμα) Έκδοση 3.0.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αποτίμηση και Προγραμματισμός Δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας Συναντήσεις Εργασίας (20 & 21/03/2017) Συνάντηση Εργασίας ΑΔΙΠ, Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. Φεβρουάριος 2015 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Τμήμα: 12. Λογιστικής Α. Ιστορικό Με το Νομοθ..Διάταγμα 652/1970 ( ΦΕΚ 180 Α ) ιδρύθηκαν 5 Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής Εκπ/σεως (ΚΑΤΕ) μεταξύ των οποίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγικό σημείωμα

1. Εισαγωγικό σημείωμα 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό που αφ ενός αφορά τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν τα Τμήματα στο πλαίσιο της εκπόνησης των πτυχιακών εργασιών και αφ ετέρου δίνει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Διάρκεια ακαδημαϊκού έτους Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Το διδακτικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΠ42.10-1 Σελ. 1 / 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Αλλαγής Παράγραφοι 1 2.10.2014 Τελική Έκδοση Όλες Για την έκδοση Για την έγκριση Κ. Λυκερίδου, ΥΔΠ Μ. Μπρατάκος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης. Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης. Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ημερίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητών & Φοιτητριών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης. Φοιτητών & Φοιτητριών

Φοιτητών & Φοιτητριών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης. Φοιτητών & Φοιτητριών Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Καβάλα 2010 Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης 1) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτος 2013-2014 (Χειμερινό Εξάμηνο) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος

Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξαμήνο του ακ. έτους 12-13 ΕΝΟΤΗΤΑ: Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους 214-215 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί ειδική εργασία την οποία υποχρεωτικά πρέπει να εκτελέσει ο κάθε φοιτητής για την απόκτηση του Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ.

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ. AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ.Ο) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Στόχοι του Τμήματος... 3 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Γεωγραφίας Ακαδημαϊκό έτος Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Γεωγραφίας Ακαδημαϊκό έτος Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα... 2 Διάρκεια Περίοδος Άσκησης... 3 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ : ΚΟΙΝ : Εκπροσώπους Σπουδαστών

ΣΧΕΤ : ΚΟΙΝ : Εκπροσώπους Σπουδαστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Θηβών 274/ 122 41 ΑΙΓΑΛΕΩ Βαθμός Ασφαλείας : Τηλέφωνο : 5385671

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Άρθρο 1: Γενικά Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. ενέταξε την Πρακτική Άσκηση στο πρόγραμμα σπουδών του ως επιλεγόμενο μάθημα με κωδικό ΕΕΠΑ551

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος στην υπ αριθμ. 9/22.06.2015 συνεδρίασή της ) Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Άρθρο 1 Αντικείμενο-Σκοπός 1.1 Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΤΜΕΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα...

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οχημάτων. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Οχημάτων. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Οχημάτων Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Συνοπτική Παρουσίαση Αντικείμενο Σπουδών Δομή των Σπουδών Ερευνητικό Έργο Διεθνείς Δραστηριότητες Μεταπτυχιακές Σπουδές Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1207002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ι. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. Γ.Π.Α.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ι. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. Γ.Π.Α. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ι. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. Γ.Π.Α. Η πορεία της Αξιολόγησης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ξεκίνησε το 2008 και μέχρι σήμερα κρίνεται εξαιρετικά ικανοποιητική τόσο ως προς τα ποσοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

Η ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ Η ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013 14 ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013 14 82% (114) ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο Ακ. έτος 14-15 Χειμερινό εξάμηνο Page 1 of 16 Ακ. έτος 14-15 Χειμερινό εξάμηνο ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι του μαθήματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1.1.2 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας αποτελεί την συνέχεια του

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί:

Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί: Π.Δ. 174 της 20/29.3.85. 'Ασκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α' 59). 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 24 παραγρ. 2 εδάφιο τελευταίο του Ν. 1404/1983 "Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοβλαστοί. Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης γνώσης (τεχνοβλαστούς)

Τεχνοβλαστοί. Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης γνώσης (τεχνοβλαστούς) Τεχνοβλαστοί Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης γνώσης (τεχνοβλαστούς) Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται αναμορφωμένο το νέο πλαίσιο συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Το Νομικό πλαίσιο της Διασφάλισης Ποιότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ Κοζάνη 20.12.2015 Σκοπός του Οδηγού αυτού είναι η παροχή βοήθειας στα όργανα διοίκησης και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Από τα αρχαιότερα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα (1927) Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΜΒΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Συνοπτική Παροσουσίαση η κατάρτιση πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε ειδικά θέματα και εφαρμογές της Πληροφορικής και της Τηλεματικής κυρίως στα πεδία των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση!

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Λίγα λόγια για να μας γνωρίσετε: Θεσμική Κατοχύρωση Η Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας (εφεξής ΔΜΥΠ) συστάθηκε με το Π.Δ. 95/2013, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (ΠΣ Σ.Τ.Ξ.Ε.) στα θέματα ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα